420 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 21/02/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "420 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 21/02/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 420 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 21/02/2014 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες: Μαρία Καλυβά Τηλ.: Fax: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων υπ αρ. 207/ πρόσκλησης (Κ.Α Ε.Υ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ) Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 207/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, καθώς και το με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1056/ πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων του προγράμματος με τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» και Κ.Α. 3179, το οποίο έχει ως εξής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ 207/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Διαπολιτισµική Εκπαίδευση στη Διασπορά» ΚΑ 3179 Ρέθυµνο, Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του προγράµµατος µε τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Διαπολιτισµική Εκπαίδευση στη Διασπορά» και κα3179, που αποτελείτο από τους α. Ασπασία Χατζηδάκη β. Ιωάννη Σπαντιδάκη και γ. Παρασκευή Θώµου, συνεδρίασε σήµερα στο Ρέθυµνο για τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αριθµ.πρωτ 207/ Για την πρόσκληση αυτή κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις: α/α Ονοµατεπώνυµο Αρ.Πρωτοκόλλου Ηµεροµηνία πρωτ. 1 Παπαγιαννάκης Εµµανουήλ Σαλούστρος Εµµανουήλ Πολογιώργη Ιφιγένεια Χριστοδουλίδης Αντώνιος ρουγκάκης Ιωάννης ρανδάκης Γεώργιος Μαρκουλιδάκης Μιχάλης Σµυρνάκης Αθανάσιος Κασόµπεης Παντελής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Τα «απαιτούµενα» και «πρόσθετα» προσόντα όπως αυτά καθορίζονται από το κείµενο της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

3 Προσωπικά Στοιχεία Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ονοματεπώνυμο 1 776/ Παπαγιαννάκης Εμμανουήλ 2 777/ Σαλούστρος Εμμανουήλ Πτυχίο Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρονικής - Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών TEI Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής 3 778/ Πολογιώργη Ιφιγένεια Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 4 779/ Χριστοδουλίδης Αντώνιος COVENTRY UNIVERSITY OF GREAT BRITAIN, BSc Computing Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων τηλεπιμόρφωσης/ τηλεκπαίδευσης και υποστήριξη δικτύων Απαιτούμενα προσόντα Εμπειρία σε υποστήριξη Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και εμπειρία σε υποστήριξη δικτύων Πολυετής εμπειρία στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σε ΟΤΑ, Πρακτική άσκηση στον ΟΤΕ, Καθηγητής 6μηνη εμπειρία ως τεχνικός συνεργάτης στην 'ΤΕΧΝΟΚΑΛΥΨΗ", 6μηνη εμπειρία ως τεχνικός Η/Υ στην "ATS Αλυγιζάκης Ιωάννης ΕΠΕ" (Πρακτική Άσκηση) 12 μήνες στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών και υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών, Πρακτική άσκηση στον ΟΤΕ, Καθηγήτρια 5 χρόνια και 3 μήνες στην εταιρεία Velti, ως μηχανικός διασφάλισης ποιότητας, 9 μήνες ως τεχνικός 5 897/ Δρουγκάκης Ιωάννης Αριστοτέλειο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 6 μήνες ως Αναλυτής προγραμματιστής ΣΕΑΠ, 2 Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής μήνες πρακτική άσκηση στη ΔΕΗ, 12 μήνες Υποστήριξη Δικτύου Υπολογιστών 6 898/ Δρανδάκης Γεώργιος Καποδιστριακό, Τμήμα και Τηλεπικοινωνιών 7 899/ Μαρκουλιδάκης Μιχάλης TEI Θεσσαλονίκης, Τμήμα ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3 χρόνια ως μηχανικός, Καθηγητής Proficiency Ατομική επιχείρηση από το 2005, Μηχανοργάνωση δήμων (Πρακτική άσκηση) Πρόσθετα Προσόντα Υπότροφος ΙΚΥ, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Επιμόρφωση: Linux Professional Institute Certification 102, Επιμόρφωση: 2274 Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment an Official Microsoft Learning Product as prescribed by Microsoft Corporation, Επιμόρφωση: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1, Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet), Συστατικές επιστολές Proficiency, Μεταπτυχιακή φοιτητήτρια Πολυτεχνείου Χανίων, Υποτροφίες Αγγλικά TOEIC, Συστατικές επιστολές First Certificate in English, Μεταπτυχιακός ΕΑΠ

4 8 900/ Σμυρνάκης Αθανάσιος TEI Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής 9 901/ Κασόμπεης Παντελής ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα και Τεχνολογίας Υπολογιστών 10μηνη εμπειρία ως τεχνικός δικτύου και υπολογιστών στο ΙΤ SUPPORT 6μηνη εμπειρία ως τεχνικός δικτύων και Υπολογιστικών Συστημάτων (Πρακτική άσκηση), Καθηγητής Ετήσια επιμόρφωση στο πανεπιστήμιο Πατρών "Διοίκηση της εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα", Μεταπτυχιακός Φοιτητής στις Επιστήμες Αγωγής Πανεπιστ. Λευκωσίας

5 Οι υποψήφιοι Δρουγκάκης Ιωάννης και Σµυρνάκης Αθανάσιος δεν προσκόµισαν βεβαιώσεις για την προϋπηρεσία τους. Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων κάλεσε την Τετάρτη 29/1/2014 σε συνέντευξη τους συµµετέχοντες που όχι µόνο πληρούν τα τυπικά προσόντα της πρόσκλησης αλλά διαθέτουν τα περισσότερα προσόντα. Συγκεκριµένα εκλήθησαν οι κάτωθι: 1. Παπαγιαννάκης Εµµανουήλ 2. Σαλούστρος Εµµανουήλ 3. Πολογιώργη Ιφιγένεια 4. Χριστοδουλίδης Αντώνιος 5. Δρανδάκης Γεώργιος 6. Μαρκουλιδάκης Μιχάλης 7. Κασόµπεης Παντελής Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε την και ώρα Μέσω αυτής διαπιστώθηκε: Στη συνέντευξη δεν προσήλθε η κα Πολογιώργη, ενώ ο κ. Παπαγιαννάκης, παρόλο που παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής, δήλωσε ότι δεν επιθυµούσε να συµµετάσχει στο διαγωνισµό, διότι είχε µόλις συνάψει σύµβαση εργασίας µε άλλο φορέα (βλ. συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση). Από τους υπόλοιπους υποψηφίους, οι κκ. Κασόµπεης, Δρανδάκης και Μαρκουλιδάκης είχαν αρκετή εµπειρία από υποστήριξη Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και δικτύων. Ωστόσο, είτε είχαν ατοµική επιχείρηση (Μαρκουλιδάκης) είτε εργάζονταν ως συµβασιούχοι εκπαιδευτικοί (Δρανδάκης, Κασόµπεης). Λαµβάνοντας υπόψη ότι το αντικείµενο της παρούσας θέσης απαιτεί απασχόληση και πρωϊνές και απογευµατινές ενίοτε ώρες, ανάλογα µε το πότε έχουν προγραµµατιστεί οι τηλεδιασκέψεις των επιµορφώσεων, η επιτροπή έκρινε ότι µόνο κάποιος που είναι απαλλαγµένος από άλλες εργασιακές υποχρεώσεις θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Κατά συνέπεια, περιορίσαµε την επιλογή µας στους δύο υποψήφιους που δεν είχαν άλλη απασχόληση, στους κκ. Σαλούστρο και Χριστοδουλίδη. Και οι δύο υποψήφιοι είχαν τα τυπικά προσόντα, µε κάποιες ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές (βλ. συνολική αξιολόγηση) και έδειξαν διάθεση για εργασία και την απαιτούµενη ευελιξία. Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συγκριτικά, ο κ. Χριστοδουλίδης έχει καλύτερες σπουδές (ΒSc από το Coventry University) και διαθέτει ένα ευρύ φάσµα εµπειριών στον χώρο της διασφάλισης ποιότητας και του web mobile learning. Έχει εργαστεί το χρονικό διάστηµα από 26/09/2007 έως τις 12/10/2012 στην εταιρία «Velti» (5 χρόνια και 3 µήνες) ως µηχανικός διασφάλισης ποιότητας. Στην παραπάνω εταιρία είχε αναλάβει τον έλεγχο εφαρµογών σε web & mobile περιβάλλοντα. Ωστόσο, η εµπειρία του από υποστήριξη Η/Υ κλπ είναι µάλλον ισχνή (βεβαιωµένη προϋπηρεσία µόνο 22 ηµερών, το 2006 ως Τεχνικός Υπολογιστών και Λογισµικού). Ο κ. Σαλούστρος έχει εργασιακή εµπειρία σχετικά µε υποστήριξη Η/Υ περιφερειακών συσκευών και δικτύων το χρονικό διάστηµα από 01/07/2011 έως τις 31/12/2011 (6 µήνες) στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης στην εταιρία ΑΤΣ Αλυγιζάκης Ιωάννης, µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Στην παραπάνω εταιρία είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σε Η/Υ, POS συστήµατα και περιφερειακές συσκευές καθώς και επισκευές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Επίσης εγκατέστησε και παραµετροποίησε τοπικά ασύρµατα δίκτυα. Επίσης, ο κ. Σαλούστρος έχει εργαστεί για άλλους 6 µήνες (το χρονικό διάστηµα 05/04/2013 έως 15/11/2013) ως τεχνικός συνεργάτης στην εταιρία «Τεχνοκάλυψη», όπου είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την εγκατάσταση τοπικών ασυρµάτων δικτύων. Προκύπτει, λοιπόν, ότι από τους δύο υποψηφίους ο κ. Σαλούστρος έχει µεγαλύτερη εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και δικτύων.

6 Με βάση την πρόσκληση, η οποία θέτει ως απαιτούµενα προσόντα α) πτυχίο Ηλεκτρονικής Μηχανικών Υπολογιστών ΤΕΙ ή ισότιµο τίτλο σπουδών της και β) εµπειρία σε υποστήριξη Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και εµπειρία σε υποστήριξη δικτύων, µεταξύ των δύο η Επιτροπή κρίνει ως καταλληλότερη πρόταση αυτή του κ. Σαλούστρου. Η Επιτροπή Προσωπικού Ασπασία Χατζηδάκη Ιωάννης Σπαντιδάκης Παρασκευή Θώµου» 1. Την έγκριση του με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 1056/ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων 2. την ανάθεση του έργου στον κ. Σαλούστρο Εμμανουήλ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΡΙΤΑΣ

381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 05.10.2012

381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 05.10.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 05.10.2012 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων)

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Αθήνα, 05/12/2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ƧƳƥƣ ƮƧƭƧƵƧƴ ƧƳƥƣƴƫƣ ΕΛΛΑ Α: Θέσεις για µηχανικούς στον ιδιωτικό τοµέα»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs Τίτλος Έργου: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness (INTRA) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή Παπασαλή, Κωδικός Έργου: 80212 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα