ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

2 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ M3.001-Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών: 1 M3.002-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 6 M3.003-Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (επισπεύδον): 4 M3.004-Διατμηματικά/Διιδρυματικά ΠΜΣ (συμμετέχον): 0 M3.005-Διδακτορικές διατριβές: 157 M3.006-Διεθνή ΠΜΣ: 0 M3.007-Τομείς: 5 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ M3.008-Καθηγητές (Άνδρες): 14 M3.009-Καθηγητές (Γυναίκες): 4 M3.010-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 11 M3.011-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 3 M3.012-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 6 M3.013-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 3 M3.014-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Άνδρες): 0 M3.015-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Γυναίκες): 1 M3.016-ΕΔΙΠ (Άνδρες): 2 M3.017-ΕΔΙΠ (Γυναίκες): 0 M3.018-ΕΤΕΠ (Άνδρες): 6 M3.019-ΕΤΕΠ (Γυναίκες): 1 M3.020-Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες): 1 M3.021-Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες): 7 M3.150-ΕΕΠ (Άνδρες): 1 M3.151-ΕΕΠ (Γυναίκες): 1 M3.141-Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Άνδρες): 0 M3.142-Μόνιμοι Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ M3.024-Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.025-Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.026-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.027-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.028-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.029-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.030-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Άνδρες): 0 M3.031-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Γυναίκες): 0 M3.032-ΕΔΙΠ (Άνδρες): 0 M3.033-ΕΔΙΠ (Γυναίκες): 0 M3.034-ΕΤΕΠ (Άνδρες): 0 M3.035-ΕΤΕΠ (Γυναίκες): 0 M3.036-Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες): 0 M3.037-Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες): 0 M3.152-ΕΕΠ (Άνδρες): 0 M3.153-ΕΕΠ (Γυναίκες): 0 M3.143-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Άνδρες): 0 M3.144-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ M3.040-Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.041-Καθηγητές (Γυναίκες): 0

3 M3.042-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.043-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.044-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.045-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.046-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Άνδρες): 0 M3.047-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Γυναίκες): 0 M3.048-ΕΔΙΠ (Άνδρες): 0 M3.049-ΕΔΙΠ (Γυναίκες): 0 M3.050-ΕΤΕΠ (Άνδρες): 0 M3.051-ΕΤΕΠ (Γυναίκες): 0 M3.052-Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες): 0 M3.053-Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες): 0 M3.154-ΕΕΠ (Άνδρες): 0 M3.155-ΕΕΠ (Γυναίκες): 0 M3.145-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Άνδρες): 0 M3.146-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ M3.056-Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.057-Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.058-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.059-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.060-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 0 M3.061-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.062-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Άνδρες): 0 M3.063-Λέκτορες / Καθηγητές Εφαρμογών (Γυναίκες): 0 M3.064-ΕΔΙΠ (Άνδρες): 0 M3.065-ΕΔΙΠ (Γυναίκες): 0 M3.066-ΕΤΕΠ (Άνδρες): 0 M3.067-ΕΤΕΠ (Γυναίκες): 0 M3.068-Διοικητικό προσωπικό (Άνδρες): 0 M3.069-Διοικητικό προσωπικό (Γυναίκες): 0 M3.156-ΕΕΠ (Άνδρες): 0 M3.157-ΕΕΠ (Γυναίκες): 0 M3.147-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Άνδρες): 0 M3.148-Επιστημονικοί Συνεργάτες-Βοηθοί (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ M3.072-Καθηγητές (Άνδρες): 1 M3.073-Καθηγητές (Γυναίκες): 2 M3.074-Αναπληρωτές Καθηγητές (Άνδρες): 1 M3.075-Αναπληρωτές Καθηγητές (Γυναίκες): 0 M3.076-Επίκουροι Καθηγητές (Άνδρες): 1 M3.077-Επίκουροι Καθηγητές (Γυναίκες): 1 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ M3.078-Συμβασιούχοι με διδακτικά καθήκοντα: 0 M3.079-Συμβασιούχοι με διοικητικά/λοιπά καθήκοντα: 0 M3.080-Εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητικών προγραμμάτων (ερευνητικά καθήκοντα): 0 M3.081-Εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητικών προγραμμάτων (διοικητικά/υποστηρικτικά καθήκοντα): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ M3.082-Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ακαδημαϊκή προϋπηρεσία σε ιδρύματα του εξωτερικού: 0

4 M3.083-Εξερχόμενα Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (ERASMUS): 0 M3.084-Εισερχόμενοι διδάσκοντες (ERASMUS): 0 M3.085-Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε εκπαιδευτική άδεια: 0 M3.086-Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας: 0 M3.087-Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ανάθεση διδασκαλίας σε άλλατμήματα του Ιδρύματος: 1 M3.088-Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ με ανάθεση διδασκαλίας σε Τμήματα άλλου Ιδρύματος: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρηματοδότηση έργων M3.089-Χρηματοδότηση έργων από ΕΣΠΑ: ,14 M3.090-Χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ: 0,00 M3.091-Χρηματοδότηση έργων από διεθνείς φορείς: 0,00 M3.092-Χρηματοδότηση έργων από εθνικούς δημόσιους φορείς: ,68 M3.093-Χρηματοδότηση έργων από εθνικούς ιδιωτικούς φορείς: ,55 Χρηματοδότηση Τμήματος M3.094-Χρηματοδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού: ,00 M3.095-Χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.096-Άλλες χρηματοδοτήσεις: ,83 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αίθουσες διδασκαλίας M3.097-Αίθουσες διδασκαλίας με αποκλειστική χρήση: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.098-Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών διδασκαλίας: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.099-Αίθουσες διδασκαλίας με κοινή χρήση: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Αίθουσες εργαστηρίων M3.100-Αίθουσες εργαστηρίων με αποκλειστική χρήση: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.101-Δυναμικότητα θέσεων αιθουσών εργαστηρίων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.102-Αίθουσες εργαστηρίων με κοινή χρήση: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Εγκαταστάσεις Διοίκησης και υποστήριξης M3.103-Λοιπές εγκαταστάσεις: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Βιβλιοθήκες - αναγνωστήρια M3.104-Αριθμός περιφερειακών Βιβλιοθηκών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.105-Δυναμικότητα θέσεων Βιβλιοθηκών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.106-Κοινή χρήση Βιβλιοθηκών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ψηφιακές υπηρεσίες M3.107-Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας: ΝΑΙ M3.108-Απομακρυσμένη εγγραφή: ΝΑΙ M3.109-Δήλωση μαθημάτων: ΝΑΙ M3.110-Δήλωση συγγραμμάτων: ΝΑΙ M3.111-Καταχώρηση βαθμολογίας: ΝΑΙ M3.112-Παραγγελία πιστοποιητικών: ΝΑΙ M3.113-Έκδοση πιστοποιητικών: ΝΑΙ M3.114-Απομακρυσμένη πρόσβαση (βιβλιοθήκες, ΒΔ): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Υπηρεσίες πληροφόρησης M3.115-Αναρτημένες οδηγίες στον ιστοτόπο: ΝΑΙ Συμβουλευτική M3.116-Γραφείο συμβουλευτικής φοιτητών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου M3.117-Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.118-Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.119-Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - πατέντες: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.120-Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

5 M3.121-Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.122-Μονογραφίες: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.123-Βιβλία: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.124-Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.125-Συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.149-Ετεροαναφορές: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.126-Αναφορές (citations): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.127-Διεθνή βραβεία και διακρίσεις: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ερευνητικά έργα και ερευνητικές υποδομές M3.128-Ερευνητικά έργα: 119 M3.129-Ερευνητικά έργα με συντονιστή μέλος του Τμήματος: 0 M3.130-Ευρωπαϊκά έργα (ανταγωνιστικά): 0 M3.131-Έργα ΕΣΠΑ: 1 M3.132-Έργα από διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς: 0 M3.133-Έργα από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς: 111 M3.134-Ερευνητικά έργα (< 50Κ ): 99 M3.135-Ερευνητικά έργα (50-200Κ ): 13 M3.136-Ερευνητικά έργα (> 200Κ ): 6 M3.137-Εξωτερικοί συνεργάτες έργων: 46 M3.138-Τεχνοβλαστοί: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M3.139-Εργαστήρια: 3 M3.140-Κέντρα Αριστείας: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

7 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ M4.001-Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 300 M4.002-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 10 M4.003-Ημερομηνία ίδρυσης: 25/05/1974 M4.004-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 20/09/2016 M4.005-Γλώσσα: Ελληνική ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M4.006-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 4 M4.007-Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα: ΝΑΙ M4.008-Υποχρεωτική διπλωματική/πτυχιακή εργασία: ΝΑΙ M4.009-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου: 67 M4.010-Προσφερόμενα μαθήματα: 124 M4.011-Υποχρεωτικά μαθήματα: 82 M4.012-Μαθήματα ελεύθερης επιλογής: 42 M4.013-Μαθήματα κατ επιλογή υποχρεωτικά: 0 M4.014-Προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M4.015-Μαθήματα με προαπαιτούμενο μάθημα: 0 M4.016-Μαθήματα Υποβάθρου: 55 M4.017-Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: 64 M4.018-Μαθήματα Γενικών Γνώσεων: 5 M4.019-Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: 0 M4.020-Μαθήματα με φροντιστήριο: 0 M4.021-Μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 3 M4.022-Μαθήματα με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M4.023-Μαθήματα με άσκηση υπαίθρου: 1 M4.024-Έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος: ΟΧΙ M4.130-Αυτόματη έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος για όλους του φοιτητές: ΟΧΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ M4.025-Ηλεκτρονική τάξη: ΝΑΙ M4.026-Σύνολο μαθημάτων στην ηλεκτρονική τάξη: ΝΑΙ M4.027-Συμμόρφωση με πρότυπα WCAG: ΟΧΙ M4.028-Ποσοστό χρήσης από διδάσκοντες: 100,00 % ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ M4.029-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M4.030-Υποστήριξη πρακτικής άσκησης: ΝΑΙ M4.031-Φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση: 59 M4.032-Ποσοστό αμειβομένων φοιτητών: 100,00 % M4.033-Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 2 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ M4.034-Συμμετοχή φοιτητών: ΟΧΙ M4.035-Συμμετοχή αποφοίτων: ΟΧΙ M4.036-Συμμετοχή εργοδοτών: ΟΧΙ M4.037-Συμμετοχή επιστημονικών φορέων: ΟΧΙ M4.038-Συμμετοχή άλλων φορέων: ΟΧΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

8 M4.039-Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: 210 M4.040-Προτεινόμενες θέσεις από το Τμήμα: 200 M4.041-Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις (Άνδρες): 85 M4.042-Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις (Γυναίκες): 31 M4.043-Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις (Άνδρες): 6 M4.044-Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις (Γυναίκες): 3 M4.045-Εισαχθέντες με μετεγγραφές - κοινωνικά κριτήρια (Άνδρες): 0 M4.046-Εισαχθέντες με μετεγγραφές - κοινωνικά κριτήρια (Γυναίκες): 1 M4.047-Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές (Άνδρες): 2 M4.048-Εισαχθέντες αλλοδαποί φοιτητές (Γυναίκες): 0 M4.049-Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους (Άνδρες): 5 M4.050-Εισαχθέντες με λοιπές μεθόδους (Γυναίκες): 3 M4.051-Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους (Άνδρες): 98 M4.052-Νεοεισαχθέντες φοιτητές έτους (Γυναίκες): 38 M4.053-Βάση εισαγωγής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: M4.054-Μέση τιμή σειράς προτίμησης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.055-Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (Άνδρες): 378 M4.056-Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες): 247 M4.057-Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+1 έτος σπουδών (Άνδρες): 58 M4.058-Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+1 έτος σπουδών (Γυναίκες): 21 M4.059-Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+2 έτος σπουδών (Άνδρες): 19 M4.060-Εγγεγραμμένοι που διανύουν το ν+2 έτος σπουδών (Γυναίκες): 16 M4.061-Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος σπουδών μεγαλύτερο του ν+2 (Άνδρες): 404 M4.062-Εγγεγραμμένοι που διανύουν έτος σπουδών μεγαλύτερο του ν+2 (Γυναίκες): 103 M4.063-Αλλοδαποί εντός κανονικής διάρκειας σπουδών (Άνδρες): 8 M4.064-Αλλοδαποί εντός κανονικής διάρκειας σπουδών (Γυναίκες): 6 M4.065-Αλλοδαποί πέραν κανονικής διάρκειας σπουδών (Άνδρες): 0 M4.066-Αλλοδαποί πέραν κανονικής διάρκειας σπουδών (Γυναίκες): 0 M4.067-Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 50 M4.068-Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 29 M4.069-Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 0 M4.070-Διαγραμμένοι κατόπιν αίτησης (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 0 M4.071-Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 0 M4.072-Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 0 M4.073-Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 0 M4.074-Διαγραμμένοι για εγγραφή σε άλλο ΠΠΣ (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) M4.075-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ (Άνδρες): 0 M4.076-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΑΜΕΑ (Γυναίκες): 0 M4.077-Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 0 M4.078-Εγγεγραμμένοι φοιτητές ΑΜΕΑ (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 7 M4.079-Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Άνδρες): 0 M4.080-Απόφοιτοι ΑΜΕΑ (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) M4.081-Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 0 M4.082-Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 0 M4.083-Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 0 M4.084-Φοιτητές με τρίμηνη παρακολούθηση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής (πέραν κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 0 M4.085-Φοιτητές από άλλο τμήμα της Αλλοδαπής (Άνδρες): 0 M4.086-Φοιτητές από άλλο τμήμα της Αλλοδαπής (Γυναίκες): 0

9 M4.087-Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS (Άνδρες): 0 M4.088-Εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS (Γυναίκες): 0 M4.089-Εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS (Άνδρες): 0 M4.090-Εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS (Γυναίκες): 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) M4.091-Απόφοιτοι (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Άνδρες): 1 M4.092-Απόφοιτοι (εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης) (Γυναίκες): 5 M4.093-Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) (Άνδρες): 30 M4.094-Απόφοιτοι (ν+1 έτη σπουδών) (Γυναίκες): 13 M4.095-Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) (Άνδρες): 12 M4.096-Απόφοιτοι (ν+2 έτη σπουδών) (Γυναίκες): 6 M4.097-Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 έτη σπουδών) (Άνδρες): 23 M4.098-Απόφοιτοι (περισσότερα από ν+2 έτη σπουδών) (Γυναίκες): 9 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) M4.099-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Άνδρες): 0 M4.100-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Γυναίκες): 0 M4.101-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Άνδρες): 25 M4.102-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Γυναίκες): 5 M4.103-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Άνδρες): 36 M4.104-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Γυναίκες): 26 M4.105-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Άνδρες): 5 M4.106-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Γυναίκες): 2 M4.107-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Άνδρες): 0 M4.108-Απόφοιτοι με βαθμό πτυχίου (Γυναίκες): 0 M4.109-Μέση τιμή βαθμού πτυχίου (Άνδρες): M4.110-Μέση τιμή βαθμού πτυχίου (Γυναίκες): ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) M4.111-Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) (Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.112-Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) (Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.113-Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) (Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.114-Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 6 μηνών (%) (Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.115-Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 12 μηνών (%) (Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.116-Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 12 μηνών (%) (Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.117-Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 12 μηνών (%) (Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.118-Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 12 μηνών (%) (Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.119-Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 24 μηνών (%) (Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.120-Απασχόληση αποφοίτων σε συναφή εργασία εντός 24 μηνών (%) (Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.121-Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 24 μηνών (%) (Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.122-Απασχόληση αποφοίτων σε μη συναφή εργασία εντός 24 μηνών (%) (Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.123-Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο εσωτερικό (απόφοιτοι Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.124-Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο εσωτερικό (απόφοιτοι Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.125-Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο εξωτερικό (απόφοιτοι Άνδρες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M4.126-Ποσοστό συνέχισης σπουδών στο εξωτερικό (απόφοιτοι Γυναίκες): ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ M4.127-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 42 M4.128-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα: 0 M4.131-Πλήθος διδασκόντων μελών ΕΕΠ: 2 M4.132-Λοιποί διδάσκοντες: 0 M4.129-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 0

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

11 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001-Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 90 M5.002-Ημερομηνία ίδρυσης: 19/11/1998 M5.003-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 29/12/2014 M5.004-Γλώσσα: Ελληνική M5.005-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 3 M5.006-Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ: ΝΑΙ M5.007-Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.008-Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.009-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος: 2 M5.010-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων: 0 M5.011-Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού: 0 M5.038-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές: 0 M5.012-Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0 M5.013-Πλήθος αποφοίτων: 23 M5.014-Δυνατότητα μερικής φοίτησης: ΟΧΙ M5.015-Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία: ΝΑΙ M5.016-Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως: ΟΧΙ M5.017-Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα: ΟΧΙ M5.018-Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: ΝΑΙ M5.019-Ύψος διδάκτρων : 1.200,00 M5.020-Υποτροφίες: ΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M5.021-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 3 M5.022-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M5.023-Υποχρεωτική διπλωματική εργασία: ΝΑΙ M5.024-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος: 10 M5.025-Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων: 28 M5.026-Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων: 0 M5.027-Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: 0 M5.028-Πλήθος μαθημάτων κατ επιλογή υποχρεωτικά: 10 M5.029-Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M5.030-Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα: 0 M5.031-Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου: 0 M5.032-Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 0 M5.033-Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M5.034-Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ M5.035-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής: 16 M5.036-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές: 2 M5.039-Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.040-Πλήθος λοιπών διδασκόντων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.037-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 0

12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

13 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001-Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 90 M5.002-Ημερομηνία ίδρυσης: 24/07/2003 M5.003-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 30/12/2014 M5.004-Γλώσσα: Ελληνική M5.005-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 3 M5.006-Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ: ΝΑΙ M5.007-Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.008-Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.009-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος: 2 M5.010-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων: 1 M5.011-Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού: 0 M5.038-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές: 22 M5.012-Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 66 M5.013-Πλήθος αποφοίτων: 13 M5.014-Δυνατότητα μερικής φοίτησης: ΟΧΙ M5.015-Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία: ΝΑΙ M5.016-Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως: ΟΧΙ M5.017-Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα: ΟΧΙ M5.018-Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: ΝΑΙ M5.019-Ύψος διδάκτρων : 1.950,00 M5.020-Υποτροφίες: ΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M5.021-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 3 M5.022-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M5.023-Υποχρεωτική διπλωματική εργασία: ΝΑΙ M5.024-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος: 11 M5.025-Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων: 16 M5.026-Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων: 7 M5.027-Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: 0 M5.028-Πλήθος μαθημάτων κατ επιλογή υποχρεωτικά: 4 M5.029-Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M5.030-Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα: 0 M5.031-Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου: 0 M5.032-Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 0 M5.033-Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M5.034-Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ M5.035-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής: 18 M5.036-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές: 4 M5.039-Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.040-Πλήθος λοιπών διδασκόντων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.037-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 1

14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Υδραυλική Μηχανική ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

15 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001-Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 75 M5.002-Ημερομηνία ίδρυσης: 19/11/1998 M5.003-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 30/12/2014 M5.004-Γλώσσα: Ελληνική M5.005-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 2 M5.006-Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ: ΝΑΙ M5.007-Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.008-Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.009-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος: 2 M5.010-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων: 0 M5.011-Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού: 0 M5.038-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές: 0 M5.012-Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6 M5.013-Πλήθος αποφοίτων: 15 M5.014-Δυνατότητα μερικής φοίτησης: ΟΧΙ M5.015-Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία: ΝΑΙ M5.016-Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως: ΟΧΙ M5.017-Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα: ΟΧΙ M5.018-Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: ΝΑΙ M5.019-Ύψος διδάκτρων : 1.200,00 M5.020-Υποτροφίες: ΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M5.021-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 4 M5.022-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M5.023-Υποχρεωτική διπλωματική εργασία: ΝΑΙ M5.024-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος: 10 M5.025-Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων: 40 M5.026-Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων: 5 M5.027-Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: 5 M5.028-Πλήθος μαθημάτων κατ επιλογή υποχρεωτικά: 0 M5.029-Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M5.030-Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα: 0 M5.031-Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου: 0 M5.032-Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 0 M5.033-Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M5.034-Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ M5.035-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής: 15 M5.036-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές: 4 M5.039-Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.040-Πλήθος λοιπών διδασκόντων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.037-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 3

16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

17 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001-Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 90 M5.002-Ημερομηνία ίδρυσης: 01/07/2015 M5.003-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 01/07/2015 M5.004-Γλώσσα: Ελληνική M5.005-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 3 M5.006-Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ: ΝΑΙ M5.007-Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.008-Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.009-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος: 3 M5.010-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων: 0 M5.011-Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού: 0 M5.038-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές: 19 M5.012-Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28 M5.013-Πλήθος αποφοίτων: 13 M5.014-Δυνατότητα μερικής φοίτησης: ΝΑΙ M5.015-Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία: ΟΧΙ M5.016-Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως: ΟΧΙ M5.017-Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα: ΟΧΙ M5.018-Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: ΝΑΙ M5.019-Ύψος διδάκτρων : 1.500,00 M5.020-Υποτροφίες: ΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M5.021-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 0 M5.022-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M5.023-Υποχρεωτική διπλωματική εργασία: ΝΑΙ M5.024-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος: 8 M5.025-Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων: 12 M5.026-Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων: 4 M5.027-Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: 8 M5.028-Πλήθος μαθημάτων κατ επιλογή υποχρεωτικά: 0 M5.029-Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M5.030-Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα: 0 M5.031-Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου: 0 M5.032-Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 0 M5.033-Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M5.034-Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ M5.035-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής: 4 M5.036-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές: 6 M5.039-Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.040-Πλήθος λοιπών διδασκόντων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.037-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 2

18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

19 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001-Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 75 M5.002-Ημερομηνία ίδρυσης: 26/05/2016 M5.003-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 26/05/2016 M5.004-Γλώσσα: Ελληνική M5.005-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 2 M5.006-Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ: ΝΑΙ M5.007-Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.008-Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.009-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος: 1 M5.010-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων: 0 M5.011-Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού: 0 M5.038-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές: 16 M5.012-Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 16 M5.013-Πλήθος αποφοίτων: 3 M5.014-Δυνατότητα μερικής φοίτησης: ΟΧΙ M5.015-Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία: ΝΑΙ M5.016-Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως: ΟΧΙ M5.017-Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα: ΟΧΙ M5.018-Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: ΝΑΙ M5.019-Ύψος διδάκτρων : 1.200,00 M5.020-Υποτροφίες: ΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M5.021-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 4 M5.022-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M5.023-Υποχρεωτική διπλωματική εργασία: ΝΑΙ M5.024-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος: 10 M5.025-Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων: 45 M5.026-Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων: 5 M5.027-Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: 5 M5.028-Πλήθος μαθημάτων κατ επιλογή υποχρεωτικά: 0 M5.029-Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M5.030-Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα: 0 M5.031-Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου: 0 M5.032-Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 0 M5.033-Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M5.034-Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ M5.035-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής: 15 M5.036-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές: 4 M5.039-Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.040-Πλήθος λοιπών διδασκόντων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.037-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 5

20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

21 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ M5.001-Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 90 M5.002-Ημερομηνία ίδρυσης: 25/05/2016 M5.003-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 25/05/2016 M5.004-Γλώσσα: Ελληνική M5.005-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 3 M5.006-Δυνατότητα συνέχισης σε ΠΔΣ: ΝΑΙ M5.007-Υποχρέωση μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.008-Δυνατότητα μερικής φοίτησης στο εξωτερικό: ΟΧΙ M5.009-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές Ιδρύματος: 1 M5.010-Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές εθνικών Ιδρυμάτων: 0 M5.011-Συμμετέχοντα Τμήματα Ιδρυμάτων εξωτερικού: 0 M5.038-Νεοεισερχόμενοι φοιτητές: 13 M5.012-Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13 M5.013-Πλήθος αποφοίτων: 0 M5.014-Δυνατότητα μερικής φοίτησης: ΟΧΙ M5.015-Παρακολούθηση αποκλειστικά με φυσική παρουσία: ΝΑΙ M5.016-Παρακολούθηση αποκλειστικά εξ αποστάσεως: ΟΧΙ M5.017-Παρακολούθηση με μεικτό σύστημα: ΟΧΙ M5.018-Υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων: ΝΑΙ M5.019-Ύψος διδάκτρων : 1.200,00 M5.020-Υποτροφίες: ΝΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ M5.021-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 3 M5.022-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΟΧΙ M5.023-Υποχρεωτική διπλωματική εργασία: ΝΑΙ M5.024-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση διπλώματος: 10 M5.025-Πλήθος προσφερομένων μαθημάτων: 24 M5.026-Πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων: 0 M5.027-Πλήθος μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: 0 M5.028-Πλήθος μαθημάτων κατ επιλογή υποχρεωτικά: 10 M5.029-Υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ M5.030-Πλήθος μαθημάτων με προαπαιτούμενα: 0 M5.031-Πλήθος μαθημάτων με παροχή φροντιστηρίου: 0 M5.032-Πλήθος μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 0 M5.033-Πλήθος μαθημάτων με κλινική άσκηση ή κλινικά: 0 M5.034-Πλήθος μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου ή επιτόπια επίσκεψη: 0 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ M5.035-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής: 15 M5.036-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ από άλλα Τμήματα ή Σχολές: 2 M5.039-Πλήθος διδασκόντων ΕΕΠ: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.040-Πλήθος λοιπών διδασκόντων: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ M5.037-Πλήθος διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών: 0

22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Πολιτικών Μηχανικών) ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

23 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ M6.001-Πλήθος συμμετεχόντων Ιδρυμάτων: 0 M6.002-Πλήθος συμμετεχόντων Τμημάτων ή Σχολών: 0 M6.003-Υποχρεωτικά σεμινάρια ή μαθήματα: ΟΧΙ M6.004-Ημερομηνία ίδρυσης: 25/05/2974 M6.005-Σύνολο διδακτόρων από την αρχή λειτουργίας του Προγράμματος: 103 M6.006-Σύνολο διδακτόρων έτους αναφοράς: 3 M6.007-Μέση διάρκεια σπουδών: 5.14 M6.008-Προκηρυχθείσες θέσεις: 0 M6.009-Αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής: 19 M6.010-Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (σύνολο): 19 M6.011-Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (οικείο Τμήμα): 7 M6.012-Νεοεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (οικείο Ίδρυμα): 4 M6.013-Νειεισαχθέντες υποψήφιοι διδάκτορες (άλλο Ίδρυμα): 8 M6.014-Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία: 157 M6.015-Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία με υποτροφία: 5 M6.016-Δημοσιεύσεις ΥΔ σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 10 M6.017-Δημοσιεύσεις ΥΔ σε διεθνή συνέδρια με κριτές: 20 M6.018-Πατέντες ευρεσιτεχνίες ΥΔ: 0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018 ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά δεδομένων ποιότητας

Αναφορά δεδομένων ποιότητας Αναφορά δεδομένων ποιότητας ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΙΔΡΥΜΑ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής. Ημερομηνία υποβολής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής. Ημερομηνία υποβολής: Β9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμήμα Φυσικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ B9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Ημερομηνία υποβολής: Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής 31 Μαρτίου 2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα Μ1. ΙΔΡΥΜΑ... 1 Μ3. ΤΜΗΜΑ... 45 Μ4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ Τρόπος μέτρησης υ υ Δ3.36 Δ3.39 Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ Μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα ΥΠΟΜΝΗΜΑ... 2 Μ1. ΙΔΡΥΜΑ... 3 Μ2. ΣΧΟΛΗ... 24 Μ3. ΤΜΗΜΑ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Iδρύματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Iδρύματος 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος του Iδρύματος Προγράμματα Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Σπουδών Πότε έγινε η τελευταία αναμόρφωση Συνολικός αριθμός μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.04.001 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 Περιεχόμενα ΥΠΟΜΝΗΜΑ... 2 Μ1. ΙΔΡΥΜΑ... 4 Μ2. ΣΧΟΛΗ... 25 Μ3. ΤΜΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας Σ1.: Βελτίωση δομής και οργάνωσης Προγράμματος Σπουδών Σ1.1: Αναβάθμιση ΠΠΣ Ποσοστό αριθμού μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου στα προσφερόμενα Δ4.02 (71,23%) Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής Δ4.04. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Αθήνα, 25 Μαΐου 2018 Δρ Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια ΑΔΙΠ Ενότητες Παρουσίασης Έναρξη λειτουργίας του ΕΣΔΠ: Τι θα πρέπει να έχει προηγηθεί Τι είναι εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 6-7 Οικονομικών Πληροφορικής Ιστορίας Κοινωνικής και Θεατρικών Οργάνωσης και & Πολιτισμικών Αγαθών Φιλολογίας Νοσηλευτικής Εισαχθέντες με εισαγωγικές εξετάσεις (Άνδρες) 87

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΔΙΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΔΙΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΜΟΔΙΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟ.Δι.Π. Πανεπιστήμιου Πειραιώς Πίνακας περιεχομένων Κατηγορίες θέσεων νεοεισερχομένων φοιτητών... 2 Πλήθος νεοεισαχθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΔΙΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΔΙΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΟΔΙΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟ.Δι.Π. Πανεπιστήμιου Πειραιώς Πίνακας περιεχομένων Κατηγορίες θέσεων νεοεισερχομένων φοιτητών... 2 Πλήθος νεοεισαχθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4β: Στοχοθεσία Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Παράρτημα 4β: Στοχοθεσία Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ Η ΑΣΠΑΙΤΕ εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών της, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το ΠΠΣ Τμήμα Φυσικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Ημερομηνία υποβολής: Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιούλιος 2018 (ν2.18) Περιεχόμενα Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης... 1 Στρατηγικός Στόχος: Επίτευξη ερευνητικής αριστείας και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ ( Π ρ ο σ χ έ δ ι ο 2 4.11.2015) Κύρια αποστολή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ1.1. Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ

Σ1.1. Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ (2016-17) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓ ΡΑΜΜΑ Σ1.1. Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ Ποσοστό ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος

Ασπασία Τσακιρίδου. Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Παραδοτέο Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Ασπασία Τσακιρίδου Δράση Δ3.1: Αναλυτικός Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Παραδοτέο 3.1.1 Γενικές προδιαγραφές του συστήματος Σ αυτή την ενότητα θα προδιαγράψουμε γενικά το πληροφοριακό σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Τμήμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Ημερομηνία 214-215 6 Nov 218 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πρότυπα Ποιότητας: Απαιτήσεις και Τεκμηρίωση qdata@adip.gr Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ Δρ Νικόλαος Γεωργιάδης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

5 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) 5 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ 2012-13 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος. Διαδικασία ανάπτυξης

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος. Διαδικασία ανάπτυξης Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει διαδικασίες που τεκμηριώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία»

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για τη Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας

Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για τη Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για τη Διεργασία 5: Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας Αντικείμενο Διεργασίας Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη Διασφάλιση Ποιότητας της ακαδημαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Τμήμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ακαδημαϊκό έτος Ημερομηνία 214-215 6 Nov 218 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης. Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Δ. Τριάντης Διευθυντής Σχολής Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Πληροφορίας 2 Λήψη - Ανάλυση σημάτων και εικόνων Εξαγωγή - Επεξεργασία της χρήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Τμήμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος Ημερομηνία 2014-2015 06 Nov 2018 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Τμήμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ακαδημαϊκό έτος Ημερομηνία 214-215 6 Nov 218 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 214-215) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Αλεξανδρούπολη, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Φραγγίδης Λεωνίδας Δομή Παρουσίασης Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Κομοτηνή, 9-1-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών Τίτλος ΠΠΣ: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Άρθρο 3 Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Τμήμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος Ημερομηνία 2014-2015 06 Nov 2018 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Τμήμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ακαδημαϊκό έτος Ημερομηνία 2014-2015 06 Nov 2018 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ

Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ 6 2018 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ... 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ... 2 Οδηγίες ανά Πίνακα... 3 Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών... 3 Πίνακας 14: Κατανομή βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα