Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003

2 c Copyright υπό τον Μάρκο Α. Πετούση, εκέµβριος 2003

3 Εισαγωγή Αφορµή για τη συγγραφή των σηµειώσεων υπήρξε η έλλειψη ενηµερωµένων ελληνικών βιβλίων για την τεχνολογία CAD. Tα ελληνικά βιβλία είναι ελάχιστα και τα περισσότερα (ευτυχώς όχι όλα) αρκετά παλιά. Επίσης αφορµή για τη συγγραφή των σηµειώσεων υπήρξε η τάση των λιγοστών σύγχρονων εντύπων της διεθνούς βιβλιογραφίας για το συγκεκριµένο αντικείµενο να αναφέρονται γενικότερα στην τεχνολογία των υπολογιστών στην ανάπτυξη προϊόντων. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα περισσότερα έντυπα σχετικά µε το CAD είναι των αρχών της δεκαετίας του 90, οπότε θεωρούνται παρωχηµένα µε δεδοµένη την ανάπτυξη των υπολογιστικών συστηµάτων και κατ επέκταση της τεχνολογίας CAD. Τα περιεχόµενα των σηµειώσεων έχουν συλλεχθεί µετά από αρκετά (περίπου επτά) χρόνια ερευνητικού έργου στον τοµέα των γραφικών σε υπολογιστή για βιοµηχανικές εφαρµογές. Η παρούσα έκδοση είναι η πρώτη που εκδίδεται, αλλά στόχος είναι η δηµιουργία ενός δυναµικού κειµένου, το οποίο θα ενηµερώνεται, οπότε κρίνεται απαραίτητο, σύµφωνα µε τις τάσεις που παρουσιάζονται στην τεχνολογία των συστηµάτων CAD. Έχει γίνει προσπάθεια η γλώσσα των σηµειώσεων να είναι απλή και κατανοητή, ώστε να είναι εύκολη η αφοµοίωση βασικών στοιχείων από τον αναγνώστη. Στόχος δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση κάθε τεχνολογίας, αλλά η επικέντρωση του αναγνώστη στα κρίσιµα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εύκολο να αφοµοιώσει και να συγκρατήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Θεωρείται απαραίτητο ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές έννοιες για κάθε µια από τις ενότητες των σηµειώσεων. Στόχος των σηµειώσεων γενικότερα είναι η κάλυψη θεµάτων σχετικών µε τη χρήση της τεχνολογίας των συστηµάτων CAD στην ανάπτυξη προϊόντων. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται αναφορά στην τεχνολογία των συστηµάτων CAD. Αναφέρονται σε θεωρητικό επίπεδο οι µαθηµατικοί αλγόριθµοι που αξιοποιούν τα συστήµατα CAD για τη Σελίδα 1

4 λειτουργία τους και περιγράφεται η διαδικασία για την ανάπτυξη προϊόντων και οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτήν από τη χρήση τέτοιων συστηµάτων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε τεχνολογίες, οι οποίες είναι σχετικές µε τα συστήµατα CAD. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν αναπτυχθεί λόγω της ευρείας χρήσης των συστηµάτων CAD στην ανάπτυξη προϊόντων και στην εξέλιξη, λόγω της µεγάλης διάδοσης τους. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών δίνει στις οµάδες που εµπλέκονται µε την ανάπτυξη προϊόντων επιπλέον εργαλεία, για το σχεδιασµό σε µικρότερο χρόνο και µε µικρότερο κόστος ποιοτικότερων, πιο αξιόπιστων προϊόντων. Γίνεται απλή αναφορά στις τεχνολογίες αυτές σε εισαγωγικό επίπεδο µε σκοπό τη δηµιουργία ερεθισµάτων στους αναγνώστες και την ενηµέρωση τους σε σχέση µε τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, οι οποίες έχουν αρχίσει να διαδίδονται στον ελληνικό χώρο σε εταιρίες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους. Κάθε µια από τις αναφερόµενες ενότητες των σηµειώσεων αποτελεί µια ολόκληρη επιστήµη, οπότε οι αναγνώστες πρέπει να ανατρέξουν σε εξειδικευµένη βιβλιογραφία, για την παροχή επιπλέον πληροφοριών. Σελίδα 2

5 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 1 Περιεχόµενα... 3 Κεφάλαιο Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων για την ανάπτυξη προϊόντων Εισαγωγή Χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων Ο ρόλος του πρωτοτύπου στην ανάπτυξη των προϊόντων Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων Οργανωτικές αλλαγές από τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων Αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής λόγω της µείωσης του κύκλου ζωής των προϊόντων Επιπτώσεις από τη µείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων στην εµπορική πολιτική των εταιριών Κεφάλαιο Περιγραφή των συστηµάτων CAD/CAM Εισαγωγή Ιστορία των συστηµάτων CAD Κριτήρια αξιολόγησης ενός λογισµικού CAD Υπολογιστικός εξοπλισµός συστηµάτων CAD Χρήση Η/Υ στη διαδικασία σχεδιασµού Χρήση Η/Υ στην παραγωγική διαδικασία Μονάδες εισαγωγής δεδοµένων Πληκτρολόγια Φωτεινές πένες (Light Pen) Ψηφιοποιητές Ποντίκι Μονάδες εξόδου Οθόνες γραφικών (Raster Refresh Graphics Displays) Εκτυπωτές - Σχεδιογράφοι Κεφάλαιο Εισαγωγή στη Θεωρία Σχεδιασµού µε Η/Υ Εισαγωγή Τρόπος λειτουργίας των συστηµάτων CAD Σελίδα 3

6 3.3. Θεωρία µετασχηµατισµών Μήτρα Μετασχηµατισµού ισδιάστατοι Μετασχηµατισµοί Κλίµακας Περιστροφή γύρω από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων Περιστροφή σε ιαφορετικές Γωνίες Σύνθετοι Μετασχηµατισµοί Τρισδιάστατοι Μετασχηµατισµοί Τρισδιάστατη Απεικόνιση Τριµετρικές Προβολές Ισοµετρική Προβολή Περιγραφή Καµπύλων Γραµµών Παραµετρικές Κυβικές Καµπύλες Splines Καµπύλες Bezier ηµιουργία Επιφανειών Επίπεδη Επιφάνεια (Plane surface) Οδηγούµενες Επιφάνειες (Ruled surface) Επιφάνεια Περιστροφής (Surface of revolution) Τεχνικές Στερεάς Μοντελοποίησης Πράξεις Boole Σάρωση (Sweeping) Kατασκευή Tόξων Kαµπυλότητας (Fillet) και Λοξοτµήτων Γωνιών (Chamfer) Επικάλυψη της συρµατικής αναπαράστασης Τεχνικές µοντελοποίησης Κατασκευαστική Στερεά Γεωµετρία (Constructive Solid Geometry) Συνοριακή Αναπαράσταση (Boundary Representation) Παραµετρική Μοντελοποίηση (Parametric modeling) Μοντελοποίηση Βασισµένη σε Στοιχεία (Feature based modeling) Ιεράρχηση χαρακτηριστικών αντικειµένων (object orientation) Χρήση Αρχετύπων Κεφάλαιο Η τεχνολογία της απεικόνισης γραφικών σε υπολογιστή Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία για τα γραφικά σε υπολογιστή Χαρακτηριστικά αντικειµένων σε µια τρισδιάστατη σκηνή Απόκρυψη ακµών Painters algorithm Z buffer Σελίδα 4

7 Scan line algorithm Τεχνικές σύγκρισης Αλγόριθµος του Warnock Ο αλγόριθµος του Franklin Γενικευµένη µέθοδος απόκρυψης γραµµών Αφαίρεση πίσω όψης (back-face removal) Τεχνικές αύξησης του ρεαλισµού σε µια ρεαλιστική απεικόνιση Απόδοση υφής στις επιφάνειες (texture mapping) Σκίαση Απεικόνιση οµίχλης Απεικόνιση διαφανών αντικειµένων Ευκρίνεια απεικόνισης Εξοµάλυνση ασυνεχειών Ανισοτροπικό φιλτράρισµα (anisotropic filtering) Υπολογιστικός φόρτος Προγραµµατιζόµενο τσιπ Αρχιτεκτονική µνήµης Lightspeed Τεχνολογία Hyper Z 1 & Charisma Engine 2 & Pixel Tapestry True Form Tile based rendering Πρωτόκολλα ανάπτυξης γραφικών σε υπολογιστή Κεφάλαιο Χρήση συστηµάτων CAD/CAM Εισαγωγή Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις Πλεονεκτήµατα τρισδιάστατης γεωµετρικής µοντελοποίησης Μέθοδοι και τεχνικές µοντελοποίησης Μεθοδολογία τρισδιάστατης µοντελοποίησης Γεωµετρική µοντελοποίηση µε τη χρήση επιφανειακών µοντέλων Μεταφορά γεωµετρίας µεταξύ σχεδιαστικών λογισµικών Βασικά χαρακτηριστικά συστηµάτων CAM Κεφάλαιο Νέα Γενιά Λογισµικών Cad Εισαγωγή Χαρακτηριστικά σύγχρονων λογισµικών CAD Παραδείγµατα feature based CAD λογισµικών Σελίδα 5

8 Pro Engineer (www.ptc.com) Solidworks (www.solidworks.com) Dassault Catia (www.dassault.com) Autodesk Inventor (www.autodesk.com) EDS (www.ugsolutions.com) Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ταχείας Πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας Ταχείας Πρωτοτυποποίησης Η ιαδικασία της Ταχείας Πρωτοτυποποίησης Εισαγωγή Γεωµετρίας Στηρίγµατα Τοµή και Ένωση Αντιστάθµιση Πάχους Γραµµής (Line width compensation) Παράγοντας Συστολής Βάθος Επίδρασης (Cure depth) Τελική Επεξεργασία Πρωτοτύπου Μεταφορά εδοµένων σε Συστήµατα Ταχείας Προτυποποίησης Λειτουργίες λογισµικού για Ταχεία Προτυποποίηση ηµιουργία Αρχείου STL: Προβλήµατα Η Τεχνολογία Ταχείας Προτυποποίησης σε σχέση µε την Κατεργασία Η Τεχνολογία Ταχείας Προτυποποίησης σε σύγκριση µε συµβατικές µεθόδους ιαθέσιµες τεχνολογίες Στερεολιθογραφία FDM LOM D Printers Sintering Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Rapid Tooling Εισαγωγή Γενικά χαρακτηριστικά για τις µεθόδους Rapid Tooling Σκοπιµότητα χρήσης µεθόδων Rapid Tooling στην παραγωγή προϊόντων Ιστορικά στοιχεία για τις µεθόδους Rapid Tooling Έµµεσοι Μέθοδοι Rapid Tooling RTV Molding/Urethane Casting Spin Casting Σελίδα 6

9 Cast Resin Tooling Spray Metal Tooling Rubber Plaster Mold (RPM) Rubber Plaster Casting Electroforming Cast Aluminum and Zinc Kirksite Tooling Direct Investment Casting D Keltool Indirect Investment Casting Composite Tooling (Epoxy Tooling) PHAST (Prototype Hard and Soft Tooling) Quickcast Sand Casting Topographic Shell Formation (TSF) Nickel Ceramic Composite (NCC) Polysteel Άµεσοι Μέθοδοι Rapid Tooling Direct Aim (Aces Injection Molding) SLS RapidSteel (Rapid Tool) Direct Metal Laser Sintering EOSINT M Direct Croning Process (DCP) EOSINT S Copper Polyamide Tooling Laminated Tooling LENS Prometal Direct Shell Production Casting (DSPC) Controlled Metal Build-up (CMB) Σύνοψη Κεφάλαιο Εισαγωγή στην τεχνολογία της Ανάστροφης Μηχανολογίας (Reverse Engineering) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τεχνολογίας Ανάστροφης Μηχανολογίας Περιγραφή τεχνικών ψηφιοποίησης Τοµείς εφαρµογής Βασικά βήµατα στις τεχνικές Ανάστροφης Μηχανολογίας Μέθοδοι συλλογής δεδοµένων Επεξεργασία Σελίδα 7

10 Προσέγγιση δεδοµένων από επιφάνεια Εφαρµογές Ανάστροφης Μηχανολογίας Κεφάλαιο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εικονικής Πραγµατικότητας για την Ανάπτυξη Βιοµηχανικών Εφαρµογών Εισαγωγή Τι είναι Εικονική Πραγµατικότητα Τι δεν είναι Εικονική Πραγµατικότητα Τοµείς εφαρµογής της Εικονικής Πραγµατικότητας Επιπτώσεις από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Αποτελέσµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας Τεχνικά χαρακτηριστικά συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας Περιφερειακά συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας Συσκευές εισόδου δεδοµένων σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας Συσκευές εξόδου σε συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας Χαρακτηριστικά λογισµικού Εικονικής Πραγµατικότητας Λογισµικό Εικονικής Πραγµατικότητας Χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας για την προσοµοίωση διαδικασιών στη βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Αποτελέσµατα από τη χρήση της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγµατικότητας στη βιοµηχανία Παραδείγµατα βιοµ. εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης εδοµένων Προϊόντος (Product Data Management) Εισαγωγή Ορισµός Ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων Λειτουργίες Συστηµάτων PDM Χαρακτηριστικά συστηµάτων PDM Σελίδα 8

11 11.6. Αποτελέσµατα από τη χρήση συστηµάτων PDM Τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα PDM Βιβλιογραφία - Αναφορές Σελίδα 9

12 Κεφάλαιο 1 Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων για την ανάπτυξη προϊόντων 1.1. Εισαγωγή Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων έχει µεταβληθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της εισαγωγής νέων εργαλείων στο σχεδιασµό και την προσοµοίωση προϊόντων και διαδικασιών. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται στη χρήση υπολογιστικού εξοπλισµού και παρέχουν στους σχεδιαστές πληροφορίες για το προϊόν, οι οποίες παλαιότερα είτε δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν στη φάση σχεδιασµού, ή η κατανόησή τους δεν ήταν εφικτή από όλους. Τα αποτελέσµατα από τη χρήση των εργαλείων αυτών είναι η µείωση του κόστους ανάπτυξης, του κύκλου ανάπτυξης και του κύκλου ζωής του προϊόντος, µε ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας του. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν προφανή πλεονεκτήµατα για την ανταγωνιστικότητα των εταιριών, εµπεριέχουν όµως και σηµαντικούς κινδύνους. Η µείωση του κύκλου ζωής του προϊόντος επιβάλει την απόδοση κέρδους από αυτό σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, το οποίο απαιτεί µεγαλύτερη ευελιξία από τις εταιρίες και ταυτόχρονα εµπεριέχει εµπορικό ρίσκο. Το εµπορικό ρίσκο συνδέεται µε διάφορους παράγοντες. Ο κύκλος ζωής, ο οποίος επηρεάζεται από τις συνθήκες της αγοράς, µπορεί να µην είναι επαρκής χρονικά, ώστε να είναι βιώσιµο το προϊόν. Υπάρχει η πιθανότητα να παραχθεί ένα προϊόν, το οποίο να µην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, ή µπορεί να παραχθεί ένα προβληµατικό προϊόν, που θα έχει επιπτώσεις στην εικόνα της εταιρίας προς τους πελάτες της. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται σύγχρονοι µέθοδοι για την ανάπτυξη προϊόντων, οι οποίες εφαρµόζονται σε εταιρίες ανεξαρτήτως µεγέθους. Σελίδα 10

13 1.2. Χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων Υπολογιστικά συστήµατα έχουν εισαχθεί στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν στους σχεδιαστές. Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων έχει τροποποιηθεί, λόγω της χρήσης τέτοιων συστηµάτων και συνεχίζει να τροποποιείται σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και της τεχνολογίας, που παρέχουν τα συστήµατα. Τα υπολογιστικά συστήµατα αποτελούν το φορέα σύνδεσης των ιδεών των µηχανικών, που εµπλέκονται στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, µε το προϊόν, το οποίο τελικά υλοποιείται και ταυτόχρονα αποτελούν το µέσο για την επικοινωνία των µελών της οµάδας ανάπτυξης του προϊόντος. Τέτοιου είδους εργαλεία υπήρχαν στο παρελθόν σε διαφορετική και πιο απλοποιηµένη µορφή. Το βασικό χαρακτηριστικό των λογισµικών εργαλείων, που αποτελούν βασικό συστατικό των υπολογιστικών συστηµάτων, είναι ότι παρέχουν στους σχεδιαστές πληροφορίες για τα τεχνικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αναπτύσσεται, πριν από την παραγωγή του φυσικού πρωτοτύπου και ακόµα περισσότερο προτού το προϊόν προωθηθεί στη γραµµή παραγωγής. Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν µε τις συµβατικές µεθόδους ανάπτυξης προϊόντων, που χρησιµοποιούνταν στο πρόσφατο παρελθόν. Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων παρέχει πλεονεκτήµατα, όπως ευελιξία στο σχεδιασµό, αξιοπιστία κ.α., τα οποία θεωρούνται πλέον προφανή και για το λόγο αυτό δε θα αναλυθούν εκτενέστερα. Οι δυνατότητες του υπολογιστικού συστήµατος που χρησιµοποιείται είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το κόστος, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την αισθητική του προϊόντος, το οποίο αναπτύσσεται. Το κόστος παραµένει ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας του προϊόντος. Τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος επηρεάζονται από τους ελέγχους, που επιτρέπει το λογισµικό προσοµοίωσης να πραγµατοποιηθούν στο προϊόν. Η αισθητική σχετίζεται µε τις δυνατότητες µοντελοποίησης του λογισµικού που χρησιµοποιείται (παραγωγή παραµετρικού γεωµετρικού µοντέλου, ρεαλιστική απεικόνιση, κλπ.). Τα σύγχρονα λογισµικά σχεδιασµού έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ωριµότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιορισµοί των σχεδιαστών σε σχέση µε τον προσδιορισµό αυτών των παραµέτρων του προϊόντος. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για ενοποίηση των επιµέρους λογισµικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό του προϊόντος. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της διαχείρισης των δεδοµένων για το προϊόν, τα οποία σε όλο και µεγαλύτερο ποσοστό αναπτύσσονται σε ψηφιακή µορφή. Η ενοποίηση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί είτε µέσω της ολοκλήρωσης χαρακτηριστικών από διαφορετικά λογισµικά εργαλεία, για την παραγωγή νέων λογισµικών εργαλείων, είτε µε την Σελίδα 11

14 ανάπτυξη εργαλείων σύνδεσης των επιµέρους λογισµικών που χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό του προϊόντος Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων Για τη λεπτοµερή ανάπτυξη ενός προϊόντος µε τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων, τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: Προετοιµασία του σχεδιασµού, η οποία περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της µεθοδολογίας ανάπτυξης του προϊόντος. Σχεδίαση των γεωµετρικών µοντέλων του προϊόντος στο σύστηµα CAD (συνήθως δηµιουργείται παραµετρικό γεωµετρικό µοντέλο). Συναρµολόγηση των επιµέρους γεωµετρικών µοντέλων, για τη δηµιουργία του συνολικού µοντέλου του προϊόντος. Απόδοση χρωµάτων, υλικών και υφής (όχι πάντα) στο προϊόν, για τη ρεαλιστική απεικόνιση του ψηφιακού πρωτοτύπου που αναπτύσσεται, κυρίως για αισθητική αξιολόγηση. Μεταφορά του γεωµετρικού µοντέλου σε σύστηµα πεπερασµένων στοιχείων (FEA) για προσδιορισµό των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Προσδιορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών του αντικειµένου στο σύστηµα FEA µε τη χρήση µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων. Τροποποίηση της σχεδίασης, ώστε να ανταποκρίνεται στα τεχνικές, λειτουργικές και αισθητικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Μεταφορά του τελικού γεωµετρικού µοντέλου στο σύστηµα Εικονικής Παραγωγής (Virtual Manufacturing), για το σχεδιασµό της µεθοδολογίας παραγωγής του προϊόντος (µπορεί να είναι ένα σύστηµα CAM ή κάποιο περισσότερο πολύπλοκο λογισµικό εργαλείο προσοµοίωσης παραγωγικών διαδικασιών). Κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου, το οποίο συνήθως είναι από διαφορετικά υλικά σε σχέση µε το πραγµατικό προϊόν. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρίες σπάνια πλέον αναπτύσσουν ένα προϊόν από την αρχή. Συνήθως χρησιµοποιούν δεδοµένα από την προηγούµενη έκδοση του προϊόντος, την οποία βελτιώνουν τεχνολογικά ή αισθητικά και διορθώνουν πιθανά λάθη. Σε προϊόντα που δεν υπάρχει έτοιµη τεχνογνωσία στην εταιρία, επιδιώκεται η µεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες εταιρίες ή υιοθετούνται επιτυχώς εφαρµοσµένες τεχνικές άλλων εταιριών. Ακόµα και τα πιο πρωτοποριακά σηµερινά προϊόντα θεωρείται ότι δεν έχουν καινοτοµικά στοιχεία σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5-10%. Το ποσοστό αυτό ίσως φαίνεται µικρό, λαµβάνοντας υπόψη όµως την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προϊόντων, το ποσοστό αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πλήθος καινοτοµιών. Ο βαθµός καινοτοµίας ενός προϊόντος επηρεάζει σηµαντικά το κόστος του προϊόντος και το χρόνο για το σχεδιασµό του. Οι εταιρίες επιδιώκουν να παράγουν καινοτοµικά Σελίδα 12

15 προϊόντα, πρέπει όµως ο βαθµός καινοτοµίας για κάθε νέο προϊόν να είναι τέτοιος, ώστε το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό µε τεχνολογικά και µε οικονοµικά κριτήρια. Η αποθήκευση τεχνογνωσίας από τις εταιρίες συµβάλλει σηµαντικά στον προσδιορισµό τέτοιων παραµέτρων για το προϊόν. Εικονικό πρωτότυπο προϊόντος (εικόνα Solidworks) Μελέτη κατανοµής θερµοκρασίας σε µηχανολογικό εξάρτηµα, µέσω ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία (εικόνα PTC, Pro Mechanica) Τα παλαιότερα χρόνια οι µέθοδοι αυτές δεν ήταν εφικτό να εφαρµοστούν, αφού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η αποθήκευση τεχνογνωσίας. Η ανάπτυξη προϊόντων βασιζόταν σε µεγάλο βαθµό σε εµπειρικούς κανόνες, οι οποίοι αναπτύσσονταν από κάθε εταιρία. Για το λόγο αυτό οι εταιρίες εξαρτιόνταν περισσότερο από τα στελέχη τους, τα οποία κατείχαν τους κανόνες αυτούς και είχαν την εµπειρία, για να τους εφαρµόσουν. Με την εισαγωγή υπολογιστικών συστηµάτων στις λειτουργίες των εταιριών και την ανάπτυξη των δεδοµένων για το προϊόν σε ψηφιακή µορφή, η αποθήκευση τεχνογνωσίας έγινε σηµαντικά ευκολότερη για τις εταιρίες. Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή Συστηµάτων ιαχείρισης των εδοµένων του Προϊόντος (Product Data Management PDM) στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων, παρέχει νέες δυνατότητες σε σχέση µε την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται σε µια εταιρία. Τα Συστήµατα PDM παρέχουν στις εταιρίες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται την τεχνογνωσία που αποκτούν κατά την ανάπτυξη ενός προϊόντος, ώστε να µπορούν εύκολα να τη χρησιµοποιήσουν σε κάποιο άλλο προϊόν στο µέλλον. Επιπλέον τα συστήµατα αυτά καταγράφουν τα ενδιάµεσα στάδια ανάπτυξης δεδοµένων για το προϊόν µέχρι τη λήψη τελικών αποφάσεων ή την αντιµετώπιση προβληµάτων, παρέχοντας σε κάθε στέλεχος της εταιρίας όλα τα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί στην εταιρία και σχετίζονται µε το αντικείµενο ενασχόλησης του. Σελίδα 13

16 1.4. Ο ρόλος του πρωτοτύπου στην ανάπτυξη των προϊόντων Η ανάπτυξη πρωτοτύπων στη φάση σχεδιασµού του προϊόντος έχει ως στόχους την ανάδραση από τους πελάτες της εταιρίας και τον προσδιορισµό σχεδιαστικών λαθών, µέσω της πραγµατοποίησης λειτουργικών ελέγχων. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών επανατροφοδοτούν το σχεδιασµό. Στη συνέχεια γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και το νέο σχέδιο υποβάλλεται σε ελέγχους, για να διαπιστωθεί η συµβατότητα µε τις αρχικά ορισµένες προδιαγραφές και να εντοπιστούν πιθανά σχεδιαστικά λάθη. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι το προϊόν να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίµανσης για την εισαγωγή του στην αγορά ή µέχρι να καλυφθεί το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του προϊόντος. Κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου Παλαιότερα όλοι οι έλεγχοι σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος γινόταν αποκλειστικά στα φυσικά πρωτότυπα που κατασκευάζονταν. Η κατασκευή φυσικών πρωτοτύπων απαιτεί πολύ χρόνο και κόστος (σταµάτηµα γραµµής παραγωγής, χρήση πρώτων υλών, κλπ), οπότε επιβαρύνει σηµαντικά τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος. Τα φυσικά πρωτότυπα συνήθως κατασκευάζονται από διαφορετικά υλικά σε σχέση µε το τελικό προϊόν. Για παράδειγµα για τον έλεγχο της αεροδυναµικής ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου κατασκευάζονται (συνήθως υπό κλίµακα) πρωτότυπα από ξύλο, φελιζόλ ή κάποιο άλλο υλικό. Κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου (εικόνα Alfa Romeo) Με τη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων το πλήθος των απαιτούµενων φυσικών προϊόντων για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος έχει µειωθεί σηµαντικά, αφού πολλοί έλεγχοι είναι εφικτό να γίνουν σε εικονικά πρωτότυπα, τα οποία αναπτύσσονται στον υπολογιστή µε τη χρήση εργαλείων, βασισµένων στην τεχνολογία των συστηµάτων CAD. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης υπολογιστικών συστηµάτων στην ανάπτυξη προϊόντων. Το φυσικό πρωτότυπο κατασκευάζεται µετά το τέλος της διαδικασίας σχεδιασµού στον υπολογιστή, για την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών που έχουν αποδοθεί στο προϊόν στη φάση του σχεδιασµού. Η κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου έχει ως στόχο τον εντοπισµό σχεδιαστικών λαθών, τα οποία δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν µε τις λειτουργίες που εκτελούνται στον υπολογιστή, την αισθητική Σελίδα 14

17 αξιολόγηση του αντικειµένου, η οποία γίνεται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το προϊόν και γενικά για την καλύτερη εποπτεία του προϊόντος πριν προωθηθεί στη γραµµή παραγωγής. Η Boeing έχει ανακοινώσει ότι για την ανάπτυξη του µοντέλου 777 δεν κατασκεύασε καθόλου φυσικά πρωτότυπα για τα περισσότερα τµήµατα του αεροσκάφους. Παλαιότερα απαιτούνταν πολλά φυσικά µοντέλα για κάθε επιµέρους τµήµα του προϊόντος, το συνολικό κόστος των οποίων έφτανε συχνά το 50% του κόστους ανάπτυξης του προϊόντος. Η µείωση των απαιτούµενων φυσικών πρωτοτύπων, λόγω της χρήσης εικονικών πρωτοτύπων, έχει συµβάλει δραστικά στη µείωση του χρόνου ανάπτυξης και του κόστους του προϊόντος Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων Για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, οι εταιρίες πρέπει να διαγνώσουν µια νέα ανάγκη στην αγορά. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την οργανωµένη και προγραµµατισµένη έρευνα αγοράς που πραγµατοποιούν οι εταιρίες, ή µπορεί να εντοπιστεί από µια απλή παρατήρηση κάποιου χαρακτηριστικού της αγοράς ή κάποιου προϊόντος. Η ανάγκη για ανανέωση ή αντικατάσταση ενός προϊόντος µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες, όπως: Ηλικία του προϊόντος. Έχει παρατηρηθεί ότι ο χρόνος παρουσίας ενός προϊόντος στην αγορά επηρεάζει σηµαντικά τις πωλήσεις του. Ακόµα και τα πιο άρτια προϊόντα, τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί από το ανταγωνισµό, πρέπει να ανανεώνονται, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα παρουσίας τους στην αγορά (το διάστηµα αυτά εξαρτάται από το είδος του προϊόντος), για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού. Επιπλέον η ύπαρξη ανταγωνισµού πιέζει συνεχώς τις εταιρίες, για την παρουσίαση νέων περισσότερο ανταγωνιστικών προϊόντων. Παρουσίαση νέας τεχνολογίας για κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για παράδειγµα, πριν αρκετά χρόνια, µε την εισαγωγή του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών του αυτοκινήτου κατά το φρενάρισµα, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έπρεπε να προσαρµόσουν το σύστηµα φρένων των µοντέλων τους, για να µείνουν ανταγωνιστικά στην αγορά. Αλλαγή αισθητικών προτύπων. Για παράδειγµα οι εταιρίες ρούχων αλλάζουν τα προϊόντα τους δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο, ώστε να ακολουθούν τα νέα πρότυπα της µόδας. Η αλλαγή στα προϊόντα αυτά επηρεάζει όλα τα προϊόντα που εξαρτώνται από αυτά. Έχει παρατηρηθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλογής ενός ποδηλάτου είναι το χρώµα, το οποίο πρέπει να συµβαδίζει µε τα πρότυπα της µόδας στα ρούχα. Οι εταιρίες κατασκευής ποδηλάτων λοιπόν, πρέπει να προσαρµόζουν τα προϊόντα τους σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο. Σελίδα 15

18 Υποκίνηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για ένα προϊόν. Συχνά οι εταιρίες, για να διατηρήσουν αυξηµένο το αγοραστικό ενδιαφέρον σε κάποιο προϊόν παρουσιάζουν νέα βελτιωµένη έκδοση για αυτό, χωρίς η υπάρχουσα έκδοση να υστερεί αισθητικά ή τεχνολογικά. Η πολιτική αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε αναλώσιµα προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας. Η διάγνωση της ανάγκης αντικατάστασης ενός προϊόντος (ακόµα και η παρουσίαση µιας νέας βελτιωµένης έκδοσης του ίδιου προϊόντος είναι νέο διαφορετικό προϊόν) γίνεται από το τµήµα µάρκετινγκ της εταιρίας, το οποίο παρέχει στο τµήµα σχεδιασµού τις λειτουργικές και αισθητικές προδιαγραφές για το προϊόν. Οι προδιαγραφές αυτές τροφοδοτούν το σχεδιασµό του προϊόντος και το τµήµα σχεδιασµού αναλαµβάνει να προσδιορίσει τις τεχνικές παραµέτρους για το προϊόν, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, που έχουν τεθεί από το τµήµα µάρκετινγκ. Για τον προσδιορισµό των προδιαγραφών που θα τροφοδοτήσουν το τµήµα σχεδιασµού, το τµήµα µάρκετινγκ αναπτύσσει επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) για κάθε προϊόν. Το επιχειρηµατικό σχέδιο βασίζεται στην έρευνα αγοράς και περιλαµβάνει όλους τους επιχειρηµατικούς παραµέτρους, που σχετίζονται µε τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Οι παράµετροι αυτοί επηρεάζουν άµεσα το τµήµα σχεδιασµού και τη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος (πολυπλοκότητα, καινοτοµία, τεχνικές απαιτήσεις, κλπ.). Στο επιχειρηµατικό σχέδιο για το προϊόν καθορίζεται µε ακρίβεια η χρονική στιγµή εισόδου του προϊόντος στην αγορά. Η είσοδος του προϊόντος στην αγορά σχετίζεται µε τις τάσεις της συγκεκριµένης αγοράς σε κάθε χρονική περίοδο και µε τα προϊόντα των ανταγωνιστικών εταιριών. Έχει αποδειχθεί ότι στη βιοµηχανία των ηλεκτρονικών, µια καθυστέρηση στην εισαγωγή του προϊόντος κατά 6 µήνες µπορεί να συνεπάγεται µείωση εσόδων κατά 50%, ενώ µια υπέρβαση κατά 50% του προϋπολογισµού σχεδιοµελέτης για την έγκαιρη εισαγωγή του συνεπάγεται µείωση κερδών κατά ένα ποσοστό µόλις 5%. Business plan (εικόνα Mark Shaver) Το τµήµα σχεδιασµού λοιπόν πρέπει να έχει ολοκληρώσει το σχεδιασµό του προϊόντος σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που τίθεται από το επιχειρηµατικό σχέδιο για το προϊόν. Είναι συχνό πλέον το φαινόµενο κάποια προϊόντα να εµφανίζονται στην αγορά και να καλύπτονται από τις εταιρίες µε την πολιτική των ανακλήσεων. Οι εταιρίες σε αυτές τις περιπτώσεις εισάγουν το προϊόν στην αγορά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του επιχειρηµατικού σχεδίου, προσελκύουν αγοραστικό κοινό, το οποίο καλούνται να υποστηρίξουν στη συνέχεια µέσω των Σελίδα 16

19 ανακλήσεων, εάν παρουσιαστούν σχεδιαστικά ή λειτουργικά προβλήµατα. Οι εταιρίες έχει αποδειχτεί ότι έχουν µεγαλύτερο όφελος από αυτήν την πολιτική, σε σχέση µε την καθυστερηµένη εισαγωγή ενός απολύτως άρτιου τεχνικά προϊόντος στην αγορά, το οποίο προσελκύει λιγότερο αγοραστικό κοινό. Μια εναλλακτική πολιτική για την ικανοποίηση του χρονοδιαγράµµατος εισαγωγής ενός προϊόντος στην αγορά, αφορά την παρουσίαση του προϊόντος την προσχεδιασµένη χρονική στιγµή, αλλά την αδυναµία διάθεσης του στην αγορά. Την πολιτική αυτή εφαρµόζουν για παράδειγµα αυτοκινητοβιοµηχανίες, οι οποίες παρουσιάζουν νέα µοντέλα τη χρονική στιγµή που ορίζει το επιχειρηµατικό σχέδιο για το εκάστοτε προϊόν, προσελκύουν το αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος είναι µεγάλος. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες προσπαθούν να αποσπάσουν πελατολόγιο από τους ανταγωνιστές τους, χωρίς το προϊόν να είναι διαθέσιµο στο καταναλωτικό κοινό τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, το τµήµα σχεδιασµού λαµβάνει από το επιχειρηµατικό σχέδιο τις προδιαγραφές που τίθενται για το προϊόν. Παλαιότερα οι εταιρίες δηµιουργούσαν προϊόντα (οπότε και την εικόνα τους στην αγορά) σύµφωνα µε τις µέγιστες τεχνικές δυνατότητες που διέθεταν. Σήµερα οι εταιρίες στο επιχειρηµατικό σχέδιο για το προϊόν, δίνουν µεγάλη βαρύτητα στο κοινό, στο οποίο απευθύνεται το προϊόν (target group), σύµφωνα µε τις ανάγκες που πιστεύουν ότι Target group (εικόνα Mark µπορούν να καλύψουν στην αγορά, πετυχαίνοντας το Shaver) µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. Για παράδειγµα όλες σχεδόν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες µπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία κατασκευής πολυτελών οχηµάτων, αλλά κατασκευάζουν προϊόντα, τα οποία κρίνουν ότι έχουν καλύτερη βιωσιµότητα. Οι εταιρίες λοιπόν δεν εξαντλούν σε κάθε περίπτωση τις τεχνικές τους δυνατότητες, αλλά κατασκευάζουν προϊόντα σύµφωνα µε τις ανάγκες που κρίνουν ότι πρέπει να καλύψουν στην αγορά. Το τµήµα σχεδιασµού αναλαµβάνει να αναπτύξει το προϊόν, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε µικρές εταιρίες δεν είναι διακριτά χωρισµένα τα επιµέρους τµήµατα. Έτσι µπορεί το τµήµα µάρκετινγκ και το τµήµα σχεδιασµού να αποτελούνται από περίπου τα ίδια στελέχη της επιχείρησης. Ο σχεδιασµός, ο οποίος αποτελεί τµήµα της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος, ξεκινάει µε τη λήψη των προαναφερθέντων στοιχείων από το τµήµα µάρκετινγκ της εταιρίας. Αρχικά δηµιουργούνται κάποια σκίτσα µε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το νέο προϊόν από το Σελίδα 17

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Rapid Tooling

Μέθοδοι Rapid Tooling Μέθοδοι Rapid Tooling Γενικά χαρακτηριστικά για τις µεθόδους Rapid Tooling Έχουν ως στόχο τη µείωση του χρόνου κατασκευής εξαρτηµάτων σε σχέση µε τις συνήθεις µεθόδους κατεργασίας. Αφορούν κυρίως την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ...1 1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...1 1.2 ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ...5 1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στο σχ.1.1 φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

Βιο ομηχανικός. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Βιομηχανικός Σχεδιασμός Συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εισαγωγή. γή Περιεχόμενα Συστήματα CAD/CAM/CAE/PLM στο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1 Ένας από τους βασικούς στόχους στην ανάπτυξη του προϊόντος είναι η μείωση του χρόνου ανάπτυξης. Η ικανότητα μίας επιχείρησης να εισάγει γρηγορότερα ένα προϊόν σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE. 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές κατασκευαστικές (manufacturing) μέθοδοι/τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Χρήστος Γεώργιος Κ. Γεωργακόπουλος Χανιά 2014 2 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές κονδυλίων Παραγωγή κονδυλίων Γεωμετρία των κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης.

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τις Τεχνολογίες, την Μηχανική και τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ZScan Τρισδιάστατη σάρωση χωρίς σαρωτή laser Τι είναι το ZScan Το ZScan είναι ένα σύστηµα τρισδιάστατης σάρωσης (3D scanning) για τη συλλογή νέφους σηµείων (pointcloud) µέσω ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής,

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναγκαιότητα Η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία ένδυσης είναι ένας από τους σηµαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 4 DIMENSION INTERVIEW 2014:Layout 1 19/01/2014 5:55 μ.μ. Page 28 ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 4th DIMENSION Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ 3D ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα