ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης. Γεωργίου Ευτυχία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης. Γεωργίου Ευτυχία"

Transcript

1 Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης Γεωργίου Ευτυχία Εξεταστική Επιτροπή Καθηγητής Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων) Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος 1

2 Περιεχόμενα Περίληψη...9 Ευχαριστίες...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή Κύκλος βάδισης Φάσεις του κύκλου βάδισης...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τεχνικές μέτρησης της πελματιαίας πίεσης Τεχνικές μέτρησης Παράγοντες που επηρεάζουν την πελματιαία πίεση Δομικοί παράγοντες Ταχύτητα βάδισης Υποδήματα, συχνότητα δειγματοληψίας και πρωτόκολλα λήψης πελματιαίων δεδομένων...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μελέτη της πελματιαίας πίεσης σε συγκεκριμένες παθολογίες και αποτίμηση κλινικών εφαρμογών Επίδραση του διαβήτη στη βάδιση Νόσος Parkinson και επίδραση στην πελματιαία πίεση Κλινικές εφαρμογές...38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία της ανάλυσης των δεδομένων Πειραματικός εξοπλισμός Συμμετέχοντες Διαδικασία ανάλυσης των πελματιαίων δεδομένων Παράμετροι Κανονικοποίηση των δεδομένων Συμμετρία κατά τη βάδιση Περιοχές ενδιαφέροντος...52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αποτελέσματα Μέση και μέγιστη πελματιαία πίεση Control group Parkinson patients Lumbago patients Σύγκριση της μέσης και της μέγιστης πελματιαίας πίεσης ανάμεσα στις τρεις ομάδες συμμετεχόντων Mean pressure curve Peak pressure curve Γραμμή βάδισης

3 Control group Parkinson patients Lumbago patients Σύγκριση γραμμής βάδισης ανάμεσα στις τρεις ομάδες συμμετεχόντων Γραμμή βάδισης κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συμπεράσματα και περαιτέρω εργασία Συμπεράσματα Περαιτέρω εργασία Βιβλιογραφία

4 Περιεχόμενα εικόνων Εικόνα 1: Φυσιολογική βάδιση (J. Perry 1992)...12 Εικόνα 2: Φάσεις του κύκλου βάδισης...14 Εικόνα 3: Μέση πελματιαία πίεση και ηλεκτρομυογράφημα για ταχύτητες βάδισης m/s (Fig.1) και μέση πελματιαία πέση και ηλεκτρομυογράφημα για ταχύτητες m/s (G.L. Warren et al.)...19 Εικόνα 4: Μέσες τιμές της μέγιστης (peak) πελματιαίας πίεσης και EMG root-meansquare (RMS) σε σχέση με την ταχύτητα βάδισης (G.L. Warren et al.)...20 Εικόνα 5: Σύγκριση της ακραίας πελματιαίας πίεσης σε κάθε περιοχή με τα διαφορετικά βοηθήματα [13]...21 Εικόνα 6: Αναπαράσταση του πειραματικού σχεδιασμού για τη λήψη δεδομένων. Οι συμμετέχοντες πατούσαν με το αριστερό ή το δεξί πόδι στη πλατφόρμα και συνέχιζαν τη βάδιση για τρία ή τέσσερα βήματα ακόμη [16]...23 Εικόνα 7: Καμπύλες αναφοράς της ακραίας πελματιαίας πίεσης των 42 υγιών συμμετεχόντων (Claudia Giacomozzi)...27 Εικόνα 8: (Α) Μέση (mean) καμπύλη με βάση την λειτουργική ταξινόμηση για τις ομάδες Α (IPP and MW and LJM))και Β(LJM and MW), (B) Αποτελέσματα μετά την εφαρμογή της σχηματικής ταξινόμησης, (C) Σύγκριση μεταξύ της λειτουργικής και της σχηματικής ταξινόμησης...29 Εικόνα 9: Κατανομή της πελματιαίας πίεσης σε κάθε ανατομική περιοχή. Οι τιμές της πελματιαίας πίεσης έχουν κανονικοποιηθεί ως προς το βάρος. Οι άσπρες στήλες αντιστοιχούν στους υγιείς συμμετέχοντες και οι μαύρες στους ηλικιωμένους. Οι σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στην μέση πελματιαία περιοχή (p=0.0001) και στην πλευρική περιοχή (p=0.03) (Mary Josephine, Mitul Vtas, Jason Leach, Kun Hu and Vera Novak)...31 Εικόνα 10: Relative loads για τους ασθενείς και τους υγιείς (Kimmeskamp and Ewald M. Henning Εικόνα 11: Πορεία του κέντρου της πίεσης με φυσιολογικά υποδήματα (αριστερά) και με τα τροποποιημένα υποδήματα (δεξιά) ( Mathieson et al./ Physiotherapy 2007 )...36 Εικόνα 12: Φωτογραφίες κατά τη βάδιση του ασθενή με φυσιολογικά ποδήματα και τη βοήθεια φυσιοθεραπευτή (πάνω) και αντίστοιχα με τα τροποποιημένα υποδήματα (κάτω) ( Mathieson et al./ Physiotherapy 2007 )...37 Εικόνα 13: Απεικόνιση της βασικής σόλας και των εξαρτημάτων. (1) Βασική σόλα, (2) βοήθημα μεταταρσίου, (3) φυσιολογικό βοήθημα καμάρας, (4) επιπρόσθετο βοήθημα καμάρας και (5) βοήθημα στην μέση περιοχή του πέλματος (N.A.Guldemond, P. Leffers, N.C. Schaper, A.P. Sanders, F. Nieman, P. Willems, G.H.I.M Walenkamp 2007)...38 Εικόνα 14: Χρόνος επαφής του πέλματος. Χρονική σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών για τα εγχειρισμένα πόδια (op), μεταξύ των ασθενών και των υγιών συμμετεχόντων (Caros Saro, Bodil Andren, Li Fellander Tsai, Urban Lindgren, Anton Ardnt)...42 Εικόνα 15: Μέσος όρος της μέσης πελματιαίας πίεσης για κάθε περιοχή του πέλματος για κάθε διαφορετικό τύπο όρθωσης. SO : shoe only control, CFOS: standard custom foot orthosis, PFO: prefabricated foot orthosis, CFOD custom foot orthosis with metatarsal dome. Περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε η πατούσα MT1: πρώτο μετατάρσιο, MT2: δεύτερο μετατάρσιο, MT3-5 :μετατάρσια τρία έως 4

5 πέντε, MFM :μεσαία περιοχή στο μέσο του πέλματος και MFL: πλευρική περιοχή στο μέσο του πέλματος (Margaret C. Hodge, Timothy M. Bach, George M. Carter)...42 Εικόνα 16: Εξαρτήματα του Pedar Emed System...44 Εικόνα 17: Μέση πελματιαία πίεση για κάθε αισθητήρα κατά τη διάρκεια της βάδισης για ένα υγιή συμμετέχοντα...48 Εικόνα 18: Κατανομή των αισθητήρων στις πιεζοσόλες...53 Εικόνα 19: Μέση πελματιαία πίεση για τις πέντε περιοχές του πέλματος (R1-R5) από τα πελματιαία δεδομένα τεσσάρων υγιών συμμετεχόντων...54 Εικόνα 20: Μέση πελματιαία πίεση για τις δέκα περιοχές του πέλματος (R1-R10) οι οποίες προέκυψαν από την υποδιαίρεση των πέντε παραπάνω περιοχές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεσαίων αισθητήρων...55 Εικόνα 21: Αποτύπωμα της πατούσας στο οποίο φαίνονται οι πέντε περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε η πατούσα. Τα ορόσημα απεικονίζονται με κύκλους [35]...55 Εικόνα 22: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για το δεξί και το αριστερό πόδι των υγιών συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της βάδισης για τις πέντε περιοχές (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...58 Εικόνα 23: Μέση πελματιαία πίεση±s.d για το δεξί και το αριστερό πόδι των υγιών συμμετεχόντων για τις δέκα περιοχές (Περιοχές R1 και R2:πτέρνα, R3,R4 και R5,R6:μέσο πέλμα, R7,R8:μετατάρσια και R9,R10:δάκτυλα)...60 Εικόνα 24: Μέγιστη πελματιαία πίεση±s.d κατά τη διάρκεια της βάδισης για τους υγιείς συμμετέχοντες για τις πέντε περιοχές (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...62 Εικόνα 25: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για τους οκτώ υγιείς συμμετέχοντες για όλους τους κύκλους βάδισης. (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...63 Εικόνα 26: Μέγιστη πελματιαία πίεση ±S.D για τους οκτώ υγιείς συμμετέχοντες για όλους τους κύκλους βάδισης. (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...63 Εικόνα 27: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για το δεξί και το αριστερό πόδι των τριών ασθενών με τη νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της βάδισης (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...65 Εικόνα 28: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για το δεξί και το αριστερό πόδι των τριών ασθενών με τη νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της βάδισης (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...66 Εικόνα 29: Μέγιστη πελματιαία πίεση±s.d κατά τη διάρκεια της βάδισης για τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...67 Εικόνα 30: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson για όλους τους κύκλους βάδισης και για τα δύο πόδια (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...68 Εικόνα 31: Μέγιστη πελματιαία πίεση ±S.D για τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson για όλους τους κύκλους βάδισης και για τα δύο πόδια (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...68 Εικόνα 32: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για το δεξί και το αριστερό πόδι τεσσάρων ασθενών με οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της βάδισης (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...70 Εικόνα 33: Μέση πελματιαία πίεση±s.d για το δεξί και το αριστερό πόδι τεσσάρων ασθενών οσφυαλγία (Περιοχές R1 και R2:πτέρνα, R3,R4 και R5,R6:μέσο πέλμα, R7,R8:μετατάρσια και R9,R10:δάκτυλα)

6 Εικόνα 34: Μέγιστη πελματιαία πίεση±s.d κατά τη διάρκεια της βάδισης για τους ασθενείς με οσφυαλγία. (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...72 Εικόνα 35: Μέση πελματιαία πίεση ±S.D για τους ασθενείς με οσφυαλγία για όλους τους κύκλους βάδισης και για τα δύο πόδια (Περιοχές R1:πτέρνα, R2 και R3:μέσο πέλμα, R4:μετατάρσια και R5:δάκτυλα)...73 Εικόνα 36: Μέγιστη πελματιαία πίεση για τους ασθενείς με οσφυαλγία για όλους τους κύκλους βάδισης και για τα δύο πόδια...73 Εικόνα 37: Μέση και μέγιστη πελματιαία πίεση για το δεξί (R) και το αριστερό πόδι (L) για κάθε ομάδα συμμετεχόντων για τις πέντε περιοχές (C: control group, PD: Parkinson disease, LD: Lumbago disease)...77 Εικόνα 38: Μέση πελματιαία πίεση κατά τη διάρκεια της βάδισης για τις πέντε περιοχές του πέλματος για όλους τους συμμετέχοντες...78 Εικόνα 39: Μέγιστη πελματιαία πίεση κατά τη διάρκεια της βάδισης για τις πέντε περιοχές του πέλματος για όλους τους συμμετέχοντες...78 Εικόνα 40: Μέση πελματιαία πίεση κατά τη διάρκεια της βάδισης για τις δέκα περιοχές του πέλματος για όλους τους συμμετέχοντες...79 Εικόνα 41: Μέγιστη πελματιαία πίεση κατά τη διάρκεια της βάδισης για τις δέκα περιοχές του πέλματος για όλους τους συμμετέχοντες...80 Εικόνα 42: Mean pressure Curve για τέσσερις από τους οκτώ υγιείς συμμετέχοντες για κάθε βήμα κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης...82 Εικόνα 43: Mean pressure Curve για τους ασθενείς με οσφυαλγία για κάθε βήμα κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης...83 Εικόνα 44: Mean pressure Curve για τους ασθενείς με οσφυαλγία για κάθε βήμα κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης...84 Εικόνα 45: Mean Pressure Curves κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης της βάδισης για τις τρεις ομάδες συμμετεχόντων...85 Εικόνα 46: Peak Pressure Curve για τέσσερις από τους οκτώ υγιείς συμμετέχοντες για κάθε βήμα κατά τη φάση στήριξης της βάδισης...87 Εικόνα 47: Peak Pressure Curve για τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson για κάθε βήμα κατά τη φάση στήριξης της βάδισης...88 Εικόνα 48: Peak Pressure Curve για τους ασθενείς με οσφυαλγία και για τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson για κάθε βήμα κατά τη φάση στήριξης της βάδισης...89 Εικόνα 49: Peak Pressure Curves κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης της βάδισης για τις τρεις ομάδες συμμετεχόντων...89 Εικόνα 50: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για κάθε υγιή συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της βάδισης...92 Εικόνα 51: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για κάθε υγιή συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια της βάδισης...94 Εικόνα 52: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για τους υγιείς συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της βάδισης...95 Εικόνα 53: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για τους υγιείς συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της βάδισης...95 Εικόνα 54: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για κάθε ασθενή με τη νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της βάδισης...96 Εικόνα 55: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για κάθε ασθενή με τη νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της βάδισης

7 Εικόνα 56: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της βάδισης...98 Εικόνα 57: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson κατά τη διάρκεια της βάδισης...98 Εικόνα 58: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για κάθε ασθενή με οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της βάδισης...99 Εικόνα 59: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για κάθε ασθενή με οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της βάδισης Εικόνα 60: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για όλους τους ασθενείς με οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της βάδισης Εικόνα 61: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων για όλους τους ασθενείς με οσφυαλγία κατά τη διάρκεια της βάδισης Εικόνα 62: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων ανά περιοχή για όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της βάδισης Εικόνα 63: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων ανά περιοχή για όλους τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της βάδισης Εικόνα 64: Γραμμή βάδισης. Μέση πελματιαία πίεση για κάθε ομάδα συμμετεχόντων (R: δεξί πόδι, L: αριστερό πόδι) Εικόνα 65: Γραμμή βάδισης. Μέγιστη πελματιαία πίεση για κάθε ομάδα συμμετεχόντων (R: δεξί πόδι, L: αριστερό πόδι) Εικόνα 66: Γραμμή βάδισης. Μέση πελματιαία πίεση για όλους τους συμμετέχοντες για τους κεντρικούς αισθητήρες του δεξιού και του αριστερού ποδιού Εικόνα 67: Γραμμή βάδισης. Μέγιστη πελματιαία πίεση για όλους τους συμμετέχοντες για τους κεντρικούς αισθητήρες του δεξιού και του αριστερού ποδιού Εικόνα 68: Σύγκριση της μέσης και της μέγιστης πελματιαίας πίεσης ανάμεσα στις ομάδες κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης Εικόνα 69: Μέση πελματιαία πίεση στους κεντρικούς αισθητήρες κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης για όλες τις ομάδες συμμετεχόντων Εικόνα 70: Μέγιστη πελματιαία πίεση στους κεντρικούς αισθητήρες κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης για όλες τις ομάδες συμμετεχόντων Εικόνα 71: Καμπύλες της μέσης και της μέγιστης πελματιαίας πίεσης κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης για κάθε ομάδα συμμετεχόντων. Η διακεκομμένη γραμμή σε όλες τις καμπύλες αντιστοιχεί στο δεξί πόδι και η συνεχής στο αριστερό πόδι

8 Περιεχόμενα πινάκων Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, μέσος όρος και τυπική απόκλιση 45 Πίνακας 2: Μέση τιμή της διάρκειας της φάσης στήριξης και αιώρησης και του κύκλου βάδισης για τις τρεις ομάδες συμμετεχόντων για όλα τα βήματα...47 Πίνακας 3: (α) Ο συντελεστής συμμετρίας για την διάρκεια των δυο φάσεων του κύκλου βάδισης και για την συνολική διάρκεια του κύκλου ανάμεσα στα δυο πόδια (β): Ο συντελεστής συμμετρίας για την μέση πελματιαία πίεση για τις πέντε περιοχές της πατούσας. R1:πτέρνα, R2 και R3: μέσο πέλμα, R4: μετατάρσια, R5: δάκτυλα...51 Πίνακας 4: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση για τέσσερις από τους οκτώ υγιείς συμμετέχοντες...64 Πίνακας 5:Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση για τους ασθενείς με τη νόσο Parkinson...69 Πίνακας 6: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση για όλους τους συμμετέχοντες...74 Πίνακας 7: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση για όλους τους συμμετέχοντες...75 Πίνακας 8: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση για όλους τους συμμετέχοντες...75 Πίνακας 9: Μέγιστη πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων ανά περιοχή για όλες τις ομάδες των συμμετεχόντων Πίνακας 10: Μέση πελματιαία πίεση και τυπική απόκλιση των κεντρικών αισθητήρων ανά περιοχή για όλες τις ομάδες των συμμετεχόντων

9 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση των κινητικών προβλημάτων με ανάλυση της πελματιαίας πίεσης κατά τη διάρκεια της βάδισης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για δυο ομάδες ασθενών. Η πρώτη ομάδα έπασχε από τη νόσο Parkinson και η δεύτερη έπασχε από οσφυαλγία λόγω δισκοκήλης. Τα πελματιαία δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τον πελματογράφο Pedar Insole System της εταιρείας Novel. Πέρα από τις ομάδες των ασθενών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συγκρίσεις ανάμεσα στις ομάδες ήταν απαραίτητη η ύπαρξη μιας ομάδας ελέγχου, στην οποία συμμετείχαν οκτώ υγιείς μέσης ηλικίας 27 ετών. Η καταγραφή της πελματιαίας πίεσης των ασθενών πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων υπό την καθοδήγηση του ιατρού νευρολόγου κ. Γεωργακάκη. Στα κεφάλαια 1, 2 και 3 που ακολουθούν, γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τον κύκλο βάδισης κατά τη φυσιολογική βάδιση, τις παθολογίες για τις οποίες είναι χρήσιμη η μελέτη της πελματιαίας πίεσης και των μεθόδων που εφαρμόζονται κατά την ανάλυση των πελματιαίων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2, περιγράφονται οι μέθοδοι μέτρησης της πελματιαίας πίεσης με βάση τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αναφέρονται οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πελματιαία πίεση και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως το βάρος. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε δυο βασικές παθολογίες, τον διαβήτη και την νόσο Parkinson με σκοπό να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πελματιαίων δεδομένων. Οι παραπάνω πληροφορίες σχετίζονται με τον τρόπο που υποδιαιρείται το πέλμα σε μικρότερες περιοχές και με τις παραμέτρους που μελετώνται όταν γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε υγιείς και σε ασθενείς προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαφορετικό πρότυπο βάδισης. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σε περιβάλλον Matlab, που προέκυψαν από τον πελματογράφο, οι παράμετροι που μελετήθηκαν, οι περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε η πατούσα και οι κανονικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις ανάμεσα στις ομάδες των υγιών και των ασθενών συμμετεχόντων. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από στατιστική 9

10 ανάλυση της στιγμιαίας πελματιαίας πίεσης, υπολογίζοντας τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση της μέσης και της μέγιστης πελματιαίας πίεσης του κάθε βήματος και του συνολικού αριθμού των βημάτων στις περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε το πέλμα και μεμονωμένα στους κεντρικούς αισθητήρες. Από τους παραπάνω υπολογισμούς προέκυψαν οι γραφικές παραστάσεις του κεφαλαίου, για κάθε άτομο και κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια της συνολικής βάδισης και κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης της βάδισης. Τέλος στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα και η περαιτέρω εργασία. Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Ζερβάκη για τις πολύτιμες συμβουλές του και την καθοδήγηση του προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα διπλωματική εργασία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργακάκη, ιατρό νευρολόγο στο νοσοκομείο Χανίων, για την προθυμία του να συνεργαστούμε προκειμένου να συγκεντρωθούν οι πειραματικές μετρήσεις και για τις πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν τις παθολογίες που μελετήθηκαν. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη Τσαγκατάκη για τη βοήθεια του σε θέματα υλοποίησης. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για την παρουσία τους και την ενασχόλησή τους με το κείμενο της εργασίας. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1. Κύκλος βάδισης Τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης βάδισης διαφοροποιούνται σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο καθώς σχετίζονται με παράγοντες όπως η ψυχολογική και η σωματική κατάσταση του ατόμου. Από μελέτες στο χώρο της κινησιολογίας προκύπτει ότι η κίνηση στο ανθρώπινο σώμα εκδηλώνεται κυρίως στα πόδια και στη λεκάνη ενώ τα υπόλοιπα μέλη του σώματος συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας κατά τη διάρκεια της βάδισης με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κίνηση των χεριών. Η φυσιολογική βάδιση εμφανίζει κοινά στοιχεία σε όλους τους ανθρώπους και είναι μια δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με τη σωστή λειτουργία διαφορετικών οργάνων και συστημάτων όπως το κεντρικό περιφερικό νευρικό σύστημα, η σπονδυλική στήλη και το ερειστικό σύστημα (οστά, μύες και αρθρώσεις). Η ανάλυση της βάδισης απαιτεί μια εξειδικευμένη διαγνωστική τακτική η οποία στηρίζεται στην πλήρη κατανόηση των φυσιολογικών μηχανισμών της κίνησης του ανθρώπινου σώματος και περιλαμβάνει τον έλεγχο: της ισορροπίας στην όρθια θέση, του μήκους των κάτω άκρων, του μήκους και της διάρκειας του βήματος, της ταχύτητας της βάδισης, του εύρους της βάσης στήριξης και της κίνησης των άνω άκρων. Η βάδιση είναι μια περιοδική επαναληπτική κίνηση. Και τα δύο πόδια κατά την διάρκεια της βάδισης επαναλαμβάνουν τις ίδιες κινήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κύκλος βάδισης ορίζεται ως η περίοδος από την επαφή της φτέρνας του ενός ποδιού, έως την επόμενη επαφή στο έδαφος της φτέρνας του ίδιου ποδιού (Εικόνα 1). 11

12 Εικόνα 1: Φυσιολογική βάδιση (J. Perry 1992) 1.2. Φάσεις του κύκλου βάδισης Ο κύκλος βάδισης, ο οποίος διαρκεί περίπου ένα δευτερόλεπτο, χωρίζεται στις παρακάτω δύο βασικές περιόδους, για κάθε πόδι (J.Perry 1992): α) «Stance», φάση στήριξης (60% της συνολικής διάρκειας του κύκλου βάδισης): Αποτελεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πατούσα βρίσκεται στο έδαφος. Αρχίζει την στιγμή που η φτέρνα του ποδιού ακουμπά στο έδαφος και τελειώνει την στιγμή που τα δάχτυλα του ίδιου σκέλους αφήνουν το έδαφος και υποδιαιρείται σε double support και single support. Double support (DS) ονομάζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο και τα δύο πόδια είναι σε επαφή με το έδαφος. Συμβαίνει στην αρχή και στο τέλος της φάσης στήριξης. Single support (SS) ονομάζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μόνο το ένα πόδι είναι σε επαφή με το έδαφος ενώ το άλλο είναι στη φάση της αιώρησης. 12

13 β) «Swing», φάση αιώρησης (40% της συνολικής διάρκειας του κύκλου βάδισης): Αρχίζει την στιγμή που τα δάχτυλα του ποδιού αφήνουν το έδαφος και τελειώνει την στιγμή που η φτέρνα του ίδιου σκέλους ακουμπά στο έδαφος. Οι φάσεις στήριξης και αιώρησης υποδιαιρούνται στις παρακάτω φάσεις: 1) Initial contact: Αποτελεί την αρχή της φάσης στήριξης και είναι η στιγμή κατά την οποία το κόκκινο πόδι (φυσιολογικά η φτέρνα) ακουμπάει στο έδαφος. 2) Loading response: Είναι η περίοδος που ακολουθεί την αρχική επαφή του κόκκινου ποδιού, κατά την οποία και τα δύο πόδια βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, μέχρι το μπλε πόδι να αφήσει το έδαφος. 3) Mid stance: Είναι η περίοδος που ξεκινάει από τη στιγμή που το μπλε πόδι αφήνει το έδαφος, μέχρι όλο το βάρος του σώματος να μεταφερθεί στο κόκκινο πόδι. 13

14 4) Terminal stance: Είναι η περίοδος που ξεκινάει όταν η φτέρνα του κόκκινου ποδιού αφήνει το έδαφος, μέχρι η φτέρνα του μπλε ποδιού να ακουμπήσει στο έδαφος. 5) Pre swing: Είναι η περίοδος που ξεκινάει από τη στιγμή που η φτέρνα του μπλε ποδιού ακουμπήσει το έδαφος (initial contact του μπλε ποδιού) και τελειώνει τη στιγμή που το κόκκινο πόδι αφήνει το έδαφος. 6) Initial swing: Είναι η περίοδος που ξεκινάει από τη στιγμή που το κόκκινο πόδι αφήνει το έδαφος μέχρι να βρεθεί απέναντι από το μπλε πόδι (το οποίο πατάει στο έδαφος). 7) Mid swing: Είναι η περίοδος η οποία ξεκινάει από το τέλος της προηγούμενης φάσης και συνεχίζει μέχρι το κόκκινο πόδι (το οποίο αιωρείται) να βρεθεί μπροστά από το σώμα και το καλάμι να είναι σε κάθετη θέση. 8) Terminal swing: Είναι η περίοδος που ξεκινάει από τη στιγμή που το καλάμι του κόκκινου ποδιού είναι σε κάθετη θέση, μέχρι η φτέρνα να ακουμπήσει στο έδαφος. Εικόνα 2: Φάσεις του κύκλου βάδισης (J. Perry 1992) 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τεχνικές μέτρησης της πελματιαίας πίεσης 2.1.Τεχνικές μέτρησης Η μέτρηση της πελματιαίας πίεσης αποτελεί σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για την ανάλυση της βάδισης καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικές με την ισορροπία του ατόμου στην όρθια στάση, το μήκος του βήματος, το εύρος της βάσης στήριξης, την ταχύτητα της βάδισης, τη μεταφορά του βάρους από το ένα άκρο στο άλλο κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως η βάδιση. Η πληροφορία η οποία λαμβάνεται από τα δεδομένα της πελματιαίας πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκαιρη διάγνωση των αλλαγμένων προτύπων κάτω από την πελματιαία επιφάνεια τα οποία μπορεί να σχετίζονται με βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφαλική παράλυση, ημιπληγίες) και του περιφερικού νευρικού συστήματος (νευροπαθητικό πόδι, σακχαρώδης διαβήτης). Οι λόγοι για τους οποίους η μελέτη της βάδισης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο σε κλινικές εφαρμογές έχουν διευκρινιστεί από τον Brand [1]. Καταρχάς τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διαγνωστικό εργαλείο προκειμένου να διαχωρίζονται διαφορετικές παθολογίες καθώς και διαφορετικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της ίδιας παθολογίας. Η σωστή διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή κατάλληλης αγωγής και αποθεραπείας. Ακόμα οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την ανάλυση μπορούν να συμβάλλουν στην εκτίμηση της σοβαρότητας της παθολογίας ή του τραυματισμού και μέσω της επαναλαμβανόμενης ανάλυσης της βάδισης για έναν συγκεκριμένο ασθενή μπορεί μακροπρόθεσμα να παρατηρείται η εξέλιξη του. Σε κλινικές εφαρμογές η οπτική παρατήρηση είναι χρήσιμη σε σοβαρές ανωμαλίες της βάδισης αλλά όταν η ασθένεια δεν έχει πλήρως εκδηλωθεί είναι χρήσιμη η παρατήρηση του προτύπου βάδισης του ασθενή η οποία εμπεριέχει μελέτη παραμέτρων όπως το μήκος βήματος, ο ρυθμός βάδισης, η κατανομή της πελματιαίας πίεσης και οι δυνάμεις που ασκούνται κατά τη βάδιση. Οι σημαντικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες παράμετροι στις κινητικές αναλύσεις είναι η δύναμη και η πελματιαία πίεση. Η δύναμη η οποία αποτελείται από τρεις συνιστώσες (F x,f y,f z ) εκφράζει την αλληλεπίδραση του ποδιού ή του σώματος με το περιβάλλον ενώ η πελματιαία πίεση εκφράζει την κατανομή της δύναμης στην επιφάνεια του πέλματος 15

16 και η μελέτη της προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις διαφόρων παθολογιών σε συγκεκριμένες περιοχές της πατούσας. Οι μέθοδοι μέτρησης της πελματιαίας πίεσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές ομάδες με κριτήριο τη χρήση εξοπλισμού, εκτός παπουτσιού και εντός παπουτσιού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει μία από τις παλαιότερες μελέτες περιγραφής προτύπων της πελματιαίας πίεσης η οποία έγινε από τον Beely το 1882 και βασίστηκε στη λήψη αποτυπωμάτων της πελματιαίας επιφάνειας κατά τη διάρκεια της βάδισης. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι συσκευές Harris Beat mat, Podotrack και Optical pedobarograph [2]. Η χρήση πλατφόρμων μέτρησης της πελματιαίας πίεσης απαιτεί την ενσωμάτωση τους σε κατάλληλες επιφάνειες όπως οι διάδρομοι. Η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο σημείο του διαδρόμου έτσι ώστε οι εξεταζόμενοι να έχουν ανακτήσει τη φυσιολογική ταχύτητα βάδισης και να μην τους απασχολεί η επαφή τους με την πλατφόρμα. Είναι σημαντικό η καταγραφή της πελματιαίας πίεσης να γίνεται μετά την εξοικείωση του συμμετέχοντα με την εγκατάσταση (Kernozek, LaMott, & Dancisak, 1996). Βασικό μειονέκτημα της παραπάνω μεθόδου μέτρησης της πελματιαίας πίεσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η μέτρηση της πελματιαίας πίεσης μεταξύ του παπουτσιού και του πέλματος και ο μικρός αριθμός βημάτων που μπορούν να μελετηθούν (Cobb & Claremont, 1995). Ακόμα η χρήση τους συνήθως απαιτεί τη βάδιση χωρίς υποδήματα καθώς τα παπούτσια μπορούν να αλλοιώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς του βάρους σε συγκεκριμένες περιοχές του πέλματος. Το αποτέλεσμα του παραπάνω περιορισμού είναι η χρήση της πλατφόρμας σε περιπτώσεις που μελετάται η λειτουργία του ποδιού για υγιείς και ασθενείς συμμετέχοντες αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτίμηση της επίδρασης των υποδημάτων στη βάδιση και της αποτελεσματικότητας της όρθωσης (Rosenbaum D. & H. Becker). Η πληροφορία που λαμβανόταν από τις παραπάνω μεθόδους σε περιπτώσεις παθολογίας ήταν ελλιπής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συσκευές μέτρησης της πελματιαίας πίεσης εντός των παπουτσιών, όπως οι παρακάτω: pedobarograph [3], Emed System [4], Fscan System [5] και Pedar Insole System. Βασικό πλεονέκτημα της ανάπτυξης συστημάτων μέτρησης της πελματιαίας πίεσης εντός των παπουτσιών είναι η δυνατότητα δυναμικής καταγραφής της πελματιαίας πίεσης για μεγάλο αριθμό βημάτων και για ολόκληρη την επιφάνεια του πέλματος. Ωστόσο οι παραπάνω συσκευές είναι αρκετά επιρρεπείς σε μηχανικές βλάβες των αισθητήρων 16

17 λόγω της συνεχούς χρήσης. Ακόμα, το περιβάλλον μέσα στο παπούτσι κατά τη διάρκεια της βάδισης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η υγρασία, μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία και την απόδοση των αισθητήρων [6]. 2.2.Παράγοντες που επηρεάζουν την πελματιαία πίεση Οι ανθρωπομετρικοί και οι κινηματικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πελματιαία πίεση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνεται σύγκριση των πελματιαίων δεδομένων για διαφορετικούς πληθυσμούς Δομικοί παράγοντες Μια πρώτη κατηγορία αποτελούν οι δομικοί παράγοντες. Για τον υγιή πληθυσμό και ιδιαίτερα τις γυναίκες αποδείχτηκε ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική συσχέτιση του σωματικού βάρους με την πελματιαία πίεση στο μέσο πλευρικό τμήμα της πατούσας και στο τρίτο μετατάρσιο (Ηillis et al. 2001). Η αντίστοιχη ανάλυση για διαβητικούς ασθενείς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το σωματικό βάρος δεν προβλέπει τις πελματιαίες πιέσεις. Ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στο σωματικό βάρος και στην πελματιαία πίεση των διαβητικών ασθενών για τα μετατάρσια και το μεγάλο δάχτυλο υπολογίστηκε ίσος με 0.37 ενώ ο αντίστοιχος για τους υγιείς υπολογίστηκε ίσος με 0.36 [7]. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την πελματιαία πίεση είναι η ηλικία. Οι ηλικιωμένοι ασκούν μικρότερη μέγιστη πίεση και μέγιστη δύναμη στις μεσαίες περιοχές του ποδιού όταν ακουμπά η πτέρνα το έδαφος και όταν τα μπροστινά δάχτυλα αφήνουν το έδαφος [8]. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται λόγω του φύλου μελετήθηκαν από τον Henning. Οι συμμετέχοντες ήταν σαράντα εννιά γυναίκες και εξήντα δύο άντρες και από την ανάλυση των πελματιαίων δεδομένων προέκυψε ότι οι άντρες συμμετέχοντες παρουσιάζουν στη μέση περιοχή του ποδιού κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης σημαντικά μεγαλύτερες τιμές πελματιαίας πίεσης [9]. 17

18 Άλλοι παράγοντες όπως η περιορισμένη ευκινησία των αρθρώσεων του αστράγαλου και των μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων μπορούν να προκαλέσουν αυξημένες τιμές πελματιαίων πιέσεων και τελικά ο συνδυασμός τους να προκαλέσει την εμφάνιση έλκους σε περιπτώσεις διαβητικών ασθενών [10]. Η μορφολογία της πτέρνας, τα μήκη των μεταταρσίων, η εμφάνιση κοιλοποδίας και πλατυποδίας μπορούν να αυξήσουν τις πελματιαίες πιέσεις στο μέσο πέλμα και στην εμπρόσθια περιοχή του ποδιού Ταχύτητα βάδισης Η αύξηση της ταχύτητας βάδισης προκαλεί αύξηση της μέγιστης (peak) πελματιαίας πίεσης και της μέσης πελματιαίας πίεσης. Οι περιοχές της πατούσας που εμφανίζεται η αύξηση είναι η πτέρνα (47%) και το κεντρικό και τα μεσαία μετατάρσια. Πιο ήπιες αυξήσεις και για τις δυο μεταβλητές εμφανίζονται στο μεγάλο δάχτυλο και στα πλευρικά δάχτυλα (33% και 35 % αντίστοιχα) ενώ μείωση της πελματιαίας πίεσης εμφανίζεται στη πλευρική περιοχή της καμάρας [11]. Οι καμπύλες της πελματιαίας πίεσης σε σχέση με το χρόνο για τις περισσότερες περιοχές της πατούσας με εξαίρεση την πτέρνα και τη μέση περιοχή του πέλματος δεν μεταβάλλονται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα βάδισης [12]. Καθώς η ταχύτητα βάδισης αυξάνεται η εμφάνιση των μέγιστων πελματιαίων πιέσεων (PP) γίνεται πιο νωρίς κατά τη διάρκεια του κύκλου βάδισης. Ενώ για μικρές ταχύτητες βάδισης οι PP της εμπρόσθιας περιοχής του πέλματος εμφανίζονται κατά το 52-54% του χρόνου του κύκλου βάδισης, όταν η ταχύτητα βάδισης αυξάνεται η εμφάνισή τους γίνεται κατά το 45-50% του χρόνου του κύκλου βάδισης (Εικόνα 3). Ακόμα διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στη διάρκεια της φάσης στήριξης, η οποία ενώ σε μικρές ταχύτητες καταλαμβάνει το 79 % του χρόνου του κύκλου βάδισης καθώς η ταχύτητα αυξάνεται η διάρκεια της φάσης στήριξης μειώνεται στο 67 % της διάρκειας του κύκλου βάδισης. 18

19 Εικόνα 3: Μέση πελματιαία πίεση και ηλεκτρομυογράφημα για ταχύτητες βάδισης m/s (Fig.1) και μέση πελματιαία πίεση και ηλεκτρομυογράφημα για ταχύτητες m/s (G.L. Warren et al.) 19

20 Η επίδραση της ταχύτητας στις τιμές της ακραίας πελματιαίας πίεσης για όλες τις περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε η πατούσα ήταν σημαντική εκτός από την περιοχή του μέσου πέλματος (Εικόνα 4). Η επίδραση πιο συγκεκριμένα στις περιοχές πλευρική πτέρνα (LH), μέση πτέρνα (MH), μέσο πέλμα (MF), μέσο εμπρόσθιο πέλμα (MFF), κεντρικό εμπρόσθιο πέλμα (CFF), μεγάλο δάχτυλο (BT), δεύτερο και τρίτο δάχτυλο (MT), τέταρτο και πέμπτο δάχτυλο (LT) ήταν σημαντική καθώς μέσω της ανάλυσης της διακύμανσης των τιμών της πελματιαίας πίεσης προέκυψε p< Για το πλευρικό εμπρόσθιο πέλμα (LFF) η διακύμανση στις τιμές της μέγιστης πελματιαίας πίεσης για τις εφτά διαφορετικές ταχύτητες βάδισης ήταν μικρότερη ή ίση από 0.25 και δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στις τιμές της πίεσης για ταχύτητα βάδισης 0.45 m/s και 1.79 m/s [12]. Εικόνα 4: Μέσες τιμές της μέγιστης (peak) πελματιαίας πίεσης και EMG root-mean-square (RMS) σε σχέση με την ταχύτητα βάδισης (G.L. Warren et al.) 20

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες

Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Τεχνολογία κινητικής ανάλυσης βάδισης και ορθωτικών πελμάτων Λύσεις για επαγγελματίες Σύστημα κινητικής ανάλυσης βάδισης (πελματογράφος). Μετρήσεις, αξιολόγηση, διάγνωση και ορθωτική θεραπεία στις παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί

Τι είναι ο πελματογράφος και πως λειτουργεί Τι είναι το πελματογράφημα Πόσο βοηθούν τους αθλητές οι πάτοι στα «μέτρα» των πελμάτων το Το πελματογράφημα είναι μία διαγνωστική εξέταση (ψηφιακή ανάλυση) των πελμάτων του ανθρώπινου ποδιού με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε.

Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε. Πέλματα Τα πόδια μας, είναι πολύ πιο σημαντικά για την υγεία μας από όσο φανταζόμαστε και δίνοντας τους την κατάλληλη φροντίδα που τους αξίζει ωφελούμαστε. Τα πόδια μπορεί να πονάνε εξαιτίας διάφορων εμβιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Levin E.M The Diabetic Foot 3 rd edition 1986. ιαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

Levin E.M The Diabetic Foot 3 rd edition 1986. ιαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά Ίσως πουθενά αλλού στο ανθρώπινο σώµα δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε τόσο καθαρά και σε τέτοια έκταση, τις καταστροφικές συνέπειες των επιπλοκών που επιφέρει ο Σ, όπως τις παρατηρούµε στα πόδια των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται;

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Κατερίνα Καψιμάνη Χημικός, Εκπαιδευμένη στην ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού Η ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού είναι η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 21-23 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη. Κλινικό Φροντιστήριο Τοπική Φροντίδα Ελκών

«ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ» 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 21-23 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη. Κλινικό Φροντιστήριο Τοπική Φροντίδα Ελκών 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 21-23 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη Κλινικό Φροντιστήριο Τοπική Φροντίδα Ελκών «ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ» Ε.Δ. Βογιατζόγλου BSc (Hons) Podiatry MSc Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού. εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. 6.Υπερβαρική. 2,Λ. ούκας. .Σκούτας

Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού. εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. 6.Υπερβαρική. 2,Λ. ούκας. .Σκούτας Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού ποδιού στη Βόρεια Ελλάδα. Κλινική εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών..σκούτας 1 2, Καραγιάννη 2,Α.Μπίτζιος 2,Λ. ούκας 2,Ν Παπάνας 3,,Κ, Σουλής 4, Κ.ΚαραμόσχοςΚαραμόσχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και πόδια, όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ποδιατρική ομάδα της Foot Forward

Διαβήτης και πόδια, όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ποδιατρική ομάδα της Foot Forward 2011 Διαβήτης και πόδια, όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ποδιατρική ομάδα της Foot Forward Το κείμενο επιμελήθηκε η Διαμάντω Μαλιώτου Παπασάββα www.foot-forward.com Και τις εικόνες η Ιωάννα Φιλίππου www.ioannaphilippou.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Με το πάτημα του Ok μετά από κάποια συνεδρία μετρήσεων ή με το άνοιγμα της εξέτασης μέσα από το αρχείο (βλ. εγχειρίδιο χρήσης του Biomech), η σελίδα συνοπτικής παρουσίασης της εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να μη χορεύω στις μύτες;

Γιατί να μη χορεύω στις μύτες; Γιατί να μη χορεύω στις μύτες; Κείμενο της Celia Sparger, φυσιοθεραπεύτριας της Sadler s Wells School, συγγραφέως των βιβλίων Anatomy of Ballet και Beginning Ballet. Η συγγραφέας εκφράζει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής

Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής Άσκηση 11 Υπολογισμός συντελεστών κινητικής και στατικής τριβής Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι: Να υπολογιστεί ο συντελεστής κινητικής τριβής μ κ. Να υπολογιστεί ο συντελεστής στατικής τριβής

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013

A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 9 Μαρτίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A1, A2, A3, A4 και Β μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού

Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού Συντηρητική αντιµετώπιση οστεοµυελίτιδας Χρησιµότητα του σπινθηρογραφήµατος µε επισηµασµένα λευκά αιµοσφαίρια Παρουσίαση περιστατικού Σ. Γεώργα 1, Χ. Μανές 2, Β. Nίκος 1, Λ. Δούκας 2, Α.Νικολαίδης 2, Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας Συστήματα κινητικής ανάλυσης βάδισης και αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των παθήσεων των κάτω άκρων και των παθήσεων του μυσκελετικού συστήματος. www.comex.gr Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ είναι ο επιστημονικός κλάδος γνώσεων της μηχανικής των ρευστών, που εξετάζει τα ρευστά που βρίσκονται σε στατική ισορροπία η μεταφέρονται μετατίθενται κινούμενα ως συμπαγή σώματα, χωρίς λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή 3Δ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ DICOM ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Νικολάου Φοίβια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ Η Νόσος Alzheimerή γεροντική άνοια είναι µια χρόνια νευροεκφυλιστικήασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, που χαρακτηρίζεται στην ήπια µορφή της από σταδιακή απώλεια της µνήµης και περιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗ Ονοματεπώνυμο: Παριανού Θεοδώρα Όνομα Πατρός: Απόστολος Αριθμός μητρώου: 1000107 Ημερομηνία Διεξαγωγής: 05/12/11 Ημερομηνία Παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2 Νόσος του Πάρκινσον Τρόπος αντιμετώπισης νόσου Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον (Parkinson) είναι νευροεκφυλιστική ασθένεια της μέλαινας ουσίας με συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σώμα κινείται πάνω σε μια λεία επιφάνεια, υπό την επίδραση πλάγιας δύναμης όπως το σχήμα

Ένα σώμα κινείται πάνω σε μια λεία επιφάνεια, υπό την επίδραση πλάγιας δύναμης όπως το σχήμα 1 ΦΕΠ 01 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 8 η Ένα σώμα κινείται πάνω σε μια λεία επιφάνεια, υπό την επίδραση πλάγιας δύναμης όπως το σχήμα Νόμοι του Νεύτωνα: Fx = Fσυνθ = m α Χ (1) Fy + N = mg (δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς Διασπορά Μέτρηση Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς ομάδες έχουν μέση βαθμολογία 6. συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία.

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι η παθολογική αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό. Παρατηρείται γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πειραματική διάταξη

1. Πειραματική διάταξη 1. Πειραματική διάταξη 1.1 Περιγραφή της διάταξης Η διάταξη του πειράματος αποτελείται από έναν αερόδρομο και ένα ή δύο κινητά τα οποία είναι συζευγμένα μέσω ελατήριου. Η κίνηση των ταλαντωτών καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης μιας απλής πειραματικής διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 8. Σταθερά γυμναστικά όργανα: Οι Γυμναστικοί πάγκοι Μπαρκούκης Βασίλειος, Αναστασιάδης Θεοφύλακτος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός. SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός SOS ΙΑΤΡΟΙ, Μάρτιος 2014 XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Σύντομα ιατρικά νέα Ενδιαφέροντα άρθρα Γνώμες ασθενών BIOFILMS Κύκλος του biofilm

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών Στη χώρα μας περίπου 15%

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Στατιστική Ι Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Στατιστική Ι Έννοιες - Κλειδιά Μεταβλητότητα Εύρος (range) Εκατοστημόρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα