ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει στον ενιαίο τρόπο κατάρτισης και εμφάνισης των Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης), καθώς και στην εξασφάλιση ομοιογενών, σαφών & ορθών στοιχείων & πληροφοριών, σχετικών με την περιουσιακή διάρθρωση & την οικονομική κατάσταση & διαχείριση των επιχειρήσεων Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η αρχή της Αυτονομίας Η αρχή της κατ είδος συγκεντρώσεως αποθεμάτων εσόδων και εξόδων Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Ομάδα 10 η με διευκρινίσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ σε στελέχη & υπαλλήλους λογιστηρίου επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στη λογιστική Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. (βιβλία Β & Γ κατηγορίας). Οικονομολόγος, Δ/ντής μεγάλης ελληνικής εταιρίας. Ειδικός σε θέματα λογιστικής και αποτελεσμάτων χρήσης, με πολυετή διδακτική εμπειρία ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ομάδες λογαριασμών Κωδική αρίθμηση λογαριασμών Περιορισμένο εκατονταδικό σύστημα Λογαριασμοί υποκαταστημάτων Διάγραμμα διάρθρωσης του Σχεδίου Λογαριασμών 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

3 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητή η λειτουργία της Ομάδας 9, καθώς επίσης και η μεθοδολογία εσωλογιστικού προσδιορισμού των βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ σε στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών και Λογιστικών υπηρεσιών επιχειρήσεων & Οργανισμών, Λογιστές, ελεύθερους επαγγελματίες και ελεγκτές. Διδάκτωρ Οικ/κου Παν/μιου Πειραιώς, Σύμβουλος επιχειρήσεων. Εισηγητής σεμιναρίων με μακρόχρονη διδακτική εμπειρία. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος, Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ως Δ/ντικό Οικονομικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων πολυετή διδακτική εμπειρία Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ) ΒΑΣΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟ ΒΗΜΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΒΣ [ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ] Ανάλυση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Λειτουργία των Λογαριασμών της ομάδας 9. Συνδεσμολογία ομάδας 9 με τη Γενική Λογιστική. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ανάπτυξης των λογαριασμών της ομάδας 9. Ανάλυση και Κατηγορίες Κόστους Τεχνική της Κοστολόγησης. Συστήματα Κοστολόγησης. Προσδιορισμός του Λειτουργικού Κόστους. Διαδικασία προσδιορισμού του βραχυχρόνιου και ετήσιου κόστους παραγωγής προϊόντων, έργων, υπηρεσιών. Διαδικασία προσδιορισμού των βραχυχρόνιων και ετήσιων αποτελεσμάτων από το κύκλωμα της Αναλυτική Λογιστικής. 0Οι διατάξεις του Φορολογικού Νόμου σχετικά με τον τρόπο τήρησης της ομάδας 9. Πρακτικές εφαρμογές σχετικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης σε Βιομηχανική Εταιρία, Εμπορική Εταιρία και Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών. Συμφωνία αναλώσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών. Πραγματικό κόστος Πρότυπο κόστος Κοστολόγηση συμπαραγωγών & υποπαραγωγών Κοστολόγηση ελαττωματικών & υποπροϊόντων Βιβλίο Αποθήκης και Αναλυτική Λογιστική Βιβλίο Αποθήκης και βραχυχρόνια ή ετήσια αποτελέσματα. Απογραφή αποθεμάτων ΜΕΘΟΔΟΙ Αποτίμησης αποθεμάτων. Βιβλίο Τεχνικών προδιαγραφών - παραγωγής κοστολογίου σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε εσωλογιστική Κοστολόγηση και ποιες σε εξωλογιστική Κριτήρια Μερισμού Άμεσης Εργασίας και Γ.Β.Ε. Επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης κατά τον προσδιορισμό των βραχυχρόνιων και ετήσιων αποτελεσμάτων

4 2 ΗΜΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΣΚΟΠΟΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνει κατανοητή: η λειτουργία του βιβλίου αποθήκης στα πλαίσια τόσο της Φορολογικής Νομοθεσίας όσο και του ΕΓΛΣ. η σύνταξη του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η σύνδεση του βιβλίου αποθήκης με την μηνιαία η τριμηνιαία κοστολόγηση. η Φοροτεχνική αντιμετώπιση των αποθεμάτων. σε Προϊσταμένους λογιστηρίου, στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών υπηρεσιών, Κοστολόγους, στελέχη με αρμοδιότητα στη διαχείριση των αποθεμάτων, Ελεγκτές και ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές. Έννοια αποθήκης και βιβλίο Αποθήκες και απογραφήαποτίμηση αποθήκης κατά τον Κ.Β.Σ. και αποθεμάτων. το ΕΓΛΣ. Σύνταξη βιβλίου παραγωγής Όρια και τρόπος τήρησης κοστολογίου-τεχνικών βιβλίου αποθήκης. προδιαγραφών. Κωδικοποίηση αποθεμάτων. Βιβλίο αποθήκης και μηνιαία ή Διακίνηση αποθεμάτων & τριμηνιαία κοστολόγηση έκδοση αντιστοίχων αποθεμάτων. φορολογικών στοιχείων. Αποθέματα σε σχέση με τη Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης. φορολογία εισοδήματος του Συνδεσμολογία αποθηκών με Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α. τους λογαριασμούς της Παρουσίαση και ανάλυση όλης, γενικής και αναλυτικής της διαδικασίας μέσω λογιστικής. πρακτικών παραδειγμάτων Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος, Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ως Δ/ντικό Οικονομικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων πολυετή διδακτική εμπειρία

5 ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική τους λειτουργία στην επιχείρηση και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία λήψης - ανάλυσης και αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, τα οποία σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. σε στελέχη επιχειρήσεων οικονομικών τμημάτων (λογιστήριο, τμήμα πιστώσεων, χρηματοοικονομικό, κ.λ.π.), αλλά και σε στελέχη λοιπών τμημάτων (πωλήσεων και marketing, ανθρωπίνων πόρων, παραγωγής, lgistic, νομικής υπηρεσίας κ.λ.π.) που δεν είναι γνώστες της λογιστικής και οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις λεπτομέρειες του λογιστικού κυκλώματος, της γενικής και της χρηματοοικονομικής λογιστικής Οικονομολόγος, Δ/ντής Λογιστηρίου μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας. Ειδικός σε θέματα λογιστικής και αποτελεσμάτων χρήσης, με πολυετή διδακτική εμπειρία Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιδιωτικές επιχειρήσεις Ατομική επιχείρηση Ομόρρυθμος εταιρία Ετερόρρυθμος εταιρία Ανώνυμη εταιρία (Ν.2190/1920) Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ν.3190/1955) Υποχρεώσεις μεγάλων εταιριών Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμός Ισότητα Ισολογισμού Υπδείγματα Πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνουν οι τρίτοι από τον Ισολογισμό Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως Σύνδεση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως με τον Ισολογισμό Υπδείγματα Έννοια εσόδου, κόστους και εξόδου Διάκριση του κόστους Έννοια εσόδου, κόστους και εξόδου Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως Προσδιορισμός του αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως Παρουσίαση του λογαριασμού «Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως» Λειτουργίες επιχείρησης Υπολογισμός του κόστους πωληθέντων Έξοδα των λειτουργιών διοίκησης, διάθεσης και ερευνών - ανάπτυξης Συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους Έκτακτα αποτελέσματα Γενικά περί αποθεμάτων - Έννοιες Κόστος αναλωθέντων Κόστος παραχθέντων Κόστος πωληθέντων Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων Βιβλίο αποθήκης Μεταβολές των αποθεμάτων Λογιστικοποίηση των αυξήσεων των αποθεμάτων Κόστος αποθεμάτων Κόστος αγοράς Κόστος μεταποίησης Λοιπές δαπάνες Λογιστικοποίηση μειώσεων αποθεμάτων Πώληση αποθεμάτων Ανάλωση αποθεμάτων για την παραγωγή προϊόντων Ελλείμματα Μειώσεις οριστικές οι οποίες καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων - Τεκμαρτά έσοδα» Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής - Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων. Τιμή κτήσεως Αρχές αποτίμησης αποθεμάτων Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως κατά τα Δ.Λ.Π. Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους Η μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων Η μέθοδος πρώτη εισαγωγή- πρώτη εξαγωγή (F.I.F.O.) Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (L.I.F.O.) Η μέθοδος του βασικού αποθέματος Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους Η μέθοδος του πρότυπου κόστους Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί

6 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ανάλυση Ισολογισμών παρέχει τη δυνατότητα πληρέστερης και βαθύτερης ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων της μονάδας σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: 1. την Ανάλυση της Οικονομικής Διάρθρωσης 2. την Ανάλυση της Αποδοτικότητας την Ανάλυση της Διαχειριστικής Πολιτικής. σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών & Λογιστικών τμημάτων επιχειρήσεων, Λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες και Ελεγκτές. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Διδάκτωρ Οικ/κου Παν/μιου Πειραιώς, Σύμβουλος επιχειρήσεων. Εισηγητής σεμιναρίων με μακρόχρονη διδακτική εμπειρία Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος, Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ως Δ/ντικό Οικονομικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων πολυετή διδακτική εμπειρία Εργασίες κλεισίματος χρήσεω ς. Διαδικασία σύνταξης ισολογισμού και αποτελεσμάτω ν χρήσεω ς. Κατάρτιση λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Λογιστικέ ς εγγραφές κλεισίματος με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. Συνοπτικός Ισολογισμός με π ροσάρτημα. Σύνταξη προσαρτήματος. Αν άλυση ισολογισμών με βάση τους αριθμοδείκτες σύμφ ωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και εύρεση βάσει αυτώ ν, της Ρευστότητας της επιχείρησης της Αποδόσεως της επιχείρησης της Διαχειριστικ ής πολ ιτικ ής της επιχείρησης Νεκρό Σημείο Επιχειρήσεω ς. Κεφάλαιο Κινήσεω ς. Το Cash Flw της επιχειρήσεω ς. Παραδείγματα Πρακτικές Εφαρμογές.

7 2 ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η σύνταξη και ανάλυση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Στελέχη και Υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Οργανισμών, καθώς και Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής. απόφοιτος μεταπτυχιακού επαγγελματικού τίτλου από το Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με πολυετή εμπειρία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Oρκωτός Ελεγκτής, Λογιστής του Σ.Ο.Ε.Λ., μέλος της ΣΟΛ Α.Ε. με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε λογιστικά & ελεγκτικά αντικείμενα. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η ιδέα της ενοποίησης εταιρειών και ο σκοπός της προετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Ο ορισμός των θυγατρικών εταιρειών σύμφωνα με το IAS 27 Οι περιπτώσεις και η αιτιολόγηση όπου οι θυγατρικές θα πρέπει να εξαιρούνται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το IAS 27 Ενοποιημένος ισολογισμός για έναν Ομιλο με κέρδη προ και μετά της συμφωνίας αγοράς, τα δικαιώματα μειοψηφίας και η υπεραξία. Η ανάγκη για την εφαρμογή κοινών περιόδων κλεισίματος και ενιαίας λογιστικής πολιτικής κατά την προετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων για έναν απλό όμιλο, όπου μια εξαγορά πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Ο λόγος για τον οποίον οι ενδοεταιρικές συναλλαγές πρέπει να απαλειφθούν Οι επιδράσεις (στον ισολογισμό και αποτελέσματα) των εμπορικών και άλλων ενδοεταιρικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων: i. Μη πραγματοποιημένα κέρδη από αποθέματα και μη κυκλοφορούν πάγιο ενεργητικό. ii. Ενδοεταιρικα δάνεια, τόκοι και λοιπά έξοδα. iii. Ενδοεταιρικα μερίσματα συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώθηκαν για προ-εξαγοράς κέρδη. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ Ο λόγος για τον οποίο είναι αναγκαίο να παρουσιασθούν σε εύλογες αξίες τόσο το τίμημα αγοράς που πληρώθηκε για μια θυγατρική όσο και τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, κατά την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (IFRS 3). Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις προσαρμογές σε εύλογες αξίες (συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών στην ενοποιημένη υπεραξία) σχετικά με: i. Αποσβέσιμα και μη αποσβέσιμα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ii. Αποθέματα iii. Νομισματικές υποχρεώσεις iv. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχομένων), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στους ιδιαίτερους ισολογισμούς των θυγατρικών. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες (κοινά ελεγχόμενες δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις) Διάκριση μεταξύ μεθόδου καθαρής θέσης και ενοποίησης κατά αναλογία. Λογαριασμοί υπό των δυο τύπων ενοποίησης κατά αναλογία. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων μιας θυγατρικής, μιας συγγενούς εταιρείας ή μιας κοινοπραξίας (με τις δύο επιτρεπόμενες μεθόδους).

8 2 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΕXCEL ΔΕΚΑΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση, με πρακτικό τρόπο και παραδείγματα, των βασικών θεμάτων που αναφέρονται στην μετατροπή του ισολογισμού, Ανάλυση του περιεχομένου του IFRS 1(αρχές μετάβασης στα ΔΛΠ) Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων των βασικών ΔΛΠ. Ομολογιακά δάνεια Αγορές και πωλήσεις με μεγάλη διάρκεια πίστωσης. Κατάρτιση ισολογισμού η εξοικείωση με την τεχνική Προσαρμογή στα ΔΛΠ των έναρξης προσαρμογής των διαφόρων μεγεθών στα ΔΛΠ και η επεξήγηση του τρόπου χρήσης των παραπάνω μηχανογραφικών εργαλείων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στα ΔΛΠ. παρακάτω στοιχείων ισολογισμού: Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Έσοδα Παραδείγματα εξωλογιστικών εγγραφών προσαρμογής. Καταστάσεις ταμιακών ροών. Συμφωνία καθαρής θέσης και αποτελεσμάτων χρήσης. Ζημία απομείωσης. Χρηματοδοτική μίσθωση Επενδύσεις σε Επεξήγηση των μεταβολών κατά τη μετάβαση. Παραδείγματα σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών & Λογιστικών υπηρεσιών, Λογιστές, ελεύθερους επαγγελματίες και ελεγκτές. θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Κρατικές επιχορηγήσεις. Αποθέματα Απαιτήσεις Χρεόγραφα Προβλέψεις Αγορά ιδίων μετοχών σημειώσεων(προσάρτημα) για τα μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Μηχανογραφικά εργαλεία για την εκτέλεση χρηματοοικονομικών υπολογισμών. Αναβαλλόμενοι φόροι Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. πολυετή διδακτική εμπειρία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί

9 2 ΗΜΕΡΕΣ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ EXCEL ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογές Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης και μελέτης μέσω του EXCEL και να τονίσει τη χρησιμότητα του προγράμματος στη λειτουργία και οργάνωση της Οικονομικής Διεύθυνσης. Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα και βιβλία εργασιών Μορφοποίηση προτύπων και οικονομικών φύλλων εργασίας. Δειγματοληψία ενός πληθυσμού Υπολογισμός κυλιόμενου μέσου Γραμμική και εκθετική Συνήθεις συναρτήσεις παλινδρόμηση σε Προϊσταμένους Λογιστηρίου και σε Στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης των Επιχειρήσεων. Οικονομική ανάλυση και υπολογισμοί με συναρτήσεις excel Ανάλυση υποθέσεων Γραφήματα Τεχνικές δημιουργίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών, Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. πολυετή διδακτική εμπειρία Υπολογισμός επενδύσεων Υπολογισμός συντελεστή απόδοσης Υπολογισμός αποσβέσεων γραφημάτων Αλλαγή εμφάνισης γραφημάτων Επεξεργασία δεδομένων Πτυχιούχος Μαθηματικός Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Βρυξελλών με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Υπογραφή, Msc in Applied Cmputer Science, Systems Manager ΥΠΕΘΟ, Εκπαιδευτής Πληροφορικής. Ανάλυση χρεογράφων Στατιστική ανάλυση Ανάλυση κατανομών δεδομένων Παραγωγή τυχαίων αριθμών γραφημάτων Χαρτογράφηση γεωγραφικών δεδομένων Πρακτικά παραδείγματα

10 ΣΚΟΠΟΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ Οι συμμετέχοντες μετά τη λήξη του σεμιναρίου : θα αναγνωρίζουν τις αρχές και τις μεθόδους που χαρακτηρίζουν τα ΔΛΠ θα διακρίνουν τις διαφορές τους από τις ρυθμίσεις του Ε.Γ.Λ.Σ. θα αναλύουν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των ΔΛΠ στους αριθμοδείκτες και τη δομή των ισολογισμών. θα αξιοποιούν τα πρόσθετα στοιχεία που παρέχονται στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΛΠ ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων θα προσαρμόζουν τις λογιστικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στις διατάξεις των ΔΛΠ θα έχουν αντιληφθεί πλήρως τη σκοπιμότητα εφαρμογής των ΔΛΠ. σε Διευθυντικά στελέχη & υπαλλήλους Οικνομικής Διεύθυνσης και λογιστηρίου επιχειρήσεων & Οργανισμών. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Ορκωτός Λογιστής, Στέλεχος μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας, έμπειρος Εκπαιδευτής στην εφαρμογή και εκπαίδευση των ΔΛΠ σε μεγάλες εταιρείες και Υπεύθυνος μετατροπής οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ σε εισηγμένες εταιρείες. μεγάλη διδακτική εμπειρία Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών, Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων, μεγάλη διδακτική εμπειρία. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΠΧΠ Εισαγωγή Πλαίσιο ΔΛΠ 1 ΔΛΠ 8 ΔΛΠ 7 ΔΛΠ 14 & ΔΠΧΠ 8 ΔΛΠ 18 ΔΛΠ 2 ΔΛΠ 16 ΔΛΠ 36 ΔΛΠ 17 ΔΛΠ 40 ΔΛΠ 23 ΔΛΠ 20 ΔΛΠ 10 ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 37 ΔΛΠ 12 Εισαγωγή στα Δ.Π.Χ.Π Πλαίσιο για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις & λάθη Καταστάσεις ταμειακών ροών Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα & Λειτουργικοί τομείς Έσοδα Αποθέματα Ενσώματα πάγια Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Μισθώσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Κόστος Δανεισμού Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων & της κρατικής υποστήριξης Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μη κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις & απαιτήσεις Φόροι εισοδήματος

11 ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Ο υπολογισμός, η ανάλυση και η αξιολόγηση των ταμειακών ροών, η κατάρτιση προϋπολογισμού και αναμενόμενων λογιστικών καταστάσεων σε συνδυασμό με βραχυχρόνιο ταμειακό πρόγραμμα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία μιας αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και τις κατάλληλες μηχανογραφικές εφαρμογές ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω μέσα. σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου και σε όλα τα Οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών. Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOW), ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ EXCEL ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α. ΜΕΡΟΣ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (CASH FLOW). Η σημασία των ταμειακών ροών. Καταστάσεις ταμειακών ροών (ΔΛΠ 7) - (ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ). Αντίστροφος υπολογισμός της λειτουργικής ταμειακής ροής. Ανάλυση ευαισθησίας της λειτουργικής ταμειακής ροής. Μοντέλα διαβάθμισης της επιχείρησης με βάση την ελεύθερη ταμειακή ροή(free cash- flw) και το cash- flw. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων. Β. ΜΕΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ). Προϋπολογισμός εμπορικής και μεταποιητικής επιχείρησης. Προϋπολογιστική κοστολόγηση Αναμενόμενος ισολογισμός και αναμενόμενα αποτελέσματα χρήσης(pr frma statements)- ανάλυση κοινού μεγέθους - αριθμοδείκτες. Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων προϋπολογισμού. Check list για μέτρα εξυγίανσης της επιχείρησης στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. ΜΕΡΟΣ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ(ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ). Στόχοι και κανόνες διαχείρισης διαθεσίμων. Μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης εισπράξεων και πληρωμών ανά πελάτη, προμηθευτή και τραπεζικό λογαριασμό. Αναζήτηση τιμολογίων, επιταγών, πελατών και προμηθευτών με διάφορα κριτήρια. Φιλτράρισμα τιμολογίων, επιταγών, πελατών και προμηθευτών με διάφορα κριτήρια Αυτόματη κατάρτιση κυλιόμενου ταμειακού προγράμματος σε εναλλασσόμενη βάση(ημερήσια, 10ήμερη, 15νθήμερη, μηνιαία) και ανά τραπεζικό λογαριασμό. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί

12 ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες την ικανότητα - με την χρησιμοποίηση και του κατάλληλου μηχανογραφικού εργαλείου (EXCEL) που θα δοθεί δωρεάν: να αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις, να κατατάσσουν τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες κινδύνου να προσδιορίζουν το πιστοληπτικό τους όριο με βάση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία αλλά και εμπορικά κριτήρια να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου να μετρούν τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση εναλλακτικών σεναρίων πιστωτικής πολιτικής να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τιs απαιτήσεις τους με χρησιμοποίηση του κατάλληλου μηχανογραφικού εργαλείου. σε Διευθυντικά στελέχη & υπαλλήλους Οικονομικής Διεύθυνσης και λογιστηρίου επιχειρήσεων & Οργανισμών. Οικονομολόγος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ (TRADE CREDIT SCORE CARD) ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Βασικοί αριθμοδείκτες (κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα, κυκλοφοριακές ταχύτητες, αποδοτικότητα, ικανότητα εξυπηρέτησης χρεών ). Σύστημα συναγερμού με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών. Χρηματοοικονομικός ισολογισμός- κατάσταση πηγών και χρήσεων Σύστημα διαβάθμισης φερεγγυότητας πελατών με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (Trade Credit Risk ScreCard). Μοντέλο προσδιορισμού πιστωτικού ορίου. Ποιοτικοί δείκτες έγκαιρης διάγνωσης πιστωτικού κινδύνου. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Πλαίσιο στρατηγικής για τις επί πιστώσει πωλήσεις. Κριτήρια προσδιορισμού όρων παροχής πιστώσεων. Στόχοι και κανόνες πιστωτικής πολιτικής. Πιστώσεις σε πελάτες υψηλού κινδύνου. Μέθοδοι είσπραξης απαιτήσεων. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ταξινόμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε προμηθευτές με διάφορα κριτήρια Φιλτράρισμα απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε προμηθευτές Αναζήτηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων Κυλιόμενο ταμιακό πρόγραμμα.

13 10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων στις Αρχές Γενικής Λογιστικής, στις Εργασίες Τέλους Χρήσης και στις Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις μέσω πρακτικών εφαρμογών. σε βοηθούς και στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων & Οργανισμών, λογιστικά γραφεία & ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές. ΕΙΣΗΓΗΤEΣ Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ τ. Δ/ντικό Oικονομικό Στέλεχος, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εισηγήτρια σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. Διδάκτωρ Οικ/κου Παν/μιου Πειραιώς, Σύμβουλος επιχειρήσεων, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Χειρόγραφη λογιστική καταχώρηση) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (π.χ. Χρέωση Πίστωση) ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Κωδικοποίηση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 2. ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 8. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 2 η : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 3 η : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΠΕΛΑΤΕΣ 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΜΑΔΑ 4 η : ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 5 η : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΠΑ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΜΑΔΑ 6 η : ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΟΜΑΔΑ 7 η : ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

14 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ 8 η : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 9 η ) Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» 1. ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (90) ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (92) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (93) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ (93) 4) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (94) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 5) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (96) ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ (96) 6) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (98) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (98) Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ 9) ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» 4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για πλήρη κατανόηση των ανωτέρω. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 50 ΩΡΕΣ

15 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες μία ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις. σε Υπεύθυνους Προσωπικού, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, Υπεύθυνους Μισθοδοσίας και σε στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων επιχειρήσεων και Οργανισμών. Δ/ντής Επιθεωρήσεως Εργασίας, Εργατολόγος - Οικονομολόγος, μετεκπαιδευθείς σε θέματα εργασιακών σχέσεων και Ε.Ε. Μέλος ΕΔΕΚΑ, Αρθρογράφος σε έγκριτα νομικά περιοδικά & εφημερίδες, στην επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου & ΙΚΑ, Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση συμβάσεων, Υποχρεώσεις, Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νόμιμο ωράριο, υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, κατ εξαίρεση υπερωρία. Τρόπος αμοιβής. Έννοια διευθετήσεως Τρόπος διευθέτησης του χρόνου εργασίας (παραδείγματα) Διαδικασία διευθέτησης του εργασίας Συνέπειες ( οικονομικές, εργασιακές, ασφαλιστικές) λόγω διευθέτησης του χρόνου εργασίας Τι πρέπει ιδιαιτέρως να προσέχουν οι επιχειρήσεις τόσο από πλευρά διαδικασίας όσο και ουσίας για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας Αλλαγές που επήλθαν με το νέο νομό αναφορικά με τα προγράμματα εργασίας η γενικότερα στην οργάνωση του χρόνου εργασίας ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρόνος κατάθεσης, Νέες προσλήψεις, αλλαγή ωραρίου και ρεπό. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ Αμοιβή, μη αμοιβή & ασφαλιστική κάλυψη. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Ε.

16 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 6 & 7 ΤΟΥ Ν. 2639/98 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟ Ν. 3762/2009) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενημερωθούν για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τις αρμοδιότητες του, την ελεγκτική του δράση και τις δυνατότητες που παρέχονται στο φορέα αυτό όσον αφορά στην επίλυση των εργατικών διαφορών. να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους σε εργασιακά θέματα. να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου Προσωπικού όσον αφορά στη διαχείριση θεμάτων που άπτονται των όρων αμοιβής εργασίας και ασφάλισης των εργαζομένων υπό καθεστώς πλήρους, μερικής απασχόλησης, με υπεύθυνο, αξιόπιστο και σύννομο τρόπο να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις του Ν / 2009 όσον αφορά στην τήρηση του βιβλίου αδειών & των ατομικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και για το ύψος των κυρώσεων σε παραβάτες εργοδότες, να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά στις νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης καθώς στο πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας επί διαλείπουσας, εκ περιτροπής & μερικής απασχόλησης να ενημερωθούν για το όλο πλαίσιο που διέπει, καθώς και τα όρια που θέτει το εργατικό δίκαιο επί σύναψης συμβάσεων εργασίας της μιας ημέρας, συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου, συμβάσεων αορίστου χρόνου. να ενημερωθούν για τα σύννομα όρια άσκησής του Διευθυντικού Δικαιώματος του εργοδότη & για το πότε μπορεί να τεθεί θέμα βλαπτικής μεταβολής των όρων της σχέσης εργασίας του μισθωτού σε στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού, καθώς και σε λογιστές και βοηθούς λογιστές που ασχολούνται με εργασιακά & μισθοδοτικά θέματα. Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας, Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του Η επικέντρωση του ελέγχου Η ελεγκτική δράση του ΣΕΠΕ Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του Η υποχρέωση γνωστοποίησης στον εργαζόμενο των όρων που διέπουν τη σχέση εργασίας του σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 και ο χρόνος τήρησης των ατομικών συμβάσεων σύμφωνα με το Ν. 3762/2009 Ατομικές Συμβάσεις εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης Ατομικές Συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας Οι οικιοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας Συμψηφισμός επιδομάτων με τις οικιοθελείς παροχές του εργοδότη H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών με βάση τις ρυθμίσεις του Ν.3762/ Το πλαίσιο χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας & άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους Το πλαίσιο συμπλήρωσης και υποβολής στο ΣΕΠΕ των καταστάσεων προσωπικού Πότε υποβάλλονται συμπληρωματικές καταστάσεις προσωπικού Τα χρονικά όρια εργασίας και η απεικόνισή τους στις καταστάσεις προσωπικού Απεικόνιση ωραρίου εργασίας προσώπων εμπιστοσύνης (Διευθυνόντων υπαλλήλων) Η σύμπραξη του λογιστή υπεύθυνου προσωπικού στη σύνταξη της κατάστασης προσωπικού Σύννομη διαχείριση υπερεργασίας και υπερωρίας Η τήρηση του βιβλίου υπερωριών Υποχρεώσεις υπεύθυνου προσωπικού επί μερικής απασχόλησης (πενθήμερο με μειωμένο ωράριο, εκ περιτροπής, διαλείπουσα απασχόληση, ωρομίσθιοι κλπ) Τα όρια των αρμοδιοτήτων του ΣΕΠΕ και η επίλυση των εργατικών διαφορών Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελληνική πραγματικότητα Ομοιότητες και Διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα