ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου Αναστάσιος Μπακιρτζής Καθηγητής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. Τηλ: , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο τεχνικής έκθεσης Μεθοδολογία υπολογισμού κομβικών/ζωνικών διαφορικών και συντελεστών Δεδομένα συστήματος μεταφοράς Δεδομένα ζυγών Δεδομένα μετασχηματιστών Δεδομένα γραμμών μεταφοράς Δεδομένα εγχύσεων μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις Δεδομένα πραγματικών του συστήματος μεταφοράς Δεδομένα φορτίων του συστήματος Υπολογισμός κομβικών συντελεστών Ορισμός των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών Υπολογισμός ζωνικών συντελεστών Συμπεράσματα Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Δεδομένα ζυγών συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Δεδομένα μετασχηματιστών συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Δεδομένα γραμμών μεταφοράς συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Δεδομένα εγχύσεων μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Δεδομένα πραγματικών του συστήματος μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Δεδομένα φορτίων των ζυγών του συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z Κομβικοί συντελεστές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H Σύνοψη αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ Ζώνες Χρεώσης Απωλειών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ζωνικοί συντελεστές

3 1. Αντικείμενο τεχνικής έκθεσης Σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) Error! Reference source not found., προβλέπονται τα κάτωθι: «1. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως προσδιορίζονται βάσει ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και ισχύει από την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου ενημερώνονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος βάσει των συντελεστών του Δικτύου που καθορίζονται κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4). 2. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να υπολογίζει ενιαία τιμή των συντελεστών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως για διάφορα επίπεδα φορτίου συστήματος και ενδεχομένως για προκαθορισμένο σύνολο Περιόδων Κατανομής. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται από παρόμοια συγκριτικά στοιχεία, που αφορούν ιδίως στην τοπολογική διάταξη και διαθεσιμότητα στοιχείων του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, τη γεωγραφική κατανομή και το μέγεθος της ζητούμενης ποσότητας ενέργειας, και τεκμηριώνεται στην ειδική μελέτη που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει τους Συντελεστές Απωλειών για κάθε έκαστο Καταχωρημένο Μετρητή Παραγωγής του Συστήματος. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται ακολούθως να ομαδοποιεί τους συντελεστές σε ζωνική βάση καθορίζοντας τον ίδιο συντελεστή ανά ζώνη η οποία περιλαμβάνει γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται και τεκμηριώνεται στην ειδική μελέτη που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.» Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι: α) η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κομβικών συντελεστών εγχύσεως όλων των ζυγών παραγωγής του ελληνικού Συστήματος για διάφορα επίπεδα φορτίου του Συστήματος (από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW), β) η καταγραφή των δεδομένων του συστήματος μεταφοράς (ζυγοί, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς), των δεδομένων έγχυσης των μονάδων παραγωγής και των εισαγωγών από τις διασυνδέσεις σε κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, των πραγματικών και των δεδομένων των φορτίων του συστήματος σε κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη, γ) ο υπολογισμός των κομβικών συντελεστών εγχύσεως όλων των ζυγών παραγωγής του ελληνικού Συστήματος για διάφορα επίπεδα φορτίου του Συστήματος, από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW, δ) ο υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών εγχύσεως, ώστε να προσαρμοστούν οι υπολογιζόμενες (με βάση τους κομβικούς συντελεστές ) στις πραγματικές για κάθε επίπεδο φορτίου του Συστήματος, από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW, 2

4 ε) η συσχέτιση των κομβικών συντελεστών των γειτονικών κόμβων, ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών, και να προκύψουν οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς, στ) ο υπολογισμός των ζωνικών συντελεστών για κάθε Ζώνη Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς, και ζ) ο υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων ζωνικών συντελεστών για κάθε Ζώνη Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς, ώστε να μην εμφανίζεται ζώνη με συντελεστή μεγαλύτερο της μονάδος (να μην πιστώνονται παραγωγοί για την ευεργετική επίδρασή τους στις, αφού δεν προβλέπεται από τον ΚΔΣ&ΣΗΕ) και συγχρόνως οι υπολογιζόμενες (με βάση τους ζωνικούς συντελεστές ) να ταυτίζονται με τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς. 2. Μεθοδολογία υπολογισμού κομβικών/ζωνικών διαφορικών και συντελεστών Για τη μελέτη υπολογισμού των συντελεστών εφαρμόζεται η μέθοδος Ροής Φορτίου Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) ή «DC Load Flow», που αποτελεί ένα απλουστευμένο, γραμμικό μοντέλο προσομοίωσης ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος της ροής φορτίου με DC Load Flow, αποτελεί τη συνήθη πρακτική σε εφαρμογές που έχουν σχέση με την αγορά λόγω της απλότητας και της διαφάνειας που παρέχει. Για παράδειγμα, στην B. Αμερική είναι ευρύτατα διαδεδομένη η χρήση της ροής φορτίου ΣΡ για τους υπολογισμούς της ικανότητας διακίνησης ενέργειας και για θέματα διαχείρισης συμφορήσεων στο Σύστημα. Η χρήση ροής φορτίου ΣΡ αποσυσχετίζει το πρόβλημα της διακίνησης ενεργού ισχύος από τα άεργα και τις τάσεις που είναι έτσι και αλλιώς τοπικά θέματα. Στην επίλυση με DC Load Flow οι τάσεις θεωρούνται ονομαστικές κι έτσι, για κάθε βασική περίπτωση που αναλύεται υπάρχει μόνο μία λύση. Στην περίπτωση της επίλυσης με την κλασική μέθοδο ροής φορτίου Εναλλασσομένου Ρεύματος (ΕΡ) ή «AC load flow», για διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την κατάσταση των πυκνωτών, τη θέση του μεταγωγέα (ΤΑΠ) των μετασχηματιστών, τα άεργα των μονάδων κ.λ.π. καταλήγει κανείς σε διαφορετικές λύσεις. Η λύση με DC Load Flow είναι πολύ πιο εύκολα επαληθεύσιμη από τρίτους παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης ούτως ή άλλως η ανάλυση που γίνεται σήμερα σε εργαστηριακές συνθήκες μελέτης, εφαρμόζεται σε μελλοντικές καταστάσεις του συστήματος (μετά από μήνες ή έτος κ.λ.π) οπότε υπεισέρχονται πολλοί άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Στις αναφορές [2]-[8] παρουσιάζονται οι εφαρμογές της ροής φορτίου ΣΡ στην χρέωση και παρατίθενται συγκριτικά αποτελέσματα με άλλες μεθόδους. Ο ΔΕΣΜΗΕ υπέδειξε τα επίπεδα φορτίου συστήματος για τα οποία επιθυμεί να διεξαχθεί η μελέτη, τα οποία είναι από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW. Ο υπολογισμός των ζωνικών συντελεστών περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: α) Δημιουργείται μία «βασική περίπτωση Αναφοράς» (Reference base case) με την αποτύπωση της τοπολογίας και των παραμέτρων του Συστήματος και δεδομένα εγχύσεων και απομαστεύσεων ισχύος στους κόμβους για ένα επίπεδο φορτίου «Αναφοράς» του Συστήματος (αιχμή φορτίου 2008), σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΣΜΗΕ. Τα δεδομένα του συστήματος μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 3, καθώς και στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ. β) Για κάθε επίπεδο φορτίου από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW δημιουργείται μία «βασική περίπτωση» (base case) με εγχύσεις και απομαστεύσεις ισχύος, 3

5 σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΣΜΗΕ. Τα δεδομένα εγχύσεων (ανά ζυγό παραγωγής) και απομαστεύσεων (ανά ζυγό φορτίου) ανά επίπεδο φορτίου συστήματος παρουσιάζονται αναλυτικά στις παραγράφους 4 και 6, αντίστοιχα, καθώς και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ. γ) Για τις παραπάνω «βασικές περιπτώσεις» γίνεται επίλυση του προβλήματος Ροής Φορτίου ΣΡ. Το πρόβλημα Ροής Φορτίου ΣΡ αποτυπώνεται με την παρακάτω σχέση: B θ P (1) όπου Β P θ N ο πίνακας αγωγιμοτήτων του Συστήματος, το διάνυσμα εγχύσεων και απομαστεύσεων ισχύος στους ς του συστήματος (εκτός του αναφοράς ζυγός αναφοράς είναι ο ζυγός «1» ), P P T 2... P N το διάνυσμα φάσεων των τάσεων των ζυγών του συστήματος (εκτός του αναφοράς), θ T 2... N το πλήθος των ζυγών του συστήματος δ) Για καθεμιά από τις παραπάνω «βασικές περιπτώσεις» γίνεται ανάλυση ευαισθησίας γύρω από τη βασική περίπτωση Ροής Φορτίου. Με την ανάλυση ευαισθησίας υπολογίζονται οι διαφορικές σε κάθε κόμβο παραγωγής για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, και προκύπτουν οι κομβικές διαφορικές (ή αλλιώς ο συντελεστής ευαισθησίας κάθε ) για κάθε ζυγό παραγωγής του συστήματος και για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος. Ο υπολογισμός των διαφορικών για ένα κόμβο παραγωγής με ανάλυση ευαισθησίας, ισοδυναμεί με τον υπολογισμό της μεταβολής των που επιφέρει η κατά 1 MW αύξηση της έγχυσης στον κόμβο παραγωγής και η ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού φορτίου του συστήματος κατά 1 MW (η οποία κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους κόμβους φορτίου του συστήματος). Οι συνολικές του συστήματος υπολογίζονται προσεγγιστικά ως εξής: 2 i j P g ij g (2) όπου i ij ij ij ij 2 ij δείκτης του Συστήματος δείκτης γραμμής μεταφοράς του Συστήματος g ij επιδεκτικότητα της γραμμής ij, δίνεται από τον τύπο ij g ij 2 r 2 ij x ij r ij ωμική αντίσταση γραμμής ij x ij επαγωγική αντίδραση γραμμής ij i η φάση του διανύσματος της τάσης του i του Συστήματος e T ij i j ijθ : η διαφορά φάσης των διανυσμάτων τάσης των ζυγών i και j, με: r 4

6 0 1 i e ij 0 1 j 0 Οι διαφορικές υπολογίζονται ως εξής: s s P 0 ij 0 T θ 0 T 1 2 g ij ij 2 g ij ij eij 2 g ij ij eij B P ij P ij P ij P P 2 0 T 1 g ij e ij ij B ij s 2... s T N (3) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τον υπολογισμό των διαφορικών ενός παραγωγής g γίνεται η παραδοχή ότι η αύξηση κατά 1 MW της έγχυσης στο ζυγό παραγωγής g αντιστοιχεί σε αύξηση του συνολικού φορτίου του συστήματος κατά 1 MW αναλογικά σε όλους τους ς του συστήματος, βάσει της κατανάλωσης αυτών κατά την «βασική περίπτωση». Έτσι, ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής φορτίου για κάθε ζυγό k του συστήματος, : L k P 0 L Dk, k 0 PD, k k (4) όπου P το φορτίο του k κατά την «βασική περίπτωση» 0 D,k Από την παραπάνω σχέση (3) προκύπτουν οι κομβικές διαφορικές για κάθε ζυγό παραγωγής g και για επίπεδο φορτίου συστήματος L: P s s s (5) L N L L L L g g L k k Pg k 2 όπου ~ L s g οι κομβικές διαφορικές του παραγωγής g για επίπεδο φορτίου συστήματος L οι συνολικές του Συστήματος για επίπεδο φορτίου L L P Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι για τους ς παραγωγής g που συνδέονται στη χαμηλή τάση μετασχηματιστή ισχύος (δύο ή τριών τυλιγμάτων), οι διαφορικές του παραγωγής g υπολογίζονται στην πλευρά της υψηλής τάσης του μετασχηματιστή ισχύος (150 kv ή 400 kv). ε) Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι κομβικοί συντελεστές κάθε παραγωγής για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος (Συντελεστές Α). Ο κομβικός συντελεστής 5

7 του παραγωγής g για το επίπεδο φορτίου L, L AGLF g, υπολογίζεται ως εξής: L L AGLFg 1 ~ s g (6) Οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους παραπάνω κομβικούς συντελεστές L (Συντελεστές Α), CLoss, δίνονται από την παρακάτω σχέση: L L L L 1 AGLFg Pg ~ sg Pg L CLoss (7) g g στ) Για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος L υπολογίζεται η σταθερά κανονικοποίησης των L κομβικών συντελεστών, n, προκειμένου να προσαρμοστούν οι υπολογιζόμενες L L, CLoss, στις πραγματικές, RLoss, οι οποίες υπολογίζονται ξεχωριστά από τον ΔΕΣΜΗΕ (εισάγονται ως δεδομένα στη μελέτη), βάσει στατιστικών στοιχείων. Η L σταθερά κανονικοποίησης των κομβικών συντελεστών, n, υπολογίζεται ως εξής: n L RLoss CLoss L L L RLoss ~ L s P g g L g (8) Στη συνέχεια, γίνεται αναπροσαρμογή των κομβικών συντελεστών (Συντελεστές Β), χρησιμοποιώντας τη σταθερά κανονικοποίησης των. Ο αναπροσαρμοσμένος L κομβικός συντελεστής του παραγωγής g για το επίπεδο φορτίου L, GLF g, υπολογίζεται ως εξής: GLF L L L g 1 n ~ s g (9) Οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους αναπροσαρμοσμένους κομβικούς L συντελεστές (Συντελεστές Β), CLoss, δίνονται από την παρακάτω σχέση: L L L L L 1 GLFg Pg n ~ sg Pg L CLoss (10) g Από τις σχέσεις (8) και (10) προκύπτει ότι: g CLoss L L RLoss (11) ζ) Για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος γίνεται συσχέτιση των κομβικών συντελεστών των γειτονικών κόμβων, ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών. Στη συνέχεια, γίνεται ομαδοποίηση των κομβικών συντελεστών με βάση γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών, ώστε να προκύψουν οι τελικές Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς και να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι ζωνικοί συντελεστές (Συντελεστές Γ). Ο ζωνικός συντελεστής κάθε Ζώνης z του συστήματος για κάθε L επίπεδο φορτίου L, ZLF z, υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των κομβικών συντελεστών των ζυγών παραγωγής της Ζώνης: 6

8 7 z g L g z g L g L g L z P ) P (GLF ZLF (12) Οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους παραπάνω ζωνικούς συντελεστές (Συντελεστές Γ), L CLoss, δίνονται από την παρακάτω σχέση: z z g L g L z L P ZLF 1 CLoss (13) ή διαφορετικά, κάνοντας χρήση της σχέσης (12): L L g L g L g g L g z z g L g L g z g L g z z g L g z g L g z g L g L g L RLoss CLoss P GLF P ) P (GLF P P P ) P (GLF 1 CLoss (14) λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (10) και (11). Συνεπώς, οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους ζωνικούς συντελεστές Γ ταυτίζονται με τις πραγματικές του Συστήματος. Ενδεχομένως, κάποιοι ζωνικοί συντελεστές (Συντελεστές Γ) να λάβουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, για ορισμένα επίπεδα φορτίου. Για το λόγο αυτό, γίνεται αναπροσαρμογή αυτών και προκύπτουν οι αναπροσαρμοσμένοι ζωνικοί συντελεστές (Συντελεστές Δ), L z AZLF, όπως φαίνεται παρακάτω: 1 AZLF L z για τις Ζώνες Χρέωσης Απωλειών με L z ZLF >1 (15 α ) L z L L L z L z ZLF 1 RLoss RLoss ZLF AZLF για όλες τις υπόλοιπες Ζώνες Χρέωσης Απωλειών (με 1 ZLF L z ) (15 β ) - Z z z g L g L z L P ZLF 1 RLoss (16) Z z z g L g L z L P ZLF 1 RLoss (17) όπου Z το σύνολο των ζωνών με ζωνικό συντελεστή μεγαλύτερο του 1, και Z το σύνολο των ζωνών με ζωνικό συντελεστή μικρότερο του 1.

9 Στην περίπτωση κατά την οποία για μία Ζώνη Χρέωσης Απωλειών με ZLF L z 1 προκύψει AZLF L z 1 (μετά την αναπροσαρμογή), τότε εφαρμόζεται μία επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται οι σχέσεις (15 α ) και (15 β L ), βάζοντας στη θέση των ZLF z στη σχέση (15 β L ) τους συντελεστές AZLF z της προηγούμενης επανάληψης, έως ότου όλες οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών να έχουν AZLF L z 1. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, γίνεται υπολογισμός των που αντιστοιχούν στους αναπροσαρμοσμένους ζωνικούς συντελεστές (Συντελεστές Δ), L CLoss, όπως φαίνεται στην παρακάτω σχέση: L L L CLoss 1 AZLF P (18) z z g gz Αποδεικνύεται ότι οι υπολογιζόμενες L του Συστήματος, RLoss. L CLoss ταυτίζονται με τις πραγματικές 3. Δεδομένα συστήματος μεταφοράς Τα δεδομένα του συστήματος μεταφοράς ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ και αφορούν: α) δεδομένα ζυγών, β) δεδομένα μετασχηματιστών, και γ) δεδομένα γραμμών μεταφοράς. 3.1 Δεδομένα ζυγών Τα δεδομένα των ζυγών του συστήματος μεταφοράς φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. Ως Ζυγός Αναφοράς, που χρησιμοποιείται για τις επιλύσεις Ροής Φορτίου ΣΡ, ορίζεται ο ζυγός που αντιστοιχεί στη διασύνδεση της Βουλγαρίας. Ο «Τύπος» του που εμφανίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 έχει την παρακάτω κωδικοποίηση: 1: ζυγός φορτίου 2: ζυγός παραγωγής 3: Ζυγός Αναφοράς 4: απομονωμένος ζυγός (ζυγός που δε συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο μέσω κάποιας γραμμής μεταφοράς ή μέσω Μετασχηματιστή) 3.2 Δεδομένα μετασχηματιστών Υπάρχουν δύο είδη μετασχηματιστών στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της μελέτης: 8

10 α) Μετασχηματιστές δύο τυλιγμάτων: Για τους σκοπούς της μελέτης γίνεται αντιστοίχηση κάθε μετασχηματιστή δύο τυλιγμάτων με μία γραμμή μεταφοράς, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της ωμικής αντίστασης και της επαγωγικής αντίδρασης που υφίσταται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τυλίγματος του εν λόγω μετασχηματιστή. β) Μετασχηματιστές τριών τυλιγμάτων: Για τους σκοπούς της μελέτης γίνεται αντιστοίχηση κάθε μετασχηματιστή τριών τυλιγμάτων με τρεις γραμμές μεταφοράς: 1) μίας μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τυλίγματος, 2) μίας μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τυλίγματος, και 3) μίας μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τυλίγματος. Τα δεδομένα των μετασχηματιστών του συστήματος μεταφοράς φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. Το πεδίο «Κατάσταση» που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος Β παίρνει τιμή «1» εφόσον ο Μετασχηματιστής είναι «εντός λειτουργίας», και τιμή «0» εφόσον ο Μετασχηματιστής είναι «εκτός λειτουργίας». 3.3 Δεδομένα γραμμών μεταφοράς Τα δεδομένα των γραμμών μεταφοράς του συστήματος φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα των γραμμών που αντιστοιχούν σε μετασχηματιστές δύο και τριών τυλιγμάτων, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Το πεδίο «Κύκλωμα» συμπληρώνεται με τον αριθμό του κυκλώματος μεταξύ του και του. Στους Μετασχηματιστές προηγείται του αριθμού ο χαρακτήρας «Α» ή «Τ». Το πεδίο «Κατάσταση» που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος Γ παίρνει τιμή «1» εφόσον η γραμμή είναι «εντός λειτουργίας», και τιμή «0» εφόσον η γραμμή είναι «εκτός λειτουργίας». 4. Δεδομένα εγχύσεων μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις Τα δεδομένα εγχύσεων των μονάδων παραγωγής ανά επίπεδο φορτίου συστήματος ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ, έτσι ώστε να αντανακλούν την πραγματική φόρτιση των μονάδων στα διάφορα επίπεδα φορτίου συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη: α) το μεταβλητό κόστος παραγωγής (άρα τη συνήθη σειρά φόρτισης) των μονάδων παραγωγής, β) ιστορικά στοιχεία έγχυσης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, γ) συνήθεις Εντολές Κατανομής του ΔΕΣΜΗΕ προς τις μονάδες για φόρτιση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του συστήματος σε επικουρικές υπηρεσίες. Επίσης, τα δεδομένα εισαγωγών από τις διασυνδέσεις ανά επίπεδο φορτίου συστήματος ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ με βάση ιστορικά στοιχεία εισαγωγών κατά τα τελευταία έτη. Τα δεδομένα φόρτισης των μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μελέτης φαίνονται στο Παράρτημα Δ. Το πεδίο «Τύπος έγχυσης» αντιστοιχεί ανά τύπο μονάδων στην κάτωθι κωδικοποίηση: 9

11 α) «LIGNITE» για τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής, β) «GAS_CCGT» για τις μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (με υψηλό βαθμό απόδοσης), γ) «GAS_OPEN» για τις αεριοστροβιλικές μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου ή για τις ατμοηλεκτρικές μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο και με χαμηλό βαθμό απόδοσης, δ) «OIL» για τις μονάδες πετρελαίου, ε) «HYDRO» για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, στ) «INTERC-N» για τις Βόρειες διασυνδέσεις, και ζ) «INTERC-Ι» για τη διασύνδεση της Ιταλίας. Τέλος, το πεδίο «ID» αφορά τον αύξοντα αριθμό της μονάδας ενός σταθμού παραγωγής. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εγχύσεις των μονάδων και οι εισαγωγές από τις διασυνδέσεις αποδίδονται στο αντίστοιχο σημείο μέτρησης (μετρητής της μονάδας ή της ενέργειας που εισάγεται από την διασύνδεση, αντίστοιχα). 5. Δεδομένα πραγματικών του συστήματος μεταφοράς Οι πραγματικές του συστήματος μεταφοράς υπολογίστηκαν με στατιστική ανάλυση των ωριαίων μετρήσεων των φορτίου Συστήματος και των αντίστοιχων κατά τα έτη 2007 και Οι πραγματικές του συστήματος μεταφοράς ανά επίπεδο φορτίου συστήματος. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε. 6. Δεδομένα φορτίων του συστήματος Τα δεδομένα φορτίων των ζυγών του συστήματος ανά επίπεδο φορτίου συστήματος ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ, ως εξής: α) Θεωρήθηκε ότι τα παρακάτω είδη φορτίων: 1) οι Βιομηχανικοί πελάτες (καταναλωτές που συνδέονται στην Υψηλή Τάση), 2) τα ορυχεία των λιγνιτικών μονάδων του συστήματος (της ΔΕΗ Α.Ε), και 3) τα αιολικά πάρκα, έχουν σταθερή κατανάλωση για όλα τα επίπεδα φορτίου του συστήματος. β) Έγινε η παραδοχή ότι όλα τα υπόλοιπα φορτία του συστήματος αυξάνονται γραμμικά με την αύξηση του φορτίου συστήματος. Για το λόγο αυτό, έγινε αναλογική μείωση του φορτίου τους με το συνολικό φορτίο συστήματος σε σχέση με το στιγμιότυπο φορτίου του συστήματος που παραδόθηκε από τον ΔΕΣΜΗΕ για τους σκοπούς της μελέτης. Τα δεδομένα των φορτίων ανά επίπεδο φορτίου συστήματος που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μελέτης φαίνονται στο Παράρτημα ΣΤ. Το πεδίο «ID» αντιστοιχεί σε κείμενο ενός ή δύο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει τα διαφορετικά φορτία ενός. 10

12 Το πεδίο «Κατάσταση» παίρνει τιμή «1» εφόσον το φορτίο είναι «εντός λειτουργίας», και τιμή «0» εφόσον το φορτίο είναι «εκτός λειτουργίας». Πρέπει να σημειωθεί ότι στη μελέτη λαμβάνονται υπόψη μόνο τα φορτία που έχουν Κατάσταση «1». Το πεδίο «Συνδεδεμένο φορτίο?» παίρνει τιμή «Υ» εφόσον το φορτίο συνδέεται σε ζυγό που είναι συνδεδεμένος (με τύπο ίσο με 1 ή 2 ή 3), και τιμή «Ν» εφόσον το φορτίο συνδέεται σε ζυγό που είναι απομονωμένος (με τύπο ίσο με 4). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορτία των ζυγών που συνδέονται σε απομονωμένους ς (Συνδεδεμένο φορτίο = Ν) δε λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη υπολογισμού των κομβικών και ζωνικών συντελεστών. Τέλος, το πεδίο «Τύπος φορτίου» παίρνει την τιμή «FIXED» όταν το φορτίο έχει σταθερή κατανάλωση για όλα τα επίπεδα φορτίου του συστήματος (βλέπε περίπτωση (α) παραπάνω), και την τιμή «PRO-RATA» όταν η κατανάλωση του φορτίου αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση του φορτίου συστήματος (βλέπε περίπτωση (β) παραπάνω). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορτία των ζυγών αποδίδονται στο νοητό σημείο εκκαθάρισης της αγοράς (market point). Επομένως, το άθροισμα των φορτίων των ζυγών συν τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς ισούται με την παραγωγή των μονάδων συν τις εισαγωγές από τις διασυνδέσεις στον αντίστοιχο μετρητή. 7. Υπολογισμός κομβικών συντελεστών Οι κομβικοί συντελεστές κάθε παραγωγής για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος (Συντελεστές Α) υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση (6). Στη συνέχεια, για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος υπολογίζεται η σταθερά κανονικοποίησης των κομβικών συντελεστών, σύμφωνα με τη σχέση (8), προκειμένου να προσαρμοστούν οι υπολογιζόμενες (με βάση τους κομβικούς συντελεστές ) στις πραγματικές. Λαμβάνοντας υπόψη την σταθερά κανονικοποίησης των κομβικών συντελεστών, υπολογίζονται οι αναπροσαρμοσμένοι κομβικοί συντελεστές (Συντελεστές Β), σύμφωνα με τη σχέση (9). Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες του Παραρτήματος Ζ. 8. Ορισμός των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών Για τον ορισμό των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών, γίνεται συσχέτιση των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών (Συντελεστές Β) των γειτονικών κόμβων, ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών. Η σύνοψη των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Η. Στη συνέχεια, γίνεται ομαδοποίηση των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών (Συντελεστές Β) με βάση γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών, ώστε να προκύψουν οι τελικές Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ομαδοποίηση των ζυγών του συστήματος είναι τα κάτωθι: α) η γεωγραφική γειτνίαση των ζυγών της ίδιας Ζώνης Χρέωσης Απωλειών, 11

13 β) η απόκλιση των κομβικών συντελεστών της ίδιας Ζώνης Χρέωσης Απωλειών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, και γ) να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός Ζωνών Χρέωσης Απωλειών. Η αποτύπωση του παραπάνω «γεωγραφικού κριτηρίου» (γεωγραφική γειτνίαση) και «ηλεκτρικού κριτηρίου» (γειτνίαση των συντελεστών ) γίνεται με την ακόλουθη μαθηματική σχέση: L L INDEX ( g, z) wel A Freq( L) z arg min GLFg ZLF L (19) w Geo_ Dist( g, z) Όπου: geo 1 x 0 ( x) 0 ά Freq(L) : Η συχνότητα εμφάνισης του επιπέδου φορτίου L, σε ώρες το χρόνο. Geo_Dist(g,z): Η γεωγραφική απόσταση του παραγωγής g από το γεωγραφικό κέντρο της ζώνης z σε m (υπολογίζεται βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων των ζυγών του συστήματος) Α: Συντελεστής κανονικοποίησης του ηλεκτρικού κριτηρίου σε σχέση με το γεωγραφικό (φροντίζει ώστε οι δυο όροι του δεξιού μέλους της (19) να έχουν τις ίδιες περίπου αριθμητικές τιμές). Στην μελέτη Α= wel, w geo : Συντελεστές βάρους του ηλεκτρικού και του γεωγραφικού κριτηρίου, αντίστοιχα. Στην μελέτη wel 0,7 και wgeo 0,3. Διευκρινίζεται ότι το άθροισμα στον πρώτο όρο της (9) εκφράζει την αθροιστική συχνότητα των επιπέδων φορτίου για τα οποία ο κομβικός συντελεστής του κόμβου παραγωγής g είναι πλησιέστερα στον ζωνικό συντελεστή της ζώνης z. Στη μελέτη η ομαδοποίηση των κόμβων σε ζώνες έγινε χειρονακτικά με βάση τα επίδα των κομβικών συντελεστών και τη γεωγραφική γειτνίαση. Ο έλεγχος της ορθότητας της ομαδοποίησης έγινε με βάση τη μαθηματική σχέση (19). Δηλαδή έγινε έλεγχος αν η ζώνη z στην οποία κατετάγει κάθε κόμβος παραγωγής g είναι αυτή που δίνει την ελάχιστη τιμή του INDEX ( g, z ), δηλ. την ελάχιστη συνδυασμένη ηλεκτρική και γεωγραφική απόσταση. Από τον έλεγχο ποέκυψε ότι μόνον ο Πλαστήρας εκφεύγει του κριτηρίου. Το αποτέλεσμα της παραπάνω ομαδοποίησης φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Θ, όπου παρουσιάζονται οι ζυγοί παραγωγής που περιλαμβάνονται σε κάθε Ζώνη Χρέωσης Απωλειών. 9. Υπολογισμός ζωνικών συντελεστών 12

14 Λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες Χρέωσης Απωλειών που ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται υπολογισμός του σταθμισμένου (με την παραγωγή κάθε ) μέσου όρου των κομβικών συντελεστών των ζυγών παραγωγής της Ζώνης, ώστε να προκύψει ο ζωνικός συντελεστής κάθε Ζώνης του συστήματος (Συντελεστές Γ), σύμφωνα με τη σχέση (12). Επίσης, υπολογίζονται οι ανά Ζώνη Χρέωσης Απωλειών και συνολικά, με βάση τους ζωνικούς συντελεστών (Συντελεστές Γ), για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, σύμφωνα με τη σχέση (13). Οι αυτές αντιστοιχούν στις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς, όπως αποδεικνύεται από τη σχέση (14). Οι τιμές των ζωνικών συντελεστών (Συντελεστές Γ) και των κάθε Ζώνης Χρέωσης Απωλειών του συστήματος για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι. Παρατηρείται ότι για πολλά επίπεδα φορτίου συστήματος οι ζωνικοί συντελεστές της 3 ης, 4 ης και 5 ης Ζώνης Χρέωσης Απωλειών λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται οι σχέσεις (15 α )-(15 β ) για την αναπροσαρμογή των ζωνικών συντελεστών. Μετά την πρώτη εφαρμογή των σχέσεων (15 α )-(15 β ) προκύπτουν ζωνικοί συντελεστές με τιμές μικρότερες ή ίσες της μονάδας για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη δεύτερη επανάληψη της διαδικασίας αναπροσαρμογής. Οι ζωνικοί συντελεστές που έχουν προκύψει είναι οι Συντελεστές Δ, που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι τιμές των αναπροσαρμοσμένων ζωνικών συντελεστών (Συντελεστές Δ) και των αναπροσαρμοσμένων κάθε Ζώνης Χρέωσης Απωλειών του συστήματος για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι. Παρατηρείται ότι οι συνολικές που υπολογίζονται με βάση τους αναπροσαρμοσμένους ζωνικούς συντελεστές ισούνται με τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς. 10. Συμπεράσματα Οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος έχουν προσδιοριστεί ώστε αφενός να αντανακλούν όσο το δυνατόν καλύτερα τη συσχέτιση των κομβικών συντελεστών των γεωγραφικά γειτονικών ζυγών, αφετέρου να απλοποιηθεί η διαδικασία χρέωσης των με χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων Ζωνών Χρέωσης. Από την ανάλυση των ζωνικών συντελεστών πριν την αναπροσαρμογή προκύπτει ότι η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα σε μικρά και μεσαία φορτία συστήματος, και η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας κοντά στην Αττική είναι οι περιοχές η έγχυση στις οποίες είτε βοηθά τη μείωση των του συστήματος μεταφοράς είτε δημιουργεί αμελητέες (δηλαδή, οι αντίστοιχοι ζωνικοί συντελεστές είναι κοντά στο 1). Από την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται ότι κυρίως η περιοχή της Θράκης αλλά και η περιοχή της Μακεδονίας δημιουργούν τις μεγαλύτερες στο σύστημα μεταφοράς. Αυτό οφείλεται αφενός στο ασθενές δίκτυο στην περιοχή της Θράκης, αλλά και στη μεγάλη συγκέντρωση παραγωγικού δυναμικού στην περιοχή της Μακεδονίας. Οι ζωνικοί συντελεστές αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να μη λαμβάνουν τιμές μικρότερες ή ίσες του ένα για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος. Μετά τα βήματα της διαδικασίας αναπροσαρμογής, οι που υπολογίζονται με βάση τους αναπροσαρμοσμένους ζωνικούς συντελεστές ισούνται με τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς. 13

15 Οι κομβικοί και ζωνικοί συντελεστές που έχουν υπολογιστεί αντανακλούν την τωρινή πραγματική κατάσταση, όπως έχει αποτυπωθεί από τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη με υπόδειξη του ΔΕΣΜΗΕ. Ωστόσο, παρότι η πρόβλεψη του Άρθρου 50 του ΚΔΣ&ΣΗΕ αναφέρει ενημέρωση των συντελεστών κάθε δύο χρόνια, ο υπολογισμός και η ενημέρωση των κομβικών και ζωνικών συντελεστών πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει σημαντικά κάποιο από τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, όπως η σημαντική αλλαγή της τοπολογίας του συστήματος μεταφοράς (π.χ. νέες γραμμές μεταφοράς ή διεθνείς διασυνδέσεις), η ένταξη νέων μονάδων παραγωγής ή η αποξήλωση παλαιών μονάδων. 11. Αναφορές [1] Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ). Διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (www.rae.gr) [2] Gross, G; Shu T.; A loss allocation mechanism for power system transactions, Bulk Power System Dynamics and Control IV, Santorini, Grecce 1998, pp [3] G. Gross and S. Tao, A physical-flow-based approach to allocating transmission losses in a transaction framework, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 15, no. 2, May [4] da Silva, A.M.L.; de Carvalho Costa, J.G.; Transmission loss allocation: I. Single energy market, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, Iss. 4, Nov. 2003, pp [5] Menezes, TV; Castro, MS; da Silva, LCP; A comparative analysis of AC and DC incremental methods for transmission loss allocation, ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS Vol. 34, Iss. 5, May 2006, pp [6] J. Conejo, J. M. Arroyo, N. Alguacil, and A. L. Guijarro, Transmission loss allocation: A comparison of different practical algorithms, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 3, August [7] F. D. Galiana, A. J. Conejo, and I. Kockar, Incremental transmission loss allocation under pool dispatch, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 1, February [8] Caramanis, M.C.; Roukos, N.; Schweppe, F.C.; WRATES: a tool for evaluating the marginal cost of wheeling, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 4, Iss. 2, May 1989, pp

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Τι είναι τα ΣΗΕ; Σχηµατική παράσταση (µονογραµµικό διάγραµµα) Φορτίο Γεννήτρια Γεννήτρια Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξοπλισµός (συνιστώσες) Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Τι είναι τα ΣΗΕ; Σχηματική παράσταση (μονογραμμικό διάγραμμα) Φορτίο Γεννήτρια Γεννήτρια Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξοπλισμός (συνιστώσες) Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα

Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Υβριδικά Συστήματα Πολύ Υψηλής Διείσδυσης ΑΠΕ σε Μικρά Νησιωτικά Δίκτυα Ε. Βρεττός, Α. Τσικαλάκης και Σ. Παπαθανασίου Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2013 2020 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Θεσµικό Πλαίσιο... 1 1.2. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΩΝ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΣΟΦΟΣ Φεβρουάριος 2013 Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μου για την στήριξη

Διαβάστε περισσότερα