Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο"

Transcript

1 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Εξοπλισμός Γραφείου - Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Καταγραφή συστημάτων Εκτίμηση τεχνικών μέτρωνεξοικονόμησης ενέργειας Σχέδιο Δράσης Εκθεση... 9 Αναφορές Παράρτημα

2 1 Συγγραφείς: Kallman, Kerstin Berliner Energieagentur GmbH Ιστοσελίδα GreenBuilding website: Το έργο GreenBuilding υποστηρίζεται από το: Όμάδα έργου: Disclaimer EU Commission: The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 2 1. Εισαγωγή Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα GreenBuilding, η επιχείρηση δηλώνει τη δέσμευσή της να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση στα κτίρια της που συμμετέχουν σ αυτή την προσπάθεια. Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε βοήθεια για την διαδικασία εκτίμησης και επίτευξης της μέγιστης δυνατής ενεργειακής απόδοσης στον τομέα του Εξοπλισμού Γραφείου. Η ενεργειακή κατανάλωση των τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ) αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 40% αναμένεται τα επόμενα 10 χρόνια (έτος αναφοράς το 2003). Συνεπώς, ο εξοπλισμός γραφείου γίνεται ένας από τους κύριους τομείς ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια γραφείων και κυμαίνεται μεταξύ 20% - 40%. Παράλληλα, εξοικονόμηση της τάξης του 40% - 50% είναι οικονομικά εφικτή και θα οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 200 ευρώ ανά θέση εργασίας, για χρόνο ζωής του εξοπλισμού 5 έτη [Energy-Star]. Η επίτευξη της επιθυμητής ενεργειακής εξοικονόμησης μπορεί να γίνει μόνο με τη μείωση της ισχύος με κάθε τρόπο (λειτουργικός, standby/sleep και κλείσιμο συσκευής) και μειώνοντας τις ώρες λειτουργίας της διαδικασίας που καταναλώνει την υψηλότερη ισχύ ή τις συνολικές ώρες λειτουργίας. Έτσι είναι απαραίτητη τόσο η προμήθεια ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού όσο και η ενεργειακά αποδοτική χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Ο ευφυής εξοπλισμός γραφείου με αποδοτική διαχείριση της ισχύος συμβάλλει στην ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια, παρ όλα αυτά όμως η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του εξοπλισμού απαιτεί ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους ίδιους τους χρήστες. 2. Καταγραφή Συστημάτων Ως πρώτο βήμα για την αναγνώριση των κατάλληλων μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, ένα μέλος του προγράμματος Greenbuilding θα πρέπει να κάνει καταγραφή του εξοπλισμού των γραφείων και των κύριων λειτουργικών παραμέτρων. Η καταγραφή πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις. α) Περιγραφή συστήματος ΟΙ ακόλουθες συσκευές και οι ομάδες συστημάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην καταγραφή : Η/Υ, laptop οθόνες και πίνακες LCD Εκτυπωτές, fax, και πολυμηχανήματα Φωτοτυπικά και scanners Modem Server

4 3 WLAN και LAN routers Ακουστικός εξοπλισμός και beamers Τηλεφωνικές συσκευές και κέντρα Συσκευές με μπαταρία (ασύρματο mouse κ.ά.) β) Μέτρηση των παραμέτρων Η ηλεκτρική κατανάλωση του εξοπλισμού γραφείων συνήθως δεν μετράται χωριστά. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των συσκευών, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν μέτρα σε κάθε επί μέρους συσκευή. Οι συσκευές και τα συστήματα περιγράφονται χωριστά με τα ακόλουθα δεδομένα: Περιγραφή της εγκατάστασης και βαθμός διαχείρισης ισχύος Κατανάλωση ισχύος και μέσες ώρες τον χρόνο για: - τρόπο λειτουργίας - Standby/sleep - τρόπο κλεισίματος Επαλήθευση με τυχαίες δοκιμές κατά την διάρκεια τυπικών ημερών π.χ. με απλές συσκευές μέτρησης. Τα χαρακτηριστικά που αφορούν την κατανάλωση ισχύος και την διαχείρισή της μπορούν να δοθούν από τον προμηθευτή 1. Τα χαρακτηριστικά που αφορούν στις υπηρεσίες backup όπως τα UPS και ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης για τις κλιματιστικές μονάδες των ΙΤ θα δίνονται από την τεχνική υπηρεσία (περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στις αντίστοιχες τεχνικές ενότητες). Για μια ρεαλιστική εκτίμηση των μέσων ωρών λειτουργίας ανά έτος και για περαιτέρω υπολογισμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ενεργειακός Υπολογιστής του Energy-Star. Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ισχύος των περισσοτέρων συσκευών δίνονται στη βάση δεδομένων του Energy Star. γ) Δείκτης απόδοσης του συστήματος Μετά την εκτίμηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των ΙΤ, ο υπολογισμός των ειδικών δεικτών βοηθά στην εκτίμηση της αποδοτικότητας των εγκατεστημένων τεχνολογιών. Συνήθεις δείκτες είναι οι ακόλουθοι. Τυπικές τιμές αυτών των δεικτών δίνονται στον πίνακα. 1 Εάν δεν μπορούν να βρεθούν τέτοιες πληροφορίες, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές της επόμενης προκήρυξης για προμήθεια υλικού

5 4 Δείκτης Τυπική Τιμή Συνιστώμενη τιμή 1. Ενεργειακή κατανάλωση 19 kwh/m 2 *a 7 kwh/m 2 *a των ΙΤ σε σχέση με την επιφάνεια 2 2. Ενεργειακή κατανάλωση 770 kwh/employee*a 440kWh/employee*a των ΙΤ σε σχέση με τoν αριθμό των υπαλλήλων 3 3. Μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης των ΙΤ στην συνολική ηλεκτρική κατανάλωση 30% 25% 1. Συνολική ενεργειακή κατανάλωση των ΙΤ σε σχέση με την συνολική επιφάνεια των γραφείων του κτιρίου: Αποτελεί τον ποιο χρήσιμο δείκτη για τυπικά κτίρια γραφείων 2. Συνολική ενεργειακή κατανάλωση των ΙΤ σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων: είναι περισσότερο χρήσιμος δείκτης όταν ο αριθμός των υπαλλήλων αλλάζει και σε μη-τυπικά κτίρια που φιλοξενούν κάποιους χώρους γραφείων 3. Μερίδιο της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των ΙΤ στο σύνολο της ηλεκτρικής κατανάλωσης: Είναι χρήσιμος δείκτης για να διερευνηθεί η αναγκαιότητα λήψης μέτρων στον τομέα των ΙΤ. 3. Εκτίμηση τεχνικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους: Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών σε ομάδες προϊόντων Έλεγχο διαχείρισης ισχύος και δυναμικό συμμετοχής των χρηστών Φυσικά, η εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένων μέτρων και το μέγεθος του οικονομικού οφέλους, εξαρτάται από το μέγεθος και τη λειτουργία της επιχείρησης. Μόνο μια εκτίμηση των συστημάτων και των αναγκών της επιχείρησης μπορεί να προσδιορίσει τα μέτρα που είναι κατάλληλα και επικερδή. Αυτό μπορεί να γίνει από ένα εξειδικευμένο ενεργειακό σύμβουλο με εμπειρία στις τεχνολογίες πληροφόρησης (ΙΤ) ή από εξειδικευμένο προσωπικό της επιχείρησης. 2 Υπολογισμός βασισμένος στο [Greeneffect 2005] 3 Υπολογισμός βασισμένος στο [ISI 2003]

6 5 Τα συμπεράσματα της εκτίμησης θα προσδιορίσουν τα μέτρα που είναι κατάλληλα για τα συστήματα ΙΤ της επιχείρησης και θα περιλαμβάνουν μια εκτίμηση της εξοικονόμησης, το κόστος υλοποίησης καθώς και τον χρόνο αποπληρωμής. Τα συμπεράσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποδείξεις για προμήθεια του εξοπλισμού. Τα συμπεράσματα αποτελούν απόρρητα έγγραφα της επιχείρησης και δεν απαιτείται να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σχέδιο Δράσης πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα της εκτίμησης. Ο προσδιορισμός των μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης στις τεχνολογίες πληροφορικής στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των φορτίων των κλιματιστικών και των UPS, και έτσι μπορεί να οδηγήσει στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας τόσο του κόστους επένδυσης όσο και του κόστους λειτουργίας. Επιπρόσθετα, η διπλή εκτύπωση και η εξοικονόμηση χαρτιού γενικά, αποτελούν σημαντικά μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης στην παραγωγή χαρτιού καθώς και στην μείωση του λειτουργικού κόστους. Μια σημαντική σήμανση για εργονομικά θέματα είναι η TCO-label, και αντίστοιχα, για περιβαλλοντικά θέματα, η ECO-label. Οι ακόλουθοι πίνακες περιλαμβάνουν ενδεχόμενα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης που μπορούν να εφαρμοστούν στα συστήματα ΙΤ της επιχείρησης. Σε κάθε πίνακα, προηγούνται τα μέτρα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης και την ευκολότερη εφαρμογή. Βήμα 1: Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων Παραδείγματα Περιγραφή μέτρου 1. Αντικατάσταση των συμβατικών H/Y με υπολογιστές τύπου Notebook. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται ενέργεια και μειώνονται τα φορτία των UPS και των κλιματιστικών μονάδων, αν έχουν προβλεφθεί στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού. Δυναμικό εξοικονόμησης 50-80% 2. Αντικατάσταση των συμβατικών οθονών με επίπεδες (LCD) Περίπου 50% 3. Εγκατάσταση κεντρικών πολυ-λειτουργικών συσκευών που θα αντικαταστήσουν τις μεμονωμένες λειτουργικές μονάδες 4. Κεντρικός εκτυπωτής, που θα αντικαταστήσει τους μεμονωμένους εκτυπωτές, όταν είναι κατάλληλα διαστασιολογημένος. Πάνω από 50% Πάνω από 50%

7 6 Βήμα 2: Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών σε ομάδες προϊόντων - Παραδείγματα Περιγραφή μέτρου 1 Η διαστασιολόγηση κάθε συσκευής αναλόγως της πραγματικής της χρήσης είναι το αποδοτικότερο μέτρο ενεργειακής εξοικονόμησης 2 Χρήση των κριτηρίων Energy Star ως ελάχιστα κριτήρια στις προκηρύξεις για προμήθεια υλικού, ώστε να αποφεύγεται η προμήθεια μη αποδοτικών συσκευών 3 Χρήση των κριτηρίων GEEA-Group of Energy Efficient Appliances, ως κριτήρια στις προκηρύξεις για προμήθεια υλικού, ώστε να αποφεύγεται η προμήθεια μη αποδοτικών συσκευών 4 Επιλογή συσκευών με διακόπτη, ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση σε λειτουργία off Δυναμικό εξοικονόμησης Δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί 0-30% 20-70% 20-70% Βήμα 3: Έλεγχος διαχείρισης ισχύος και δυναμικό συμμετοχής των χρηστών - Παραδείγματα Περιγραφή μέτρου 1 Ο διαχειριστής ισχύος θα πρέπει να ενεργοποιείται σε όλες τις συσκευές 2 Τα screenavers δεν εξοικονομούν ενέργεια και συνεπώς πρέπει να αντικαθίστανται από ταχεία έναυση ή standby/sleep 3 Χρήση πολλαπλής σύνδεσης ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση ενέργειας σε ομάδες συσκευών γραφείου, κατά τη διάρκεια της νύχτας 3 Διακοπή λειτουργίας υπολογιστών και εκτυπωτών κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων ή συσκέψεων Δυναμικό εξοικονόμησης Έως 30% Έως 30% Έως 20% Έως 15% Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Energy Star και ειδικότερα στο έργο IEA Copier of the Future.

8 7 4.Σχέδιο Δράσης Το σχέδιο δράσης για τον εξοπλισμό γραφείου θα πρέπει να προσδιορίζει: Τα μέτρα που έχει αποφασιστεί να εφαρμοστούν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Τους λόγους απόρριψης των άλλων μέτρων. Το Σχέδιο Δράσης για τον εξοπλισμό γραφείου παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την έγκριση όλων των σχετικών Σχεδίων Δράσης, ο οργανισμός σας θα αποτελεί μέλος του προγράμματος Greenbuilding. Μέτρα Ενεργειακής Εξοικονόμησης Επιλογή Ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων Δυνατότητα υλοποίησης (1) Συγκεκριμένες Δράσεις (2) % Κάλυψη (3) Χρονοδιάγραμμα (4) Αναμενόμενη εξοικονόμηση (5) (MWh/year) Αντικατάσταση των Η/Υ με notebooks Αντικατάσταση των οθονών CRT με LCD Εγκατάσταση συσκευών πολύ-λειτουργίας Εγκατάσταση κεντρικών εκτυπωτών Επιλογή Ενεργειακά αποδοτικών συσκευών Διαστασιολόγηση Χρήση κριτηρίων Energy Star Χρήση κριτηρίων GEEA Διακόπτες Προδιαγραφές διαχειριστή ισχύος Δυναμικό συμμετοχής χρηστών Ενεργοποίηση διαχείρισης ισχύος Αντικατάσταση screensaver με standby/sleep Χρήση πολλαπλής σύνδεσης συσκευών

9 8 (1) Δυνατότητα υλοποίησης. Προσδιορίστε εμπόδια στην εφαρμογή, χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κωδικούς: ΝΑ Μή εφαρμόσιμο για τεχνικούς λόγους ΝP Μή αποδοτικό ΝC Δεν εξετάζεται λόγω υψηλού κόστους αξιολόγησης Εάν αυτό το πεδίο μείνει κενό, το μέτρο θεωρείται και εφαρμόσιμο και αποδοτικό (2) Ειδικές Δράσεις. Διάφορες ειδικές δράσεις μπορούν να υιοθετηθούν για την εφαρμογή ενός μέτρου εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ.επιλογή notebooks για την αντικατάσταση των PC (3) % Κάλυψη: Αν η δέσμευση του Μέλους δεν καλύπτει όλες τις συσκευές. Προσδιορισμός του δείκτη που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. %, %kw (4) Χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επεμβάσεων. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη χρονική περίοδος ή συγκεκριμένες ημερομηνίες, ή μπορεί ο χρόνος εφαρμογής να εξαρτάται από άλλες δράσεις π.χ. όταν αντικατασταθεί ο sever, ή όταν ανανεωθεί το συμβόλαιο του leasing (5) Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας σε MWh/έτος (πρωτογενούς ενέργειας). Μπορεί να βασίζεται σε κοινά αποδεκτές πρακτικές.

10 9 5. Έκθεση Η έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει την πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, και σχολιάζεται σε αυτήν κάθε νέα ή διορθωτική δραστηριότητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη φόρμα: Εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Δράσεις για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων Δράση 1 Δράση 2 Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών Δυναμικό συμμετοχής χρηστών. Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης δράσεων Ετήσια έκθεση προόδου για το έτος 20xx Πρόοδος των δράσεων %, και σχόλια όπου απαιτούνται (1) (1) Το ποσοστό μπορεί να αναφέρεται σε έναν δείκτη, όπως η αναλογία των συστημάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δράση Τα Μέλη μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμη την κάτωθι σύνθεση αποτελεσμάτων. Μπορούν (αλλά δεν απαιτείται) να υποβάλλουν τη σύνθεση στο GreenBuilding Σύνθεση ετήσιας έκθεσης προόδου Από την έναρξη Αυτό το έτος Ποσοστό δράσεων του Σχεδίου Δράσης που ολοκληρώθηκε Εκτιμώμενη συνολική επένδυση για το Σχέδιο (000 ) (1) Εκτιμώμενες αλλαγές σε μη ενεργειακά κόστη (Λειτουργικά και Συντήρησης) (000 ) (1) Εκτιμώμενη ενεργειακή εξοικονόμηση (MWh) (2) Αρ. θέσεων εργασίας Ενδεικτικά ενεργειακά κόστη ΙΤ ανά θέση εργασίας ( /θέση) (3) (1) Αρχική επένδυση, Λειτουργικά κόστη και κόστη Συντήρησης: εκτιμήσεις αλλαγών κόστους, σε σχέση με τα κόστη που θα καταβάλλονταν εάν δεν είχε γίνει η επέμβαση, π.χ. πρόσθετη επένδυση για εξοπλισμό υψηλότερης απόδοσης ή αύξηση/μείωση του λειτουργικού κόστους.

11 10 (2) Εξοικονόμηση ενέργειας: υπολογίζεται μετά την εφαρμογή των μέτρων και την αύξηση / μείωση του αριθμού των συσκευών (3) Ενεργειακό κόστος ΙΤ ανά θέση εργασίας: χρήσιμος δείκτης για την αποδοτική χρήση των ΙΤ Αναφορές [Energy-Star] Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Energy Star που παρουσιάζει την βάση δεδομένων με τα προϊόντα Energy Star, την Ενεργειακή Υπολογιστική Μηχανή και τα κριτήρια Energy Star: [IEA] [GEEA] Ιστοσελίδα της Ομάδας Ενεργειακά Αποδοτικών Συσκευών GEEA που παρουσιάζει τα πραγματικά κριτήρια: [Greeneffect 2005] Τεκμηρίωση του έργου EU ALTENER, Greeneffect- εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια γραφείων πράσινη ηλεκτρική ενέργεια: [ISI 2003] Fraunhofer ISI: Η επίδραση των συσκευών ΙΤ σύγχρονης τεχνολογίας στην κατανάλωση ενέργειας στην Γερμανία μέχρι το έτος 2010, Ιανουάριος 2003 ανάλυση για το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας [TCO] [ECO label] European ECO label

12 11 Παράρτημα Η εκτίμηση θα πρέπει, για κάθε ένα από τα μέτρα στους πίνακες 1,2 και 3, να αφορά τόσο την εφαρμοσιμότητα όσο και την αποδοτικότητα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί σε μια φόρμα όπως η ακόλουθη. Αποτελέσματα εκτίμησης Μέτρα ενεργειακής Εξοικονόμησης Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων Δράση 1 Δράση 2 Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών Δυναμικό συμμετοχής χρηστών η Συγκεκριμένη προτεινόμενη ενέργεια Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση Κόστος Επένδυσης Ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας Εκτιμώμενος χρόνος αποπληρωμής (μήνες).

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία

Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία Ενημερωτικά δελτία για την ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία Ανάπτυξη της αγοράς Γεωθερμικό δυναμικό Χρηματοοικονομικά δεδομένα Απασχόληση και κατάρτιση Ρυθμιστικό πλαίσιο και κοινωνική αποδοχή Σταθμοί παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα