ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Αθήνα, Ελλάδα Γεώργιος Μαρούλης Μηχανολόγος Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Όλγα Καπετάνου Τελειόφοιτη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σηµασία του ακριβέστερου υπολογισµού των κόµβων µεταλλικών κατασκευών είναι εµφανής από τον αριθµό των αστοχιών που έχουν παρατηρηθεί σε αυτούς. O Ευρωκώδικας-3 υιοθετεί τον υπολογισµό συνδέσεων µέσω προσοµοίωσής τους µε «ισοδύναµη διατοµή» (T-stub). Μια τέτοια θεώρηση δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τον κάθε πιθανό κόµβο που µπορεί να συναντηθεί στην πράξη. Στην εργασία αυτή γίνεται παραµετρική προσοµοίωση των κόµβων µεταλλικών κατασκευών µε διαφορετικές τοπικές (lcal) και καθολικές (glbal) θεωρήσεις. Εξετάζεται η συµβατότητα των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των κόµβων µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του υπολοίπου φορέα. Η λεπτοµερής προσοµοίωση του συνόλου της κατασκευής µε πεπερασµένα στοιχεία οδηγεί σε σηµαντικό πλήθος βαθµών ελευθερίας και µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Σε αυτή την εργασία προσοµοιώθηκαν λεπτοµερώς µόνον οι κόµβοι σύνδεσης (surrgate elements), ενώ τα µέλη του φορέα προσοµοιώθηκαν µε ραβδωτά στοιχεία. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσοµοίωσης αρχικά συγκρίνονται µε αυτά της λεπτοµερούς προσοµοίωσης. Τέλος, τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα συµβατικής ανάλυσης, θεωρώντας τα µέλη ελαστικά πακτωµένα. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 Στην εργασία αυτή γίνεται παραµετρική προσοµοίωση των κόµβων µεταλλικών κατασκευών µε διαφορετικές τοπικές (lcal) και καθολικές (glbal) θεωρήσεις. Εξετάζονται διαφορετική τρόπο προσοµοίωσης ολόκληρου του φορέα µε τη χρήση Πεπερασµένων Στοιχείων [1], [2], [3], [4] και διερευνάται η ακρίβεια των αποτελεσµάτων σε σχέση µε το υπολογιστικό κόστος.fnt) 3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Το πλαίσιο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 είναι ένα δίστηλο αµφικλινές πλαίσιο ανοίγµατος 12,00m και ύψους 6,63m.Τα υποστυλώµατα είναι διατοµής "ΗΕ240Β" ενώ οι δοκοί διατοµής "ΙPE330".Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε είναι χάλυβας ποιότητας Fe S275. Στην παρειά της δοκού έχει τοποθετηθεί ένα έλασµα 340x240x20 από χάλυβα. Η σύνδεση του πέλµατος του υποστυλώµατος µε το έλασµα γίνεται µε 8 κοχλίες Μ20 ποιότητας 4,6 όπου είναι τοποθετηµένοι σε 4 σειρές µε 2 κοχλίες στη σειρά απόσταση 0,80cm από την άνω παρειά και συµµετρικά τοποθετηµένους ως προς στο έλασµα. Η σύνδεση απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Το πλαίσιο είναι πακτωµένο ενώ φέρει συγκεντρωµένη οριζόντια δύναµη εντός του επιπέδου του, στη θέση του κορφιά, ίση µε 100 kn. Εικ 1:Μοντέλο Ι

3 Εικ 2: Σύνδεση 3.ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Εξετάσθηκαν 5 διαφορετικοί τρόποι προσοµοίωσης του πλαισίου (Μοντέλο Ι-V). Οι παραδοχές που έγιναν σε κάθε µία από αυτές αναλύονται παρακάτω: 3.1 Ραβδωτά στοιχεία (Μοντέλο Ι) Η προσοµοίωση γίνεται µε ραβδωτά µέλη, όπως φαίνεται στην Eικόνα 1, ορίζοντας την κατάλληλη διατοµή για τα υποστυλώµατα "ΗΕ240Β" και "ΙPE330" για τα ζυγώµατα µε τα αντίστοιχα αδρανειακά µεγέθη που αναφέρονται στον Πίνακα 1. ιατοµή Jx(cm 4 ) Jy(cm 4 ) A(cm 2 ) "ΗΕ240Β" 11260,0 3920,0 106,0 "ΙPE330" 11770,0 788,0 72,6 Πιν.1: Αδρανειακά µεγέθη µελών Τα υποστυλώµατα είναι πακτωµένα στη βάση τους και αγνοείται ο τρόπος σύνδεσης µε τα ζυγώµατα. Το µοντέλο αποτελείται από 5 κόµβους και 4 µέλη. 3.2 Ραβδωτά στοιχεία µε άκαµπτα τµήµατα (Μοντέλο ΙΙ) Η προσοµοίωση γίνεται µε ραβδωτά µέλη ενώ ένα τµήµα 0,37m από τα υποστυλώµατα και 0,47m από τα ζυγώµατα θεωρείται άκαµπτο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Όµοια µε το Μοντέλο Ι τα υποστυλώµατα είναι πακτωµένα στη βάση τους και αγνοείται ο τρόπος σύνδεσης µε τα ζυγώµατα. Το µοντέλο αποτελείται από 5 κόµβους και 4 µέλη.

4 3.3 Επιφανειακά στοιχεία (Μοντέλο ΙΙΙ) Εικ 3:Μοντέλο ΙΙ Η προσοµοίωση γίνεται µε επιφανειακά τετρακοµβικά στοιχεία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, τα οποία δηµιουργούν τρία επίπεδα κάθετα ανά δύο µεταξύ τους κατάλληλου πάχους, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ώστε να δηµιουργούν την κατάλληλη διατοµή "ΗΕ240Β" για τα υποστυλώµατα και "IPE330" για τις δοκούς. ιατοµή Πάχος πέλµατος (cm) Πάχος κορµού (cm) "ΗΕ240Β" 1,70 1,00 "ΙPE330" 0,75 1,15 Πιν.2:Πάχος κορµού-πέλµατος µελών Στο µοντέλο αυτό η κάθετη διατοµή των ζυγωµάτων καταλήγει να εφάπτεται µε το πέλµα του υποστυλώµατος. Τα επίπεδα των πελµάτων των υποστυλωµάτων διακριτοποιούνται έτσι ώστε να ταυτίζονται οι κόµβοι του πέλµατος µε αυτούς της διατοµής της δοκού. Το µοντέλο αποτελείται από 3266 κόµβους και 2954 µέλη.

5 FIED JOINT Εικ 4: Μοντέλο ΙΙΙ 3.4 Ραβδωτά στοιχεία και λεπτοµερής προσοµοίωση της σύνδεσης (Μοντέλο ΙV) Η προσοµοίωση της σύνδεσης γίνεται µε συνδυασµό ραβδωτών και επιφανειακών πεπερασµένων στοιχείων όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. Γίνεται η παραδοχή ότι η διατοµή παραµένει κάθετη στον άξονα του µέλους. Αναλυτικά, τα ελάσµατα προσοµοιώνονται µε τριγωνικά ή τετραγωνικά επιφανειακά στοιχεία κελύφους µε το πάχος και τις ιδιότητες του ελάσµατος, οι κοχλίες προσοµοιώνονται µε στοιχεία δοκού στο χώρο τα οποία συνδέουν τους κοινούς κόµβους των ελασµάτων που συγκολλούνται, τα ελάσµατα που ανήκουν στο ίδιο µέλος προσοµοιώνονται µε στοιχεία κελύφους και συνδέονται µεταξύ τους µέσω κοινών κόµβων (πχ. κορµός Ι διατοµής µε πέλµατα Ι διατοµής). Τέλος, αναφερόµενοι στον τρόπο προσοµοίωσης της σύνδεσης των ελασµάτων µεταξύ τους (πχ. πέλµα Ι διατοµής µε πλάκα σύνδεσης) χρησιµοποιήθηκαν µη γραµµικά ελατήρια κατάλληλης δυσκαµψίας τα οποία παραλαµβάνουν µόνο θλίψη (cmpressin nly springs), (Bahaari και Sherburne [1]). FIED JOINT Εικ 5: Μοντέλο IV Οι δοκοί και τα υποστυλώµατα,που έχουν προσοµοιωθεί µε ραβδωτά µέλη, συνδέονται µε έναν κοινό κόµβο (master) σε κάθε παρειά της σύνδεσης όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Όλοι οι υπόλοιποι κόµβοι που ανήκουν στην παρειά της σύνδεσης εξαρτώνται κινηµατικά από τον master κόµβο, ώστε να εξασφαλίζεται η επιπεδότητα της διατοµής. Τα υποστυλώµατα είναι πακτωµένα στη βάση τους. Το µοντέλο αποτελείται από 397 κόµβους και 496 µέλη.

6 Εικ 6: Master κόµβος στις παρειές της σύνδεσης 3.5 Επιφανειακά στοιχεία και λεπτοµερής προσοµοίωση της σύνδεσης (Μοντέλο V) Η προσοµοίωση της σύνδεσης γίνεται λεπτοµερώς, όπως ακριβώς στο Μοντέλο IV, ενώ η προσοµοίωση των επιφανειακών µελών όπως στο Μοντέλο ΙΙΙ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.Το µοντέλο αποτελείται από 3458 κόµβους και από 3267 µέλη. 2 FIED JOINT Εικ 7: Μοντέλο V 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την επίλυση του φορέα έγινε µε στατική µη γραµµική ανάλυση και παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτής σε κάθε ένα από τα Μοντέλα προσοµοίωσης που παρουσιάσθηκαν. 4.1 Μετατοπίσεις Παρουσιάζονται οι µετατοπίσεις των κόµβων στους οποίους έχουν εφαρµοστεί οι φορτίσεις σε όλα τα µοντέλα. Στον Πίνακα 3, παραθέτονται οι µετατοπίσεις και οι βαθµοί

7 ελευθερίας του κάθε Μοντέλου. Παράλληλα, υπολογίζονται και οι αποκλίσεις από τη λεπτοµερέστερη εκ των προσοµοιώσεων (Μοντέλο V). Μοντέλα Βαθµοί ελευθερίας Μετατοπίσεις (mm) Απόκλιση (%) Μοντέλο Ι 18 47,93 2,72 Μοντέλο ΙΙ 21 41,99 10,00 Μοντέλο ΙΙΙ ,41 0,54 Μοντέλο ΙV ,65 2,16 Μοντέλο V ,66 - Πιν.3: Μετατοπίσεις Οι µετατοπίσεις για το κάθε µοντέλο φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. FIED JOINT FIED JOINT Εικ. 8 :Μετατοπίσεις στο Μοντέλο Ι Εικ. 9:Μετατοπίσεις στο Μοντέλο ΙΙ FIED JOINT Εικ. 10:Μετατοπίσεις στο Μοντέλο ΙΙΙ FIED JOINT Εικ. 11:Μετατοπίσεις στο Μοντέλο ΙV

8 IND LOAD 2 FIED JOINT Εικ 12: :Μετατοπίσεις στο Μοντέλο V 4.1 Εντατικά µεγέθη Στον πίνακα 4 παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσµατα της αξονικής και της τέµνουσας δύναµης, της ροπή βάσης του υποστυλώµατος καθώς επίσης και της ροπής στην παρειά της σύνδεσης. εδοµένου ότι το τελευταίο µοντέλο περιγράφει µε την καλύτερη ακρίβεια τον φορέα υπολογίζεται η απόκλιση στις ροπές των υπόλοιπων µοντέλων από αυτό. Μοντέλο Ι Μοντέλο ΙΙ Μοντέλο ΙΙΙ Μοντέλο ΙV Μοντέλο V υνάµεις (kn) Αξονική 27,88 Τέµνουσα 50,00 Αξονική 29,62 Τέµνουσα 50,07 Αξονική 26,87 Τέµνουσα 50,00 Αξονική 27,89 Τέµνουσα 50,00 Αξονική 26,66 Τέµνουσα 49,86 Ροπές βάσης (kνm) Απόκλιση (%) Ροπές παρειάς (kνm) Απόκλιση (%) 164,21 0,56 85,30 12,53 153,78 5,84 95,36 25,80 162,76 0,34 76,93 1,49 164,15 0,50 75,01 1,04 163,32-75,80 - Πιν.4: Εντατικά µεγέθη 5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα στους παραπάνω πίνακες προκύπτει πως τα µοντέλα µε τα ραβδωτά στοιχεία παρά το γεγονός ότι διαθέτουν τους λιγότερους βαθµούς ελευθερίας παρουσιάζουν την µεγαλύτερη απόκλιση στις δυνάµεις στην παρειά (12,53% και 25,80% για το πρώτο και το δεύτερο µοντέλο αντίστοιχα). Το τρίτο µοντέλο παρουσιάζει την

9 µικρότερη απόκλιση στις µετατοπίσεις (µόνο 0,54%) και σχετικά µικρή (1,49%) στις δυνάµεις όµως έχει ελάχιστα µικρότερο πλήθος βαθµών ελευθερίας µε το πρότυπο µοντέλο, το Μοντέλο V.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το µοντέλο IV όπου συνδυάζει λίγους βαθµούς ελευθερίας και µικρές αποκλίσεις στις µετατοπίσεις (2,16%) και στις δυνάµεις την µικρότερη τιµή που παρατηρείται (0,50% στη βάση και 1,04% στην παρειά).εποµένως συνδυάζεται ταχύτητα στην εξαγωγή αποτελεσµάτων και ακρίβεια. Ενδεχοµένως το πρόβληµα να επιδέχεται βελτίωση µελετώντας τον φορέα σε επίπεδο µη γραµµικής ανάλυσης. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (12 pt, Times new Rman fnt bld) [1] M. R. Bahaari και A. N. Sherburne. Cmputer mdeling f an extended endplate blted cnnectin, Cmputers & Structures Vl. 52, N 5, pp , 1994 [2] O. S. Bursi και J. P. Jaspart. Benchmarks fr Finite Element Mdeling f Blted Steel Cnnectins, J. Cnstruct. Steel Res. Vl. 43, Ns. 1-3, pp , 1997 [3] O. S. Bursi και J. P. Jaspart. Basic issues in the finite element simulatin f extended end plate cnnectins, Cmputers & Structures 69 (1998) [4] Chris P. Pantelides, Sctt M. Adan, και Lawrence D. Reaveley. Analysing steel mment-resisting cnnectins using finite elements mdeling, ECCOMAS Thematic Cnference n Cmputentinal Methds in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rethymn, Crete, Greece, June [5] GT STRUDL, Cmputer Aided Structural Engineering - Center Schl f Civil and Envirnmental Engineering - Gergia Institute f Technlgy - Atlanta, USA. [6] Cnnect / SteelCAD, 4Μ-VK Civil Engineering Sftware Ltd, Mykinn 9, Chalandri, Athens, Greece. [7] Eurcde 3.Design f steel structures part 1.1: General rules and rules fr building, ENV Brussels, 1992 MOMENT-RESISTING CONNECTION MODELING USING FINITE ELEMENT METHOD. FROM LOCAL TO GLOBAL APPROACH Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Αθήνα, Ελλάδα Γεώργιος Μαρούλης Μηχανολόγος Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

10 Όλγα Καπετάνου Τελειόφοιτη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ SUMMAR (12 pt, Times new Rman fnt bld) (1 κενό) Η σηµασία του ακριβέστερου υπολογισµού των κόµβων µεταλλικών κατασκευών είναι εµφανής από τον αριθµό των αστοχιών που έχουν παρατηρηθεί σε αυτούς. O Ευρωκώδικας-3 υιοθετεί τον υπολογισµό συνδέσεων µέσω προσοµοίωσής τους µε «ισοδύναµη διατοµή» (T-stub). Μια τέτοια θεώρηση δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τον κάθε πιθανό κόµβο που µπορεί να συναντηθεί στην πράξη. Στην εργασία αυτή γίνεται παραµετρική προσοµοίωση των κόµβων µεταλλικών κατασκευών µε διαφορετικές τοπικές (lcal) και καθολικές (glbal) θεωρήσεις. Εξετάζεται η συµβατότητα των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των κόµβων µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του υπολοίπου φορέα. Η λεπτοµερής προσοµοίωση του συνόλου της κατασκευής µε πεπερασµένα στοιχεία οδηγεί σε σηµαντικό πλήθος βαθµών ελευθερίας και µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Σε αυτή την εργασία προσοµοιώθηκαν λεπτοµερώς µόνον οι κόµβοι σύνδεσης (surrgate elements), ενώ τα µέλη του φορέα προσοµοιώθηκαν µε ραβδωτά στοιχεία. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσοµοίωσης αρχικά συγκρίνονται µε αυτά της λεπτοµερούς προσοµοίωσης. Τέλος, τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα συµβατικής ανάλυσης, θεωρώντας τα µέλη ελαστικά πακτωµένα.

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ..Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα