Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης"

Transcript

1 Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των χρηστών Τυπική εγκατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο Εύκολη παραγγελία Επισκόπηση υπηρεσίας Η παροχή της Υπηρεσίας εγκατάστασης ΗΡ γίνεται στο χώρο σας από τεχνικό εκπρόσωπο της ΗΡ. Στην περίπτωση εγκατάστασης υπολογιστή, ο τεχνικός εκπρόσωπος θα παραδώσει τα προϊόντα στο χώρο που θα καθορίσετε. Στην περίπτωση εγκατάστασης εκτυπωτή, ο τεχνικός εκπρόσωπος θα μεταβεί στο χώρο όπου βρίσκεται ο εκτυπωτής. Ο τεχνικός εκπρόσωπος θα εγκαταστήσει τις κύριες και περιφερειακές συσκευές και θα απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Αυτή είναι η βασική υπηρεσία εγκατάστασης που παρέχεται στους πελάτες στην ευρύτερη κατηγορία των Υπηρεσιών υλοποίησης ΗΡ, οι οποίες επικεντρώνονται στη διανομή, παράδοση, εγκατάσταση και απόσυρση προϊόντων της ΗΡ. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του χρόνου που πρέπει να δαπανήσουν οι ομάδες ΙΤ κατά την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή την ανανέωση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. Προδιαγραφές HP Στο πλαίσιο αυτής της βασικής έκδοσης της υπηρεσίας εγκατάστασης, ένας τεχνικός εκπρόσωπος της ΗΡ θα εγκαταστήσει τη νέα συσκευή στον καθορισμένο χώρο (γραφείο, εργαστήριο ή αίθουσα) στις εγκαταστάσεις του Πελάτη και θα απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας από το χώρο εργασίας. Σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την παραλαβή των συστημάτων από ένα κεντρικό σημείο συλλογής στις εγκαταστάσεις του Πελάτη. Σε ό,τι αφορά τους εκτυπωτές, ο Πελάτης θα πρέπει να αποσυσκευάσει τον εξοπλισμό και να τον τοποθετήσει στο σημείο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Για τους υπολογιστές, η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει δημιουργία προφίλ χρηστών, διαμόρφωση δικτύου ή εγκατάσταση λογισμικού. Η ΗΡ για υπολογιστές περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Επικοινωνία με τον Πελάτη: Η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να προγραμματίσουν μια συνάντηση. Η ΗΡ θα επικοινωνήσει με το άτομο που αναγράφεται ως αρμόδιος στην παραγγελία του Πελάτη και θα προγραμματίσει μια συνάντηση. Η υπηρεσία προβλέπει μία συνάντηση με κάθε αρμόδιο ανά τοποθεσία εγκατάστασης. Εάν δεν έχει ζητηθεί ή/και προγραμματιστεί κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης θα ξεκινήσει σε διάστημα μίας εβδομάδας από την παράδοση του υλικού στο χώρο παραλαβών ή στην πόρτα του Πελάτη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΗΡ και των εξουσιοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών αυτής. Στόχος είναι η παροχή της Υπηρεσίας εγκατάστασης να ολοκληρώνεται σε μία και μόνο επίσκεψη. Παράδοση στο χώρο παραλαβών του Πελάτη: Η ΗΡ θα παραλάβει τα προϊόντα από το χώρο παραλαβών ή την αποθήκη του Πελάτη και θα τα μεταφέρει στο χώρο που θα προσδιορίσει ο Πελάτης (π.χ. γραφείο τελικού χρήστη, εργαστήριο ή αίθουσα). Ο χώρος παραλαβών ή η αποθήκη του Πελάτη πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. Αποσυσκευασία: Η ΗΡ θα ελέγξει τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τον κατάλογο παραγγελίας και θα τα αποσυσκευάσει. Επίσης, η ΗΡ θα μεταφέρει τα υλικά συσκευασίας στο σημείο που θα καθορίσει ο Πελάτης, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. Εγκατάσταση: Η ΗΡ θα τοποθετήσει τον υπολογιστή στο σημείο που θα υποδείξει ο Πελάτης και θα συνδέσει τις περιφερειακές συσκευές, τα καλώδια δικτύου και τα καλώδια τροφοδοσίας. Ως περιφερειακές συσκευές νοούνται αποκλειστικά και μόνο η οθόνη, ο σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει επιτοίχια τοποθέτηση. Ενεργοποίηση/εκκίνηση: Η ΗΡ θα ενεργοποιήσει τον υπολογιστή και θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες προετοιμασίας με την εγκατεστημένη εικόνα.

2 Στη συνέχεια, η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα εξασφαλίσει την υπογραφή της βεβαίωσης αποδοχής/φόρμας ολοκλήρωσης έργου. Η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, δεν έχει δικαίωμα να αναβάλει την έκδοση του τιμολογίου εγκατάστασης με αφορμή την υπογραφή της βεβαίωσης αποδοχής/φόρμας ολοκλήρωσης έργου. Η ΗΡ για εκτυπωτές περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Επικοινωνία με τον Πελάτη: Ο Πελάτης θα επικοινωνήσει με την ΗΡ, ή τον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να προγραμματίσει μια συνάντηση. Η ΗΡ θα προγραμματίσει μία συνάντηση με κάθε αρμόδιο ανά τοποθεσία. Εάν δεν έχει ζητηθεί ή/και προγραμματιστεί κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης θα ξεκινήσει σε διάστημα μίας εβδομάδας από την παράδοση του υλικού στο χώρο παραλαβών ή στην πόρτα του Πελάτη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΗΡ και των εξουσιοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών αυτής. Στόχος είναι η παροχή της Υπηρεσίας εγκατάστασης να ολοκληρώνεται σε μία και μόνο επίσκεψη. Κάθε υπηρεσία που παρέχεται εκτός των τυπικών εργάσιμων ωρών της ΗΡ μπορεί να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Αποσυσκευασία: Η ΗΡ θα ελέγξει τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τον κατάλογο παραγγελίας και θα τα αποσυσκευάσει. Επίσης, η ΗΡ θα μεταφέρει τα υλικά συσκευασίας στο σημείο που θα καθορίσει ο Πελάτης, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. Εγκατάσταση: Ο Πελάτης θα πρέπει να αποσυσκευάσει τον εξοπλισμό και να τον τοποθετήσει στο σημείο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Η ΗΡ θα συνδέσει τις περιφερειακές συσκευές, τα καλώδια δικτύου και τα καλώδια τροφοδοσίας που περιλαμβάνονται στην ίδια παραγγελία. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε ένα σταθμό εργασίας (όχι διακομιστή). Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού της διεύθυνσης ΙΡ, της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων δικτύου και της επαλήθευσης της λειτουργικότητας της δικτυακής εκτύπωσης. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης και την επαλήθευση της λειτουργικότητας εκτύπωσης μέσω Internet. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του εκτυπωτή για δικτύωση, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ αυτόματης διαμόρφωσης με τη χρήση του πρωτοκόλλου BOOTCP ή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), και μη αυτόματης διαμόρφωσης με χρήση της διεύθυνσης ΙΡ, της προεπιλεγμένης πύλης και της μάσκας υποδικτύου. Για τα πολυλειτουργικά προϊόντα, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη ρύθμιση της λειτουργίας αποστολής σε και τη διαμόρφωση του εκτυπωτή για χρήση διακομιστή SMTP ή LDAP. Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, γίνεται μια βασική παρουσίαση στον κύριο χρήστη που θα υποδείξει ο Πελάτης σχετικά με το πώς μπορεί να τοποθετήσει αναλώσιμα, να εκτυπώσει μια δοκιμαστική σελίδα και να αποκαταστήσει τυχόν εμπλοκές χαρτιού. Επίσης, του παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές λειτουργίες, π.χ. για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου (αντιγραφή, εκτύπωση, αποστολή σε ), τον ενσωματωμένο web server και τις ειδοποιήσεις. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την παροχή βασικών πληροφοριών στον Πελάτη για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τη διενέργεια κλήσεων υποστήριξης προς την ΗΡ. Στη συνέχεια, η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα εξασφαλίσει την υπογραφή της βεβαίωσης αποδοχής/φόρμας ολοκλήρωσης έργου. Υποχρεώσεις Πελάτη Πρόσβαση στην τοποθεσία και στα προϊόντα Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει πρόσβαση στο κτίριο, τον όροφο, τα επιμέρους γραφεία, τα εργαστήρια και τις αίθουσες όπου θα παρασχεθεί η υπηρεσία κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα. Επιπλέον, ο Πελάτης οφείλει να παρέχει τον απαιτούμενο χώρο και τις λοιπές απαραίτητες παροχές, σε εύλογη απόσταση από τα προϊόντα, καθώς επίσης πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών, των πόρων και των εγκαταστάσεων που η ΗΡ θα κρίνει εύλογα ότι απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας υλοποίησης των προϊόντων και προκειμένου να μπορέσει ο τεχνικός εκπρόσωπός της να βοηθήσει στην εγκατάσταση των νέων μονάδων. Μεταξύ των υπόλοιπων πόρων, ο Πελάτης πρέπει να καταστήσει διαθέσιμο έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για κάθε επικοινωνία και θα υποδείξει τα γραφεία, τα εργαστήρια και τις 2

3 αίθουσες όπου θα γίνουν εγκαταστάσεις. Προετοιμασία χώρου Ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί ο καινούργιος υπολογιστής ή εκτυπωτής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και διαθέσιμος, δηλαδή πρέπει να έχει απομακρυνθεί ο παλιός εξοπλισμός. Εάν απαιτείται, ο Πελάτης πρέπει επίσης να καθαρίσει το χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο καινούργιος υπολογιστής ή εκτυπωτής. Στην περίπτωση εγκατάστασης υπολογιστή και εφόσον ο Πελάτης θέλει να αναθέσει τον καθαρισμό του χώρου στην ΗΡ, θα πρέπει να προμηθευτεί Υπηρεσίες απόσυρσης εξοπλισμού της ΗΡ. Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει την Υπηρεσία επιτόπιας εγκατάστασης εικόνας της ΗΡ, θα πρέπει να απομακρύνει τον παλιό εξοπλισμό (υπολογιστής, σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι) από το σημείο όπου θα τοποθετηθεί και θα εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός, χωρίς ωστόσο να τον μεταφέρει εκτός του γραφείου, του εργαστηρίου ή της αίθουσας όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Προγραμματισμός συνάντησης Η υποβολή παραγγελιών υλικού και υπηρεσιών γίνεται ανά τοποθεσία Πελάτη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας υπηρεσίας υλικού, το πρόσωπο που κάνει την αγορά οφείλει να αναφέρει το όνομα, το και τον αριθμό τηλεφώνου του αρμόδιου επικοινωνίας του Πελάτη. Ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών της ΗΡ θα προγραμματίσει μια συνάντηση με τον καθορισμένο αρμόδιο επικοινωνίας και θα κάνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της ζητούμενης υπηρεσίας. Ο αρμόδιος επικοινωνίας του Πελάτη θα πρέπει είτε να γνωρίζει την τοπική γλώσσα ως μητρική του (γραπτή και προφορική επικοινωνία), είτε να μπορεί να μιλά, να διαβάζει και να γράφει στα Αγγλικά. Διαχείριση έργου Ο Πελάτης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του έργου ή θα την αναθέσει στην ΗΡ, ή σε τρίτο προμηθευτή, μέσω άλλης υπηρεσίας διαχείρισης. Η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα προγραμματίσει μια συνάντηση με ένα άτομο ανά τοποθεσία εγκατάστασης. Η επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες ή η πληροφόρηση αυτών αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να καταρτίσει ένα λεπτομερές πλάνο εγκατάστασης/απεγκατάστασης (κτίριο, όροφος, τμήμα, γραφείο, χρήστης, μοντέλο νέας συσκευής κ.λπ.), το οποίο θα πρέπει να διαθέσει στον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών της ΗΡ προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην παροχή της υπηρεσίας. Για τις ρυθμίσεις ασφάλειας, τις συνδέσεις δικτύου και τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας και απεικόνισης, απαιτούνται πρόσθετες παράμετροι, π.χ. κωδικός πρόσβασης BIOS, όνομα υπολογιστή, όνομα τομέα, όνομα διαχειριστή, κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, όνομα και κωδικός πρόσβασης λογαριασμού χρήστη. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να παρέχει πληροφορίες (π.χ. διευθύνσεις ΙΡ) και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλου του υλικού, υλικολογισμικού και λογισμικού που θα χρειαστεί ο ειδικός παροχής υπηρεσιών της ΗΡ για να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν η διαχείριση έργου ή ο συντονισμός της υλοποίησης γίνεται σε χώρα όπου δεν μιλούν Αγγλικά, ο αρμόδιος επικοινωνίας του Πελάτη θα πρέπει είτε να γνωρίζει την τοπική γλώσσα ως μητρική του (γραπτή και προφορική επικοινωνία), είτε να μπορεί να μιλά, να διαβάζει και να γράφει στα Αγγλικά. Συμβατότητα βοηθητικού εξοπλισμού υπολογιστή Εάν ο Πελάτης έχει ζητήσει τη σύνδεση του υπάρχοντος, παλαιότερου βοηθητικού εξοπλισμού, π.χ. οθόνη, σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης, πληκτρολόγιο και ποντίκι, με τον καινούργιο υπολογιστή (επιτραπέζιος υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, thin client ή σταθμός εργασίας), οφείλει να διασφαλίσει τη συμβατότητα αυτού του βοηθητικού εξοπλισμού με τον καινούργιο υπολογιστή. Η δεν περιλαμβάνει καμία λογική διαμόρφωση των περιφερειακών συσκευών σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που αφορούν την οθόνη ή το ποντίκι. Προετοιμασία καλωδιώσεων Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει την ολοκλήρωση των καλωδιώσεων τροφοδοσίας και δικτύωσης στον καθορισμένο χώρο εγκατάστασης, πριν από την έναρξη των υπηρεσιών εγκατάστασης. Σημείο συλλογής υπολογιστών Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα προς εγκατάσταση θα βρίσκονται σε ένα κεντρικό σημείο συλλογής και ότι οι αποστάσεις από αυτό το κεντρικό σημείο μέχρι τα καθορισμένα γραφεία, εργαστήρια ή αίθουσες όπου θα γίνει η εγκατάσταση είναι αποδεκτές. Το κεντρικό σημείο συλλογής του Πελάτη πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. 3

4 Το κεντρικό σημείο συλλογής μπορεί να είναι ο χώρος υποδοχής του κτιρίου ή ο χώρος παραλαβών (πόρτα ή ράμπα) όπου θα παραδοθούν τα προϊόντα από το μεταφορέα. Εάν ο Πελάτης θέλει να επιλέξει ως κεντρικό σημείο συλλογής κάποιον άλλον χώρο και να ζητήσει από την ΗΡ να τοποθετήσει τα προϊόντα σε άλλο χώρο, και όχι στο χώρο υποδοχής του κτιρίου ή στο χώρο παραλαβών (πόρτα ή ράμπα), θα πρέπει να παραγγείλει την Υπηρεσία logistics πρόσθετης αξίας για εσωτερικές παραδόσεις, η οποία παρέχεται ξεχωριστά. Πρόσβαση στο χώρο Η πρόσβαση στο σημείο συλλογής πρέπει να είναι ελεύθερη (π.χ. να μην υπάρχουν περιορισμοί, κλειδωμένες πόρτες κ.λπ.). Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει κάθε απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό, π.χ. περονοφόρα οχήματα και τροχήλατο εξοπλισμό μεταφοράς, καθώς και τους αντίστοιχους χειριστές. Εάν υπάρχουν ανελκυστήρες, ο Πελάτης θα παρέχει πρόσβαση στους ανελκυστήρες για τη μεταφορά των προϊόντων σε άλλους ορόφους. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΗΡ, ή τον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών αυτής, για τις απαιτούμενες άδειες ή κάρτες πρόσβασης σε στρατιωτικούς ή δημόσιους χώρους, εργαστήρια κ.ο.κ. Άδειες χρήσης Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει λογισμικό με άδεια χρήσης και έγκυρα κλειδιά, εφόσον απαιτείται, για την εγκατάστασή του από την ΗΡ. Η ΗΡ δεν οφείλει να επαληθεύσει τις άδειες χρήσης ή την εγκυρότητα του λογισμικού που θα παρέχει ο Πελάτης προς εγκατάσταση. Εικόνα με δυνατότητα εκκίνησης Είτε οι υπολογιστές προς εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν προεγκατεστημένη εικόνα με δυνατότητα εκκίνησης, είτε ο Πελάτης θα πρέπει να έχει παραγγείλει την Υπηρεσία επιτόπιας εγκατάστασης εικόνας. Δικτυακή εγκατάσταση εκτυπωτή Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της διεύθυνσης ΙΡ, τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου και την επαλήθευση της λειτουργικότητας του δικτυακού εκτυπωτή. Γενικές υποχρεώσεις Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Ο Πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία, τα δεδομένα ή τα προγράμματά του πριν από την έναρξη παροχής των Υπηρεσιών υλοποίησης, ώστε να είναι σε θέση να ανακτήσει τυχόν αρχεία, δεδομένα ή προγράμματα που θα διαγραφούν ή θα τροποποιηθούν. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα ή διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επικίνδυνο περιβάλλον Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΗΡ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στο χώρο εργασίας που έχει εκχωρηθεί στην ΗΡ υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων της ΗΡ ή των τεχνικών εκπροσώπων της. Η ΗΡ μπορεί να αναβάλει την παροχή των Υπηρεσιών υλοποίησης, μέχρι ο Πελάτης να αποκαταστήσει τους εν λόγω κινδύνους. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ο Πελάτης πρέπει να διαθέσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για όσο χρονικό διάστημα οι τεχνικοί αντιπρόσωποι της ΗΡ παρέχουν τις Υπηρεσίες υλοποίησης στις εγκαταστάσεις του. Ο αντιπρόσωπος του Πελάτη θα πρέπει είτε να γνωρίζει την τοπική γλώσσα ως μητρική του (γραπτή και προφορική επικοινωνία), είτε να μπορεί να μιλά, να διαβάζει και να γράφει στα Αγγλικά. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις Ο Πελάτης πρέπει να εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχει αγοράσει. Γενικές διατάξεις Ώρες λειτουργίας Οι Υπηρεσίες υλοποίησης της ΗΡ παρέχονται κατά τις τοπικές συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες της ΗΡ, εξαιρουμένων των τοπικών δημόσιων αργιών της ΗΡ. 4

5 Υπεργολαβία Η ΗΡ μπορεί (α) να αναθέσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της (συνολικά ή εν μέρει) σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών αυτής, ή (β) να αναθέσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε άλλο νομικό πρόσωπο της ΗΡ, οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης. Τοποθεσία παράδοσης Οι εγκαταστάσεις υλοποιούνται μόνο στις τοποθεσίες αποστολής. Υποστηριζόμενο υλικό Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, thin client, σταθμούς εργασίας, συσκευές POS για καταστήματα λιανικής, tablet και εκτυπωτές της ΗΡ. Πρόσθετες χρεώσεις Η ΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει, βάσει χρόνου και υλικών, κάθε πρόσθετη εργασία πάνω και πέρα από την αναφερόμενη τιμή της υπηρεσίας, η οποία μπορεί να προκύψει από εργασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσίας ή άλλων απαιτήσεων που δεν πληροί ο Πελάτης. Ελαττωματικό υλικό Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που παρέχονται ή υποστηρίζονται από την ΗΡ, εφόσον κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης διαπιστωθεί ότι το υλικό είναι ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί ή θα επισκευαστεί σύμφωνα με τους αρχικούς όρους εγγύησης του κατασκευαστή. Γεωγραφική κάλυψη Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις τοποθεσίες. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τους περιορισμούς σε μια συγκεκριμένη χώρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΗΡ. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα μετακίνησης. Πληροφορίες παραγγελίας Οι Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ είναι διαθέσιμες για παραγγελία μόνο στην περίπτωση αγοράς νέου υπολογιστή (επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής, thin client ή σταθμός εργασίας) ή εκτυπωτή. Οι Υπηρεσίες υλοποίησης καλύπτουν μόνο υπολογιστές, οθόνες, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, πληκτρολόγια, ποντίκια και εκτυπωτές. Η παραγγελία της υπηρεσίας γίνεται μόνο για τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή. Η σύνδεση του παραπάνω βοηθητικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται. Κατά κανόνα, η υπηρεσία περιορίζεται στους υπολογιστές, τους εκτυπωτές και το βοηθητικό εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Ωστόσο, η ΗΡ θα συνδέσει τον παραπάνω προϋπάρχοντα βοηθητικό εξοπλισμό στον καινούργιο υπολογιστή ή εκτυπωτή, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του Πελάτη που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ για υπολογιστές ή εκτυπωτές περιορίζονται σε έως μονάδες ανά παραγγελία και υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς: Για τις παραγγελίες έως 10 μονάδων ανά τοποθεσία, όλες οι μονάδες θα πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα. Για τις παραγγελίες άνω των 10 μονάδων ανά τοποθεσία, θα πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον 10 μονάδες ανά ημέρα. Η παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ εβδομάδων από την παράδοση του υλικού. Οι παραγγελίες άνω των μονάδων μπορούν να γίνουν μέσω των Υπηρεσιών HP GetMore. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/deploy Εγγραφείτε για ενημερώσεις hp.com/go/getupdated Μοιραστείτε το με τους συναδέλφους σας Οι Υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ, που παρέχονται ή υποδεικνύονται στον Πελάτη κατά την αγορά. Ο Πελάτης ενδέχεται να έχει πρόσθετα νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και τα εν λόγω δικαιώματα δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση της HP που παρέχεται με ένα προϊόν HP. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP παρατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος. 4AA5-6454ELE, Ιούνιος 2015, Αναθ. 1

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Επισκόπηση Η διαδικασία εγκατάστασης της ενημέρωσης λογισμικού της οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2, ή νεότερης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτθν Επιχείρθςθ

Δίκτυα Η/Υ ςτθν Επιχείρθςθ Δίκτυα Η/Υ ςτθν Επιχείρθςθ Ρυθμίςεισ δικτύου ςτα Windows XP Γκάμασ Βαςίλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ Ρυκμίςεισ δικτφου ςτα Windows XP Σα Windows XP υποςτηρίζουν πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίασ. Θα επικεντρωθούμε

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 2.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 2.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗ Έναρξη εφαρμογής Επιλογή θέσης Καταχώρηση παραγγελίας Προβολή θέσης Πληρωμή Αποχρέωση σερβιτόρου Ταμεία ημέρας Περιοδικές αναφορές ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κατάλογος ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης NEO Panda Antivirus 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϊόντα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προϊόντα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σεχνικό έγγραφο για προϊόντα HP LaserJet Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας... 1 Προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής:

Στις δυνατότητες της Υπηρεσίας σας (ή στα βασικά βήματα της Υπηρεσίας) περιλαμβάνονται τα εξής: Περιγραφή Υπηρεσίας Out of Warranty Technical Support Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει την Υπηρεσία Out of Warranty Technical Support (τεχνική υποστήριξη εκτός εγγύησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα PlayStation 4-419-422-01(1)

Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα PlayStation 4-419-422-01(1) Γονικός έλεγχος ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Ρυθμίστε το γονικό έλεγχο στο σύστημα Vita πριν επιτρέψετε στο παιδί σας να παίξει. 4-419-422-01(1) Το σύστημα Vita προσφέρει λειτουργίες για να βοηθάει τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Διεύθυνση Πληροφορικής Συντάκτης : Αποστολάκου Κανέλλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A Αθήνα Μάρτιος 2009 - 2/8 - Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Η εταιρεία μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η FEVE είναι ταγμένη στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας και στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα