Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις"

Transcript

1 Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 15 Κίνηση από το ΚΝΣ (CNS Control of Movement)

2 Εισαγωγή Ο εγκέφαλος επηρεάζει τη δραστηριότητα του νωτιαίου μυελού Εθελούσιες κινήσεις (Voluntary movements) Ιεραρχικός Έλεγχος Ανώτερο επίπεδο: Στρατηγική (στόχος της κίνησης) Ενδιάμεσο Επίπεδο: Τακτική (σειρά από συσπάσεις μυών) Κατώτερο Επίπεδο: Εκτέλεση (ενεργοποίηση νευρώνων και μυών) Αισθητηριακό - κινητικό (sensorimotor) σύστημα Πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα που χρησιμοποιούνται από το κινητικό σύστημα 2

3 Κατιούσες Νωτιαίοι Οδοί (Descending Spinal Tracts) Άξονες από τον εγκέφαλο κατέρχονται από δύο κύριες οδούς Πλευρικές Οδοί (Lateral Pathways) Μεσοκοιλιακές Οδοί (Ventromedial Pathways) 3

4 Κατιούσες Νωτιαίοι Οδοί (Descending Spinal Tracts) Πλευρικές Οδοί (Lateral Pathways) Εθελούσια κίνηση κάτω από άμεσο φλοιακό έλεγχο Συντονισμός κινήσεων (από τον διάμεσο εγκέφαλο ερυθρό πυρήνα) Αποτελέσματα τραυμάτων στις πλευρικές οδούς Απώλεια τμηματικών κινήσεων των άκρων Μέσος Εγκέφαλος (Midbrain) Εγκεφαλικά Επεισόδια στον πρωτοταγή φλοιό Παράλυση στη αντίθετη πλευρά Σημαντική ανάρρωση Γέφυρα (Pons) Προμήκης μυελός (Medulla) 4

5 Κατιούσες Νωτιαίοι Οδοί (Descending Spinal Tracts) Μεσοκοιλιακές Οδοί (Ventromedial Pathways) Στάση και Κίνηση (Posture and locomotion) Έλεγχος από το Στέλεχος Λαμβάνει και συνδυάζει αισθητήριες πληροφορίες Αιθουσονωτιαία οδός (Vestibulospinal tract) Είσοδος από το αιθουσιαίο σύστημα Ισορροπία της κεφαλής και σταθεροποίηση των ματιών Καλυπτονωτιαία Οδός (Tectospinal tract) Είσοδος από τον αμφιβληστροειδή και τον Οπτικό Φλοιό Κίνηση κεφαλής και ματιών ώστε να ακολουθούν κινούμενο στόχο Γεφυριδική (Pontine) και Προμήκης (Medullary) Δικτυονωτιαίες οδοί (Recticulospinal tract) Ενισχύουν και μειώνουν αντίστοιχα τα αντανακλαστικά στη βαρύτητα 5

6 Κατιούσες Νωτιαίοι Οδοί (Descending Spinal Tracts) Κινητικός Φλοιός Ερυθρονωτιαία Οδός Εγκεφαλονωτιαία ή Πυραμιδική Οδός Δικτυονωτιαίες Οδοί Αιθουσονωτιαία και Καλυπτονωτιαία Οδός Πλευρικές Οδοί Μεσοκοιλιακές Οδοί Νωτιαίος Μυελός 6

7 Προγραμματισμός της Κίνησης από τον Εγκεφαλικό Φλοιό Κινητικός Φλοιός (Motor Cortex) Σωματοτοπική Οργάνωση (Somatotopic organization) Περιοχές 4 και 6 του Μετωπιαίου Λοβού Περιοχή 4 = Πρωτοταγής Κινητικός Φλοιός (Primary motor cortex) ή M1 Περιοχή 6 = Ανώτερες Κινητικές Περιοχές Δύο περιοχές με παρόμοιες λειτουργίες Προκινητικός Φλοιός (Premotor cortex) Συμπληρωματικός Κινητικός Φλοιός (Supplementary motor cortex) 7

8 Προγραμματισμός της Κίνησης από τον Εγκεφαλικό Φλοιό Προκινητικός Φλοιός (Premotor cortex) Εγγύς κινητικές μονάδες (proximal motor units) Κατευθύνει τον προσανατολισμό (orientation) του σώματος Ενεργεί με βάση εξωτερικά στοιχεία Συμπληρωματικός Κινητικός Φλοιός (Supplementary motor cortex) Περιφερικές κινητικές μονάδες (distal motor units) Προγραμματίζει πολύπλοκες σειρές από κινήσεις 8

9 Προγραμματισμός της Κίνησης από τον Εγκεφαλικό Φλοιό Συμβολή του Οπίσθιου Βρεγματικού (Posterior Parietal) και του Προμετωπιαίου (Prefrontal) Φλοιού Τα ανώτερα επίπεδα ελέγχου της κίνησης Αποφάσεις σχετικά με τις κινήσεις και τα αποτελέσματα τους Οπίσθιος Βρεγματικός (Posterior Parietal) Αντίληψη της εικόνας του σώματος και του χώρου Περιοχή 5: Είσοδοι από την περιοχή S1 Περιοχή 7: Είσοδοι από τις ανώτερες οπτικές περιοχές (π.χ. ΜΤ) Προμετωπιαίος (Prefrontal) Αφηρημένη σκέψη (Abstract thought), λήψη αποφάσεων (decision making) και πρόβλεψη (anticipation) των συνεπειών της κίνησης Περιοχή 6: Δραστηριότητα μεταφράζεται σε σήματα που καθορίζουν πως θα εκτελεστεί η κίνηση 9 Παρακολούθηση της ενεργοποίησης του φλοιού που συνοδεύει εθελούσια κίνηση (με PET) Αποδεικνύει ύπαρξη ανώτερου προγραμματισμού Η Περιοχή 6 είναι ενεργοποιημένη ακόμα και όταν κάποιος εκτελεί δοκιμαστική την κίνηση μέσα στο μυαλό του

10 Προγραμματισμός της Κίνησης από τον Εγκεφαλικό Φλοιό Νευρωνικοί Συσχετισμοί του Προγραμματισμού της Κίνησης Δραστηριότητα στις κινητικές περιοχές αφυπνισμένων ζώων Περιοχή 6 είναι σημαντική για τον προγραμματισμό Λάβετε θέσεις - Βρεγματικός και Μετωπιαίος Λοβός Έτοιμοι - Συμπληρωματική και Προκινητική περιοχή Μπρος - Είσοδος στη περιοχή 6 από άλλες υποφλοιώδεις περιοχές Τραύματα στην Περιοχή 6 Αδυναμία εκτέλεσης πολύπλοκων κινητικών στόχων = απαξία (apraxia) 10

11 Τα Βασικά Γάγγλια (The Basal Ganglia) Περιοχές φαιάς ουσίας μέσα στη λευκή ουσία Οι ενέργειες τους μεταβάλλουν τη δραστηριότητα των κινητικών διαδρομών Καταστέλλουν τον μυϊκό τόνο (muscle tone) Ισορροπία ανασταλτικών και διεγερτικών νευρώνων διατηρούν τον σωστό τόνο Επιλέγουν και συντηρούν σωστή κίνηση και ταυτόχρονα καταστέλλουν ανεπιθύμητες κινήσεις Ελέγχουν και συντονίζουν αργές και συνεχείς συσπάσεις Ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με στάση και στήριγμα του σώματος Μέλανα ουσία πλαγιοπρόσθιος πυρήνας φακοειδής πηρύνας κερκοφόρος πυρήνας ωχρή σφαίρα υποθαλαμικοί πυρήνες 11

12 Τα Βασικά Γάγγλια (The Basal Ganglia) Βασικά Γάγγλια (Basal ganglia) Προβάλλουν στον Πλάγιο Πρόσθιο Πυρήνα (ventral lateral (VL) nucleus) του Θαλάμου Από εκεί στην Περιοχή 6 (Προκινητικός Φλοιός και Συμπληρωματικός Κινητικός Φλοιός ) Μεγάλος αριθμός παράλληλων κυκλωμάτων Παίζουν κάποιο ρόλο και στη μνήμη και στις νοητικές λειτουργίες (cognitive functions) Φλοιός Προβάλλει πίσω στα βασικά γάγγλια Σχηματίζεται ένα βρόγχος 12

13 Τα Βασικά Γάγγλια (The Basal Ganglia) Κινητικός Βρόγχος: Επιλογή και αρχικοποίηση εθελούσιας κίνησης Διεγερτικές συνδέσεις από τον Φλοιό στο Φακοειδή Πυρήνα (putamen) Διεγείρονται νευρώνες στο ΦΠ Αναστέλλονται νευρώνες στην Ωχρή Σφαίρα (Globus Pallidus) Σταματά η αναστολή των νευρώνων του VL Η δραστηριότητα στον VL ενισχύει τη δραστηριότητα στο Συμπληρωματικό Κινητικό Φλοιό 13

14 Τα Βασικά Γάγγλια (The Basal Ganglia) Διαταραχές των Βασικών Γαγγλίων Υποκινησία (Hypokinesia) και Υπερκινησία (hyperkinesia) Ασθένεια Parkinson s Συμπτώματα: Βραδυκινησία (Bradykinesia), ακινησία (akinesia), δισκαμψία (rigidity) και and τρόμος (tremor) στα χέρια και το σαγόνι Οργανική Αιτία: Εκφυλισμός των εισόδων από τη Μέλαινα Ουσία (substantia nigra) στον ΦΠ Θεραπεία με Dopa: Διευκολύνει την παραγωγή Δοπαμίνης για να ενισχυθεί η δραστηριότητα του ΣΚΦ Ασθένεια Huntington s Συμπτώματα: Υπερκινησία (Hyperkinesia), Δισκινησία (dyskinesia), άνοια (dementia), νοητική ανικανότητα (cognitive disability), αναταραχές προσωπικότητας (personality disorder) Οργανική Αιτία: Έντονη απώλεια νευρώνων στα βασικά γάγγλια και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου Ημιβαλλισμός (Hemiballismus) Βίαια, εξφενδονιστική κίνηση στη μια πλευρά του σώματος Οργανική Αιτία: Βλάβη στον υποθαλαμικό πυρήνα (subthalamic nucleus) 14

15 Αρχικοποίηση της Κίνησης από τον Πρωτοταγή Κινητικό Φλοιό Ηλεκτρικό ερέθισμα στην Περιοχή 4 Σύσπαση ενός μικρού αριθμού μυϊκών ινών Είσοδοι-Έξοδοι στο Μ1 Έξοδος = Κύτταρα Betz Πυραμοειδή κύτταρα στη φλοιακή στοιβάδα 5 Είσοδοι προς τα κύτταρα Betz Φλοιακές περιοχές Θάλαμος 15

16 Αρχικοποίηση της Κίνησης από τον Πρωτοταγή Κινητικό Φλοιό Κωδικοποίηση της κίνησης στον M1 Δραστηριότητα αριθμού νευρώνων κωδικοποιεί τη δύναμη και την κατεύθυνση της κίνησης Η κατεύθυνση της κίνησης κωδικοποιείται από τη συλλογική (collective) δραστηριότητα πολλών νευρώνων Κινητικός Φλοιός: Δραστηριότητα για κάθε κίνηση Η δραστηριότητα ενός νευρώνα αποτελεί μια ψήφο Η κατεύθυνση της κίνησης καθορίζεται από τη σύμπτυξη (και τον μέσο όρο) Άνυσμα Πληθυσμού (Population Vector) Ο κινητικός χάρτης του εγκεφάλου παρουσιάζει πλαστικότητα (Malleable Motor Map) Πειραματικά ενδείξεις από αρουραίους Ερέθισμα M1 κίνηση τριχοειδών ινών (δηλ. μουστακιών) Μετά από αποκοπή νευρώνα τριχοειδών ινών Ερέθισμα M1 κίνηση τριχοειδών ινών Αποκωδικοποίηση της δραστηριότητας του M1 Διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου Βοήθεια σε ασθενείς με αναπηρίες 16

17 Η Παρεγκεφαλίδα (The Cerebellum) Ανατομία της Παρεγκεφαλίδας Φύλλα (Folia) και Λοβία (lobules) Περισσότερη επιφάνεια 50% των νευρώνων του ΚΝΣ Βαθύς Πυρήνες της Παρεγκεφαλίδας (Deep cerebellar nuclei) Αναμεταδίδουν εξόδους από τον φλοιό της παρεγκεφαλίδας προς το εγκεφαλικό στέλεχος Ακρωραίο λοβίο (Vermis) Συμβάλλει στις Μεσοκοιλιακές Οδούς (ventromedial pathways) Ημισφαίρια της Παρεγκεφαλίδας (Cerebellar hemispheres) Συμβάλλουν στις πλευρικές οδούς (lateral pathways) 17

18 Η Παρεγκεφαλίδα (The Cerebellum) Λειτουργία Συντονισμός της ακολουθίας των μυϊκών συσπάσεων Τραύματα στην Παρεγκεφαλίδα Αταξία (Ataxia) Ασυντόνιστες και ανακριβείς κινήσεις Συμπτώματα Δυσυνεργία (Dysynergia) = αποδόμηση συνεργιστικών κινήσεων Δυσμετρία (Dysmetric) = ανακρίβεια (innacuracy) Μοιάζει με μέθη (alcohol intoxication) Προθετικός τρομός (Intention tremor) παρουσιάζεται κατά την διάρκεια της συνειδητής κίνησης (voluntary activity) 18

19 Η Παρεγκεφαλίδα (The Cerebellum) Ο Κινητικός Βρόγχος (Motor Loop) από τα Ημισφαίρια της Παρεγκεφαλίδας Γεφυριδικός πυρήνας (Pontine nuclei) Άξονες από τα πυραμοειδή κύτταρα της Στοιβάδα 5 του αισθητρηριο-κινητικού φλοιού προβάλλουν μαζικά στη γέφυρα (pons) 20 φορές περισσότερο από την πυραμιδική οδό (pyramidal tract) Λειτουργία Εκτέλεση προγραμματισμένων, εθελούσιων κινήσεων από πολλές κλειδώσεις Προγραμματισμός της Παρεγκεφαλίδας Παρεγκεφαλίδα - επεξεργαστής brain inside Διαδικασία απόκτησης νέας δεξιότητας Επαναλήψεις Δημιουργείται καινούργιο κινητικό πρόγραμμα ώστε να υπάρχει πάντοτε ομαλή κίνηση 19

20 Συμπεράσματα Το παράδειγμα του Παγδατή Περπάτημα: Μεσοκοιλιακές Οδοί (ventromedial pathways) Έτοιμος να σερβίρει Φλοιός, Μεσοκοιλιακές Οδοί (ventromedial pathways) Στρατηγική Σερβιρίσματος Αισθητήριες πληροφορίες από το βρεγματικό λοβό, προμετωπιαίος λοβός και περιοχή 6 Ρήψη και χτύπημα Αύξηση δραστηριότητας βασικών γαγγλίων (αρχικοποίηση) Δραστηριότητα ΣΚΦ ενεργοποίηση M1 Φλοιο-Γεφυρο-Παρεγκεφαλική Οδός Παρεγκεφαλίδα Φλοικά σήματα προς Δικτυονωτιαίες οδούς (Recticulospinal tract) Απελευθέρωση των μυών που αντιτίθενται στη βαρύτητα Πλευρικές Οδοί (Lateral Pathways) ενεργοποιεί κινητικούς νευρώνες κίνηση 20

21 Προμετωπιαίος Φλοιός Κινητικός Φλοιός Αισθητικός Φλοιός Φλοιός Επιλογή και αρχικοποίηση εθελούσιας κίνησης Συντονισμός της ακολουθίας των μυϊκών συσπάσεων Ερυθρονωτιαία Οδός Εγκεφαλονωτιαία ή Πυραμιδική Οδός Δικτυονωτιαίες Οδοί Αιθουσονωτιαία και Καλυπτονωτιαία Οδός Πλευρικές Οδοί Μεσοκοιλιακές Οδοί Νωτιαίος Μυελός 21 Εθελούσια κίνηση Ενισχύουν ή μειώνουν τα αντανακλαστικά στη βαρύτητα Ισορροπία της κεφαλής και σταθεροποίηση των ματιών. Κίνηση κεφαλής και ματιών ώστε να ακολουθούν κινούμενο στόχο

22 Επόμενη Διάλεξη Διάλεξη 16 Η Γλώσσα (Language) 22

Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες

Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες Σχεδιασµός κινήσεων Παρακολούθηση της κίνησης ηµιουργία κινητικών προγραµµάτων Εκµάθηση επιδέξιων κινήσεων Βασικά γάγγλια κέλυφος Κερκοφόρος πυρήνας Ωχρά σφαίρα Ωχρά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης. 4 διακριτά υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν

Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης. 4 διακριτά υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν Τα Βασικά Γάγγλια Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης 4 διακριτά υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης 4 διακριτά υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν Εγκέφαλος και Έλεγχος της Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική φυσιολογία αιθουσαίου συστήματος Clinical Physiology of the vestibular system

Κλινική φυσιολογία αιθουσαίου συστήματος Clinical Physiology of the vestibular system 06_00_PAPADIMITRIOY-6:MASTER ORL 09/02/2010 12:45 ΜΜ Page 171 Ν. Παπαδημητρίου Π. Μαραγκουδάκης Α. Δελίδης Θ. Μανδραλή Π. Γκερμπεσιώτης Α. Τζαγκαρουλάκης Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 17 Χημεία του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς (Chemical Control of the Brain and Behavior) Εισαγωγή Συναπτικές

Διαβάστε περισσότερα

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by:

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Neuroscience: The Science of the Brian This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Dr Stella G. Giakoumaki, Dept of Psychiatry & Behavioural

Διαβάστε περισσότερα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1.1. Νευρικό Σύστημα 1.1.1. Ανατομία του Νευρικού Συστήματος: Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα (πίνακας 1, σχήμα 1). (α) Το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η βασική αρχή της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι η ύπαρξη της Ζωτικής Ενέργειας. Η ζωτική ενέργεια δεν κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αιματοεγκεφαλικός φραγμός Περιγραφή του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου ενηλίκων Περιγραφή και ρόλος των μηνίγγων και του υπαραχνοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα.

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα. ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα Παυλίδου Χρυσούλα Τίτλος πτυχιακής εργασίας: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΡΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη

Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη Ο ρόλος του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος στην Νευρογενή Ουροδόχο Κύστη Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Επ. Δ/ντής Κέντρο Αποκατάστασης «Άγιος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» Ειρήνη Συμεών Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθμός έγκρισης 2010-3292/001-001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΗΣ. Σθένος. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος. Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΘΑΛΗΣ. Σθένος. Συγγραφείς: Μπαμίδης Παναγιώτης Στυλιάδης Χαράλαμπος Κλάδος Μανούσος. Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα Σθένος Παραδοτέο Π.2.2 Π2.2 Δεύτερη ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Biomedical Imaging & Applied Optics University of Cyprus Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις Διάλεξη 18 Κίνητρα Συμπεριφοράς ή Υποκίνηση (Motivation) Εισαγωγή Τύποι Συμπεριφοράς (behavior) Ασυναίσθητα αντανακλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α :

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : «Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ» Σπουδάστρια : Νικητάκη Πηνελόπη Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κοτζαµπασάκη Θεονύµφη Σ.Ε.Υ.Π. Α. Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία

«Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία «Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία ( Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφ αλο; Ο φλοιός του εγκεφάλου αποτελεί το μεγάλο σημαντικό χώρο του εγκεφάλου και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική προσέγγιση των ανοιών

Η διαγνωστική προσέγγιση των ανοιών Η διαγνωστική προσέγγιση των ανοιών Νικόλαος Παπαναγιώτου Παθολόγος - Γηρίατρος Γηριατρικό - Γεροντολογικό Ιατρείο ΝΙΜΙΤΣ ην προσεχή εικοσαετία η Ελλάδα θα είναι η γηραιότερη χώρα της Ευρώπης. Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα