Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης"

Transcript

1 Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των χρηστών Τυπική εγκατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο Εύκολη παραγγελία Επισκόπηση υπηρεσίας Η παροχή της Υπηρεσίας εγκατάστασης ΗΡ γίνεται στο χώρο σας από τεχνικό εκπρόσωπο της ΗΡ. Στην περίπτωση εγκατάστασης υπολογιστή, ο τεχνικός εκπρόσωπος θα παραδώσει τα προϊόντα στο χώρο που θα καθορίσετε. Στην περίπτωση εγκατάστασης εκτυπωτή, ο τεχνικός εκπρόσωπος θα μεταβεί στο χώρο όπου βρίσκεται ο εκτυπωτής. Ο τεχνικός εκπρόσωπος θα εγκαταστήσει τις κύριες και περιφερειακές συσκευές και θα απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Αυτή είναι η βασική υπηρεσία εγκατάστασης που παρέχεται στους πελάτες στην ευρύτερη κατηγορία των Υπηρεσιών υλοποίησης ΗΡ, οι οποίες επικεντρώνονται στη διανομή, παράδοση, εγκατάσταση και απόσυρση προϊόντων της ΗΡ. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του χρόνου που πρέπει να δαπανήσουν οι ομάδες ΙΤ κατά την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή την ανανέωση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. Προδιαγραφές HP Στο πλαίσιο αυτής της βασικής έκδοσης της υπηρεσίας εγκατάστασης, ένας τεχνικός εκπρόσωπος της ΗΡ θα εγκαταστήσει τη νέα συσκευή στον καθορισμένο χώρο (γραφείο, εργαστήριο ή αίθουσα) στις εγκαταστάσεις του Πελάτη και θα απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας από το χώρο εργασίας. Σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την παραλαβή των συστημάτων από ένα κεντρικό σημείο συλλογής στις εγκαταστάσεις του Πελάτη. Σε ό,τι αφορά τους εκτυπωτές, ο Πελάτης θα πρέπει να αποσυσκευάσει τον εξοπλισμό και να τον τοποθετήσει στο σημείο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Για τους υπολογιστές, η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει δημιουργία προφίλ χρηστών, διαμόρφωση δικτύου ή εγκατάσταση λογισμικού. Η ΗΡ για υπολογιστές περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Επικοινωνία με τον Πελάτη: Η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να προγραμματίσουν μια συνάντηση. Η ΗΡ θα επικοινωνήσει με το άτομο που αναγράφεται ως αρμόδιος στην παραγγελία του Πελάτη και θα προγραμματίσει μια συνάντηση. Η υπηρεσία προβλέπει μία συνάντηση με κάθε αρμόδιο ανά τοποθεσία εγκατάστασης. Εάν δεν έχει ζητηθεί ή/και προγραμματιστεί κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης θα ξεκινήσει σε διάστημα μίας εβδομάδας από την παράδοση του υλικού στο χώρο παραλαβών ή στην πόρτα του Πελάτη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΗΡ και των εξουσιοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών αυτής. Στόχος είναι η παροχή της Υπηρεσίας εγκατάστασης να ολοκληρώνεται σε μία και μόνο επίσκεψη. Παράδοση στο χώρο παραλαβών του Πελάτη: Η ΗΡ θα παραλάβει τα προϊόντα από το χώρο παραλαβών ή την αποθήκη του Πελάτη και θα τα μεταφέρει στο χώρο που θα προσδιορίσει ο Πελάτης (π.χ. γραφείο τελικού χρήστη, εργαστήριο ή αίθουσα). Ο χώρος παραλαβών ή η αποθήκη του Πελάτη πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. Αποσυσκευασία: Η ΗΡ θα ελέγξει τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τον κατάλογο παραγγελίας και θα τα αποσυσκευάσει. Επίσης, η ΗΡ θα μεταφέρει τα υλικά συσκευασίας στο σημείο που θα καθορίσει ο Πελάτης, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. Εγκατάσταση: Η ΗΡ θα τοποθετήσει τον υπολογιστή στο σημείο που θα υποδείξει ο Πελάτης και θα συνδέσει τις περιφερειακές συσκευές, τα καλώδια δικτύου και τα καλώδια τροφοδοσίας. Ως περιφερειακές συσκευές νοούνται αποκλειστικά και μόνο η οθόνη, ο σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει επιτοίχια τοποθέτηση. Ενεργοποίηση/εκκίνηση: Η ΗΡ θα ενεργοποιήσει τον υπολογιστή και θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες προετοιμασίας με την εγκατεστημένη εικόνα.

2 Στη συνέχεια, η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα εξασφαλίσει την υπογραφή της βεβαίωσης αποδοχής/φόρμας ολοκλήρωσης έργου. Η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, δεν έχει δικαίωμα να αναβάλει την έκδοση του τιμολογίου εγκατάστασης με αφορμή την υπογραφή της βεβαίωσης αποδοχής/φόρμας ολοκλήρωσης έργου. Η ΗΡ για εκτυπωτές περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Επικοινωνία με τον Πελάτη: Ο Πελάτης θα επικοινωνήσει με την ΗΡ, ή τον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να προγραμματίσει μια συνάντηση. Η ΗΡ θα προγραμματίσει μία συνάντηση με κάθε αρμόδιο ανά τοποθεσία. Εάν δεν έχει ζητηθεί ή/και προγραμματιστεί κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης θα ξεκινήσει σε διάστημα μίας εβδομάδας από την παράδοση του υλικού στο χώρο παραλαβών ή στην πόρτα του Πελάτη. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της ΗΡ και των εξουσιοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών αυτής. Στόχος είναι η παροχή της Υπηρεσίας εγκατάστασης να ολοκληρώνεται σε μία και μόνο επίσκεψη. Κάθε υπηρεσία που παρέχεται εκτός των τυπικών εργάσιμων ωρών της ΗΡ μπορεί να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Αποσυσκευασία: Η ΗΡ θα ελέγξει τα παραδοθέντα προϊόντα σύμφωνα με τον κατάλογο παραγγελίας και θα τα αποσυσκευάσει. Επίσης, η ΗΡ θα μεταφέρει τα υλικά συσκευασίας στο σημείο που θα καθορίσει ο Πελάτης, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. Εγκατάσταση: Ο Πελάτης θα πρέπει να αποσυσκευάσει τον εξοπλισμό και να τον τοποθετήσει στο σημείο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Η ΗΡ θα συνδέσει τις περιφερειακές συσκευές, τα καλώδια δικτύου και τα καλώδια τροφοδοσίας που περιλαμβάνονται στην ίδια παραγγελία. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε ένα σταθμό εργασίας (όχι διακομιστή). Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση του εκτυπωτή σε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού της διεύθυνσης ΙΡ, της διαμόρφωσης των ρυθμίσεων δικτύου και της επαλήθευσης της λειτουργικότητας της δικτυακής εκτύπωσης. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης και την επαλήθευση της λειτουργικότητας εκτύπωσης μέσω Internet. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του εκτυπωτή για δικτύωση, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ αυτόματης διαμόρφωσης με τη χρήση του πρωτοκόλλου BOOTCP ή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), και μη αυτόματης διαμόρφωσης με χρήση της διεύθυνσης ΙΡ, της προεπιλεγμένης πύλης και της μάσκας υποδικτύου. Για τα πολυλειτουργικά προϊόντα, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη ρύθμιση της λειτουργίας αποστολής σε και τη διαμόρφωση του εκτυπωτή για χρήση διακομιστή SMTP ή LDAP. Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, γίνεται μια βασική παρουσίαση στον κύριο χρήστη που θα υποδείξει ο Πελάτης σχετικά με το πώς μπορεί να τοποθετήσει αναλώσιμα, να εκτυπώσει μια δοκιμαστική σελίδα και να αποκαταστήσει τυχόν εμπλοκές χαρτιού. Επίσης, του παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις βασικές λειτουργίες, π.χ. για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου (αντιγραφή, εκτύπωση, αποστολή σε ), τον ενσωματωμένο web server και τις ειδοποιήσεις. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την παροχή βασικών πληροφοριών στον Πελάτη για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τη διενέργεια κλήσεων υποστήριξης προς την ΗΡ. Στη συνέχεια, η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα εξασφαλίσει την υπογραφή της βεβαίωσης αποδοχής/φόρμας ολοκλήρωσης έργου. Υποχρεώσεις Πελάτη Πρόσβαση στην τοποθεσία και στα προϊόντα Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει πρόσβαση στο κτίριο, τον όροφο, τα επιμέρους γραφεία, τα εργαστήρια και τις αίθουσες όπου θα παρασχεθεί η υπηρεσία κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα. Επιπλέον, ο Πελάτης οφείλει να παρέχει τον απαιτούμενο χώρο και τις λοιπές απαραίτητες παροχές, σε εύλογη απόσταση από τα προϊόντα, καθώς επίσης πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών, των πόρων και των εγκαταστάσεων που η ΗΡ θα κρίνει εύλογα ότι απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας υλοποίησης των προϊόντων και προκειμένου να μπορέσει ο τεχνικός εκπρόσωπός της να βοηθήσει στην εγκατάσταση των νέων μονάδων. Μεταξύ των υπόλοιπων πόρων, ο Πελάτης πρέπει να καταστήσει διαθέσιμο έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για κάθε επικοινωνία και θα υποδείξει τα γραφεία, τα εργαστήρια και τις 2

3 αίθουσες όπου θα γίνουν εγκαταστάσεις. Προετοιμασία χώρου Ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί ο καινούργιος υπολογιστής ή εκτυπωτής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και διαθέσιμος, δηλαδή πρέπει να έχει απομακρυνθεί ο παλιός εξοπλισμός. Εάν απαιτείται, ο Πελάτης πρέπει επίσης να καθαρίσει το χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο καινούργιος υπολογιστής ή εκτυπωτής. Στην περίπτωση εγκατάστασης υπολογιστή και εφόσον ο Πελάτης θέλει να αναθέσει τον καθαρισμό του χώρου στην ΗΡ, θα πρέπει να προμηθευτεί Υπηρεσίες απόσυρσης εξοπλισμού της ΗΡ. Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει την Υπηρεσία επιτόπιας εγκατάστασης εικόνας της ΗΡ, θα πρέπει να απομακρύνει τον παλιό εξοπλισμό (υπολογιστής, σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι) από το σημείο όπου θα τοποθετηθεί και θα εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός, χωρίς ωστόσο να τον μεταφέρει εκτός του γραφείου, του εργαστηρίου ή της αίθουσας όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Προγραμματισμός συνάντησης Η υποβολή παραγγελιών υλικού και υπηρεσιών γίνεται ανά τοποθεσία Πελάτη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας υπηρεσίας υλικού, το πρόσωπο που κάνει την αγορά οφείλει να αναφέρει το όνομα, το και τον αριθμό τηλεφώνου του αρμόδιου επικοινωνίας του Πελάτη. Ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών της ΗΡ θα προγραμματίσει μια συνάντηση με τον καθορισμένο αρμόδιο επικοινωνίας και θα κάνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της ζητούμενης υπηρεσίας. Ο αρμόδιος επικοινωνίας του Πελάτη θα πρέπει είτε να γνωρίζει την τοπική γλώσσα ως μητρική του (γραπτή και προφορική επικοινωνία), είτε να μπορεί να μιλά, να διαβάζει και να γράφει στα Αγγλικά. Διαχείριση έργου Ο Πελάτης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του έργου ή θα την αναθέσει στην ΗΡ, ή σε τρίτο προμηθευτή, μέσω άλλης υπηρεσίας διαχείρισης. Η ΗΡ, ή ο εξουσιοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών αυτής, θα προγραμματίσει μια συνάντηση με ένα άτομο ανά τοποθεσία εγκατάστασης. Η επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες ή η πληροφόρηση αυτών αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να καταρτίσει ένα λεπτομερές πλάνο εγκατάστασης/απεγκατάστασης (κτίριο, όροφος, τμήμα, γραφείο, χρήστης, μοντέλο νέας συσκευής κ.λπ.), το οποίο θα πρέπει να διαθέσει στον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών της ΗΡ προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην παροχή της υπηρεσίας. Για τις ρυθμίσεις ασφάλειας, τις συνδέσεις δικτύου και τις υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας και απεικόνισης, απαιτούνται πρόσθετες παράμετροι, π.χ. κωδικός πρόσβασης BIOS, όνομα υπολογιστή, όνομα τομέα, όνομα διαχειριστή, κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, όνομα και κωδικός πρόσβασης λογαριασμού χρήστη. Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, να παρέχει πληροφορίες (π.χ. διευθύνσεις ΙΡ) και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλου του υλικού, υλικολογισμικού και λογισμικού που θα χρειαστεί ο ειδικός παροχής υπηρεσιών της ΗΡ για να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν η διαχείριση έργου ή ο συντονισμός της υλοποίησης γίνεται σε χώρα όπου δεν μιλούν Αγγλικά, ο αρμόδιος επικοινωνίας του Πελάτη θα πρέπει είτε να γνωρίζει την τοπική γλώσσα ως μητρική του (γραπτή και προφορική επικοινωνία), είτε να μπορεί να μιλά, να διαβάζει και να γράφει στα Αγγλικά. Συμβατότητα βοηθητικού εξοπλισμού υπολογιστή Εάν ο Πελάτης έχει ζητήσει τη σύνδεση του υπάρχοντος, παλαιότερου βοηθητικού εξοπλισμού, π.χ. οθόνη, σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης, πληκτρολόγιο και ποντίκι, με τον καινούργιο υπολογιστή (επιτραπέζιος υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, thin client ή σταθμός εργασίας), οφείλει να διασφαλίσει τη συμβατότητα αυτού του βοηθητικού εξοπλισμού με τον καινούργιο υπολογιστή. Η δεν περιλαμβάνει καμία λογική διαμόρφωση των περιφερειακών συσκευών σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που αφορούν την οθόνη ή το ποντίκι. Προετοιμασία καλωδιώσεων Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει την ολοκλήρωση των καλωδιώσεων τροφοδοσίας και δικτύωσης στον καθορισμένο χώρο εγκατάστασης, πριν από την έναρξη των υπηρεσιών εγκατάστασης. Σημείο συλλογής υπολογιστών Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα προς εγκατάσταση θα βρίσκονται σε ένα κεντρικό σημείο συλλογής και ότι οι αποστάσεις από αυτό το κεντρικό σημείο μέχρι τα καθορισμένα γραφεία, εργαστήρια ή αίθουσες όπου θα γίνει η εγκατάσταση είναι αποδεκτές. Το κεντρικό σημείο συλλογής του Πελάτη πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο, το εργαστήριο ή την αίθουσα όπου θα γίνει η τελική παράδοση των προϊόντων. 3

4 Το κεντρικό σημείο συλλογής μπορεί να είναι ο χώρος υποδοχής του κτιρίου ή ο χώρος παραλαβών (πόρτα ή ράμπα) όπου θα παραδοθούν τα προϊόντα από το μεταφορέα. Εάν ο Πελάτης θέλει να επιλέξει ως κεντρικό σημείο συλλογής κάποιον άλλον χώρο και να ζητήσει από την ΗΡ να τοποθετήσει τα προϊόντα σε άλλο χώρο, και όχι στο χώρο υποδοχής του κτιρίου ή στο χώρο παραλαβών (πόρτα ή ράμπα), θα πρέπει να παραγγείλει την Υπηρεσία logistics πρόσθετης αξίας για εσωτερικές παραδόσεις, η οποία παρέχεται ξεχωριστά. Πρόσβαση στο χώρο Η πρόσβαση στο σημείο συλλογής πρέπει να είναι ελεύθερη (π.χ. να μην υπάρχουν περιορισμοί, κλειδωμένες πόρτες κ.λπ.). Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει κάθε απαιτούμενο ειδικό εξοπλισμό, π.χ. περονοφόρα οχήματα και τροχήλατο εξοπλισμό μεταφοράς, καθώς και τους αντίστοιχους χειριστές. Εάν υπάρχουν ανελκυστήρες, ο Πελάτης θα παρέχει πρόσβαση στους ανελκυστήρες για τη μεταφορά των προϊόντων σε άλλους ορόφους. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΗΡ, ή τον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών αυτής, για τις απαιτούμενες άδειες ή κάρτες πρόσβασης σε στρατιωτικούς ή δημόσιους χώρους, εργαστήρια κ.ο.κ. Άδειες χρήσης Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει λογισμικό με άδεια χρήσης και έγκυρα κλειδιά, εφόσον απαιτείται, για την εγκατάστασή του από την ΗΡ. Η ΗΡ δεν οφείλει να επαληθεύσει τις άδειες χρήσης ή την εγκυρότητα του λογισμικού που θα παρέχει ο Πελάτης προς εγκατάσταση. Εικόνα με δυνατότητα εκκίνησης Είτε οι υπολογιστές προς εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν προεγκατεστημένη εικόνα με δυνατότητα εκκίνησης, είτε ο Πελάτης θα πρέπει να έχει παραγγείλει την Υπηρεσία επιτόπιας εγκατάστασης εικόνας. Δικτυακή εγκατάσταση εκτυπωτή Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της διεύθυνσης ΙΡ, τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου και την επαλήθευση της λειτουργικότητας του δικτυακού εκτυπωτή. Γενικές υποχρεώσεις Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων Ο Πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία, τα δεδομένα ή τα προγράμματά του πριν από την έναρξη παροχής των Υπηρεσιών υλοποίησης, ώστε να είναι σε θέση να ανακτήσει τυχόν αρχεία, δεδομένα ή προγράμματα που θα διαγραφούν ή θα τροποποιηθούν. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα ή διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επικίνδυνο περιβάλλον Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΗΡ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στο χώρο εργασίας που έχει εκχωρηθεί στην ΗΡ υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων της ΗΡ ή των τεχνικών εκπροσώπων της. Η ΗΡ μπορεί να αναβάλει την παροχή των Υπηρεσιών υλοποίησης, μέχρι ο Πελάτης να αποκαταστήσει τους εν λόγω κινδύνους. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ο Πελάτης πρέπει να διαθέσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για όσο χρονικό διάστημα οι τεχνικοί αντιπρόσωποι της ΗΡ παρέχουν τις Υπηρεσίες υλοποίησης στις εγκαταστάσεις του. Ο αντιπρόσωπος του Πελάτη θα πρέπει είτε να γνωρίζει την τοπική γλώσσα ως μητρική του (γραπτή και προφορική επικοινωνία), είτε να μπορεί να μιλά, να διαβάζει και να γράφει στα Αγγλικά. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις Ο Πελάτης πρέπει να εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχει αγοράσει. Γενικές διατάξεις Ώρες λειτουργίας Οι Υπηρεσίες υλοποίησης της ΗΡ παρέχονται κατά τις τοπικές συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες της ΗΡ, εξαιρουμένων των τοπικών δημόσιων αργιών της ΗΡ. 4

5 Υπεργολαβία Η ΗΡ μπορεί (α) να αναθέσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της (συνολικά ή εν μέρει) σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών αυτής, ή (β) να αναθέσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε άλλο νομικό πρόσωπο της ΗΡ, οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης. Τοποθεσία παράδοσης Οι εγκαταστάσεις υλοποιούνται μόνο στις τοποθεσίες αποστολής. Υποστηριζόμενο υλικό Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, thin client, σταθμούς εργασίας, συσκευές POS για καταστήματα λιανικής, tablet και εκτυπωτές της ΗΡ. Πρόσθετες χρεώσεις Η ΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει, βάσει χρόνου και υλικών, κάθε πρόσθετη εργασία πάνω και πέρα από την αναφερόμενη τιμή της υπηρεσίας, η οποία μπορεί να προκύψει από εργασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσίας ή άλλων απαιτήσεων που δεν πληροί ο Πελάτης. Ελαττωματικό υλικό Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που παρέχονται ή υποστηρίζονται από την ΗΡ, εφόσον κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης διαπιστωθεί ότι το υλικό είναι ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί ή θα επισκευαστεί σύμφωνα με τους αρχικούς όρους εγγύησης του κατασκευαστή. Γεωγραφική κάλυψη Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις τοποθεσίες. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τους περιορισμούς σε μια συγκεκριμένη χώρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΗΡ. Ενδέχεται να ισχύουν έξοδα μετακίνησης. Πληροφορίες παραγγελίας Οι Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ είναι διαθέσιμες για παραγγελία μόνο στην περίπτωση αγοράς νέου υπολογιστή (επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής, thin client ή σταθμός εργασίας) ή εκτυπωτή. Οι Υπηρεσίες υλοποίησης καλύπτουν μόνο υπολογιστές, οθόνες, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, πληκτρολόγια, ποντίκια και εκτυπωτές. Η παραγγελία της υπηρεσίας γίνεται μόνο για τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή. Η σύνδεση του παραπάνω βοηθητικού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται. Κατά κανόνα, η υπηρεσία περιορίζεται στους υπολογιστές, τους εκτυπωτές και το βοηθητικό εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στην παραγγελία. Ωστόσο, η ΗΡ θα συνδέσει τον παραπάνω προϋπάρχοντα βοηθητικό εξοπλισμό στον καινούργιο υπολογιστή ή εκτυπωτή, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του Πελάτη που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ για υπολογιστές ή εκτυπωτές περιορίζονται σε έως μονάδες ανά παραγγελία και υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς: Για τις παραγγελίες έως 10 μονάδων ανά τοποθεσία, όλες οι μονάδες θα πρέπει να εγκατασταθούν ταυτόχρονα. Για τις παραγγελίες άνω των 10 μονάδων ανά τοποθεσία, θα πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον 10 μονάδες ανά ημέρα. Η παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ εβδομάδων από την παράδοση του υλικού. Οι παραγγελίες άνω των μονάδων μπορούν να γίνουν μέσω των Υπηρεσιών HP GetMore. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/deploy Εγγραφείτε για ενημερώσεις hp.com/go/getupdated Μοιραστείτε το με τους συναδέλφους σας Οι Υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ, που παρέχονται ή υποδεικνύονται στον Πελάτη κατά την αγορά. Ο Πελάτης ενδέχεται να έχει πρόσθετα νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και τα εν λόγω δικαιώματα δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση της HP που παρέχεται με ένα προϊόν HP. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP παρατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος. 4AA5-6454ELE, Ιούνιος 2015, Αναθ. 1

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Scan Station 700 & Scan Station 720EX

Scan Station 700 & Scan Station 720EX Scan Station 700 & Scan Station 720EX Οδηγός για διαχειριστές A-61796_el 5K2728 Ασφάλεια Τοποθετήστε το Kodak Scan Station 700/720EX σε επίπεδη επιφάνεια εργασίας που να αντέχει βάρος 9,97 κιλών (22 λιβρών).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Περιεχόμενα Internet Security 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης» Περιγραφή Υπηρεσιών βάσει σύμβασης H αιτούμενη υπηρεσία εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα