Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE"

Transcript

1 Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι αυτό για μελλντική χρήση!

2 Δεν πρέπει να θεωρηθεί περιττή και άνευ υσίας η ανάγνωση τυ εγχειριδίυ και η συμμόρφωση με τα περιεχόμενά τυ. Δεν αρκεί να έχετε ακύσει από άλλυς και να δείτε ι ίδιι ότι ένα μηχάνημα είναι χρήσιμ, να τ αγράσετε και να πιστέψετε ότι όλα γίννται αυτόματα. Τ άτμ πυ θα λειτυργήσει κατ αυτόν τν τρόπ δεν θα πρξενήσει βλάβες μόν στν εαυτό τυ, αλλά θα κάνει και τ λάθς να κατηγρήσει τ μηχάνημα και όχι εαυτόν για τυχόν απτυχία. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής χρήση πρέπει να γίνει κατανητό τ πνεύμα της διαδικασίας, σκπός κάθε εξαρτήματς και να ακλυθήσει εξάσκηση στν τρόπ χρήσης τυ μηχανήματς. Τότε θα μείνετε ικανπιημένι και με τ μηχάνημα αλλά και με τν εαυτό σας. Σκπός τυ εγχειριδίυ είναι να πετύχει ακριβώς αυτό.. Leipzig-Plagwitz Υπλγιστής BAG

3 Στιχεία αναγνώρισης Διεύθυνση κατασκευαστή AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Φαξ.: + 49 (0) Ε-mail: Παραγγελία ανταλλακτικών Λίστες ανταλλακτικών με ελεύθερη πρόσβαση θα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη ανταλλακτικών στη διεύθυνση Για παραγγελίες απευθυνθείτε στν δικό σας έμπρ της AMAZONE. Τυπικά στιχεία των δηγιών χειρισμύ Αριθμός εγγράφυ: MG4531 Ημερμηνία σύνταξης τυ εγγράφυ: Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2014 Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. Η επανατύπωση, ακόμη και η τμηματική, επιτρέπεται μόν με την έγκριση της εταιρείας AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG. Υπλγιστής BAG

4 Πρόλγς Πρόλγς Αγαπητέ Πελάτη, Επιλέξατε ένα από τα πιτικά πρϊόντα μας, πυ περιλαμβάννται στη μεγάλη γκάμα πρϊόντων της εταιρείας AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Σας ευχαριστύμε για την εμπιστσύνη πυ μας δείχνετε. Παρακαλύμε να βεβαιώνεστε κατά την παραλαβή τυ μηχανήματς, εάν υπάρχυν ζημιές από τη μεταφρά ή εάν λείπυν εξαρτήματα! Βεβαιωθείτε με βάση τ δελτί απστλής για την πληρότητα τυ μηχανήματς πυ παραλάβατε, καθώς και για τν ειδικό εξπλισμό πυ τ συνδεύει. Δικαίωμα απζημίωσης έχετε μόν εάν δηλώσετε αμέσως τις ενστάσεις σας! Διαβάστε και ακλυθήστε τις δηγίες χειρισμύ πριν θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία, και ειδικά τις δηγίες ασφαλείας. Αφύ διαβάσετε πρσεκτικά τις δηγίες θα μπρείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα πλενεκτήματα τυ νέυ σας μηχανήματς. Παρακαλύμε να βεβαιωθείτε ότι όλι ι χειριστές τυ μηχανήματς έχυν διαβάσει αυτές τις δηγίες, πριν αρχίσετε να χρησιμπιείτε τ μηχάνημα. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή πρβλημάτων, ανατρέξτε στ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ή καλέστε τν πλησιέστερ συνεργάτη σέρβις. Η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση φθαρμένων ή χαλασμένων εξαρτημάτων αυξάνει την διάρκεια ζωής τυ μηχανήματός σας. Αξιλόγηση από τυς χρήστες Αγαπητή αναγνώστρια, Αγαπητέ αναγνώστη, ι δηγίες χειρισμύ ανανεώννται τακτικά. Με τις δικές σας πρτάσεις μπρείτε να συμβάλετε, στη δημιυργία ενός εγχειριδίυ δηγιών χειρισμύ περισσότερ φιλικύ πρς τ χρήστη. Στείλτε μας τις πρτάσεις σας με φαξ. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Φαξ.: + 49 (0) Ε-mail: 4 Υπλγιστής BAG

5 Στιχεία αναγνώρισης 1 Οδηγίες πρς τν χρήστη Σκπός τυ εγγράφυ Τπλγικά στιχεία στις δηγίες χειρισμύ Χρησιμπιύμενες απεικνίσεις Γενικές δηγίες ασφάλειας Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας Περιγραφή πρϊόντς Εισαγωγές στν AMATRON Έκδση λγισμικύ Δμή τυ λγισμικύ Θέση σε λειτυργία Κύρι μενύ Μενύ έργων Δημιυργία / εκκίνηση / εμφάνιση έργυ Εξωτερικό έργ Μενύ στιχείων μηχανής Βαθμνόμηση ρύθμισης κλίσης (Στιχεία μηχανήματς ) Βαθμνόμηση DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (Στιχεία μηχανήματς ) Παλμί ανά λίτρ (Στιχεία μηχανήματς ) Διακρίβωση παλμών ανά λίτρ - μετρητής παρχής Ρύθμιση τυ μετρητή επιστρεφόμενων σύμφωνα με τν μετρητή παρχής Χειρκίνητη εισαγωγή παλμών ανά λίτρ - μετρητής επιστρεφόμενων Διακρίβωση παλμών ανά λίτρ - μετρητής παρχής Θεωρητικός αριθμός στρφών παρτικόφ (Στιχεία μηχανήματς ) Εισαγωγή θεωρητικύ αριθμύ στρφών παρτικόφ Απθήκευση παλμών ανά περιστρφή παρτικόφ για διαφρετικά τρακτέρ Απθήκευση ρίυ συναγερμύ για θεωρητικό αριθμό στρφών παρτικόφ Παλμί ανά 100m (Στιχεία μηχανήματς ) Χειρκίνητη εισαγωγή παλμών ανά 100m Υπλγισμός παλμών ανά 100m μέσω πρείας βαθμνόμησης Απθήκευση παλμών ανά 100m για διαφρετικά τρακτέρ Μόνιμη ενεργπίηση / απενεργπίηση υπδιαιρέσεων πλάτυς (Στιχεία μηχανήματς ) Ρύθμιση ράμπας εκκίνησης Διενέργεια βαθμνόμησης Trail-Tron (Στιχεία μηχανής ) Εισαγωγή θεωρητικύ αριθμύ στρφών τρόμπας (Στιχεία μηχανήματς ) Μενύ ρυθμίσεων Εισαγωγή βασικών στιχείων μηχανήματς Ρύθμιση τυ TrailTron (Βασικά στιχεία ) Ρύθμιση ανιχνευτή στάθμης πλήρωσης (Ρύθμιση ) Εισαγωγή μπεκ ανά υπδιαίρεση πλάτυς (Ρυθμίσεις ) Ρύθμιση DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (Ρυθμίσεις ) Ρύθμιση ακριανών μπεκ Διαμόρφωση πακέτυ άνεσης (εγκατάσταση ) Ρύθμιση υδρπνευματικής ανάρτησης (Ρυθμίσεις ) Χρήση στ χωράφι Τρόπς εκτέλεσης της εργασίας Ενδείξεις μενύ εργασιών Υπλγιστής BAG

6 Πρόλγς 5.3 Λειτυργίες στ μενύ εργασιών Ενεργπίηση / απενεργπίηση ψεκασμύ Ρύθμιση πσότητας ψεκασμύ Συμπλήρωση δεξαμενής ψεκασμύ με νερό (Στιχεία μηχανής ) Με αισθητήρα στάθμης πλήρωσης Χωρίς αισθητήρα στάθμης πλήρωσης Πακέτ Comfort: Αυτόματς τερματισμός πλήρωσης Αυτόματη διακπή πλήρωσης σε περίπτωση πλήρωσης μέσω σύνδεσης πίεσης Άξνας / ράβδς TrailTron πυ ακλυθεί DistanceControl Αυτόματη ανύψωση Ενεργπίηση μερικών πλατών Πεδί επιλγής λειτυργιών (πρεπιλγή συστήματς σύμπτυξης/ ανάπτυξης) Μνόπλευρη σύμπτυξη/ανάπτυξη ράμπας ψεκασμύ με πρεπιλγή συστήματς σύμπτυξης/ανάπτυξης Ρύθμιση ύψυς ράμπας ψεκασμύ (επαγγελματικό σύστημα σύμπτυξης και ανάπτυξης) Ασφάλιση/απασφάλιση συστήματς ριζντίωσης (επαγγελματικό σύστημα σύμπτυξης και ανάπτυξης) Σύμπτυξη/ανάπτυξη ράμπας ψεκασμύ (επαγγελματικό σύστημα ανάπτυξης και σύμπτυξης) Σύμπτυξη βραχίνα (μόν για επαγγελματικό σύστημα σύμπτυξης και ανάπτυξης II) Ρύθμιση κλίσης Σήμανση με αφρό Οριακά μπεκ, Τερματικά μπεκ ή πρόσθετα μπεκ Υδρπνευματική ανάρτηση UX Super (πραιρετικά), Pantera Πακέτ Comfort UX Super (Πραιρετικά), Pantera Αραίωση τυ μίγματς ψεκασμύ με νερό έκπλυσης Καθαρισμός τυ ψεκαστικύ με γεμάτη δεξαμενή (διακπή εργασίας) Καθαρισμός τυ ψεκαστικύ σε εκκενωμένη δεξαμενή Καθαρισμός φίλτρυ πρσρόφησης με γεμάτη δεξαμενή Αυτόματη ρύθμιση αναδευτήρα Πακέτ Comfort UF, UG, UX Special (Πραιρετικό) Αραίωση τυ μίγματς ψεκασμύ με νερό έκπλυσης Καθαρισμός τυ ψεκαστικύ με γεμάτη δεξαμενή (διακπή εργασίας) Καθαρισμός τυ ψεκαστικύ σε εκκενωμένη δεξαμενή Αυτόματη απενεργπίηση αναδευτήρα Πρόσθια δεξαμενή με Flow Control Υπμενύ πρόσθιας δεξαμενής Αντιστίχιση πλήκτρων Μενύ εργασιών / Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών Βασικό σύστημα σύμπτυξης και ανάπτυξης / Ρύθμιση κλίσης Επαγγελματικό σύστημα ανάπτυξης και σύμπτυξης ράμπας ψεκασμύ Profi I Επαγγελματικό σύστημα ανάπτυξης και σύμπτυξης ράμπας ψεκασμύ Profi II Πρεπιλγή συστήματς σύμπτυξης και ανάπτυξης Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON Τπθέτηση Λειτυργία Μενύ εκμάθησης χειριστηρίυ πλλαπλών λειτυργιών Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AmaPilot Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK Τπθέτηση Λειτυργία Βλάβη Συναγερμός Βλάβη ηλεκτρκινητήρα (πακέτ Comfort UX Super) Βλάβη τυ αισθητήρα διαδρμής (παλμ./100m) Υπλγιστής BAG

7 Στιχεία αναγνώρισης 1 Οδηγίες πρς τν χρήστη 1.1 Σκπός τυ εγγράφυ Τ Κεφάλαι "Οδηγίες πρς τν χρήστη" παρέχει πληρφρίες σχετικές με τη χρήση τυ εγχειριδίυ. Τ παρόν εγχειρίδι δηγιών χειρισμύ περιγράφει τ χειρισμό και τη συντήρηση τυ μηχανήματς. δίνει σημαντικές πληρφρίες για έναν ασφαλή και απτελεσματικό χειρισμό τυ μηχανήματς. είναι μέρς τυ μηχανήματς και πρέπει πάνττε να φυλάσσεται κντά στ μηχάνημα ή στν ελκυστήρα. πρέπει να φυλάσσεται για μελλντική χρήση. 1.2 Τπλγικά στιχεία στις δηγίες χειρισμύ Όλα τα στιχεία κατεύθυνσης πυ δίννται στ παρόν εγχειρίδι, δίννται πάντα σε σχέση με την κατεύθυνση πρείας. 1.3 Χρησιμπιύμενες απεικνίσεις Εντλές χειρισμύ και απτελέσματα Οι ενέργειες πυ πρέπει να εκτελέσει χειριστής, δίννται μέσα στ έγγραφ ως αριθμημένες εντλές χειρισμύ. Τηρείτε πάντα τη σειρά των εντλών χειρισμύ πυ σας δίννται. Τ απτέλεσμα της κάθε εντλής χειρισμύ, όπυ απαιτείται, είναι σημειωμέν με ένα βέλς. Παράδειγμα: 1. Εντλή χειρισμύ 1 Αντίδραση τυ μηχανήματς στην εντλή χειρισμύ 1 2. Εντλή χειρισμύ 2 Απαριθμήσεις Απαριθμήσεις χωρίς υπχρεωτική σειρά παρυσιάζνται ως λίστα με σημεία απαρίθμησης. Παράδειγμα: Σημεί 1 Σημεί 2 Αριθμί θέσης σε εικόνες Αριθμί πυ βρίσκνται μέσα σε παρενθέσεις παραπέμπυν σε αριθμύς θέσης μέσα σε εικόνες. Τ πρώτ ψηφί παραπέμπει στην εικόνα, τ δεύτερ ψηφί παραπέμπει στν αριθμό θέσης μέσα στην εικόνα. Παράδειγμα (Εικ. 3/6): Εικόνα 3 Θέση 6 Υπλγιστής BAG

8 Γενικές δηγίες ασφάλειας 2 Γενικές δηγίες ασφάλειας Η γνώση των βασικών δηγιών ασφαλείας και των καννισμών ασφαλείας, απτελεί βασική πρϋπόθεση για τν ασφαλή χειρισμό και την απρόσκπτη λειτυργία τυ μηχανήματς. Τ εγχειρίδι χειρισμύ 2.1 Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας πρέπει να τ φυλάσσετε πάνττε στν τόπ χρήσης τυ μηχανήματς! πρέπει πάνττε να βρίσκεται στην ελεύθερη διάθεση τυ χειριστή και τυ πρσωπικύ συντήρησης! Οι δηγίες ασφαλείας σημαίννται με τ τρίγων σύμβλ ασφαλείας και τν σχετικό χαρακτηρισμό πριν από αυτό. Οι χαρακτηρισμί (ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ) περιγράφυν τη βαρύτητα τυ ενδεχόμενυ κινδύνυ και έχυν την εξής σημασία: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επισημαίνει άμεσ και υψηλό κίνδυν, πίς μπρεί να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυματισμύς (ακρωτηριασμύς ή μόνιμες αναπηρίες), σε περίπτωση πυ δεν τν απφύγετε. Η μη τήρηση των δηγιών αυτών ενδέχεται υπό συνθήκες να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυματισμύς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επισημαίνει ενδεχόμεν κίνδυν μεσαίας βαρύτητας, πίς μπρεί να πρκαλέσει θάνατ ή (βαρύτατυς) τραυματισμύς, εάν δεν απφευχθεί. Η μη τήρηση των δηγιών αυτών ενδέχεται υπό συνθήκες να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυματισμύς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει κίνδυν με μικρό ενδεχόμεν, να πρκαλέσει ελαφρείς ή βαρύτερυς τραυματισμύς ή καταστρφή υλικύ, εάν δεν απφευχθεί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Επισημαίνει την υπχρέωση συγκεκριμένης συμπεριφράς ή ενέργειας, πρκειμένυ να γίνεται σωστός χειρισμός τυ μηχανήματς. Μη τήρηση των δηγιών αυτών μπρεί να δηγήσει σε βλάβες στ μηχάνημα ή στν περιβάλλντα χώρ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επισημαίνει πρακτικές συμβυλές και ιδιαίτερα χρήσιμες πληρφρίες. Οι δηγίες αυτές σας βηθύν να χρησιμπιείτε όλες τις λειτυργίες τυ μηχανήματός σας με τν βέλτιστ τρόπ. 8 Υπλγιστής BAG

9 Περιγραφή πρϊόντς 3 Περιγραφή πρϊόντς Κύρι μενύ Τ κύρι μενύ απτελείται από πλλά υπμενύ στα πία πριν από την έναρξη της εργασίας εισάγνται τα στιχεία της εργασίας, υπλγίζνται ρυθμίσεις ή εισάγνται ρυθμίσεις. Με τ λγισμικό AMABUS και τ τερματικό χειρισμύ AMAT- RON 3 ελέγχετε, χειρίζεστε και επιτηρείτε με ευκλία τις μηχανές AMAZONE. Τ παρόν εγχειρίδι παρυσιάζει τ χειρισμό των ψεκαστικών UF, UX, UG και PANTERA με τν AMATRON 3. Ο χειρισμός τυ κάθε ψεκαστικύ με τν AMATRON 3 διαφέρει ανάλγα με τ εκάσττε σύστημα σύμπτυξης/ανάπτυξης της ράμπας και τν εξπλισμό της μηχανής. Τα ψεκαστικά της AMAZONE μπρύν να εξπλιστύν με τα εξής συστήματα σύμπτυξης/ανάπτυξης της ράμπας: Profi I / II, Profi LS για υδραυλικό σύστημα με ανίχνευση φρτίυ (Load-Sensing) Πρεπιλγή συστήματς σύμπτυξης και ανάπτυξης Βασικό σύστημα σύμπτυξης / ανάπτυξης με / χωρίς ρύθμιση κλίσης Τ τερματικό χειρισμύ AMATRON 3 ελέγχει τν υπλγιστή τυ μηχανήματς. Κατά τν έλεγχ αυτό υπλγιστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληρφρίες και αναλαμβάνει την ρύθμιση της πσότητας διανμής σε σχέση με την πρς επεξεργασία επιφάνεια και σύμφωνα με την τρέχυσα ταχύτητα κίνησης τυ τρακτέρ. Τ τερματικό χειρισμύ AMATRON 3 απθηκεύει τα στιχεία για τ έργ πυ έχει ξεκινήσει. Τ τερματικό χειρισμύ AMATRON 3 περιλαμβάνει τ κύρι μενύ και τ μενύ εργασιών. Εικ. 1 Υπλγιστής BAG

10 Περιγραφή πρϊόντς Μενύ εργασιών Κατά τη διάρκεια της εργασίας τ Μενύ εργασιών εμφανίζει όλα τα απαραίτητα στιχεία της εργασίας. Μέσω τυ Μενύ εργασιών γίνεται χειρισμός της μηχανής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εικ Εισαγωγές στν AMATRON 3 Παράδειγμα: Για τν χειρισμό τυ AMATRON 3 παρυσιάζνται στ παρόν εγχειρίδι τα πεδία λειτυργιών, πρκειμένυ να γίνει κατανητό ότι πρέπει να πιέζετε κάθε φρά τ πλήκτρ πυ αντιστιχεί στ εκάσττε πεδί λειτυργίας. Πεδί λειτυργίας : Περιγραφή στ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας: Εκτέλεση λειτυργίας A. Ενέργεια: Ο χειριστής χρησιμπιεί τ πλήκτρ (Εικ. 3/1) πυ αντιστιχεί στ πεδί λειτυργίας, για να εκτελέσει τη λειτυργία A. Εικ Έκδση λγισμικύ Τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ισχύει από την ακόλυθη έκδση λγισμικύ και μετά: Μηχάνημα: Έκδση MHX: 7.15.xx 10 Υπλγιστής BAG

11 Περιγραφή πρϊόντς 3.3 Δμή τυ λγισμικύ Κύρι μενύ Μενύ εργασιών Μενύ έργων Όνμα Σημείωση Θεωρητική πσότητας Έναρξη/Συνέχιση έργυ Διαγραφή έργυ Διαγραφή στιχείων ημέρας ή στιχείων έργυ Μενύ ρυθμίσεων Εισαγωγή διάγνωσης Εξαγωγή διάγνωσης Πρσμιωτής ταχύτητας Βασικά στιχεία μηχανήματς Τύπς μηχανής Τύπς ράμπας Μέγεθς δχείυ Μεταδότης στάθμης πλήρωσης Πλάτς εργασίας Αριθμός υπδιαιρέσεων πλάτυς Μπεκ ανά υπδιαίρεση πλάτυς Αριθμός των μετρητών ρής Σταθερά ρύθμισης πίεσης Ακραία μπεκ Σήμανση με αφρό Ρύθμιση ακριανών ακρφυσίων Πακέτ Komfort Σύστημα DistanceControl Ράμπα εκκίνησης Είδς συστήματς διεύθυνσης Όρι συναγερμύ υππίεσης TrailTron Ρεζερβυάρ λαδιύ Μενύ στιχείων μηχανής Βαθμνόμηση ρύθμισης κλίσης / DistanceControl (έλεγχς απόστασης) Παλμί ανά λίτρ. Θεωρητική τιμή αριθμύ στρφών παρτικόφ Παλμί ανά 100m Μόνιμη απενεργπίηση υπδιαιρέσεων πλάτυς επιλγή των υπδιαιρέσεων πλάτυς Όρι συναγερμύ στάθμης πλήρωσης Ρύθμιση ράμπας εκκίνησης Βήμα πσότητας Μέγιστη πίεση Ελάχιστη πίεση Αυτόματη ασφάλιση της ράμπας ψεκασμύ Μετρητής απόστασης Αυτόματ ανυψωτικό Βαθμνόμηση τυ TrailTron Θεωρητικός αριθμός στρφών αντλίας Υψηλή ρή Σύστημα DistanceControl Υπλγιστής BAG

12 Θέση σε λειτυργία 4 Θέση σε λειτυργία 4.1 Κύρι μενύ Τ κύρι μενύ εμφανίζει τν επιλεγμέν τύπ της μηχανής. τν αρ. έργυ για τ έργ πυ έχει ξεκινήσει. την εισηγμένη θεωρητική πσότητα. τυς παλμύς ανά λίτρ τυ 1υ μετρητή παρχής. τ μέγεθς της δεξαμενής ψεκασμύ σε λίτρα. τ εισηγμέν από τν χειριστή πλάτς εργασίας για την ράμπα ψεκασμύ σε [m]. Εικ. 4 Υπμενύ τυ κύριυ μενύ: Εμφάνιση Μενύ έργων (βλέπε σχετικά Σελίδα 13) Εισαγωγή των δεδμένων για τ νέ έργ. Πριν από την έναρξη της εργασίας, ξεκινήστε ένα έργ στν υπλγιστή. Απθηκεύνται τα καταγεγραμμένα στιχεία έως και 20 εκτελεσμένων έργων Εμφάνιση Μενύ στιχεία μηχανής (βλέπε σχετικά Σελίδα 15). Εισαγωγή ειδικών στιχείων ή στιχείων σχετικών με τη μηχανή. Εμφάνιση Μενύ ρυθμίσεων (βλέπε σχετικά Σελίδα 33). Εισαγωγή των βασικών ρυθμίσεων. 12 Υπλγιστής BAG

13 Θέση σε λειτυργία 4.2 Μενύ έργων Επιλέξτε στ κύρι μενύ τ πεδί Έργ! Στ Μενύ έργων μπρείτε να δημιυργήσετε, να εκκινήσετε ή να συνεχίσετε τα επιμέρυς έργα. μπρείτε να εμφανίσετε τα απθηκευμένα στιχεία των έργων. Υπάρχει δυνατότητα απθήκευσης έως και 20 έργων (Αρ. έργυ 1 έως 20). Κατά την εκκίνηση ή τη συνέχιση ενός έργυ τ τρέχν έργ τερματίζεται και απθηκεύεται αυτόματα Δημιυργία / εκκίνηση / εμφάνιση έργυ Εάν ανίξει τ Μενύ έργων, εμφανίζεται τ έργ πυ έχετε ξεκινήσει (τ τελευταί πυ έχετε εκτελέσει). Για τη δημιυργία ενός έργυ επιλέξτε έναν αριθμό έργυ. Διαγράψτε τα στιχεία τυ υπάρχντς έργυ Εισάγετε τ όνμα τυ έργυ Εικ. 5 Εισάγετε σημείωση Εισάγετε θεωρητική τιμή Ξεκινήστε τ έργ, ώστε τα εισερχόμενα στιχεία για τ συγκεκριμέν έργ να αρχίσυν να απθηκεύνται. Διαγραφή στιχείων ημέρας Επεξεργασμένη επιφάνεια (Εκτάρια/Ημέρα) Χρησιμπιημένη πσότητα λιπάσματς (Πσότητα/Ημέρα) Χρόνς εργασίας (Ώρες/Ημέρα) Υπλγιστής BAG

14 Θέση σε λειτυργία Ήδη απθηκευμένα έργα μπρείτε να τα καλέσετε μέσω και να τα επανεκκινήσετε μέσω. Πιεσμέν πλήκτρ Shift (Εικ. 6): Περιήγηση στ έργ πρς τα εμπρός. Περιήγηση στ έργ πρς τα πίσω. Εικ Εξωτερικό έργ Μέσω ενός υπλγιστή PDA (χειρός) μπρείτε να μεταφέρετε ένα εξωτερικό έργ στν AMATRON 3 και να τ ξεκινήσετε. Τέτια εξωτερικά έργα λαμβάνυν πάντα τν αριθμό έργυ 21. Η μετάδση δεδμένων γίνεται μέσω σειριακής θύρας. Τερματισμός εξωτερικύ έργυ. Εισαγωγή θεωρητικής τιμής. Εικ Υπλγιστής BAG

15 Θέση σε λειτυργία 4.3 Μενύ στιχείων μηχανής Επιλέξτε στ κύρι μενύ τ πεδί Στιχεία μηχανής! Σελίδα ένα (Εικ. 8) Τα στιχεία των μηχανών έχυν ήδη εισαχθεί στν AMATRON 3 από τ εργστάσι. Στ μενύ στιχεία μηχανής, πρέπει πριν από την πρώτη θέση σε λειτυργία να ελέγξτε τα σχετικά με τη μηχανή στιχεία ή ρυθμίσεις και, εάν απαιτείται, να τα διρθώσετε (πρσαρμγή ρυθμίσεων / διενέργεια βαθμνόμησης). Βαθμνόμηση "Ρύθμιση κλίσης" (πραιρετικά βλέπε Σελίδα 19) Ρυθμίστε τ σύστημα DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (πραιρετικά βλέπε Σελίδα 20). Υπλγισμός / εισαγωγή παλμών ανά λίτρ (βλέπε Σελίδα 23). Εικ. 8 Εισαγωγή θεωρητικύ αριθμύ στρφών παρτικόφ (βλέπε Σελίδα 26). Βαθμνόμηση αισθητήρα διαδρμής (βλέπε Σελίδα 29). Σελίδα δύ (Εικ. 9) Μόνιμη απενεργπίηση υπδιαιρέσεων πλάτυς. Τ εμφανιζόμεν ψηφί (Εικ. 9) ενημερώνει για τν αριθμό των μόνιμα απενεργπιημένων υπδιαιρέσεων πλάτυς (ψηφί 0 = καμία υπδιαίρεση πλάτυς δεν είναι απενεργπιημένη). (βλέπε Σελίδα 30). Ενεργπίηση / απενεργπίηση της λειτυργίας "επιλγή επιμέρυς υπδιαιρέσεων πλάτυς". (βλέπε Σελίδα 59). Εικ. 9 Υπλγιστής BAG

16 Θέση σε λειτυργία Εισαγωγή τυ ρίυ συναγερμύ στάθμης πλήρωσης. Στη λειτυργία ψεκασμύ ηχεί συναγερμός, όταν η στάθμη πλήρωσης στη δεξαμενή ψεκασμύ πέσει κάτω από τ όρι συναγερμύ στάθμης πλήρωσης. Ρύθμιση ράμπας εκκίνησης (βλέπε Σελίδα 31). Εικ. 10 Σελίδα τρία (Εικ. 11) Εισαγωγή βήματς αλλαγής πστήτων. Εισάγετε τ επιθυμητό βήμα αλλαγής πστήτων (εδώ 10 %). Η πίεση των πλήκτρων / κατά τη διάρκεια της λειτυργίας ψεκασμύ αλλάζει την πσότητα ψεκασμύ σε κάθε πίεση κατά ένα δσμέν βήμα πσότητας., Εισαγωγή της μέγιστης και της ελάχιστης επιτρεπόμενης πίεσης ψεκασμύ των τπθετημένων μπεκ. Σε περίπτωση υπέρβασης τυ ανώτερυ ρίυ ή πτώσης κάτω από τ κατώτερ όρι πίεσης ψεκασμύ, ηχεί στη λειτυργία ψεκασμύ ένας συναγερμός. Εικ. 11 Ενεργπίηση και απενεργπίηση συστήματς απόσβεσης κραδασμών ράμπας ψεκασμύ. ΠΡΟΣΟΧΗ Καταστρφή της ράμπας ψεκασμύ από αυτόματη ασφάλισή της τη στιγμή πυ η μηχανή βρίσκεται σε κεκλιμένη θέση. Απενεργπίηση αυτόματης ασφάλισης. 16 Υπλγιστής BAG

17 Θέση σε λειτυργία Σελίδα τέσσερα (Εικ. 12) Μετρητής απόστασης ON/ΟFF. Για την εύρεση των διαδρόμων εμφανίζεται στ πργύρισμα η διανυμένη απόσταση. Ο μετρητής απόστασης αρχίζει την μέτρηση μόλις απενεργπιηθεί η λειτυργία "Ψεκασμός". Ενεργπίηση/Απενεργπίηση αυτόματης ανύψωσης. Με τ Auto Lift ανυψώνεται πριν από την αναστρφή τ μχλικό σύστημα στ επιλεγμέν ύψς. Εικ. 12 Όταν απενεργπιείται τ ψεκαστικό ανυψώνεται αυτμάτως η ράμπα. Κατά την ενεργπίηση τυ ψεκαστικύ καταβιβάζεται αυτμάτως η ράμπα. Ρύθμιση υψών ράμπας (δείτε Σελίδα 58). DistanceControl: Τ σύστημα DistanceControl ελέγχει αυτόματα τη ρύθμιση κλίσης και ύψυς τυ μχλικύ συστήματς. Όταν απενεργπιείται τ ψεκαστικό στ κεφαλάρι, τ μχλικό σύστημα ανυψώνεται αυτόματα στ επιλεγμέν ύψς. Η ρύθμιση τυ ανυψωμένυ μχλικύ συστήματς κατά τη διαδικασία αναστρφής μπρεί να απενεργπιηθεί μόνιμα: Ενεργπίηση / απενεργπίηση τυ συστήματς ρύθμισης για τη ρύθμιση κλίσης τυ ανυψωμένυ μχλικύ συστήματς στ κεφαλάρι. Fig. 13 Ενεργπίηση / απενεργπίηση τυ συστήματς ρύθμισης για τη ρύθμιση τυ ύψυς τυ ανυψωμένυ μχλικύ συστήματς στ κεφαλάρι.. Διενέργεια βαθμνόμησης TrailTron, βλέπε στη σελίδα 32). Υπλγιστής BAG

18 Θέση σε λειτυργία Σελίδα πέντε (Εικ. 14) Επιλγή για UX Super και Pantera. Ενεργπίηση/απενεργπίηση της αύξησης πστήτων ψεκασμύ για τν ψεκασμό υγρύ λιπάσματς. Μόν στην UX: Εισαγωγή τυ θεωρητικύ αριθμύ στρφών αντλίας (βλέπε 32). Εικ. 14 Εισάγετε την κατάσταση τυ DC. Τ DistanceControl (έλεγχς απόστασης) λειτυργεί με ρύθμιση κλίσης ή με κλίση ράμπας. 18 Υπλγιστής BAG

19 4.3.1 Βαθμνόμηση ρύθμισης κλίσης (Στιχεία μηχανήματς ) Θέση σε λειτυργία Πρϋπόθεση για την απρόσκπτη λειτυργία της ηλεκτρικής ή υδραυλικής ρύθμισης κλίσης είναι η σωστή διενέργεια της βαθμνόμησης της ρύθμισης κλίσης (βαθμνόμηση κλίσης). Διενεργήστε βαθμνόμηση της κλίσης κατά την πρώτη θέση σε λειτυργία. σε περίπτωση απκλίσεων μεταξύ της εμφανιζόμενης στην θόνη ριζόντιας ευθυγράμμισης της ράμπας ψεκασμύ και της πραγματικής ευθυγράμμισης της ράμπας ψεκασμύ. μία φρά κάθε περίδ εργασίας. 1., Φέρτε τη ράμπα στην κεντρική θέση. Ευθυγραμμίστε τη ράμπα ψεκασμύ ριζόντια πρς τ έδαφς. 2. Καθρίστε την κεντρική θέση. 3. Κινήστε τη ράμπα στη δεξιά τερματική θέση, μέχρι τ δεξί εξάρτημα απόστασης να έρθει σε επαφή με τ έδαφς. Εικ Καθρίστε την δεξιά τερματική θέση 5. Κινήστε τη ράμπα στη δεξιά τερματική θέση, μέχρι τ δεξί εξάρτημα απόστασης να έρθει ελαφρώς σε επαφή με τ έδαφς. 6. Καθρίστε την αριστερή τερματική θέση. Υπλγιστής BAG

20 Θέση σε λειτυργία Βαθμνόμηση DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (Στιχεία μηχανήματς ) Πρϋπόθεση για την απρόσκπτη λειτυργία τυ συστήματς DistanceControl είναι η σωστή διενέργεια της βαθμνόμησης. Διενεργήστε βαθμνόμηση κατά την πρώτη θέση σε λειτυργία. μία φρά κάθε περίδ εργασίας. Πριν από τη βαθμνόμηση τυ συστήματς DistanceControl πρέπει να πρσέξετε, ώστε τ έδαφς να είναι επίπεδ και να μην παρυσιάζει καμία κλίση, να μην υπάρχυν εσχές κάτω από τυς αισθητήρες υπερήχων και η επιφάνεια τυ εδάφυς να μην είναι πλύ λεία (π.χ. άσφαλτς ή σκυρόδεμα). 1. Μετάβαση στ μενύ τυ μηχανήματς. 2. Μετάβαση στ μενύ βαθμνόμησης τυ συστήματς DistanceControl (έλεγχς απόστασης). Η βαθμνόμηση διενεργείται σε τρία 3 βήματα. Βαθμνόμηση κατά τν ριζόντι άξνα 3. Έναρξη βαθμνόμησης κατά τν ριζόντι άξνα. 4., Ευθυγράμμιση ράμπας σε ριζόντια θέση. Η τρέχυσα θέση των δύ αισθητήρων εμφανίζεται διαρκώς (Εικ. 17). Εικ. 16 Εμφανίζεται στην θόνη τ μήνυμα Ράβδς σε ριζόντια θέση 5. Επιβεβαιώστε την ριζόντια θέση. Εικ Υπλγιστής BAG

21 Θέση σε λειτυργία Διενέργεια χειρκίνητης βαθμνόμησης 1. Έναρξη χειρκίνητης βαθμνόμησης. 2. Πιέστε τν αριστερό βραχίνα της ράμπας με τ χέρι πρς τα κάτω, μέχρι τ άκρ τυ να βρίσκεται περίπυ 40cm πάνω από τ έδαφς. Διατηρήστε τη συγκεκριμένη θέση για περίπυ 5 δευτερόλεπτα. Ο AMATRON 3 σας ειδπιεί με ένα ηχητικό σήμα, ότι αναγνώρισε τη θέση. 3. Στη συνέχεια απελευθερώστε τη ράμπα και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην θόνη η ένδειξη "Ράβδς σε ριζόντια θέση". 4. Σε περίπτωση πυ η ράμπα δεν επανέλθει αυτόματα στην κεντρική θέση (αυτό μπρεί να συμβεί λόγω τριβών στην ανάρτηση της ράμπας), πρέπει να επαναφέρετε τη ράμπα στην κεντρική θέση με τ χέρι. Εικ Επιβεβαιώστε την ριζόντια θέση. Αυτόματη βαθμνόμηση Εικ (Εικ. 18) Έναρξη αυτόματης βαθμνόμησης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνς τραυματισμύ από την αυτόματα περιστρεφόμενη ράμπα ψεκασμύ! Κατά την αυτόματη βαθμνόμηση δεν επιτρέπεται να υπάρχυν άτμα στην περιχή περιστρφής της ράμπας. Η ράμπα ψεκασμύ ανασηκώνεται αρχικά αυτόματα αριστερά και στη συνέχεια δεξιά. Στη συνέχεια επανέρχεται και πάλι στην ριζόντια θέση. Μόλις λκληρωθεί η αυτόματη βαθμνόμηση, υπλγιστής εμφανίζει την παραπάνω ένδειξη (Εικ. 20). Εικ Έξδς από τ μενύ. Σε περίπτωση πυ η ράμπα ψεκασμύ δεν βρίσκεται ακριβώς σε ριζόντια θέση, αυτό δεν απτελεί σφάλμα. Υπλγιστής BAG

22 Θέση σε λειτυργία Παλμί ανά λίτρ (Στιχεία μηχανήματς ) Ο AMATRON 3 χρειάζεται την τιμή βαθμνόμησης "παλμί ανά λίτρ" για τν μετρητή παρχής / μετρητή περιστρεφόμενων για τν υπλγισμό και τη ρύθμιση της πσότητας ψεκασμύ [l/ha]. για τν υπλγισμό της ημερήσιας και της συνλικής πσότητας τυ εξαγόμενυ μίγματς ψεκασμύ [l]. Εάν δεν είναι γνωστή η τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά λίτρ", τότε πρέπει να διακριβώσετε την τιμή μέσω μίας διαδικασίας βαθμνόμησης τυ μετρητή παρχής / μετρητή επιστρεφόμενων. Μπρείτε να εισάγετε την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά λίτρ" για τν μετρητή παρχής / μετρητή επιστρεφόμενων χειρκίνητα στν AMATRON 3, εάν είναι γνωστή η τιμή. Για τν ακριβή υπλγισμό της πσότητας ψεκασμύ σε [l/ha] πρέπει να διακριβώνετε την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά λίτρ" τυ μετρητή παρχής τυλάχιστν μία φρά ετησίως. Υπλγίζετε την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά λίτρ" τυ μετρητή παρχής πάνττε: μετά την απσυναρμλόγηση τυ μετρητή παρχής. μετά από μεγάλη διάρκεια λειτυργίας, διότι μπρύν να σχηματιστύν επικαθίσεις από υπλείμματα τυ μίγματς ψεκασμύ στν μετρητή παρχής. εάν εμφανίζνται διαφρές μεταξύ απαιτύμενης και πραγματικής ψεκασμένης πσότητας [l/ha]. Για τν ακριβή υπλγισμό της πσότητας τυ μίγματς πυ ψεκάστηκε σε [l] πρέπει να ρυθμίζετε τν μετρητή επιστρεφόμενων τυλάχιστν μία φρά ετησίως σύμφωνα με τν μετρητή παρχής. Ρυθμίστε τν μετρητή επιστρεφόμενων σύμφωνα με τν μετρητή παρχής: μετά την διακρίβωση της τιμής βαθμνόμησης "Παλμί ανά λίτρ" τυ μετρητή παρχής. μετά την απσυναρμλόγηση τυ μετρητή επιστρεφόμενων Διακρίβωση παλμών ανά λίτρ - μετρητής παρχής 1 Μετρητής παρχής DFM 1 Μετρητής επιστρεφμένων DFM 2 Μετρητής παρχής DFM 3 Λίπανση Υψηλή ρή 22 Υπλγιστής BAG

23 Θέση σε λειτυργία 1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμύ με καθαρό νερό (περίπυ 1000 l) μέχρι τη σήμανση πλήρωσης, η πία υπάρχει και στις δύ πλευρές της δεξαμενής ψεκασμύ. 2. Ενεργπιήστε τ παρτικόφ και κινήστε την τρόμπα με αριθμό στρφών λειτυργίας (π.χ. 450 στρφές ανά λεπτό). 3. Εκκινήστε τη διαδικασία βαθμνόμησης. 4. Ενεργπιήστε τη ράμπα ψεκασμύ και εξάγετε τυλάχιστν 500 l νερό (σύμφ. με την ένδειξη στάθμης πλήρωσης) μέσω της ράμπας ψεκασμύ. Εικ. 21 Η θόνη εμφανίζει την συνεχώς υπλγιζόμενη τιμή των "Παλμών" για την πσότητα νερύ πυ ψεκάστηκε. 5. Απενεργπιήστε τη ράμπα ψεκασμύ και τ παρτικόφ. 6. Πρσδιρίστε ακριβώς την πσότητα νερύ πυ ψεκάσατε συμπληρώνντας εκ νέυ τη δεξαμενή ψεκασμύ έως τη σήμανση στάθμης πλήρωσης πυ υπάρχει και στις δύ πλευρές της δεξαμενής με τη βήθεια ενός δχείυ μέτρησης, με ζύγιση ή με ένα ρλόι νερύ. 7. Εισάγετε την τιμή για την υπλγισμένη πσότητα νερύ, π.χ. 550 l. 8. Ολκληρώστε τη διαδικασία βαθμνόμησης. Ο AMATRON 3 υπλγίζει αυτόματα, εμφανίζει και απθηκεύει αυτόματα την τιμή βαθμνόμησης Παλμί ανά λίτρ. Εισαγωγή παλμών για τν μετρητή παρχής DFM 1. Ισστάθμιση μετρητή παρχής DFM 2. Εισαγωγή παλμών για τν μετρητή παρχής DFM 3. Υπλγιστής BAG

24 Θέση σε λειτυργία Ρύθμιση τυ μετρητή επιστρεφόμενων σύμφωνα με τν μετρητή παρχής 1. Μετάβαση στ μενύ "Ρύθμιση μετρητή παρχής 2". 2. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμύ με καθαρό νερό (περίπυ 1000 l) μέχρι τη σήμανση πλήρωσης, η πία υπάρχει και στις δύ πλευρές της δεξαμενής ψεκασμύ. 3. Ενεργπιήστε τ παρτικόφ και κινήστε την τρόμπα με αριθμό στρφών λειτυργίας (π.χ. 450 στρφές ανά λεπτό). Εικ Εκκινήστε τη ρύθμιση. Εικ. 23 Η ρύθμιση μπρεί να διενεργηθεί, εάν είναι απενεργπιημένη η λειτυργία "Ψεκασμός". Μόλις εμφανιστεί η διπλανή ένδειξη, έχει λκληρωθεί η ρύθμιση. 5. Ολκλήρωση ρύθμισης τυ μετρητή επιστρεφόμενων. Ο AMATRON 3 υπλγίζει αυτόματα την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί DFM 2", την εμφανίζει και απθηκεύει. Εικ Υπλγιστής BAG

25 Χειρκίνητη εισαγωγή παλμών ανά λίτρ - μετρητής επιστρεφόμενων Θέση σε λειτυργία 1. Εισάγετε τυς παλμύς για τν μετρητή παρχής Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. Εικ Διακρίβωση παλμών ανά λίτρ - μετρητής παρχής 3 Για τν υπλγισμό των παλμών ανά λίτρ για τν μετρητή παρχής DFM 3, πρέπει DFM 3 να συναρμλγηθεί στη θέση τυ μετρητή παρχής DFM 2 στ κύκλωμα υγρύ. 1. Συναρμλγήστε τν DFM 3 στη θέση τυ DFM Σημειώστε τυς παλμύς τυ DFM Ξεκινήστε τη ρύθμιση (βλέπε Σελίδα 24). 4. Σημειώστε τυς παλμύς πυ μόλις υπλγίσατε. 5. Εισάγετε τυς παλμύς για τν μετρητή παρχής Επεγγράψτε τυς παλμύς DFM 2 με τη νέα τιμή DFM 2 πυ σημειώσατε. 7. Συναρμλγήστε τν μετρητή παρχής DFM 3 και τν DFM 2 ξανά στη σωστή θέση. Υπλγιστής BAG

26 Θέση σε λειτυργία Θεωρητικός αριθμός στρφών παρτικόφ (Στιχεία μηχανήματς ) Υπάρχει δυνατότητα απθήκευσης για 3 τρακτέρ των θεωρητικών αριθμών στρφών τυ παρτικόφ. των παλμών για κάθε περιστρφή τυ παρτικόφ. Κατά την επιλγή ενός απθηκευμένυ τρακτέρ υιθετύνται ταυτόχρνα ι αντίστιχες τιμές για τν θεωρητικό αριθμό στρφών τυ παρτικόφ και τυς παλμύς ανά 100m. Ο AMATRON 3 επιτηρεί τν θεωρητικό αριθμό στρφών τυ παρτικόφ. Σε περίπτωση υπέρβασης τυ ανώτερυ ρίυ ή πτώσης κάτω από τ κατώτερ όρι συναγερμύ πυ εισήχθηκε, ηχεί κατά την λειτυργία ψεκασμύ ένας συναγερμός Εισαγωγή θεωρητικύ αριθμύ στρφών παρτικόφ 1. Εισαγωγή θεωρητικύ αριθμύ στρφών παρτικόφ. Εισάγετε για τν θεωρητικό αριθμό στρφών τυ παρτικόφ την τιμή "0", εάν - δεν υπάρχει αισθητήρας αριθμύ στρφών παρτικόφ. - δεν επιθυμείτε την επιτήρηση τυ αριθμύ στρφών. 2. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. 3. Εισάγετε τ όρι συναγερμύ για την επιτήρηση τυ αριθμύ στρφών. (βλέπε Σελίδα 27). Εικ Υπλγιστής BAG

27 Θέση σε λειτυργία Απθήκευση παλμών ανά περιστρφή παρτικόφ για διαφρετικά τρακτέρ 1. Επιλέξτε τ Μενύ απθήκευσης. Εικ , Επιλέξτε τ τρακτέρ (Εικ. 28/1). 3. Εισάγετε τυς παλμύς ανά περιστρφή για τ παρτικόφ. 4. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. Αλλαγή νόματς επιλεγμένυ τρακτέρ. Εικ Απθήκευση ρίυ συναγερμύ για θεωρητικό αριθμό στρφών παρτικόφ Σε περίπτωση πυ κατά τη λειτυργία ψεκασμύ τρέχων αριθμός στρφών τυ παρτικόφ υπερβεί τ ανώτερ ή πέσει κάτω από τ κατώτερ όρι συναγερμύ τυ θεωρητικύ αριθμύ στρφών τυ παρτικόφ πυ έχει εισαχθεί, ηχεί ένας συναγερμός. 1. Εισάγετε τη μέγιστη απόκλιση έως τ ανώτερ όρι συναγερμύ τυ παρτικόφ. 2. Εισάγετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση από τν θεωρητικό αριθμό στρφών τυ παρτικόφ, π.χ. + 10% (μέγιστς επιτρεπόμενς αριθμός στρφών παρτικόφ: 540 ΣΑΛ + 10% = 594 ΣΑΛ). 3. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για, π.χ. - 25% (ελάχιστς επιτρεπόμενς αριθμός στρφών παρτικόφ: 540 ΣΑΛ - 25% = 405 ΣΑΛ). Εικ. 29 Υπλγιστής BAG

28 Θέση σε λειτυργία Παλμί ανά 100m (Στιχεία μηχανήματς ) Ο AMATRON 3 χρειάζεται την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" για τν υπλγισμό της πραγματικής ταχύτητας κίνησης [km/h]. της διανυθείσας διαδρμής [m] για τ τρέχν έργ. της επεξεργασμένης επιφάνειας. Μπρείτε να εισάγετε την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" χειρκίνητα στ AMATRON 3, εφόσν είναι γνωστή η ακριβής τιμή βαθμνόμησης. Εάν δεν είναι γνωστή η τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m", τότε πρέπει να την υπλγίσετε με την εκτέλεση μίας πρείας βαθμνόμησης. Ο AMATRON 3 μπρεί να απθηκεύσει τις τιμές βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" για 3 διαφρετικά τρακτέρ. (βλέπε Σελίδα 30). Ο AMATRON 3 υιθετεί τις απθηκευμένες τιμές βαθμνόμησης τυ επιλεγμένυ τρακτέρ. Για μηχανές, ι πίες είναι συνδεδεμένες με καλωδίωση ISOBUS Light σε τρακτέρ ISOBUS. Τιμή για "παλμύς ανά 100m": εισαγάγετε 0. Για τν ακριβή υπλγισμό της πραγματικής ταχύτητας κίνησης σε [km/h], της διανυθείσας διαδρμής σε [m] ή της επεξεργασμένης επιφάνειας σε [ha] πρέπει να διακριβώσετε την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" από τν αισθητήρα διαδρμής. Η διακρίβωση της ακριβύς τιμής βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" γίνεται πάνττε μέσω μίας πρείας βαθμνόμησης: πριν από την πρώτη θέση σε λειτυργία. σε περίπτωση χρησιμπίησης ενός διαφρετικύ τρακτέρ ή μετά από αλλαγή τυ μεγέθυς των τρχών τυ τρακτέρ. σε περίπτωση διαφρών μεταξύ υπλγισμένης και πραγματικής ταχύτητας κίνησης / διανυθείσας διαδρμής. σε περίπτωση διαφρών μεταξύ υπλγισμένης και πραγματικά επεξεργασμένης επιφάνειας. σε περίπτωση διαφρετικών συνθηκών εδάφυς. Πρέπει να υπλγίζετε την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" στις υπάρχυσες συνθήκες εργασίας πυ υπάρχυν στ χωράφι. Σε περίπτωση πυ η λειτυργία ψεκασμύ γίνεται με ενεργπιημένη τετρακίνηση, πρέπει κατά τν υπλγισμό της τιμής βαθμνόμησης να ενεργπιήσετε επίσης και την τετρακίνηση. 28 Υπλγιστής BAG

29 Θέση σε λειτυργία Χειρκίνητη εισαγωγή παλμών ανά 100m 1. Εισαγωγή παλμών ανά 100m. 2. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. Εικ Υπλγισμός παλμών ανά 100m μέσω πρείας βαθμνόμησης 1. Μετρήστε στ χωράφι μία διαδρμή μέτρησης ακριβώς 100m. 2. Σημειώστε τ αρχικό και τ τελικό σημεί της διαδρμής μέτρησης (Εικ. 31). 3. Αρχίστε την πρεία βαθμνόμησης. 4. Διανύστε ακριβώς τη διαδρμή μέτρησης από τ αρχικό έως τ τελικό σημεί. Η θόνη εμφανίζει τυς συνεχώς υπλγιζόμενυς παλμύς. 5. Σταματήστε ακριβώς στ τελικό σημεί. Εικ Ολκληρώστε τη διαδικασία βαθμνόμησης. Ο AMATRON 3 υιθετεί τν αριθμό τν διακριβωμένων παλμών και υπλγίζει αυτόματα την τιμή βαθμνόμησης "Παλμί ανά 100m" (εδώ παλμ/100m). Εικ. 32 Υπλγιστής BAG

30 Θέση σε λειτυργία Απθήκευση παλμών ανά 100m για διαφρετικά τρακτέρ 1. Επιλέξτε τ τρακτέρ. 2. Εισάγετε τ όνμα τυ τρακτέρ. 3. Εισάγετε τυς παλμύς ανά 100m για τ συγκεκριμέν τρακτέρ. 4. Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. Εικ Μόνιμη ενεργπίηση / απενεργπίηση υπδιαιρέσεων πλάτυς (Στιχεία μηχανήματς ) 1. Επιλέξτε την υπδιαίρεση πλάτυς, την πία θέλετε να ενεργπιήσετε ή να απενεργπιήσετε. 2. Απδεχτείτε την επιλγή. Δίπλα από την επιλεγμένη υπδιαίρεση πλάτυς εμφανίζεται η λέξη ΟΝ (υπδιαίρεση πλάτυς ενεργπιημένη) ή OFF (υπδιαίρεση πλάτυς απενεργπιημένη). 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, εάν θέλετε να ενεργπιήσετε / απενεργπιήσετε περαιτέρω υπδιαιρέσεις πλάτυς. Εικ Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. 5. Οι υπδιαιρέσεις πλάτυς, ι πίες κατά τη λειτυργία ψεκασμύ είναι σημασμένες με OFF είναι μόνιμα απενεργπιημένες. Εάν θέλετε να εργαστείτε και πάλι με μία συγκεκριμένη, μόνιμα απενεργπιημένη υπδιαίρεση πλάτυς, πρέπει να ενεργπιήσετε και πάλι αυτήν την υπδιαίρεση πλάτυς! 30 Υπλγιστής BAG

31 Θέση σε λειτυργία Ρύθμιση ράμπας εκκίνησης Η ράμπα εκκίνησης απτρέπει την υπδσλγία κατά την εκκίνηση. Μέχρι τη λήξη τυ πρκαθρισμένυ χρόνυ γίνεται η δσμέτηση σύμφωνα με την πρσμιωμένη ταχύτητα εκκίνησης. Σε συνέχεια τη ρύθμιση την αναλαμβάνει τ εξαρτώμεν από την ταχύτητα σύστημα ρύθμισης πσότητας ψεκασμύ. Με την επίτευξη της επιλεγμένης ταχύτητας ή την υπέρβαση της πρσμιωμένης ταχύτητας αρχίζει η ρύθμιση πσότητας. Ενεργπίηση / απενεργπίηση ράμπας εκκίνησης. Εικ. 35 Πρσμιωμένη ταχύτητα εκκίνησης (km/h). Βασική τιμή: 6 km/h Μέγιστη τιμή 12 km/h Χρόνς πυ διέρχεται μέχρι να επιτευχθεί στην πραγματικότητα πρσμιωμένς χρόνς, σε δευτερόλεπτα. Βασική τιμή: 5 km/h Μέγιστη τιμή 10 km/h Fig. 36 Υπλγιστής BAG

32 Θέση σε λειτυργία Διενέργεια βαθμνόμησης Trail-Tron (Στιχεία μηχανής ) 1., Φέρτε τη ράμπα στην κεντρική θέση. Ευθυγραμμίστε τν άξνα/τη ράβδ διεύθυνσης πυ ακλυθεί κατά τέτιν τρόπ, ώστε ι τρχί τυ ψεκαστικύ πρσάρτησης να βρίσκνται ακριβώς μέσα στα ίχνη τυ τρακτέρ. 2. Καθρίστε την κεντρική θέση. 3. Φέρτε τη ράμπα στη δεξιά τερματική θέση. Ο άξνας/η ράβδς διεύθυνσης πυ ακλυθεί δηγείται στ σημεί τερματισμύ. Εικ Καθρίστε τη δεξιά τερματική θέση. 5. Φέρτε τη ράμπα στην αριστερή τερματική θέση. Ο άξνας/η ράβδς διεύθυνσης πυ ακλυθεί δηγείται στ σημεί τερματισμύ. 6. Καθρίστε την αριστερή τερματική θέση Εισαγωγή θεωρητικύ αριθμύ στρφών τρόμπας (Στιχεία μηχανήματς ) Μόν για UX / PANTERA : Εισάγετε τν θεωρητικό αριθμό στρφών της τρόμπας. Θεωρητικός αριθμός στρφών τρόμπας =0 Επιτήρηση απενεργπιημένη. Εισάγετε την επιτρεπόμενη απόκλιση μέχρι τ μέγιστ αριθμό στρφών τρόμπας σε %. Εισάγετε την επιτρεπόμενη απόκλιση μέχρι τ μέγιστ αριθμό στρφών τρόμπας σε %. Εικ Υπλγιστής BAG

33 Θέση σε λειτυργία 4.4 Μενύ ρυθμίσεων τ! Στ κύρι μενύ επιλέξτε Ρυθμίσεις και επιβεβαιώστε τις με Οι ρυθμίσεις στ μενύ ρυθμίσεων απτελύν εργασίες συνεργείυ και επιτρέπεται να διενεργηθύν απκλειστικά από εξειδικευμέν πρσωπικό! Σελίδα 1 (Εικ. 39) Η πρώτη σελίδα εμφανίζει τα συνλικά στιχεία από την πρώτη θέση σε λειτυργία για τη συνλική επεξεργασμένη επιφάνεια. τα συνλικά λίτρα τυ μίγματς ψεκασμύ πυ έχυν διανεμηθεί. τν συνλικό χρόνς ψεκασμύ τυ ψεκαστικύ., Εισαγωγή και εξαγωγή στιχείων διάγνωσης (μόν για τν τεχνικό συντήρησης). Εικ. 39 Εισαγωγή πρσμιωμένης ταχύτητας σε περίπτωση βλάβης στν αισθητήρα διαδρμής. (βλέπε Σελίδα 104). Υπμενύ βασικά στιχεία μηχανής. (βλέπε Σελίδα 35). Πληρφρία για την ρύθμιση τυ τερματικύ. Υπλγιστής BAG

34 Θέση σε λειτυργία Σελίδα 2 (Εικ. 40) Επαναφέρετε τν υπλγιστή τυ μηχανήματς στις αρχικές εργστασιακές ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή χάννται όλα τα εισηγμένα και φρτωμένα στιχεία (έργα, στιχεία μηχανής, τιμές βαθμνόμησης, στιχεία ρύθμισης). Σημειώστε Παλμί ανά λίτρ. Παλμί ανά 100m Παλμί ανά περιστρφή τυ παρτικόφ. Στιχεία έργυ Πρέπει να εισάγετε εκ νέυ όλα τα βασικά στιχεία τυ μηχανήματς. Εικ Υπλγιστής BAG

35 Θέση σε λειτυργία Εισαγωγή βασικών στιχείων μηχανήματς Σελίδα 1 (Εικ. 41): Επιλέξτε τν τύπ τυ μηχανήματς Επιλέξτε τ σύστημα ανάπτυξης και σύμπτυξης της ράμπας ψεκασμύ Πρόσθια δεξαμενή FT1001 ελάχιστη χωρητικότητα σε % επί της πίσθιας δεξαμενής (20%, 30%, 40%) Τ ελάχιστ περιεχόμεν δηλώνει κατά πόσ αδειάζει η πίσω δεξαμενή κατά τν ψεκασμό, πριν αντληθεί υγρό από την μπρστινή στην πίσω δεξαμενή. Η άντληση πρς τα πίσω λκληρώνεται όταν συμπληρωθεί 10% περισσότερ από τ ρυθμισμέν ελάχιστ περιεχόμεν. Εικ. 41 Επιλέξτε τ μέγεθς της δεξαμενής. Ρυθμίστε τν αισθητήρα στάθμης πλήρωσης, βλέπε Σελίδα 40. Εάν δεν χρησιμπιείται η βασική καμπύλη πλήρωσης, εμφανίζεται αυτό τ γεγνός. Σελίδα 2 (Εικ. 42): Εισάγετε τ πλάτς εργασίας. Εισάγετε τν αριθμό των υπδιαιρέσεων πλάτυς. Εισάγετε τν αριθμό των μπεκ για κάθε υπδιαίρεση πλάτυς (βλέπε στη σελίδα 43). Εικ. 42 Επιλέξτε τν αριθμό των διαθέσιμων μετρητών παρχής. 1 (ένας μετρητής παρχής) 2 (μετρητής παρχής και μετρητής επιστρεφμένων, βασική διάταξη). 3 (Λίπανση Υψηλή ρή) Υπλγιστής BAG

36 Θέση σε λειτυργία Σελίδα 3 (Εικ. 43): Εισάγετε την τιμή για τη σταθερά ρύθμισης πίεσης (Βασική τιμή: 10.0). Ενεργπίηση / απενεργπίηση των ακριανών ακρφυσίων (Οριακό μπεκ / τελικό μπεκ / πρόσθετ μπεκ, πραιρετικά). Ενεργπιήστε / απενεργπιήστε την σήμανση με αφρό (πραιρετικά). Εικ. 43 Ρύθμιση ακριανών ακρφυσίων (Πραιρετικά, βλέπε Σελίδα 44). Διαμόρφωση πακέτυ άνεσης (βλέπε σελίδα 44). Σελίδα 4 (Εικ. 44): Ρυθμίστε τ σύστημα DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (πραιρετικά), βλέπε Σελίδα 43. Ενεργπίηση / απενεργπίηση πλήρωσης πίεσης με διακπή πλήρωσης. Τύπς σύμπτυξης ράμπας: Ράμπα L Ράμπα S με υδραυλική ασφάλιση Ράμπα S με μηχανική ασφάλιση Ράμπα Q Εικ Υπλγιστής BAG

37 Θέση σε λειτυργία Μόν για UX: Σελίδα 5 (Εικ. 45): Ρυθμίστε την υδρπνευματική ανάρτηση, βλέπε Σελίδα 44. Ενεργπιήστε / απενεργπιήστε τν έλεγχ TrailTron (πραιρετικά). Ρυθμίστε τ TrailTron, βλέπε Σελίδα 38. Εικ. 45 Σελίδα 6 (Εικ. 46): Ενεργπίηση / Απενεργπίηση ρεζερβυάρ λαδιύ Ενεργπίηση μόν για Profi LS (Υδραυλικό σύστημα Load-Sensing) Χρόνς λειτυργίας εν κενώ για τ ρεζερβυάρ λαδιύ με πτωτική πίεση, σε δευτερόλεπτα. Εικ. 46 Υπλγιστής BAG

38 Θέση σε λειτυργία Ρύθμιση τυ TrailTron (Βασικά στιχεία ) Πριν από τη ρύθμιση τυ TrailTron πρέπει να διακριβώσετε τυς παλμύς/100 m, βλέπε Σελίδα 28. UX: Ανίξτε πλήρως τυς ρυθμιστές για τυς κυλίνδρυς διεύθυνσης. Επανάληψη σωστής ρύθμισης μετέπειτα στραγγαλισμύ. Για τη σωστή βαθμνόμηση τυ συστήματς διεύθυνσης με ακραξόνι, υπλγίστε πρώτα με τ συντελεστή N τ σωστό χρνικό σημεί στρφής και στη συνέχεια πρσδιρίστε την ένταση τυ συστήματς διεύθυνσης μέσω τυ συντελεστή ρύθμισης. Εισάγετε τν παράγντα ρύθμισης τυ TrailTron. Μόν για σύστημα διεύθυνσης με ακραξόνι: Βασική τιμή:1,00 Η μηχανή υπερστρέφει (Fig. 48/1): Επιλέξτε μικρότερ παράγντα ρύθμισης Η μηχανή υπστρέφει (Fig. 48/2): Επιλέξτε μεγαλύτερ παράγντα ρύθμισης Fig. 47 Εισάγετε τν παράγντα απόκλισης τυ TrailTron. Ο παράγντας απόκλισης δίνει την ευαισθησία, δηλαδή από πια γωνία στρφής τυ τιμνιύ θα αρχίσει να λειτυργεί έλεγχς. 0- ευαισθησία έως τιμή 15 καθόλυ ευαισθησία πρτιμώμενες τιμές: 4 έως 8. Fig Υπλγιστής BAG

39 Θέση σε λειτυργία Εισάγετε τν παράγντα N σε cm. Μόν για σύστημα διεύθυνσης με ακραξόνι: Βασική τιμή: 240 cm Οι τρχί τυ ψεκαστικύ θα πρέπει να αρχίσυν να στρίβυν στ ίδι σημεί με τυς πίσω τρχύς τυ τρακτέρ (Fig. 49/1)! Ο ψεκαστήρας στρίβει πλύ αργά μέσα στη στρφή και πλύ αργά έξω από τη στρφή: Αθρίστε τη διάσταση a (Fig. 49) στν παράγντα N. Ο ψεκαστήρας στρίβει πλύ νωρίς μέσα στη στρφή και πλύ νωρίς έξω από τη στρφή: Fig. 49 Αφαιρέστε τη διάσταση b (Fig. 49) από τν παράγντα N. Υπλγιστής BAG

40 Θέση σε λειτυργία Ρύθμιση ανιχνευτή στάθμης πλήρωσης (Ρύθμιση ) Ενεργπιήστε (διαθέσιμς αισθητήρας στάθμης πλήρωσης) / απενεργπιήστε (μη διαθέσιμς αισθητήρας στάθμης πλήρωσης) τν εξπλισμό "Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης". Σε περίπτωση βλάβης τυ αισθητήρα στάθμης πλήρωσης: απενεργπιήστε τν αισθητήρα στάθμης πλήρωσης. Επιλέξτε την βαθμνόμηση τυ αισθητήρα στάθμης πλήρωσης, (βλέπε Σελίδα 40). Εικ. 50 Η καμπύλη στάθμης πλήρωσης μπρεί να μαθευτεί μέσω επανειλημμένων μετρήσεων. Εισάγετε την καμπύλη στάθμης πλήρωσης χειρκίνητα μετά τ RESET. Τα δεδμένα πρέπει να ληφθύν πρηγυμένως. UF με πρόσθια δεξαμενή: Ξεχωριστή ρύθμιση πρόσθιας δεξαμενής. Βαθμνόμηση αισθητήρα στάθμης πλήρωσης 1. Συμπληρώστε μία καθρισμένη με ακρίβεια πσότητα νερύ (τυλάχιστν 200 λίτρα) στην δεξαμενή ψεκασμύ. 2. Εισαγωγή της τρέχυσας στάθμης πλήρωσης. Εισάγετε την ακριβή τιμή της πσότητας νερύ πυ συμπληρώσατε στη δεξαμενή ψεκασμύ. Εικ Υπλγιστής BAG

41 Θέση σε λειτυργία Εκμάθηση στάθμης πλήρωσης από τ μηχάνημα 1. Συμπληρώστε τη δεξαμενή έως τ επόμεν σημεί μέτρησης. 2. Εισάγετε τ πραγματικό περιεχόμεν της δεξαμενής. 3. Λάβετε κατά τν ίδι τρόπ και τα 29 σημεία μέτρησης. 4. Σημειώστε τα σημεία μέτρησης μέσω τυ μενύ "εισαγωγή καμπύλης στάθμης πλήρωσης". Εισαγωγή καμπύλης στάθμης πλήρωσης Εικ , Επιλέξτε σημεί μέτρησης. 2. Εισάγετε την τιμή για την στάθμη πλήρωσης. 3. Εισάγετε την τιμή για την τάση. 4. Για να εισάγετε πλήρως την καμπύλη στάθμης πλήρωσης, πρέπει να εισάγετε όλα τα σημεία μέτρησης μετά τα σημεία 1 έως Μετά την εισαγωγή της καμπύλης στάθμης πλήρωσης πρέπει να γίνει βαθμνόμηση τυ αισθητήρα στάθμης πλήρωσης. Εικ. 53 Τ μενύ χρησιμεύει επίσης για τη σημείωση των σημείων μέτρησης για ενδεχόμενη μελλντική χρήση σε περίπτωση βλάβης τυ υπλγιστή ή επαναφράς (RESET). Σε σχεδόν άδεια και σε σχεδόν γεμάτη δεξαμενή επιλέξτε μικρότερες απστάσεις μεταξύ των σημείων μέτρησης από ότι σε μεσαία στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής! Υπλγιστής BAG

42 Θέση σε λειτυργία Συμπληρώστε εδώ τα σημεία μέτρησης της καμπύλης στάθμης πλήρωσης: Σημεί μέτρησης 1 2 Στάθμη πλήρωσης Τάση Σημεί μέτρησης Στάθμη πλήρωσης Τάση 42 Υπλγιστής BAG

43 Θέση σε λειτυργία Εισαγωγή μπεκ ανά υπδιαίρεση πλάτυς (Ρυθμίσεις ) Η αρίθμηση των υπδιαιρέσεων πλάτυς για τν αγωγό ψεκασμύ πραγματπιείται από έξω αριστερά πρς τα έξω δεξιά βλέπντας πρς την κατεύθυνση πρείας, βλέπε Εικ. 54. Εικ Επιλέξτε την επιθυμητή υπδιαίρεση πλάτυς. 2. Απδχή εισαγωγής. Η θόνη αλλάζει στην ένδειξη "Παρακαλώ εισάγετε τν αριθμό των μπεκ για την υπδιαίρεση πλάτυς 1". 3. Εισάγετε τν αριθμό των μπεκ για την υπδιαίρεση πλάτυς 1 για τν δικό σας αγωγό ψεκασμύ. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, μέχρι να εισάγετε τν αριθμό των μπεκ για όλες τις υπδιαιρέσεις πλάτυς. Εικ Επιβεβαιώστε την εισαγωγή Ρύθμιση DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (Ρυθμίσεις ) 1. Ενεργπιήστε/απενεργπιήστε τ DistanceControl (έλεγχ απόστασης). DistanceControl: ein Dist. Control 2. Ρύθμιση ευαισθησίας των αισθητήρων κλίσης. 0 ελάχιστη ευαισθησία (λφώδες έδαφς) 10 υψηλή ευαισθησία (επίπεδ έδαφς) 5 Βασική τιμή. Empfindlichkeit der Neigungssensoren: DC Kurvenfaktor: 3 5 Empf. Neigungs gungssensoren Kurvenfaktor 3. Εισάγετε τν παράγντα στρφής τυ DistanceControl. 0 μικρή ρύθμιση σε στρφές 10 μεγάλη ρύθμιση σε στρφές 3 βασική τιμή. Εικ. 56 Υπλγιστής BAG

44 Θέση σε λειτυργία Ρύθμιση ακριανών μπεκ Ακριανό μπεκ: Απενεργπιήστε έως και τρία τελικά μπεκ. Μείωση πλάτυς εργασίας κάτα 0,5 m έκαστ. Σύνδεση εξωτερικύ πρόσθετυ μπεκ. Αύξηση πλάτυς εργασίας κατά 0,5 m ανά βραχίνα. Ενεργπίηση ριακύ μπεκ, απενεργπίηση εξωτερικύ μπεκ. Δεν επηρεάζει καθόλυ τ πλάτς εργασίας. Αριθμός της υπδιαίρεσης πλάτυς, όπυ είναι συναρμλγημέν τ αριστερό ακριανό μπεκ. Εικ. 57 Αριθμός της υπδιαίρεσης πλάτυς, όπυ είναι συναρμλγημέν τ δεξί ακριανό μπεκ., Αριθμός των τελικών ακρφυσίων αριστερά / δεξιά Διαμόρφωση πακέτυ άνεσης (εγκατάσταση ) Επιλέξτε πακέτ άνεσης. απενεργπίηση χωρίς ρύθμιση πίεσης ανάδευσης με ρύθμιση πίεσης ανάδευσης αυτόματ σύστημα ανάδευσης Fig. 58 Βαθμνόμηση πακέτυ άνεσης με / χωρίς ρύθμιση πίεσης ανάδευσης Η βαθμνόμηση της βάνας αναρρόφησης είναι απαραίτητη, εάν ηλεκτρκινητήρας δεν μετακινεί στη σωστή θέση τη βάνα αναρρόφησης. 44 Υπλγιστής BAG

45 Θέση σε λειτυργία Βαθμνόμηση θέσεων βάνας αναρρόφησης. 1. Μετακινήστε τη βάνα αναρρόφησης στη θέση ψεκασμύ. 2. Ορίστε τη θέση ψεκασμύ. 3. Μετακινήστε τη βάνα αναρρόφησης στη θέση αναρρόφησης. Fig Ορίστε τη θέση αναρρόφησης. 5. Μετακινήστε τη βάνα αναρρόφησης στη θέση πλύσης. 6. Ορίστε τη θέση πλύσης. Εισαγωγή / εμφάνιση θέσεων βάνας αναρρόφησης. Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας εισαγωγής των τάσεων πυ αντιστιχύν στις θέσεις της βάνας αναρρόφησης. Fig. 60 Υπλγιστής BAG

46 Θέση σε λειτυργία Ρύθμιση υδρπνευματικής ανάρτησης (Ρυθμίσεις ) Ενεργπιήστε / απενεργπιήστε την υδρπνευματική ανάρτηση. Βαθμνμήστε την υδρπνευματική ανάρτηση. Εισάγετε τη θεωρητική τιμή για την υδρπνευματική ανάρτηση. Βασική τιμή: 80%. Η συγκεκριμένη τιμή εμφανίζει τ ύψς της μηχανής ως πσστό, τ πί πρέπει να διατηρείται με μεταβαλλόμεν περιεχόμεν δεξαμενής. Εικ. 61 Βαθμνόμηση υδρπνευματικής ανάρτησης 1. Φέρτε τ μηχάνημα στην ανώτερη θέση. 2. Καθρίστε την ανώτερη θέση. 3. Φέρτε τ μηχάνημα στην κατώτερη θέση. 4. Καθρίστε την κατώτερη θέση. Εικ Υπλγιστής BAG

47 Χρήση στ χωράφι 5 Χρήση στ χωράφι ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη διάρκεια της διαδρμής πρς τ χωράφι και σε δημόσιυς δρόμυς AMATRON 3 πρέπει να είναι πάνττε απενεργπιημένς! Κίνδυνς ατυχήματς από λανθασμέν χειρισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ TrailTron: Διατηρείτε τν άξνα/ράβδ έλξης TrailTron σε διαδρμές μεταφράς στη μεσαία θέση. Ασφαλίζετε τη ράβδ TrailTron με στρόφιγγα. Κίνδυνς ατυχήματς! Πριν από την έναρξη τυ ψεκασμύ πρέπει να γίνυν ι παρακάτω εισαγωγές: Εισαγωγή στιχείων μηχανής. Δημιυργία έργυ και εκκίνηση έργυ. Υπλγιστής BAG

48 Χρήση στ χωράφι 5.1 Τρόπς εκτέλεσης της εργασίας 1. Ενεργπιήστε τν AMATRON Μεταβείτε στ Μενύ εργασιών. 3. Επαγγελματικό σύστημα σύμπτυξης και ανάπτυξης: η τρφδσία τυ υδραυλικύ συγκρτήματς με έλαι γίνεται μέσω της συσκευής ελέγχυ τυ τρακτέρ. 4. Ανάπτυξη ράμπας ψεκασμύ Σύστημα σύμπτυξης/ανάπτυξης Profi, βλέπε στη σελίδα 62. Πρεπιλγή σύμπτυξης/ανάπτυξης ράμπας: Επιλγή σύμπτυξης /ανάπτυξης ράμπας. μέσω συσκευής ελέγχυ τυ τρακτέρ. 5. Ρυθμίστε τ ύψς, και την κλίση, της ράμπας ψεκασμύ. 6. Για UX/UG με άξνα / ράβδ διεύθυνσης: μετάγετε τ Trail-Tron στην αυτόματη λειτυργία. 7. Μετάγετε τ DistanceControl (έλεγχς απόστασης) (πραιρετικά) στην αυτόματη λειτυργία. 8. Ενεργπιήστε τν ψεκασμό, ξεκινήστε τ τρακτέρ και ψεκάστε την επιφάνεια. 9. Απενεργπιήστε τν ψεκασμό. 10. Σύμπτυξη ράμπας ψεκασμύ Σύστημα σύμπτυξης/ανάπτυξης Profi, βλέπε στη σελίδα 62. Πρεπιλγή σύμπτυξης/ανάπτυξης ράμπας: Επιλγή σύμπτυξης /ανάπτυξης ράμπας. μέσω συσκευής ελέγχυ τυ τρακτέρ. 11. Φέρτε τν άξνα διεύθυνσης/ράβδ έλξης στη μεσαία θέση και ασφαλίστε την. 12. Για επαγγελματικό σύστημα σύμπτυξης και ανάπτυξης: διακόψτε την τρφδσία ελαίυ. 13. Απενεργπιήστε τν AMATRON Υπλγιστής BAG

49 Χρήση στ χωράφι 5.2 Ενδείξεις μενύ εργασιών Ταχύτητα Υπλειπόμενη απόσταση μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή Επεξεργασμένη επιφάνεια (Μετρητής ημέρας) Αριθμός στρφών παρτικόφ Λειτυργία ρύθμιση πσότητας Χειρκίνητη/Αυτόματη Ρύθμιση κλίσης 8.5 km/h Πλήκτρ Shift Πλήκτρ Shift αντιστιχισμέν με λειτυργία 2354 m 6.4 bar Πίεση ψεκασμύ Επιφάνεια ha 250 l/ha Θεωρητική πσότητα (εισηγμένη τιμή πσότητας ψεκασμύ) 540 U/min 100% Πσότητα διανμής σε % 540 ΣΑΛ Αριθμός στρφών (υδραυλικός μηχανισμός κίνησης αντλίας) TT Χωρητικότητα δεξαμενής σε λίτρα TrailTron Λειτυργία Χειρκίνητη/Αυτόματη -Κατεύθυνση, στην πία πρηγείται τ TrailTron -Θέση ράβδυ έλξης / Άξνα Σήμανση με αφρό αριστερά Σήμανση με αφρό δεξιά Σύστημα ριζντίωσης απασφαλισμέν /ασφαλισμέν Λειτυργία ψεκασμύ ενεργπιημένη Λειτυργία ψεκασμύ απενεργπιημένη Απόσταση μπεκκαλλιέργειας Επιλγή μεμνωμένων υπδιαιρέσεων πλάτυς για Απενεργπίηση /Ενεργπίηση Υψηλή ρή ON Τρέχν έργ 25 cm DistanceControl 25 cm Υψηλή ρή Έργ 0,5 l/min Πσότητα ψεκασμύ ανά λεπτό (μόν στην χειρκίνητη λειτυργία) Ακραί μπεκ ενεργπιημέν Μερικά πλάτη απενεργπιημένα από έξω Μόνιμη απενεργπίηση υπδιαιρέσεων πλάτυς Ανιχτή σελίδα στ μενύ εργασιών Υπλγιστής BAG

50 Χρήση στ χωράφι 5.3 Λειτυργίες στ μενύ εργασιών Ενεργπίηση / απενεργπίηση ψεκασμύ. Ενεργπίηση ψεκασμύ / απενεργπίηση ψεκασμύ Λειτυργία ψεκασμύ ενεργπιημένη: τ μίγμα ψεκασμύ διανέμεται μέσω των μπεκ. Λειτυργία ψεκασμύ απενεργπιημένη: δεν γίνεται διανμή μίγματς ψεκασμύ. Ένδειξη στ μενύ εργασιών: Εικ. 63/... (1) Ψεκασμός απενεργπιημένς. (2) Ψεκασμός ενεργπιημένς. Εικ Ρύθμιση πσότητας ψεκασμύ Αυτόματη / χειρκίνητη λειτυργία Αυτόματη λειτυργία Με ενεργπιημένη την αυτόματη λειτυργία εμφανίζεται στην θόνη τ σύμβλ "Auto" (Εικ. 64/1). Ο υπλγιστής της μηχανής αναλαμβάνει τη ρύθμιση της πσότητας ψεκασμύ σε συνάρτηση με την τρέχυσα ταχύτητα κίνησης. Με τα πλήκτρα ή μπρεί να μεταβληθεί η πσότητα ψεκασμύ κατά τ βήμα αλλαγής πστήτων (βλέπε στη σελίδα 16). Χειρκίνητη λειτυργία Με ενεργπιημένη την χειρκίνητη λειτυργία Εικ. 64 εμφανίζεται στην θόνη τ σύμβλ (Εικ. 64/2) και επιπρόσθετα η ένδειξη [l/min]. Την πσότητα ψεκασμύ μπρείτε να τη ρυθμίσετε χειρκίνητα μεταβάλλντας την πίεση ψεκασμύ με τα πλήκτρα ή. Η χειρκίνητη λειτυργία δεν είναι κατάλληλη για τη λειτυργία ψεκασμύ, αλλά μόν για εργασίες συντήρησης και καθαρισμύ. 50 Υπλγιστής BAG

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά MG2995 BAG0037.1 12.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά MG3630 BAG0037.6 10.12 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδι λειτυργίας AMAz Λγισμικό ISOBUS για ψεκαστικά Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Πίνακας χειρισμύ τμημάτων ράμπας AMACLICK MG5488 BAG0104.7 10.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ MG4507 BAH0017.2 08.10 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS E+S. Υπολογιστής οχήματος

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS E+S. Υπολογιστής οχήματος Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS E+S Υπολογιστής οχήματος MG3966 BAG0083.1 09.10 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS και Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ZA-M

Λογισμικό AMABUS και Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ZA-M Οδηγίες χειρισμού az Λογισμικό AMABUS και Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ZA-M MG4786 BAG0116.0 12.12 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό AMABUS και λαβή πλλαπλών λειτυργιών πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT MG5255 BAG0120.2 07.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG3178 BAG0012.9 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε

Διαβάστε περισσότερα

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό ISOBUS για

Λογισμικό ISOBUS για Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό ISOBUS για ZA-V MG5462 BAG0134.7 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M MG3225 BAG0058.2 05.09 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 Φερόμεν ψεκαστικό MG 1733 BAG0012.0 07.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμύ az KE 253 Special KE 303 Special Σβωλκόπτης MG 2488 BAG0011.3 02.08 Τυπωμέν στη Γερμανία Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H Οδηγίες χειρισμύ az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Διανμέας πλλαπλών χρήσεων MG3959 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων Οδηγίες λειτουργίας AMAz AMACO Μετρητής εκταρίων MG2268 BAG0028.0 04.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG 1816 BAG0038.0 11.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Special Super MG5414 BAG0144.2 05.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 UX 4200 UX Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 UX 4200 UX Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτουργίας az UX 3200 UX 4200 UX 5200 Ψεκαστικό προσάρτησης MG3105 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείυ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα Στις ερωτήσεις πυ ακλυθύν επιλέξτε τη σωστή απάντηση:. Σώµα Σ µάζας κινείται µε ταχύτητα υ σε λεί δάπεδ. Κάπια στιγµή συγκρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Το μέλλον τώρα ξεκινά στο σπίτι σας! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το Home onnect * Συγχαρητήρια για την οικιακή συσκευή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001, 3501, 4001 Catros 4001-2, 5001-2, 6001-2 Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 2538 BAG0053.1 05.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

ITALY ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST. εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης,

ITALY ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST. εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST ΜΟΝΤΕΛΑ CHEMIST 401, EN 50379, UNI 7129, UNI 11137, ISO 9001:2000! ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ: 2 (χωρίς δυνατότητα τρίτυ)! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο 2, CO / Η 2, επιπλέν μετρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ..4: Ρυθμός Μεταβλής τυ σχλικύ βιβλίυ]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 3. α) Να βρεθεί ρυθμός μεταβλής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Βαθμονόμηση, είναι η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται με ακρίβεια η πραγματική ποσότητα του φαρμάκου που θα εφαρμοστεί στην καλλιέργεια- στόχο. Κατά τη βαθμονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

B1633X QAW740

B1633X QAW740 74 319 0328 0 B1633X QAW740 74 319 0328 0 - B1633 74 319 0328 0 - B1633 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Τύπος 1633Z04 Αφαιρέστε τη βάση και ανοίξτε την πρόσοψη, πιέζοντας µε ένα κατσαβίδι το επάνω µέρος προς τα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας Οδηγίες λειτυργίας az Cenius 3001 σπέσιαλ / σύπερ Εκσκαφέας MG1411 BAG 0008.0 03.05 Τυπώθηκε στη Γερµανία Διαβάστε πρσεκτικά αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν από την πρώτη χρήση! Φυλάξτε τις δηγίες λειτυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα