3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών"

Transcript

1 . Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών - Αναμενόμενη ή μέση τιμή μιας διακριτής τυχαίας μεταβητής. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να γνωρίζουμε γύρω από ποια τιμή «κυμαίνεται» η τ.μ. Χ. γύρω από την οποία «απώνεται» η κατανομή της τ.μ. Χ. Ας ονομάσουμε την τιμή αυτή «μέση τιμή» της τ.μ. Χ. Ένας ιδανικός ορισμός είναι αυτός που θέτει ως «μέση τιμή» μιας κατανομής το «κέντρο βάρους» της κατανομής αυτής θεωρώντας ότι η συνοική πιθανότητα είναι μάζα που έχει κατανεμηθεί είτε στον R σε σημεία η σε διάστημα.

2 Για παράδειγμα, αν μία τ.μ. Χ παίρνει τιμές, και με πιθανότητες / και / και / αντίστοιχα, τότε η σ.π. της σχηματικά θα είναι / / / Θεωρώντας τώρα ότι στα σημείο,, υπάρχει μάζα πιθανότητας μεγέθους /, / και / αντίστοιχα, τότε το κέντρο βάρους θα είναι το Συνεπώς, θα θεωρούμε ότι η μέση τιμή αυτής της τ.μ. θα είναι το 5/: / / 5/ /

3 Έστω μία διακριτή τ.μ. με τιμές στο {α,α,...} και σ.π. f. Η ποσότητα a f a a a P Ω f υπό τον όρο ότι η παραπάνω σειρά συγκίνει απόυτα δη. < a f a θα καείται μέση ή αναμενόμενη τιμή ή πηθυσμιακός μέσος της τ.μ. Χ. Αν Χ {,,,...} τότε f P.

4 Παράδειγμα. Ένας παίκτης ρουέτας χρησιμοποιεί το ακόουθο σύστημα. Ποντάρει στο κόκκινο χι και αν κερδίσει αποχωρεί. Αν χάσει, ποντάρει ξανά στο κόκκινο αυτή τη φορά χι και ανεξάρτητα με το αποτέεσμα αποχωρεί. Θεωρώντας ότι η πιθανότητα να έρθει κόκκινο είναι ½, να βρείτε το μέσο κέρδος του παίκτη. Ο δειγματικός χώρος του συγκεκριμένου πειράματος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο Ω{Κ,Κ,Κ,Μ,Μ,Κ,Μ,Μ} Έστω Χ η τ.μ. που εκφράζει το κέρδος του παίκτη. Θα έχουμε ότι στοιχ. ενδεχ. Χ K,K πόνταρε την πρώτη φορά στο Κ, κέρδισε και αποχώρησε K,M πόνταρε την πρώτη φορά στο Κ, κέρδισε και αποχώρησε M,K + πόνταρε την πρώτη φορά στο Κ, έχασε και ξαναπόνταρε στο Κ και κέρδισε M,M πόνταρε την πρώτη φορά στο Κ, έχασε και ξαναπόνταρε στο Κ και ξαναέχασε. Επομένως, P /, P / και ap a a P P.

5 Άσκηση. Να βρεθεί η μέση τιμή της τ.μ. Χ με σ.π. f,,,..., v v v + Λύση v v Y a f a f v v + v v + v v + v + 6 Άσκηση Η κατανομή των κερδών σε μία σειρά αχείων «Ξυστό» είναι: v + Κατηγορία κέρδους δρχ Κερδίζοντα αχεία Κατηγορία κέρδους δρχ Κερδίζοντα αχεία Σύνοο Λαχεία έκδοσης: 8.6. δρχ. η τιμή του κάθε δετίου Αν Χ είναι το κέρδος από την αγορά ενός τυχαία επιεγμένου αχείου,

6 6 Σε αρκετές περιπτώσεις, ζητείται ο υποογισμός της μέσης τιμής μιας τ.μ. Y g που είναι συνάρτηση του. Πρόταση Έστω Χ μία διακριτή τ.μ. με τιμές στο {α,α,...} και σ.π. f. Αν Υ g, τότε a f a g g Y. Π.χ. αν Χ {,,, }, f P

7 Άσκηση.. α Να βρεθεί η μέση τιμή ΕΧ, όπου η τ.μ. Χ έχει την κατανομή f.5... β Ποιά είναι η μέση τιμή των τ.μ., 5 +, ; Λύση. α Η μέση τιμή της τ.μ. Χ θα είναι P Y P + P + P + P P P + Z P... 8 P + P W P P 7

8 Μέση τιμή συνεχών τυχαίων μεταβητών κατανομών Η θεωρία που αντιστοιχεί στις συνεχείς τ.μ. είναι ανάογη με τη θεωρία που αφορά διακριτές τ.μ. όπου στις διακριτές κατανομές εμφανίζεται άθροισμα, στις συνεχείς κατανομές εμφανίζεται οοκήρωμα Ορισμός Έστω μία συνεχής τ.μ. με σ.π.π. f. Η ποσότητα f d υπό τον όρο ότι f < θα καείται μέση ή αναμενόμενη τιμή ή πηθυσμιακός μέσος της τ.μ. Χ. Ο παραπάνω ορισμός της μέσης τιμής συμπίπτει και πάι με τον ορισμό του κέντρου βάρους μιας μάζας πιθανότητας κατανεμημένης στον άξονα των πραγματικών με πυκνότητα στο σημείο ίση με f, R. 8

9 Άσκηση. Να βρεθεί η μέση τιμή της τ.μ. Χ με σ.π.π. f, [, ], Σύμφωνα με τον ορισμό θα είναι f d d d ln ln ln ln f /.5 ln 9

10 Σε αρκετές περιπτώσεις ζητείται ο υποογισμός της μέσης τιμής μιας τ.μ. Y g Πρόταση Αν Υ g και Χ είναι μία συνεχής τ.μ. με σ.π.π. f τότε Y g g f d. Π.χ. f d

11 Γενικότερος Ορισμός Μέσης Τιμής - Οοκήρωμα Lebesgue Για οποιαδήποτε μη αρνητική τ.μ. Χ όχι κατ ανάγκη διακριτή ή συνεχής αποδεικνύεται εύκοα ότι μπορεί να κατασκευασθεί μια αύξουσα ακοουθία μη αρνητικών διακριτών τ.μ. Χ, Χ, αμβάνουν πεπερασμένο πήθος τιμών η οποία συγκίνει στην Χ, δηαδή, n ω ω για κάθε ω Το οοκήρωμα Lebesgue της μη αρνητικής τ.μ. Χ ως προς την πιθανότητα P συμβ. με dp και ορίζεται ως το όριο dp lm P n n Το όριο αυτό υπάρχει < ή διότι πρόκειται για όριο αύξουσας ακοουθίας, και είναι μοναδικό. Ως οοκήρωμα Lebesgue μιας τ.μ. με τιμές στο R ως προς την P ορίζεται dp dp. + dp όπου + ma{, } και ma{, } αρκεί να είναι < τα παραπάνω οοκηρώματα

12 Μέση τιμή τώρα μιας τ.μ. πού απά καείται το οοκήρωμα Lebesgue: dp. Ορίζεται όταν ΕΧ +, ΕΧ - < ή ισοδύναμα όταν Ε Χ < Αν η Χ είναι διακριτή τότε αποδεικνύεται ότι dp P ενώ αν η Χ είναι συνεχής τότε αποδεικνύεται ότι dp f d

13 Ιδιότητες μέσης τιμής: Για την μέση τιμή αποδεικνύονται τα ακόουθα: a a, a + b a + b + Y + Y. Αν Χ Υ τότε Y. 5 Θεώρημα μονότονης σύγκισης Αν Χ Χ είναι μία ακοουθία μη αρνητικών τ.μ. που συγκίνει στην τ.μ. Χ τότε lm δηαδή, lm lm n n n n n n 6 Θεώρημα κυριαρχημένης σύγκισης Αν Χ, Χ, είναι μία ακοουθία τ.μ. που συγκίνει στην τ.μ. Χ και Χ n < Y για κάποια τ.μ. Υ με Y < τότε n n lm δηαδή, lm lm n n n n

14 Διακύμανση ή διασπορά διακριτής τ.μ. Υπάρχουν κατανομές που ενώ έχουν ίσες μέσες τιμές, είναι μεταξύ τους αρκετά διαφορετικές. Π.χ. / / - 5 f / / / - 5 / / / /8 / f Y

15 Θα ήταν οιπόν αρκετά χρήσιμο αν μπορούσαμε να ποσοτικοποιήσουμε τη «διασπορά» αυτή των τιμών της τ.μ. Χ ορίζοντας κάποια νέα παράμετρο της κατανομής F. Έστω Χ μία διακριτή τ.μ. Η ποσότητα V [ ], καείται διασπορά ή διακύμανση της τ.μ. Χ ή της κατανομής της. Η διασπορά ορίζεται όταν ΕΧ <. Η μέση τιμή και η διασπορά μιας τ.μ. Χ συμβοίζονται συνήθως και με μ,σ. Η τετραγωνική ρίζα της διασποράς σ V καείται τυπική απόκιση της τ.μ. Χ Χ Πρόταση V. V a, V a + b a V. 5

16 Άσκηση Να βρεθεί η διασπορά της κατανομής που περιγράφεται από τον πίνακα f.5... Ποιά είναι η διασπορά των τυχαίων μεταβητών Λύση. Από παραπάνω άσκηση βρήκαμε ότι, ;,., 5 + 8,. 697 α Προκύπτει άμεσα ότι V.. β Επίσης, V V Y Y Y όπου P και άρα V γ V V W W W. 5 6

17 7 Άσκηση Να βρεθούν οι ΕΧ, VΧ της τ.μ. Χ με σ.π.π.,, > > e f Λύση. d e d f. Επίσης, d e e d e d e d f ' ' d e d e και τεικά, V.

18 8 Τυποποιημένες τ.μ. ή κατανομές Μια τ.μ. η οποία έχει μέση τιμή και διασπορά καείται τυπική κατανομή. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι κάθε τ.μ. Χ μπορεί να μετασχηματισθεί έτσι ώστε να είναι τυπική. Συγκεκριμένα, η μετασχηματισμένη τ.μ. σ μ V Y Χ Χ παρατηρούμε ότι έχει σ σ μ, σ μ V Y V Y Χ Χ Χ Χ Για το όγο αυτό η τ.μ. V καείται και τυποποιημένη τ.μ.

19 Μικτές κατανομές Υπάρχουν όμως τ.μ. αντ. κατανομές οι οποίες δεν είναι ούτε συνεχείς ούτε διακριτές, αά μικτές. Στις μικτές κατανομές, η συνοική πιθανότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα διακριτό και ένα συνεχές. Το ένα μέρος της συνοικής πιθανότητας κατανέμεται σε κάποια σημεία αριθμήσιμου πήθους του R διακριτό μέρος και το υπόοιπο «απώνεται» σε ένα συνεχές διάστημα του R συνεχές μέρος. Μία μικτή τ.μ. W θα έχει σ.κ. της μορφής F W cf + c F όπου F είναι η σ.κ. μιας συνεχούς τ.μ. έστω W, F είναι η σ.κ. μιας διακριτής τ.μ. έστω W και c [,] Για την μέση τιμή της W ισχύει ότι W c W + c. W 9

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Αξιοπιστία μονάδων - συστημάτων στο χρόνο. Κατανομές χρόνων ζωής

Κεφάλαιο 2. Αξιοπιστία μονάδων - συστημάτων στο χρόνο. Κατανομές χρόνων ζωής Κεφάαιο Αξιοπιτία μονάδων - υτημάτων το χρόνο Κατανομές χρόνων ζωής Στο προηγούμενο κεφάαιο εξετάαμε την αξιοπιτία μονάδων ή υτημάτων τατικά δηαδή υποθέταμε ότι η μεέτη γίνονταν πάντα ε κάποια υγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου 6.8 Συµβοή Κυµάτων Οταν δύο ή περισσότερα κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εαστικό µέσο έµε ότι συµβάουν. Εχει διαπιστωθεί ότι για την κίνηση των σωµατιδίων του µέσου τα κύµατα ακοουθούν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can

force acting on the particles of the medium is proportional to the displacement of the particles, we can 1 Ανοικτή Επιστοή Προς την Επιτροπή Θεμάτων της Φυσικής Κατεύθυνσης Επειδή αμβάνουμε ποά παράπονα από συναδέϕους διορθωτές σύμϕωνα με τα οποία η επιτροπή των θεμάτων του υπουργείου απορρίπτει απόυτα τη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα