ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)Α.Ε

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ II. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ III. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ IV. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ V. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VΙ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VΙΙ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΧ. ΜΟΝΑ Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 από 81

3 I. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 1. Τµήµα Υποστήριξης SCADA & Τηλεπικοινωνιών Συστήµατος Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας παρακολούθησης, συντήρησης και αποκατάστασης προβληµάτων στα συστήµατα SCADA, FTS, LMR, Τιµολόγησης, Τηλεφωνικών Κέντρων PABX και Καλωδίου Οπτικών Ινών (FOC), πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες επεµβάσεις: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος ιαχείριση των ακόλουθων Συµβάσεων Υποστήριξης του Συστήµατος Remote Control and Communications (RCC) : 1. Σύµβαση Υποστήριξης του Συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών Νο. 274/10, συνολικού προϋπολογισµού ,00 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας ,97 πλέον ΦΠΑ. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. 2. Σύµβαση Υποστήριξης του Συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών Νο. 320/10, συνολικού προϋπολογισµού ,00 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας ,00 πλέον ΦΠΑ. 3. Σύµβαση Υποστήριξης του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 272/10, συνολικού προϋπολογισµού US$ ,00 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας US$ ,00 πλέον ΦΠΑ. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. 4. Σύµβαση Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 240/09, συνολικού προϋπολογισµού ,71 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας ,60 πλέον ΦΠΑ. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. Εργασίες για την ανανέωση της Σύµβασης Υποστήριξης του Συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών Νο. 274/10, η ισχύς της οποίας έληξε στις Εργασίες για την ανανέωση της Σύµβασης Υποστήριξης του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 272/10, η ισχύς της οποίας έληξε στις Εργασίες για την ανανέωση της Σύµβασης Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 240/09, η ισχύς της οποίας έληξε στις Συµµετοχή τεχνικού προσωπικού του Τµήµατος σε ενδοεπιχειρησιακό σεµινάριο σχετικό µε την τεχνολογία IP (Internet Protocol), η οποία αναµένεται να υιοθετηθεί στις επεκτάσεις του ΕΣΜΦΑ προς Αλιβέρι και Μεγαλόπολη. 3 από 81

4 Υλοποίηση τροποποιήσεων των γραφικών απεικονίσεων του SCADA Κέντρων Ελέγχου µετά από σχετικές προτάσεις του Τµήµατος Ελέγχου Λειτουργίας & Κατανοµής Φορτίου. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία βελτιωµένου συστήµατος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του SCADA Κέντρων Ελέγχου στον Εφεδρικό Θάλαµο Ελέγχου Ν. Μεσήµβριας. Επίβλεψη και πιστοποίηση εργασιών τεχνικού της εταιρίας Telvent USA, Inc. στο SCADA Κέντρων Ελέγχου για την επίλυση προβληµάτων αυτού στα πλαίσια της Σύµβασης Υποστήριξης του Συστήµατος Τηλεποπτείας και Τηλεχειρισµού (SCADA) Νο. 272/10. Συµµετοχή στις εργασίες εγκατάστασης διαδραστικών πινάκων και αντίστοιχων προβολικών συστηµάτων σε δύο (2) Αίθουσες Συσκέψεων του Κέντρου Λ&Σ Πατήµατος. Συγγραφή αντίστοιχων οδηγιών χρήσης τους. Συµµετοχή στις εργασίες έκδοσης του Scope of Work για την αναβάθµιση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού σταθµών M/R, LV και REM 1 ης γενιάς. Εγκατάσταση και θέση λειτουργία µονάδας RTU στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. για την προσωρινή τηλεποπτεία του σηµείου εξόδου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ II» από το SCADA Κέντρων Ελέγχου. Συνεργασία µε τη /νση ρ. ιαχείρισης Έργων για τον καθορισµό των προδιαγραφών του ηλεκτρονικού εξοπλισµού του σταθµού ADG III, έτσι ώστε να ενσωµατωθεί στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου. Σχεδιασµός της προσωρινής ενσωµάτωσης του σταθµού της KORINTHOS POWER (Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας) στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου. Αναθεώρηση business plan εταιρείας για την τριετία όσον αφορά τα συστήµατα SCADA και FTS. Εργασίες για την οριστική παραλαβή του Έργου Αναβάθµισης SCADA Κέντρων Ελέγχου. Συµµετοχή σε συσκέψεις του Interoperability Working Area του ENTSOG. Πιστοποίηση τελών Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) του Συστήµατος Κινητών Τηλεπικοινωνιών (LMR) του ΕΣΦΑ, συνολικής αξίας ,21. Αντικατάσταση των οθονών των θέσεων εργασίας του Κέντρου Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου (Πάτηµα Μαγούλας), προϋπολογισµού 5.000,00. Βαθµονόµηση οργάνων µέτρησης ποιότητας καλωδίου οπτικών ινών, συνολικής αξίας 435. Σχολιασµός των requisition documents των συστηµάτων FOC, FTS, PABX, SCADA και τιµολόγησης της 4 ης οµάδας Μ/Ρ. Αποστολή στη ρ. ιαχείρισης Έργων σχολίων επί των τευχών διαγωνισµού της 3 ης οµάδας Μ/Ρ. Συνεργασία µε τη ρ. ιαχείρισης Έργων για τον καθορισµό προδιαγραφών του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος προς Αλιβέρι και Μεγαλόπολη. Καταγραφή και αποστολή στη ρ. ιαχείρισης Έργων των εκκρεµοτήτων του Αναδόχου των Έργων της 2 ης οµάδας Μ/Ρ και του Μετρητικού Σταθµού Κήπων άρση των συγκεκριµένων εκκρεµοτήτων τον 06/ από 81

5 Τροποποίηση προγράµµατος SCADA Πεδίου στον ΜΣΣ (Σιδηρόκαστρο) µετά την αναβάθµιση από τρίτους του DCS/MΣΣ. Έργο Συµπιεστή Ν. Μεσήµβριας: Σχεδιασµός της διασύνδεσης του Συµπιεστή µε το SCADA Κέντρων Ελέγχου. Ενσωµάτωση του σταθµού ΘΙΣΒΗ στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου προσωρινή λύση µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου της 4 ης οµάδας Μ/Ρ. Ενσωµάτωση εξωτερικών γραµµών ΟΤΕ στο PABX του ΣΑΛΦΑ Ανθούσας. Εργασίες για την παράδοση των ΣΑΛΦΑ Ανθούσας και Άνω Λιοσίων στη ΕΠΑ σχετικά µε τα υποσυστήµατα SCADA και τηλεπικοινωνιών αυτών. Συµµετοχή στις εργασίες για την ενσωµάτωση των σταθµών Heron και Heron II στο SCADA Κέντρων Ελέγχου. Συµµετοχή σε συσκέψεις της Επιτροπής Τεχνολογίας και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συστήθηκαν µε αντίστοιχες αποφάσεις της ιοίκησης του ΕΣΦΑ. Συµµετοχή στις εργασίες καθορισµού του φυσικού αντικειµένου για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, η λειτουργία του οποίου απαιτείται από τον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Συµµετοχή στις εργασίες του Έργου Telecommunication System Extension : 1. Εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στους σταθµούς του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα. 2. Αναδροµολόγηση κυκλωµάτων (παρεχοµένων από τρίτους) εξυπηρέτησης της εφεδρικής επικοινωνίας SCADA και LMR, προκαλώντας µείωση τηλεπικοινωνιακών τελών του ΕΣΦΑ. 3. Θέση σε λειτουργία του νέου τηλεφωνικού κέντρου ΚΗΠΩΝ. 4. Άρση εκκρεµοτήτων που αφορά στην αναδροµολόγηση εφεδρικών κυκλωµάτων, στο PABX Νέας Μεσηµβρίας και στη σταθερότητα του νέου δικτύου τεχνολογίας IP. 5. Εκπαίδευση προσωπικού του Τµήµατος από την ανάδοχο εταιρεία του Έργου στις συσκευές πολυπλεξίας PTT που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του Έργου σε σταθµούς του ΕΣΦΑ. 6. Καταγραφή των εκκρεµοτήτων του Έργου. 7. Συµµετοχή στις εργασίες αποκατάστασης της εκκρεµότητας που αφορούσε στην ευστάθεια του δικτύου IP. Συµµετοχή στις εργασίες του Έργου SCADA System Extension : 1. Ενσωµάτωση όλων των σταθµών της 1 ης και 2 ης οµάδας Μ/Ρ στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου. 2. Υλοποίηση στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου της δυνατότητας downloading της ανάλυσης αερίου σε σταθµούς που δεν διαθέτουν χρωµατογράφο από γειτονικούς σταθµούς (που διαθέτουν χρωµατογράφο). 3. Υλοποίηση τηλεχειρισµού ESD (από το SCADA Κέντρων Ελέγχου) στην 2 η οµάδα σταθµών Μ/Ρ. 4. Factory Acceptance Test (FAT), εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία των µονάδων RTU των σταθµών του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα. 5. Καταγραφή των εκκρεµοτήτων του Έργου. 5 από 81

6 2. Τµήµα Μετρολογίας Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας παρακολούθησης της µετρολογικής αξιοπιστίας του ΕΣΦΑ και της τεχνικής υποστήριξης ως προς τα θέµατα αυτά, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος Συνεργασία µε τη /νση Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών για τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου του Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Συµµετοχή στην κατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΣΦΑ (τεχνικά στοιχεία σταθµών ΕΣΜΦΑ, προδιαγραφές ποιότητας ΦΑ και ΥΦΑ, Ιστορικά Στοιχεία ΕΣΦΑ, κοκ). Αναθεώρηση business plan εταιρείας για την τριετία όσον αφορά τα συστήµατα µετρολογίας και την αναβάθµιση του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου (remote operation και αντικατάσταση µετρητών). Προετοιµασία τελικών διαδικασιών για την αίτηση διαπίστευσης ως προς ISO (εργαστήριο πίεσης και διαφορικής πίεσης). Αποστολή της αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥ και προετοιµασία ενόψει της τελικής αξιολόγησης. Υπολογισµός βέλτιστης ικανότητας µέτρησης του εργαστηρίου. Εσωτερική επιθεώρηση των διαδικασιών ISO από κοινού µε την /νση Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος και τον σύµβουλο (εταιρεία Priority). Επιπλέον, κάθετη εσωτερική επιθεώρηση της λειτουργίας του εργαστηρίου πίεσης. Σχολιασµός των requisition documents των συστηµάτων µετρολογίας της 4 ης οµάδας Μ/Ρ. Έλεγχος µετρητικού σταθµού ELPEDISON στη Θίσβη Βοιωτίας αρχική επιβεβαίωση µετρητικού συστήµατος για χρήση τιµολόγησης. Συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) σε θέµατα διεργαστηριακής δοκιµής πίεσης, διαδικασιών ισοζυγίων αβεβαιότητας και οδηγιών εργασίας. Έλεγχος χρωµατογράφου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στα πλαίσια του SLA 0010/2010. Προγραµµατισµός εργασιών και έλεγχος πιστοποίηση χρωµατογράφων ηλεκτροπαραγωγών ( ΕΗ και ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ) στα πλαίσια του SLA 0010/2010. Νέες συνεργασίες µε ηλεκτροπαραγωγούς (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ELPEDISON ΘΙΣΒΗ) για πιστοποιήσεις χρωµατογράφων ως προς τον προσδιορισµό αερίων ρύπων (EU/ETS) σε συνεργασία µε την εταιρία EffecTech. Παροχή στοιχείων στη ΕΠΑ για εκποµπές αερίων θερµοκηπίου βιοµηχανικών πελατών της. Εκπαίδευση ως προς τη λειτουργία του µετρητή ultrasonic, των χρωµατογράφων αερίου και του χρωµατογράφου θειούχων του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας (DANIEL). Επίσκεψη στο µετρητικό σταθµό συνόρων IMATRA της εταιρίας GASUM OY στη Φιλανδία. Ενηµέρωση για τη γενικότερη λειτουργία του σταθµού και ειδικότερα για την αντικατάσταση µετρητών orifice από µετρητές ultrasonic. 6 από 81

7 Παρακολούθηση από πλευράς /νσης της εξέλιξης του Έργου του Συµπιεστή Νέας Μεσήµβριας. Συνεργασία µε τον αντιπρόσωπο της Gazprom Export και τη ΕΠΑ σχετικά µε την αναθεώρηση του Operation Agreement του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου και την αναβάθµιση των µετρητικών συστηµάτων του. Συµµετοχή στη βαθµονόµηση των µετρητικών σταθµών των Σηµείων Εξόδου Σερρών, ράµας, Βόλου, Λαµίας, Β. Λάρισας, Αν. Θεσσαλονίκης, Β. Θεσσαλονίκης, ΒΦΛ, ΕΗ Κερατσινίου, ΕΗ Λαυρίου και ΕΗ Κοµοτηνής, καθώς του Σηµείου Εισόδου Κήπων. Έλεγχος/ρύθµιση των χρωµατογράφων των µετρητικών σταθµών ΕΗ Λαυρίου, ΕΗ Κοµοτηνής, AdG και υτ. Αθήνας. Αξιολόγηση ελέγχων των PTZs βιοµηχανικών πελατών. Τριµηνιαία αποστολή µέσων τιµών ποιότητας αερίου στα Τµήµατα της /νσης Λειτουργίας & Συντήρησης Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την εισαγωγή default τιµών στα συστήµατα τιµολόγησης των µετρητικών σταθµών. Τακτική µηνιαία αξιολόγηση αποτελεσµάτων µετρήσεων χρωµατογράφων µετρητικών σταθµών του ΕΣΜΦΑ. Σχολιασµός των µελετών αβεβαιότητας των σταθµών ΗΡΩΝ και ΗΡΩΝ II, και αποστολή στοιχείων στη ρ. ιαχείρισης Έργων για την τοπολογία του ηλεκτρονικού εξοπλισµού των σταθµών (απαιτήθηκαν από τον Ανάδοχο του Έργου). Έλεγχος µηνιαίων διακριβώσεων οργάνων κοστολόγησης φυσικού αερίου και αναλυτών του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου. Καθηµερινός έλεγχος ηµερησίων πρωτοκόλλων παραλαβής ΦΑ (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά από το σηµείο εισόδου Σιδηροκάστρου). Τελική σύνταξη µηνιαίου πρωτοκόλλου παραλαβής ΦΑ. Συµµετοχή προσωπικού του Τµήµατος στο συνέδριο 4 th South East Europe Energy Dialogue του ΙΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στο συνέδριο Natural Gas and Security of Energy Supply in the EU στη Θεσσαλονίκη. Συµµετοχή προσωπικού του Τµήµατος σε σεµινάριο χρήσης υλικών αναφοράς στη χηµική ανάλυση, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). Συνεργασία µε τη /νση ρ. ιαχείρισης Έργων για τις αρχικές µελέτες των µετρητικών συστηµάτων των σταθµών AdG III και Motor Oil II. Αρχικός έλεγχος του σταθµού Μ/Ρ Λαµίας ως προς τα µετρητικά συστήµατά του κατόπιν αίτησης του Τµήµατος Λειτουργίας & Συντήρησης Νοτίου Τοµέα. Στενή συνεργασία µε το Τµήµα Προγραµµατισµού Λειτουργίας ΕΣΦΑ και τη αντιπροσωπεία της εταιρείας Gazprom Export στο Σιδηρόκαστρο Σερρών κατά τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2010 για τη διαχείριση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου εκτός προδιαγραφών (ως προς το σηµείο δρόσου νερού) στην Ελλάδα. Σύνταξη ετησίου προγράµµατος βαθµονοµήσεων του εξοπλισµού µέτρησης των µετρητικών σταθµών Σηµείων Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 27 του Κανονισµού Μετρήσεων. Σύνταξη πρότασης αναθεώρησης του Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πρωτεύοντος οργάνου διακρίβωσης πίεσης (Dead Weight Tester), σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό από 81

8 Παρουσίαση προτάσεων ανάπτυξης του Τµήµατος στη /νση ρ. Μεταφοράς και Εκµετάλλευσης. 3. Τµήµα Προγραµµατισµού Λειτουργίας ΕΣΦΑ Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας του ηµερήσιου προγραµµατισµού της λειτουργίας του ΕΣΦΑ, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος Αναθεώρηση business plan εταιρείας για την τριετία όσον αφορά την προµήθεια ηλεκτρονικών συστηµάτων που υποβοηθούν τις καθηµερινές ανάγκες του Τµήµατος. ιαχείριση της Σύµβασης για την Αναβάθµιση του Συστήµατος Υδραυλικής Προσοµοίωσης ΕΣΜΦΑ σε Πραγµατικό Χρόνο Νο. 207/09, συνολικού προϋπολογισµού Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας Ολοκλήρωση της σύµβασης (µηδενικό υπόλοιπο) Factory Acceptance Test (FAT) του νέου (αναβαθµισµένου) λογισµικού υδραυλικής προσοµοίωσης του ΕΣΜΦΑ σε πραγµατικό χρόνο στα πλαίσια της Σύµβασης Νο. 207/09. ιαχείριση της Σύµβασης «PIPELINE SIMULATION SOFTWARE (Professional Services Agreement)» Νο. 261/09, συνολικού προϋπολογισµού ,00. Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας Site Acceptance Test (SAT) του νέου (αναβαθµισµένου) λογισµικού υδραυλικής προσοµοίωσης του ΕΣΜΦΑ σε πραγµατικό χρόνο στα πλαίσια της Σύµβασης Νο. 261/09. Ολοκλήρωση (από πλευράς /νσης ιαχείρισης Ροής Αερίου) του ετήσιου σχεδιασµού αερίου εξισορρόπησης για το Έτος Σύνταξη του Ετήσιου Προγράµµατος Συντήρησης ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Προσαρµογή των καθηµερινών εργασιών του Τµήµατος (ηµερήσιες/εβδοµαδιαίες δηλώσεις, ενδεικτικές κατανοµές, κοκ) στις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ που τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. ιαχείριση ηµερήσιων/εβδοµαδιαίων δηλώσεων Χρηστών καθώς και ενδεικτικών κατανοµών σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Έκδοση µηνιαίων πρωτοκόλλων πιστοποίησης ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης. ιαχείριση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου εκτός προδιαγραφών (ως προς το σηµείο δρόσου του νερού) στην Ελλάδα κατά τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο ιαχείριση της εισαγωγής ρωσικού και τουρκικού φυσικού αερίου εκτός προδιαγραφών (ως προς την πίεση). ιαχείριση κατανοµής φορτίου κατά τις εργασίες tie-in στο σταθµό Βάγια, προκειµένου να τροφοδοτηθεί µε φυσικό αέριο το σηµείο εξόδου «ΘΙΣΒΗ». Εργασίες συντονισµού µε τη /νση ρ. ιαχείρισης Έργων για τη διακοπή παράδοσης φυσικού αερίου στο Σηµείο Εισόδου «Κήποι», λόγω εργασιών προγραµµατισµένης συντήρησης στο τµήµα Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη. 8 από 81

9 Συµµετοχή στη 18 η σύσκεψη εταιρειών διαµετακόµισης ρωσικού Φ.Α. προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία (18 th dispatching meeting). Συµµετοχή στη σύσκεψη συντήρησης (maintenance meeting) των εταιρειών διαµετακόµισης ρωσικού Φ.Α. προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία (Τουρκία, Οκτώβριος 2010). Συµµετοχή σε συσκέψεις του Transparency Working Area του ENTSOG. Εισαγωγή και ανάρτηση στοιχείων του ΕΣΦΑ στην πλατφόρµα διαφάνειας του ENTSOG (http://www.gas-roads.eu/gte_tp/html). Συνεργασία µε το Gas Coordination Group συµπλήρωση και αποστολή ερωτηµατολογίων σε αυτό. Συµµετοχή στην κατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΣΦΑ (υπολογισµός αποθέµατος αγωγού, ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης ΕΣΦΑ, εξισορρόπηση φορτίου, ιστορικά στοιχεία ποιότητας Φ.Α., ετήσιο πρόγραµµα βαθµονοµήσεων, κοκ). Σύνταξη και αποστολή στο /ντή ρ. Μεταφοράς & Εκµετάλλευσης µηνιαίων αναφορών παράδοσης και παραλαβής φυσικού αερίου. 4. Τµήµα Ελέγχου Λειτουργίας & Κατανοµής Φορτίου Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας της λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και παραγωγής λειτουργικών αναφορών, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος Πραγµατοποίηση δύο (2) ασκήσεων επάνδρωσης Εφεδρικού Κέντρου Λειτουργίας (BCC) Νέας Μεσήµβριας. Καταγραφή και επίλυση προβληµάτων επικοινωνίας, επιτήρησης και συντονισµού. Συµµετοχή στις εργασίες ενσωµάτωσης των σταθµών της 1 ης και 2 ης οµάδας Μ/Ρ καθώς και του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα στο σύστηµα SCADA στενή συνεργασία µε τον Ανάδοχο του Έργου. Εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού βάρδιας σχετικά µε τους σταθµούς της 1 ης και 2 ης οµάδας Μ/Ρ και του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα, που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΕΣΦΑ. Συµµετοχή του Κέντρου Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου (ΚΕΚΦ) σε όλες τις ασκήσεις πυρασφάλειας που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 και παράλληλη καταγραφή η πυρασφάλειας του Τοµέα Λ&Σ Κεντρικής Ελλάδος. Εργασίες για την οριστική παραλαβή της Σύµβασης Νο. 100/08 («Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Πίνακα Απεικόνισης στο Κέντρο Ελέγχου Πατήµατος Ελευσίνας»). Έργο Συµπιεστή Ν. Μεσήµβριας: Σχολιασµός του βασικού σχεδιασµού του Έργου που αφορά στην χωροταξική διαµόρφωση των Θαλάµων Ελέγχου και Υπολογιστών του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Νέας Μεσηµβρίας. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Τµήµατος σε Σταθµούς Συµπίεσης των εταιρειών SRG (Ιταλία) και Open Grid Europe (Γερµανία) για να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Καθορισµός του operating regime του νέου Σταθµού Συµπίεσης της Ν. Μεσήµβριας, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τις ανωτέρω επισκέψεις. 9 από 81

10 Συνεργασία µε τη /νση Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών για τον καθορισµό των συµβάσεων παροχής λειτουργικών δεδοµένων στις ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. Προσαρµογή των λειτουργικών αναφορών του Τµήµατος στις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Προτάσεις τροποποιήσεων των γραφικών απεικονίσεων του SCADA Κέντρων Ελέγχου προς το Τµήµα Υποστήριξης SCADA & Τηλεπικοινωνιών Συστήµατος. Σχολιασµός από πλευράς /νσης του Σχεδίου του Τεχνικού Κανονισµού «Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου µε Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar». Συµµετοχή προσωπικού του Τµήµατος στο 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2010» που διοργανώθηκε από το ΙΕΝΕ (Αθήνα, Νοέµβριος 2010). Ενδοεπιχειρισιακή εκπαίδευση των χειριστών βάρδιας στη λειτουργία του Σηµείου Εισόδου «Κήποι». Β. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πραγµατοποίηση ελέγχου, αξιολόγησης νέων αιτήσεων για σύναψη ή / και αναθεώρηση υφιστάµενων Συµβάσεων Μεταφοράς και Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Αναλυτικότερα: Εξετάστηκαν : 1. Είκοσι έξι (26) Αιτήσεις για Σύναψη Σύµβασης Μεταφοράς ή Σύµβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ εκ των οποίων οι τέσσερις (4) Αιτήσεις αφορούσαν Μη Προγραµµατισµένη Εκφόρτωση Φορτίων ΥΦΑ και η µία (1) Αίτηση Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου. 2. Έξι (6) Αιτήσεις για τροποποίηση υπογεγραµµένων Συµβάσεων Μεταφοράς/ Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Εκ των ανωτέρω οδηγηθήκαµε στη : 1. Σύναψη είκοσι µίας (21) Συµβάσεων Μεταφοράς, οι οποίες έλαβαν αριθµούς Συµβάσεως από Τ-0002 έως και Τ Σύναψη δεκατριών (13) Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, οι οποίες έλαβαν αριθµούς Συµβάσεως από L-0001 έως και L Υπογραφή Σύµβασης Μεταφοράς Τ-0006 και Σύµβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ L-0004 µε τη ΕΠΑ, σε εναρµόνιση µε τις αντίστοιχες Πρότυπες Συµβάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. 4. Αναθεώρηση οκτώ (8) Παραρτηµάτων 2- Συµβάσεων Μεταφοράς και δεκαεννέα (19) Παραρτηµάτων 2- Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Παρακολούθηση τήρησης των οριζοµένων στις Συµβάσεις Μεταφοράς και Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ενηµέρωση Χρηστών αναφορικά µε την παραβίαση αυτών και επιβολή χρεώσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα. Ειδικότερα συντάχθηκαν έντυπα υπολογισµού χρεώσεων λόγω ακύρωσης προγραµµατισµένων εκφορτώσεων ΥΦΑ και έντυπα χρεώσεων λόγω παράδοσης ή/και παραλαβής αερίου εκτός προδιαγραφών από Χρήστες Μεταφοράς. ηµοσίευση απαιτούµενων πληροφοριών στο web site του ΕΣΦΑ: 1. Τεχνικές υναµικότητες Σηµείων Εισόδου και Εξόδου ΕΣΜΦΑ & Αεριοποίησης ΥΦΑ, 10 από 81

11 2. Ιστορικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Σηµείων Εισόδου και Εξόδου ΕΣΜΦΑ & Αεριοποίησης ΥΦΑ, 3. Υπηρεσίες Μεταφοράς & Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, 4. Πρότυπη Σύµβαση Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς & Εγκατάστασης ΥΦΑ, 5. Τιµολόγια Μεταφοράς & Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, 6. ιαθέσιµες υναµικότητες Σηµείων Εισ./Εξ. & Αεριοποίησης ΥΦΑ, 7. Εξισορρόπηση Φορτίου (ΗΤΑΕ), 8. Υπολογισµός Αποθέµατος Αγωγού, 9. Απώλειες Φυσικού Αερίου & ΥΦΑ, 10. Φαινόµενη Ποσότητα, 11. Αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας, 12. Προγραµµατισµός Εκφορτώσεων & πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος ΥΦΑ, 13. Προς ιάθεση ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος ΥΦΑ, 14. Κόµιστρα Εξισορρόπησης Ανάπτυξη και δηµοσίευση εύχρηστου εργαλείου υπολογισµού των χρεώσεων των βασικών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Μέσω του εν λόγω εργαλείου κάθε ενδιαφερόµενος Χρήστης µπορεί µε ακρίβεια να πληροφορηθεί το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών του ΕΣΦΑ, ανάλογα µε τις ανάγκες του. Αποστολή στη ΡΑΕ των στοιχείων παραγωγής της µονάδος ΣΗΘΥΑ Ρεβυθούσας κατά το έτος Συµµετοχή του /ντή ΕΡΥ στην οµάδα συντονισµού για το αέριο (Gas coordination Group). Συµµετοχή του /ντη ΕΡΥ και του Προϊσταµένου Τµ. ιαχείρισης Συµβάσεων και Τιµολόγησης στις οµάδες εργασίας του European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). Συµµετοχή του Προϊσταµένου Τµ ιαχείρισης Συµβάσεων και Τιµολόγησης στο 2nd Annual European Cross-Border Gas Trading Forum. Παρουσίαση µε Θέµα τις Αποθήκες Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη στις ιευθύνσεις της ραστηριότητας Μεταφοράς και Εκµετάλλευσης του ΕΣΦΑ. ιαχείριση αποθηκευτικού χώρου Εγκατάστασης ΥΦΑ µε εφαρµογή διαδικασιών που περιγράφονται στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ. Σύνταξη εντύπων υπολογισµού χρεώσεων υπηρεσιών Μεταφοράς, χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, Προγραµµατισµού, Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΜΦΑ, µηνιαίας διευθέτησης ΗΕΕΦ και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς ΕΣΜΗΕ. Έκδοση µηνιαίων αναφορών ισοζυγίου Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου κατά το έτος Συλλογή, έλεγχος και αποστολή µηνιαίων πρωτοκόλλων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών Φυσικού Αερίου σε Χρήστες Μεταφοράς. Πιστοποίηση λογαριασµών αγοράς αερίου εξισορρόπησης και έκδοση εντολών πληρωµής. Υπολογισµός και Αποστολή Αρχικής και Τελικής Κατανοµής σε Χρήστες Μεταφοράς. 11 από 81

12 Κατάρτιση και δηµοσίευση Ετήσιου Προγράµµατος Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ, Μηνιαίων (Αρχικών και Τελικών) Προγραµµάτων Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ, καθώς και των απαιτούµενων αναθεωρήσεων αυτών. Αποστολή ηµερήσιων αποθεµάτων ΥΦΑ σε Χρήστες ΥΦΑ. Κατάρτιση συµφωνητικού απολογιστικής χρέωσης χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για το πρώτο τρίµηνο του έτους Πιστοποίηση λογαριασµών αγοράς αερίου εξισορρόπησης και έκδοση εντολών πληρωµής για όλους τους σχετικούς λογαριασµούς του Έκδοση µηνιαίων αναφορών ισοζυγίου Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου για όλο το Σύνταξη / επικαιροποίηση Προϋπολογισµού έτους Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε δυνητικούς Χρήστες (εγχώριους και αλλοδαπούς) Μεταφοράς και ΥΦΑ προκειµένου για την παροχή πληροφοριών που αφορούν στο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την λειτουργία του ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, εξετάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας λαµβάνοντας υπ όψιν τις ευκαιρίες που παρέχονται στο ΕΣΦΑ από την κείµενη νοµοθεσία. Συνεργασία µε στελέχη του ΥΠΕΚΑ σε θέµατα απελευθέρωσης της αγοράς Φ.Α. Επαφές µε εκπροσώπους των εταιρειών διαχείρισης δικτύων µεταφοράς της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz) και της Τουρκίας (Botas) µε στόχο την προώθηση της διµερούς συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρµογής του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Εκπόνηση όλων των προβλεπόµενων εκκαθαρίσεων των Συµβάσεων Μεταφοράς (Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων) για το Εκπόνηση όλων των προβλεπόµενων εκκαθαρίσεων των Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων) για το Πρόβλεψη για αποζηµίωση απωλειών, ιδιοκαταναλώσεων και µεταβολή αποθηκευµένων ποσοτήτων έτους Πρόβλεψη εκκαθάρισης εξισορρόπησης για όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ για το έτος Παρακολούθηση στελεχών της ιεύθυνσης του ενδοεπιχειρησιακού σεµιναρίων µε αντικείµενο εκπαίδευσης «Οικονοµικά για µη Οικονοµικούς» & «ιαχείριση Συµβάσεων». Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Γενικές ενέργειες /νσης Πραγµατοποιήθηκε αναπροσαρµογή Τιµηµάτων για όλες τις ενεργές Συµβάσεις Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών (ΜΡΥ) για το 2010, σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε σύµβασης. Καταγραφή ιαδικασίας Πρωτοκόλλου Πρώτης Παραλαβής Παράδοσης, Αντικατάστασης Μετρητή και διόρθωσης ποσοτήτων. Αποστολή προς ΕΠΑ Α.Ε., Πρωτοκόλλων πρώτης Παράδοσης Παραλαβής / Αντικατάστασης Μετρητών PTZ (πελατών ΕΠΑ Α.Ε). Υπολογισµός Κόστους Οσµητικού Μέσου. 12 από 81

13 Συγγραφή αναφοράς Εσόδων του ηµιουργία απολογιστικού πίνακα συνολικών εσόδων και στοιχεία πωλήσεων για το 12µηνο του Σύνταξη προϋπολογισµού εσόδων για το έτος Σύνταξη έκθεσης Απολογισµού έτους 2009 και καταγραφή των στόχων της ιεύθυνσης Εµπορίας Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών για τα έτη Κωδικοποίηση των Εντολών Έκδοσης Τιµολογίων. Καταγραφή Αρµοδιοτήτων Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιαχείρισης Συµβάσεων Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών ( εκέµβριος 2010). ιερεύνηση πιθανής συνεργασίας για παροχή υπηρεσιών εκ µέρους µας προς τρίτους σχετικά µε την Πράσινη ανάπτυξη Συµµετοχή στο 3rd Annual Mediterranean Sustainable Energy Summit που πραγµατοποιήθηκε στις Μαΐου Επίσης την ίδια χρονική περίοδο εξετάστηκε πιθανή συνεργασία µε εταιρεία που ασχολείται µε την εµπορία εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Επάνδρωση του περιπτέρου του ΕΣΦΑ στο Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη» και παρακολούθηση των διαλέξεων σχετικά µε τις εξελίξεις στο τοµέα της Ενέργειας. Αποστολή όλων των SLA (Συµβάσεων Ιδιωτικών Συµφωνητικών), που έχουµε συνάψει µε την ΕΠΑ Α.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την 31η Μαΐου 2010, κατόπιν αιτήµατος της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΣΦΑ. Αποστολή στοιχείων κατανάλωσης Φ.Α. προς τη ΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν πελάτες της. Μηνιαία τιµολόγηση ενεργών Συµβάσεων. ιαχείριση θεµάτων µε την Εταιρεία Motor Oil σχετικά µε την χρέωση των εργασιών της TCB στον Μετρητικό Σταθµό της Motor Oil και πρόταση σύναψης Σύµβασης για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του εγκατεστηµένου Συστήµατος µετάδοσης δεδοµένων. Αποστολή Μηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Σ.Α.Λ.Φ.Α. προς ΕΠΑ Α.Ε. Καταγραφή Ισοτιµιών Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ηµερήσια ιαδικασία). Αποστολή Αναφοράς προς τη ιοίκηση σχετικά µε το ιστορικό δροµολόγησης όλων των Συµβάσεων & Ιδιωτικών Συµφωνητικών. Καταγραφή Κοστολόγηση των Πρόσθετων Υπηρεσιών Μεταφοράς & Υ.Φ.Α. για την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ. Επεξεργασία δεδοµένων & καταγραφή των µη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η Εταιρεία µας προς τρίτους για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ Α.Ε.. ιαχείριση ιστοσελίδας του ΕΣΦΑ σε ότι αφορά θέµατα που άπτονται της /νσης Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών. Εκπαίδευση νέου Προσωπικού της ιεύθυνσης Εµπορίας Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών και παρακολούθηση εταιρικών σεµιναρίων. ιεξαγωγή έρευνας δηµιουργίας νέων Υπηρεσιών χρησιµοποιώντας το ήδη υπάρχον εκπαιδευµένο & καταρτισµένο προσωπικό του ΕΣΦΑ και προϋποθέσεις ανάπτυξης και προώθησης τους σε Ελλάδα & εξωτερικό. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου σε συνεργασία µε άλλες ιευθύνσεις για τη δηµιουργία ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου υπό την αιγίδα του ΕΣΦΑ το οποίο πρόκειται να απευθυνθεί σε επαγγελµατικό, βιοµηχανικό, και µεταλυκειακό επίπεδο. 13 από 81

14 Έρευνα για την ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών Μετρολογίας σε βιοµηχανικό επίπεδο, σε συνάρτηση µε το προβλεπόµενο σχέδιο δηµιουργίας / επέκτασης εργαστηρίου Μετρολογίας - Ροής, και µελέτη των εγχώριων νόµων Ευρωπαϊκών χωρών περί ποιότητας και έλεγχου του Φ.Α. Έρευνα για δηµιουργία αποµακρυσµένων σταθµών LNG στην Ελλάδα βασισµένη σε Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς, όπως επίσης και τεχνογνωσίας σε παγκόσµιο επίπεδο (Λαµβάνοντας υπόψη παλαιότερη µελέτη του ΕΣΦΑ). Μελέτη και καταγραφή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από οµοειδείς ευρωπαϊκούς οργανισµούς ( ιαχειριστές Φ.Α.) για πιθανή υιοθέτηση και εφαρµογή τους στον Ελληνικό χώρο, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Συγγραφή νέας Σύµβασης για αποστολή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων (ωριαίες µετρήσεις) για υπογραφή σχετικών Συµβάσεων µε ΕΗ Α.Ε., και ΕΠΑ. 2. ιαχείριση Συµβάσεων (2009) Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών ιοικητικής Υποστήριξης µε τον ΣΕΕΣ (SLA0020): Επικοινωνία µε τη Νοµική Υπηρεσία µε σκοπό την λύση της Σύµβασης και σύνταξη σχετικής επιστολής η οποία να διασφαλίζει τις οικονοµικές απαιτήσεις του ΕΣΦΑ έναντι του ΣΕΕΣ καθώς και να απαλλάσσει το ΕΣΦΑ από την ευθύνη και το κόστος φύλαξης του κτιρίου το επί της οδού Μεσογείων Συγγραφή και διαχείριση των παρακάτω Ιδιωτικών Συµφωνητικών (2009) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής. Παροχή υπηρεσιών εκπροσώπησης στο µετρητικό σταθµό Σιδηροκάστρου και στο µετρητικό σταθµό Κήπων. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και µελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων οικιακών καταναλωτών. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συµβάσεων έργων και τεχνικού συµβούλου. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σχετικά µε τη λειτουργία και συντήρηση του Σ ΦΑ 4. Συγγραφή και διαχείριση των παρακάτω Ιδιωτικών Συµφωνητικών (2010) Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού (SLA0029/10) «Παροχή Υπηρεσιών Φόρτωσης Υγρού Αζώτου σε Πλοίο µεταξύ της LNG SHIPPING SpA και του ΕΣΦΑ». Πραγµατοποιήθηκαν οι εργασίες του εν λόγω Συµφωνητικού, καθώς επίσης εκδόθηκε και ανάλογη εντολή προς τιµολόγηση. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Οικιακών Καταναλωτών: Υπεγράφη Ιδιωτικό Συµφωνητικό για το 2010 µε Συµβατική Περίοδο από 1/1/2010 έως 31/7/2010. Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού µε αντικείµενο «Υπηρεσίες Αζώτευσης & Ψύξης Πλοίων Υ.Φ.Α.» µεταξύ εταιρειών ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΝΙ DIVISIONE GAS & POWER στις 27/09/2010. Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφορικής µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε. 14 από 81

15 Συγγραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού για την Παροχή Υπηρεσιών Αντιπροσώπευσης στους ΜΣΣ Στρυµονοχωρίου και Κήπων. (SLA 0036/10). Πραγµατοποιήθηκε κοστολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών και επίκειται η αποστολή του σχετικού Ιδιωτικού Συµφωνητικού στις αρχές του Συγγραφή και διαχείριση των παρακάτω Συµβάσεων (2010) Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης (SLA0010) «Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ και Elpedison». Πραγµατοποιήθηκαν εργασίες πιστοποίησης για την χρονική περίοδο του έτους 2010 και εκδόθηκε ανάλογη εντολή προς τιµολόγηση. Εισήχθη στην εν λόγω Σύµβαση και νέος Σταθµός (ΒΙ.ΠΕ Θίσβης) και απεστάλη σχετικό τροποποιητικό. Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης (SLA0034/10) «Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ και Αλουµίνιον τη Ελλάδος Α.Ε.». Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης µε την Ε Α (SLA0026): Κατόπιν αιτήσεως της Ε Α δροµολογήθηκαν οι ενέργειες για λύση της Σύµβασης. Ενηµέρωση της ιοίκησης για οικονοµική εκκρεµότητα της Ε Α (µέσω Υπ. Σηµειώµατος) προς τον ΕΣΦΑ και λύση της εν λόγω Σύµβασης. Σύµβαση Υπηρεσιών ιαχείρισης Συµβάσεων και Τεχνικού Συµβούλου: Κατόπιν διαπραγµατεύσεων υπεγράφη Σύµβαση µε αριθµό SLA 0035/10. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά µε την Λειτουργία & Συντήρηση του Συστήµατος ιανοµής Φ.Α.: Κατόπιν διαπραγµατεύσεων υπεγράφη Σύµβαση µε αριθµό SLA 0033/10. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθοδικής και Αντικεραυνικής Προστασίας: Επεξεργασία Συµβατικού Κειµένου για δηµιουργία Σύµβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθοδικής και Αντικεραυνικής Προστασίας». Συµβάσεις ΕΠΑ (Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας):. Πραγµατοποιήθηκε οικονοµική ανάλυση µεταβλητού τιµήµατος. Κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους αντισυµβαλλόµενους σχετικά µε το διακανονισµό του µεταβλητού & του σταθερού τιµήµατος επετεύχθη συµφωνία και πραγµατοποιήθηκε η συγγραφή ανάλογου τροποποιητικού (Επίκειται υπογραφή των Τροποποιητικών εντός του Ιανουαρίου του Συµπληρωµατικά επίκειται υπογραφή νέων Συµβάσεων (πραγµατοποιήθηκαν διαπραγµατεύσεις στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης) σχετικά µε την παροχή ποσοτικών ωριαίων στοιχείων Φ.Α. Σύµβαση ΕΠΑ Αττικής: Πραγµατοποιήθηκε οικονοµική ανάλυση του µεταβλητού τιµήµατος και επίκειται υπογραφή Σύµβασης εντός του Ιανουαρίου 2011 καθώς επίσης και διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την παροχή ποσοτικών ωριαίων στοιχείων Φ.Α. Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µε.ε.η. Α.Ε. (SLA 0024). ηµιουργία Προσαρτήµατος για την επικαιροποίηση του Παραρτήµατος 1 της Σύµβασης που αφορά το Συµβατικό Τίµηµα (2010 & 2011) αυτής και αποστολή για σχολιασµό στη Νοµική Υπηρεσία. Αποστολή σχετικής επιστολής προς τον αντισυµβαλλόµενο για υπογραφή του Προσαρτήµατος. Συµπληρωµατικά πραγµατοποιήθηκε συγγραφή νέας Σύµβασης µε αντικείµενο την Παροχή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και επίκειται στις αρχές του 2011 η αποστολή αυτής προς τη ΕΗ Α.Ε. για σχολιασµό. Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µε ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (SLA 0019). Υπεγράφη σχετικό 15 από 81

16 Προσάρτηµα αναθεώρησης Τιµήµατος που αφορά τα έτη 2010 & 2011 (Έχει εκδοθεί εντολή τιµολόγησης). Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης ικτύων Φ.Α. (SLA 0003): Αναµονή κοστολογικών Στοιχείων από ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης για τη δηµιουργία τροποποιητικού σύµφωνα µε το οποίο θα αναθεωρείται το Συµβατικό Τίµηµα (επίκειται συγγραφή τροποποιητικού σε συνέχεια διαπραγµατεύσεων υψηλόβαθµων στελεχών του ΕΣΦΑ και ΕΠΑ που έλαβαν χώρα στις 05/11/2010). ιαχείριση της διαδικασίας Παράδοσης Παραλαβής Σταθµών ΣΑΛΦΑ Άνω Λιοσίων & Ανθούσας (Συγγραφή σχετικού Πρωτοκόλλου καθώς επίσης και συντονισµός των εµπλεκόµενων ιευθύνσεων του ΕΣΦΑ Α.Ε και της ΕΠΑ Α.Ε. για τις δέουσες ενέργειες).. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. 1. Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης Κύριος Αγωγός Μεταφοράς και Κλάδοι Υψηλής Πίεσης Υπέργειες εγκαταστάσεις (βανοστάσια και σταθµοί ξεστροπαγίδων). Έγινε προληπτική συντήρηση όλων των υπέργειων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εποπτεία διαχείριση και έλεγχο του χώρου διέλευσης του αγωγού. Χωµατουργικά έργα προσωρινής προστασίας του Κ.Α.Φ.Α και της οπτικής ίνας στον Ασωπό ποταµό. ιαχείριση περιστατικού καθίζησης σε δευτερογενές ρέµα εξ αιτίας εργασιών διάνοιξης της σήραγγας Τ3 στη περιοχή Π.Παντελεήµονα Πλαταµώνα και παρά του Κ.Α.Φ.Α. Εργασίες HOT TAP & TIE IN στο νέο σταθµό ΜR (70/19) Κόσµιο. Εργασίες TIE IN για την προσωρινή σύνδεση του ΗΡΩΝΑ ΙΙ. Εργασίες TIE IN για την προσωρινή σύνδεση by pass γραµµής AdG II. Έλεγχος του χώρου διέλευσης του αγωγού καθώς και έλεγχος διολίσθησης πρανών. Εργασίες HOT TAP & TIE IN στο βανοστάσιο Βάγια για την τροφοδότηση του κλάδου Θίσβης. Αντικατάσταση βανών Gate/Plug ( 12,4 ) στα L/Vs Κοµοτηνής, Χαµηλού, Αλεξανδρούπολης, Ανθιας από STROYTRANSGAZ. Εργασίες TIE IN για την προσωρινή σύνδεση του σταθµού AdG II. Σταθµοί Μέτρησης και Ρύθµισης Αερίου Υλοποιήθηκαν οι προγραµµατισµένες προληπτικές συντηρήσεις των σταθµών µέτρησης και ρύθµισης αερίων. Υλοποιήθηκαν οι µηνιαίες αποµαστεύσεις των µετρητικών δεδοµένων για την τιµολόγηση του παραδοθέντος αερίου από όλους του σταθµούς. Έγιναν εργασίες βαθµονόµησης των σταθµών Μ-Λαυρίου, Μ-Κερατσινίου, Μ- Κοµοτηνής, ΜΣΣ Κήπων, Μ-ΒΦΛ. Έγιναν εργασίες βαθµονόµησης στα CITY GATES της ΕΠΑ Αττικής. Gas-in, &Commissioning M/R 19/4 BIΠΕ Αλεξανδρούπολης. 16 από 81

17 Έγιναν εργασίες βαθµονόµησης στα CITY GATES της ΕΠΑ Θεσσαλίας [ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ] ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και υπολοίπων σταθµών τροφοδοσίας.επ.α. Έγινε το Start Up του σταθµού M/R U 2620 Λαµίας.[ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ] Τροφοδότηση σταθµού AdG II. Έναρξη εργασιών commissioning σταθµού ΗΡΩΝ ΙΙ. ίκτυα διανοµής και κατανοµής αερίου σε περιοχές εκτός ΕΠΑ (Μέση και Χαµηλή Πίεση) Έλεγχος των εγκαταστάσεων και δικτύων βανοστασίων υπέργειων και υπόγειων µέσης και χαµηλής πίεσης. Εργασίες βαθµονόµησης σε βιοµηχανικά MRs. δικτύων Κοµοτηνής, ράµας, Κιλκίς, Οινοφύτων, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Πλατέως και Λαµίας. Εξαµηνιαίες συντηρήσεις δικτύων. Παραλαβή και λειτουργία δικτύου Μέσης & Χαµηλής Πίεσης Σερρών. Σταθµοί Μέτρησης και Ρύθµισης Βιοµηχανικών πελατών Τροφοδοσία νέων βιοµηχανικών πελατών µέσης και χαµηλής πίεσης στα δίκτυα ΕΠΑ ( ΓΑΤΙ ΗΣ-ΞΕΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ-VIVARTIA-ENIMEX- GLOBAL WIRE Γ.Ν. Σερρών). Προληπτική συντήρηση όλων των βιοµηχανικών MRs. Πρόβλεψη εργασιών εγκατάστασης συστηµάτων τηλεεποπτείας στους βιοµηχανικούς σταθµούς SOVEL, XAΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, CIPITA. Τµήµα Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας Σχόλια στο σχέδιο τεχνικού κανονισµού για συστήµατα µεταφοράς φυσικού αερίου µε µέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. Εγκατάσταση συστήµατος τηλεποπτείας ΚΘ/Π. στο σταθµό T/R no. 29 του Κλάδου οµβρένα Μαυροµάτι - Θίσβη ΒΙ.ΠΕ. Παρουσίαση εργασίας στο 19ο Workshop Corrosion Protection of Buried Structures µε διοργανωτή τον Τσεχικό Σύνδεσµο Εταιριών Αερίου (Πράγα). Συµµετοχή σε σύσκεψη για βασικό σχεδιασµό αγωγού IGI. Έρευνα αγοράς για ειδικά λογισµικά π.χ. επαγόµενων τάσεων και ηλεκτρικών επιδράσεων στους αγωγούς από εµπλοκές µε τρίτους, διαχείρισης δεδοµένων συντήρησης σωληναγωγών, υπολογισµού κατανοµής δυναµικών ΚΘ/Π. Εποπτεία συστηµάτων καθοδικής και αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ Εγκατάσταση και παρακολούθηση λειτουργίας καταγραφικών ταχυτήτων διάβρωσης και παραµέτρων Kαθοδικής Προστασίας και ειδικού συστήµατος τηλεµέτρησης αυτού, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος GERG project 2.51 και 2.63 (Κλάδου AdG και ΚΑΦΑ Βουρκάδι). Επίσης συλλέχθηκαν δείγµατα εδάφους από το διαβρωτικό περιβάλλον στο Βουρκάδι κι εστάλησαν στη Metricorr ( ανία) για φυσικοχηµική ανάλυση. Συµµετοχή στο Precommissioning Kαθοδικής Προστασίας Κλ.Θίσβης. Commissioning Kαθοδικής Προστασίας δικτύου MPTS Κοµοτηνή Β (Κοσµίου). Μονώσεις µε ειδικές βισκοελαστικές επικαλύψεις (LV Βάγια, Ηot Τapping Μ/R Kόσµιο κλπ). 17 από 81

18 Συνεργασία µε Edisson για θέµατα διεπιφανειών Καθοδικής Προστασίας, Αντικεραυνικής Προστασίας και γειώσεων στο νέο Σταθµό Θίσβης. Σχεδιασµός και Εγκατάσταση από το Τµήµα Καθοδικής Προστασίας της ηλεκτρικής παροχής µε φωτοβολταϊκό σύστηµα για το τροφοδοτικό Καθοδικής Προστασίας του Κλάδου οµβρένα Μαυροµάτι - Θίσβη ΒΙ.ΠΕ. µε κόστος 58 φορές µικρότερο σε σύγκριση µε σύνδεση µε ΕΗ και µε κόστος 7,5 φορές µικρότερο από την οικονοµική προσφορά του εργολάβου αν και ο εργολάβος πρότεινε εξοπλισµό µε σηµαντικά µικρότερη ισχύ για αντίστοιχη εγκατάσταση. Προετοιµασία εγκατάστασης µεταδοτών πίεσης µε αντικεραυνική και αντιεκρηκτική προστασία (Κλάδων AdG, Αγ.Θεοδώρων). Κατασκευή νέου πυλώνα δικτύου 400kV ΕΗ πλησίον αγωγού Κλάδου Λαυρίου: Συµµετοχή στην επιτόπου επίσκεψη και συνεργασία µε φορείς του έργου της ΕΗ. ίκτυο ιανοµής Οινοφύτων : Επανενεργοποίηση καθοδικής προστασίας αντέννας ΧΑΛΚΟΡ. Παρατηρήσεις από επιθεώρηση αντικεραυνικής προστασίας 2ου group M/R κοστολόγηση εκκρεµούντων εργασιών / κακοτεχνιών για negative variation σε συνεργασία µε /νση Κατασκευών. Γνωµοδότηση στην εµπλοκή του υπό κατασκευή αγωγού για Χαλυβουργική µε εγκαταστάσεις Στρατιωτικού Αεροδροµίου Ελευσίνας. Επισκόπηση και Σχολιασµός, επεξεργασία του βασικού σχεδιασµού έργου Κλάδου Μεγαλόπολης σε θέµατα καθοδικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας, αντιεκρηκτικής προστασίας, ηλεκτρολογικών, γειώσεων κλπ. Επισκόπηση και Σχολιασµός των τευχών δηµοπράτησης για EPC Contractor έργου Κλάδου Μεγαλόπολης, 3ου και 4ου group M/R, σε θέµατα καθοδικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας, αντιεκρηκτικής προστασίας, ηλεκτρολογικών, γειώσεων κλπ. Επισκόπηση και Σχολιασµός κατά τη φάση του λεπτοµερούς σχεδιασµού και κατασκευής των νέων έργων Κλ. Θίσβης, Κλ. Στεφάνη Αλιβέρι, M/R Ηρων Β, 3ου group M/R, σε θέµατα καθοδικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας, αντιεκρηκτικής προστασίας, ηλεκτρολογικών, γειώσεων κλπ. Αναθεώρηση εταιρικών προδιαγραφών Καθοδικής, Αντικεραυνικής Προστασίας, Ηλεκτρολογικών κλπ. σε συνεργασία µε Τµ. Προδιαγραφών και Πιστοποίησης. Ενεργός συµµετοχή στις εργασίες και συνεδριάσεις των επιτροπών Ευρωπαϊκών και ιεθνών Προτύπων Καθοδικής Προστασίας CEN TC 219 WG1 / ISO TC 67 SC2 WG11-1. Καταγραφή τεχνικού αντικειµένου µη ρυθµιζόµενων υπηρεσιών από το Τµήµα Kαθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας περί παροχής υπηρεσιών του Τµήµατος Κ&ΑΠΡ καθώς και δυνητικών πελατών και ανταγωνιστών. Απεστάλη στον /ντα Σύµβουλο, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ. Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα. Αξιοποίηση αποθέµατος συσκευών pin brazing SAFETRACK µετά από οικονοµοτεχνική διερεύνηση : Επισκευή κι επιδιόρθωση συσκευών συγκόλλησης pin brazing κατόπιν ανάθεσης στον κατασκευαστή SAFETRACK Σουηδίας και παραγγελία αναλωσίµων. Υποβολή τεχνικής/επιστηµονικής δηµοσίευσης στο περιοδικό Anti-Corrosion Methods and Materials για review. 18 από 81

19 ιαµόρφωση τεχνικών απαιτήσεων σε εµπλοκές µε τρίτους (ειδικότερα µε δίκτυο ΓΜΗΕ 400kV ENDESA στον Κλάδο Μαυρονέρι - Αντίκυρα και µε συστήµατα Φωτοβολταικών και Αιολικών σταθµών που ολοένα αυξάνονται), π.χ. εµπλοκή µε Φ/Β σταθµό 5,5MW στο Αερινό Βόλου. Έλεγχος Καθοδικής Προστασίας αγωγού SEND OUT Ρεβυθούσας. Παρέµβαση για εγκατάσταση µονωτικού συνδέσµου στο µελλοντικό rerouting ΚΑΦΑ (περιοχή Πλαταµώνα). Εκπαίδευση στο λογισµικό SAP PM. 2. Αναβάθµιση-επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και συστηµάτων του Ε.Σ.Φ.Α. Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία νέου αγωγού Φ.Α. κλάδος Θίσβης. Προσωρινή σύνδεση και τροφοδοσία νέου πελάτη ηλεκτροπαραγωγής ELPEDISON. 3. Παραλαβή και έναρξη λειτουργίας επεκτάσεων του Ε.Σ.Φ.Α. Τµήµα Λ&Σ Πατήµατος Gas in 2 ης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΗΡΩΝ ΙΙ. Τµήµα Λ&Σ Αµπελιάς Gas in πελάτη Μ.Π. VIVARTIA στο δίκτυο Λαµίας. Παράδοση 1500 κιλών µπαταριών για ανακύκλωση. Παράδοση συσκευών ΑIR -CONDITION, ψυκτών νερού και ψυγείου [συνολικά 55τεµάχια] για ανακύκλωση. Τµήµα Λ & Σ Ν. Μεσηµβρίας Έναρξη εργασιών εγκατάστασης Συµπιεστών. Εγκατάσταση χρωµατογράφου σταθµού ΕΛΠΕ. Ενηµερωτική επίσκεψη σε σταθµούς συµπιεστών στελεχών του Τµήµατος σε Ιταλία και Γερµανία. Τµήµα Λ & Σ ΜΣΣ Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθµισης Μετρητικού Σταθµού Σιδηροκάστρου. Παραλαβή και λειτουργία δικτύου Μέσης & Χαµηλής Πίεσης Σερρών. Εκτεταµένη επισκευή ικτύου Θέρµανσης ΜΣΣ από το τεχνικό προσωπικό του τµήµατος. Ετήσια Συντήρηση των Ψυκτών του ΜΣΣ από τον Κατασκευαστή. Αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού R22 µε αντίστοιχο οικολογικό. Συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών για την ενηµέρωση τους σχετικά µε τις εγκαταστάσεις ΦΑ του τοµέα ευθύνης του τµ Λ&Σ ΜΣΣ και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές. Ολοκλήρωση Εργασιών Μετατροπής της Αίθουσας Χηµείου ΜΣΣ σε αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων. Εκτεταµένη επισκευή ικτύου Θέρµανσης ΜΣΣ από το τεχνικό προσωπικό του τµήµατος. 19 από 81

20 Κατασκευή σχαρών από το προσωπικό του ΜΣΣ, για την κάλυψη των ανοιχτών φρεατίων στις εγκαταστάσεις του ΜΣΣ. Εσωτερικές Ασκήσεις Ασφάλειας και εκπαίδευση του προσωπικού στην πλατφόρµα σε θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας. Συνεργασία µε τις ηµόσιες Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες του ήµου Σερρών για την πιθανή εµπλοκή των έργων τους µε τα ίκτυα ΦΑ, µε σκοπό την ενηµέρωση και βελτίωση της συνεργασίας µε τον ΕΣΦΑ. Ανακύκλωση σε συνεργασία µε τον ήµο Σιδηροκάστρου. Παρακολούθηση προγράµµατος εκπαίδευσης σε Χρωµατογράφους Daniel, Μετρητές Ultrasonic, Μετρητές Τουρµπίνας και Flow Computers. Συµµετοχή προσωπικού του τµήµατος στην επίσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο µετρητικό σταθµό συνόρων IMATRA της εταιρίας GASUM OY στη Φιλανδία, µε σκοπό την ενηµέρωση για τη λειτουργία του σταθµού. Εσωτερικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού για τεχνικά θέµατα ως προς τις νέες εγκαταστάσεις του Τµήµατος. Τµήµα Λ & Σ Βιστωνίδας Παραλαβή του MR 7019 Κόσµιο. Εργασίες commissioning RTU s σταθµών κλάδου Κοµοτηνής. Εγκατάσταση χρωµατογράφου σταθµού Ξάνθης. Gas-in Commissioning M/R 70/19 ΚΟΣΜΙΟΥ. Μετατροπή στις FLOW CONTROL βάνες (Mokveld) του ΜΣΣ ΚΗΠΩΝ σε Fail lock. Κοπή δένδρων σε διάφορα σηµεία επί του αγωγού Υψηλής Πίεσης Φ.Α εντός ζώνης δουλείας όδευσης αγωγού. Σύνδεση του Fire/Gas Detection panel µε το UPS του Μετρητικού Σταθµού Κήπων. Προγραµµατισµένες Βαθµονοµήσεις στο M/R ΕΗ Κοµοτηνής και Μετρητικό Σταθµό Κήπων. Υπολογισµός Αερίου Αντιστάθµισης για όλες τις ενεργές εγκαταστάσεις Φ.Α (M/R) του Τ.Λ.Σ Βιστωνίδας. Αλλαγή από µηχανικό σε ηλεκτρονικό θερµοστάτη στην EDG M/R ΕΗ Κοµοτηνής. Επέµβαση στο PLC Logic του Μετρητικού Σταθµού Κήπων από ELSTER- INSTROMET για την µη καταγραφή µη πραγµατικής ροής στο Invoicing System καθώς και για µη αλλαγή θέσης των regulating valves εξαιτίας αυτών των µη πραγµατικών ροών. Τµήµα Σταθµού Ανεφοδιασµού Λεωφορείων (ΣΑΛΦΑ) Παρακολούθηση και έλεγχο των µετρήσεων παραλαβής φυσικού αερίου. Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΣΑΛΦΑ Ι & ΙΙ σύµφωνα µε την SLA Λοιπές εργασίες Προετοιµασία βάσης δεδοµένων για τον προγραµµατισµό του λογισµικού SAP-PM. Έναρξη εφαρµογής SAP PM. 20 από 81

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh ΕΤΟΥΣ 2011 jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl ΔΕΣΦΑ

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh ΕΤΟΥΣ 2011 jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl ΔΕΣΦΑ qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Σελ. 1 από 95 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010)

ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ 1 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ANSI B31.3 & B31.8 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ -24 ºC / +80 ºC 47,75 barg / 55 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΟ ΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις. Νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη µέχρι σήµερα 35 εκ. 2014 2018 59 εκ. Κεντρική Μακεδονία µέχρι σήµερα 50 εκ. 2014 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΙΔΞ-ΨΚ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 342/2013. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΔΑ: ΒΛ97ΙΔΞ-ΨΚ7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 342/2013. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 342/2013 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθµισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2014 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ «Οι υφιστάμενες υποδομές διανομής φυσικού αερίου στη Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα στη Λαμία και στη ΒΙ.ΠΕ.» Εισηγητής: Μανώλης Σφυρόερας Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου,

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/08/2010 Προς: Θέµα: Σχετικά: ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο Ποιότητα τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. Περράκης Περιεχόμενα 1. Επίκαιρα θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό σχέδιο. Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ

Τελικό σχέδιο. Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Τελικό σχέδιο Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Τεύχος 13ο Με μια ματιά... Ε ξ ώ φ υ λ λ ο : Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο α π ό τ ο ν Τ ε ρ μ α τ ι κ ό Σ τ α θ μ ό Υ γ ρ ο π ο ι η μ έ ν ο υ Φ υ σ ι κ ο ύ Α

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστική Έκθεση.Σ.

Απολογιστική Έκθεση.Σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Απολογιστική Έκθεση.Σ. 2009-2011 7 Απριλίου 2011 Περιεχόµενα ιοικητικός Απολογισµός Συµµετοχή σε Προγράµµατα Θέµατα Επικοινωνίας Θεσµικά Θέµατα Εξελίξεις στην Αγορά Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 08.08.03 Προς : ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., κ. Umberto Reni Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα