code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας"

Transcript

1 code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

2 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ). Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 51 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από ώρες εκπαίδευσης μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 23 πόλεις της χώρας και έχει περίπου αποφοίτους. Στρατηγική και Δράση Η στρατηγική και η δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες την Εκπαίδευση την Ενημέρωση τη Δικτύωση τη Δημιουργία εργαλείων και υποδομών την Επικοινωνία

3 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Σκοπός Σκοπός του Προγράμματος είναι: Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικό-εκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών, γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα (Multinational Environment), αλλά και για τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο Σε ποιους απευθύνεται Σε όλα τα ανερχόμενα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο Εισηγητές Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί πετυχημένο συνδυασμό Καθηγητών με έμπειρους Μάνατζερ, διακεκριμένους εισηγητές και προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων. 15 μήνες 50η σειρά 18/10/ /12/2014 Μέλη: Μη μέλη: Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών Μέθοδοι Διδασκαλίας Χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας όπως, Simulation Games, Case Studies, Group Projects. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να έλθουν σε επαφή με τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία διοίκησης, όπως το Personal Profile System, Time Management, Systems Theory, Market Modeling, κ.α. Εξετάσεις Με την ολοκλήρωση κάθε Φάσης του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου θα αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Το πρόγραμμα ακολουθεί τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις. Ανάλογα με τη σύνθεσή της ομάδας είναι δυνατόν να γίνουν μικρές αυξομειώσεις στις επιμέρους ενότητες, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Α Φάση: Βασικά Μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μάρκετινγκ Ι Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως Χρηματοοικονομική Ι Οργανωτική Συμπεριφορά Ι Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής Β Φάση: Μεσαία Μαθήματα Μάρκετινγκ ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Οργανωτική Συμπεριφορά ΙΙ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Total Quality Μanagement Διοικητική Λογιστική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Business Logistics Management Διοίκηση Έργου Project Management Sales Management Ηλεκτρονικό Εμπόριο Γ Φάση: Προχωρημένα Μαθήματα Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Επιχειρησιακό Παίγνιο Business Plan Εκπαιδευτικό πρόγραμμα β εξαμήνου

4 Diploma in Sales Management Σε συνεργασία με το Institute of Sales και Marketing Management της Μεγ. Βρετανίας 200 ώρες 23η σειρά 18/10/ /05/2014 Μέλη: Μη μέλη: Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών Σκοπός Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους: Να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην αναβάθμιση επαγγελματικοποίηση της απασχόλησής τους. Nα ενισχύσουν την κατάρτισή τους ώστε να είναι ικανοί να επιλύουν δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που έμμεσα τους διευκολύνουν στη λήψη σωστών αποφάσεων. Να γίνουν κάτοχοι, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, ενός υψηλού κύρους πιστοποιητικού που να αποδεικνύει το πόσο επαγγελματίες είναι. Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων, σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, marketing, πωλητές με επαρκή εργασιακή εμπειρία κ.α.), που αναμένεται να προαχθούν σε καίριες θέσεις. Eκπαιδευτές Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι άνθρωποι της πράξης, διακεκριμένα στελέχη της αγοράς στο χώρο των πωλήσεων, που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί στη Μ. Βρετανία. Εκπαιδευτικό υλικό Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει μεταφρασμένες και εμπλουτισμένες στα ελληνικά σημειώσεις. Η διδασκαλία γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας: case studies, syndicate cases, role playing. Σκοπός μας είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής αξίας της πολυετούς πείρας των εισηγητών του προγράμματος, στο χώρο των επιχειρήσεων. Τεχνικές Επικοινωνίας Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνσης Πωλήσεων Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων και Ανάλυση Αγοράς Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου Διοίκηση Σημαντικών Πελατών Οργάνωση και Διεύθυνση Τμήματος Πωλήσεων Bασικές Αρχές Οικονομικών Μεγεθών της Επιχείρησης Εξυπηρέτηση Πελατών CRM Εξετάσεις Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. Η εξεταστική επιτροπή θα είναι 4μελής και θα έχει την ακόλουθη δομή: Δύο εισηγητές του Προγράμματος Δύο Ανώτατα Στελέχη από το χώρο των Πωλήσεων μεγάλων εταιριών Το Πιστοποιητικό χορηγείται από το INSTITUTE OF SALES & MARKETING MANAGEMENT μόνο σε όσους αποφοιτήσουν επιτυχώς. 4 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας

5 CAM - Diploma in Digital Marketing Τhe Chartered Institute of Marketing Αναπτύσσοντας δεξιότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλάνων ψηφιακού marketing. The Chartered Institute of Marketing Το Chartered Institute of Marketing ιδρύθηκε το 1911 και είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός marketing σε όλη την Ευρώπη με περισσότερα από μέλη. Σκοπός του είναι να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να εφαρμόζουν την γνώση marketing στο επαγγελματικό περιβάλλον. Περισσότερα από στελέχη παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CIM κάθε χρόνο, τα οποία διεξάγονται σε περίπου 300 εκπαιδευτικά κέντρα σε 80 χώρες. To CAM Foundation (Communications Advertising and Marketing Education Foundation) ιδρύθηκε το 1970 και έκτοτε σχεδιάζει προγράμματα πιστοποίησης που απευθύνονται σε επαγγελματίες της επικοινωνίας του marketing. Μετά το 2000 το CIM πιστοποιεί όλα τα προγράμματα του CAM. Σκοπός Το ψηφιακό marketing έχει εξελιχθεί από ένα περιφερειακό στοιχείο της στρατηγικής marketing σε κεντρικό σημείο αναφοράς σε ότι αφορά στην επικοινωνία με τους πελάτες μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών. Το πρόγραμμα Diploma in Digital Marketing, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας marketer μπορεί να κατανοήσει και να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οφέλη To πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τις αρχές που διέπουν το ψηφιακό marketing και τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, παρέχει τη δυνατότητα στα στελέχη marketing ή στους managers που ασχολούνται με το marketing: Να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με το τι είναι το ψηφιακό marketing και πώς αυτό σχετίζεται με το marketing Να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πλάνων ψηφιακού marketing. Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της επικοινωνίας, του marketing, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, της εφαρμογής και του σχεδιασμού πλάνων επικοινωνίας. 150 ώρες 04/10/ /04/2014 Μέλη: 2.500, Μη μέλη: Registration & Assessment Entry Fees Εκπαιδευτές Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές από το CIM Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη με προϋπηρεσία και εμπειρία στο marketing ή στο χώρο του marketing communications Σε κατόχους πτυχίων πανεπιστημιακών σχολών σε συναφών ή μη ειδικοτήτων, που στερούνται προϋπηρεσίας Σε στελέχη που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ Το πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: Digital Marketing Essentials Digital Marketing Planning Marketing and Consumer Behaviour Μεθοδολογία προγράμματος Χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας όπως simulation games, case studies, group projects, mock exams. Το πρόγραμμα αξιολογείται με εργασίες οι οποίες διορθώνον Εκπαιδευτικό πρόγραμμα β εξαμήνου

6 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 10 μήνες Μέλη: Μη μέλη: Εκπαιδευτές Επιλεγμένη Ομάδα Εκπαιδευτών Εισαγωγή Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Οι επιτακτικές ανάγκες για εργαζόμενους με περισσότερες γνώσεις, ικανότητες και «εργαλεία» δουλειάς, σε συνδυασμό με την αυξημένη σημασία τους ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιβάλλουν την αναζήτηση νέων και πιο αποτελεσματικών τρόπων διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, με το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα, συνεχίζει να συμβάλλει στη δύσκολη προσπάθεια δημιουργίας αξίας από τις επιχειρήσεις οργανισμούς, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της συμβολής του στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και στην αναβάθμιση του management. Σε ποιους απευθύνεται Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: Υπευθύνους Προσωπικού και στα Στελέχη των Τμημάτων προσωπικού, Διευθυντές ή Προϊσταμένους διαφόρων Τμημάτων μίας Επιχείρησης (Οικονομικό Τμήμα, Λογιστήριο, Πωλήσεις, Marketing, Logistics, Παραγωγή), Ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και Ελεύθερους Επαγγελματίες. που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ιδρυμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου (ανεξάρτητα από την ειδικότητα του πτυχίου) ή να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Εισηγητές Οι Εισηγητές του Προγράμματος έχουν πολυετή θητεία ως ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς εξειδίκευσής τους καθώς επίσης και μεγάλη διδακτική εμπειρία. Θεματικές ενότητες Α ΕΝΟΤΗΤΑ Διοίκηση και Οργανωτική Δομή Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Β ΕΝΟΤΗΤΑ Οργανωτική Δομή και Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού Διοίκηση Απόδοσης Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Παρακίνηση και συστήματα Αμοιβών και παροχών Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις Γ ΕΝΟΤΗΤΑ Ηγεσία Παρακίνηση Ανάθεση έργου Επικοινωνία Διαχείριση Αντιρρήσεων Personal Profile Systems Διαχείριση δύσκολων Ανθρώπων Διαπραγματεύσεις Team Working Εργασιακό Άγχος Δ ΕΝΟΤΗΤΑ Διοίκηση Αλλαγών 6 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας

7 Διαχείριση Πιστώσεων Σκοπός Σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και υπό το καθεστώς της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, η διαφύλαξη της ρευστότητας και ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου είναι στόχοι επίκαιροι όσο ποτέ. Η γνώση και ο προγραμματισμός προς αυτές τις κατευθύνσεις συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των εμπορικών πιστώσεων. Το σεμινάριο στοχεύει να παρουσιάσει και να αναλύσει την μεθοδολογία και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τα αρμόδια στελέχη μιας επιχείρησης, για τον σωστό σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ορθολογικής και ασφαλούς εταιρικής πιστωτικής πολιτικής. Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων, σε στελέχη εμπορικών τμημάτων, σε ελεύθερους επιχειρηματίες εμπορικών επιχειρήσεων και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται σε διαδικασίες πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Αξιολόγηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ανάλυση και μελέτη των Οικονομικών καταστάσεων του πελάτη για μια σειρά ετών Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών οικονομικού και μη οικονομικού περιεχομένου. Διαβάθμιση πιστωτικού κινδύνου Προσδιορισμός πιστωτικού ορίου με βάση την έρευνα και ανάλυση των στοιχείων Η επίδραση της πίστωσης στα κέρδη, τη ρευστότητα και το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης Οργανωτικό πλαίσιο πιστωτικού ελέγχου Ηλεκτρονικό Εργαστήριο πρακτικής εφαρμογής ταμειακού προγραμματισμού Ειδικά θέματα αξιογράφων (επιταγών/συναλλαγατικών) και λοιπών εξασφαλίσεων (προσημειώσεις, εκχωρήσεις απαιτήσεων) Τραπεζικά εργαλεία Δικαστική διεκδίκηση, νομικά και πρακτικά θέματα 40 ώρες 11/10/ /11/2013 Μέλη: 350 Μη μέλη: 400 Εκπαιδευτές Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος, Άρης Σαουλίδης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα β εξαμήνου

8 Project Management Professional Η διοίκηση - διαχείριση έργων (project management) περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων σε ένα εύρος δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σχεδόν κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ευρωπαϊκά προγράμματα, δημόσια διοίκηση κ.λ.π.). Σκοπός και στόχοι του προγράμματος Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά, ένα οποιοδήποτε έργο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης, για όσους το επιθυμούν και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, την προετοιμασία τους για την πιστοποίηση PMP του διεθνούς οργανισμού Project Management Institute. Η πιστοποίηση PMP αποτελεί την καλύτερα αμειβόμενη πιστοποίηση στον κόσμο. Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: Να παρουσιάσει τις ομάδες και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει τους στόχους του. Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες. Να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποδείξουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων αποκτώντας την πιστοποίηση PMP του Project Management Institute (PMI ) Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με ενδιαφέρον στην περιοχή του project management. Ειδικότερα απευθύνεται σε: φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα είτε μέσω του Δ ΚΠΣ είτε μέσω ΣΔΙΤ οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακές εταιρίες εταιρίες συμβούλων έργων Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες πληροφορικής εταιρίες και ομίλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων υψηλόβαθμα στελέχη κατασκευαστικών ομίλων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση μεγάλων έργων υπεύθυνους προγραμματισμού μεγάλων έργων και διευθυντές κατασκευής (construction managers) μεγάλων έργων Μεθοδολογία Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις, ασκήσεις εμπέδωσης και επεξεργασία πρακτικών θεμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP. Η εκπαίδευση υποστηρίζεται από μια έξυπνη εφαρμογή, που διευκολύνει την εκμάθηση της μεθοδολογίας και των βέλτιστων πρακτικών, που απαιτεί το Project Management, και η επιτυχία στην εξέταση. Η εφαρμογή Προσομοιάζει την εξέταση μέσω και πλέον ερωτήσεων που μπορούν να εξετασθούν σε Learning mode ή Certification mode. Σε Learning mode υπάρχει άμεση διασύνδεση με ειδικές πληροφορίες, με Tips και κατάλληλες επεξηγήσεις. Παρουσιάζει όλη την μεθοδολογία του Project Management οργανωμένη κατά PMI, με ένα εύκολο και παιδαγωγικό τρόπο, δίνοντας πρόσβαση σε αυτήν από πολλαπλά σημεία μέσα στη εφαρμογή. Η μεθοδολογία υπάρχει και στην Ελληνική για εξοικείωση με την ορολογία. Περιέχει περισσότερα από 600 tips. Περιέχει όλους τους ορισμούς και τα ακρωνύμια. Περιέχει τους ειδικούς τύπους υπολογισμών που χρειάζονται στην εξέταση. Δίνει την δυνατότητα αναζήτησης μιας φράσης σε όλη την βάση δεδομένων. Η Εφαρμογή αυτή μαζί με μια πληθώρα διαφανειών, διατίθεται δωρεάν στους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, για το χρονικό διάστημα μέχρι την συμμετοχή τους στην εξέταση. Πιστοποίηση Πληροφορίες για την πιστοποίηση PMP (προϋποθέσεις, κόστος κλπ.) μπορείτε να βρείτε στην Η εξέταση δίνεται στην Αγγλική γλώσσα και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή είστε έτοιμοι, στην Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είναι διάρκειας 4 ωρών και απαιτεί περίπου 70% σωστές απαντήσεις. Ομάδες και γνωστικές περιοχές διεργασιών διοίκησης έργων σύμφωνα με το Πρότυπο Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών ΕΛΟΤ 1429 και το Πρότυπο του Project Management Institute Διαχείριση φυσικού αντικειμένου Διαχείριση χρόνου Διαχείριση κόστους Διαχείριση ποιότητας Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού Διαχείριση επικοινωνιών Διαχείριση κινδύνων Διαχείριση προμηθειών Χρονικός προγραμματισμός εργασιών, εξαρτήσεις, διάθεση πόρων, προϋπολογιστική καταγραφή εξόδων. Λεπτομερής βελτίωση του αρχικού πλάνου, δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων και αποτύπωση του τελικού σχεδίου βάσης αναφοράς (baseline). Παρακολούθηση της προόδου και διαχείριση του έργου. Έλεγχος αποκλίσεων από την βάση αναφοράς, λήψη αποφάσεων για διορθωτικές κινήσεις. Μέθοδος της Κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method) Μέθοδος της δεδουλευμένης αξίας (Earned Value Method) Διαχείριση πολλαπλών έργων. Κοινή χρήση πόρων. 40 ώρες 20/11/ /12/2013 Μέλη: 350 Μη μέλη: 400 Αθανάσιος Σταμούλης 8 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας

9 Το Marketing του Εαυτού σας στην Επαγγελματική σας Εξέλιξη Το σεμινάριο αναφέρεται στο τι θέλουν να ακούσουν ή να διαπιστώσουν οι υπεύθυνοι προσλήψεων ή οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης από έναν υποψήφιο εργαζόμενο. Προετοιμασία ψυχολογικά και image making του υποψηφίου για συνέντευξη Εμφάνιση και γλώσσα σώματος Τι θέλει ακριβώς ο υπεύθυνος ή ιδιοκτήτης από έναν υποψήφιο Συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις Πώς καλύπτουμε τις αδυναμίες του βιογραφικού μας Πώς τονίζουμε τα θετικά μας Πώς αναγνωρίζουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τις ερωτήσεις παγίδες Πώς απαντάμε σε ερωτήσεις που στόχο έχουν να εξετάσουν την αντίδρασή μας σε δύσκολες καταστάσεις και υπό καθεστώς πίεσης Πώς απαντάμε όταν μας ρωτάνε τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο Ποιες απαντήσεις μας δίνουν την εργασία 8 ώρες 2, 3/10/2013 Μέλη: 160 Μη μέλη: 180 Ελευθέριος Γιασκουλίδης ΝΕΥΡΟ Γλωσσικός Προγραμματισμός - NLP Η «Τεχνολογία» της Συμπεριφοράς και της Αλλαγής Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν πώς να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο που αντιμετωπίζουν καταστάσεις και να μην αναρωτιούνται πια τι άλλο μπορούν να κάνουν όταν υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν καθώς και να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων όταν συμβαίνουν αλλαγές γύρω τους δίνοντας ώθηση και σωστή κατεύθυνση στις επιδιώξεις τους. Η ψυχολογία της σκέψης και της συμπεριφοράς και η επιστήμη του νου. Τι κρύβεται πίσω από τον τρόπο που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο που σκεπτόμαστε και αντιμετωπίζουμε καταστάσεις Τεχνικές για να γνωρίζουμε πώς να παρατηρούμε και να εντοπίζουμε τον τρόπο συμπεριφοράς των άλλων, τρόποι για να παρατηρούμε τη δική μας συμπεριφορά και του τρόπου που σκεφτόμαστε όταν ενεργούμε και επικοινωνούμε, τεχνικές που μας βοηθούν να αποστασιοποιούμαστε από δύσκολες καταστάσεις και σκεφτόμαστε πολύπλευρα και χωρίς στεγανά, να περιφρουρούμε τις αποφάσεις και τα όριά μας. 27, 28/09/2013 Μέλη: 220 Μη μέλη: 240 Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα β εξαμήνου

10 «Άνοιγμα» σε Νέες Αγορές Εξωτερικού 8 ώρες 7, 8/10/2013 Μέλη: 160, Μη μέλη: 180 Κλεόβουλος Αλεξιάδης Οφέλη και σκοπός του προγράμματος Η αναζήτηση ευκαιριών με τη στροφή των επιχειρήσεων σε νέες αγορές με στόχο την αύξηση του κέρδους μέσω της αύξησης των πωλήσεων & την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, μέσα στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελληνική οικονομία. Εισαγωγή στη διαδικασία των εξαγωγών Επιλογή καλύτερων αγορών Βασικές εμπορικές έννοιες Διεθνές Marketing Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εξαγωγών Η έρευνα Marketing στις ξένες αγορές Marketing Plan Στόχοι - Στρατηγική Αναγνωρίστε τον Τύπο του Πελάτη σας και Αυξήστε σημαντικά τις Πωλήσεις σας 8 ώρες 7, 8/10/2013 Μέλη: 160, Μη μέλη: 180 Ιφιγένεια Παπαρούση Οφέλη του προγράμματος Η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η αύξηση των πωλήσεων καθώς και οι πρακτικές γνώσεις που αποκτούνται, για χρήση από την ίδια ημέρα, η μεγαλύτερη επιτυχία στους στόχους πωλήσεων και εξυπηρέτησης και η βελτίωση της διαχείρισης «δύσκολων» πελατών. Οι τέσσερις τύποι πελατών: Ο Κυρίαρχος, ο Εκφραστικός, ο Προσεχτικός και ο Σταθερός Πώς να τους ξεχωρίζουμε εύκολα, γρήγορα και ορθά με βάση το βηματισμό, την ομιλία τους, ή/και το χώρο εργασίας τους Τι αναμένουν από εμάς, στην εξυπηρέτηση τους και στο έκαστο στάδιο πώλησης Οικονομικές γνώσεις για Μη Οικονομικά Στελέχη 14, 15, 16/10/2013 Μέλη: 200, Μη μέλη: 220 Οφέλη του προγράμματος Η γνώση των οικονομικών αρχών και μεθόδων ώστε και μη οικονομικά στελέχη να μπορούν να σχολιάζουν οικονομικά δεδομένα και να συνεργάζονται με οικονομικά στελέχη για αποτελεσματικότερη επικοινωνία και ορθότερη λήψη αποφάσεων. Oικονομικά Βασικες Οικονομικές Έννοιες και Σύγχρονο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Η Επιχείρηση Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοδοτικών Αναγκών Προϋπολογισμοί Αξιολόγηση Επενδύσεων Αναστάσιος Αναγνωστόπουλος 10 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας

11 Η Αποθήκη και ο Εξοπλισμός της Επενδύστε σοφά, αξιοποιήστε το κάθε ένα ευρώ σε όφελός σας Σκοπός του σεμιναρίου είναι να θωρακίσει τους συμμετέχοντες με γνώση που θα τους προστατεύσει από λάθος επιλογές, που έχουν ως αποτελέσματα την κακή εκμετάλλευση της επένδυσης με όρους χωρητικότητας και καθημερινής χρήσης, την αγορά περισσότερων τύπων περονοφόρων από ότι χρειάζονται για να γίνει η δουλειά, την αγορά λάθος τύπου περονοφόρων με συνέπειες στην παραγωγικότητα εργασίας στην εκμετάλλευση χώρων, την αγορά εξοπλισμού με λάθος προδιαγραφές και λάθος εγκατάσταση με συνέπειες στην ασφάλεια εργασίας. Επίσης, το σεμινάριο αποσκοπεί στο να μεταφέρει στους συμμετέχοντες, ποιοι είναι οι βέλτιστοι συνδυασμοί εξοπλισμού με όρους κόστους επένδυσης, εκμετάλλευσης αποθηκευτικού όγκου, λειτουργικότητας - παραγωγικότητας και τέλος, ευελιξίας στις αλλαγές των αναγκών της δουλειάς. Αντικείμενο προγράμματος Οι αποθήκες που σήμερα στην Ελλάδα έχουν περονοφόρα και ράφια είναι πάρα πολλές. Παρ όλο που ο εξοπλισμός αυτός θεωρείται από πολλούς logisticians ως απλός και γνωστός υπάρχουν ακόμα πολλά παραδείγματα όπου η επένδυση που έγινε : δεν ταίριαζε στις απαιτήσεις της δουλειάς είχε λάθη και ελλείψεις στις προδιαγραφές στηρίχτηκε σε προσφορές ατελείς και ελλιπείς είχε λάθη στην εγκατάσταση (κολλήσεις στα αντισεισμικά των ραφιών) το total ownership cost στα περονοφόρα είχε αγνοηθεί Πώληση σε Αρνητικά Προδιατεθειμένους και Δυσαρεστημένους Πελάτες Οφέλη του προγράμματος Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, αύξηση πωλήσεων, αύξηση ικανοποίησης πελάτη, εξοικονόμηση πόρων από παροχές που τυχόν δίνονται ως αντιστάθμισμα, αύξηση αφοσίωσης πελάτη, καλύτερη ποιότητα εργασιακής καθημερινότητας, αλλαγή της οπτικής της κατάστασης, μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση Σημαντικές Δεξιότητες μη λεκτικής Επικοινωνίας Λεκτική Επικοινωνία για Προχωρημένους Τα 6 +1 στάδια πώλησης σε αρνητικά προδιατεθειμένους και δυσαρεστημένους πελάτες 16 ώρες 17, 18, 19/10/2013 Μέλη: 240 Μη μέλη: 260 Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος 8 ώρες 4, 5/11/2013 Μέλη: 160, Μη μέλη: 180 Ιφιγένεια Παπαρούση Risk Management Ένας σημαντικός σκοπός των επιχειρήσεων, είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστάσεων που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης απωλειών. Για αυτό, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός και καθορισμός της σημαντικότητας των επικείμενων κινδύνων (επιχειρησιακών, μη επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών). Τις τελευταίες δεκαετίες οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που κρίνεται ακόμη και η ίδια η ύπαρξή τους. Οι αλλαγές των τιμών μπορούν να οδηγήσουν είτε σε μεγάλα κέρδη είτε σε μεγάλες ζημιές. Αυτή είναι και η αιτία που η διαχείριση κινδύνου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στα οικονομικά. Εισαγωγή - Οι στόχοι της διαχείρισης κινδύνων Είδη κινδύνων: Κίνδυνος της Αγοράς, Πιστωτικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Λειτουργικός Κίνδυνος, Νομικός Κίνδυνος, Συστημικός Κίνδυνος, Κίνδυνοι επενδύσεων Αντιστάθμιση κινδύνου: Είδη επιτοκίων, Καμπύλες επιτοκίων και προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος, Χαρακτηριστικά των forwards και futures, options (βασικά χαρακτηριστικά και ορολογία) Παραδείγματα 4, 5, 6/11/2013 Μέλη: 200, Μη μέλη: 220 Άρης Σαουλίδης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα β εξαμήνου

12 Social Media Marketing 5, 6, 7/11/2013 Μέλη: 200, Μη μέλη: 220 Γεωργία Ζάχου είναι η αξιοποίηση των εφαρμογών και δυνατοτήτων των Social Media και η προβολή ατομικά ή εταιρικά μέσα από αυτά. Νέες προσεγγίσεις Marketing μέσω των Social Media Τι είναι τα social media Τα σημαντικότερα social media Τα οφέλη για την επιχείρηση από το Social media Marketing Search Engine Optimization Google Adwords Διαφημίσεις στα social media Δημόσιες Σχέσεις στα social media Προώθηση Πωλήσεων στα social media ewom marketing SMS Marketing Διοίκηση μέσω στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας 8, 9/11/2013 Μέλη: 200, Μη μέλη: 220 Χρήστος Μακέδος είναι τα σύγχρονα στελέχη να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία και τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία της σωστής συνέντευξης αξιολόγησης και να αναγνωρίσουν τους παράγοντες επιτυχίας των συστημάτων αξιολόγησης. Οφέλη Συστημάτων Αξιολόγησης της Απόδοσης Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης (ΜΒΟ, 360º, BBS, Μικτά) Βασικά Στοιχεία ενός Συστήματος Αξιολόγησης Ρόλος της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Συνέντευξη Αξιολόγησης Ρόλος Αξιολογούμενου-Αξιολογητή Σφάλματα Αξιολόγησης της Απόδοσης Εντοπισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών / Προγραμματισμός Καριέρας Παράγοντες Επιτυχίας / Περιγραφή Επιτυχημένων Συστημάτων Το Μέλλον των Συστημάτων Αξιολόγησης της Απόδοσης / Ηλεκτρονικά Συστήματα Αξιολόγησης Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών στην Πράξη Σύστημα Εξαιρετικής Εξυπηρέτησης και Φροντίδας Πελατών 15, 16/10/2013 Μέλη: 200 Μη μέλη: 220 Ιωάννης Γιάκας είναι να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής αναστάτωσης, της συνεχιζόμενης ύφεσης και του έντονου ανταγωνισμού και να κατανοήσουν τις συμπεριφορές που απαιτούνται στην εξάσκηση του νέου ρόλου τους και πως αυτές θα καταγράφονται και βελτιώνονται συνεχώς, στην εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, ώστε να διαρκούν και να υπερέχουν στη δημιουργία και διατήρηση των πελατών. Επίσης, να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που εκπίπτει μέσα από τα προγράμματα after sales και να τους εισάγει στις τεχνικές εξυπηρέτησης μετά την πώληση με σκοπό τη δημιουργία σχέσεων και τη μελλοντική πώληση. Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Η ικανοποίηση του πελάτη Ποιοι είναι οι νέοι ρόλοι μου Η μέτρηση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης (Service Quality) Πρόγραμμα μέτρησης Ποιότητας Εξυπηρέτησης Το νέο σύστημα πωλήσεων (S.T.S) μέσω εξαιρετικής εξυπηρέτησης Η ανταπόκριση και η διατήρηση του πελάτη, μέσω roll plays (Εφαρμογή του CROSS SELLING). Συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM) και αποτελεσματικότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων και καταστάσεων μετά την πώληση Δημιουργία δημοσίων σχέσεων και μακροχρόνιων επαφών με τους πελάτες με στόχο την επαναληπτική πώληση 12 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας

13 Διαχείριση Αλλαγών για τη Βιωσιμότητα της Επιχείρησης Να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες αφενός την αναγκαιότητα, το ρόλο και τις επιδράσεις της οργανωσιακής αλλαγής στη διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, και αφετέρου να πληροφορηθούν και να εξοικειωθούν με έννοιες και εργαλεία που μπορούν επιτυχημένα να τους υποστηρίξουν σε αντίστοιχες παρεμβάσεις των επιχειρήσεων τους. Το φαινόμενο της αλλαγής στην επιχειρηματική πραγματικότητα Σχέση στρατηγικής και οργανωσιακής αλλαγής Δομή, περιβάλλον και πλαίσιο της οργανωσιακής αλλαγής Η ψυχολογία του εργαζόμενου και η σημασία της στην οργανωσιακή αλλαγή Η σημασία της κοινωνικής δικτύωσης των εργαζομένων στην οργανωσιακή αλλαγή Οργανωσιακή διάγνωση (Marvin Weisbord s SIX BOX MODEL ) Διαμόρφωση πλαισίου εφαρμογής της οργανωσιακής αλλαγής 8 ώρες 18, 19/11/2013 Μέλη: 160, Μη μέλη: 180 Δημήτρης Χατζίδης Ανταγωνιστικές Στρατηγικές e-marketing στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Στο σεμινάριο αναλύονται όλες οι σύγχρονες τάσεις και αλλαγές στο e marketing, οι νέες αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης των ιστοσελίδων, η επιλογή των κατάλληλων social media για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων αλλά και του site, η σημασία του περιεχομένου (content) στην προώθηση και λειτουργία του, η αποτελεσματική εκμετάλλευση της on line πελατειακής βάσης. Search Engine Optimization Search Engine Marketing Social Media Blogs Content Ασφάλεια Real time case study 18, 19, 20 /11/2013 Μέλη: 200, Μη μέλη: 220 Διογένης Ζησίδης Η Γραμματέας Στέλεχος της Επιχείρησης Να σκιαγραφήσει το πορτρέτο της σύγχρονης γραμματέως, να περιγράψει τα καθήκοντα και τις ικανότητες της, να τονίσει τη σημασία των σχέσεων με προϊσταμένους, πελάτες, συνεργάτες και να την κάνει να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις Η λειτουργία του/της Manager ως προς την λήψη αποφάσεων και η επιδιωκόμενη συμβολή της Γραμματέως Manager Η συμβολή της Γραμματέως Manager στο κύρος και την εικόνα της εταιρείας, μέσω ανάληψης ευθυνών δημόσιων σχέσεων Η συμβολή της Γραμματέως Manager στην κουλτούρα της εταιρείας, σε αιτίες που κακοποιούν την εικόνα όπως: Διαπροσωπικές Διατμηματικές Συγκρούσεις, τα τέσσερα πιθανά αποτελέσματα και Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων οι τρεις καταστάσεις του Εγώ και πώς να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια για ακόμη καλύτερη συνεργασία Savoir Vivre στην χρήση και τηλεφώνου Διαχείριση χρόνου της Γραμματέως Manager: οι χρονοληστές που αντιμετωπίζει τρόποι εξοικονόμησης χρόνου τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης επειγόντων και σημαντικών θεμάτων τρόποι αντιμετώπισης της αναβλητικότητας τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης stress 8 ώρες 18, 19/11/2013 Μέλη: 160 Μη μέλη: 180 Ιφιγένεια Παπαρούση Εκπαιδευτικό πρόγραμμα β εξαμήνου

14 Σύγχρονο Μάνατζμεντ και Ηγεσία 22, 23/11/2013 Μέλη: 200 Μη μέλη: 220 Σπύρος Χιωτέρης είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία του Σύγχρονου Μάνατζμεντ και να ενδυναμώσει το ρόλο του επαγγελματία μάνατζερ, να παρουσιάσει τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ και να προτείνει μια σειρά από σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ώστε να είναι αποτελεσματική η άσκησή του καθώς και να προτείνει τρόπους καλύτερης και αποτελεσματικότερης διοίκησης των ανθρώπων. Ηγεσία Ανάγκη Ηγεσίας Ποιος είναι ηγέτης Ηγέτης και Manager Ηγετική Συμπεριφορά Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Ηγετών Πηγές Δύναμης των Ηγετών Πρότυπα και Προσανατολισμός Ηγετικής Συμπεριφοράς Παρακίνηση Βασικές Έννοιες και Θεωρίες Μέθοδοι και τεχνικές Παρακίνησης Case Study Πώς να μειώσετε τα Λειτουργικά Έξοδα της Επιχείρησης (cost cutting) με σκοπό να καταστεί Βιώσιμη και Ανταγωνιστική 4, 5, 6/11/2013 Μέλη: 220, Μη μέλη: 240 Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί να μεταφέρει στους συμμετέχοντες συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία στο θέμα της βιώσιμης μείωσης των λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις επιδίωξαν γρήγορα να μειώσουν τα προφανή κόστη σε μια προσπάθεια άμεσης ανάσχεσης της πτώσης των πωλήσεων τους, εστιάζοντας σε θέματα κυρίως προσωπικού. Ελάχιστες εταιρείες έκαναν zero base approach απαντώντας στο βασικό ερώτημα: «γιατί χρειάζεται να πληρώνω αυτά που μέχρι σήμερα πλήρωνα και πως αυτά τα έξοδα συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μου, κάνουν καλύτερη τη σχέση με τους πελάτες μου και οδηγούν σε πιο κερδοφόρες πωλήσεις;» Αντικείμενο του προγράμματος Πώς το εστιασμένο και έξυπνο cost cutting σας δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διατηρήσιμη μείωση των λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση της επιχείρησης σε συνδυασμό με τον αγώνα για τη διατήρηση των πωλήσεων σε βιώσιμο για την επιχείρηση επίπεδο. Κείμενα στο Διαδίκτυο και στα Κοινωνικά Μέσα 14 6, 7/12/2013 Μέλη: 220, Μη μέλη: 240 Ζωζέτα Μηλιοπούλου Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με αρχές και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να χαράζουν σωστές στρατηγικές περιεχομένου για το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα, να υιοθετούν καλές πρακτικές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της online επικοινωνίας, να απαντούν στις ανάγκες του χρήστη, να κατανοούν τις αρχές ανάδειξης του περιεχομένου στις μηχανές αναζήτησης (SEO) και να συνδυάζουν κείμενο, αφήγηση και εικόνα για ένα δημιουργικό, στοχευμένο αποτέλεσμα. Οι ιδιαιτερότητες του παγκόσμιου ιστού και των κοινωνικών μέσων, από τη σκοπιά των κειμένων Η αξιοποίηση του online περιεχομένου από τον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο. Κοινά σημεία και διαφορές των κειμένων offline & online Τα βασικά στάδια γενικού σχεδιασμού, δόμησης, συγγραφής και μορφοποίησης κειμένων για το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα Η χρήση λόγου, αφήγησης και εικόνας Η σύνταξη ειδικών κειμένων όπως εισαγωγές και σύντομες περιγραφές. ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας

15 ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Μεταπτυχιακά & Πιστοποιούμενα Προγράμματα ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Mεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 50η σειρά Θεσσαλονίκη 400 ώρες Οκτώβριος 2013 Diploma in Sales Management (the Institute of Sales & Marketing Management) 23η σειρά Θεσσαλονίκη 200 ώρες Οκτώβριος 2013 Executive Certificate in Health Care Management 1η σειρά Θεσσαλονίκη 200 ώρες Οκτώβριος 2013 CAM - Diploma in Digital Marketing - Θεσσαλονίκη 150 ώρες Οκτώβριος 2013 Μάνατζμεντ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ «Άνοιγμα» σε Νέες Αγορές Εξωτερικού 8 ώρες 7, 8/10/2013 Οικονομικές Γνώσεις για Μη Οικονομικά Στελέχη 14, 15, 16/10/2013 Διοίκηση μέσω Στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας 8, 9/11/2013 Διαχείριση Αλλαγών για τη Βιωσιμότητα της Επιχείρησης 8 ώρες 18, 19/11/2013 Σύγχρονο Μάνατζμεντ και Ηγεσία 16 ώρες 22, 23/11/2013 Project Management Professional 40 ώρες 20, 21, 28, 29, 30/11-5, 6, 7/12/2013 Πωλήσεις ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Aναγνωρίστε τον τύπο του πελάτη σας & αυξήστε σημαντικά τις πωλήσεις 8 ώρες 7, 8/10/2013 Πώληση σε αρνητικά προδιατεθειμένους & δυσαρεστημένους πελάτες 8 ώρες 4, 5/11/2013 Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών στην πράξη 15, 16/11/2013 Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Διαχείριση πιστώσεων 40 ώρες 11, 12/10-8, 9, 15, 16, 20/11/2013 Risk Management 4, 5, 6/11/2013 Προσωπικές Ικανότητες ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το Marketing του Εαυτού σας στην Επαγγελματική σας Εξέλιξη 8 ώρες 2, 3/10/2013 ΝΕΥΡΟ Γλωσσικός Προγραμματισμός - NLP, η «Τεχνολογία» της Συμπεριφοράς και της Αλλαγής 27, 28/09/2013 Κείμενα για το διαδίκτυο και τα social media 6, 7/12/2013 Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Social Media Marketing 5, 6, 7/11/2013 Ανταγωνιστικές Στρατηγικές e-marketing στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 18, 19, 20/11/2013 Αποθήκη ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Αποθήκη και ο Εξοπλισμός της. Επενδύστε σοφά, αξιοποιήστε το κάθε ένα ευρώ σε όφελός σας 17, 18, 19/10/2013 Πώς να μειώσετε τα Λειτουργικά Έξοδα της Επιχείρησης (cost cutting) με σκοπό να καταστεί Βιώσιμη και Ανταγωνιστική 29, 30/11/2013 Γραμματείς ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Γραμματέας Manager 8 ώρες 18, 19/11/2013

16 H ΕΕ Ε στην Ελλάδα Αθήνα Λ. Iωνίας 200 & Iακωβάτων 61, Κ. Πατήσια, Αθήνα Tηλ.: Fax: , Tµήµα Μακεδονίας Λέοντος Σοφού Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Tµήµα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος Σωκράτους Λάρισα Τηλ.: Fax: Tµήµα Πελοποννήσου και υτικής Ελλάδος Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγ. Ανδρέου Πάτρα Tηλ.: Fax: Tµήµα Κρήτης Κονδυλάκη 105 & Βάρνης Θέρισσος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Λέοντος Σοφού Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο των εκδόσεων Rosili. Οι επιστημονικές μας εκδόσεις καλύπτουν τις κατηγορίες: Μάρκετινγκ ιοίκηση Οικονομικά Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Γενικά Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα