β. ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ για Αξιωματικούς ε.ε./ε.α του ΠΝ Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "β. ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ για Αξιωματικούς ε.ε./ε.α του ΠΝ Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων."

Transcript

1 ΠΡΟΣ : ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ Αποδέκτες πινάκων Α, Β, Γ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η Δγης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΠΕΡ.ΧΡ. Φ.072.1/10/347117/ ΤΜΗΜΑ VI Σ.347/9 Δεκ 14/ ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ Tηλέφ Φ /13/ Σ Αθήνα 16 Μαρ 15 ΘΕΜΑ: Παραθερισμός Θέρους έτους 2015 ΣΧΕΤ : α. ΚΑΛ/ΘΑΝ/ΝΒΝΕ 2009 β. ΚΑΛ/ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ 1998 γ. ΑΔ. Φ.440.1/1/78/4204/Σ.47704/ /ΓΕΝ/Β3-VI δ. WAA Z Nοε 14 / ΓΕΝ ε. WAF Z Aπρ 13 / ΓΕΝ στ. Φ. 400/32/82424/Σ.343/27 Μαϊ 11/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 1139) όπως τροποποιήθηκε με Φ.400/10/81896/Σ.298/ 11 Μαϊ 12/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 1646) 1. Γνωρίζεται ότι κατά την περίοδο θέρους 2015 θα διατεθούν προς εξυπηρέτηση Στρατιωτικού προσωπικού (εν ενεργεία, και εν αποστρατεία), Πολιτικού προσωπικού του ΠΝ, Συνταξιούχων Πολιτικών Υπάλληλων του ΠΝ, καθώς των δικαιούχων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ως σχετικό (γ), τα κάτωθι παραθεριστικά κέντρα: α. ΘΑΝ/ΝΒΝΕ για Αξιωματικούς ε.ε./ε.α του ΠΝ Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων Πολιτικών Υπαλλήλων εν υπηρεσία και Συνταξιούχους Πολιτικούς Υπάλληλους του ΠΝ. β. ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ για Αξιωματικούς ε.ε./ε.α του ΠΝ Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων. γ. Φαρικό Δίκτυο, για Αξιωματικούς ε.ε./ε.α - Ανθυπασπιστές ε.ε./ε.α,υπαξιωματικούς ε.ε./ε.α και Πολιτικούς Υπαλλήλους εν υπηρεσία, η διάθεση των οποίων καθορίζεται στο παράρτημα «Γ». δ. ΚΕ/ΠΟΡΟΣ για Ανθυπασπιστές ε.ε./ε.α και Υπαξιωματικούς ε.ε./ε.α του ΠΝ. του ΠΝ. ε. ΠΝΒ/ΣΥΡΟΥ για εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς στ. Ξενοδοχεία «Βενετία» στην Αίγινα, και «Αttica Beach» στο Μάτι Αττικής για εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του ΠΝ. 2. Όσοι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του ΠΝ πρόκειται να δηλώσουν συμμετοχή στο επιδοτούμενο από ΜΤΝ/ΕΛΠΝ πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης παραθερισμού για το θέρος 2015, καθώς θα συμπεριληφθούν στους πίνακες των κανονικών και αναπληρωματικών δικαιούχων παιδικών κατασκηνώσεων.

2 -2-3. Οι δηλώσεις επιθυμίας των εν ενεργεία στελεχών του ΠΝ για το θέρος 2015 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Μηχανογραφικής Εφαρμογής Στρατιωτικού Προσωπικού ΓΕΝ/Β3. Για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής και της αντιμετώπισης τυχόν δυσκολιών η δήλωση ηλεκτρονικής επιθυμίας παραθερισμού θα γίνει σε δύο στάδια, από 16 Μαρτίου 2015 για Αξιωματικούς και 23 Μαρτίου 2015 για Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς με καταληκτικό πέρας για όλους την Τετάρτη 15 Απριλίου Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης επιθυμίας δημιουργήθηκε ως υποεφαρμογή της Ενιαίας Μηχανογραφικής Εφαρμογής Στρατιωτικού Προσωπικού ΓΕΝ/Β3 και αντικαθιστά την υφιστάμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται έως σήμερα. Μέσω της εν λόγω εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης επιθυμίας παραθερισμού για τις υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στο WAN/ΠΝ ή μέσω δικτύου ΔΙΑΣ/ΓΕΕΘΑ ή που γειτνιάζουν με αντίστοιχες υπηρεσίες, περιορίζοντας την υφιστάμενη γραφειοκρατία. 5. Ο τρόπος σύνταξης υποβολής και ελέγχου στοιχείων της ηλεκτρονικής δήλωσης παραθερισμού καθορίζεται στο παράρτημα «ΣΤ». 6. Στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ που υπηρετεί σε υπηρεσίες που δεν έχουν πρόσβαση στην ενιαία μηχανογραφική εφαρμογή ΓΕΝ/Β3 μέσω WAN / ΠΝ ή μέσω δικτύου ΔΙΑΣ/ΓΕΕΘΑ και δεν γειτνιάζουν με αντίστοιχες υπηρεσίες θα υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση παραθερισμού σύμφωνα με τα προηγούμενα έτη. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές έντυπες δηλώσεις επιθυμίας για το προσωπικό που δύναται να τις υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της νέας διαδικασίας. 7. ΓΕΝ/Β5, ΕΑΑΝ, και Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων παρακαλούμε μεριμνήσουν καθ αρμοδιότητα για τη επιλογή του προσωπικού / μελών τους ενημερώνοντας θέρετρα και ΓΕΝ/Β3-VI. 8. Διοικήσεις, Υπηρεσίες, Π. Πλοία μεριμνήσουν για την ενημέρωση του προσωπικού. Ιδιαίτερα για το προσωπικό που βρίσκεται στο εξωτερικό λόγω τοποθέτησης / αποστολής / εκπαίδευσης, ή στο εσωτερικό μακράν βάσεως λόγω αποστολής / εκπαίδευσης, όπως και το προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αδείας (Κανονικής - Αναρρωτικής - Μακράς Αναρρωτικής-Κυήσεως / Ανατροφής και ειδικής άδειας), δύναται να υποβάλλει δήλωση αίτησης παραθερισμού μέσω των Διοικήσεων / Υπηρεσιών όπου υπάγεται. 9. Υπενθυμίζεται ότι η προτεραιότητα παραθερισμού των δικαιούχων καθορίζεται βάσει του άρθρου 6, παρ. 2, 3, και 4 του σχετικού (στ), αντίγραφο του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και ότι αφαιρούνται δέκα (10) μόρια όταν το στέλεχος παραθερίσει συνολικά πέντε (5) διανυκτερεύσεις, συνεχόμενα είτε τμηματικά. 10. Συνιστάται η συμπλήρωση όλων των πεδίων (περιόδου-τόπου) στις κανονικές και αναπληρωματικές επιθυμίες για τον παραθερισμό, προκειμένου να γίνει με βέλτιστο τρόπο η ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων παρέχοντας το σύνολο των δυνατών εναλλακτικών επιλογών για το προσωπικό.

3 Ακύρωση παραθερισμού θα γίνεται μόνο δια σήματος, μέχρι και πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου, σε διαφορετική περίπτωση θα αφαιρούνται δέκα (10) μόρια συμφώνως σχετικών (α) και (β). 12. Διευκρινίζεται ότι : α. Οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται στο σχετικό (στ) παραθερίζουν κατ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης σε οποιαδήποτε παραθεριστική περίοδο, πρέπει να αποστείλουν στο ΓΕΝ/Β3-VI τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την ειδική κατηγορία για την καταχώρηση στα μητρώα τους(πεδίο κοινωνικά κριτήρια) εφόσον δεν ανήκουν ήδη σε κάποια ειδική κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραθερίζουν βάση μορίων και εφόσον επιλεγούν από τη γενική σειρά μοριοδότησης ηλεκτρονικής εφαρμογής παραθερισμού της μηχανογράφησης. β. Όσοι υπηρετούν στο εξωτερικό ή στη νήσο Κ δικαιούται παραθερισμό μόνο στις 1 η, 2 η, 3 η, 4 η, και 9 η, 10 η περίοδο στο ΘΑΝ/ΝΒΝΕ και ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ, για όσο διάστημα ισχύει η θητεία στο εξωτερικό συμφώνως σχετικού (α). γ. Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια υπάρχουν περισσότερα του ενός, μέλη δικαιούμενα αιτήσεως παραθερισμού λόγω σύζευξης, το δικαίωμα παραθερισμού ασκείται από τον αρχαιότερο κατά περίπτωση Αξιωματικό / Ανθυπασπιστή / Υπαξιωματικό / πολιτικό υπάλληλο για το ανάλογο θέρετρο ή φάρο. Μόρια παραθερισμού θα χρεώνονται και οι δύο (2) σύζυγοι σε κάθε περίπτωση. Εφόσον ο/η σύζυγος στελέχους του ΠΝ ανήκει στο Σ.Ξ. ή Π. Α., απαιτείται να συνυποβληθεί βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του/της συζύγου, όπου θα αναγράφονται οι παραθερισμοί κατά την τελευταία πενταετία και ότι δεν θα υποβληθεί αίτηση παραθερισμού κατά το τρέχον έτος, για τα αντίστοιχα θέρετρα (ΚΑΑΥ ΚΕΔΑ). 13. Έντυπη αίτηση παραθερισμού δύναται να υποβάλλουν μόνο οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικού : α. Όσοι έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ, που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος και δεν είναι καταχωρημένοι στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ως ειδική κατηγορία (κοινωνικά κριτήρια). β. Οι οικογένειες στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος και δεν είναι καταχωρημένοι στα μητρώα ως ειδική κατηγορία (κοινωνικά κριτήρια). γ. Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και οι διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος και δεν είναι καταχωρημένοι στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ως ειδική κατηγορία (κοινωνικά κριτήρια).

4 -4- δ. Οι πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα τέκνα και άνω) που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος και δεν είναι καταχωρημένοι στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ως ειδική κατηγορία (κοινωνικά κριτήρια). ε. Το προσωπικό που βρίσκεται στο εξωτερικό λόγω τοποθέτησης / αποστολής / εκπαίδευσης. στ. Το προσωπικό ανωτέρω παραγράφου έξι (6). 14. Το παρόν να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στο Χειριστής θέματος, Πλωτάρχης (Ε) Ε. Ξενιάς ΠΝ, Προϊστάμενος Γρ. Παραθερισμού ΓΕΝ/Β3-VI, τηλ , 1421, Ακριβές Αντίγραφο Υποναύαρχος Δ. Χέλμης Π.Ν. Υπαρχηγός ΓΕΝ Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Θ. Κουτσογιαννάκη Γραμματεία Β Κλάδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Λειτουργία ΘΑΝ/ΝΒΝΕ «Β» Λειτουργία ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ «Γ» Λειτουργία Οικημάτων Φάρων «Δ» Λειτουργία ΚΕ/ΠΟΡΟΣ ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ «Ε» Παραθερισμός σε ιδιωτικά ξενοδοχεία «ΣΤ» Περιγραφή διαδικασίας ηλεκτρονικής δήλωσης παραθερισμού. Εσωτερική Διανομή: Β3-VI, Αποδέκτες πίνακα Θ Δγης ΠΕΡ.ΧΡ. Φ.072.1/10/347117/ Σ.347/9 Δεκ 14/ΓΕΝ/ΔΓ-ΙΙ

5

6 Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ.440.1/13/211384/Σ.454 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β3-VΙ 16 Μαρ 15 Λειτουργία ΘΑΝ / ΝΒΝΕ 1. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους έτους 2015: 1 η Περίοδος Παρασκευή 15 Μαΐου Εως Τετάρτη 27 Μαΐου 2 η Περίοδος Παρασκευή 29 Μαΐου Εως Τετάρτη10 Ιουνίου 3 η Περίοδος Παρασκευή 12 Ιουνίου Εως Τετάρτη 24 Ιουνίου 4 η Περίοδος Παρασκευή 26 Ιουνίου Εως Τετάρτη 08 Ιουλίου 5 η Περίοδος Παρασκευή 10 Ιουλίου Εως Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 η Περίοδος Παρασκευή 24 Ιουλίου Εως Τετάρτη 05 Αυγούστου 7 η Περίοδος Παρασκευή 07 Αυγούστου Εως Τετάρτη 19 Αυγούστου 8 η Περίοδος Παρασκευή 21 Αυγούστου Εως Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 9 η Περίοδος Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου Εως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 10 η Περίοδος Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Εως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2. Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ θέρους 2015 ως ακολούθως: α. Ενοίκια Οικιών/Δωματίων: Περίοδοι θέρους Κατηγορίες οικιών/ δωματίων Περίοδοι θέρους 1 η και 10 η 2 η έως 9 η Οικία τύπου A Οικία τύπου B Οικία τύπου Γ (A/C) Δωμάτιο Ξ Δωμάτιο Ξ Δωμάτιο Ξ β. Εισιτήρια εισόδου προσκεκλημένων: Κατηγορίες / Ημέρες Περίοδος 1 η έως 10 η Ενήλικοι Καθημερινές 3,00 Ανήλικοι Καθημερινές 1,50 Ενήλικοι Π.Σ.Κ. Αργίες 5,00 Ανήλικοι Π.Σ.Κ. Αργίες 2,50 γ. Ενοίκιο 2 ου δωματίου στα Ξ1/ Ξ2/ Ξ3 : 50% φτηνότερο εκάστης περιόδου. 3. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών στο πνεύμα

7 Α-2 Κανονισμού Λειτουργίας ΘΑΝ/ΝΒΝΕ καθώς και τις κατευθύνσεις / υποδείξεις προσωπικού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ. 4. Για περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες, (όσον αφορά τα οικήματα/ διαμερίσματα και τους διαθέσιμους χώρους, τις ευκολίες πρόσβασης, υποχρεώσεις παραθεριστών ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Υποδοχής του ΘΑΝ/ΝΒΝΕ, στο τηλέφωνο καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΝΒΝΕ 5. ΝΒΝΕ μεριμνήσει για την επικαιροποίηση στοιχείων ανωτέρω ιστοσελίδας. Ακριβές Αντίγραφο Πλωτάρχης Θ. Κοιλάκος ΠΝ Τμηματάρχης Β3-VΙ Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Θ. Κουτσογιαννάκη Γραμματεία Β Κλάδου

8 Β-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β3-VΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ 16 Μαρ 15 Φ.440.1/13/211384/Σ.1388 Λειτουργία ΘΑΝ / ΝΑΣΚΕ 1. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους 2015: 1 η Περίοδος Κυριακή 17 Μαΐου Έως Παρασκευή 29 Μαΐου 2 η Περίοδος Κυριακή 31 Μαΐου Έως Παρασκευή 12 Ιουνίου 3 η Περίοδος Κυριακή 14 Ιουνίου Έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 4 η Περίοδος Κυριακή 28 Ιουνίου Έως Παρασκευή 10 Ιουλίου 5 η Περίοδος Κυριακή 12 Ιουλίου Έως Παρασκευή 24 Ιουλίου 6 η Περίοδος Κυριακή 26 Ιουλίου Έως Παρασκευή 07 Αυγούστου 7 η Περίοδος Κυριακή 09 Αυγούστου Έως Παρασκευή 21 Αυγούστου 8 η Περίοδος Κυριακή 23 Αυγούστου Έως Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 9 η Περίοδος Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου Έως Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 10 η Περίοδος Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου Έως Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2. Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ, 2015 ως ακολούθως: α. Δίκλινα 110 /ανά περίοδο. β. Τρίκλινα 120 /ανά περίοδο. γ. Τετράκλινα 140 /ανά περίοδο. δ. Ενοίκιο 2 ου δωματίου 50% φτηνότερο εκάστης περιόδου. 3. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών με πνεύμα ΚΟΛ/ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ καθώς και τις κατευθύνσεις / υποδείξεις προσωπικού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ. 4. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, (όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους, τις ευκολίες πρόσβασης, τις υποχρεώσεις παραθεριστών κ.α.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ, στο τηλέφωνο εσωτ Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό (δ) δύνανται καθ όλο το έτος και εκτός παραθεριστικών περιόδων να εξυπηρετείται το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό του ΠΝ για αναψυχή. Ακριβές Αντίγραφο Πλωτάρχης Θ. Κοιλάκος ΠΝ Τμηματάρχης Β3-VΙ Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Θ. Κουτσογιαννάκη Γραμματεία Β Κλάδου

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ Φ.440.1/13/211384/Σ.1388 Γ-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β3-VΙ 16 Μαρ 15 Λειτουργία Οικημάτων Φάρων 1. Γνωρίζεται ότι κατά τις περιόδους θέρους 2015, υφίσταται δυνατότητα παραθερισμού μονίμου στρατιωτικού / πολιτικού προσωπικού του ΠΝ και Αξιωματικών ε.α., στα Οικήματα Φάρων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : Α/Α ΦΑΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΑ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 3 ΒΑΣΙΛΙΝΑ Β. ΕΥΒΟΙΑ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 4 ΒΡΥΣΑΚΙ ΛΑΥΡΙΟ 50 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 5 ΓΕΡΟΓΟΜΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 50 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 6 ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 80 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 7 ΔΡΕΠΑΝΟ ΧΑΝΙΑ 50 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 8 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 9 ΚΡΑΝΑΗ ΓΥΘΕΙΟ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 10 ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 11 ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 12 ΣΚΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 13 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥ ΛΟ ΨΑΡΩΝ 80 ΘΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ε.ε. 14 Μ. ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 15 ΑΥΛΙΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 50 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 16 ΔΡΕΠΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 80 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 17 ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 100 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 18 ΣΠΑΘΙ ΣΕΡΙΦΟΥ 80 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 19 ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑ 80 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 20 ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 50 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 21 ΔΟΥΚΑΤΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 80 ΘΕΡΟΣ ΑΝΘΣΤΕΣ & ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΟΙ 22 ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 100 ΘΕΡΟΣ 23 ΚΑΤΑΚOΛΟ ΗΛΕΙΑ 100 ΘΕΡΟΣ 24 ΠΛΑΚΑ ΛΗΜΝΟΣ 50 ΘΕΡΟΣ ΕΑΑΝ (με μέριμνα ΕΑΑΝ). ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (με μέριμνα ΓΕΝ/Β5) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (με μέριμνα ΓΕΝ/Β5)

10 Γ-2 2. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους έτους 2015 ως ακολούθως: 1η Περίοδος Δευτέρα 11 Μαΐου Έως Τετάρτη 20 Μαΐου 2η Περίοδος Πέμπτη 21 Μαΐου Έως Σάββατο 30 Μαΐου 3η Περίοδος Κυριακή 31 Μαΐου Έως Τρίτη 09 Ιουνίου 4η Περίοδος Τετάρτη 10 Ιουνίου Έως Παρασκευή 19 Ιουνίου 5η Περίοδος Σάββατο 20 Ιουνίου Έως Δευτέρα 29 Ιουνίου 6η Περίοδος Τρίτη 30 Ιουνίου Έως Πέμπτη 09 Ιουλίου 7η Περίοδος Παρασκευή 10 Ιουλίου Έως Κυριακή19 Ιουλίου 8η Περίοδος Δευτέρα 20 Ιουλίου Έως Τετάρτη 29 Ιουλίου 9η Περίοδος Πέμπτη 30 Ιουλίου Έως Σάββατο 08 Αυγούστου 10η Περίοδος Κυριακή 09 Αυγούστου Έως Τρίτη 18 Αυγούστου 11η Περίοδος Τετάρτη 19 Αυγούστου Έως Παρασκευή 28 Αυγούστου 12η Περίοδος Σάββατο 29 Αυγούστου Έως Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 13η Περίοδος Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου Έως Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 14η Περίοδος Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 3. Για περισσότερες πληροφορίες/λεπτομέρειες, (όσον αφορά τους φάρους, τους διαθέσιμους χώρους, τις ευκολίες πρόσβασης, τις υποχρεώσεις παραθεριστών κ.α.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Φάρων, στο τηλέφωνο , καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Φάρων ΥΦ μεριμνήσει για την επικαιροποίηση στοιχείων ανωτέρω ιστοσελίδας. 5. Για τους δικαιούχους παραθερισμού σε οικήματα φάρων, υφίσταται η δυνατότητα καταβολής αντιτίμου για το Φάρο που πρόκειται να παραθερίσουν, με τους ακόλουθους τρόπους: α. Άμεση καταβολή αντιτίμου στην ΑΝΕΠ της Υπηρεσίας Φάρων. β. Στην Επιμελητεία άλλης υπηρεσίας του ΠΝ. γ. Στον υπηρεσιακό λογαριασμό της Υπηρεσίας Φάρων που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με αριθμό ΙΒΑΝ GR Σε περίπτωση που ο παραθεριστής επιλέξει να καταβάλει το αντίτιμο του Φάρου σε άλλη Επιμελητεία ή στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία Φάρων στο FAX [υπόψη Ανθχου (Ε) Ι. Τσάκωνα ΠΝ] καθώς και να διαβιβασθεί η αντίστοιχη πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής αντιτίμου. 6. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό (δ) δύνανται καθ όλο το έτος και εκτός παραθεριστικών περιόδων να εξυπηρετείται το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό του ΠΝ για αναψυχή. Ακριβές Αντίγραφο Πλωτάρχης Θ. Κοιλάκος ΠΝ Τμηματάρχης Β3-VΙ Ανθυπασπιστής (ΔΙΑΧ) Θ. Κουτσογιαννάκη Γραμματεία Β Κλάδου

11 Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ Φ.440.1/13/211384/Σ.1388 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β3-VΙ 16 Μαρ 15 Λειτουργία ΚΕ ΠΟΡΟΣ 1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος του 2015 θα διατεθούν ξενώνες και διαμερίσματα προς εξυπηρέτηση παραθερισμού Ανθυπασπιστών/Υπαξιωματικών (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) του ΠΝ. 2. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους έτους 2015: 1 η Περίοδος Δευτέρα 11 Μαΐου Έως Δευτέρα 18 Μαΐου 2 η Περίοδος Δευτέρα 18 Μαΐου Έως Δευτέρα 25 Μαΐου 3 η Περίοδος Δευτέρα 25 Μαΐου Έως Δευτέρα 01 Ιουνίου 4 η Περίοδος Δευτέρα 01 Ιουνίου Έως Δευτέρα 08 Ιουνίου 5 η Περίοδος Δευτέρα 08 Ιουνίου Έως Δευτέρα 15 Ιουνίου 6 η Περίοδος Δευτέρα 15 Ιουνίου Έως Δευτέρα 22 Ιουνίου 7 η Περίοδος Δευτέρα 22 Ιουνίου Έως Δευτέρα 29 Ιουνίου 8 η Περίοδος Δευτέρα 29 Ιουνίου Έως Δευτέρα 06 Ιουλίου 9 η Περίοδος Δευτέρα 06 Ιουλίου Έως Δευτέρα 13 Ιουλίου 10 η Περίοδος Δευτέρα 13 Ιουλίου Έως Δευτέρα 20 Ιουλίου 11 η Περίοδος Δευτέρα 20 Ιουλίου Έως Δευτέρα 27 Ιουλίου 12 η Περίοδος Δευτέρα 27 Ιουλίου Έως Δευτέρα 03 Αυγούστου 13 η Περίοδος Δευτέρα 03 Αυγούστου Έως Δευτέρα 10 Αυγούστου 14 η Περίοδος Δευτέρα 10 Αυγούστου Έως Δευτέρα 17 Αυγούστου 15 η Περίοδος Δευτέρα 17 Αυγούστου Έως Δευτέρα 24 Αυγούστου 16 η Περίοδος Δευτέρα 24 Αυγούστου Έως Δευτέρα 31 Αυγούστου 17 η Περίοδος Δευτέρα 31 Αυγούστου Έως Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 18 η Περίοδος Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου Έως Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 19 η Περίοδος Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Έως Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 20 η Περίοδος Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου Έως Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 3. Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΚΕ/ΠΟΡΟΣ θέρους 2015 ως ακολούθως: α. Μονόχωρος ξενώνας 35 / ανά περίοδο. β. Δίχωρος ξενώνας 56 / ανά περίοδο. γ. Διαμέρισμα πολυκατοικίας 70 / ανά περίοδο. 4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ ΠΟΡΟΣ κατά τις παραθεριστικές περιόδους, επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών στο πνεύμα της εσωτερικής λειτουργίας, καθώς και τις κατευθύνσεις / υποδείξεις από προσωπικό του ΚΕ ΠΟΡΟΣ.

12 Δ-2 5. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, (όσον αφορά τους ξενώνες / διαμερίσματα και τους διαθέσιμους χώρους, τις ευκολίες πρόσβασης, τις υποχρεώσεις παραθεριστών ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Υποδοχής & Ξενώνων του ΚΕ ΠΟΡΟΣ, στα τηλέφωνα και καθώς και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΚΕ ΠΟΡΟΣ 6. ΚΕ Πόρος μεριμνήσει για την επικαιροποίηση στοιχείων ανωτέρω ιστοσελίδας. 7. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό (δ) δύνανται καθ όλο το έτος και εκτός παραθεριστικών περιόδων να εξυπηρετείται το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό του ΠΝ για αναψυχή. Λειτουργία ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ 1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος του 2015 θα διατεθούν ξενώνες προς εξυπηρέτηση παραθερισμού Ανθυπασπιστών/Υπαξιωματικών (εν ενεργεία) του ΠΝ. 2. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους έτους 2015: 1 η Περίοδος Δευτέρα 18 Μαΐου Έως Πέμπτη 28 Μαΐου 2 η Περίοδος Πέμπτη 28 Μαΐου Έως Κυριακή 07 Ιουνίου 3 η Περίοδος Κυριακή 07 Ιουνίου Έως Τετάρτη 17 Ιουνίου 4 η Περίοδος Τετάρτη 17 Ιουνίου Έως Σάββατο 27 Ιουνίου 5 η Περίοδος Σάββατο 27 Ιουνίου Έως Τρίτη 07 Ιουλίου 6 η Περίοδος Τρίτη 07 Ιουλίου Έως Παρασκευή 17 Ιουλίου 7 η Περίοδος Παρασκευή 17 Ιουλίου Έως Δευτέρα 27 Ιουλίου 8 η Περίοδος Δευτέρα 27 Ιουλίου Έως Πέμπτη 06 Αυγούστου 9 η Περίοδος Πέμπτη 06 Αυγούστου Έως Κυριακή 16 Αυγούστου 10 η Περίοδος Κυριακή 16 Αυγούστου Έως Τετάρτη 26 Αυγούστου 11 η Περίοδος Τετάρτη 26 Αυγούστου Έως Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 12 η Περίοδος Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου Έως Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 13 η Περίοδος Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Έως Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 14 η Περίοδος Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Έως Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 3. Τιμολογιακή πολιτική για το ΘΕΡΟΣ 2015 ως ακολούθως: α. Δίκλινος ξενώνας 50 / ανά περίοδο. β. Τετράκλινος ξενώνας 80 / ανά περίοδο. γ. Τετράκλινος (δυο χώρων) ξενώνας 100 / ανά περίοδο. 4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών συμφώνως κατευθύνσεων υποδείξεων προσωπικού ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ.

13 Δ-3 5. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, (όσον αφορά τους ξενώνες και τους διαθέσιμους χώρους, τις ευκολίες πρόσβασης, τις υποχρεώσεις παραθεριστών κ.α.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ, στο τηλέφωνο Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχετικό (δ) δύνανται καθ όλο το έτος και εκτός παραθεριστικών περιόδων να εξυπηρετείται το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό του ΠΝ για αναψυχή. Πλωτάρχης Θ. Κοιλάκος ΠΝ Τμηματάρχης Β3-VΙ

14 Ε-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ Φ.440.1/13/211384/Σ.1388 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β3-VΙ 16 Μαρ Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος 2015 θα μισθωθούν δύο (2) ξενοδοχεία («Βενετία» στην Αίγινα και «Αttica Beach» στο Μάτι Αττικής) προς κάλυψη αναγκών παραθερισμού των εν ενεργεία Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών. 2. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους 2015 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 1 η Περίοδος Παρασκευή 10 Ιουλίου Έως Παρασκευή 17 Ιουλίου 2 η Περίοδος Παρασκευή 17 Ιουλίου Έως Παρασκευή 24 Ιουλίου 3 η Περίοδος Παρασκευή 24 Ιουλίου Έως Παρασκευή 31 Ιουλίου 4 η Περίοδος Παρασκευή 31 Ιουλίου Έως Παρασκευή 07 Αυγούστου 5 η Περίοδος Παρασκευή 07 Αυγούστου Έως Παρασκευή 14 Αυγούστου 6 η Περίοδος Παρασκευή 14 Αυγούστου Έως Παρασκευή 21 Αυγούστου 7 η Περίοδος Παρασκευή 21 Αυγούστου Έως Παρασκευή 28 Αυγούστου 3. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους, τις ευκολίες πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για το «Βενετία» στην Αίγινα, στο τηλέφωνο , και για το «Αttica Beach» στο Μάτι Αττικής στο τηλέφωνο Πλωτάρχης Θ. Κοιλάκος ΠΝ Τμηματάρχης Β3-VΙ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.440.1/13/211384/Σ.1388 ΣΤ-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β3-VΙ 16 Μαρ 15 Περιγραφή Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Παραθερισμού 1. Το στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ θα χρησιμοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του για να αποκτήσει πρόσβαση στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή Στρατιωτικού Προσωπικού ΓΕΝ/Β3. Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής υπάρχει ήδη σύνδεσμος «Παραθερισμός Αξιωματικού- Υπαξιωματικού» αντίστοιχα, στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι προηγούμενες δηλώσεις/παραθεριστικές περίοδοι που αφορούν έκαστο/η. Από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας θα υφίσταται ενεργός σύνδεσμος «Υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Παραθερισμού». Επιλέγοντας το σύνδεσμο, το σύστημα θα δημιουργήσει ηλεκτρονικά το πρώτο στάδιο της Δήλωσης, το οποίο αφορά τον έλεγχο των στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης καθώς και τις χρεώσεις παραθερισμού που αφορούν την τελευταία πενταετία. Το προσωπικό θα πρέπει να την ελέγξει διεξοδικά για τυχόν ύπαρξη ελλείψεων ή σφαλμάτων Ειδικότερα για την οικογενειακή κατάσταση ισχύουν τα ακόλουθα: α. Στην οθόνη εμφανίζονται με «αχνούς» χαρακτήρες τα τέκνα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μοριοδότησης π.χ. λόγω υπέρβασης ορίου ηλικίας ή λόγω κατάταξής τους στο ΠΝ ως Μόνιμοι Αξιωματικοί/ Υπαξιωματικοί ή ΕΠΟΠ. Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών του ΠΝ δεν εξαιρούνται από μέλη υπολογιζόμενα στη μοριοδότηση. β. Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις μοριοδότησης και δεν εμφανίζεται με «αχνούς» χαρακτήρες ή υφίσταται οποιοδήποτε άλλο λάθος που αφορά την οικογενειακή κατάσταση, ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση, οφείλει να διακόψει τη διαδικασία επιλέγοντας το σύνδεσμο <<< Επιστροφή και να ενημερώσει το ΓΕΝ/Β3-Vε (Μηχανογράφηση) στα τηλέφωνα και , ώστε να αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες ή να λάβει περαιτέρω οδηγίες και εν συνεχεία να επαναλάβει τη διαδικασία. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα αποεπιλογής τυχόν τέκνου/ων τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μοριοδότησης και δεν έχουν εξαιρεθεί αυτόματα από το σύστημα (π.χ. τέκνα κάτω του ορίου ηλικίας τα οποία εργάζονται και δεν είναι προστατευόμενα μέλη ή Μόνιμοι Αξιωματικοί/ Υπαξιωματικοί ή ΕΠΟΠ του ΣΞ, της ΠΑ και ΣΣΝΣ).. 2. Σε περίπτωση που ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση δεν συμφωνεί με τις χρεώσεις παραθερισμού προηγούμενων ετών, θα πρέπει να επιλέξει το σύνδεσμο «Δεν Συμφωνώ», οπότε το σύστημα θα του δημιουργήσει έντυπη Δήλωση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει χειρόγραφα και να αποστείλει απ ευθείας προς ΓΕΝ/Β3-VI (Μέριμνα Προσωπικού) (τηλ επικοινωνίας και ) συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την μη συμφωνία με τις καταχωρημένες χρεώσεις. Δηλώσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψιν και θα λογίζονται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

16 ΣΤ-2 3. Εφόσον ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση συμφωνεί με την οικογενειακή κατάσταση και τις χρεώσεις παραθερισμού των προηγουμένων ετών, επιλέγει το σύνδεσμο «Συμφωνώ» και μεταφέρεται στην τελική φόρμα της Δήλωσης όπου οφείλει να συμπληρώσει τουλάχιστον την 1 η προτίμηση ως Κανονικός Παραθεριστής. Τα λοιπά πεδία είναι προαιρετικά. Ειδικότερα: α. Σε περίπτωση επιθυμίας επιλογής επιπλέον μη μοριοδοτούμενων μελών για παραθερισμό, επιτρέπεται η προσθήκη έως και τριών μελών της επιλογής του ενδιαφερόμενου. Η δε σχέση τους με τον ενδιαφερόμενο δύναται να είναι μία εκ των επιτρεπόμενων από τη μηχανογραφική φόρμα συμπεριλαμβανομένων και των τέκνων τα οποία είχαν εξαιρεθεί από το προηγούμενο στάδιο της δήλωσης. β. Εάν δεν υφίσταται απαίτηση για λουτρουθεραπεία και εφόσον έχει συμπληρωθεί και το υποχρεωτικό πεδίο της 1 ης προτίμησης ως Κανονικός Παραθεριστής, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας η επιλογή «Οριστικοποίηση». Με την επιλογή Οριστικοποίηση (η εν λόγω ενέργεια επέχει θέση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86), ολοκληρώνεται η διαδικασία και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει άμεσα γνώση των υπολογιζόμενων μορίων που τον αφορούν αναλυόμενα ανά κριτήριο μοριοδότησης. γ. Σε περίπτωση απαίτησης για λουτροθεραπεία ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση επιλέγει από τη φόρμα «Απαίτηση: NAI» και εφόσον έχει συμπληρωθεί και το υποχρεωτικό πεδίο της 1 ης προτίμησης ως Κανονικός Παραθεριστής, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας η επιλογή «Αποστολή στο ΓΕΝ». Με την επιλογή της Αποστολής στο ΓΕΝ (η εν λόγω ενέργεια επέχει θέση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86), ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική διαδικασία και ο ενδιαφερόμενος ΟΦΕΙΛΕΙ να αποστείλει προς ΓΕΝ/Β3-VI (Μέριμνα Προσωπικού) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο και ολοκλήρωση της διαδικασίας με μέριμνα ΓΕΝ/Β3-VI (Μέριμνα Προσωπικού). Δηλώσεις με απαίτηση λουτροθεραπείας που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψιν και θα λογίζονται ως ουδέποτε υποβληθείσες. 4. Σε περίπτωση που ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση ανήκει σε ειδική κατηγορία παραθεριστών (Σύζυγος ή τέκνο ΑΜΕΑ, Οικογένειες στελεχών που αποβίωσαν εν υπηρεσία, Γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας, διαζευγμένοι και άγαμοι γονείς που έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και Πολύτεκνες οικογένειες) και επιθυμεί να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση επιθυμίας παραθερισμού κάνοντας χρήση της προτεραιότητας παραθερισμού ανεξαρτήτως μοριοδότησης, προ της εν λόγω υποβολής θα πρέπει να έχει ελέγξει το πεδίο «Κοινωνικά Κριτήρια Αξιωματικού/ Υπαξιωματικού» αντίστοιχα, το οποίο ευρίσκεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Μηχανογραφικής Εφαρμογής Στρατιωτικού Προσωπικού ΓΕΝ/Β3. Εάν στο εν λόγω πεδίο δεν υφίσταται καταχώρηση για την κατηγορία στην οποία ανήκει θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το ΓΕΝ/Β3-VI (Μέριμνα Προσωπικού) (τηλ επικοινωνίας και ) για λήψη οδηγιών. Πλωτάρχης (Μ) Α.Καβουσανός-Καβουσανάκης ΠΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΓ ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΣΓ ΥΦΕΘΑ κ. Ελευσινιώτη CLIMS

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΓ ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΣΓ ΥΦΕΘΑ κ. Ελευσινιώτη CLIMS ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΣΓ ΥΕΘΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΓ ΥΦΕΘΑ κ. Καράμπελα Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΣΓ ΥΦΕΘΑ κ. Ελευσινιώτη CLIMS ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ Φ.900/157021 ΓΕΝ/Β3 Σ.3658 ΓΕΑ/Β3 Αθήνα 25 Οκτ 12 Πίνακες Α, Β, Ε, Ι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα