Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας"

Transcript

1 Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Zinc 4 20 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις * Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις Προϊόν για αναλυτικούς σκοπούς. Ταξινόμηση σε σενάρια έκθεσης σύμφωνα με REACΗ, RIP 3.2 κωδικοί: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0 Το σενάριο έκθεσης είναι ενσωματωμένη σε ΤΜΗΜΑ 1-16.* Χρήσεις που αντενδείκνυνται δεν περιγράφεται 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Κατασκευαστής MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8, Düren, Γερμανία Τηλ Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Έξω από τη Γερμανία (DE): Καλέστε περιφερειακές Δηλητηριάσεων Υπηρεσία Πληροφοριών σας ή επικοινωνήστε με το τοπικό Ζωή Εξοικονόμηση Υπηρεσία. DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, Τηλ Σε περίπτωση που λείπει μια ενότητα κειμένου στην εγχώρια γλώσσα, θα αναφέρεται με αγγλικούς χαρακτήρες. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.0 Ταξινόμηση του προϊόντος Σύμβολα T+ Xi R R 26/27/ Σύμβολα GHS GHS03 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 Λέξη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) Υπόδειξη επικινδυνότητας Κλάση/κατηγορία επικινδυνότητας EUH032 not defined H272 Ox. Sol. 2 H300 Acute Tox. 1 oral H301 Acute Tox. oral cat. 3 H310 Acute Toxicity 1 dermal H315 Skin Irritation cat. 2 H318 Eye Dam. 1 H319 Eye Irritation cat. 2 H330 Acute Tox. 1 inh. H335 STOT SE 3 H360FD Repr. 1B H410 Hazardous to the aquatic environment - chronic cat. 1

2 Σελίδα: 2/ Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Σύμβολα R 26/27/ T+ Σύμβολα GHS GHS06 GHS07 GHS08 Λέξη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) Υπόδειξη επικινδυνότητας Κλάση/κατηγορία επικινδυνότητας EUH032 not defined H300 Acute Tox. 1 oral H310 Acute Toxicity 1 dermal H319 Eye Irritation cat. 2 H330 Acute Tox. 1 inh. H360FD Repr. 1B H410 Hazardous to the aquatic environment - chronic cat. 1 Σύμβολα R 25 T Σύμβολα GHS Λέξη σήμανσης GHS06 GHS07 ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) Υπόδειξη επικινδυνότητας Κλάση/κατηγορία επικινδυνότητας H301 Acute Tox. oral cat. 3 H315 Skin Irritation cat. 2 H319 Eye Irritation cat. 2 Σύμβολα R 41 Xi

3 Σελίδα: 3/12 Σύμβολα GHS GHS03 GHS05 GHS07 Λέξη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) Υπόδειξη επικινδυνότητας H272 Ox. Sol. 2 H315 Skin Irrit. 2 H318 Eye Dam. 1 H335 STOT SE 3 Κλάση/κατηγορία επικινδυνότητας 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα 1999/45/ΕΚ μικρές ποσότητες επιβλαβείς και εξαιρετικά εύφλεκτα παρασκευάσματα / μείγματα έχουν εν μέρει / εντελώς εξαίρεση από την επισήμανση (όχι συμβόλων F, O, Xn, Xi, N και δεν R και S φράσεις είναι απαραίτητα) μέχρι τις ml g. Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (GHS) οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να σημειώνονται μόνο με το σύμβολο και τον αναγνωριστικό κωδικό του προϊόντος. Λιγότερο επικίνδυνες ουσίες/μείγματα με λέξη σήμανσης WARNING (ΠΡΟΣΟΧΗ) πρέπει έως 125 ml να επισημανθούν ή 125 g δεν πρέπει να επισημανθούν με φράσεις H και P. Σύμβολα: T+ R 26/27/ Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. S Αποφεύγετε την έκθεση εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Σύμβολα GHS: GHS06 GHS07 GHS08 Λέξη σήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) H300, H310, H330, H360FD Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. P202, P260sh, P264W, P271, P280sh, P , P , P , P , P330, P , P405, P501 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σωματιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλένετε (...) σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Ξεπλύντε το στόμα. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Η αποκομιδή του περιεχομένου/περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανονισμούς.

4 Σελίδα: 4/12 Σύμβολα: T R 25 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. Σύμβολα GHS: GHS06 GHS07 Λέξη σήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. P , P330, P405, P501 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/ Ξεπλύντε το στόμα. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Η αποκομιδή του περιεχομένου/περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανονισμούς. Σύμβολα: Xi R 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. S Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σύμβολα GHS: 2.3 Άλλοι κίνδυνοι GHS03 GHS05 GHS07 Λέξη σήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280sh, P Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Πιθανές δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις Γενικά αναμένεται πάντα μια καυστική δράση όταν οι τιμές του ph είναι < 2 ή > 11,5. Γενικά αναμένεται πάντα μια ερεθιστική δράση όταν οι τιμές του ph είναι < 5 ή > 9.

5 Σελίδα: 5/12 Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο και πιθανά συμπτώματα Προκαλεί στο δέρμα, στα μάτια και στους αδένες ανάλογα με την συμπύκνωση, τη θερμοκρασία και το χρόνο επίδρασης σοβαρά εγκαύματα και πληγές που επουλώνονται δύσκολα. Ατμοί, ειδικά επίσης και από καυτά υγρά και εκνεφώματα, προκαλούν σοβαρούς ερεθισμούς στα μάτια και στα αναπνευστικά όργανα. Προκαλεί μέσω κατάποσης, εισπνοής ατμών, άμεσης επαφής με το δέρμα, ήδη σε μικρές ποσότητες σοβαρές ζημιές στην υγεία ή μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον --- Μην αφήσετε να διεισδύσει στο περιβάλλον. --- ABT: δεν εφαρμόζεται aaab: δεν εφαρμόζεται Άλλοι κίνδυνοι --- ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά 3.1 Ουσίες / 3.2 Μείγματα Όνομα ουσίας: sodium tetraborate Αρ. CAS: Συμπύκνωση: % τύπος: Na 2 B 4 O 7 Ap. REACH Reg.: xxxx που αναφέρονται στο SVHC: YES Ap. EK: Ap. Index: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R σύμφωνα με GHS: H319, H360FD Όνομα ουσίας: Κυανιούχο κάλιο Αρ. CAS: Συμπύκνωση: 7-15 % συντελεστής συσχέτισης: x 0.40 (= %CN - ) τύπος: KCN Ap. REACH Reg.: xxxx Ap. EK: Ap. Index: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R 26/27/ /53 σύμφωνα με GHS: H300, H310, H330, H410, EUH032 Όνομα ουσίας: Zincon Αρ. CAS: Συμπύκνωση: < 1,00 % τύπος: C 20 H 15 N 4 NaO 6 S H 2 O Ap. EK: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: - σύμφωνα με GHS: Δεν απαιτείται Όνομα ουσίας: chloral hydrate Αρ. CAS: Συμπύκνωση: % τύπος: C 2 H 3 Cl 3 O 2 H 2 O Ap. EK: Ap. Index: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R 25-36/38 σύμφωνα με GHS: H301, H315, H319 Όνομα ουσίας: Υπεροξείδιο υδρογόνου (urea) Αρ. CAS: Συμπύκνωση: % τύπος: CH 4 N 2 O H 2 O 2 Ap. EK: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R 37/38-41 σύμφωνα με GHS: H272, H315, H318, H Σημείωση Διατύπωση των φράσεων R και H: βλ. στην παράγραφο 16 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Μεταφέρετε τους τραυματίες από την επικίνδυνη περιοχή στον φρέσκο αέρα. Φροντίστε να ακινητοποιηθούν, προστατεύστε το σώμα από απώλεια θερμότητας. Καλέστε ιατρική βοήθεια. Δείξτε στο γιατρό την συσκευασία του προϊόντος, τις οδηγίες χρήσης και το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μεταφορά στο γιατρό, σε περίπτωση δύσπνοιας, σε μισοκαθιστή θέση Μετά από επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία αμέσως. Ξεπλύνετε το δέρμα/τον αδένα εξονυχιστικά τουλάχιστον για 15 λεπτά με τρεχούμενο νερό. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε σαπούνι. Μην προσπαθήσετε να ουδετεροποιήσετε την ουσία. Τοποθετήστε, αν χρειαστεί, χαλαρό επίδεσμο.

6 Σελίδα: 6/ Μετά από επαφή με τα μάτια Μετά από επαφή με το μάτι ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό το μάτι που μολύνθηκε κρατώντας τη σχισμή του βλεφάρου ανοιγμένη καλά και προστατεύοντας το απείραχτο μάτι τουλάχιστον για 10 λεπτά με φιάλη πλυσίματος ματιού, με ψεκαστήρα ματιού ή με τρεχούμενο νερό. Αν παρουσιαστούν πόνοι, βάλτε προηγουμένως ως σπασμολυτικό του βλεφάρου, αν γίνεται, σταγόνες οφθαλμού με Proxymetacain 0,5% (π.χ. Proparakain POS ). Κατόπιν τοποθετήστε χαλαρό επίδεσμο. Περαιτέρω θεραπεία από οφθαλμίατρο Μετά από εισπνοή Μετά την εισπνοή εκνεφώματος ή ατμών φροντίστε για φρέσκο αέρα, κρατήστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. Σε περίπτωση εμετού και λιποθυμίας, τοποθετήστε σε σταθερή πλάγια θέση και κρατήστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. Δώστε για εισπνοή, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ένα σπρέι δεξαμεθασόνης. Ηρεμία, θερμότητα, αν χρειαστεί, παροχή αναπνοής. Σε περίπτωση δύσπνοιας δώστε οξυγόνο για εισπνοή. Σε περίπτωση άπνοιας και ανακοπής του κυκλοφοριακού συστήματος διεξάγετε ανάνηψη καρδιάς και πνευμόνων Μετά από κατάποση Μετά από κατάποση δώστε αμέσως να πιούνε άφθονο νερό με προσθήκη ενεργού άνθρακα. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σε ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ξεπλύνετε οπωσδήποτε ταχύτατα και παρατεταμένα με νερό. Μετά από αντιδράσεις φλεγμονής χρήση γλυκοκορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση δύσπνοιας δώστε οξυγόνο για εισπνοή. Σε ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ξεπλύνετε οπωσδήποτε ταχύτατα και παρατεταμένα με νερό. Μέτρα σπασμολυτικά για τα βλέφαρα. Αναφέρετε τις καυστικές ουσίες. Περαιτέρω θεραπεία από οφθαλμίατρο. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Θεραπεία κατά των συμπτωμάτων. Διασφάλιση της αναπνοής, της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας. Απομακρύνετε την ουσία γρήγορα από το σώμα. Προκαλέστε εμετό με μηχανικά μέσα ή δώστε για μάσηση χαπάκια άνθρακα ή δώστε παρασκευάσματα με υδροξείδιο του αλουμινίου. Φροντίστε για γρήγορη διέλευση από το έντερο (δώστε 2 κουταλιές της σούπας θειϊκό νάτριο). Καταπολέμηση πόνων, εν ανάγκη με καταπραϋντικά. Καταπολέμηση καταπληξίας (σοκ). Μετά από έκθεση σε καυστικά αεροζόλ να διεξαχθεί προφύλαξη κατά του πνευμονικού οιδήματος. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα κατάλληλο και ανάλογα με την κατηγορία πυρκαγιάς του περιβάλλοντος, ενδεχομένως αντιπυρική κουβέρτα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα πυροσβεστικά μέσα όπως, ΑΦΡΟΣ, ΔΕΣΜΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Αποφυγή σχηματισμού ερεθιστικών ή επιζήμιων για την υγεία μειγμάτων ατμού-αέρα. Κίνδυνος δυνατός για το περιβάλλον μετά την αποδέσμευση μεγάλων ποσοτήτων της ουσίας ή των προϊόντων της αποσύνθεσης. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Δεν είναι απαραίτητο για το προϊόν. Οι συσκευασίες καίγονται όπως το χαρτί ή το πλαστικό. Καταπολεμήστε την ομίχλη που διαφεύγει με εκτόξευση νερού. Συγκεντρώστε το νερό από την πυρόσβεση. Χρησιμοποιήστε μόνο βοηθητικές συσκευές ανθεκτικές σε χημικές ουσίες. Ενδεχομένως βάλτε αναπνευστική συσκευή σε εξάρτηση από τον αέρα του περιβάλλοντος (μονωτική συσκευή) και σε περίπτωση μαζικής ανάπτυξης ζημιογόνων ουσιών προστατευτική φόρμα χημικών που κλείνει ερμητικά (φόρμα ολόσωμης προστασίας). 5.4 Συμπληρωματικές υποδείξεις --- ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Μην αναπνέετε ατμούς. Κατά την εργασία να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια (βλ ). Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ενδεχομένως μάσκα προσώπου. Απαιτείται η τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων για κινδύνους και μέτρα προστασίας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες λειτουργίας. Τηρήστε τους περιορισμούς απασχόλησης. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις όχι απαραίτητο, γιατί μόνο περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Απορροφήστε μια διαρροή υγρού αμέσως με υλικό πήξης γενικών χρήσεων. Παραδώστε στην αρμόδια υπηρεσία για την αποκομιδή. Καθαρίστε το εμποτισμένο έδαφος και τα αντικείμενα με άφθονο νερό. Συλλέξτε μικρές ποσότητς και προσάγετε μαζί με νερό στην μεταχείριση αποβλήτων. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα ---

7 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο σε χώρους που αερίζονται καλά. Χρησιμοποιήστε τον περιέκτη ασφαλείας για τις στρόγγυλες κυψελίδες. 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Μια ασφαλής αποθήκευση είναι εγγυημένη μόνο στην αυθεντική συσκευασία της MACHEREY-NAGEL. Προϊόντα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί συμπληρωματικά ως τοξικά, πρέπει να αποθηκευθούν σε αποκλεισμό. Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): βλ Απαιτήσεις σε χώρους αποθήκευσης και δοχεία Κατά την αποθήκευση και την φύλαξη διατηρήστε την αυθεντική συσκευασία κλεισμένη ερμητικά και σε ένα χώρο που αερίζεται καλά, μακριά - ή καλύτερα ξεχωριστά - από ουσίες με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνες αντιδράσεις, φυλάξτε την έτσι ώστε να μην έχουν άμεσα πρόσβαση άτομα ξένα προς την επιχείριση. Κατά την μεταφορά γυάλινων περιεκτών χρησιμοποιήστε κατάλληλα δοχεία πάνω από τους περιέκτες. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις --- ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Όνομα ουσίας: sodium tetraborate Αρ. CAS: TRGS 900 (DE): 0.5 B mg/m³ E/e αναπνεύσιμο Οριακή Τιμή Έκθεσης: 2 (I), Y επαναρροφητικό δέρματος (H), ευαισθητοποιητή για το αναπνευστική (Sa), ευαισθητοποιητή για το δέρμα (Sh), τερατογόνο (Ζ) δεν είναι ασφαλώς αποκλείονται / (Y) σίγουρα εξαιρούνται Όνομα ουσίας: Κυανιούχο κάλιο Αρ. CAS: TRGS 900 (DE): 5 CN E ausgesetzt mg/m³ E/e αναπνεύσιμο Οριακή Τιμή Έκθεσης: (4), H επαναρροφητικό δέρματος (H), ευαισθητοποιητή για το αναπνευστική (Sa), ευαισθητοποιητή για το δέρμα (Sh), τερατογόνο (Ζ) δεν είναι ασφαλώς αποκλείονται / (Y) σίγουρα εξαιρούνται Όνομα ουσίας: Zincon Αρ. CAS: Σελίδα: 7/12 Όνομα ουσίας: chloral hydrate Αρ. CAS: Όνομα ουσίας: Υπεροξείδιο υδρογόνου (urea) Αρ. CAS: TRGS 900 (DE): H ppm / 1,4 mg/m³ E/e αναπνεύσιμο 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Καλός αερισμός και εξαερισμός του χώρου, απαιτείται δάπεδο ανθεκτικό σε χημικά με αποχέτευση στο πάτωμα και νιπτήρα για πλύσιμο. Τηρήστε υψηλή καθαριότητα στο χώρο εργασίας Αναπνευστική προστασία Μόνο όταν επιπλέον υποδείξεις στο 7.1. Κατά την ελεύθερη χρήση αυτών των ουσιών χρησιμοποιήστε ενδεχομένως φίλτρο αναπνευστικής προστασίας της κλάσης A/AX Προστασία των χεριών Ναι, γάντια σύμφωνα με EK 374 (σε χρόνο διαπερατότητας > 30 λεπτών - κλάση 2), αποτελούμενα από φυσικό πολυβινυλοχλωρίδιο, φυσικό λάτεξ, Νεοπρενίου, ή νιτρίλιο (π.χ. από Ansell ή KCL). Χρησιμοποιούνται Σύντομη φορές με χημικά ανθεκτικά γάντια λατέξ σήμα ΕK - κλάση Προστασία των ματιών Ναι, προστατευτικά γυαλιά με το ΕK 166 με ενσωματωμένο πλευρικές ασπίδες προστασίας ή όλα γύρω από ή προστασία προσώπου Προστασία του δέρματος Συνιστάται, για να μην προκληθεί μόλυνση μ αυτά τα επικίνδυνα υλικά Προστασία και μέτρα υγιεινής

8 Σελίδα: 8/12 Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, κάπνισμα, ταμπακοποσία από τη μύτη και η αποθήκευση τροφίμων στο χώρο εργασίας. Απαιτείται προληπτική προστασία του δέρματος. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Ξεπλύνετε αμέσως την ρυπαρή ενδυμασία με νερό και μουλιάστε την κατόπιν σε νερό. Χρησιμοποιήστε την ξανά μόνο μετά από καθαρισμό. Μετά το τέλος της εργασίας και πριν από το φαγητό πλένετε τα χέρια σας πολύ προσεκτικά με νερό και σαπούνι, κατόπιν επαλείψτε με κρέμα προστασίας δέρματος. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση : σταθερό (λυοφυλοποιημένο) Χρώμα : ερυθρό ph: 8-10 Διαλυτότητα στο νερό: % Οσμή : πικραμύγδαλο Φυσική κατάσταση : υγρό Χρώμα : κιτρινωπό Οσμή : οργανικό ph: 3,5-5,5 Πυκνότητα: 1,24 g/cm³ Διαλυτότητα στο νερό: % Φυσική κατάσταση : σταθερό Χρώμα : άχρωμο Οσμή : άοσμο ph: 4 Σημείο τήξης: instable C Πυκνότητα: 1,39 sol. g/cm³ Διαλυτότητα στο νερό: % 9.2 Άλλες πληροφορίες Τα στοιχεία για τις άλλες παραμέτρους των μείγματα δεν είναι διαθέσιμα, δεδομένου ότι δεν απαιτείται εγγραφή και δεν υπάρχει έκθεση χημικής ασφάλειας. - ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 10.1 Δραστικότητα Δεν υπάρχουν στοιχεία Χημική σταθερότητα Δεν υπάρχουν γνωστές αστάθειας 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν υπάρχουν στοιχεία. Possible: Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια Συνθήκες προς αποφυγήν όχι απαραίτητο. Εάν στην ετικέτα. Βλ. υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης Μη συμβατά υλικά Επαφή με ισχυρά οξέα/βάσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Στην αυθεντική συσκευασία παρέχεται για τα τεμάχια/τα αντιδραστήρια ασφαλής ξεχωριστή συσκευασία για το καθένα. Επιπλέον δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αποσυνθέσεις εντός της δηλωθείσας προθεσμίας διατήρησης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν μόνο για τις καθαρές ουσίες. Δεν είναι διαθέσιμα τα ποσοτικά στοιχεία για το προϊόν. Όνομα υλικά: sodium tetraborate Αριθμός CAS: LD50 orl rat : 2660 mg/kg LD50 drm rbt : >2000 mg/kg Καρκινογόνες επιδράσεις: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. ΕΕ καρκινογόνο: repr. 2

9 Σελίδα: 9/12 Όνομα υλικά: Κυανιούχο κάλιο Αριθμός CAS: LD50 orl rat : 5 mg/kg LC_Low orl hmn : 2.86 mg/kg LD50 drm rbt : mg/kg LD50 ipr rat : 4 mg/kg LD50 orl mus : 8.5 mg/kg LD50 scu rat : 7.8 mg/kg Οξείες επιδράσεις: Προκαλεί μέσω κατάποσης, εισπνοής ατμών, άμεσης επαφής με το δέρμα, ήδη σε μικρές ποσότητες σοβαρές ζημιές στην υγεία ή μπορεί να προκαλέσει θάνατο. TRGS 905 (DE): R F C Όνομα υλικά: Zincon Αριθμός CAS: LD50 orl rat : >2000 mg/kg Όνομα υλικά: chloral hydrate Αριθμός CAS: LD50 orl rat : 479 mg/kg LC_Low orl hmn : 4 mg/kg LD50 ihl rat : 3030 mg/l Οξείες επιδράσεις: Προκαλεί μέσω κατάποσης, ήδη σε μικρές ποσότητες σοβαρές ζημιές στην υγεία ή μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Όνομα υλικά: Υπεροξείδιο υδρογόνου (urea) Αριθμός CAS: LD50 orl rat : >2000 mg/kg Οξείες επιδράσεις: Προκαλεί μέσω εισπνοής ατμών, ήδη σε μικρές ποσότητες σοβαρές ζημιές στην υγεία. TRGS 905 (DE): K4, R F C ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν μόνο για τις καθαρές ουσίες. Όνομα υλικά: sodium tetraborate Αριθμός CAS: LC50 fish/96h : 74 mg/l EC50 daphnia/48h : h mg/l Νερό τάξη κινδύνου (DE): 1 Ap. WGK: 0037 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 6.1 D Όνομα υλικά: Κυανιούχο κάλιο Αριθμός CAS: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην αφήσετε να διεισδύσει στο περιβάλλον. Λιγότερο περιβαλλοντικών κινδύνων πρέπει έως 125 ml να επισημανθούν ή 125 g δεν πρέπει να επισημανθούν με φράσεις H και P (EE 1272/2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ). LC50 daphnia magna/48h : 2 48h ; h mg/l LC50 fish/96h : 0.45 mg/l EC50 daphnia/48h : mg/l Νερό τάξη κινδύνου (DE): 3 Ap. WGK: 338 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 6.1 B Όνομα υλικά: Zincon Αριθμός CAS: Νερό τάξη κινδύνου (DE): 3 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): Όνομα υλικά: chloral hydrate Αριθμός CAS: Μην αφήσετε να διεισδύσει στο περιβάλλον. Νερό τάξη κινδύνου (DE): 2 Ap. WGK: 0051 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 6.1 D Όνομα υλικά: Υπεροξείδιο υδρογόνου (urea) Αριθμός CAS: Νερό τάξη κινδύνου (DE): 1 Ap. WGK: (0288 H2O2 ) Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 5.1 B

10 Σελίδα: 10/ Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν υπάρχουν στοιχεία 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν υπάρχουν στοιχεία 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν υπάρχουν στοιχεία 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Δεν υπάρχουν στοιχεία 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μην συλλέγετε από κοινού με απορρίματα οξέων. Κίνδυνος δημιουργίας δηλητηριωδών αερίων. Παρακαλούμε τηρήστε τις εθνικές διατάξεις που αφορούν τη συλλογή και αποκομιδή απορριμάτων εργαστηρίου (Κωδικός απορριμάτων ). Χρησιμοποιήστε δοχεία με ερμητικό κλείσιμο Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Τα άδεια δοχεία διαβρωτικών αντιδραστηρίων πριν από τη διάθεση, ξεπλύνετε με νερό. Η αποκομιδή του περιεχομένου/περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανονισμούς. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αριθμός ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ/ Proper shipping name: Chemical kit / Σετ δοκιμής χημείας κλάση: Ομάδα συσκευασίας: II Οδική μεταφορά Classification code: M11 Κωδικός περιορισμού γαλαρίας: E Limited Quantity: σύμφωνα με ADR 3.3.1/251: βλ. LQ για εναλλακτικό όνομα μεταφοράς Εναέρια μεταφορά PAX: 960 max. weight PAX: 10 KG CAO: 960 max. weight CAO: 10 KG Θαλάσσια μεταφορά EmS: F-A, S-P Storage category: A Ακολουθεί εναλλακτική σήμανση μεταφοράς: 14.1 Αριθμός ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Urea hydrogen peroxide 14.3 κλάση: 5.1 Ακολουθεί κλάση: 8 _ 14.4 Ομάδα συσκευασίας: III Οδική μεταφορά Classification code: OC2 Limited Quantity: 5 Kg Κωδικός περιορισμού γαλαρίας: E Excepted Quantity: E 1 Εναέρια μεταφορά PAX: 559 max. weight PAX: 25 Kg CAO: 563 max. weight CAO: 100 Kg Θαλάσσια μεταφορά EmS: F-A, S-Q Storage category: A 14.1 Αριθμός ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Cyanides, inorganic, solid, n.o.s. (Κυανιούχο κάλιο mixture) 14.3 κλάση: Ομάδα συσκευασίας: II Οδική μεταφορά Classification code: T5 Limited Quantity: 500 g Κωδικός περιορισμού γαλαρίας: E Excepted Quantity: E 4 Εναέρια μεταφορά PAX: 669 max. weight PAX: 25 Kg CAO: 676 max. weight CAO: 100 Kg Θαλάσσια μεταφορά EmS: F-A, S-A Storage category: A Maritime pollutant ( ): P (Σήμανση απαραίτητη για P > 5 L kg ανά εσωτερική συσκευασία) 14.1 Αριθμός ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Toxic liquid, organic, n.o.s. (chloral hydrate solution) 14.3 κλάση: Ομάδα συσκευασίας: II Οδική μεταφορά Classification code: T1 Limited Quantity: 100 ml Κωδικός περιορισμού γαλαρίας: E Excepted Quantity: E 4

11 Σελίδα: 11/12 Εναέρια μεταφορά PAX: 654 max. weight PAX: 5 L CAO: 662 max. weight CAO: 60 L Θαλάσσια μεταφορά EmS: F-A, S-A Storage category: B 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι όχι απαραίτητο, γιατί μόνο περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, γιατί μόνο περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτείται 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC Δεν απαιτείται ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Νομός για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες (Νόμος χημικών ουσιών - ChemG), ανανέωση 08/2013 Κανονισμός για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες (Κανονισμός επικινδύνων ουσιών / GefStoffV), νέα έκδοση της 26ης Νοέμβριος 2010 TRGS 200, Ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών, παρασκευασμάτων και προϊόντων, 10/ Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν απαιτείται ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 16.1 Διατύπωση των φράσεων R και H Διατύπωση των φράσεων R R25 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. R26/27/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. R32 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. R61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης Διατύπωση των φράσεων H H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό. H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH032 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια Οδηγίες για την εκπαίδευση Τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων για κινδύνους και μέτρα προστασίας κατά τον χειρισμό επικινδύνων ουσιών. Συμπληρωματικά στοχευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων με αυτά τα προϊόντα Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης Μόνο για τον επαγγελματία χρήστη. Τηρήστε τους περιορισμούς απασχόλησης για νέους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (94/33/EK)! Τηρήστε τους περιορισμούς απασχόλησης για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (92/85/EK)! Ο κατάλληλος χειρισμός ενός μεμονωμένου προϊόντος ή μιας μεμονωμένης δοκιμής αντιπροσωπεύει ένα χαμηλό δυναμικό επικινδυνότητας.

12 Σελίδα: 12/ Περαιτέρω πληροφορίες Η εταιρία MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG θέτει στην διάθεσή σας τις παραπάνω πληροφορίες με όλη την καλή πίστη και σύμφωνα με πιο την πρόσφατη ενημέρωση των ιδίων γνώσεών της κατά το χρονικό σημείο της έκδοσης. Παρατίθεται αποκλειστικά περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας για τον χειρισμό του προϊόντος που αποσκοπεί στην αποφυγή κινδύνων και για προσωπικό που έχει επαρκή κατάρτιση. Τονίζουμε ότι ο κάθε παραλήπτης των πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξάρτητα από τα παραπάνω ότι η εκπαίδευσή του και η καταλληλότητά του επαρκούν για τον σωστό και υπεύθυνο χειρισμό των προϊόντων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Με την παροχή των πληροφοριών δεν συνομολογούνται ιδιότητες του προϊόντος υπό την έννοια των κανονισμών εγγύησης και ούτε αναλαμβάνονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις. Δεν εδραιώνεται μ αυτόν τον τρόπο μια συμβατική ή εξωσυμβατική έννομη σχέση. Η εταιρεία MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG δεν αναλαμβάνει ευθύνες για ζημιές που απορρέουν από την χρήση ή την εμπιστοσύνη στις προαναφερθείσες πληροφορίες. Για συμπληρωματικές πληροφορίες σάς παραπέμπουμε στους γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της εταιρείας μας Πηγές δεδομένων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 453/2010/ΕΕ REACH - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανονισμός 487/2013/EE, 4η προσαρμογή του κανονισμού CLP στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο TRGS 900, Οριακές τιμές στον αέρα στη θέση εργασίας Οριακές τιμές αέρα, Ιανουάριος 2006, έκδοση Οδηγία 2004/37/EΚ για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων κατά την εργασία TRGS 905, Κατάλογος καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή επικίνδυνων για την αναπαραγωγή ουσιών, έκδοση Μάιος 2014 KÜHN, BIRETT Δελτία δεδομένων Επικίνδυνα υλικά εργασίας Λόγος για την Αναθεώρηση 17/01 και 02/05/2013 Η προσθήκη του REACH Εγγραφές των βασικών χημικών ουσιών, αν είναι δυνατόν 02/2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 453/2010/ΕΕ 04/2014 προσαρμογή του κανονισμού 487/2013/EE Τις πρόσφατες εκδόσεις των δελτίων δεδομένων ασφαλείας θα τις βρείτε στο Διαδίκτυο:

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92568 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Standard Nitrite Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 713715.010 Εμπορική ονομασία NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, 10 g,rs PM Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 730980 Εμπορική ονομασία Chromab. QuEChERS Mix III (0.7 g) 50 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918937 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Reagent sample prep.b.precipitation 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815510.1 Εμπορική ονομασία FilterCEL, 1 kg 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814205 Εμπορική ονομασία 2 indiv.comp.cation test mixt. 2x8 ml 1 x 1 x 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 706201 Εμπορική ονομασία Glass wool long fibres, DMCS treated 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 931095 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR ECO Sulfite 1 x 20 ml SO 3 1 1 x 20 ml

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 706201 Εμπορική ονομασία Glass wool long fibres, DMCS treated 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740202.32 Εμπορική ονομασία Buffer DL (100 ml) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91895 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Zinc 1 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92517 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Standard Chlorine 2 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740609.12C Εμπορική ονομασία NucleoSpin Gel and PCR Cleanup (12) 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935016 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha Carbonate alkalinity 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 30085/220/09 Εμπορική ονομασία Ruschei MN 85/220, 350-60 mm Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91031 Εμπορική ονομασία UNISOL 113 ph 1-13 (100ml) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985056 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Molybdenum 40 21 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 931322.2 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR Photino CI, ph (de, en, fr), nml 3 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935012 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha Ammonium 1 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 744100.24 Εμπορική ονομασία NucleoMag 96 PCR (24x96) Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 90722 Εμπορική ονομασία Ammonium test paper (200 strips) 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815331.5 Εμπορική ονομασία s. 815331.1 5 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740833.200 Εμπορική ονομασία Buffer VL (200 ml) Αριθμούς καταχώρισης REACH:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91324 Εμπορική ονομασία QUANTOFIX Calcium / 60 60 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 741290 Εμπορική ονομασία Porablot NCL (0.3x3m, 1 roll) Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 701440.150 Εμπορική ονομασία MBDSTFA, 1x50 ml Αριθμούς καταχώρισης REACH:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985082 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Oxygen 12 1 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 925015 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Multistandard Metals 1 2 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 915004 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR HE kit Chloride CL 500/paper 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91332 Εμπορική ονομασία QUANTOFIX Arsenic 50 Αριθμούς καταχώρισης REACH:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 908902.1 Εμπορική ονομασία Feuchte 8 % 60 x 35 mm2,5%cobalt/neutral 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 722310 Εμπορική ονομασία Grob test mixture (mod.) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 915010 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR HE kit Calcium CA 20 1 x 1 x 1 x 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918142 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Fluoride 4 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 701120.101 Εμπορική ονομασία PFBC, 10x1 ml Αριθμούς καταχώρισης REACH: δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935042 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha total Hardness 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985629 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR COD 1500, robot 20 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740574.MUSTER Εμπορική ονομασία NucleoBond PC 500 Sample (2) 1 x 25 ml N2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740780.250 Εμπορική ονομασία NucleoSpin Soil (250) 250 x 1 NucleoSpin Bead

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814401 Εμπορική ονομασία Spray reagent f. Caffeine, 100 ml Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814407 Εμπορική ονομασία Caffeine solution for comparis. 8 ml Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 931225 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR ECO Iron 1, refill pack 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 722307 Εμπορική ονομασία Activity mixture (FA-TMS test) Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814302.NV Εμπορική ονομασία Molybdatophosphoric acid spr., np Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918572 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR hydrocarbons extraction from soil 2 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740437 Εμπορική ονομασία NucleoBond Xtra BAC Buffer Set Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740323.1000 Εμπορική ονομασία Buffer DB (1000 ml) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740574.100 Εμπορική ονομασία NucleoBond PC 500 (100) 1 x 1000 ml N2 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/25 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 933201 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR FISH reagent case refill set 1 x 8 ml

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918163 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Chlorine dioxide 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα