ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλγς Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Τ ελληνικό σύστημα υγείας Ιστρική αναδρμή στην εξέλιξη τυ συστήματς Κατηγριπίηση και χαρακτηριστικά τυ ελληνικύ συστήματς υγείας Η αναγκαιότητα ύπαρξης τυ ιδιωτικύ κλάδυ Μεγέθη λειτυργίας τυ ιδιωτικύ κλάδυ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Η χρησιμότητα και η σημασία των αριθμδεικτών Παρυσίαση αριθμδεικτών Δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας (ΕΡ) Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (ΑΡ) Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (ΓΡ) Δείκτης Ταχύτητας Κυκλφρίας Απθεμάτων (ΚΤΑπθ) Δείκτης Ταχύτητας Κυκλφρίας Απαιτήσεων (ΚΤΑπαιτ) Δείκτης Κυκλφριακής Ταχύτητας Πρμηθευτών Δείκτης Κόστυς Πωληθέντων (ΚΠ) Δείκτης Ανακύκλωσης Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙΚ) Δείκτης Ανακύκλωσης Ενεργητικύ (ΑΕ) Δείκτης Αυτνμίας (Α)...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Παρυσίαση εταιριών Τ Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρ Υγεία Ο όμιλς ΙΑΣΩ Ο όμιλς Ιατρικύ Αθηνών Ανάλυση μέσω Αριθμδεικτών

3 4.2.1 Έμμεση Ρευστότητα των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Ταμειακή Ρευστότητα των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Άμεση Ρευστότητα των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κόστς Πωληθέντων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Χρόνς Παραμνής Απθεμάτων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Ανακύκλωση Ιδίων Κεφαλαίων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Ταχύτητα Κυκλφρίας Πρμηθευτών των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Ταχύτητα Κυκλφρίας Απαιτήσεων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Ανακύκλωση Ενεργητικύ των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Αυτνμία των πρς ανάλυση επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1: Γεωγραφική κατανμή νσκμείων και κλινών τυ ελληνικύ συστήματς υγείας (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2011) Πίνακας 2: Χρνική εξέλιξη των χειρυργικών επεμβάσεων πυ έλαβαν χώρα στ Νσκμεί Υγεία ( 35 Πίνακας 3: Χρνική εξέλιξη εισαγωγών ασθενών πυ έλαβαν χώρα στ Νσκμεί Υγεία ( 36 Πίνακας 4: Κατάσταση απτελεσμάτων μίλυ ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, 2013)...39 Πίνακας 5: Σύσταση μίλυ Ιατρικό Αθηνών ( Πίνακας 6: Πρσωπικό μίλυ Ιατρικό Αθηνών ( Πίνακας 7: Υπλγισμός δείκτη έμμεσης ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΤΡΙΚΟ)...44 Πίνακας 8: Υπλγισμός δείκτη έμμεσης ρευστότητας (Υγεία)...45 Πίνακας 9: Υπλγισμός δείκτη έμμεσης ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΣΩ) Πίνακας 10: Υπλγισμός δείκτη ταμειακής ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΤΡΙΚΟ)...47 Πίνακας 11: Υπλγισμός δείκτη ταμειακής ρευστότητας για τα έτη (ΥΓΕΙΑ)...48 Πίνακας 12: Υπλγισμός δείκτη ταμειακής ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΣΩ) Πίνακας 13: Υπλγισμός δείκτη άμεσης ρευστότητας για τα έτη (Ιατρικό) Πίνακας 14: Υπλγισμός δείκτη άμεσης ρευστότητας για τα έτη (Υγεία)...51 Πίνακας 15: Υπλγισμός δείκτη άμεσης ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΣΩ) Πίνακας 16: Υπλγισμός δείκτη κόστυς πωληθέντων για τα έτη (Ιατρικό) Πίνακας 17: Υπλγισμός δείκτη κόστυς πωληθέντων για τα έτη (Υγεία)...54 Πίνακας 18: Υπλγισμός δείκτη κόστυς πωληθέντων για τα έτη (ΙΑΣΩ)...55 Πίνακας 19: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (Ιατρικό) Πίνακας 20: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (Υγεία)...57 Πίνακας 21: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (ΙΑΣΩ)

5 Πίνακας 22: Υπλγισμός δείκτη ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων για τα έτη (Ιατρικό)...59 Πίνακας 23: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (Υγεία)...60 Πίνακας 24: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (ΙΑΣΩ)...61 Πίνακας 25: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας πρμηθευτών για τα έτη (Ιατρικό) Πίνακας 26: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας πρμηθευτών για τα έτη (Υγεία) Πίνακας 27: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας πρμηθευτών για τα έτη (ΙΑΣΩ)...64 Πίνακας 28: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας απαιτήσεων για τα έτη (Ιατρικό)...65 Πίνακας 29: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας απαιτήσεων για τα έτη (Υγεία)...66 Πίνακας 30: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας απαιτήσεων για τα έτη (ΙΑΣΩ)...67 Πίνακας 31: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας ανακύκλωσης ενεργητικύ για τα έτη (Ιατρικό)...68 Πίνακας 32: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας ανακύκλωσης ενεργητικύ για τα έτη (Υγεία)...69 Πίνακας 33: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας ανακύκλωσης ενεργητικύ για τα έτη (ΙΑΣΩ)...70 Πίνακας 34: Υπλγισμός δείκτη αυτνμίας για τα έτη (Ιατρικό)...71 Πίνακας 35: Υπλγισμός δείκτη αυτνμίας για τα έτη (Υγεία)...72 Πίνακας 36: Υπλγισμός δείκτη αυτνμίας για τα έτη (ΙΑΣΩ)...73 Πίνακας 37: Συγκριτικός πίνακας αριθμδεικτών των πρς μελέτη εταιρειών

6 Λίστα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1: Διάρθρωση τυ ελληνικύ συστήματς υγείας (Εεηιτιυ 2010) Διάγραμμα 2: Επίπεδα φρντίδας υγείας τυ ελληνικύ συστήματς (Αλεξανδράκη 2003; Αντωνπύλυ 2008 και Οικνόμυ 2012) Διάγραμμα 3: Η χρνική εξέλιξη τυ ελληνικύ συστήματς υγείας...18 Διάγραμμα 4: Εξέλιξη κύκλυ εργασιών και κερδών πρ φρλγίας για τις επιχειρήσεις τυ εγχώριυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας (ΗθΙώεΐθί, 2012)...23 Διάγραμμα 5: Εξέλιξη περιθωρίυ κέρδυς και απδτικότητας για τις επιχειρήσεις τυ εγχώριυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας (ΗθΙώεΐθΐ, 2012)...23 Διάγραμμα 6: Ιδιωτική δαπάνη υγείας ως πσστό της συνλικής δαπάνης (ΙΑΣΩ, 2013)...23 Διάγραμμα 7: Σύσταση τυ μίλυ ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, 2013)...38 Διάγραμμα 8: Κύκλς εργασιών μίλυ ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, 2013)...38 Διάγραμμα 9: Χρνική μεταβλή δείκτη έμμεσης ρευστότητας (ΙΑΤΡΙΚΟ) Διάγραμμα 10: Χρνική μεταβλή δείκτη έμμεσης ρευστότητας (Υγεία)...45 Διάγραμμα 11: Χρνική μεταβλή δείκτη έμμεσης ρευστότητας (Υγεία)...46 Διάγραμμα 12: Χρνική μεταβλή δείκτη ταμειακής ρευστότητας (ΙΑΤΡΙΚΟ)...47 Διάγραμμα 13: Χρνική μεταβλή δείκτη ταμειακής ρευστότητας (Υγεία) Διάγραμμα 14: Χρνική μεταβλή δείκτη ταμειακής ρευστότητας (ΙΑΣΩ) Διάγραμμα 15: Χρνική μεταβλή δείκτη άμεσης ρευστότητας (ΙΑΤΡΙΚΟ) Διάγραμμα 16: Χρνική μεταβλή δείκτη άμεσης ρευστότητας (ΥΓΕΙΑ)...51 Διάγραμμα 17: Χρνική μεταβλή δείκτη άμεσης ρευστότητας (ΙΑΣΩ)...52 Διάγραμμα 18: Χρνική μεταβλή δείκτη κόστυς πωληθέντων (Ιατρικό) Διάγραμμα 19: Χρνική μεταβλή δείκτη κόστυς πωληθέντων (Υγεία)...54 Διάγραμμα 20: Χρνική μεταβλή δείκτη κόστυς πωληθέντων (ΙΑΣΩ) Διάγραμμα 21: Χρνική μεταβλή δείκτη παραμνής απθεμάτων (Ιατρικό)...56 Διάγραμμα 22: Χρνική μεταβλή δείκτη παραμνής απθεμάτων (Υγεία)...57 Διάγραμμα 23: Χρνική μεταβλή δείκτη παραμνής απθεμάτων (ΙΑΣΩ)...58 Διάγραμμα 24: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων (Ιατρικό)

7 Διάγραμμα 25: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων (Υγεία)...60 Διάγραμμα 26: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων (ΙΑΣΩ)...61 Διάγραμμα 27: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας πρμηθευτών (Ιατρικό)...62 Διάγραμμα 28: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας πρμηθευτών (Υγεία) Διάγραμμα 29: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας πρμηθευτών (ΙΑΣΩ) Διάγραμμα 30: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας απαιτήσεων (Ιατρικό)...65 Διάγραμμα 31: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας απαιτήσεων (Υγεία)...66 Διάγραμμα 32: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας απαιτήσεων (ΙΑΣΩ)...67 Διάγραμμα 33: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ενεργητικύ (Ιατρικό)...68 Διάγραμμα 34: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ενεργητικύ (Υγεία)...69 Διάγραμμα 35: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ενεργητικύ (ΙΑΣΩ) Διάγραμμα 36: Χρνική μεταβλή δείκτη αυτνμίας (Ιατρικό)...71 Διάγραμμα 37: Χρνική μεταβλή δείκτη αυτνμίας (Υγεία)...72 Διάγραμμα 38: Χρνική μεταβλή δείκτη αυτνμίας (ΙΑΣΩ)

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πρόλγς Η σημασία τυ θέματς της παρύσας εργασίας πηγάζει από τ γεγνός ότι σχετίζεται άμεσα με τ ύψιστ αγαθό της υγείας, τ πί είναι απαραίτητ πρκειμένυ κάθε άνθρωπς να δραστηριπιείται απρόσκπτα στ δρόμ πρς την πρσωπική τυ ευδαιμνία. Η παρχή όμως υπηρεσιών υγείας δεν απτελεί ζήτημα μόν τυ δημσίυ τμέα αλλά και τυ ιδιωτικύ, πόσ μάλλν την τρέχυσα περίδ της ικνμικής ύφεσης, με τις ελλείψεις τυ δημσίυ να συνεπάγνται αύξηση τυ ενδιαφέρντς πρς τις αντίστιχες ιδιωτικές εταιρίες. Όπως όμως κάθε επιχείρηση, έτσι και στην περίπτωση αυτών πυ δραστηριπιύνται στν ιδιωτικό κλάδ υγείας, τ τελικό ζητύμεν είναι η απκόμιση κέρδυς και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της (πόσ μάλλν όταν δραστηριπιείται σε ένα περιβάλλν έντνυ ανταγωνισμύ και σε ένα ευρύτερ πλαίσι κρίσης). Είναι λιπόν αναγκαία η διαδικασία της χρηματικνμικής ανάλυσης πρκειμένυ μέσα από συγκεκριμένυς χρηματικνμικύς δείκτες και τη μεταβλή τυς να εξεταστεί η γενικότερη λειτυργία ιδιωτικών ιατρικών κέντρων. Η χρησιμότητα των χρηματικνμικών δεικτών έγκειται στη μαθηματική μντελπίηση της επιχειρηματικής δράσης, εκφράζντας υσιαστικά τα δεδμένα πυ έχυν συγκεντρωθεί στην πάρδ τυ χρόνυ. Με αυτόν τν τρόπ θα είναι δυνατός πρσδιρισμός τυχόν αδυναμιών αλλά και η διαπίστωση της γενικότερης λειτυργίας και της απτελεσματικότητας τυ θεσμύ, ενώ όσν αφρά στις εξεταζόμενες επιχειρήσεις θα είναι δυνατό να πρσδιριστύν τυχόν σημεία πυ απαιτύν τη λήψη διρθωτικών μέτρων. Τα κεφάλαια στα πία αναπτύσσεται η παρύσα εργασία μπρύν να συνψιστύν ως εξής: Στ πρώτ κεφάλαι, γίνεται μια εισαγωγή στ σκπό και την αναγκαιότητα της παρύσας εργασίας. Παράλληλα επισημαίνεται η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης καθώς και τυ χρηματικνμικύ υπεύθυνυ σε μια εταιρία ως πρς την ευθύνη και τις 8

9 αρμδιότητες τυ, σχετικά με τ ρόλ πυ καλείται να διαδραματίσει στ σύγχρν επιχειρηματικό περιβάλλν. Στ δεύτερ κεφάλαι παρυσιάζεται τ εγχώρι σύστημα υγείας, ως πρς την ιστρική τυ εξέλιξη, τη δμή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τυ. Επίσης, πρσδιρίζεται τ μέγεθς συμμετχής τυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας στ σύνλ των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναγνωρίζντας έτσι τη σημασία τυ στ σύνλ τυ συστήματς. Στ τρίτ κεφάλαι επισημαίνεται η χρησιμότητα και η σημασία των αριθμδεικτών στη διαδικασία της χρηματικνμικής ανάλυσης. Στη συνέχεια ρίζνται και αναλύνται ι δείκτες πυ θα χρησιμπιηθύν στην παρύσα εργασία για την ανάλυση των εταιριών της μελέτης περιπτώσεων. Στ τέταρτ κεφάλαι περιγράφνται ι εταιρίες στις πίες θα πραγματπιηθεί η χρηματικνμική ανάλυση και ι πίες διαδραματίζυν σημαντικό ρόλ στα δρώμενα των εγχώριων ιατρικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα θα γίνει χρηματικνμική ανάλυση των εταιριών Υγεία, Ιασώ και Ιατρικό σύμφωνα με στιχεία δημσιευμένων ετήσιων ικνμικών εκθέσεων και των τιμών των αριθμδεικτών πυ πρκύπτυν κάθε φρά. Στ πέμπτ κεφάλαι εξάγνται συμπεράσματα σύμφωνα με τυς δείκτες πυ έχυν υπλγιστεί και καταγραφεί παραπάνω για τη δυναμική της κάθε εταιρίας. Στη συνέχεια και με βάση τα συμπεράσματα πυ έχυν πρκύφει από την επισκόπηση των δεικτών πραγματπιείται συγκριτική ανάλυση των εταιριών και γίνεται συγκριτική αξιλόγηση της παρύσας και μελλντικής τυς κατάστασης. 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης Η βιωσιμότητα μιας σύγχρνης επιχείρησης δε μπρεί παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητά της να ανταπκρίνεται επιτυχώς στις καθημερινές δυσκλίες και πρκλήσεις. Κατ' επέκταση για να είναι αυτή η απόκριση άμεση και επιτυχής θα πρέπει να εμπεριέχει με τη σειρά της μια διαδικασία πρόβλεψης, ένα μντέλ δηλαδή πυ θα επιτρέπει την εκτίμηση τυχόν μελλντικών κινδύνων και υψηλών ρίσκων για την επιχείρηση αλλά και 9

10 ευκαιριών πυ πηγάζυν από τ ευρύτερ ικνμικό και κινωνικό περιβάλλν τις επιχείρησης και πυ θα μπρύν να αυξήσυν τις πιθανότητες επιτυχύς πρείας της τόσ βραχυπρόθεσμα όσ και μακρπρόθεσμα. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να εξυπηρετήσει η διαδικασία της χρηματικνμικής ανάλυσης, αφύ είναι «υπεύθυνη» για τη συλλγή και την επεξεργασία τυ συνόλυ των δεδμένων πυ θα επιτρέψυν και θα καταστήσυν δυνατή και απτελεσματική την πραναφερόμενη μντελπίηση. Αυτή η διαδικασία μπρεί να διαιρεθεί σε δύ βασικά στάδια. Για την υλπίηση τυ πρώτυ σταδίυ θα πρέπει να καταγραφύν όλα εκείνα τα δεδμένα πυ αφρύν στις ικνμικές συναλλαγές ι πίες έλαβαν χώρα κατά την εταιρική δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη χρνική περίδ. Για να είναι βέβαια αυτή η καταγραφή απδτικότερη θα πρέπει να γίνεται με ένα συγκεκριμέν τρόπ τόσ σε χρνλγικό όσ και σε δμικό επίπεδ. Κατά τ δεύτερ στάδι, τα καταγεγραμμένα δεδμένα θα πρέπει να αξιπιηθύν έτσι ώστε να παρέχεται δυναμική και αξιόπιστη πληρφόρηση σε ένα πλήθς ενδιαφερμένων, ανάμεσα στυς πίυς περιλαμβάννται η διίκηση της επιχείρησης, ι μέτχι και ι υπψήφιι επενδυτές, ι φρείς κρατικύ ελέγχυ, ι εργαζόμενι αλλά και όσι ενδιαφέρνται για την πρεία της επιχείρησης (Σταθάκη, 2002). Έμμεσ απτέλεσμα της χρηματικνμικής ανάλυσης είναι η διευκόλυνση της λήψης απφάσεων στ σύνλ των πεδίων πυ σχετίζνται με την εταιρική δράση. Πρσεγγίζντας την έννια υπό τ λγιστικό πρίσμα, όρς «ανάλυση χρηματικνμικών καταστάσεων» σημαίνει την κριτική διερεύνηση των δεδμένων των βασικών χρηματικνμικών καταστάσεων δηλαδή των δεδμένων τυ Ισλγισμύ, των Απτελεσμάτων χρήσης τυ πίνακα διάθεσης κερδών, αλλά και των λιπών πινάκων και συμπληρωματικών δεδμένων, με την τυππίηση της διαδικασίας και τη χρήση κινών αρχών και μεθόδων να διευκλύνει τις διαδικασίες σύγκρισης (Ζαφειρόπυλς, 2005). 10

11 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ Τ πρόσωπ πυ είναι επιφρτισμέν με τ συντνισμό και τν έλεγχ της πραναφερόμενης διαδικασίας είναι Χρηματικνμικός Υπεύθυνς της εκάσττε επιχείρησης. Πρόκειται ασφαλώς για ένα ρόλ πυ είναι ιδιαίτερα πλύπλκς, αφύ θα πρέπει να λάβει υπόψη τυ πλήθς παραμέτρων και ταυτόχρνα να υπδιαιρέσει τις αρμδιότητες - καθήκντά τυ σε διάφρα υπσύνλα τα πία σχετίζνται με: - την ανάπτυξη μηχανισμών πρόβλεψης μελλντικών καταστάσεων για την εφαρμγή απτελεσματικής πλιτικής διαχείρισης κινδύνυ, την απρόσκπτη παρχή πληρφριών για τη διευκόλυνση επενδυτικών και χρηματδτικών απφάσεων, την έγκαιρη και πλήρη αντίληψη τυ εξωτερικύ και τυ εσωτερικύ περιβάλλντς της επιχείρησης, την εξασφάλιση της επαρκύς εππτείας και συντνισμύ των υπλίπων σχετικών τμημάτων της επιχείρησης (πιστώσεις, απθέματα, επενδύσεις), τη σύνταξη ικνμικών καταστάσεων, τη διατήρηση και ασφαλώς την αύξηση των ταμειακών ρών, - τ σχεδίασμά και την αναπρσαρμγή της κεφαλαιακής δμής και - την αναζήτηση και την εξασφάλιση χρηματδότησης. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2.1 Τ ελληνικό σύστημα υγείας Η επισκόπηση τυ ελληνικύ συστήματς υγείας πρέπει να γίνει με βάση τ γεγνός ότι πρόκειται για ένα σύστημα, με τη συγκεκριμένη έννια να ρίζεται ως «μια μάδα αλληλσχετιζόμενων και αλληλεξαρτώ μενών νττήτων ή διαδικασιών με τ χαρακτηριστικό της παράλληλης λειτυργίας» (Λιαρόπυλς 2007, σ 200), ή «ως ένα άθρισμα ανεξάρτητων τμημάτων, συνδεόμενων μεταξύ τυς με τέτι τρόπ πυ να συνθέτυν ένα ενιαί σύνλ, ικανό να πραγματπιήσει μία λειτυργία» (Καλγερπύλυ, Μυρδυκύτας 2007, σ.64). Μπρεί να παρατηρηθεί πως ι ρισμί πυ έχυν απδθεί κατά καιρύς στην έννια τυ συστήματς, επισημαίνυν τη διαδικασία αλληλεπίδρασης πυ λαμβάνει χώρα εντός τυ πλαισίυ τυ συστήματς και ανάμεσα στις δμικές μνάδες πυ τ απτελύν. Στην περίπτωση της υγείας, τ σύστημα σχετίζεται με τη συνλική παρχή υπηρεσιών υγείας, όχι μόν ως πρς την εσωτερική λειτυργία των μνάδων υγείας αλλά και ως πρς την επικινωνία τυς με τ εξωτερικό περιβάλλν, έτσι όπως αυτό διαμρφώνεται στην εκάσττε περίπτωση. Αυτή η πλυπλκότητα είναι εμφανής στ διάγραμμα πυ ακλυθεί και στ πί καταγράφνται παραστατικά τόσ ι ρές κεφαλαίων και υπηρεσιών όσ και η ιεραρχική δμή των βασικών μνάδων τυ συστήματς. 12

13 Ρή υπηρεσιών Ρή κεφαλαίων Ιεραρχική Σχέση Συμβατική σχέση Διάγραμμα 1: Διάρθρωση τυ ελληνικύ συστήματς υγείας (Εεπινυ 2010) 13

14 Αναλύντας περαιτέρω τη διάρθρωση τυ συστήματς, θα μπρύσε να ειπωθεί πως διακρίννται υσιαστικά τρία επίπεδα λειτυργίας, ανάλγα με τ βαθμό της παρεχόμενης φρντίδας, με τ κάθε επίπεδ να περιλαμβάνει με τη σειρά τυ τις δικές τυ δμικές μνάδες, όπως φαίνεται στ ακόλυθ διάγραμμα. Διάγραμμα 2: Επίπεδα φρντίδας υγείας τυ ελληνικύ συστήματς (Αλεξανδράκη 2003; Αντωνπύλυ 2008 και Οικνόμυ 2012) Ασφαλώς, η μαθηματική υπόσταση κάθε επιπέδυ και βαθμίδας είναι συνάρτηση της τρέχυσας ικνμικής κατάστασης στ δημόσι τμέα αλλά των επενδύσεων στν ιδιωτικό. Η επικρατύσα κατάσταση κατά τ έτς 2011 καταγράφεται στν ακόλυθ πίνακα 14

15 Σύνλ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΙΔ ΚΥ Ν Κ Ν Κ Ν Κ Ν Κ Ν Κ Σύνλ Γενικά Ειδικά Μικτά Περιφέρεια Πρωτευύσης Λιπή Στερεά Ελλάς και Εύβια Πελπόννησς Ιόνιι Νήσι Ήπειρς Θεσσαλία Μακεδνία Θράκη Νήσι Αιγαίυ Κρήτη ΝΠΔΔ: Νμικά Πρόσωπα Δημσίυ Δικαίυ, ΝΠΙΔ: Νμικά Πρόσωπα Ιδιωτικύ Δικαίυ, ΙΚ: Ιδιωτικές Κλινικές, ΚΥ: Κέντρα Υγείας, Ν: Νσκμεία, Κ: Κλίνες Στα παραπάνω μεγέϋη δε συμπεριλαμβάννται τα στρατιωτικά νσκμεία Πίνακας 1: Γεωγραφική κατανμή νσκμείων καί κλινών τυ ελληνικύ συστήματς υγείας (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2011) 15

16 2.1.1 Ιστρική αναδρμή στην εξέλιξη τυ συστήματς Στην ιστρική εξέλιξη της νσκμειακής περίθαλψης στην Ελλάδα μπρύμε να διακρίνυμε τέσσερις περιόδυς: Η πρώτη περίδς έχει την αφετηρία της στη σύσταση τυ ελληνικύ κράτυς και φτάνει μέχρι τ Την περίδ αυτή τ νσκμεί απτελύσε φρντίδα των μναστηριών, των δήμων ή κιντήτων και των φιλανθρώπων, ήταν μικρό σε δυναμικότητα και με πλύ περιρισμένα μέσα για την ικανπιητική πρσφρά των υπηρεσιών. Τα εύπρα, αλλά και τα λαϊκά στρώματα απέφευγαν να κάνυν χρήση των υπηρεσιών τυ και απτελύσε καταφύγι μόν των απόρων. Η Ελλάδα, χωρίς επαρκείς ικνμικύς πόρυς και με έντνα κινωνικά και ικνμικά πρβλήματα, με ελλιπή τεχνλγική υπστήριξη για παραγωγική ικνμική ανάπτυξη, δεν ήταν σε θέση να δημιυργήσει την απαραίτητη υπδμή και να ργανώσει απτελεσματικά την υγεινμική της περίθαλψη. Τα πρώτα νσκμεία ιδρύθηκαν εκείνη την επχή σε ανθύσες ικνμικά πόλεις, όπως τ νσκμεί Σύρυ (1830), τ «Δημτικό Νσκμεί Ελπίς» στην Αθήνα (1836), τ «Τζάνει» στν Πειραιά (1875) και «Ευαγγελισμός» (1884), επίσης στην Αθήνα. Η παρυσία τυ ιδιωτικύ τμέα στη νσκμειακή περίθαλψη της χώρας άρχισε μόλις τ 1903, με τη λειτυργία τής «Πλυκλινικής» στην Αθήνα. Η δεύτερη περίδς ( ) χαρακτηρίζεται από την ενεργητική παρέμβαση τυ κράτυς στν ευαίσθητ υγεινμικό χώρ και την ίδρυση κρατικών, γενικών και ειδικών νσκμείων, λόγω των ειδικών συνθηκών πυ επικρατύσαν. Τα στρατιωτικά και αργότερα τα πρσφυγικά νσκμεία πυ δημιυργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών απτέλεσαν τ πρώτ ευρύ δίκτυ πυ εξελικτικά θα διευρυνόταν. Την περίδ αυτή, παρόλ πυ ι υγεινμικές συνθήκες βελτιώθηκαν και γενικεύτηκε η χρήση τυ νσκμείυ, τ επίπεδ περίθαλψης πυ παρείχε, συγκρινόμεν με τ αντίστιχ των ευρωπαϊκών χωρών εξακλυθύσε να είναι χαμηλό. Εξαίρεση απτελύσαν τα νσκμεία της Αθήνας «Ευαγγελισμός», «Ερυθρός Σταυρός» και 16

17 «Πλιτικόν», τα πία παρείχαν νσηλεία υψηλύ επιπέδυ και διακρίθηκαν ως τα μναδικά επιστημνικά κέντρα αυτής της επχής. Στην τρίτη περίδ ( ) η Ελλάδα διαιρείται σε 13 υγεινμικές περιφέρειες, απκεντρώννται ι αρμδιότητες της κεντρικής εξυσίας στις περιφέρειες αυτές και ισχύει για πρώτη φρά η διικητική απκέντρωση στν υγεινμικό τμέα με βάση τν πληθυσμό, τη νσηρότητα και άλλα χαρακτηριστικά πυ συμβάλλυν στην ρθλγική και επιστημνική γεωγραφική κατανμή των υπηρεσιών. Η νσκμειακή περίθαλψη αυτή τη χρνική περίδ εμφανίζεται αρκετά ργανωμένη, δίνεται έμφαση στν κινωφελή της χαρακτήρα και παρέχεται από κρατικά νσκμεία πυ λειτυργύν ως Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και από ιδιωτικές κλινικές. Η τέταρτη χρνική περίδς αρχίζει τ 1983 και φτάνει μέχρι σήμερα, χαρακτηρίζεται από την πρσπάθεια εφαρμγής και εξέλιξης ενός Εθνικύ Συστήματς Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με βασικύς νόμυς. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας αυξήθηκαν σημαντικά την περίδ αυτή, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην υπδμή και στη στελέχωση των νσκμείων με πρσωπικό και υπήρξε υσιαστική βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης. Η κρατική παρέμβαση στην ργάνωση, διίκηση και λειτυργία των νσκμείων είναι έντνη (Σιγάλας, 1999). Τ Ε.Σ.Υ δίνει τη θέση τυ στ Πρωτβάθμι Εθνικό Δίκτυ Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), με τν ΕΟΠΥΥ να εξακλυθεί να λειτυργεί απκλειστικά ως αγραστής υπηρεσιών υγείας από δημόσιυς και ιδιωτικύς φρείς, την εισαγωγή τυ θεσμύ τυ ικγενειακύ ιατρύ και τις υπηρεσίες πρωτβάθμιας φρντίδας να παρέχνται ισότιμα σε κάθε πλίτη ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τυ ικανότητα. Εκτός από τυς θεσμικύς άξνες τυ νέυ δικτύυ, βασικός τυ στόχς είναι να «διρθώσει» διαχειριστικά λάθη τυ πρηγύμενυ συστήματς εξικνμώντας σημαντικύς πόρυς και ανακατανέμντάς τυς με τ σωστό τρόπ ( Η πραναφερόμενη χρνική εξέλιξη απτυπώνεται συνπτικά στ διάγραμμα πυ ακλυθεί: 17

18 Σύσταση κράτυς -1909: Σύστημα συνδεδεμέν με τη φιλανθρωπία : Κρατική παρέμβαση με περιρισμένη νσηλεία υψηλύ επιπέδυ : Διικητική Απκέντρωση (13 Υγεινμικές Περιφέρειες) - Υψηλός βαθμός ργάνωσης 1 1# : Εφαρμγή Εθνικύ Συστήματς Υγείας 2014: Από τ ΕΣΥ στ ΠΕΔΥ Διάγραμμα 3: Η χρνική εξέλιξη τυ ελληνικύ συστήματς υγείας Κατηνριπίηση και χαρακτηριστικά τυ ελληνικύ συστήματς υγείας Πρκειμένυ να ενταχθεί τ ελληνικό σύστημα υγείας σε μια συγκεκριμένη κατηγρία θα πρέπει να διακριθύν ι υφιστάμενες κατηγρίες των συστημάτων υγείας, με τη διαδικασία κατηγριπίησης να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τ κριτήρι τυ πρρισμύ των παρεχόμενων υπηρεσιών (από τη μεριά τυ κράτυς). Πι συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατηγρία συστημάτων υγείας τύπυ Bismark (π.χ. Γερμανία), ι υπηρεσίες υγείας αφρά μόν στυς εργαζόμενυς σύμφωνα με την κατηγρία συστημάτων υγείας τύπυ Beveridge (π.χ. Αγγλία), η παρχή των κρατικών υπηρεσιών αφρά όλυς τυς πλίτες ως ένα μέρς των δικαιωμάτων τυς και αλλά και ως απτέλεσμα υπχρέωσής τυς, σύμφωνα με την κατηγρία συστημάτων υγείας φιλελεύθερυ τύπυ (π.χ. ΗΠΑ, Γαλλία), η κρατική μέριμνα περιρίζεται σε εκείνυς πυ δεν έχυν την ικνμική 18

19 δυνατότητα να ανταπεξέλθυν στ κόστς των υπηρεσιών υγείας, με τυς υπόλιπυς να απευθύννται στν ιδιωτικό κλάδ (Χλέτσς, 2014). Σύμφωνα με τα παραπάνω, τ εγχώρι σύστημα υγείας εντάσσεται στην κατηγρία τύπυ Beveridge, με την κρατική μέριμνα να παρυσιάζει μια κινωνικύ χαρακτήρα διασπρά, απευθυνόμενη στ σύνλ τυ πληθυσμύ, ανεξάρτητα από την κινωνική και ικνμική θέση τυ καθενός. Επισημαίνντας τα χαρακτηριστικά τυ εγχώριυ συστήματς θα μπρύσαν να αναφερθύν τα εξής: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τυ πληθυσμύ δεν λαμβάννται υπόψη. Δεν υφίσταται ανταγωνισμός, αφύ τ κράτς έχει υσιαστικά να συγκριθεί με τν εαυτό τυ, με απτέλεσμα να μην υφίστανται τα αρνητικά φαινόμενα τυ ανταγωνισμύ. Ελλχεύει όμως και εκδηλώνεται αρκετά συχνά κίνδυνς της αδιαφρίας και της χαλαρότητας, άμεση συνέπεια της έλλειψης μηχανισμών αξιλόγησης Η χρηματδότηση πηγάζει από τ ίδι τ κράτς με ότι θετικό και αρνητικό συνεπάγεται αυτό (τ κράτς πάντα φείλει να εντάσσει στν πρϋπλγισμό τυ κνδύλια για τν τμέα της υγείας, από την άλλη όμως δεν μπρύν να απκλειστύν φαινόμενα διαφθράς και κακδιαχείρισης) (Θεδώρυ, Σαρρής καισύλης, 2001). 2.2 Η αναγκαιότητα ύπαρξης τυ ιδιωτικύ κλάδυ Η ανάπτυξη τυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας είναι φυσικό επακόλυθ τω αδυναμιών πυ παρυσιάζει τ εγχώρι σύστημα υγείας όσν αφρά στν τμέα κρατικής ευθύνης, ι πίες εντπίζνται σε πλλά και διαφρετικά επίπεδα λειτυργίας τυ και είναι καθλικά απδεκτές. Οι αδυναμίες αυτές είναι συνπτικά ι εξής: Τ διαρκώς αυξανόμεν κόστς λειτυργίας των υπηρεσιών υγείας τ πί όμως δε συνδεύεται και από αντίστιχη βελτίωση τυ επίπεδυ των παρεχμένων υπηρεσιών. 19

20 Η απυσία ενιαίυ ιατρικύ φακέλυ και η αδυναμία πρόσβασης και διαχείρισης των υπαρχόντων ιστρικών, με την παράλληλη αύξηση τυ όγκυ των ιατρικών πληρφριών. Η συγκέντρωση της ιατρικής γνώσης και τυ βιϊατρικύ εξπλισμύ στα μεγάλα αστικά κέντρα σε βάρς της επαρχίας. Η έλλειψη πρτύπων ταξινόμησης και νσηλευτικών πρωτκόλλων πυ δεν επιτρέπει πιαδήπτε συγκριτική και εκτεταμένη αξιλόγηση της πιότητας των παρεχόμενων νσηλευτικών υπηρεσιών. Η έλλειψη σωστής επιστημνικής διαχείρισης τυ συστήματς, τόσ σε μακρεπίπεδ, με την παρυσιαζόμενη έλλειψη κεντρικύ σχεδιασμύ και ελέγχυ στ αρμόδι υπυργεί, όσ και σε μικρεπίπεδ, με την παρυσιαζόμενη έλλειψη επιστημνικής καταλληλότητας των μελών των Διικητικών Συμβυλίων των Νσκμείων. Τα πρβλήματα στη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, τα πία υσιαστικά δεν λειτύργησαν λκληρωμένα. Η παντελής έλλειψη διασύνδεσης της Πρωτβάθμιας Φρντίδας Υγείας με τη Δευτερβάθμια Περίθαλψη. Η σύγχυση τυ εργασιακύ καθεστώτς των απασχλύμενων (μνιμότητα). Οι περιφερειακές ανισότητες και η μη εφαρμγή της απκεντρωτικής πλιτικής. Η απυσία τυ θεσμύ τυ ικγενειακύ ιατρύ. Ο τρόπς χρηματδότησης των Νσκμείων με τα πλύ χαμηλά νσήλια για όλυς τυς νσηλευόμενυς (Μπόζις, Μπμπόρτσης καισιγάλας, 1994). Ο αυξημένς συγκεντρωτισμός και η γραφεικρατία. Τα πρβλήματα με τ ανθρώπιν δυναμικό (πιότητα γνώσεων και δεξιτήτων). Η απγήτευση και η πτώση των ηθικών αξιών είναι σύνηθες φαινόμεν, ιδιαίτερα στυς νέυς επαγγελματίες υγείας, με έμφαση στυς γιατρύς. Η έλλειψη κινήτρων, ιδιαίτερα στις απμακρυσμένες περιχές, πρκαλύν τη μη απδτική χρησιμπίηση των υπηρεσιών. Η σύγχυση ρόλων και αρμδιτήτων, μαζί με την έλλειψη συνεχιζόμενης κατάρτισης, μειώνυν την ικανπίηση τυ ανθρώπινυ δυναμικύ (Πλύζς και Υφαντόπυλς, 2000). 20

21 Η πλύπλκη ργανωτική διάρθρωση Η εν γένει «κακή» επικρατύσα ντρπία, όχι μόν από την πλευρά της παρχής αλλά και από την πλευρά της απλαβής υπηρεσιών υγείας. Τ πλήθς αυτών των πρβλημάτων πρκάλεσε ένα αναπτελεσματικό σύστημα υγείας τ πί έχει άμεσης ανάγκης διρθωτικών επεμβάσεων και εξυγίανσης, ι πίες πλλές φρές περνύν μέσα από την εφαρμγή στην πράξη πρσεγγίσεων πιότητας. Ο ιδιωτικός κλάδς υγείας έρχεται λιπόν να καλύψει κατά τ δυνατό αυτά τα κενά, τα πία συνιστύν αυταπόδεικτα την αναγκαιότητά τυ. 2.3 Μ εγέθη λειτυργίας τυ ιδιωτικύ κλάδυ Η λειτυργία τυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας στην εγχώρια πραγματικότητας της υγείας διατηρεί μια σταθερά ανδική πρεία, η πία εκτός από τη διαίσθηση πυ τη χαρακτηρίζει, ειδικότερα αν θεωρηθεί με βάση τη χαμηλή πιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, πιστπιείται και από μια σειρά στιχείων όπως αυτά πυ καταγράφνται στη συνέχεια. Βέβαια, θα περίμενε κανείς πτώση των σχετικών μεγεθών κατά την περίδ της ικνμικής ύφεσης, εξαιτίας της μείωσης των εισδημάτων τυ μεγαλύτερυ μέρυς τυ πληθυσμύ. Εντύτις, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί τ γεγνός ότι εφόσν πρόκειται για την εξυπηρέτηση τυ ύψιστυ αγαθύ της ανθρώπινης ζωής, η συγκεκριμένη πρτεραιότητα χρήσης των διαθέσιμων κάθε φρά ικγενειακών πόρων είναι μνόδρμς. Συνπτικά λιπόν μπρύν να αναφερθύν τα εξής: Τ μέγεθς της συνλικής εγχώριας αγράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας για τ 2010 εκτιμήθηκε σε περίπυ 2 δις ευρώ, έναντι 574 εκατ. ευρώ τ 1998, παρυσιάζντας μέσ ετήσι ρυθμό ανόδυ 13,2%. Ειδικότερα κατά κατηγρία, τ μέγεθς αγράς των ιδιωτικών κλινικών εκτιμήθηκε σε εκατ. ευρώ ενώ τ μέγεθς αγράς των ιδιωτικών μαιευτικών κλινικών υπλγίστηκε σε 275 εκατ. ευρώ, με τ αντίστιχ μέγεθς για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να φτάνει τα 380 εκατ. ευρώ. 21

22 Τ μερίδι της ιδιωτικής συμμετχής στ σύνλ των δαπανών υγείας (βάσει τρεχυσών τιμών) διαμρφώθηκε στ 37,07%. Από τα στιχεία της τελευταίας διαθέσιμης Έρευνας Οικγενειακών Πρϋπλγισμών της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά την περίδ 2004/05 βάσει δείγματς σε όλα τα νικκυριά της χώρας, πρκύπτει ότι ι συνλικές μηνιαίες δαπάνες υγείας σε όλες τις περιχές της χώρας, ανήλθαν κατά μέσ όρ σε 128,17 ευρώ ανά νικκυριό, καλύπτντας τ 7,2% τυ συνόλυ των μηνιαίων δαπανών για κάθε μρφής αγαθό και υπηρεσία (Καλύμενς, 2010). Επίσης από τα διαγράμματα πυ ακλυθύν μπρεί εύκλα να γίνει αντιληπτό πως η ικνμική ύφεση επηρέασε τα δρώμενα της αγράς τυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας, με την καθδική όμως πρεία αυτή να ανακόπτεται σύντμα, και την ανάκαμψη να ακλυθεί. Θα πρέπει να αναλγιστεί κανείς πως τα μεγέθη των κερδών θα είχαν άμεσ αντίκτυπ στη βιωσιμότητα και στην επενδυτική πλιτική αυτών των επιχειρήσεων αν δεν υπήρχε τ πρόβλημα της εξαιρετικά αργής αππληρωμής των υψηλών φειλών τυ δημσίυ πρς τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Χαρακτηριστικά μπρεί να αναφερθεί πως σύμφωνα με τ Σύνδεσμ Ελληνικών Κλινικών, ι παλαιότερες φειλές τυ ΕΟΠΥΥ (έως 31/12/2011) στις ιδιωτικές κλινικές ανέρχνταν σε περίπυ 530 εκ. ( Εξέλιξη Κύκλυ Εργασιών & Κερδών Πρ Φόρων ι Απτελέσματα πρ Φόρων 1545, , , εκ. ε ΐ?!0Ηδ4ε

23 Διάγραμμα 4: Εξέλιξη κύκλυ εργασιών και κερδών πρ φρλγίας για τις επιχειρήσεις τυ εγχώριυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας (ΗεΙΙαείαί, 2012) vvww.hellastst.eu Εξέλιξη Περιθωρίυ Κέρδυς & Απδτικότητας 30% 25% - 20% - 15% - 10% - 5% - 0% -5% Περιθώρι μικτύ κέρδυς ε, Ε « « Περιθώρι καθαρύ κέρδυς (πρ φόρων) 8, «5) « »153262» Απόδση συνλικύ ενεργητικύ, ε, « , » »091309« πρ φόρων Απόδση ιδίων κεφαλαίωνπρ φόρων ε, « » Διάγραμμα 5: Εξέλιξη περιθωρίυ κέρδυς και απδτικότητας για τις επιχειρήσεις τυ εγχώριυ ιδιωτικύ κλάδυ υγείας (ΗεΙΙαείαί, 2012) 45.00% 40.00% 38.81% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 37,06% 34,277 38,47% 26.80% 24,79% 27.20% 27.58% 25.02% 5.55% 25.95% % 5.00% 0,00% Ελλάδα Ε.Ε. Ευρώπη Διάγραμμα 6: Ιδιωτική δαπάνη υγείας ως πσστό της συνλικής δαπάνης (ΙΑΣΩ, 2013) 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 3.1 Η χρησιμότητα και η σημασία των αριθμδεικτών Οι αριθμδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λγιστικής ή στατιστικής πρελεύσεως, πυ καταρτίζνται με σκπό τν πρσδιρισμό της πραγματικής θέσεως ή της απδτικότητας των διάφρων τμημάτων ή λόκληρων τμέων της ικνμικής μνάδας και, σε τελική ανάλυση, της πραγματικής καταστάσεως λόκληρης της ικνμικής μνάδας ή και γενικότερα τυ κλάδυ στν πί ανήκει η μνάδα αυτή. Με τυς αριθμδείκτες πρσδιρίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκλύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγύνται τα απτελέσματα πυ πρκύπτυν απ' αυτή. Με τ σύστημα των αριθμδεικτών πρσδιρίζεται, επίσης, βαθμός απδόσεως των διάφρων δραστηριτήτων της ικνμικής μνάδας, με σκπό την ρθλγικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσεώς της. Η διερεύνηση της ικνμικής μνάδας πραγματπιείται πρς τρεις βασικές κατευθύνσεις: την ανάλυση της ικνμικής διαρθρώσεώς της, την ανάλυση της απδτικότητάς της και την ανάλυση της διαχειριστικής πλιτικής της. Για την κατάρτιση των αριθμδεικτών τα λγιστικά μεγέθη λαμβάννται από: τν ισλγισμό, - τ λγαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως, - τ λγαριασμό απτελεσμάτων χρήσεως, - τυς λγαριασμύς της γενικής λγιστικής, - τυς λγαριασμύς της αναλυτικής λγιστικής καθώς και - τα λγιστικά και εξωλγιστικά έντυπα και στατιστικά στιχεία της ικνμικής μνάδας [Β5], 24

25 3.2 Παρυσίαση αριθμδεικτών Στην παρύσα ενότητα θα αναλυθύν σε θεωρητικό επίπεδ ι αριθμδείκτες πυ θα χρησιμπιηθύν στη χρηματικνμική ανάλυση των επιχειρήσεων πυ θα ακλυθήσει δηγώντας έτσι σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την εξέλιξη, την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και την πρπτική των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, καταδεικνύντας με αυτόν τν τρόπ τη χρησιμότητά τυς. (Κάντζς, 2002; Συκιανάκης, 2003; Νιάρχς, 2004; δρθαείί 2009; Τσίτυ 2011), Δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας (ΕΡ) Σύνλ Κυκλφρύντς Ενεργητικύ Σύνλ Βραχυπρόθεσμων Υπχρεώσεων Ο αριθμδείκτης αυτός δείχνει τ μέτρ ρευστότητας μιας επιχείρησης και τ περιθώρι ασφαλείας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να ανταπκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών απαιτητών υπχρεώσεων. Όσ πι πρβλέψιμες είναι ι εισρές χρημάτων μιας επιχείρησης τόσ είναι γενικότερα απδεκτός είναι ένας πι χαμηλός δείκτης, αν και αυτό είναι συνάρτηση κυρίως τυ κλάδυ στν πί ανήκει η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός δείχνει τη φαινμενική, πστική σχέση των κυκλφριακών περιυσιακών στιχείων τυ ενεργητικύ στν ισλγισμό της μνάδας με τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις. Επίσης, δείχνει τη δυνατότητα ικανπίησης των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων της επιχείρησης χωρίς να καταφεύγει σε πρόσθετ δανεισμό. Επιπλέν, τ μέγεθς τυ δείκτη χαρακτηρίζει, εφόσν αυτός πραγματικά ελέγχεται από τη διίκηση, την επιχειρηματική πρσωπικότητα σαν επιθετική ή συντηρητική. Ο δείκτης χρησιμεύει στην αξιλόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χρήγηση πίστωσης από πρμηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες αλλά και στην διατήρηση αυτής, από τη διίκηση, σε ρθλγικά επίπεδα 25

26 Μαθηματικά Χαρακτηριστικά Δείκτη Εύρς Τιμής 1-2 Μέση Τιμή 1, Δείκτης Αμεσης Ρευστότητας (ΑΡ) ΑΡ = Κυκλφρύν Ενεργητικό Απθέματα Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Ο συγκεκριμένς δείκτης υπλγίζεται αν διαιρεθεί τ σύνλ τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ αφύ αφαιρεθύν τα απθέματα με τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις. Εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις της ρευστπιώντας τα αμέσως ρευστπιήσιμα στιχεία. Η αφαίρεση των απθεμάτων γίνεται γιατί αυτά παρυσιάζυν τη μικρότερη ρευστότητα. Ικανπιητικό επίπεδ των τιμών τυ δείκτη είναι τ μεγαλύτερ της μνάδας Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας (ΓΡ) Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Ο συγκεκριμένς δείκτης εκφράζει τ κατά πόσ τα διαθέσιμα περιυσιακά στιχεία μιας επιχείρησης καλύπτυν τις τρέχυσες και ληξιπρόθεσμες υπχρεώσεις της. Συνήθως η τιμή τυ δείκτη είναι μικρότερς της μνάδας. 26

27 3.2.4 Δείκτης Ταχύτητας Κυκλφρίας Απθεμάτων (ΚΤΑπθ) ΚΤΑπθ = Κόστς Πωληθέντων Μέσς όρς Απθεμάτων Ο αριθμδείκτης αυτός επιτρέπει σε πρώτη φάση να γίνει αντιληπτό πόσες φρές ανανεώθηκαν τα απθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. Χρησιμπιείται δηλαδή για να διαπιστωθεί η ταχύτητα με την πία τα απθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε ημέρες δείχνει πόσ διάστημα απαιτείται για τη ρευστπίηση των απθεμάτων. Ο δείκτης χρησιμπιείται στην καλύτερη αξιλόγηση της ρευστότητας και της πιστληπτικής και δανειληπτικής ικανότητας της μνάδας. Επίσης, χρησιμεύει εσωτερικά στην αξιλόγηση της απόδσης της πλιτικής πωλήσεων και διαχείρισης απθεμάτων της επιχείρησης από τα αντίστιχα τμήματα αυτής και εξωτερικά στην εκτίμηση της πιότητας των απθεμάτων ειδικά σε μια απόφαση υπθήκευσης των απθεμάτων από μια τράπεζα. Από τη μελέτη της διαχρνικής εξέλιξης τυ δείκτη μπρύν να εξαχθύν συμπεράσματα για τη βελτίωση ή μη της θέσης της επιχείρησης στην αγρά. Μαθηματικά Χαρακτηριστικά Δείκτη Εύρς Τιμής >1(συχνά) Η συχνότητα κατά την πία παρατηρείται ότι δείκτης είναι μεγαλύτερς από τη μνάδα εξαρτάται από τν κλάδ στν πί ανήκει η επιχείρηση αλλά και τις συνθήκες της αγράς. 27

28 3.2.5 Δείκτης Ταχύτητας Κυκλφρίας Απαιτήσεων (ΚΤΑπαιτ) Κόστς Πωληθέντων (με πίστωση) ΚΤΑπαιτ = ; Μέσς ρς Απαιτήσεων 0 δείκτης αυτός δείχνει πόσες φρές μέσα στη χρήση ανακυκλώννται τα υπόλιπα τυ λγαριασμύ «Απαιτήσεις» και είναι βηθητικός στην αξιλόγηση των δεικτών ρευστότητας. Σε ημέρες δείχνει τ διάστημα πυ απαιτείται για την είσπραξη/ρευστπίηση των υπλίπων αυτών. Ο συγκεκριμένς δείκτης καταδεικνύει αν ι απαιτήσεις μιας επιχείρησης είναι πλύ μεγάλες σε σύγκριση με τις πωλήσεις της. Ανάλγς με την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων είναι χρόνς δέσμευσης των απαιτήσεων. Μεγάλη ταχύτητα στην είσπραξη των απαιτήσεων σημαίνει μικρότερη πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς πελάτες. Η παρακλύθηση της τάσης είναι διαχρνικά χρήσιμη για την αξιλόγηση της πιότητας και της ρευστότητας των απαιτήσεων. Χρησιμεύει στην καλύτερη αξιλόγηση της ρευστότητας και της πιστληπτικής και δανειληπτικής ικανότητας της μνάδς. Χρησιμπιείται επίσης στην αξιλόγηση των πελατών της επιχείρησης από τ αντίστιχ τμήμα αυτής καθώς και τυ τμήματς εισπράξεων. Μπρεί επίσης και να χρησιμπιηθεί και στην απόφαση factoring των υπλίπων των πελατών μιας επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός εκφράζει και την πιστωτική πλιτική της επιχείρησης πρς τυς πελάτες ή τυς πιθανύς πελάτες της αλλά και πρς τυς ανταγωνιστές της γενικότερα. Μαθηματικά Χαρακτηριστικά Δείκτη Εύρς Τιμής» 1 (3 ή 4 και πλέν φρές) Η συχνότητα κατά την πία παρατηρείται ότι δείκτης είναι μεγαλύτερς από τη μνάδα εξαρτάται από τν κλάδ στν πί ανήκει η επιχείρηση, τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες αυτής αλλά και τις συνθήκες της αγράς και τν ανταγωνισμό. 28

29 3.2.6 Δείκτης Κυκλφριακής Ταχύτητας Πρμηθευτών 365 χ Μέσ Υψς Πρμηθευτών ΚΤΠρμ Κόστς Πωληθέντων Ο συγκεκριμένς αριθμδείκτης δείχνει πόσες φρές τ κόστς πωληθέντων καλύπτει τι > βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις της επιχείρησης. Αν διαιρεθεί η τιμή τυ δείκτη με τις ημέρες τπ^ χρήσης (365) πρκύπτει μέσς όρς των ημερών εξόφλησης των πρμηθευτών (σε ημέρες) Δείκτης Κόστυς Πωληθέντων (ΚΠ) ΚΠ = Κόστς Πωληθέντων Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Δείχνει τη σχέση τυ κόστυς πωληθέντων πρϊόντων πρς τις καθαρές πωλήσεις και μετρά την απτελεσματικότητα ελέγχυ τυ κόστυς πωληθέντων. Ο δείκτης μετρά την απδτικότητα των πωλήσεων μίας επιχείρησης και αντανακλά την απτελεσματικότητα τυ τμήματς πωλήσεων να διαμρφώνει συμφέρυσες τιμές στην αγρά και τυ τμήματς πρμηθειών ή/και παραγωγής να ελέγχει τ κόστς των πρϊόντων. Μαθηματικά Χαρακτηριστικά Δείκτη Εύρς Τιμής <1 29

30 3.2.8 Δείκτης Ανακύκλωσης Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙΚ) Καθαρές Πωλτ\σεις Μέσς όρς συνόλυ ιδίων κεφαλαίων Ο δείκτης αυτός δείχνει τ σχετικό μέγεθς των ιδίων κεφαλαίων σε σύγκριση με τις πωλήσεις ή κατά πλλύς τ βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Χρησιμπιείται στην εκτίμηση τυ ρθλγικύ μεγέθυς των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ένας υψηλός τέτις δείκτης σημαίνει ότι η επιχείρηση πραγματπιεί μεγάλες πωλήσεις με λίγα ίδια κεφάλαια τ πί μπρεί να δηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη αν ι πωλήσεις είναι επικερδείς. Στην αντίθετη περίπτωση, ι ζημιές θα είναι ανάλγα μεγαλύτερες λόγω των αυξημένων χρηματικνμικών εξόδων πυ δημιυργύν τα ξένα κεφάλαια. Ένας υψηλός δείκτης επίσης είναι ένδειξη μεγάλυ κινδύνυ για τυς πιστωτές τις επιχείρησης λόγω της αρνητικής (για τυς πιστωτές) σχέσης ιδίων πρς ξένα κεφάλαια. Σε κάθε περίπτωση, δείκτης αντανακλά υψηλό επίπεδ κεφαλαιακής μόχλευσης και πιθανόν κακές σχέσης διίκησης και ιδικτησίας. Οι συνήθεις τιμές τυ δείκτη μεταβάλλνται σύμφωνα με τν κλάδ στν πί ανήκει η εκάσττε επιχείρηση Δείκτης Ανακύκλωσης Ενεργητικύ (ΑΕ) Καθαρές Πωλτ\σεις Μ έσς όρς συνόλυ Ενεργητικύ Ο δείκτης αυτός δείχνει τ σχετικό μέγεθς τυ ενεργητικύ σε σύγκριση με τις πωλήσεις (και τ αντίστρφ) ή την κυκλφρία/ανακύκλωση τυ ενεργητικύ. Χρησιμπιείται στην εκτίμηση της εντατικότητας με την πία χρησιμπιεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα περιυσιακά της στιχεία, γενικώς, πρς επίτευξη πωλήσεων, βεβαίως. Επίσης ένας χαμηλός τέτις δείκτης μπρεί να σημαίνει, ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις πυ είναι δυνατόν να 30

31 πραγματπιηθύν στη δεδμένη αγρά και συγκυρία από την εν λόγω μνάδα. Τέλς απτελεί μια αρχική ένδειξη πιθανής επικερδότητας η πία μπρεί να ελεγχθεί με συνδυασμό τυ δείκτη αυτύ και των δεικτών απδτικότητας ενεργητικύ και περιθωρίυ πωλήσεων. Οι συνήθεις τιμές τυ δείκτη μεταβάλλνται σύμφωνα με τν κλάδ στν πί ανήκει η εκάσττε επιχείρηση Δείκτης Αυτνμίας (Α) Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Σύνλ Παθητικύ Δείχνει τη σχέση των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης πρς τ σύνλ των κεφαλαίων της. Ο δείκτης αυτός χρησιμπιείται, κυρίως στην αξιλόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Χρησιμεύει επίσης στην εκτίμηση της πιστληπτικής ικανότητας μιας μνάδας δίνντας ένα μέτρ κάλυψης πυ μπρύν να πρσφέρυν ι ιδικτήτες στυς πιστωτές. Από την άλλη μεριά, η σχέση ιδίων πρς σύνλ κεφαλαίων δίνει και μια εικόνα της αυτνμίας πυ μπρεί να έχει μια επιχείρηση και της ανεξαρτησίας της από δανειακά κεφάλαια και άλλυς πιστωτές. Θα μπρύσαμε ακόμα να πύμε ότι ένας υψηλός δείκτης ιδίων πρς σύνλ κεφαλαίων τυλάχιστν δεν πρδιαθέτει αρνητικά για τη ρευστότητα στα επόμενα χρόνια αφύ από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για ταμιακές εκρές εξυπηρέτησης τυς θα είναι χαμηλή και αντιμετωπίσιμη, ειδικά σε περιόδυς χαμηλής κερδφρίας. Μαθηματικά Χαρακτηριστικά Δείκτη [Β8] Εύρς Τιμής <1 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 4.1 Παρυσίαση εταιριών Στη συνέχεια της παρύσας ενότητας παρυσιάζνται ι επιχειρήσεις των πίων η χρηματικνμική ανάλυση με τη βήθεια των αριθμδεικτών θα πραγματπιηθεί ακλύθως. Έτσι, θα δημιυργηθεί μια σαφή αρχική εικόνα για τ μέγεθς πυ καταλαμβάνυν ι πρς ανάλυση επιχειρήσεις στην εγχώρια αγρά και για τ πώς η συγκεκριμένη εικόνα πρόκειται ή όχι να υπστηριχθεί από τη μεταβλή των εξεταζόμενων αριθμδεικτών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως υπλγισμός των αριθμδεικτών θα γίνει κάθε φρά για τη βασική εταιρεία τυ μίλυ έτσι ώστε να υπάρχει κινή βάση αναφράς και πρσέγγισης της μεταβλής τυς Τ Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρ Υγεία Ιστρικό της επιχείρησης 1970: Ίδρυση της επιχείρησης από μια μάδα Ελλήνων ιατρών, με στόχ τη δημιυργία ενός πρτύπυ Ιδιωτικύ Νσκμείυ. Η αρχική τυ επωνυμία ήταν «Διαγνωστικόν και Νσηλευτικόν Κέντρν «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» : Ανέγερση κτιριακύ συγκρτήματς στην περιχή τυ Αμαρυσίυ και τρππίηση της νμασίας στη σύγχρνη μρφή της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». 1975: Χρηγείται στ ΥΓΕΙΑ άδεια λειτυργίας Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας 311 κλινών : Συμμετχή τυ ΥΓΕΙΑ, με πσστό συμμετχής 20%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.». 32

33 1992: Συμμετχή τυ ΥΓΕΙΑ, με πσστό συμμετχής 30%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». 1998: Συμμετχή τυ ΥΓΕΙΑ, με πσστό συμμετχής 10%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και απκτά πσστό συμμετχής στην μόρρυθμ εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.», τ πί αυξάνεται τ 2001 σε πσστό της τάξης τυ 99%. 2002: Εισαγωγή της επιχείρησης στ Χρηματιστήρι Αξιών Αθηνών Σύναψη συμφωνίας διασύνδεσης με τ Harvard Medical International, Ολκλήρωση της εξαγράς τυ 60% τυ μετχικύ κεφαλαίυ της εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. Διακπή των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.». 2003: Πιστπίηση τυ τμήματς Φυσικής Ιατρικής & Απκατάστασης κατά ISO 9001: Εξαγρά τυ υπλίπυ 40% της εταιρείας ALAN MEDICAL Α.Ε. Εγκατάσταση Μνάδας Χημειθεραπειών 2004: Ένταξη στν εξπλισμό τυ νσκμείυ μηχανημάτων υψηλής τεχνλγίας, όπως τυ Gamma Knife (θεραπεία βλαβών τυ εγκεφάλυ) και τυ PET - CT (σύστημα Τμγραφίας Εκπμπής Πζιτρνίων για τη διάγνωση νεπλασματικών νόσων αλλά και εκφυλιστικών παθήσεων τυ εγκεφάλυ) 2005: Πιστπίηση τυ τμήματς Αξνικύ Μαγνητικύ Τμγράφυ & Οστεπόρωσης πιστπιείται κατά ISO 9001: : Εξαγρά τυ 49% τυ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. από τη MARFIN CAPITAL S.A. Εξαγρά τυ 24,83% τυ μετχικύ κεφαλαίυ τυ ΜΗΤΕΡΑ από τ ΥΓΕΙΑ Πιστπίηση τυ τμήματς PET/CT κατά ISO 9001: Επέκταση τυ ΥΓΕΙΑ στην Αλβανία μέσω επένδυσης συνλικύ κόστυς 30 εκατμμυρίων ευρώ. 33

34 o 2007: Ίδρυση της Y-PHARMA Α.Ε (εταιρείας εμπρίας φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως). Εξαγρά τυ νσκμείυ «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στην Κύπρ Πιστπίηση των κεντρικών εργαστηρίων κατά ISO 9001: : Εξαγρά των ιδιωτικών νσκμείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφ και «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» στη Λεμεσσό καθώς και τυ 50% τυ μετχικύ κεφαλαίυ τυ Ομίλυ Νσκμείων SAFAK της Τυρκίας. Ίδρυση της εταιρίας «STEM HEALTH UNIREA S.A.» στη Ρυμανία, Δημιυργία Παιδκαρδιχειρυργικής και Παιδκαρδιλγικής Κλινικής στ ΜΗΤΕΡΑ. Ανανέωση εξπλισμύ ιατρικών μηχανημάτων και πληρφριακύ συστήματς : Εξαγρά της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ» : Διαπίστευση τυ νσκμείυ κατά JCI (Joint Commission International) Πρμήθεια μηχανήματς Leksell Gamma KnifePerfexion o Έναρξη λειτυργία τυ Hygeia Hospital Tirana : Εγκαίνια Υβριδικής Χειρυργικής αίθυσας τελευταίας γενιάς : Ανάδειξη τυ ΥΓΕΙΑ ως καλύτερυ εργδότη της χρνιάς, (Ι βραβεί στην κατηγρία Employer of the Year στ διαγωνισμό European Business Awards 2012/2013) ( Εξπλισμός - Δυναμικό To ΥΓΕΙΑ, μεταξύ άλλων, διαθέτει σύγχρν κέντρ Ακτινθεραπευτικής και Ογκλγίας με γραμμικύς επιταχυντές ELEKTA Axesse, Synergy, Platform, πρότυπη Μνάδα Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης φρντίδας (ΜΕΘ- ΜΑΦ), σύγχρνη Μνάδα Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων (μυελύ στών), Μνάδα Χειρυργείων Μιας Ημέρας (One Day Surgery), Τμήμα Επεμβατικής Νευρακτινλγίας, Εμβλισμών και Ανευρυσμάτων Εγκεφάλυ, σύστημα Ρμπτικής Χειρυργικής Da Vinci για αναίμακτες επεμβάσεις, σύστημα Νευρπλήγησης Stealth Station ηλεκτρνικά συνδεδεμέν με τ χειρυργικό μικρσκόπι PENTERO για αφαίρεση όγκυ στν εγκέφαλ καθώς και Μνάδα Ημερήσιας Θεραπείας (Μ.Η.Θ.) 34

35 Εκτείνεται σε 17 ρόφυς, στυς πίυς υφίστανται 18 χειρυργικές αίθυσες, 34 κλίνες Μνάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και Μνάδα Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων (2 κλίνες). Τ Νσκμεί διαθέτει 15 τρίκλινα δωμάτια, 54 δίκλινα, 75 μνόκλινα, 18 μικρές συίτες, 6 μεγάλες συίτες. Απασχλεί δε άτμα (έμμισθ πρσωπικό) καθώς και 750 συνεργάτες ιατρύς, 49 διαφρετικών ειδικτήτων. Κύκλς εργασιών Έτς Επεμβάσεις μιας ημέρας και Κεντρικά Χειρυργεία Πίνακας 2: Χρνική εξέλιξη των χειρυργικών επεμβάσεων πυ έλαβαν χώρα στ Νσκμεί Υγεία ( 35

36 Έτς Εισαγωγές Ασθενών Πίνακας 3: Χρνική εξέλιξη εισαγωγών ασϋενών πυ έλαβαν χώρα στ Νσκμεί Υγεία ( Ο όμιλς ΙΑΣΩ Ιστρικό της επιχείρησης : Έναρξη λειτυργίας Μαιευτηρίυ ΙΑΣΩ : Τ ΙΑΣΩ απκτά τν έλεγχ τυ μαιευτηρίυ «ΗΡΑ» : Εισαγωγή τυ ΙΑΣΩ Α.Ε στην Κύρια Αγρά τυ Χρηματιστηρίυ Αθηνών : Ίδρυση «ΙΑΣΩ Ντίων Πραστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» : Ίδρυση «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES Α.Ε. 36

37 2003: Εγκαίνια της Κλινικής ΙΑΣΩ General. 2004: Υπγραφή σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδς για τη δημιυργία ειδικής πιστωτικής κάρτας ΙΑΣΩ. 2005: Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES Α.Ε.», μετνμάζεται σε «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.». 2006: Πιστπίηση κεντρικών εργαστηρίων τυ ΙΑΣΩ με τα πρότυπ ISO 9001:2000 και ISO 9001: : Ανανέωση εξπλισμύ κλινικών με επένδυση ύψυς 6 εκ. ευρώ. Διαπίστευση της εταιρείας Medstem Services Α.Ε. από την ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks) 2008: Έναρξη λειτυργίας ΙΑΣΩ Παίδων. 2009: Ανανέωση εξπλισμύ μέσω επενδύσεων ύψυς 9,82 εκατ. ευρώ. 2010: Έναρξη λειτυργίας «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναμικότητας 213 κλινών. 2011: Σύσταση της εταιρείας συμμετχών «HOCO Α.Ε.», όπυ η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συμμετέχει με πσστό 59,6%, Ένταξη τυ κέντρυ Απθεραπείας και Απκατάστασης «Φιλκτήτης Α.Ε» στν όμιλ ΙΑΣΩ. 2012: Πιστπίηση τυ συνόλυ των κλινικών τυ μίλυ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, «Φιλκτήτης») κατά ISO 9001:2008 από την TUV Hellas. 37

38 Σύσταση μίλυ Η σύσταση τυ μίλυ ΙΑΣΩ φαίνεται στ παρακάτω διάγραμμα ΙΑ Σ Ω G E N E R A L Α.Ε. (97,07*54) MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (99,97% ) ΙΑ Σ Ω Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ Α.Ε. (7 5,8 7 % ) Γλ ψ> Τ [ i i L V 2 A 2 a. e. j \ ΙΑ Σ Ω Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ Υ Γ Ε ΙΑ Σ Α.Ε. (99,97% ) ΙΑ Σ Ω Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ Α.Ε. (100% ) ΙΑ Σ Ω Ν Ο Τ ΙΩ Ν Π Ρ Ο Α Σ Τ ΙΩ Ν Α.Ε. (100%) Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Λ Υ Δ Υ Ν Α Μ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α.Ε. (99,97% ) HO CO (65,18% ) Φ ΙΛ Ο Κ Τ Η Τ Η Σ (87,03% ) Φ ΙΛ Ο Κ Τ Η Τ Η Σ SERVICES (100%) Διάγραμμα 7: Σύσταση τυ μίλυ ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, 2013) Κύκλς εργασιών Κύκλς Εργασιώ ν ΙΑΣΩ MEDSTEM SERVICES 3% % Μ 1 ^ \ r ΙΑΣΩ GEN ERAL 34% I I ΙΑ ΣΩ 54% à ΙΑ ΣΩ ΙΑ ΣΩ GENERAL MEDSTEM SERVICES ΙΑΣΩ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Διάγραμμα 8: Κύκλς εργασιών μίλυ ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, 2013) 38

39 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) S %Δ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,2% EBITDA ,2% EBIT ,2% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ Φ ΟΡΩΝ ,7% ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ Α Π Ο Φ Ο ΡΟ ΥΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 19,82% 16,19% 364 bps EBIT 10,55% 6,70% 385 bps ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ Φ Ο ΡΩΝ 4,47% 0,99% 348 bps ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΑ Α Π Ο Φ Ο ΡΟΥΣ -27,75% -2,05% Πίνακας 4: Κατάσταση απτελεσμάτων μίλυ ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, 2013) Ο όμιλς Ιατρικύ Αθηνών Ιστρικό της επιχείρησης : Ίδρυση της πρώτης κλινικής «Ιατρικό Κέντρ Αθηνών» και της κλινικής «Παιδιατρικό Κέντρ Αθηνών» στ Μαρύσι :Ίδρυση κλινικής «Ιατρικό Παλαιύ Φαλήρυ». Εισαγωγή Ομίλυ Ιατρικύ Αθηνών στ Χρηματιστήρι Αθηνών : Έναρξη λειτυργίας κλινικής «Ιατρικό Ψυχικύ» (με την εξαγρά τυ πρώην «Απλλώνιυ Θεραπευτηρίυ»). Ίδρυση τυ ΜΕϋδΑΝΑ, θυγατρική εταιρία τυ Ομίλυ στη Ρυμανία : Ίδρυση τυ «Ιατρικύ Διαβαλκανικύ Θεσσαλνίκης» : Ίδρυση κλινικής «Ιατρικό Δάφνης», ενός εξειδικευμένυ νεφρλγικύ κέντρυ. Λειτυργία νέυ κτιρίυ στ Ιατρικό Κέντρ Αθηνών τυ Αμαρυσίυ, Ανέγερση νέας πτέρυγας στ Ιατρικό Π. Φαλήρυ. 39

40 Δημιυργία νέας Μνάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων :Ίδρυση κλινικής «Ιατρικό Περιστεριύ». Συμμετχή τυ Asklepios Kliniken GmbH στ μετχικό κεφάλαι τυ Ομίλυ : Λειτυργία τρίτυ διαγνωστικύ κέντρυ τυ μίλυ MEDSANA : Έναρξη λειτυργίας της Μαιευτικής Γυναικλγικής Κλινικής ΓΑΙΑ : Συνεργασία Μαιευτικής - Γυναικλγικής Κλινικής ΓΑΙΑ με τ Fetal Medicine Foundation (FMF) τυ Λνδίνυ : Συνεργασία Ομίλυ Ιατρικύ Αθηνών με τ πανεπιστημιακό νσκμεί της Ιατρικής Σχλής τυ Harvard, Massachusetts General Hospital (M.G.H). Σύσταση Ομίλυ Ονμασία εταιρείας Χώρα έδρας Δραστηριότητα % συμμετχής για τ έτς 2012 Εμπρία Ιατρικύ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ Εξπλισμύ & 100,00% Υγεινμικύ Υλικύ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρ 51,00% ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ ΕΛΛΑΔΑ Διαγνωστικό Κέντρ 50,50% ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ Παρχή Υπηρεσιών Φυσιθεραπείας & Απκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων 33,00% HOSPITAL AFFILIATES ΕΛΛΑΔΑ Οργάνωση & Διίκηση 68,89% 40

41 INTERNATIONAL Νσηλευτικών Μνάδων MEDSANA BMC ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρ 100,00% BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) ΡΟΥΜΑΝΙΑ Διαγνωστικό Κέντρ 78,90% EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Ίδρυση & Λειτυργία Νσηλευτικών Μνάδων 100,00% Ίδρυση, Οργάνωση & ORTELIA HOLDINGS ΚΥΠΡΟΣ Λειτυργία 99,99% Νσηλευτικών Μνάδων ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαιευτική και γυναικλγική κλινική 100,00% ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDICAFE Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ Καφεζαχαρπλαστείκυλικεί 55,00% Εμπρία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρνικής INTEROPTICS Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ πληρφόρησης & 27,33% συστημάτων πληρφρικής Πίνακας 5: Σύσταση μίλυ Ιατρικό Αϋηνών ( 41

42 Εξπλισμός - Δυναμικό Στην Ελλάδα Όμιλς διαθέτει και λειτυργεί 7 υπερσύγχρνες νσηλευτικές μνάδες με συνλικά νσηλευτικές κλίνες, ένα δίκτυ από έγκριτυς ιατρύς και εργαζόμενυς πλήρυς απασχόλησης. Αναλυτικότερα τ άμεσα και έμμεσα απασχλύμεν πρσωπικό στν όμιλ καταγράφεται στν ακόλυθ πίνακα. Πίνακας Πρσωπικύ 2012 Νσηλευτικό Ιατρικό (έμμισθ) 537 Παραιατρικό 171 Διικητικό 495 Τεχνικό - Βηθητικό 321 Σύνλ Πίνακας 6: Πρσωπικό μίλυ Ιατρικό Αϋηνών ( Κύκλς εργασιών Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες λγιστικές καταστάσεις, κύκλς εργασιών τυ Ομίλυ μειώθηκε τ 2013 κατά 23,4% στα 133,2 εκ. ευρώ από 173,8 εκ. ευρώ τ αντίστιχ εννεάμην πέρυσι, ενώ κύκλς εργασιών της εισηγμένης εμφανίστηκε μειωμένς κατά 23,8% στα 129,7 εκ. ευρώ από 170 εκ. ευρώ τ αντίστιχ διάστημα πέρυσι. Αντίστιχα, τα μεικτά κέρδη, εμφανίζνται μειωμένα κατά 36,74% στα 27,8 εκ. ευρώ έναντι 43,9 εκ. ευρώ στν Όμιλ και κατά 41,1% στην εισηγμένη, στα 25,7 εκ. ευρώ από 43,6 εκ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA διαμρφώθηκαν στα 13,4 εκ. ευρώ από 30,9 εκ. ευρώ τ 9μην τυ 2012, μειωμένα κατά 56,59% στν Όμιλ, και στην εισηγμένη, μειωμένα κατά 60,56%, έπεσαν στα 12,7 εκ. ευρώ από 32,3 εκ. ευρώ τ 9μην τυ

43 Ο Όμιλς Ιατρικύ Αθηνών, εμφάνισε στ 9μην τυ 2013 ζημιές πρ φόρων ευρώ από κέρδη 14,2 εκ. ευρώ, ενώ η μητρική εταιρία ζημιές ευρώ, από κέρδη πρ φόρων 17,1 εκ. ευρώ τ αντίστιχ διάστημα πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρυς φθάνυν στ ίδι διάστημα τα 5,6 εκ. ευρώ για τν Όμιλ από κέρδη 9,1 εκ. ευρώ και για την εισηγμένη επίσης τα 5,6 εκ.ευρώ, από κέρδη 11,9 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τη συνδευτική έκθεση, η εταιρεία στα πλαίσια της νέας σύμβασης μλγιακύ δανείυ, για την παρχή εγγυήσεων πρς τις δανείστριες τράπεζες εκχώρησε απαιτήσεις ύφυς 51,05 εκ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίυ 2013 ( 4.2 Ανάλυση μέσω Αριθμδεικτών Στη συνέχεια παρατίθενται ι πίνακες υπλγισμύ των εξεταζόμενων αριθμδεικτών (Ετήσιες Οικνμικές Εκθέσεις ετών Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., Όμιλς ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ) και τα διαγράμματα χρνικής μεταβλής των αντίστιχων αριθμδεικτών (Ετήσιες Οικνμικές Εκθέσεις ετών Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., Όμιλς ΥΓΕΙΑ, ΙΑΣΩ; Τσίτυ 2011) έτσι ώστε να πρκόψυν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαχρνική κατάσταση των πρς μελέτη επιχειρήσεων, ειδικότερα με σημεί αναφράς την χρνική περίδ της ικνμικής κρίσης και των φαινμένων πυ ακλύθησαν την εκδήλωσή της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ι πίνακες είναι εκφρασμένι σε χιλιάδες ευρώ, ενώ για λόγυς ευκλίας των υπλγισμών, από τα αναγραφόμενα πσά στυς ισλγισμύς δεν ελήφθησαν τα τελευταία τρία ψηφία (αφύ έτσι δεν αλλιώνεται σημαντικά η εκάσττε τιμή τυ δείκτη). 43

44 4.2.1 Έμμεση Ρευστότητα των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κυκλφρύν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 1,48 0,72 0,73 1,25 0,53 Πίνακας 7: Υπλγισμός δείκτη έμμεσης ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΤΡΙΚΟ) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Έμμεση Ρευστότητα Ιατρικό 0, Διάγραμμα 9: Χρνική μεταβλή δείκτη έμμεσης ρευστότητας (ΙΑΤΡΙΚΟ) Από τ διάγραμμα μπρεί να παρατηρηθεί πως η εκδήλωση της κρίσης «παρέσυρε» την έμμεση ρευστότητα της επιχείρησης σε μια αντίστιχη καθδική πρεία, με εμφανές σημεί ανάκαμψης τ έτς 2012, με την τιμή μάλιστα να κυμαίνεται στα φυσιλγικά επίπεδα τυ δείκτη (εύρς 1-2), γεγνός πυ μεταφράζεται στην ύπαρξη ανάλγης ικανότητας τπ^ επιχείρησης για ικανπίηση των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων. 44

45 Κυκλφρύν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,60 0,64 0,70 1,92 1,54 Πίνακας 8: Υπλγισμός δείκτη έμμεσης ρευστότητας (Υγεία) 2.5 Έμμεση Ρευστότητα Υγεία , Διάγραμμα 10: Χρνική μεταβλή δείκτη έμμεσης ρευστότητας (Υγεία) Η συγκεκριμένη επιχείρηση παρυσιάζει σταθερή πρεία της έμμεσης ρευστότητας, με εμφανή ανδική πρεία τ έτς 2012, «αγγίζντας» μάλιστα τα επίπεδα της μέγιστης τιμής (με τ κυκλφρύν ενεργητικό να είναι σχεδόν διπλάσι των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων). 45

46 Κυκλφρύν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,90 0,94 0,50 1,16 1,15 Πίνακας 9: Υπλγισμός δείκτη έμμεσης ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΣΩ) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Έμμεση Ρευστότητα ΙΑΣΩ Διάγραμμα 11: Χρνική μεταβλή δείκτη έμμεσης ρευστότητας (Υγεία) Στην περίπτωση τυ ΙΑΣΩ μπρεί να παρατηρηθεί μια σταθερά ανδική πρεία τυ δείκτη, η πία όμως δε μεταφράζεται αυτόματα και σε ικανπιητική κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων της επιχείρησης, η πία λαμβάνει χώρα τα έτη Η απότμη πτώση τυ δείκτη τ έτς 2011 μπρεί να συνδεθεί με τη σύσταση της εταιρείας συμμετχών «HOCO Α.Ε.» και τη δέσμευση πόρων τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ. 46

47 4.2.2 Ταμειακή Ρευστότητα των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,12 0,06 0,04 0,35 0,06 Πίνακας 10: Υπλγισμός δείκτη ταμειακής ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΤΡΙΚΟ) 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 Ταμειακή Ρευστότητα Ιατρικό 0,1 0, ,06 Διάγραμμα 12: Χρνική μεταβλή δείκτη ταμειακής ρευστότητας (ΙΑΤΡΙΚΟ) Μπρεί να παρατηρηθεί πως η τιμή τυ δείκτη είναι πλύ χαμηλή, απόρρια τυ γεγνότς ότι τα επίπεδα διαθεσίμων είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με τα επίπεδα των υπχρεώσεων. Επίσης παρατηρείται σταθερότητα σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα εκτός τυ 2012, η πία μπρεί να ερμηνευθεί εξαιτίας της αύξησης των διαθεσίμων και της ταυτόχρνης μείωσης των υπχρεώσεων της επιχείρησης. 47

48 Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,16 0,14 0,22 0,38 0,38 Πίνακας 11: Υπλγισμός δείκτη ταμειακής ρευστότητας για τα έτη (ΥΓΕΙΑ) 0,6 Ταμειακή Ρευστότητα Υγεία Διάγραμμα 13: Χρνική μεταβλή δείκτη ταμειακής ρευστότητας (Υγεία) Τ ενδιαφέρν σημεί της μεταβλής τυ συγκεκριμένυ δείκτη για την περίπτωση τυ Υγεία είναι η απότμη αύξησή τυ τ 2008, απόρρια πρφανώς της πρσπάθειας άμεσης ανταπόκρισης της επιχείρησης στην ικνμική κρίση (αρχή εκδήλωσής της τ συγκεκριμέν έτς), ενώ η κατάσταση δείχνει να σταθερπιείται τα έτη

49 Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,18 0,16 0,08 0,14 0,36 Πίνακας 12: Υπλγισμός δείκτη ταμειακής ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΣΩ) 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 Ταμειακή Ρευστότητα ΙΑΣΩ 0, Διάγραμμα 14: Χρνική μεταβλή δείκτη ταμειακής ρευστότητας (ΙΑΣΩ) Τ βασικό χαρακτηριστικό της μεταβλής τυ δείκτη για τ ΙΑΣΩ είναι η διακύμανσή τυ, γεγνός πυ μπρεί να μεταφραστεί στην ύπαρξη «επχικών» αντικειμένων στν κύκλ εργασιών, υπηρεσιών δηλαδή πυ παρυσιάζυν έξαρση με εναλλακτική διαδχή ανά έτς. 49

50 4.2.3 Άμεση Ρευστότητα των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κυκλφρύν Ενεργητικό Μέσς Όρς Απθεμάτων Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 1,44 0,71 0,71 1,22 0,52 Πίνακας 13: Υπλγισμός δείκτη άμεσης ρευστότητας για τα έτη (Ιατρικό) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Άμεση Ρευστότητα Ιατρικό 0, Διάγραμμα 15: Χρνική μεταβλή δείκτη άμεσης ρευστότητας (ΙΑΤΡΙΚΟ) Αρχικά μπρεί να επισημανθεί η γενικότερα υψηλή τιμή τυ δείκτη, επιδεικνύντας έτσι την ευρύτερα αυξημένη πιστληπτική ικανότητα της επιχείρησης, η πία τέθηκε υπό αμφισβήτηση την περίδ της κρίσης, με σημάδια ανάκαμψης τ έτς 2012 αλλά νέα πτώση τ 2013, επιδεικνύντας ότι η επιχείρηση δεν έχει ακόμα πλήρως ανακάμψει, χωρίς αυτό να σημαίνει πρβλήματα πιστληπτικής ικανότητας. 50

51 Κυκλφρύν Ενεργητικό Μέσς Όρς Απθεμάτων Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,59 0,62 0,69 1,89 1,51 Πίνακας 14: Υπλγισμός δείκτη άμεσης ρευστότητας για τα έτη (Υγεία) Άμεση Ρευστότητα Υγεία 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Διάγραμμα 16: Χρνική μεταβλή δείκτη άμεσης ρευστότητας (ΥΓΕΙΑ) Τ διάγραμμα καταδεικνύει σταθερότητα όσν αφρά στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταπκρίνεται στις τρέχυσες υπχρεώσεις της, με αυτήν όμως την ικανότητα να είναι περιρισμένη (χαμηλή τιμή τυ δείκτη). Η κατάσταση βελτιώνεται κατά πλύ τα έτη 2012 και 2013, με τη βελτίωση αυτή να φείλεται στην αντίστιχη μείωση των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων (σύμφωνα με τις τιμές τυ παραπάνω πίνακα). 51

52 Κυκλφρύν Ενεργητικό Μέσς Όρς Απθεμάτων Βραχυπρόθεσμες Υπχρεώσεις Τιμή Δείκτη 0,83 0,94 0,50 1,16 1,15 Πίνακας 15: Υπλγισμός δείκτη άμεσης ρευστότητας για τα έτη (ΙΑΣΩ) 1,4 Άμεση Ρευστότητα ΙΑΣΩ 0, Διάγραμμα 17: Χρνική μεταβλή δείκτη άμεσης ρευστότητας (ΙΑΣΩ) Ο συνκεκριμένς δείκτης καταδεικνύει εξαρχής ένα ζήτημα στην πιστληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Εντύτις, η συνεχής ανδική πρεία τυ δείκτη μαρτυρά συνεχή βελτίωση στ συγκεκριμέν θέμα (με την ανδική αυτή πρεία να συνεχίζεται ακόμα και την περίδ εκδήλωσης της κρίσης). 52

53 4.2.4 Κόστς Πωληθέντων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κόστς Πωληθέντων Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Τιμή Δείκτη 0,84 0,87 0,81 0,72 1,01 Πίνακας 16: Υπλγισμός δείκτη κόστυς πωληϋέντων για τα έτη (Ιατρικό) 1,4 Κόστς Πωληθέντων Ιατρικό 0,6 0,4 0, Διάγραμμα 18: Χρνική μεταβλή δείκτη κόστυς πωληθέντων (Ιατρικό) Ααμβάνντας υπόψη τ γεγνός ότι η επιθυμητή τιμή τυ δείκτη είναι κάτω της μνάδας, μπρεί να παρατηρηθεί πως η απδτικότητα τυ τμήματς πωλήσεων δεν κινείται σε απλύτως ικανπιητικά επίπεδα. Εντύτις, την περίδ της κρίσης η απδτικότητα αυτή αυξάνεται, γεγνός πυ μπρεί να μεταφραστεί ως απτέλεσμα της πρσπάθειας της εταιρείας να «περιχαρακωθεί» εν όψειτης κρίσης. 53

54 Κόστς Πωληθέντων Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Τιμή Δείκτη 0,82 0,87 0,86 0,88 0,97 Πίνακας 17: Υπλγισμός δείκτη κόστυς π,ωληϋέντων για τα έτη (Υγεία) 1,2 Κόστς Πωληθέντων Υγεία ι 0,8 0,98 «9-0,07 0,&ΰ " * ^ 0,88 0,97 0,6 0,4 0, Διάγραμμα 19: Χρνική μεταβλή δείκτη κόστυς πωληθέντων (Υγεία) Η πρεία τυ δείκτη καταδεικνύει την απδτική λειτυργία τυ τμήματς πωλήσεων της εταιρείας, με την τιμή τυ να διατηρείται σταθερά κάτω από τη μνάδα. 54

55 Κόστς Πωληθέντων Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Τιμή Δείκτη 0,79 0,87 0,90 0,77 0,84 Πίνακας 18: Υπλγισμός δείκτη κόστυς πωληϋέντων για τα έτη (ΙΑΣΩ) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Κόστς Πωληθέντων ΙΑΣΩ 0, Διάγραμμα 20: Χρνική μεταβλή δείκτη κόστυς πωληϋέντων (ΙΑΣΩ) Σύμφωνα με τ παραπάνω διάγραμμα, ενώ αρχικά η λειτυργία τυ τμήματς πωλήσεων (όχι μόν από πλευράς ύψυς πωλήσεων αλλά και από πλευράς τιμών στις πίες πραγματπιύνται ι πωλήσεις) δεν ήταν ικανπιητική, από τ 2007 δείκτης διατηρείται κάτω από τη μνάδα με μικρές διακυμάνσεις. 55

56 4.2.5 Χρόνς Παραμνής Απθεμάτων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κόστς Πωληθέντων Μέσς Όρς Απθεμάτων Τιμή Δείκτη 8,87 8,38 11,82 11,43 11,80 Πίνακας 19: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (Ιατρικό) Διάγραμμα 21: Χρνική μεταβλή δείκτη παραμνής απθεμάτων (Ιατρικό) Παρατηρώντας την ταχύτητα κυκλφρίας των απθεμάτων για τη συγκεκριμένη εταιρεία, μπρεί να δηγηθεί κανείς στ συμπέρασμα πως αυτή διατηρείται σταθερή, καταδεικνύντας αντίστιχη σταθερότητα στη διαδικασία πωλήσεων 56

57 Κόστς Πωληθέντων Μέσς Όρς Απθεμάτων Τιμή Δείκτη 6,00 7,79 5,22 5,36 5,67 Πίνακας 20: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (Υγεία) Παραμνή Απθεμάτων Υγεία Διάγραμμα 22: Χρνική μεταβλή δείκτη παραμνής απθεμάτων (Υγεία) Τ συγκεκριμέν διάγραμμα έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τ αντίστιχ πρηγύμεν (τυ δείκτη κόστυς πωληθέντων) σχετικά με την απδτική λειτυργία τυ τμήματς πωλήσεων της εταιρείας, αφύ χρόνς παραμνής των απθεμάτων συνεχώς μειώνεται. 57

58 Κόστς Πωληθέντων Μέσς Όρς Απθεμάτων Τιμή Δείκτη 24,21 21,71 20,50 7,90 8,74 Πίνακας 21: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (ΙΑΣΩ) 30 Παραμνή Απθεμάτων ΙΑΣΩ : Διάγραμμα 23: Χρνική μεταβλή δείκτη παραμνής απθεμάτων (ΙΑΣΩ) Αντίστιχη διακύμανση με τυς πρηγύμενυς δείκτες παρυσιάζει και συγκεκριμένς, Ειδικότερα όσν αφρά στην περίδ χρόνς παραμνής των απθεμάτων σχεδόν διπλασιάστηκε, γεγνός πυ μπρεί να ερμηνευθεί ως δυσλειτυργία τυ τμήματς πωλήσεων της εταιρείας. 58

59 4.2.6 Ανακύκλωση Ιδίων Κεφαλαίων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Καθαρές Πωλήσεις Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Τιμή Δείκτη 1,56 1,27 1,28 1,52 1,38 Πίνακας 22: Υπλγισμός δείκτη ανακύκλωσης ίδιων κεφαλαίων για τα έτη (Ιατρικό) 3 Ανακύκλωση Ιδίων Κεφαλαίων Ιατρικό 0, Διάγραμμα 24: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων (Ιατρικό) Ο συγκεκριμένς δείκτης για τ Ιατρικό παρυσιάζει σταθερή πρεία, σε όχι υψηλή τιμή, γεγνός πυ μεταφράζεται σε ισρρπία πωλήσεων και ιδίων κεφαλαίων αλλά και σε ύπαρξη τυ αναμενόμενυ κινδύνυ για τυς πιστωτές. Εξαίρεση απτελεί τ έτς 2005, χωρίς όμως η συγκεκριμένη κατάσταση να είχε συνέχεια. 59

60 Καθαρές Πωλήσεις Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Τιμή Δείκτη 0,36 0,44 0,38 0,60 0,57 Πίνακας 23: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απϋεμάτων για τα έτη (Υγεία) 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 Ανακύκλωση Ιδίων Κεφαλαίων Υγεία 0, Διάγραμμα 25: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ίδιων κεφαλαίων (Υγεία) Η πτώση τυ δείκτη από τ έτς 2006 και μετά «μαρτυρά» πως για την πραγματπίηση των ίδιων πωλήσεων απαιτήθηκε η χρήση αυξημένων ιδίων κεφαλαίων. Η αναλγία πωλήσεων και ιδίων κεφαλαίων διατηρήθηκε σταθερή σε όλη την περίδ , με μικρές διακυμάνσεις. 60

61 Καθαρές Πωλήσεις Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Τιμή Δείκτη 0,27 0,19 0,16 0,40 0,35 Πίνακας 24: Υπλγισμός δείκτη χρόνυ παραμνής απθεμάτων για τα έτη (ΙΑΣΩ) Ανακύκλωση Ιδίων Κεφαλαίων ΙΑΣΩ Διάγραμμα 26: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων (ΙΑΣΩ) Η πρεία τυ συγκεκριμένυ δείκτη και ι υψηλές τυς τιμές την περίδ μεταφράζεται σε αύξηση των πωλήσεων με λιγότερα ιδία κεφάλαια, με ταυτόχρνη όμως αύξηση τυ κινδύνυ για τυς πιστωτές. Εντύτις, η εκδήλωση της κρίσης αφενός μείωσε τις πωλήσεις και αφετέρυ αύξησε τα ιδία κεφάλαια πρκειμένυ να ανταπκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της κρίσης. 61

62 4.2.7 Ταχύτητα Κυκλφρίας Πρμηθευτών των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κόστς Πωληθέντων Ύφς Πρμηθευτών Τιμή Δείκτη 129,57 158,96 169,77 222,99 220,58 Πίνακας 25: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας πρμηθευτών για τα έτη (Ιατρικό) Διάγραμμα 27: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας πρμηθευτών (Ιατρικό) Η ταχύτητα εξόφλησης των πρμηθευτών απτελεί μια σημαντική παράμετρ σχετικά με τη λειτυργία μιας επιχείρησης ή τυλάχιστν με την κατεύθυνση λειτυργίας της. Στην περίπτωση τυ Ιατρικύ, μπρεί να παρατηρηθεί πως η συγκεκριμένη παράμετρς παρυσιάζει διακυμάνσεις, με αυξητική μάλιστα τάση, γεγνός πυ μπρεί να συσχετιστεί με 62

63 την αυξημένη ανχή της αγράς σε διαδικασίες εξόφλησης και την ευρύτερη μειωμένη ρευστότητα Κόστς Πωληθέντων Υψς Πρμηθευτών Τιμή Δείκτη 69,82 87,77 92,49 122,37 118,31 Πίνακας 26: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας πρμηθευτών για τα έτη (Υγεία) Κυκλφρία Πρμηθευτών Υγεία Διάγραμμα 28: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας πρμηθευτών (Υγεία) Αυτή η αύξηση των ημερών εξόφλησης των πρμηθευτών από την αρχή εκδήλωσης της κρίσης μέχρι σήμερα, παρατηρείται και στην περίπτωση τυ Υγεία, σε χαμηλότερα βέβαια επίπεδα σε σχέση με τ Ιατρικό. 63

64 Κόστς Πωληθέντων Ύψς Πρμηθευτών Τιμή Δείκτη 212,23 237,65 195,61 114,68 123,38 Πίνακας 27: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας πρμηθευτών για τα έτη (ΙΑΣΩ) 250 Κυκλφρία Πρμηθευτών ΙΑΣΩ Διάγραμμα 29: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας πρμηθευτών (ΙΑΣΩ) Ενδιαφέρν παρυσιάζει η διακύμανση τυ δείκτη στην περίπτωση τυ ΙΑΣΩ, με την απότμη αύξηση τυ δείκτη αμέσως μετά την κρίση (2009) να είναι αναμενόμενη. Εντύτις, από τ 2010 είναι σαφής η πρόθεση της εταιρείας για ταχύτερη εξόφληση των πρμηθευτών της, με την αντίστιχη μείωση τυ δείκτη όπως φαίνεται στ διάγραμμα. 64

65 4.2.8 Ταχύτητα Κυκλφρίας Απαιτήσεων των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Κόστς Πωληθέντων Απαιτήσεις Τιμή Δείκτη 1,48 1,19 1,04 1,04 1,28 Πίνακας 28: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας απαιτήσεων για τα έτη (Ιατρικό) 3 Κυκλφρία Απαιτήσεων Ιατρικό 0, Διάγραμμα 30: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας απαιτήσεων (Ιατρικό) Όσν αφρά στ ύφς τυ δείκτη, η είσπραξη των απαιτήσεων δεν κυμαίνεται σε ικανπιητικά επίπεδα. Ακλυθεί μάλιστα πτωτική τάση, με απτέλεσμα να παρυσιάζεται αυξημένη πιθανότητα ζημιών λόγω επισφαλών πελατών αλλά και να εκδηλώνεται «χαλαρή» πιστωτική πλιτική της επιχείρησης, μια πλιτική πυ μπρεί να μην είναι κατ' ανάγκη απτέλεσμα απφάσεων αλλά απτέλεσμα αναγκαίων πρσαρμγών στις συνθήκες της αγράς. 65

66 Κόστς Πωληθέντων Απαιτήσεις Τιμή Δείκτη 2,01 1,49 2,11 1,51 2,24 Πίνακας 29: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας απαιτήσεων για τα έτη (Υγεία) Κυκλφρία Απαιτήσεων Υγεία ι 0, Διάγραμμα 31: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας απαιτήσεων (Υγεία) Ο συγκεκριμένς δείκτης για τ Υγεία παρυσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, μαρτυρώντας έτσι αλλαγές στην πλιτική της εταιρείας σχετικά με τν τμέα των απαιτήσεων. Παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα, ειδικά αν συγκριθεί με τα αντίστιχα επίπεδα τυ Ιατρικύ. Η επίπτωση της ικνμικής κρίσης στν τμέα των απαιτήσεων είναι εμφανής εξαιτίας της παρατηρύμενης πτώσης. 66

67 Κόστς Πωληθέντων Απαιτήσεις Τιμή Δείκτη 2,97 2,11 3,67 13,94 7,63 Πίνακας 30: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας κυκλφρίας απαιτήσεων για τα έτη (ΙΑΣΩ) Διάγραμμα 32: Χρνική μεταβλή δείκτη κυκλφρίας απαιτήσεων (ΙΑΣΩ) Η είσπραξη των απαιτήσεων για τη συγκεκριμένη εταιρεία κινείται σε ικανπιητικά επίπεδα, με σημαντική την αύξηση τυ σημειώνεται την περίδ , μια εξέλιξη πυ αντανακλά την πρσπάθεια της εταιρείας να ανταπεξέλθει στα δεδμένα της κρίσης, ελαχιστπιώντας την πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς πελάτες και εκφράζντας την αυστηρότερη πιστωτική της πλιτική. 67

68 4.2.9 Ανακύκλωση Ενεργητικύ των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Ενεργητικό Τιμή Δείκτη 0,55 0,44 0,42 0,43 0,33 Πίνακας 31: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας ανακύκλωσης ενεργητικύ για τα έτη (Ιατρικό) Ανακύκλωση Ενεργητικύ Ιατρικό Διάγραμμα 33: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ενεργητικύ (Ιατρικό) Ο δείκτης παρυσιάζει μια σχετική σταθερότητα, παραμένντας όμως σε χαμηλά επίπεδα, μαρτυρώντας μια αντίστιχη σταθερή πλιτική όσν αφρά στην εκμετάλλευση των περιυσιακών στιχείων της εταιρείας για την πραγματπίηση πωλήσεων. 68

69 Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Ενεργητικό Τιμή Δείκτη 0,25 0,27 0,27 0,34 0,33 Πίνακας 32: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας ανακύκλωσης ενεργητικύ για τα έτη (Υγεία) ι 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ανακύκλωση Ενεργητικύ Υγεία Διάγραμμα 34: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ενεργητικύ (Υγεία) Στη συγκεκριμένη μεταβλή τυ δείκτη αξισημείωτη είναι η μείωση της τιμής τυ την περίδ , γεγνός πυ μπρεί να ερμηνευθεί από την υπερπένδυση κεφαλαίων σε τμείς πυ δεν συμβάλλυν με απδτικό τρόπ στην αντίστιχη τυλάχιστν αύξηση των πωλήσεων. 69

70 Σύνλ Καθαρών Πωλήσεων Ενεργητικό Τιμή Δείκτη 0,15 0,11 0,10 0,25 0,21 Πίνακας 33: Υπλγισμός δείκτη ταχύτητας ανακύκλωσης ενεργητικύ για τα έτη (ΙΑΣΩ) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Ανακύκλωση Ενεργητικύ ΙΑΣΩ Διάγραμμα 35: Χρνική μεταβλή δείκτη ανακύκλωσης ενεργητικύ (ΙΑΣΩ) Σημαντική μείωση τυ δείκτη παρατηρείται κατά την περίδ , μια εξέλιξη η πία μπρεί να συνδυαστεί με την ανανέωση τυ εξπλισμύ της εταιρείας, με σημαντικό μάλιστα ύφς επένδυσης, μια επένδυση η πία είναι αναμενόμεν να μην απδώσει τα ανάλγα σε σύντμ τυλάχιστν χρνικό διάστημα. 70

71 Αυτνμία των πρς ανάλυση επιχειρήσεων Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Παθητικό Τιμή Δείκτη 0,36 0,34 0,33 0,27 0,24 Πίνακας 34: Υπλγισμός δείκτη αυτνμίας για τα έτη (Ιατρικό) Διάγραμμα 36: Χρνική μεταβλή δείκτη αυτνμίας (Ιατρικό) Ο συγκεκριμένς δείκτης παρυσιάζει σχετική σταθερότητα ως πρς τη μεταβλή τυ, με την επιρρή της ικνμικής κρίσης να εκφράζεται με μικρή μείωση τυ δείκτη, μειώνντας έτσι την ανεξαρτησία της εταιρείας από δανειακά κεφάλαια. 71

72 Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Παθητικό Τιμή Δείκτη 0,71 0,61 0,71 0,58 0,57 Πίνακας 35: Υπλγισμός δείκτη αυτνμίας για τα έτη (Υγεία) 0,8 0,7 Αυτνμία Υγεία 0,6 0,5 0,57 0,4 0,3 0,2 0, Διάγραμμα 37: Χρνική μεταβλή δείκτη αυτνμίας (Υγεία) Ο δείκτης της Αυτνμίας για τ Υγεία παρυσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, παραμένντας όμως σε υψηλά επίπεδα, μαρτυρώντας όμως ένα γενικότερ υψηλό δυναμικό βιωσιμότητας της επιχείρησης. 72

73 Σύνλ Ιδίων Κεφαλαίων Παθητικό Τιμή Δείκτη 0,57 0,59 0,63 0,61 0,60 Πίνακας 36: Υπλγισμός δείκτη αυτνμίας για τα έτη (ΙΑΣΩ) 0,7 Αυτνμία ΙΑΣΩ 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Διάγραμμα 38: Χρνική μεταβλή δείκτη αυτνμίας (ΙΑΣΩ) Τ παραπάνω διάγραμμα παρυσιάζει ένα σημαντικό παράδξ εφόσν πρσεγγιστεί υπό τ πρίσμα της ικνμικής κρίσης. Εντύτις, μπρεί να ερμηνευθεί με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (επενδύσεις μετόχων), τα πία στη συνέχεια παρέμειναν σε ισρρπία με τ παθητικό της επιχείρησης. Η βιωσιμότητα επμένως της εταιρείας παραμένει σε ικανπιητικά επίπεδα, ανταπκρινόμενη με επιτυχία στην υφιστάμενη κρίση. 73

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013 Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Υγείας (μ.ο. ισοτιμίας US$) 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.373,38 3.232,51 2.864,20 2008 2.000,00 2009 1.500,00 2010 1.000,00 2011 500,00 - Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 026542240000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανυαρίυ έως 31 Δεκεμβρίυ 2015 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Παρουσίαση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Σύμβουλοι Εταιρίας Αθήνα, Ιούνιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΣ... 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... 5 ΟΡΑΜΑ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 7 ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ & O.T.C... 8 DOCTORS HOSPITAL...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ" Επισκόπηση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ Επισκόπηση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2006 " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t).

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t). Kεφ. ΣYΣTHMATA ME ΠOΛΛOYΣ BAΘMOYΣ EΛEYΘEPIAΣ (part, pages - Θεωρύμε ένα σύστημα με N βαθμύς ελευθερίας, τ πί θα περιγράφεται από N συντεταγμένες (t, (t,..., N (t. Oι εξισώσεις κίνησης τυ συστήματς θα έχυν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που ,. - -,,... '. ' '" ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ί. e. Ψ. 6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Η πρβλεπτική ικανότητα των Λγιστικών καταστάσεων. Διαφρές στην απδτικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Η ψυχκινητική αωή στ Δημτικό Σχλεί 1.1. Πως ρίζεται η Ψυχκινητική Αγωγή. Στη σημερινή παιδική ηλικία, όπυ τα παιδιά συλλέγυν

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2 13. Άρθρ 18 παρ. 5 14. Άρθρ 18 παρ. 7 15. Άρθρ 18 παρ. 8 16. Άρθρ 19 παρ. 4 9. Άρθρ 17 παρ. 2 Πυραγί (παραγωγικής σχλής) 189 Πυραγί (σχλής µετεκπαίδευσης) 7 Υππυραγί - Ανθυππυραγί (παραγωγικής σχλής) 864

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 1. Directories: έννιες και ρισµί 4 1.1 Directories & Directory Services 4 1.2 Η ανάγκη δηµιυργίας ενός καθλικύ Directory 5 1.3 Λειτυργίες και λύσεις µιας καθλικής Directory Service

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα