ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

3 2

4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Ηµεροµηνία έκδοσης: 12/07/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα JUNE 2005 Publication date: 12/07/2005 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...29 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

5 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...53 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓ Ε ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ Ε Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...59 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

6 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

7 6

8 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

9 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03B 17/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Αγησιλάου 19, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΟΒΙΛΛΟΠΡΟΠΕΛΛΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Υδραυλική στροβιλοπροπέλλα κινήσεως η οποία παίρνει κίνηση από ένα κινητήρα και χρησιµοποιείται για την κίνηση οχηµάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01R 25/00 IPC7: H01R 31/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ Α.Ε. 3oν χλµ. E.O. Κατερίνης-Π.Κεραµιδίου, ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΙΕΡΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2)ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΩΝ (ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ) Είναι µια σειρά επιτοίχιων ρευµατοδοτών (πολύµπριζα) που χρησιµοποιούνται για ταυτόχρονη πολλαπλή παροχή ρεύµατος από µία επιτοίχια µπρίζα καθώς επίσης και σε συνδιαστική χρήση µε άλλους ρευµατοδότες (µπαλαντέζες) να µας δώσει επιπλέον παροχές επίσης. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι το φις εδώ είναι ενσωµατωµένο στο κύριο σώµα του επιτοίχιου ρευµατοδότη. 9

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F21V 21/16 IPC7: F21S 4/00 IPC7: F21W121:00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οδός Α7, Κτίριο 24, ΟΤ 18, ΒΙ.ΠΕ.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΙΑ- ΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟ- ΜΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ- ΣΤΗΜΑΤΩΝ Είναι ένα πλαίσιο βελτιωµένο που χρησιµοποιείται για την ανάρτηση διακοσµητικών παραστάσεων σε δρόµους, στύλους πλατείες και καταστήµατα. Το πλαίσιο µπορεί να έχει µορφή οποιουδήποτε γεωµετρικού σχήµατος και να στηρίζεται µε συρµατόσχοινο µεταξύ δύο στύλων ή µε κολάρα πάνω στις κολόνες καθώς και απευθείας πακτωµένα πάνω σε αυτές µε καρφιά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H02J 3/38 IPC7: H02J 3/28 IPC7: H02J 3/32 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Περικλέους 25Α, ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οδυσσέα Ελύτη 6, ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2)ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αναλήψεως 23, ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναλήψεως 23,15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Το προτεινόµενο καινοτόµο υβριδικό σύστηµα συνίσταται στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών που ήδη υπάρχουν, όπως µοντέρνες Α/Γ (1) (µεταβλητών στροφών µε ρύθµιση πτερυγίων ( pitch control) και σύγχρονες γεννήτριες, µε inverters (6)) και συσσωρευτή τύπου Redox (3), που αποθηκεύει χηµικά ηλεκτρικό ρεύµα σε µεγάλη ποσότητα ανεξάρτητα από την ισχύ του συσσωρευτή. Η καινοτοµία του προτεινόµενου υβριδικού συστήµατος συνίσταται στο ότι περιλαµβάνει εκτός από την Α/Γ (1), ένα συσσωρευτή τύπου Redox κατάλληλης ισχύος και χωρητικότητας και ένα σύστηµα ελέγχου, ώστε να ικανοποιείται το φορτίο κατά προτεραιότητα από την αιολική ενέργεια να συνεργάζονται αρµονικά ή Α/Γ (1) µε τις συµβατικές µηχανές παλαιάς τεχνολογίας (4). 10

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G06F 13/38 IPC7: G06F 3/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ATMEL CORPORATION 2325 Orchard Parkway, SAN JOSE, CALIFORNIA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)MANIATOPOULOS ALEXANDROS MARKOS 2)MANIOTIS VASSILIS CONSTANTINOS 3)KONTOGIANNIS CONSTANTINOS CHRISTOS ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΑΡ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μαυροµιχάλη 3, ΑΘΗΝΑ (74):ΒΑΡ ΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μαυροµιχάλη 3,10679 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιγράφοναι τεχνικές για την επίτευξη αποτελεσµατικής πολλαπλής περιφερειακής λειτουργίας σε περιβάλλονται υπολογιστικών συστηµάτων. Η τεχνική περιλαµβάνει έναν σύνθετο προσαρµογέα για την επιτέλεση των λειτουργιών δικτύωσης και αποθήκευσης δεδοµένων, οποίος µπορεί να συνδέεται µε ένα υπολογιστικό σύστηµα µέσω µίας θύρας διεπαφής. Ο σύνθετος προσαρµογέας περιλαµβάνει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα, ένα υποεπίπεδο εξαρτώµενο από το φυσικό µέσο και µία µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων. Επιπλέον, το ενσωµατωµένο σύστηµα περιλαµβάνει ένα ενιαίο ολοκληρωµένο κύκλωµα που ουσιαστικά επιτρέπει ταυτόχρονα τονχειρισµό και εξυπηρέτηση των λειτουργιών δικτύωσης και αποθήκευσης δεδοµένων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04H 6/18 IPC7: E04H 6/20 IPC7: E04H 6/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 80, ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ Λεωφ.Παπαδοπούλου 80,18020 ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ Τα υπόγεια µηχανικά γκαράζ κάτω από δρόµους και πεζόδροµους κατασκευάζονται κατά µήκος του δρόµου, αποτελούνται από τοιχώµατα, δάπεδο και οροφή από οπλισµένο µπετόν που σχηµατίζουν κανάλια (1), (2) και (3) και χρησιµοποιούνται σαν χώρος υπόγειου παρκαρίσµατος των αυτοκινήτων µε µηχανικά µέσα. Σε όλες τις περιπτώσεις το αυτοκίνητο από τη στάθµη της οδού εισέρχεται εντός του κουβούκλιου κατέρχεταιµε τη βοήθεια είτε των µοχλοβραγχιώνων (8) που κινούνται από έµβολα (15), είτε άλλου είδους ανελκυστήρα εντός του καναλιού (1). Στην πρώτη περίπτωση (σχήµατα1 και 2) πατάει επάνω στην πλατφόρµα 97) και τοποθετείται επάνω στο τρέιλερ (6), το οποίο µετακινείται επάνω στις ράγες (5) µέχρι την σταθερή ελεύθερη θέση παρκαρίσµατος εντός του καναλιού (1) και (2), στη συνέχεια µε τη βοήθεια είτε των µοχλοβραγχιώνων (9) που κινούνται από έµβολα (15), είτε άλλου είδους ανελκυστήρα κατέρχεται και τοποθετείται στο δάπεδο του καναλιού και ταυτόχρονα αποδεσµεύτεται το τρέιλερ (6). Στην δεύτερη περίπτωση που αφορά το σχήµα 3 χρησιµοποιείται η ατέρµονη κίνηση ενός ενιαίου συστήµατος τρέιλερ - πλατφόρµας (6) και (7) το οποίο µετακινείται συνεχώς επάνω σε δύο σειρές από ράγες (5) που βρίσκονται σε διαφορετικό βάθος εντός του καναλιού (1) (σχήµα 3) και µε τηβοήθεια είτε των µοχλοβραγχιώνων (9) που κινούνβται από έµβολα (15), είτε από άλλου είδους ανελκυστήρα στα άκρα του καναλιού (1) περνούν από το έναεπίπεδο στο άλλο. Στην τρίτη περίπτωση (σχήµα 4) πατάει επάνω στην πλατφόρµα (7) και τοποθετείται επάνω στο τρέιλερ (6), το οποίο µετακινείται στις ράγες (5) µέχρι την ελεύθερη θέση παρκαρίσµατος όπου οι µοχλοβραγχίονες (9) µε τη βοήθεια των εµβόλων (15) είτε το ανεβάζουν στο επάνω επίπεδο και µπάρες συγκρατήσης (13) ασφαλίζουν την πλατφόρµα (7) (σχήµα 6) είτε αποθέτουν την πλατφόρµα (7) στο δάπεδο του καναλιού (1) (σχήµα 7). 11

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G06F 17/60 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 28η Οκτωβρίου 7, ΒΡΙΛΗΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΑΜΠΕΘΑΙ ΝΙΣΗΜ Χέυδεν 2,10434 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΗΛΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το παρόν ολοκληρωµένο σύστηµα - µέθοδος και συσκευές τηλεδιαχείρισης υπηρεσιών και προϊόντων, παρεχοµένων κυρίως από εταιρείες κοινής ωφελείας, βασίζεται πρωτίστως στην παρακολούθηση της κατανάλωσηςτου προϊόντος και προσφέρει τόσο στην εταιρεία όσο και στους πελάτες της (µέσω ενός εξειδικευµένου λογισµικού), στοιχεία για την καλύτερη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την ορθολογικότερη τιµολόγηση, την δυνατότητα συµµετοχής των καταναλωτών στην ουσιαστική συµβολή στην οικονοµία της ενέργειας και κατά συνέπεια στην µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, την αποστολή και εξόφληση λογαριασµών, και άλλες υπηρεσίες όπως τηλεστατική, τηλεαγορά, τηλεδηµοσκόπηση, κ.τ.λ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A41D 15/00 IPC7: F41H 1/02 IPC7: A41D 3/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΡΑΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Αναλήψεως 58, ΒΥΡΩΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΡΑΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναυαρίνου 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναυαρίνου 6,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ- ΝΟ Α ΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ. Η εφεύρεση αναφέρεται σε αναδιπλούµενο ενσωµατωµένο αδιάβροχο κάλυµµα προστασίας για αλεξίσφαιρα γιλέκα (µορφής µπουφάν) ή και για άλλου τύπου ειδικές εξαρτύσεις µε σκοπό την διαφύλαξη αυτών από τηνυγρασία και το νερό καθώς ο µεγαλύτερος κίνδυνος για το αλεξίσφαιρο υλικό είναι η επαφή του µε το νερό. Η ενσωµάτωση του αδιάβροχου καλύµµατος µε το αλεξίσφαιρο γιλέκο γίνεται µέσω της θήκης αυτού που ενσωµατώνεται γι την οπίσθια πλευρά του αλεξίσφαιρου γιλέκου. 12

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 21/04 IPC7: G09F 27/00 IPC7: G09F 19/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ORFAS ADVERTISING GROUP- ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ Ελ. Βενιζέλου 235, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΟΡΦΑΝΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2)ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΡ ΕΛΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ Καρνεάδου 45, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΡ ΕΛΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ Καρνεάδου 45,10676 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΟ ΙΑ- ΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΥΟ ΟΘΟΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ. Προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µε κινούµενη εικόνα και ήχο, σε ένα φορτηγό 1 ή 2,5 τόνων, εξοπλισµένο µε µία οθόνη ηµέρας εγκατεστηµένη στην πλαϊνή πλευρά του (2) ή µε δύο οθόνες, εγκατεστηµένες η µια στην πλαϊνή πλευρά του φορτηγού (100 ιντσών) 92) και η άλλη στην πίσω πλευρά (84 ιντσών) (1), µε ένα ή δυο προβολείς (3), εγκατεστηµένους µέσα στο φορτηγό, πλήρες ηχοσύστηµα (κασετόφωνο, ενισχυτή και ηχεία), υπολογιστή και συσκευή GPS για να είναι εφικτή η σύνδεση µε δορυφόρο. Το φορτηγό προορίζεται για την εγκατάσταση οθονών πάνω στις οποίες θα γίνεται προβολή των µηνυµάτων µε ήχο και κινούµενη εικόνα. Το φορτηγό µπορεί να συνδέεται στο διαφηµιστικό δίκτυο µέσω δορυφόρου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F23L 17/16 IPC7: F24B 1/18 IPC7: F24B 1/189 IPC7: F23N 3/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΕΡΡΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ευβοίας 246, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΕΡΡΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑ- ΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΤΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ Συσκευή ενίσχυσης της απαγωγής των καπναερίων στις καµινάδες των τζακιών αποτελούµενη από τον αγωγό 1, το εξωτερικό περίβληµα βαρελοειδούς σχήµατος 5, τον αγωγό 10 που προσαρµόζεται ο ηλεκτρικός ανεµιστήρας 11. Η συσκευή µπορεί να λειτουργεί κατά βούληση του χρήστη οπότε µε τον ανεµιστήρα 11 γίνεται προσαγωγή αέρα ο οποίος µέσω του δακτυλίου 12 και των διάκενων 13 διαχέεται µε ορισµένη ταχύτητα στο εσωτερικό της καµινάδας δηµιουργώντας την αναγκαία υποπίεση για την ενίσχυση της απαγωγής των καπναερίων. 13

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16K 31/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ Φιλελλήλων 2, ΡΑΜΑ ( ΡΑΜΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΛΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κυκλάδων 20, ΡΑΜΑ ( ΡΑΜΑΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Επιδαύρου 2, ΡΑΜΑ ( ΡΑΜΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ 2)ΛΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3)ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ Φιλελλήλων 2,66100 ΡΑΜΑ ( ΡΑΜΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΙΟΥ ΟΣΟΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ Α ΧΩΡΙΣ ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΗΝΙΟ Σύστηµα δοχείου δοσοµέτρησης υγρών που αποτελείται από το ίδιο το δοχείο (1) ένα ρακόρ - ταχυσύνδεσµο (2) και µια ηλεκτροβαλβίδα αξονικής ροής (15) χωρίς δικό της πηνίο. Το σωληνοειδές σχήµα της βαλβίδας επιτρέπει εύκολα την προσωρινή τοποθέτησή τηςµέσα σε ένα εναξάρτητο πηνίο (14), το οποίο µπορεί να είναι κοινό και να χρησιµοποιείται διαδοχικά και από άλλες βαλβίδες. Προκειµένου να δοσοµετρήσει το σύστηµα, απλά τοποθετείται προσωρινά η βαλβίδα µέσα στο κέντρο ενός πηνίου που βρίσκεται υπό τάση, οπότε ενεργοποιείται ο πυρήνας της και ελευθερώνει το στόµιο εξόδου. Το σύστηµα δοχείου δοσοµέτρησης υγρών είναι αυτόνοµο και δεν φέρει κανενός είδους συνδέσεις µε καλώδια, και υδραυλικού ή πνευµατικούς σωλήνες. Εξ αιτίας αυτού του χαρακτηριστικού του, γίνεται ιδεώδες για ροµποτικές εφαρµογές, όπου τα δοχεία µπορούν να συλλαµβάνονται µε τη βοήθεια αρπαγής και να µετακινούνται µέχρι το πηνίο αλλά από το πηνίο στη θέση τους, χωρίς την ανάγκη άλλων ηλεκτρικών, πνευµατικών και υδραυλικών συνδέσεων και αποσυνδέσεων. Η εφεύρεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βαφεία υφασµάτων, στην αρωµατοποιία, σε χηµικά εργαστήρια και οπουδήποτ απαιτείται δοσοµέτρηση µε ταχύτητα και ακρίβεια. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03B 17/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Αγησιλάου 19, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑ- ΤΩΝ. Η εφεύρεσις αναφέρεται εις µηχανισµόν τοποθετούµενον εις παντός είδους όχηµα δια την κίνησιν του, κινώντας αυτό το όχηµα όπως ένας έλικας κινεί ένα πλοίον, αφού αυτός ο µηχανισµός χρησιµοποιεί και αυτός έλικαν εντός σωληνοειδούς κελύψους µε υγρόν εντός αυτού, δηλαδή δίδοντας περιστροφικήν κίνησιν εις τον έλικαν του µηχανισµού, έχοµε κίνησιν εις το όχηµα εξ αντιδράσεως. 14

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24H 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Βυζαντίου 23, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑ Α ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΜΕ- ΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΙΙΟ ΠΕΡΙ- ΒΛΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ- ΕΠΙΠΛΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε αερολέβητα µε καυστήρα και µικρή δεξαµενή πετρελαίου (που προσφέρει αυτονοµία αρκετών ωρών ή και ηµερών λειτουργίας), που περιλαµβάνονται και περικλείονται σε ενιαίο περίβληµα. Η αυτόνοµη µονάδα αερολέβητα της εφεύρεσης, είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε, τόσο ο καυστήρας όσο και µία µικρή δεξαµενή πετρελαίου, να ευρίσκονται µαζί µε τα λοιπά µηχανικά µέρη τµήµατα ή εξαρτήµατα να περιβάλλονται από ενιαίο εξωτερικό περίβληµα, ώστε να µην υπάρχει τόσο οπτική όσο και λειτουργική πρόσβαση στα ευαίσθητα αυτά τµήµατα ή εξαρτήµατα παρά µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα, ενώ εσωτερικά είναι κατάλληλα διαχωρισµένη σε λειτουργικά διαµερίσµατα (καυστήρος, εναλλάκτου, ανεµιστήρος δεξαµενής), προσφέροντας εξωτερικά εµφάνιση οµοιάζουσα µε ντουλάπα, µορφής επίπλου. Η σχεδίαση αυτή καθιστά τη µονάδα κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση σε εµφανές µέρος, ήτοι εντός του προς θέρµανση χώρου, σε χώρους µε απαιτήσεις καλαισθησίας, µε διαρκή πρόσβαση στο κοινό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G08B 21/02 IPC7: G08B 21/22 IPC7: G08B 13/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Καραισκάκη 6, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΕΡΟΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Κηφισιάς 28,14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ηλεκτρονικός Ποµπός και έκτης φέροντες ηχητικό µηχανισµό, ο οποίος ενεργοποιείται όταν ο Ποµπός και ο έκτης βρεθούν εκτός εµβέλειας. Το πλεονέκτηµα που προκύπτει από αυτή την εφεύρεση είναι ότι ο κάτοχος του έκτη µπορεί να γνωρίζει µε ασφάλεια ότι το επιθυµητό πρόσωπο ή αντικείµενο που φέρει τον Ποµπό ευρίσκεται εντός ορίων ασφαλείας που µπορεί να καθορίζει ο ίδιος. Κατ' επέκταση η φύλαξη του προσώπου ή αντικειµένου γίνεται καλύτερη. 15

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61B 5/12 IPC7: H04R 25/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Σαρανταπόρου 57, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΗ- ΚΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑ- ΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΥ ΑΚΟΥ- ΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟΙΙΑΣ. Μια µέθοδος µε την οποία επιτυγχάνεται η εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα βαρηκοϊας, για να καταστεί δυνατή η επιλογή και κατασκευή ενδεικνυόµενου ακουστικού βαρηκοϊας, σύµφωνα µε την οποία, ο χρήστης αρχικά απαντά σε ερωτηµατολόγιο που του αποστέλλεται µέσω διαδικτύου προκειµένου να αξιολογηθεί εάν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην επόµενη φάση της µεθόδου, που είναι η διαδικασία του ακουογράµµατος µε τη χρήση ειδικών ακουστικών που του αποστέλλονται ταχυδροµικώς και συνδέονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, στη συνέχεια αξιολογείται το ακουόγραµµα και αποστέλλεται στον χρήστη σειρά ακουστικών προκειµένου να επιλέξει το συγκεκριµένο είδος που τον εξυπηρετεί καλύτερα, το οποίο εν συνεχεία κατασκευάζεται αφού λάβει ο ίδιος οχρήστης αποτύπωµα του ακουστικού του πόρου, µε τη χρήση ειδικού βίντεο και υλικών σε ειδική συσκευασία που του αποστέλλονται ταχυδροµικώς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C10L 11/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προφήτη Ηλία 24, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΑΜΜΑ Αποτελείται από ένα κουτί χάρτινο µε χερούλια, ένα χαρτόνι στον πυθµένα αερισµού ενίσχυσης φλόγας και προστασίας του κάρβουνου να µην βγεί από τις οπές αερισµού επικουρικά προσάναµµα στο εσωτερικό άνω καπάκι, Τα ως άνω σκοπεύουν για εύκολο, γρήγοροκαι καθαρό άναµµα για κάρβουνα µέσα και έξω στο σπίτι. 16

18 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 03/11/2003 ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΟΒΙΛΛΟΠΡΟΠΕΛΛΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ /11/2003 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ Α.Ε. ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΩΝ (ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ) /11/2003 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ /11/2003 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΑΞΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ /11/2003 ATMEL CORPORATION ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥ- ΣΤΗΜΑΤΩΝ /11/2003 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /11/2003 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕ- ΖΟ ΡΟΜΟΥΣ 12/11/2003 ΡΑΙΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ Α ΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ /11/2003 ORFAS ADVERTISING GROUP- ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΥΟ ΟΘΟΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ /11/2003 ΒΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΤΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ /11/2003 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΛΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΙΟΥ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΒΑΛΒΙ Α ΧΩΡΙΣ ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΗΝΙΟ /11/2003 ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /11/2003 ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑ Α ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΙΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ-ΕΠΙΠΛΟΥ 27/11/2003 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΑΜΜΑ 27/11/2003 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΑ 27/11/2003 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΙΑ Ι- ΚΤΥΟΥ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟΙΙΑΣ

19 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ATMEL CORPORATION ORFAS ADVERTISING GROUP- ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - Η/Υ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΒΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΑ Η ΥΟ ΟΘΟ- ΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΤΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΙΑΤΑΞΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 06/11/ /11/ /11/ /11/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ Α.Ε. ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΩΝ (ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ) 05/11/ ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑ Α ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΙΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ-ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΙΟΥ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΒΑΛΒΙ Α ΧΩΡΙΣ ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΙΟΥ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΒΑΛΒΙ Α ΧΩΡΙΣ ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΗΝΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΑΜΜΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 21/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06/11/ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΙΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΝΑ ΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ Α ΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜ- ΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ Η ΑΛΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΕΙΟΥ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΒΑΛΒΙ Α ΧΩΡΙΣ ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΗΝΙΟ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΙΑ- ΙΚΤΥΟΥ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΒΑΡΗΚΟΙΙΑΣ. 06/11/ /11/ /11/ /11/ ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΟΒΙΛΛΟΠΡΟΠΕΛΛΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 03/11/ ΣΥΜΠΑΡ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 19/11/ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΜΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΑ 27/11/

20 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΣΙ ΩΡΑ ΖΙΖΑΝΙ, ΚΟΡΩΝΗ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΣΙ ΩΡΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΙΖΑΝΙ,24004 ΚΟΡΩΝΗ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΑΒ ΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒ ΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Το ραβδάκι ελαιοραβδιστικού µηχανήµατος αποτελείται από κωνικό κορµό (1) στρογγυλή κεφαλή (2) και τρύπα στο άνω άκρο του κορµού (3). Εφαρµόζεται σε όλα τα ελαιοραβδιστικά µηχανήµατα και σε όλες τις τρύπες αυτών χωρίς την χρήση εργαλείων, βίδων και ροδελών. Περνάει µόνο µε το χέρι τραβώντας το µε λεπτό σύρµα από το κάτω µέρος του κυλίνδρου προς τα επάνω. Επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και γρήγορη λόγω της κωνικότητας του κορµού πετυχαίνουµε την τέλεια εφαρµογή και αποκλείουµε το πέταγµα ή το σπάσιµο αυτού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 5, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/11/2003 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤ' ΑΚΡΑ ΓΑΝΤΖΟΥ, ΑΓΓΙΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΘΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙ- ΙΚΟΥ ΚΟΜΒΙΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΓΕΙΤΟ- ΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ Προτείνεται ρολό ασφαλείας αλουµινίου µα χαρακτηριστική συνδεσµολογία γάντζου και αγκιστροειδούς θύλακος για σύνδεση δύο διαδοχικών περσίδων καθώς και άκαµπτη µορφική σύνδεση µεταξύ τους µέσο κόµβου "αρσενικήςθηλυκής" φύσης και ανάλογης διατοµής που να επιτρέπει την οµαλή εµπλοκήαπεµπλοκή δύο διαδοχικών περσίδων. Επίσης την ύπαρξη εσωτερικού νεύρου ενίσχυσης του προφίλ το οποίο θα χρησιµοποιήσει για εφαρµογή και στήριξη του ειδικά σχεδιασµένου πώµατος. Σκοπός της προτεινόµενης σχεδίασης είναιη δηµιουργεία ενιαίου ρολού για κλείσιµο µεγάλων κτιριακών ανοιγµάτων και υψηλή αντοχή σε έντονες καταπονήσεις (ανεµοπίεση, παραβίαση κλπ) και καλή, ασφαλή, απλή και µακρόχρονη λειτουργία. 19

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα