ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014"

Transcript

1

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

3 22 δράσεις για τον πολιτισµό 20 δράσεις για το περιβάλλον 16 δράσεις για τον άνθρωπο 58 δράσεις συνολικά η δράση σε αριθµούς 48 συνεργασίες µε Φορείς Υπηρεσίες Συλλόγους 188 Επιστολές 44 Δελτία Τύπου πάνω από 200 δηµοσιεύσεις σε τοπικά και Εθνικής εµβέλειας Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

4 Διοικητικό Συµβούλιο Θοδωρής Τζούµας Ελένη Λαµπαδαρίου Νίκος Σκιαδάς Γιώργος Διολέττας Άννα Δεληγιάννη Celine Monnier Γιάννης Ε. Γιαννίτσης Δέσποινα Άννη Άννα Μαθηνού Κίµων Παπαδηµητρίου Διαµαντής Μαθηνός Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραµµατέας Ταµίας Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Αναπληρωµατικό Μέλος Αναπληρωµατικό Μέλος

5 δράση για τον πολιτισµό

6 σύνταξη των µελετών συντήρησης της Μονής Εικονίστριας Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των µ ε λ ε τ ώ ν σ υ ν τ ή ρ η σ η ς τ η ς Μ ο ν ή ς Εικονίστριας, µετά και την επίσκεψη των µελετητών-συντηρητών (10/1/2014, φώτο) και την εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών από την Μητρόπολη Χαλκίδος και την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οι µελέτες βρίσκονται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και αναµένεται η έγκρισή τους από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο τον ερχόµενο Οκτώβριο. Ο Σύλλογός µας είχε συγκεντρώσει το απαιτούµενο ποσό µετά από αίτηµα προς τα µέλη του. Οι παραπάνω ενέργειες συνιστούν ένα πρωτεύον και πολύ σηµαντικό βήµα για τη διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Σκιάθου και είναι απόρροια της συνεργασίας του Συλλόγου µε την Προισταµένη της 7 ης ΕΒΑ κας Σδρόλια και µε τον Ηγούµενο της Μονής Ευαγγελισµού πατέρα Ιωσήφ

7 αναστήλωση των πηγών στη θέση Πρυί Οι πηγές βρίσκονται κοντά στο εξωκλήσι Παναγία Καρδάση επί του ιστορικού λιθόστρωτου µονοπατιού, που συνέδεε την µεσαιωνική κάστρο-πολιτεία «Κάστρο» της Σκιάθου µε το σηµερινό λιµάνι.tις εργασίες της αναστήλωσης ανέθεσε ο Σύλλογος στον αξιόλογο γλύπτη κύριο Σταύρο Τσιµπλιαράκη

8 σωστικές επεµβάσεις σε πηγές Υλοποιήσαµε σωστικές επεµβάσεις στις πηγές Βρωµόβρυση, Μαµούς, Βασιλιά και Κρύο πηγάδι όπου πραγµατοποιήθηκαν εργασίες καθαρισµού και ευπρεπισµού, βελτιώνοντας σηµαντικά την όψη τους

9 σωστικές επεµβάσεις σε πηγές

10 σωστικές επεµβάσεις σε πηγές

11 σωστικές επεµβάσεις σε πηγές

12 ενέργειες για την ανάδειξη και προστασία του Κοιµητηρίου Στο πλαίσιο των ενεργειών µας για την ανάδειξη και προστασία του Κοιµητηρίου µετά και την κήρυξή του ως Ιστορικός Τόπος (ΦΕΚ 357/ ), µε πρωτοβουλία και δαπάνη του Συλλόγου και την άδεια του Δήµου πραγµατοποιήθηκε δράση καθαρισµού και δενδροφύτευσης. Στο πλαίσιο της δράσης ευπρεπίστηκε το µνηµείο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη. Με αίτηµά του ο Σύλλογος έχει προτείνει να ενταχθεί το Κοιµητήριο της Σκιάθου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Cemeteries Route (Κοιµητήρια- µνηµεία). Το δίκτυο απευθύνεται σε ένα νέο είδος τουρισµού που αναπτύσσεται δυναµικά στην Ευρώπη, τον τουρισµό των κοιµητηρίων. Η τάση είναι τόσο ισχυρή, ώστε το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει θεσµοθετήσει τον Δρόµο των Κοιµητηρίων ως πολιτιστική διαδροµή. Μια διαδροµή που περιλαµβάνει 52 κοιµητήρια σε 15 χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τέλος τοποθετήσαµε µαρµάρινη πινακίδα µε αναφορά στο χαρακτηρισµό του χώρου από το ΥΠΠΟ και είµαστε σε στενή συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία για να δροµολογηθεί η συντήρηση και ανάδειξη των µνηµείων

13 ενέργειες για την ανάδειξη και προστασία του Κοιµητηρίου Ω ΜΕΤΑ

14 ενέργειες για την ανάδειξη και προστασία του Κοιµητηρίου

15 ς ι διανοιγεί σηµερινής, τις που τελευταίες έχει διανοιγεί δεκαετίες. τις τελευταίες δεκαετίες. ατηρείται παλαιά αυτή σε 4 οδός σηµεία, διατηρείται τα οποία σε σηµειώνονται 4 σηµεία, οποία στο συνηµµένο σηµειώνονται στο συνηµµένο ρτη, ως εξής: ενέργειες για την ανάδειξη και προστασία του λιθόστρωτου µονοπατιού ιθόστρωτο ρέµα «Μαµούς» στη θέση (260µ.) ρέµα «Μαµούς» (260µ.) ιθόστρωτο «Κρύο πηγάδι στη (650µ.) θέση «Κρύο πηγάδι (650µ.) Σε συνέχεια των ενεργειών µας για την ιθόστρωτο «Τρείς Σταυροί» ανάδειξη στη θέση (380µ.) «Τρείς του Σταυροί» ιστορικού (380µ.) λιθόστρωτου µονοπατιού που συνέδεε την µεσαιωνική ιθόστρωτο «Πρυί» (640µ.) κάστρο-πολιτεία στη θέση «Πρυί» (640µ.) «Κάστρο» της Σκιάθου µε το σηµερινό λιµάνι, η αρµόδια Υπηρεσία 7η ΕΒΑ, απέστειλε σχετικό έγγραφο στο Δήµο επισηµαίνοντας την αξία του µνηµείου και πρότεινε συνεργασία για την προστασία και την ανάδειξή του

16 ς ι διανοιγεί σηµερινής, τις που τελευταίες έχει διανοιγεί δεκαετίες. τις τελευταίες δεκαετίες. ατηρείται παλαιά αυτή σε 4 οδός σηµεία, διατηρείται τα οποία σε σηµειώνονται 4 σηµεία, οποία στο συνηµµένο σηµειώνονται στο συνηµµένο ρτη, ως εξής: ιθόστρωτο ρέµα «Μαµούς» στη θέση (260µ.) ρέµα «Μαµούς» (260µ.) ενέργειες για την ανάδειξη και προστασία του καλντεριµιού του οικιστικού ιστού ιθόστρωτο «Κρύο πηγάδι στη (650µ.) θέση «Κρύο πηγάδι (650µ.) Σε συνέχεια των ενεργειών µας για την ιθόστρωτο «Τρείς Σταυροί» προστασία στη θέση (380µ.) «Τρείς Σταυροί» και ανάδειξη (380µ.) του καλντεριµιού του οικιστικού ιστού, ο Σύλλογος έχει ιθόστρωτο «Πρυί» (640µ.) εξασφαλίσει στη θέση «Πρυί» (640µ.) τη θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, ενώ αναµένεται η κήρυξή του από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ Παράλληλα αποστείλαµε αίτηµα προς τον Δήµο µε σκοπό τη δροµολόγηση εργασιών αποκατάστασης του πέτρινου τοίχου και του λιθόστρωτου στο παληό λιµάνι. Πρόκειται για το λιθόστρωτο που αναπτύσεται κλιµακωτά από το προαύλιο της εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών και καταλήγει στο παληό λιµάνι, όπου έχουν παρουσιασθεί καθιζήσεις σε σχεδόν όλο το µήκος του

17 Οικοτουριστικές διαδροµές Δήµου Σκιάθου Απευθύναµε αίτηµα συνεργασίας προς τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ, µε σκοπό τη συµβολή µας στην πρόοδο του έργου Οικοτουριστικές διαδροµές Δήµου Σκιάθου. Η µελέτη του έργου προέκυψε από πρωτοβουλία και ενέργειες του Συλλόγου, όταν το 2006 πρωτάθηκε στην τότε Διεύθυνση του ΕΟΤ, η υλοποίηση συγκεκριµένου προγράµµατος για τη διάσωση και αποκατάσταση των ιστορικών µονοπατιών της Σκιάθου και την ανάπτυξη ήπιου και εναλλακτικού τουρισµού στο νησί

18 πλαίσιο προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Συνεργασία µε την οµάδα εργασίας του ΤΕΕ Μαγνησίας, που έχει αναλάβει τη σύσταση πλαισίου προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς

19 απευθύναµε πρόταση προς το ίδρυµα Επιφανειάδη για την προστασία του εξωκλησιού Αγιοι Φλώρος και Λαύρος και την αξιοποίηση του ελαιοτριβείου

20 αναστήλωση του φάρου της νησίδας Ρέπι Σε συνέχεια των ενεργειών µας για την αναστήλωση του φάρου της νησίδας Ρέπι, έχουµε αναπτύξει συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού

21

22 Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το συµπόσιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία µε το Σύλλογο, για τη νέα όπερα του Γιώργου Κουµεντάκη Φόνισσα. Την Κυριακή 6 Ιουλίου στο κατάµεστο ανοιχτό θέατρο στο Μπούρτζι, παρουσιάστηκαν σε παγκόσµια πρώτη αποσπάσµατα από την νέα όπερα του Κουµεντάκη που βασίζεται στο αριστούργηµα του Σκιαθίτη λογοτέχνη και θα κάνει πρεµιέρα στις 19 Νοέµβριου 2014 από την Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο Συµπόσιο οµιλητές ήταν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μύρωνας Μιχαηλίδης, η Γεωργία Φαρίνου -Μαλαµατάρη, καθηγήτρια φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Εταιρίας Παπαδιαµαντικών Σπουδών, ο Δηµήτρης Πολυχρονάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τοµέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο Γιώργος Κουµεντάκης, συνθέτης του έργου, ο Γιάννης Σβώλος, λιµπρετίστας του έργου και ο σκηνοθέτης του έργου Αλέξανδρος Ευκλείδης, ενώ παρών ήταν και ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος. Αµέσως µετά τις τοποθετήσεις των θεωρητικών και των συντελεστών της όπερας, παρουσιάστηκαν σε πρώτη παγκόσµια παρουσίαση αποσπάσµατα από την Φόνισσα, διάρκειας 25 λεπτών. Τη Φραγκογιαννού ερµήνευσε η διεθνούς φήµης µέτζοσοπράνο Ειρήνη Τσιρακίδου. Η µουσική δηµιουργία και η ιστορία του τόπου ενώθηκαν άρρηκτα µε το λογοτεχνικό έργο, προκαλώντας το θερµό και παρατεταµένο χειροκρότηµα των εκατοντάδων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, οι οποίοι γέµισαν το θέατρο και συµµετείχαν στην σπάνια εµπειρία µε ιδιαίτερη συγκίνηση. Η εκδήλωση έτυχε θετικότατης δηµοσιότητας από τα ΜΜΕ (ΒΗΜΑ, Καθηµερινή, Ελευθεροτυπία, Εφηµερίδα των Συντακτών, Mega Channel, ΣΚΑΪ, ΝΕΡΙΤ, κ.α.)

23 Συμπόσιο για τη Φόνισσα στη Σκιάθο Με αφορμή τη νέα όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη 6 Ιουλίου 2014 Μπούρτζι, Σκιάθος OΜΙΛΗΤΕΣ Μύρων Μιχαηλίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ Γεωργία Φαρίνου Μαλαματάρη, Καθηγήτρια Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Πολυχρονάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτριος Βεργέτης, Ψυχαναλυτής, μέλος της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και διευθυντής του περιοδικού ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας «αλήthεια» Γιώργος Κουμεντάκης, Συνθέτης Φόνισσας Γιάννης Σβώλος, Μουσικοκριτικός, λιμπρετίστας Φόνισσας Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σκηνοθέτης Φόνισσας Ώρα έναρξης: Είσοδος ελεύθερη Με τη συμμετοχή Μονωδών, Πολυφωνικού και Οργανικού συνόλου Στο πλαίσιο των εργασιών του συμποσίου για το διάσημο έργο του κορυφαίου Σκιαθίτη Λογοτέχνη, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη θα παρουσιαστούν -σε παγκόσμια πρώτη παρουσίαση- μουσικά αποσπάσματα της Φόνισσας, της νέας όπερας του καταξιωμένου συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη. Η όπερα θα παρουσιαστεί σε ολοκληρωμένη μορφή τον Νοέμβριο του 2014 στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε ποιητικό κείμενο του Γιάννη Σβώλου, σκηνικά του εικαστικού καλλιτέχνη Πέτρου Τουλούδη και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Σκιάθος και με την υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου. Αναφορά του Συµποσίου στο έντυπο πρόγραµµα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ( αντίτυπα) Κύριος Χορηγός Εκδήλωσης Μεγάλοι Χορηγοί Εκδήλωσης Χορηγοί Εκδήλωσης 21

24

25 ±

26 τα τοπωνύµια στην ιστοσελίδα του συλλόγου Ενηµερώσαµε την ιστοσελίδα του Συλλόγου µε χάρτη της Σκιάθου όπου γίνεται αναφορά στα τοπωνύµια µε αποσπάσµατα από τα διηγήµατα του Αλ. Παπαδιαµάντη

27

28 Αναπτύξαµε συνεργασία µε τον Δήµο Newport του Rhode Island, διοργανώνοντας µε µεγάλη επιτυχία την έκθεση φωτογραφίας Newport Σκιάθος-Ένα ταξίδι, µια Κληρονοµιά, µια Αδελφοποίηση, ταυτόχρονα σε Σκιάθο και Newport, µέσω σύνδεσης Skype, το Σάββατο 22 Μαρτίου. Την έκθεση µε θέµα τη Σκιάθο και το Newport των αρχών του 20ου αιώνα, διοργάνωσαν από κοινού o Σύλλογος, η Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Σκιάθου και το Newport-Skiathos Club του Newport, Rhode Island, USA. Τα έσοδα από την πώληση των φωτογραφιών διατέθηκαν στην Ένωση Συνταξιούχων για την ίδρυση του Ναυτικού Μουσείου, το Newport- Skiathos Club συνέβαλε µε δολλάρια. Αφιέρωµα στην εκδήλωση έγινε στην εκµποµπή Επιµένουµε Ελλάδα της ΝΕΡΙΤ

29

30

31

32

33 πινακίδες αδελφοποίησης Μετά από αίτηµα προς το Λιµενικού Ταµείου Σκιάθου µε θέµα την κατασκευή δύο πινακίδων (λιµάνι, αεροδρόµιο) µε αναφορά στις πόλεις που έχει αδερφοποιηθεί η Σκιάθος, Newport, R.I., USA, και Formentera, της Ισπανίας, το ταµείο ενέκρινε τη δαπάνη και ο σύλλογος συνέβαλε στο αισθητικό απότελεσµα και την τοποθέτηση τους

34

35 εργασίες ευπρεπισµού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου, Μπούρτζι Με αφορµή την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου, Μπούρτζι, για την εκδήλωση µε το Newport Skiathos Club ο Σύλλογος προχώρησε σε εργασίες ευπρεπισµού της αίθουσας (βάψιµο, καθαρισµός)

36

37 εργασίες ευπρεπισµού του ανοιχτού θεάτρου του Δήµου Μπούρτζι, σε συνεργασία µε την Ένωση Γονέων Σε συνεργασία µε την Ένωση Γονέων αναλάβαµε εργασίες ευπρεπισµού του ανοιχτού θεάτρου του Δήµου Μπούρτζι. Μετά τη σχετική άδεια που έλαβαν από τον Δήµο, η Ένωση και ο Σύλλογος, µε την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου, συντηρήθηκαν και βάφτηκαν οι 400 θέσεις, η σκηνή του ανοιχτού θεάτρου και οι είσοδοι του ιστορικού κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου, που περιβάλλουν το θέατρο

38

39

40

41 έκδοση βιβλίου του Σκιαθίτη συγγραφέα Γιώργου Σανιδά, σε συνεργασία µε την Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Σκιάθου Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν εξολοκλήρου για την ίδρυση του Ναυτικού Μουσείου Σκιάθου Α πό τη μια, το χθες: Η εποχή της αγνότητας, η ιστορία, η παράδοση, τα «ιερά και τα όσια», οι μνήμες Από την άλλη, το σήμερα: Η εποχή του χρήματος, η άναρχη ανάπτυξη, ο καταναλωτισμός, η παγκοσμιοποίηση, ο μηδενισμός, η ισοπέδωση Στη μέση, το παραδεισένιο νησί του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη ως «μικρογραφία της ανθρωπότητας», το οποίο τα τελευταία 50 χρόνια σπαράσσεται, αλλοιώνεται, χάνει, συνεχώς και ολοταχώς, τη φυσιογνωμία και την ταυτότητά του, όπως συμβαίνει και στους περισσότερους τόπους της χώρας Υπάρχει σωτηρία οδός; Σ αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει ο συγγραφέας, μέσα από μια προσωπική κατάθεση ψυχής, όπου ανακαλεί, κυρίως, προσωπικά βιώματα, καθώς ο ίδιος μεγάλωσε πατώντας ταυτόχρονα σε δύο αντικρινές όχθες: Του χθες και του σήμερα Κρατώντας σταθερά το τιμόνι, επιχειρεί ένα ταξίδι πέρα από τα όρια του ρεαλισμού, στον κόσμο του συναισθήματος και αναζητεί το φιλότιμο, την ευθύνη, την αγάπη, το σεβασμό, την ευαισθησία και την ελπίδα «Συγκλονιστική μεταφορά στο χαρτί μιας εποχής που έφυγε ανεπιστρεπτί. Γραφή αυθόρμητη, λόγος καθαρά βιωματικός». Συραϊνώ Διονυσίου - Κορωνιού Δεν Χάθηκαν Όλα ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ Δεν Χάθηκαν Όλα ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

42 διοργάνωση της συναυλίας «Κιθαρωδία» του Αντώνη Μιτζέλου

43

44 σχεδιάσαµε τη διοργάνωση ενός πολιτιστικού φεστιβάλ, µε τίτλο Ναυς των ονείρων- Σκιάθος. Ηµέρες Πολιτισµού και Μουσικής, βασισµένο σε ιδέα του Αντώνη Μιτζέλου Η α δ υ ν α µ ί α σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς τ ο υ απαιτούµενου ποσού, µέσω χορηγιών, δεν επέτρεψε την υλοποίηση του φεστιβάλ

45 διοργάνωση αγώνα τριάθλου Διοργανώσαµε συνάντηση, στο γραφείο του Δηµάρχου µε τους εµπλεκόµενους εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών, µε σκοπό τη διοργάνωση αγώνα τριάθλου. Ο προσκεκληµένος του Συλλόγου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Τριάθλου και ειδικός τεχνικός σύµβουλος της Διεθνούς Οµοσπονδίας Τριάθλου, κος Ανδρέας Γαλανός, αναφέρθηκε στις βασικές αρχές που διέπουν τη διοργάνωση τριάθλου. Επόµενη ενέργεια είναι η δηµιουργία µιας οργανωτικής επιτροπής η οποία θα αναλάβει το συντονισµό των ενεργειών ώστε να διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας Τριάθλου στις Βόρειες Σποράδες

46 µαγνητοσκόπηση του ναυαγίου του υποβρυχίου Κατσώνης Εξασφαλίσαµε τις απαιτούµενες άδειες για τη βιντεοσκόπηση του ναυαγίου του υποβρυχίου Κατσώνης, µετά και την έγκριση του ΥΠΠΟ (Υπουργική Απόφαση µε ΑΔΑ: ΒΙΦΦΓ-ΤΦΙ), από όπου θα προκύψει ένα ιστορικό αρχείο της σύγχρονης ιστορίας της Σκιάθου. Σύντοµα θα πραγµατοποιηθεί η βιντεοσκόπηση ευγενική χορηγία του µέλους µας, κυρίου Μαρίνου Πίττα της εταιρείας Mariner Underwater Electronics. Σχετικό άρθρο δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ

47 δράση για το περιβάλλον

48 ενέργεις για την εξασφάλιση δωρεάς πυροσβεστικού οχήµατος από την οργάνωση Feuerwehrhilfe International inder Freiwilligen Feuerwehr Lappersdorf της Γερµανίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Σκιάθου

49 Ο Σύλλογός δροµολόγησε ενέργειες για τη συγκέντρωση του ποσού, για τη δωρεά του οχήµατος, µετά από ενηµέρωση που είχε από τον κύριο Ταµπάκη, Δασολόγο του Δήµου Σκιάθου και στη συνέχεια από τον κ. Πέτρο Τσεµπελή, µέλος του Συλλόγου. Πρόκειται για ένα Mercedes Transporter 407 που µπορεί να µεταφέρει 6 άτοµα και η αντλία του έχει δυνατότητα 800 λίτρα το λεπτό, στις 8 ατµόσφαιρες. Σε σχετικά σύντοµο διάστηµα τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου που είχαν ενηµερωθεί, ανταποκρίθηκαν σε µεγάλο ποσοστό, και έτσι συγκεντρώθηκε το απαιτούµενο ποσό ύψους ευρώ, που διατέθηκε ως εξής, ευρώ µετά από αίτηµά της, έλαβε η µη κερδοσκοπική οργάνωση Feuerwehrhilfe International inder Freiwilligen Feuerwehr Lappersdorf ως ενίσχυση για τη δωρεά, ευρώ για τα έξοδα µεταφοράς και φιλοξενίας και 460 ευρώ για τα έξοδα εκτελονισµού του οχήµατος. Ο Δήµος Σκιάθου αποδέχθηκε τη δωρεά του Συλλόγου για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του. Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, στην είσοδο της χερσονησίδας Μπούρτζι, πραγµατοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής του πυροσβεστικού οχήµατος και του πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισµού

50 ενέργειες για τον περιορισµό της παράνοµης υλοτοµίας Αποστείλαµε αίτηµα προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού..\..\ΔΡΑΣΕΙΣ Περιβάλλοντος του \ΔΑΣΗ-ΑΥΡΑ ΥΠ.Ε.Κ.Α, µε σκοπό την ενίσχυση των εποχούµενων περιπολών, \ΑΥΡΑ-ΣΚΙΑΘΟΣ ώστε να αντιµετωπιστεί video.flv αποτελεσµατικότερα η παράνοµη υλοτοµία. Η Δ ι ε ύ θ υ ν σ η, µ α ς α πά ν τ η σ ε ε γ γ ρ ά φ ω ς ενηµερώνοντας αναλυτικά για την κατανοµή των εποχούµενων και την οικονοµική ενίσχυση που έ λα β ε το Δ α σ α ρ χ ε ί ο Σ κοπ έ λο υ γ ι α τ η ν καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας υπερτονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας µε την ΕΛ.ΑΣ., το Λιµενικό Σώµα, το Δήµο και τοπικούς Φορείς. Όπως και περύσι αποστείλαµε επιστολή προς το Αστυνοµικό Τµήµα, το οποίο ανταποκρίθηκε θετικά, συµβάλοντας στις περιπολίες

51 έναρξη ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων Σε συνέχεια των ενεργειών µας για την άµεση έναρξη της ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων αποστείλαµε εκ νέου επιστολή προς το Δήµο µε θέµα την πρόοδο της συνεργασίας µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης µε τον Δήµο, σε συνέχεια της τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σκιάθου, της 10 ης Ιουλίου 2013, στην οποία της ηµερήσιας διάταξης ήταν το θέµα 4ο Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήµου Σκιάθου στο πρόγραµµα ανακύκλωσης, ορισµός εκπροσώπου του Δήµου και εξουσιοδότησή του για υπογραφή της σύµβασης. Ο Σύλλογος µας είχε συµβάλει και µεσολαβήσει ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία του Δήµου µε την Ε.Ε.Α.Α., Έχοντας υπόψη πως πάνω από τα ¾ των Δήµων της χώρας µας, έχουν συνεργασία µε την Ε.Ε.Α.Α.. Η επιστολή δεν έτυχε απάντησης

52 Διοργανώσαµε στην αίθουσα του Δ η µ οτ ι κο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ µ ε τ η ν Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήµου Σκιάθου ανοιχτή συνάντηση µε σκοπό την συζήτηση και την κατάθεση προτάσεων, προκειµένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µε επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή, η δράση εθελοντισµού για το περιβάλλον, "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΑΘΑΡΗ"

53 Για ένατη συνεχή χρονιά ο Σύλλογός ανέλαβε τη διοργάνωση και το συντονισµό του περιβαλλοντικού προγράµµατος "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΑΘΑΡΗ" που για φέτος ορίστηκε, 31 Μαρτίου - 6 Απριλίου µε τη συµµετοχή 10 Συλλόγων, των θεσµικών φορέων του νησιού ( Λιµεναρχείο, Δασική υπηρεσία, Πυροσβεστική υπηρεσία) και την υποστήριξη του Δήµου Σκιάθου. Στο διάστηµα της δράσης πραγµατοποιήθηκε ο καθαρισµός 13 παραλιών και περιοχών. Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή 6 Απριλίου συµµετέχοντας στην πανελλήνια εθελοντική καµπάνια καθαρισµού ''Let's Do It Greece''. Εκτός της εβδοµάδας (31/5-6/6), διοργανώσαµε δράση καθαρισµού των ακτών του Τσουγκριά (15/3) και λίγο πριν το Πάσχα αναλάβαµε τον καθαρισµό του κεντρικού δρόµου, αεροδρόµιο-κουκουναριές

54

55

56

57

58

59

60

61 Αποστείλαµε πρόταση προς Δήµο για τη διαχείριση των καντινών στις ακτές Μετά από σχετικό αίτηµα του Δήµου για τη συµβολή του Συλλόγου στη διαδικασία παράδοσης των καντινών, προτάθηκε εκ νέου µία ανέξοδη για το Δήµο ενέργεια, η παράδοση των εγγυητικών επιστολών µε την παράδοση του χώρου και παρακολούθηση κατά την περίοδο λειτουργίας για την τήρηση των δεσµεύσεων περί καθαριότητας. Σκοπός είναι να διατηρηθεί και κατά τη χειµερινή περίοδο η οµορφιά των ακτών µας, απαλλαγµένη από τα απορρίµµατα που συνήθως εγκαταλείπουν ορισµένοι διαχειριστές των καντινών Αποστείλαµε επιστολή προς το Λιµενικού Ταµείου Σκιάθου µε θέµα τη βελτίωση της εικόνας του λιµανιού Συγκεκριµένα για την έλλειψη φωτισµού στο σηµείο ελλιµενισµού των ταχύπλοων για την αποκατάσταση των σηµείων παροχής ρεύµατος/νερού των σκαφών, για τον ευπρεπισµό των ξύλινων κατασκευών που λειτουργούν ως σηµεία πληροφόρησης των επισκεπτών, των πάγκων και του χώρου ψυχαγωγίας νηπίων, ενηµερώνοντας παράλληλα για τη διάθεσή του Συλλόγου να συµβάλει µε την προσφορά εργατικού δυναµικού. Η επιστολή δεν έτυχε απάντησης

62 υιοθεσία του βιότοπου Κουκουναριών, στο πλαίσιο της συµµετοχής του Συλλόγου στην πανελλήνια εθελοντική καµπάνια καθαρισµού ''Let's do It Greece''

63 δράση καθαρισµού, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράµµατος Προστατευόµενο Δάσος της εταιρείας Sanitas Σε συνεργασία µε το Τοπικό Τµήµα ΣΕΟ,το Λιµενικό Σώµα, το Πυροσβεστικό Σώµα, µεµονοµένους εθελοντές και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήµου, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία την Κυριακή 17 Νοεµβρίου δράση καθαρισµού στο βιότοπο των Κουκουναριών

64

65 Μέτρο πρωτοβάθµιας αντιµετώπισης πυρκαγιάς

66 Τοποθετήσαµε για τρίτη συνεχή χρονιά στη δασική περιοχή Μαντράκι 21 «καλλοπισµένα» βαρέλια µε νερό Αξίζει να σηµειωθεί πως τα βαρέλια συνέλλεξαν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας εθελοντισµού για το περιβάλλον, «Όλοι Μαζί Σκιάθος Καθαρή 2012, 2013 και 2014» και τα οποία είχαν ξεβράσει τα χειµωνιάτικα κύµατα στις βόρειες παραλίες. Έτσι, πέρα από την αντιπυρική προστασία, αφού συνολικά πάνω από 5 τόνοι νερού είναι διαθέσιµοι, δίνεται και το µήνυµα της επαναχρησιµοποίησης των υλικών

67 Δενδροφύτευση της παράνοµα αποψιλωµένης δασικής έκτασης, στη θέση Μπανάνα-Κρασσά Σε συνέχεια των ενεργειών του Συλλόγου για τη δενδροφύτευση της παράνοµα αποψιλωµένης δασικής έκτασης, στη θέση Μπανάνα-Κρασσά, το Δηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης της φυτοτεχνικής µελέτης αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, δωρεά του κ. Πέτρου Γουλανδρή. Ο κ. Γουλανδρής προχώρησε στη δωρεά ανταποκρινόµενος σε αίτηµα του Συλλόγου, ως όµορος της ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε η παράνοµη αποψίλωση Περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Κάποια Δάση έχουν τη δική τους Αύρα» Σε συνέχεια των ενεργειών µας για την ένταξη της Σκιάθου στο περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Κάποια Δάση έχουν τη δική τους Αύρα» του φυσικού µεταλλικού νερού ΑΥΡΑ, για την δενδροφύτευση των κουκουναριών σε συνεργασία µε την οργάνωση Αρκτούρος, εγκρίθηκε η σχετική µελέτη από το Δηµοτικό Συµβούλιο, το Δασαρχείο και την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας. Η δράση αναµένεται να υλοποιηθεί µε την έναρξη της φυτευτικής περιόδου (Νοέµβριος 2014)

68 παρουσίαση των Προγραµµάτων Σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδόχων και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης την παρουσίαση των προγραµµάτων «Γαλάζιες Σηµαίες» και Green Key. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, και την παρουσίαση των προγραµµάτων έκαναν οι υπεύθυνοι των προγραµµάτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια συµφωνήθηκε πως µέχρι το τέλος Απριλίου θα έχει κινηθεί η διαδικασία, σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία, τους όµορους επιχειρηµατίες και τη µεσολάβηση του Συλλόγου και της Ένωσης Ξενοδόχων, ώστε να έχουµε 10 υποψήφιες ακτές για Γαλάζιες Σηµαίες για το καλοκαίρι. Στόχος να βραβευθούν οι παραλίες για το 2015, εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούν τα κριτήρια. Η ΕΕΠΦ απέστειλε επιστολή προς το Σύλλογο και την Ένωση αναγνωρίζοντας τα θετικά αποτελέσµατα της πρωτοβουλίας

69 Ενηµερωτική πινακίδα στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, µε αναφορά ως µία από τις υποψήφιες για Γαλάζια Σηµαία, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Συλλόγου

70 Πρόταση προς τον Δήµο, που αφορά στον ευπρεπισµό των κεντρικών σηµείων εναπόθεσης απορριµµάτων Επαναλάβαµε την πρόταση µας προς τον Δήµο, που αφορά στον ευπρεπισµό των κεντρικών σηµείων εναπόθεσης απορριµµάτων, µε την κατασκευή υπόγειων κάδων σε κεντρικά σηµεία του νησιού, (Απρίλιος του 2012). Αφορµή ήταν η πρόσφατη ανακοίνωση του Δήµου Σκοπέλου, ο οποίος πέτυχε την ένταξη στο Πράσινο Ταµείο (Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση ». Η επιστολή δεν έτυχε απάντησης Πρόταση αποστείλαµε επιστολή προς τον Δήµαρχο, την ΔΕΥΑΣ και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήµου µε θέµα τη δηµιουργία δικτύου αποχέτευσης στο νότιο τµήµα της Σκιάθου Πρόταση αποστείλαµε επιστολή προς τον Δήµαρχο, την ΔΕΥΑΣ και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήµου µε θέµα τη δηµιουργία δικτύου αποχέτευσης στο νότιο τµήµα της Σκιάθου ως πρωτεύον και πολύ σηµαντικό έργο, που θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα, εκφράζοντας παράλληλα τη διάθεση για συνεργασία. Η επιστολή δεν έτυχε απάντησης

71 αποµάκρυνση του ανενεργού κατόπτρου Το κάτοπτρο βρίσκεται στη θέση Καρυφλατζανάκα της Σκιάθου, η αρµόδια υπηρεσία του ΟΤΕ µας διαβεβαιίωσε, σε συνέχεια του αιτήµατος του Συλλόγου που εκκρεµεί από πέρυσι, πως σύντοµα θα προχωρήσει στην αποµάκρυνσή του

72 βιολογικό µέτρο καταπολέµησης της βαµβακίασης, στα πεύκα της χερσονησίδας Μπούρτζι Για δεύτερη συνεχή χρονιά εφαρµόσαµε βιολογικό µέτρο καταπολέµησης της βαµβακίασης, στα πεύκα της χερσονησίδας Μπούρτζι. Την δράση έχει υιοθετήσει η περιβαλλοντική οµάδα του Γυµνασίου µε τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Γιάννη Ζίκο

73 ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο του βιότοπο των Κουκουναριών Ο σύλλογος ανέλαβε την κάλυψη της δαπάνης, κατασκευής και τοποθέτησης της ενηµερωτικής πινακίδας στην είσοδο του βιότοπο των Κουκουναριών, α ν τ ι κ α θ ι σ τ ώ ν τ α ς τ η ν κατεστραµµένη

74 υποστηρίξη της ένταξης της Σκιάθου στο δίκτυο Cyclists Welcome Hellas Το Cyclists Welcome Hellas, είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων που λαµβάνει υπ όψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των ποδηλατών και των τουριστών µε ποδήλατο. Βασίζεται σε ένα σύστηµα αξιολόγησης και πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων και τοποθεσιών που προάγουν την βιώσιµη κινητικότητα και εφαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ CYCLISTS WELCOME HELLAS CYCLING FRIENDLY SERVICES NETWORK

75 πινακίδα απαγόρευσης αποµάκρυνσης βότσαλων, στην παραλία Λαλαρια Μετά την έκδοση απαγόρευσης της Λιµενικής Αρχής, για την αποµάκρυνση βότσαλων από την παραλία Λαλάρια, που προέκυψε από πρόταση του Συλλόγου, αναλάβαµε την κατασκευή σχετικής ενηµερωτικής πινακίδας, Σχετικό άρθρο δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ, lifo, Antenna tv, ΣΚΑΪ tv,star channel, ALPHA radio, κ.α.

76 δράση για τον άνθρωπο

77 ένταξη 53 άπορων οικογενειών στο πρόγραµµα υποστήριξης που υλοποιεί Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Με πρωτοβουλία και τη µεσολάβηση του Συλλόγου, τον Οκτώβριο του 2012 προτάθηκε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών η ένταξη των άπορων οικογενειών στο πρόγραµµα υποστήριξης που υλοποιεί η Ένωση, έκτοτε επιτεύχθηκε η ένταξη 53 οικογενειών, οι οποίες λαµβάνουν ένα µηνιαίο δέµα βάρους 35 κιλών µελετηµένο να καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Από την έναρξη του προγράµµατος στη Σκιάθο (Ιανουάριος 2013) µέχρι σήµερα έχουν δωθεί πάνω από 28 τόννοι τροφίµων στις άπορες οικογένειες

78 δωρεάν εισιτηρίων στους οικονοµικά αδύναµους από την HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. Συνεχίζεται η διάθεση δωρεάν εισιτηρίων στους οικονοµικά αδύναµους από την HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε., που χρειάζεται να µετακινηθούν για λόγους υγείας, µε πάνω από 80 συµπολίτες µας να έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τα δωρεάν εισιτήρια. Αναµφισβήτητα πρόκειται για ένα µέτρο που συµβάλει στην προσπάθεια µας για την υποστήριξη των άπορων οικογενειών, και το οποίο επετεύχθη χάρις στην ανταπόκριση της HELLENIC SEAWAYS, σε σχετικό αίτηµα του Συλλόγου και της σηµαντικής µεσολάβησης των ιδιοκτητών του τοπικού πρακτορείου κ. Νικολάου και κ. Ανδριτσόπουλου όπως και της εργαζόµενης στο Κέντρο Υγείας, Διατροφολόγου κας Ματούλας Χονδρονικολή

79 ετήσια δράση υποστήριξης των οικονοµικά αδύναµων Για τις ηµέρες των εορτών (Χριστούγεννα και Πάσχα) ο Σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, µε διακριτικότητα και ευαισθησία, ενίσχυσε αδύναµα µέλη της τοπικής κοινωνίας. Η δράση εντάχθηκε στην πρωτοβουλία υποστήριξης των άπορων που συντονίζει ο Δήµος άλλες δράσεις υποστήριξης Ενισχύσαµε οικονοµικά την οµάδα µπάσκετ, µετά από σχετικό αίτηµα προς το Σύλλογο Ενισχύσαµε οικονοµικά οικονοµικά αδύναµους κατά τη διάρκεια του έτους Έχοντας υπόψη ανακοίνωηση της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) την σύµφωνα µε την οποία υπήρχε η πρόθεση να εφαρµοστεί ειδική τιµολογιακή πολιτική για τις ευπαθείς κοινωνικές αµάδες, αποστείλαµε σχετικό αίτηµα, προτείνοντας την άµεση δροµολόγηση των σχετικών ενεργειών ώστε να ενεργοποιηθεί το µέτρο. Η πρότασή µας προέκυψε από αιτήµατα των απόρων συµπολιτών µας, τους οποίους προσπαθούµε να υποστηρίξουµε. Η επιστολή δεν έτυχε απάντησης Αίτηµα προς την φαρµακευτική εταιρεία Sanofi µε θέµα τη διάθεση δωρεάν φαρµάκων στις άπορες οικογένειες, χωρίς ανταπόκριση Αίτηµα προς επτά διαγνωστικά κέντρα του Βόλου και δύο της Σκιάθου για την προσφορά των βασικών ετήσιων διαγνωστικών εξετάσεων υγείας, στους οικονοµικά αδύναµους, χωρίς ανταπόκριση

80 Αίτηµα µας προς το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο µε θέµα την επαναλειτουργία του χώρου αναµονής του λιµένα Επαναλάβαµε το αίτηµα µας προς το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο µε θέµα την επαναλειτουργία του χώρου αναµονής του λιµένα. Επισηµαίνοντας πως η εικόνα του κλειστού κτηρίου σίγουρα δεν είναι δείκτης σεβασµού στους επισκέπτες του νησιού, αφού είναι η πρώτη εντύπωση ή τελευταία για χιλιάδες από αυτούς και πως είναι εξίσου σηµαντικό να επαναλειτουργήσει έστω ως χώρος αναµονής, για του κατοίκους του νησιού. Η επιστολή δεν έτυχε απάντησης ωστόσο ο χώρος λειτούργησε στις αρχές Ιουλίου Αίτηµα προς την Aegean Airlines/Olympic Air µε θέµα τη διεύρυνση των του προγράµµατος πτήσεων Η εταιρεία ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του Συλλόγου για διεύρυνση του προγράµµατος των πτήσεων την χειµερινή περίοδ, απαντώντας πως τον ερχόµενο χειµώνα θα έχει τρεις πτήσεις την εβδοµάδα

81 εκδήλωση µε θέµα Εκφοβισµός και βία στο σχολείο. Συνδιοργανώσαµε µε την Ένωση Γονέων εκδήλωση µε θέµα Εκφοβισµός και βία στο σχολείο. Η εκδήλωση που έτυχε µεγάλης ανταπόκρισης.το θέµα παρουσίασε ο ειδικός παιδοψυχολόγος, Δρ Νικόλαος Κυπαρισσός. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του προβλήµατος και η αντιµετώπισή του, µέσα από τ η ν ε ν η µ έ ρ ω σ η κ α ι τ η ν ευαισθητοποίηση µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

82 Ενισχύσαµε µε πάνω από 120 τίτλους τη Σχολική βιβλιοθήκη και τη Δηµοτική Βιβλιοθήκη, προσφορά των µελών µας κ. Παύλου, κ. Σπύρου, κας Σκιαδά Συµβάλαµε ενεργά στη διοργάνωση του Χριστουγενιάτικου Bazaar Διοργανώσαµε το καθιερωµένο Full Moon Party, στις 9 Αυγούστου, µε σκοπό τη συνάντηση, τη ψυχαγωγία και την καλύτερη γνωριµία των µελών µας αλλά και την απαραίτητη ενίσχυση του ταµείου µας

83 διανείµαµε 500 έντυπα µε τον απολογισµό του Συλλόγου Αύγουστος 2012-Αυγουστος 2013 Με σκοπό την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για το έργο του Συλλόγου, διανείµαµε 500 έντυπα µε τον απολογισµό του Συλλόγου Αύγουστος 2012-Αυγουστος Το κόστος εκτύπωσης των έγχρωµων εντύπων 42 σελίδων είναι π ρ ο σ φ ο ρ ά το υ µ έ λ ο υ ς µ α ς, τ η ς ζωγράφου κας Yvonne Ayoub ω η δράση του Συλλόγου παρουσιάσθηκε σε ενηµερωτικό έντυπο για τη Σκιάθο ( έντυπα)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2011 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

νέα χρονιά Ο τόπος µας νέα Γλυφάδα υποδεχόµαστε τη Με µια Φάκελος Έργα Όταν το πρόγραµµα γίνεται πράξη

νέα χρονιά Ο τόπος µας νέα Γλυφάδα υποδεχόµαστε τη Με µια Φάκελος Έργα Όταν το πρόγραµµα γίνεται πράξη Ενηµερωτική Ηλεκτρονική Έκδοση του ήµου Γλυφάδας εκέµβριος 2011 Με µια νέα Γλυφάδα υποδεχόµαστε τη νέα χρονιά O ήµαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης καταθέτει «Στην κρίση απαντάµε µε έργα!» Φάκελος Έργα Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Φ Υ Λ Λ Ο 1 2 ΟΛΘ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Φ Υ Λ Λ Ο 1 2 ΟΛΘ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γι α τ ι ς κ υ β ερν ητ ι κ ές προτεραιότητες στο θέμα τ η ς λι μ ε ν ι κ ή ς πολι τ ι κ ή ς μιλάει σε συνέντευξή του ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σελ. 7 σελ. 4-5 σελ. 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πάρου» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Παραδοτέο Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλεσε ο δήµος τη δωρεά προς τη Γ.Γ.Α.

Ανακάλεσε ο δήµος τη δωρεά προς τη Γ.Γ.Α. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2011 Τεύχος 138 Ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρµακείου από το δήµο Στο πλαίσιο της σταθερής επιλογής του δήµου για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων το Νοµικό Πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ

2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ 2006-2010 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ μπροστά με σίγουρα βήματα! ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Μια ακόμη τετραετία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας Τεύχος 5 Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Δημοτικό Ωδείο Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας editorial

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομος και πιο ισχυρός

Αυτόνομος και πιο ισχυρός www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 09 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10 Αυτόνομος και πιο ισχυρός Ισχυρός, αυτόνομος και ενισχυμένος σε αρμοδιότητες είναι ο Κορυδαλλός μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Κυριαζίδη σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Νέστου

Ερώτηση του βουλευτή κ. Δ. Κυριαζίδη σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Νέστου ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 169 = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 {6 {7 {8 {9 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Πρώτη προτεραιότητα, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

, 24-12-2012 .: , &

, 24-12-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 24-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 3 1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ... 3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ... 5 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ... 6 2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Της σύνταξης Óåëßäá 6 langolerta International Language School International Language School 2011 2011-20%, 20-20%, 20!*!* * 31.5. 2011, *. 31.5. 2011,. Σύμβαση με ταμεία ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΘΗΕΝΟΥ. Μήνυμα Δημάρχου. Διαβάστε ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

H ΑΘΗΕΝΟΥ. Μήνυμα Δημάρχου. Διαβάστε ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ H ΑΘΗΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚEI ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔIΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΗΕΝΟΥ ΠΥΡΟΪ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μήνυμα Δημάρχου «Συνεχίζουμε με υπομονή και αισιοδοξία προσβλέποντας σε καλύτερες μέρες» Συνδημότισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

To λιμάνι. «επιστρέφει» στην πόλη. Πρόταση για Ζώνη Ναυπηγικών Εργασιών. «Παγώνουν» τα τιμολόγια του 2012. ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011

To λιμάνι. «επιστρέφει» στην πόλη. Πρόταση για Ζώνη Ναυπηγικών Εργασιών. «Παγώνουν» τα τιμολόγια του 2012. ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΦΥΛΛΟ 10 ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011 To λιμάνι Τι έγινε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την περασμένη χρονιά και ποιο είναι το πρόγραμμα του 2012 για την ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία

Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία Συνέντευξη με τον Pierre Deleplanque, ιευθύνοντα Σύμβουλο σελ.8 Κάνοντας ασφαλέστερες τις συνθήκες γύρω μας σελ.10 Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για το περιβάλλον σελ.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Α Ν Ο υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε β Ρ Ο υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α π Ρ Ι λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Α Ρ. Φ υ λ λ Ο υ 4 1 Ε Τ Ο Σ 3 9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ by www.designobsession.gr, 2010 ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 «Δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός» Παροιμία της αφρικανικής φυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010).

Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010). Θεματική ενότητα Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος Εκπαιδευτικά προγράμματα-καινοτόμες δράσεις στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα