ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 095, 3/7/205 Προς : Ενδιαφερόμενους προμηθευτές για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω, προϋπολογισμού 5.498,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 % με την προσκόμιση κλειστών προσφορών. Προκειμένου η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω, να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.498,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 %, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε κλειστή προσφορά, στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης, (Εθελοντών Πολεμιστών ), μέχρι και την Δευτέρα 20/7/205 προκειμένου να προχωρήσουμε στην λήψη σχετικής απόφασης. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Α, και το έντυπο οικονομικής προσφοράς τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για όλες τις ομάδες ή για μέρος αυτών, ως εξής: ) Για την ομάδα Α (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και περιφερειακά) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 2) Για την ομάδα Β (Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 3) Για την ομάδα Γ (Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι: ) Για την ομάδα Α (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και περιφερειακά) η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. 2) Για την ομάδα Β (Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. 3) Για την ομάδα Γ (Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3) η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή της/τους και μέχρι εξαντλήσεως των υπό προμήθεια ειδών. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά έπειτα από έγγραφη παραγγελία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο υπ αριθμό συνημμένο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή του συμφωνητικού θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας του είδους, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 57 του ν. 428/204 ΦΕΚ 60/Α/ ). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Συνημμένα:. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδ. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο οικονομικής Προσφοράς. Πη Βασιλεία

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Θέμα: Προμήθεια Ηλεκτρονικών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9/205 ΚΩΣ 6/04/205 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.498,20 με ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π.. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο μηχανογραφικός αυτός εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί στο γραφείο και το λογιστήριο της Κοινωφελούς Επιχείρησης για να καλυφθούν οι ανάγκες της. Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις παρακάτω ομάδες: Α. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και περιφερειακά Β. Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού Γ. Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3 Για όλες τις ομάδες δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο της κάθε ομάδας. Ομάδα Α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και περιφερειακά Οι προδιαγραφές των Μηχανημάτων που προτείνονται είναι τεχνολογία που χρησιμοποιείται αυτή την στιγμή. Έχουν την δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς μεγάλο κόστος και μπορούν να εκτελέσουν όλα τα λογισμικά πακέτα για PC που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή (Περιβάλλον Windows, Επεξεργαστές κειμένου, Βάσεις δεδομένων, Σχεδιαστικά πακέτα, Γλώσσες προγραμματισμού, κ.α.). Το λειτουργικό τους σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τα προγράμματα που υπάρχουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση. Τέλος θα είναι δυνατή και η σύνδεση των Μηχανημάτων σε τοπικά δίκτυα αλλά και στο δίκτυο Internet. Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε χώρο και χρόνο που θα του υποδείξει η υπηρεσία. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της κάθε ομάδας. Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 40 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και περιφερειακά Α/Α Χαρακτηριστικά Περιγραφή Επεξεργαστής Intel Xeon E5-620 v2 3,7 GHz, μνήμη cache 0 MB, 4 πυρήνες 2 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional GR 64-bit 3 Motherboard Slots / Ports 2 PCIe Gen3 x6, PCIe Gen3 x8, PCIe Gen2 x8 (x4), PCIe Gen2 x4 (x), PCI, 4 Χωρητικότητα μνήμης 8 GB 866 MHz DDR3 ECC Unbuffered RAM (4 x 2 GB)

3 5 Σκληρός δίσκος ΤΒ GB / 7200rpm X 2 (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) 6 Οπτικά μέσα DVD-RW 7 Πληκτρολόγιο Ενσύρματο USB με προέκταση μέτρου 8 Ποντίκι Ενσύρματο USB 9 Εγγύηση 3 Χρόνια 0 Επιπρόσθετα 685 Watt Power Supply, Ramm: 8GB(2x4GB) Windows 7 Professional 64bit Gr 2. Οθόνη Η/Υ Οθόνη LCD 22 LED (920x080) 2 Εγγύηση Δύο (2) έτη Παρελκόμενα Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα παρακάτω για την ομαλή λειτουργία τους : Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα. Ηλεκτρικό καλώδιο και κάθε καλώδιο που κρίνεται απαραίτητο για όλες τις απαιτούμενες συνδέσεις Ομάδα Β. Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού Οι προδιαγραφές ηλεκτρονικού υλικού που προτείνονται είναι τεχνολογία που χρησιμοποιείται αυτή την στιγμή. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την πλήρη συμβατότητά τους με εξοπλισμό που είδη διαθέτει η Κοινωφελής Επιχείρηση. Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα προς προμήθεια είδη σε χρόνο και τόπο που θα του υποδείξει η Κοινωφελής Επιχείρηση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της κάθε ομάδας. Χρόνος παράδοσης 40 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παρακάτω αναλύονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών :. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 400W Ονομαστικής ισχύος 400W, Τεχνολογίας ATX2V V2.3 Energy-Efficient 80+ Bronze Active PFC Ανεμιστήρας 20mm Εγγύηση τρία (3) έτη 2. ΜΗΤΡΙΚΗ Η/Υ( SOCKET s55) Τεχνολογία Επεξεργαστών Celeron Core i3 2XXX Core i3 3XXX Core i5 2XXX Core i5 3XXX Core i7 2XXX Core i7 3xxx Pentium Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης DDR3 Ταχύτητα Διαύλου066 MHz 333 MHz

4 Εγγύηση τρία (3) έτη Audio, Lan, Vga (Vga+Dvi) On Board USB3 Ναι SATA IIΙ Ναι 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Η/Υ ( Intel CPU Pentium G2030(55/3.0GHz/3Mb) ή εφάμιλλο Μοντέλο Επεξεργαστή G2030 ή εφάμιλλο Συσκευασία Box Τύπος Βάσης Sockets 55 Αριθμός πυρήνων 2 Ταχύτητα Επεξεργαστή 3.0 GHz Συνοδεύεται από ψύκτρα Εγγύηση τρία (3) έτη 4. ΜΝΗΜΗ DDR GB Τεχνολογία DDR3 Μέγεθος Μνήμης 4 GB Ταχύτητα Διαύλου 333 MHz Αριθμός Dimm x 4 GB Εγγύηση τρία (3) έτη 5. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA GB Χωρητικότητα 500 GB Μέγεθος 3.5 inches Buffer Size 64 MB RPM 7200 rpm Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς 6 Gbit/sec Εγγύηση πέντε (5) έτη 6. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3 ΤΒ Χωρητικότητα ΤΒ Μέγεθος 3.5 inches Buffer Size 64 MB RPM 7200 rpm Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς 6 Gbit/sec Εγγύηση πέντε (5) έτη 7. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ+ΠΟΝΤΙΚΙ (Ενσύρματα) Χρήση Desktop Είδος Πληκτρολόγιο & ποντίκι Χρώμα Μαύρο Σύνδεση Ενσύρματη USB 2.0 Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά Ελληνικά Ρυθμιζόμενο ύψος Εγγύηση δύο (2) έτη 8. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ PCI-Express Σύνδεση PCI Express 2.0 x6 Υποστήριξη Direct X 0 Παθητική ψύξη Χωρητικότητα Μνήμης GB Τύπος Μνήμης DDR3 Θύρες Συνδέσεις DVI out και VGA out Εγγύηση δύο (2) έτη

5 Ομάδα Γ. Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3, με δύο κασέτες τροφοδοσίας ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το μηχάνημα να είναι επιδαπέδιο, ψηφιακό και να έχει τη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ δυνατότητα σύνδεσης με PC για εκτύπωση δικτύου και σάρωση μέσω δικτύου, να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού στην ελληνική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών, κλπ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Λέιζερ σύστημα ξηρής ηλεκτροστατικής μεταφοράς. Το TONER & το ΤΥΜΠΑΝΟ θα είναι ξεχωριστά για φθηνότερο κόστος παραγωγής αντιγράφων. Θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διπλής εκτύπωσης, αυτόματη εναλλαγή δίσκων και θα κάνει και αυτόματη ηλεκτρονική ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΑΡΩΤΗΣ σελιδοποίηση. Το φωτοαντιγραφικό θα δέχεται φύλλα χαρτιού, βιβλία μεγέθους έως Α3. Τα παραγόμενα αντίγραφα θα είναι υψηλής ποιότητας μεγέθους έως Α3. Τέλος θα έχει τη δυνατότητα σμίκρυνσης και μεγέθυνσης (zoom : 50% - 200%). τουλάχιστον 25 σελ./λεπτό. Θα διαθέτει χειροκίνητο αλλά και αυτόματο σύστημα τροφοδότησης πρωτοτύπων για την γρήγορη παραγωγή Φ/Α. Τέλος θα διαθέτει δύο κασέτες μία για Α3 και μία για Α4 μεγάλης χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλα η κάθε μία. Συνδεσιμότητα Ethernet 0/00/000, USB2. Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 200X200dpi Θα διαθέτει έγχρωμο σαρωτή, θα έχει τη δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης, με λειτουργία σάρωσης και σάρωση σε Folder. Να περιλαμβάνεται λογισμικό για οπτική αναγνώριση χαρακτήρων για μετατροπή αρχείου εικόνας σε επεξεργάσιμη μορφή και η ανάλυση σάρωσης να είναι τουλάχιστον 600 x 600 dpi Το συνολικό κόστος της προμήθειας είναι 5.498,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και θα επιβαρύνει τους ΚΑ και του προϋπολογισμού εξόδων 205 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

6 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Θέμα: Προμήθεια Ηλεκτρονικών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.498,20 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9/205 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ι.Π. ΚΩΣ 6/04/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ομάδα Α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και περιφερειακά α/α Είδος Προμήθειας Ποσότητα Ενδεικτική τιμή (τεμ) (.) ( ) CPV 2008* Υπολογιστής & Ελληνικό Λειτουργικό.450,00.450, Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 Οθόνη 22 LED 00,00 00, Επίπεδες οθόνες Φ.Π.Α 6% Γενικό.550,00 248,00.798,00 *CPV 2008: κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις, κανονισμός (EΚ) αριθ. 23/2008 Ομάδα Β. Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού α/α Είδος Προµήθειας Ποσότητα Τιµή Μονάδος CPV 2008 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 400W , Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2 ΜΗΤΡΙΚΗ Η/Υ( SOCKET s55) , Μητρικές πλακέτες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Η/Υ(Intel CPU Pentium 3 G2030(55/3.0GHz/3Mb) ή εφάµιλλο , Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) ή επεξεργαστές 4 ΜΝΗΜΗ DDR GB , Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA GB , Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 6 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3 ΤΒ 75,83 75, Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ+ΠΟΝΤΙΚΙ (Ενσύρµατα) , Πληκτρολόγια υπολογιστών 8 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ PCI-Express , Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών ΦΠΑ 6% Γενικό 689,83 0,37 800,20 Ομάδα Γ. Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3 α/α Είδος Προμήθειας Ποσότητα Ενδεικτική τιμή (τεμ) (.) ( ) CPV 2008* Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A , , Φωτοαντιγραφικές συσκευές Φ.Π.Α 6% Γενικό 2.500,00 400, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ Α.Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και περιφερειακά.798,00 Β. Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 800,20 Γ. Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.498,20 Το συνολικό κόστος της προμήθειας είναι 5.498,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και θα επιβαρύνει τους ΚΑ και του προϋπολογισμού εξόδων 205 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

7 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Θέμα: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και περιφερειακά Α/Α Είδος προμήθειας Ποσότητα (τεμ) Υπολογιστής & Ελληνικό Λειτουργικό 2 Οθόνη 22 LED ΟΜΑΔΑ Β. Ανταλλακτικά ηλεκτρονικού εξοπλισμού Α/Α Είδος προμήθειας Ποσότητα (τεμ) Τροφοδοτικό > 400 W 2 2 Μητρική Η/Υ (socket s 55) 2 3 Επεξεργαστής Η/Υ (intel CPU Pentium G2030(55/3.0GHz 2 /3Mb) ή εφάμιλλο 4 Μνήμη DDR GB 2 5 Σκληρός δίσκος SATA 3500 GB 2 6 Σκληρός δίσκος SATA 3 TB 7 Πληκτρολόγιο + Ποντίκι (Ενσύρματα) 2 8 Κάρτα γραφικών PCI Express 2 ΟΜΑΔΑ Γ. Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό laser A3 Α/Α Είδος προμήθειας Ποσότητα (τεμ) Επιδαπέδιο Δικτυακό Φωτοτυπικό Laser A3 Τιμή μονάδος ( ) ΦΠΑ 6% Γενικό Τιμή μονάδος ( ) ΦΠΑ 6% Γενικό Τιμή μονάδος ( ) ΦΠΑ 6% Γενικό Συνολική τιμή ( ) Συνολική τιμή ( ) Συνολική τιμή ( ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Κως../../205

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών,

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση 1 / 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη ) 2 / 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ : 30213300-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια - Β/θμια εκπαίδευση /ξη ) 2 / 12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ I. Όλο το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα