ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ν. Φαρμάκης 1, Μ. Σιδέρη 2 Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ. 1 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δειγματοληψία, έχοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην οικονομία, πολιτική, βιομηχανία κ.τ.λ., έχει γίνει πλέον τμήμα της καθημερινής μας ζωής. Με μια ιστορία 113 ετών, εξετάζεται από την σκοπιά της προσφοράς της στην Κοινωνία και την Οικονομία μέσα από τις εφαρμογές της. Παράλληλα παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αποδοχή και καθιέρωσή της καθώς και η εξέλιξη αυτής στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο Δειγματοληψία υπονοούνται συλλήβδην όλα τα παρακάτω βασικά: (Α) Ένα σύνολο αναφοράς Π που περιέχει τα στοιχεία (άτομα) που μελετούμε και είναι είτε άπειρο είτε (συνηθέστερα) πεπερασμένο αλλά έχει μεγάλο πλήθος στοιχείων που συμβολίζεται με το Ν. Το σύνολο αυτό ονομάζεται πληθυσμός. (Β) Μία διαδικασία επιλογής ενός υποσυνόλου δ του Π μεγέθους n σχετικά πολύ μικρότερου από το μέγεθος Ν του πληθυσμού. Το δ ονομάζεται δείγμα. (Γ) Μία ή περισσότερες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ατόμων του πληθυσμού (άρα και του δείγματος). Αυτές τις ιδιότητες μελετούμε και τις απεικονίζουμε με μία ή περισσότερες τυχαίες μεταβλητές. (Δ) Η μελέτη των τυχαίων μεταβλητών γίνεται μόνο με τη χρήση των τιμών τους που προέρχονται από το δείγμα και τα συμπεράσματα γενικεύονται και επεκτείνονται στα άτομα όλου του πληθυσμού. Με βάση το μέρος εκτιμούμε το όλον. Η επέκταση αυτή, από το μέρος στο όλον, είναι η πεμπτουσία της Επαγωγικής Στατιστικής. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων (εκτιμήτριες) ούτως ώστε η γενίκευση των δειγματοληπτικών συμπερασμάτων στον πληθυσμό να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστη και ακριβής. Ο έλεγχος ορισμένων υποθέσεων (για τις τιμές στατιστικών μέτρων του πληθυσμού, για το αν το δείγμα προέρχεται από πληθυσμό κάποιας κατανομής κ.α.) και η εκτίμηση άγνωστων παραμέτρων αυτού μέσω εκτιμητριών και με βάση τα δεδομένα του δείγματος, είναι οι τομείς στους οποίους κυρίως εστιάζει

2 2. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Η Δειγματοληψία άργησε να γίνει αποδεκτή από κοινό και επιστήμονες ως βασικό επιστημονικό εργαλείο. Η αμφιβολία για το κατά πόσον ήταν σωστή ενέργεια η επέκταση των συμπερασμάτων από το μέρος στο όλον ήταν καθοριστικός παράγοντας. Οι προσπάθειες να καθιερωθεί η δειγματοληψία ως αξιόπιστη τεχνική για επιστημονική χρήση κράτησαν περίπου πενήντα χρόνια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 40 η χρήση της δειγματοληψίας γενικεύεται και καθιερώνεται σε όλο και περισσότερους κλάδους επιστημονικών εφαρμογών, όπως οικονομία, βιολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, επικοινωνία και γενικότερα πολιτική επιστήμη, κλπ. Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο κλασσικό ερώτημα: «Γιατί Δειγματοληψία;» Η απόφαση να χρησιμοποιήσει κάποιος δειγματοληψία οφείλεται σε λόγους: α) Οικονομίας: Εάν τα δεδομένα λαμβάνονται από ένα μόνο κομμάτι του συνόλου, τότε το κόστος της έρευνας θα είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα προέκυπτε από μια πλήρη απαρίθμηση. Εδώ τίθεται το ερώτημα πόσο πρέπει να είναι το μέγεθος του δείγματος ώστε αυτό να είναι επαρκές. Το μέγεθος του επαρκώς μεγάλου δείγματος, εν συντομία, εξαρτάται: (α1) Από το μέγεθος Ν του πληθυσμού (Ασθενής θετική συσχέτιση) (α2) Από τη διασπορά S 2 της μεταβλητής που μελετούμε (Ισχυρή θετική συσχέτιση) (α3) Από το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα εκτίμησης d (Ισχυρή αρνητική συσχέτιση) (α4) Από τη στάθμη σημαντικότητας α (Ισχυρή αρνητική συσχέτιση). Η στάθμη σημαντικότητας α είναι το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό των αστοχιών (αβαρία) που θα δώσουν τελικά σφάλμα εκτίμησης μεγαλύτερο του d. Η πλήρης μαθηματική έκφραση αυτών δίνεται στο παράρτημα. Σχετικά με όλα τα παραπάνω βλέπε Ν. Φαρμάκης (2003). β) Ταχύτητας: Είναι φανερό ότι η οικονομία που επιτυγχάνουμε, σε χρόνο, εφαρμόζοντας δειγματοληψία είναι σημαντικός παράγοντας. Πέρα από τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται για την διεκπεραίωση της εκάστοτε έρευνας, το μέγεθος του προς μελέτη πληθυσμού πολλές φορές είναι απαγορευτικό από άποψη χρόνου για την εφαρμογή μιας απογραφής. γ) Ακρίβειας: Δίνεται η εντύπωση ότι σε μια πλήρη απαρίθμηση, η ακρίβεια είναι μεγαλύτερη. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, που ο φόρτος εργασίας από την έκταση του πληθυσμού είναι αιτία για μεγάλα λάθη εκτίμησης, μεγαλύτερα από αυτά που θα περίμενε κανείς από μία απλή και σύντομη δειγματοληψία. Η δειγματοληψία μπορεί άλλωστε, να επαναληφθεί με μικρό οικονομικό κόστος ή μικρή διάρκεια της επί πλέον προσπάθειας και να ελεγχθούν πιο εύκολα τα δειγματοληπτικά σφάλματα. δ) Φύση της έρευνας: Πολλές φορές η μελέτη μιας μονάδας έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή αυτής. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε έρευνες ελέγχου ποιότητας. Η προσοχή εδώ, εστιάζεται περισσότερο στο να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια, παρά την ελαχιστοποίηση του κόστους της παρατήρησης. Συμπέρασμα: Η φύση των προβλημάτων επιβάλλει πολλές φορές την απόφαση για τη χρήση δειγματοληψίας. Χρήση της δειγματοληψίας πολλές φορές γίνεται αυτόματα, σχεδόν χωρίς κάποια συνειδητή ενέργεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αφαιρετική ικανότητα που

3 έχει ο ανθρώπινος νους βάσει της οποίας δημιουργεί έννοιες. Αρκεί ένα δείγμα (ορισμένες παρατηρήσεις) για να σχηματιστεί μια εικόνα για την κάθε έννοια και να έ- χουμε όλοι κοινή, όπως πιστεύουμε, αντίληψη για αυτήν. 3. ΠΡΟ- & ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Η ιστορία της Δειγματοληψίας και των εφαρμογών της είναι σχετικά πρόσφατη και δεν ξεκινά παλαιότερα από τα τέλη του 19 ου αιώνα. Κάποια σποραδικά παραδείγματα, πρόγονοι της δειγματοληψίας, εντοπίζονται με την εμφάνιση της στατιστικής τον 17 ο αιώνα, χωρίς βέβαια να έχουν αναπτυχθεί οι αντίστοιχες έννοιες. Προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά μάστιζαν την Ευρώπη την περίοδο εκείνη, δημιουργώντας την ανάγκη για τη διεξαγωγή αντίστοιχων ερευνών. Αξιοσημείωτα είναι τα έργα των Quetelet A. ( ) και Malthus T.R. ( ). Ο πρώτος, μελέτησε την επίδραση που έχουν διάφοροι κοινωνικοί παράγοντες στο να προβεί κάποιος σε κάποια εγκληματική πράξη (Quetelet A., 1835). Θεωρείται, όχι άδικα, πατέρας της εγκληματολογικής στατιστικής. Ο Βρετανός οικονομολόγος και δημογράφος, T.R. Malthus, μελέτησε την ανάπτυξη του πληθυσμού, η οποία πολλές φορές είναι ταχύτερη από τη διάθεση τροφής. Μάλιστα, υποστήριζε ότι ο πληθυσμός αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ενώ οι πόροι αυτού με αριθμητική (Malthus, 1798). Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές σαν σημείο εκκίνησης της ανάπτυξης της θεωρίας της δειγματοληψίας θεωρείται το Μέχρι την αποδοχή της θεωρίας αυτής ως ένα αξιόπιστο εργαλείο, κυριαρχούσαν οι απογραφές με κύριο επιχείρημα το αίσθημα της βεβαιότητας που δημιουργούσαν. Σύμφωνα με τον L. Kish, στην εργασία του The Hundred Years Wars of Survey Sampling, Statistics in Transition 2, ο αιώνας μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ημίχρονα διάρκειας 50 ετών ακριβώς το καθένα: και Στα 100 έτη αυτά γίνονται προσπάθειες καθιερωμένων προσώπων στο χώρο για την εδραίωση της δειγματοληπτικής θεωρίας, χωρίς να λείπουν η έντονη δυσπιστία και οι συγκρούσεις. Την πρώτη σπίθα για την στροφή του ενδιαφέροντος προς τη δειγματοληψία, αποτέλεσε η παρουσίαση της «Αντιπροσωπευτικής Μεθόδου» (Representative Method) στη Σύνοδο του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (I.S.I. International Statistical Institute) το 1895 από το Νορβηγό Anders Kiaer. Προτείνει ότι μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικές εκτιμήσεις από τις παρατηρήσεις ενός μεγάλου αριθμού μονάδων κατανεμημένων ευρέως στον πληθυσμό. Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου του ήταν ότι κανένα μέτρο της ακρίβειας των εκτιμήσεων αυτών δεν μπορούσε να ληφθεί. Τον αποδοκίμασαν εντονότατα. Με πειστικά επιχειρήματα, στη Σύνοδο του I.S.I. το 1897, ώθησε στο να οριστεί μια υποεπιτροπή για την περαιτέρω εξέταση της αντιπροσωπευτικής μεθόδου (Kiaer, 1895/1896 & Kiaer, 1897). Το 1903, το ψήφισμα που έθεσε η υποεπιτροπή, στο οποίο προτείνει τη χρήση της μεθόδου κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, γίνεται αποδεκτό και μαζί με αυτό και η δειγματοληψία. Ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει μια θεωρία συμπερασματολογίας για τις έρευνες στις οποίες γινόταν εφαρμογή τυχαίας δειγματοληψίας ήταν ο A.L. Bowley. Το 1913 γράφει για τις Δημοσκοπήσεις και ξεκινώντας από το 1890 έως τη δεκαετία του

4 1930, πραγματοποιεί μια σειρά από δειγματοληπτικές έρευνες κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα σε πολλές πόλεις της Αγγλίας, δίνοντας έμφαση στην επιλογή του δείγματος, στην εκτίμηση των σφαλμάτων, δειγματοληπτικών και μη (Bowley, 1915 & Bowley, 1926). Το 1924 εκδίδεται το πρώτο βιβλίο με θέμα τη δειγματοληψία, Basic theory of Sampling Methods του Ρώσου G. Kovalevsky. Δυστυχώς, δεν είχε την απήχηση που θα έπρεπε και σε αυτό συνέβαλλε το γεγονός ότι εκδόθηκε στα Ρωσικά. Καθοριστικό για την ανάπτυξη της δειγματοληψίας θεωρείται το έργο του Neyman, "On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection" (1934). Ο Neyman αμφισβητεί τη δειγματοληψία σκοπιμότητας και προτείνει ότι δεν είναι απαραίτητο οι πιθανότητες επιλογής των μονάδων για το δείγμα να είναι ίσες. Το 1937 στην εργασία του Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability αναπτύσσει την ιδέα του διαστήματος εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίοδος κατά την οποία όλο και περισσότεροι διακεκριμένοι επιστήμονες της εποχής (Mackenzie, Clapham, J.O. Irwin, W.G. Cochran, F. Yates, Snedecor κ.α.) συμβάλλουν στην ανάπτυξη της θεωρίας της δειγματοληψίας και στην καθιέρωσή της. Στο Τμήμα Στατιστικής του Πειραματικού Σταθμού στο Rothamsted, από το 1922 ο R. A. Fisher παρουσιάζει μεθόδους σχεδιασμού και ανάλυσης πειραμάτων και αναπτύσσει μελέτη του για την ανάλυση διασποράς. Στις Η.Π.Α. λόγω των συντονισμένων και οργανωμένων ενεργειών, κυρίως στο US Bureau of the Census, οι δειγματοληπτικές έρευνες απογειώνονται. Από το 1934 έως το 1943 μια σειρά από έρευνες για τη μέτρηση της ανεργίας διεξάχθηκαν από τον οργανισμό Works Projects Administration (WPA). Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του Ινδικού Στατιστικού Ινστιτούτου. Ιδρυτής ο P. C. Mahalanobis, το Εκπαιδεύει στατιστικούς και τους αποστέλλει να υπηρετήσουν τη Στατιστική σε όλες τις επαρχίες της Ινδίας και σε μη ανεπτυγμένες χώρες. Η δεύτερη 50ετία σηματοδοτείται από την ραγδαία πρόοδο των δημοσκοπήσεων, της δειγματοληπτικής πρακτικής αλλά και από την έκδοση των πρώτων βιβλίων σχετικών με αυτές. Το 1949 ο Yates δημοσιεύει το βιβλίο Sampling Methods for Censuses and Surveys και ακολουθούν οι Deming (1950), Cochran (1953), Hansen, Hurwitz και Madow (1953), P.V. Sukhatme (1954). Παράλληλα, παρατηρούνται κάποιες προσπάθειες διδασκαλίας της δειγματοληψίας στα Πανεπιστήμια με μεγαλύτερη απήχηση σχεδόν σε όλα τα σχετικά τμήματα των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ινδία, στον Καναδά και στην Ωκεανία. Ο Cochran αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διδάξει το 1939 τα πρώτα μαθήματα παγκοσμίως. Λόγω της προσφοράς του αυτής και του βιβλίου του, τείνει να θεωρηθεί ο «Ευαγγελιστής» της δειγματοληψίας. Δημιουργείται το πρώτο επιστημονικό κέντρο δειγματοληψίας από τους Snedecor, Wallace, Sarle και Cochran στο Πανεπιστήμιο της Iowa. Η εφαρμογή της δειγματοληψίας αρχίζει να επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους τομείς. Ευρεία χρήση αυτής παρατηρείται και στη βιομηχανία με τον έλεγχο ποιότητας (quality control) να αποτελεί έναν από τους κυριότερους αποδέκτες. Σε αυτόν τον κλάδο οι εφαρμογές της δειγματοληψίας ξεκινούν από κλασσικές περιπτώσεις

5 και φτάνουν σε ολοκληρωμένα σχέδια δειγματοληψίας (CSP-1, CSP-2, CSP-C κ.λ.π.). Σήμερα τελικά η ανθρωπότητα ζει σε μια ενδιαφέρουσα εποχή αξιοποιώντας τη δειγματοληψία και τις εφαρμογές της σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της οικονομίας. 4. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η δειγματοληψία στην Ελλάδα και η πρακτική της αρχίζει να αναπτύσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με την απογείωσή της να εμφανίζεται με τη μεταπολίτευση του Παλαιότερα, οι μεγάλης έκτασης έρευνες ήταν ελάχιστες. Αρκετές προσπάθειες είχαν γίνει σε επιστημονικούς τομείς όπως η βιοστατιστική, η ψυχολογία, η παιδαγωγική κ.α. χωρίς όμως να εφαρμόζεται δειγματοληψία. Η περιορισμένη γνώση της θεωρίας της δειγματοληψίας και η μικρή ιδιωτική πρωτοβουλία συνέβαλλαν στην καθυστέρηση της ανάπτυξής της. Σήμερα, η Ελλάδα έχει ισότιμη θέση στις χώρες τις Ε.Ε. Μπορεί και κάνει περιορισμένη εξαγωγή τεχνογνωσίας σε χώρες της περιοχής της και αναπτύσσεται συνέχεια στις εφαρμογές της δειγματοληψίας. Όσον αφορά τις πολιτικές Δημοσκοπήσεις, το επίπεδο είναι αρκετά ανεβασμένο κυρίως από τις αρχές του 1993 και έπειτα. Σε αυτό έχουν συμβάλλει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, που μέσω του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Α- γοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α -ελληνικό ανάλογο της Παγκόσμιας Ένωσης ESOMAR), έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα αξιοπιστίας. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί μονάχα στο θέμα της επικοινωνιακής διαχείρισης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, Φαρμάκης Ν., (2003). Η Κύπρος ακολουθεί με δικές της εταιρείες ή με συνεργασία με τις Ελληνικές. Μάλιστα κάποιες εταιρείες Κυπριακές δραστηριοποιούνται από χρόνια και στην Ελλάδα (Κέντρο Μεσογειακών Ερευνών, κλπ.). Ως προς τις σπουδές τώρα, αμιγές Τμήμα Στατιστικής υπάρχει μόνο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ενώ σε συνδυασμό με την Αναλογιστική Επιστήμη (Actuaries) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Άριστο επίπεδο γνώσεων πάνω στη Στατιστική μπορεί να αποκτήσει κανείς και σε άλλα τμήματα π.χ. Μαθηματικών Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Πατρών, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει η α- ντίστοιχη αναγνώριση στον τομέα απασχόλησης. Καλό επίπεδο υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου λειτουργεί Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής (ΜΑ.Σ.). Πιστεύουμε πάντως ότι χρειάζεται περισσότερη επέκταση η διδασκαλία των διαφόρων στατιστικών αντικειμένων στα διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα (Παιδαγωγικά, Φυσικής Αγωγής κ.α.). καθώς και μία προσαρμογή των εφαρμογών στο περιεχόμενο σπουδών αυτών, π.χ. διδασκαλία και έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου, κλπ. 5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Δεδομένης της μικρής σχετικά ιστορίας της δειγματοληψίας, οι προοπτικές για τις σπουδές στη Στατιστική και τις διάφορες επιχειρηματικές εφαρμογές της φαίνονται πολύ καλές, Μπήκε όμως ήδη για τα καλά μέσα στη ζωή μας και θα μπαίνει όλο και πιο πολύ. Χρειάζεται όμως μέτρο ως προς τη χρήση της καθώς και θέσπιση μέτρων για την καλύτερη και επωφελέστερη επικοινωνιακή διαχείριση των αποτελεσμάτων

6 της. Η Ελληνική αγορά γίνεται όλο και βαθύτερη στο θέμα αυτό και τα αποτελέσματα είναι σημαντικότερα, εκεί ακριβώς όπου δεν είναι εντυπωσιακά, στις καθαρά ε- μπορικές εφαρμογές. Σε διεθνές τώρα επίπεδο, πλην των Η.Π.Α. και Καναδά, μεγάλη αγορά θεωρείται η Γαλλία (και με πολύ καλό επίπεδο σπουδών) ακολουθεί η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ταϊβάν, η Κορέα, κλπ. ενώ η Ωκεανία δίνει επίσης δυναμικά το παρόν. Οι επιχειρηματίες συνδυάζουν την Στατιστική με άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών ώστε να έχουν αυξημένα κέρδη και συνεχή απασχόληση του προσωπικού τους. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ (Η Μαθηματική διάσταση των εννοιών της δειγματοληψίας) Προσδιορισμός του μεγέθους n 0 του επαρκώς μεγάλου δείγματος: Το μέγεθος του επαρκώς μεγάλου δείγματος δίνεται από τον τύπο n0 1, N M d όπου M. s z a 2 Είναι [x]=ακέραιο μέρος του x και 2 z a η z-επίδοση που αντιστοιχεί στη στάθμη σημα- 2 ντικότητας α/2, Φαρμάκης, Ν., Δεδομένα του πληθυσμού Π και της υπό μελέτη τυχαίας μεταβλητής Χ: 1 ο : Το μέγεθος του πληθυσμού, Ν 2 ο : Η διασπορά S 2 της τυχαίας μεταβλητής Χ 3 ο : Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα εκτίμησης (μ.ε.σ.ε) της μέσης τιμής Ε(Χ) της τυχαίας μεταβλητής, το d 4 ο : Στάθμη σημαντικότητας α = Πιθανότητα για σφάλμα εκτίμησης της μέσης τιμής Ε(Χ) μεγαλύτερου από το d. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιείται η z-επίδοσης που αντιστοιχεί στην τιμή της α. 5 ο : Ενδιάμεση έννοια η ποσότητα h=d/s, s= η τυπική απόκλιση της τυχαίας 2 μεταβλητής Χ, δηλαδή s= s. Σημειώνεται ότι ο όρος «μεγάλο δείγμα» ή «μικρό δείγμα» που συχνά είναι σε χρήση είναι άνευ περιεχομένου. Η μόνη αποδεκτή έννοια είναι «επαρκώς μεγάλο δείγμα». ABSTRACT Survey sampling, having a wide range of applications in economy, politics, industry e.t.c., has been an important part of our daily life. With a 113 year history, it is studied from the view of its offer in Society and Economy through its applications. In addition, the efforts that have been made for its acceptance and establishment, its development in Greece and other countries are presented

7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bowley, A.L. Sir, Burnett-Hurst, A.R. (1915), Livelihood and Poverty: A Study in the Economic Conditions of Working-Class Households in Northampton, Warrington, Stanley and Reading. London: Bell. Reprint. New York: Garland, 1980, Bulletin of the International Statistical Institute. Bowley, A.L. Sir, (1926), Measurement of the Precision Attained in Sampling, Bulletin of the International Statistical Institute. Cochran, W. G. (1953, 1963, 1977), Sampling Techniques, New York, John Wiley & Sons. Deming, W. E. (1950), Some Theory of Sampling, New York, John Wiley & Sons. Gini, C. (1928). Une application de la méthode représentative aux matériaux du dernier recensement de la population italienne (1er décembre 1921). Bull. Int. Statist. Inst. 23, Gini, C and Galvani, L. (1929). Di una applicazione del metodo rappresentativo all ultimo censimento italiano della popolazione (1 decembre, 1921). Annali di Statistica, Series 6, 4, Godambe, V. P. (1952). A unified theory of sampling from finite population. J.Roy. Statist. Soc. Ser. B 17, Godambe, V. P. (1976). A historical perspective of the recent developments in the theory of sampling from actual populations. Dr. Panse Memorial Lecture. Ind. Soc. Agric. Statist., New Delhi. Hansen, M. H., Hurwitz, W. N. & Madow, W. G. (1953), Sample Survey Methods &Theory, vol. I & II, New York, John Wiley & Sons. Kiaer, A.N. (1895/1896). Observations et expériences concernant des dénombrements représentatifs. Bull. Int. Statist. Inst. 9, Kiaer, A.N. (1897). The Representative Method of Statistical Surveys (1976, English translation of the original Norwegian). Central Bureau of Statistics of Norway, Oslo. Kiaer A.N. (1905). Untitled speech with discussion. Bull. Int. Statist. Inst. 14, Kish L. (1995), The Hundred Years Wars of Survey Sampling, Statistics in Transition, vol.2, pp Neyman, J. (1934), On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection, Journal of the Royal Statistical Society, 91, Neyman, J. (1937), Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability, Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. Malthus, T. R. (1798) An Essay on the Principle of Population, J. Johnson, London. Quetelet, A. (1835) Sur l homme et le développement de ses facultés, Ou Essai de physique sociale, Bacelier, Imprimeur-Libraire, Paris. Sukhatme, P. V. (1954), Sampling Theory of Surveys with Applications, Ames, IA: Iowa State College Press

8 Yates, F. (1949, 1953, 1960, 1981), Sampling Methods for Censuses and Surveys, 1 st, 2 nd,3 rd, & 4 th editions, London: Griffin & Co. Μιχαλοπούλου, Κ. (2004), Στην Αυτοκρατορία των Ενδείξεων. Η Ιστορία της Δειγματοληπτικής Πρακτικής στην Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Φαρμάκης, Ν. (2000), Εισαγωγή στη Δειγματοληψία, Εκδόσεις Α & Π Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη. Φαρμάκης, Ν. (2003), Δημοσκοπήσεις & Δεοντολογία, Εκδόσεις Α & Π Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη. Φαρμάκης, Ν., Ελευθερίου Μ. (2005), Σχέδια Συνεχούς Δειγματοληψίας για τον Έλεγχο Ποιότητας στην Παραγωγή, Πρακτικά 18 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στατιστικής, Ρόδος 4-7 Μαΐου

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μαρία Κριτσωτάκη 1 & Αθανάσιος Μόγιας 2 1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση

Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Του Νίκου Αστρουλάκη* Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση Τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. - Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα