ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ) Τηλέφωνο: FAX: Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 1 ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ι. Παλαιογιάννης Τηλέφωνο: FAX: Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Λαμίας έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α ). 4. Την με αριθμ /7487/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3632 Β ) «περί καθορισμού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισμού, Πράξεων Χαρακτηρισμού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων». 5. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 «Περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμισης Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και λοιπών διατάξεων» (ΦΕΚ 66 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α ). 7. Το αριθ. 3646/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Τις σχετικές Εγκύκλιες διαταγές. 8. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια των Τ.Κ Λαδικούς, Ροδωνιάς, Βασιλικών, Υπάτης (οικ. Αμαλώτας), Συκάς και Μεσοχωρίου, για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α ). 9. Τις αριθ. 881/1987, 3286/2000, 310/2004, 6324/2004, 4112/2007, 6632/2008, 1370/2009, 5640/2009, 9750/2009, 9825/2009, 293/2010, 4583/2010, 7812/2010, 1738/2011, 1959/2011, 5361/2011, 6808/204785/2012, 723/25947/2013, 724/25959/2013, 6727/205666/2013, 8207/246332/2013, 8208/246335/2013 και 8209/246339/2013 πράξεις χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας και τις αριθ. 767/2007, 1912/2009 και 3669/2010 πράξεις χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Σπερχειάδας. 10. Η αριθ. 1084/ απόφαση αναγνώρισης δασωθέντος αγρού της Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας και η αριθ. 350/ απόφαση απόδοσης δασωθέντα αγρού στη γεωργική εκμετάλλευση της Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας. 11. Το αριθ / έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 12. Οι εδαφικές επιφάνειες Α1,Α2,Α3,,Α14 και Α15 συνολικού εμβαδού ,23 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,00 τ.μ., ,00 τ.μ., ,47 τ.μ., ,00 τ.μ., 4.012,00 τ.μ., ,62 τ.μ., ,00 τ.μ., 9.359,00 τ.μ., 603,00 τ.μ., 5.000,00 τ.μ., ,00 τ.μ., ,05 τ.μ., ,20 τ.μ., ,89 τ.μ. και 1.060,00 τ.μ. και με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου των επιφανειών, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο από Αύγουστος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Λάμπρου Συλεούνη κλίμακας 1:10.000, που διορθώθηκε από την Υπηρεσία μας και στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων, περιλαμβάνονται εντός εκτάσεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες με τις υπ αριθ. 4339/243852/2012 (ΦΕΚ 697/Δ/ ), 5107/2007 (ΦΕΚ 569/2007), 984/2010 (ΦΕΚ 217/2010), 1929/104561/2014 (ΦΕΚ 284/2014), 1481/1989 (ΦΕΚ 319/1989), 90/1987 (ΦΕΚ 24/1987), 3723/1989 (ΦΕΚ 16/1990), 1185/1989 (ΦΕΚ 255/1989), 571/1987 (ΦΕΚ 166/1987), 613/1989 και 907/1990 (ΦΕΚ 152/1989 & 173/1990), 2981/1999 και 1929/104561/2014 (ΦΕΚ 732/1999 & 284/2014),

2 4641/2007 και 70039/4777/2011 (ΦΕΚ 546/2007 & 534/2011) και 627/1987 (ΦΕΚ 275/1987) αποφάσεις, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με την παρούσα πράξη χαρακτηρισμού, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ). 13. Οι εδαφικές επιφάνειες Ε1,Ε2,Ε3,,Ε38 και Ε39 συνολικού εμβαδού ,40 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,19 τ.μ., 5.683,04 τ.μ., 4.681,28 τ.μ., ,18 τ.μ., 1.472,73 τ.μ., ,05 τ.μ., 2.033,54 τ.μ., ,47 τ.μ., ,19 τ.μ., ,40 τ.μ., 5.569,59 τ.μ., 5.753,83 τ.μ., ,54 τ.μ., ,66 τ.μ., ,12 τ.μ., ,57 τ.μ., ,28 τ.μ., ,53 τ.μ., 2.863,66 τ.μ., 1.162,39 τ.μ., 4.993,30 τ.μ., 4.019,17 τ.μ., ,47 τ.μ., ,40 τ.μ., 6.077,93 τ.μ., 3.485,71 τ.μ., ,45 τ.μ., 3.884,99 τ.μ., 3.114,96 τ.μ., ,83 τ.μ., ,23 τ.μ., 1.325,00 τ.μ., 1.295,66 τ.μ., 1.142,47 τ.μ., 1.161,43 τ.μ., ,33 τ.μ., 1.985,42 τ.μ., 964,88 τ.μ. και 8.691,53 τ.μ. και με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου των επιφανειών, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο από Αύγουστος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Λάμπρου Συλεούνη κλίμακας 1: που διορθώθηκε από την Υπηρεσία μας και στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ). δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, διότι σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία των Α/Φ ετών λήψεως 1945, 1960, 1970 και των Ο/Φ ετών 1996 και αποτελούσαν δάσος ή δασική έκταση και απώλεσαν τη δασική τους βλάστηση λόγω παράνομης εκχέρσωσης. 14. Την σχετική αλληλογραφία της υπόθεσης. 15. Το αριθ. οικ /2323/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού ,12 τ.μ η οποία βρίσκεται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Λαδικούς, Ροδωνιάς, Βασιλικών, Υπάτης (οικ. Αμαλώτας), Συκάς και Μεσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και εμφαίνεται στο από Αύγουστος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού κ. Λάμπρου Συλεούνη κλίμακας 1: με τις αναγραφόμενες συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων, που θεωρήθηκαν από την υπηρεσία μας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και τα διά αυτής υποβληθέντα στοιχεία (όπως π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία των Διανομών κλπ). 16. Την υπ αριθ. ΔΥ/08/09/2015 εισήγηση του Ιωάννη Παλαιογιάννη Δασολόγου του Δασαρχείου Λαμίας, τεκμηριωμένη και με φωτοερμηνεία ζευγών Αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1945 (αρ. Α/Φ , , , , , , και ), 1960 (αρ. Α/Φ 4514, 4515, 7900, 7901 και 7902), 1970 (αρ. Α/Φ 45530, 45558, 45559, 45560, και 45589), και των με αριθμό 340_302, 340_305, 340_308, 340_311, 344_302, 344_305, 344_308, 344_311, 348_302, 348_305, 348_308 και 348_311 ορθοφωτογραφιών ετών λήψεως 1945, 1996 και 2007 η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Για την έκταση εμβαδού ,12.τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Λαδικούς, Ροδωνιάς, Βασιλικών, Υπάτης (οικ. Αμαλώτας), Συκά και Μεσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας και απεικονίζεται στο από Αύγουστο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού κ. Λάμπρου Συλεούνη κλίμακας 1: με τις αναγραφόμενες συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων καθώς και στα συνημμένα σ αυτό αποσπάσματα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. με αριθμούς 5259_6, 5259_8, 5269_2, 5350_5, 5350_7 και 5360_1 κλίμακας 1:5.000 που διορθώθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ισχύουν τα εξής: 1. Χαρακτηρίζουμε τις εδαφικές επιφάνειες G1, G2,,G59 συνολικού εμβαδού ,17 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά 412,91 τ.μ., 9.320,95 τ.μ., 1.869,85 τ.μ., ,03 τ.μ., 7.547,49 τ.μ., 4.882,78 τ.μ., ,50 τ.μ., ,68 τ.μ., 1.975,67 τ.μ., ,13 τ.μ., ,34 τ.μ., 5.278,25 τ.μ., ,56 τ.μ., ,85 τ.μ., ,46 τ.μ., ,41 τ.μ., ,21 τ.μ., ,15 τ.μ., ,51 τ.μ., ,30 τ.μ., ,52 τ.μ., ,71 τ.μ., ,61 τ.μ., ,89 τ.μ., ,35 τ.μ., ,49 τ.μ., ,90 τ.μ., ,74 τ.μ., ,70 τ.μ., ,75 τ.μ., ,78 τ.μ., ,49 τ.μ., ,19 τ.μ., ,02 τ.μ., ,12 τ.μ., ,42 τ.μ., ,20 τ.μ., ,02 τ.μ., ,42 τ.μ., 4.341,48 τ.μ., ,08 τ.μ., ,56 τ.μ., ,67 τ.μ., ,65 τ.μ., ,41 τ.μ., ,50 τ.μ., ,11 τ.μ., ,16 τ.μ., ,80 τ.μ., ,53 τ.μ., ,42 τ.μ., ,41 τ.μ., ,27 τ.μ., ,55 τ.μ., ,45 τ.μ., ,04 τ.μ., ,45 τ.μ., ,45 τ.μ. και ,83 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6. περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ) μη υπαγόμενες στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή των εκτάσεων, η μορφή που είχαν από

3 - Οι εκτάσεις εμφανίζουν ίχνη γεωργικής καλλιέργειας από το έτος 1945 έως σήμερα και φέρουν κατά θέσεις μεμονωμένη δασική βλάστηση η οποία δεν προσδίδει δασικό χαρακτήρα στις εκτάσεις αυτές και δεν αποτελεί ιδιαίτερη βιοκοινότητα και ιδιαίτερο δασογενές περιβάλλον. - Εντός των εκτάσεων υπάρχουν μεμονωμένα κτίσματα-αποθήκες και οδικό δίκτυο. 2. Χαρακτηρίζουμε τις εδαφικές επιφάνειες Κ1, Κ2,,Κ40 συνολικού εμβαδού ,51 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,15 τ.μ., ,64 τ.μ., ,49 τ.μ., 7.347,76 τ.μ., 3.093,57 τ.μ., 5.078,07 τ.μ., 953,98 τ.μ., 1.287,84 τ.μ., ,37 τ.μ., ,98 τ.μ., ,56 τ.μ., 5.579,69 τ.μ., 2.055,31 τ.μ., 2.541,29 τ.μ., ,58 τ.μ., 9.281,88 τ.μ., 6.727,02 τ.μ., 1.233,59 τ.μ., 1.567,42 τ.μ., 6.687,15 τ.μ., ,68 τ.μ., 6.148,29 τ.μ., ,09 τ.μ., ,36 τ.μ., ,43 τ.μ., 7.597,71 τ.μ., ,87 τ.μ., 2.041,45 τ.μ., 820,05 τ.μ., ,92 τ.μ., 6.993,41 τ.μ., 5.468,27 τ.μ., ,21 τ.μ., ,81 τ.μ., ,64 τ.μ., 2.826,75 τ.μ., ,53 τ.μ., ,82 τ.μ., ,10 τ.μ. και ,78 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6. περίπτωση στ του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ) μη υπαγόμενες στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή των εκτάσεων, η μορφή που είχαν από - Οι εκτάσεις το έτος 1945 εμφανίζονται ως κοίτη πεδινών ρεμάτων καλυπτόμενες κατά θέσεις με υδροχαρή βλάστηση χωρίς να φέρουν δασική βλάστηση ενώ μεταγενέστερα έως σήμερα εμφανίζονται σταδιακά οι περισσότερες εξ αυτών να καλλιεργούνται γεωργικά. Εντός της εδαφικής επιφάνειας Κ23 περιλαμβάνεται δεξαμενή. 3. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν1 εμβαδού 8.844,36 τ.μ. που αποτελεί το με αριθμό 5βΓ κληροτεμάχιο και τμήμα του υπ αριθ. 6αΓ κληροτεμαχίου της Αρχικής Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκά της Δημοτικής μορφή εμφάνιζε από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου η εν λόγω έκταση δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / και 67637/ Οριστικών τίτλων Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 70%-80% περίπου από το έτος 1945 έως το έτος Η έκταση από το έτος 1996 έως και σήμερα εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από 1. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν2 εμβαδού 3.712,30 τ.μ. που αποτελεί τμήμα των υπ αριθ. 26Β, 27Β, 28Β, 30Β και 32Β κληροτεμαχίων της Αρχικής Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκά της Δημοτικής συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και στον ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων. Η εφαρμογή της διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / , 86278/ , 17814/ , / και 5604/ Οριστικών τίτλων Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική.

4 - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 60%-70% περίπου από το έτος 1945 έως το 5. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν3 εμβαδού 8.796,31 τ.μ. που αποτελεί τα με αριθ. 13Β και 16Β και τμήμα του υπ αριθ. 14Β κληροτεμαχίου της Αρχικής Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκά της Δημοτικής διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / , 67636/ και / Οριστικών τίτλων Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 60%-70% περίπου από το έτος 1945 έως το 6. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν4 εμβαδού 4.713,12 τ.μ. που αποτελεί τμήμα των υπ αριθ. 20Δ και 21Δ κληροτεμαχίων της Αρχικής Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκά της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας και απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και στον ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων. Η εφαρμογή της διανομής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος Μηχανικού. διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / και / Οριστικών τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 70%-80% περίπου από το έτος 1945 έως το 7. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν5 εμβαδού ,10 τ.μ. που αποτελεί τμήμα των υπ αριθ. 15Δ,14Δ,13Δ,12Δ,11βΔ,11αΔ,10Δ,9Δ και 8Δ κληροτεμαχίων της Αρχικής Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκά της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας και απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και στον ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων. Η εφαρμογή της διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / , 86276/ , / , / , 69727/ , 17823/ , 86278/ και

5 17838/ Οριστικών τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Συκά έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 70%-80% περίπου από το έτος 1945 έως το 8. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν6 εμβαδού ,77 τ.μ. που αποτελεί τμήμα των υπ αριθ. 1 έως 24 κληροτεμαχίων της Αρχικής Διανομής Αγροκτήματος Ροδωνιάς έτους 1969 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας και απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ. 2532/ , 766/ , 752/ , 2531/ , 762/ , 753/ , 1162,/ , 760/ , 763/ , 755/ , 768/ , 756/ , 754/ , 2533/ , 761/ , 759/ , 769/ , 770/ , 757/ , 764/ , 2534/ , 758/ , 765/ και 767/ Οριστικών τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Ροδωνιάς έτους 1969 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 80%-90% περίπου από το έτος 1945 έως το 9. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν7 εμβαδού ,26 τ.μ. που αποτελεί τμήμα των υπ αριθ. 39Ε, 38Ε, 36Ε, 35Ε, 34Ε, 33Ε, 32Ε, 31Ε και 30Ε κληροτεμαχίων της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Καρυάς έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας και απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και στον ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων. Η εφαρμογή της μορφή εμφάνιζε από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου η εν λόγω έκταση δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / , / , / , / , 19368/ , 19352/ , 19350/ , 37496/ , και 70692/ Οριστικών τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Καρυάς έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση το έτος 1945 εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 70%-80% περίπου από το έτος 1960 έως το έτος Η έκταση από το έτος 1996 έως και σήμερα εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από

6 10. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν8 εμβαδού 2.591,47 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του υπ αριθ. 617 κληροτεμαχίου της Διανομής Αγροκτήματος Μεσοχωρίου έτους 1951 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου της Δημοτικής διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει του υπ αρίθ / Οριστικού τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Μεσοχωρίου έτους 1951 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση το έτος 1945 εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από - Η έκταση το έτος 1960 καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 70%-80% περίπου. 11. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν9 εμβαδού 292,02 τ.μ. που αποτελεί τμήμα των υπ αριθ. 30Ε και 29Ε κληροτεμαχίων της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Καρυάς έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς της Δημοτικής μορφή εμφάνιζε από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου η εν λόγω έκταση δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / και / Οριστικών τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Καρυάς έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική. - Η έκταση το έτος 1945 εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 50%-60% περίπου από το έτος 1960 έως το έτος Η έκταση από το έτος 1996 έως και σήμερα εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από 12. Χαρακτηρίζουμε ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα, την έκταση Ν10 εμβαδού ,81 τ.μ. που αποτελεί τα αριθ. 22Ε και 21Ε κληροτεμάχια και τμήμα των υπ αριθ. 20Ε και 18Ε κληροτεμαχίων της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος Καρυάς έτους 1929 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας και απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου και ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης, όπως αυτά αναγράφονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και στον ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων. Η εφαρμογή της διανομής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος Μηχανικού. μορφή εμφάνιζε από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου η εν λόγω έκταση δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει των υπ αρίθ / , 19340/ , 19374/ και 19346/ Οριστικών τίτλων της Δ/νσης Γεωργίας της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας Διανομής Αγροκτήματος Καρυάς έτους 1929 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είχε μορφή μη δασική.

7 - Η έκταση το έτος 1945 εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από - Η έκταση καλύπτεται από πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό 70%-80% περίπου από το έτος 1960 έως το έτος Η έκταση από το έτος 1996 έως και σήμερα εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτεται από 13. Χαρακτηρίζουμε τις εδαφικές επιφάνειες Ρ2, Ρ3 και Ρ5 συνολικού εμβαδού 7.872,38 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά 2.131,97 τ.μ., 3.251,62 τ.μ. και 2.488,79 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, μη υπαγόμενες στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Οι εδαφικές επιφάνειες Ρ2 και Ρ5 από το έτος 1945 έως το έτος 1960 και η εδαφική επιφάνεια Ρ3 κατά το έτος 1945 εμφανίζουν ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση ενώ στην εδαφική επιφάνεια Ρ2 από το έτος 1970 έως σήμερα είναι κατασκευασμένο το νεκροταφείο του οικισμού Αμαλώτας, στην εδαφική επιφάνεια Ρ3 από το έτος 1960 έως σήμερα είναι κατασκευασμένο το νεκροταφείο του οικισμού Ροδωνιάς και στην εδαφική επιφάνεια Ρ5 από το έτος 1970 έως σήμερα είναι κατασκευασμένο το νεκροταφείο του οικισμού Συκάς. Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή των εκτάσεων, η μορφή που είχαν από -Οι εκτάσεις Ρ2 και Ρ5 από το έτος 1945 έως το έτος 1960 και η έκταση Ρ3 κατά το έτος 1945 εμφανίζουν ίχνη γεωργικής καλλιέργειας και δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση ενώ στην εδαφική επιφάνεια Ρ2 από το έτος 1970 έως σήμερα είναι κατασκευασμένο το νεκροταφείο του οικισμού Αμαλώτας, στην εδαφική επιφάνεια Ρ3 από το έτος 1960 έως σήμερα είναι κατασκευασμένο το νεκροταφείο του οικισμού Ροδωνιάς και στην εδαφική επιφάνεια Ρ5 από το έτος 1970 έως σήμερα είναι κατασκευασμένο το νεκροταφείο του οικισμού Συκάς. 14. Χαρακτηρίζουμε την εδαφική επιφάνεια Ρ4 εμβαδού 4.538,24 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6. περίπτωση γ του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. - Η έκταση εμφανίζει ίχνη γεωργικής καλλιέργειας το έτος 1945 και δεν καλύπτεται από δασική βλάστηση ενώ από το έτος 1960 έως σήμερα είναι τεχνητή φυτεία. - Βρίσκεται μεταξύ όμοιων μη δασικών εκτάσεων. 15. Χαρακτηρίζουμε την εδαφική επιφάνεια Ρ1 εμβαδού 8.683,50 τ.μ., ως δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α), εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 του Ν. 998/1979, που τελεί σε νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης σύμφωνα με τις αριθ. 1084/ και 350/ αποφάσεις του Νομ. Φθ/δας, υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. - Η έκταση κατά το έτος 1945 δεν καλύπτεται από δασική βλάστηση και σε τμήμα της εμφανίζονται ίχνη γεωργικής καλλιέργειας ενώ από το έτος 1960 έως το 1970 καλύπτεται από δασική βλάστηση σε ποσοστό 30% περίπου. - Από το έτος 2007 έως σήμερα φαίνεται ως τεχνητή φυτεία. 16. Χαρακτηρίζουμε τις εδαφικές επιφάνειες D1, D9, D10, D22, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D44, D45, D47, D56, D57, D58, D60, D63, D64, D65, D66, D67 και D69 συνολικού εμβαδού ,60 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,86 τ.μ., 423,96 τ.μ., ,30 τ.μ., ,32 τ.μ., ,02 τ.μ., ,73 τ.μ., ,98 τ.μ., ,12 τ.μ., ,71 τ.μ., 4.184,74 τ.μ., ,41 τ.μ., ,28 τ.μ., 2.958,85 τ.μ., ,38 τ.μ., 3.984,56 τ.μ., 5.505,22 τ.μ., 7.486,62 τ.μ., ,63 τ.μ., ,87 τ.μ., 1.846,09 τ.μ., 4.727,37 τ.μ., 6.395,34 τ.μ., ,44 τ.μ. και ,80 τ.μ., ως δασικές εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α), υπαγόμενες στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, εμπίπτουσες στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περιπτώσεις β και γ του ιδίου άρθρου του Ν. 998/1979, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

8 Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή των εκτάσεων, η μορφή που είχαν από - Οι εκτάσεις από το έτος 1945 έως και σήμερα καλύπτονται από δασική βλάστηση σε ποσοστό 15%-25%. 17. Χαρακτηρίζουμε τις εδαφικές επιφάνειες D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D43, D46, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D59, D61, D62, D68, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76 και D77 συνολικού εμβαδού ,06 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,17 τ.μ., ,79 τ.μ., ,33 τ.μ., 4.768,90 τ.μ., ,27 τ.μ., ,57 τ.μ., ,45 τ.μ., ,58 τ.μ., ,35 τ.μ., ,38 τ.μ., ,01 τ.μ., 8.085,81 τ.μ., ,18 τ.μ., ,37 τ.μ., 3.878,27 τ.μ., ,01 τ.μ., ,76 τ.μ., ,22 τ.μ., ,08 τ.μ., ,90 τ.μ., ,46 τ.μ., 9.591,90 τ.μ., ,57 τ.μ., 844,61 τ.μ., 384,80 τ.μ., 3.527,88 τ.μ., 3.292,60 τ.μ., 1.976,19 τ.μ., ,50 τ.μ., ,59 τ.μ., 1.758,33 τ.μ., ,76 τ.μ., ,27 τ.μ., ,13 τ.μ., ,11 τ.μ., ,72 τ.μ., ,40 τ.μ., ,76 τ.μ., 3.356,53 τ.μ., 2.716,76 τ.μ., 6.613,82 τ.μ., 7.709,71 τ.μ., 3.997,94 τ.μ., 2.014,58 τ.μ., ,50 τ.μ., ,62 τ.μ., ,20 τ.μ., 3.445,47 τ.μ., 3.078,56 τ.μ., 4.552,28 τ.μ., 9.044,24 τ.μ., 1.686,34 τ.μ. και ,53 τ.μ., είναι δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α), υπαγόμενες στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, εμπίπτουσες στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περιπτώσεις β και γ του ιδίου άρθρου του Ν. 998/1979, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή των εκτάσεων, η μορφή που είχαν από - Οι εκτάσεις από το έτος 1945 έως και σήμερα καλύπτονται από δασική βλάστηση σε ποσοστό 50%-100%. 18. Οι εδαφικές επιφάνειες Ο1, Ο2, Ο3, Ο4 και Ο5 συνολικού εμβαδού ,34 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,29 τ.μ., ,12 τ.μ., ,69 τ.μ., ,70 τ.μ. και 2.920,54 τ.μ., αποτελούν υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 19. Οι εδαφικές επιφάνειες Α1,Α2,Α3,,Α14 και Α15 συνολικού εμβαδού ,23 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,00 τ.μ., ,00 τ.μ., ,47 τ.μ., ,00 τ.μ., 4.012,00 τ.μ., ,62 τ.μ., ,00 τ.μ., 9.359,00 τ.μ., 603,00 τ.μ., 5.000,00 τ.μ., ,00 τ.μ., ,05 τ.μ., ,20 τ.μ., ,89 τ.μ. και 1.060,00 τ.μ., επειδή περιλαμβάνονται εντός εκτάσεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο αριθμ. 12 διατακτικό μέρος της παρούσας πράξης χαρακτηρισμού, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ). 20. Οι εδαφικές επιφάνειες Ε1,Ε2,Ε3,,Ε38 και Ε39 συνολικού εμβαδού ,40 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά ,19 τ.μ., 5.683,04 τ.μ., 4.681,28 τ.μ., ,18 τ.μ., 1.472,73 τ.μ., ,05 τ.μ., 2.033,54 τ.μ., ,47 τ.μ., ,19 τ.μ., ,40 τ.μ., 5.569,59 τ.μ., 5.753,83 τ.μ., ,54 τ.μ., ,66 τ.μ., ,12 τ.μ., ,57 τ.μ., ,28 τ.μ., ,53 τ.μ., 2.863,66 τ.μ., 1.162,39 τ.μ., 4.993,30 τ.μ., 4.019,17 τ.μ., ,47 τ.μ., ,40 τ.μ., 6.077,93 τ.μ., 3.485,71 τ.μ., ,45 τ.μ., 3.884,99 τ.μ., 3.114,96 τ.μ., ,83 τ.μ., ,23 τ.μ., 1.325,00 τ.μ., 1.295,66 τ.μ., 1.142,47 τ.μ., 1.161,43 τ.μ., ,33 τ.μ., 1.985,42 τ.μ., 964,88 τ.μ. και 8.691,53 τ.μ., δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, διότι σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία των Α/Φ ετών λήψεως 1945, 1960 και 1970 και την εξέταση των Ο/Φ ετών 1996 και αποτελούσαν δάσος ή δασική έκταση και απώλεσαν τη δασική τους βλάστηση λόγω παράνομης εκχέρσωσης. 21. Οι εδαφικές επιφάνειες Χ1, Χ2,,Χ36 συνολικού εμβαδού ,17 τ.μ. και με αντίστοιχα εμβαδά 5.073,76 τ.μ., 6.174,50 τ.μ., 1.516,00 τ.μ., 1.212,05 τ.μ., 8.650,87 τ.μ., ,39 τ.μ., 6.850,00 τ.μ., 5.205,35 τ.μ., 5.511,30 τ.μ., 501,88 τ.μ., 371,14 τ.μ., 24,63 τ.μ., 2.794,61 τ.μ., 1.856,46 τ.μ., ,44 τ.μ., 4.915,04 τ.μ., 1.534,06 τ.μ., 4.000,00 τ.μ., 3.698,28 τ.μ., 5.366,10 τ.μ., ,72 τ.μ., ,94 τ.μ., ,22 τ.μ., 7.724,99 τ.μ., ,00 τ.μ., ,00 τ.μ., 3.312,70 τ.μ., 1.355,26 τ.μ., 4.125,00 τ.μ., ,00 τ.μ., 4.988,43 τ.μ., 1.500,00 τ.μ., ,18 τ.μ., 460,12 τ.μ., 7.689,35 τ.μ. και 962,40 τ.μ., έχουν χαρακτηριστεί με τις αριθ. 881/1987, 3286/2000, 310/2004, 6324/2004, 4112/2007, 6632/2008, 1370/2009, 5640/2009, 9750/2009, 9825/2009, 293/2010, 4583/2010, 7812/2010, 1738/2011, 1959/2011, 5361/2011, 6808/204785/2012, 723/25947/2013, 724/25959/2013, 6727/205666/2013, 8207/246332/2013, 8208/246335/2013 και 8209/246339/2013 πράξεις χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας και τις αριθ. 767/2007, 1912/2009 και 3669/2010 πράξεις χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Σπερχειάδας. Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα των εκτάσεων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. Με την επιφύλαξη των

9 διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως ισχύει. οι έννομες συνέπειες αυτής. επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από Δασαρχείο Λαμίας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού των εκτάσεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως ισχύει. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ 159 Α ), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4280/14, αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ /7182/ Κ.Υ.Α. των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β / ). Η παρούσα πράξη μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος να αναρτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόμενο με τοπογραφικό διάγραμμα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα (1) μήνα στον οικείο Δήμο. Περίληψη του περιεχομένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την Υπηρεσία μας, να δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης με πανελλήνια κυκλοφορία μερίμνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας τις πράξεις δημοσιότητας. Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 1. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΣΕ Θερμοπυλών ΛΑΜΙΑ (δια αρμοδίου δασικού οργάνου για την επίδοση της πράξης με αποδεικτικό επίδοσης) 2. Δήμο Λαμιέων ΛΑΜΙΑ (Για την ανάρτηση επί ένα (1) μήνα, με ευθύνη του Δημάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων και την αποστολή στην Υπηρεσία μας του σχετικού αποδεικτικού) 3. Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας ΕΝΤΑΥΘΑ (εις διπλούν με την εισηγητική έκθεση του Δασολόγου) Η αναπληρώτρια Δασάρχης 4. κ. Θεόδωρο Μπούλα ΕΝΤΑΥΘΑ 5. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Χαρτογραφικών Δεδομένων Ζωή Γεωργούση Δομοκού ΑΘΗΝΑ Δασολόγος 6. Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας Αβέρωφ ΛΑΜΙΑ

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κλώνου &Κ. Στεφάνου 8- Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Κυκλδων -------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά Αριθμ. Πρωτ:3370

Χανιά Αριθμ. Πρωτ:3370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 3477/97021 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 3477/97021 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 7-6-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 3477/97021 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Π. ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 09-02-2015 Αριθμ. Πρωτ:731. ΠΡΟΣ: ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 09-02-2015 Αριθμ. Πρωτ:731. ΠΡΟΣ: ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη: 13 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-02-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1192 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 24-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 1171. ΠΡΟΣ: κ.μαρκουλακη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 24-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 1171. ΠΡΟΣ: κ.μαρκουλακη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Π.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 27-07 -2015 Αριθμ. Πρωτ:5490. ΠΡΟΣ: 1.Φιλιππίδης Στυλιανός 2.Φιλιππίδου Ελένη Κατοίκων Στουτγάρδης Γερμανίας 2.ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 27-07 -2015 Αριθμ. Πρωτ:5490. ΠΡΟΣ: 1.Φιλιππίδης Στυλιανός 2.Φιλιππίδου Ελένη Κατοίκων Στουτγάρδης Γερμανίας 2.ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 27 Ιανουαρίου 2017 Αρ.Πρωτ ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

Ναύπλιο, 27 Ιανουαρίου 2017 Αρ.Πρωτ ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩN ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 27-01 - 2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19083 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 04-08-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. πρωτ: 5686 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή απόφασης Ε.Ε.Δ.Α.

Αποστολή απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημόσιου Κατηγόρου -------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν.

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων Αρθρον 3. Εκτασις εφαρμογής. " 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση δασικού χάρτη Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-11 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 7367/230577 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1M ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 841 00 - Ερμούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή

ΑΔΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκηρύσσει ανοιχτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ * ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: * Διαγράφεται όποιο δεν έχει εφαρμογή ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/06/2016 Αρ. Πρωτ. 1324/72003 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/06/2016 Αρ. Πρωτ. 1324/72003 ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Στη σελ.2, παράγραφος 4,εδ. α η φράση «Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας» αντικαθιστάται από τη λέξη Περιφερειάρχης και στη δελ.3 παράγραφος 2, εδ..β η φράση «Γ.Γ Περιφέρειας» αντικαθιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λιβαδειά 20-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6752 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2849 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,024 στρ. στη θέση «Αγ. Απόστολοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 172 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της υπ αριθ. 1275/1 8 1978 (Φ.Ε.Κ. 511/Δ /30 09 1978) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX :

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ. Τηλ. : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3017 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 239 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη και Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 5,510

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135

Τηλ. : 210-2124538 FAX : 210-5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.: οικ.28930/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αθήνα, 8. 4. 2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.2890/10970 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. : Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 319 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,176 στρ. στη θέση «Άσπρα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 156 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της αριθ. 1578/22 10 2003 (ΦΕΚ 1267/Δ /27 11 2003) απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 με Φ.Π.Α. και αναλύεται ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 28/07/2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 34734 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3) Δασονομείο Γενναδίου

3) Δασονομείο Γενναδίου ANAΡΤΗΤEO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30-7 -2015 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αρ.πρωτ.: 51971 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Tμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη, ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 4-8 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 63799/1973 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 64 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημόσιου δάσους με συνολικό εμβαδόν «χίλια εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2661 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 9,826 στρ., στη θέση «Κατεβασιά» Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-Α ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.2033 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής «e-praxis»

Βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής «e-praxis» Βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής «e-praxis» Εισαγωγή Ο χρήστης για να εισέλθει στην εφαρμογή θα πρέπει να καταχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που θα του έχει δοθεί απόν διαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος

Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Συχνές Ερωτήσεις Υποβολής Αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη Αριστείδης Μίχος Δασολόγος Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Ηλείας Σελίδα 1 A. Γενικές Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης Ποιος έχει δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : FAX :

Τηλέφωνο : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ Ε ΑΦΗ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. 2300 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7950 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 4Α36ΟΡ10-0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα