της ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/ της ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/ της 8ης/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την 21η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ.» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την αναγνώριση και μετατροπή συμβάσεων εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε αορίστου χρόνου». ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 2011». ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στην θέση Τρία Πεύκα του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Α φάση του Διονύσου» ΘΕΜΑ 8ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.Ν.Α.Π)». ΘΕΜΑ 9ο : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ». ΘΕΜΑ 10ο : «Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου». ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση απολογισμού ο.ε 2010 ΝΠΔΔ «ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς». ΘΕΜΑ 12ο : «Συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» ΘΕΜΑ 13ο : «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ)». ΘΕΜΑ 14ο : «Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων». ΘΕΜΑ 15ο : «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων, του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06». ΘΕΜΑ 16ο : «Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών». ΘΕΜΑ 17ο : : «Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση και ορισμό εκκαθαριστών για κάθε μία εκ των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου με επωνυμίες : Κοινωφελής Επιχείρηση 1

2 Δήμου Άνοιξης «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ», Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ. Στεφάνου» και «Κοινοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κρυονερίου (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ)». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 5. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 6. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 7. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 8. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 10. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. 12. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 14. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 15. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 18. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 19. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 20. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 21. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 22. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ -ΕΛΛΗ 23. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 24. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 25. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 26. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 27. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 28. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 29. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 31. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 32. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 33. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 35. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 36. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γραμματέας. 37. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 38. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 2. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 3. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης:..50/ ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων δημοτικών έργων έτους 2011». 2

3 Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του..2ου.. θέματος της ημερήσιας δ/ξης έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λίτσα Αθανάσιο για να προβεί στην εισήγηση. Ο κ. Λίτσας ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου-Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό. Συντάχθηκε με βασικό γνώμονα την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Διονύσου και λήφθηκαν υπόψη: Οι υπάρχουσες εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις (ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ.) Οι αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις (ΟΣΚ, ΣΑΤΑ κλπ.) Οι διεκδικούμενες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από ίδια έσοδα, Τα αιτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι προτάσεις των φορέων των Δ.Κ. και οι προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011, προβλέπεται η εκτέλεση νέων μεγάλων έργων υποδομής και άλλων μικρότερων ενώ ολοκληρώνονται τα συνεχιζόμενα έργα. Πρωταρχικός του στόχος είναι να κάνει την πόλη μας σύγχρονη, ανθρώπινη, φιλική και λειτουργική καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών. Περιλαμβάνει έργα: α) Οφειλόμενα για τα οποία έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο και έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης, αλλά εκκρεμεί η αποπληρωμή τους, β) Συνεχιζόμενα για τα οποία οι εργασίες συνεχίζονται το 2011 και γ) Νέα Έργα Το συνολικό κόστος όλων των έργων, μελετών και εργασιών-προμηθειών,για το 2011 ανέρχεται στο ποσό των ,58 και αν αφαιρέσουμε τα επιχορηγούμενα έργα και μελέτες το κόστος των υπολοίπων είναι ,98. Το Τεχνικό Πρόγραμμα- Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2011 καταρτίσθηκε κατά θεματικές ενότητες (ομάδες) σε τρία τεύχη. Στον Προϋπολογισμό του 2011 θα συμπεριληφθούν τα οφειλόμενα, τα χρηματοδοτούμενα έργα, μελέτες και εργασίες-προμήθειες καθώς και νέα έργα, μελέτες και εργασίες-προμήθειες που θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ του Δήμου. Ειδικότερα τα έργα, οι μελέτες και εργασίες προμήθειες ανά Υπηρεσία ομαδοποιούνται ως εξής: 1. Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες (ομάδα 10) Στην ενότητα αυτή αναγράφονται έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων. 2. Υπηρεσίες Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοινωνικής Πολιτικής (ομάδα 15) Στην ενότητα αυτή αναγράφονται έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν κατασκευή Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών χαρών, Πολιτιστικού κτιρίου- Δημαρχείου στο χώρο του ΤΥΠΕΤ, κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 3. Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ομάδα 20) Στην ενότητα αυτή αναφέρονται έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού και την αντικατάσταση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος. 4. Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης (ομάδα 25) 3

4 Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. 5. Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων (ομάδα 30) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί δημοτικά τεχνικά έργα,μελέτες και εργασίεςπρομήθειες επισκευής κατασκευής πεζοδρομίων, επισκευής βελτίωσης του οδικού δικτύου, έργων οδοποιίας, κατασκευής έργων διάνοιξης οδών, διευθέτησης ρεμάτων, τοπικής εκτάσεως έργων κλπ. 6. Υπηρεσίες Πρασίνου (ομάδα 35) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί τεχνικά έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες διαμόρφωσης χώρου πρασίνου σε διάφορες Δημοτικές Κοινότητες. 7. Υπηρεσίες Νεκροταφείου (ομάδα 45) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί τα έργα, μελέτες και εργασίες-προμήθειες, κατασκευής Νέου Νεκροταφείου καθώς και πάσης φύσεως τεχνικά έργα στους χώρους των Νεκροταφείων. 8. Λοιπές Υπηρεσίες (ομάδα 70) Στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί τεχνικά έργα,μελέτες και εργασίες-προμήθειες που αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση σχολείων, κατασκευή Νηπιαγωγείων, καθώς και εργασίες στους αύλειους χώρους αυτών Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ. γ άρθρο 63 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) Την υπ αριθ. 2/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος. Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 24 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 14 ΚΑΤΑ Εγκρίνει το Τεχνικό πρόγραμμα - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Διονύσου για το έτος 2011 ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2011 (ΕΡΓΑ ) ΤΕΥΧΟΣ -1- Α/Α Κ.Α. Ν,Σ,Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΔΑΠΑΝΗ 2011 ΙΠ 4

5 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜ/ΜΑ ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΒΛ. ΟΜΑΔΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 2 ΕΡΓΟ Ο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΡ) , ,18 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ ,18 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , ,18 0,00 0, ,18 3 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 4 ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , ,18 0,00 0, ,18 ΟΜΑΔΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ , , ,00 Π. Σ Ν.Α.Α.Α. 60% - ΙΠ 40% ΑΣ 0,00 6 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ) Δ.Κ. ΑΓ , ,15 ΙΠ ΑΣ ,15 7 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,07 ΙΠ ΑΣ ,07 8 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,51 67% Ν.Α.Α.Α. 33% ΘΗΣΕΑΣ ΔΡ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,00 0, ,22 9 ΕΡΓΟ Ν ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΛΠ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ ,00 10 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ ,00 11 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ , , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0,00 12 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΩΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 5

6 13 ΕΡΓΟ Ν ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,29 60% Ν.Α.Α.Α. 40% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ 0,00 14 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ Ο.Τ.243 Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ ,00 15 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Δ.Κ , , , , ΕΣΠΑ ΚΡ 0,00 16 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 17 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙ 0,00 18 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 19 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,00 ΕΣΠΑ ΣΤ 0,00 20 ΕΡΓΟ Ν ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,79 ΙΠ ΣΤ ,00 21 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Κ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 22 ΕΡΓΟ Ν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 23 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 24 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ- ΒΟΛΛΕΪ ΛΟΦΟΥ ΑΝΘΕΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 25 ΕΡΓΟ N ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , , ,00 ΣΔΙΤ ΑΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,22 ΟΜΑΔΑ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 26 ΕΡΓΟ Σ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) Δ.Κ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ ,00 27 ΕΡΓΟ Σ Η/Φ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,91 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,09 ΣΥΝΟΛΟ (Σ) , , ,91 0, ,09 28 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΙΠ/ ΣΑΤΑ ΑΣ ,00 6

7 29 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ ,00 30 ΕΡΓΟ Ν ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 31 ΕΡΓΟ ΔΕΗ Ν ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Λ. Δ.Κ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 32 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 33 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 34 ΕΡΓΟ Ν Η/Φ ΛΕΩΦ. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΗΛΙΑ)-( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ,00 + ΈΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ,00 ) , , ,64 ΙΠ/ΥΠ.ΕΣ. ΣΤ ,42 35 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ. Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,51 36 Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2010 (ΑΣ) ΟΜΑΔΑ 25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,80 ΙΠ ΑΣ ,80 37 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΗΜΑ & ΛΟΦΟΥ ΑΝΘΕΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝ ,00 38 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ , ,04 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ ,04 39 ΕΡΓΟ Σ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 5.474, ,87 ΘΗΣΕΑΣ ΚΡ 0,00 40 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΡ 3.000,00 41 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΡΟ ,00 42 ΕΡΓΟ Σ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 43 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ ,00 + ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ,00 )(ΣΤ) , ,40 ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΤΑ ΙΠ ΣΤ ,40 44 ΕΡΓΟ Ο ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ 9.000,00 45 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ 8.000,00 46 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΣΑΜΟΥ) Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 7

8 47 ΕΡΓΟ Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΣ 0,00 48 ΕΡΓΟ Ο ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ 518,87 518,87 ΙΠ ΑΝ 518,87 49 ΕΡΓΟ Ο ΆΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , ,98 0,00 0, ,11 50 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ - ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ) , ,00 Π.Σ ΜΕ ΕΥΔΑΠ 80% ΕΥΔΑΠ 20% ΙΠ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΣ 0,00 51 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓ. (ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ- Π.ΜΕΛΑ ΚΛΠ) , , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0,00 52 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ. (2011) , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ ,00 53 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ ,00 54 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΔΩΝ , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0,00 55 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ (Α.Σ) , ,00 ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗ ΜΕΝΟ ΑΣ ,00 56 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 57 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (Φ250), ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (Φ160) ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕΜΕΛΗΣ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 58 ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ , ,00 ΕΣΠΑ/ ΙΠ ΔΙ 0,00 59 ΕΡΓΟ Ν ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 60 ΕΡΓΟ Ν ΈΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ ,00 61 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ 9.000, ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ 9.000,00 8

9 62 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΡ 0,00 63 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ ,00 64 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 65 ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 66 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 67 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 68 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 69 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ,,, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ KAI ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ,38 ΕΠΠΕΡΑΑ Δ.Δ. 0,00 70 ΕΡΓΟ Ν ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ Δ.Δ ,00 71 ΕΡΓΟ Ν ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ Δ.Δ ,00 72 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΑΣ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΡ 0,00 73 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΔΡΟΣΙΑΣ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤ 0,00 74 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΠ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΑΝ 0,00 75 ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ , , , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΝ 0,00 76 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 77 ΕΡΓΟ N ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 78 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ ,00 9

10 79 ΕΡΓΟ Ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 80 ΕΡΓΟ Ν ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΈΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΝΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 81 ΕΡΓΟ N ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,11 ΟΜΑΔΑ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 82 Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ (ΑΣ) , ,00 ΙΠ ΑΣ 4.000,00 83 Σ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2010 (ΑΣ) , ,61 ΣΑΤΑ ΑΣ 0,00 84 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , , , ΕΣΠΑ / ΙΠ ΑΣ 0,00 85 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (2008) (ΔΙ) , ,73 ΣΑΤΑ ,51 ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ,22 ΔΙ ,22 86 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (ΔΙ) 9.086, ,59 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙ 9.806,59 87 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ (ΔΙ) , ,77 ΣΑΤΑ ,00 ΔΙ ,77 88 ΕΡΓΟ Σ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡ) , , ,00 (ΕΣΠΑ) ,28 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΡ ,28 89 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. (ΚΡ) , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΚΡ 0,00 90 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ , , , ΕΣΠΑ ΚΡ ,50 91 ΕΡΓΟ Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ , ,39 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,39 92 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 93 ΕΡΓΟ Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ" (ΚΡ) 2.000, ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ 2.000,00 94 ΕΡΓΟ Σ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Κ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,19 ΥΠΕΣΔΑ ΡΟ 0,00 10

11 95 ΕΡΓΟ Σ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ ,00 + ΣΑΤΑ/ ,25) Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,54 ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΤΑ ΙΠ ΣΤ 0,00 96 ΕΡΓΟ Σ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ (ΈΣΟΔΑ ΣΑΕ/ ,00 + ΈΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ,00 ) , ,47 ΥΠΕΣΔΑ ΙΠ ΣΤ ,47 97 ΕΡΓΟ Σ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΕΩΦ. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ (ΈΣΟΔΑ ΣΑΕ/ ,00 ) , ,72 ΥΠΕΣΔΑ ΙΠ ,72 ΣΤ ,72 98 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΠΕΥΚΩΝ & ΜΑΒΙΛΗ , ,73 ΕΣΠΑ ΔΡ 0,00 99 ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΑΝΕΜΩΝΑΣ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ (ΑΣ) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (ΑΣ) , ,75 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2010 (ΑΝ) 2.026, ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ 2.026, ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,73 65% Ν.Α.Α.Α. 35% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ 9.542, ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΔΡ) 6.639,99 744,84 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΡ 744, ΕΡΓΟ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΗΣ (ΚΡ) 1.920, ,20 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ 1.920, ΕΡΓΟ Ο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 4.214, ,00 ΙΠ ΑΣ 1.000, ΕΡΓΟ Ο ΕΠΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ , ,00 ΕΠΤΑ / ΙΠ ΑΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,50 0, , ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΒΕΛΤΙΩΣΗ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- ΧΕΛΜΟΥ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΛΠ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 27&30 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΟΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑΣ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ 1.000,00 11

12 112 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ.Κ. ΑΓ , , , ,00 ΣΔΙΤ/ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ Η ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Λ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΥΓΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΣΕ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΠΡΩΗΝ ΒΙΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ) Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΔΙΤ ΑΝ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν 122 ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΠΟΛΙΤΗ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ- Λ.ΚΑΙΡΗ- Λ. ΜΗΤΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ Δ.Κ , , ,50 ΕΣΠΑ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΕΣΠΑ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ ,00 12

13 133 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Λ.Π Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΘΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΖΑΝΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ , , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΑΓ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΗΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Κ , , , ,00 ΕΣΠΑ ΚΡ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΛ Δ.Κ , , ,00 Π Σ ΟΣΚ ΚΡ 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΡΟ) , ,00 ΣΑΤΑ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΜΕΙΩΤΕΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ) ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ ,00 13

14 156 ΕΡΓΟ Ν ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (Β ΦΑΣΗ) Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΥΠΕΣΔΑ ΡΟ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Ζ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Η/Ζ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΕΣΠΑ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ 2ο ΝΗΠ.& 2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Λ.ΚΑΪΡΗ, ΚΟΡΑΗ & Μ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ Δ.Κ , , ,00 ΕΣΠΑ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΟΣ & ΑΝΑΚΤΟΡΙΑΣ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ. 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΔΗΜΟΥ , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ. 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΕΣΠΑ Δ.Δ. 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ N ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΣ ,00 14

15 175 ΕΡΓΟ N ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ N ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΑΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,46 ΟΜΑΔΑ 35: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 177 ΕΡΓΟ Ν ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΧ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΝ) , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΝ 0, ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΜΠΟΥΡΙΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΚΟΠΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΛΠ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Η ΥΠ.ΕΣ. ΔΡ 0, ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.95 ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΧΩΡΟ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΡ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗ ΑΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , ,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 45: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 183 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , , , ,00 ΕΣΠΑ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΑΝ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΔΙ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΣΤ , ΕΡΓΟ Ν ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 15

16 191 ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,00 ΟΜΑΔΑ 70: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 193 ΕΡΓΟ Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Α.Σ.) , , ,00 ΠΣ / ΟΣΚ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Σ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ Α.Π.Χ. ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ , , ,00 ΠΣ / ΟΣΚ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Α',Β',Γ' (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ)(Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Α.Σ.) , ,00 ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ( ΈΣΟΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) (ΣΤ) , ,00 ΥΠΕΣΔΑ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Σ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΡΟ , ΕΡΓΟ Ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ν/Γ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,73 Ο.Σ.Κ. ΔΡ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,00 0, , ΕΡΓΟ Ν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΑΝΙΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΛΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΚΛΠ) , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , , ,00 ΟΣΚ ΑΣ 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ , ,00 ΟΣΚ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ , ,00 ΟΣΚ ΔΙ 0, ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ , ,00 ΟΣΚ ΔΙ 0,00 16

17 207 ΕΡΓΟ Ν ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ Δ.Δ , ΕΡΓΟ Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ , , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΚΡ , ΕΡΓΟ Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ..Κ ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΟΣΚ ΣΤ 0, ΕΡΓΟ Ν ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΟΣΚ ΡΟ 0, ΕΡΓΟ Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΣΑΤΑ/ΙΠ ΡΟ , ΕΡΓΟ N ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΣΑΤΑ / ΙΠ ΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ+Ο) , , ,41 0, ,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ν) , , , , ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,48 Ν: ΝΕΟ ΕΡΓΟ Σ: ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΟ Ο:ΟΦ/ΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2011 (ΜΕΛΕΤΕΣ ) ΤΕΥΧΟΣ -2- ΔΑΠΑΝΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α/Α Κ.Α. Ν: ΝΕΟ ΕΡΓΟ Σ: ΣΥΝΕΧ/ΜΕΝΟ Ο:ΟΦ/ΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΒΛ. ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜ/ΜΑ ΔΑΠΑΝΗ 2011 ΙΠ ΟΜΑΔΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 2 Ν ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ , ,00 0,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 17

18 4 Ν ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 5 Ν ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 6 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΛΠ) ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 7 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΥΠΕΤ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 8 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 9 Ν ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 10 Ν ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Α /2009 ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΑΣ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 11 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ , ,00 0,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0, ,00 ΟΜΑΔΑ 25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 13 Σ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΙΠ ΡΟ ,00 14 Σ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,78 ΙΠ ΡΟ ,78 15 Σ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΔΡΟΣΙΑΣ , ,78 ΙΠ ΔΡ ,78 16 Σ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΓ , ,57 ΘΗΣΕΑΣ ΙΠ ΑΣ 0,00 18

19 17 Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 18 Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ , ,00 ΙΠ ΣΤ ,00 19 Ο ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΙΟΥ , ,43 ΙΠ ΑΣ 4.604,43 20 Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ , ,83 ΙΠ ΑΣ ,83 ΣΥΝΟΛΑ (Σ+Ο) , ,39 0,00 0, ,82 21 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΦΑΣΙΔΕΡΙ- ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΝ 0,00 22 Ν ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 23 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 24 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 25 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 26 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΑΣ Δ. ΚΟΙΝ. ΔΡΟΣΙΑΣ , , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΔΡ 0,00 27 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 Δ.Κ. ΑΓ , , , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 28 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ , , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 29 Ν ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΙΟΥ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 30 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ & ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ & ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " , , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ Δ.Δ ,00 19

20 31 Ν ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΚ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 32 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Λ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΔΡΟΣΙΑΣ , ,00 ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤ 0,00 33 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Δ.Κ. ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 34 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ , ,00 ΙΠ Δ.Δ ,00 35 Ν ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ , ,00 ΙΠ ΑΝ ,00 36 Ν ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓ , ,00 ΙΠ ΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΑ (Ν) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ , , , , ,82 ΟΜΑΔΑ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 37 Σ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΙΞΗΣ , , ,89 ΙΠ/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ 0,00 38 Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ , ,00 ΙΠ ΡΟ ,00 39 Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΚ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 7.820, ,08 ΙΠ ΡΟ 7.820,08 40 Σ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1.476, ,00 ΙΠ ΡΟ 1.476,00 41 Σ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΚ , ,00 ΙΠ ΔΙ ,00 42 Σ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 43 Σ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΟΡΑΗ- Λ. ΚΑΙΡΗ- Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΣ -ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ- Λ ΚΑΪΡΗ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 44 Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 45 Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ (Λ. ΚΑΙΡΗ- Λ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ-Λ. ΚΑΪΡΗ) ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΚ , ,60 ΙΠ ΔΙ 2.546,60 46 Σ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Δ.Κ , , ,00 ΙΠ ΚΡ ,00 20

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011..

της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..18η/2011.. της..19-07-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..162/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεση έτους 2014 Δήμου Διονύσου. Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις ΚΑ

Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεση έτους 2014 Δήμου Διονύσου. Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Παρατηρήσεις ΚΑ Πίνακας νέων έργων προς εκτέλεσ έτους 2014 Δήμου Προϋπολογισμός α/α Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρματοδότσ Παρατρήσεις ΚΑ 1 2 3 4 5 6 7 Κατασκευή συνθετικού δαπέδου του στίβου του γπέδου δ.κ. Αναμόρφωσ γπέδων

Διαβάστε περισσότερα

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας».

v ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..19η/2011.. της..29-08-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..171/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012..

Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..1η/2012.. της..09ης/1/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..1/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 4 η ΔΗΜΟΣ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22-7-2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013..

της..30 ης /10/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/2013.. της..30 ης /10/2013.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..218/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν..23.. ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2013.. της..01 ης /08/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..167/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..46/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η/2011 της 24ης-06-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..14η/2014.. της..08/05/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..136/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..23η/2013.. της..07 ης /10/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..187/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..92/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 5 η ΔΗΜΟΣ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29-8-2013 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ.Απόφ.14/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης /12-9-2014 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου

Συν. : η υπ' αριθμ. 183/07-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 09/09/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Αγγελακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..20η/2013.. της..22 ης /07/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..152/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.586.186,00 2.102.012,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.298.590,72 2.298.590,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.884.776,72

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ ΟΚΤ. 2016) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΚΤ. 2015- ΟΚΤ. 2016) ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1. Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων 160.000 ΔΗΜΟΣ 2. Αποκατάσταση Αυλείων χώρων Σχολείων του

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2012.. της..14 ης /05/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..104/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..20ης/12/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..35η/2011.. της..20ης/12/2011.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..271/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 8ο:«Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2014.. της..31/03/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..81/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51 /2015 (απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης την 17-11-2015, του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6111/03-02-2014 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..09 ης /07/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2012.. της..09 ης /07/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..168/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2013.. της..13 ης /02/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..19/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου

<<ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:382/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5965/02-03-2011 Αριθ. Πίνακα. 7/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..4η/2014.. της..24/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..42/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα