ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνος Έργου Αναστάσιος Μπακιρτζής Καθηγητής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. Τηλ: , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο τεχνικής έκθεσης Μεθοδολογία υπολογισμού κομβικών/ζωνικών διαφορικών και συντελεστών Δεδομένα συστήματος μεταφοράς Δεδομένα ζυγών Δεδομένα μετασχηματιστών Δεδομένα γραμμών μεταφοράς Δεδομένα εγχύσεων μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις Δεδομένα πραγματικών του συστήματος μεταφοράς Δεδομένα φορτίων του συστήματος Υπολογισμός κομβικών συντελεστών Ορισμός των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών Υπολογισμός ζωνικών συντελεστών Συμπεράσματα Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Δεδομένα ζυγών συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Δεδομένα μετασχηματιστών συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Δεδομένα γραμμών μεταφοράς συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Δεδομένα εγχύσεων μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Δεδομένα πραγματικών του συστήματος μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Δεδομένα φορτίων των ζυγών του συστήματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z Κομβικοί συντελεστές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H Σύνοψη αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ Ζώνες Χρεώσης Απωλειών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ζωνικοί συντελεστές

3 1. Αντικείμενο τεχνικής έκθεσης Σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) Error! Reference source not found., προβλέπονται τα κάτωθι: «1. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως προσδιορίζονται βάσει ειδικής μελέτης που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και ισχύει από την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη. Οι αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Φορτίου ενημερώνονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος βάσει των συντελεστών του Δικτύου που καθορίζονται κατά το Άρθρο 157 παράγραφος (4). 2. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να υπολογίζει ενιαία τιμή των συντελεστών του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως για διάφορα επίπεδα φορτίου συστήματος και ενδεχομένως για προκαθορισμένο σύνολο Περιόδων Κατανομής. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται από παρόμοια συγκριτικά στοιχεία, που αφορούν ιδίως στην τοπολογική διάταξη και διαθεσιμότητα στοιχείων του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, τη γεωγραφική κατανομή και το μέγεθος της ζητούμενης ποσότητας ενέργειας, και τεκμηριώνεται στην ειδική μελέτη που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει τους Συντελεστές Απωλειών για κάθε έκαστο Καταχωρημένο Μετρητή Παραγωγής του Συστήματος. Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των συντελεστών ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται ακολούθως να ομαδοποιεί τους συντελεστές σε ζωνική βάση καθορίζοντας τον ίδιο συντελεστή ανά ζώνη η οποία περιλαμβάνει γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών. Η ομαδοποίηση αιτιολογείται και τεκμηριώνεται στην ειδική μελέτη που εκπονείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.» Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι: α) η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κομβικών συντελεστών εγχύσεως όλων των ζυγών παραγωγής του ελληνικού Συστήματος για διάφορα επίπεδα φορτίου του Συστήματος (από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW), β) η καταγραφή των δεδομένων του συστήματος μεταφοράς (ζυγοί, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς), των δεδομένων έγχυσης των μονάδων παραγωγής και των εισαγωγών από τις διασυνδέσεις σε κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, των πραγματικών και των δεδομένων των φορτίων του συστήματος σε κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη, γ) ο υπολογισμός των κομβικών συντελεστών εγχύσεως όλων των ζυγών παραγωγής του ελληνικού Συστήματος για διάφορα επίπεδα φορτίου του Συστήματος, από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW, δ) ο υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών εγχύσεως, ώστε να προσαρμοστούν οι υπολογιζόμενες (με βάση τους κομβικούς συντελεστές ) στις πραγματικές για κάθε επίπεδο φορτίου του Συστήματος, από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW, 2

4 ε) η συσχέτιση των κομβικών συντελεστών των γειτονικών κόμβων, ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών, και να προκύψουν οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς, στ) ο υπολογισμός των ζωνικών συντελεστών για κάθε Ζώνη Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς, και ζ) ο υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων ζωνικών συντελεστών για κάθε Ζώνη Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς, ώστε να μην εμφανίζεται ζώνη με συντελεστή μεγαλύτερο της μονάδος (να μην πιστώνονται παραγωγοί για την ευεργετική επίδρασή τους στις, αφού δεν προβλέπεται από τον ΚΔΣ&ΣΗΕ) και συγχρόνως οι υπολογιζόμενες (με βάση τους ζωνικούς συντελεστές ) να ταυτίζονται με τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς. 2. Μεθοδολογία υπολογισμού κομβικών/ζωνικών διαφορικών και συντελεστών Για τη μελέτη υπολογισμού των συντελεστών εφαρμόζεται η μέθοδος Ροής Φορτίου Συνεχούς Ρεύματος (ΣΡ) ή «DC Load Flow», που αποτελεί ένα απλουστευμένο, γραμμικό μοντέλο προσομοίωσης ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος της ροής φορτίου με DC Load Flow, αποτελεί τη συνήθη πρακτική σε εφαρμογές που έχουν σχέση με την αγορά λόγω της απλότητας και της διαφάνειας που παρέχει. Για παράδειγμα, στην B. Αμερική είναι ευρύτατα διαδεδομένη η χρήση της ροής φορτίου ΣΡ για τους υπολογισμούς της ικανότητας διακίνησης ενέργειας και για θέματα διαχείρισης συμφορήσεων στο Σύστημα. Η χρήση ροής φορτίου ΣΡ αποσυσχετίζει το πρόβλημα της διακίνησης ενεργού ισχύος από τα άεργα και τις τάσεις που είναι έτσι και αλλιώς τοπικά θέματα. Στην επίλυση με DC Load Flow οι τάσεις θεωρούνται ονομαστικές κι έτσι, για κάθε βασική περίπτωση που αναλύεται υπάρχει μόνο μία λύση. Στην περίπτωση της επίλυσης με την κλασική μέθοδο ροής φορτίου Εναλλασσομένου Ρεύματος (ΕΡ) ή «AC load flow», για διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την κατάσταση των πυκνωτών, τη θέση του μεταγωγέα (ΤΑΠ) των μετασχηματιστών, τα άεργα των μονάδων κ.λ.π. καταλήγει κανείς σε διαφορετικές λύσεις. Η λύση με DC Load Flow είναι πολύ πιο εύκολα επαληθεύσιμη από τρίτους παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης ούτως ή άλλως η ανάλυση που γίνεται σήμερα σε εργαστηριακές συνθήκες μελέτης, εφαρμόζεται σε μελλοντικές καταστάσεις του συστήματος (μετά από μήνες ή έτος κ.λ.π) οπότε υπεισέρχονται πολλοί άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Στις αναφορές [2]-[8] παρουσιάζονται οι εφαρμογές της ροής φορτίου ΣΡ στην χρέωση και παρατίθενται συγκριτικά αποτελέσματα με άλλες μεθόδους. Ο ΔΕΣΜΗΕ υπέδειξε τα επίπεδα φορτίου συστήματος για τα οποία επιθυμεί να διεξαχθεί η μελέτη, τα οποία είναι από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW. Ο υπολογισμός των ζωνικών συντελεστών περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: α) Δημιουργείται μία «βασική περίπτωση Αναφοράς» (Reference base case) με την αποτύπωση της τοπολογίας και των παραμέτρων του Συστήματος και δεδομένα εγχύσεων και απομαστεύσεων ισχύος στους κόμβους για ένα επίπεδο φορτίου «Αναφοράς» του Συστήματος (αιχμή φορτίου 2008), σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΣΜΗΕ. Τα δεδομένα του συστήματος μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 3, καθώς και στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ. β) Για κάθε επίπεδο φορτίου από MW έως MW με βήματα των 250 ΜW δημιουργείται μία «βασική περίπτωση» (base case) με εγχύσεις και απομαστεύσεις ισχύος, 3

5 σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΣΜΗΕ. Τα δεδομένα εγχύσεων (ανά ζυγό παραγωγής) και απομαστεύσεων (ανά ζυγό φορτίου) ανά επίπεδο φορτίου συστήματος παρουσιάζονται αναλυτικά στις παραγράφους 4 και 6, αντίστοιχα, καθώς και στα Παραρτήματα Δ και ΣΤ. γ) Για τις παραπάνω «βασικές περιπτώσεις» γίνεται επίλυση του προβλήματος Ροής Φορτίου ΣΡ. Το πρόβλημα Ροής Φορτίου ΣΡ αποτυπώνεται με την παρακάτω σχέση: B θ P (1) όπου Β P θ N ο πίνακας αγωγιμοτήτων του Συστήματος, το διάνυσμα εγχύσεων και απομαστεύσεων ισχύος στους ς του συστήματος (εκτός του αναφοράς ζυγός αναφοράς είναι ο ζυγός «1» ), P P T 2... P N το διάνυσμα φάσεων των τάσεων των ζυγών του συστήματος (εκτός του αναφοράς), θ T 2... N το πλήθος των ζυγών του συστήματος δ) Για καθεμιά από τις παραπάνω «βασικές περιπτώσεις» γίνεται ανάλυση ευαισθησίας γύρω από τη βασική περίπτωση Ροής Φορτίου. Με την ανάλυση ευαισθησίας υπολογίζονται οι διαφορικές σε κάθε κόμβο παραγωγής για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, και προκύπτουν οι κομβικές διαφορικές (ή αλλιώς ο συντελεστής ευαισθησίας κάθε ) για κάθε ζυγό παραγωγής του συστήματος και για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος. Ο υπολογισμός των διαφορικών για ένα κόμβο παραγωγής με ανάλυση ευαισθησίας, ισοδυναμεί με τον υπολογισμό της μεταβολής των που επιφέρει η κατά 1 MW αύξηση της έγχυσης στον κόμβο παραγωγής και η ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού φορτίου του συστήματος κατά 1 MW (η οποία κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους κόμβους φορτίου του συστήματος). Οι συνολικές του συστήματος υπολογίζονται προσεγγιστικά ως εξής: 2 i j P g ij g (2) όπου i ij ij ij ij 2 ij δείκτης του Συστήματος δείκτης γραμμής μεταφοράς του Συστήματος g ij επιδεκτικότητα της γραμμής ij, δίνεται από τον τύπο ij g ij 2 r 2 ij x ij r ij ωμική αντίσταση γραμμής ij x ij επαγωγική αντίδραση γραμμής ij i η φάση του διανύσματος της τάσης του i του Συστήματος e T ij i j ijθ : η διαφορά φάσης των διανυσμάτων τάσης των ζυγών i και j, με: r 4

6 0 1 i e ij 0 1 j 0 Οι διαφορικές υπολογίζονται ως εξής: s s P 0 ij 0 T θ 0 T 1 2 g ij ij 2 g ij ij eij 2 g ij ij eij B P ij P ij P ij P P 2 0 T 1 g ij e ij ij B ij s 2... s T N (3) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τον υπολογισμό των διαφορικών ενός παραγωγής g γίνεται η παραδοχή ότι η αύξηση κατά 1 MW της έγχυσης στο ζυγό παραγωγής g αντιστοιχεί σε αύξηση του συνολικού φορτίου του συστήματος κατά 1 MW αναλογικά σε όλους τους ς του συστήματος, βάσει της κατανάλωσης αυτών κατά την «βασική περίπτωση». Έτσι, ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής φορτίου για κάθε ζυγό k του συστήματος, : L k P 0 L Dk, k 0 PD, k k (4) όπου P το φορτίο του k κατά την «βασική περίπτωση» 0 D,k Από την παραπάνω σχέση (3) προκύπτουν οι κομβικές διαφορικές για κάθε ζυγό παραγωγής g και για επίπεδο φορτίου συστήματος L: P s s s (5) L N L L L L g g L k k Pg k 2 όπου ~ L s g οι κομβικές διαφορικές του παραγωγής g για επίπεδο φορτίου συστήματος L οι συνολικές του Συστήματος για επίπεδο φορτίου L L P Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι για τους ς παραγωγής g που συνδέονται στη χαμηλή τάση μετασχηματιστή ισχύος (δύο ή τριών τυλιγμάτων), οι διαφορικές του παραγωγής g υπολογίζονται στην πλευρά της υψηλής τάσης του μετασχηματιστή ισχύος (150 kv ή 400 kv). ε) Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι κομβικοί συντελεστές κάθε παραγωγής για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος (Συντελεστές Α). Ο κομβικός συντελεστής 5

7 του παραγωγής g για το επίπεδο φορτίου L, L AGLF g, υπολογίζεται ως εξής: L L AGLFg 1 ~ s g (6) Οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους παραπάνω κομβικούς συντελεστές L (Συντελεστές Α), CLoss, δίνονται από την παρακάτω σχέση: L L L L 1 AGLFg Pg ~ sg Pg L CLoss (7) g g στ) Για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος L υπολογίζεται η σταθερά κανονικοποίησης των L κομβικών συντελεστών, n, προκειμένου να προσαρμοστούν οι υπολογιζόμενες L L, CLoss, στις πραγματικές, RLoss, οι οποίες υπολογίζονται ξεχωριστά από τον ΔΕΣΜΗΕ (εισάγονται ως δεδομένα στη μελέτη), βάσει στατιστικών στοιχείων. Η L σταθερά κανονικοποίησης των κομβικών συντελεστών, n, υπολογίζεται ως εξής: n L RLoss CLoss L L L RLoss ~ L s P g g L g (8) Στη συνέχεια, γίνεται αναπροσαρμογή των κομβικών συντελεστών (Συντελεστές Β), χρησιμοποιώντας τη σταθερά κανονικοποίησης των. Ο αναπροσαρμοσμένος L κομβικός συντελεστής του παραγωγής g για το επίπεδο φορτίου L, GLF g, υπολογίζεται ως εξής: GLF L L L g 1 n ~ s g (9) Οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους αναπροσαρμοσμένους κομβικούς L συντελεστές (Συντελεστές Β), CLoss, δίνονται από την παρακάτω σχέση: L L L L L 1 GLFg Pg n ~ sg Pg L CLoss (10) g Από τις σχέσεις (8) και (10) προκύπτει ότι: g CLoss L L RLoss (11) ζ) Για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος γίνεται συσχέτιση των κομβικών συντελεστών των γειτονικών κόμβων, ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών. Στη συνέχεια, γίνεται ομαδοποίηση των κομβικών συντελεστών με βάση γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών, ώστε να προκύψουν οι τελικές Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς και να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι ζωνικοί συντελεστές (Συντελεστές Γ). Ο ζωνικός συντελεστής κάθε Ζώνης z του συστήματος για κάθε L επίπεδο φορτίου L, ZLF z, υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των κομβικών συντελεστών των ζυγών παραγωγής της Ζώνης: 6

8 7 z g L g z g L g L g L z P ) P (GLF ZLF (12) Οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους παραπάνω ζωνικούς συντελεστές (Συντελεστές Γ), L CLoss, δίνονται από την παρακάτω σχέση: z z g L g L z L P ZLF 1 CLoss (13) ή διαφορετικά, κάνοντας χρήση της σχέσης (12): L L g L g L g g L g z z g L g L g z g L g z z g L g z g L g z g L g L g L RLoss CLoss P GLF P ) P (GLF P P P ) P (GLF 1 CLoss (14) λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (10) και (11). Συνεπώς, οι υπολογιζόμενες που αντιστοιχούν στους ζωνικούς συντελεστές Γ ταυτίζονται με τις πραγματικές του Συστήματος. Ενδεχομένως, κάποιοι ζωνικοί συντελεστές (Συντελεστές Γ) να λάβουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, για ορισμένα επίπεδα φορτίου. Για το λόγο αυτό, γίνεται αναπροσαρμογή αυτών και προκύπτουν οι αναπροσαρμοσμένοι ζωνικοί συντελεστές (Συντελεστές Δ), L z AZLF, όπως φαίνεται παρακάτω: 1 AZLF L z για τις Ζώνες Χρέωσης Απωλειών με L z ZLF >1 (15 α ) L z L L L z L z ZLF 1 RLoss RLoss ZLF AZLF για όλες τις υπόλοιπες Ζώνες Χρέωσης Απωλειών (με 1 ZLF L z ) (15 β ) - Z z z g L g L z L P ZLF 1 RLoss (16) Z z z g L g L z L P ZLF 1 RLoss (17) όπου Z το σύνολο των ζωνών με ζωνικό συντελεστή μεγαλύτερο του 1, και Z το σύνολο των ζωνών με ζωνικό συντελεστή μικρότερο του 1.

9 Στην περίπτωση κατά την οποία για μία Ζώνη Χρέωσης Απωλειών με ZLF L z 1 προκύψει AZLF L z 1 (μετά την αναπροσαρμογή), τότε εφαρμόζεται μία επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται οι σχέσεις (15 α ) και (15 β L ), βάζοντας στη θέση των ZLF z στη σχέση (15 β L ) τους συντελεστές AZLF z της προηγούμενης επανάληψης, έως ότου όλες οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών να έχουν AZLF L z 1. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, γίνεται υπολογισμός των που αντιστοιχούν στους αναπροσαρμοσμένους ζωνικούς συντελεστές (Συντελεστές Δ), L CLoss, όπως φαίνεται στην παρακάτω σχέση: L L L CLoss 1 AZLF P (18) z z g gz Αποδεικνύεται ότι οι υπολογιζόμενες L του Συστήματος, RLoss. L CLoss ταυτίζονται με τις πραγματικές 3. Δεδομένα συστήματος μεταφοράς Τα δεδομένα του συστήματος μεταφοράς ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ και αφορούν: α) δεδομένα ζυγών, β) δεδομένα μετασχηματιστών, και γ) δεδομένα γραμμών μεταφοράς. 3.1 Δεδομένα ζυγών Τα δεδομένα των ζυγών του συστήματος μεταφοράς φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α. Ως Ζυγός Αναφοράς, που χρησιμοποιείται για τις επιλύσεις Ροής Φορτίου ΣΡ, ορίζεται ο ζυγός που αντιστοιχεί στη διασύνδεση της Βουλγαρίας. Ο «Τύπος» του που εμφανίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 έχει την παρακάτω κωδικοποίηση: 1: ζυγός φορτίου 2: ζυγός παραγωγής 3: Ζυγός Αναφοράς 4: απομονωμένος ζυγός (ζυγός που δε συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο μέσω κάποιας γραμμής μεταφοράς ή μέσω Μετασχηματιστή) 3.2 Δεδομένα μετασχηματιστών Υπάρχουν δύο είδη μετασχηματιστών στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της μελέτης: 8

10 α) Μετασχηματιστές δύο τυλιγμάτων: Για τους σκοπούς της μελέτης γίνεται αντιστοίχηση κάθε μετασχηματιστή δύο τυλιγμάτων με μία γραμμή μεταφοράς, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της ωμικής αντίστασης και της επαγωγικής αντίδρασης που υφίσταται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τυλίγματος του εν λόγω μετασχηματιστή. β) Μετασχηματιστές τριών τυλιγμάτων: Για τους σκοπούς της μελέτης γίνεται αντιστοίχηση κάθε μετασχηματιστή τριών τυλιγμάτων με τρεις γραμμές μεταφοράς: 1) μίας μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τυλίγματος, 2) μίας μεταξύ του πρώτου και του τρίτου τυλίγματος, και 3) μίας μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τυλίγματος. Τα δεδομένα των μετασχηματιστών του συστήματος μεταφοράς φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. Το πεδίο «Κατάσταση» που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος Β παίρνει τιμή «1» εφόσον ο Μετασχηματιστής είναι «εντός λειτουργίας», και τιμή «0» εφόσον ο Μετασχηματιστής είναι «εκτός λειτουργίας». 3.3 Δεδομένα γραμμών μεταφοράς Τα δεδομένα των γραμμών μεταφοράς του συστήματος φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα των γραμμών που αντιστοιχούν σε μετασχηματιστές δύο και τριών τυλιγμάτων, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Το πεδίο «Κύκλωμα» συμπληρώνεται με τον αριθμό του κυκλώματος μεταξύ του και του. Στους Μετασχηματιστές προηγείται του αριθμού ο χαρακτήρας «Α» ή «Τ». Το πεδίο «Κατάσταση» που εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος Γ παίρνει τιμή «1» εφόσον η γραμμή είναι «εντός λειτουργίας», και τιμή «0» εφόσον η γραμμή είναι «εκτός λειτουργίας». 4. Δεδομένα εγχύσεων μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις Τα δεδομένα εγχύσεων των μονάδων παραγωγής ανά επίπεδο φορτίου συστήματος ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ, έτσι ώστε να αντανακλούν την πραγματική φόρτιση των μονάδων στα διάφορα επίπεδα φορτίου συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη: α) το μεταβλητό κόστος παραγωγής (άρα τη συνήθη σειρά φόρτισης) των μονάδων παραγωγής, β) ιστορικά στοιχεία έγχυσης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, γ) συνήθεις Εντολές Κατανομής του ΔΕΣΜΗΕ προς τις μονάδες για φόρτιση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του συστήματος σε επικουρικές υπηρεσίες. Επίσης, τα δεδομένα εισαγωγών από τις διασυνδέσεις ανά επίπεδο φορτίου συστήματος ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ με βάση ιστορικά στοιχεία εισαγωγών κατά τα τελευταία έτη. Τα δεδομένα φόρτισης των μονάδων παραγωγής και εισαγωγών από τις διασυνδέσεις που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μελέτης φαίνονται στο Παράρτημα Δ. Το πεδίο «Τύπος έγχυσης» αντιστοιχεί ανά τύπο μονάδων στην κάτωθι κωδικοποίηση: 9

11 α) «LIGNITE» για τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής, β) «GAS_CCGT» για τις μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (με υψηλό βαθμό απόδοσης), γ) «GAS_OPEN» για τις αεριοστροβιλικές μονάδες φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου ή για τις ατμοηλεκτρικές μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο και με χαμηλό βαθμό απόδοσης, δ) «OIL» για τις μονάδες πετρελαίου, ε) «HYDRO» για τις υδροηλεκτρικές μονάδες, στ) «INTERC-N» για τις Βόρειες διασυνδέσεις, και ζ) «INTERC-Ι» για τη διασύνδεση της Ιταλίας. Τέλος, το πεδίο «ID» αφορά τον αύξοντα αριθμό της μονάδας ενός σταθμού παραγωγής. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εγχύσεις των μονάδων και οι εισαγωγές από τις διασυνδέσεις αποδίδονται στο αντίστοιχο σημείο μέτρησης (μετρητής της μονάδας ή της ενέργειας που εισάγεται από την διασύνδεση, αντίστοιχα). 5. Δεδομένα πραγματικών του συστήματος μεταφοράς Οι πραγματικές του συστήματος μεταφοράς υπολογίστηκαν με στατιστική ανάλυση των ωριαίων μετρήσεων των φορτίου Συστήματος και των αντίστοιχων κατά τα έτη 2007 και Οι πραγματικές του συστήματος μεταφοράς ανά επίπεδο φορτίου συστήματος. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε. 6. Δεδομένα φορτίων του συστήματος Τα δεδομένα φορτίων των ζυγών του συστήματος ανά επίπεδο φορτίου συστήματος ορίστηκαν από τον ΔΕΣΜΗΕ, ως εξής: α) Θεωρήθηκε ότι τα παρακάτω είδη φορτίων: 1) οι Βιομηχανικοί πελάτες (καταναλωτές που συνδέονται στην Υψηλή Τάση), 2) τα ορυχεία των λιγνιτικών μονάδων του συστήματος (της ΔΕΗ Α.Ε), και 3) τα αιολικά πάρκα, έχουν σταθερή κατανάλωση για όλα τα επίπεδα φορτίου του συστήματος. β) Έγινε η παραδοχή ότι όλα τα υπόλοιπα φορτία του συστήματος αυξάνονται γραμμικά με την αύξηση του φορτίου συστήματος. Για το λόγο αυτό, έγινε αναλογική μείωση του φορτίου τους με το συνολικό φορτίο συστήματος σε σχέση με το στιγμιότυπο φορτίου του συστήματος που παραδόθηκε από τον ΔΕΣΜΗΕ για τους σκοπούς της μελέτης. Τα δεδομένα των φορτίων ανά επίπεδο φορτίου συστήματος που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της μελέτης φαίνονται στο Παράρτημα ΣΤ. Το πεδίο «ID» αντιστοιχεί σε κείμενο ενός ή δύο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει τα διαφορετικά φορτία ενός. 10

12 Το πεδίο «Κατάσταση» παίρνει τιμή «1» εφόσον το φορτίο είναι «εντός λειτουργίας», και τιμή «0» εφόσον το φορτίο είναι «εκτός λειτουργίας». Πρέπει να σημειωθεί ότι στη μελέτη λαμβάνονται υπόψη μόνο τα φορτία που έχουν Κατάσταση «1». Το πεδίο «Συνδεδεμένο φορτίο?» παίρνει τιμή «Υ» εφόσον το φορτίο συνδέεται σε ζυγό που είναι συνδεδεμένος (με τύπο ίσο με 1 ή 2 ή 3), και τιμή «Ν» εφόσον το φορτίο συνδέεται σε ζυγό που είναι απομονωμένος (με τύπο ίσο με 4). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορτία των ζυγών που συνδέονται σε απομονωμένους ς (Συνδεδεμένο φορτίο = Ν) δε λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη υπολογισμού των κομβικών και ζωνικών συντελεστών. Τέλος, το πεδίο «Τύπος φορτίου» παίρνει την τιμή «FIXED» όταν το φορτίο έχει σταθερή κατανάλωση για όλα τα επίπεδα φορτίου του συστήματος (βλέπε περίπτωση (α) παραπάνω), και την τιμή «PRO-RATA» όταν η κατανάλωση του φορτίου αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση του φορτίου συστήματος (βλέπε περίπτωση (β) παραπάνω). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορτία των ζυγών αποδίδονται στο νοητό σημείο εκκαθάρισης της αγοράς (market point). Επομένως, το άθροισμα των φορτίων των ζυγών συν τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς ισούται με την παραγωγή των μονάδων συν τις εισαγωγές από τις διασυνδέσεις στον αντίστοιχο μετρητή. 7. Υπολογισμός κομβικών συντελεστών Οι κομβικοί συντελεστές κάθε παραγωγής για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος (Συντελεστές Α) υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση (6). Στη συνέχεια, για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος υπολογίζεται η σταθερά κανονικοποίησης των κομβικών συντελεστών, σύμφωνα με τη σχέση (8), προκειμένου να προσαρμοστούν οι υπολογιζόμενες (με βάση τους κομβικούς συντελεστές ) στις πραγματικές. Λαμβάνοντας υπόψη την σταθερά κανονικοποίησης των κομβικών συντελεστών, υπολογίζονται οι αναπροσαρμοσμένοι κομβικοί συντελεστές (Συντελεστές Β), σύμφωνα με τη σχέση (9). Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες του Παραρτήματος Ζ. 8. Ορισμός των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών Για τον ορισμό των Ζωνών Χρέωσης Απωλειών, γίνεται συσχέτιση των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών (Συντελεστές Β) των γειτονικών κόμβων, ώστε να διαπιστωθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση των συντελεστών. Η σύνοψη των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Η. Στη συνέχεια, γίνεται ομαδοποίηση των αναπροσαρμοσμένων κομβικών συντελεστών (Συντελεστές Β) με βάση γεωγραφικά γειτονικούς και συνδεδεμένους κόμβους με παρόμοιες αριθμητικές τιμές συντελεστών, ώστε να προκύψουν οι τελικές Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος μεταφοράς. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ομαδοποίηση των ζυγών του συστήματος είναι τα κάτωθι: α) η γεωγραφική γειτνίαση των ζυγών της ίδιας Ζώνης Χρέωσης Απωλειών, 11

13 β) η απόκλιση των κομβικών συντελεστών της ίδιας Ζώνης Χρέωσης Απωλειών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, και γ) να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερος αριθμός Ζωνών Χρέωσης Απωλειών. Η αποτύπωση του παραπάνω «γεωγραφικού κριτηρίου» (γεωγραφική γειτνίαση) και «ηλεκτρικού κριτηρίου» (γειτνίαση των συντελεστών ) γίνεται με την ακόλουθη μαθηματική σχέση: L L INDEX ( g, z) wel A Freq( L) z arg min GLFg ZLF L (19) w Geo_ Dist( g, z) Όπου: geo 1 x 0 ( x) 0 ά Freq(L) : Η συχνότητα εμφάνισης του επιπέδου φορτίου L, σε ώρες το χρόνο. Geo_Dist(g,z): Η γεωγραφική απόσταση του παραγωγής g από το γεωγραφικό κέντρο της ζώνης z σε m (υπολογίζεται βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων των ζυγών του συστήματος) Α: Συντελεστής κανονικοποίησης του ηλεκτρικού κριτηρίου σε σχέση με το γεωγραφικό (φροντίζει ώστε οι δυο όροι του δεξιού μέλους της (19) να έχουν τις ίδιες περίπου αριθμητικές τιμές). Στην μελέτη Α= wel, w geo : Συντελεστές βάρους του ηλεκτρικού και του γεωγραφικού κριτηρίου, αντίστοιχα. Στην μελέτη wel 0,7 και wgeo 0,3. Διευκρινίζεται ότι το άθροισμα στον πρώτο όρο της (9) εκφράζει την αθροιστική συχνότητα των επιπέδων φορτίου για τα οποία ο κομβικός συντελεστής του κόμβου παραγωγής g είναι πλησιέστερα στον ζωνικό συντελεστή της ζώνης z. Στη μελέτη η ομαδοποίηση των κόμβων σε ζώνες έγινε χειρονακτικά με βάση τα επίδα των κομβικών συντελεστών και τη γεωγραφική γειτνίαση. Ο έλεγχος της ορθότητας της ομαδοποίησης έγινε με βάση τη μαθηματική σχέση (19). Δηλαδή έγινε έλεγχος αν η ζώνη z στην οποία κατετάγει κάθε κόμβος παραγωγής g είναι αυτή που δίνει την ελάχιστη τιμή του INDEX ( g, z ), δηλ. την ελάχιστη συνδυασμένη ηλεκτρική και γεωγραφική απόσταση. Από τον έλεγχο ποέκυψε ότι μόνον ο Πλαστήρας εκφεύγει του κριτηρίου. Το αποτέλεσμα της παραπάνω ομαδοποίησης φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Θ, όπου παρουσιάζονται οι ζυγοί παραγωγής που περιλαμβάνονται σε κάθε Ζώνη Χρέωσης Απωλειών. 9. Υπολογισμός ζωνικών συντελεστών 12

14 Λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες Χρέωσης Απωλειών που ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται υπολογισμός του σταθμισμένου (με την παραγωγή κάθε ) μέσου όρου των κομβικών συντελεστών των ζυγών παραγωγής της Ζώνης, ώστε να προκύψει ο ζωνικός συντελεστής κάθε Ζώνης του συστήματος (Συντελεστές Γ), σύμφωνα με τη σχέση (12). Επίσης, υπολογίζονται οι ανά Ζώνη Χρέωσης Απωλειών και συνολικά, με βάση τους ζωνικούς συντελεστών (Συντελεστές Γ), για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος, σύμφωνα με τη σχέση (13). Οι αυτές αντιστοιχούν στις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς, όπως αποδεικνύεται από τη σχέση (14). Οι τιμές των ζωνικών συντελεστών (Συντελεστές Γ) και των κάθε Ζώνης Χρέωσης Απωλειών του συστήματος για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι. Παρατηρείται ότι για πολλά επίπεδα φορτίου συστήματος οι ζωνικοί συντελεστές της 3 ης, 4 ης και 5 ης Ζώνης Χρέωσης Απωλειών λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται οι σχέσεις (15 α )-(15 β ) για την αναπροσαρμογή των ζωνικών συντελεστών. Μετά την πρώτη εφαρμογή των σχέσεων (15 α )-(15 β ) προκύπτουν ζωνικοί συντελεστές με τιμές μικρότερες ή ίσες της μονάδας για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη δεύτερη επανάληψη της διαδικασίας αναπροσαρμογής. Οι ζωνικοί συντελεστές που έχουν προκύψει είναι οι Συντελεστές Δ, που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι τιμές των αναπροσαρμοσμένων ζωνικών συντελεστών (Συντελεστές Δ) και των αναπροσαρμοσμένων κάθε Ζώνης Χρέωσης Απωλειών του συστήματος για κάθε επίπεδο φορτίου συστήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι. Παρατηρείται ότι οι συνολικές που υπολογίζονται με βάση τους αναπροσαρμοσμένους ζωνικούς συντελεστές ισούνται με τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς. 10. Συμπεράσματα Οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών του συστήματος έχουν προσδιοριστεί ώστε αφενός να αντανακλούν όσο το δυνατόν καλύτερα τη συσχέτιση των κομβικών συντελεστών των γεωγραφικά γειτονικών ζυγών, αφετέρου να απλοποιηθεί η διαδικασία χρέωσης των με χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων Ζωνών Χρέωσης. Από την ανάλυση των ζωνικών συντελεστών πριν την αναπροσαρμογή προκύπτει ότι η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα σε μικρά και μεσαία φορτία συστήματος, και η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας κοντά στην Αττική είναι οι περιοχές η έγχυση στις οποίες είτε βοηθά τη μείωση των του συστήματος μεταφοράς είτε δημιουργεί αμελητέες (δηλαδή, οι αντίστοιχοι ζωνικοί συντελεστές είναι κοντά στο 1). Από την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται ότι κυρίως η περιοχή της Θράκης αλλά και η περιοχή της Μακεδονίας δημιουργούν τις μεγαλύτερες στο σύστημα μεταφοράς. Αυτό οφείλεται αφενός στο ασθενές δίκτυο στην περιοχή της Θράκης, αλλά και στη μεγάλη συγκέντρωση παραγωγικού δυναμικού στην περιοχή της Μακεδονίας. Οι ζωνικοί συντελεστές αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να μη λαμβάνουν τιμές μικρότερες ή ίσες του ένα για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος. Μετά τα βήματα της διαδικασίας αναπροσαρμογής, οι που υπολογίζονται με βάση τους αναπροσαρμοσμένους ζωνικούς συντελεστές ισούνται με τις πραγματικές του συστήματος μεταφοράς. 13

15 Οι κομβικοί και ζωνικοί συντελεστές που έχουν υπολογιστεί αντανακλούν την τωρινή πραγματική κατάσταση, όπως έχει αποτυπωθεί από τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη με υπόδειξη του ΔΕΣΜΗΕ. Ωστόσο, παρότι η πρόβλεψη του Άρθρου 50 του ΚΔΣ&ΣΗΕ αναφέρει ενημέρωση των συντελεστών κάθε δύο χρόνια, ο υπολογισμός και η ενημέρωση των κομβικών και ζωνικών συντελεστών πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει σημαντικά κάποιο από τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, όπως η σημαντική αλλαγή της τοπολογίας του συστήματος μεταφοράς (π.χ. νέες γραμμές μεταφοράς ή διεθνείς διασυνδέσεις), η ένταξη νέων μονάδων παραγωγής ή η αποξήλωση παλαιών μονάδων. 11. Αναφορές [1] Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ). Διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (www.rae.gr) [2] Gross, G; Shu T.; A loss allocation mechanism for power system transactions, Bulk Power System Dynamics and Control IV, Santorini, Grecce 1998, pp [3] G. Gross and S. Tao, A physical-flow-based approach to allocating transmission losses in a transaction framework, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 15, no. 2, May [4] da Silva, A.M.L.; de Carvalho Costa, J.G.; Transmission loss allocation: I. Single energy market, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, Iss. 4, Nov. 2003, pp [5] Menezes, TV; Castro, MS; da Silva, LCP; A comparative analysis of AC and DC incremental methods for transmission loss allocation, ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS Vol. 34, Iss. 5, May 2006, pp [6] J. Conejo, J. M. Arroyo, N. Alguacil, and A. L. Guijarro, Transmission loss allocation: A comparison of different practical algorithms, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 3, August [7] F. D. Galiana, A. J. Conejo, and I. Kockar, Incremental transmission loss allocation under pool dispatch, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 1, February [8] Caramanis, M.C.; Roukos, N.; Schweppe, F.C.; WRATES: a tool for evaluating the marginal cost of wheeling, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 4, Iss. 2, May 1989, pp

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Δεδομένα ζυγών συστήματος Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα των ζυγών του συστήματος, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη υπολογισμού των κομβικών και ζωνικών συντελεστών. Πίνακας Α.1. Δεδομένα ζυγών συστήματος Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος Ζυγός 15 Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος DIDIMOTE ORYC.AMY ORESTIAD ORYC. NP ALEXANDR PLATAMON KECHROS VERIA KOMOTINI MAKRYXOR IASMOS SKYDRA KAVALA N. PELLA KERVEROS NAOUSA PATRIARC VOYNAINA XANTHI チGIA LAR EPVA LARISA FILIPPOI LARISA DRAMA LARISA CHART.DR VOLOS SIDIROCA VOLOS VP NIKITI VOLOS MOUDANIA AGET VOL VAVDOS LAFKOS STAGEIRA CHAL.THE AMFIPOLI STEFANOV SCOLARI DOMOKOS THESS_K FARSALA SERRES SPERCHIA KILKIS ALMYROS AXIOUPOL STYLIDA TITAN TH ACHLADI LITI KALAMPAK THESS_ TRIKALA KASSANDR KARDITSA POLICHNI LEODARI GEFURA KORWNIA KERAMOTI SCHIMATA DOXA YLIKI BOTSARIS THIVA BOTSARIS KOPAIDA N.ELVETI LIVADIA N.ELVETI ATALADI EVOSMOS CHALKID T2THES PSACHNA T1THES CHALKID SEDENOR CHALK TS ALEXANRI AGET AL GREBENA AMFISSA KOZANI AMFIKLIA ELASSONA チCHARN

17 EORDAIA Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος チCHARN Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος N. IONIA KARACH N. IONIA AETOLIKO OL.CHOR TRICHONI KORIDALL GIANNEN AEGALEO GIANNEN AEGALEO HGOUMENI AG. STEF KERKYRA KALAMOS KERKYRA PSYCHIKO AG.VASIL PSYCHIKO MESSOGI ELEFTHER DOLIANA ELEFTHER N.SMYRNI SPATA N.SMYRNI VARI INOFYTA AISAG G TITAN VO F. DELTA P.MELLAS PEIRAIAS P.MELLAS PEIRAIAS SINDOS KALITHEA KATERIN KALITHEA K LARISA ELEFSINA K LARISA MEGARA LAMIA ELDA LARKO ELL.CHAL LARKO ASPROPYR ALOUMINI CHALYVOU ALOUMINI AG.THEOD N.CHALKI SALAMINA N.CHALKI NAYPIGIA N. MAKRI ARGOS N. MAKRI KRANIDI ROUF METHANA ROUF ASTROS PSYCHIK XYLOKAST PSYCHIK AEGIO PALLIN K SPARTH PALLIN K AHLADOK ELLINIKO MOLAI ELLINIKO TRIPOLI VRILISIA MEGALOP VRILISIA KALAMAT MARKOPOU DIDYMA PAGRATI PANAHAIK PAGRATI PATRA ARISTEID PATRA ARISTEID PATRA N.SMYRN TITAN PA N.SMYRN KYPARISS KORINTHO LECHENA PYRGOS PATRA BZ MAROUSI PYLOS MAROUSI LAPPAS DIDIMOTE AMALIADA AMORIO_T SPARTI ORESTIAD

18 VELO P1DIDIMO Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος Ζυγός 17 Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος KOMOT TH CHART.DR P1PROVAT SIDHR/RO PROVATON NIKITI ALEXANDR MOUDANIA K_ΝSANTA MOUDA T KECHROS MOUDA T KECHR T MOUDA T KECHR T MOUDA T BABAESKI VAVDOS KOMOTINI STAGEIRA IASMOS T1_AMFIP KAVALA T3_AMFIP SAPKA T AMFIPOLI SAPKA T AMFIP_ヤ KAVAL T AMFIP_ヤ KAVAL T AMFIP_ヤ KERVEROS SCHOLARI SAPKA SCHOL_T KERVE T SCHOL_T KERVE T SCHOL_T ZARKAD_ヤ T4 THESS ZARKAD_ヤ K_THESS PATRIAR K_THESS PATRIA T T6 THESS T1PARAN T5 THESS XANTHI T1 THESS EPVA T4 THESS ナPVA_ヤ SERRES ナPVA_ヤ T2 THESS T1KERAMO KILKIS T2KERAMO AXIOUPOL FOSFORIK AXIOUP_T FOSFOR_T AXIOUP_T OSE POL TITAN OSE AGC LHTH FILIPP T T1TITAN FILIPP T T1TITAN FILIPP T LHTH T FILIPP T LHTH T FILIPPOI T3TITAN ENELCO T4TITAN T1-FILIP T5TITAN FILIPPOI T6TITAN FILIP T THES_ T2-FILIP THES10T ENEL1 G THES10T ENEL1 G THES10T ENEL1 G KASSANDR PARANEST KYT_THES KOMOT G KYT_THES KOMOT G POLYXNH DRAMA POLYXNT KOMOT G POLYXNT

19 T1CHARTO P.MEL1XI DRAMA T P.MEL2XI Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος Ζυγός 18 Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος T1 MEL PLATA G MEL GIOUGKOS OSE TAP BOULGARI OSE TAP GREVENA GEFURA GREVENA OSE TAP GREVENA GEFUR T KOZANI T GEFUR T KOZANI T KERAMOTI KOZANI MAGIKO ILARION MAGIKO ELASSONA MAGIKO ELASSONA DOXA ILARI G BOTSARIS ILARI G BOTSARIS ELASSONA N.ELBETI TAP P N.ELBETI PTOLEM ELPE PTOLEM EVOSMOS EORDAIA ELPE G AMYNTAIO T2QES T1-AMYNT ELPE G AMYNT G T1QES AMYNT G EKO AMYN.P EKO AMYN.P T4 THESS AMYNTAI T2EKO AMYNTAI T1EKO AMYNT T T4EKO AMYNT T SIDENOR ORYC. AM H. STEEL FLORINA SINDOS AMYNTAIO SINDOS AMYN.P SINDO T AMYN.P SINDO T AMYN.P ALEXANDR AMYN.P KAL.ELBE AG.DIMIT TAP.ELBE AG.DIM TAP.ELBE AGDIM G ELB_TAP AGDIM G TAP.ELBE AGDIM G TAP.ELBE AGDIM G ZARKADIA AGDIM G THISAVRO KARDIA K THISA G KARDIA K NEVROKOP KARDIAT NEVROK T KARDIAT THISA G KARD G PLAT/SI KARD G THISA G KARD G PLATA G KARD G THESS I T2-KARDI THESS I KARDIA

20 Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος Ζυγός Όνομα Ονομαστική τάση [kv] Τύπος KARDIA MAKR_TAP KARDIA SFIKI G T3-KARDI SFIKI G T1-KARDI SFIKI G ORYC.5 T AG.DHMHT ORYC.6 T AG.DHMHT PTOL. P AG.DHMHT ORYC N.P MABE TAP ORYC N.P MABE ORYC N.P ORUCEIA ORYC N.P SERBIA KASTORIA AGRAS AZOTO AGRAS G AZOTO AGRAS_T PTOLEMAI AGRAS_T PTOLEMAI SKUDRA PTOLEMG SKUDRA T PTOLEMG SKUDRA T PTOLEMG N.PELLA PTOLEMG NAOUSA LIPTOL EDESSAIO LIPTOLG EDESS G LIPTOL EF.AG.D LIPTOLG EF.AG.DT PTOLEM EF.AG.DT PTOLEM ASWMATA PTOLEM ASOMA G PTOLEM ASOMA G MAKROCWR BOUNAINA KARDIA P BOUN.TAP KARDIA P BOUN.TAP POLUFUT AHS_FLWR POLUFUT AHS_FLW POLUF G AHS_FTAP POLUF G FLORING POLUF G BITOLA SFHKIA T ALBANIA SFHKIA T LARISA K MAKRO G T2-LARIS KATERINH LARISA K MAKRO G LARISA K KATERINH T4-LARIS MAKRO G T3-LARIS PLATAMWN T1-LARIS OSE AGIA LAR AIGIN T LARISA PLATAMWN LARIS4? PLATAMWN LARIS4? BEROIA LARISA MAKR.TAP LARISA SFHKIA LARISA MAKRYXWR BOLOS MAKR_TAP BOLOS1 T

Καθηγητής, Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. Τηλ: 2310 996383, 6972 872962 e-mail: bakiana@eng.auth.

Καθηγητής, Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. Τηλ: 2310 996383, 6972 872962 e-mail: bakiana@eng.auth. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Τι είναι τα ΣΗΕ; Σχηµατική παράσταση (µονογραµµικό διάγραµµα) Φορτίο Γεννήτρια Γεννήτρια Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξοπλισµός (συνιστώσες) Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Εισαγωγή Τι είναι τα ΣΗΕ; Σχηματική παράσταση (μονογραμμικό διάγραμμα) Φορτίο Γεννήτρια Γεννήτρια Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξοπλισμός (συνιστώσες) Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Αθήνα, εκέµβριος 2009

Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Αθήνα, εκέµβριος 2009 Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Αθήνα, εκέµβριος 2009 Έκθεση ηµόσιας ιαβούλευσης επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 2 (powerworld): ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8 ΖΥΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κυρίαρχος Διεθνής Οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 11: Η ημιτονοειδής διέγερση Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργασία 2 η : Χρήση του λογισμικού Neplan για τον υπολογισμό ρευμάτων βραχυκύκλωσης κατά IEC ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf.

max P...22 http://www.rae.gr/k7/codes/code_eng.pdf. [2] Νόµος 2773/1999, http://www.desmie.gr/up/files/2773_99.pdf. Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΕ Α ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΕ Α ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΕ Α ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ασκηση 1 Για το σύστημα δύο ζυγών του Σχήματος 1 δίνονται: ΓΡΑΜΜΗ: αγωγιμότητα σειράς: y12 = g12 + j b12 = 1 j10p. u. εγκάρσια αγωγιμότητα: ys12 = j bs12 = 0 ΖΥΓΟΣ 1 (Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ Μάθημα ασκήσεων 6: Μακριά γραμμή μεταφοράς -Τετράπολα Λαμπρίδης Δημήτρης Ανδρέου Γεώργιος Δούκας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή

Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή Σχόλια συμμετεχόντων Σχόλια-Αξιολόγηση ΡΑΕ Αποδοχή [Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)]: Ζητήθηκε διευκρίνιση ως προς το σημείο 2β της μεθοδολογίας, ήτοι το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα 9/5/0 Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Συνολικά οι απώλειες πυρήνα εκφράζονται στο ισοδύναμο κύκλωμα του μετασχηματιστή με τη χρήση μιας εγκάρσιας ωμικής αντίστασης: I R jx jx R I + + jx ϕ R C N N Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων HMY Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Δρ. Σταύρος Ιεζεκιήλ ezekel@ucy.ac.cy Green Park, Γραφείο Τηλ. 899 Διάλεξη Από την προηγούμενη διάλεξη Στο ΗΜΥ θα επικεντρωθούμε σε γραμμικά και συγκεντρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Μέτρηση και Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power Factor) Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 10 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ

ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 007 Ηλίας Κυριακίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται τα φορτία του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων, όπως ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ενότητα 9: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ Αριστείδης Νικ. Παυλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ-Η. Δεκέμβριος Αριθμός Έκθεσης 08/2016

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ-Η. Δεκέμβριος Αριθμός Έκθεσης 08/2016 ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ-Η Δεκέμβριος 2016 Αριθμός Έκθεσης 08/2016 Οποιαδήποτε αλληλογραφία για το παρόν έγγραφο να αποστέλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 2 Ροή ισχύος και ρύθμιση τάσης σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 Κατανεμημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Νικ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2008 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ INT01. ΧΡΟΝΟ-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ INT01. ΧΡΟΝΟ-ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ονομασία δείκτη Χρονο-απόσταση μεταξύ Πόλεων και Τερματικών Σταθμών Κωδικός Ορισμός Τυπική Μορφή Μονάδες Μέτρησης Χωρική Αναφορά Συχνότητα Μέτρησης Σκοπιμότητα Στόχοι πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά!

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! Our philosophy Γνωρίστε το μεγαλύτερο όμιλο πλακιδίων και ειδών υγιεινής στην Ελλάδα Η PORCELANA, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων XATZHΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (MWh)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (MWh) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες κ.κ.πετσίνης 210 9466888 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 681 Εκτίμηση κατάστασης II (AC Εκτίμηση κατάστασης)

ΗΜΥ 681 Εκτίμηση κατάστασης II (AC Εκτίμηση κατάστασης) ΗΜΥ 68 Εκτίμηση κατάστασης II AC Εκτίμηση κατάστασης Δρ Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ηλίας Κυριακίδης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή φορτίων χώρου

Περιοχή φορτίων χώρου 1. ΔΙΟΔΟΙ (ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 1.1. Γενικά Η δίοδος αποτελείται από έναν ημιαγωγό τύπου «p» (φορείς πλειονότητας: οπές) και έναν ημιαγωγό τύπου «n» (φορείς πλειονότητας: ηλεκτρόνια). Γύρω από την επαφή

Διαβάστε περισσότερα

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας τριφασικός μετασχηματιστής Dyn11, με ονομαστική ισχύ 20kVA, και ονομαστικό λόγο τάσεων 6000V/400V, παρουσιάζει τις παρακάτω ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις: R1=15Ω, X1=20Ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος

Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Πρόλογος Σ κοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη του μαθήματος «Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα