Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Η SOLIDUS σας επισηµαίνει ότι : Το παρόν βιβλίο συντήρησης είναι αναπόσπαστο τµήµα της ΕΑΦ ΣΣ και συνοδεύει τον µηχανισµό σε όλη τη διάρκεια χρήσης του και σε οποιαδήποτε µετακίνηση του, όπως επισκευή εκτός χώρου λειτουργίας. Το παρόν βιβλίο συντήρησης πρέπει να είναι πάντα διαθέσιµο σε περίπτωση ελέγχου από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών. Το παρόν βιβλίο συντήρησης πρέπει να συµπληρώνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό, τόσο κατά την αρχική εγκατάσταση του µηχανισµού, όσο και µετά από οποιαδήποτε περίπτωση επέµβασης του για αποκατάσταση βλάβης. Ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός πρέπει να επίδειξει την ΝΟΜΙΜΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, η οποία φέρει σφραγίδα του Υπ.Οικονοµικών και αναγράφει την περίοδο ισχύς της. εν επιτρέπεται η έκδοση και η σήµανση στοιχείων της ΕΑΦ ΣΣ εάν δεν έχει προηγηθεί η δήλωση έναρξης λειτουργίας στην αρµόδια.ο.υ. και η θεώρηση του παρόντος βιβλίου συντήρησης. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου συντήρησης προβλέπεται η επιβολή προστίµου από την αρµόδια.ο.υ. του κατόχου του µηχανισµού καθώς και η διαδικασία για την αντικατάσταση του παλαιού λόγω απώλειας. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της SOLIDUS ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥAΣΤΗ SOLIDUS ΕΠΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ.Ο.Υ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.Ο.Υ. Λ.ΑΘΗΝΩΝ 360 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΪ ΑΡΙ ΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ FAX ΠΟΛΗ FAX ΤΑΧ.ΚΩ. ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΗΜ ΤΥΠΟΣ : SOLIDUS SBOX AΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α ΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ EAΦ ΣΣ : 15EZT 359/ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ : 1 Όταν η ΕΑΦ ΣΣ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας (θέση ON) : < 1.5W 2 Όταν η ΕΑΦ ΣΣ κάνει αριθµητικές πράξεις : < 2.0W 3 Όταν η ΕΑΦ ΣΣ εκτυπώνει : < 9W ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 9V DC ΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ : V AC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : Hz ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : 0 45 ºC ΥΓΡΑΣΙΑ : % ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΗΜ : Μηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ Καλώδιο σύνδεσης ΕΘΕ Καλώδιο σύνδεσης ΘΑΦΜ Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλίο Συντήρησης & Επισκευής CD Εγκατάστασης Λογισµικού Υποστήριξης Εξωτερικό τροφοδοτικό 9V DC ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΗΜ: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

3 Ο ΗΓΙΕΣ : Φύλαξη θερµικού χαρτιού SOLIDUS 2006 Οδηγίες για φύλαξη χαρτιού (θερµικού εκτυπωτή) : Χρησιµοποιείτε µόνο το χαρτί µε τις προδιαγραφές της SOLIDUS ΕΠΕ (Θερµικό χαρτί πλάτους 57 χιλ.). Μην το βγάζετε από την συσκευασία του παρά µόνο όταν θα το χρησιµοποιήσετε. Αποφύγετε την ζέστη. Οι θερµικές χαρτοταινίες πρέπει να φυλάσσονται σε χώρους σκιερούς, µε θερµοκρασία έως 30 ºC και υγρασία έως 80%. Αποφύγετε υγρά και µέρη µε σκόνη για φύλαξη και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Το κείµενο που θα γραφτεί στο χαρτί µπορεί να αλλοιωθεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες : Έκθεση σε υψηλή υγρασία και θερµοκρασία. Απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Επαφή µε κόλλα. ιαλυτικό ή χαρτί που µόλις έχει φωτοτυπηθεί. Ζέστη που έχει προκληθεί µε τριβή. Επαφή µε λαστιχένια γόµα ή µε κολλητική ταινία ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ Αθροιστής Μέγιστη Τιµή Βλαβών Μνήµης Εργασίας CMOS Error Αλλαγών Λεκτικών Επωνυµίας Κατόχου.. 18 Καταγραφής προσβάσεων επεµβάσεων Τεχνικού ΠΑΗΨΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΑΝΑ Ζ ) ΗΦΑΣΣ - Ζ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΘΕ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Φ.Μ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

4 ΕΓΓΥΗΣΗ SOLIDUS 2006 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. O κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός µε τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και δεν παραβιάζει µε κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. 2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και η τεχνική που εφαρµόστηκε στην κατασκευή του εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του. 3. Η εγγύηση παρέχεται στον νόµιµο κάτοχο χρήστη του µηχανισµού, για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία της πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού και αφορά επίσης την ύπαρξη ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων και την εξασφάλιση υποδοµής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και την επαναφορά σε οµαλή λειτουργία του µηχανισµού µε δαπάνες του χρήστη. 4. Ειδικά για την περίοδο ενός (1) χρόνου από την ηµεροµηνία της πρώτης αγοράς του Μηχανισµού, η εγγύηση προς τον νόµιµο κάτοχο του ΦΗΜ αφορά και την δωρεάν επισκευή και παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και στην αντικατάσταση ολόκληρου του µηχανισµού στην περίπτωση που η βλάβη ή η κακή λειτουργία του οφείλεται σε ελαττώµατα ή κακή κατασκευή ή προγραµµατισµό. 5. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού οφείλεται σε κακή χρήση ή σε εξωτερικές επεµβάσεις µε οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλοίωσης ή παραποίησης του τύπου ή του αριθµού µητρώου ή του αριθµού έγκρισης καταλληλότητας του µηχανισµού. Υπογραφή Πωλητή Υπογραφή Αγοραστή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

5 Ο ΗΓΙΕΣ : Έκδοση ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων ( ΗΦΑΣΣ Z) Πιέστε το πλήκτρο / 4 φορές και µετά το πλήκτρο Z Στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΛΤΙΟ ΗΦΑΣΣ Ζ [C] [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] Πιέζοντας το πλήκτρο C ή το πλήκτρο OXI ακυρώνεται η διαδικασία έκδοσης του δελτίου ενώ πιέζοντας το πλήκτρο ΝΑΙ εκτυπώνεται το δελτίο. Αν δεν υπάρχουν υπογραφές ηµέρας θα εµφανιστεί στην οθόνη : ΥΠΟΓΡ. ΗΜΕΡΑΣ=0 [C] [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] Ο χρήστης ειδοποιείται ότι δεν υπάρχουν υπογραφές στη συγκεκριµένη ηµέρα και η ΕΑΦ ΣΣ περιµένει απο τον χειριστή το πλήκτρο που θα της δηλώσει την συνέχιση ή όχι της διαδικασίας. Ο ΗΓΙΕΣ : Έκδοση Συνόψεων Υπογραφών Ηµέρας ( ΣΥΜ). Πιέστε το πλήκτρο Στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΛΤΙΟ ΣΥΜ [C] [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] Πιέζοντας το πλήκτρο C ή το πλήκτρο OXI ακυρώνεται η διαδικασία έκδοσης του δελτίου ενώ πιέζοντας το πλήκτρο ΝΑΙ εκτυπώνεται το δελτίο. Αν δεν υπάρχουν υπογραφές ηµέρας θα εµφανιστεί στην οθόνη : ΥΠΟΓΡ. ΗΜΕΡΑΣ=0 Ο χρήστης ειδοποιείται ότι δεν υπάρχουν υπογραφές στη συγκεκριµένη ηµέρα και αµέσως στην οθόνη εµφανίζεται : -ΟΚ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

6 Ο ΗΓΙΕΣ : Έκδοση ελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων από Ζ έως Ζ. Πιέστε το πλήκτρο Π Α. Στην οθόνη εµφανίζεται : ΑΠΦΜΗΣ ΑΠΟ-ΕΩΣ [C] [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] Πιέζοντας το πλήκτρο C ή το πλήκτρο OXI ακυρώνεται η διαδικασία έκδοσης του δελτίου ενώ πιέζοντας το πλήκτρο ΝΑΙ εκτυπώνεται το δελτίο. Πατώντας το πλήκτρο NAI, στην οθόνη : ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ Ζ: Πληκτρολογούµε τον αρχικό αριθµό Ζ, 1 και στην οθόνη εµφανίζεται : ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ Ζ: 1 Πιέζουµε το πλήκτρο και στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟ Ζ: Πληκτρολογούµε τον τελικό αριθµό Ζ, 3 0 και στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟ Ζ: 30 Πιέζουµε το πλήκτρο και στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟ Ζ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΦΜΗΣ ενώ ταυτόχρονα πραγµατοποιείται η εκτύπωση του ελτίου ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

7 Ο ΗΓΙΕΣ : Έκδοση ελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων από Ηµεροµηνία έως Ηµεροµηνία. Πιέστε το πλήκτρο Π Η. Στην οθόνη εµφανίζεται : ΑΠΦΜΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. [C] [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] [C] [ΝΑΙ] [ΟΧΙ] : Πλήκτρα χειρισµού. Πιέζοντας το πλήκτρο C ή το πλήκτρο OXI ακυρώνεται η διαδικασία έκδοσης του δελτίου ενώ πιέζοντας το πλήκτρο ΝΑΙ εκτυπώνεται το δελτίο. Πατώντας το πλήκτρο NAI, στην οθόνη : ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πληκτρολογούµε την αρχική ηµεροµηνία : 01 (Ηµέρα) το πλήκτρο /, 01 (Μήνας) το πλήκτρο /, 2006 (Έτος) το πλήκτρο και στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πληκτρολογούµε την τελική ηµεροµηνία : 31 (Ηµέρα) το πλήκτρο /, 12 (Mήνας) το πλήκτρο /, 2006 (Έτος) το πλήκτρο Πιέζουµε το πλήκτρο και στην οθόνη εµφανίζεται : ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΦΜΗΣ 31/12/06 ενώ ταυτόχρονα πραγµατοποιείται η εκτύπωση του ελτίου ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

8 Ο ΗΓΙΕΣ : Ανάγνωση εδοµένων της Φορολογικής Μνήµης µέσω Σειριακής Θύρας και χρήση Η/Υ. Η Ανάγνωση της Φορολογικής Μνήµης πραγµατοποιείται µε την χρήση του προγράµµατος FMI-SBOX.exe. ΠΡΟΣΟΧΗ : Τερµατίστε την λειτουργία του λογισµικού υποστήριξης και αποσυνδέστε το καλώδιο από την θύρα ΕΘΕ. Θα επανασυνδέσετε το καλώδιο στην θύρα ΕΘΕ και θα εκτελέσετε ξανά το λογισµικό Υποστήριξης µετά το τέλος της Ανάγνωσης της Φορολογικής Μνήµης. Σύνδεση της ΕΑΦ ΣΣ µε τον Η/Υ : Στην πίσω πλευρά της ΕΑΦ ΣΣ υπάρχει θύρα µε την ένδειξη ΘΑΦΜ. Εκεί τοποθετείται η µια πλευρά του σειριακού καλωδίου και η άλλη πλευρά τοποθετείται στην σειριακή θύρα του Η/Υ (COM 1 ή COM 2). Εκτελούµε το πρόγραµµα FMI-SBOX.exe το οποίο συνοδεύει την ΕΑΦ ΣΣ και επιλέγοντας ανάγνωση, µεταφέρονται τα δεδοµένα από την Φορολογική Μνήµη του µηχανισµού. Μετά την επιτυχή ανάγνωση των δεδοµένων της ΦΜ, πατώντας Aποθήκευση, δηµιουργούνται στην επιφάνεια εργασίας των Windows, 2 αρχεία : 1. Το αρχείο µε όνοµα : τον αριθµό µητρώου της ΕΑΦ ΣΣ κενό ΑΠΦΜΣ.txt, τα περιεχόµενα του οποίου είναι ίδια µε την εκτύπωση της Αναλυτικής Αναφοράς Περιόδου Φορολογικής Μνήµης. 2. Το αρχείο µε όνοµα : τον αριθµό µητρώου της ΕΑΦ ΣΣ κενό ΦΜ.txt, τα περιεχόµενα του οποίου έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

9 ΕΝΟΤΗΤΑ A ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

10 ΣΥΝ ΕΣH ΕΑΦ ΣΣ ΜΕ ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ Η/Υ SOLIDUS 2006 Η σύνδεση του µηχανισµού και του Η/Υ επιτυγχάνεται µέσω καλωδίου mini USB. Στην µπροστινή πλευρά της ΕΑΦ ΣΣ υπάρχει θύρα µε την ένδειξη ΕΘΕ. Εκεί συνδέουµε την µια πλευρά του USB καλωδίου και την άλλη στην USB θύρα του Η/Υ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες εγκατάστασης και χειρισµού, περιγράφονται στο βιβλίο Οδηγιών χειρισµού της ΕΑΦ ΣΣ. Οι ελάχιστες προδιαγραφές του Η/Υ στον οποίο µπορεί ανα γίνει εγκατάσταση του λογισµικού είναι : Επεξεργαστής Pentium ΙΙΙ 1GHz ή αντίστοιχος. 256MB RAM 40GB σκληρός δίσκος. Κάρτα γραφικών µε ανάλυση 800 x 600. Οδηγός CDROM για την εγκατάσταση του λογισµικού. Ελεύθερη θύρα USB. Ελεύθερος χώρος στο δίσκο 10MB για την εγκατάσταση του προγράµµατος. Ελεύθερος χώρος στο δίσκο για την αποθήκευση των δεδοµένων. Εκτυπωτής µε εγκατεστηµένο πρόγραµµα οδήγησης. Λειτουργικό σύστηµα Μιcrosoft Windows, εκδόσεις 98SE/Me/NT Server ή Workstation/2000 Professional ή Server/XP/2003. Το λογισµικό έκδοσης στοιχείων (παραστατικών) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Να είναι εφαρµογή Windows η οποία εκτυπώνει σε εκτυπωτή ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο λειτουργικό σύστηµα και είναι φυσικά συνδεδεµένος στον Η/Υ ή εφαρµογή DOS η οποία λειτουργεί οµαλά σε Dos under Windows και εκτυπώνει σε µορφή κειµένου στις θύρες του Η/Υ (LPT,COM) σε εκτυπωτή ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο λειτουργικό σύστηµα και είναι φυσικά συνδεδεµένος στον Η/Υ. 2. Nα είναι εφαρµογή UNIX, Linux ή άλλου λειτουργικού συστήµατος η οποία εκτυπώνει οµαλά σε δικτυακό εκτυπωτή συνδεδεµένο σε Η/Υ µε Windows στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µηχανισµός και το λογισµικό Τύπου Α ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

11 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Λογισµικό Υποστήριξης (ΤΥΠΟΥ Α) SOLIDUS SBOX SOLIDUS 2006 BEBAIΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό τύπου Α, υποστήριξης και συνεργασίας µε την ΕΑΦ ΣΣ η οποία έχει λάβει άδεια καταλληλότητας, λειτουργεί απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αρ.πρωτοκόλλου. Η παρούσα ΕΑΦ ΣΣ και το ανωτέρω συνοδευτικό µε αυτήν λογισµικό τύπου Α, βεβαιώνεται ότι εγκαταστάθηκε και λειτουργεί µε το λογισµικό έκδοσης στοιχείων µε τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑΣΙΑ : AΡ.ΕΚ ΟΣΗΣ (VERSION) : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Ηµεροµηνία : / / 200 Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εταιρεία... Όνοµα... Επώνυµο... Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας... Αρ.Ζουµπά... Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

12 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 1 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

13 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 2 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

14 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 3 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

15 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 4 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

16 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 5 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

17 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΦΥΛΛΟ 6 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

18 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 7 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

19 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 8 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

20 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 9 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

21 Eγκατάσταση ΕΑΦ ΣΣ SBOX µε Πιστοποιηµένο Λογισµικό τύπου Β: ΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β SOLIDUS 2006 ΦΥΛΛΟ 10 Η SOLIDUS ΕΠΕ βεβαιώνει ότι το ανωτέρω λογισµικό έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε την ΕΑΦ ΣΣ, έχει ελεγχθεί και πιστοποιείται ότι λειτουργεί και συνεργάζεται µε την ανωτέρα ΕΑΦ ΣΣ απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές περί ΕΑΦ ΣΣ και δεν παρακάµπτει µε κανένα τρόπο την ασφάλεια των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Η εν λόγω δεσµευτική διαβεβαίωση πιστοποίηση έχει κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία ελέγχου φορολογικών µηχανισµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε : Αρ.Πρωτοκόλλου :... Στοιχεία Κατασκευαστή του Λογισµικού : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ (Ο ΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ) Τ.Κ / ΠΟΛΗ Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ.Ο.Υ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Τρέχον αριθµός έκδοσης (VERSION) : Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ηµεροµηνία : Εταιρεία / / Όνοµα Επώνυµο Αρ. ελτίου Αστυν. Ταυτότητας Αρ.Ζουµπά Υπογραφή Τεχνικού (και σφραγίδα µε τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία εργάζεται) Ο κάτοχος της ΕΑΦ ΣΣ (Υπογραφή - Σφραγίδα) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

22 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

24 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ SOLIDUS 2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.Ο.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. ΠΟΛΗ FAX ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: / / 200 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: / / 200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Νο ΗΜ/ΝΙΑ / / 200 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Νο ΗΜ/ΝΙΑ / / 200 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣ./ΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ Νο ΗΜ/ΝΙΑ / / 200 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΟΥΜΠΑ ΑΡ. ΕΛΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

26 ΑΛΛΑΓΗ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ SOLIDUS 2006 Νο:1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ..Ο.Υ..Ο.Υ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΗΛ. ΤΗΛ. FAX FAX ΑΛΛΑΓΗ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Νο:2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ..Ο.Υ..Ο.Υ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΗΛ. ΤΗΛ. FAX FAX ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

27 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ SOLIDUS 2006 No:1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ..Ο.Υ..Ο.Υ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΗΛ. ΤΗΛ. FAX FAX ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ κ.λ.π.)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ : ΑΠΟ :... ΕΩΣ :... ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΘΕΝΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΦ ΣΣ ΗΦΑΣΣ Ζ : Ο ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ΝΕΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ΦΟΡ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΟΥ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

28 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ SOLIDUS 2006 No:2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ..Ο.Υ..Ο.Υ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΗΛ. ΤΗΛ. FAX FAX ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ κ.λ.π.)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ : ΑΠΟ : ΕΩΣ :... ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΘΕΝΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΦ ΣΣ ΗΦΑΣΣ Ζ : Ο ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ΝΕΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ΦΟΡ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΟΥ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

29 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ SOLIDUS 2006 No:3 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ..Ο.Υ..Ο.Υ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΑΧ.ΚΩ. ΤΗΛ. ΤΗΛ. FAX FAX ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ κ.λ.π.)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ : ΑΠΟ : ΕΩΣ :... ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚ ΟΘΕΝΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΦ ΣΣ ΗΦΑΣΣ Ζ : Ο ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ΝΕΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΧΡΗΣΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) Ο ΦΟΡ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΟΥ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

30 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦ ΣΣ SOLIDUS 2006 Ο κάτωθι υπογεγραµµένος.... εξουσιοδοτηµένος τεχνικός της εταιρείας..... δηλώνω υπεύθυνα ότι ο φορολογικός µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ παρεδόθη και λειτουργεί κανονικά, κατόπιν αντικατάστασης της παλαιάς φορολογικής µνήµης µε αρχικό αριθµό µητρώου..... µε νέα και νέο αριθµό µητρώου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΟΥΜΠΑ ΑΡ. ΕΛΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

31 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) SOLIDUS 2006 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ηµεροµηνία: / / 20 Ο ηλών (4) (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

32 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ SOLIDUS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

33 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ SOLIDUS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

34 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ SOLIDUS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

35 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ SOLIDUS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

36 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ SOLIDUS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

37 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

38 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

39 ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ No. 1 ΣΕΛ1/3 ΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (συµπληρώνεται από τον χρήστη) Ηµεροµηνία: Ώρα: Περιγραφή Βλάβης: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ: ΚΩ. ΑΡΙΘ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ: A.Φ.Μ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΟΧΗ : Τ.Κ : ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ: Α..Τ.: ΤΗΛ : ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ Φ.Τ.Μ. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ηµεροµηνία: Ώρα: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ηµεροµηνία: Ώρα: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ηµεροµηνία: Ώρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Φ.Τ.Μ. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ηµεροµηνία: Ώρα: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ SOLIDUS SBOX

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους».

«Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Νοεµβρίου 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1092819/366/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1257 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ QMP 52 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Εγκρ. Υπουργείου Οικονομικών: 15DCB511/17.12.2013 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/12-05-2009

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15 ΠΦ 410/12-05-2009 ΠΑΓΚΑΛΙ ΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ www.pagalidis.gr e-mail : pagalidi@otenet.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CASh 2300 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα