ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις αρχές της χώρας σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, που κοινοποιήθηκε βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1, αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Στις 4 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. με τη μορφή κρατικής εγγύησης για δάνειο ύψους 1,08 εκατομ. EUR 2. (2) Στις 30 Δεκεμβρίου 2008, η Ελλάδα κοινοποίησε ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις για το μέτρο με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου Στις 3 Φεβρουαρίου 2009, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις όσον αφορά τις αιτηθείσες πληροφορίες, που δόθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με επιστολή της 12 ης Φεβρουαρίου Στις 27 Φεβρουαρίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν μέρος των πληροφοριών που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Στις 16 Μαρτίου 2009, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή 1 Από 1 ης Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ έχουν γίνει, αντιστοίχως, άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Οι δύο δέσμες διατάξεων είναι ουσιαστικά ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι αναφορές στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, κατά περίπτωση. 2 Απόφαση της Επιτροπής της για την κρατική ενίσχυση N 636/2007 Ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε., ΕΕ C 203 της , σ. 2. Κος Γιώργος Α. ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Πολιτικό Γραφείο Δ. Αρεοπαγίτου 3 Αθήνα, Τ.Κ Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 των λοιπών συμπληρωματικών πληροφοριών (περιλαμβανομένου επικαιροποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης), αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή με επιστολή της 17ης Μαρτίου Στις 16 Απριλίου 2009 και στις 7 Μαΐου 2009, η Επιτροπή απέστειλε επιστολές υπενθύμισης στις ελληνικές αρχές για την υποβολή των συμπληρωματικών πληροφοριών. Στις 13 Μαΐου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις συμπληρωματικές πληροφορίες περιλαμβανομένου του επικαιροποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης. (3) Στις 24 Ιουνίου 2009, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις Βρυξέλλες μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής στην οποία ήταν παρόντες και εκπρόσωποι της Καλοφωλιάς Α.Ε.. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν νέες πληροφορίες. (4) Με επιστολές της 25ης Ιουνίου 2009, της 10ης Ιουλίου 2009 και της 12ης Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες για το εξεταζόμενο μέτρο ενίσχυσης. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τις ζητηθείσες πληροφορίες με επιστολές της 24ης Ιουλίου 2009 και της 21ης Αυγούστου Με επιστολή της 26ης Νοεμβρίου 2009, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την τελική μορφή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Ο δικαιούχος (5) Η Καλοφωλιάς Α.Ε. είναι μεγάλη εταιρεία που ιδρύθηκε 2000 με τη συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων που προϋπήρχαν και ανήκαν στην οικογένεια Καλοφωλιά (τα μέλη της οποίας εξακολουθούν να κατέχουν το 100% της εταιρείας). Η Καλοφωλιάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στις αγορές τύπου (οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 55% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008), εκτυπωτικών εργασιών (27% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008), διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (11% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008) και ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών («ΚΑΠΑ-ΤΕΛ», sms, wap και mms, 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών το 2008). (6) Η Καλοφωλιάς Α.Ε. ανήκει σε ευρύτερο όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες: την Κάπα-Phone Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο των εκδόσεων και της πληροφορικής, την Γ. & Δ. Καλοφωλιάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, και την Γ. & Δ. Καλοφωλιάς & ΣΙΑ, που δραστηριοποιείται στην οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. (7) Το 2007 η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 250 εργαζομένους, ενώ το 2008 ο μέσος όρος του εργατικού δυναμικού της ήταν χαμηλότερος των 250 εργαζομένων. Κατά την περίοδο , ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε από 21,4 εκατ. EUR σε 14,6 εκατ. EUR (2006: 19,8 εκατ. EUR, 2007: 18,7 εκατ. EUR). Κατά την περίοδο και , η εταιρεία είχε αρνητικά ΚΠΦ 3 (2001: -0,5 εκατ. EUR, 2002: EUR -1,4 εκατ. EUR, 2003: -1,1 εκατ. EUR, 2004: -1 εκατ. EUR, 2005: -0,9 εκατ. EUR, 2007: 1,9 εκατ. EUR, 2008: -3,5 εκατ. EUR). Το 2006, η εταιρεία είχε θετικά ΚΠΦ που ανήλθαν 3 ΚΠΦ (EBT-Earnings before Taxes): κέρδη προ φόρων. 2

3 σε 0,04 εκατ. EUR. Τα έτη 2007 και 2008, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά (2007: 0,6 εκατ. EUR, 2008: 1,7 εκατ. EUR). 2.2 Οικονομικές δυσχέρειες (8) Οι δυσχέρειες της εταιρείας όσον αφορά την κατάσταση της ρευστότητάς της προκλήθηκαν κυρίως από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών από το 2005, κυρίως της εκτυπωτικής μονάδας, οι οποίες μείωσαν τη ρευστότητά της κατά 3,6 εκατ. EUR την περίοδο Το μεγαλύτερο μέρος (περ. 70%) αυτών των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων θεωρείται μη εισπράξιμο, διότι οι οφειλέτες έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους. Το υπόλοιπο 30% των απαιτήσεων σχεδιάζεται να εισπραχθεί από την εταιρεία την προσεχή τριετία. (9) Επίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας επιδεινώθηκε λόγω της ανεπιτυχούς εφαρμογής επενδυτικού προγράμματος κατά την περίοδο για την αγορά νέων μηχανημάτων εκτύπωσης, που μείωσε την κατάσταση ρευστότητας της εταιρείας κατά 2,5 εκατ. EUR. Το επενδυτικό πρόγραμμα αποσκοπούσε στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι υπήρχε αύξηση στη ζήτηση εκτυπωτικών εργασιών. Χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια και δάνεια (χωρίς οποιαδήποτε μορφή δημόσιας οικονομικής στήριξης) με αποτέλεσμα οι χρηματοδοτικοί πόροι να είναι λιγότεροι από ό,τι θα ήταν αν είχε προστεθεί επενδυτική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, οι διαθέσιμοι πόροι για την επένδυση ήταν περιορισμένοι και επέτρεψαν μόνο την αγορά εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, καθώς η χρήση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας οδήγησε σε μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος υψηλότερο από εκείνο που θα εξασφάλιζε εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας. (10) Μια τρίτη σημαντική αιτία για τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας ήταν η πληρωμή ενός μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που έλαβε η συνδεδεμένη εταιρεία Κάπα-Phone Α.Ε. το 2002, για να μπορέσει η εταιρεία αυτή να αγοράσει το 15% της συμμετοχής στην Καλοφωλιάς από τρίτα μέρη. Η Καλοφωλιάς Α.Ε. ήταν εγγυήτρια του δανείου αυτού. Λόγω οικονομικών δυσχερειών, η Κάπα-Phone δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αναλάβει η Καλοφωλιάς Α.Ε. την καταβολή των δόσεων του δανείου. (11) Οι υψηλές διαχειριστικές και διοικητικές δαπάνες ήταν άλλη μια αιτία των οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας, οι οποίες επιβάρυναν τη συνολική χρηματοπιστωτική θέση της. (12) Οι δυσχέρειες της εταιρείας επηρεάστηκαν επίσης άμεσα από τη μείωση των ετήσιων πωλήσεών της μετά το 2005 (όταν είχε ήδη πραγματοποιηθεί το ανεπιτυχές επενδυτικό πρόγραμμα που περιγράφηκε στην παράγραφο 9), κυρίως στις εκτυπωτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή προκλήθηκε από την αδυναμία του εξοπλισμού που είχε αγοραστεί την περίοδο να παράγει ορισμένα προϊόντα. Συγχρόνως, η εταιρεία διέκοψε τις 3

4 συναλλαγές με πελάτες που είχαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις ή αρνητική επίδραση στα ΚΠΤΦΑ της εταιρείας Αύξηση του χρέους (13) Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι δυσχέρειές της και οι σημερινές της υποχρεώσεις άρχισαν το 2005 και οδήγησαν σε προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, από το 2000 οι υποχρεώσεις της έναντι δημοσίων φορέων αυξήθηκαν από 1,2 εκατ. EUR το 2000 σε 9,1 εκατ. EUR το 2008, που αντιστοιχεί σε 61% των ετήσιων πωλήσεων. Τα προηγούμενα ποσοστά ήταν 50% το 2000, 11% το 2001, 9% το 2002, 23% το 2003, 18% το 2004, 15% το 2005, 32% το 2006 και 44% το Το χρέος έναντι του δημοσίου το 2008 περιλαμβάνει φόρους ύψους 2,7 εκατ. EUR και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ύψους 6,4 εκατ. EUR Η αναδιάρθρωση Το σχέδιο αναδιάρθρωσης (14) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που κοινοποιήθηκε καλύπτει την περίοδο Ο κεντρικός άξονας της διαδικασίας αναδιάρθρωσης είναι η αναδιοργάνωση της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά της. (15) Το σχέδιο προβλέπει μείωση της απασχόλησης, μείωση των λειτουργικών δαπανών, επενδύσεις κεφαλαίου, αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων (πώληση των πεπαλαιωμένων περιουσιακών στοιχείων), εγκατάλειψη ζημιογόνων ή υψηλού κόστους δραστηριοτήτων και στροφή σε νέες δραστηριότητες μέσω επιχειρηματικών συμμαχιών. (16) Η μείωση του προσωπικού αποσκοπεί στον περιορισμό του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων σε περίπου 95 εργαζόμενους (201 τον Οκτώβριο του 2008). Θεωρείται ότι αποτελεί το σημαντικότερο άξονα της αναδιάρθρωσης, που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ετησίων δαπανών κατά 1,7 εκατ. EUR. Προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου, που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του (17) Η μείωση των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε 1,04 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, 0,6 εκατ. EUR αναμένεται να προέλθουν από τη μείωση των δαπανών για πρώτες ύλες, συντήρηση καθώς και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής. Άλλα 0,3 εκατ. EUR θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των δαπανών για ενοίκια, υπηρεσίες ασφάλειας, συντήρηση, ηλεκτρισμό και επικοινωνίες, με τη μετακόμιση και τη συγκέντρωση των διαφόρων υπηρεσιών της εταιρείας στις ιδιόκτητες κεντρικές εγκαταστάσεις της. Το υπόλοιπο ποσό των 0,14 εκατ. EUR θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών της υποκαταστημάτων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και την κατάργηση των υποκαταστημάτων στον Πειραιά και τη Λάρισα, οι δραστηριότητες των οποίων μπορούν να αναληφθούν από το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Αθήνα. 4 ΚΠΤΦΑ (EBITDA- Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. 4

5 (18) Οι επενδύσεις κεφαλαίου συνίστανται κυρίως στην εγκατάσταση μιας νέας μονάδας εκτύπωσης η οποία θα αντικαταστήσει τις δύο υπάρχουσες. Αυτό θα επιτρέψει την επέκταση της παραγωγής της εταιρείας και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεών της κατά 0,7 εκατ. EUR σε ετήσια βάση. Επίσης, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επενδύσεις κεφαλαίου με τη μορφή τεχνικών εργασιών στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα μετακόμιση και συγκέντρωση των υπηρεσιών της. (19) Η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων αφορά την πώληση των δύο προαναφερόμενων μονάδων εκτύπωσης, που αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα της εταιρείας κατά 0,4 εκατ. EUR. (20) Η παύση δραστηριοτήτων αφορά την πώληση της δραστηριότητας ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών της εταιρείας (ΚΑΠΑ-ΤΕΛ), που οδήγησε σε εισροή μετρητών ύψους 0,25 εκατ. EUR και μείωση της εκροής μετρητών κατά 0,45 εκατ. EUR. Η κατάργηση των δραστηριοτήτων αφορά επίσης τη διακοπή ορισμένων εκδόσεων ήσσονος σημασίας που προκαλούσαν αύξηση του κόστους, που θα οδηγήσει σε αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας κατά 0,05 εκατ. EUR, καθώς και την παύση της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων. Η χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης (21) Το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR. Συμπεριλαμβάνει τα εξής: 1. Εξόφληση χρεών προς το δημόσιο ύψους 7,56 εκατ. EUR, δηλ. φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 2. Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ύψους 2,32 εκατ. EUR για περίπου 78 εργαζομένους. 3. Επενδύσεις ύψους 1,86 εκατ. EUR, ήτοι τεχνικά έργα στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, νέα εκτυπωτική μονάδα, νέο σύστημα μηχανογράφησης και εκπαίδευση για το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας. 4. Εξόφληση δανείου διάσωσης ύψους 1,08 εκατ. EUR. 5. Εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 1,38 εκατ. EUR σε προμηθευτές πρώτων υλών (χαρτί, μελάνια κ.λπ.). (22) Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης που ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR θα χρηματοδοτηθεί μέσω κρατικής ενίσχυσης ύψους 7,1 εκατ. EUR και ίδιας συμμετοχής ύψους 7,1 εκατ. EUR. Η κρατική ενίσχυση έχει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης. Η ίδια συμμετοχή της εταιρείας περιλαμβάνει: Νέα χρηματοδότηση ύψους 3,8 εκατ. EUR από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. 5. Αυτό το νέο δάνειο είναι μέρος ενός πακέτου πώλησης και επανεκμίσθωσης (sales-and-lease back) ύψους 7 εκατ. EUR. 5 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι εμπορική τράπεζα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, βλ: 5

6 Εισφορά κεφαλαίου ύψους 2,6 εκατ. EUR από μετόχους, που πραγματοποιήθηκε με αύξηση κεφαλαίου το Έσοδα ύψους 0,25 εκατ. EUR από την πώληση της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ σε δύο ιδιώτες αγοραστές (φυσικά πρόσωπα). Η πώληση πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του ,45 εκατ. EUR από δαπάνες της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ (αποζημιώσεις και καθυστερούμενοι μισθοί υπαλλήλων) για τις οποίες υπόχρεη ήταν η Καλοφωλιάς και αναλήφθηκαν από τους αγοραστές της. Συνεπώς, βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται σε 7,1 εκατ. EUR. Αντισταθμιστικά μέτρα (23) Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, το σχέδιο προβλέπει την παύση της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, τη διακοπή ορισμένων ειδικών εκδόσεων και την πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και ΚΑΠΑ-ΤΕΛ απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και ότι η δραστηριότητα ειδικών εκδόσεων απέφερε θετικά ΚΠΦ την περίοδο και αρνητικά ΚΠΦ το Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι και οι τρεις δραστηριότητες απέφεραν θετικά ΚΠΤΦΑ κατά την περίοδο Τέλος, η εταιρεία δηλώνει ότι η συμβολή των δραστηριοτήτων αυτών στον ετήσιο κύκλο εργασιών ανήλθε σε 18% το 2008, ήτοι 2,7 εκατ. EUR. Τα μέτρα (24) Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου ύψους 7,1 εκατ. EUR. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.1. Κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ κηρύσσει ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους, που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. (26) Το κοινοποιηθέν μέτρο πρόκειται να χορηγηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και, συνεπώς, περιλαμβάνει κρατικούς πόρους. Το μέτρο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στην Καλοφωλιάς Α.Ε. στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της απαλλάσσοντάς την εταιρεία από τις δαπάνες τις οποίες θα έπρεπε κανονικά να επωμιστεί υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Δεδομένου ότι το μέτρο 6

7 απευθύνεται σε μία μόνο επιχείρηση θεωρείται επιλεκτικό. Με την ευνοϊκή μεταχείριση μιας μόνο επιχείρησης, το μέτρο απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν ενίσχυση. Τέλος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αφορά επιχείρηση οι δραστηριότητες της οποίας αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού των συναλλαγών αυτών. (27) Κατά συνέπεια, το κοινοποιηθέν μέτρο θεωρείται κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ Παρεκκλίσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 και του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ (28) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ δεν ισχύουν στην παρούσα υπόθεση. Όσον αφορά τις εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος της ενίσχυσης αφορά την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας προβληματικής επιχείρησης, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, που επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, εφόσον οι εν λόγω ενισχύσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Συνεπώς, η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ μόνο εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 6 (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές») Eπιλεξιμότητα της επιχείρησης (29) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν δεν είναι ικανή να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητά της με δικούς της οικονομικούς πόρους ή χρησιμοποιώντας πόρους των μετόχων της ή προσφεύγοντας στην αγορά, και όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναγκαστεί να παύσει τη λειτουργία της εάν δεν υπάρξει παρέμβαση των δημοσίων αρχών. Στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία. (30) Σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντηρίων γραμμών, μια εταιρεία που ανήκει σε ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο δεν είναι καταρχήν επιλέξιμη για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου και ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο. (31) Σύμφωνα με το σημείο 73 των κατευθυντηρίων γραμμών, εάν η επιχείρηση έχει ήδη λάβει κατά το παρελθόν κρατική ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, 6 ΕΕ C 244 της , σ.2. 7

8 περιλαμβανομένης τυχόν μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, και όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από δέκα έτη από τη χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης, η Επιτροπή δεν επιτρέπει τη χορήγηση περαιτέρω ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. (32) Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 32% την περίοδο Κατά την περίοδο είχε αρνητικά ΚΠΦ και το 2006 μηδενικό περιθώριο ΚΠΦ. Στα τέλη του 2007 συσσώρευσε ζημίες ύψους 4,9 εκατ. EUR και είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια 0,6 εκατ. EUR. Στα τέλη του 2008 είχε συσσωρεύσει ζημίες 8,4 εκατ. EUR και το συνολικό ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της έφθανε σε 1,7 εκατ. EUR. Τα συσσωρευθέντα χρέη προς το δημόσιο το 2008 έφθαναν σε 8,9 εκατ. EUR, ήτοι 61% του κύκλου εργασιών της εταιρείας το Συνεπώς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Καλοφωλιάς είναι πράγματι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του σημείου 11 των κατευθυντηρίων γραμμών. (33) Στην κοινοποίηση της 5 ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση διάσωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε., οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει άλλη ενίσχυση διάσωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει την ύπαρξη υποχρεώσεων έναντι δημοσίων φορέων ύψους 9,1 εκατ. EUR με τη μορφή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρκεια των 9 τελευταίων ετών. (34) Η μη είσπραξη των οφειλών προς το δημόσιο μπορεί να συνιστά δυνητικά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, και εάν συμβαίνει αυτό, δεν τηρείται η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης. (35) Αποτελεί πάγια νομολογία ότι 7, για να διαπιστωθεί εάν παρέχεται επιλεκτικό πλεονέκτημα με τη μη είσπραξη των οφειλών και κατά πόσο το πλεονέκτημα πρέπει να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, πρέπει να εξακριβωθεί ότι η Καλοφωλιάς Α.Ε. δεν θα μπορούσε να είχε αποκτήσει το πλεονέκτημα αυτό βάσει των κανονικών όρων της αγοράς. Από την άποψη αυτή το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι κατά πόσο η συμπεριφορά του κράτους ως πιστωτή στις δεδομένες περιστάσεις θα μπορούσε να συγκριθεί με τη συμπεριφορά ενός συνετού ιδιώτη πιστωτή. (36) Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι τα χρέη της εταιρείας προς το δημόσιο δεν είχαν διαγραφεί αλλά αναδιαταχθεί με την εφαρμογή κατάλληλων ποινών. Πράγματι, οι συμφωνίες αναδιάταξης, που συνάφθηκαν το 2007 και 2008, προβλέπουν ποινές ύψους 1,6 εκατ. EUR για οφειλές κεφαλαίου 4,4 εκατ. EUR με τη μορφή υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και ποινή ύψους 0,3 εκατ. EUR για οφειλές κεφαλαίου 1,7 εκατ. EUR με τη μορφή φορολογικών υποχρεώσεων. Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν επιτόκιο 36% για τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης και 20% για τις φορολογικές οφειλές. Επιπλέον, οι συμφωνίες αναδιάταξης των χρεών προβλέπουν ότι θα καθίσταται αμέσως απαιτητό ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό εάν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στις παρούσες υποχρεώσεις της καθώς και σε ένα ορισμένο αριθμό των μηνιαίων πληρωμών βάσει της αναδιάταξης, και συγκεκριμένα δύο μήνες πληρωμών για τις οφειλές κοινωνικής ασφάλισης και 7 Βλ. για παράδειγμα την απόφαση της 29 ης Απριλίου 1999 στην υπόθεση C-342/96 Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ.i-2459 απόφαση της 11 ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση T-152/99 HAMSA κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ.ii-3049 απόφαση της 29 ης Ιουνίου 1999 στην υπόθεση C-256/97 DM Transport, Συλλογή 1999, σ.i

9 τρεις μήνες πληρωμών για τις φορολογικές οφειλές. Οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν επίσης την Επιτροπή ότι μέχρι στιγμής η Καλοφωλιάς Α.Ε τηρούσε τις υποχρεώσεις της βάσει των συμφωνιών αναδιάταξης του χρέους. (37) Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών θα μπορούσε να θεωρηθεί συγκρίσιμη με εκείνη ενός συνετού ιδιώτη πιστωτή, δεδομένου ότι τα εφαρμοζόμενα επιτόκια είναι υψηλότερα από εκείνα της αγοράς και οι συμφωνίες αναδιάταξης δεν επιτρέπουν περαιτέρω αύξηση του χρέους. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναδιάταξη των χρεών δεν προσπόρισε πλεονέκτημα στην εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, επομένως, ότι τηρείται πράγματι η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης. (38) Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι, αντίθετα με όσα αναφέρθηκαν στην κοινοποίηση για την ενίσχυση διάσωσης της 5 ης Νοεμβρίου 2007, η εταιρεία ανήκει σε ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο. Στη διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης, οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι η εταιρεία ανήκει σε όμιλο τεσσάρων εταιρειών, που όλες ανήκουν εξ ολοκλήρου στα ίδια φυσικά πρόσωπα. (39) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης αναφέρεται ότι μέρος των δυσχερειών της εταιρείας προκλήθηκε από την πληρωμή ενός μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που χορηγήθηκε σε μία από τις εταιρείες του ομίλου, και συγκεκριμένα στην Κάπα- Phone Α.Ε., που δραστηριοποιείται στις αγορές εκδόσεων και πληροφορικής. Σκοπός του δανείου ήταν η εξαγορά του 15% των μετοχών της Καλοφωλιάς Α.Ε. που κατείχαν τρίτοι (που δεν συνδέονται με τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα) Ο αρχικός δανειολήπτης δεν μπορούσε εν τέλει να εξοφλήσει το δάνειο λόγω οικονομικών δυσχερειών, με αποτέλεσμα η εξόφλησή του να αναληφθεί από την Καλοφωλιάς Α.Ε., η οποία ήταν εγγυητής του δανείου. (40) Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένου ότι το κόστος αυτό δεν αφορούσε τις πράξεις ή τις δραστηριότητες της Κάπα-Phone Α.Ε., οι δυσχέρειες της εταιρείας θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγγενείς και ότι δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εταιρεία είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το σημείο 13 των κατευθυντηρίων γραμμών. (41) Συμπερασματικά, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εταιρεία είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών Αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας (42) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης η Καλοφωλιάς παρείχε στοιχεία και προβλέψεις για την εξέλιξη της εταιρείας μέχρι τις Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία θα αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της μέχρι τα τέλη του (43) Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις εκδοτικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες εκτύπωσης, μετά την πώληση της δραστηριότητας της ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και τη διακοπή της δραστηριότητας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων καθώς και ορισμένων ειδικών εντύπων (αντισταθμιστικά μέτρα, βλ. τμήμα 2.3). 9

10 (44) Η εταιρεία αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητάς της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής, δεδομένου ότι μέρος του υφιστάμενων μηχανημάτων είναι παλαιάς τεχνολογίας ή απαρχαιωμένο. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της, μέσω της επέκτασης του πελατολογίου της, που αποσκοπεί στη μείωση του μέσου πάγιου κόστους της και, συνεπώς, στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, και στη μείωση των λειτουργικών της δαπανών (κυρίως του κόστους εργασίας και πρώτων υλών). Συγχρόνως, θα αναδιοργανωθεί η διοίκηση της εταιρείας, για να βελτιωθεί η στήριξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο μάρκετινγκ, ΤΠ και διοίκησης. (45) Όσον αφορά τις πωλήσεις της εταιρείας, προβλέπεται να φθάσουν σε 10,4 εκατ. EUR το 2009, 13,3 εκατ. EUR το 2010 (αύξηση 28%), 13,7 εκατ. EUR το 2011 (αύξηση 3%) και 14,1 εκατ. EUR το 2012 (αύξηση 3%). Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τα εξής: Αύξηση των συνδρομητών της εφημερίδας κατά 1.000, που αντιστοιχεί σε 0,3 εκατ. EUR ετησίως. Αύξηση των ετήσιων εσόδων χάρη στην εμπορική αξιοποίηση της ιστοσελίδας της εφημερίδας κατά 0,2-0,3 εκατ. EUR. Αύξηση των ετήσιων εσόδων της εκτυπωτικής μονάδας κατά 0,4-0,7 εκατ. EUR, με αρχή από το Διατήρηση των τρεχόντων εσόδων που προέρχονται από την ετήσια δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων εταιρειών. Πρόκειται για νομική υποχρέωση που υπέχουν εταιρείες μιας ορισμένης νομικής μορφής να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σε εφημερίδες, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους. Αυτά τα έσοδα για την Καλοφωλιάς Α.Ε., ανερχόμενα σε 4,5 εκατ. EUR ετησίως, προβλέπεται να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο για την επόμενη τριετία. (46) Άλλες πηγές εσόδων που δεν προέρχονται από οργανικές δραστηριότητες είναι: 1,1 εκατ. EUR από την πώληση στοιχείων ενεργητικού. 0,15 εκατ. EUR σε ετήσια βάση από τη μίσθωση τμήματος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που πλεονάζουν. (47) Όσον αφορά τα κόστη και τις δαπάνες της εταιρείας, προβλέπεται να ανέλθουν σε 12,5 εκατ. EUR το 2009, 11 εκατ. EUR το 2010 (μείωση 12%), 11,6 εκατ. EUR το 2011 (αύξηση 5%) και 11,9 εκατ. EUR το 2012 (αύξηση 3%). (48) Κατά συνέπεια, τα ΚΠΦ της εταιρείας προβλέπεται να είναι αρνητικά το 2009 (- 2,5 εκατ. EUR) και θετικά από το 2010, και συγκεκριμένα 2,2 εκατ. EUR το 2010, 1,9 εκατ. EUR το 2011 και 2 εκατ. EUR το (49) Συνολικά, τα προβλεπόμενα μέτρα αναδιάρθρωσης θεραπεύουν τις αιτίες των δυσχερειών της εταιρείας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο πληροί τα κριτήρια των σημείων 34, 35 και 36 των κατευθυντηρίων γραμμών. 10

11 3.5. Αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (50) Σύμφωνα με τα σημεία των κατευθυντηρίων γραμμών, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης για τους ανταγωνιστές. Η ενίσχυση δεν θα οδηγήσει σε αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό συνήθως σημαίνει περιορισμό της παρουσίας της εταιρείας στις αγορές της αφού λήξει η περίοδος αναδιάρθρωσης. Ο υποχρεωτικός περιορισμός ή η μείωση της παρουσίας της εταιρείας στις σχετικές αγορές αντιπροσωπεύει αντισταθμιστικό παράγοντα υπέρ των ανταγωνιστών της. Ο περιορισμός αυτός θα πρέπει να είναι ανάλογος με τα στρεβλωτικά αποτελέσματα της ενίσχυσης και τη σχετική σπουδαιότητα της επιχείρησης στις αγορές ή την αγορά της. (51) Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης προτείνονται τρία αντισταθμιστικά μέτρα: Παύση της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων πώληση της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ΚΑΠΑ-ΤΕΛ) κατάργηση ορισμένων ειδικών εκδόσεων. Αυτές οι τρεις δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν 18% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων της εταιρείας (2008), ήτοι 2,7 εκατ. EUR. Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι η πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και η διακοπή των δύο άλλων δραστηριοτήτων (εκθέσεις, συνέδρια και ειδικές εκδόσεις) δεν είναι απαραίτητες για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Οι δραστηριότητες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων και η ΚΑΠΑ-ΤΕΛ απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και οι ειδικές εκδόσεις απέφεραν θετικά ΚΠΦ την περίοδο και αρνητικά ΚΠΦ το Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα κέρδη της δραστηριότητας ειδικών εκδόσεων την περίοδο είχαν υπερβεί κατά 38% τις ζημίες του Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν επίσης ότι και οι τρεις δραστηριότητες απέφεραν θετικά ΚΠΤΦΑ την περίοδο (52) Συνεπώς, η Επιτροπή συμφωνεί με το επιχείρημα ότι η πώληση της δραστηριότητας ΚΑΠΑ-ΤΕΛ και η εγκατάλειψη των δύο άλλων δραστηριοτήτων δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας. (53) Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2007 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 1,1% στην ελληνική αγορά τύπου και δεν ήταν μεταξύ των 14 σημαντικότερων εταιρειών της αγοράς 8. Επίσης, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο αναδιάρθρωσης, το 2005 η εταιρεία είχε μερίδιο αγοράς χαμηλότερο από 1% στην ελληνική αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται μόνο στην ελληνική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά δεν θα προκαλέσει υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού. 8 Πηγή: ICAP Management Consultants, Κλαδική μελέτη για τις εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών, Αθήνα, Αύγουστος

12 (54) Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα ανταποκρίνονται πράγματι στα κριτήρια του σημείου 40 των κατευθυντηρίων γραμμών Περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο απαραίτητο (55) Σύμφωνα με τα σημεία 43, 44 και 45 των κατευθυντηρίων γραμμών, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και ο δικαιούχος πρέπει να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αναδιάρθρωση με δικούς του πόρους ή με εξωτερική εμπορική χρηματοδότηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ρητά ότι ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης πρέπει να προέλθει από ιδίους πόρους, περιλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση της εταιρείας και από εξωτερική χρηματοδότηση βάσει των όρων της αγοράς. (56) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Καλοφωλιάς Α.Ε. είναι μεγάλη επιχείρηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 9. Ειδικότερα, το προσωπικό της εταιρείας αριθμούσε 250 εργαζόμενους το 2007, και συνεπώς δεν υπολείπεται του ορίου των 250 εργαζομένων που ορίζεται στη σύσταση. Συνεπώς, η συμμετοχή της εταιρείας στο σχέδιο πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50% των συνολικών δαπανών του σχεδίου αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το σημείο 44 των κατευθυντηρίων γραμμών. Πηγές ίδιας συμμετοχής (57) Βάσει της παραγράφου 22, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας ανέρχεται σε 7,1 εκατ. EUR και οι πόροι που προέρχονται από την κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της εταιρείας φθάνουν σε 7,1 εκατ. EUR. (58) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ίδια συμμετοχή της εταιρείας φθάνει στο 50% των συνολικών οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την αναδιάρθρωση. Κατά συνέπεια, η ίδια συμμετοχή της εταιρείας δεν περιλαμβάνει ενίσχυση και βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων και, επομένως, η κρατική ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό. (59) Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ένα μέρος των δυσχερειών της εταιρείας οφειλόταν στις απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και στα αναποτελεσματικά διοικητικά συστήματα. Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις υφιστάμενες δραστηριότητές της και να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού παραγωγής και των διοικητικών συστημάτων. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση δεν παρέχει στην εταιρεία πρόσθετη ρευστότητα την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για επιθετικές δραστηριότητες με στρεβλωτικά αποτελέσματα για την αγορά που δεν συνδέονται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων που δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση είναι σύμφωνη με το σημείο 45 των κατευθυντηρίων γραμμών. 9 ΕΕ L 124 της , σ

13 (60) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο πληροί τις απαιτήσεις των σημείων 43, 44 και 45 των κατευθυντηρίων γραμμών. 4. ΑΠΟΦΑΣΗ (61) Η Επιτροπή βάσει της ανωτέρω εκτίμησης αποφάσισε να θεωρήσει την ενίσχυση συμβατή με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν σε τρίτους, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρήσει ότι είστε σύμφωνοι με την δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής στην αυθεντική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο: Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Φαξ αριθ.: Με τιμή, Για την Επιτροπή Neelie Kroes Μέλος της Επιτροπής 13

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 05.12.2012 C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση. 0087/00015002/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC Έγκριση των ενδεικτικών μη ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων Το πλαίσιο των ρυθμίσεων για δάνεια των μικρο-μεσαίων Ευνοϊκό περιβάλλον για την ταχύτερη αναδιάρθρωση του χρέους μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2013 COM(2013) 887 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 10-11/2013

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 07.11.2012 C(2012) 7563 final Θέμα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Αξιότιμη κυρία, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

3285 Κ.Δ.Π. 303/2001

3285 Κ.Δ.Π. 303/2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3517, 27.7.2001 3285 Κ.Δ.Π. 303/2001 Αριθμός 303 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Διάσωση και Αναδιάρθρωση Προβληματικών Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 6 Ιουνίου 2017 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του 2006,αυξημένα κατά 6%. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα α εξαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Αθήνα 28 Αυγούστου Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,47 δις από 2,33 δις, το α εξάμηνο του,αυξημένα κατά 6%. Το πολύ χαμηλό ύψος χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.07.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1833/2008, του Ιωάννη Αστερίου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των Σωματείων Μεταλλείων Κασσάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Αύγουστου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/ 55608 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 488 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές

Άρθρα Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές Άρθρα Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές (Υποκεφαλαιοδότηση : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 Πρακτικες εφαρμογές) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα