ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις αρχές της χώρας σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, που κοινοποιήθηκε βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1, αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Στις 4 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. με τη μορφή κρατικής εγγύησης για δάνειο ύψους 1,08 εκατομ. EUR 2. (2) Στις 30 Δεκεμβρίου 2008, η Ελλάδα κοινοποίησε ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις για το μέτρο με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου Στις 3 Φεβρουαρίου 2009, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά τις αιτηθείσες πληροφορίες, που δόθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με επιστολή της 12 ης Φεβρουαρίου Στις 27 Φεβρουαρίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν μέρος των πληροφοριών που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Στις 16 Μαρτίου 2009, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή 1 Από 1 ης Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ έχουν γίνει, αντιστοίχως, άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Οι δύο δέσμες διατάξεων είναι ουσιαστικά ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αναφορές στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, κατά περίπτωση. 2 Απόφαση της Επιτροπής της για την κρατική ενίσχυση N 636/2007 Ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε., ΕΕ C 203 της , σ. 2. Κος Γιώργος Α. ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Πολιτικό Γραφείο Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αθήνα, Τ.Κ Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 των λοιπών συμπληρωματικών πληροφοριών (περιλαμβανομένου επικαιροποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης), αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή με επιστολή της 17ης Μαρτίου Στις 16 Απριλίου 2009 και στις 7 Μαΐου 2009, η Επιτροπή απέστειλε επιστολές υπενθύμισης στις ελληνικές αρχές για την υποβολή των συμπληρωματικών πληροφοριών. Στις 13 Μαΐου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις συμπληρωματικές πληροφορίες περιλαμβανομένου του επικαιροποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης. (3) Στις 24 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις Βρυξέλλες μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής στην οποία ήταν παρόντες και εκπρόσωποι της Καλοφωλιάς Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν νέες πληροφορίες. (4) Με επιστολές της 25ης Ιουνίου 2009, της 10ης Ιουλίου 2009 και της 12ης Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες για το εξεταζόμενο μέτρο ενίσχυσης. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις ζητηθείσες πληροφορίες με επιστολές της 24ης Ιουλίου 2009 και της 21ης Αυγούστου Με επιστολή της 26ης Νοεμβρίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την τελική μορφή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Ο δικαιούχος (5) Η Καλοφωλιάς Α.Ε. είναι μεγάλη εταιρεία που ιδρύθηκε 2000 με τη συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων που προϋπήρχαν και ανήκαν στην οικογένεια Καλοφωλιά (τα μέλη της οποίας εξακολουθούν να κατέχουν το 100% της εταιρείας). Η Καλοφωλιάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στις αγορές τύπου (οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 55% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008), εκτυπωτικών εργασιών (27% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008), διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (11% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008) και ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών («ΚΑΠΑ-ΤΕΛ», sms, wap και mms, 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008). (6) Η Καλοφωλιάς Α.Ε. ανήκει σε ευρύτερο όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: την Κάπα-Phone Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εκδόσεων και της πληροφορικής, την Γ. & Δ. Καλοφωλιάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, και την Γ. & Δ. Καλοφωλιάς & ΣΙΑ, που δραστηριοποιείται στην οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. (7) Το 2007 η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 250 εργαζομένους, ενώ το 2008 ο μέσος όρος του εργατικού δυναμικού της ήταν χαμηλότερος των 250 εργαζομένων. Κατά την περίοδο , ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε από 21,4 εκατ. EUR σε 14,6 εκατ. EUR (2006: 19,8 εκατ. EUR, 2007: 18,7 εκατ. EUR). Κατά την περίοδο και , η εταιρεία είχε αρνητικά ΚΠΦ 3 (2001: -0,5 εκατ. EUR, 2002: EUR -1,4 εκατ. EUR, 2003: -1,1 εκατ. EUR, 2004: -1 εκατ. EUR, 2005: -0,9 εκατ. EUR, 2007: 1,9 εκατ. EUR, 2008: -3,5 εκατ. EUR). Το 2006, η εταιρεία είχε θετικά ΚΠΦ που ανήλθαν 3 ΚΠΦ (EBT-Earnings before Taxes): κέρδη προ φόρων. 2

3 σε 0,04 εκατ. EUR. Τα έτη 2007 και 2008, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά (2007: 0,6 εκατ. EUR, 2008: 1,7 εκατ. EUR). 2.2 Οικονομικές δυσχέρειες (8) Οι δυσχέρειες της εταιρείας όσον αφορά την κατάσταση της ρευστότητάς της προκλήθηκαν κυρίως από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών από το 2005, κυρίως της εκτυπωτικής μονάδας, οι οποίες μείωσαν τη ρευστότητά της κατά 3,6 εκατ. EUR την περίοδο Το μεγαλύτερο μέρος (περ. 70%) αυτών των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων θεωρείται μη εισπράξιμο, διότι οι οφειλέτες έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους. Το υπόλοιπο 30% των απαιτήσεων σχεδιάζεται να εισπραχθεί από την εταιρεία την προσεχή τριετία. (9) Επίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας επιδεινώθηκε λόγω της ανεπιτυχούς εφαρμογής επενδυτικού προγράμματος κατά την περίοδο για την αγορά νέων μηχανημάτων εκτύπωσης, που μείωσε την κατάσταση ρευστότητας της εταιρείας κατά 2,5 εκατ. EUR. Το επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπούσε στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι υπήρχε αύξηση στη ζήτηση εκτυπωτικών εργασιών. Χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια και δάνεια (χωρίς οποιαδήποτε μορφή δημόσιας οικονομικής στήριξης) με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτικοί πόροι να είναι λιγότεροι από ό,τι θα ήταν αν είχε προστεθεί επενδυτική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, οι διαθέσιμοι πόροι για την επένδυση ήταν περιορισμένοι και επέτρεψαν μόνο την αγορά εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, καθώς η χρήση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας οδήγησε σε μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος υψηλότερο από εκείνο που θα εξασφάλιζε εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας. (10) Μια τρίτη σημαντική αιτία για τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας ήταν η πληρωμή ενός μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που έλαβε η συνδεδεμένη εταιρεία Κάπα-Phone Α.Ε. το 2002, για να μπορέσει η εταιρεία αυτή να αγοράσει το 15% της συμμετοχής στην Καλοφωλιάς από τρίτα μέρη. Η Καλοφωλιάς Α.Ε. ήταν εγγυήτρια του δανείου αυτού. Λόγω οικονομικών δυσχερειών, η Κάπα-Phone δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αναλάβει η Καλοφωλιάς Α.Ε. την καταβολή των δόσεων του δανείου. (11) Οι υψηλές διαχειριστικές και διοικητικές δαπάνες ήταν άλλη μια αιτία των οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν τη συνολική χρηματοπιστωτική θέση της. (12) Οι δυσχέρειες της εταιρείας επηρεάστηκαν επίσης άμεσα από τη μείωση των ετήσιων πωλήσεών της μετά το 2005 (όταν είχε ήδη πραγματοποιηθεί το ανεπιτυχές επενδυτικό πρόγραμμα που περιγράφηκε στην παράγραφο 9), κυρίως στις εκτυπωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή προκλήθηκε από την αδυναμία του εξοπλισμού που είχε αγοραστεί την περίοδο να παράγει ορισμένα προϊόντα. Συγχρόνως, η εταιρεία διέκοψε τις 3

4 συναλλαγές με πελάτες που είχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις ή αρνητική επίδραση στα ΚΠΤΦΑ της εταιρείας Αύξηση του χρέους (13) Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι δυσχέρειές της και οι σημερινές της υποχρεώσεις άρχισαν το 2005 και οδήγησαν σε προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, από το 2000 οι υποχρεώσεις της έναντι δημοσίων φορέων αυξήθηκαν από 1,2 εκατ. EUR το 2000 σε 9,1 εκατ. EUR το 2008, που αντιστοιχεί σε 61% των ετήσιων πωλήσεων. Τα προηγούμενα ποσοστά ήταν 50% το 2000, 11% το 2001, 9% το 2002, 23% το 2003, 18% το 2004, 15% το 2005, 32% το 2006 και 44% το Το χρέος έναντι του δημοσίου το 2008 περιλαμβάνει φόρους ύψους 2,7 εκατ. EUR και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ύψους 6,4 εκατ. EUR Η αναδιάρθρωση Το σχέδιο αναδιάρθρωσης (14) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που κοινοποιήθηκε καλύπτει την περίοδο Ο κεντρικός άξονας της διαδικασίας αναδιάρθρωσης είναι η αναδιοργάνωση της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά της. (15) Το σχέδιο προβλέπει μείωση της απασχόλησης, μείωση των λειτουργικών δαπανών, επενδύσεις κεφαλαίου, αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων (πώληση των πεπαλαιωμένων περιουσιακών στοιχείων), εγκατάλειψη ζημιογόνων ή υψηλού κόστους δραστηριοτήτων και στροφή σε νέες δραστηριότητες μέσω επιχειρηματικών συμμαχιών. (16) Η μείωση του προσωπικού αποσκοπεί στον περιορισμό του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων σε περίπου 95 εργαζόμενους (201 τον Οκτώβριο του 2008). Θεωρείται ότι αποτελεί το σημαντικότερο άξονα της αναδιάρθρωσης, που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ετησίων δαπανών κατά 1,7 εκατ. EUR. Προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου, που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του (17) Η μείωση των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 1,04 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 0,6 εκατ. EUR αναμένεται να προέλθουν από τη μείωση των δαπανών για πρώτες ύλες, συντήρηση καθώς και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής. Άλλα 0,3 εκατ. EUR θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια, υπηρεσίες ασφάλειας, συντήρηση, ηλεκτρισμό και επικοινωνίες, με τη μετακόμιση και τη συγκέντρωση των διαφόρων υπηρεσιών της εταιρείας στις ιδιόκτητες κεντρικές εγκαταστάσεις της. Το υπόλοιπο ποσό των 0,14 εκατ. EUR θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών της υποκαταστημάτων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και την κατάργηση των υποκαταστημάτων στον Πειραιά και τη Λάρισα, οι δραστηριότητες των οποίων μπορούν να αναληφθούν από το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Αθήνα. 4 ΚΠΤΦΑ (EBITDA- Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. 4

5 (18) Οι επενδύσεις κεφαλαίου συνίστανται κυρίως στην εγκατάσταση μιας νέας μονάδας εκτύπωσης η οποία θα αντικαταστήσει τις δύο υπάρχουσες. Αυτό θα επιτρέψει την επέκταση της παραγωγής της εταιρείας και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεών της κατά 0,7 εκατ. EUR σε ετήσια βάση. Επίσης, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επενδύσεις κεφαλαίου με τη μορφή τεχνικών εργασιών στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα μετακόμιση και συγκέντρωση των υπηρεσιών της. (19) Η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων αφορά την πώληση των δύο προαναφερόμενων μονάδων εκτύπωσης, που αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα της εταιρείας κατά 0,4 εκατ. EUR. (20) Η παύση δραστηριοτήτων αφορά την πώληση της δραστηριότητας ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών της εταιρείας (ΚΑΠΑ-ΤΕΛ), που οδήγησε σε εισροή μετρητών ύψους 0,25 εκατ. EUR και μείωση της εκροής μετρητών κατά 0,45 εκατ. EUR. Η κατάργηση των δραστηριοτήτων αφορά επίσης τη διακοπή ορισμένων εκδόσεων ήσσονος σημασίας που προκαλούσαν αύξηση του κόστους, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας κατά 0,05 εκατ. EUR, καθώς και την παύση της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων. Η χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης (21) Το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR. Συμπεριλαμβάνει τα εξής: 1. Εξόφληση χρεών προς το δημόσιο ύψους 7,56 εκατ. EUR, δηλ. φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 2. Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ύψους 2,32 εκατ. EUR για περίπου 78 εργαζομένους. 3. Επενδύσεις ύψους 1,86 εκατ. EUR, ήτοι τεχνικά έργα στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, νέα εκτυπωτική μονάδα, νέο σύστημα μηχανογράφησης και εκπαίδευση για το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας. 4. Εξόφληση δανείου διάσωσης ύψους 1,08 εκατ. EUR. 5. Εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 1,38 εκατ. EUR σε προμηθευτές πρώτων υλών (χαρτί, μελάνια κ.λπ.). (22) Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης που ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR θα χρηματοδοτηθεί μέσω κρατικής ενίσχυσης ύψους 7,1 εκατ. EUR και ίδιας συμμετοχής ύψους 7,1 εκατ. EUR. Η κρατική ενίσχυση έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης. Η ίδια συμμετοχή της εταιρείας περιλαμβάνει: Νέα χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατ. EUR από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. 5. Αυτό το νέο δάνειο είναι μέρος ενός πακέτου πώλησης και επανεκμίσθωσης (sales-and-lease back) ύψους 7 εκατ. EUR. 5 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι εμπορική τράπεζα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βλ: 5

6 Εισφορά κεφαλαίου ύψους 2,6 εκατ. EUR από μετόχους, που πραγματοποιήθηκε με αύξηση κεφαλαίου το Έσοδα ύψους 0,25 εκατ. EUR από την πώληση της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ σε δύο ιδιώτες αγοραστές (φυσικά πρόσωπα). Η πώληση πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του ,45 εκατ. EUR από δαπάνες της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ (αποζημιώσεις και καθυστερούμενοι μισθοί υπαλλήλων) για τις οποίες υπόχρεη ήταν η Καλοφωλιάς και αναλήφθηκαν από τους αγοραστές της. Συνεπώς, βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται σε 7,1 εκατ. EUR. Αντισταθμιστικά μέτρα (23) Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, το σχέδιο προβλέπει την παύση της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, τη διακοπή ορισμένων ειδικών εκδόσεων και την πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και ΚΑΠΑ-ΤΕΛ απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και ότι η δραστηριότητα ειδικών εκδόσεων απέφερε θετικά ΚΠΦ την περίοδο και αρνητικά ΚΠΦ το Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι και οι τρεις δραστηριότητες απέφεραν θετικά ΚΠΤΦΑ κατά την περίοδο Τέλος, η εταιρεία δηλώνει ότι η συμβολή των δραστηριοτήτων αυτών στον ετήσιο κύκλο εργασιών ανήλθε σε 18% το 2008, ήτοι 2,7 εκατ. EUR. Τα μέτρα (24) Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου ύψους 7,1 εκατ. EUR. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.1. Κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ κηρύσσει ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους, που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. (26) Το κοινοποιηθέν μέτρο πρόκειται να χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και, συνεπώς, περιλαμβάνει κρατικούς πόρους. Το μέτρο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στην Καλοφωλιάς Α.Ε. στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της απαλλάσσοντάς την εταιρεία από τις δαπάνες τις οποίες θα έπρεπε κανονικά να επωμιστεί υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Δεδομένου ότι το μέτρο 6

7 απευθύνεται σε μία μόνο επιχείρηση θεωρείται επιλεκτικό. Με την ευνοϊκή μεταχείριση μιας μόνο επιχείρησης, το μέτρο απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν ενίσχυση. Τέλος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αφορά επιχείρηση οι δραστηριότητες της οποίας αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού των συναλλαγών αυτών. (27) Κατά συνέπεια, το κοινοποιηθέν μέτρο θεωρείται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ Παρεκκλίσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 και του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ (28) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν ισχύουν στην παρούσα υπόθεση. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος της ενίσχυσης αφορά την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας προβληματικής επιχείρησης, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, που επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον οι εν λόγω ενισχύσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Συνεπώς, η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ μόνο εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 6 (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές») Eπιλεξιμότητα της επιχείρησης (29) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν δεν είναι ικανή να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητά της με δικούς της οικονομικούς πόρους ή χρησιμοποιώντας πόρους των μετόχων της ή προσφεύγοντας στην αγορά, και όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να παύσει τη λειτουργία της εάν δεν υπάρξει παρέμβαση των δημοσίων αρχών. Στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία. (30) Σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντηρίων γραμμών, μια εταιρεία που ανήκει σε ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο δεν είναι καταρχήν επιλέξιμη για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου και ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο. (31) Σύμφωνα με το σημείο 73 των κατευθυντηρίων γραμμών, εάν η επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά το παρελθόν κρατική ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, 6 ΕΕ C 244 της , σ.2. 7

8 περιλαμβανομένης τυχόν μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, και όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από δέκα έτη από τη χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης, η Επιτροπή δεν επιτρέπει τη χορήγηση περαιτέρω ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. (32) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 32% την περίοδο Κατά την περίοδο είχε αρνητικά ΚΠΦ και το 2006 μηδενικό περιθώριο ΚΠΦ. Στα τέλη του 2007 συσσώρευσε ζημίες ύψους 4,9 εκατ. EUR και είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια 0,6 εκατ. EUR. Στα τέλη του 2008 είχε συσσωρεύσει ζημίες 8,4 εκατ. EUR και το συνολικό ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της έφθανε σε 1,7 εκατ. EUR. Τα συσσωρευθέντα χρέη προς το δημόσιο το 2008 έφθαναν σε 8,9 εκατ. EUR, ήτοι 61% του κύκλου εργασιών της εταιρείας το Συνεπώς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Καλοφωλιάς είναι πράγματι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του σημείου 11 των κατευθυντηρίων γραμμών. (33) Στην κοινοποίηση της 5 ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε., οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει άλλη ενίσχυση διάσωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει την ύπαρξη υποχρεώσεων έναντι δημοσίων φορέων ύψους 9,1 εκατ. EUR με τη μορφή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρκεια των 9 τελευταίων ετών. (34) Η μη είσπραξη των οφειλών προς το δημόσιο μπορεί να συνιστά δυνητικά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, και εάν συμβαίνει αυτό, δεν τηρείται η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης. (35) Αποτελεί πάγια νομολογία ότι 7, για να διαπιστωθεί εάν παρέχεται επιλεκτικό πλεονέκτημα με τη μη είσπραξη των οφειλών και κατά πόσο το πλεονέκτημα πρέπει να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, πρέπει να εξακριβωθεί ότι η Καλοφωλιάς Α.Ε. δεν θα μπορούσε να είχε αποκτήσει το πλεονέκτημα αυτό βάσει των κανονικών όρων της αγοράς. Από την άποψη αυτή το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι κατά πόσο η συμπεριφορά του κράτους ως πιστωτή στις δεδομένες περιστάσεις θα μπορούσε να συγκριθεί με τη συμπεριφορά ενός συνετού ιδιώτη πιστωτή. (36) Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι τα χρέη της εταιρείας προς το δημόσιο δεν είχαν διαγραφεί αλλά αναδιαταχθεί με την εφαρμογή κατάλληλων ποινών. Πράγματι, οι συμφωνίες αναδιάταξης, που συνάφθηκαν το 2007 και 2008, προβλέπουν ποινές ύψους 1,6 εκατ. EUR για οφειλές κεφαλαίου 4,4 εκατ. EUR με τη μορφή υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και ποινή ύψους 0,3 εκατ. EUR για οφειλές κεφαλαίου 1,7 εκατ. EUR με τη μορφή φορολογικών υποχρεώσεων. Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν επιτόκιο 36% για τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης και 20% για τις φορολογικές οφειλές. Επιπλέον, οι συμφωνίες αναδιάταξης των χρεών προβλέπουν ότι θα καθίσταται αμέσως απαιτητό ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό εάν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στις παρούσες υποχρεώσεις της καθώς και σε ένα ορισμένο αριθμό των μηνιαίων πληρωμών βάσει της αναδιάταξης, και συγκεκριμένα δύο μήνες πληρωμών για τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης και 7 Βλ. για παράδειγμα την απόφαση της 29 ης Απριλίου 1999 στην υπόθεση C-342/96 Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ.i-2459 απόφαση της 11 ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση T-152/99 HAMSA κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ.ii-3049 απόφαση της 29 ης Ιουνίου 1999 στην υπόθεση C-256/97 DM Transport, Συλλογή 1999, σ.i

9 τρεις μήνες πληρωμών για τις φορολογικές οφειλές. Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή ότι μέχρι στιγμής η Καλοφωλιάς Α.Ε τηρούσε τις υποχρεώσεις της βάσει των συμφωνιών αναδιάταξης του χρέους. (37) Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών θα μπορούσε να θεωρηθεί συγκρίσιμη με εκείνη ενός συνετού ιδιώτη πιστωτή, δεδομένου ότι τα εφαρμοζόμενα επιτόκια είναι υψηλότερα από εκείνα της αγοράς και οι συμφωνίες αναδιάταξης δεν επιτρέπουν περαιτέρω αύξηση του χρέους. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναδιάταξη των χρεών δεν προσπόρισε πλεονέκτημα στην εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, επομένως, ότι τηρείται πράγματι η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης. (38) Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι, αντίθετα με όσα αναφέρθηκαν στην κοινοποίηση για την ενίσχυση διάσωσης της 5 ης Νοεμβρίου 2007, η εταιρεία ανήκει σε ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο. Στη διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι η εταιρεία ανήκει σε όμιλο τεσσάρων εταιρειών, που όλες ανήκουν εξ ολοκλήρου στα ίδια φυσικά πρόσωπα. (39) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης αναφέρεται ότι μέρος των δυσχερειών της εταιρείας προκλήθηκε από την πληρωμή ενός μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που χορηγήθηκε σε μία από τις εταιρείες του ομίλου, και συγκεκριμένα στην Κάπα- Phone Α.Ε., που δραστηριοποιείται στις αγορές εκδόσεων και πληροφορικής. Σκοπός του δανείου ήταν η εξαγορά του 15% των μετοχών της Καλοφωλιάς Α.Ε. που κατείχαν τρίτοι (που δεν συνδέονται με τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα) Ο αρχικός δανειολήπτης δεν μπορούσε εν τέλει να εξοφλήσει το δάνειο λόγω οικονομικών δυσχερειών, με αποτέλεσμα η εξόφλησή του να αναληφθεί από την Καλοφωλιάς Α.Ε., η οποία ήταν εγγυητής του δανείου. (40) Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένου ότι το κόστος αυτό δεν αφορούσε τις πράξεις ή τις δραστηριότητες της Κάπα-Phone Α.Ε., οι δυσχέρειες της εταιρείας θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγγενείς και ότι δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εταιρεία είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντηρίων γραμμών. (41) Συμπερασματικά, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εταιρεία είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (42) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης η Καλοφωλιάς παρείχε στοιχεία και προβλέψεις για την εξέλιξη της εταιρείας μέχρι τις Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία θα αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της μέχρι τα τέλη του (43) Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις εκδοτικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες εκτύπωσης, μετά την πώληση της δραστηριότητας της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και τη διακοπή της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων καθώς και ορισμένων ειδικών εντύπων (αντισταθμιστικά μέτρα, βλ. τμήμα 2.3). 9

10 (44) Η εταιρεία αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητάς της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής, δεδομένου ότι μέρος του υφιστάμενων μηχανημάτων είναι παλαιάς τεχνολογίας ή απαρχαιωμένο. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της, μέσω της επέκτασης του πελατολογίου της, που αποσκοπεί στη μείωση του μέσου πάγιου κόστους της και, συνεπώς, στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, και στη μείωση των λειτουργικών της δαπανών (κυρίως του κόστους εργασίας και πρώτων υλών). Συγχρόνως, θα αναδιοργανωθεί η διοίκηση της εταιρείας, για να βελτιωθεί η στήριξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο μάρκετινγκ, ΤΠ και διοίκησης. (45) Όσον αφορά τις πωλήσεις της εταιρείας, προβλέπεται να φθάσουν σε 10,4 εκατ. EUR το 2009, 13,3 εκατ. EUR το 2010 (αύξηση 28%), 13,7 εκατ. EUR το 2011 (αύξηση 3%) και 14,1 εκατ. EUR το 2012 (αύξηση 3%). Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τα εξής: Αύξηση των συνδρομητών της εφημερίδας κατά 1.000, που αντιστοιχεί σε 0,3 εκατ. EUR ετησίως. Αύξηση των ετήσιων εσόδων χάρη στην εμπορική αξιοποίηση της ιστοσελίδας της εφημερίδας κατά 0,2-0,3 εκατ. EUR. Αύξηση των ετήσιων εσόδων της εκτυπωτικής μονάδας κατά 0,4-0,7 εκατ. EUR, με αρχή από το Διατήρηση των τρεχόντων εσόδων που προέρχονται από την ετήσια δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων εταιρειών. Πρόκειται για νομική υποχρέωση που υπέχουν εταιρείες μιας ορισμένης νομικής μορφής να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σε εφημερίδες, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους. Αυτά τα έσοδα για την Καλοφωλιάς Α.Ε., ανερχόμενα σε 4,5 εκατ. EUR ετησίως, προβλέπεται να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο για την επόμενη τριετία. (46) Άλλες πηγές εσόδων που δεν προέρχονται από οργανικές δραστηριότητες είναι: 1,1 εκατ. EUR από την πώληση στοιχείων ενεργητικού. 0,15 εκατ. EUR σε ετήσια βάση από τη μίσθωση τμήματος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που πλεονάζουν. (47) Όσον αφορά τα κόστη και τις δαπάνες της εταιρείας, προβλέπεται να ανέλθουν σε 12,5 εκατ. EUR το 2009, 11 εκατ. EUR το 2010 (μείωση 12%), 11,6 εκατ. EUR το 2011 (αύξηση 5%) και 11,9 εκατ. EUR το 2012 (αύξηση 3%). (48) Κατά συνέπεια, τα ΚΠΦ της εταιρείας προβλέπεται να είναι αρνητικά το 2009 (- 2,5 εκατ. EUR) και θετικά από το 2010, και συγκεκριμένα 2,2 εκατ. EUR το 2010, 1,9 εκατ. EUR το 2011 και 2 εκατ. EUR το (49) Συνολικά, τα προβλεπόμενα μέτρα αναδιάρθρωσης θεραπεύουν τις αιτίες των δυσχερειών της εταιρείας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο πληροί τα κριτήρια των σημείων 34, 35 και 36 των κατευθυντηρίων γραμμών. 10

11 3.5. Αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (50) Σύμφωνα με τα σημεία των κατευθυντηρίων γραμμών, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης για τους ανταγωνιστές. Η ενίσχυση δεν θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό συνήθως σημαίνει περιορισμό της παρουσίας της εταιρείας στις αγορές της αφού λήξει η περίοδος αναδιάρθρωσης. Ο υποχρεωτικός περιορισμός ή η μείωση της παρουσίας της εταιρείας στις σχετικές αγορές αντιπροσωπεύει αντισταθμιστικό παράγοντα υπέρ των ανταγωνιστών της. Ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να είναι ανάλογος με τα στρεβλωτικά αποτελέσματα της ενίσχυσης και τη σχετική σπουδαιότητα της επιχείρησης στις αγορές ή την αγορά της. (51) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης προτείνονται τρία αντισταθμιστικά μέτρα: Παύση της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων πώληση της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ΚΑΠΑ-ΤΕΛ) κατάργηση ορισμένων ειδικών εκδόσεων. Αυτές οι τρεις δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν 18% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας (2008), ήτοι 2,7 εκατ. EUR. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι η πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και η διακοπή των δύο άλλων δραστηριοτήτων (εκθέσεις, συνέδρια και ειδικές εκδόσεις) δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Οι δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και η ΚΑΠΑ-ΤΕΛ απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και οι ειδικές εκδόσεις απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και αρνητικά ΚΠΦ το Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κέρδη της δραστηριότητας ειδικών εκδόσεων την περίοδο είχαν υπερβεί κατά 38% τις ζημίες του Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι και οι τρεις δραστηριότητες απέφεραν θετικά ΚΠΤΦΑ την περίοδο (52) Συνεπώς, η Επιτροπή συμφωνεί με το επιχείρημα ότι η πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και η εγκατάλειψη των δύο άλλων δραστηριοτήτων δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας. (53) Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2007 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 1,1% στην ελληνική αγορά τύπου και δεν ήταν μεταξύ των 14 σημαντικότερων εταιρειών της αγοράς 8. Επίσης, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης, το 2005 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 1% στην ελληνική αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται μόνο στην ελληνική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά δεν θα προκαλέσει υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού. 8 Πηγή: ICAP Management Consultants, Κλαδική μελέτη για τις εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, Αθήνα, Αύγουστος

12 (54) Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα ανταποκρίνονται πράγματι στα κριτήρια του σημείου 40 των κατευθυντηρίων γραμμών Περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο απαραίτητο (55) Σύμφωνα με τα σημεία 43, 44 και 45 των κατευθυντηρίων γραμμών, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και ο δικαιούχος πρέπει να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αναδιάρθρωση με δικούς του πόρους ή με εξωτερική εμπορική χρηματοδότηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ρητά ότι ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης πρέπει να προέλθει από ιδίους πόρους, περιλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση της εταιρείας και από εξωτερική χρηματοδότηση βάσει των όρων της αγοράς. (56) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Καλοφωλιάς Α.Ε. είναι μεγάλη επιχείρηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 9. Ειδικότερα, το προσωπικό της εταιρείας αριθμούσε 250 εργαζόμενους το 2007, και συνεπώς δεν υπολείπεται του ορίου των 250 εργαζομένων που ορίζεται στη σύσταση. Συνεπώς, η συμμετοχή της εταιρείας στο σχέδιο πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50% των συνολικών δαπανών του σχεδίου αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το σημείο 44 των κατευθυντηρίων γραμμών. Πηγές ίδιας συμμετοχής (57) Βάσει της παραγράφου 22, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται σε 7,1 εκατ. EUR και οι πόροι που προέρχονται από την κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της εταιρείας φθάνουν σε 7,1 εκατ. EUR. (58) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας φθάνει στο 50% των συνολικών οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την αναδιάρθρωση. Κατά συνέπεια, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας δεν περιλαμβάνει ενίσχυση και βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων και, επομένως, η κρατική ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό. (59) Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ένα μέρος των δυσχερειών της εταιρείας οφειλόταν στις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και στα αναποτελεσματικά διοικητικά συστήματα. Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις υφιστάμενες δραστηριότητές της και να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής και των διοικητικών συστημάτων. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση δεν παρέχει στην εταιρεία πρόσθετη ρευστότητα την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για επιθετικές δραστηριότητες με στρεβλωτικά αποτελέσματα για την αγορά που δεν συνδέονται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση είναι σύμφωνη με το σημείο 45 των κατευθυντηρίων γραμμών. 9 ΕΕ L 124 της , σ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.12.2002 L 337/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα