ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)Α.Ε

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ II. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ III. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ IV. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ V. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VΙ. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VΙΙ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΧ. ΜΟΝΑ Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 από 81

3 I. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 1. Τµήµα Υποστήριξης SCADA & Τηλεπικοινωνιών Συστήµατος Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας παρακολούθησης, συντήρησης και αποκατάστασης προβληµάτων στα συστήµατα SCADA, FTS, LMR, Τιµολόγησης, Τηλεφωνικών Κέντρων PABX και Καλωδίου Οπτικών Ινών (FOC), πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες επεµβάσεις: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος ιαχείριση των ακόλουθων Συµβάσεων Υποστήριξης του Συστήµατος Remote Control and Communications (RCC) : 1. Σύµβαση Υποστήριξης του Συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών Νο. 274/10, συνολικού προϋπολογισµού ,00 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας ,97 πλέον ΦΠΑ. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. 2. Σύµβαση Υποστήριξης του Συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών Νο. 320/10, συνολικού προϋπολογισµού ,00 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας ,00 πλέον ΦΠΑ. 3. Σύµβαση Υποστήριξης του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 272/10, συνολικού προϋπολογισµού US$ ,00 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας US$ ,00 πλέον ΦΠΑ. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. 4. Σύµβαση Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 240/09, συνολικού προϋπολογισµού ,71 και ετήσιας διάρκειας από έως Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας ,60 πλέον ΦΠΑ. Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών της σύµβασης. Εργασίες για την ανανέωση της Σύµβασης Υποστήριξης του Συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών Νο. 274/10, η ισχύς της οποίας έληξε στις Εργασίες για την ανανέωση της Σύµβασης Υποστήριξης του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 272/10, η ισχύς της οποίας έληξε στις Εργασίες για την ανανέωση της Σύµβασης Υποστήριξης του Εξοπλισµού του Συστήµατος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) No. 240/09, η ισχύς της οποίας έληξε στις Συµµετοχή τεχνικού προσωπικού του Τµήµατος σε ενδοεπιχειρησιακό σεµινάριο σχετικό µε την τεχνολογία IP (Internet Protocol), η οποία αναµένεται να υιοθετηθεί στις επεκτάσεις του ΕΣΜΦΑ προς Αλιβέρι και Μεγαλόπολη. 3 από 81

4 Υλοποίηση τροποποιήσεων των γραφικών απεικονίσεων του SCADA Κέντρων Ελέγχου µετά από σχετικές προτάσεις του Τµήµατος Ελέγχου Λειτουργίας & Κατανοµής Φορτίου. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία βελτιωµένου συστήµατος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του SCADA Κέντρων Ελέγχου στον Εφεδρικό Θάλαµο Ελέγχου Ν. Μεσήµβριας. Επίβλεψη και πιστοποίηση εργασιών τεχνικού της εταιρίας Telvent USA, Inc. στο SCADA Κέντρων Ελέγχου για την επίλυση προβληµάτων αυτού στα πλαίσια της Σύµβασης Υποστήριξης του Συστήµατος Τηλεποπτείας και Τηλεχειρισµού (SCADA) Νο. 272/10. Συµµετοχή στις εργασίες εγκατάστασης διαδραστικών πινάκων και αντίστοιχων προβολικών συστηµάτων σε δύο (2) Αίθουσες Συσκέψεων του Κέντρου Λ&Σ Πατήµατος. Συγγραφή αντίστοιχων οδηγιών χρήσης τους. Συµµετοχή στις εργασίες έκδοσης του Scope of Work για την αναβάθµιση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού σταθµών M/R, LV και REM 1 ης γενιάς. Εγκατάσταση και θέση λειτουργία µονάδας RTU στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. για την προσωρινή τηλεποπτεία του σηµείου εξόδου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ II» από το SCADA Κέντρων Ελέγχου. Συνεργασία µε τη /νση ρ. ιαχείρισης Έργων για τον καθορισµό των προδιαγραφών του ηλεκτρονικού εξοπλισµού του σταθµού ADG III, έτσι ώστε να ενσωµατωθεί στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου. Σχεδιασµός της προσωρινής ενσωµάτωσης του σταθµού της KORINTHOS POWER (Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας) στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου. Αναθεώρηση business plan εταιρείας για την τριετία όσον αφορά τα συστήµατα SCADA και FTS. Εργασίες για την οριστική παραλαβή του Έργου Αναβάθµισης SCADA Κέντρων Ελέγχου. Συµµετοχή σε συσκέψεις του Interoperability Working Area του ENTSOG. Πιστοποίηση τελών Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) του Συστήµατος Κινητών Τηλεπικοινωνιών (LMR) του ΕΣΦΑ, συνολικής αξίας ,21. Αντικατάσταση των οθονών των θέσεων εργασίας του Κέντρου Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου (Πάτηµα Μαγούλας), προϋπολογισµού 5.000,00. Βαθµονόµηση οργάνων µέτρησης ποιότητας καλωδίου οπτικών ινών, συνολικής αξίας 435. Σχολιασµός των requisition documents των συστηµάτων FOC, FTS, PABX, SCADA και τιµολόγησης της 4 ης οµάδας Μ/Ρ. Αποστολή στη ρ. ιαχείρισης Έργων σχολίων επί των τευχών διαγωνισµού της 3 ης οµάδας Μ/Ρ. Συνεργασία µε τη ρ. ιαχείρισης Έργων για τον καθορισµό προδιαγραφών του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος προς Αλιβέρι και Μεγαλόπολη. Καταγραφή και αποστολή στη ρ. ιαχείρισης Έργων των εκκρεµοτήτων του Αναδόχου των Έργων της 2 ης οµάδας Μ/Ρ και του Μετρητικού Σταθµού Κήπων άρση των συγκεκριµένων εκκρεµοτήτων τον 06/ από 81

5 Τροποποίηση προγράµµατος SCADA Πεδίου στον ΜΣΣ (Σιδηρόκαστρο) µετά την αναβάθµιση από τρίτους του DCS/MΣΣ. Έργο Συµπιεστή Ν. Μεσήµβριας: Σχεδιασµός της διασύνδεσης του Συµπιεστή µε το SCADA Κέντρων Ελέγχου. Ενσωµάτωση του σταθµού ΘΙΣΒΗ στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου προσωρινή λύση µέχρι την ολοκλήρωση του Έργου της 4 ης οµάδας Μ/Ρ. Ενσωµάτωση εξωτερικών γραµµών ΟΤΕ στο PABX του ΣΑΛΦΑ Ανθούσας. Εργασίες για την παράδοση των ΣΑΛΦΑ Ανθούσας και Άνω Λιοσίων στη ΕΠΑ σχετικά µε τα υποσυστήµατα SCADA και τηλεπικοινωνιών αυτών. Συµµετοχή στις εργασίες για την ενσωµάτωση των σταθµών Heron και Heron II στο SCADA Κέντρων Ελέγχου. Συµµετοχή σε συσκέψεις της Επιτροπής Τεχνολογίας και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συστήθηκαν µε αντίστοιχες αποφάσεις της ιοίκησης του ΕΣΦΑ. Συµµετοχή στις εργασίες καθορισµού του φυσικού αντικειµένου για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, η λειτουργία του οποίου απαιτείται από τον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Συµµετοχή στις εργασίες του Έργου Telecommunication System Extension : 1. Εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στους σταθµούς του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα. 2. Αναδροµολόγηση κυκλωµάτων (παρεχοµένων από τρίτους) εξυπηρέτησης της εφεδρικής επικοινωνίας SCADA και LMR, προκαλώντας µείωση τηλεπικοινωνιακών τελών του ΕΣΦΑ. 3. Θέση σε λειτουργία του νέου τηλεφωνικού κέντρου ΚΗΠΩΝ. 4. Άρση εκκρεµοτήτων που αφορά στην αναδροµολόγηση εφεδρικών κυκλωµάτων, στο PABX Νέας Μεσηµβρίας και στη σταθερότητα του νέου δικτύου τεχνολογίας IP. 5. Εκπαίδευση προσωπικού του Τµήµατος από την ανάδοχο εταιρεία του Έργου στις συσκευές πολυπλεξίας PTT που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του Έργου σε σταθµούς του ΕΣΦΑ. 6. Καταγραφή των εκκρεµοτήτων του Έργου. 7. Συµµετοχή στις εργασίες αποκατάστασης της εκκρεµότητας που αφορούσε στην ευστάθεια του δικτύου IP. Συµµετοχή στις εργασίες του Έργου SCADA System Extension : 1. Ενσωµάτωση όλων των σταθµών της 1 ης και 2 ης οµάδας Μ/Ρ στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου. 2. Υλοποίηση στο σύστηµα SCADA Κέντρων Ελέγχου της δυνατότητας downloading της ανάλυσης αερίου σε σταθµούς που δεν διαθέτουν χρωµατογράφο από γειτονικούς σταθµούς (που διαθέτουν χρωµατογράφο). 3. Υλοποίηση τηλεχειρισµού ESD (από το SCADA Κέντρων Ελέγχου) στην 2 η οµάδα σταθµών Μ/Ρ. 4. Factory Acceptance Test (FAT), εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία των µονάδων RTU των σταθµών του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα. 5. Καταγραφή των εκκρεµοτήτων του Έργου. 5 από 81

6 2. Τµήµα Μετρολογίας Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας παρακολούθησης της µετρολογικής αξιοπιστίας του ΕΣΦΑ και της τεχνικής υποστήριξης ως προς τα θέµατα αυτά, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος Συνεργασία µε τη /νση Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών για τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου του Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Συµµετοχή στην κατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΣΦΑ (τεχνικά στοιχεία σταθµών ΕΣΜΦΑ, προδιαγραφές ποιότητας ΦΑ και ΥΦΑ, Ιστορικά Στοιχεία ΕΣΦΑ, κοκ). Αναθεώρηση business plan εταιρείας για την τριετία όσον αφορά τα συστήµατα µετρολογίας και την αναβάθµιση του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου (remote operation και αντικατάσταση µετρητών). Προετοιµασία τελικών διαδικασιών για την αίτηση διαπίστευσης ως προς ISO (εργαστήριο πίεσης και διαφορικής πίεσης). Αποστολή της αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥ και προετοιµασία ενόψει της τελικής αξιολόγησης. Υπολογισµός βέλτιστης ικανότητας µέτρησης του εργαστηρίου. Εσωτερική επιθεώρηση των διαδικασιών ISO από κοινού µε την /νση Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος και τον σύµβουλο (εταιρεία Priority). Επιπλέον, κάθετη εσωτερική επιθεώρηση της λειτουργίας του εργαστηρίου πίεσης. Σχολιασµός των requisition documents των συστηµάτων µετρολογίας της 4 ης οµάδας Μ/Ρ. Έλεγχος µετρητικού σταθµού ELPEDISON στη Θίσβη Βοιωτίας αρχική επιβεβαίωση µετρητικού συστήµατος για χρήση τιµολόγησης. Συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ) σε θέµατα διεργαστηριακής δοκιµής πίεσης, διαδικασιών ισοζυγίων αβεβαιότητας και οδηγιών εργασίας. Έλεγχος χρωµατογράφου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στα πλαίσια του SLA 0010/2010. Προγραµµατισµός εργασιών και έλεγχος πιστοποίηση χρωµατογράφων ηλεκτροπαραγωγών ( ΕΗ και ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ) στα πλαίσια του SLA 0010/2010. Νέες συνεργασίες µε ηλεκτροπαραγωγούς (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ELPEDISON ΘΙΣΒΗ) για πιστοποιήσεις χρωµατογράφων ως προς τον προσδιορισµό αερίων ρύπων (EU/ETS) σε συνεργασία µε την εταιρία EffecTech. Παροχή στοιχείων στη ΕΠΑ για εκποµπές αερίων θερµοκηπίου βιοµηχανικών πελατών της. Εκπαίδευση ως προς τη λειτουργία του µετρητή ultrasonic, των χρωµατογράφων αερίου και του χρωµατογράφου θειούχων του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου από τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας (DANIEL). Επίσκεψη στο µετρητικό σταθµό συνόρων IMATRA της εταιρίας GASUM OY στη Φιλανδία. Ενηµέρωση για τη γενικότερη λειτουργία του σταθµού και ειδικότερα για την αντικατάσταση µετρητών orifice από µετρητές ultrasonic. 6 από 81

7 Παρακολούθηση από πλευράς /νσης της εξέλιξης του Έργου του Συµπιεστή Νέας Μεσήµβριας. Συνεργασία µε τον αντιπρόσωπο της Gazprom Export και τη ΕΠΑ σχετικά µε την αναθεώρηση του Operation Agreement του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου και την αναβάθµιση των µετρητικών συστηµάτων του. Συµµετοχή στη βαθµονόµηση των µετρητικών σταθµών των Σηµείων Εξόδου Σερρών, ράµας, Βόλου, Λαµίας, Β. Λάρισας, Αν. Θεσσαλονίκης, Β. Θεσσαλονίκης, ΒΦΛ, ΕΗ Κερατσινίου, ΕΗ Λαυρίου και ΕΗ Κοµοτηνής, καθώς του Σηµείου Εισόδου Κήπων. Έλεγχος/ρύθµιση των χρωµατογράφων των µετρητικών σταθµών ΕΗ Λαυρίου, ΕΗ Κοµοτηνής, AdG και υτ. Αθήνας. Αξιολόγηση ελέγχων των PTZs βιοµηχανικών πελατών. Τριµηνιαία αποστολή µέσων τιµών ποιότητας αερίου στα Τµήµατα της /νσης Λειτουργίας & Συντήρησης Ε.Σ.Μ.Φ.Α. για την εισαγωγή default τιµών στα συστήµατα τιµολόγησης των µετρητικών σταθµών. Τακτική µηνιαία αξιολόγηση αποτελεσµάτων µετρήσεων χρωµατογράφων µετρητικών σταθµών του ΕΣΜΦΑ. Σχολιασµός των µελετών αβεβαιότητας των σταθµών ΗΡΩΝ και ΗΡΩΝ II, και αποστολή στοιχείων στη ρ. ιαχείρισης Έργων για την τοπολογία του ηλεκτρονικού εξοπλισµού των σταθµών (απαιτήθηκαν από τον Ανάδοχο του Έργου). Έλεγχος µηνιαίων διακριβώσεων οργάνων κοστολόγησης φυσικού αερίου και αναλυτών του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου. Καθηµερινός έλεγχος ηµερησίων πρωτοκόλλων παραλαβής ΦΑ (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά από το σηµείο εισόδου Σιδηροκάστρου). Τελική σύνταξη µηνιαίου πρωτοκόλλου παραλαβής ΦΑ. Συµµετοχή προσωπικού του Τµήµατος στο συνέδριο 4 th South East Europe Energy Dialogue του ΙΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στο συνέδριο Natural Gas and Security of Energy Supply in the EU στη Θεσσαλονίκη. Συµµετοχή προσωπικού του Τµήµατος σε σεµινάριο χρήσης υλικών αναφοράς στη χηµική ανάλυση, που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). Συνεργασία µε τη /νση ρ. ιαχείρισης Έργων για τις αρχικές µελέτες των µετρητικών συστηµάτων των σταθµών AdG III και Motor Oil II. Αρχικός έλεγχος του σταθµού Μ/Ρ Λαµίας ως προς τα µετρητικά συστήµατά του κατόπιν αίτησης του Τµήµατος Λειτουργίας & Συντήρησης Νοτίου Τοµέα. Στενή συνεργασία µε το Τµήµα Προγραµµατισµού Λειτουργίας ΕΣΦΑ και τη αντιπροσωπεία της εταιρείας Gazprom Export στο Σιδηρόκαστρο Σερρών κατά τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2010 για τη διαχείριση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου εκτός προδιαγραφών (ως προς το σηµείο δρόσου νερού) στην Ελλάδα. Σύνταξη ετησίου προγράµµατος βαθµονοµήσεων του εξοπλισµού µέτρησης των µετρητικών σταθµών Σηµείων Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 27 του Κανονισµού Μετρήσεων. Σύνταξη πρότασης αναθεώρησης του Κανονισµού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πρωτεύοντος οργάνου διακρίβωσης πίεσης (Dead Weight Tester), σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό από 81

8 Παρουσίαση προτάσεων ανάπτυξης του Τµήµατος στη /νση ρ. Μεταφοράς και Εκµετάλλευσης. 3. Τµήµα Προγραµµατισµού Λειτουργίας ΕΣΦΑ Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας του ηµερήσιου προγραµµατισµού της λειτουργίας του ΕΣΦΑ, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος Αναθεώρηση business plan εταιρείας για την τριετία όσον αφορά την προµήθεια ηλεκτρονικών συστηµάτων που υποβοηθούν τις καθηµερινές ανάγκες του Τµήµατος. ιαχείριση της Σύµβασης για την Αναβάθµιση του Συστήµατος Υδραυλικής Προσοµοίωσης ΕΣΜΦΑ σε Πραγµατικό Χρόνο Νο. 207/09, συνολικού προϋπολογισµού Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας Ολοκλήρωση της σύµβασης (µηδενικό υπόλοιπο) Factory Acceptance Test (FAT) του νέου (αναβαθµισµένου) λογισµικού υδραυλικής προσοµοίωσης του ΕΣΜΦΑ σε πραγµατικό χρόνο στα πλαίσια της Σύµβασης Νο. 207/09. ιαχείριση της Σύµβασης «PIPELINE SIMULATION SOFTWARE (Professional Services Agreement)» Νο. 261/09, συνολικού προϋπολογισµού ,00. Πιστοποίηση σχετικών τιµολογίων συνολικής αξίας Site Acceptance Test (SAT) του νέου (αναβαθµισµένου) λογισµικού υδραυλικής προσοµοίωσης του ΕΣΜΦΑ σε πραγµατικό χρόνο στα πλαίσια της Σύµβασης Νο. 261/09. Ολοκλήρωση (από πλευράς /νσης ιαχείρισης Ροής Αερίου) του ετήσιου σχεδιασµού αερίου εξισορρόπησης για το Έτος Σύνταξη του Ετήσιου Προγράµµατος Συντήρησης ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Προσαρµογή των καθηµερινών εργασιών του Τµήµατος (ηµερήσιες/εβδοµαδιαίες δηλώσεις, ενδεικτικές κατανοµές, κοκ) στις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ που τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. ιαχείριση ηµερήσιων/εβδοµαδιαίων δηλώσεων Χρηστών καθώς και ενδεικτικών κατανοµών σύµφωνα µε τον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Έκδοση µηνιαίων πρωτοκόλλων πιστοποίησης ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης. ιαχείριση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου εκτός προδιαγραφών (ως προς το σηµείο δρόσου του νερού) στην Ελλάδα κατά τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο ιαχείριση της εισαγωγής ρωσικού και τουρκικού φυσικού αερίου εκτός προδιαγραφών (ως προς την πίεση). ιαχείριση κατανοµής φορτίου κατά τις εργασίες tie-in στο σταθµό Βάγια, προκειµένου να τροφοδοτηθεί µε φυσικό αέριο το σηµείο εξόδου «ΘΙΣΒΗ». Εργασίες συντονισµού µε τη /νση ρ. ιαχείρισης Έργων για τη διακοπή παράδοσης φυσικού αερίου στο Σηµείο Εισόδου «Κήποι», λόγω εργασιών προγραµµατισµένης συντήρησης στο τµήµα Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη. 8 από 81

9 Συµµετοχή στη 18 η σύσκεψη εταιρειών διαµετακόµισης ρωσικού Φ.Α. προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία (18 th dispatching meeting). Συµµετοχή στη σύσκεψη συντήρησης (maintenance meeting) των εταιρειών διαµετακόµισης ρωσικού Φ.Α. προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία (Τουρκία, Οκτώβριος 2010). Συµµετοχή σε συσκέψεις του Transparency Working Area του ENTSOG. Εισαγωγή και ανάρτηση στοιχείων του ΕΣΦΑ στην πλατφόρµα διαφάνειας του ENTSOG (http://www.gas-roads.eu/gte_tp/html). Συνεργασία µε το Gas Coordination Group συµπλήρωση και αποστολή ερωτηµατολογίων σε αυτό. Συµµετοχή στην κατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΣΦΑ (υπολογισµός αποθέµατος αγωγού, ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης ΕΣΦΑ, εξισορρόπηση φορτίου, ιστορικά στοιχεία ποιότητας Φ.Α., ετήσιο πρόγραµµα βαθµονοµήσεων, κοκ). Σύνταξη και αποστολή στο /ντή ρ. Μεταφοράς & Εκµετάλλευσης µηνιαίων αναφορών παράδοσης και παραλαβής φυσικού αερίου. 4. Τµήµα Ελέγχου Λειτουργίας & Κατανοµής Φορτίου Πέραν της καθηµερινής δραστηριότητας της λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και παραγωγής λειτουργικών αναφορών, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το οργανόγραµµα. Σύνταξη προϋπολογισµού Τµήµατος για το έτος Πραγµατοποίηση δύο (2) ασκήσεων επάνδρωσης Εφεδρικού Κέντρου Λειτουργίας (BCC) Νέας Μεσήµβριας. Καταγραφή και επίλυση προβληµάτων επικοινωνίας, επιτήρησης και συντονισµού. Συµµετοχή στις εργασίες ενσωµάτωσης των σταθµών της 1 ης και 2 ης οµάδας Μ/Ρ καθώς και του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα στο σύστηµα SCADA στενή συνεργασία µε τον Ανάδοχο του Έργου. Εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού βάρδιας σχετικά µε τους σταθµούς της 1 ης και 2 ης οµάδας Μ/Ρ και του κλάδου Αµπελιά Τρίκαλα, που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΕΣΦΑ. Συµµετοχή του Κέντρου Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου (ΚΕΚΦ) σε όλες τις ασκήσεις πυρασφάλειας που πραγµατοποιήθηκαν το 2010 και παράλληλη καταγραφή η πυρασφάλειας του Τοµέα Λ&Σ Κεντρικής Ελλάδος. Εργασίες για την οριστική παραλαβή της Σύµβασης Νο. 100/08 («Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Πίνακα Απεικόνισης στο Κέντρο Ελέγχου Πατήµατος Ελευσίνας»). Έργο Συµπιεστή Ν. Μεσήµβριας: Σχολιασµός του βασικού σχεδιασµού του Έργου που αφορά στην χωροταξική διαµόρφωση των Θαλάµων Ελέγχου και Υπολογιστών του Κέντρου Λειτουργίας & Συντήρησης Νέας Μεσηµβρίας. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Τµήµατος σε Σταθµούς Συµπίεσης των εταιρειών SRG (Ιταλία) και Open Grid Europe (Γερµανία) για να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας αυτών. Καθορισµός του operating regime του νέου Σταθµού Συµπίεσης της Ν. Μεσήµβριας, λαµβάνοντας υπόψη την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τις ανωτέρω επισκέψεις. 9 από 81

10 Συνεργασία µε τη /νση Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών για τον καθορισµό των συµβάσεων παροχής λειτουργικών δεδοµένων στις ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. Προσαρµογή των λειτουργικών αναφορών του Τµήµατος στις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Προτάσεις τροποποιήσεων των γραφικών απεικονίσεων του SCADA Κέντρων Ελέγχου προς το Τµήµα Υποστήριξης SCADA & Τηλεπικοινωνιών Συστήµατος. Σχολιασµός από πλευράς /νσης του Σχεδίου του Τεχνικού Κανονισµού «Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου µε Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar». Συµµετοχή προσωπικού του Τµήµατος στο 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2010» που διοργανώθηκε από το ΙΕΝΕ (Αθήνα, Νοέµβριος 2010). Ενδοεπιχειρισιακή εκπαίδευση των χειριστών βάρδιας στη λειτουργία του Σηµείου Εισόδου «Κήποι». Β. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πραγµατοποίηση ελέγχου, αξιολόγησης νέων αιτήσεων για σύναψη ή / και αναθεώρηση υφιστάµενων Συµβάσεων Μεταφοράς και Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Αναλυτικότερα: Εξετάστηκαν : 1. Είκοσι έξι (26) Αιτήσεις για Σύναψη Σύµβασης Μεταφοράς ή Σύµβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ εκ των οποίων οι τέσσερις (4) Αιτήσεις αφορούσαν Μη Προγραµµατισµένη Εκφόρτωση Φορτίων ΥΦΑ και η µία (1) Αίτηση Μεταπώλησης Φυσικού Αερίου. 2. Έξι (6) Αιτήσεις για τροποποίηση υπογεγραµµένων Συµβάσεων Μεταφοράς/ Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Εκ των ανωτέρω οδηγηθήκαµε στη : 1. Σύναψη είκοσι µίας (21) Συµβάσεων Μεταφοράς, οι οποίες έλαβαν αριθµούς Συµβάσεως από Τ-0002 έως και Τ Σύναψη δεκατριών (13) Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, οι οποίες έλαβαν αριθµούς Συµβάσεως από L-0001 έως και L Υπογραφή Σύµβασης Μεταφοράς Τ-0006 και Σύµβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ L-0004 µε τη ΕΠΑ, σε εναρµόνιση µε τις αντίστοιχες Πρότυπες Συµβάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. 4. Αναθεώρηση οκτώ (8) Παραρτηµάτων 2- Συµβάσεων Μεταφοράς και δεκαεννέα (19) Παραρτηµάτων 2- Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Παρακολούθηση τήρησης των οριζοµένων στις Συµβάσεις Μεταφοράς και Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ενηµέρωση Χρηστών αναφορικά µε την παραβίαση αυτών και επιβολή χρεώσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα. Ειδικότερα συντάχθηκαν έντυπα υπολογισµού χρεώσεων λόγω ακύρωσης προγραµµατισµένων εκφορτώσεων ΥΦΑ και έντυπα χρεώσεων λόγω παράδοσης ή/και παραλαβής αερίου εκτός προδιαγραφών από Χρήστες Μεταφοράς. ηµοσίευση απαιτούµενων πληροφοριών στο web site του ΕΣΦΑ: 1. Τεχνικές υναµικότητες Σηµείων Εισόδου και Εξόδου ΕΣΜΦΑ & Αεριοποίησης ΥΦΑ, 10 από 81

11 2. Ιστορικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Σηµείων Εισόδου και Εξόδου ΕΣΜΦΑ & Αεριοποίησης ΥΦΑ, 3. Υπηρεσίες Μεταφοράς & Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, 4. Πρότυπη Σύµβαση Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς & Εγκατάστασης ΥΦΑ, 5. Τιµολόγια Μεταφοράς & Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, 6. ιαθέσιµες υναµικότητες Σηµείων Εισ./Εξ. & Αεριοποίησης ΥΦΑ, 7. Εξισορρόπηση Φορτίου (ΗΤΑΕ), 8. Υπολογισµός Αποθέµατος Αγωγού, 9. Απώλειες Φυσικού Αερίου & ΥΦΑ, 10. Φαινόµενη Ποσότητα, 11. Αντιστάθµιση Αερίου Λειτουργίας, 12. Προγραµµατισµός Εκφορτώσεων & πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος ΥΦΑ, 13. Προς ιάθεση ιαθέσιµος Αποθηκευτικός Χώρος ΥΦΑ, 14. Κόµιστρα Εξισορρόπησης Ανάπτυξη και δηµοσίευση εύχρηστου εργαλείου υπολογισµού των χρεώσεων των βασικών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Μέσω του εν λόγω εργαλείου κάθε ενδιαφερόµενος Χρήστης µπορεί µε ακρίβεια να πληροφορηθεί το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών του ΕΣΦΑ, ανάλογα µε τις ανάγκες του. Αποστολή στη ΡΑΕ των στοιχείων παραγωγής της µονάδος ΣΗΘΥΑ Ρεβυθούσας κατά το έτος Συµµετοχή του /ντή ΕΡΥ στην οµάδα συντονισµού για το αέριο (Gas coordination Group). Συµµετοχή του /ντη ΕΡΥ και του Προϊσταµένου Τµ. ιαχείρισης Συµβάσεων και Τιµολόγησης στις οµάδες εργασίας του European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). Συµµετοχή του Προϊσταµένου Τµ ιαχείρισης Συµβάσεων και Τιµολόγησης στο 2nd Annual European Cross-Border Gas Trading Forum. Παρουσίαση µε Θέµα τις Αποθήκες Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη στις ιευθύνσεις της ραστηριότητας Μεταφοράς και Εκµετάλλευσης του ΕΣΦΑ. ιαχείριση αποθηκευτικού χώρου Εγκατάστασης ΥΦΑ µε εφαρµογή διαδικασιών που περιγράφονται στον Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ. Σύνταξη εντύπων υπολογισµού χρεώσεων υπηρεσιών Μεταφοράς, χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, Προγραµµατισµού, Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΜΦΑ, µηνιαίας διευθέτησης ΗΕΕΦ και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προς ΕΣΜΗΕ. Έκδοση µηνιαίων αναφορών ισοζυγίου Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου κατά το έτος Συλλογή, έλεγχος και αποστολή µηνιαίων πρωτοκόλλων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών Φυσικού Αερίου σε Χρήστες Μεταφοράς. Πιστοποίηση λογαριασµών αγοράς αερίου εξισορρόπησης και έκδοση εντολών πληρωµής. Υπολογισµός και Αποστολή Αρχικής και Τελικής Κατανοµής σε Χρήστες Μεταφοράς. 11 από 81

12 Κατάρτιση και δηµοσίευση Ετήσιου Προγράµµατος Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ, Μηνιαίων (Αρχικών και Τελικών) Προγραµµάτων Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ, καθώς και των απαιτούµενων αναθεωρήσεων αυτών. Αποστολή ηµερήσιων αποθεµάτων ΥΦΑ σε Χρήστες ΥΦΑ. Κατάρτιση συµφωνητικού απολογιστικής χρέωσης χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ για το πρώτο τρίµηνο του έτους Πιστοποίηση λογαριασµών αγοράς αερίου εξισορρόπησης και έκδοση εντολών πληρωµής για όλους τους σχετικούς λογαριασµούς του Έκδοση µηνιαίων αναφορών ισοζυγίου Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου για όλο το Σύνταξη / επικαιροποίηση Προϋπολογισµού έτους Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε δυνητικούς Χρήστες (εγχώριους και αλλοδαπούς) Μεταφοράς και ΥΦΑ προκειµένου για την παροχή πληροφοριών που αφορούν στο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την λειτουργία του ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, εξετάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας λαµβάνοντας υπ όψιν τις ευκαιρίες που παρέχονται στο ΕΣΦΑ από την κείµενη νοµοθεσία. Συνεργασία µε στελέχη του ΥΠΕΚΑ σε θέµατα απελευθέρωσης της αγοράς Φ.Α. Επαφές µε εκπροσώπους των εταιρειών διαχείρισης δικτύων µεταφοράς της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz) και της Τουρκίας (Botas) µε στόχο την προώθηση της διµερούς συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρµογής του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Εκπόνηση όλων των προβλεπόµενων εκκαθαρίσεων των Συµβάσεων Μεταφοράς (Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων) για το Εκπόνηση όλων των προβλεπόµενων εκκαθαρίσεων των Συµβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων) για το Πρόβλεψη για αποζηµίωση απωλειών, ιδιοκαταναλώσεων και µεταβολή αποθηκευµένων ποσοτήτων έτους Πρόβλεψη εκκαθάρισης εξισορρόπησης για όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ για το έτος Παρακολούθηση στελεχών της ιεύθυνσης του ενδοεπιχειρησιακού σεµιναρίων µε αντικείµενο εκπαίδευσης «Οικονοµικά για µη Οικονοµικούς» & «ιαχείριση Συµβάσεων». Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Γενικές ενέργειες /νσης Πραγµατοποιήθηκε αναπροσαρµογή Τιµηµάτων για όλες τις ενεργές Συµβάσεις Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών (ΜΡΥ) για το 2010, σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε σύµβασης. Καταγραφή ιαδικασίας Πρωτοκόλλου Πρώτης Παραλαβής Παράδοσης, Αντικατάστασης Μετρητή και διόρθωσης ποσοτήτων. Αποστολή προς ΕΠΑ Α.Ε., Πρωτοκόλλων πρώτης Παράδοσης Παραλαβής / Αντικατάστασης Μετρητών PTZ (πελατών ΕΠΑ Α.Ε). Υπολογισµός Κόστους Οσµητικού Μέσου. 12 από 81

13 Συγγραφή αναφοράς Εσόδων του ηµιουργία απολογιστικού πίνακα συνολικών εσόδων και στοιχεία πωλήσεων για το 12µηνο του Σύνταξη προϋπολογισµού εσόδων για το έτος Σύνταξη έκθεσης Απολογισµού έτους 2009 και καταγραφή των στόχων της ιεύθυνσης Εµπορίας Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών για τα έτη Κωδικοποίηση των Εντολών Έκδοσης Τιµολογίων. Καταγραφή Αρµοδιοτήτων Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ιαχείρισης Συµβάσεων Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών ( εκέµβριος 2010). ιερεύνηση πιθανής συνεργασίας για παροχή υπηρεσιών εκ µέρους µας προς τρίτους σχετικά µε την Πράσινη ανάπτυξη Συµµετοχή στο 3rd Annual Mediterranean Sustainable Energy Summit που πραγµατοποιήθηκε στις Μαΐου Επίσης την ίδια χρονική περίοδο εξετάστηκε πιθανή συνεργασία µε εταιρεία που ασχολείται µε την εµπορία εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Επάνδρωση του περιπτέρου του ΕΣΦΑ στο Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη» και παρακολούθηση των διαλέξεων σχετικά µε τις εξελίξεις στο τοµέα της Ενέργειας. Αποστολή όλων των SLA (Συµβάσεων Ιδιωτικών Συµφωνητικών), που έχουµε συνάψει µε την ΕΠΑ Α.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την 31η Μαΐου 2010, κατόπιν αιτήµατος της Νοµικής Υπηρεσίας του ΕΣΦΑ. Αποστολή στοιχείων κατανάλωσης Φ.Α. προς τη ΕΠΑ Α.Ε. που αφορούν πελάτες της. Μηνιαία τιµολόγηση ενεργών Συµβάσεων. ιαχείριση θεµάτων µε την Εταιρεία Motor Oil σχετικά µε την χρέωση των εργασιών της TCB στον Μετρητικό Σταθµό της Motor Oil και πρόταση σύναψης Σύµβασης για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του εγκατεστηµένου Συστήµατος µετάδοσης δεδοµένων. Αποστολή Μηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Σ.Α.Λ.Φ.Α. προς ΕΠΑ Α.Ε. Καταγραφή Ισοτιµιών Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ηµερήσια ιαδικασία). Αποστολή Αναφοράς προς τη ιοίκηση σχετικά µε το ιστορικό δροµολόγησης όλων των Συµβάσεων & Ιδιωτικών Συµφωνητικών. Καταγραφή Κοστολόγηση των Πρόσθετων Υπηρεσιών Μεταφοράς & Υ.Φ.Α. για την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ. Επεξεργασία δεδοµένων & καταγραφή των µη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών που δύναται να παρέχει η Εταιρεία µας προς τρίτους για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ Α.Ε.. ιαχείριση ιστοσελίδας του ΕΣΦΑ σε ότι αφορά θέµατα που άπτονται της /νσης Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών. Εκπαίδευση νέου Προσωπικού της ιεύθυνσης Εµπορίας Μη Ρυθµιζόµενων Υπηρεσιών και παρακολούθηση εταιρικών σεµιναρίων. ιεξαγωγή έρευνας δηµιουργίας νέων Υπηρεσιών χρησιµοποιώντας το ήδη υπάρχον εκπαιδευµένο & καταρτισµένο προσωπικό του ΕΣΦΑ και προϋποθέσεις ανάπτυξης και προώθησης τους σε Ελλάδα & εξωτερικό. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου σε συνεργασία µε άλλες ιευθύνσεις για τη δηµιουργία ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου υπό την αιγίδα του ΕΣΦΑ το οποίο πρόκειται να απευθυνθεί σε επαγγελµατικό, βιοµηχανικό, και µεταλυκειακό επίπεδο. 13 από 81

14 Έρευνα για την ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών Μετρολογίας σε βιοµηχανικό επίπεδο, σε συνάρτηση µε το προβλεπόµενο σχέδιο δηµιουργίας / επέκτασης εργαστηρίου Μετρολογίας - Ροής, και µελέτη των εγχώριων νόµων Ευρωπαϊκών χωρών περί ποιότητας και έλεγχου του Φ.Α. Έρευνα για δηµιουργία αποµακρυσµένων σταθµών LNG στην Ελλάδα βασισµένη σε Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς, όπως επίσης και τεχνογνωσίας σε παγκόσµιο επίπεδο (Λαµβάνοντας υπόψη παλαιότερη µελέτη του ΕΣΦΑ). Μελέτη και καταγραφή των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από οµοειδείς ευρωπαϊκούς οργανισµούς ( ιαχειριστές Φ.Α.) για πιθανή υιοθέτηση και εφαρµογή τους στον Ελληνικό χώρο, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Συγγραφή νέας Σύµβασης για αποστολή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων (ωριαίες µετρήσεις) για υπογραφή σχετικών Συµβάσεων µε ΕΗ Α.Ε., και ΕΠΑ. 2. ιαχείριση Συµβάσεων (2009) Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών ιοικητικής Υποστήριξης µε τον ΣΕΕΣ (SLA0020): Επικοινωνία µε τη Νοµική Υπηρεσία µε σκοπό την λύση της Σύµβασης και σύνταξη σχετικής επιστολής η οποία να διασφαλίζει τις οικονοµικές απαιτήσεις του ΕΣΦΑ έναντι του ΣΕΕΣ καθώς και να απαλλάσσει το ΕΣΦΑ από την ευθύνη και το κόστος φύλαξης του κτιρίου το επί της οδού Μεσογείων Συγγραφή και διαχείριση των παρακάτω Ιδιωτικών Συµφωνητικών (2009) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής. Παροχή υπηρεσιών εκπροσώπησης στο µετρητικό σταθµό Σιδηροκάστρου και στο µετρητικό σταθµό Κήπων. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και µελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων οικιακών καταναλωτών. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συµβάσεων έργων και τεχνικού συµβούλου. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σχετικά µε τη λειτουργία και συντήρηση του Σ ΦΑ 4. Συγγραφή και διαχείριση των παρακάτω Ιδιωτικών Συµφωνητικών (2010) Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού (SLA0029/10) «Παροχή Υπηρεσιών Φόρτωσης Υγρού Αζώτου σε Πλοίο µεταξύ της LNG SHIPPING SpA και του ΕΣΦΑ». Πραγµατοποιήθηκαν οι εργασίες του εν λόγω Συµφωνητικού, καθώς επίσης εκδόθηκε και ανάλογη εντολή προς τιµολόγηση. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Οικιακών Καταναλωτών: Υπεγράφη Ιδιωτικό Συµφωνητικό για το 2010 µε Συµβατική Περίοδο από 1/1/2010 έως 31/7/2010. Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού µε αντικείµενο «Υπηρεσίες Αζώτευσης & Ψύξης Πλοίων Υ.Φ.Α.» µεταξύ εταιρειών ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΝΙ DIVISIONE GAS & POWER στις 27/09/2010. Υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφορικής µεταξύ ΕΣΦΑ Α.Ε. και ΕΠΑ Α.Ε. 14 από 81

15 Συγγραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού για την Παροχή Υπηρεσιών Αντιπροσώπευσης στους ΜΣΣ Στρυµονοχωρίου και Κήπων. (SLA 0036/10). Πραγµατοποιήθηκε κοστολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών και επίκειται η αποστολή του σχετικού Ιδιωτικού Συµφωνητικού στις αρχές του Συγγραφή και διαχείριση των παρακάτω Συµβάσεων (2010) Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης (SLA0010) «Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ και Elpedison». Πραγµατοποιήθηκαν εργασίες πιστοποίησης για την χρονική περίοδο του έτους 2010 και εκδόθηκε ανάλογη εντολή προς τιµολόγηση. Εισήχθη στην εν λόγω Σύµβαση και νέος Σταθµός (ΒΙ.ΠΕ Θίσβης) και απεστάλη σχετικό τροποποιητικό. Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης (SLA0034/10) «Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µεταξύ ΕΣΦΑ και Αλουµίνιον τη Ελλάδος Α.Ε.». Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης µε την Ε Α (SLA0026): Κατόπιν αιτήσεως της Ε Α δροµολογήθηκαν οι ενέργειες για λύση της Σύµβασης. Ενηµέρωση της ιοίκησης για οικονοµική εκκρεµότητα της Ε Α (µέσω Υπ. Σηµειώµατος) προς τον ΕΣΦΑ και λύση της εν λόγω Σύµβασης. Σύµβαση Υπηρεσιών ιαχείρισης Συµβάσεων και Τεχνικού Συµβούλου: Κατόπιν διαπραγµατεύσεων υπεγράφη Σύµβαση µε αριθµό SLA 0035/10. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά µε την Λειτουργία & Συντήρηση του Συστήµατος ιανοµής Φ.Α.: Κατόπιν διαπραγµατεύσεων υπεγράφη Σύµβαση µε αριθµό SLA 0033/10. Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθοδικής και Αντικεραυνικής Προστασίας: Επεξεργασία Συµβατικού Κειµένου για δηµιουργία Σύµβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθοδικής και Αντικεραυνικής Προστασίας». Συµβάσεις ΕΠΑ (Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας):. Πραγµατοποιήθηκε οικονοµική ανάλυση µεταβλητού τιµήµατος. Κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους αντισυµβαλλόµενους σχετικά µε το διακανονισµό του µεταβλητού & του σταθερού τιµήµατος επετεύχθη συµφωνία και πραγµατοποιήθηκε η συγγραφή ανάλογου τροποποιητικού (Επίκειται υπογραφή των Τροποποιητικών εντός του Ιανουαρίου του Συµπληρωµατικά επίκειται υπογραφή νέων Συµβάσεων (πραγµατοποιήθηκαν διαπραγµατεύσεις στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης) σχετικά µε την παροχή ποσοτικών ωριαίων στοιχείων Φ.Α. Σύµβαση ΕΠΑ Αττικής: Πραγµατοποιήθηκε οικονοµική ανάλυση του µεταβλητού τιµήµατος και επίκειται υπογραφή Σύµβασης εντός του Ιανουαρίου 2011 καθώς επίσης και διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την παροχή ποσοτικών ωριαίων στοιχείων Φ.Α. Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µε.ε.η. Α.Ε. (SLA 0024). ηµιουργία Προσαρτήµατος για την επικαιροποίηση του Παραρτήµατος 1 της Σύµβασης που αφορά το Συµβατικό Τίµηµα (2010 & 2011) αυτής και αποστολή για σχολιασµό στη Νοµική Υπηρεσία. Αποστολή σχετικής επιστολής προς τον αντισυµβαλλόµενο για υπογραφή του Προσαρτήµατος. Συµπληρωµατικά πραγµατοποιήθηκε συγγραφή νέας Σύµβασης µε αντικείµενο την Παροχή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και επίκειται στις αρχές του 2011 η αποστολή αυτής προς τη ΕΗ Α.Ε. για σχολιασµό. Σύµβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Φυσικού Αερίου µε ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (SLA 0019). Υπεγράφη σχετικό 15 από 81

16 Προσάρτηµα αναθεώρησης Τιµήµατος που αφορά τα έτη 2010 & 2011 (Έχει εκδοθεί εντολή τιµολόγησης). Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης ικτύων Φ.Α. (SLA 0003): Αναµονή κοστολογικών Στοιχείων από ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης για τη δηµιουργία τροποποιητικού σύµφωνα µε το οποίο θα αναθεωρείται το Συµβατικό Τίµηµα (επίκειται συγγραφή τροποποιητικού σε συνέχεια διαπραγµατεύσεων υψηλόβαθµων στελεχών του ΕΣΦΑ και ΕΠΑ που έλαβαν χώρα στις 05/11/2010). ιαχείριση της διαδικασίας Παράδοσης Παραλαβής Σταθµών ΣΑΛΦΑ Άνω Λιοσίων & Ανθούσας (Συγγραφή σχετικού Πρωτοκόλλου καθώς επίσης και συντονισµός των εµπλεκόµενων ιευθύνσεων του ΕΣΦΑ Α.Ε και της ΕΠΑ Α.Ε. για τις δέουσες ενέργειες).. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. 1. Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης Κύριος Αγωγός Μεταφοράς και Κλάδοι Υψηλής Πίεσης Υπέργειες εγκαταστάσεις (βανοστάσια και σταθµοί ξεστροπαγίδων). Έγινε προληπτική συντήρηση όλων των υπέργειων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εποπτεία διαχείριση και έλεγχο του χώρου διέλευσης του αγωγού. Χωµατουργικά έργα προσωρινής προστασίας του Κ.Α.Φ.Α και της οπτικής ίνας στον Ασωπό ποταµό. ιαχείριση περιστατικού καθίζησης σε δευτερογενές ρέµα εξ αιτίας εργασιών διάνοιξης της σήραγγας Τ3 στη περιοχή Π.Παντελεήµονα Πλαταµώνα και παρά του Κ.Α.Φ.Α. Εργασίες HOT TAP & TIE IN στο νέο σταθµό ΜR (70/19) Κόσµιο. Εργασίες TIE IN για την προσωρινή σύνδεση του ΗΡΩΝΑ ΙΙ. Εργασίες TIE IN για την προσωρινή σύνδεση by pass γραµµής AdG II. Έλεγχος του χώρου διέλευσης του αγωγού καθώς και έλεγχος διολίσθησης πρανών. Εργασίες HOT TAP & TIE IN στο βανοστάσιο Βάγια για την τροφοδότηση του κλάδου Θίσβης. Αντικατάσταση βανών Gate/Plug ( 12,4 ) στα L/Vs Κοµοτηνής, Χαµηλού, Αλεξανδρούπολης, Ανθιας από STROYTRANSGAZ. Εργασίες TIE IN για την προσωρινή σύνδεση του σταθµού AdG II. Σταθµοί Μέτρησης και Ρύθµισης Αερίου Υλοποιήθηκαν οι προγραµµατισµένες προληπτικές συντηρήσεις των σταθµών µέτρησης και ρύθµισης αερίων. Υλοποιήθηκαν οι µηνιαίες αποµαστεύσεις των µετρητικών δεδοµένων για την τιµολόγηση του παραδοθέντος αερίου από όλους του σταθµούς. Έγιναν εργασίες βαθµονόµησης των σταθµών Μ-Λαυρίου, Μ-Κερατσινίου, Μ- Κοµοτηνής, ΜΣΣ Κήπων, Μ-ΒΦΛ. Έγιναν εργασίες βαθµονόµησης στα CITY GATES της ΕΠΑ Αττικής. Gas-in, &Commissioning M/R 19/4 BIΠΕ Αλεξανδρούπολης. 16 από 81

17 Έγιναν εργασίες βαθµονόµησης στα CITY GATES της ΕΠΑ Θεσσαλίας [ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ] ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και υπολοίπων σταθµών τροφοδοσίας.επ.α. Έγινε το Start Up του σταθµού M/R U 2620 Λαµίας.[ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ] Τροφοδότηση σταθµού AdG II. Έναρξη εργασιών commissioning σταθµού ΗΡΩΝ ΙΙ. ίκτυα διανοµής και κατανοµής αερίου σε περιοχές εκτός ΕΠΑ (Μέση και Χαµηλή Πίεση) Έλεγχος των εγκαταστάσεων και δικτύων βανοστασίων υπέργειων και υπόγειων µέσης και χαµηλής πίεσης. Εργασίες βαθµονόµησης σε βιοµηχανικά MRs. δικτύων Κοµοτηνής, ράµας, Κιλκίς, Οινοφύτων, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Πλατέως και Λαµίας. Εξαµηνιαίες συντηρήσεις δικτύων. Παραλαβή και λειτουργία δικτύου Μέσης & Χαµηλής Πίεσης Σερρών. Σταθµοί Μέτρησης και Ρύθµισης Βιοµηχανικών πελατών Τροφοδοσία νέων βιοµηχανικών πελατών µέσης και χαµηλής πίεσης στα δίκτυα ΕΠΑ ( ΓΑΤΙ ΗΣ-ΞΕΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ-VIVARTIA-ENIMEX- GLOBAL WIRE Γ.Ν. Σερρών). Προληπτική συντήρηση όλων των βιοµηχανικών MRs. Πρόβλεψη εργασιών εγκατάστασης συστηµάτων τηλεεποπτείας στους βιοµηχανικούς σταθµούς SOVEL, XAΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, CIPITA. Τµήµα Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας Σχόλια στο σχέδιο τεχνικού κανονισµού για συστήµατα µεταφοράς φυσικού αερίου µε µέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. Εγκατάσταση συστήµατος τηλεποπτείας ΚΘ/Π. στο σταθµό T/R no. 29 του Κλάδου οµβρένα Μαυροµάτι - Θίσβη ΒΙ.ΠΕ. Παρουσίαση εργασίας στο 19ο Workshop Corrosion Protection of Buried Structures µε διοργανωτή τον Τσεχικό Σύνδεσµο Εταιριών Αερίου (Πράγα). Συµµετοχή σε σύσκεψη για βασικό σχεδιασµό αγωγού IGI. Έρευνα αγοράς για ειδικά λογισµικά π.χ. επαγόµενων τάσεων και ηλεκτρικών επιδράσεων στους αγωγούς από εµπλοκές µε τρίτους, διαχείρισης δεδοµένων συντήρησης σωληναγωγών, υπολογισµού κατανοµής δυναµικών ΚΘ/Π. Εποπτεία συστηµάτων καθοδικής και αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ Εγκατάσταση και παρακολούθηση λειτουργίας καταγραφικών ταχυτήτων διάβρωσης και παραµέτρων Kαθοδικής Προστασίας και ειδικού συστήµατος τηλεµέτρησης αυτού, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος GERG project 2.51 και 2.63 (Κλάδου AdG και ΚΑΦΑ Βουρκάδι). Επίσης συλλέχθηκαν δείγµατα εδάφους από το διαβρωτικό περιβάλλον στο Βουρκάδι κι εστάλησαν στη Metricorr ( ανία) για φυσικοχηµική ανάλυση. Συµµετοχή στο Precommissioning Kαθοδικής Προστασίας Κλ.Θίσβης. Commissioning Kαθοδικής Προστασίας δικτύου MPTS Κοµοτηνή Β (Κοσµίου). Μονώσεις µε ειδικές βισκοελαστικές επικαλύψεις (LV Βάγια, Ηot Τapping Μ/R Kόσµιο κλπ). 17 από 81

18 Συνεργασία µε Edisson για θέµατα διεπιφανειών Καθοδικής Προστασίας, Αντικεραυνικής Προστασίας και γειώσεων στο νέο Σταθµό Θίσβης. Σχεδιασµός και Εγκατάσταση από το Τµήµα Καθοδικής Προστασίας της ηλεκτρικής παροχής µε φωτοβολταϊκό σύστηµα για το τροφοδοτικό Καθοδικής Προστασίας του Κλάδου οµβρένα Μαυροµάτι - Θίσβη ΒΙ.ΠΕ. µε κόστος 58 φορές µικρότερο σε σύγκριση µε σύνδεση µε ΕΗ και µε κόστος 7,5 φορές µικρότερο από την οικονοµική προσφορά του εργολάβου αν και ο εργολάβος πρότεινε εξοπλισµό µε σηµαντικά µικρότερη ισχύ για αντίστοιχη εγκατάσταση. Προετοιµασία εγκατάστασης µεταδοτών πίεσης µε αντικεραυνική και αντιεκρηκτική προστασία (Κλάδων AdG, Αγ.Θεοδώρων). Κατασκευή νέου πυλώνα δικτύου 400kV ΕΗ πλησίον αγωγού Κλάδου Λαυρίου: Συµµετοχή στην επιτόπου επίσκεψη και συνεργασία µε φορείς του έργου της ΕΗ. ίκτυο ιανοµής Οινοφύτων : Επανενεργοποίηση καθοδικής προστασίας αντέννας ΧΑΛΚΟΡ. Παρατηρήσεις από επιθεώρηση αντικεραυνικής προστασίας 2ου group M/R κοστολόγηση εκκρεµούντων εργασιών / κακοτεχνιών για negative variation σε συνεργασία µε /νση Κατασκευών. Γνωµοδότηση στην εµπλοκή του υπό κατασκευή αγωγού για Χαλυβουργική µε εγκαταστάσεις Στρατιωτικού Αεροδροµίου Ελευσίνας. Επισκόπηση και Σχολιασµός, επεξεργασία του βασικού σχεδιασµού έργου Κλάδου Μεγαλόπολης σε θέµατα καθοδικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας, αντιεκρηκτικής προστασίας, ηλεκτρολογικών, γειώσεων κλπ. Επισκόπηση και Σχολιασµός των τευχών δηµοπράτησης για EPC Contractor έργου Κλάδου Μεγαλόπολης, 3ου και 4ου group M/R, σε θέµατα καθοδικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας, αντιεκρηκτικής προστασίας, ηλεκτρολογικών, γειώσεων κλπ. Επισκόπηση και Σχολιασµός κατά τη φάση του λεπτοµερούς σχεδιασµού και κατασκευής των νέων έργων Κλ. Θίσβης, Κλ. Στεφάνη Αλιβέρι, M/R Ηρων Β, 3ου group M/R, σε θέµατα καθοδικής προστασίας, αντικεραυνικής προστασίας, αντιεκρηκτικής προστασίας, ηλεκτρολογικών, γειώσεων κλπ. Αναθεώρηση εταιρικών προδιαγραφών Καθοδικής, Αντικεραυνικής Προστασίας, Ηλεκτρολογικών κλπ. σε συνεργασία µε Τµ. Προδιαγραφών και Πιστοποίησης. Ενεργός συµµετοχή στις εργασίες και συνεδριάσεις των επιτροπών Ευρωπαϊκών και ιεθνών Προτύπων Καθοδικής Προστασίας CEN TC 219 WG1 / ISO TC 67 SC2 WG11-1. Καταγραφή τεχνικού αντικειµένου µη ρυθµιζόµενων υπηρεσιών από το Τµήµα Kαθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας περί παροχής υπηρεσιών του Τµήµατος Κ&ΑΠΡ καθώς και δυνητικών πελατών και ανταγωνιστών. Απεστάλη στον /ντα Σύµβουλο, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΦΑ. Καταγραφή αρµοδιοτήτων Τµήµατος µέχρι επίπεδο Τοµέα, σύµφωνα µε το Οργανόγραµµα. Αξιοποίηση αποθέµατος συσκευών pin brazing SAFETRACK µετά από οικονοµοτεχνική διερεύνηση : Επισκευή κι επιδιόρθωση συσκευών συγκόλλησης pin brazing κατόπιν ανάθεσης στον κατασκευαστή SAFETRACK Σουηδίας και παραγγελία αναλωσίµων. Υποβολή τεχνικής/επιστηµονικής δηµοσίευσης στο περιοδικό Anti-Corrosion Methods and Materials για review. 18 από 81

19 ιαµόρφωση τεχνικών απαιτήσεων σε εµπλοκές µε τρίτους (ειδικότερα µε δίκτυο ΓΜΗΕ 400kV ENDESA στον Κλάδο Μαυρονέρι - Αντίκυρα και µε συστήµατα Φωτοβολταικών και Αιολικών σταθµών που ολοένα αυξάνονται), π.χ. εµπλοκή µε Φ/Β σταθµό 5,5MW στο Αερινό Βόλου. Έλεγχος Καθοδικής Προστασίας αγωγού SEND OUT Ρεβυθούσας. Παρέµβαση για εγκατάσταση µονωτικού συνδέσµου στο µελλοντικό rerouting ΚΑΦΑ (περιοχή Πλαταµώνα). Εκπαίδευση στο λογισµικό SAP PM. 2. Αναβάθµιση-επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και συστηµάτων του Ε.Σ.Φ.Α. Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία νέου αγωγού Φ.Α. κλάδος Θίσβης. Προσωρινή σύνδεση και τροφοδοσία νέου πελάτη ηλεκτροπαραγωγής ELPEDISON. 3. Παραλαβή και έναρξη λειτουργίας επεκτάσεων του Ε.Σ.Φ.Α. Τµήµα Λ&Σ Πατήµατος Gas in 2 ης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΗΡΩΝ ΙΙ. Τµήµα Λ&Σ Αµπελιάς Gas in πελάτη Μ.Π. VIVARTIA στο δίκτυο Λαµίας. Παράδοση 1500 κιλών µπαταριών για ανακύκλωση. Παράδοση συσκευών ΑIR -CONDITION, ψυκτών νερού και ψυγείου [συνολικά 55τεµάχια] για ανακύκλωση. Τµήµα Λ & Σ Ν. Μεσηµβρίας Έναρξη εργασιών εγκατάστασης Συµπιεστών. Εγκατάσταση χρωµατογράφου σταθµού ΕΛΠΕ. Ενηµερωτική επίσκεψη σε σταθµούς συµπιεστών στελεχών του Τµήµατος σε Ιταλία και Γερµανία. Τµήµα Λ & Σ ΜΣΣ Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθµισης Μετρητικού Σταθµού Σιδηροκάστρου. Παραλαβή και λειτουργία δικτύου Μέσης & Χαµηλής Πίεσης Σερρών. Εκτεταµένη επισκευή ικτύου Θέρµανσης ΜΣΣ από το τεχνικό προσωπικό του τµήµατος. Ετήσια Συντήρηση των Ψυκτών του ΜΣΣ από τον Κατασκευαστή. Αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού R22 µε αντίστοιχο οικολογικό. Συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών για την ενηµέρωση τους σχετικά µε τις εγκαταστάσεις ΦΑ του τοµέα ευθύνης του τµ Λ&Σ ΜΣΣ και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές. Ολοκλήρωση Εργασιών Μετατροπής της Αίθουσας Χηµείου ΜΣΣ σε αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων. Εκτεταµένη επισκευή ικτύου Θέρµανσης ΜΣΣ από το τεχνικό προσωπικό του τµήµατος. 19 από 81

20 Κατασκευή σχαρών από το προσωπικό του ΜΣΣ, για την κάλυψη των ανοιχτών φρεατίων στις εγκαταστάσεις του ΜΣΣ. Εσωτερικές Ασκήσεις Ασφάλειας και εκπαίδευση του προσωπικού στην πλατφόρµα σε θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας. Συνεργασία µε τις ηµόσιες Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες του ήµου Σερρών για την πιθανή εµπλοκή των έργων τους µε τα ίκτυα ΦΑ, µε σκοπό την ενηµέρωση και βελτίωση της συνεργασίας µε τον ΕΣΦΑ. Ανακύκλωση σε συνεργασία µε τον ήµο Σιδηροκάστρου. Παρακολούθηση προγράµµατος εκπαίδευσης σε Χρωµατογράφους Daniel, Μετρητές Ultrasonic, Μετρητές Τουρµπίνας και Flow Computers. Συµµετοχή προσωπικού του τµήµατος στην επίσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο µετρητικό σταθµό συνόρων IMATRA της εταιρίας GASUM OY στη Φιλανδία, µε σκοπό την ενηµέρωση για τη λειτουργία του σταθµού. Εσωτερικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού για τεχνικά θέµατα ως προς τις νέες εγκαταστάσεις του Τµήµατος. Τµήµα Λ & Σ Βιστωνίδας Παραλαβή του MR 7019 Κόσµιο. Εργασίες commissioning RTU s σταθµών κλάδου Κοµοτηνής. Εγκατάσταση χρωµατογράφου σταθµού Ξάνθης. Gas-in Commissioning M/R 70/19 ΚΟΣΜΙΟΥ. Μετατροπή στις FLOW CONTROL βάνες (Mokveld) του ΜΣΣ ΚΗΠΩΝ σε Fail lock. Κοπή δένδρων σε διάφορα σηµεία επί του αγωγού Υψηλής Πίεσης Φ.Α εντός ζώνης δουλείας όδευσης αγωγού. Σύνδεση του Fire/Gas Detection panel µε το UPS του Μετρητικού Σταθµού Κήπων. Προγραµµατισµένες Βαθµονοµήσεις στο M/R ΕΗ Κοµοτηνής και Μετρητικό Σταθµό Κήπων. Υπολογισµός Αερίου Αντιστάθµισης για όλες τις ενεργές εγκαταστάσεις Φ.Α (M/R) του Τ.Λ.Σ Βιστωνίδας. Αλλαγή από µηχανικό σε ηλεκτρονικό θερµοστάτη στην EDG M/R ΕΗ Κοµοτηνής. Επέµβαση στο PLC Logic του Μετρητικού Σταθµού Κήπων από ELSTER- INSTROMET για την µη καταγραφή µη πραγµατικής ροής στο Invoicing System καθώς και για µη αλλαγή θέσης των regulating valves εξαιτίας αυτών των µη πραγµατικών ροών. Τµήµα Σταθµού Ανεφοδιασµού Λεωφορείων (ΣΑΛΦΑ) Παρακολούθηση και έλεγχο των µετρήσεων παραλαβής φυσικού αερίου. Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΣΑΛΦΑ Ι & ΙΙ σύµφωνα µε την SLA Λοιπές εργασίες Προετοιµασία βάσης δεδοµένων για τον προγραµµατισµό του λογισµικού SAP-PM. Έναρξη εφαρµογής SAP PM. 20 από 81

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δεκέμβριος 2009 ΤΕΥΧΟΣ 01 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ GREECE ΕΛΛΑΣ 2006 REVIEW ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 (µετάφραση του κειµένου από την πρωτότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα