start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series"

Transcript

1 hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway ( server) 3) LDAP gateway (directory services) optional προετοιµασία για αρχική εγκατάσταση θα χρειαστείτε τις παρακάτω διευθύνσεις για να εγκαταστήσετε το προϊόν: ) διεύθυνση IP (δίκτυο) ) πύλη SMTP (διακοµιστής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 3) πύλη LDAP (υπηρεσίες καταλόγου) - προαιρετική kuruluma hazırlanma ürünün kurulumu sırasında aşağıdaki adreslere ihtiyacınız olabilir: ) IP adresi (ag) ) SMTP ag geçidi (e-posta sunucusu) 3) LDAP ag geçidi (dizin hizmetleri); tercihe bagli

2 Copyright Hewlett-Packard Company 00 All Rights Reserved. Except as allowed by copyright laws or herein, reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited. A user of the Hewlett-Packard printer associated with this user guide is granted a license to (a) print hard copies of this user guide for personal, internal, or company use subject to the restriction not to sell, re-sell or otherwise distribute the hard copies; and (b) place an electronic copy of this user guide on a network server provided access to the electronic copy is limited to personal, internal users of the Hewlett-Packard printer associated with this user guide. First Edition, November 00 Warranty The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with respect to this information. HEWLETT-PACKARD SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information. FCC regulations The HP LaserJet 00 mfp series has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 5 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase separation between equipment and receiver. Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located. Consult your dealer or an experienced radio/tv technician. Note: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user s authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class A limits of Part 5 of FCC rules. Refer to the online Use guide for other regulatory information regarding the HP LaserJet 00 mfp series. Türkçe: HP LaserJet 00 mfp serisine ilişkin diğer mevzuat bilgileri için, çevrimiçi Kullanım kılavuzuna başvurun. Ελληνικα: Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό Χρήσης για άλλα στοιχεία σχετικά µε τους κανονισµούς που αφορούν τους LaserJet σειράς 00 mfp της ΗΡ. Hewlett-Packard 3 Chinden Blvd. Boise, Idaho 837

3 00 mm ( inches) HP LaserJet 00 mfp 5 mm (6. inches) HP LaserJet 00 mfp 50 mm (.5 inches) HP LaserJet 0 mfp 66 mm (6 inches) Prepare the location. Place in a well-ventilated room on a sturdy, level surface. Allow space around the product. Ensure that the location has an adequate power supply (check the voltage rating on your product located under the top cover, and connect to the appropriate power supply, which will be either 0-7 or 0-0 line voltatge, 50/60 Hz). Regulate the environment. Do not place in direct sunlight or near chemicals. Make sure that the environment is free from abrupt temperature or humidity changes. Temperature: 50 to 9 F (0 to 3.5 C) Relative humidity: 0% to 80% English Kullanım yerini hazırlama. Yeterli düzeyde havalandırmaya sahip bir odada, düz ve sağlam bir zemine yerleştirin. Aygıtın etrafı kapalı olmamalıdır. Yazıcının yerleştirileceği yerde yeterli büyüklükte bir güç kaynağı bulunduğundan emin olun (üst kapağın alt tarafındaki voltaj bilgisini okuyun ve uygun bir güç kaynağına bağlayın (0-7 veya 0-0 şebeke gerilimi, 50/60 Hz). Προετοιµασία της θέσης τοποθέτησης. Τοποθετήστε το προϊόν σε καλά αεριζόµενο χώρο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αφήστε χώρο γύρω από το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η θέση τοποθέτησης διαθέτει επαρκή παροχή ρεύµατος (ελέγξτε την ονοµαστική τιµή τάσης του προϊόντος, που αναγράφεται κάτω από το επάνω καπάκι και συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη παροχή ρεύµατος, µε τάση 0-7 V ή 0-0 V, 60/60 Hz). Ortamı uygun duruma getirin. Doğrudan güneş ışığına maruz kalacak biçimde veya kimyasal maddelerin yakınına yerleştirmeyin. Ortam ani ısı veya nem değişikliklerinden korunmuş olmalıdır. Sıcaklık: 50 ila 9 F (0 ila 3.5 C) Bağıl nem: % 0 ila % 80 Ρύθµιση του περιβάλλοντος χώρου. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άµεσο ηλιακό φως ή κοντά σε χηµικά. Βεβαιωθείτε ότι ο περιβάλλων χώρος δεν παρουσιάζει αιφνίδιες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας. Θερµοκρασία: 0 έως 3,5 C (50 έως 9 F) Σχετική υγρασία: 0 έως 80% Ελληνικα Türkçe

4 English Remove internal packaging. ) Remove the shipping bag and any tape from the product. ) Remove the foam packing material from inside the toner cartridge cavity. 3) Remove the plastic film from the control panel display. ) Remove all packaging materials and any spacers from the trays. Check package contents. Make sure that all parts are included. ) MFP ) Jumper cord 3) Software and documentation ) Power cord 5) Control panel overlay 6) Toner cartridge 7) Second 500-sheet paper tray* 8) Duplexer* *Included with the HP LaserJet 0 mfp and available for the HP LaserJet 00 mfp Ελληνικα Türkçe Aygıt üzerindeki koruyucuları çıkarma. ) Ürünü kartonundan çıkarın, üzerindeki bantları alın. ) Toner kartuş boşluğundaki köpük malzemeyi çıkarın. 3) Kontrol paneli ekranındaki plastik koruyucuyu alın. ) Tüm ambalaj malzemeleri ile tepsilerin içindeki malzemeleri çıkarın. Αφαίρεση των εσωτερικών υλικών συσκευασίας. ) Αφαιρέστε από το προϊόν τη σακούλα αποστολής και όλες τις ταινίες που τυχόν υπάρχουν. ) Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό συσκευασίας από το εσωτερικό µέρος της υποδοχής της κασέτας γραφίτη. 3) Αφαιρέστε την πλαστική µεµβράνη από την οθόνη του πίνακα ελέγχου. ) Αφαιρέστε από τους δίσκους όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν αποστατικά. Paket içeriğini gözden geçirin. Tüm parçaların içinde olduğundan emin olun. ) MFP ) Jumper kablosu 3) Yazılım ve belgeler ) Güç kablosu 5) Kontrol paneli örtüsü 6) Toner kartuşu 7) 500 sayfalık ikinci kağıt tepsisi* 8) Dupleksleyici* * HP LaserJet 0 mfp ile birlikte verilir ve HP LaserJet 00 mfp için mevcuttur Έλεγχος του περιεχοµένου της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα. ) MFP ) Καλώδιο διακλάδωσης 3) Λογισµικό και υλικό τεκµηρίωσης ) Καλώδιο ρεύµατος 5) Ετικέτα επικάλυψης του πίνακα ελέγχου 6) Κασέτα γραφίτη 7) εύτερος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων* 8) Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης* *Περιλαµβάνεται στον LaserJet 0 mfp της ΗΡ και διατίθεται για τον LaserJet 00 mfp της ΗΡ.

5 Identify parts (front view). ) Automatic document feeder (ADF) cover ) ADF 3) Flatbed cover ) Top cover (access to serial and model numbers) 5) Tray 6) Tray 7) Toner cartridge access (under top cover) 8) Control panel 9) Front output bin Identify parts (back view). ) ADF connector cable ) Fuser 3) Power/Jumper cable connectors ) Rear output slot 5) Duplexer or dust cover 6) Parallel interface port 7) Hard disk 8) HP Jetdirect print server card 9) Fast InfraRed Connect (FIR port) 0) Memory access door Aygıtı tanıma (ön taraf). ) Otomatik kağıt besleyici (ADF) kapağı ) ADF 3) Düz kapak ) Üst kapak (seri ve model numarasını görmek için) 5) Tepsi 6) Tepsi 7) Toner kartuşu erişimi (üst kapağın altında) 8) Kontrol paneli 9) Ön çıkış tepsisi Parçaları tanıma (arka taraf). ) ADF konektör kablosu ) Kaynaştırıcı 3) Güç/Jumper kablosu konektörü ) Arka çıkış yuvası 5) Dupleksleyici veya toz örtüsü 6) Paralel arabirim bağlantı noktası 7) Sabit disk 8) HP Jetdirect yazdırma sunucusu kartı 9) FIR bağlantı noktası 0) Bellek giriş kapağı Αναγνώριση των εξαρτηµάτων (πρόσοψη). ) Καπάκι του εξαρτήµατος αυτόµατης τροφοδοσίας εγγράφων (ADF) ) ADF 3) Επίπεδο καπάκι ) Επάνω καπάκι (πρόσβαση στο σειριακό αριθµό και στον αριθµό µοντέλου) 5) ίσκος 6) ίσκος 7) Πρόσβαση στην κασέτα γραφίτη (κάτω από το επάνω καπάκι) 8) Πίνακας ελέγχου 9) Εµπρός θήκη εξόδου Aναγνώριση των εξαρτηµάτων (πίσω όψη). ) Kαλώδιο σύνδεσης ADF ) ιάταξη έψησης 3) Υποδοχές σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας/διακλάδωσης ) Πίσω υποδοχή εξόδου 5) Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης ή καπάκι προστασίας από τη σκόνη 6) Θύρα παράλληλης διασύνδεσης 7) Σκληρός δίσκος 8) Κάρτα διακοµιστή εκτυπώσεων Jetdirect της ΗΡ 9) Σύνδεση υπερύθρων υψηλής ταχύτητας (θύρα FIR) 0) Θυρίδα πρόσβασης στη µνήµη

6 7 8 English Unlock the scanner head. The scanner head is locked during shipping. Before using the product, unlock the scanner head on the left side of the product as you are facing it. (Note: When moving the MFP, lock the scanner head.) Install the toner cartridge. ) Remove the toner cartridge from its packaging. ) Lift the top cover. Ελληνικα Türkçe Tarayıcı kafa kilidini açma. Taşıma sırasında zarar görmemesi için tarayıcı kafası kilitlenmiştir. Ürünü kullanmadan önce, ürün karşınızdayken sol tarafta bulunan tarayıcı kafası kilidini açın. (Not: MFP yi taşırken taşıyıcı kafasını kilitleyin.) Απασφάλιση της κεφαλής του σαρωτή. Η κεφαλή του σαρωτή είναι ασφαλισµένη κατά την αποστολή. Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, απασφαλίστε την κεφαλή του σαρωτή στην αριστερή πλευρά του προϊόντος όπως το βλέπετε. (Σηµείωση: Όταν µετακινείτε τον MFP, ασφαλίστε την κεφαλή του σαρωτή). Toner kartuşunu takın. ) Toner kartuşunu paketinden çıkarın. ) Üst kapağı kaldırın. Εγκατάσταση της κασέτας γραφίτη. ) Αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία της. ) Ανασηκώστε το επάνω καπάκι.

7 ) Pull the sealing tab tape from the end of the toner cartridge to remove the entire length of tape. Avoid touching any black toner on the tape. ) Slide the cartridge into the product as far as it can go. Install accessories. Use the separate installation instructions to install any accessories that you have purchased with the product. ) Duplexer for -sided output ) Power envelope feeder 3) Stackable 500-sheet trays (maximum of two) 3) Toner kartuşunun ucundan koruyucu bantı çekerek, tümünü çıkarın. Şerit üzerindeki siyah tonere dokunmayın. ) Kartuşu aygıt üzerindeki yerine yerleştirerek, gidebildiği kadar itin. Aksesuarları takma. Ürünle beraber satın aldığınız aksesuarlar varsa, bunların kurma yönergelerini kullanın. ) İki yüze baskı için dupleksleyici ) Güçlü zarf besleyici 3) Yığınlanabilir 500 sayfalık tepsi (en fazla iki adet) 3) Τραβήξτε τη γλωττίδα της ταινίας σφράγισης από το άκρο της κασέτας γραφίτη για να αφαιρέσετε ολόκληρη την ταινία. Αποφύγετε να αγγίξετε τα µαύρα ίχνη γραφίτη που υπάρχουν επάνω στην ταινία. ) Ωθήστε την κασέτα µέσα στο προϊόν, όσο περισσότερο γίνεται. Εγκατάσταση των εξαρτηµάτων. Χρησιµοποιήστε τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε τα εξαρτήµατα που τυχόν προµηθευτήκατε µε το προϊόν. ) Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης για εκτυπώσεις διπλής όψης ) Εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων 3) Στοιβάξιµοι δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων (έως δύο)

8 0 3 English Load paper Tray and optional Trays 3 and. ) Pull the tray completely out of the product. ) To adjust the width, squeeze the lever on the left guide and slide the guides into place to match the media width. 3) To adjust the length, squeeze the lever on the back media guide and slide it to the desired media size until it clicks into place. Ελληνικα Türkçe Tepsi ve isteğe bağlı Tepsi 3 ile e kağıt yerleştirin. ) Tepsiyi aygıttan tamamen çıkarın. Τοποθέτηση του ίσκου χαρτιού και των προαιρετικών ίσκων 3 και. ) Σύρετε τον δίσκο εντελώς έξω από το προϊόν. ) Genişliği ayarlamak için, sol kılavuzdaki tutamacı bastırarak, kılavuzları ortam genişliğinde olacak biçimde kaydırın. 3) Uzunluğu ayarlamak için, arka ortam kılavuzundaki tutamacı bastırarak, yerine oturana kadar istenen ortam boyutuna getirin. ) Για να ρυθµίσετε το πλάτος, πιέστε το µοχλό που υπάρχει στον αριστερό οδηγό και σύρετε τους οδηγούς στη θέση τους, σύµφωνα µε το πλάτος του µέσου εκτύπωσης. 3) Για να ρυθµίσετε το µήκος, πιέστε το µοχλό στον πίσω οδηγό του µέσου εκτύπωσης και σύρετέ τον έως το επιθυµητό µέγεθος του µέσου εκτύπωσης, ωσότου ασφαλίσει στη θέση του µε ένα χαρακτηριστικό κλικ.

9 5 ) Squeeze the blue tab on the right side of the tray and move it to the correct position based on the media size. 5) Slide the tray back into the product. (Repeat these steps for optional trays.) Connect the power cord. ) Locate the power switch on the right side of the product. Make sure that the power is turned off. ) Connect the jumper cord to the product, and then connect the power cord to the jumper cord. 3) Connect the power cord to a grounded power strip or an AC outlet. (CAUTION: to prevent damage to the product, use only the jumper cord and AC power cord provided.) ) Tepsinin sağ tarafındaki mavi kapakçığa bastırın ve ortam boyutuna göre, istenen yere kaydırın. 5) Tepsiyi yeniden aygıt içindeki yerine yerleştirin. (İsteğe bağlı tepsiler için de bu adımları uygulayın.) Güç kablosunu takma. ) Ürünün sağ tarafındaki güç anahtarını bulun. Gücün kapalı olduğundan emin olun. ) Jumper kablosunu aygıta takın, sonra güç kablosunu jumper kablosuna takın. 3) Güç kablosunu topraklanmış bir güç şeridine veya AC prize takın. (DİKKAT: aygıta bir zarar gelmemesi için, yalnızca verilen jumper kablosu ile AC güç kablosunu kullanın.) ) Πιέστε τη µπλε γλωττίδα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του δίσκου και µετακινήστε την στη σωστή θέση, σύµφωνα µε το επιθυµητό µέγεθος του µέσου εκτύπωσης. 5) Ωθήστε το δίσκο και πάλι µέσα στο προϊόν. (Επαναλάβετε τα βήµατα αυτά για τους προαιρετικούς δίσκους.) Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος. ) Εντοπίστε το διακόπτη ρεύµατος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός. ) Συνδέσετε στο προϊόν το καλώδιο διακλάδωσης και, κατόπιν, συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στο καλώδιο διακλάδωσης. 3) Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος σε ένα πολύπριζο ή σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε γείωση. (ΠΡΟΣΟΧΗ: για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν, χρησιµοποιήστε µόνο το παρεχόµενο καλώδιο διακλάδωσης και το παρεχόµενο καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος.)

10 English ) Verify that the voltage supply you are using is within the range listed on the electrical rating label located under the top cover of the product. Connect the cables. Use the RJ-5 port on the HP Jetdirect 60N print server card to connect the printer to an Ethernet 0/00Base-T network. ) Connect a network cable to the network card. ) Connect the other end of the cable to the network. Ελληνικα Türkçe ) Kullandığınız gerilimin, ürünün üst kapağının altında bulunan elektrik gereksinimi etiketinde yazılan aralığın içinde olduğundan emin olun. ) Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που χρησιµοποιείτε βρίσκεται εντός των τιµών που δίνονται στην ετικέτα των ονοµαστικών τιµών λειτουργίας των ηλεκτρικών µερών, η οποία βρίσκεται κάτω από το επάνω καπάκι του προϊόντος. Kabloları takma. Yazıcıyı bir Ethernet 0/00Base-T ağ a bağlamak için HP Jetdirect 60N baskı sunucusu kartı üzerindeki RJ-5 bağlantı noktasını kullanın. ) Bir ağ kablosunu ağ kartına bağlayın. ) Kablonun diğer ucunu ağ a bağlayın. Σύνδεση των καλωδίων. Χρησιµοποιήστε τη θύρα RJ-5 της κάρτας του διακοµιστή εκτυπώσεων Jetdirect 60N της ΗΡ για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet 0/00Base-T. ) Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου στην κάρτα δικτύου. ) Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο δίκτυο.

11 3 Turn the product on. Turn the power on and wait for the product to warm up. After the product warms up, the product prompts you to set the control panel language. Set the control panel language. Choose the language from the available options. After the language is set, READY reappears on the display. Aygıtı çalıştırma. Güç düğmesini açın ve aygıtın ısınmasını bekleyin. Aygıt ısındıktan sonra, kontrol paneli dilini ayarlamanızı ister. Kontrol paneli dilini ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler arasından bir dil seçin. Dil ayarlandıktan sonra, ekranda READY (HAZİR) ifadesi belirir. Έναρξη λειτουργίας του προϊόντος. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία και περιµένετε µέχρι να προθερµανθεί. Μετά την προθέρµανσή του, το προϊόν σάς προτρέπει να ορίσετε τη γλώσσα του πίνακα ελέγχου. Ορισµός της γλώσσας του πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε τη γλώσσα από τις διαθέσιµες επιλογές. Μετά τον ορισµό της γλώσσας, στην οθόνη θα επανεµφανιστεί το READY (Έτοιµο).

12 5 6 English Set the IP Address. To configure the MFP, first set the IP/network address. ) Press the MENU button. ) Select CONFIGURE DEVICE. 3) Select I/O. ) Select JETDIRECT MENU. 5) Configure TCP/IP attributes (the desired IP address can be entered manually). (Note: If the network protocol is not IP, remote configuration is preferred or more assistance is required, refer to support at Find gateways. The MFP can find and configure your SMTP and LDAP gateways. Select FIND SEND GATEWAYS, in the I/O menu. If the search is successful, the addresses are set automatically. If it does not find either gateway, or another gateway address is preferred, enter them manually. (Note: Remote configuration can be performed, refer to support at Ελληνικα Türkçe IP Adresini ayarlama. MFP yi yapılandırmak için önce IP/ağ adresini ayarlayın. ) MenU (MENÜ) düğmesine basın. ) CONFIGURE DEVICE (AYGITI YAPILANDIR) seçeneğini seçin. 3) I/O yu (G/Ç) seçin. ) JETDIRECT MENU yü (JETDIRECT MENÜSÜ) seçin. 5) TCP/IP özniteliklerini yapılandırın (istenen IP adresi el ile girilebilir). (Not: Ağ iletişim kuralı IP değilse, uzaktan yapılandırma tercih edilir veya daha fazla yardım gerekiyorsa adresinden desteğe başvurun.) Ορισµός της διεύθυνσης ΙΡ. Για να διαµορφώσετε τον MFP, ορίστε πρώτα τη διεύθυνση IP/δικτύου. ) Πατήστε το πλήκτρο MENU (Μενού). ) Επιλέξτε CONFIGURE DEVICE ( ιαµόρφωση συσκευής). 3) Επιλέξτε I/O. ) Επιλέξτε JETDIRECT MENU. 5) ιαµορφώστε τα χαρακτηριστικά του TCP/IP (η επιθυµητή διεύθυνση IP µπορεί να πληκτρολογηθεί). (Σηµείωση: Εάν το πρωτόκολλο του δικτύου δεν είναι IP, προτιµάται η αποµακρυσµένη διαµόρφωση ή χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε για υποστήριξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση E-posta ağ geçidin bulma. MFP, SMTP ve LDAP ağ geçitlerinizi bulabilir ve yapılandırabilir. I/O (G/Ç) menüsünden FIND SEND GATEWAYS (AĞ GEÇİTLERİNİ BUL GÖNDER) seçeneğini belirleyin. Arama başarıyla sonuçlanırsa, adresler otomatik olarak ayarlanır. Ağ geçitlerini bulamazsa veya bir başka ağ geçidi adresi tercih edilirse bunları elinizle girin. (Not: Uzaktan yapılandırma gerçekleştirilebilir, adresindeki desteğe başvurun.) Εύρεση πυλών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο MFP µπορεί να αναζητήσει και να διαµορφώσει πύλες SMTP και LDAP. Επιλέξτε FIND SEND GATEWAYS (Εύρεση πυλών αποστολής), από το µενού Ι/Ο. Εάν η αναζήτηση είναι επιτυχής, οι διευθύνσεις θα οριστούν αυτόµατα. Εάν δεν βρει κάποια από τις πύλες ή προτιµάτε κάποια άλλη διεύθυνση πύλης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. (Σηµείωση: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί διαµόρφωση. Για υποστήριξη ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

13 7 8 Set the gateway addresses manually. ) Select SMTP GATEWAY, in the I/O menu and enter the gateway address. ) Select LDAP GATEWAY, in the I/O menu and enter the gateway address. (Note: The SMTP gateway address is required, but the LDAP gateway address is optional.) Select TEST SEND GATEWAYS to check the addresses have been configured correctly. Test the digital sending function. ) To verify that the product is connected to the network server, you can test the digital sending function by sending an message. ) Refer to the Use guide, and follow the procedure that matches your system and environment. E-posta ağ geçidi adreslerini el ile ayarlama. ) I/O (G/Ç) menüsünden SMTP GATEWAY (SMTP AĞ GEÇİDİ) seçeneğini belirleyin ve ağ geçidi adresini girin. ) ) I/O (G/Ç) menüsünden LDAP GATEWAY (LDAP AĞ GEÇİDİ) seçeneğini belirleyin ve ağ geçidi adresini girin. (Not: SMTP ağ geçidi adresi gereklidir, ancak LDAP ağ geçidi adresi isteğe bağlıdır.) Adresin doğru olarak yapılandırılmış olduğunu görmek için TEST SEND GATEWAYS (AĞ GEÇİDİ TEST GÖNDERME) seçeneğini belirleyin. Sayısal gönderme işlevini sınama. ) Aygıtın ağ sunucusuna düzgün biçimde bağlı olduğundan emin olmak için, bir e-posta göndererek sayısal gönderme işlevini sınayabilirsiniz. ) Kullanım kılavuzuna başvurun ve sisteminiz ile ortamınıza uygun olan yönergeleri izleyin. Μη αυτόµατος ορισµός των διευθύνσεων των πυλών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ) Επιλέξτε SMTP GATEWAY (Πύλη SMTP), στο µενού I/O και εισαγάγετε τη διεύθυνση της πύλης. ) Επιλέξτε LDAP GATEWAY (Πύλη LDAP), στο µενού I/O και εισαγάγετε τη διεύθυνση της πύλης. (Σηµείωση: Η διεύθυνση της πύλης SMTP είναι απαραίτητη, ενώ η διεύθυνση της πύλης LDAP είναι προαιρετική). Επιλέξτε TEST SEND GATEWAYS ( οκιµή πυλών αποστολής) για να ελέγξετε ότι οι διευθύνσεις διαµορφώθηκαν σωστά. οκιµή της λειτουργίας ψηφιακής αποστολής. Για να επαληθεύσετε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο στο διακοµιστή δικτύου, µπορείτε να δοκιµάσετε τη λειτουργία ψηφιακής αποστολής, αποστέλλοντας ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ) Ανατρέξτε στον οδηγό Χρήσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που αντιστοιχεί στο σύστηµα και το περιβάλλον σας.

14 9 0 English Install the printing software (optional). Procedures for installing the software vary according to operating system and network environment. Refer to the Use guide, and follow the procedure that matches your system and environment. Congratulations. You can now use the HP LaserJet 00 mfp series for printing, copying, color scanning, and digital sending. Ελληνικα Türkçe Baskı yazılımını yükleme (isteğe bağlı). Yazılımı yükleme işlemi, işletim sistemine ve ağ ortamına bağlı olarak değişir. Kullanım kılavuzuna başvurun ve sisteminiz ile ortamınıza uygun olan yönergeleri izleyin. Εγκατάσταση του λογισµικού εκτύπωσης (προαιρετικό). Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του λογισµικού ποικίλουν, ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα και το περιβάλλον δικτύου. Ανατρέξτε στον οδηγό Χρήσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που αντιστοιχεί στο σύστηµα και το περιβάλλον σας. Tebrikler. Artık HP LaserJet 00 mfp serisi aygıtı, baskı, fotokopi, renkli tarama ve sayısal gönderme işlerinizde kullanabilirsiniz. Συγχαρητήρια. Μπορείτε πλέον να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή LaserJet σειράς 00 mfp της ΗΡ για εκτύπωση, αντιγραφή, έγχρωµη σάρωση και ψηφιακή αποστολή.

15

16

17

18

19 3 8 7

20 0 3

21

22

23 00 mm ( inches) HP LaserJet 00 mfp 5 mm (6. inches) HP LaserJet 00 mfp 50 mm (.5 inches) HP LaserJet 0 mfp 66 mm (6 inches)

24 copyright 00 Hewlett-Packard Company *C * *C * C

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12

Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Οδηγός χρήστη Κάλυμμα τροφοδοσίας CP12 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Προδιαγραφές...3 Χρήση της θήκης τροφοδοσίας...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές πληροφορίες...7

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό

Οδηγός χρήστη. Μονοφωνικό ακουστικό Οδηγός χρήστη Μονοφωνικό ακουστικό Περιεχόμενα Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...4 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού...5 Αντιστοίχιση

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Σμίκρυνση ή μεγέθυνση εικόνας αντιγράφου 1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή. 2. Πατήστε το κουμπί Σμίκρυνση/Μεγέθυνση. 3. Επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας για έγγραφα μεγέθους A3 για σαρωτές Kodak

Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας για έγγραφα μεγέθους A3 για σαρωτές Kodak Εξάρτημα επίπεδης επιφάνειας για έγγραφα μεγέθους A3 για σαρωτές Kodak Οδηγός χρήσης A-61793_el 5K3028 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Χρησιμοποιείτε το σαρωτή και το τροφοδοτικό μόνο σε εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11

Πώς να φορέσετε το ακουστικό...10 Κλήσεις...11 Μεταφορά του ήχου...11 VH110 Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Γενική επισκόπηση ακουστικού...5 Εισαγωγή...6 Φόρτιση...7 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση...8 Αντιστοίχιση του ακουστικού...9 Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα τηλέφωνο...9

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 4 7 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

MINI USB ADAPTER WIRELESS 300N

MINI USB ADAPTER WIRELESS 300N MINI USB ADAPTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707542 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 - ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. SmartTags

Οδηγός χρήστη. SmartTags Οδηγός χρήστη SmartTags Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...3 Χρήση ετικετών SmartTags...4 Νομικές πληροφορίες...5 2 Εισαγωγή Τι είναι οι ετικέτες SmartTags; Οι ετικέτες SmartTags χρησιμοποιούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR24 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR24 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση...3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch...4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών...5 Αλληλεπίδραση με το

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10

Οδηγός χρήστη. Bluetooth Keyboard BKB10 Οδηγός χρήστη Bluetooth Keyboard BKB10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση...3 Φόρτιση του πληκτρολογίου...4 Ενεργοποίηση του πληκτρολογίου...5 Ρύθμιση του πληκτρολογίου...6 Υποστήριξη στο web...7

Διαβάστε περισσότερα

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ά Σ 4 - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Οδηγός χρήστη. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset SBH50 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Stereo Bluetooth Headset...3 Εισαγωγή...4 Επισκόπηση λειτουργίας...4 Επισκόπηση υλικού...4 Επισκόπηση εικονιδίου κατάστασης...5 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εντάσσεις έναν σταθμό εργασίας σε domain. 2. Να εντοπίζεις τους σταθμούς εργασίας ενός domain. 3. Να εξηγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή Αντιγραφή κάρτας Έκδοση 4.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH80 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Βασικά στοιχεία...5 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Κατάσταση μπαταρίας...5 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Installation Instructions Wireless ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Installation Instructions Wireless ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Installation Instructions Wireless ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Contents Package Contents... 4 Led Indicators... 5 Connectors... 6 Router Connection... 7 PSTN Line... 8 ISDN Line...

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42

Οδηγός χρήστη. Style Cover Window SCR42 Οδηγός χρήστη Style Cover Window SCR42 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης... 3 Εισαγωγή...3 Επισκόπηση... 3 Ρύθμιση λειτουργίας One-touch... 3 Φόρτιση... 4 Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών... 5 Αλληλεπίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP1510 Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης

Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP1510 Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP1510 Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εγκαθιστάς έναν εκτυπωτή σε υπολογιστή. 2. Να καθιστάς κοινόχρηστο έναν εκτυπωτή. 3. Να εντοπίζεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

GIGABIT ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707540

GIGABIT ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707540 GIGABIT ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707540 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ROUTER 6 WPS 11 CE/FCC 12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

RM Pro. Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών. Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης

RM Pro. Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών. Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης RM Pro Universal Wi-Fi Remote Control Wi-Fi Κέντρο Ελέγχου Συσκευών Setup Guide Οδηγός Εγκατάστασης Package Content Περιεχόμενα Συσκευασίας RM Pro RM Pro AC/DC Adapter Τροφοδοτικό AC/DC Yellow LED Κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP Άνοιγμα συσκευασίας και hardware setup Η συσκευασία του duplicator i3 δείχνει πόσο προσεκτικά έχει πακεταριστεί για εσάς! Ελπίζουμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα