Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων"

Transcript

1

2 Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων Αθανάσιος Γρηγοριάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις γονέων με παιδιά εφηβικής ηλικίας για το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Ειδικότερα, επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων γονέων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις ψηφιακές πρακτικές των παιδιών τους και τη συνεννόηση με τα παιδιά τους για αυτές. Στην έρευνα συμμετείχαν 7 γονείς (6 γυναίκες και 1 άνδρας) μέλη μιας ομάδας επιμορφούμενων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ. Οι συμμετέχοντες είχαν παιδιά εφηβικής ηλικίας σε ένα γυμνάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης το οποίο συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την υλοποίηση δύο ομαδικών συνεντεύξεων την άνοιξη του Τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σειρά προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην προσπάθεια συνεννόησης με τους εφήβους σε θέματα χρήσης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Εισαγωγή Ο 21ος αιώνας θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως μία ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για το θεσμό της οικογένειας. Η οικογένεια καλείται να αντιπαρέλθει ποικίλες κοινωνικές αλλαγές και προκλήσεις (π.χ. αύξηση χρόνου εργασίας γονέων, μονογονεϊκές οικογένειες, νέες μορφές οικογένειας). Σε ό,τι αφορά τις οικογένειες με παιδιά στην εφηβεία, οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες μια και ο σύγχρονος έφηβος μεγαλώνει σε ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον από άποψη σχέσεων, ερεθισμάτων, κοινωνικών προσδοκιών, και τεχνολογικών δυνατοτήτων (Desforges, & Abouchaar, 2003). Διαχρονικά οι σχέσεις εφήβων γονέων περιπλέκονται από τις αναπτυξιακές ανάγκες των εφήβων και από τις προσπάθειες των γονέων, αγωνιώδεις ενίοτε, να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Η ανάγκη των εφήβων να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα, η αυξανόμενη επιρροή που έχει η ομάδα των συνομηλίκων σε αυτή την ηλικία και η σεξουαλική συνειδητοποίηση των εφήβων αποτελούσαν ανέκαθεν βασικούς λόγους για τη δημιουργία χάσματος με τους γονείς τους (Odendall, Malcolm, Savahl, September, 2006). Στους λόγους που συμβάλουν στις δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εφήβων σήμερα, προστίθεται και το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα». Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι στα παιδιά ηλικίας ετών η χρήση του διαδικτύου αποτελεί την πιο δημοφιλή δραστηριότητα αναψυχής στον ελεύθερο χρόνο τους (Liu, Fang, Deng, Zhang, 2012). Τα παιδιά εφηβικής ηλικίας περνούν περίπου 3 ώρες την ημέρα μπροστά σε μια οθόνη (Drabowicz, 2014). Σε αρκετές περιπτώσεις ο συνολικός «χρόνος οθόνης» (screen time) ενός παιδιού την ημέρα αποτελεί τουλάχιστον το 50% των δραστηριοτήτων του εκτός σχολείου. Ένας σύγχρονος έφηβος δηλαδή περνάει τον ίδιο ή και περισσότερο χρόνο με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά με τις κατ'οίκον εργασίες ή με τις παρέες του ή με την οικογένειά του συνολικά (Mumtaz, 2001).

3 Διάδρασις 2 Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Η συστηματική ενασχόληση με ψηφιακές εφαρμογές και παιχνίδια, η συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια ΜΜΟ (massive multiplayer online games) και η επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων αφενός συμβάλει στη διαρκή βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και πρακτικών τους και αφετέρου δημιουργεί νέες μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους οι οποίες δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν από τους ενήλικες προηγούμενων γενεών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των νέων τρόπων χρήσης των ΤΠΕ αλλά και των δυνατοτήτων που προσφέρουν για νέες μορφές επικοινωνίας παρουσιάζεται γλαφυρά στη μελέτη των Davie, Panting και Charlton (2004) στην οποία οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σχέσεις έξω από το γονεϊκό έλεγχο. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι γονείς περιορίζουν το χρόνο χρήσης αυτών των τεχνολογιών, τα παιδιά εξακολοθούν στο χρόνο που τους επιτρέπεται να έχουν αλληλεπιδράσεις εκτός γονεϊκής εποπτείας. Σε αναπτυξιακό και κοινωνικό επίπεδο η διαρκής «βύθιση» στον ψηφιακό κόσμο και η επαφή με τις ΤΠΕ προσφέρουν στα παιδιά την ικανοποίηση ότι αποκτούν δεξιότητες και τεχνογνωσία, παρέχουν πληθώρα ερεθισμάτων για την ενήλικη ζωή και την κοινωνική επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα εγκυμονούν και σοβαρούς κινδύνους σε πολλαπλά μέτωπα. Σύγχρονες έρευνες περιγράφουν ότι οι σημερινοί έφηβοι εκτίθενται σε ανεξέλεγκτα σεξουαλικά ερεθίσματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στη διαμόρφωση εσφαλμένων αναπαραστάσεων για την ερωτική υγεία και συμπεριφορά, και σε σοβαρούς κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια ή ακόμη και την ίδια τους τη ζωή (Samuelsson, 2013). Επιπρόσθετα, αρκετά συχνά οι νεαροί χρήστες του διαδικτύου έρχονται σε επαφή με φαινόμενα ψηφιακού εκφοβισμού και εικόνες βίας οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με την εμφάνιση αντικοινωνικών συμπεριφορών (van den Hoven, 2000). Για αυτή την πρόωρη ενηλικίωση των παιδιών είχε μιλήσει, σχεδόν προφητικά ο Neil Postman (1994) κάνοντας λόγο για την εξαφάνισης της παιδικής αθωότητας. Βέβαια ο ψηφιακός κόσμος και οι ψηφιακές πρακτικές των παιδιών δεν εγκυμονούν μόνο κινδύνους, αλλά προσφέρουν και πολλές ευκαιρίες στα παιδιά. Πρωτίστως φαίνεται ότι ικανοποιούν την εγγενή περιέργεια και φιλομάθεια των παιδιών, και παράλληλα ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους (Hohfeld, Ritzhaupt, Barron, 2010). Η ενασχόληση με τις ΤΠΕ διευρύνει τη σκέψη και τους ορίζοντες των παιδιών, προσφέρει πρόσβαση σε ασύλληπτο όγκο πληροφοριών και γνώσεων και ωθεί τα παιδιά να εξετάσουν τον κόσμο και να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για διάφορα ζητήματα (Zhong, 2011). Ένας νέος κόσμος με γνώσεις, εκπαιδευτικά μέσα και βοηθήματα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εκπαίδευση και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής ορθών ψηφιακών πρακτικών (Tsitouridou, & Vryzas, 2004). Σε κάθε περίπτωση, οι ραγδαίες αλλαγές στις ψηφιακές τεχνολογίες δεν μπορούν να θεωρηθούν πλέον περιφερειακές ή δευτερεύουσας σημασίας για τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων (Uche, & Otunuya, 2012). Οι συνεχείς εξελίξεις στις ΤΠΕ επηρεάζουν και διαμορφώνουν διάφορα επίπεδα της ζωής και της εργασίας των ανθρώπων με ολοένα αυξανόμενη βαρύτητα. Ιδιαίτερη επίδραση φαίνεται να ασκείται και στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων με τις οικογενειακές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις να επηρεάζονται άμεσα από τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα (Davies, 2011). Οι γονείς οι οποίοι δεν μεγάλωσαν με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα εξοικείωσης και γνώσης των ΤΠΕ μπορεί σταδιακά να αισθάνονται αποξενωμένοι από τους τρόπους με τους οποίους οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες αυτές. Για παράδειγμα, αρκετοί γονείς σήμερα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ποιους επικοινωνούν σε αυτά (Lau, & Yuen, 2014). Ορισμένες έρευνες μάλιστα (π.χ Kirwil, 2009 Livingstone, & Helsper, 2008) παρουσιάζουν το πως οι διαφορές ανάμεσα στις γνώσεις και στις στάσεις γονέων και εφήβων απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ συνεισφέρουν στο ψηφιακό χάσμα και στα γενικότερα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ τους.

4 Διάδρασις Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 3 Η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς στα ζητήματα ψηφιακού γραμματισμού φαίνεται να μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων των αποκαλούμενων «έξυπνων» συσκευών (smartphones, ταμπλέτες κλπ.). Οι νέες αυτές συσκευές έχουν μεγάλη υπολογιστική ισχύ και σε συνδυασμό με την πληθώρα των διαθέσιμων εφαρμογών που τις συνοδεύει αποτελούν στην ουσία φορητά μαθησιακά περιβάλλοντα με πολύ μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και στη σχολική τάξη. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό αυτών των συσκευών έγκειται στο ότι είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το χρήστη με αποτέλεσμα ακόμη και τα μικρά παιδιά να παρουσιάζουν μια σχεδόν διαισθητική ικανότητα στη χρήση τους. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα, τι είδους συνέπειες και τι σημασία μπορεί να έχει αυτή η αυξανόμενη απόσταση στον ψηφιακό γραμματισμό παιδιών και γονέων; Οι Lei, Gordon, Underwood, Weingarten και Figuero (1999) αναφέρουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα απομονώνουν τους γονείς από τα παιδιά τους περισσότερο ίσως από ποτέ. Οι ΤΠΕ δεν αφήνουν πίσω τους «ίχνη» ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν το περιεχόμενο των ψηφιακών πρακτικών των παιδιών, τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Ακόμη όμως και ως προς την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών ιστορικών, οι περισσότεροι γονείς δε γνωρίζουν αποτελεσματικούς τρόπους εποπτείας αυτών των διαδικασιών. Η σημαντικότερη ωστόσο ανεπάρκεια των γονέων επικεντρώνεται στον ψυχολογικό και επικοινωνιακό παράγοντα και όχι τόσο στον τεχνικό. Εκεί όπου πλέον τα παιδιά αισθάνονται ότι έχουν το «πάνω χέρι» και ότι μπορούν να αμφισβητήσουν τη γονεϊκή αυθεντία ή ότι δεν μπορούν να αναμένουν βοήθεια ή υποστήριξη από τους γονείς σε ζητήματα που αφορούν τη χρήση των ΤΠΕ. Το πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Αργύρη Κυρίδη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βασικοί στόχοι του προγράμματος Διάδρασις ήταν οι εξής: α) η απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικού και ψηφιακού γραμματισμού από γονείς, μαθητές, και τοπικούς φορείς, β) η δικτύωση των σχολείων και των τοπικών κοινοτήτων ώστε να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα πληθυσμού (μαθητές, γονείς γηγενείς και μετανάστες) που θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται δημιουργικά τη διαφορετικότητα αφού πρώτα ενημερωθούν, συζητήσουν και συμμετάσχουν δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονα και ασύγχρονα) σε βιωματικές δράσεις και γ) η ενημέρωση, υποστήριξη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας σε ζητήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα Διάδρασις είχε διαγενεακό χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας στους επιμορφούμενους που συμμετείχαν σε αυτό γονείς μαθητών εφηβικής ηλικίας μαζί με τα παιδιά τους. Η διαγενεακή προσέγγιση σε επιμορφωτικά προγράμματα αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη διεθνή πρακτική, η οποία ωστόσο στην Ελλάδα μάλλον πραγματοποιεί τα πρώτα της βήματα. Στο πρόγραμμα Διάδρασις συμμετείχαν αρκετά σχολεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (π..χ Αττική, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα). Για τη συγκεκριμένη έρευνα ο γράφων συνεργάστηκε ως επιμορφωτής με μία ομάδα γονέων και των εφήβων παιδιών τους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από ένα γυμνάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος με τη συγκεκριμένη ομάδα γονέων και παιδιών κράτησε 16 εβδομάδες και είχε συνολική διάρκεια 150 ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως και δια ζώσης επικοινωνίας.

5 Διάδρασις 4 Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Σκοπός της έρευνας Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στις σχέσεις γονέων εφήβων. Γονείς και παιδιά αντιμετωπίζουν ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας και στο κοινωνικό πλαίσιο κατ' επέκταση και καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές και να συμβιώσουν αρμονικά (Roe, 2000). Ωστόσο το χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στον ψηφιακό γραμματισμό ενηλίκων και παιδιών ολοένα και διευρύνεται οδηγώντας σε αναπόφευκτες συγκρούσεις, αλλά και σε δυσκολίες στην επίτευξη αρμονικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Ο γονεϊκός ρόλος φαίνεται να αμφισβητείται ή και να ακυρώνεται σε ότι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά και οι γονείς καλούνται να προσαρμοστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά προκειμένου να «ακολουθήσουν» την ψηφιακή διαδρομή των παιδιών τους. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις γονέων με παιδιά εφηβικής ηλικίας για το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Ειδικότερα, επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων γονέων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις ψηφιακές πρακτικές των παιδιών τους και τη συνεννόηση με τα παιδιά τους για αυτές. Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Δείγμα Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελούνταν από 7 γονείς επιμορφούμενους εκ των οποίων 6 ήταν γυναίκες και 1 άνδρας. Οι συγκεκριμένοι γονείς που πήραν μέρος στην έρευνα, ήταν επιμορφούμενοι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ και συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας ετών. Όλα τα παιδιά προέρχονταν από ένα γυμνάσιο σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Επιμορφωτής του συγκεκριμένου γκρουπ επιμορφούμενων ήταν ο συγγραφέας της έρευνας αυτής. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων γονέων (τα παιδιά δεν συμμετείχαν) ήταν 40,6 έτη. Από τους επτά γονείς, οι έξι ήταν Έλληνες υπήκοοι και ο ένας ήταν αλλοδαπός Αλβανικής καταγωγής με πάνω από 20 έτη παραμονής στη χώρα. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, 1 γονέας είχε δίπλωμα μουσικών σπουδών, 5 ήταν απόφοιτοι Λυκείου και ένας γονέας δεν είχε ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Λύκειο. Επιπρόσθετα, μόνο δύο από τους επτά συμμετέχοντες γονείς είχαν την εποχή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα μόνιμη ή εποχιακή απασχόληση. Εργαλεία Μετρήσεις Για την καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων επιλέχθηκε η μέθοδος ομαδικής συνέντεξης με τη μορφή του focus group. Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη λόγω του υψηλού βαθμού γνωριμίας και εξοικείωσης που είχαν τα μέλη της ομάδας μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διάρκειας 16 εβδομάδων. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές συνεντεύξεις focus group με τη συμμετοχή 7 γονέων. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και κατά τη διάρκειά τους ο ερευνητής έθεσε 4 ανοικτά ερωτήματα στους συμμετέτοντες ως προς τις παρακάτω διαστάσεις: α) τον τρόπο χρήσης

6 Διάδρασις Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 5 των ΤΠΕ από τα παιδιά, β) το επίπεδο του ψηφιακού γραμματισμού γονέων και παιδιών, γ) το πως διαχειρίζονται τις ψηφιακές πρακτικές των παιδιών τους και δ) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία με τα παιδιά γύρω από αυτό το θέμα. Συλλογή των δεδομένων Η ομάδα των 7 γονέων και των παιδιών τους συμμετείχαν στο πρόγραμμα Διάδρασις το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η πραγματοποίηση των δύο ομαδικών συνεντεύξεων focus group έγινε τον Απρίλιο και το Μάϊο αντίστοιχα. Η πρώτη ομαδική συνέντευξη focus group είχε την ιδιαιτερότητα ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της συμμετοχής όλων των μελών της ομάδας στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων του προγράμματος Διάδρασις. Τα μέλη της ομάδας ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων (Big Blue Button) καθότι η πλειοψηφία των συναντήσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος γινόταν με σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Πριν την πραγματοποίηση των δύο ομαδικών συνεντεύξεων focus group ο ερευνητής ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το σκοπό και το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, για την προβλεπόμενη διάρκειά της και ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση για την ηχογράφησή τους. Η 1η ομαδική συνέντευξη focus group πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων και διήρκεσε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Λόγω της εξ αποστάσεως επικοινωνίας αποφασίστηκε εξ αρχής η πρώτη ομαδική συνέντευξη να ήταν πιο σύντομη και να λειτουργούσε ως το αρχικό ερέθισμα για τη συζήτηση των 4 αξόνων της. Η 2η ομαδική συνέντευξη focus group πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαϊου στις εγκαταστάσεις του σχολείου στο οποίο φοιτούσαν τα παιδιά των συμμετεχόντων και διήρκεσε περίπου 2 ώρες. Παρότι οι συνεντεύξεις ήταν σχεδιασμένες ως ημιδομημένες ώστε ο ερευνητής να θέσει 4 ανοικτά ερωτήματα στους συμμετέχοντες, και οι δύο ομαδικές συνεντεύξεις είχαν κατά βάση το χαρακτήρα ελεύθερης συζήτησης. Ο ερευνητής χρειάστηκε να παρέμβει ελάχιστες φορές για να υπενθυμίσει το αντικείμενο υπό συζήτηση. Η μεγάλη άνεση και ευκολία με την οποία υλοποιήθηκαν οι δυό ομαδικές συνεντεύξεις οφείλεται πιθανώς στην εξοικείωση που είχαν τα μέλη της ομάδας λόγω της πολύμηνης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Διάδρασις (16 εβδομάδες), αλλά και στην προηγούμενη γνωριμία που είχαν κάποιοι γονείς λόγω της φοίτησης των παιδιών τους στις ίδιες τάξεις του σχολείου. Ανάλυση των απαντήσεων Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν η ανάλυση περιεχομένου. Ειδικότερα, για την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου (thematic content analysis) δεδομένου ότι δεν υπήρχαν προκαθορισμένες κατηγορίες (Silverman, 2001). Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των απαντήσεων των συμμετεχόντων, η κωδικοποίηση πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά από δύο ερευνητές. Ο βαθμός αξιοπιστίας της κωδικοποίησης υπολογίστηκε με τη χρήση του δείκτη Cohen s Kappa για όλες τις κωδικοποιημένες κατηγορίες. Ο δείκτης Cohen s Kappa για κάθε ζεύγος κωδικοποίησης κυμάνθηκε από K = 0,80 έως Κ = 0,84, γεγονός που υποδηλώνει αρκετά υψηλό βαθμό αξιοπιστίας.

7 Διάδρασις 6 Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Αποτελέσματα Η επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο 1ο επίπεδο ανάλυσης ανέδειξε συνολικά 32 κατηγορίες οι οποίες συγκέντρωσαν 634 αναφορές. Στη συνέχεια οι δύο ανεξάρτητοι κωδικοποιητές προχώρησαν στο 2ο επίπεδο ανάλυσης αυτών των 32 κατηγοριών κατά το οποίο κατέληξαν σε 10 τελικές κατηγορίες (πίν.1). Οι 10 αυτές κατηγορίες ανέδειξαν μια σειρά από ζητήματα, αγωνίες, ερωτήματα, προβλήματα και δυσκολίες των γονέων στην επικοινωνία με τα παιδιά τους σε ότι αφορά τις ψηφιακές πρακτικές τους και τον αποδεκτό τρόπο χρήσης των ΤΠΕ εντός και εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα οι 10 αυτές κατηγορίες ήταν οι εξής: 1) Τρόπος Χρήσης Μέσου, 2) Παρακολούθηση Ασφάλεια παιδιού, 3) Αποδεκτό όριο χρόνου οθόνης, 4) Εύρεση τρόπων κοινής ενασχόλησης με τις ΤΠΕ, 5) Μελλοντική επαφή συνεννόηση με παιδί για τις ΤΠΕ, 6) Δυσκολία «εκπαίδευσης» εφήβου στην επικοινωνία γύρω από τη χρήση των μέσων, 7) Φίλτρα παρακολούθησης, 8) Ασφάλεια στο Facebook, 9) Αδυναμία ελέγχου smartphone, 10) Εξωτερικές πηγές. (1) Τρόπος Χρήσης Μέσου. Η πλειοψηφία των γονέων αναφέρθηκαν σε ζητήματα για τους τρόπους χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι αναφορές επικεντρωνόταν είτε στην ποιότητα χρήσης των υπολογιστών, σε πρακτικά ζητήματα οργάνωσης του προγράμματος του παιδιού προκειμένου να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και τον ελεύθερο χρόνο, καθώς και στο ποια προγράμματα και ποιοι ιστότοποι θεωρούνται παιδαγωγικώς αποδεκτοί και κατάλληλοι. Στην κατηγορία αυτή αποτυπώνεται η αγωνία των γονέων να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως εργαλείο. Φαίνεται ωστόσο και η ελλιπής γνώση για το πως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη. «Η βασική μας αγωνία με το μπαμπά του είναι ο Τάσος να αξιοποιήσει σωστά το κομπιούτερ και να τον βοηθήσει στο σχολείο. Τα κομπιούτερ είναι το μέλλον και δεν μπορείς να τα απαγορέψεις. Άσε που το μυαλό του είναι ασταμάτητα εκεί. Μόλις βρει πέντε λεπτά ελεύθερα τρέχει να παίξει παιχνίδια» (2) Παρακολούθηση Ασφάλεια παιδιού. Η μεγαλύτερη ανασφάλεια των γονέων για τη σχέση των παιδιών τους με τις ΤΠΕ επικεντρώνεται, εύλογα, στα ζητήματα ασφάλειας και επαρκούς εποπτείας των ψηφιακών πρακτικών τους. Οι περισσότερες αναφορές τους εστιάζουν στη δυσκολία που έχουν να ενημερώνονται και να παρακολουθούν τις διαδρομές των παιδιών στο διαδίκτυο. «Πάνω από όλα βάζω την ασφάλεια. Τόσα ακούμε κάθε μέρα. Με απασχολεί πολύ το τι βλέπει και τι μπορεί να συναντήσει. Μικρό κορίτσι είναι και δεν θέλω να μπει βίαια στις σκληρές εικόνες» (3) Αποδεκτό όριο χρόνου οθόνης. Σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων ένα από τα ζητήματα που προκαλούν διαρκείς εντάσεις μεταξύ των εφήβων και των γονέων είναι η διαπραγμάτευση για το χρονικό όριο που μπαίνει στη χρήση του υπολογιστή ή της ταμπλέτας σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο επίπεδο. Οι γονείς εκφράζουν τη δυσκολία τους να πείσουν τα παιδιά στην ανάγκη θέσπισης χρονικών περιορισμών, αλλά και την ελλιπή γνώση τους για το τι ορίζεται ως αποδεκτό και πόσος πρέπει να είναι ο αποκαλούμενος «χρόνος οθόνης». «Στο σχολείο μας είπαν να βάζουμε χρονικό όριο για τη χρήση του υπολογιστή την εβδομάδα και συμφωνώ. Πόσο χρόνο όμως να βάλουμε κανόνα; Όλο μαλλώνουμε με το Νικόλα για αυτό. Και όταν λείπουμε στη δουλειά λέει ότι τον χρειάζεται για τις εργασίες στο σχολείο»

8 Διάδρασις Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 7 (4) Εύρεση τρόπων κοινής ενασχόλησης με τα ΤΠΕ. Αρκετές αναφορές των γονέων εκφράζουν την επιθυμία τους να εντάξουν τη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους με τα παιδιά. Οι γονείς αναζητούν τρόπους για να αξιοποιήσουν τους υπολογιστές και τα κινητά τους μαζί με τα παιδιά ως αφορμή για να αυξήσουν τις κοινές τους δραστηριότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται ότι η αλληλεπίδραση γονέων εφήβων με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ περιορίζεται στη βοήθεια που προσφέρουν τα παιδιά στους γονείς τους σε διάφορες περιστάσεις (π.χ. αναζήτηση εισιτηρίων, τεχνιτών, κλπ.). «Που μπορώ να βρω πράγματα να κάνω μαζί με τα παιδιά μου στον υπολογιστή; Με βοηθάνε όταν ψάχνω για εισιτήρια και όταν οργανώνουμε κάποιο ταξίδι, αλλά δεν φτάνει. Ψάχνω να βρω τρόπους να κάνουμε παρέα μέσα από τον υπολογιστή, αλλά με αποφεύγουν» (5) Μελλοντική επαφή συνεννόηση με παιδί για ΤΠΕ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αναφορές των γονέων για τη δυνατότητα διατήρησης της επικοινωνίας με τα παιδιά τους σχετικά με τις ΤΠΕ. Καταγράφεται δηλαδή η αγωνία των γονέων για το πως θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους στο διαρκώς διευρυνόμενο ψηφιακό χάσμα μεταξύ γονέων και εφήβων. Η έννοια της διατήρησης της μελλοντικής επαφής αφορά όχι μόνο τη δυνατότητα παρακολούθησης των ψηφιακών πρακτικών των παιδιών, αλλά και τη δυνατότητα συνεννόησης με τα παιδιά για θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ. «... θέλω να κρατήσω επαφή μαζί του, να μη τον χάσω και δεν τον καταλαβαίνω. Ψάχνω τρόπους να κάνουμε πράγματα μαζί και να μου μάθει, αλλά κάνει αγγαρεία» Πίνακας Ι. Τελικές Κατηγορίες 2ο Επίπεδο Ανάλυσης δεδομένων ομαδικών συνεντεύξεων 2ο Επίπεδο Ανάλυσης 1. Τρόπος Χρήσης Μέσου (π.χ. ποιότητα χρήσης, ισορροπία στο διάβασμαελεύθερο χρόνο) Συχνότητα απαντήσεων 2. Παρακολούθηση Ασφάλεια παιδιού Αποδεκτό όριο χρόνου οθόνης Εύρεση τρόπων κοινής ενασχόλησης με τα ICTs Μελλοντική επαφή συνεννόηση με παιδί για ICTs Δυσκολία «εκπαίδευσης» εφήβου στην επικοινωνία γύρω από τη χρήση 48 των μέσων 7. Φίλτρα παρακολούθησης Ασφάλεια στο Facebook Αδυναμία ελέγχου smartphone

9 Διάδρασις 8 Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 10. Εξωτερικές πηγές (π.χ δωρεάν wi fi στα καφέ) 19 ΣΥΝΟΛΟ 634 (6) Δυσκολία «εκπαίδευσης» εφήβου στην επικοινωνία γύρω από τη χρήση του μέσου. Οι αναφορές που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία αφορούν τη δυσκολία των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην ορθή χρήση των ΤΠΕ. Η έλλειψη επαρκών γνώσεων και επιχειρημάτων δυσχεραίνει την επικοινωνία των γονέων και την προσπάθειά τους να πείσουν τα παιδιά τους για το ποιες είναι οι σωστές ψηφιακές πρακτικές. Αρκετές αναφορές των γονέων εστιάζονται στην αμφισβήτηση του ρόλου τους από την πλευρά των παιδιών λόγω του δεδομένου χαμηλότερου ψηφιακού γραμματισμού του γονέα από το παιδί. «... Δεν ξέρω τι είναι το σωστό. Όταν της λέω κάτι που διάβασα στο ίντερνετ ή άκουσα στην τηλεόραση, μου λέει "ρε μάνα άσε τις χαζομάρες, όλες οι φίλες μου το ίδιο κάνουν, εσύ δεν ξέρεις". Κι επειδή δεν ξέρω τι είναι σωστό δεν ξέρω τι να πω» (7) Φίλτρα παρακολούθησης. Η κατηγορία αυτή αφορά τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των ιστότοπων που επισκέπτονται τα παιδιά με τη χρήση των φίλτρων ασφαλείας και των παιδικών φίλτρων. Η βασική αγωνία των γονέων επικεντρώνεται στην ανάγκη αποκλεισμού ιστότοπων με ακατάλληλο υλικό (π.χ ιστότοποι με βίαιο ή πορνογραφικό περιεχόμενο) και στη έλλειψη γνώσεων των γονέων για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτών των φίλτρων. «Μαλλώνω με τον άντρα μου για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να την κατασκοπεύω, αλλά δεν πρέπει να ξέρω τι κάνει και να ελέγχω που μπορεί να μπει και που όχι; Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω τι κάνουν αυτά τα φίλτρα και πως να τα βάλω. Και χωρίς να με καταλάβει αν γίνεται» (8) Ασφάλεια στο Facebook. Οι αναφορές αυτής της κατηγορίας αφορούν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως του Facebook. Αρκετές έρευνες μάλιστα αναφέρουν ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί την πιο βασική ενασχόληση των εφήβων στο διαδίκτυο. Οι γονείς εκφράζουν την αγωνία τους για τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούν τα παιδιά τους στο Facebook και για τις συγκρούσεις που δημιουργεί η προσπάθεια των γονέων να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των παιδιών τους σε αυτό. «... μιλούσε με μια γυναίκα στο Facebook για βδομάδες και μας το'πε όταν του ζήτησε να βρεθούν. Φοβήθηκε και μας το είπε» (9) Αδυναμία ελέγχου Smartphone. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η προσπάθεια των γονέων να διαχειριστούν και να ελέγξουν τη χρήση των κινητών και ιδίως των smartphones από τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των smartphones τα οποία συνδέονται και στο διαδίκτυο οι γονείς εκφράζουν τη δυσκολία τους στο πως να συνεννοηθούν με τα παιδιά τους για τον τρόπο και το χρόνο χρήσης τους. «Ε μάζεψε με τις οικονομίες του το κινητό και δεν μπορώ να του πω κάτι. Μέχρι τώρα δεν ήξερα ότι μπαίνει στο ίντερνετ με αυτό»

10 Διάδρασις Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 9 (10) Εξωτερικές πηγές. Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει την αδυναμία εποπτείας των ψηφιακών πρακτικών των παιδιών εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα οι γονείς αναφέρουν την ανησυχία για τις ψηφιακές πρακτικές των παιδιών τους στα ίντερνετ καφέ ή στα μέρη που προσφέρεται δωρεάν ασύρματο δίκτυο. «Προσπαθούμε και του βάζουμε κανόνες για τον υπολογιστή, αλλά που ξέρω τι κάνει όταν πάνε στο ίντερνετ καφέ ή όταν με το κινητό βρίσκει wi fi». Συζήτηση Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των γονέων με τα παιδιά τους εφηβικής ηλικίας δυσχεραίνεται από το διαφαινόμενο χάσμα που υπάρχει στον ψηφιακό γραμματισμό των μεν και των δε. Οι γονείς αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στη συνεννόηση και τη διαχείριση της συμπεριφοράς των παιδιών τους σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ εντός και εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι ομαδικές συνεντεύξεις focus group που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ανέδειξαν μια σειρά δυσκολιών και προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι γονείς με παιδιά στην εφηβική ηλικία και τα οποία περιστρέφονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: α) την ελλιπή γνώση για τον ορθό τρόπο χρήσης των ΤΠΕ, β) τις δυσκολίες στη συνεννόηση με τα παιδιά για το θέμα αυτό, και γ) τις ελλιπείς τεχνικές γνώσεις για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και εποπτεία των παιδιών. α) Ελλιπής γνώση για ορθό τρόπο χρήσης ΤΠΕ: η πλειοψηφία των γονέων εξέφρασαν την έλλειψη γνώσεων για το ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος χρήσης των ΤΠΕ από παιδιά εφηβικής ηλικίας, για το πώς διατηρείται μια ισορροπία ανάμεσα στις σχολικές υποχρεώσεις και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών που σχεδόν ταυτίζεται με τη χρήση των ΤΠΕ και για την αναζήτηση ορθών πρακτικών από την πλευρά των γονέων για κοινή χρήση των ΤΠΕ με τα παιδιά τους. β) Δυσκολίες συνεννόησης: Η συγκεκριμένη ομάδα ευρημάτων αφορά τις κατηγορίες που σχετίζονται με τη συνεννόηση με τον έφηβο για τη χρήση των ΤΠΕ, με τη θέσπιση και τήρηση κανόνων, με την εμπιστοσύνη γονέα εφήβου για τη διαρκή συζήτηση και ενημέρωση του γονέα για τις ψηφιακές πρακτικές του παιδιού και για την προσπάθεια του γονέα να δημιουργήσει μια ζώνη κοινών δραστηριοτήτων και ποιοτικών αλληλεπιδράσεων με τα παιδιά τους μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ. γ) Ελλιπείς τεχνικές γνώσεις: Ο τρίτος άξονας των ευρημάτων περιλαμβάνει τις κατηγορίες εκείνες που αναφέρονται στα ζητήματα ασφάλειας, αποτελεσματικής εποπτείας, τεχνικής υποστήριξης και εγκατάστασης φίλτρων ασφαλείας στις ΤΠΕ τις οποίες χρησιμοποιούν αμφότεροι, γονείς και παιδιά. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επισημαίνουν την ανάγκη που έχουν οι σημερινοί γονείς για επιμόρφωση και καθοδήγηση στα ζητήματα που αφορούν τις ΤΠΕ και τον τρόπο χρήσης τους από τα παιδιά. Οι αναφορές των γονέων αναδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη απλουστευμένης επιμόρφωσης σε ζητήματα ψηφιακού γραμματισμού, διαχείρισης συμπεριφοράς εφήβων και τέλος σε τεχνικά ζητήματα και ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια πρωτόλεια προσπάθεια καταγραφής των εμπειριών και των αντιλήψεων των γονέων σχετικά με τις ΤΠΕ και την επικοινωνία με τα παιδιά τους σχετικά με αυτές. Πρόκειται για μια μικρής κλίμακας καταγραφή η οποία μπορεί απλά να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης μιας συζήτησης για τους τρόπους με τους οποίους οι σημερινοί γονείς μπορούν να ενσωματώσουν ομαλά τις ΤΠΕ στην καθημερινότητα τη δική τους και των παιδιών τους. Η προσπάθεια να αξιολογήσει κανείς κατά πόσον η ενασχόληση των εφήβων με τις ΤΠΕ είναι ευεργετική ή επιβλαβής ως προς την επικοινωνία και τη σχέση γονέα εφήβου, πρέπει να λαμβάνει

11 Διάδρασις 10 Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης πάντα υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο και το αναπτυξιακό επίπεδο του χρήστη των ΤΠΕ (Gross, Juvonen, & Gable, 2002). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ΤΠΕ από μόνες τους δεν συνιστούν ούτε αποτελούν κάποια μορφή κινδύνου ή απειλής για τους εφήβους. Ο ίδιος ο χρήστης και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ κατασκευάζει και νοηματοδοτεί τη σημασία τους (Wolak, Mitchell, Finkelhor, 2003). Πέρα όμως από τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ στο οικογενειακό περιβάλλον και τους κανόνες οι οποίοι μπορεί να θεσπιστούν, ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ποιότητα των ψηφιακών πρακτικών των παιδιών φαίνεται να έχει η ποιότητα της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας γονέων εφήβων. Ευρήματα ερευνών έδειξαν ότι οι έφηβοι και των δύο φύλων οι οποίοι προέρχονταν από βεβαρυμμένα οικογενειακά περιβάλλοντα και βίωναν σοβαρές συγκρούσεις με τους γονείς τους, ήταν πιο πιθανόν να εμφανίσουν παραβατική συμπεριφορά εντός και εκτός διαδικτύου. Αυτή η ομάδα εφήβων έχει και τις υψηλότερες πιθανότητες να διαμορφώσει στενές προσωπικές σχέσεις μέσα από διαδικτυακές γνωριμίες, την ύπαρξη των οποίων συνήθως αποκρύπτει και από την οικογένεια (Wolak, Mitchell, Finkelhor, 2003). Ολοκληρώνοντας, οι διαδικτυακές σχέσεις και πρακτικές των εφήβων φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν την ποιότητα των σχέσεών τους και στην πραγματική ζωή. Ο απομονωμένος ή παραμελημένος έφηβος θα αναζητήσει να δημιουργήσει το δίκτυο επικοινωνίας του μέσα στον ψηφιακό εικονικό κόσμο, όπου ενδεχομένως αισθάνεται μεγαλύτερη ανεξαρτησία και θεωρεί ότι μπορεί να διαμορφώσει την «πραγματικότητα» που επιθυμεί. Συνεπώς, η βασική επιδίωξη ενός γονέα που επιθυμεί να ενισχύσει την υγιή χρήση των ΤΠΕ από το παιδί του, πρέπει να είναι πρωτίστως η επίτευξη και η διατήρηση μιας υγιούς σχέσης εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με το παιδί του και δευτερευόντως η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αμοιβαία συμφωνημένου πλαισίου χρήσης των ΤΠΕ. Αναφορές Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment: A literature review. Research Report RR433 for Department of Education and Skills. Queen's Printer. Davies, C. (2011). Digitally strategic: how young people respond to parental views about the use of technology for learning in the home. Journal of Computer Assisted Learning, 27, Davie, R., Panting, C., & Charlton, T. (2004). Mobile phone ownership and usage among pre adolescent. Telematics and Informatics, 21, Drabowicz, T. (2014). Gender and digital usage inequality among adolescents: A comparative study of 39 countries. Computers & Education, 74, Gross, E.F., Juvonen, J. & Gable, S.L. (2002). Internet use and well being in adolescence. Journal of Social Issues, 58 (1), Hohlfeld, T.N., Ritzhaupt, A.D., & Barron, A.E. (2010). Connecting schools, community, and family with ICT: Fouryear trends related to school level and SES of public schools in Florida. Computers & Education, 55, Kirwil, L. (2009). Parental Mediation of children's internet use in different European countries. Journal of Children and Media, 3 (4), Lau, W.W.F., & Yuen, A.H.K (2014). Internet ethics of adolescents: Understanding demographic differences. Computers & Education, 72, Lei, J., Gordon, D., Undewood, A., Weingarten, T., & Figuero, A. (1999). The secret life of teens. Newsweek, 133 (19), Livingstone, S., Helsper, E.J. (2008). Parental Mediation of Children's Internet Use. Journal of Broadcasting & Electronic Media,52 (4), Liu, Q X., Fang, X Y., Deng, L Y., Zhang, J T. (2012). Parent adolescent communication, parental Internet use and Internet specific norms and pathological internet use among Chinese adolescents. Computers in Human Behavior, 28,

12 Διάδρασις Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 11 Μumtaz, S. (2001). Children s enjoyment and perception of computer use in the home and the school. Computers and Education, 36(4), (01) Odendall, W., Malcolm, C., Savahl, S., & September, R. (2006). Adolescents, their Parents, and Information and Communication Technologies: Exploring Adolescents Perceptions on How these Technologies Present in Parent Adolescent Relationships. Indo Pacific Journal of Phenomenology, 6 (1), 1 8. Postman, N. (1994). The disappearance of childhood. New York: Vintage/Random House. Roe, K. (2000). Adolescents' media use: A European view. Journal of Adolescent Health 17(2), Samuelsson, U. (2013). ICT use among 13 year old Swedish children. Learning, Media and Technology, 35 (1), Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: methods of analyzing talk, text and interaction.2nd edition, London: Sage Publications. Tsitouridou, M., & Vryzas, K. (2004). The prospect of integrating ICT into the education of young children: The views of Greek early childhood teachers. European Journal of Teacher Education, 27 (1), Uche, A.L., & Otunuya, O.S. (2012). The influence of information and communication technologies (ICTS) on parents/adolescents relationship. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (13), van den Hoven, J. (2000). The internet and varieties of moral wrongdoing. In D. Langford (Ed.), Internet ethics (pp ). New York: St. Martin s Press. Wolak, J., Mitchell, KJ. & Finkelhor, D. (2003). Escaping or connecting: characteristics of youth who form close online relationships. Journal of Adolescence, 26(1), Zhong, Zhi Jin (2011). From access to usage: The divide of self reported digital skills among adolescents. Computers & Education, 56 (3),

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία.

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Παρουσίαση: Σόνια Κοντογιάννη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λίζα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Ο ψηφιακός κόσµος των παιδιών Κάποτε τα παιδιά χάνονταν όλη µέρα στους δρόµους, σήµερα χάνονται στις λεωφόρους του διαδικτύου. Ο µέσος 11χρονος σε µια δυτική χώρα έχει το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς «Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς Ξενοδοχείο President 18 Νοεμβρίου 2015 1 η Συνάντηση Άρτεμις Κ. Τσίτσικα Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότητα των προγραμμάτων γονικού ελέγχου στην προστασία των. Το θέμα της εργασίας έχει να κάνει με μια κατηγορία προγραμμάτων που

Χρησιμότητα των προγραμμάτων γονικού ελέγχου στην προστασία των. Το θέμα της εργασίας έχει να κάνει με μια κατηγορία προγραμμάτων που Χρησιμότητα των προγραμμάτων γονικού ελέγχου στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. (Parental Control Programs) Αρδανιώτης Χρήστος 1, Δερεκενάρης Γρηγόρης 1, Καλκάνης Αλέξανδρος 2, Καραθάνος Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νεοελληνική Λογοτεχνία Και Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ποσοτική διερεύνηση με

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Το σχολείο και η οικογένεια: δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας»

«Το σχολείο και η οικογένεια: δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Το σχολείο και η οικογένεια: δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος Πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: - Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ Εκπαιδευτικός M.Ed. Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών

ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ Εκπαιδευτικός M.Ed. Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ Εκπαιδευτικός M.Ed. Υπ. Δρ. Παν/μίου Αθηνών Τα τρία υποσυστήματα του συστήματος ψηφιακό παιχνίδι Οπαίκτης Η μηχανή Ο σχεδιαστής Το ψηφιακό παιχνίδι είναι μια μορφή διαδραστικής αφηγηματικής

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο;

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; 2η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται.» Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; Αλέξανδρος Καπανιάρης Πληροφορικός, Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του προγράµµατος ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή

ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή ΣΟΦΙΑ Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ από την Οπτικοακουστική στην Ψηφιακή Αγωγή 1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (DIGITAL DIVIDE) Η ψηφιακή τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζονται οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Μαργαρίτα Γερούκη PhD Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας 4 η περιφέρεια Ν. Χανίων 4 η περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα