Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από αυτή. (Μονάδες: ) Η δυνατότητα πρόβλεψης των διευθύνσεων μνήμης που θα αναφερθούν στο άμεσο μέλλον, η οποία είναι ουσιώδης για την επιτυχή λειτουργία της ιεραρχικής μνήμης, βασίζεται σε μία κοινή ιδιότητα των προγραμμάτων που καλείται τοπικότητα των αναφορών (locality of references). Σύμφωνα με την τοπικότητα των αναφορών, η πληροφορία (εντολές και δεδομένα) που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα είναι πιθανόν να ξαναχρησιμοποιηθεί στο άμεσο μέλλον και η πληροφορία που βρίσκεται κοντά στην πληροφορία που χρησιμοποιείται τώρα είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Ένας λόγος της τοπικότητας των αναφορών είναι ότι οι εντολές και σε μικρότερη έκταση τα δεδομένα, γράφονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σχεδόν με τη σειρά με την οποία χρειάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Επίσης στις εφαρμογές η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η τοπικότητα των αναφορών. ή Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τεχνική του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων; (Μονάδες: ) Ένας τρόπος να μειώσουμε το μέγεθος του πίνακα σελίδων ώστε να διατηρείται ολόκληρος στην κύρια μνήμη και να μην καταλαμβάνει απαγορευτικά μεγάλο τμήμα της, είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων (inverted page table). Ένας αντιστραμμένος πίνακας σελίδων έχει μία θέση για κάθε πλαίσιο σελίδας της κύριας μνήμης, δηλαδή του χώρου φυσικών διευθύνσεων και όχι μία θέση για κάθε σελίδα του χώρου λογικών διευθύνσεων όπως ο πίνακας σελίδων. Στην περίπτωση αυτή και πάλι ο βασικός καταχωρητής πίνακα σελίδων, ΒΠΣ, περιέχει τη διεύθυνση της κύριας μνήμης από την οποία αρχίζει ο αντιστραμμένος πίνακας σελίδων. Μία συνάρτηση διασποράς (hash function) μετασχηματίζει το τμήμα της λογικής διεύθυνσης που δηλώνει τον αριθμό λογικής σελίδας. Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού δηλώνει τη θέση του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων που θα προσπελαστεί. άθε θέση του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων περιέχει πολλές αντιστοιχίσεις αριθμού λογικής σελίδας, ΑΛΣ, σε φυσική διεύθυνση σελίδας, φδσ, διότι λόγω της συνάρτησης διασποράς που χρησιμοποιούμε, από πολλούς διαφορετικούς αριθμούς λογικών σελίδων μπορεί να προκύψει η ίδια τιμή. Είναι δυνατόν το πλήθος των αριθμών λογικής σελίδας που θα μεταφραστούν στον ίδιο αριθμό να ξεπερνάει τη χωρητικότητα μίας θέσης του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων. Αυτό συμβαίνει σπάνια και αντιμετωπίζεται ως απουσία σελίδας. Στην ιδεατή μνήμη του PowerPC, ο οποίος χρησιμοποιεί αντιστραμμένο πίνακα σελίδων, για να μειωθούν οι συνέπειες, έστω και αν αυτή η περίπτωση συμβαίνει σπάνια, χρησιμοποιούν και μία δεύτερη συνάρτηση διασποράς που διαφέρει σημαντικά από την πρώτη. Όταν η ζητούμενη αντιστοίχιση δεν βρίσκεται στην θέση που προέκυψε από την εφαρμογή της πρώτης συνάρτησης διασποράς τότε εφαρμόζεται η δεύτερη συνάρτηση διασποράς για να προκύψει ο αριθμός μίας άλλης θέσης του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων στην οποία μπορεί να υπάρχει η αντιστοίχηση. Στην περίπτωση του αντιστραμμένου πίνακα σελίδων κρατάμε πληροφορία μόνο για τις σελίδες που βρίσκονται στην κύρια μνήμη. Το λειτουργικό σύστημα κρατάει πίνακες με την πληροφορία αντιστοίχισης μεταξύ λογικών σελίδων και διευθύνσεων στο μαγνητικό δίσκο.

2 Θέμα. Θεωρήστε το μηχανισμό μερικώς επικαλυπτόμενων λειτουργιών του επόμενου σχήματος. Μ Π κρυφή μνήμη εντολών Ε ν τ ο λ καταχωρητές γενικού σκοπού Α Λ Μ κρυφή μνήμη δεδομένων βαθμίδα βαθμίδα βαθμίδα βαθμίδα 4 βαθμίδα 5 ΠΕ ΑΕ ΕΠ Εάν το τμήμα προγράμματος που ακολουθεί εκτελείται στον ανωτέρω μηχανισμό μερικώς επικαλυπτόμενων λειτουργιών LOAD r, B / εντολή, r B LOAD r, C / εντολή ADD r, r, r / εντολή, r r+r STORE A, r / εντολή 4, A r LOAD r4, E / εντολή 5 LOAD r5, F / εντολή 6 SUB r4, r5, r6 / εντολή 7, r6 r4-r5 STORE D, r6 / εντολή 8 α. να βρείτε τις εξαρτήσεις που θα προκύψουν. (Μονάδα: ) γ. να λύσετε τις εξαρτήσεις χρησιμοποιώντας εντολές. (Μονάδα: ) δ. να προτείνετε και να εφαρμόσετε τρόπο μείωσης των απαιτούμενων εντολών σε επίπεδο προγράμματος. (Μονάδα: ) α. Στο επόμενο σχήμα δίνεται το χρονικό διάγραμμα χρήσης των βαθμίδων κατά την εκτέλεση του προγράμμάτος. Παρατηρούμε ότι η εντολη χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του καταχωρητή r στον οποίο όμως γράφει η προηγούμενη εντολή, η εντολή. Επομένως έχουμε μία εξάρτηση τύπου ΑΜΕ μεταξύ δύο διαδοχικών εντολών η οποία μπορεί να λυθεί παρεμβάλοντας μεταξύ των εντολών και δύο εντολές ΝΟΡ. Η εντολή χρησιμοποιεί επίσης το περιεχόμενο του καταχωρητή r στον οποίο γράφει η εντολή. Λόγω όμως της παρεμβολής των δύο εντολών μεταξύ των εντολών και, μεταξύ των εντολών και παρεμβάλονται συνολικά τρεις εντολές, επομένως δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των εντολών και (βλέπε πρόγραμμα ). Η εντολή γράφει στον καταχωρητή ενώ η εντολή 4 διαβάζει από τον καταχωρητή, επομένως έχουμε εξάρτηση τύπου ΑΜΕ μεταξύ γειτονικών εντολών η οποία μπορεί να λυθεί παρεμβάλλοντας μεταξύ των εντολών και 4 δύο εντολές ΝΟΡ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούν να λυθούν οι εξαρτήσεις μεταξύ των εντολών 6,7 και 7,8 (βλέπε πρόγραμμα ). ΠΜ AA

3 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός εντολή Περίοδος Σήματος Χρονισμού λ λ+ λ+ λ+ λ+4 λ+5 λ+6 λ+7 λ+8 λ+9 λ+0 λ+ LOAD r, B ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ LOAD r, C ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ ADD r, r, r ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ STORE A, r ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ LOAD r4, E ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ LOAD r5, F ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ SUB r4, r5, r6 ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ STORE D, r6 ΠΕ ΑΕ ΕΠ ΠΜ ΑΑ

4 4 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός β. Πρόγραμμα LOAD r, B / εντολή LOAD r, C / εντολή ADD r, r, r / εντολή STORE A, r / εντολή 4 LOAD r4, E / εντολή 5 LOAD r5, F / εντολή 6 SUB r4, r5, r6 / εντολή 7 STORE D, r6 / εντολή 8 γ. Από την ανωτέρω συζήτηση προκύπτει ότι μεταξύ των δύο εντολών κάθε ενός από τα ζεύγη (, ), (, 4), (6, 7) και (7, 8) του αρχικού προγράμματος πρέπει να παρεμβληθούν δύο ανεξάρτητες εντολές. Επομένως αναδιατάσσοντας τις εντολές με σκοπό τη χρήση του ελάχιστου αριθμού εντολών παίρνουμε το πρόγραμμα. Πρόγραμμα LOAD r, B LOAD r, C LOAD r4, E LOAD r5, F ADD r, r, r SUB r4, r5, r6 STORE A, r STORE D, r6

5 5 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός Θέμα. Θεωρήστε σύστημα υπολογιστή με αρτηρία διευθύνσεων των δυαδικών ψηφίων, σύστημα μνήμης με μια ψηφιολέξη ανά θέση μνήμης (δηλαδή μια διεύθυνση αντιστοιχεί σε κάθε ψηφιολέξη) και κρυφή μνήμη με χωρητικότητα Mψηφιολέξεις (Mbytes) και πλαίσιο των 64 ψηφιολέξεων. Να σχεδιάσετε σε μπλοκ διάγραμμα την κρυφή μνήμη για καθεμία από τις ακόλουθες οργανώσεις και να υπολογίσετε το υλικό (μνήμη, πύλες, πολυπλέκτες κ.λπ.) που απαιτείται για κάθε υλοποίηση. Όλη η απαιτούμενη πληροφορία να φαίνεται στο σχήμα. α. Οργάνωση μονοσήμαντης απεικόνισης (direct mapped) (Μονάδα: ) β. Οργάνωση -τρόπων συνόλου συσχέτισης (-way set associative) (Μονάδα: ) Για κάθε μία από τις ανωτέρω οργανώσεις να εξετάσετε ποιές από τις πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στις διευθύνσεις 0060F4C(6), 0068F4E(6) και 0060F4F(6) μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην κρυφή μνήμη. (Μονάδα: ) Αφού η χωρητικότητα της κρυφής μνήμης είναι Μbytes = 0 bytes και κάθε πλαίσιο είναι των 64 bytes = 6 bytes, συνεπάγεται ότι η κρυφή μνήμη έχει 0 / 6 = 4 πλαίσια. Αφού το σύστημα μνήμης έχει μία ψηφιολέξη (byte) ανά θέση μνήμης και το πλάισιο είναι των 64= 6 ψηφιολέξεων, τα 6 λιγότερο σημαντικά δυαδικά ψηφία της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη διεύθυνση της λέξης μέσα στο πλαίσιο. α. Οργάνωση μονοσήμαντης απεικόνισης (direct mapped) Αφού η κρυφή μνήμη έχει 4 πλαίσια, τα επόμενα 4 δυαδικά ψηφία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη διεύθυνση του πλασίου. Τα υπόλοιπα -4-6= δυαδικά ψηφία αποτελούν την ετικέτα. bits 4 bits 6 bits δυαδικό ψηφίο εγκυρότητας Υπομονάδα πληροφορίας ετικέτα λέξεις πλαίσια συγκριτής πολυπλέκτης 6 --> Υπομονάδα ετικετών επιτυχία/ αποτυχία αρτηρία δεδομένων

6 6 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός Για την υλοποίηση αυτής της κρυφής μνήμης απαιτείται μνήμη χωρητικότητας ( 4 πλαίσια) (64 δυαδικά ψηφία ανά πλαίσιο) για την αποθήκευση των δεδομένων + ( 4 πλαίσια) ( δυαδικά ψηφία ανά πλάισιο) για την αποθήκευση των ετικετών + ( 4 πλαίσια) ( δυαδικό ψηφίο ανά πλαίσιο) για την αποθήκευση του δυαδικού ψηφίου εγκυρότητας. Επίσης απαιτείται ένας συγκριτής των δυαδικών ψηφίων, μία πύλη AND, 8 πολυπλέκτες 64 και 8 στοιχεία τριών καταστάσεων. 0060F4C(6): διεύθυνση α F4E(6): διεύθυνση β F4F(6): διεύθυνση γ Οι διευθύνσεις α και γ ανήκουν στο ίδιο μπλοκ της κύριας μνήμης (έχουν την ίδια διεύθυνση πλαισίου και την ίδια ετικέτα), άρα όταν μεταφέρεται το περιεχόμενο του μπλοκ στην κρυφή μνήμη θα βρίσκονται σ αυτή τα περιεχόμενα και των δύο διευθύνσεων. Η διεύθυνση β έχει διαφορετική διεύθυνση πλαισίου από τις προηγούμενες, άρα και αυτής τα περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα στην κρυφή μνήμη με τα περιεχόμενα των άλλων δύο. β. Οργάνωση -τρόπων συνόλου συσχέτισης (-way set associative) Αφού η κρυφή μνήμη έχει 4 πλαίσια και πλαίσια ανά σύνολο συνεπάγεται ότι έχει σύνολα. Επομένως μετά τα 6 λιγότερο σημαντικά δυαδικά ψηφία της διεύθυνσης τα οποία δηλώνουν τη διεύθυνση της λέξης μέσα στο πλαίσιο, τα δυαδικά ψηφία θα δηλώνουν τη διεύθυνση συνόλου και τα υπόλοιπα --6= δυαδικά ψηφία θα αποτελούν την ετικέτα. Στο σχήμα δίνεται πιο κάτω. Για την υλοποίηση αυτής της κρυφής μνήμης απαιτείται μνήμη χωρητικότητας ( πλαίσια) (64 δυαδικά ψηφία ανά πλαίσιο) για την αποθήκευση των δεδομένων + ( πλαίσια) ( δυαδικά ψηφία ανά πλαίσιο) για την αποθήκευση των ετικετών + ( πλαίσια) ( δυαδικό ψηφίο ανά πλάισιο) για την αποθήκευση του δυαδικού ψηφίου εγκυρότητας + το υλικό που απαιτείται για τη υλοποίηση της τεχνικής αντικατάστασης πλαισίων της κρυφής μνήμης (το υλικό αυτό δεν φαίνεται στο σχήμα). Επίσης απαιτούνται δύο συγκριτές των δυαδικών ψηφίων ο κάθε ένας, δύο πύλες AND, 8 πολυπλέκτες 64 και 8 στοιχεία τριών καταστάσεων. 0060F4C(6): διεύθυνση α F4E(6): διεύθυνση β F4F(6): διεύθυνση γ Οι διευθύνσεις α και γ ανήκουν στο ίδιο μπλοκ της κύριας μνήμης (έχουν την ίδια διεύθυνση συνόλου και την ίδια ετικέτα), άρα όταν μεταφέρεται το περιεχόμενο του μπλοκ στην κρυφή μνήμη θα βρίσκονται σ αυτή τα περιεχόμενα και των δύο διευθύνσεων. Η διεύθυνση β έχει διαφορετική διεύθυνση μπλοκ από τις προηγούμενες αλλά έχει την ίδια διεύθυνση συνόλου και διαφορετική ετικέτα από τις προηγούμενες. Επομένως αντιστοιχεί

7 7 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός στο ίδιο σύνολο, αλλά αφού κάθε σύνολο έχει δύο πλαίσια μπορεί να βρίσκεται το περιεχόμενό της ταυτόχρονα με τα περιεχόμενα των άλλων διευθύνσεων στην κρυφή μνήμη. bits bits 6 bits διευθύνσεις συνόλων δυαδικό ψηφίο εγκυρότητας ετικέτα διευθύνσεις συνόλων δυαδικό ψηφίο εγκυρότητας πλαίσιο 0 ετικέτα πλαίσιο T 0 συγκριτής T πολυπλέκτης 6 --> συγκριτής πολυπλέκτης 6 --> επιτυχία/ αποτυχία α α επιτυχία/ αποτυχία β β αρτηρία δεδομένων Θέμα 4. Ποιά είναι η κύρια διαφορά μεταξύ ενός ή υπερβαθμωτού (superscalar) επεξεργαστή και ενός επεξεργαστή πολύ μεγάλου μήκους εντολών (Very Long Instruction Word, VLIW); (Μονάδες: ) Σ ένα επεξεργαστή πολύ μεγάλου μήκους εντολών, ΠΜΜΕ, η επιλογή των λειτουργιών που θα σταλούν για εκτέλεση σε ένα κύκλο γίνεται κατά τη μεταγλώττιση του πηγαίου προγράμματος. Αυτό καλείται στατικός χρονοπρογραμματισμός (static scheduling). Αντίθετα σε ένα υπερβαθμωτό επεξεργαστή ο χρονοπρογραμματισμός γίνεται από κυκλώματα κατά την εκτέλεση του εκτελέσιμου προγράμματος και γι αυτό καλείται δυναμικός χρονοπρογραμματισμός (dynamic scheduling).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Συμπίεση Δεδομένων Ελέγχου Ψηφιακών Κυκλωμάτων Άγνωστης Δομής Με Χρήση Γραμμικών Αποσυμπιεστών

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα αρχείων ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα αρχείων Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες: αρχείο, σύστημα αρχείων, κατάλογος, ιεραρχία καταλόγων. Να περιγράψουμε τη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασκήσεις Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αύγουστος 2008 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών Πίνακας περιεχοµένων Άσκηση 1: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα