είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i"

Transcript

1 Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο, ότι κι οι τρεις έχουν ως φετηρί την κνονική κτνομή 1 Πρόκειτι γι την κτνομή χ (διβάζετι χι τετράγωνο), την κτνομή t κι την κτνομή F Γιτί οι τρεις υτές κτνομές, είνι χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί, θ γίνει εύκολ κτνοητό ότν στ επόμεν μιλήσουμε γι τις σττιστικές συνρτήσεις (δειγμτοσυνρτήσεις) κι το ρόλο τους στις συμπερσμτικές σττιστικές διδικσίες Πρτηρείστε στον ορισμό υτών των κτνομών, που δίνουμε στη συνέχει, ότι πρόκειτι γι κτνομές συνρτήσεων νεξάρτητων τυχίων μετβλητών κι θυμηθείτε ότι ότν λέμε τυχίο δείγμ μεγέθους πό ένν πληθυσμό εννοούμε νεξάρτητες κι ισόνομες τυχίες μετβλητές X, X,, X 1 Την κτνομή χ εισήγγε ο F R Helert το 1876, την κτνομή t το 1908 ο W L Gosset κι την κτνομή F ο GW Sedecor (το 1934) ο οποίος της έδωσε το όνομ F προς τιμήν του δικεκριμένου σττιστικού (κι γενετιστή) R A Fisher, γι υτό στη βιβλιογρφί συνντάτι κι ως κτνομή Fisher, ως κτνομή Sedecor ή ως κτνομή Sedecor-Fisher Σημειώνουμε, επίσης, ότι η κτνομή t είνι γνωστή κι ως κτνομή Studet, ψευδώνυμο του Gosset με το οποίο δημοσίευε τ άρθρ του Γι την προέλευση (γέννηση) της κτνομής t, θ δώσουμε σε επόμενη ενότητ κι κάποιες επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες Στη συνέχει, γι κάθε μι πό υτές τις τρεις κτνομές, δίνουμε μόνο τον ορισμό της, τη γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητάς της, τη μέση τιμή της, τη δισπορά της κι τ άνω -ποσοστιί σημεί της, δηλδή, μόνο τις ελάχιστες πληροφορίες που μς είνι πρίτητες γι ν κτνοήσουμε κι ν μπορούμε ν εφρμόζουμε σωστά βσικές σττιστικές μεθόδους της Σττιστικής Συμπερσμτολογίς Η κτνομή χ (chi-square distributio) Αν Z, Z, 1, Z είνι νεξάρτητες τυποποιημένες κνονικές τυχίες μετβλητές, δηλδή, ν Z i ~ N(0, 1), i 1,,,, τότε η κτνομή της τυχίς μετβλητής, X Z1 + Z + + Z ονομάζετι κτνομή χι-τετράγωνο με βθμούς ελευθερίς κι συμβολίζετι με χ Είνι προφνές ότι πρόκειτι γι οικογένει κτνομών Γι κάθε τιμή του πίρνουμε κι μι άλλη κτνομή χι-τετράγωνο Είνι επίσης προφνές ότι μι τυχί μετβλητή Χ που κολουθεί μι χ κτνομή δεν πίρνει ρνητικές τιμές Στο σχήμ που κολουθεί φίνετι η γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητς της X Z1 + Z + + Z ~ χ γι διάφορες τιμές του 1 Φυσικά, δε μς κάνει εντύπωση! Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 93

2 Οι Κτνομές χ, t κι F Αποδεικνύετι ότι η μέση τιμή της χ είνι ίση με κι η δισπορά της είνι ίση με Δηλδή, ν X χ τότε E ( X ) κι V ( X ) ~ Πρτηρείστε στο πρπάνω σχήμ ότι όσο το υξάνετι τόσο η γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητς της χ γίνετι πιο συμμετρική Γι > 30, προσεγγίζετι πολύ ικνοποιητικά πό την κνονική N (, ) Όπως θ διπιστώσουμε στ επόμεν, στη Σττιστική Συμπερσμτολογί μάς είνι χρήσιμ τ άνω -ποσοστιί σημεί της χ τ οποί έχει επικρτήσει ν συμβολίζοντι με χ ; ή με χ ( ) Όπως φίνετι κι στο σχήμ που κολουθεί, ν μι τυχί μετβλητή Χ κολουθεί την κτνομή χ, δηλδή ν X ~ χ, τότε χ είνι εκείνη η τιμή της Χ γι την οποί ισχύει P ( X > χ ), ή ισοδύνμ, το ; P ( X χ ) 1 ; ; Γι διευκόλυνσή μς, έχουν δημιουργηθεί πίνκες που μς δίνουν τ χ ; γι διάφορες τιμές του κι του Έτσι πό τον πίνκ που υπάρχει στο τέλος της ενότητς πίρνουμε, γι πράδειγμ, χ 9 488, χ κι χ ; ;005 5 ;001 Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 94

3 Οι Κτνομές χ, t κι F Η κτνομή t ή κτνομή Studet (t-distributio ή Studet distributio) Έστω Ζ μι τυχί μετβλητή η οποί κολουθεί την τυποποιημένη κνονική κτνομή, δηλδή Z ~ N(0, 1), κι S μι τυχί μετβλητή νεξάρτητη πό την Ζ η οποί κολουθεί την κτνομή τυχίς μετβλητής, χ, δηλδή T S χ Τότε, η κτνομή της ~ ονομάζετι κτνομή t ή κτνομή Studet με βθμούς ελευθερίς κι συμβολίζετι με t Είνι προφνές ότι πρόκειτι γι οικογένει κτνομών Γι κάθε τιμή του πίρνουμε κι μι άλλη κτνομή t Είνι επίσης προφνές ότι μι τυχί μετβλητή T που κολουθεί μι t κτνομή πίρνει τιμές πό έως + όπως η κνονική κτνομή Στο σχήμ που κολουθεί φίνετι η γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητς της T ~ t γι κι γι 10 Επίσης φίνετι η γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητς της Z ~ N(0, 1) Z S Πρτηρείστε στο πρπάνω σχήμ ότι η γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητς της T ~ t έχει κωδωνοειδή μορφή κι είνι συμμετρική ως προς τον κτκόρυφο άξον στο 0, όπως η Z ~ N(0, 1), όμως έχει πιο «πχιές» ουρές (είνι πιο πεπλτυσμένη) Όσο το υξάνετι η t προσεγγίζετι ικνοποιητικά πό την κνονική N ( 0, ( ) ) Γι > 30, προσεγγίζετι πολύ κλά πό την τυποποιημένη κνονική N (0, 1) Αποδεικνύετι ότι η μέση τιμή της t είνι ίση με 0 (γι > 1) κι η δισπορά της, γι >, είνι ίση με ( ) Δηλδή, ν T ~ t τότε E ( T ) 0 (γι > 1) κι V ( T ) (γι > ) Γι την κτνομή t υπάρχουν πίνκες που δίνουν, γι διάφορες τιμές του κι του, τ άνω -ποσοστιί σημεί της, τ οποί συμβολίζοντι με t ; ή με t ( ) Όπως φίνετι κι στο σχήμ που κολουθεί, ν μι τυχί μετβλητή Τ κολουθεί Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 95

4 Οι Κτνομές χ, t κι F την κτνομή t, δηλδή ν οποί ισχύει T > ) ( t ; T ~ t, τότε το ; P, ή ισοδύνμ, P T ) 1 t είνι εκείνη η τιμή της Τ γι την ( t ; Όπως στην κνονική κτνομή, λόγω συμμετρίς της γρφικής πράστσης της συνάρτησης πυκνότητς της t, προφνώς ισχύει ότι: t ; 1 t ; a Έτσι, γι πράδειγμ, ν μς ενδιφέρει το ποσοστιίο σημείο t 8;0 90, πρότι υτό δε δίνετι στον πίνκ που υπάρχει στο τέλος της ενότητς, η τιμή του προκύπτει πό τη σχέση t t φού πό τον πίνκ έχουμε ότι t ;090 8;010 8 ;010 Άσκηση: Χρησιμοποιείστε τον πίνκ της τυποποιημένης κνονικής κτνομής γι ν επληθεύσετε ότι η τελευτί γρμμή του πίνκ της κτνομής t δίνει τις τιμές των ντίστοιχων άνω -ποσοστιίων σημείων της τυποποιημένης κνονικής κτνομής, δηλδή, τ ντίστοιχ z Γιτί συμβίνει υτό; Η κτνομή F (F-distributio) Έστω S κι S δύο νεξάρτητες τυχίες μετβλητές οι οποίες κολουθούν τις κτνομές χ κι χ ντίστοιχ Τότε, η κτνομή της τυχίς μετβλητής, S F ονομάζετι κτνομή F με κι βθμούς ελευθερίς κι συμβολίζετι με S F, Όπως κι γι τις κτνομές χ κι t, πρόκειτι γι οικογένει κτνομών Γι κάθε τιμή του κι κάθε τιμή του πίρνουμε μι άλλη F, κτνομή Επίσης, είνι φνερό ότι μι τυχί μετβλητή Χ που κολουθεί μι F, κτνομή δεν πίρνει ρνητικές τιμές Στο σχήμ που κολουθεί φίνετι η γρφική πράστση της συνάρτησης πυκνότητς της F, γι διάφορες τιμές των κι Πρτηρείστε ότι όσο υξάνοντι οι βθμοί ελευθερίς κι τόσο η (θετική) συμμετρί της γρφικής πράστσης της συνάρτησης πυκνότητς της F, μειώνετι Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 96

5 Οι Κτνομές χ, t κι F Αποδεικνύετι ότι η μέση τιμή κι η δισπορά μις τυχίς μετβλητής Χ που κολουθεί την κτνομή F, ( X ~ F, ) είνι, ντίστοιχ, E ( X ) (γι ( + ) > ) κι V ( X ) (γι > 4 ) Πρτηρείστε ότι η μέση τιμή ( ) ( 4) της F, εξρτάτι μόνο πό τους βθμούς ελευθερίς,, του πρνομστή Όπως γι τις κτνομές χ κι t που προυσιάσμε προηγουμένως, έτσι κι γι την κτνομή F με κι βθμούς ελευθερίς έχουν δημιουργηθεί πίνκες που δίνουν, γι διάφορες τιμές του, του κι του, τ άνω -ποσοστιί σημεί της, τ οποί συμβολίζοντι με F,; ή με F, ( ) Όπως φίνετι κι στο σχήμ που κολουθεί, ν μι τυχί μετβλητή Χ κολουθεί την κτνομή F,, δηλδή ν X ~ F,, τότε το F,; είνι εκείνη η τιμή της Χ γι την οποί ισχύει P ( X > F, ; ), ή ισοδύνμ, P ( X F ; ) 1 Έτσι πό τον πίνκ που υπάρχει στο τέλος της ενότητς πίρνουμε, γι πράδειγμ, F 48, F 4 06 κι F 3 6,6;005 10,6;005 6,10;005 Τέλος, νφέρουμε ότι εύκολ μπορεί ν ποδειχθεί ότι, F, ;1 1 F, ; Έτσι, ν γι πράδειγμ, θέλουμε την τιμή F 6,10;0 95, ενώ υτή δε δίνετι πό τους πίνκες που συνήθως υπάρχουν στ βιβλί Σττιστικής, μπορούμε ν την υπολογίσουμε πό την προηγούμενη σχέση ως εξής: F F F ,10,095 6,10; ,6;0 05 Αν X ~ F τότε, 1 X ~ F Άρ,, P ( X F, ;1 ) P(1 X 1 F, ; 1 ) κι επομένως πό τον ορισμό των άνω -ποσοστιίων σημείων προκύπτει η ζητούμενη σχέση (φού 1 ~ ) X F, Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 97

6 Οι Κτνομές χ, t κι F Τιμές χ ;a της κτνομής χ Ο Πίνκς δίνει τ άνω -ποσοστιί σημεί της κτνομής χ με βθμούς ελευθερίς Αν X χ, ισχύει, P ( X > χ ) ~ ; , Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 98

7 Οι Κτνομές χ, t κι F Αν Τιμές t ; a της κτνομής t Ο Πίνκς δίνει τ άνω -ποσοστιί σημεί της κτνομής t με βθμούς ελευθερίς T ~ t, ισχύει, P ( T > t ; ) Επίσης, ισχύει, t ; 1 t ; a Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 99

8 Οι Κτνομές χ, t κι F Τιμές F, ; a της κτνομής F, Οι Πίνκες δίνουν τ άνω -ποσοστιί σημεί της κτνομής F με κι βθμούς ελευθερίς, γι 0 05 κι 0 01, ντίστοιχ Αν X ~ F,, ισχύει, P( X > F, ; a ) a Επίσης ισχύει, F, ;1 1 F, ; Εργστήριο Μθημτικών & Σττιστικής / Γ Ππδόπουλος (wwwauagr/gpapadopoulos) 100

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 MAΪΟΥ 3 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα»

Νίκος Σταματόπουλος «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» «Αρχές Διατήρησης» vs «Νόμοι του Νεύτωνα» Ερώτημα 1 ο : Ποιες από αυτές τις «αρχές» είναι όντως αρχές και ποιες δεν είναι; Ερώτημα 2 ο : Ποιο έχει μεγαλύτερη ισχύ; η «αρχή» ή ο «νόμος»; Ερώτημα 3 ο : Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα