της ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/ της ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/ της 8ης/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 21η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την αναγνώριση και μετατροπή συμβάσεων εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε αορίστου χρόνου». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 2011». ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στην θέση Τρία Πεύκα του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Α φάση του Διονύσου» ΘΕΜΑ 8ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.Ν.Α.Π)». ΘΕΜΑ 9ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ». ΘΕΜΑ 10ο : «Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου». ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση απολογισμού ο.ε 2010 ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς». ΘΕΜΑ 12ο : «Συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» ΘΕΜΑ 13ο : «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ)». ΘΕΜΑ 14ο : «Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων». ΘΕΜΑ 15ο : «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων, του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06». ΘΕΜΑ 16ο : «Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών». ΘΕΜΑ 17ο : : «Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών για κάθε μία εκ των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου με επωνυμίες : Κοινωφελής Επιχείρηση 1

2 Δήμου Άνοιξης «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ», Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ. Στεφάνου» και «Κοινοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ)». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 5. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 6. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 7. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 8. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 10. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. 12. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 14. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 15. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 18. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 19. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 20. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 21. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 22. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ -ΕΛΛΗ 23. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 24. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 25. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 26. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 27. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 28. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 29. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 31. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 32. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 33. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 35. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 36. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γραμματέας. 37. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 38. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 2. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 3. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης:..50/ ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 2011». 2

3 Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του..2ου.. θέματος της ημερήσιας δ/ξης έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λίτσα Αθανάσιο για να προβεί στην εισήγηση. Ο κ. Λίτσας ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου-Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό. Συντάχθηκε με βασικό γνώμονα την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Διονύσου και λήφθηκαν υπόψη: Οι υπάρχουσες εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις (ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ.) Οι αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις (ΟΣΚ, ΣΑΤΑ κλπ.) Οι διεκδικούμενες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από ίδια έσοδα, Τα αιτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι προτάσεις των φορέων των Δ.Κ. και οι προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011, προβλέπεται η εκτέλεση νέων μεγάλων έργων υποδομής και άλλων μικρότερων ενώ ολοκληρώνονται τα συνεχιζόμενα έργα. Πρωταρχικός του στόχος είναι να κάνει την πόλη μας σύγχρονη, ανθρώπινη, φιλική και λειτουργική καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών. Περιλαμβάνει έργα: α) Οφειλόμενα για τα οποία έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο και έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης, αλλά εκκρεμεί η αποπληρωμή τους, β) Συνεχιζόμενα για τα οποία οι εργασίες συνεχίζονται το 2011 και γ) Νέα Έργα Το συνολικό κόστος όλων των έργων, μελετών και εργασιών-προμηθειών,για το 2011 ανέρχεται στο ποσό των ,58 και αν αφαιρέσουμε τα επιχορηγούμενα έργα και μελέτες το κόστος των υπολοίπων είναι ,98. Το Τεχνικό Πρόγραμμα- Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2011 καταρτίσθηκε κατά θεματικές ενότητες (ομάδες) σε τρία τεύχη. Στον Προϋπολογισμό του 2011 θα συμπεριληφθούν τα οφειλόμενα, τα χρηματοδοτούμενα έργα, μελέτες και εργασίες-προμήθειες καθώς και νέα έργα, μελέτες και εργασίες-προμήθειες που θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ του Δήμου. Ειδικότερα τα έργα, οι μελέτες και εργασίες προμήθειες ανά Υπηρεσία ομαδοποιούνται ως εξής: 1. Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες (ομάδα 10) Στην ενότητα αυτή αναγράφονται έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων. 2. Υπηρεσίες Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής (ομάδα 15) Στην ενότητα αυτή αναγράφονται έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν κατασκευή Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών χαρών, Πολιτιστικού κτιρίου- Δημαρχείου στο χώρο του ΤΥΠΕΤ, κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 3. Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ομάδα 20) Στην ενότητα αυτή αναφέρονται έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού και την αντικατάσταση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος. 4. Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης (ομάδα 25) 3

4 Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. 5. Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (ομάδα 30) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί δημοτικά τεχνικά έργα,μελέτες και εργασίεςπρομήθειες επισκευής κατασκευής πεζοδρομίων, επισκευής βελτίωσης του οδικού δικτύου, έργων οδοποιίας, κατασκευής έργων διάνοιξης οδών, διευθέτησης ρεμάτων, τοπικής εκτάσεως έργων κλπ. 6. Υπηρεσίες Πρασίνου (ομάδα 35) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί τεχνικά έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες διαμόρφωσης χώρου πρασίνου σε διάφορες Δημοτικές Κοινότητες. 7. Υπηρεσίες Νεκροταφείου (ομάδα 45) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί τα έργα, μελέτες και εργασίες-προμήθειες, κατασκευής Νέου Νεκροταφείου καθώς και πάσης φύσεως τεχνικά έργα στους χώρους των Νεκροταφείων. 8. Λοιπές Υπηρεσίες (ομάδα 70) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί τεχνικά έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση σχολείων, κατασκευή Νηπιαγωγείων, καθώς και εργασίες στους αύλειους χώρους αυτών Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. γ άρθρο 63 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) Την υπ αριθ. 2/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος. Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 24 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 14 ΚΑΤΑ Εγκρίνει το Τεχνικό πρόγραμμα - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Διονύσου για το έτος 2011 ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2011 (ΕΡΓΑ ) ΤΕΥΧΟΣ -1- Α/Α Κ.Α. Ν,Σ,Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ 2011 ΙΠ 4

5 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜ/ΜΑ ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΒΛ. ΟΜΑΔΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 2 ΕΡΓΟ Ο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΡ) , ,18 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ ,18 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , ,18 0,00 0, ,18 3 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 4 ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,18 0,00 0, ,18 ΟΜΑΔΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ , , ,00 Π. Σ Ν.Α.Α.Α. 60% - ΙΠ 40% ΑΣ 0,00 6 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) Δ.Κ. ΑΓ , ,15 ΙΠ ΑΣ ,15 7 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,07 ΙΠ ΑΣ ,07 8 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,51 67% Ν.Α.Α.Α. 33% ΘΗΣΕΑΣ ΔΡ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,00 0, ,22 9 ΕΡΓΟ Ν ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΛΠ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ ,00 10 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ ,00 11 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ , , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0,00 12 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΩΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 5

6 13 ΕΡΓΟ Ν ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,29 60% Ν.Α.Α.Α. 40% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ 0,00 14 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ Ο.Τ.243 Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ ,00 15 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Δ.Κ , , , , ΕΣΠΑ ΚΡ 0,00 16 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 17 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙ 0,00 18 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 19 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,00 ΕΣΠΑ ΣΤ 0,00 20 ΕΡΓΟ Ν ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,79 ΙΠ ΣΤ ,00 21 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Κ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 22 ΕΡΓΟ Ν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 23 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 24 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ- ΒΟΛΛΕΪ ΛΟΦΟΥ ΑΝΘΕΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 25 ΕΡΓΟ N ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , , ,00 ΣΔΙΤ ΑΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,22 ΟΜΑΔΑ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 26 ΕΡΓΟ Σ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) Δ.Κ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ ,00 27 ΕΡΓΟ Σ Η/Φ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,91 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,09 ΣΥΝΟΛΟ (Σ) , , ,91 0, ,09 28 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΙΠ/ ΣΑΤΑ ΑΣ ,00 6

7 29 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 30 ΕΡΓΟ Ν ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 31 ΕΡΓΟ ΔΕΗ Ν ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Λ. Δ.Κ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 32 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 33 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 34 ΕΡΓΟ Ν Η/Φ ΛΕΩΦ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΗΛΙΑ)-( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ,00 + ΈΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ,00 ) , , ,64 ΙΠ/ΥΠ.ΕΣ. ΣΤ ,42 35 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,51 36 Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2010 (ΑΣ) ΟΜΑΔΑ 25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,80 ΙΠ ΑΣ ,80 37 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΗΜΑ & ΛΟΦΟΥ ΑΝΘΕΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝ ,00 38 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ , ,04 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ ,04 39 ΕΡΓΟ Σ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 5.474, ,87 ΘΗΣΕΑΣ ΚΡ 0,00 40 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΡ 3.000,00 41 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΡΟ ,00 42 ΕΡΓΟ Σ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 43 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ ,00 + ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ,00 )(ΣΤ) , ,40 ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΤΑ ΙΠ ΣΤ ,40 44 ΕΡΓΟ Ο ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ 9.000,00 45 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ 8.000,00 46 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΣΑΜΟΥ) Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 7

8 47 ΕΡΓΟ Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΣ 0,00 48 ΕΡΓΟ Ο ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ 518,87 518,87 ΙΠ ΑΝ 518,87 49 ΕΡΓΟ Ο ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , ,98 0,00 0, ,11 50 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ - ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ) , ,00 Π.Σ ΜΕ ΕΥΔΑΠ 80% ΕΥΔΑΠ 20% ΙΠ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΣ 0,00 51 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓ. (ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ- Π.ΜΕΛΑ ΚΛΠ) , , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0,00 52 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. (2011) , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ ,00 53 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ ,00 54 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΔΩΝ , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0,00 55 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ (Α.Σ) , ,00 ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ ΜΕΝΟ ΑΣ ,00 56 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 57 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (Φ250), ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (Φ160) ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕΜΕΛΗΣ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 58 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ , ,00 ΕΣΠΑ/ ΙΠ ΔΙ 0,00 59 ΕΡΓΟ Ν ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 60 ΕΡΓΟ Ν ΈΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ ,00 61 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ 9.000, ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ 9.000,00 8

9 62 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΡ 0,00 63 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ ,00 64 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 65 ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 66 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 67 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 68 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 69 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ,,, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ KAI ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ,38 ΕΠΠΕΡΑΑ Δ.Δ. 0,00 70 ΕΡΓΟ Ν ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ Δ.Δ ,00 71 ΕΡΓΟ Ν ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ Δ.Δ ,00 72 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΑΣ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΡ 0,00 73 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΔΡΟΣΙΑΣ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤ 0,00 74 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΠ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΑΝ 0,00 75 ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ , , , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΝ 0,00 76 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 77 ΕΡΓΟ N ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 78 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 9

10 79 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 80 ΕΡΓΟ Ν ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΝΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 81 ΕΡΓΟ N ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,11 ΟΜΑΔΑ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 82 Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΑΣ) , ,00 ΙΠ ΑΣ 4.000,00 83 Σ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2010 (ΑΣ) , ,61 ΣΑΤΑ ΑΣ 0,00 84 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , , , ΕΣΠΑ / ΙΠ ΑΣ 0,00 85 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (2008) (ΔΙ) , ,73 ΣΑΤΑ ,51 ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ,22 ΔΙ ,22 86 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (ΔΙ) 9.086, ,59 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ 9.806,59 87 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ (ΔΙ) , ,77 ΣΑΤΑ ,00 ΔΙ ,77 88 ΕΡΓΟ Σ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡ) , , ,00 (ΕΣΠΑ) ,28 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΡ ,28 89 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. (ΚΡ) , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΚΡ 0,00 90 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ , , , ΕΣΠΑ ΚΡ ,50 91 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ , ,39 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,39 92 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 93 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ" (ΚΡ) 2.000, ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ 2.000,00 94 ΕΡΓΟ Σ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Κ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,19 ΥΠΕΣΔΑ ΡΟ 0,00 10

11 95 ΕΡΓΟ Σ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ ,00 + ΣΑΤΑ/ ,25) Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,54 ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΤΑ ΙΠ ΣΤ 0,00 96 ΕΡΓΟ Σ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ (ΈΣΟΔΑ ΣΑΕ/ ,00 + ΈΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ,00 ) , ,47 ΥΠΕΣΔΑ ΙΠ ΣΤ ,47 97 ΕΡΓΟ Σ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΕΩΦ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ (ΈΣΟΔΑ ΣΑΕ/ ,00 ) , ,72 ΥΠΕΣΔΑ ΙΠ ,72 ΣΤ ,72 98 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΠΕΥΚΩΝ & ΜΑΒΙΛΗ , ,73 ΕΣΠΑ ΔΡ 0,00 99 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΑΝΕΜΩΝΑΣ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ (ΑΣ) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (ΑΣ) , ,75 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2010 (ΑΝ) 2.026, ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ 2.026, ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,73 65% Ν.Α.Α.Α. 35% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ 9.542, ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΔΡ) 6.639,99 744,84 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ 744, ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ (ΚΡ) 1.920, ,20 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ 1.920, ΕΡΓΟ Ο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 4.214, ,00 ΙΠ ΑΣ 1.000, ΕΡΓΟ Ο ΕΠΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ , ,00 ΕΠΤΑ / ΙΠ ΑΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,50 0, , ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΒΕΛΤΙΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΧΕΛΜΟΥ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΛΠ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 27&30 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑΣ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ 1.000,00 11

12 112 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ.Κ. ΑΓ , , , ,00 ΣΔΙΤ/ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ Η ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Λ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΓΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΣΕ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΠΡΩΗΝ ΒΙΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ) Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΔΙΤ ΑΝ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν 122 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΠΟΛΙΤΗ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ- Λ.ΚΑΙΡΗ- Λ. ΜΗΤΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ Δ.Κ , , ,50 ΕΣΠΑ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΕΣΠΑ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 12

13 133 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Λ.Π Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΘΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΖΑΝΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΗΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Κ , , , ,00 ΕΣΠΑ ΚΡ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΛ Δ.Κ , , ,00 Π Σ ΟΣΚ ΚΡ 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΡΟ) , ,00 ΣΑΤΑ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΜΕΙΩΤΕΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ) ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ ,00 13

14 156 ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Β ΦΑΣΗ) Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΥΠΕΣΔΑ ΡΟ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Ζ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Η/Ζ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ 2ο ΝΗΠ.& 2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ.ΚΑΪΡΗ, ΚΟΡΑΗ & Μ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ Δ.Κ , , ,00 ΕΣΠΑ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΟΣ & ΑΝΑΚΤΟΡΙΑΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ. 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΔΗΜΟΥ , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ. 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ. 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ N ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ ,00 14

15 175 ΕΡΓΟ N ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ N ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,46 ΟΜΑΔΑ 35: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 177 ΕΡΓΟ Ν ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΧ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΝ) , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΝ 0, ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΜΠΟΥΡΙΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΚΟΠΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΥΠ.ΕΣ. ΔΡ 0, ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.95 ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΧΩΡΟ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗ ΑΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , ,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 45: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 183 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 15

16 191 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,00 ΟΜΑΔΑ 70: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 193 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Α.Σ.) , , ,00 ΠΣ / ΟΣΚ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Σ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ Α.Π.Χ. ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ , , ,00 ΠΣ / ΟΣΚ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Α',Β',Γ' (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ)(Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ( ΈΣΟΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) (ΣΤ) , ,00 ΥΠΕΣΔΑ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Σ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ν/Γ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,73 Ο.Σ.Κ. ΔΡ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,00 0, , ΕΡΓΟ Ν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΑΝΙΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΛΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΚΛΠ) , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , , ,00 ΟΣΚ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ , ,00 ΟΣΚ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ , ,00 ΟΣΚ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΟΣΚ ΔΙ 0,00 16

17 207 ΕΡΓΟ Ν ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ..Κ ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΟΣΚ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΟΣΚ ΡΟ 0, ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ N ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,41 0, ,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 Ν: ΝΕΟ ΕΡΓΟ Σ: ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΟ Ο:ΟΦ/ΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2011 (ΜΕΛΕΤΕΣ ) ΤΕΥΧΟΣ -2- ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α/Α Κ.Α. Ν: ΝΕΟ ΕΡΓΟ Σ: ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΟ Ο:ΟΦ/ΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΒΛ. ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜ/ΜΑ ΔΑΠΑΝΗ 2011 ΙΠ ΟΜΑΔΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 2 Ν ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ , ,00 0,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 17

18 4 Ν ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 5 Ν ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 6 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΛΠ) ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 7 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΥΠΕΤ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 8 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 9 Ν ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 10 Ν ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Α /2009 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΑΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 11 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ , ,00 0,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 13 Σ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΙΠ ΡΟ ,00 14 Σ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,78 ΙΠ ΡΟ ,78 15 Σ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,78 ΙΠ ΔΡ ,78 16 Σ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ , ,57 ΘΗΣΕΑΣ ΙΠ ΑΣ 0,00 18

19 17 Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 18 Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΙΠ ΣΤ ,00 19 Ο ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΙΟΥ , ,43 ΙΠ ΑΣ 4.604,43 20 Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ , ,83 ΙΠ ΑΣ ,83 ΣΥΝΟΛΑ (Σ+Ο) , ,39 0,00 0, ,82 21 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΦΑΣΙΔΕΡΙ- ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΝ 0,00 22 Ν ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 23 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 24 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 25 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 26 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΑΣ Δ. ΚΟΙΝ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΡ 0,00 27 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 Δ.Κ. ΑΓ , , , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 28 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ , , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 29 Ν ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 30 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ & ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " , , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Δ.Δ ,00 19

20 31 Ν ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΚ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 32 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Λ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤ 0,00 33 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 34 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 35 Ν ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 36 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΑ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,82 ΟΜΑΔΑ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 37 Σ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΞΗΣ , , ,89 ΙΠ/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ 0,00 38 Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΙΠ ΡΟ ,00 39 Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 7.820, ,08 ΙΠ ΡΟ 7.820,08 40 Σ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1.476, ,00 ΙΠ ΡΟ 1.476,00 41 Σ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΚ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 42 Σ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 43 Σ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΟΡΑΗ- Λ. ΚΑΙΡΗ- Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ -ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ- Λ ΚΑΪΡΗ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 44 Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 45 Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ (Λ. ΚΑΙΡΗ- Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ-Λ. ΚΑΪΡΗ) ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 46 Σ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Δ.Κ , , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 20

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ Η ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας.

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας. www.spirospanas.gr Spiros Panas Αγαπητοί Συνδημότες Το 2010 λάβαμε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας την εντολή να οδηγήσουμε τον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια νέα εποχή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα