Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 11 Δρ. Μηνάς Δασυγένης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών arch.icte.uowm.gr/mdasyg

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Περιεχόμενα 1. Σκοπός της άσκησης Εργαστηριακή άσκηση Προχωρημένες Τεχνικές για κατανόηση του ασφαλούς προγραμματισμού Ερωτήσεις & Απαντήσεις για καλύτερη κατανόηση

4 1. Σκοπός της άσκησης Πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις. Συνάρτηση απολύτου. Συνάρτηση μέγιστης τιμής. Συνάρτηση ταξινόμησης bubble-sort. Θέματα Ασφάλειας. (A) 8 Ερωτήσεις (C) 10 Ασκήσεις (B) 1 Bonus 2. Εργαστηριακή άσκηση (στην τελευταία σελίδα υπάρχουν βοηθητικές σημειώσεις) 1. Κατασκευάστε τη συνάρτηση εύρεσης απόλυτης τιμής της διαφοράς δύο αριθμών x1-x2 με τους παρακάτω τρόπους (με τα συγκεκριμένα ονόματα): (C1) abs_register: πέρασμα παραμέτρων με καταχωρητές με τεχνική pass-by-value (C2) abs_dataseg: πέρασμα παραμέτρων με διευθύνσεις μνήμης δηλωμένες στο data segment με τεχνική pass-by-value (C3) abs_stack: πέρασμα παραμέτρων με σωρό και τεχνική pass-byvalue (C4) abs_dataseg_reference: πέρασμα παραμέτρων με την τεχνική passby-reference. Οι διευθύνσεις μνήμης θα μπουν σε καταχωρητές. Στο κυρίως πρόγραμμα θα κάνετε τα εξής για κάθε διαδικασία abs. 1. Θα τοποθετείτε κατάλληλα τις παραμέτρους. 2. Θα τοποθετείτε κατάλληλα σχόλια. 3. Θα κάνετε κλήση της συνάρτησης. 4. Θα παίρνετε το αποτέλεσμα που επιστρέφει η συνάρτηση (δηλαδή την απόλυτη τιμή) και θα το εκτυπώνετε καλώντας την συνάρτηση εκτύπωσης διψήφιων δεκαδικών αριθμών (είχε αναπτυχθεί σε προηγούμενο εργαστήριο). (A1) Από τους κώδικες C1 έως C4, ποιος κώδικας έχει τη μεγαλύτερη χρήση σε σωρό; (A2) Από τους κώδικες C1 έως C4, ποιος κώδικας έχει τη μεγαλύτερη χρήση σε καταχωρητές; (A3) Από τους κώδικες C1 έως C4, ποιος κώδικας έχει τις περισσότερες εντολές assembly; (A4) Από τους κώδικες C1 έως C4, ποιος κώδικας έχει τα περισσότερα byte σε machine code; 4

5 2. Κατασκευάστε τη συνάρτηση εύρεσης μέγιστης τιμής 6 αριθμών ως εξής: (C5) max_six_register: πέρασμα παραμέτρων με καταχωρητές με τεχνική pass-by-value (C6) max_six_dataseg: πέρασμα παραμέτρων με διευθύνσεις μνήμης δηλωμένες στο data segment με τεχνική pass-by-value (C7) max_six_stack: πέρασμα παραμέτρων με σωρό και τεχνική passby-value (C8) max_six_dataseg_reference: πέρασμα παραμέτρων με την τεχνική pass-by-reference. Η διεύθυνση μνήμης του πίνακα των 6 αριθμών θα μπει σε ένα καταχωρητή (C9) max_six_stack_reference: πέρασμα παραμέτρων με την τεχνική pass-by-reference. Η διεύθυνση μνήμης του πίνακα των 6 αριθμών θα μπει στο σωρό. (A5) Από τους κώδικες C5 έως C9, ποιος κώδικας έχει τη μεγαλύτερη χρήση σε σωρό; (A6) Από τους κώδικες C5 έως C9, ποιος κώδικας έχει τη μεγαλύτερη χρήση σε καταχωρητές; (A7) Από τους κώδικες C5 έως C9, ποιος κώδικας έχει τις περισσότερες εντολές assembly; (A8) Από τους κώδικες C5 έως C9, ποιος κώδικας έχει τα περισσότερα byte σε machine code; 3. (C10) Κατασκευάστε τη συνάρτηση αύξουσας ταξινόμησης 10 αριθμών με τη τεχνική bubble sort με όποιον τρόπο θέλετε. Οι 10 αριθμοί είναι δηλωμένοι στο data segment ως πίνακας 10 θέσεων. Για παράδειγμα: array1 db 10,1,4,145,6,67,8,9,43,44 Η συνάρτηση αύξουσας ταξινόμησης bubble sort για n στοιχεία λειτουργεί ως εξής: 1. Ξεκινάμε από το στοιχείο στη θέση SI=0. 2. Το συγκρίνουμε με το στοιχείο στη θέση SI=SI+1, δηλαδή με το στοιχείο Αν το στοιχείο στη θέση SI=SI+1 είναι μεγαλύτερο τότε δε γίνεται τίποτα. 4. Αν το στοιχείο στη θέση SI=SI+1 είναι μικρότερο τότε γίνεται αμοιβαία αλλαγή των δυο στοιχείων. Δηλαδή, το στοιχείο στη θέση SI πηγαίνει στη θέση SI+1 και το στοιχείο στη θέση SI+1 πηγαίνει στη θέση SI. 5. Αυξάνεται το SI κατά 1 και ομοίως ελέγχουμε με το επόμενο. 6. Το SI αυξάνεται συνεχώς έως n-1 και επαναλαμβάνονται κάθε φορά τα βήματα 2 έως Μόλις εξεταστούν όλα τα στοιχεία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για n φορές. Στο παραπάνω παράδειγμα ο πίνακας array1 θα έχει τιμές σε αύξουσα ταξινόμηση, ως εξής: 1,4,6,8,9... 5

6 3. Προχωρημένες Τεχνικές για κατανόηση του ασφαλούς προγραμματισμού Ερωτήσεις Bonus (B1 bonus +0,25) Σας δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο ζητάει έναν κωδικό και στη συνέχεια επιβεβαιώνει κατά πόσο είναι σωστός ο κωδικός ή όχι, με βάση κάποιον κωδικό που έχει ήδη αποθηκευμένο στη μνήμη. Κάντε το compile και εκτελέστε το. KODIKAS SEGMENT ARXH: MOV AX,DEDOMENA MOV DS,AX call printprompt call inputpass call checkpass Κώδικας segment MOV AH,4CH INT 21H printprompt proc lea dx,prompt mov ah,09 int 21h printprompt endp loginok proc pusha lea dx,loginokprompt mov ah,09 int 21h popa loginok endp loginfail proc pusha lea dx,loginfailprompt mov ah,09 int 21h popa loginfail endp inputpass proc mov si,0 nextstr: mov ah,08 int 21h 6

7 mov buffer[si],al inc si cmp al,13 je _end_of_nextstr jmp nextstr _end_of_nextstr: inputpass endp checkpass proc pusha mov okpass,0 mov si,0 mov cx,7 _check_pass: mov al,buffer[si] cmp al,password[si] je nextloop mov okpass,1 Κώδικας segment nextloop: inc si loop _check_pass: cmp okpass,0 jne checkpass_failpass call loginok jmp _checkpassend checkpass_failpass: call loginfail _checkpassend: popa checkpass endp db 1000 dup(0) rooted proc pusha lea dx,rootedprompt mov ah,09 int 21h popa rooted endp KODIKAS ENDS DEDOMENA SEGMENT db 186,008,000,180,009,205,033 okpass db 0 rootedprompt db 10,13,"Computer Rooted$",10,13 loginokprompt db 10,13,"Correct Password$",10,13 loginfailprompt db 10,13,"Bad Password$",10,13 prompt DB 10,13,'Password:','$' buffer db 10 dup(0) password db "password" DEDOMENA ENDS SOROS SEGMENT STACK 7

8 DB 10 DUP(2) SOROS ENDS END ARXH Κώδικας segment 1. Το παραπάνω πρόγραμμα αν και λειτουργεί, εντούτοις έχει ένα λάθος προγραμματισμού στην ασφάλεια, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν κακόβουλο χρήστη. Ποιο είναι αυτό το σφάλμα και πως είναι η επίσημη ονομασία (ελληνικά και αγγλικά); 2. Εκμεταλλευτείτε το συγκεκριμένο σφάλμα ασφάλειας καθώς εκτελείτε το πρόγραμμα (χωρίς να τροποποιήσετε τον κώδικα). Θα πρέπει να δώσετε διαφορετικό κωδικό από το password (δηλαδή, χωρίς να γνωρίζετε τον κωδικό) και εντούτοις να σας εκτυπωθεί το μήνυμα Correct Password. Περιγράψτε τι κάνατε. 3. Το σφάλμα που έχει το πρόγραμμα, μπορεί με κατάλληλη είσοδο, να συμπεριφερθεί απροσδόκητα, δηλαδή ύστερα από την κλήση μιας συνάρτησης, να μην επιστρέψει στη διεύθυνση που θα έπρεπε, αλλά σε μια άλλη διεύθυνση που δε θα έχει κανένα κώδικα, με συνέπεια να εκτελείται συνεχώς μια άσχετη εντολή. Περιγράψτε πως γίνεται αυτό και γιατί. 4. Αμέσως πριν το RET της συνάρτησης printprompt, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές, όπου είναι ένας αριθμός. MOV AX, PUSH AX Με τις παραπάνω γραμμές θα πρέπει να κάνετε πειρατεία του IP (IP hijack) και αντί να επιστρέψει στη διεύθυνση που έπρεπε να το οδηγήσετε στην εκτέλεση της συνάρτησης rooted. Περιγράψτε τι κάνετε και γιατί (tip: βρείτε το IP που αντιστοιχεί στη συνάρτηση rooted, δηλαδή τη διεύθυνση που ξεκινάει η συνάρτηση rooted) 5. Μέσα στο Data Segment στη διεύθυνση 0 έχει γραφτεί ένα παράξενο αλφαριθμητικό. Όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος, έχουν γραφεί bytes που αντιστοιχούν σε machine code (αυτό ονομάζεται payload από τους κακόβουλους χρήστες). Προσπαθήστε να γράψετε από 1 έως 5 εντολές assembly στο κυρίως πρόγραμμα, αμέσως μετά την αρχικοποίηση του καταχωρητή DS και πριν από την κλήση της πρώτης συνάρτησης, οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια να μπερδευτεί ο επεξεργαστής και να εκτελέσει τα bytes που βρίσκονται στο data segment, ως machine code εντολές assembly. Αμέσως μετά την εκτέλεση του payload το πρόγραμμα θα κολλήσει (γιατί); 6. Τοποθετήστε ένα δικό σας payload (δηλαδή, μια σειρά από bytes machine code είτε στο δεκαδικό είτε στο δεκαεξαδικό σύστημα) στη θέση αυτού του payload, που θα έχει ως συνέπεια να γίνεται διαίρεση με το 0, ώστε να δημιουργηθεί η εξαίρεση DIVISION BY ZERO. 7. Προσπαθήστε να τοποθετήστε συγκεκριμένους χαρακτήρες κατά την εισαγωγή, ώστε να υπερχειλίσει η περιοχή δεδομένων και να συνεχίσουν να γράφονται οι χαρακτήρες πάνω στο σωρό. Στη συνέχεια αφού πατήσετε enter, θα εκτελεστεί το RET και θα έχει ως συνέπεια να διαβαστεί από το 8

9 σωρό η διεύθυνση επιστροφής. Αυτή όμως θα έχει διαγραφεί, αφού θα έχουν τοποθετηθεί τα bytes της εισόδου. Δώστε κατάλληλη είσοδο, ώστε η επιστροφή να οδηγηθεί στη συνάρτηση routed. tip1: βρείτε πρώτα το IP που αντιστοιχεί στη συνάρτηση routed tip2: κάθε χαρακτήρας που βάζετε στην είσοδο είναι 1 byte, όποτε όταν γεμίσει το τμήμα δεδομένων και συνεχίσει προς το σωρό, θα πρέπει να βρείτε τα 2 byte (δηλαδή τους 2 χαρακτήρες) που θα δημιουργήσουν τη διεύθυνση επιστροφής που θα γραφτεί στο σωρό. tip3: χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις έναρξης του τμήματος δεδομένων (DS) και του τμήματος σωρού (SS), προκειμένου να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τους χαρακτήρες που πρέπει να τοποθετήσετε. Για να βοηθηθείτε, χρησιμοποιήστε το παράθυρο της μνήμης από το emulator με View Memory. Για παράδειγμα, αν στο DS δείτε την τιμή 0756, τότε πηγαίνετε στο παράθυρο αυτό και βάζετε την τιμή 0756:0000 και πατάτε UPDATE. Βλέπετε τα περιεχόμενα της μνήμης από αυτή τη διεύθυνση και παραπάνω. Θα δείτε τα μηνύματα του Data Segment, και στη συνέχεια τα περιεχόμενα του σωρού. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε που ξεκινάει ο σωρός, αφού κατά τη δήλωση του σωρού είχε δοθεί 10 dup(2) δηλαδή αρχική τιμή 2 που αντιστοιχεί στον ASCII χαρακτήρα με το μαύρο πρόσωπο 4. Ερωτήσεις & Απαντήσεις για καλύτερη κατανόηση 1. Ποιοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται στην τεχνική pass-by-value; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε καταχωρητής είτε 16bit είτε 8bit. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τους: AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. 9

10 Αν θέλουμε να μεταφέρουμε δεδομένα που χωράνε σε 8bit, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους 8bit καταχωρητές, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε σωστά το push (push γίνεται μόνο σε 16bit). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: mov AL,number1 ;πρώτη παράμετρος mov AH,number2 ;δεύτερη παράμετρος call my_procedure 2. Πως βρίσκεται η απόλυτη τιμή της διαφοράς δυο αριθμών; Ψευδοκώδικας: Έστω x1,x2 οι αριθμοί. Αν x1>x2 τότε η απόλυτη τιμή ισούται με x1-x2 Αν x1<x2 τότε η απόλυτη τιμή ισούται με x2-x1 3. Που βρίσκονται οι αριθμοί στη συνάρτηση max_six_?? Οι αριθμοί είναι δηλωμένοι στο data segment ως εξής: numbers 6,5,10,1,20 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αριθμούς ως numbers[0], numbers[1] κ.ο.κ. 4. Πως γίνονται οι συγκρίσεις στη συνάρτηση αυτή; (a) τοποθετούμε τα στοιχεία σε 6 καταχωρητές. (β) τοποθετούμε τις διευθύνσεις τον στοιχείων σε 6 καταχωρητές (γ-δ-ε) γνωρίζουμε μόνο τη διεύθυνση της αρχής του πίνακα και τον αριθμό των στοιχείων. Χρησιμοποιούμε τον παρακάτω ψευδοκώδικα: max=numbers[0] Από i=1 έως 6 An max>number[i] τότε επόμενο i An max \< number[i] τότε max=number[i] 10

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ (Emulator) 6502 Η εφαρµογή EMUL6502.COM είναι γραµµένη σε γλώσσα Turbo Pascal και επιτρέπει την προσοµοίωση του µ/ε 6502 σε PC κάτω από το DOS. Με την εκτέλεση της εφαρµογής εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Μικροεπεξεργαστής 8086 (Υλικό) Ι. Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΙΙ 2 8086 Επεξεργαστής των 16 bits/2 bytes (Ρ1) Εμφάνιση το 1978. Χαρακτηριστικά 8086 DIP-40 pins Τροφοδοσία 5V. Ρολόϊ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα