ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας: 30200, Μεσολόγγι Τηλέφωνο: FAX: Πληροφορίες: Λ. Μακραδήμα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ι.Π. Μεσολογγίου, 26/3/2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.666/Ο/ΛΣΤ/1841 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» της πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» Η ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α έχοντας υπό τις διατάξεις: 1. Τον Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 2. Το Π..74/85 που αφορά στην συμπλήρωση του Π..16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β/ ), «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 3. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 /Α / ) για τον τρόπο εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων. 4. Το Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) για τη μελέτη των αρχαιολογικών εv γένει έργων. 1

2 5. Το Π.. 191/2003 "Περί Οργανισμού του ΥΠΠΟ". 6. Τον Ν. 2286/ (ΦΕΚ Α/19/1995) "Περί προμηθειών του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων". 7. Το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 118/2007 "Περί Κανονισμού προμηθειών ημοσίου" και το Π.. 60/ Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/1995) "Περί ημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλων διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ «περί ημοσιονομικής ιαχείρισης και Ευθύνη». 9. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» του άρθρου 19 παρ.33β. 10. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 11. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (αρ.40,παρ.2 και 3). 12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραμμα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 13. Την αριθμ /739 ΦΕΚ/ Β /1291/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παραγρ. 1 του Ν. 2362/1995». 14. Την υπ' αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ28/3118/ απόφαση για την ένταξη της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ». 15. Την υπ αριθ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/108083/1771/ απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΣΤ ΕΠΚΑ. 16. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/101760/1627/ έγκριση της μελέτης «Οργάνωση και εξοπλισμός των εργαστηρίων συντήρησης και των αποθηκών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου» 17. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΛΣΤ/69378/1101/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης της οριστικής μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου 2

3 18. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση του Έργου [ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ: , ΚΩ. ΣΑΕ014/8 & ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2011ΣΕ του Π..Ε.]. 19. Την με αρ. πρωτ. Φ.666/Ο/ΛΣΤ/1811/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 20. Την με αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/442/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ) 21. Την με αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/441/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών έτους 2012, συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ). Προκηρύσσουμε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό: α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι του ποσού των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα αίτησης, δύο υποδείγματα συμπλήρωσης Υπευθύνων ηλώσεων και σχέδιο σύμβασης) από τα γραφεία της ΛΣΤ ΕΠΚΑ., Αγίου Αθανασίου 4, Μεσολόγγι,(τηλ , fax: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Υπεύθυνοι για το διαγωνισμό είναι οι κ. Γ. Λώλος και Σ. Πολονύφη Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 3

4 1. ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών που ορίστηκε υπ αριθμ. Φ.444/Α2-05/441/ Απόφαση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: α. η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β. η προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης. 3. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να προμηθεύσουν, να μεταφέρουν να εγκαταστήσουν ή/και να παραδώσουν έτοιμο σε λειτουργία τον εξοπλισμό εργαστηρίων συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας), που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα είναι συνταγμένα, ή επίσημα κατά Νόμο μεταφρασμένα, στη Ελληνική γλώσσα. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες μέχρι και την ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας διακήρυξης και των όρων που τίθενται και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 4

5 β. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με την απόσταση, τη θέση του έργου, τις προσβάσεις, τη διακίνηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, τις αποστάσεις, τη στενότητα του χώρου και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. γ. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε υπάρχουσες κατασκευές ή εγκαταστάσεις στο χώρο του Έργου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του 'Έργου. δ. Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται η αξία προμήθειας (με αγορά) και μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών, της εργασίας τοποθέτησής τους όπου απαιτείται αυτή, και η ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί από το μειοδότη. ε. Ο ανάδοχος οφείλει, επίσης, να αντικαταστήσει τα τυχόν μη συμβατά με τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Α υλικά ή/και εξοπλισμό σε διάστημα 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί μετά από δύο συνεχόμενες ειδοποιήσεις, κηρύσσεται έκπτωτος στ. Οι όποιες εργασίες εκτελεστούν, θα γίνουν σύμφωνα τις οδηγίες της ομάδας Επίβλεψης του Έργου. η. Σε περίπτωση που το αντικείμενο του Έργου ολοκληρωθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των επιβλεπόντων, μπορεί η σύμβαση να λυθεί νωρίτερα από τον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο. θ. Οικονομικές προσφορές δύναται να υποβληθούν είτε για μια είτε και για τις δύο από τις ενότητες των προκυρηχθέντων αγαθών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ποσοτήτων της κάθε ενότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Το άθροισμα των επιμέρους ποσών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. για τα ζητούμενα της (α) ενότητας και το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. για τα ζητούμενα της (β) ενότητας, δηλαδή τις τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. του συνολικού προϋπολογισμού της ιακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού. 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 5

6 α. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη, (συν. υπόδειγμα) στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, ότι δηλαδή ο συμμετέχων: εν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. εν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ( ή ισοδύναμη οργάνωση) δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο φάκελος θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, καθώς και το εξής: Προσφορά για το διαγωνισμό που πραγματοποιεί η ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την α) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ». Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται δύο (2) υποφάκελοι: 1. Υποφάκελος Νο1 με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές», ο οποίος θα περιέχει τους Υποφάκελους 1Α και 1Β: 6

7 1.Α. Υποφάκελος με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής ή ακριβή φωτοαντίγραφά τους, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 6 και ειδικότερα στις παραγράφους α-δ, και 1.Β. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές» που θα περιέχει: Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (π.χ. CE, Energy Star, TCO, EPA, TUV, ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του κατασκευαστή των υλικών, εφόσον πρόκειται για διαφορετική επιχείρηση από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 2. Υποφάκελος Νο2 με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη και σφραγισμένη (βλ. υπόδειγμα), συννημένα το έντυπο της οικονομικής προσφοράς της κάθε ενότητας ξεχωριστά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Η οικονομική προσφορά θα έχει τη μορφή του συνημμένου στην παρούσα διακήρυξη υποδείγματος προσφοράς. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Η οικονομική προσφορά δύναται να υποβληθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος θ. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης ( ευτέρα 26 Μαρτίου 2012) και το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Απριλίου 2012 έως τη 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει Αγίου Αθανασίου 7

8 4 στο Μεσολόγγι, Τ.Κ , (τηλ , , fax: , Ηλεκτρονική ιεύθυνση: εντός σφραγισμένου φακέλου. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισμών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Μετά το πέρας της Τρίτης 10 Απριλίου καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για συμμετοχή στο διαγωνισμό καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Οι προσφορές που κατατίθενται στην ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. Η ορισθείσα επιτροπή του διαγωνισμού θα συνέλθει την επομένη εργάσιμη ημέρα της λήξης υποβολής των δικαιολογητικών του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης. Το φάκελο της προσφοράς θα συνοδεύει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (βλ. υπόδειγμα). Η υποβολή θα γίνεται στην Υπηρεσία αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους επικυρωμένη από ημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί μέχρι την Τρίτη 10 Απριλίου 2012 έως τη 13:00 μ.μ., κατά τις ώρες 8 έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αγίου Αθανασίου 4 στο Μεσολόγγι, Τηλ: , ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνολική μειοδοτική προσφορά είτε για μια είτε και για τις δύο από τις ενότητες των προκυρηχθέντων αγαθών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα περιλαμβάνει το σύνολο των αγαθών και των ποσοτήτων της κάθε ενότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, εφόσον όμως εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα περιγραφόμενα αγαθά στο Παράρτημα Α της παρούσας και περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές». 8

9 Οι προσφέροντες που έχει αποδειχθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλουν είναι ανακριβή ή οι φάκελοι δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσημη ελληνική μετάφραση. 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όπως διαμορφωθεί με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που πιθανόν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 32 του 118/ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισμών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει τους φακέλους, αριθμεί και μονογράφει τον κυρίως φάκελο, τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους υποφακέλους. Η επιτροπή του διαγωνισμού ανοίγει τον Υποφάκελο Νο1 με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικές προδιαγραφές» τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους Υποφακέλους 1Α και 1Β. Εν συνεχεία ανοίγει τον Υποφάκελο 1Α με την ένδειξη «ικαιολογητικά συμμετοχής», ελέγχει την πληρότητα και αξιολογεί. Ακόλουθα η επιτροπή διαγωνισμού ανοίγει τον Υποφάκελο 1Β με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές» ελέγχει την πληρότητα και αξιολογεί. Ο φάκελος «Τεχνικές προδιαγραφές» (1Β) και ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» (Υποφάκελος Νο2) για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. Ομοίως, ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» (Υποφάκελος Νο2), για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των «Τεχνικών προδιαγραφών» αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 9

10 Ο φάκελος της «οικονομικής προσφοράς» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών. 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας της κάθε ενότητας εφόσον όμως εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Υποφάκελο 1Β με την ένδειξη «Τεχνικές προδιαγραφές». Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και της προμήθειας των αναλώσιμων υλικών συντήρησης. 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η ΛΣΤ ΕΠΚΑ, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η ΛΣΤ Ε.Π.Κ.Α. ειδοποιεί εγγράφως το μειοδότη κάθε ενότητας του διαγωνισμού ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών, πριν την υπογραφή της σύμβασης: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων σε ισχύ, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. 10

11 3. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 4. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε περίπτωση που εν τω μεταξύ έχουν λήξει οι υποβαλλόμενες με την προσφορά ενημερότητες. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ., χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με απλή δήλωσή. 14. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Με την υπογραφή της σύμβασης (συν. σχέδιο σύμβασης), ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει, να μεταφέρει, να εγκαταστήσει και να παραδώσει έτοιμο σε λειτουργία τον εξοπλισμό εργαστηρίων συντήρησης και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της παρούσας) εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των ζητούμενων αγαθών (εξοπλισμός - όργανα και εργαλεία - εργαστηρίων συντήρησης και αναλώσιμων υλικών συντήρησης) θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Οι όποιες εργασίες εκτελεστούν, θα γίνουν σύμφωνα τις οδηγίες της ομάδας Επίβλεψης του Έργου. 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της κάθε ενότητας του διαγωνισμού, ήτοι του εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης ή/και της προμήθειας των αναλώσιμων υλικών συντήρησης. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΛΣΤ ΕΠΚΑ, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.444/Α2-05/442/ Απόφαση. Η μεταφορά, συναρμολόγηση και εγκατάσταση όλων των παραπάνω υλικών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΛΣΤ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: i. Νόμιμα παραστατικά πώλησης. ii. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 11

12 iii. Εξοφλητική απόδειξη καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με την νόμιμη παρακράτηση φόρου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» [ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ:363854, ΚΩ. ΣΑ Ε014/8 & ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑΕ 2011ΣΕ : του Π..Ε.]. 16. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείμενο της ιακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΛΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην ιστοσελίδα και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ Αρχαιολόγος Συνημμένα: Τεχνική έκθεση - Παράρτημα Α Έντυπο οικονομικής προσφοράς Υπόδειγμα αίτησης Υποδείγματα υπεύθυνης δήλωσης (Σχετικό Άρθρο 6.β και 6.γ) Σχέδια σύμβασης 12

13 Ι.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων συντήρησης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου και β) για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης στο πλαίσιο του υποέργου «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων του εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης και των αναλώσιμων υλικών συντήρησης Α) Εξοπλισμός εργαστηρίων συντήρησης. Α/Α Είδος Αντικειμένου Περιγραφή 1 Ξηρός αποστειρωτικός ψηφιακός κλίβανος υνατότητα αφύγρανσης αντικειμένων, αποστείρωσης εργαλείων, τήξη ή θέρμανση Θάλαμος από ηλεκτρογαλβανισμένο αλουμίνιο Εξωτερικό: ανοξείδωτο ατσάλι, επιχρισμένο με βαφή φούρνου τριπλής μόνωσης Σύστημα σφραγίσματος πόρτας που να εγγυάται μηδενικές απώλειες θερμότητας Να έχει φυσική ροή αέρα Ρυθμιζόμενο μέσω μικροϋπολογιστή με πίνακα ψηφιακό πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας και χρόνου. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να διαθέτει: o Ψηφιακή προβολή τρέχουσας θερμοκρασίας, θερμοκρασίας προγραμματισμού και κωδικών σφάλματος o Ψηφιακή προβολή χρόνου προγραμματισμού και λειτουργιάς o Κουμπί διακοπής συναγερμού o Κουμπί έναρξης και τερματισμού λειτουργιάς o Κουμπί αποθήκευσης θερμοκρασίας λειτουργιάς o Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας o Κουμπί αποθήκευσης χρόνου λειτουργίας o Κουμπί ρύθμισης χρόνου o Ένδειξη (led) θέρμανσης θαλάμου o Ένδειξη (led) συναγερμού στο τέλος του προγράμματος ή όταν υπάρχει σφάλμα Ωφέλιμος όγκος 44 lt Με θυρίδα απαγωγής ατμών και θερμοστάτη ασφαλείας (50 C ως 300 C) Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου ή ισοδύναμο FE-CONST Να διαθέτει θερμοστάτη εκτόνωσης αερίου (GAS EXPANSION THERMOSTAT) Να διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη 1min-999min καθώς και συνεχόμενη λειτουργία Τάση: 220V, 50Hz Εύρος θερμοκρασιών: 50 C -250 C ιακύμανση θερμοκρασίας: ± 1 C Ισοκατανομή θερμοκρασίας ± 2 C Κατανάλωση ενέργειας:800w Ενδεικτικές διαστάσεις: 81Χ56Χ61,5cm 13

14 Χρονοδιακόπτης: 100h και συνεχόμενη λειτουργία Αριθμός ραφιών:2/7 Να διαθέτει σήμανση CE Να διαθέτει σήμανση ISO Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 2 Ψηφιακός ζυγός ακριβείας Να διαθέτει ικανότητα ζύγισης 4000 g Να διαθέτει ακρίβεια ζύγισης 0,1 g Να διαθέτει γραμμικότητα 0,3 + g Να διαθέτει επαναληψιμότητα 0,1 < + g Να διαθέτει μέτρηση σε διαφορετικές μονάδες μάζας: TLT, DWT, MO, TOL, GR, OZ, OZT, LB, KG, TLH Να διαθέτει εφαρμογές που περιλαμβάνουν: μέτρηση τεμαχίων με διαφορετικά δείγματα αναφοράς, ποσοστιαία ζύγιση (προβολή της απόκλισης % από το βάρος αναφοράς), λήψη και αποθήκευση απόβαρου και καθαρού βάρους, άθροιση και προβολή συνολικών αποτελεσμάτων. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων ζύγισης με ημερομηνία, ώρα και κωδικό. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με υψηλή ευκρίνεια (ύψος ψηφίου τουλάχιστον 14 mm) Να διαθέτει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο ατσάλι διαστ. περίπου150 X 150 mm Να διαθέτει προστατευτικό περίβλημα πληκτρολογίου και περιβλήματος που μπορεί να αλλαχθεί Να διαθέτει πρόγραμμα γρήγορης βαθμονόμησης (CAL) Να διαθέτει εξωτερικά σταθμά 2000 GR Να διαθέτει πλαστικό περίβλημα Να διαθέτει καλώδια σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή Να διαθέτει μικρές διαστάσεις Να λειτουργεί με μπαταρίες και με μετασχηματιστή 230 V / 50 HZ. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση μετά την πάροδο 3 λεπτών σε αδράνεια (στη λειτουργία με μπαταρίες) Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας με εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Να έχει βάρος περίπου 1 kg Να διαθέτει σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 3 Πεχάμετρο φορητό (Τύπου ή ισοδύναμο Hanna HI 83141) με παρελκόμενα (ηλεκτρόδιο, διαλύματα βαθμονόμησης και καθαρισμού, κατσαβίδι βαθμονόμησης, θήκη και μπαταρία). Να διαθέτει: Εύρος μετρήσεων 0.00 ως ph, ± 1999mV, 0.0 C ως C Αναλυτικότητα: 0.01 ph, 1mV, 0.1 C Ακρίβεια: ± 0.01 ph, ± 1mV, ± 0.4 C Ηλεκτρόδιο HI 1217D, με καλώδιο 1μ Βαθμονόμηση 2 σημείων Συνυπολογισμό θερμοκρασίας αυτόματα από 0 ως 70 C Μικρές διαστάσεις και βάρος (περίπου 180gr) Να είναι ψηφιακό Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 4 Αγωγιμόμετρο φορητό (τύπου ή ισοδύναμο Hanna HI 99300) με δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας και TDS (ολικά διαλυτά στερεά) Αδιάβροχο Ψηφιακό Να λειτουργεί με μπαταρίες Με οθόνη LCD με ένδειξη επιπέδου μπαταρίας 14

15 Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης/ προστασίας από λανθασμένες μετρήσεις λόγω ανεπάρκειας μπαταρίας (B.E.P.S.) Εύρος μετρήσεων: μs/cm-ec, ppm-tds, 0.0 C 60.0 C Αναλυτικότητα: 1 μs/cm-ec, 1 ppm, 0.1 C Ακρίβεια: ±2% σε όλη την κλίμακα EC/TDS, ± 0.5 C Ηλεκτρόδιο HI με καλώδιο 1μ Βαθμονόμηση αυτόματη ενός σημείου EC/TDS, 1500 ppm ή 1382 ppm ή 1413μS/cm Συνυπολογισμό θερμοκρασίας αυτόματα από 0 ως 60 C με ρυθμιζόμενο συντελεστή από 0 ως 2.4% C με βήμα 0.1% Μικρές διαστάσεις και βάρος (περίπου 200gr) Να διαθέτει σκληρή θήκη μεταφοράς Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 5 Μαγνητικός Θερμαινόμενος Αναδευτήρας Εργαστηριακού τύπου, με διακόπτη on-off, δύο ρυθμιστικά κομβία θερμοκρασίας και ταχύτητας ανάδευσης. Ανοξείδωτη θερμαινόμενη επιφάνεια κράματος αλουμινίου και βάση βαμμένη με ειδική εποξειδική βαφή ανθεκτική σε όλα τα χημικά. Να διαθέτει: Ικανότητα ανάδευσης 5 lt Ταχύτητα ανάδευσης στροφές/λεπτό Θερμαντική ισχύ 600 W Τάση λειτουργίας 220 V AC/50 Hz Ρύθμιση θερμοκρασίας C ιάμετρο θερμαινόμενης πλάκας περίπου 150mm Τάξη προστασίας IP42 Βάρος ως 2,7 kg Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 6 Μικρομότορ τύπου ή ισοδύναμο multi στροφές Επιτραπέζιος μικροτροχός εργαστηρίου αθόρυβος και χωρίς κραδασμούς με μια μονάδα τροφοδοσίας και ελέγχου και εργαλείο χειρός, το οποίο συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου με εύκαμπτο καλώδιο. Να διαθέτει: εξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία Πλαστικό κέλυφος Ταχύτητα περιστροφής ως Πλήρη ρύθμιση στροφών από 1000 ως 50000rpm Τεχνολογία ημιαγωγών Λειτουργία αυτόνομη ή με ποδοδιακόπτη Σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση Ψηφιακή οθόνη απεικόνισης στροφών λειτουργίας Να μπορεί να δεχτεί ένα micromotor και παρελκόμενα (όπως βουρτσάκια, φρέζες κτλ). Ροπή 7.8 Ncm Ισχύς 230 W ιαστάσεις micromotor: Ø 27mm X 159 mm Να διαθέτει σήμανση CE Να διαθέτει σήμανση ISO 9001 Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 7 Λάμπα μεγεθυντική επιτραπέζια στρογγυλή Να διαθέτει: Λάμπα φθορισμού 22 W Βραχίονα 24 ιντσών με εξωτερικό ελατήριο ικανό να τον σταθεροποιεί σε κάθε θέση Μεγεθυντική κεφαλή να κινείται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο 15

16 Φακός διαμέτρου 127mm, 3 διόπτρων με μεγέθυνση 1,75Χ Σφιγκτήρα προσαρμογής σε πάγκο εργασίας Μετασχηματιστή ενσωματωμένο στον βραχίονα Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 8 Πιστόλι θερμού αέρα τύπου ή ισοδύναμο Bosch GSG 660 LCD Πιστόλι θερμού αέρα με υψηλή παροχή αέρα. Να διαθέτει Ηλεκτρονική αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας από 50 ως 660 C και προβολή της θερμοκρασίας μέσω LCD οθόνης Ηλεκτρονική ρύθμιση παροχής αέρα, lt/min Μνήμες αποθήκευσης 4 βασικών ρυθμίσεων θερμοκρασίας- παροχής αέρα Να διαθέτει φίλτρο Να διαθέτει λειτουργία ψύξης Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση Να περιλαμβάνει κασετίνα εργαλείων, δύο ακροφύσια (επιφανειών 50mm και προστασίας γυαλιού 75 mm) Ισχύς 2300W 220 V Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ή τις κατασκευαστικές συστάσεις: ΕΝ 60335, σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 73/23/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ (CE 03) Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 9 Ξέστρο υπερήχων αέρα με τρία ακροφύσια τύπου ή ισοδύναμο Air Scale PL006 Κατάλληλο για τη συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων (αφαίρεση προϊόντων διάβρωσης). Τεχνικά χαρακτηριστικά: Να λειτουργεί αποκλειστικά με αέρα και ψύξης του χωρίς νερό αλλά με αέρα Να λειτουργεί με χρήση πεπιεσμένου αέρα χαμηλής κατανάλωσης Να μπορεί να εξυπηρετηθεί ακόμα και από μικρούς αεροσυμπιεστές Να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπερθερμαίνεται Οι ρυθμίσεις του να είναι ίδιες όπως των ηλεκτρικών ξέστρων με πλήρη ρύθμιση δονήσεων ανά δευτερόλεπτο Να μπορεί εναλλακτικά να συνδεθεί και με παροχή νερού προκειμένου και να ψύχεται περισσότερο αλλά και για να απομακρύνονται τα κατάλοιπα του καθαρισμού (λίθος, κεραμικά, κτλ) Τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας αλλά και δυνατότητα ανάρτησης Να παραδίδεται με τα κάτωθι παρελκόμενα: βάση στήριξης και εναπόθεσης λαβής, ποδοδιακόπτη λειτουργίας, ρυθμιστή πίεσης 0-6 bar, φίλτρο κατακράτησης υγρασίας με βαλβίδα εκτόνωσης, μανόμετρο ένδειξης πίεσης 0-12 bar, 3 ακροφύσια (universal, sickle, perio), κλειδί σύσφιξης και εναλλαγής ακροφυσίων. Συχνότητα ταλάντωσης Hz Πίεση λειτουργίας 2,5-3,0 bar (35 PSI- 42 PSI) Μήκος σωλήνα σύνδεσης λαβής 110cm Μήκος σωλήνα ποδοδιακόπτη 2 m Μήκος σωλήνα με παροχή αέρα 2m Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 10 Ερμάριo Ευφ-Τοξικ,φύλαξης τοξικών και ευφλεκτων ουσιων τύπου ή ισοδύναμο «chemisafe combistorage 2» Ερμάριο αποθήκευσης εύφλεκτων, οξέων, βάσεων με δύο ξεχωριστούς θαλάμους και αυτόνομες πόρτες, με αντιεκρηκτικό απαγωγό αερίων και φίλτρο ενεργού άνθρακα, με 16

17 δυνατότητα αντικατάστασης. Κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1/1 και 5/2 mm, με εν ψυχρώ διαμόρφωση, εξωτερική συμπαγή κατασκευή (χωρίς ενώσεις), βαμμένα με οξυάντοχες εποξικές ρητίνες. Το μοτέρ του απαγωγού να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση και να εντάσσεται στην IP 44 κλάση σύμφωνα με το DIN Να διαθέτει πιστοποίηση : EN και CEI 66-5 Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξωτερικές ιαστάσεις: 60Χ 70 Χ 1,75 εκ. Απορρόφηση απαγωγού: 200 m 3 /h Τροφοδοσία 220/230 V, 50 Hz, single phase Ισχύς 31 W Προκειμένου για το διαμέρισμα φύλαξης τοξικών ουσιών: Να διαθέτει αυτόνομη πόρτα με κλείδωμα. Να διαθέτει δυο μεταλλικά ράφια με σύστημα κατακράτησης υγρών ρυθμιζόμενα καθ ύψος, ένα βαμμένο χαλύβδινο για αποθήκευση όξινων ουσιών και ένα ανοξείδωτο χαλύβδινο για αποθήκευση αλκαλικών ουσιών. Προκειμένου για το διαμέρισμα φύλαξης εύφλεκτων ουσιών: Να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα αντοχής σε πυρκαγιά τουλάχιστον 30min Να διαθέτει αυτόνομη πόρτα με κλείδωμα και αυτόματο υδραυλικό κλείσιμο Να διαθέτει αυτόματο σύστημα σφραγίσματος τόσο της πόρτας όσο και των διόδων του αέρα σε περίπτωση ανόδου της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας (70 ο c / 100 ο c). Να διαθέτει ένα μεταλλικό ράφι τύπου λαχανίδας με διάτρητη άνω επιφάνεια τοποθέτησης των δοχείων. Να διαθέτει γείωση για την αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 11 Μικροαμμοβολή φορητή με ποδοδιακόπτη τύπου ή ισοδύναμο Renfert basic mobil foot μm Κατάλληλη για εργασία σε θαλάμους αμμοβόλησης ή εξωτερικό χώρο, χωρίς να απαιτείται τροφοδοσία ρεύματος, αλλά μόνο σύνδεση με πεπιεσμένο αέρα. Για τον επιφανειακό καθαρισμό μετάλλων, κεραμικών, πέτρας κτλ. Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης περιεχόμενης υγρασίας του αέρα με διακόπτη εκτόνωσης, μανόμετρο, ποδοδιακόπτη υψηλής ευαισθησίας που μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάθε θέση (360 ). Με ενσωματωμένο διακόπτη ελέγχου ρύθμισης πίεσης. Να διαθέτει κάδο χωρητικότητας 1000ml και να μπορεί να δεχθεί υλικά αποτριβής μm. Να περιλαμβάνονται ως παρελκόμενα: μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ακροφυσίου, 3 ακροφύσια καρβιδίου (Ø 0,65mm, 2,00 mm, 1,20 mm). Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ακροφύσια καρβιδίου κυκλικής διατομής Ø από 0,4mm ως 2mm και πεπλατισμένα διαστάσεων 0.3 Χ 3.5 mm και 1.5Χ3.5 mm Να διαθέτει σήμανση CE. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση εργασίας 1-6 bar Εξωτερική πίεση αέρα 6-8 bar ιαστάσεις Π Χ Υ Χ Β: 22εκ Χ 26 εκ Χ 13εκ. Κατανάλωση αέρα 120lt/min στα 6 bar Στάθμη θορύβου μικρότερη από 72 db κατά DIN KL3 Μέγιστο βάρος 2,5 kg Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 12 Θάλαμος εργασίας μικροαμμοβολής τύπου ή ισοδύναμο Box 4 CTS 17

18 Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά για τον τύπο ή ισοδύναμου Box 4 CTS Επιτραπέζιος, κατάλληλος για εργασίες που απαιτούν αεροστεγανότητα (καθαρισμό επιφανειών με τροχό κτλ). Να διαθέτει: Πόρτα εισαγωγής των αντικειμένων με ειδικά παρεμβύσματα που να αποτρέπουν τη διαφυγή σκόνης στο χώρο εργασίας ύο οπές με μανίκια και γάντια Αεροστεγής Ενσωματωμένο απορροφητήρα 220 Volt/50 Hz με αντικαθιστώμενες σακούλες συλλογής σκόνης υνατότητα σύνδεσης με κεντρικό σύστημα επαγωγής Πόρτα με γυαλί παρατήρησης και προστατευτική μεμβράνη Εσωτερικό φωτισμό και διακόπτη λειτουργίας Εσωτερική σχάρα τοποθέτησης αντικειμένων Τέσσερις οπές για το ακροφύσιο και το σωλήνα της αμμοβολής με τάπα κλεισίματος Εσωτερικό σύστημα αφαίρεσης των υλικών αποτριβής Με εύκολη αλλαγή και άδειασμα σακούλας κατακράτησης σκόνης Βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή Εσωτερικές ιαστάσεις: περίπου 70 Χ 40 Χ 35εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 13 Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων τύπου ή ισοδύναμου elmasonic S Ευρωπαϊκής προέλευσης Θερμαινόμενος κάδος υπερήχων με χωρητικότητα δεξαμενής 1, 75lt εξαμενή και περίβλημα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας κατάλληλο για υδατικά διαλύματα απορρυπαντικών. Να περιλαμβάνει ως παρελκόμενα καπάκι και καλάθι εμβάπτισης από ανοξείδωτο χάλυβα Να διαθέτει: θερμοστάτη με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας με περιστροφικό επιλογέα στην πρόσοψη της συσκευής σε πίνακα ελάγχου, από 30 C ως 80 C σε βήματα των 5 C, με παράλληλη προβολή της επιλεγόμενης και τρέχουσας θερμοκρασίας μέσω led. Συχνότητα υπερήχων 37 Hz Ισχύ θέρμανσης υπερήχων 60/35 W Κουμπί έναρξης και τερματισμού της εκπομπής υπερήχων, συχνότητας 37 Hz, στον πίνακα ελέγχου. Προβολή της λειτουργίας εκπομπής υπερήχων μέσω led Κλιμακούμενη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας (καθαρισμού) από χρονοδιακόπτη από 0 ως 30 min με αυτόματη απενεργοποίηση μετά τη λήξη. Προβολή επιλεγόμενου και εναπομείναντος χρόνου μέσω led Θέση συνεχόμενης λειτουργίας Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 12 ώρες λειτουργίας Ειδικό σύστημα σάρωσης (sweep) για ομοιόμορφη κατανομή του πεδίου υπερήχων και προβολή της λειτουργίας του μέσω led. Λειτουργίες Degas με αντίστοιχο επιλογέα και auto-degas, με προβολή τους μέσω led. Βαλβίδα απορροής διαλύματος διαμέτρου 3/8 Μεταλλάκτες ενέργειας υψηλής απόδοσης Σύστημα προστασίας σε περίπτωση θέρμανσης χωρίς προσθήκη υγρού στον κάδο Πίνακα ελέγχου με μερική αδιοβροχοποίηση Ηλεκτρονικούς περιστροφικούς επιλογείς Αυτόματη ανάμιξη διαλύματος κατά τη διάρκεια της θέρμανσης Αυτόματη λειτουργία υπερήχων εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία Περίβλημα κάδου και κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι, με ένδειξη κατώτατου σημείου 18

19 πλήρωσης της δεξαμενής Κάδο με τάξη προστασίας IP23,σήμανση CE και διαδικασία παραγωγής σύμφωνα με ISO 9001 Σήμανση CE Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 14 Ηλεκτρική σκούπα μουσειακής χρήσης τύπου ή ισοδύναμο Museum Blowvac Electronic Hepa Ειδική σκούπα για απομάκρυνση σκόνης και σωματιδίων από προθήκες μουσείων, εκθεσιακών χώρων και αρχείων. Να διαθέτει: υνατότητα χρήσης και ως φυσητήρα ενσωματωμένο σύστημα φυσήματος αέρα Ρυθμιζόμενη ένταση απορρόφησης από 0-100% Σύστημα φιλτραρίσματος 6 βαθμίδων με αντιβακτηριδιακό φίλτρο, με δυνατότητα κατακράτησης σωματιδίων έως 0,3 mic και παγίδευσης σπορίων μούχλας Τάση: 220V, 50 Hz Ισχύς 500W Μήκος καλωδίου 5m Φίλτρο: κατακράτηση % σωματιδίων 0.3 mic Χωρητικότητα: 1.2 lt Μικρές διαστάσεις και βάρος (ενδεικτικά 31Χ13Χ18εκ και 2.2kg) Περίβλημα από αντιστατικό ABS Σωλήνας σύνδεσης: ελαστικός με ειδικά ακροφύσια από μαλακό υλικό μήκους 13mm Παρελκόμενα: σετ μίνι ακροφυσίων, πεπλατυσμένο ακροφύσιο που δέχεται βούρτσα, μακρύ ελαστικό κυλινδρικό ακροφύσιο, ιμάντα ανάρτησης και 5 ανταλλακτικές σακούλες Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 15 Αντλία κενού και παρελκόμενα σύνδεσης τύπου ή ισοδύναμο STAG TST22 Φορητή αντλία κενού διβάθμια (ελαίου) για εφαρμογές υψηλού κενού στο εργαστήριο. Να διαθέτει: Αντικραδασμική βάση Κινητήρα υψηλής ροπής Περίβλημα αλουμινίου Ειδικό εξάρτημα εκτόνωσης αερίων (gas ballast) υνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του ελαίου Βαλβίδα αποστράγγισης του ελαίου Τροφοδοσία: 229 V, 50 Hz Απόδοση: 70lt/min Τελικό κενό: 2,5 mbar Ισχύς: 1/3hp Παρελκόμενα: Σετ σύνδεσης αντλίας-ξηραντήρα κενού: από εύκαμπτο σωλήνα υψηλού κενού μήκους 1,5μ με μανόμετρο υποπίεσης -1bar και κατάλληλη διατομή ώστε να εφαρμόζει αεροστεγώς και στην αντλία κενού και στη βάνα του ξηραντήρα απευθείας και σφιγκτήρες. Συνολικό μήκος τουλάχιστον 1μ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 16 Ξηραντήρας κενού ασφαλείας, τύπου ή ισοδύναμο Sklarny Kavalier AS Από διαφανές ειδικό γυαλί με σμυρισμένες επιφάνειες εφαρμογής. Να διαθέτει: Καπάκι, βάση και ειδική βάνα σύνδεσης και εκτόνωσης κενού Αφαιρούμενη στρόφιγγα σύνδεσης και εκτόνωσης αερίου 19

20 Εσωτερική ενδιάμεση αφαιρούμενη διάτρητη βάση πορσελάνης ιάμετρος 25 εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 17 Κρουστικό τύπου ή ισοδύναμο «BOSCH GBH 2-24 DSR plus» με κασετίνα Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ονομαστική ισχύς: 680 W ιάμ. τρυπήματος σε μπετόν με ελικοειδές τρυπάνι SDS-PUS: 4-24mm Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα (με τσοκ) :13 mm Ροπή: 15 Nm Ταχύτητα: /min Ρυθμός κρούσης: /min Κρουστική ισχύς: 2,4 J Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 18 Κρουστικό τύπου ή ισοδύναμο «Record Rower 480» Τροφοδοσία εναλασσόμενο ρεύμα 220V, 50/60 Hz Αδιαβάθμητο διακόπτη ρύθμισης έντασης των δονήσεων και της απόκρουσης ιακόπτη λειτουργείας 4 ακίδες καρβιδίου (extra fine, heavy duty, χάλυβα, λείανσης) Κρούσεις /δευτ.: 100 Ισχύς 48 W Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 19 Υδραυλικό παλετοφόρο με δυνατότητα μεταφοράς ως 2500kg Επαγγελματικό, με ενισχυμένη αντλία, ομαλή και εύκολη κίνηση και διπλά ράουλα. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φορτίο: 2500 kg Σήμανση: CE Ταχύτητα ανύψωσης: 13 str Ταχύτητα κατάβασης: 0,05m/s Μεγ. Ανύψωση: 200mm Μήκος Πιρουνιών: 1150 mm Πλάτος πιρουνιών:150 mm Συνολικό πλάτος:500 mm Συνολικό μήκος:1550 mm Συνολικό ύψος: 1160 mm ιάμετρος στροφής:1367 mm Αριθμός οπίσθιων τροχών: 2 Αριθμός εμπρόσθιων τροχών (ράουλα): 4 Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 20 Τροχήλατος εργαλειοφορέας Στιβαρή κατασκευή Συρόμενες και αποσπώμενες επιφάνειες Τροχήλατος μηχανισμός με φρένο Να διαθέτει 6 συρτάρια, 4 ρόδες, βάρος 60 κιλά Ενδεικτικές ιαστάσεις 71 Χ 48 Χ 90 εκ. Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 21 Καταγραφικό θερμοκρασίας/υγρασίας & λογισμικό, τύπου ή ισοδύναμο «datalogger RH/T Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Θερμοκρασίας Αισθητήρας Precision Thermistor Εύρος: 0 C ως + 65 C 20

21 Ακρίβεια: ±0,1 C Αναγνωσιμότητα 0,1 C Σχετική Υγρασία Αισθητήρας Precision capacitive polymer Εύρος: 0-100% Ακρίβεια: ± 2% Αναγνωσιμότητα 0,1 % RH Λειτουργίες Καταγραφής Μνήμης Μνήμη 2048k EEPROM Καταγραφή προγραμματιζόμενη από 10sec ως 24h Χωρητικότητα μετρήσεις Σύνδεση με Η/Υ με USB ιάρκεια μπαταρίας μέχρι 3 χρόνια Τροφοδοσία: μπαταρία 3.6 V AA Lithium-Ion Πιστοποίηση ISO Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 22 Στερεομικροσκόπιο τύπου ή ισοδύναμο BMS 141 BINO zoom ιοφθάλμιο zoom με βάση διερχόμενου και προσπίπτοντος φωτισμού. ΝΑ διαθέτει: Αντικειμενικό φακό 1Χ Ευρείς προσοφθάλμιους, WF 10X/22mm Συνεχόμενο zoom 6,7Χ μέχρι 45Χ Να μπορεί να δεχθεί ψηφιακές κάμερες στερομικροσκοπίων υνατότητα τοποθέτησης σε βάση βαρέως τύπου με μεγάλο μήκος κίνησης σε 2 ή 3 άξονες υνατότητα επιπρόσθετου συστήματος φωτισμού Απόσταση εργασίας 100mm Ρύθμιση διακορικής απόστασης και διοπτριών Φωτισμό αλογόνου προσπίπτων και διερχόμενος 12 V- 15 W Τροφοδοσία: 220V 230V Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 23 Βάση στερεοσκοπίου βαρέως τύπου Να δέχεται το ως άνω στερεομικροσκόπιο. Με κίνηση στους άξονες Χ & Υ Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 24 Φωτιστικό οπτικών ινών διπλού εύκαμπτου βραχίονα τύπου ή ισοδύναμο BMS Για ομογενή και σκιαλυτικό φωτισμό με λυχνία αλογόνου 21V/150W Με πλήρως ρυθμιζόμενη ένταση φωτός Να διαθέτει διπλό σπαστό βραχίονα φωτισμού οπτικών ινών τύπου Swan Neck Με δύο ανταλλακτικούς λαμπτήρες αλογόνου 150W κατάλληλους για το φωτιστικό οπτικών ινών Τροφοδοσία 220V/50Hz Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 25 Ανυψωτικός γερανός με βραχίονα Με δυνατότητα ανύψωσης φορτίων βάρους 2Τ Με δυνατότητα ανύψωσης φορτίων ως τα 3,2 μ Να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και να δηλώνεται ο οίκος που το κατασκευάζει Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερφόρτωση Να έχει βάρος περίπου 220 κιλά Να διαθέτει έμβολο διπλής ενέργειας Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 21

22 26 Αφυγραντήρας για χώρο 200μ 3 να έχει ικανότητα αφύγρανσης τουλάχιστον 35 lt ανά 24 ώρες να έχει δυνατότητα aανανέωσης τουλάχιστον 500 m 3 αέρα την ώρα να έχει εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από 5 έως 43 ο c και σχετικής υγρασίας από 40 έως 100% να διαθέτει αυτόματο σύστημα απόψυξης hot-gas defrosting να λειτούργει με τάση 220 v/50 Hz να έχει μικρή κατανάλωση ενεργείας 0.48 κw να έχει διαστάσεις 360 mm x 380 mm x 600 mm (πλάτος χ βάθος χ ύψος) περίπου να έχει βάρος 23,5 kgr περίπου η στάθμη θορύβου του να μην ξεπερνά τα 59 db (a) να διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο συλλογής υδάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 9 lt αλλά να μπορεί να παροχέτευση το νερό και απευθείας στην κεντρική αποχέτευση να διαθέτει υγρασιοστατη ακριβείας για ρύθμιση της σχετικής υγρασίας σε προκαθορισμένο επίπεδο να είναι κατάλληλος για συνεχόμενη απρόσκοπτη λειτουργιά να διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση πλήρωσης του δοχείου συλλογής υδάτων να διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο σωματιδίων να διαθέτει τροχούς με φρένο και χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση να διαθέτει στιβαρό περίβλημα από μέταλλο και πλαστικό ουδέτερου χρώματος να διαθέτει ενδεικτική λυχνία led πλήρωσης του δοχείου συλλογής υδάτων να δέχεται τουλάχιστον 340 gr ψυκτικού υγρού r 134a φιλικού προς το όζον Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 27 Ηλεκτρική σκούπα δαπέδων ξηρής - υγρής αναρρόφησης, τύπου ή ισοδύναμο «kärcher WD3300M» υνατότητα υγρής και ξηρής αναρρόφησης και φυσητήρας με μεταλλικό κάδο Βασικός Εξοπλισμός: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης: 2,2 m Σωλήνες αναρρόφησης : 2 x 0,5 m Εξάρτημα δύσκολων σημείων Φυσίγγιο φίλτρου Πέλμα στερεών υγρών Τεχνικά Στοιχεία: Ποσότητα αέρα: 68 (l/s) Αναρρόφηση: 210 (mbar/kpa) Χωρητικότητα κάδου: 17 lt Iσχύς κινητήρα: 1400 W Καλώδιο ρεύματος: 4 m ιαστάσεις (Μ x Π x Υ): 3970 x 340 x 505 mm Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 28 Εργαστηριακή ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας Ηλεκτρονική ζυγαριά τύπου πλατφόρμας υνατότητα ζύγισης ως 300 kg ιαβάθμιση ανά 100 gr ιαστάσεις πλατφόρμας 0,80Χ0,60 μ. περίπου Οθόνη LED Με παροχή συνεχόμενου ρεύματος και εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Με πρίζα με μετασχηματιστή Να κατατεθεί τεχνικό δελτίο κατασκευάστριας εταιρείας 29 Ηλεκτρική εστία για ζέση υλικών συντήρησης Μία εστία με διάμετρο ± 1800mm 22

23 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για αυξομείωση θερμοκρασίας Λάμπα ένδειξης λειτουργίας Κουμπί on/off Φινίρισμα ανθεκτικό στη θερμότητα 1500W 50 Hz, 230V 30 Κοπίδι ρυθμιζόμενο βαρέως τύπου, κατάλληλο για σκληρές επιφάνειες. Μεταλλικό σώμα εργονομικά σχεδιασμένο Μήκος ± 19 cm Με μηχανισμό ασφαλείας για σταθεροποίησης της λάμας Ρυθμιζόμενο μήκος λάμας Ανταλλακτικές λεπίδες 31 Παχύμετρο μεταλλικό ακριβείας, Εύρος μέτρησης από 0,02 ως 150 mm Να διαθέτει κλίμακα Βερνιέρου Βαθμονομημένο σε ίντσες και εκατοστά Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι Ευρωπαϊκής προέλευσης 32 Αλφάδι αλουμινίου μήκος ± 300 mm ανωδιομένο πολυλειτουργικό (ενδείξεις κάθετα, οριζόντια & 45 ) 33 Ορθογωνιόμετρο Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι Γωνία 90 με δείκτη για 45 Μήκος λάμας ± 300 mm 34 Μετροταινία Μήκος 50μ. Επαγγελματικού τύπου- κλειστό κέλυφος από ABS Με εργονομική μανιβέλα για γρήγορη επαναφορά Ταινία από ενισχυμένο fiberglass και επικάλυψη από PVC Ευρωπαϊκής προέλευσης 35 Τηλεσκοπική μετροταινία Μεταλλική λάμα μήκους 5 μ Αυτόματη ανάκληση λάμας Αυτόματο κλείδωμα λάμας Ευρωπαϊκής προέλευσης 36 Τροχός κεραμικής περιστρεφόμενος Ατσάλινος ιαμέτρου Ø 180 mm Με πόδι 37 Σφυρί Βάρους ± 500γρ Με ξύλινη λαβή Ευρωπαϊκής προέλευσης 38 Νομισματοθήκη αρχειακών προδιαγραφών με χωρητικότητα 500 νομισμάτων, τύπο ή ισοδύναμο «Classic 7» κατασκευασμένη από χάλυβα 23

24 βαμμένη με εποξειδική βαφή με σύστημα κλειδώματος συρταριών ενδεικτικές απαιτούμενες διαστάσεις Α1 - (0.80 Χ 1,13 Χ 0,58 περίπου) με 7 συρτάρια ύψους 5,5εκ. με σταθερή βάση με ψηλά πόδια με δυνατότητα επέκτασης καθ ύψος 39 Χαλκοθήκη αρχειακών προδιαγραφών για μεταλλικά μικροευρήματα τύπου ή ισοδύναμο «BF LINE 6T» κατασκευασμένη από χάλυβα βαμμένη με εποξειδική βαφή με σύστημα κλειδώματος συρταριών ενδεικτικές απαιτούμενες διαστάσεις Α1 - (0.80 Χ 1,13 Χ 0,58 περίπου) με 5 συρτάρια ύψους 5,5εκ και ένα ύψους 10εκ. με σταθερή βάση με ψηλά πόδια με δυνατότητα επέκτασης καθ ύψος 40 Μεταλλική ντουλάπα βαρέως τύπου σε ένα ή δύο τμήματα ενδεικτικές απαιτούμενες συνολικές διαστάσεις 1,40 Χ 0,70 Χ 1,90 ύψος) πόρτες ασφαλείας με κλειδαριά βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή Με 5 εσωτερικά ράφια και δυνατότητα ρύθμισής τους καθ ύψος με εσωτερικούς βραχίονες στήριξης ή κατακόρυφους οδηγούς ραφιών Ράφια από αλουμίνιο πάχους 10/10. Β) Αναλώσιμα υλικά συντήρησης 41 Οδοντιατρικός γύψος καλλιτεχνίας, κίτρινος τύπου ή ισοδύναμο moldano 42 Γύψο τύπου ή ισοδύναμο Ζακύνθου λευκός 43 Πλαστελίνη γλυπτικής λευκή - συσκευασία 1kg 44 Κρυσταλλική κόλλα τύπου ή ισοδύναμο Paraloid B-72. Ακρυλική ρητίνη 100% σε κόκκους 45 Κρυσταλλική κόλλα τύπου ή ισοδύναμο Paraloid B 48N 46 Καθαρό οινόπνευμα υψηλής ανάλυσης (Αιθανόλη καθαρότητας 99%, μετουσιωμένη με μεθυλ αιθυλ κετόνη 1% και bitrex 0,001%) με βεβαίωση Τελωνείου και χημείου του κράτους 47 Ακετόνη προανάλυσης καθαρότητας 99,0% 48 Αμμωνία προανάλυσης καθαρότητας 25-29% 49 Βενζοτριαζόλη κρυσταλλική τύπου ή ισοδύναμο MERC 100gr 50 Όξινο Ανθρακικό Αμμώνιο, καθαρότητας 99,7% 51 Όξινο Ανθρακικό Νάτριο, καθαρότητας 99,9% 52 Υδροχλωρικό οξύ 37%, τύπου ή ισοδύναμο Merck - αντιδραστήριο 53 Θειοθειικό αμμώνιο καθαρότητας 98%, τύπου ή ισοδύναμο Carlo Erba 54 Τολουόλιο προανάλυσης καθαρότητας 99%, τύπου ή ισοδύναμο Prolabo 55 White Spirit άοσμο 56 White Spirit οσμηρό 57 Θειογλυκολικό Οξύ 58 Μυρμηκικό Οξύ 59 Σάπονας Τύπου ή ισοδύναμο Τexapon Ν70 1 ph 7. Μη ιονικό ουδέτερο σαπούνι σε συμπυκνωμένη μορφή 24

25 60 Τύπου ή ισοδύναμο Desogen. Βιοκτόνο βασισμένο σε άλατα του τεταρτογενούς αμμωνίου 61 Τύπου Ή ισοδύναμο Primal SF 016 ακρυλικό γαλάκτωμα 62 Τύπου ή ισοδύναμο Primal AC 532K ακρυλικό γαλάκτωμα 63 Βερνίκι Αργύρου, τύπου ή ισοδύναμο Frigilene Βερνίκι νιτροκυτταρίνης για την επικάλυψη ασημένιων αντικειμένων, χωρίς να αλλοιώνει την εξωτερική τους εμφάνιση 64 τύπου ή ισοδύναμο Incralac 600 Προστατευτικό βερνίκι για τον χαλκό και τα κράματά του που η σύστασή του περιλαμβάνει εκτός από την ακρυλική του βάση (methyl methacrylate copolymer), αναστολείς διάβρωσης και απορροφητές υπεριώδους ακτινοβολίας. 65 Liquide Masking Film τύπου ή ισοδύναμο «Talens» - Latex, 75 ml 66 Βερνίκι καταγραφής. ιάφανο βερνίκι, κατάλληλο για καταγραφή στοιχείων σε αρχαιολογικά αντικείμενα. Σύσταση: Ακρυλική ρητίνη τύπου ή ισοδύναμο Paraloid B72 σε ακετόνη. 200ml 67 Οδοντιατρικό κερί, τύπου ή ισοδύναμο «Anutex», ροζ χρώματος συσκευασία 500gr σε φύλλα 68 Μικροκρυσταλλικό κερί τύπου ή ισοδύναμο H80. Κερί σε μορφή λευκών κόκκων και με σημείο τήξης C 69 τύπου ή ισοδύναμο Museum Wax 13Oz Ειδικό κερί που χρησιμοποιείται και συγκόλληση στήριξη αντικειμένων, μη τοξικό, που αφαιρείται εύκολα και επαναχρησιμοποιείται χωρίς να αφήνει λεκέδες 70 Silica Gel, σε κόκκους orange indicator 71 Ταινίες μέτρησης Ph 0-14, κουτί 100 τεμαχίων 72 Κόλλα τύπου ή ισοδύναμο UHU hart ιάφανη, θερμοπλαστική κόλλα νιτρογλυκερίνης, κατάλληλη για συγκόλληση γυαλιού, μετάλλου, κεραμικών, πορσελάνης και άλλων υλικών. Με σύσταση νιτροκυτταρίνης. 73 Κόλλα τύπου ή ισοδύναμο Aralditte epoxy rapid, με διπλή σύριγγα 24ml. Εποξική κόλλα 2 συστατικών, κατάλληλη για συγκόλληση μετάλλου, ξύλου, κεραμικού, γυαλιού. Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα που στερεοποιείται γρήγορα (αναλογία κατά βάρος ρητίνηςσκληρυντή 1:1). Με χρόνο εργασιμότητας 10 λεπτά στους 25 C 74 Κόλλα τύπου ή ισοδύναμο HMG Paraloid B72 (Acrylic Adhessive) σε σωληνάριο 75 Κόλλα τύπου ή ισοδύναμο LOGO στιγμής. 2 gram. Κυανοακρυλική κόλλα χαμηλού ιξώδους κατάλληλη για συγκόλληση γυαλιού, μετάλλου, πορσελάνης και κεραμικών. Σύσταση: κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας 76 Κόλλα τύπου ή ισοδύναμο Loctite Super Attack Flex Gel. Κυανοακρυλική, σωληνάριο 3 gr 77 Κόλλα τύπου ή ισοδύναμο Loctite Super Attack liquide. Κυανοακρυλική 78 Λάμες Νυστεριών τύπου ή ισοδύναμο Feather, από ανοξείδωτο ατσάλι, Νo 10 κουτί 100 τεμαχίων 79 Λάμες Νυστεριών τύπου ή ισοδύναμο Feather, από ανοξείδωτο ατσάλι, Νo 11 κουτί 100 τεμαχίων 80 Λάμες Νυστεριών τύπου ή ισοδύναμο Feather, από ανοξείδωτο ατσάλι, Νo 15 κουτί 100 τεμαχίων 81 Λάμες Νυστεριών τύπου ή ισοδύναμο Feather, από ανοξείδωτο ατσάλι, Νo 21- κουτί 100 τεμαχίων 82 Στέλεχος νυστεριών Ν 3 ανοξείδωτο ατσάλι 83 Στέλεχος νυστεριών Ν 4 ανοξείδωτο ατσάλι 84 Σύριγγες πλαστικές και βελόνες. Μέγεθος 5 cc: 10 τεμάχια 25

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Fax: Ε-mail: 12/10/2010

Fax: Ε-mail: 12/10/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Επαµεινώνδα 10, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 55 Τηλέφωνο: 210-3250148 Fax: 210-3215897 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ: 2776 Πολύγυρος, 15 Ιουνίου 2011

Αριθ. πρωτ: 2776 Πολύγυρος, 15 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12, 631 00 Πολύγυρος Αρμόδιος: Μαρία Σαρακινού Τηλέφωνο: 23710-22.060 Τηλέφωνο: 2310-285.163

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Παράδοση μόνο σε κιβώτια ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Παράδοση μόνο σε κιβώτια ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Κ. Ι. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 77 02 332 FAX: 210 77 54 529 E-mail: kit@ath.forthnet.gr www.taousianis.gr ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ-ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07741/2016 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2810 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη,17-11-2010 ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : Γ2/4753/16-6-2017 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ----------------- Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 18 εκεµβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :7161 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 23/04/2012 16 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1158 Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, 52100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001803258 2013-12-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 19-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/160/6735 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:6418 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 12-05-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μ. Παπαμιχαήλ Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος Kλείδωμα άξονα Φως LED Μαγνητικό τσοκ 1/4 Τάση μπαταρίας: 100-230V~, 50Hz Ισχύς εισόδου: 3.6V-1.3Ah Μεγ. ροπή: 3Nm Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα: 09.12.2013 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 4235 Ταχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 223/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 5.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 5.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 5.300 Κατηγορία Comfort - για άπειρες εφαρμογές. Μέγιστη ισχύς έως 1600W και με πολλά νέα χαρακτηριστικά η μεσαία κατηγορία προσφέρει υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ... 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ... 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4... 6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ΜΕ ΡΆΦΙΑ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ... 9 ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυγείου ασκών αίματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψυγείου ασκών αίματος L ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Λευκάδα 23-11-2015 Αριθ. Πρωτ: 7150 Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στo πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος, o Ανάδοχος θα προσφέρει τον παρακάτω εξοπλισμό:

Στo πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος, o Ανάδοχος θα προσφέρει τον παρακάτω εξοπλισμό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 14/7/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρ.: 42450/482 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πλ. Κουντουριώτη 71202 Τηλ.: 2813 404 155, 139 FAX 2813 404 198 e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα είδη 2017 ΙΟΥΛΙΟΣ. ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Νέα είδη 2017 ΙΟΥΛΙΟΣ.  ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Νέα είδη 2017 ΙΟΥΛΙΟΣ www.emko.gr ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΖΕΣΤΑ ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ Βραστήρας καφέ 6L CB6LA ITALSTAR Κωδ. 060.0300 Μηχανή καφέ boiler με ανοξείδωτη κατασκευή. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 1. Να έχει δοχεία χωρητικότητας 2 λίτρων και να δέχεται 110 παρασκευάσματα. 2. Να έχει 10 δοχεία για τα αντιδραστήρια και 2 δοχεία για τη παραφίνη. 3. Να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2811 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Θεσσαλονίκη, 27-09-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση των υλικών θα αρχίσει αµέσως µε την υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών µετά την υπογραφή της.

Η παράδοση των υλικών θα αρχίσει αµέσως µε την υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών µετά την υπογραφή της. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 01/12/2014 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ. : 218721 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 ΚΑ:

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00 ΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Τμήμα Αγροτικής Παράγωγης & Αλιείας Σ 2013 ΜΕΛΕΤΗΣ: 3 ΕΤΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑΣ). Ταχ. /νση : ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας Ταχ. Κώδικας : 415 00 Μεζούρλο-ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 21-02-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000077 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 Φόρτωση: Εμπρόσθια φόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 2780/29-12 Ημερομηνία: 29/12/2016 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα