start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series"

Transcript

1 hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway ( server) 3) LDAP gateway (directory services) optional προετοιµασία για αρχική εγκατάσταση θα χρειαστείτε τις παρακάτω διευθύνσεις για να εγκαταστήσετε το προϊόν: ) διεύθυνση IP (δίκτυο) ) πύλη SMTP (διακοµιστής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) 3) πύλη LDAP (υπηρεσίες καταλόγου) - προαιρετική kuruluma hazırlanma ürünün kurulumu sırasında aşağıdaki adreslere ihtiyacınız olabilir: ) IP adresi (ag) ) SMTP ag geçidi (e-posta sunucusu) 3) LDAP ag geçidi (dizin hizmetleri); tercihe bagli

2 Copyright Hewlett-Packard Company 00 All Rights Reserved. Except as allowed by copyright laws or herein, reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited. A user of the Hewlett-Packard printer associated with this user guide is granted a license to (a) print hard copies of this user guide for personal, internal, or company use subject to the restriction not to sell, re-sell or otherwise distribute the hard copies; and (b) place an electronic copy of this user guide on a network server provided access to the electronic copy is limited to personal, internal users of the Hewlett-Packard printer associated with this user guide. First Edition, November 00 Warranty The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with respect to this information. HEWLETT-PACKARD SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information. FCC regulations The HP LaserJet 00 mfp series has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 5 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase separation between equipment and receiver. Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located. Consult your dealer or an experienced radio/tv technician. Note: Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user s authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class A limits of Part 5 of FCC rules. Refer to the online Use guide for other regulatory information regarding the HP LaserJet 00 mfp series. Türkçe: HP LaserJet 00 mfp serisine ilişkin diğer mevzuat bilgileri için, çevrimiçi Kullanım kılavuzuna başvurun. Ελληνικα: Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό Χρήσης για άλλα στοιχεία σχετικά µε τους κανονισµούς που αφορούν τους LaserJet σειράς 00 mfp της ΗΡ. Hewlett-Packard 3 Chinden Blvd. Boise, Idaho 837

3 00 mm ( inches) HP LaserJet 00 mfp 5 mm (6. inches) HP LaserJet 00 mfp 50 mm (.5 inches) HP LaserJet 0 mfp 66 mm (6 inches) Prepare the location. Place in a well-ventilated room on a sturdy, level surface. Allow space around the product. Ensure that the location has an adequate power supply (check the voltage rating on your product located under the top cover, and connect to the appropriate power supply, which will be either 0-7 or 0-0 line voltatge, 50/60 Hz). Regulate the environment. Do not place in direct sunlight or near chemicals. Make sure that the environment is free from abrupt temperature or humidity changes. Temperature: 50 to 9 F (0 to 3.5 C) Relative humidity: 0% to 80% English Kullanım yerini hazırlama. Yeterli düzeyde havalandırmaya sahip bir odada, düz ve sağlam bir zemine yerleştirin. Aygıtın etrafı kapalı olmamalıdır. Yazıcının yerleştirileceği yerde yeterli büyüklükte bir güç kaynağı bulunduğundan emin olun (üst kapağın alt tarafındaki voltaj bilgisini okuyun ve uygun bir güç kaynağına bağlayın (0-7 veya 0-0 şebeke gerilimi, 50/60 Hz). Προετοιµασία της θέσης τοποθέτησης. Τοποθετήστε το προϊόν σε καλά αεριζόµενο χώρο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Αφήστε χώρο γύρω από το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι η θέση τοποθέτησης διαθέτει επαρκή παροχή ρεύµατος (ελέγξτε την ονοµαστική τιµή τάσης του προϊόντος, που αναγράφεται κάτω από το επάνω καπάκι και συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη παροχή ρεύµατος, µε τάση 0-7 V ή 0-0 V, 60/60 Hz). Ortamı uygun duruma getirin. Doğrudan güneş ışığına maruz kalacak biçimde veya kimyasal maddelerin yakınına yerleştirmeyin. Ortam ani ısı veya nem değişikliklerinden korunmuş olmalıdır. Sıcaklık: 50 ila 9 F (0 ila 3.5 C) Bağıl nem: % 0 ila % 80 Ρύθµιση του περιβάλλοντος χώρου. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άµεσο ηλιακό φως ή κοντά σε χηµικά. Βεβαιωθείτε ότι ο περιβάλλων χώρος δεν παρουσιάζει αιφνίδιες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας. Θερµοκρασία: 0 έως 3,5 C (50 έως 9 F) Σχετική υγρασία: 0 έως 80% Ελληνικα Türkçe

4 English Remove internal packaging. ) Remove the shipping bag and any tape from the product. ) Remove the foam packing material from inside the toner cartridge cavity. 3) Remove the plastic film from the control panel display. ) Remove all packaging materials and any spacers from the trays. Check package contents. Make sure that all parts are included. ) MFP ) Jumper cord 3) Software and documentation ) Power cord 5) Control panel overlay 6) Toner cartridge 7) Second 500-sheet paper tray* 8) Duplexer* *Included with the HP LaserJet 0 mfp and available for the HP LaserJet 00 mfp Ελληνικα Türkçe Aygıt üzerindeki koruyucuları çıkarma. ) Ürünü kartonundan çıkarın, üzerindeki bantları alın. ) Toner kartuş boşluğundaki köpük malzemeyi çıkarın. 3) Kontrol paneli ekranındaki plastik koruyucuyu alın. ) Tüm ambalaj malzemeleri ile tepsilerin içindeki malzemeleri çıkarın. Αφαίρεση των εσωτερικών υλικών συσκευασίας. ) Αφαιρέστε από το προϊόν τη σακούλα αποστολής και όλες τις ταινίες που τυχόν υπάρχουν. ) Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό συσκευασίας από το εσωτερικό µέρος της υποδοχής της κασέτας γραφίτη. 3) Αφαιρέστε την πλαστική µεµβράνη από την οθόνη του πίνακα ελέγχου. ) Αφαιρέστε από τους δίσκους όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν αποστατικά. Paket içeriğini gözden geçirin. Tüm parçaların içinde olduğundan emin olun. ) MFP ) Jumper kablosu 3) Yazılım ve belgeler ) Güç kablosu 5) Kontrol paneli örtüsü 6) Toner kartuşu 7) 500 sayfalık ikinci kağıt tepsisi* 8) Dupleksleyici* * HP LaserJet 0 mfp ile birlikte verilir ve HP LaserJet 00 mfp için mevcuttur Έλεγχος του περιεχοµένου της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι περιλαµβάνονται όλα τα εξαρτήµατα. ) MFP ) Καλώδιο διακλάδωσης 3) Λογισµικό και υλικό τεκµηρίωσης ) Καλώδιο ρεύµατος 5) Ετικέτα επικάλυψης του πίνακα ελέγχου 6) Κασέτα γραφίτη 7) εύτερος δίσκος χαρτιού 500 φύλλων* 8) Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης* *Περιλαµβάνεται στον LaserJet 0 mfp της ΗΡ και διατίθεται για τον LaserJet 00 mfp της ΗΡ.

5 Identify parts (front view). ) Automatic document feeder (ADF) cover ) ADF 3) Flatbed cover ) Top cover (access to serial and model numbers) 5) Tray 6) Tray 7) Toner cartridge access (under top cover) 8) Control panel 9) Front output bin Identify parts (back view). ) ADF connector cable ) Fuser 3) Power/Jumper cable connectors ) Rear output slot 5) Duplexer or dust cover 6) Parallel interface port 7) Hard disk 8) HP Jetdirect print server card 9) Fast InfraRed Connect (FIR port) 0) Memory access door Aygıtı tanıma (ön taraf). ) Otomatik kağıt besleyici (ADF) kapağı ) ADF 3) Düz kapak ) Üst kapak (seri ve model numarasını görmek için) 5) Tepsi 6) Tepsi 7) Toner kartuşu erişimi (üst kapağın altında) 8) Kontrol paneli 9) Ön çıkış tepsisi Parçaları tanıma (arka taraf). ) ADF konektör kablosu ) Kaynaştırıcı 3) Güç/Jumper kablosu konektörü ) Arka çıkış yuvası 5) Dupleksleyici veya toz örtüsü 6) Paralel arabirim bağlantı noktası 7) Sabit disk 8) HP Jetdirect yazdırma sunucusu kartı 9) FIR bağlantı noktası 0) Bellek giriş kapağı Αναγνώριση των εξαρτηµάτων (πρόσοψη). ) Καπάκι του εξαρτήµατος αυτόµατης τροφοδοσίας εγγράφων (ADF) ) ADF 3) Επίπεδο καπάκι ) Επάνω καπάκι (πρόσβαση στο σειριακό αριθµό και στον αριθµό µοντέλου) 5) ίσκος 6) ίσκος 7) Πρόσβαση στην κασέτα γραφίτη (κάτω από το επάνω καπάκι) 8) Πίνακας ελέγχου 9) Εµπρός θήκη εξόδου Aναγνώριση των εξαρτηµάτων (πίσω όψη). ) Kαλώδιο σύνδεσης ADF ) ιάταξη έψησης 3) Υποδοχές σύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας/διακλάδωσης ) Πίσω υποδοχή εξόδου 5) Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης ή καπάκι προστασίας από τη σκόνη 6) Θύρα παράλληλης διασύνδεσης 7) Σκληρός δίσκος 8) Κάρτα διακοµιστή εκτυπώσεων Jetdirect της ΗΡ 9) Σύνδεση υπερύθρων υψηλής ταχύτητας (θύρα FIR) 0) Θυρίδα πρόσβασης στη µνήµη

6 7 8 English Unlock the scanner head. The scanner head is locked during shipping. Before using the product, unlock the scanner head on the left side of the product as you are facing it. (Note: When moving the MFP, lock the scanner head.) Install the toner cartridge. ) Remove the toner cartridge from its packaging. ) Lift the top cover. Ελληνικα Türkçe Tarayıcı kafa kilidini açma. Taşıma sırasında zarar görmemesi için tarayıcı kafası kilitlenmiştir. Ürünü kullanmadan önce, ürün karşınızdayken sol tarafta bulunan tarayıcı kafası kilidini açın. (Not: MFP yi taşırken taşıyıcı kafasını kilitleyin.) Απασφάλιση της κεφαλής του σαρωτή. Η κεφαλή του σαρωτή είναι ασφαλισµένη κατά την αποστολή. Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν, απασφαλίστε την κεφαλή του σαρωτή στην αριστερή πλευρά του προϊόντος όπως το βλέπετε. (Σηµείωση: Όταν µετακινείτε τον MFP, ασφαλίστε την κεφαλή του σαρωτή). Toner kartuşunu takın. ) Toner kartuşunu paketinden çıkarın. ) Üst kapağı kaldırın. Εγκατάσταση της κασέτας γραφίτη. ) Αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία της. ) Ανασηκώστε το επάνω καπάκι.

7 ) Pull the sealing tab tape from the end of the toner cartridge to remove the entire length of tape. Avoid touching any black toner on the tape. ) Slide the cartridge into the product as far as it can go. Install accessories. Use the separate installation instructions to install any accessories that you have purchased with the product. ) Duplexer for -sided output ) Power envelope feeder 3) Stackable 500-sheet trays (maximum of two) 3) Toner kartuşunun ucundan koruyucu bantı çekerek, tümünü çıkarın. Şerit üzerindeki siyah tonere dokunmayın. ) Kartuşu aygıt üzerindeki yerine yerleştirerek, gidebildiği kadar itin. Aksesuarları takma. Ürünle beraber satın aldığınız aksesuarlar varsa, bunların kurma yönergelerini kullanın. ) İki yüze baskı için dupleksleyici ) Güçlü zarf besleyici 3) Yığınlanabilir 500 sayfalık tepsi (en fazla iki adet) 3) Τραβήξτε τη γλωττίδα της ταινίας σφράγισης από το άκρο της κασέτας γραφίτη για να αφαιρέσετε ολόκληρη την ταινία. Αποφύγετε να αγγίξετε τα µαύρα ίχνη γραφίτη που υπάρχουν επάνω στην ταινία. ) Ωθήστε την κασέτα µέσα στο προϊόν, όσο περισσότερο γίνεται. Εγκατάσταση των εξαρτηµάτων. Χρησιµοποιήστε τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε τα εξαρτήµατα που τυχόν προµηθευτήκατε µε το προϊόν. ) Εξάρτηµα εκτύπωσης διπλής όψης για εκτυπώσεις διπλής όψης ) Εξάρτηµα τροφοδοσίας φακέλων 3) Στοιβάξιµοι δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων (έως δύο)

8 0 3 English Load paper Tray and optional Trays 3 and. ) Pull the tray completely out of the product. ) To adjust the width, squeeze the lever on the left guide and slide the guides into place to match the media width. 3) To adjust the length, squeeze the lever on the back media guide and slide it to the desired media size until it clicks into place. Ελληνικα Türkçe Tepsi ve isteğe bağlı Tepsi 3 ile e kağıt yerleştirin. ) Tepsiyi aygıttan tamamen çıkarın. Τοποθέτηση του ίσκου χαρτιού και των προαιρετικών ίσκων 3 και. ) Σύρετε τον δίσκο εντελώς έξω από το προϊόν. ) Genişliği ayarlamak için, sol kılavuzdaki tutamacı bastırarak, kılavuzları ortam genişliğinde olacak biçimde kaydırın. 3) Uzunluğu ayarlamak için, arka ortam kılavuzundaki tutamacı bastırarak, yerine oturana kadar istenen ortam boyutuna getirin. ) Για να ρυθµίσετε το πλάτος, πιέστε το µοχλό που υπάρχει στον αριστερό οδηγό και σύρετε τους οδηγούς στη θέση τους, σύµφωνα µε το πλάτος του µέσου εκτύπωσης. 3) Για να ρυθµίσετε το µήκος, πιέστε το µοχλό στον πίσω οδηγό του µέσου εκτύπωσης και σύρετέ τον έως το επιθυµητό µέγεθος του µέσου εκτύπωσης, ωσότου ασφαλίσει στη θέση του µε ένα χαρακτηριστικό κλικ.

9 5 ) Squeeze the blue tab on the right side of the tray and move it to the correct position based on the media size. 5) Slide the tray back into the product. (Repeat these steps for optional trays.) Connect the power cord. ) Locate the power switch on the right side of the product. Make sure that the power is turned off. ) Connect the jumper cord to the product, and then connect the power cord to the jumper cord. 3) Connect the power cord to a grounded power strip or an AC outlet. (CAUTION: to prevent damage to the product, use only the jumper cord and AC power cord provided.) ) Tepsinin sağ tarafındaki mavi kapakçığa bastırın ve ortam boyutuna göre, istenen yere kaydırın. 5) Tepsiyi yeniden aygıt içindeki yerine yerleştirin. (İsteğe bağlı tepsiler için de bu adımları uygulayın.) Güç kablosunu takma. ) Ürünün sağ tarafındaki güç anahtarını bulun. Gücün kapalı olduğundan emin olun. ) Jumper kablosunu aygıta takın, sonra güç kablosunu jumper kablosuna takın. 3) Güç kablosunu topraklanmış bir güç şeridine veya AC prize takın. (DİKKAT: aygıta bir zarar gelmemesi için, yalnızca verilen jumper kablosu ile AC güç kablosunu kullanın.) ) Πιέστε τη µπλε γλωττίδα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του δίσκου και µετακινήστε την στη σωστή θέση, σύµφωνα µε το επιθυµητό µέγεθος του µέσου εκτύπωσης. 5) Ωθήστε το δίσκο και πάλι µέσα στο προϊόν. (Επαναλάβετε τα βήµατα αυτά για τους προαιρετικούς δίσκους.) Σύνδεση του καλωδίου ρεύµατος. ) Εντοπίστε το διακόπτη ρεύµατος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός. ) Συνδέσετε στο προϊόν το καλώδιο διακλάδωσης και, κατόπιν, συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στο καλώδιο διακλάδωσης. 3) Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος σε ένα πολύπριζο ή σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε γείωση. (ΠΡΟΣΟΧΗ: για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν, χρησιµοποιήστε µόνο το παρεχόµενο καλώδιο διακλάδωσης και το παρεχόµενο καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος.)

10 English ) Verify that the voltage supply you are using is within the range listed on the electrical rating label located under the top cover of the product. Connect the cables. Use the RJ-5 port on the HP Jetdirect 60N print server card to connect the printer to an Ethernet 0/00Base-T network. ) Connect a network cable to the network card. ) Connect the other end of the cable to the network. Ελληνικα Türkçe ) Kullandığınız gerilimin, ürünün üst kapağının altında bulunan elektrik gereksinimi etiketinde yazılan aralığın içinde olduğundan emin olun. ) Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που χρησιµοποιείτε βρίσκεται εντός των τιµών που δίνονται στην ετικέτα των ονοµαστικών τιµών λειτουργίας των ηλεκτρικών µερών, η οποία βρίσκεται κάτω από το επάνω καπάκι του προϊόντος. Kabloları takma. Yazıcıyı bir Ethernet 0/00Base-T ağ a bağlamak için HP Jetdirect 60N baskı sunucusu kartı üzerindeki RJ-5 bağlantı noktasını kullanın. ) Bir ağ kablosunu ağ kartına bağlayın. ) Kablonun diğer ucunu ağ a bağlayın. Σύνδεση των καλωδίων. Χρησιµοποιήστε τη θύρα RJ-5 της κάρτας του διακοµιστή εκτυπώσεων Jetdirect 60N της ΗΡ για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet 0/00Base-T. ) Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου στην κάρτα δικτύου. ) Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο δίκτυο.

11 3 Turn the product on. Turn the power on and wait for the product to warm up. After the product warms up, the product prompts you to set the control panel language. Set the control panel language. Choose the language from the available options. After the language is set, READY reappears on the display. Aygıtı çalıştırma. Güç düğmesini açın ve aygıtın ısınmasını bekleyin. Aygıt ısındıktan sonra, kontrol paneli dilini ayarlamanızı ister. Kontrol paneli dilini ayarlayın. Kullanılabilir seçenekler arasından bir dil seçin. Dil ayarlandıktan sonra, ekranda READY (HAZİR) ifadesi belirir. Έναρξη λειτουργίας του προϊόντος. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία και περιµένετε µέχρι να προθερµανθεί. Μετά την προθέρµανσή του, το προϊόν σάς προτρέπει να ορίσετε τη γλώσσα του πίνακα ελέγχου. Ορισµός της γλώσσας του πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε τη γλώσσα από τις διαθέσιµες επιλογές. Μετά τον ορισµό της γλώσσας, στην οθόνη θα επανεµφανιστεί το READY (Έτοιµο).

12 5 6 English Set the IP Address. To configure the MFP, first set the IP/network address. ) Press the MENU button. ) Select CONFIGURE DEVICE. 3) Select I/O. ) Select JETDIRECT MENU. 5) Configure TCP/IP attributes (the desired IP address can be entered manually). (Note: If the network protocol is not IP, remote configuration is preferred or more assistance is required, refer to support at Find gateways. The MFP can find and configure your SMTP and LDAP gateways. Select FIND SEND GATEWAYS, in the I/O menu. If the search is successful, the addresses are set automatically. If it does not find either gateway, or another gateway address is preferred, enter them manually. (Note: Remote configuration can be performed, refer to support at Ελληνικα Türkçe IP Adresini ayarlama. MFP yi yapılandırmak için önce IP/ağ adresini ayarlayın. ) MenU (MENÜ) düğmesine basın. ) CONFIGURE DEVICE (AYGITI YAPILANDIR) seçeneğini seçin. 3) I/O yu (G/Ç) seçin. ) JETDIRECT MENU yü (JETDIRECT MENÜSÜ) seçin. 5) TCP/IP özniteliklerini yapılandırın (istenen IP adresi el ile girilebilir). (Not: Ağ iletişim kuralı IP değilse, uzaktan yapılandırma tercih edilir veya daha fazla yardım gerekiyorsa adresinden desteğe başvurun.) Ορισµός της διεύθυνσης ΙΡ. Για να διαµορφώσετε τον MFP, ορίστε πρώτα τη διεύθυνση IP/δικτύου. ) Πατήστε το πλήκτρο MENU (Μενού). ) Επιλέξτε CONFIGURE DEVICE ( ιαµόρφωση συσκευής). 3) Επιλέξτε I/O. ) Επιλέξτε JETDIRECT MENU. 5) ιαµορφώστε τα χαρακτηριστικά του TCP/IP (η επιθυµητή διεύθυνση IP µπορεί να πληκτρολογηθεί). (Σηµείωση: Εάν το πρωτόκολλο του δικτύου δεν είναι IP, προτιµάται η αποµακρυσµένη διαµόρφωση ή χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε για υποστήριξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση E-posta ağ geçidin bulma. MFP, SMTP ve LDAP ağ geçitlerinizi bulabilir ve yapılandırabilir. I/O (G/Ç) menüsünden FIND SEND GATEWAYS (AĞ GEÇİTLERİNİ BUL GÖNDER) seçeneğini belirleyin. Arama başarıyla sonuçlanırsa, adresler otomatik olarak ayarlanır. Ağ geçitlerini bulamazsa veya bir başka ağ geçidi adresi tercih edilirse bunları elinizle girin. (Not: Uzaktan yapılandırma gerçekleştirilebilir, adresindeki desteğe başvurun.) Εύρεση πυλών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο MFP µπορεί να αναζητήσει και να διαµορφώσει πύλες SMTP και LDAP. Επιλέξτε FIND SEND GATEWAYS (Εύρεση πυλών αποστολής), από το µενού Ι/Ο. Εάν η αναζήτηση είναι επιτυχής, οι διευθύνσεις θα οριστούν αυτόµατα. Εάν δεν βρει κάποια από τις πύλες ή προτιµάτε κάποια άλλη διεύθυνση πύλης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. (Σηµείωση: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί διαµόρφωση. Για υποστήριξη ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

13 7 8 Set the gateway addresses manually. ) Select SMTP GATEWAY, in the I/O menu and enter the gateway address. ) Select LDAP GATEWAY, in the I/O menu and enter the gateway address. (Note: The SMTP gateway address is required, but the LDAP gateway address is optional.) Select TEST SEND GATEWAYS to check the addresses have been configured correctly. Test the digital sending function. ) To verify that the product is connected to the network server, you can test the digital sending function by sending an message. ) Refer to the Use guide, and follow the procedure that matches your system and environment. E-posta ağ geçidi adreslerini el ile ayarlama. ) I/O (G/Ç) menüsünden SMTP GATEWAY (SMTP AĞ GEÇİDİ) seçeneğini belirleyin ve ağ geçidi adresini girin. ) ) I/O (G/Ç) menüsünden LDAP GATEWAY (LDAP AĞ GEÇİDİ) seçeneğini belirleyin ve ağ geçidi adresini girin. (Not: SMTP ağ geçidi adresi gereklidir, ancak LDAP ağ geçidi adresi isteğe bağlıdır.) Adresin doğru olarak yapılandırılmış olduğunu görmek için TEST SEND GATEWAYS (AĞ GEÇİDİ TEST GÖNDERME) seçeneğini belirleyin. Sayısal gönderme işlevini sınama. ) Aygıtın ağ sunucusuna düzgün biçimde bağlı olduğundan emin olmak için, bir e-posta göndererek sayısal gönderme işlevini sınayabilirsiniz. ) Kullanım kılavuzuna başvurun ve sisteminiz ile ortamınıza uygun olan yönergeleri izleyin. Μη αυτόµατος ορισµός των διευθύνσεων των πυλών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ) Επιλέξτε SMTP GATEWAY (Πύλη SMTP), στο µενού I/O και εισαγάγετε τη διεύθυνση της πύλης. ) Επιλέξτε LDAP GATEWAY (Πύλη LDAP), στο µενού I/O και εισαγάγετε τη διεύθυνση της πύλης. (Σηµείωση: Η διεύθυνση της πύλης SMTP είναι απαραίτητη, ενώ η διεύθυνση της πύλης LDAP είναι προαιρετική). Επιλέξτε TEST SEND GATEWAYS ( οκιµή πυλών αποστολής) για να ελέγξετε ότι οι διευθύνσεις διαµορφώθηκαν σωστά. οκιµή της λειτουργίας ψηφιακής αποστολής. Για να επαληθεύσετε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο στο διακοµιστή δικτύου, µπορείτε να δοκιµάσετε τη λειτουργία ψηφιακής αποστολής, αποστέλλοντας ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ) Ανατρέξτε στον οδηγό Χρήσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που αντιστοιχεί στο σύστηµα και το περιβάλλον σας.

14 9 0 English Install the printing software (optional). Procedures for installing the software vary according to operating system and network environment. Refer to the Use guide, and follow the procedure that matches your system and environment. Congratulations. You can now use the HP LaserJet 00 mfp series for printing, copying, color scanning, and digital sending. Ελληνικα Türkçe Baskı yazılımını yükleme (isteğe bağlı). Yazılımı yükleme işlemi, işletim sistemine ve ağ ortamına bağlı olarak değişir. Kullanım kılavuzuna başvurun ve sisteminiz ile ortamınıza uygun olan yönergeleri izleyin. Εγκατάσταση του λογισµικού εκτύπωσης (προαιρετικό). Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του λογισµικού ποικίλουν, ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα και το περιβάλλον δικτύου. Ανατρέξτε στον οδηγό Χρήσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που αντιστοιχεί στο σύστηµα και το περιβάλλον σας. Tebrikler. Artık HP LaserJet 00 mfp serisi aygıtı, baskı, fotokopi, renkli tarama ve sayısal gönderme işlerinizde kullanabilirsiniz. Συγχαρητήρια. Μπορείτε πλέον να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή LaserJet σειράς 00 mfp της ΗΡ για εκτύπωση, αντιγραφή, έγχρωµη σάρωση και ψηφιακή αποστολή.

15

16

17

18

19 3 8 7

20 0 3

21

22

23 00 mm ( inches) HP LaserJet 00 mfp 5 mm (6. inches) HP LaserJet 00 mfp 50 mm (.5 inches) HP LaserJet 0 mfp 66 mm (6 inches)

24 copyright 00 Hewlett-Packard Company *C * *C * C

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1 Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL GK8624 Τέταρτη έκδοση Μάιος 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης GB TR EL Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 12508 PSP E-1000_East 4_Cover_v2.indd 1 21/09/2011 16:53 Table of contents Warning and caution WARNING 4 Precautions 6

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας English Copyright Notice Copyright 2008-2009 Magellan Navigation. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 3 / ProMark3 RTK

ProMark 3 / ProMark3 RTK ProMark 3 / ProMark3 RTK ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ English Copyright Notice Copyright 2005-2007 Magellan Navigation, Inc. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps Οδηγός Χρήστη DSL-N12U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps GK7218 δεύτερη έκδοση Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

USB-BT211 Προσαρμογέας Mini USB Bluetooth Εγχειρίδιο Χρήστη

USB-BT211 Προσαρμογέας Mini USB Bluetooth Εγχειρίδιο Χρήστη USB-BT211 Προσαρμογέας Mini USB Bluetooth Εγχειρίδιο Χρήστη Για το λειτουργικό σύστημα Windows XP GK4687 Πρώτη Έκδοση Αύγουστος 2009 Copyright 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 2 9 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε ΥΑ Σ Ι Ά Σ 4 - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Info Quest Technologies 2014

Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL Copyright Info Quest Technologies 2014 Table of Contents Table of Contents...P1 Features...P2 Unit at a Glance...P3 Getting Started...P4-P5 About Applications...P5-P6 Preinstalled Applications...P6

Διαβάστε περισσότερα

PCI-G31. Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη

PCI-G31. Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη PCI-G31 Κάρτα Ασύρματου Τοπικού Δικτύου (Για ασύρματα δίκτυα 802.11g & 802.11b) Εγχειρίδιο Χρήστη GK4063 / Φεβρουάριος 2009 Copyright 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support:

Distribution and Support: USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 200/300. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet 200/300. Οδηγός χρήσης HP Scanjet 200/300 Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη:

Διάθεση και Υποστήριξη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 4000, Fax: 211 999 1399 www.infoquest.gr, www.bitmore.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr

Εγχειρίδιο χρήσης. Code: 566005gr Εγχειρίδιο χρήσης d-copia3500mf/4500mf/5500mf GR Code: 566005gr ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα