ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τη Συνθήκη της Ρώµης έως το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τη Συνθήκη της Ρώµης έως το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από τη Συνθήκη της Ρώµης έως το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα Επιβλέπων: Φώτης Σπαθόπουλος Κωστοπούλου Μαρία Σπουδάστρια: ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της εξέλιξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονοµικού προτύπου. Το ζητούµενο είναι να κατοχυρωθεί σε οριζόντιο επίπεδο η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ώστε να ενταχθούν ανάµεσα στις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν συνδέονται πάντα µε άµεση παροχή από το κράτος, αλλά µπορεί να παρέχονται είτε από δηµόσιες επιχειρήσεις, είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες το κράτος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα θέτοντας ορισµένους όρους για την εξασφάλιση καθολικής ή δηµόσιας υπηρεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζεται µια ποικιλία οργάνωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τη µια χώρα στην άλλη, ακόµα και από τη µια περιφέρεια στην άλλη, καθώς και ανάλογα µε τους τοµείς. O όρος «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» δεν αναφέρεται πουθενά στη συνθήκη. Αναφέρονται οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, καθώς η συνθήκη δεν καλύπτει τις υπηρεσίες µη οικονοµικής φύσης. Οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για καθολικότητα, συνέχεια, ποιότητα, προσιτή τιµή και προστασία των χρηστών και καταναλωτών. Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία βασίζεται σε µια τοµεακή προσέγγιση, κυρίως στις βιοµηχανίες δικτύου (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ταχυδροµικές υπηρεσίες) και στις µεταφορές, ενώ παρέχεται πλέον η νοµική βάση, µετά την έναρξη ισχύος του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, για να υιοθετηθεί νόµος-πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών διατάξεων περί ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων. Καταρχήν απαγορεύονται οι κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος εκτός και αν είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Το ζήτηµα αυτό της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος αποσαφηνίζεται από το ΕΚ µε την πρόσφατη νοµολογία Altmark. 2

3 RÉSUMÉ Les services d utilité publique jouent un rôle important dans le cadre de l évolution du modèle social et économique européen. La problématique est d assurer la fourniture des services d intérêt général sous un cadre réglementaire horizontal, de façon que les dits services soient incorporés parmi les principes généraux de l UE. Au niveau européen les services d intérêt général ne sont pas toujours liés à une prestation directe de la part de l État. En fait, ils sont souvent fournis par des entreprises publiques ou bien par des entreprises privées auxquelles l État concède des droits spéciaux ou exclusifs, assurant simultanement le service universel ou le service publique moyennant certaines conditions imposées. Cela résulte à une diversification des formes d organisation des services d intérêt général parmi les différents pays et même parmi les régions différentes, et selon les différents secteurs. Le terme «services d intérêt général» n apparait pas dans le traité. On y trouve mentionnés les services d intérêt économique général, vu que le traité n est pas appliqué aux services de nature non-économique. Les services d intérêt économique général doivent répondre aux exigences d universalité, continuité, qualité, prix abordable et protection des usagers et consommateurs. La législation communautaire en vigueur est fondée sur une approche sectorielle, surtout aux industries de réseau (télécommunications, énergie, services postaux) et aux transports. Or, la Constitution Européene, après sa ratification, va offrir la base juridique pour qu une loi-cadre sur les services d intérêt economique general soit adoptée. Les services d intérêt économique général relèvent du champ d application de dispositions communautaires concernant la concurrence et les aides étatiques. En principe, les aides étatiques aux entreprises chargées de la géstion des services d intérêt économique général sont interdites, sauf si elles sont indispensables pour l accomplissement de la mission particulière qui leur a été assignée. Cette question du financement des services d intérêt économique généneral a été clarifiée par la CJCE avec la jurisprudence récente d Altmark. 3

4 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, κρατικές ενισχύσεις, καθολική υπηρεσία, άρθρο 86 παράγραφος 2 ΣΕΕ, διαφάνεια, χρηµατοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, θεωρία της κρατικής ενίσχυσης, θεωρία της αποζηµίωσης, θεωρία quid pro quo, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, ταχυδροµικές υπηρεσίες, ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, νόµος-πλαίσιο, οδηγία 80/723/ΕΟΚ, υπόθεση Altmark, υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Η σηµασία παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας διαχρονικά Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο ευρωπαϊκό δίκαιο Η κοινοτική έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Υπηρεσίες οικονοµικού και µη οικονοµικού ενδιαφέροντος Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος Καθολική υπηρεσία Η συνέχεια παροχής της υπηρεσίας Η ποιότητα της υπηρεσίας Η προσιτή τιµή της υπηρεσίας Η προστασία των καταναλωτών και χρηστών Ειδικές υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος Το πεδίο της κοινοτικής παρέµβασης Η αρχή της επικουρικότητας στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Η κοινοτική παρέµβαση ανάλογα µε το αντικείµενο της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος που παρέχουν οι βιοµηχανίες εκτεταµένου δικτύου Άλλες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος Μη οικονοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που δεν επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο Χρηµατοδότηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Η αναγκαιότητα χρηµατοδότησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Το άρθρο 86 παράγραφος 2 σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος Ο προσδιορισµός του ύψους της αποζηµίωσης Η διαφάνεια στις οικονοµικές σχέσεις του δηµοσίου µε τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος Θεωρητική προσέγγιση της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Η θεωρία της «κρατικής ενίσχυσης» Η θεωρία της «αποζηµίωσης» Η προσέγγιση quid pro quo Η νέα προσέγγιση µετά την υπόθεση Altmark Trans GmbH Τοµεακή προσέγγιση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο Ταχυδροµικές υπηρεσίες Ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις Αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τους καταναλωτές48 6. Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην Ελλάδα Συµπεράσµατα...52 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 1. Εισαγωγή 1.1 Η σηµασία παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της εξέλιξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονοµικού προτύπου. Οι ευρωπαϊκές χώρες ανέκαθεν ενέτασσαν την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις αξίες σύµφωνα µε τις οποίες η εξασφάλιση συνταγµατικών κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων είναι απαραίτητη και διασφαλίζεται από το κράτος. Όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώµατα, η διασφάλιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας συµβάλλει στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της κοινωνικής αποµόνωσης µε την παροχή ενός ελαχίστου επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, έτσι ώστε να συντηρείται και να διευρύνεται το κοινωνικό κράτος. Η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας απορρέει από την ανάγκη της µέριµνας για ζητήµατα κοινής ωφέλειας όπως είναι η ασφάλεια του ανεφοδιασµού, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονοµική και κοινωνική αλληλεγγύη, η χωροταξία και η προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών. Η παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν ήταν σε όλους τους χρόνους και χώρους αυτονόητη, αν και η Ευρώπη έχει ιδιαίτερη παράδοση και ευαισθησία στον τοµέα αυτό. Εξάλλου, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν ιδιαίτερη σηµασία και για την οικονοµία, καθώς συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός οικονοµικού περιβάλλοντος που εγγυάται την ισόρροπη ανάπτυξη. Επιπλέον, η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί και στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της εκάστοτε οικονοµίας, δηµιουργώντας προϋποθέσεις και κίνητρα για την εγκατάσταση φυσικών και νοµικών προσώπων και την προσέλκυση επενδύσεων. Άλλωστε, η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσµατος της ανάπτυξης της περιφέρειας και του κέντρου. Σε τελική ανάλυση, ωστόσο, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας επιτελούν και ένα συνεκτικό έργο στην κοινωνία το οποίο υπερβαίνει το επίπεδο της υλικής µέριµνας. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν και συµβολική διάσταση καθώς προσφέρουν σηµεία αναφοράς στο σύνολο και συνδέουν τους πολίτες µε αυτό. Έτσι, αποτελούν στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας όλων των ευρωπαϊκών κρατών, που συµπεριλαµβάνει ως και τις πράξεις της καθηµερινής ζωής. 1 1 «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 281, , σελ.4 6

7 Στην παρούσα χρονική περίοδο, οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και διευρύνεται µε την ένταξη των νέων κρατών µελών, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη σηµασία. Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προωθήσει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα νέα της µέλη, ώστε να καταστήσει σαφές ότι η ένταξή τους σε ένα οικονοµικό περιβάλλον που δεν βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο αλλά λειτουργεί µε βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς εγγυάται ταυτόχρονα, µε την παρέµβαση του κράτους, τη διασφάλιση κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων. Tαυτόχρονα, η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος προωθεί την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποτελούν έναν τοµέα στον οποίο υπάρχει πεδίο για περαιτέρω εµβάθυνση. Το ζητούµενο είναι να κατοχυρωθεί σε οριζόντιο επίπεδο η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ώστε να ενταχθούν ανάµεσα στις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, το σχέδιο για µια κοινωνία ευρωπαίων προϋποθέτει υπηρεσίες γενικού συµφέροντος προκειµένου να γίνει πράξη, και θα µείνει µόνο στα χαρτιά αν η Κοινότητα δεν µπορεί να εγγυηθεί και να προωθεί τουλάχιστον ορισµένες θεµελιώδεις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας διαχρονικά Η Ευρώπη είχε ανέκαθεν ιδιαίτερη ευαισθησία στην εξασφάλιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την ύπαρξη κοινωνικού κράτους, µε µερικές χώρες όπως η Γαλλία να έχουν ιδιαίτερη παράδοση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν συνδέονται πάντα µε άµεση παροχή από το κράτος, αλλά µπορεί να παρέχονται είτε από δηµόσιες επιχειρήσεις, είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες το κράτος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα θέτοντας ορισµένους όρους για τη διασφάλιση της παροχής τους σε καθολικό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζεται µια ποικιλία οργάνωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τη µια χώρα στην άλλη, ακόµα και από τη µια περιφέρεια στην άλλη, καθώς και ανάλογα µε τους τοµείς. Έτσι, υπό διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες διαµορφώνονται από γεωγραφικά εµπόδια, την πολιτική και διοικητική οργάνωση, την ιστορία και τις παραδόσεις εκπληρώνεται η αποστολή της παροχής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ανταποκρίνονται σε θεµελιώδεις ανάγκες. 2 Pour une Europe des services publics, Stéphane Rodrigues et Gilles Sabart, Le Monde,

8 Στην Ελλάδα προπολεµικά η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας γινόταν και από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες είχαν χορηγηθεί αποκλειστικά δικαιώµατα. Κατά τη δεκαετία του 1950, ωστόσο, η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πέρασε στην άµεση διαχείριση του κράτους. Μετά τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ορισµένοι τοµείς στα πλαίσια των οποίων παρέχονταν και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας άρχισαν να απελευθερώνονται, µεταξύ των οποίων οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι µεταφορές και η ενέργεια Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο ευρωπαϊκό δίκαιο Ο όρος υπηρεσίες «κοινής ωφέλειας» δεν αναφέρεται πουθενά στη Συνθήκη. Αναφέρονται οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος στο άρθρο 86 παράγραφος 2, διάταξη που εξαιρεί υπό προϋποθέσεις τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών από τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από το κοινοτικό δίκαιο. Με τη Συνθήκη του Άµστερνταµ και το άρθρο 16 οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος εντάχθηκαν ανάµεσα στις κοινές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη µεριµνούν για την επιτέλεση του σκοπού της παροχής των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον, µε το άρθρο 36 του χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. υο ανακοινώσεις της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποσαφηνίζουν την έννοια. Η ανακοίνωση του 1996 είναι η πρώτη οριζόντια ανακοίνωση για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 3, η οποία τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την ανακοίνωση του Η ανακοίνωση του 1996 υπογράµµιζε τη σηµασία των αποστολών κοινής ωφέλειας για την υλοποίηση των θεµελιωδών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρότεινε την ένταξη στη Συνθήκη αναφοράς στις εν λόγω υπηρεσίες. Η ανακοίνωση του 2001 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού και των κανόνων σχετικά µε την ενιαία αγορά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και προτείνει προσανατολισµούς για συµπληρωµατικές δράσεις ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ως θεµελιώδους στοιχείου του προτύπου της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι ανακοινώσεις αυτές συµπληρώθηκαν µε την Έκθεση 3 «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 281, «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 17,

9 προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Λάκεν σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το ρόλο τους, τη χρηµατοδότησή τους, την αξιολόγηση της απόδοσής τους και τους µελλοντικούς προσανατολισµούς. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει τη σηµασία της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στο πλαίσιο του καθεστώτος που δηµιουργείται από την υπαγωγή των υπηρεσιών αυτών στο κοινοτικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού. Αν και ο ορισµός των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς και η οργάνωσή τους αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, η ΕΕ είναι αυτή που ελέγχει το συµβατό της παροχής τους µε το δίκαιο του ανταγωνισµού. Το πρώτο µέρος της εργασίας ασχολείται µε την κοινοτική έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη διάκριση µεταξύ υπηρεσιών οικονοµικού και µη οικονοµικού ενδιαφέροντος, και τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων που πρέπει να πληρούνται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την εξέταση της αρµοδιότητας που έχουν είτε τα κράτη µέλη είτε η Κοινότητα, την προσέγγιση των υπηρεσιών αυτών από το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και την κατά τοµείς παρέµβαση της Κοινότητας, ανάλογα µε τη φύση τους. Το τρίτο µέρος εξετάζει την αναγκαιότητα και τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τους όρους υπό τους οποίους η χρηµατοδότηση είναι συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού, τη διαφάνεια στη χρηµατοδότηση, καθώς και κάποιες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση µέσα από τη νοµολογία του ΕΚ. Το τέταρτο µέρος περιλαµβάνει την εξέταση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ορισµένες βιοµηχανίες δικτύου, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, και στις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, καθώς και την αξιολόγηση της παροχής των υπηρεσιών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους πολίτες. Τέλος, συνοπτικά γίνεται αναφορά στον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα. 9

10 2. Η κοινοτική έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 2.1 Υπηρεσίες οικονοµικού και µη οικονοµικού ενδιαφέροντος Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο όρος «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» δεν αναφέρεται πουθενά στη συνθήκη. Η κοινοτική νοµοθεσία αναφέρεται στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όρος που δεν ταυτίζεται µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αφού δεν περιλαµβάνει τις µη οικονοµικές υπηρεσίες. Ωστόσο, καθώς οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος αναφέρονται ρητά στη συνθήκη, προσεγγίζοντας την έννοια αυτή, προσεγγίζεται εν µέρει και η έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εξάλλου, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µη οικονοµικής φύσης δεν υπόκεινται σε συγκεκριµένους κοινοτικούς κανόνες και δεν καλύπτονται από τους κανόνες περί εσωτερικής αγοράς, ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης 5. Πάντως, ο όρος σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 καλύπτει «υπηρεσίες εντός και εκτός της αγοράς τις οποίες οι δηµόσιες αρχές ταξινοµούν ως κοινής ωφέλειας και για τις οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας» 6. Η υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας επιβάλλεται µε στόχο τη βελτίωση ή τη διευκόλυνση παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, για παράδειγµα στους τοµείς των οδικών, εναέριων και σιδηροδροµικών µεταφορών και της ενέργειας. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις αυτές µπορούν να επιβληθούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι οι δηµόσιες αρχές οι ίδιες είναι αυτές που χαρακτηρίζουν µια υπηρεσία ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Η διάκριση µεταξύ υπηρεσιών οικονοµικού και µη οικονοµικού συµφέροντος είναι εξελισσόµενη καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες αποκτούν οικονοµική σηµασία, ως συνέπεια των τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών. Σύµφωνα µε το ΕΚ 7 οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε µια συγκεκριµένη αγορά αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα. Εξάλλου, Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 11 ης Σεπτεµβρίου περί των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος στην Ευρώπη, διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωµή, και οι οποίες, όπως κρίνει η δηµόσια αρχή, προσφέρουν 5 ΕΚ, Απόφαση της 19 ης Μαΐου 1993, υπόθεση Corbeau, C-320/91 6 Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 17, Απόφαση C /98 Pavel Pavlov και άλλοι κατά Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten [2000] ECR I Ανακοίνωση Επιτροπής 96/443/ΕΚ περί υπηρεσιών γενικού συµφέροντος στην Ευρώπη. 10

11 στο συµφέρον του συνόλου. Κατά το ΕΚ 9 η υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος περιλαµβάνει κάθε υπηρεσία γενικού συµφέροντος που παρέχεται από µία επιχείρηση (δηµόσια ή ιδιωτική) και της οποίας η διαχείριση έχει ανατεθεί στην εν λόγω επιχείρηση από τη δηµόσια αρχή µε νοµική πράξη. Το ΕΚ έχει δεχτεί ως υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος τις υπηρεσίες εκµετάλλευσης των µη κερδοφόρων αεροπορικών γραµµών 10, τις τηλεοπτικές µεταδόσεις 11, το δίκτυο δηµόσιας τηλεφωνίας 12, τις ταχυδροµικές υπηρεσίες 13 και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο 14. Επιπλέον, το ΕΚ προσδιορίζει την έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος στις υποθέσεις Corbeau 15 Commune d Almelo 16. Όσον αφορά τις µη οικονοµικές δραστηριότητες αυτές αφορούν καταρχάς θέµατα που εµπίπτουν στην εσωτερική δικαιοδοσία του κράτους, όπως η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια, η απονοµή της δικαιοσύνης, οι εξωτερικές σχέσεις και άλλοι τοµείς άσκησης δηµόσιας εξουσίας. Στην υπόθεση Eurocontrol 17 ο γενικός εισαγγελέας αναφέρει ότι µόνο η άσκηση µιας δραστηριότητας οικονοµικού χαρακτήρα που µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από µία ιδιωτική επιχείρηση µε σκοπό το κέρδος υπάγεται στο δίκαιο του ανταγωνισµού, αποκλειοµένων των περιπτώσεων δραστηριοτήτων άσκησης δηµόσιας εξουσίας. Επίσης στην υπόθεση Poucet 18 αναφέρεται ότι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης επιτελούν κοινωνικό και όχι οικονοµικό κερδοσκοπικό λειτούργηµα. Επιπλέον, παραδείγµατα υπηρεσιών µη οικονοµικού ενδιαφέροντος περιλαµβάνονται και στην ανακοίνωση του Τέτοια είναι υπηρεσίες όπως η εθνική εκπαίδευση και τα υποχρεωτικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. Για την πρώτη περίπτωση το ΕΚ έκρινε ότι το κράτος καθορίζοντας και διατηρώντας ένα τέτοιο σύστηµα δεν σκοπεύει να εισέλθει σε αµειβόµενες δραστηριότητες αλλά εκτελεί αποστολή στους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς τοµείς έναντι 9 Απόφαση 21 ης Μαρτίου 1974, υπόθεση BRT/SABAM,C-313/ ΕΚ, 11/04/1989 Ahmed Saeed Flugreisen,υπόθεση 66/ ΕΚ, 30/4/74, υπόθεση Sacchi C-155/ ΕΚ, απόφαση της 13 ης εκεµβρίου 1991 σχετικά µε την Regie de telegraphes et telephones υπόθεση RTT/GB-Inno-BM,18/ ΕΚ, 19/05/93, υπόθεση Corbeau. 14 ΕΚ 27/04/94,υπόθεση Commune d Almelo. 15 Απόφαση της 19 ης Μαΐου 1993, υπόθεση C-320/ Απόφαση της 27 ης Απριλίου 1994,υπόθεση C-393/ ΕΚ απόφαση 19/01/1944, υπόθεση 364/ Απόφαση 7 ης Φεβρουαρίου 1993, υπόθεση C-159/ Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 17, και 11

12 του πληθυσµού του 20. Αναφορικά µε τη δεύτερη περίπτωση, το ΕΚ έκρινε ότι οι αρµόδιοι οργανισµοί για τη διαχείριση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης που επιβάλλει το κράτος, όπως η υποχρεωτική ιατροφαρµακευτική ασφάλιση, που βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι παροχές τους δεν είναι ανάλογες µε το ύψος των υποχρεωτικών εισφορών, ασκούν αποκλειστικά κοινωνικό έργο και όχι οικονοµική δραστηριότητα. Γενικά και σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΕΚ 21, πολλές δραστηριότητες που ασκούνται από οργανισµούς των οποίων το έργο δεν είναι αποκλειστικά κοινωνικό, που δεν πραγµατοποιούν κέρδη και δεν έχουν ως στόχο βιοµηχανική ή εµπορική δραστηριότητα αποκλείονται συνήθως από την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων για τον ανταγωνισµό και την εσωτερική αγορά. Αυτό καλύπτει διάφορες µη οικονοµικές δραστηριότητες οργανισµών όπως τα συνδικάτα, τα πολιτικά κόµµατα, οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις, η ένωση καταναλωτών, οι επιστηµονικές ενώσεις, οι φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές ενώσεις. Ωστόσο, και τέτοιοι οργανισµοί κατά την εκτέλεση της αποστολής κοινής ωφέλειας είναι δυνατόν να αναµειγνύονται και σε οικονοµικές δραστηριότητες. Γενικότερα, οι οικονοµικές και µη οικονοµικές υπηρεσίες µπορεί να συνυπάρχουν εντός του ίδιου τοµέα, ή και να παρέχονται από τον ίδιο οργανισµό, ενώ η διάκρισή τους δεν είναι στατική ούτε µέσα στο χρόνο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή τόνισε στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Λάκεν ότι δεν θα ήταν ούτε εφικτό ούτε σκόπιµο να δοθεί ένας οριστικός a priori κατάλογος όλων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που θεωρούνται µη οικονοµικές Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος Η έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος έχει προσδιορισθεί από την κοινοτική νοµοθεσία. Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να ανταποκρίνονται σε θεµελιώδεις απαιτήσεις και να έχουν τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από την κοινοτική νοµοθεσία. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την καθολική υπηρεσία, τη συνέχεια της υπηρεσίας, την ποιότητα της υπηρεσίας, την προσιτή τιµή και την προστασία των χρηστών και των καταναλωτών. Πρόκειται για 20 Υπόθεση 263/86 Humbel, Συλλογή Υπόθεση C-109/92 Wirth, Συλλογή COM (2001) 598,

13 χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις παροχής και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας µη οικονοµικής φύσης Καθολική υπηρεσία Η καθολική υπηρεσία και ιδιαίτερα ο καθορισµός των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας αποτελεί θεµελιώδες συνοδευτικό στοιχείο των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. Ο ορισµός και η διαφύλαξη της καθολικής υπηρεσίας διασφαλίζει ότι η συνεχής πρόσβαση και η ποιότητα των υπηρεσιών διατηρούνται για όλους τους χρήστες και τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της µετάβασης από τη µονοπωλιακή κατάσταση στο άνοιγµα ανταγωνιστικών αγορών. Η καθολική υπηρεσία ορίζεται ως το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών συγκεκριµένης ποιότητας στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες και οι καταναλωτές, βάσει των οικείων εθνικών προϋποθέσεων, σε προσιτή τιµή. Η έννοια αναπτύχθηκε ιδιαίτερα για ορισµένες από τις υπηρεσίες δικτύων όπως οι τηλεπικοινωνίες 23, ο ηλεκτρισµός 24 και οι ταχυδροµικές υπηρεσίες 25. Κατοχυρώνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που θεωρούνται βασικές και υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τις παρέχουν υπό όρους που περιλαµβάνουν την πλήρη εδαφική κάλυψη, την παροχή σε προσιτή τιµή, καθώς και τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Η έννοια της καθολικής υπηρεσίας αναφέρεται τόσο στο αντικείµενο της υπηρεσίας όσο και στη µέθοδο παροχής της. Το αντικείµενο καλύπτει το εύρος των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση µε τις τιµές, και την ποιότητα. Όσον αφορά τη µέθοδο παροχής, ένα κράτος οφείλει να παρεµβαίνει µόνο όταν θεωρεί ότι οι µηχανισµοί της αγοράς δεν εγγυώνται την παροχή καθολικής υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση παρεµβαίνει ώστε να καλύψει το κόστος εξαιτίας του οποίου στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει συµφέρον για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. 23 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών αναφορικά µε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 108, Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ 25 Οδηγία 97/67/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ΕΕ L 15,

14 2.2.2 Η συνέχεια παροχής της υπηρεσίας Η συνέχεια της παροχής της υπηρεσίας αναφέρεται στην υποχρέωση για αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας. Όταν η αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας είναι σύµφωνη και µε το συµφέρον του προµηθευτή, η συνέχεια ως νοµική απαίτηση δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, ειδικά στις υπηρεσίες δικτύων η αδιάκοπη παροχή είναι θεµελιώδης για το γενικό συµφέρον. Έτσι, το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες 26 υποχρεώνει τα κράτη µέλη «να µεριµνούν ώστε οι χρήστες να απολαύουν µονίµως του δικαιώµατος καθολικής υπηρεσίας που αντιστοιχεί στην προσφορά ταχυδροµικών υπηρεσιών». Παράλληλα, είναι δυνατόν να προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία την επιβολή υποχρεώσεων εκ µέρους των κρατών µελών στους προµηθευτές των υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας ηλεκτρικής ενέργειας 27 προβλέπει ότι «τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις ηλεκτρισµού υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προς το γενικότερο οικονοµικό συµφέρον, οι οποίες µπορούν να αφορούν την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αµερόληπτες και επαληθεύσιµες. Οι εν λόγω υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδεχόµενες αναθεωρήσεις τους, δηµοσιεύονται και κοινοποιούνται αµελλητί από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή». Στην απόφαση του ΕΚ για την υπόθεση Commune d Almelo 28 σηµειώνεται ότι στην επιχείρηση ΙΤΜ ανατέθηκε το καθήκον να εξασφαλίζει τον εφοδιασµό µέρους του εθνικού εδάφους µε ηλεκτρικό ρεύµα και συνεπώς, µία τέτοια επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος επί του συνόλου του εδάφους ευθύνης της, σε όλους τους καταναλωτές, τοπικούς διανοµείς ή τελικούς χρήστες, στις ποσότητες που ζητούνται ανά πάσα στιγµή, µε οµοιόµορφα τιµολόγια και υπό συνθήκες που δεν µπορούν να µεταβάλλονται παρά µόνο σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια εφαρµοζόµενα σε όλους τους πελάτες. Ωστόσο, δεν είναι, 26 Οδηγία 97/67/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς των κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, ΕΕ L 15, Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ΕΕ L 27, Απόφαση της 27 ης Απριλίου 1994,υπόθεση C-393/92 14

15 απαραίτητο η υπηρεσία γενικού συµφέροντος να παρέχεται στο σύνολο της εθνικής επικράτειας Η ποιότητα της υπηρεσίας Το κράτος επιβάλλει ορισµένες υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος ώστε να διασφαλίζει ένα κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο ποιότητας. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα πρότυπα ποιότητας καθορίζονται και από την κοινοτική νοµοθεσία, όπως για παράδειγµα όταν η τελευταία καθορίζει τους κανόνες ασφάλειας, την ορθότητα και τη διαφάνεια της τιµολόγησης, τη γεωγραφική κάλυψη και την προστασία σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας. Ειδικά σε τοµείς που το κράτος αναθέτει σε τρίτα µέρη την παροχή µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος είναι απαραίτητη η κατάρτιση προτύπων ποιότητας από τις αρχές ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων της κρατικής πολιτικής. Οι πλέον αναπτυγµένες ρυθµίσεις για την ποιότητα σε κοινοτικό επίπεδο εντοπίζονται στη νοµοθεσία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών Η προσιτή τιµή της υπηρεσίας Η προσιτή τιµή της υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος σε τέτοια τιµή ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης όλων σε αυτές. Η προσιτή τιµή δεν συνδέεται πάντα µε το χαµηλό κόστος παραγωγής της υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση παρεµβαίνουν οι αρχές και εγγυώνται την πρόσβαση όλων στην υπηρεσία σε προσιτή τιµή είτε ακόµα και παρέχοντας δωρεάν την υπηρεσία στο σύνολο ή σε οµάδες ατόµων. Η έννοια της προσιτής τιµής αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην κοινοτική νοµοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες καθώς και για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Τα κράτη µέλη τα ίδια είναι αυτά που εξακριβώνουν κατά πόσο οι τιµές είναι προσιτές ή όχι, καθώς η κοινοτική νοµοθεσία δεν προβλέπει κριτήρια ορισµού της προσιτής τιµής. Τέτοια κριτήρια θεσπίζονται από τα κράτη µέλη και µπορούν να συνδέονται µε το ποσοστό διείσδυσης ή την τιµή ενός συνδυασµού βασικών υπηρεσιών σε σχέση µε το διαθέσιµο εισόδηµα συγκεκριµένων κατηγοριών πελατών. 29 Υπόθεση 82/71 της 21/03/1972 και υπόθεση Corsica Ferries C-18/93. 15

16 Αναφέρεται 30 επίσης η έννοια των «λογικών τιµών» σύµφωνα µε την οποία λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες εκτός από το χαµηλό κόστος. Υποχρέωση των κρατών µελών, τέλος, δεν είναι µόνο να καθορίσουν το επίπεδο της προσιτής τιµής αλλά και να µεριµνήσουν ώστε η υπηρεσία να παρέχεται όντως στην τιµή αυτή µε τη δηµιουργία µηχανισµών ελέγχου των τιµών ή και µε τη χορήγηση επιδοτήσεων στους αντίστοιχους καταναλωτές και χρήστες Η προστασία των καταναλωτών και χρηστών Η ανακοίνωση 31 της Επιτροπής του 2001 για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τονίζει τη σηµασία των προσδοκιών των χρηστών και καταναλωτών από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σύµφωνα µε αυτή, οι ανάγκες των καταναλωτών και των χρηστών διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. «Στη βάση των αναγκών τους περιλαµβάνονται η διασφάλιση γενικευµένης πρόσβασης, η υψηλή ποιότητα και οι προσιτές τιµές». Επιπλέον, σηµειώνεται η ανησυχία των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, για τα µειονεκτούντα άτοµα και τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, και για την πλήρη εδαφική κάλυψη για τις κυριότερες υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων και των αποµακρυσµένων ζωνών ή των περιοχών µε δύσκολη πρόσβαση. Στην ίδια ανακοίνωση προσδιορίζονται και αρχές, οι οποίες συµβάλλουν στον καθορισµό των αναγκών των χρηστών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι αρχές αυτές περιλαµβάνουν τον σαφή καθορισµό των θεµελιωδών υποχρεώσεων µε στόχο τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσίας ικανοποιητικής ποιότητας και υψηλά επίπεδα σε θέµατα δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, την πλήρη διαφάνεια για τις τιµές, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συµβάσεων, την επιλογή και χρηµατοδότηση των φορέων, τη δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας και την ύπαρξη ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων, και τον ορισµό, όπου είναι απαραίτητο, ανεξάρτητων ρυθµιστικών οργάνων και µηχανισµών προσφυγής και διακανονισµού. Επιπλέον, τίθεται ως αρχή η εκπροσώπηση και η ενεργός συµµετοχή των καταναλωτών ώστε να διαθέτουν φωνή στο µηχανισµό λήψης αποφάσεων, καθώς και η εξελικτική ρήτρα, µε βάση την οποία τα δικαιώµατα των χρηστών και καταναλωτών µπορούν να εξελίσσονται σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες προτιµήσεις τους και τις αλλαγές στο οικονοµικό, νοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 30 Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ 31 Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 17,

17 Τα δικαιώµατα των χρηστών και καταναλωτών προσδιορίζονται στην τοµεακή νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, τις µεταφορές και τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις Ειδικές υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος Ανάλογα µε τον τοµέα µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος η κοινοτική νοµοθεσία ή/και τα κράτη µέλη επιβάλλουν και ειδικές υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της υπηρεσίας αυτής. Οι ειδικές αυτές υποχρεώσεις µπορούν να συµπληρώσουν τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά παροχής µιας υπηρεσίας γενικού συµφέροντος, και περιλαµβάνουν την ασφάλεια, τη διασφάλιση του εφοδιασµού, την πρόσβαση στα δίκτυα και τη διασύνδεση καθώς και την πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης. Η ασφάλεια είναι από τους βασικούς στόχους για κάθε κράτος και παρέχεται παραδοσιακά από τις δηµόσιες αρχές. Την τελευταία περίοδο η ανάγκη για αύξηση του επιπέδου των απαιτήσεων ασφαλείας γίνεται περισσότερο επιτακτική. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προωθηθεί η αύξηση της ασφάλειας σε ορισµένους τοµείς, όπως είναι οι µεταφορές και η ενέργεια. Η εξασφάλιση διαρκούς και βιώσιµης παροχής των υπηρεσιών αποτελεί συστατικό στοιχείο της ποιότητας µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Βέβαια, σε ορισµένες περιπτώσεις οι µηχανισµοί της ελεύθερης αγοράς εξασφαλίζουν την ασφάλεια του εφοδιασµού, ενώ σε άλλες αυτό επιτυγχάνεται µε δηµόσια παρέµβαση. Η ασφάλεια του εφοδιασµού αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην κοινοτική νοµοθεσία για την ενέργεια 32. Μια άλλη αρχή αναφορικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η οποία συµβάλλει στην αυξηµένη ποιότητά τους και στην προσιτή τιµή τους, και βρίσκει εφαρµογή στις βιοµηχανίες δικτύων, προτάσσει τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων µερών στα υφιστάµενα δίκτυα µε δίκαιους και µη διακριτικούς όρους. Η Κοινότητα έχει ακολουθήσει τοµεακή προσέγγιση στη ρύθµιση της πρόσβασης σε βιοµηχανίες δικτύου. Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς και στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, οι δηµόσιοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να 32 Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ 17

18 διασυνδέουν τα δίκτυά τους, ενώ οι ανταγωνιστές έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν την υποδοµή του υφιστάµενου φορέα. Στον τοµέα των ταχυδροµείων οι νεοεισερχόµενοι µπορούν να χρησιµοποιούν τα υφιστάµενα δίκτυα για τη διανοµή δεµάτων χωρίς να ζητούν πρόσβαση στην υποδοµή του υφιστάµενου φορέα. Όπου, πάντως, υπάρχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης, η τιµολόγηση της παροχής πρόσβασης είναι το σηµαντικότερο ρυθµιστικό ζήτηµα. Η κοινοτική νοµοθεσία, τέλος, επιτρέπει την εφαρµογή εθνικών µέτρων για τη διασφάλιση της πολυφωνίας της πολυφωνίας στα µέσα ενηµέρωσης. Η συγκέντρωση στον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης και η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης καθιστά επιτακτική την προστασία της πολυφωνίας. 3. Το πεδίο της κοινοτικής παρέµβασης Η κοινοτική νοµοθεσία ασχολείται σε πολλές περιπτώσεις µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και προσδιορίζει τα όρια της κοινοτικής παρέµβασης. Η κοινοτική παρέµβαση έχει δυο διαστάσεις. Κατ αρχήν, αφορά τον επιµερισµό των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στην Κοινότητα και τα κράτη µέλη. Εν συνεχεία, στους τοµείς που προβλέπεται κοινοτική παρέµβαση το ζήτηµα είναι αν αυτή θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε τοµεακή προσέγγιση ή αν θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα γενικό πλαίσιο για τη ρύθµιση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 3.1 Η αρχή της επικουρικότητας στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Καταρχήν, είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι το άρθρο 295 της Συνθήκης εξασφαλίζει ουδετερότητα σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία, δηµόσια ή ιδιωτική των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή δεν ασχολείται µε το δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων που είναι επιφορτισµένες µε την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εξάλλου, οι διατάξεις της Συνθήκης και ειδικά αυτές που αφορούν τον ανταγωνισµό και την εσωτερική αγορά, ισχύουν ανεξάρτητα από το καθεστώς ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης. Επιπλέον, τα κράτη µέλη είναι τα ίδια υπεύθυνα για τον ορισµό των υπηρεσιών που θεωρούν ότι είναι κοινής ωφέλειας ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, τα κράτη µέλη µπορούν να εκχωρήσουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα στις επιχειρήσεις στις οποίες αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας, να ρυθµίσουν τις δραστηριότητές τους, και σε κάποιες περιπτώσεις να τους χορηγήσουν ενισχύσεις. Ειδικά στους τοµείς που δεν 18

19 καλύπτονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη διαθέτουν σηµαντικά περιθώρια κίνησης στο σχεδιασµό των πολιτικών. Εξάλλου, η απόφαση για τον ορισµό µιας υπηρεσίας ως υπηρεσίας κοινής ωφελείας και για τον τρόπο λειτουργίας της λαµβάνεται καταρχάς σε τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι τα µέσα που χρησιµοποιούνται είναι συµβιβάσιµα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αναφέρονται στο άρθρο 16 της συνθήκης, στο άρθρο 73 για τις µεταφορές και στο άρθρο 86 παράγραφος 2. Το άρθρο 16 τονίζει τη σηµασία εξασφάλισης των συνθηκών υπό τις οποίες, οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος επιτελούν την ειδική αποστολή τους και προβλέπει τα εξής: «Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 7, και ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των κοινών αξιών της Ένωσης καθώς και της συµβολής τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, εντός των πλαισίων των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας Συνθήκης, µεριµνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους». Το άρθρο αυτό, αν και δεν παρέχει συγκεκριµένα µέσα δράσης στην Κοινότητα, δίνει τη νοµική βάση για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε κοινοτικά όργανα για παρέµβαση στους τοµείς κοινής ωφελείας των κρατών µελών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 86 απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισµού υπό προϋποθέσεις, τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µπορούν να συνεχίσουν να παρέχονται και να αναπτύσσονται στην κοινή αγορά. Μάλιστα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο, η εκπλήρωση του σκοπού της παροχής υπηρεσίας κοινής ωφελείας µπορεί να υπερισχύσει της εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων, περιλαµβανοµένων των κανόνων για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισµό. Το άρθρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να ενισχύουν τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, αλλά πάντα υπό τον έλεγχο της Κοινότητας για την τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων. Επίσης, το άρθρο 36 του χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων προβλέπει τα εξής: 19

20 «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νοµοθεσίες και τις πρακτικές, σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειµένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης». Η έκταση, ωστόσο, της κοινοτικής παρέµβασης και η ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των κρατών µελών και της Κοινότητας αποτελεί θέµα που έχει απασχολήσει τόσο τους κοινοτικούς εταίρους όσο και τα κοινοτικά όργανα, γεγονός που αποκρυσταλλώθηκε και στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία βασίζεται σε µια τοµεακή προσέγγιση, κυρίως στις βιοµηχανίες δικτύου. Τόσο, όµως, στην Πράσινη Βίβλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 33, όσο και στην Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 34, διατυπώνονται ερωτήµατα σχετικά µε την οριζόντια προσέγγιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας µέσα από µια οδηγία πλαίσιο που θα παγιώνει και θα καθορίζει τις αρχές που διέπουν την παροχή υπηρεσιών γενικού (οικονοµικού) ενδιαφέροντος. Μάλιστα, η Επιτροπή είχε προτείνει την εισαγωγή µιας αναφοράς σχετικά µε την προώθηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στη Συνθήκη µε την προσθήκη µιας νέας υποπαραγράφου στο άρθρο 3 όπου αναφέρονται οι στόχοι της Κοινότητας, θέτοντας ως στόχο τη συµβολή στην προαγωγή των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Παρόµοιοι προβληµατισµοί διατυπώθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης του Ένα σηµαντικό βήµα έγινε µε το άρθρο ΙΙΙ- 122 του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, το οποίο αποτελεί αναδιατύπωση του άρθρου 16 της Συνθήκης ΕΚ µε ορισµένες προσθήκες. Συγκεκριµένα, ορίζει τα εξής: «Με την επιφύλαξη των άρθρων Ι-5, ΙΙI-166, III-167 και III-238, και ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος ως υπηρεσίες στις οποίες οι πάντες στην Ένωση αποδίδουν αξία, καθώς και λόγω της συµβολής των υπηρεσιών αυτών στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση και τα κράτη µέλη, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και εντός του πεδίου εφαρµογής του Συντάγµατος, µεριµνούν ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως οικονοµικών και δηµοσιονοµικών, οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους. Ευρωπαϊκός νόµος καθιερώνει 33 COM(2003)270, COM(2001) 598, «Réforme des enterprises de réseau et services publics de qualité : le mandat de Barcelone», Stéphane Rodrigues, Revue du Marché commun et de l Union européenne, n 458, mai

21 τις εν λόγω αρχές και καθορίζει τις εν λόγω προϋποθέσεις, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών, τηρουµένου του Συντάγµατος, για την παροχή, εκτέλεση και χρηµατοδότηση των υπηρεσιών αυτών.» Το ανωτέρω άρθρο βρίσκεται στο κεφάλαιο της Συνθήκης σχετικά µε τις πολιτικές και τη λειτουργία της Ένωσης ανάµεσα στις διατάξεις γενικής εφαρµογής, που περιλαµβάνουν τον περιορισµό των διακρίσεων µεταξύ των φύλων, την προστασία του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και των καταναλωτών, καθώς και το σεβασµό των πολιτιστικών παραδόσεων. Ωστόσο, το άρθρο ΙΙΙ-122 δεν απευθύνεται µόνο στην ΕΕ αλλά και στα κράτη µέλη, που από κοινού µεριµνούν για την εφαρµογή του, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες διατάξεις γενικής εφαρµογής. Επιπλέον, ενώ το άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ τοποθετεί τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος ανάµεσα στις κοινές αξίες της Ένωσης, το Σύνταγµα διαπιστώνει ότι οι πάντες αποδίδουν αξία στις εν λόγω υπηρεσίες, αλλάζοντας τη διατύπωση του άρθρου 16. Η γραµµατική αυτή διατύπωση µπορεί ενδεχοµένως να αποδοθεί στο γεγονός ότι, αφενός η αναφορά στις κοινές αξίες της ΕΕ θα αποτελούσε πλεονασµό σε συνδυασµό µε την έννοια της διάταξης γενικής εφαρµογής, και αφετέρου στο ότι η διατύπωση δεν περιορίζει το ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες αυτές µόνο στην ΕΕ αλλά αναφέρει τους πάντες, περιλαµβάνοντας τα κράτη µέλη, τους κοινωνικο-οικονοµικούς δρώντες και σε τελική ανάλυση τους ευρωπαίους πολίτες 36. Επιπλέον, ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει και από το άρθρο του Συντάγµατος είναι ότι η αναφορά γίνεται στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος και όχι σε όλες τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Το ζήτηµα αυτό, επίσης απασχολεί την Κοινότητα στην Πράσινη Βίβλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, και τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο είναι επιθυµητό ένα κοινοτικό νοµικό πλαίσιο γενικά για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές που σχετίζονται µε άσκηση δηµόσιας εξουσίας, µε τη δηµόσια υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Η µεγάλη συµβολή, πάντως του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, στον τοµέα αυτόν, είναι η προσθήκη στο άρθρο 16 της πρότασης σύµφωνα µε την οποία «Ευρωπαϊκός νόµος καθιερώνει τις αρχές και καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος». Με αυτή τη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να προχωρήσει σε πρόταση νοµοθετικής πράξης προς το Ευρωπαϊκό 36 «Vers une loi européenne des services publics, de brèves considérations et une proposition à propos de l article III-6 du projet de traité établissant une constitution pour l Europe», Stéphane Rodrigues, Revue du Marché commun et de l Union européenne, n 471, septembre

22 Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Με νοµική βάση αυτή τη διάταξη είναι δυνατόν να ψηφισθεί οδηγία-πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, η οποία θα δίνει το δικαίωµα στους πολίτες να την επικαλούνται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και θα υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου των κρατών µελών. Η οδηγία αυτή θα ορίζει τις αρχές και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Σε αυτές θα περιλαµβάνονται τόσο παραδοσιακές αρχές του δηµοσίου τοµέα όπως η συνέχεια και η ισότητα, καθώς και αρχές που προκύπτουν από την τοµεακή προσέγγιση των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος από την κοινοτική νοµοθεσία και νοµολογία, όπως η προσιτή τιµή, η ποιότητα, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, µια οδηγία πλαίσιο θα είναι υποχρεωτικά πολύ γενική και δεν θα είναι δυνατόν να συµπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν κάθε υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Έτσι, θα πρέπει να εξετασθεί η προστιθέµενη αξία της πάντα σε σχέση µε τις ειδικές ρυθµίσεις για κάθε τοµέα. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ως οριζόντιο µέτρο µια οδηγία θα έθετε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που θα κάλυπταν και τοµείς που δεν έχει καλύψει έως τώρα η κοινοτική νοµοθεσία, και θα συνέβαλε στην οριζόντια προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση και ανάπτυξη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας υψηλής ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 37 Εξάλλου, µια οδηγία πλαίσιο θα προωθήσει την ολοκλήρωση στην ευρωπαϊκή αγορά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δεδοµένου µάλιστα του στόχου του Συµβουλίου της Λισσαβόνας για τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς και στις υπηρεσίες. Ωστόσο, η δηµιουργία εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών θα έχει ως αποτέλεσµα την εφαρµογή της νοµοθεσίας της χώρας προέλευσης για την παροχή υπηρεσιών σε ένα άλλο κράτος µέλος. Με άλλα λόγια, µια εσωτερική αγορά υπηρεσιών σηµαίνει και επέκταση της νοµολογίας Cassis de Dijon στον τοµέα των υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οποία από τη στιγµή που ένα προϊόν κυκλοφορεί ελεύθερα σε ένα κράτος µέλος, κυκλοφορεί ελεύθερα και στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Κάτι τέτοιο, µακροχρόνια θα οδηγούσε σε ντάµπινγκ στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 38, αφού αν µια δραστηριότητα θεωρείται σε µια χώρα ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας και ύστερα από ανοιχτό διαγωνισµό, η παροχή της ανατεθεί σε µια 37 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν σχετικά µε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, COM (2001) 598, Les services publics toujours en ligne de mire, Alain Beuve-Méry, Le Monde,

23 επιχείρηση µιας χώρας όπου η εν λόγω υπηρεσία δεν θεωρείται κοινής ωφέλειας, τότε θα εφαρµοσθεί η νοµοθεσία της χώρας προέλευσης της επιχείρησης. 3.2 Η κοινοτική παρέµβαση ανάλογα µε το αντικείµενο της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος που παρέχουν οι βιοµηχανίες εκτεταµένου δικτύου Οι βιοµηχανίες εκτεταµένου δικτύου, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και οι µεταφορές, έχουν σαφή κοινοτική διάσταση. Έτσι, από τη δεκαετία του 1980 η κοινότητα εφάρµοσε πολιτική σταδιακού ανοίγµατος των αγορών αυτών, ενώ έχει υιοθετήσει και ρυθµιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αυτές, το οποίο προβλέπει υποχρεώσεις παροχής δηµόσιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περιλαµβάνει πτυχές όπως η καθολική υπηρεσία, τα δικαιώµατα των καταναλωτών και των χρηστών και τα ζητήµατα ασφάλειας και υγείας. Μάλιστα, η κοινοτική νοµοθεσία, στις βιοµηχανίες δικτύου έχει απαιτήσει τη δηµιουργία ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών, οι οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος, στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισµό, στην πρόληψη των διαταραχών των υπηρεσιών ή της παροχής τους, και στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των καταναλωτών Άλλες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος για τις οποίες δεν υφίσταται συνολικό ρυθµιστικό κοινοτικό πλαίσιο, όπως είναι η ύδρευση (αν και αναµένεται µελέτη για την απελευθέρωση και της αγορά των υδάτων), και η διαχείριση των αποβλήτων, ισχύουν οι κανόνες περί εσωτερικής αγοράς, ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων, στο βαθµό που υπηρεσίες αυτές επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο. Έτσι, για παράδειγµα, η περιβαλλοντική νοµοθεσία θεσπίζει ορισµένους κανόνες που ισχύουν για ορισµένες πτυχές της 39 Η διάκριση αυτή των υπηρεσιών κοινής ωφελείας διατυπώθηκε στην Πράσινη Βίβλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας του

24 παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η αρχή της εγγύτητας αναφορικά µε τη διάθεση των αποβλήτων Μη οικονοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που δεν επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο όρος υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν αναφέρεται πουθενά στη Συνθήκη. Αναφέρονται οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, ακριβώς για να εξαιρεθούν από την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων οι υπηρεσίες µη οικονοµικής φύσεως. Έτσι, οι τελευταίες δεν υπόκεινται σε συγκεκριµένους κανόνες, ούτε καλύπτονται από τους κανόνες περί εσωτερικής αγοράς, ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης. Ενδεικτικές είναι οι υπηρεσίες υποχρεωτικής ασφάλισης, στις οποίες το ύψος των εισφορών δεν είναι πάντοτε ανάλογο µε τον ασφαλισµένο κίνδυνο, και οι παροχές δεν είναι πάντοτε ανάλογες του εισοδήµατος, οι οποίες έχουν καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα 41. Το ίδιο συµβαίνει και για τις υπηρεσίες που δεν επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, γεγονός που επιβεβαιώνει και η νοµολογία του ΕΚ. Έτσι, το 2002 η Επιτροπή 42 εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις προς ορισµένα ιρλανδικά νοσοκοµεία που ήταν αποδέκτες ενός φορολογικού πλεονεκτήµατος που τους έδινε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, το ΕΚ έκρινε ότι κατά κύριο λόγο θα ωφελούνταν τα τοπικά νοσοκοµεία, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκές δυναµικό, και δεν επρόκειτο να δηµιουργηθούν νοσοκοµειακά συγκροτήµατα τα οποία θα προσέλκυαν πελάτες από άλλα κράτη µέλη, συνεπώς το µέτρο δεν επηρέαζε τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών. 4. Χρηµατοδότηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 4.1 Η αναγκαιότητα χρηµατοδότησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Το κράτος αναλαµβάνει, άµεσα ή έµµεσα, δραστηριότητες σηµαντικές για το σύνολο, µεταξύ αυτών την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, για τον απλό λόγο ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε δεν τις παρέχουν επαρκώς, είτε δεν 40 Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί των στερεών αποβλήτων, ΕΕ L194, , και κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τις µεταφορές αποβλήτων, ΕΕ L 30, Υπόθεση C-218/00 Cisal di Battistello venanzio & C. Sas κατά INAIL 42 Παραβίαση Ν 543/2001 παροχή κεφαλαίων σε νοσοκοµεία 24

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 Σχέδιο δράσης σχετικά με το ΦΠΑ - Προκλήσεις για τα Eυρωπαϊκά Νησιά - Μια δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (2) Η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του. (3) Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι

ΟΔΗΓΙΕΣ. (2) Η οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του. (3) Το άρθρο 16 της συνθήκης τονίζει τη θέση που κατέχουν οι 27.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/6/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 30 Ιουνίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 912/2002 του κ. George Miley (Ιρλανδού υπήκοου) εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα