ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις αρχές της χώρας σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, που κοινοποιήθηκε βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1, αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Στις 4 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. με τη μορφή κρατικής εγγύησης για δάνειο ύψους 1,08 εκατομ. EUR 2. (2) Στις 30 Δεκεμβρίου 2008, η Ελλάδα κοινοποίησε ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις για το μέτρο με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου Στις 3 Φεβρουαρίου 2009, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά τις αιτηθείσες πληροφορίες, που δόθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με επιστολή της 12 ης Φεβρουαρίου Στις 27 Φεβρουαρίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν μέρος των πληροφοριών που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Στις 16 Μαρτίου 2009, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή 1 Από 1 ης Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ έχουν γίνει, αντιστοίχως, άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Οι δύο δέσμες διατάξεων είναι ουσιαστικά ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αναφορές στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, κατά περίπτωση. 2 Απόφαση της Επιτροπής της για την κρατική ενίσχυση N 636/2007 Ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε., ΕΕ C 203 της , σ. 2. Κος Γιώργος Α. ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Πολιτικό Γραφείο Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αθήνα, Τ.Κ Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 των λοιπών συμπληρωματικών πληροφοριών (περιλαμβανομένου επικαιροποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης), αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή με επιστολή της 17ης Μαρτίου Στις 16 Απριλίου 2009 και στις 7 Μαΐου 2009, η Επιτροπή απέστειλε επιστολές υπενθύμισης στις ελληνικές αρχές για την υποβολή των συμπληρωματικών πληροφοριών. Στις 13 Μαΐου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις συμπληρωματικές πληροφορίες περιλαμβανομένου του επικαιροποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης. (3) Στις 24 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις Βρυξέλλες μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής στην οποία ήταν παρόντες και εκπρόσωποι της Καλοφωλιάς Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν νέες πληροφορίες. (4) Με επιστολές της 25ης Ιουνίου 2009, της 10ης Ιουλίου 2009 και της 12ης Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες για το εξεταζόμενο μέτρο ενίσχυσης. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις ζητηθείσες πληροφορίες με επιστολές της 24ης Ιουλίου 2009 και της 21ης Αυγούστου Με επιστολή της 26ης Νοεμβρίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την τελική μορφή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Ο δικαιούχος (5) Η Καλοφωλιάς Α.Ε. είναι μεγάλη εταιρεία που ιδρύθηκε 2000 με τη συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων που προϋπήρχαν και ανήκαν στην οικογένεια Καλοφωλιά (τα μέλη της οποίας εξακολουθούν να κατέχουν το 100% της εταιρείας). Η Καλοφωλιάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στις αγορές τύπου (οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 55% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008), εκτυπωτικών εργασιών (27% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008), διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (11% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008) και ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών («ΚΑΠΑ-ΤΕΛ», sms, wap και mms, 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008). (6) Η Καλοφωλιάς Α.Ε. ανήκει σε ευρύτερο όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: την Κάπα-Phone Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εκδόσεων και της πληροφορικής, την Γ. & Δ. Καλοφωλιάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, και την Γ. & Δ. Καλοφωλιάς & ΣΙΑ, που δραστηριοποιείται στην οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. (7) Το 2007 η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 250 εργαζομένους, ενώ το 2008 ο μέσος όρος του εργατικού δυναμικού της ήταν χαμηλότερος των 250 εργαζομένων. Κατά την περίοδο , ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε από 21,4 εκατ. EUR σε 14,6 εκατ. EUR (2006: 19,8 εκατ. EUR, 2007: 18,7 εκατ. EUR). Κατά την περίοδο και , η εταιρεία είχε αρνητικά ΚΠΦ 3 (2001: -0,5 εκατ. EUR, 2002: EUR -1,4 εκατ. EUR, 2003: -1,1 εκατ. EUR, 2004: -1 εκατ. EUR, 2005: -0,9 εκατ. EUR, 2007: 1,9 εκατ. EUR, 2008: -3,5 εκατ. EUR). Το 2006, η εταιρεία είχε θετικά ΚΠΦ που ανήλθαν 3 ΚΠΦ (EBT-Earnings before Taxes): κέρδη προ φόρων. 2

3 σε 0,04 εκατ. EUR. Τα έτη 2007 και 2008, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά (2007: 0,6 εκατ. EUR, 2008: 1,7 εκατ. EUR). 2.2 Οικονομικές δυσχέρειες (8) Οι δυσχέρειες της εταιρείας όσον αφορά την κατάσταση της ρευστότητάς της προκλήθηκαν κυρίως από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών από το 2005, κυρίως της εκτυπωτικής μονάδας, οι οποίες μείωσαν τη ρευστότητά της κατά 3,6 εκατ. EUR την περίοδο Το μεγαλύτερο μέρος (περ. 70%) αυτών των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων θεωρείται μη εισπράξιμο, διότι οι οφειλέτες έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους. Το υπόλοιπο 30% των απαιτήσεων σχεδιάζεται να εισπραχθεί από την εταιρεία την προσεχή τριετία. (9) Επίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας επιδεινώθηκε λόγω της ανεπιτυχούς εφαρμογής επενδυτικού προγράμματος κατά την περίοδο για την αγορά νέων μηχανημάτων εκτύπωσης, που μείωσε την κατάσταση ρευστότητας της εταιρείας κατά 2,5 εκατ. EUR. Το επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπούσε στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι υπήρχε αύξηση στη ζήτηση εκτυπωτικών εργασιών. Χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια και δάνεια (χωρίς οποιαδήποτε μορφή δημόσιας οικονομικής στήριξης) με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτικοί πόροι να είναι λιγότεροι από ό,τι θα ήταν αν είχε προστεθεί επενδυτική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, οι διαθέσιμοι πόροι για την επένδυση ήταν περιορισμένοι και επέτρεψαν μόνο την αγορά εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, καθώς η χρήση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας οδήγησε σε μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος υψηλότερο από εκείνο που θα εξασφάλιζε εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας. (10) Μια τρίτη σημαντική αιτία για τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας ήταν η πληρωμή ενός μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που έλαβε η συνδεδεμένη εταιρεία Κάπα-Phone Α.Ε. το 2002, για να μπορέσει η εταιρεία αυτή να αγοράσει το 15% της συμμετοχής στην Καλοφωλιάς από τρίτα μέρη. Η Καλοφωλιάς Α.Ε. ήταν εγγυήτρια του δανείου αυτού. Λόγω οικονομικών δυσχερειών, η Κάπα-Phone δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αναλάβει η Καλοφωλιάς Α.Ε. την καταβολή των δόσεων του δανείου. (11) Οι υψηλές διαχειριστικές και διοικητικές δαπάνες ήταν άλλη μια αιτία των οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν τη συνολική χρηματοπιστωτική θέση της. (12) Οι δυσχέρειες της εταιρείας επηρεάστηκαν επίσης άμεσα από τη μείωση των ετήσιων πωλήσεών της μετά το 2005 (όταν είχε ήδη πραγματοποιηθεί το ανεπιτυχές επενδυτικό πρόγραμμα που περιγράφηκε στην παράγραφο 9), κυρίως στις εκτυπωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή προκλήθηκε από την αδυναμία του εξοπλισμού που είχε αγοραστεί την περίοδο να παράγει ορισμένα προϊόντα. Συγχρόνως, η εταιρεία διέκοψε τις 3

4 συναλλαγές με πελάτες που είχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις ή αρνητική επίδραση στα ΚΠΤΦΑ της εταιρείας Αύξηση του χρέους (13) Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι δυσχέρειές της και οι σημερινές της υποχρεώσεις άρχισαν το 2005 και οδήγησαν σε προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, από το 2000 οι υποχρεώσεις της έναντι δημοσίων φορέων αυξήθηκαν από 1,2 εκατ. EUR το 2000 σε 9,1 εκατ. EUR το 2008, που αντιστοιχεί σε 61% των ετήσιων πωλήσεων. Τα προηγούμενα ποσοστά ήταν 50% το 2000, 11% το 2001, 9% το 2002, 23% το 2003, 18% το 2004, 15% το 2005, 32% το 2006 και 44% το Το χρέος έναντι του δημοσίου το 2008 περιλαμβάνει φόρους ύψους 2,7 εκατ. EUR και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ύψους 6,4 εκατ. EUR Η αναδιάρθρωση Το σχέδιο αναδιάρθρωσης (14) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που κοινοποιήθηκε καλύπτει την περίοδο Ο κεντρικός άξονας της διαδικασίας αναδιάρθρωσης είναι η αναδιοργάνωση της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά της. (15) Το σχέδιο προβλέπει μείωση της απασχόλησης, μείωση των λειτουργικών δαπανών, επενδύσεις κεφαλαίου, αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων (πώληση των πεπαλαιωμένων περιουσιακών στοιχείων), εγκατάλειψη ζημιογόνων ή υψηλού κόστους δραστηριοτήτων και στροφή σε νέες δραστηριότητες μέσω επιχειρηματικών συμμαχιών. (16) Η μείωση του προσωπικού αποσκοπεί στον περιορισμό του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων σε περίπου 95 εργαζόμενους (201 τον Οκτώβριο του 2008). Θεωρείται ότι αποτελεί το σημαντικότερο άξονα της αναδιάρθρωσης, που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ετησίων δαπανών κατά 1,7 εκατ. EUR. Προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου, που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του (17) Η μείωση των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 1,04 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 0,6 εκατ. EUR αναμένεται να προέλθουν από τη μείωση των δαπανών για πρώτες ύλες, συντήρηση καθώς και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής. Άλλα 0,3 εκατ. EUR θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια, υπηρεσίες ασφάλειας, συντήρηση, ηλεκτρισμό και επικοινωνίες, με τη μετακόμιση και τη συγκέντρωση των διαφόρων υπηρεσιών της εταιρείας στις ιδιόκτητες κεντρικές εγκαταστάσεις της. Το υπόλοιπο ποσό των 0,14 εκατ. EUR θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών της υποκαταστημάτων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και την κατάργηση των υποκαταστημάτων στον Πειραιά και τη Λάρισα, οι δραστηριότητες των οποίων μπορούν να αναληφθούν από το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Αθήνα. 4 ΚΠΤΦΑ (EBITDA- Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. 4

5 (18) Οι επενδύσεις κεφαλαίου συνίστανται κυρίως στην εγκατάσταση μιας νέας μονάδας εκτύπωσης η οποία θα αντικαταστήσει τις δύο υπάρχουσες. Αυτό θα επιτρέψει την επέκταση της παραγωγής της εταιρείας και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεών της κατά 0,7 εκατ. EUR σε ετήσια βάση. Επίσης, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επενδύσεις κεφαλαίου με τη μορφή τεχνικών εργασιών στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα μετακόμιση και συγκέντρωση των υπηρεσιών της. (19) Η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων αφορά την πώληση των δύο προαναφερόμενων μονάδων εκτύπωσης, που αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα της εταιρείας κατά 0,4 εκατ. EUR. (20) Η παύση δραστηριοτήτων αφορά την πώληση της δραστηριότητας ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών της εταιρείας (ΚΑΠΑ-ΤΕΛ), που οδήγησε σε εισροή μετρητών ύψους 0,25 εκατ. EUR και μείωση της εκροής μετρητών κατά 0,45 εκατ. EUR. Η κατάργηση των δραστηριοτήτων αφορά επίσης τη διακοπή ορισμένων εκδόσεων ήσσονος σημασίας που προκαλούσαν αύξηση του κόστους, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας κατά 0,05 εκατ. EUR, καθώς και την παύση της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων. Η χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης (21) Το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR. Συμπεριλαμβάνει τα εξής: 1. Εξόφληση χρεών προς το δημόσιο ύψους 7,56 εκατ. EUR, δηλ. φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 2. Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ύψους 2,32 εκατ. EUR για περίπου 78 εργαζομένους. 3. Επενδύσεις ύψους 1,86 εκατ. EUR, ήτοι τεχνικά έργα στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, νέα εκτυπωτική μονάδα, νέο σύστημα μηχανογράφησης και εκπαίδευση για το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας. 4. Εξόφληση δανείου διάσωσης ύψους 1,08 εκατ. EUR. 5. Εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 1,38 εκατ. EUR σε προμηθευτές πρώτων υλών (χαρτί, μελάνια κ.λπ.). (22) Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης που ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR θα χρηματοδοτηθεί μέσω κρατικής ενίσχυσης ύψους 7,1 εκατ. EUR και ίδιας συμμετοχής ύψους 7,1 εκατ. EUR. Η κρατική ενίσχυση έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης. Η ίδια συμμετοχή της εταιρείας περιλαμβάνει: Νέα χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατ. EUR από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. 5. Αυτό το νέο δάνειο είναι μέρος ενός πακέτου πώλησης και επανεκμίσθωσης (sales-and-lease back) ύψους 7 εκατ. EUR. 5 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι εμπορική τράπεζα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βλ: 5

6 Εισφορά κεφαλαίου ύψους 2,6 εκατ. EUR από μετόχους, που πραγματοποιήθηκε με αύξηση κεφαλαίου το Έσοδα ύψους 0,25 εκατ. EUR από την πώληση της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ σε δύο ιδιώτες αγοραστές (φυσικά πρόσωπα). Η πώληση πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του ,45 εκατ. EUR από δαπάνες της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ (αποζημιώσεις και καθυστερούμενοι μισθοί υπαλλήλων) για τις οποίες υπόχρεη ήταν η Καλοφωλιάς και αναλήφθηκαν από τους αγοραστές της. Συνεπώς, βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται σε 7,1 εκατ. EUR. Αντισταθμιστικά μέτρα (23) Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, το σχέδιο προβλέπει την παύση της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, τη διακοπή ορισμένων ειδικών εκδόσεων και την πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και ΚΑΠΑ-ΤΕΛ απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και ότι η δραστηριότητα ειδικών εκδόσεων απέφερε θετικά ΚΠΦ την περίοδο και αρνητικά ΚΠΦ το Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι και οι τρεις δραστηριότητες απέφεραν θετικά ΚΠΤΦΑ κατά την περίοδο Τέλος, η εταιρεία δηλώνει ότι η συμβολή των δραστηριοτήτων αυτών στον ετήσιο κύκλο εργασιών ανήλθε σε 18% το 2008, ήτοι 2,7 εκατ. EUR. Τα μέτρα (24) Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου ύψους 7,1 εκατ. EUR. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.1. Κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ κηρύσσει ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους, που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. (26) Το κοινοποιηθέν μέτρο πρόκειται να χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και, συνεπώς, περιλαμβάνει κρατικούς πόρους. Το μέτρο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στην Καλοφωλιάς Α.Ε. στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της απαλλάσσοντάς την εταιρεία από τις δαπάνες τις οποίες θα έπρεπε κανονικά να επωμιστεί υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Δεδομένου ότι το μέτρο 6

7 απευθύνεται σε μία μόνο επιχείρηση θεωρείται επιλεκτικό. Με την ευνοϊκή μεταχείριση μιας μόνο επιχείρησης, το μέτρο απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν ενίσχυση. Τέλος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αφορά επιχείρηση οι δραστηριότητες της οποίας αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού των συναλλαγών αυτών. (27) Κατά συνέπεια, το κοινοποιηθέν μέτρο θεωρείται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ Παρεκκλίσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 και του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ (28) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν ισχύουν στην παρούσα υπόθεση. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος της ενίσχυσης αφορά την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας προβληματικής επιχείρησης, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, που επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον οι εν λόγω ενισχύσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Συνεπώς, η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ μόνο εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 6 (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές») Eπιλεξιμότητα της επιχείρησης (29) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν δεν είναι ικανή να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητά της με δικούς της οικονομικούς πόρους ή χρησιμοποιώντας πόρους των μετόχων της ή προσφεύγοντας στην αγορά, και όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να παύσει τη λειτουργία της εάν δεν υπάρξει παρέμβαση των δημοσίων αρχών. Στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία. (30) Σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντηρίων γραμμών, μια εταιρεία που ανήκει σε ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο δεν είναι καταρχήν επιλέξιμη για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου και ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο. (31) Σύμφωνα με το σημείο 73 των κατευθυντηρίων γραμμών, εάν η επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά το παρελθόν κρατική ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, 6 ΕΕ C 244 της , σ.2. 7

8 περιλαμβανομένης τυχόν μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, και όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από δέκα έτη από τη χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης, η Επιτροπή δεν επιτρέπει τη χορήγηση περαιτέρω ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. (32) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 32% την περίοδο Κατά την περίοδο είχε αρνητικά ΚΠΦ και το 2006 μηδενικό περιθώριο ΚΠΦ. Στα τέλη του 2007 συσσώρευσε ζημίες ύψους 4,9 εκατ. EUR και είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια 0,6 εκατ. EUR. Στα τέλη του 2008 είχε συσσωρεύσει ζημίες 8,4 εκατ. EUR και το συνολικό ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της έφθανε σε 1,7 εκατ. EUR. Τα συσσωρευθέντα χρέη προς το δημόσιο το 2008 έφθαναν σε 8,9 εκατ. EUR, ήτοι 61% του κύκλου εργασιών της εταιρείας το Συνεπώς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Καλοφωλιάς είναι πράγματι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του σημείου 11 των κατευθυντηρίων γραμμών. (33) Στην κοινοποίηση της 5 ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε., οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει άλλη ενίσχυση διάσωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει την ύπαρξη υποχρεώσεων έναντι δημοσίων φορέων ύψους 9,1 εκατ. EUR με τη μορφή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρκεια των 9 τελευταίων ετών. (34) Η μη είσπραξη των οφειλών προς το δημόσιο μπορεί να συνιστά δυνητικά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, και εάν συμβαίνει αυτό, δεν τηρείται η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης. (35) Αποτελεί πάγια νομολογία ότι 7, για να διαπιστωθεί εάν παρέχεται επιλεκτικό πλεονέκτημα με τη μη είσπραξη των οφειλών και κατά πόσο το πλεονέκτημα πρέπει να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, πρέπει να εξακριβωθεί ότι η Καλοφωλιάς Α.Ε. δεν θα μπορούσε να είχε αποκτήσει το πλεονέκτημα αυτό βάσει των κανονικών όρων της αγοράς. Από την άποψη αυτή το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι κατά πόσο η συμπεριφορά του κράτους ως πιστωτή στις δεδομένες περιστάσεις θα μπορούσε να συγκριθεί με τη συμπεριφορά ενός συνετού ιδιώτη πιστωτή. (36) Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι τα χρέη της εταιρείας προς το δημόσιο δεν είχαν διαγραφεί αλλά αναδιαταχθεί με την εφαρμογή κατάλληλων ποινών. Πράγματι, οι συμφωνίες αναδιάταξης, που συνάφθηκαν το 2007 και 2008, προβλέπουν ποινές ύψους 1,6 εκατ. EUR για οφειλές κεφαλαίου 4,4 εκατ. EUR με τη μορφή υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και ποινή ύψους 0,3 εκατ. EUR για οφειλές κεφαλαίου 1,7 εκατ. EUR με τη μορφή φορολογικών υποχρεώσεων. Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν επιτόκιο 36% για τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης και 20% για τις φορολογικές οφειλές. Επιπλέον, οι συμφωνίες αναδιάταξης των χρεών προβλέπουν ότι θα καθίσταται αμέσως απαιτητό ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό εάν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στις παρούσες υποχρεώσεις της καθώς και σε ένα ορισμένο αριθμό των μηνιαίων πληρωμών βάσει της αναδιάταξης, και συγκεκριμένα δύο μήνες πληρωμών για τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης και 7 Βλ. για παράδειγμα την απόφαση της 29 ης Απριλίου 1999 στην υπόθεση C-342/96 Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ.i-2459 απόφαση της 11 ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση T-152/99 HAMSA κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ.ii-3049 απόφαση της 29 ης Ιουνίου 1999 στην υπόθεση C-256/97 DM Transport, Συλλογή 1999, σ.i

9 τρεις μήνες πληρωμών για τις φορολογικές οφειλές. Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή ότι μέχρι στιγμής η Καλοφωλιάς Α.Ε τηρούσε τις υποχρεώσεις της βάσει των συμφωνιών αναδιάταξης του χρέους. (37) Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών θα μπορούσε να θεωρηθεί συγκρίσιμη με εκείνη ενός συνετού ιδιώτη πιστωτή, δεδομένου ότι τα εφαρμοζόμενα επιτόκια είναι υψηλότερα από εκείνα της αγοράς και οι συμφωνίες αναδιάταξης δεν επιτρέπουν περαιτέρω αύξηση του χρέους. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναδιάταξη των χρεών δεν προσπόρισε πλεονέκτημα στην εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, επομένως, ότι τηρείται πράγματι η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης. (38) Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι, αντίθετα με όσα αναφέρθηκαν στην κοινοποίηση για την ενίσχυση διάσωσης της 5 ης Νοεμβρίου 2007, η εταιρεία ανήκει σε ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο. Στη διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι η εταιρεία ανήκει σε όμιλο τεσσάρων εταιρειών, που όλες ανήκουν εξ ολοκλήρου στα ίδια φυσικά πρόσωπα. (39) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης αναφέρεται ότι μέρος των δυσχερειών της εταιρείας προκλήθηκε από την πληρωμή ενός μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που χορηγήθηκε σε μία από τις εταιρείες του ομίλου, και συγκεκριμένα στην Κάπα- Phone Α.Ε., που δραστηριοποιείται στις αγορές εκδόσεων και πληροφορικής. Σκοπός του δανείου ήταν η εξαγορά του 15% των μετοχών της Καλοφωλιάς Α.Ε. που κατείχαν τρίτοι (που δεν συνδέονται με τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα) Ο αρχικός δανειολήπτης δεν μπορούσε εν τέλει να εξοφλήσει το δάνειο λόγω οικονομικών δυσχερειών, με αποτέλεσμα η εξόφλησή του να αναληφθεί από την Καλοφωλιάς Α.Ε., η οποία ήταν εγγυητής του δανείου. (40) Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένου ότι το κόστος αυτό δεν αφορούσε τις πράξεις ή τις δραστηριότητες της Κάπα-Phone Α.Ε., οι δυσχέρειες της εταιρείας θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγγενείς και ότι δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εταιρεία είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντηρίων γραμμών. (41) Συμπερασματικά, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εταιρεία είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (42) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης η Καλοφωλιάς παρείχε στοιχεία και προβλέψεις για την εξέλιξη της εταιρείας μέχρι τις Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία θα αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της μέχρι τα τέλη του (43) Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις εκδοτικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες εκτύπωσης, μετά την πώληση της δραστηριότητας της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και τη διακοπή της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων καθώς και ορισμένων ειδικών εντύπων (αντισταθμιστικά μέτρα, βλ. τμήμα 2.3). 9

10 (44) Η εταιρεία αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητάς της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής, δεδομένου ότι μέρος του υφιστάμενων μηχανημάτων είναι παλαιάς τεχνολογίας ή απαρχαιωμένο. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της, μέσω της επέκτασης του πελατολογίου της, που αποσκοπεί στη μείωση του μέσου πάγιου κόστους της και, συνεπώς, στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, και στη μείωση των λειτουργικών της δαπανών (κυρίως του κόστους εργασίας και πρώτων υλών). Συγχρόνως, θα αναδιοργανωθεί η διοίκηση της εταιρείας, για να βελτιωθεί η στήριξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο μάρκετινγκ, ΤΠ και διοίκησης. (45) Όσον αφορά τις πωλήσεις της εταιρείας, προβλέπεται να φθάσουν σε 10,4 εκατ. EUR το 2009, 13,3 εκατ. EUR το 2010 (αύξηση 28%), 13,7 εκατ. EUR το 2011 (αύξηση 3%) και 14,1 εκατ. EUR το 2012 (αύξηση 3%). Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τα εξής: Αύξηση των συνδρομητών της εφημερίδας κατά 1.000, που αντιστοιχεί σε 0,3 εκατ. EUR ετησίως. Αύξηση των ετήσιων εσόδων χάρη στην εμπορική αξιοποίηση της ιστοσελίδας της εφημερίδας κατά 0,2-0,3 εκατ. EUR. Αύξηση των ετήσιων εσόδων της εκτυπωτικής μονάδας κατά 0,4-0,7 εκατ. EUR, με αρχή από το Διατήρηση των τρεχόντων εσόδων που προέρχονται από την ετήσια δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων εταιρειών. Πρόκειται για νομική υποχρέωση που υπέχουν εταιρείες μιας ορισμένης νομικής μορφής να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σε εφημερίδες, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους. Αυτά τα έσοδα για την Καλοφωλιάς Α.Ε., ανερχόμενα σε 4,5 εκατ. EUR ετησίως, προβλέπεται να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο για την επόμενη τριετία. (46) Άλλες πηγές εσόδων που δεν προέρχονται από οργανικές δραστηριότητες είναι: 1,1 εκατ. EUR από την πώληση στοιχείων ενεργητικού. 0,15 εκατ. EUR σε ετήσια βάση από τη μίσθωση τμήματος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που πλεονάζουν. (47) Όσον αφορά τα κόστη και τις δαπάνες της εταιρείας, προβλέπεται να ανέλθουν σε 12,5 εκατ. EUR το 2009, 11 εκατ. EUR το 2010 (μείωση 12%), 11,6 εκατ. EUR το 2011 (αύξηση 5%) και 11,9 εκατ. EUR το 2012 (αύξηση 3%). (48) Κατά συνέπεια, τα ΚΠΦ της εταιρείας προβλέπεται να είναι αρνητικά το 2009 (- 2,5 εκατ. EUR) και θετικά από το 2010, και συγκεκριμένα 2,2 εκατ. EUR το 2010, 1,9 εκατ. EUR το 2011 και 2 εκατ. EUR το (49) Συνολικά, τα προβλεπόμενα μέτρα αναδιάρθρωσης θεραπεύουν τις αιτίες των δυσχερειών της εταιρείας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο πληροί τα κριτήρια των σημείων 34, 35 και 36 των κατευθυντηρίων γραμμών. 10

11 3.5. Αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (50) Σύμφωνα με τα σημεία των κατευθυντηρίων γραμμών, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης για τους ανταγωνιστές. Η ενίσχυση δεν θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό συνήθως σημαίνει περιορισμό της παρουσίας της εταιρείας στις αγορές της αφού λήξει η περίοδος αναδιάρθρωσης. Ο υποχρεωτικός περιορισμός ή η μείωση της παρουσίας της εταιρείας στις σχετικές αγορές αντιπροσωπεύει αντισταθμιστικό παράγοντα υπέρ των ανταγωνιστών της. Ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να είναι ανάλογος με τα στρεβλωτικά αποτελέσματα της ενίσχυσης και τη σχετική σπουδαιότητα της επιχείρησης στις αγορές ή την αγορά της. (51) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης προτείνονται τρία αντισταθμιστικά μέτρα: Παύση της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων πώληση της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ΚΑΠΑ-ΤΕΛ) κατάργηση ορισμένων ειδικών εκδόσεων. Αυτές οι τρεις δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν 18% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας (2008), ήτοι 2,7 εκατ. EUR. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι η πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και η διακοπή των δύο άλλων δραστηριοτήτων (εκθέσεις, συνέδρια και ειδικές εκδόσεις) δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Οι δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και η ΚΑΠΑ-ΤΕΛ απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και οι ειδικές εκδόσεις απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και αρνητικά ΚΠΦ το Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κέρδη της δραστηριότητας ειδικών εκδόσεων την περίοδο είχαν υπερβεί κατά 38% τις ζημίες του Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι και οι τρεις δραστηριότητες απέφεραν θετικά ΚΠΤΦΑ την περίοδο (52) Συνεπώς, η Επιτροπή συμφωνεί με το επιχείρημα ότι η πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και η εγκατάλειψη των δύο άλλων δραστηριοτήτων δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας. (53) Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2007 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 1,1% στην ελληνική αγορά τύπου και δεν ήταν μεταξύ των 14 σημαντικότερων εταιρειών της αγοράς 8. Επίσης, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης, το 2005 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 1% στην ελληνική αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται μόνο στην ελληνική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά δεν θα προκαλέσει υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού. 8 Πηγή: ICAP Management Consultants, Κλαδική μελέτη για τις εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, Αθήνα, Αύγουστος

12 (54) Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα ανταποκρίνονται πράγματι στα κριτήρια του σημείου 40 των κατευθυντηρίων γραμμών Περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο απαραίτητο (55) Σύμφωνα με τα σημεία 43, 44 και 45 των κατευθυντηρίων γραμμών, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και ο δικαιούχος πρέπει να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αναδιάρθρωση με δικούς του πόρους ή με εξωτερική εμπορική χρηματοδότηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ρητά ότι ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης πρέπει να προέλθει από ιδίους πόρους, περιλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση της εταιρείας και από εξωτερική χρηματοδότηση βάσει των όρων της αγοράς. (56) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Καλοφωλιάς Α.Ε. είναι μεγάλη επιχείρηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 9. Ειδικότερα, το προσωπικό της εταιρείας αριθμούσε 250 εργαζόμενους το 2007, και συνεπώς δεν υπολείπεται του ορίου των 250 εργαζομένων που ορίζεται στη σύσταση. Συνεπώς, η συμμετοχή της εταιρείας στο σχέδιο πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50% των συνολικών δαπανών του σχεδίου αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το σημείο 44 των κατευθυντηρίων γραμμών. Πηγές ίδιας συμμετοχής (57) Βάσει της παραγράφου 22, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται σε 7,1 εκατ. EUR και οι πόροι που προέρχονται από την κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της εταιρείας φθάνουν σε 7,1 εκατ. EUR. (58) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας φθάνει στο 50% των συνολικών οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την αναδιάρθρωση. Κατά συνέπεια, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας δεν περιλαμβάνει ενίσχυση και βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων και, επομένως, η κρατική ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό. (59) Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ένα μέρος των δυσχερειών της εταιρείας οφειλόταν στις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και στα αναποτελεσματικά διοικητικά συστήματα. Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις υφιστάμενες δραστηριότητές της και να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής και των διοικητικών συστημάτων. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση δεν παρέχει στην εταιρεία πρόσθετη ρευστότητα την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για επιθετικές δραστηριότητες με στρεβλωτικά αποτελέσματα για την αγορά που δεν συνδέονται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση είναι σύμφωνη με το σημείο 45 των κατευθυντηρίων γραμμών. 9 ΕΕ L 124 της , σ

13 (60) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο πληροί τις απαιτήσεις των σημείων 43, 44 και 45 των κατευθυντηρίων γραμμών. 4. ΑΠΟΦΑΣΗ (61) Η Επιτροπή βάσει της ανωτέρω εκτίμησης αποφάσισε να θεωρήσει την ενίσχυση συμβατή με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν σε τρίτους, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρήσει ότι είστε σύμφωνοι με την δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής στην αυθεντική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο: Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Φαξ αριθ.: Με τιμή, Για την Επιτροπή Neelie Kroes Μέλος της Επιτροπής 13

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 05.12.2012 C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 07.11.2012 C(2012) 7563 final Θέμα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Αξιότιμη κυρία, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 488 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522

Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2009 E(2009) 3522 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 89/2009 Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15%

< ( εκατ.) ,6% 15,6% > 15% ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 A. Κύριοι είκτες Απόδοσης Μετά από διαβούλευση µε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχουν επιλεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1163 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα