Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003

2 c Copyright υπό τον Μάρκο Α. Πετούση, εκέµβριος 2003

3 Εισαγωγή Αφορµή για τη συγγραφή των σηµειώσεων υπήρξε η έλλειψη ενηµερωµένων ελληνικών βιβλίων για την τεχνολογία CAD. Tα ελληνικά βιβλία είναι ελάχιστα και τα περισσότερα (ευτυχώς όχι όλα) αρκετά παλιά. Επίσης αφορµή για τη συγγραφή των σηµειώσεων υπήρξε η τάση των λιγοστών σύγχρονων εντύπων της διεθνούς βιβλιογραφίας για το συγκεκριµένο αντικείµενο να αναφέρονται γενικότερα στην τεχνολογία των υπολογιστών στην ανάπτυξη προϊόντων. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα περισσότερα έντυπα σχετικά µε το CAD είναι των αρχών της δεκαετίας του 90, οπότε θεωρούνται παρωχηµένα µε δεδοµένη την ανάπτυξη των υπολογιστικών συστηµάτων και κατ επέκταση της τεχνολογίας CAD. Τα περιεχόµενα των σηµειώσεων έχουν συλλεχθεί µετά από αρκετά (περίπου επτά) χρόνια ερευνητικού έργου στον τοµέα των γραφικών σε υπολογιστή για βιοµηχανικές εφαρµογές. Η παρούσα έκδοση είναι η πρώτη που εκδίδεται, αλλά στόχος είναι η δηµιουργία ενός δυναµικού κειµένου, το οποίο θα ενηµερώνεται, οπότε κρίνεται απαραίτητο, σύµφωνα µε τις τάσεις που παρουσιάζονται στην τεχνολογία των συστηµάτων CAD. Έχει γίνει προσπάθεια η γλώσσα των σηµειώσεων να είναι απλή και κατανοητή, ώστε να είναι εύκολη η αφοµοίωση βασικών στοιχείων από τον αναγνώστη. Στόχος δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση κάθε τεχνολογίας, αλλά η επικέντρωση του αναγνώστη στα κρίσιµα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εύκολο να αφοµοιώσει και να συγκρατήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Θεωρείται απαραίτητο ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές έννοιες για κάθε µια από τις ενότητες των σηµειώσεων. Στόχος των σηµειώσεων γενικότερα είναι η κάλυψη θεµάτων σχετικών µε τη χρήση της τεχνολογίας των συστηµάτων CAD στην ανάπτυξη προϊόντων. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στην τεχνολογία των συστηµάτων CAD. Αναφέρονται σε θεωρητικό επίπεδο οι µαθηµατικοί αλγόριθµοι που αξιοποιούν τα συστήµατα CAD για τη Σελίδα 1

4 λειτουργία τους και περιγράφεται η διαδικασία για την ανάπτυξη προϊόντων και οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτήν από τη χρήση τέτοιων συστηµάτων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε τεχνολογίες, οι οποίες είναι σχετικές µε τα συστήµατα CAD. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν αναπτυχθεί λόγω της ευρείας χρήσης των συστηµάτων CAD στην ανάπτυξη προϊόντων και στην εξέλιξη, λόγω της µεγάλης διάδοσης τους. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών δίνει στις οµάδες που εµπλέκονται µε την ανάπτυξη προϊόντων επιπλέον εργαλεία, για το σχεδιασµό σε µικρότερο χρόνο και µε µικρότερο κόστος ποιοτικότερων, πιο αξιόπιστων προϊόντων. Γίνεται απλή αναφορά στις τεχνολογίες αυτές σε εισαγωγικό επίπεδο µε σκοπό τη δηµιουργία ερεθισµάτων στους αναγνώστες και την ενηµέρωση τους σε σχέση µε τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, οι οποίες έχουν αρχίσει να διαδίδονται στον ελληνικό χώρο σε εταιρίες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους. Κάθε µια από τις αναφερόµενες ενότητες των σηµειώσεων αποτελεί µια ολόκληρη επιστήµη, οπότε οι αναγνώστες πρέπει να ανατρέξουν σε εξειδικευµένη βιβλιογραφία, για την παροχή επιπλέον πληροφοριών. Σελίδα 2

5 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 1 Περιεχόµενα... 3 Κεφάλαιο Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων για την ανάπτυξη προϊόντων Εισαγωγή Χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων Ο ρόλος του πρωτοτύπου στην ανάπτυξη των προϊόντων Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων Οργανωτικές αλλαγές από τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων Αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής λόγω της µείωσης του κύκλου ζωής των προϊόντων Επιπτώσεις από τη µείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων στην εµπορική πολιτική των εταιριών Κεφάλαιο Περιγραφή των συστηµάτων CAD/CAM Εισαγωγή Ιστορία των συστηµάτων CAD Κριτήρια αξιολόγησης ενός λογισµικού CAD Υπολογιστικός εξοπλισµός συστηµάτων CAD Χρήση Η/Υ στη διαδικασία σχεδιασµού Χρήση Η/Υ στην παραγωγική διαδικασία Μονάδες εισαγωγής δεδοµένων Πληκτρολόγια Φωτεινές πένες (Light Pen) Ψηφιοποιητές Ποντίκι Μονάδες εξόδου Οθόνες γραφικών (Raster Refresh Graphics Displays) Εκτυπωτές - Σχεδιογράφοι Κεφάλαιο Εισαγωγή στη Θεωρία Σχεδιασµού µε Η/Υ Εισαγωγή Τρόπος λειτουργίας των συστηµάτων CAD Σελίδα 3

6 3.3. Θεωρία µετασχηµατισµών Μήτρα Μετασχηµατισµού ισδιάστατοι Μετασχηµατισµοί Κλίµακας Περιστροφή γύρω από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων Περιστροφή σε ιαφορετικές Γωνίες Σύνθετοι Μετασχηµατισµοί Τρισδιάστατοι Μετασχηµατισµοί Τρισδιάστατη Απεικόνιση Τριµετρικές Προβολές Ισοµετρική Προβολή Περιγραφή Καµπύλων Γραµµών Παραµετρικές Κυβικές Καµπύλες Splines Καµπύλες Bezier ηµιουργία Επιφανειών Επίπεδη Επιφάνεια (Plane surface) Οδηγούµενες Επιφάνειες (Ruled surface) Επιφάνεια Περιστροφής (Surface of revolution) Τεχνικές Στερεάς Μοντελοποίησης Πράξεις Boole Σάρωση (Sweeping) Kατασκευή Tόξων Kαµπυλότητας (Fillet) και Λοξοτµήτων Γωνιών (Chamfer) Επικάλυψη της συρµατικής αναπαράστασης Τεχνικές µοντελοποίησης Κατασκευαστική Στερεά Γεωµετρία (Constructive Solid Geometry) Συνοριακή Αναπαράσταση (Boundary Representation) Παραµετρική Μοντελοποίηση (Parametric modeling) Μοντελοποίηση Βασισµένη σε Στοιχεία (Feature based modeling) Ιεράρχηση χαρακτηριστικών αντικειµένων (object orientation) Χρήση Αρχετύπων Κεφάλαιο Η τεχνολογία της απεικόνισης γραφικών σε υπολογιστή Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία για τα γραφικά σε υπολογιστή Χαρακτηριστικά αντικειµένων σε µια τρισδιάστατη σκηνή Απόκρυψη ακµών Painters algorithm Z buffer Σελίδα 4

7 Scan line algorithm Τεχνικές σύγκρισης Αλγόριθµος του Warnock Ο αλγόριθµος του Franklin Γενικευµένη µέθοδος απόκρυψης γραµµών Αφαίρεση πίσω όψης (back-face removal) Τεχνικές αύξησης του ρεαλισµού σε µια ρεαλιστική απεικόνιση Απόδοση υφής στις επιφάνειες (texture mapping) Σκίαση Απεικόνιση οµίχλης Απεικόνιση διαφανών αντικειµένων Ευκρίνεια απεικόνισης Εξοµάλυνση ασυνεχειών Ανισοτροπικό φιλτράρισµα (anisotropic filtering) Υπολογιστικός φόρτος Προγραµµατιζόµενο τσιπ Αρχιτεκτονική µνήµης Lightspeed Τεχνολογία Hyper Z 1 & Charisma Engine 2 & Pixel Tapestry True Form Tile based rendering Πρωτόκολλα ανάπτυξης γραφικών σε υπολογιστή Κεφάλαιο Χρήση συστηµάτων CAD/CAM Εισαγωγή Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις Πλεονεκτήµατα τρισδιάστατης γεωµετρικής µοντελοποίησης Μέθοδοι και τεχνικές µοντελοποίησης Μεθοδολογία τρισδιάστατης µοντελοποίησης Γεωµετρική µοντελοποίηση µε τη χρήση επιφανειακών µοντέλων Μεταφορά γεωµετρίας µεταξύ σχεδιαστικών λογισµικών Βασικά χαρακτηριστικά συστηµάτων CAM Κεφάλαιο Νέα Γενιά Λογισµικών Cad Εισαγωγή Χαρακτηριστικά σύγχρονων λογισµικών CAD Παραδείγµατα feature based CAD λογισµικών Σελίδα 5

8 Pro Engineer (www.ptc.com) Solidworks (www.solidworks.com) Dassault Catia (www.dassault.com) Autodesk Inventor (www.autodesk.com) EDS (www.ugsolutions.com) Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ταχείας Πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας Ταχείας Πρωτοτυποποίησης Η ιαδικασία της Ταχείας Πρωτοτυποποίησης Εισαγωγή Γεωµετρίας Στηρίγµατα Τοµή και Ένωση Αντιστάθµιση Πάχους Γραµµής (Line width compensation) Παράγοντας Συστολής Βάθος Επίδρασης (Cure depth) Τελική Επεξεργασία Πρωτοτύπου Μεταφορά εδοµένων σε Συστήµατα Ταχείας Προτυποποίησης Λειτουργίες λογισµικού για Ταχεία Προτυποποίηση ηµιουργία Αρχείου STL: Προβλήµατα Η Τεχνολογία Ταχείας Προτυποποίησης σε σχέση µε την Κατεργασία Η Τεχνολογία Ταχείας Προτυποποίησης σε σύγκριση µε συµβατικές µεθόδους ιαθέσιµες τεχνολογίες Στερεολιθογραφία FDM LOM D Printers Sintering Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Rapid Tooling Εισαγωγή Γενικά χαρακτηριστικά για τις µεθόδους Rapid Tooling Σκοπιµότητα χρήσης µεθόδων Rapid Tooling στην παραγωγή προϊόντων Ιστορικά στοιχεία για τις µεθόδους Rapid Tooling Έµµεσοι Μέθοδοι Rapid Tooling RTV Molding/Urethane Casting Spin Casting Σελίδα 6

9 Cast Resin Tooling Spray Metal Tooling Rubber Plaster Mold (RPM) Rubber Plaster Casting Electroforming Cast Aluminum and Zinc Kirksite Tooling Direct Investment Casting D Keltool Indirect Investment Casting Composite Tooling (Epoxy Tooling) PHAST (Prototype Hard and Soft Tooling) Quickcast Sand Casting Topographic Shell Formation (TSF) Nickel Ceramic Composite (NCC) Polysteel Άµεσοι Μέθοδοι Rapid Tooling Direct Aim (Aces Injection Molding) SLS RapidSteel (Rapid Tool) Direct Metal Laser Sintering EOSINT M Direct Croning Process (DCP) EOSINT S Copper Polyamide Tooling Laminated Tooling LENS Prometal Direct Shell Production Casting (DSPC) Controlled Metal Build-up (CMB) Σύνοψη Κεφάλαιο Εισαγωγή στην τεχνολογία της Ανάστροφης Μηχανολογίας (Reverse Engineering) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας Ανάστροφης Μηχανολογίας Περιγραφή τεχνικών ψηφιοποίησης Τοµείς εφαρµογής Βασικά βήµατα στις τεχνικές Ανάστροφης Μηχανολογίας Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων Επεξεργασία Σελίδα 7

10 Προσέγγιση δεδοµένων από επιφάνεια Εφαρµογές Ανάστροφης Μηχανολογίας Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εικονικής Πραγµατικότητας για την Ανάπτυξη Βιοµηχανικών Εφαρµογών Εισαγωγή Τι είναι Εικονική Πραγµατικότητα Τι δεν είναι Εικονική Πραγµατικότητα Τοµείς εφαρµογής της Εικονικής Πραγµατικότητας Επιπτώσεις από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Αποτελέσµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας Τεχνικά χαρακτηριστικά συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας Περιφερειακά συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας Συσκευές εισόδου δεδοµένων σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας Συσκευές εξόδου σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας Χαρακτηριστικά λογισµικού Εικονικής Πραγµατικότητας Λογισµικό Εικονικής Πραγµατικότητας Χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας για την προσοµοίωση διαδικασιών στη βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Αποτελέσµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Παραδείγµατα βιοµ. εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης εδοµένων Προϊόντος (Product Data Management) Εισαγωγή Ορισµός Ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων Λειτουργίες Συστηµάτων PDM Χαρακτηριστικά συστηµάτων PDM Σελίδα 8

11 11.6. Αποτελέσµατα από τη χρήση συστηµάτων PDM Τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα PDM Βιβλιογραφία - Αναφορές Σελίδα 9

12 Κεφάλαιο 1 Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων για την ανάπτυξη προϊόντων 1.1. Εισαγωγή Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων έχει µεταβληθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της εισαγωγής νέων εργαλείων στο σχεδιασµό και την προσοµοίωση προϊόντων και διαδικασιών. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται στη χρήση υπολογιστικού εξοπλισµού και παρέχουν στους σχεδιαστές πληροφορίες για το προϊόν, οι οποίες παλαιότερα είτε δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν στη φάση σχεδιασµού, ή η κατανόησή τους δεν ήταν εφικτή από όλους. Τα αποτελέσµατα από τη χρήση των εργαλείων αυτών είναι η µείωση του κόστους ανάπτυξης, του κύκλου ανάπτυξης και του κύκλου ζωής του προϊόντος, µε ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας του. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν προφανή πλεονεκτήµατα για την ανταγωνιστικότητα των εταιριών, εµπεριέχουν όµως και σηµαντικούς κινδύνους. Η µείωση του κύκλου ζωής του προϊόντος επιβάλει την απόδοση κέρδους από αυτό σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο απαιτεί µεγαλύτερη ευελιξία από τις εταιρίες και ταυτόχρονα εµπεριέχει εµπορικό ρίσκο. Το εµπορικό ρίσκο συνδέεται µε διάφορους παράγοντες. Ο κύκλος ζωής, ο οποίος επηρεάζεται από τις συνθήκες της αγοράς, µπορεί να µην είναι επαρκής χρονικά, ώστε να είναι βιώσιµο το προϊόν. Υπάρχει η πιθανότητα να παραχθεί ένα προϊόν, το οποίο να µην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, ή µπορεί να παραχθεί ένα προβληµατικό προϊόν, που θα έχει επιπτώσεις στην εικόνα της εταιρίας προς τους πελάτες της. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται σύγχρονοι µέθοδοι για την ανάπτυξη προϊόντων, οι οποίες εφαρµόζονται σε εταιρίες ανεξαρτήτως µεγέθους. Σελίδα 10

13 1.2. Χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων Υπολογιστικά συστήµατα έχουν εισαχθεί στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν στους σχεδιαστές. Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων έχει τροποποιηθεί, λόγω της χρήσης τέτοιων συστηµάτων και συνεχίζει να τροποποιείται σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και της τεχνολογίας, που παρέχουν τα συστήµατα. Τα υπολογιστικά συστήµατα αποτελούν το φορέα σύνδεσης των ιδεών των µηχανικών, που εµπλέκονται στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, µε το προϊόν, το οποίο τελικά υλοποιείται και ταυτόχρονα αποτελούν το µέσο για την επικοινωνία των µελών της οµάδας ανάπτυξης του προϊόντος. Τέτοιου είδους εργαλεία υπήρχαν στο παρελθόν σε διαφορετική και πιο απλοποιηµένη µορφή. Το βασικό χαρακτηριστικό των λογισµικών εργαλείων, που αποτελούν βασικό συστατικό των υπολογιστικών συστηµάτων, είναι ότι παρέχουν στους σχεδιαστές πληροφορίες για τα τεχνικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αναπτύσσεται, πριν από την παραγωγή του φυσικού πρωτοτύπου και ακόµα περισσότερο προτού το προϊόν προωθηθεί στη γραµµή παραγωγής. Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν µε τις συµβατικές µεθόδους ανάπτυξης προϊόντων, που χρησιµοποιούνταν στο πρόσφατο παρελθόν. Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων παρέχει πλεονεκτήµατα, όπως ευελιξία στο σχεδιασµό, αξιοπιστία κ.α., τα οποία θεωρούνται πλέον προφανή και για το λόγο αυτό δε θα αναλυθούν εκτενέστερα. Οι δυνατότητες του υπολογιστικού συστήµατος που χρησιµοποιείται είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το κόστος, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την αισθητική του προϊόντος, το οποίο αναπτύσσεται. Το κόστος παραµένει ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας του προϊόντος. Τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος επηρεάζονται από τους ελέγχους, που επιτρέπει το λογισµικό προσοµοίωσης να πραγµατοποιηθούν στο προϊόν. Η αισθητική σχετίζεται µε τις δυνατότητες µοντελοποίησης του λογισµικού που χρησιµοποιείται (παραγωγή παραµετρικού γεωµετρικού µοντέλου, ρεαλιστική απεικόνιση, κλπ.). Τα σύγχρονα λογισµικά σχεδιασµού έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ωριµότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιορισµοί των σχεδιαστών σε σχέση µε τον προσδιορισµό αυτών των παραµέτρων του προϊόντος. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για ενοποίηση των επιµέρους λογισµικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό του προϊόντος. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της διαχείρισης των δεδοµένων για το προϊόν, τα οποία σε όλο και µεγαλύτερο ποσοστό αναπτύσσονται σε ψηφιακή µορφή. Η ενοποίηση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί είτε µέσω της ολοκλήρωσης χαρακτηριστικών από διαφορετικά λογισµικά εργαλεία, για την παραγωγή νέων λογισµικών εργαλείων, είτε µε την Σελίδα 11

14 ανάπτυξη εργαλείων σύνδεσης των επιµέρους λογισµικών που χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό του προϊόντος Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων Για τη λεπτοµερή ανάπτυξη ενός προϊόντος µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων, τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: Προετοιµασία του σχεδιασµού, η οποία περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της µεθοδολογίας ανάπτυξης του προϊόντος. Σχεδίαση των γεωµετρικών µοντέλων του προϊόντος στο σύστηµα CAD (συνήθως δηµιουργείται παραµετρικό γεωµετρικό µοντέλο). Συναρµολόγηση των επιµέρους γεωµετρικών µοντέλων, για τη δηµιουργία του συνολικού µοντέλου του προϊόντος. Απόδοση χρωµάτων, υλικών και υφής (όχι πάντα) στο προϊόν, για τη ρεαλιστική απεικόνιση του ψηφιακού πρωτοτύπου που αναπτύσσεται, κυρίως για αισθητική αξιολόγηση. Μεταφορά του γεωµετρικού µοντέλου σε σύστηµα πεπερασµένων στοιχείων (FEA) για προσδιορισµό των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Προσδιορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών του αντικειµένου στο σύστηµα FEA µε τη χρήση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων. Τροποποίηση της σχεδίασης, ώστε να ανταποκρίνεται στα τεχνικές, λειτουργικές και αισθητικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Μεταφορά του τελικού γεωµετρικού µοντέλου στο σύστηµα Εικονικής Παραγωγής (Virtual Manufacturing), για το σχεδιασµό της µεθοδολογίας παραγωγής του προϊόντος (µπορεί να είναι ένα σύστηµα CAM ή κάποιο περισσότερο πολύπλοκο λογισµικό εργαλείο προσοµοίωσης παραγωγικών διαδικασιών). Κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου, το οποίο συνήθως είναι από διαφορετικά υλικά σε σχέση µε το πραγµατικό προϊόν. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρίες σπάνια πλέον αναπτύσσουν ένα προϊόν από την αρχή. Συνήθως χρησιµοποιούν δεδοµένα από την προηγούµενη έκδοση του προϊόντος, την οποία βελτιώνουν τεχνολογικά ή αισθητικά και διορθώνουν πιθανά λάθη. Σε προϊόντα που δεν υπάρχει έτοιµη τεχνογνωσία στην εταιρία, επιδιώκεται η µεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες εταιρίες ή υιοθετούνται επιτυχώς εφαρµοσµένες τεχνικές άλλων εταιριών. Ακόµα και τα πιο πρωτοποριακά σηµερινά προϊόντα θεωρείται ότι δεν έχουν καινοτοµικά στοιχεία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5-10%. Το ποσοστό αυτό ίσως φαίνεται µικρό, λαµβάνοντας υπόψη όµως την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προϊόντων, το ποσοστό αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος καινοτοµιών. Ο βαθµός καινοτοµίας ενός προϊόντος επηρεάζει σηµαντικά το κόστος του προϊόντος και το χρόνο για το σχεδιασµό του. Οι εταιρίες επιδιώκουν να παράγουν καινοτοµικά Σελίδα 12

15 προϊόντα, πρέπει όµως ο βαθµός καινοτοµίας για κάθε νέο προϊόν να είναι τέτοιος, ώστε το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό µε τεχνολογικά και µε οικονοµικά κριτήρια. Η αποθήκευση τεχνογνωσίας από τις εταιρίες συµβάλλει σηµαντικά στον προσδιορισµό τέτοιων παραµέτρων για το προϊόν. Εικονικό πρωτότυπο προϊόντος (εικόνα Solidworks) Μελέτη κατανοµής θερµοκρασίας σε µηχανολογικό εξάρτηµα, µέσω ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία (εικόνα PTC, Pro Mechanica) Τα παλαιότερα χρόνια οι µέθοδοι αυτές δεν ήταν εφικτό να εφαρµοστούν, αφού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η αποθήκευση τεχνογνωσίας. Η ανάπτυξη προϊόντων βασιζόταν σε µεγάλο βαθµό σε εµπειρικούς κανόνες, οι οποίοι αναπτύσσονταν από κάθε εταιρία. Για το λόγο αυτό οι εταιρίες εξαρτιόνταν περισσότερο από τα στελέχη τους, τα οποία κατείχαν τους κανόνες αυτούς και είχαν την εµπειρία, για να τους εφαρµόσουν. Με την εισαγωγή υπολογιστικών συστηµάτων στις λειτουργίες των εταιριών και την ανάπτυξη των δεδοµένων για το προϊόν σε ψηφιακή µορφή, η αποθήκευση τεχνογνωσίας έγινε σηµαντικά ευκολότερη για τις εταιρίες. Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή Συστηµάτων ιαχείρισης των εδοµένων του Προϊόντος (Product Data Management PDM) στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, παρέχει νέες δυνατότητες σε σχέση µε την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται σε µια εταιρία. Τα Συστήµατα PDM παρέχουν στις εταιρίες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται την τεχνογνωσία που αποκτούν κατά την ανάπτυξη ενός προϊόντος, ώστε να µπορούν εύκολα να τη χρησιµοποιήσουν σε κάποιο άλλο προϊόν στο µέλλον. Επιπλέον τα συστήµατα αυτά καταγράφουν τα ενδιάµεσα στάδια ανάπτυξης δεδοµένων για το προϊόν µέχρι τη λήψη τελικών αποφάσεων ή την αντιµετώπιση προβληµάτων, παρέχοντας σε κάθε στέλεχος της εταιρίας όλα τα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί στην εταιρία και σχετίζονται µε το αντικείµενο ενασχόλησης του. Σελίδα 13

16 1.4. Ο ρόλος του πρωτοτύπου στην ανάπτυξη των προϊόντων Η ανάπτυξη πρωτοτύπων στη φάση σχεδιασµού του προϊόντος έχει ως στόχους την ανάδραση από τους πελάτες της εταιρίας και τον προσδιορισµό σχεδιαστικών λαθών, µέσω της πραγµατοποίησης λειτουργικών ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών επανατροφοδοτούν το σχεδιασµό. Στη συνέχεια γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και το νέο σχέδιο υποβάλλεται σε ελέγχους, για να διαπιστωθεί η συµβατότητα µε τις αρχικά ορισµένες προδιαγραφές και να εντοπιστούν πιθανά σχεδιαστικά λάθη. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι το προϊόν να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίµανσης για την εισαγωγή του στην αγορά ή µέχρι να καλυφθεί το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του προϊόντος. Κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου Παλαιότερα όλοι οι έλεγχοι σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος γινόταν αποκλειστικά στα φυσικά πρωτότυπα που κατασκευάζονταν. Η κατασκευή φυσικών πρωτοτύπων απαιτεί πολύ χρόνο και κόστος (σταµάτηµα γραµµής παραγωγής, χρήση πρώτων υλών, κλπ), οπότε επιβαρύνει σηµαντικά τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος. Τα φυσικά πρωτότυπα συνήθως κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά σε σχέση µε το τελικό προϊόν. Για παράδειγµα για τον έλεγχο της αεροδυναµικής ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου κατασκευάζονται (συνήθως υπό κλίµακα) πρωτότυπα από ξύλο, φελιζόλ ή κάποιο άλλο υλικό. Κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου (εικόνα Alfa Romeo) Με τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων το πλήθος των απαιτούµενων φυσικών προϊόντων για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος έχει µειωθεί σηµαντικά, αφού πολλοί έλεγχοι είναι εφικτό να γίνουν σε εικονικά πρωτότυπα, τα οποία αναπτύσσονται στον υπολογιστή µε τη χρήση εργαλείων, βασισµένων στην τεχνολογία των συστηµάτων CAD. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων. Το φυσικό πρωτότυπο κατασκευάζεται µετά το τέλος της διαδικασίας σχεδιασµού στον υπολογιστή, για την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών που έχουν αποδοθεί στο προϊόν στη φάση του σχεδιασµού. Η κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου έχει ως στόχο τον εντοπισµό σχεδιαστικών λαθών, τα οποία δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν µε τις λειτουργίες που εκτελούνται στον υπολογιστή, την αισθητική Σελίδα 14

17 αξιολόγηση του αντικειµένου, η οποία γίνεται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το προϊόν και γενικά για την καλύτερη εποπτεία του προϊόντος πριν προωθηθεί στη γραµµή παραγωγής. Η Boeing έχει ανακοινώσει ότι για την ανάπτυξη του µοντέλου 777 δεν κατασκεύασε καθόλου φυσικά πρωτότυπα για τα περισσότερα τµήµατα του αεροσκάφους. Παλαιότερα απαιτούνταν πολλά φυσικά µοντέλα για κάθε επιµέρους τµήµα του προϊόντος, το συνολικό κόστος των οποίων έφτανε συχνά το 50% του κόστους ανάπτυξης του προϊόντος. Η µείωση των απαιτούµενων φυσικών πρωτοτύπων, λόγω της χρήσης εικονικών πρωτοτύπων, έχει συµβάλει δραστικά στη µείωση του χρόνου ανάπτυξης και του κόστους του προϊόντος Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, οι εταιρίες πρέπει να διαγνώσουν µια νέα ανάγκη στην αγορά. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την οργανωµένη και προγραµµατισµένη έρευνα αγοράς που πραγµατοποιούν οι εταιρίες, ή µπορεί να εντοπιστεί από µια απλή παρατήρηση κάποιου χαρακτηριστικού της αγοράς ή κάποιου προϊόντος. Η ανάγκη για ανανέωση ή αντικατάσταση ενός προϊόντος µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες, όπως: Ηλικία του προϊόντος. Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος παρουσίας ενός προϊόντος στην αγορά επηρεάζει σηµαντικά τις πωλήσεις του. Ακόµα και τα πιο άρτια προϊόντα, τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί από το ανταγωνισµό, πρέπει να ανανεώνονται, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα παρουσίας τους στην αγορά (το διάστηµα αυτά εξαρτάται από το είδος του προϊόντος), για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού. Επιπλέον η ύπαρξη ανταγωνισµού πιέζει συνεχώς τις εταιρίες, για την παρουσίαση νέων περισσότερο ανταγωνιστικών προϊόντων. Παρουσίαση νέας τεχνολογίας για κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για παράδειγµα, πριν αρκετά χρόνια, µε την εισαγωγή του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισµα, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έπρεπε να προσαρµόσουν το σύστηµα φρένων των µοντέλων τους, για να µείνουν ανταγωνιστικά στην αγορά. Αλλαγή αισθητικών προτύπων. Για παράδειγµα οι εταιρίες ρούχων αλλάζουν τα προϊόντα τους δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο, ώστε να ακολουθούν τα νέα πρότυπα της µόδας. Η αλλαγή στα προϊόντα αυτά επηρεάζει όλα τα προϊόντα που εξαρτώνται από αυτά. Έχει παρατηρηθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλογής ενός ποδηλάτου είναι το χρώµα, το οποίο πρέπει να συµβαδίζει µε τα πρότυπα της µόδας στα ρούχα. Οι εταιρίες κατασκευής ποδηλάτων λοιπόν, πρέπει να προσαρµόζουν τα προϊόντα τους σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο. Σελίδα 15

18 Υποκίνηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για ένα προϊόν. Συχνά οι εταιρίες, για να διατηρήσουν αυξηµένο το αγοραστικό ενδιαφέρον σε κάποιο προϊόν παρουσιάζουν νέα βελτιωµένη έκδοση για αυτό, χωρίς η υπάρχουσα έκδοση να υστερεί αισθητικά ή τεχνολογικά. Η πολιτική αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε αναλώσιµα προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας. Η διάγνωση της ανάγκης αντικατάστασης ενός προϊόντος (ακόµα και η παρουσίαση µιας νέας βελτιωµένης έκδοσης του ίδιου προϊόντος είναι νέο διαφορετικό προϊόν) γίνεται από το τµήµα µάρκετινγκ της εταιρίας, το οποίο παρέχει στο τµήµα σχεδιασµού τις λειτουργικές και αισθητικές προδιαγραφές για το προϊόν. Οι προδιαγραφές αυτές τροφοδοτούν το σχεδιασµό του προϊόντος και το τµήµα σχεδιασµού αναλαµβάνει να προσδιορίσει τις τεχνικές παραµέτρους για το προϊόν, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από το τµήµα µάρκετινγκ. Για τον προσδιορισµό των προδιαγραφών που θα τροφοδοτήσουν το τµήµα σχεδιασµού, το τµήµα µάρκετινγκ αναπτύσσει επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) για κάθε προϊόν. Το επιχειρηµατικό σχέδιο βασίζεται στην έρευνα αγοράς και περιλαµβάνει όλους τους επιχειρηµατικούς παραµέτρους, που σχετίζονται µε τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Οι παράµετροι αυτοί επηρεάζουν άµεσα το τµήµα σχεδιασµού και τη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος (πολυπλοκότητα, καινοτοµία, τεχνικές απαιτήσεις, κλπ.). Στο επιχειρηµατικό σχέδιο για το προϊόν καθορίζεται µε ακρίβεια η χρονική στιγµή εισόδου του προϊόντος στην αγορά. Η είσοδος του προϊόντος στην αγορά σχετίζεται µε τις τάσεις της συγκεκριµένης αγοράς σε κάθε χρονική περίοδο και µε τα προϊόντα των ανταγωνιστικών εταιριών. Έχει αποδειχθεί ότι στη βιοµηχανία των ηλεκτρονικών, µια καθυστέρηση στην εισαγωγή του προϊόντος κατά 6 µήνες µπορεί να συνεπάγεται µείωση εσόδων κατά 50%, ενώ µια υπέρβαση κατά 50% του προϋπολογισµού σχεδιοµελέτης για την έγκαιρη εισαγωγή του συνεπάγεται µείωση κερδών κατά ένα ποσοστό µόλις 5%. Business plan (εικόνα Mark Shaver) Το τµήµα σχεδιασµού λοιπόν πρέπει να έχει ολοκληρώσει το σχεδιασµό του προϊόντος σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που τίθεται από το επιχειρηµατικό σχέδιο για το προϊόν. Είναι συχνό πλέον το φαινόµενο κάποια προϊόντα να εµφανίζονται στην αγορά και να καλύπτονται από τις εταιρίες µε την πολιτική των ανακλήσεων. Οι εταιρίες σε αυτές τις περιπτώσεις εισάγουν το προϊόν στην αγορά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του επιχειρηµατικού σχεδίου, προσελκύουν αγοραστικό κοινό, το οποίο καλούνται να υποστηρίξουν στη συνέχεια µέσω των Σελίδα 16

19 ανακλήσεων, εάν παρουσιαστούν σχεδιαστικά ή λειτουργικά προβλήµατα. Οι εταιρίες έχει αποδειχτεί ότι έχουν µεγαλύτερο όφελος από αυτήν την πολιτική, σε σχέση µε την καθυστερηµένη εισαγωγή ενός απολύτως άρτιου τεχνικά προϊόντος στην αγορά, το οποίο προσελκύει λιγότερο αγοραστικό κοινό. Μια εναλλακτική πολιτική για την ικανοποίηση του χρονοδιαγράµµατος εισαγωγής ενός προϊόντος στην αγορά, αφορά την παρουσίαση του προϊόντος την προσχεδιασµένη χρονική στιγµή, αλλά την αδυναµία διάθεσης του στην αγορά. Την πολιτική αυτή εφαρµόζουν για παράδειγµα αυτοκινητοβιοµηχανίες, οι οποίες παρουσιάζουν νέα µοντέλα τη χρονική στιγµή που ορίζει το επιχειρηµατικό σχέδιο για το εκάστοτε προϊόν, προσελκύουν το αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος είναι µεγάλος. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες προσπαθούν να αποσπάσουν πελατολόγιο από τους ανταγωνιστές τους, χωρίς το προϊόν να είναι διαθέσιµο στο καταναλωτικό κοινό τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, το τµήµα σχεδιασµού λαµβάνει από το επιχειρηµατικό σχέδιο τις προδιαγραφές που τίθενται για το προϊόν. Παλαιότερα οι εταιρίες δηµιουργούσαν προϊόντα (οπότε και την εικόνα τους στην αγορά) σύµφωνα µε τις µέγιστες τεχνικές δυνατότητες που διέθεταν. Σήµερα οι εταιρίες στο επιχειρηµατικό σχέδιο για το προϊόν, δίνουν µεγάλη βαρύτητα στο κοινό, στο οποίο απευθύνεται το προϊόν (target group), σύµφωνα µε τις ανάγκες που πιστεύουν ότι Target group (εικόνα Mark µπορούν να καλύψουν στην αγορά, πετυχαίνοντας το Shaver) µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. Για παράδειγµα όλες σχεδόν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες µπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία κατασκευής πολυτελών οχηµάτων, αλλά κατασκευάζουν προϊόντα, τα οποία κρίνουν ότι έχουν καλύτερη βιωσιµότητα. Οι εταιρίες λοιπόν δεν εξαντλούν σε κάθε περίπτωση τις τεχνικές τους δυνατότητες, αλλά κατασκευάζουν προϊόντα σύµφωνα µε τις ανάγκες που κρίνουν ότι πρέπει να καλύψουν στην αγορά. Το τµήµα σχεδιασµού αναλαµβάνει να αναπτύξει το προϊόν, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε µικρές εταιρίες δεν είναι διακριτά χωρισµένα τα επιµέρους τµήµατα. Έτσι µπορεί το τµήµα µάρκετινγκ και το τµήµα σχεδιασµού να αποτελούνται από περίπου τα ίδια στελέχη της επιχείρησης. Ο σχεδιασµός, ο οποίος αποτελεί τµήµα της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος, ξεκινάει µε τη λήψη των προαναφερθέντων στοιχείων από το τµήµα µάρκετινγκ της εταιρίας. Αρχικά δηµιουργούνται κάποια σκίτσα µε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το νέο προϊόν από το Σελίδα 17

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

7 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

7 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 7 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ... 7-1 7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...7-1 7.2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ...7-1 7.2.1 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ... 7-1 7.2.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ... 7-2 7.2.3 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ... 7-3

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων Ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίου του Δρ. Μάρκου Πετούση 1. Εισαγωγή Η εμβιομηχανική είναι η επιστήμη, στην οποία εφαρμόζονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα Εισαγωγή................................................................................ 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer Aided

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : Α. Γκίνης Χ. Παπαδόπουλος. Βοήθεια Υπολογιστή.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : Α. Γκίνης Χ. Παπαδόπουλος. Βοήθεια Υπολογιστή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : Α. Γκίνης Χ. Παπαδόπουλος Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Εισαγωγή Γραφική απεικόνιση Γεωμετρία Εφαρμογές Τέχνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling.

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο 2 ΕΚΘΕΜΑΤΑ Διαδικασία και Οργάνωση της ς Προϊόντων Ευγενική παραχώρηση της AMF Bowling Worldwide ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Rapid Tooling

Μέθοδοι Rapid Tooling Μέθοδοι Rapid Tooling Γενικά χαρακτηριστικά για τις µεθόδους Rapid Tooling Έχουν ως στόχο τη µείωση του χρόνου κατασκευής εξαρτηµάτων σε σχέση µε τις συνήθεις µεθόδους κατεργασίας. Αφορούν κυρίως την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1 Πρώτη Γνωριμία με τη Σχεδίαση στον Υπολογιστή και το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design).

Εργαστήριο 1 Πρώτη Γνωριμία με τη Σχεδίαση στον Υπολογιστή και το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Σκοπός Σχεδίαση Η/Μ Εγκαταστάσεων στον Η/Υ Εργαστήριο 1 Πρώτη Γνωριμία με τη Σχεδίαση στον Υπολογιστή και το FINE. Η Ιδέα της Σχεδίασης στον Υπολογιστή (Computer Aided Design). Ιστορική Αναδρομή της Σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στο σχ.1.1 φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM. Ενότητα # 5: Σχεδιασμός παραγωγής και παραγωγικών συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM. Ενότητα # 5: Σχεδιασμός παραγωγής και παραγωγικών συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 5: Σχεδιασμός παραγωγής και παραγωγικών συστημάτων Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) Ενότητα # 2: Στερεοί Μοντελοποιητές (Solid Modelers) Δρ Κ. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Μοντέλα Περιγραφής Τρισδιάστατων αντικειμένων

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Μοντέλα Περιγραφής Τρισδιάστατων αντικειμένων Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Γεωμετρικός Πυρήνας Μοντέλα Περιγραφής Τρισδιάστατων αντικειμένων 3Δ Αναπαράσταση Μοντέλα Περιγραφής Τρισδιάστατων αντικειμένων 1. Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εισαγωγή. γή Περιεχόμενα Συστήματα CAD/CAM/CAE/PLM στο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού

Ανάλυση Ανταγωνισμού. Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης ανταγωνισμού 2/21/2012. Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού. Επίπεδα Ανταγωνισμού Βασικά Οικονομικά Μοντέλα Ανταγωνισμού ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ανάλυση Ανταγωνισμού Υψηλότερα Κέρδη Μέσω: Συνεργασίας Διαφοροποίησης Χαμηλότερου κόστους ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (Computer Aided Design) Ενότητα # 1: Εισαγωγή Δρ Κ. Στεργίου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1 Ένας από τους βασικούς στόχους στην ανάπτυξη του προϊόντος είναι η μείωση του χρόνου ανάπτυξης. Η ικανότητα μίας επιχείρησης να εισάγει γρηγορότερα ένα προϊόν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική προσέγγιση συνοπτική παρουσίαση : 2/14/2013 1 RND - Βασικοί στόχοι διαδικασίας Ποιότητα Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE. 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Παραμετρική σχεδίαση Παραμετρικό αντικείμενο (2D σχήμα/3d στερεό) ονομάζουμε το αντικείμενο του οποίου η (γεωμετρική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προηγείται κάθε ενέργειας ανάπτυξης του προϊόντος (πχ. έγκρισης του προϊόντος και δηµιουργίας οµάδας ανάπτυξης). Προγραµµατίζουµε το χρόνο και το είδος των έργων που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα