Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem"

Transcript

1 Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Επαγωγικό υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Kullanım ve Montaj Talimatı Endüksiyon Cam Seramik Ocak PC1

2 PL PL... 2 HU CZ GR TR Usuwanie materiałów opakowaniowych Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów. Usuwanie starych urządzeń Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw w gospodarstwie domowym. Urządzenia wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem. Tu znajdą Państwo... Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane z Państwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak najdłużej cieszyć. W razie nastąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw rozdział Co robić w razie problemów?. Niewielkie zakłócenia mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić poprzez to niepotrzebne koszty serwisu. Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i montażu jej nowym właścicielom. Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Dotyczące podłączenia i funkcjonowania... 3 Dotyczące płyty kuchennej... 3 Dotyczące osób... 3 Opis urządzenia... 4 Obsługa za pomocą przycisków sensorowych... 4 Obsługa... 5 Płyta kuchenna... 5 Funkcja kontroli obecności garnka na płycie... 5 Ograniczenie czasu użytkowania... 5 Pozostałe funkcje... 5 Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)... 5 Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków... 6 Wskazówki jak oszczędzać energię... 6 Poziomy grzania... 6 Wskaźnik ciepła pozostałego... 6 Uruchomienie przycisków... 7 Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej... 7 Wyłączenie strefy grzejnej... 7 Wyłączenie płyty kuchennej... 7 Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci... 8 Przyspieszenie początkowego gotowania (w przypadku występowania)... 9 Czyszczenie i konserwacja Ceramiczna płyta kuchenna Specjalne zanieczyszczenia Co robić w razie problemów? Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Wentylacja Montaż Przyłączenie elektryczne Dane techniczne Uruchomienie

3 Wskazówki bezpieczeństwa PL Wskazówki bezpieczeństwa Dotyczące podłączenia i funkcjonowania Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Podłączenie do sieci, konserwację i reparację urządzeń może przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace wykonywane nieodpowiednio narażają Państwa bezpieczeństwo. Dotyczące płyty kuchennej Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki poziom grzania, nie należy używać płyty indukcyjnej bez nadzoru! Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość nagrzewania się stref grzejnych. Proszę unikać gotowania pustych garnków, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo przegrzania się garnków! Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych garnków i patelni. Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia! Po zakończeniu gotowania odłączyć strefę grzejną za pomocą przycisku minus. Tłuszcze i oleje ogrzane na zbyt wysoką temperaturę mogą się łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i olei nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i wyłączyć strefę grzejną. Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna. Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty kuchennej. W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć styczności z gorącymi strefami grzejnymi. Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca do odkładania przedmiotów! Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast jeszcze w gorącym stanie podważyć z powierzchni płyty kuchennej specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć uszkodzeń. Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać przedmiotów metalowych, (np. naczynia kuchenne, sztućce...), ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów łatwo odkształcających się. Należy mieć na uwadze, że przedmioty metalowe, które noszone są na ciele, mogą się zbytnio nagrzać, gdy znajdą się w pobliżu płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo poparzenia. Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują cech magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki). W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich pęknięcie! Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości, ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski sensorowe! Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz. Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeżeli w domu obecne są zwierzęta domowe, które mogłyby dostać się do płyty kuchennej, wówczas należy aktywować zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci. Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza, wówczas nie można używać płyty indukcyjnej. Dotyczące osób Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bądź przez osoby nie posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące sposobu korzystania z urządzenia. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Uwaga: Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w bezpiecznej odległości od urządzenia. Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami insuliny muszą się upewnić, że praca ich implantatów nie zostanie zakłócona poprzez płytę indukcyjną (obszar częstotliwości płyty indukcyjnej wynosi khz). 3

4 Opis urządzenia PL O p i s u r z ą d z e n i a Wzór może odbiegać od ilustracji. 1. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po lewej stronie 2. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po lewej stronie 3. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po prawej stronie 4. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po prawej stronie 5. Pole obsługi Touch-Control 6. Ceramiczna płyta kuchenna 7. Przycisk włącz/wyłącz 8. Przycisk wyboru/ plus 9. Przycisk minus (zmniejszyć) 10. Wskaźnik poziomów grzania 11. Lampka gotowości płytki grzewczej 12. Symbol przyporządkowania położenia strefy grzejnej na kuchennej płycie ceramicznej Obsługa za pomocą przycisków sensorowych Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. Każde prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji obsługi pojęcie przycisk sensorowy Touch Control zostanie uproszczone do przycisk. Przycisk włącz/wyłącz (7) Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała płyta kuchenna. Przycisk ten jest tak jakby głównym włącznikiem. Przycisk wyboru/plus, np. przednia po lewej stronie (8) Przez naciśnięcie jednego z dostępnych przycisków wyboru/ plus zostaje wybrana jedna ze stref grzejnych a poziom gotowania zwiększony. Przycisk minus (9) Za pomocą przycisku minus ustawienie może zostać zmniejszone. Wskaźnik poziomów gotowania (10) Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom gotowania lub: H...Ciepło pozostałe A...Automatyka przyspieszenia początkowego gotowania (w przypadku występowania) ER03...Sygnalizacja błędu W momencie zaświecenia się lampki oznaczającej gotowość (11) do pracy, można wybrać strefę grzejną. 4

5 Obsługa PL Obsługa Płyta kuchenna Powierzchnia do gotowania wyposażona jest w indukcyjną płytę grzejną. Szpulka indukcyjna poniżej powierzchni płyty ze szkła ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne, które przenika przez szkło ceramiczne i w dnie naczyń indukuje wytwarzający ciepło prąd. W przypadku płyty indukcyjnej ciepło nie jest przenoszone z elementu grzewczego poprzez naczynie do mającej gotować się potrawy, lecz potrzebne ciepło wytwarzane jest za pomocą prądów indukcyjnych bezpośrednio w naczyniu. Zalety płyty indukcyjnej Gotowanie oszczędzające energię poprzez bezpośrednie przenoszenie energii na garnek (konieczne są odpowiednie garnki z magnetycznego materiału) Wzmożone bezpieczeństwo, ponieważ energia przekazywana jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje postawiony na strefę grzejną Przekazywanie energii pomiędzy indukcyjną strefą grzejną a dnem garnka przebiega z dużą skutecznością Duża prędkość nagrzewania Niebezpieczeństwo przypalenia jest niskie, ponieważ powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie poprzez dno garnka i dlatego potrawy, które wykipiały nie przypalają się Szybka, doskonale wypoziomowana regulacja dopływu energii. Funkcja kontroli obecności garnka na płycie Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie został postawiony żaden garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie następuje przekazywanie energii. W momencie ustawienia na strefie grzejnej odpowiedniego garnka, włączony zostaje wybrany poziom gotowania. Dopływ prądu zostaje odcięty po zdjęciu naczynia z płyty. Granice rozpoznawania obecności i wielkości garnka Średnica stref grzejnych (mm) Minimalna średnica dno garnka (mm) Ograniczenie czasu użytkowania Indukcyjna płyta kuchenna posiada automatyczne ograniczenie czasu użytkowania. Możliwość długotrwałego czasu użytkowania każdej strefy grzejnej uzależniona jest od wybranego poziomu gotowania (patrz: tabelka). Warunkiem jest jednak, że w czasie użytkowania nie zostaną zmienione ustawienia strefy grzejnej. Jeżeli ograniczenie czasu użytkowania zacznie działać, zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy i na wskaźniku pojawi się literka H. Ustawiony stopień gotowania 1, 2 3, 4 5 6, 7, 8, 9 Pozostałe funkcje Ograniczenie czasu użytkowania w godzinach ,5 W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie garnka na przyciskach sensorowych) nie nastąpi wyłączenie płyty. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna błędu ER03. Po paru sekundach płyta zostanie odłączona. Z przycisków sensorowych należy usunąć wszystkie przedmioty. Ochrona przed przegrzaniem (indukcja) W wyniku dłuższego użytkowania płyty kuchennej wykorzystując jej pełną moc, może się zdarzyć, że elektronika płyty nie będzie wystarczająco chłodzona w warunkach wysokiej temperatury pomieszczenia. Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samodzielnie, by w ten sposób uniknąć zbyt wysokich temperatur w elektronice. Jeśli mimo normalnego używania płyty kuchennej i normalnej temperatury wnętrza na wyświetlaczu zacznie pojawiać się ER21, oznacza to, że chłodzenie najprawdopodobniej nie jest wystarczające. Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brakująca osłona zabezpieczająca. Ewentualnie należy skontrolować urządzenie pod kątem właściwego montażu. 5

6 Obsługa PL Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków Garnek do gotowania używany na płycie indukcyjnej musi być z metalu, posiadać właściwości magnetyczne i dostateczną powierzchnię dna. Używajcie Państwo jedynie garnków z dnem nadającym się przy indukcji. Naczynia nadające się do gotowania Naczynia emaliowane ze stali z mocnym dnem Naczynia do gotowania z odlewu stali z emaliowanym dnem Naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej wielowarstwowej, z nierdzewnego ferrytu, względnie z aluminium ze specjalnym dnem Naczynia nie nadające się do gotowania Naczynia do gotowania z miedzi, ze stali nierdzewnej, z aluminium, ze szkła żaroodpornego, z żaroodpornego drewna i ceramiki, względnie z terrakoty Zdatność naczynia do gotowania na płycie ceramicznej mogą Państwo stwierdzić w następujący sposób Należy przeprowadzić następujący test magnetyczny lub upewnić się, że garnek posiada znak zdatności do gotowania przy prądzie indukcyjnym. Test magnetyczny: Proszę zbliżyć magnez do dana garnka. Jeżeli zostanie on przyciągnięty, mogą Państwo używać dany garnek na płycie indukcyjnej. Wskazówka: Podczas używania garnków niektórych producentów, które nadają się do gotowania na płycie indukcyjnej, mogą dać się słyszeć szmery, które związane są ze sposobem budowy tych garnków. Wskazówki jak oszczędzać energię Poniżej znajdą Państwo ważne wskazówki jak obchodzić się z nową płytą indukcyjną w sposób wydajny i jak oszczędzać energię. Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica strefy grzejnej. Przy zakupie garnków należy uważać na to, że producent często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa niż średnica dna garnka. Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki zamkniętemu pomieszczeniu do gotowania i wysokiemu ciśnieniu. Dzięki krótkiemu czasowi gotowania zachowane zostają witaminy. Należy zawsze uważać na to, aby w szybkowarze znajdowała się odpowiednia ilość płynu, ponieważ przy gotującym się na pusto garnku, może zostać uszkodzona zarówno strefa grzejna jak i garnek wskutek przegrzania. Garnki należy przykrywać w miarę możliwości zawsze pasującą pokrywką. Do każdej ilości potraw należy używać właściwego garnka. Duży a niepełny garnek zużywa dużo energii. Poziomy grzania Moc grzewcza stref grzejnych może zostać nastawiona na wiele poziomów. W tabeli znajdą Państwo przykłady zastosowania poszczególnych poziomów grzania Stopień gotowania Nadaje się do Zestawienie, wykorzystanie ciepła pozostałego Gotowanie małych ilości (najniższa moc) Dalsze gotowanie Dalsze gotowanie większych ilości, dalsze smażenie większych kawałków Smażenie, przygotowywanie zasmażki Smażenie Podgotowywanie, podsmażanie, smażenie (największa moc) Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia! Wskaźnik ciepła pozostałego Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła pozostałego H. Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można jeszcze używać pozostałe ciepło do topienia i utrzymywania potraw w stanie ciepłym. Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może być jeszcze gorąca. Istnieje możliwość poparzenia! W przypadku indukcyjnej strefy grzejnej ceramika szklana nie nagrzewa się bezpośrednio, lecz podgrzewana jest jedynie poprzez ciepło zwrócone przez naczynie. 6

7 Obsługa PL Uruchomienie przycisków W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego przycisku (przycisku wyboru) a następnie uruchomienie kolejnego przycisku. Uruchomienie kolejnego przycisku musi zostać wykonane z zasady w przeciągu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikną. Na przyciski plus i minus można naciskać pojedynczo lub trzymać na nich palec bez odrywania. odpowiedni do używania na płytach indukcyjnych Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej 1. Przycisk włącz/wyłącz należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik poziomów gotowania zacznie wskazywać 0. Punkty gotowości migają. Sterowanie jest gotowe do użytku. 2. Następnie nacisnąć przycisk wyboru/plus (np. przednia po lewej stronie). Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej świeci się. 3. Za pomocą przycisku wyboru/plus lub przycisku minus należy wybrać dowolny stopień gotowania. Przez naciśnięcie przycisku wyboru/plus włączony zostanie poziom gotowania 1, przycisku minus włączony zostanie poziom gotowania Na strefę grzejną należy postawić garnek z metalu. Dopóki na danej strefie grzejnej nie zostanie ustawiony metalowy garnek, płyta nie zacznie się nagrzewać. Aby móc jednocześnie gotować na pozostałych strefach grzejnych, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4. Przyciski wyboru/plus Lampka sygnalizująca gotowość do pracy Wyłączenie strefy grzejnej 5. Stopień gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru strefy grzejnej. 6. a) Naciskać na przycisk minus do momentu pojawienia się na wskaźniku stopnia gotowania 0 lub b) nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk minus i przycisk wyboru/plus. Strefa grzejna zostanie natychmiastowo wyłączona z każdego poziomu gotowania, lub c) przycisnąć przycisk włącz/wyłącz. Cała płyta kuchenna zostanie wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone). Wyłączenie płyty kuchennej 7. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. Płyta kuchenna zostanie całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień. 7

8 Obsługa PL Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci pozwala uniemożliwić pożądane lub niepożądane włączenie płyty kuchennej przez dzieci. W tym celu zablokowane zostaje całe sterowanie. Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi 1. Uruchomić przycisk włącz/wyłącz w celu włączenia płyty kuchennej. 2. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus i wyboru/ plus z przodu z prawej strony. 3. Następnie przycisnąć wyboru/ plus z przodu z prawej strony w celu aktywowania zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Na wskaźnikach stopni gotowania pojawi się litera L dla Child-Lock; całe sterowanie jest zablokowane i płyta kuchenna wyłączy się samoczynnie. Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci 4. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. 5. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus i wyboru/ plus z przodu z prawej strony. 6. Następnie przycisnąć przycisk minus w celu wyłączenia zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Litera L zgaśnie. Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci w celu gotowania Warunek: zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostało włączone według wskazówek z punktów od 1 do 3. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus i wyboru/ plus z przodu z prawej strony. Teraz użytkownik może włączyć daną strefę grzejną (w tam celu wybrać strefę grzejną i nastawić poziom gotowania). Po wyłączeniu płyty kuchennej zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci jest nadal aktywne (włączone). Wskazówka W razie awarii prądu włączone zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostanie zniesione (dezaktywowane). 8

9 Obsługa PL Przyspieszenie początkowego gotowania (w przypadku występowania) W trybie zagotowywania automatycznego podgrzewanie rozpoczyna się od poziomu 9. Po określonym czasie stopień gotowania zostaje automatycznie zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 1 do 8). Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie mięsa na zupę). 1. Należy włączyć daną strefę grzejną. Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru/plus strefy grzejnej. 2. Ustawić poziom gotowania 9. Powtórne naciśnięcie na przycisk wyboru/ plus aktywuje funkcję przyspieszenia początkowego gotowania. Wskaźnik poziomów grzania wskazuje na przemian A i Następnie za pomocą przycisku minus należy wybrać odpowiedni niższy stopień gotowania od 1do 8. Litera A i wybrany stopień gotowania migają na przemian. 4. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania przebiega według zaprogramowania. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka) gotowanie kontynuowane będzie na wcześniej nastawionym niższym stopniu dalszego gotowania. Ustawiona stopień gotowania Przyspieszenie początkowego gotowania Czas (Min:Sek) 1:00 3:00 4:48 6:30 8:30 2:50 3:30 4:30 - Wskazówki W trakcie używania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania możliwe jest zwiększenie stopnia dalszego gotowania za pomocą przycisku wyboru/plus. Naciśnięcie przycisku minus powoduje wyłączenie tej funkcji. Jeżeli po aktywacji funkcji przyspieszenia początkowego gotowania zostanie wybrany stopień gotowania 9 i nie zostanie wybrany żaden niższy stopień gotowania, to po 10 sekundach funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona i stopień gotowania pozostanie na poziomie 9. 9

10 Czyszczenie i konserwacja PL Czyszczenie i konserwacja Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją z prądu i zostawić, aby wystygła. Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego urządzenia tego typu! Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na to, że przycisk włącz/wyłącz może zostać jedynie ostrożnie i krótko przetarty. W ten sposób można uniknąć nieopatrznego włączenia płyty! Specjalne zanieczyszczenia Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie gdy płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować według wskazówek zawartych w punkcie 2. Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2. Ceramiczna płyta kuchenna Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu, jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd. Czyszczenie po użyciu 1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne ślady po płynie do mycia naczyń. Pielęgnacja cotygodniowa 2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego. Proszę stosować się do wskazówek danego producenta. Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny, który tworzy powłokę wodoodporną i działającą przeciw zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym samym zmienić powierzchnię. Przypalony cukier i stopione tworzywo sztuczne należy natychmiast usunąć jeszcze w gorącym stanie za pomocą skrobaka do szkła. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2. Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą porysować powierzchnię na wskutek przesuwania garnków. Dlatego należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie pozostawiać ziarenek piasku. Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o nieusunięte a tym samym przypalone resztki potraw. Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam. 10

11 Co robić w razie problemów? PL Co robić w razie problemów? Amatorskie naprawy i reparacje urządzenia są niebezpieczne, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenie prądem lub zwarcia. Aby uniknąć szkód na zdrowiu i szkód w sprzęcie należy ich zaniechać. Dlatego wszelkiego rodzaju prace należy pozostawić do wykonania specjaliście np. serwisowi technicznemu obsługi klienta. Prosimy mieć na uwadze Jeżeli dojdzie do awarii Państwa sprzętu, prosimy aby na podstawie niniejszej instrukcji obsługi sprawdzić, czy nie mogą Państwo sami usunąć przyczyn awarii. Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące usuwania zakłóceń Bezpieczniki wysadzane są wielokrotnie? Proszę wezwać serwis techniczny obsługi klienta lub elektryka! Nie można włączyć płyty indukcyjnej? Czy bezpiecznik instalacji gospodarstw domowego (skrzynka z bezpiecznikiem) jest wysadzony? Czy kabel podłączony jest do prądu? Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest włączone, tzn. czy wyświetlany jest symbol L? Zaświeci się lampka sygnalizująca błędu ER03 i rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Następuje ciągłe uruchomienie przycisków sensorowych, spowodowane przez wykipiałe resztki potraw, naczynia kuchenne lub inne przedmioty. Rada: powierzchnię należy wyczyścić lub usunąć dany przedmiot. Czy ukazuje się błędny kod (ERxx oder Ex)? Nastąpił defekt techniczny. Należy powiadomić biuro obsługi klienta. Używane naczynia do gotowania wydają dźwięki? Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje żadne niebezpieczeństwo dla płyty indukcyjnej lub dla naczynia. Chłodzenie chodzi nadal po wyłączeniu? To jest normalne, ponieważ elektronika zostaje chłodzona. Płyta kuchenna wydaje dźwięki (trzeszczenie, trzaskanie)? To jest uwarunkowane technicznie i nie da się tego uniknąć. Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia? W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną ściereczką, metalowym przedmiotem albo zalane płynem? Proszę je usunąć. Czy używane są nieodpowiednie naczynia kuchenne? Proszę sprawdzić w rozdziale Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków. 11

12 Instrukcja montażu Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli graniczących z płytą kuchenną muszą być odporne na działanie temperatur (>75 C). Jeżeli forniry i okładziny nie są wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą się odkształcić. Przy montażu płyty należy pamiętać o dostatecznym zabezpieczeniu jej przed dotykiem. Używanie ściennych listew wykończeniowych z masywnego drewna na płycie roboczej z tyłu płyty grzewczej jest dozwolone wówczas, gdy zachowane zostają odstępy minimalne, zgodne ze szkicami montażu. Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę w części tylnej zgodnie ze szkicami montażu. W razie montażu kuchenki obok wysokiej szafy należy dotrzymać odstępu bezpieczeństwa minimalnie 40 mm. Boczną powierzchnię wysokiej szafy należy obłożyć tworzywem odpornym na działanie temperatury. Ze względu na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna wynosić minimalnie 300 mm. Odstęp pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być przynajmniej tak duży, jak zostało podane w instrukcji montażu okapu. Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropor, gwoździe, itp.) muszą zostać usunięte z zasięgu dzieci, ponieważ części te stanowią źródło potencjalnych niebezpieczeństw. Niewielkie części mogą zostać połknięte a folie mogą być przyczyną uduszenia. Wentylacja Tylna strona dolnej szafki musi być otwarta w obszarze wycięcia w desce roboczej tak, aby mogła mieć miejsce wymiana powietrza. Należy usunąć przednia listwę poprzeczną urządzenia, aby powstał otwór pod płytą roboczą o wymiarze, co najmniej 7 mm na szerokość całej kuchenki, przez który będzie się przedostawać powietrze. Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej płyty roboczej przynajmniej z obszaru wycięcia w desce roboczej. Odstęp pomiędzy płytą indukcyjną a meblami kuchennymi, względnie między urządzeniami do zabudowy, musi zostać tak dopasowany, aby zagwarantowana była dostateczna wentylacja powietrza w czasie indukcji. Należy unikać nadmiernego rozwoju ciepła od dołu np. od piekarnika bez wywietrzników prądu skrzyżowanego Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza, wówczas nie można używać płyty indukcyjnej. Montaż PL Ważne wskazówki Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad częściami mebli (ściany boczne, szuflady), należy wbudować dno pośrednie, a jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej musi wynosić co najmniej 20 mm, ażeby nie doszło do zetknięcia z innymi częściami. Dno pośrednie można usunąć jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi. Należy pamiętać, aby ze względu na niebezpieczeństwo powstania ognia bezpośrednio obok lub nad płytą roboczą, nie kłaść lub nie umieszczać żadnych przedmiotów niebezpiecznych w styczności z ogniem, łatwopalnych lub odkształcających się pod wpływem ciepła. Uszczelnienie kuchenki Przed montażem należy szczelnie nałożyć załączoną uszczelkę płyty grzewczej. Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty grzewczej a deską kuchenną, albo przez szczelinę między deską kuchenną a ścianą nie dostała się do niżej znajdujących się urządzeń elektrycznych żadna ciecz. Przy wbudowaniu płyty kuchennej do nierównej płyty roboczej np. z powłoką ceramiczną lub podobnej (kafelki itd.), należy usunąć znajdującą się ewentualnie na płycie kuchennej uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy powierzchnią do gotowania a płytą roboczą za pomocą plastycznych materiałów uszczelniających (kit). Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym względem uszczelniać sylikonem! Przy późniejszym rozbiorze płyty kuchennej nie jest wówczas możliwe uniknięcie zniszczeń. Wycięcie otworu w desce kuchennej Wcięcie w desce kuchennej należy możliwie dokładnie wyciąć dobrą prostą piłą lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową i uszczelnić przycięte powierzchnie lakierem wytrzymałym na podwyższoną temperaturę i wilgoć. Wycinanie otworu w desce kuchennej musi przebiegać zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Tylna ściana powinna zostać w miarę możliwości otwarta. Powierzchnia płyty ceramicznej musi leżeć koniecznie prosto i zwięźle. Zbytnie napięcie może spowodować złamanie się płyty ceramicznej. Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić pod względem perfekcyjnego dopasowania i kompletnej powłoki. Płyta ceramiczna przymocowana zostaje za pomocą klipsów lub nakładek. 12

13 Instrukcja montażu PL Wymiary w mm Klips Klips należy wbić w podanych odległościach do wcięcia w desce kuchennej. Poprzez poziome wbicie nie jest konieczne centrowanie wysokościowe. Ważne: poziome wbicie klipsa musi zostać wykonane zwięźle na płycie roboczej (unikać niebezpieczeństwa złamania). Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć płytę kuchenną po lewej stronie (a), ustawić (b) i zaklipsować (c). Dla zabezpieczenia klipsa mogą zostać użyte śruby. Ważne: W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Rozmiary wycinanego otworu Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę Wysokość zabudowy Wymiary w mm Nakładka Nałożyć płytę kuchenną i ustawić Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na przeznaczone do tego celu miejsca, ustawić i mocno przykręcić. Śruby należy przykręcać tylko przy pomocy śrubokrętu ręcznego, nie używać śrubokrętu akumulatorowego. Należy uważać na właściwe położenie nakładek w przypadku cienkich płyt kuchennych. W celu zrównoważenia na nakładkę musi zostać nałożona śruba metryczna. Ważne: W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Rozmiary wycinanego otworu Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę Wysokość zabudowy 13

14 Instrukcja montażu PL Przyłączenie elektryczne Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać przeprowadzone jedynie przez autoryzowanego specjalistę! Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni zachowane. Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci (wyłączającej wszystkie bieguny) z co najmniej 3 mm przerwą kontaktową za pomocą styku ujścia szerokościowego. Za urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-ls, bezpieczniki i styczniki. Przy podłączeniu i reparacji należy oddzielić prąd od urządzenia za pomocą jednej z tych instalacji. Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające. Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru zabudowy poniżej urządzenia. Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej. W celu podłączenia należy zdemontować pokrywkę puszki przyłączeniowej na dolnej stronie urządzenia, co umożliwi dotarcie do zacisków. Po podłączeniu należy ponownie przykręcić pokrywkę i za pomocą sprzączki umocować przewód zasilający. Jako przewód podłączeniowy należy użyć przewód co najmniej typu H05 RR-F. W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego urządzenia, przewód należy zastąpić innym szczególnym przewodem. Aby zapobiec zagrożeniom, wymiany tej dokonać może wyłącznie producent lub pracownicy jego serwisu. Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym zabezpieczeniu przed dotykiem. Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia elektroniki. Dane elektryczne Napięcie prądu: V 3N~, Hz Napięcie komponentów: V Możliwości podłączenia: podłączenie 6-polowe Możliwości podłączenia: podłączenie 5-polowe * Uwaga! Podłączenie specjalne V 3~! Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia elektroniki. Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać przeprowadzone jedynie przez autoryzowanego specjalistę! 14

15 Instrukcja montażu Dane techniczne Rozmiar pola grzejnego wysokość/szerokość/głębokość.mm 50 x 574 x x 580 x 510 Płytki grzewcze z przodu po lewej stronie. Ø cm/kw z tyłu po lewej stronie.... Ø cm/kw z tyłu po prawej stronie.. Ø cm/kw z przodu po prawej stronie Ø cm/kw 16/ 1,4 20/ 2,3 16/ 1,4 16/ 1,4 Uruchomienie PL Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego (podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta. Ważne: Podczas przyłączania do sieci na przyciskach sensorów touch control nie mogą znajdować się żadne przedmioty! Płyta kuchenna ogólnie kw 6,5 Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć krótko powierzchnię płyty kuchennej a następnie wytrzeć do sucha. 15

16 HU A csomagolás újrahasznosítása A szállító csomagolást lehetőleg természetvédelmi szempontok szerint hasznosítsa újra. A csomagolóanyagok visszavezetése az anyagi körforgásba nyersanyagokat takarít és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. Öreg készülékek újrahasznosítása A terméken vagy a csomagoláson található jelkép azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető normális háztartási hulladékként, hanem azt egy elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Az ezen termék megfelelő újrahasznosításához való hozzájárulásával védi a környezetet és embertársai egészségét. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzatával, a hulladékszállítójával vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Rendeltetésszerű használat A főzőtér csak ételek háztartásban történő elkészítésére használandó. Nem szabad más célra igénybe venni és csak felügyelet mellett szabad használni. Itt találja... Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben, mielőtt a főzőterét üzembe helyezi. Fontos utalásokat talál itt az Ön biztonságára, a készülék használatára, kezelésére és karbantartására vonatkozóan, hogy a készülékében sokáig öröme legyen. Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a Mit tenni problémák esetén fejezetben. Kisebb üzemzavarokat gyakran Ön saját maga el tud hárítani és azáltal fölösleges szervízköltségeket tud megtakarítani. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatást. Kérjük adja tovább ezt a használati és szerelési utasítást az új tulajdonosoknak tájékoztatás és biztonság végett. Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások Bekötésre és működésre A főzőtérre Személyekre A készülék leírása Kezelés szenzor-gombok által Kezelés A főzőtér Fazékellenőrzés Üzemidő-korlátozás Egyéb funkciók Túlhevülés elleni védelem (indukció) Edények indukciós főzőtérre Energiatakarékossági tippek Főzőfokozatok Maradékhőjelző Gombkezelés Főzőteret és főzősávot bekapcsolni Főzősávot kikapcsolni Főzőteret kikapcsolni Gyerekzár Előfőzési automatika (amennyiben van ilyen) Tisztítás és ápolás Üvegkerámia-főzőtér Különleges szennyeződések Mi a teendő problémáknál? Szerelési utasítás Biztonsági utasítások a konyhabútor-szerelő számára Szellőzés Beépítés Elektromos bekötés Műszaki adatok Üzembe helyezés

17 Biztonsági utasítások HU Biztonsági utasítások Bekötésre és működésre A készülékek az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint vannak gyártva. A készülékek hálózati bekötését, karbantartását és javítását csak arra jogosított szakember végezheti az érvényben levő biztonsági előírásoknak megfelelően. Szakszerűtlenül végzett munkák veszélyeztetik az Ön biztonságát. A főzőtérre A nagyon gyors reakció miatt magas főzési fok beállításánál az indukciós főzőteret felügyelet nélkül nem üzemeltetni! Főzésnél vegye figyelembe a főzősávok felhevülésének a gyorsaságát. Kerülje el a fazekak üresre forrását, mivel annál a fazekak túlhevülésének a veszélye áll fenn! Fazekakat és serpenyőket ne állítson üresen bekapcsolt főzősávokra. Kettős falú főzőedények használatánál elővigyázatosan kell eljárni. A kettős falú főződényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek következményeképpen a főzőedény és a főzőtér is megsérülhet. Ezért semmi szavatosság nincs átvéve! Használat után okvetlenül kapcsolja ki a főzősávot a mínusz gombbal. Túlhevített zsírok és olajok saját maguk meggyulladhatnak. Zsír- és olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzni. Meggyulladt zsírokat és olajokat sohasem vízzel oltani! Fedelet rátenni, főzősávot kikapcsolni. Az üvegkerámia-felület nagyon ellenállóképes. Mégis kerülje el, hogy az üvegkerámia-felületre kemény tárgyak essenek. Egy pontba összpontosuló ütések általi megterhelés a főzőtér eltöréséhez vezethet. Az üvegkerámián levő töréseknél, hasadásoknál, repedéseknél, vagy más sérüléseknél villamosáram-ütés veszélye áll fenn. A készüléket azonnal üzemen kívül helyezni. A háztartási biztosítékot azonnal kikapcsolni és a vevőszolgálatot hívni. Ha a főzőteret a szenzoros vezérmű hibája esetén nem lehetne kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal kikapcsolni és a vevőszolgálatot hívni. Háztartási eszközökkel végzett munkánál elővigyázatosnak lenni! Hálózati csatlakozó vezetékeknek nem szabad érintkezésbe kerülniük a forró főzősávokkal. Az üvegkerámia-főzőteret nem szabad lerakóhely-felületnek használni. Alufóliát illetve műanyagot a főzősávokra nem tenni. A forró főzősávtól mindent távol tartani, ami olvadni kezdhet, pl. műanyagokat, fóliát, különösen cukrot és cukortartalmú ételeket. Cukrot sérülések elkerülése végett az üvegkerámiafőzőtérről azonnal forró állapotban speciális üvegkaparóval mind eltávolítani. Fémtárgyakat (konyhaedényeket, evőeszközöke...) soha sem szabad az indukciós főzőtérre lerakni, mert felforrósodhatnak. Égési sebesülés veszélye áll fenn. Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő hatására alakjukat változtató tárgyakat közvetlenül a főzőtér alá. Testen hordott fémtárgyak az indukciós főzőtér közvetlen közelében felforrósodhatnak. Vigyázat, égési sérülés veszélye áll fenn. Nem mágnesezhető tárgyakra (pl. arany- vagy ezüstgyűrűkre) ez nem vonatkozik. Zárt konzervdobozokoat és kötött rétegű csomagolásokat főzősávokon sohasem hevíteni. Energia hozzávezetése által ezek szétpattanhatnak! Az érzékelő gombokat tisztán tartani, mivel szennyeződések a készülék által ujjérintésként lehetnének felismerve. Tárgyakat (fazekakat, konyharuhát stb.) sohasem a szenzor-billentyűkre helyezni! Ha fazekak a szenzor-billentyűk felületén túl kiforrnak, tanácsoljuk a Ki-billentyűt működtetni. Forró fazekaknak és serpenyőknek nem szabad a szenzorbillentyűket letakarniuk. Ebben az esetben a készülék automatikusan kikapcsolódik. Ha háziállatok vannak a lakásban, amelyek a főzőtérhez érhetnek, a gyerekzárat kell aktiválni. Ha beépített sütőknél a pirolízis üzem van folyamatban, az indukciós főzőteret nem szabad használni. Személyekre Ez a készülék nincs arra szánva, hogy korlátozott fizikai, érzéki, vagy szellemi képességű személyek által (gyerekeket is beleértve), vagy tapasztalat és / vagy tudás hiányában legyen használva, kivéve azokat az eseteket, amikor biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy utasításokat kaptak tőle arra vonatkozóan, hogy hogyan kell használni a készüléket. Gyerekekre fel kellene ügyelni annak biztosítása végett, hogy ne játsszanak a készülékkel. Figyelem: A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben felforrósodnak. Ebből az okból a kisgyermekeket mindenképpen távoltartani. Személyeknek szívritmusszabályzóval vagy implantált inzulinpumpával meg kell róla bizonyosodniuk, hogy az implantátumaik az indukciós főzőtér által nincsenek-e akadályozva (az indukciós főzőtér frekvenciatartománya khz). 17

18 A készülék leírása HU A k é s z ü l é k l e í r á s a A dekoráció az ábráktól eltérhet. 1. Indukciós főzősáv elöl baloldalt 2. Indukciós főzősáv hátul baloldalt 3. Indukciós főzősáv hátul jobboldalt 4. Indukciós főzősáv elöl jobboldalt 5. Touch-control kezelőtér 6. Üvegkerámia-főzőtér 7. Be-/kikapcsoló gomb 8. Kiválasztó / plusz gomb 9. Mínusz gomb (csökkenteni) 10. Főzőfokozat-kijelző 11. Készenléti pont főzőzóna 12. Jelkép a főzősáv üvegkerámia-főzőtéren levő helyzetének a megállapításához Kezelés szenzor-gombok által Az üvegkerámia-főzőtér kezelése touch-control szenzor-gombok által történik. A szenzor-gombok a következőképpen működnek: ujjheggyel egy jelképet az üvegkerámia-felületen röviden megérinteni. Minden korrekt működésbe hozás jelzőhang által van visszaigazolva. A touch-control szenzor-gomb a következőkben mint gomb van megnevezve. Be-/kikapcsoló gomb (7) Ezzel a gombbal az egész főzőtér van be- és kikapcsolva. Ez a gomb úgyszólván a főkapcsoló. Kiválasztó / plusz gomb, pl. elől baloldalt (8) A rendelkezésre álló kiválasztó / plusz gombok egyikének működtetésével ki van választva egy főzősáv és növelve van a főzőfokozat. Mínusz gomb (9) A mínusz gomb által csökkentve van a kijelzési érték. Főzőfokozat-kijelző (10) A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot mutatja, vagy: H... Maradékhőt A... előfőzési automatikát (amennyiben van ilyen) ER03... Hibajelentés Ha a készenléti pont (11) világít, be lehet állítani a főzősávot. 18

19 Kezelés HU Kezelés A főzőtér A főzőfelület indukciós főzőtérrel van ellátva. Egy indukciós tekercs az üvegkerámia-főzőfelület alatt elektromágneses váltakozó erőteret hoz létre, amely az üvegkerámián áthatol és az edény aljában a meleget létrehozó áramot indukálja. Indukciós főzősávnál a meleg már nem egy fűtőelemtől van a főzőedényen át a készített ételre átvéve, hanem a szükséges meleg indukciós áramlások segítségével közvetlenül a főzőedényben van létrehozva. Az indukciós főzőtér előnyei Energiatakarékos főzés az energiának a fazékra történő közvetlen átvitele által (megfelelő edény szükséges mágnesezhető anyagból), fokozott biztonság, mivel az energia csak feltett fazéknál van átvéve, energiaátvitel az indukciós főzősáv és a fazék alja között magas hatásfokkal, magas felhevülési gyorsaság, az égés veszélye csekély, mivel a főzőfelület csak a fazék aljától melegszik fel, a kifutó főznivaló nem ég keményre, az energiaadagolás gyors, finom fokozatú szabályozása. Fazékellenőrzés Ha bekapcsolt főzősávnál nem áll fazék, vagy csak túl kis fazék áll a főzősávon, úgy nem kerül sor energiaátvitelre. Ha a főzősávra egy megfelelő fazék van állítva, bekapcsolódik a beállított fokozat. Ha az edény el van távolítva, az energiahozzávezetés meg van szakítva. Üzemidő-korlátozás Az indukciós főzőtér automatikus üzemidő-korlátozással rendelkezik. Mindegyik főzősáv folyamatos használati ideje a választott főzőfokozattól függ (lásd a táblázatot). Annak az az előfeltétele, hogy a használati idő során a főzősáv beállításán semmi változtatás nem történik. Ha az üzemidő-korlátozás üzembe lépett, a főzősáv ki van kapcsolva, rövid jelzőhang hangzik fel és a kijelzőn egy H jelenik meg. Beállított főzőfokozat 1, 2 3, 4 5 6, 7, 8, 9 Egyéb funkciók Üzemidő-korlátozás órákban ,5 Egy vagy több szenzor-gomb hosszabb vagy egyidejű működtetésénél (pl. ha tévedésből egy fazék van a szenzorgombokra állítva), semmilyen kapcsolási funkció nem megy végbe. Felhangzik egy jelzőhang és ER03 van kijelezve. Néhány másodperc után ki van kapcsolva. Kérjük távolítsa el a tárgyat a szenzor-gombokról. Fazékfelismerési határok Főzősáv-átmérő (mm) Legkisebb átmérő Fazékalj (mm) Túlhevülés elleni védelem (indukció) A főzőfelület teljes teljesítménnyel történő hosszabb idejű használatánál magas környezeti hőmérséklet mellett az elektronika már nem lehet szükséges mértékben hűtve. Hogy az elektronikában ne lépjenek fel túl magas hőmérsékletek, adott esetben a főzősáv teljesítménye önműködően le van szabályozva. Amennyiben a főzőfelület normális használatánál és normális környezeti hőmérsékletnél gyakran lenne ER21 kijelezve, úgy a hűtés valószínűleg nem elegendő. Bútorban hiányzó hűtőnyílások vagy hiányzó elválasztás lehet az oka. Adott esetben a beépítést ellenőrizni. 19

20 Kezelés HU Edények indukciós főzőtérre Az indukciós főzőfelületre használt főzőedénynek fémből kell lennie mágneses tulajdonságokkal és az aljának elegendő felülettel kell rendelkeznie. Csakis indukcióra alkalmas aljú fazekakat használjon. Alkalmas főzőedények Zománcozott acéledények erős aljjal Edények öntöttvasból zománcozott aljjal Edények rozsdamentes többrétegű acélból, rozsdamentes ferritacélból illetve alumíniumból különleges aljjal Nem alkalmas főzőedények Edények rézből, rozsdamentes acélból, alumíniumból, tűzálló üvegből, fából, kerámiából illetve terrakottából Energiatakarékossági tippek A következőkben néhány fontos adatot talál, hogy az új indukciós főzőterével és a főzőedényekkel energiatakarékosan és hatékonyan tudjon bánni. A fazékalj átmérőjének ugyanolyan nagyságúnak kellene lennie, mint a főzősáv átméröje. Fazekak vásárlásánál figyelembe venni, hogy gyakran a fazék felső átmérője van megadva. Ez legtöbbnyire nagyobb, mint a fazék alja. Kuktafazekak a zárt főzőtér és a túlnyomás által különösen idő- és energiatakarékosak. A rövid készítési időtartam által a vitaminok kímélve vannak. Arra ügyelni, hogy a kuktafazékban mindig elegendő folyadék legyen, mivel üresre főzött fazéknál a főzősáv és a fazék túlhevítés által megsérülhet. A fazekakat lehetőség szerint mindig megfelelő fedővel lezárni. Minden ételmennyiséghez alkalmas fazekat kellene használni. Egy nagy, alig teli fazék sok energiát vesz igénybe. Így tudja az edény alkalmasságát megállapítani: Végezze el a következőkben leírt mágnestesztet, vagy bizonyosodjon meg arról, hogy az edény az indukciós árammal történő főzésre vonatkozó alkalmassági jelzést viseli. Mágnesteszt: Vezessen egy mágnest a főzőedényének az aljához. Ha vonzza magához, úgy használhatja a főzőedényt az indukciós főzőfelületen. Utalás: Indukcióra alkalmas fazekak használatánál néhány gyártótól zajok léphetnek fel, amelyek ezeknek a fazekaknak a gyártási módjára vezethetőek vissza. Kettős falú főzőedények használatánál elővigyázatosan kell eljárni. A kettős falú főződényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek következményeképpen a főzőedény és a főzőtér is megsérülhet. Ezért semmi szavatosság nincs átvéve! Főzőfokozatok A főzősávok fűtési teljesítményét több fokozatban lehet beállítani. A táblázatban felhasználási példákat talál az egyes fokozatokra. Főzési fokozat Maradékhőjelző Alkalmazás Ki-helyzet, a megmaradt hő használata Kis mennyiségek továbbfőzése. (legalacsonyabb teljesítmény) Továbbfőzés Nagy mennyiségek továbbfőzése, nagyobb darabok továbbsütése Sütés, rántás készítése Sütés Előfőzés, elősütés, sütés (legmagasabb teljesítmény) Az üvegkerámia-főzőtér maradékhőjelzővel H van ellátva. Ameddig a H a kikapcsolás után világít, a maradék hő ételek olvasztására és melegen tartására használható. Miután a H betű kialszik, a főzőzóna még forró lehet. Égés veszélye áll fenn! Indukciós főzősávnál az üvegkerámia nem közvetlenül hevül fel, hanem csak az edény által leadott hőtől van felmelegítve. 20

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.8.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235/3 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 16/10 (korábbi NN 22/10) számú

Διαβάστε περισσότερα

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo...

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo... W0088_20IVZ.fm DH 330 115 171 1126 / 4309-2.0 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........28 Izvirna navodila za uporabo............42

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. A. επιτεθεί B. επιτευχθεί C. επιστραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 4,8* 7,8** (*Εξαιρούμενα αλουμινίου **Μόνο αλουμινίου) FARBOLT, MAGNA-LOK, MONOBOLT (3/16-1/4 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék FHS 20 IX/HA S Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny,7 Opis urządzenia,8 Opis urządzenia,0 Instalacja, Uruchomienie i użytkowanie, Programator

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Sandık Tipi Dondurucu ECN26109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ...6 4. ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ HC452400EB EL HU IT KK ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP PIANO COTTURA A INDUZIONE ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЕШ ҮСТІ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2 22 41 60 2

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δηλαδή για τρεις νύχτες; Igen. Mennyibe kerül?

SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δηλαδή για τρεις νύχτες; Igen. Mennyibe kerül? SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ Jó napot kívánok! Mit parancsol? Καλημέρα! Τι θέλετε, παρακαλώ; Szeretnék egy szobát. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δίκλινο. Franciaágyast

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

HC452400EB EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 22 IT Istruzioni per l uso 40 KK Қолдану туралы нұсқаулары 59

HC452400EB EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 22 IT Istruzioni per l uso 40 KK Қолдану туралы нұсқаулары 59 HC452400EB EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 22 IT Istruzioni per l uso 40 KK Қолдану туралы нұсқаулары 59 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO BAS 260 Swift 115 172 2071 / 4814-1 SLO Originál használati utasítás.......................................... 4 Oryginalna instrukcja obsługi.......................................16 Πρωτότυπο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

11.1. 11.1. RENDHAGYÓ IGÉK

11.1. 11.1. RENDHAGYÓ IGÉK 11. LÉPÉS Szavak αν ha απόφαση (η, tsz. -εις) döntés άρρωστος-η-ο beteg αρχαιολογικός-η-ο régészeti βαθµός (ο) fok, osztályzat βαρκάδα (η) csónakázás βιβλιοπωλείο (το) könyvesbolt βούτυρο (το) vaj διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Морозильный ларь ECN21109W 2 electrolux Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Морозильный ларь ECN21109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux.

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy PL Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó HU Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα GR Roya-30324-3 A4 (ohne AS) 17.12.2014 Instrukcja obsługi...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Морозильный ларь ECN21109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 -

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 - GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W Instalacja i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalace a bezpečnostní pokyny Szerelési és biztonsági utasítások Návod na inštaláciu a bezpečnostné upozornenia Namestitev in varnostna opozorila Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe EL HU RO Οδηγίες Χρήσης 2 Használati útmutató 20 Manual de utilizare 38 Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe ZWY 61004WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

CARES PREMIUM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

CARES PREMIUM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CARES PREMIUM FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ HOT WATER I HEATING I RENEWABLE I AIR CONDITIONING Tisztelt Uram! Szeretnénk

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

EMT25207 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ. preciz.hu ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22

EMT25207 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ. preciz.hu ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 EMT25207 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας... HC 260 C SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Izvirna navodila za uporabo............29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........41 115 171 7299 / 4809-3.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

IB-2537StS. User s manual IB-2537StS HDD converter 2.5" to 3.5" SATA. Handbuch IB-2537StS HDD Konverter 2,5" zu 3,5" SATA

IB-2537StS.  User s manual IB-2537StS HDD converter 2.5 to 3.5 SATA. Handbuch IB-2537StS HDD Konverter 2,5 zu 3,5 SATA User s manual HDD converter 2.5" to 3.5" SATA Handbuch HDD Konverter 2,5" zu 3,5" SATA Manuel Adaptateur pour disque dur 2,5" vers 3,5" Manual Adaptador de disco duro 2,5" a 3,5" SATA Manuale Convertitore

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 2 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.11 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_2_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ EC2800AOW2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 2 HU Fagyasztóláda Használati útmutató 17 KK Тоңазытқыш шкаф Қолдану туралы нұсқаулары 32 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi 47 2 www.electrolux.com

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Hűtőszekrény Frigorífico Frigider Frigorífico

Ψυγείο Hűtőszekrény Frigorífico Frigider Frigorífico EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 17 PT Manual de instruções 31 RO Manual de utilizare 44 ES Manual de instrucciones 57 Ψυγείο Hűtőszekrény Frigorífico Frigider Frigorífico ZBB28465SA Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 22 Mosogatógép NO Bruksanvisning 40 Oppvaskmaskin FAVORIT55340VI0

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 22 Mosogatógép NO Bruksanvisning 40 Oppvaskmaskin FAVORIT55340VI0 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 22 Mosogatógép NO Bruksanvisning 40 Oppvaskmaskin FAVORIT55340VI0 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 6 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.31 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_6_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrzovalna skrinja

Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrzovalna skrinja EL HU SL Οδηγίες Χρήσης 2 Használati útmutató 15 Navodila za uporabo 28 Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrzovalna skrinja ZFC31401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS _English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS Carefully read the instructions and warnings in this manual and keep them for future reference. They include important instructions

Διαβάστε περισσότερα