«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ"

Transcript

1 «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση της Επαγγελµατικής Εξέλιξης των αποφοίτων του Ιδρύµατος στην αγορά εργασίας. Η µελέτη εστιάζει στην πορεία των αποφοίτων του Ιδρύµατος µετά την αποφοίτησή τους και στην επαγγελµατική ή µη αποκατάστασή τους. Μερικά από τα στοιχεία που διερευνώνται είναι η συνάφεια της επαγγελµατικής αποκατάστασης µε το αντικείµενο σπουδών, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης ή ανεργίας, η κατάρτιση των αποφοίτων καθώς επίσης και ο βαθµός ικανοποίησης ή όχι των αποφοίτων από τις σπουδές τους. Τον πληθυσµό της έρευνας αποτελεί το σύνολο των αποφοίτων των ετών όλων των τµηµάτων του ΤΕΙ Λάρισας. Το µέσο πραγµατοποίησης της έρευνας είναι ένα ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας και έχει αποσταλεί προς συµπλήρωση στους αποφοίτους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η συµβολή όλων των αποφοίτων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική γιατί θα µας δώσει την ευκαιρία να συγκεντρώσουµε χρήσιµη πληροφόρηση σχετικά µε την πρόσβαση των αποφοίτων µας στην αγορά εργασίας. Παρακαλούµε λοιπόν όλους τους αποφοίτους του ΤΕΙ Λάρισας να συµµετέχουν στην έρευνα, συµπληρώνοντας µε προσοχή και ειλικρίνεια το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που τους αποστείλαµε. Το ΤΕΙ Λάρισας (Γραφείο ιασύνδεσης και Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των στοιχείων του ερωτηµατολογίου και για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων στην έρευνα. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της Έρευνας, όταν ολοκληρωθεί, θα δηµοσιευθούν στον ιστότοπο του ΤΕΙ Λάρισας. ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τα νέα του Γραφείου ιασύνδεσης, σελ. 1-2 Συνέδρια MIBES και ΕΣ Ο στο ΤΕΙ Λάρισας (8-10/06/13), σελ. 2 Θέσεις Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, σελ. 3 Εισαγωγή σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ Υποτροφίες, σελ ιαδικτυακή υπηρεσία αναζήτησης εργασίας στο χώρο της ενέργειας & των ΑΠΕ, σελ. 16 ιεθνής διαγωνισµός για νέους φοιτητές/ερευνητές στον τοµέα των τροφίµων, σελ. 16

2 Σελίδα 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Γ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ H Γαλλική «Bologna Experts» και η εθνική Γαλλική υπηρεσία Europe Education Formation France διοργάνωσαν µε επιτυχία το διεθνές συνέδριο µε θέµα «Απασχόληση και επαγγελµατικός προσανατολισµός φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση» στις Μαϊου 2013 στην Σεβρ (Sevres) της Γαλλίας. Στόχος του συνεδρίου ήταν να εξεταστούν σε βάθος οι σηµερινές και µελλοντικές τάσεις της απασχόλησης και της επαγγελµατικής ολοκλήρωσης, ενώ ο διεθνικός χαρακτήρας του συνεδρίου έδωσε την ευκαιρία να συγκριθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και πρακτικές ανά την Ευρώπη. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν θέµατα όπως η απασχόληση και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, καλές πρακτικές ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας ανάµεσα σε πανεπιστήµια και επιχειρήσεις, αναγνώριση των δυσκολιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και καθορισµός προτεραιοτήτων και στρατηγικών δράσης ενώ από την πλευρά των παραγωγικών φορέων παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές επιλογής προσωπικού και τα κριτήρια επιλογής των νέων διπλωµατούχων. Επιπλέον διοργανώθηκαν στρογγυλά τραπέζια για τη δηµιουργία µιας ιδεατής αλυσίδας που θα διευκολύνει την προσβασιµότητα των νέων στην αγορά εργασίας, διερευνώντας τον ρόλο του κάθε συµβαλλόµενου. Στο στρογγυλό τραπέζι συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης σπουδαστών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής οµοσπονδίας Συνδικάτων, της συµµαχίας Πανεπιστηµίων - Επιχειρήσεων της Grenoble κ.α Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενιαία αναγνώριση εκπαιδευτικών περιόδων και πτυχίων και στο αντίκτυπο ενός κοινού πλαισίου προσόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και στην διασφάλιση της ποιότητας στην συνεργασία των φορέων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Γ του ΤΕΙ Λάρισας κ. Αργύριος Νούλας, συµµετείχε στις εργασίες του συνεδρίου. ΣΥΝΕ ΡΙΑ MIBES ΚΑΙ ΕΣ Ο, 8-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τα συνέδρια MIBES (Management of International Business and Economics Systems) και ΕΣ Ο (Ελληνικό Συνέδριο ιοίκησης και Οικονοµίας) διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Λάρισας µε συµµετοχή Τµηµάτων και µελών ΕΠ από πλήθος Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Προσκεκληµένοι οµιλητές είναι ο Καθηγητή του Τµήµατος Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας και Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Κουρέτας ηµήτρης, µε θέµα "From the bench to the market: From Globalization to Localization", η οµάδα ΣΤΑΓΟΝΕΣ µε θέµα "Σταγόνες: Ζώντας Μαζί", και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Χριστόφορος Παπακαλιάτης µε θέµα " ηµιουργώντας ένα έργο κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Τα συνέδρια έχουν ως κεντρική θεµατολογία Την Βιώσιµη Οικονοµική για την Ευτυχία του Ανθρώπου και στόχος τους είναι η κάλυψη µιας ευρείας επιλογής θεµάτων στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης και οικονοµίας που συµβάλουν στην ικανοποίηση και την ευτυχία του Ατόµου. Τα Συνέδρια θα φιλοξενηθούν στο κτίριο του Τµήµατος ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, από 8 έως 10 Ιουνίου. Πρόεδρος των Συνεδρίων είναι ο Καθηγητής του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων ρ. Γεώργιος Μπλάνας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και

3 Σελίδα 3 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ 30/5/2013: Νοσηλευτής/τρια AEI-TEI (έως 45 ετών) στο Βέλγιο ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 16/5/2013: ιεξαγωγή έρευνας - δηµοσκόπησης στην Λάρισα. Nurse for Belgium ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) Jobs Position for Doctors in France ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 27/5/2013: Θέσεις Βοηθών Παιδαγωγών για καλοκαιρινά προγάµµατα της MKO ΕΛΙΞ (Λήξη: 31/5/2013) Θέσεις εργασίας στη Vodafone σε Λάρισα, Καρδίτσα και άλλες πόλεις 22/5/2013: Θέση Εργασίας Φυτικής Παραγωγής 21/5/2013: «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του Τουριστικού τοµέα ηλικίας έως 29 ετών» 17/5/2013: Θέση Εργασίας Μηχανολόγου στην Κατερίνη Θέση Εργασίας Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κουβέιτ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 14/5/2013: Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους του Τουριστικού Τοµέα Χειριστής Συστηµάτων ροµολόγησης Προκήρυξη 5 θέσεων πρακτικής άσκησης πτυχιούχων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Leonardo Da Vinci ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) (Λήξη: 24/5/2013) 8 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Φορέα ιαχείρισης Εθνικών ρυµών Βίκου-Αωού & Πίνδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Λήξη: 24/5/2013) 10/5/2013: Πρόγραµµα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τοµέα ηλικίας ως 29 ετών" (Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 27/5/2013) Θέση Πολιτικού µηχανικού στη νότια Γερµανία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) Θέση CAD Σχεδιαστή στη νότια Γερµανία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ 30/5/2013: Θεση Πρακτικής Ασκησης NET WEB PROGRAMMER 10/5/2013: Θέση Πρακτικής Άσκησης Σ Ο, ΣΤΕΦ Περισσότερες σχετικές πληροφορίες και νέες θέσεις είναι διαθέσιµες στο dasta.teilar.gr

4 Σελίδα 4 Π.Μ.Σ. «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας του TEI Λάρισας µε τίτλο «ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραµµάτων» καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, για το ακαδηµαϊκό έτος , να υποβάλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συµµετοχής (στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή TEI καθώς και ισότιµων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής 3. Αναλυτική βαθµολογία 4. Ισοτιµία από το ΟΑΤΑΠ για τα πτυχία της αλλοδαπής 5. Βιογραφικό σηµείωµα (στα ελληνικά και στα αγγλικά) 6. Αναγνωρισµένα διπλώµατα (επιπέδου Proficiency) ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής (TOEFL,IELTS) 7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες 8. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας 9. ύο (2) συστατικές επιστολές Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, µε την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Υποβολή αιτήσεων από 17 Μαΐου 2013 έως 27 Ιουνίου 2013 και ώρες 10:00-13:00 στη Γραµµατεία ΠΜΣ ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή. H αίτηση συµµετοχής και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ιοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστηµών, Σχολών Μηχανικών ή άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ µε εµπειρία σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της «ιαχείρισης Έργων». Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιµήσει το βαθµό πτυχίου, αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικής, προϋπηρεσία, αποδεδειγµένη γνώση του αντικειµένου της διαχείρισης έργων, συνέντευξη, λοιπά προσόντα υποψηφίου. Η Επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη-προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρεται είτε ως πλήρους φοίτησης (3 διδακτικά εξάµηνα) είτε ως µερικής φοίτησης (5 διδακτικά εξάµηνα). Η διδασκαλία πραγµατοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραµµα ξεκινά κάθε Οκτώβριο. Ταχυδροµική ιεύθυνση: TEI Λάρισας Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Περιφ. Οδός Τρικάλων, 41110, Λάρισα τηλ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΜΣ Καθηγητής Παντελής Υψηλάντης Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ Καθηγητής Παναγιώτης Φιτσιλής

5 Σελίδα 5 ΤΕΥΧΟΣ 16 Π.Μ.Σ.«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας, µε τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος να υποβάλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συµµετοχής 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 3. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστηµίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΟΑΤΑΠ. 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (επικυρωµένο). 5. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 6. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν). 7. Επικυρωµένη φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) επικυρωµένα. 9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας. Το έντυπο αίτησης και το πρότυπο του βιογραφικού σηµειώµατος σχετικά µε την υποβολή των δικαιολογητικών υπάρχουν στις εξής ιστοσελίδες: και Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ από 27 Μαΐου 2013 έως και 28 Ιουνίου 2013 και ώρες 10:00 έως 13:00. Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λάρισας (http://ww.teilar.gr/tei_msc.php) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ(www.pgmentalhealth.teilar.gr) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Σχολών Επιστηµών Υγείας των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Κατ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιµάται η αποδεδειγµένη επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία στην ψυχική υγεία. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα µπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων. Ο αριθµός των εισακτέων είναι 30 κατ ανώτατο όριο. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιµήσει το βαθµό πτυχίου, την βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάµηνα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα ανά εξάµηνο. Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείο Π.Μ.Σ στην «Ψυχική Υγεία» ΤΕΙ Λάρισας τηλ Η Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ Καθηγήτρια Ε. Κοτρώτσιου

6 Σελίδα 6 Π.Μ.Σ.«ΙΕΘΝΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη ιεθνή ιοικητική των Επιχειρήσεων µε κατευθύνσεις σε (α) ιεθνές Marketing και (β) ιεθνή ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων το οποίο οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.). Το πρόγραµµα είναι αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/ /ΦΕΚ 148 τ.α και της Υπουργικής Απόφασης Ε5/43596/ΦΕΚ1476/ /τ.Β όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Ε5/35174/ΦΕΚ/1079/ /τ.Β Υπουργική Απόφαση. Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ (TEI και Πανεπιστηµίων) ειδικοτήτων Οικονοµικών, Θετικών, Κοινωνικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισµένων, οµοταγών ξένων τµηµάτων. Για την απόκτηση Μ..Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) µαθήµατα κορµού και έξι (6) µαθήµατα κατεύθυνσης και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι την 09/09/2013. Τα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας ταχυδροµικά, ή στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 1. Αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή (διαθέσιµη από τον ιστότοπο του προγράµµατος) 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος (αναγνώριση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από το ΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυµάτων της αλλοδαπής). 4. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.) για τους κατόχους τίτλου ιδρυµάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθµού πτυχίου από το ΟΑΤΑΠ. 5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας 6. Τέσσερις έγχρωµες (4) φωτογραφίες ταυτότητος 7. ύο συστατικές επιστολές. 8. Επίσηµο αποδεικτικό γνώσης της Ξένης γλώσσας 9. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 10. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσηµου ασφαλιστικού φορέα. Όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή µπορούν να υποβληθούν την ηµέρα των προφορικών συναντήσεων (Interview) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά, εφόσον προηγηθεί η ηλεκτρονική αίτηση και τηλεφωνική επικοινωνία. Γραµµατεία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στη ιεθνή ιοικητική των Επιχειρήσεων, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά, Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω Τηλ.: και , Fax.:

7 Σελίδα 7 ΤΕΥΧΟΣ 16 Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 11ου κύκλου του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική για το Ακαδηµαϊκό έτος Το Π.Μ.Σ.Ε. περιλαµβάνει τις παρακάτω Εξειδικεύσεις: Συστήµατα Υπολογιστών Επιχειρηµατική Πληροφορική Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η διδασκαλία των µαθηµάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάµηνα ενώ το τελευταίο εξάµηνο περιλαµβάνει την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Το ακαδηµαϊκό έτος στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας θα λειτουργήσουν και οι δυο εξειδικεύσεις. Παράλληλα στο Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει µόνο η Εξειδίκευση Συστηµάτων Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων: Πληροφορικής, Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών, Οικονοµικών, ιοικητικών και Κοινωνικών που ανήκουν σε ΑΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων Τµηµάτων ΤΕΙ, όπως και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΙΚΑΤΣΑ ή από το ΟΑΤΑΠ. O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα): 1. Έντυπη αίτηση 2. Βιογραφικό σηµείωµα 3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος (και η αναγνώριση από το.ο.α.τ.α.π). 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µε ακριβή Μέσο Όρο. 5. ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη.ε.π. 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση). 7. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, τίτλοι ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν). 8. Πιστοποιηµένα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν). Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στον Κανονισµ ό Σπουδών διαθέσιµ ο στην ιστοσελίδα: Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκοµίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθµός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθµολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει µετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί µέχρι και (µε αντίγραφο πτυχίου ή αναλυτική βαθµολογία µε µέσο όρο): στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ κτιρίου, Γρ.430, Τηλέφωνο- FAX: , ευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00 & 15:00-17:00 (Πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία & κα. Κουραντίδου Μελίνα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ) στη Γραµµατεία του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη. Τηλέφωνο: , ευτέρα έως και Παρασκευή 9:00-14:00 (Πληροφορίες: κ. Σιδέρης Σπύρος, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

8 Σελίδα 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος , σύµφωνα µε την υπ'αριθµ /Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ 471/τ,Β /28/02/2012), τα εξής τρία (3) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master of Science): 1. «Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση»: Το Πρόγραµµα παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες και µηχανικούς για απασχόληση στον σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση ολοκληρωµένων πολιτικών και προγραµµάτων αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις επιπτώσεις τους. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση (Master of Science in Environmental Policy and Management). 2. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική». Το Πρόγραµµα παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και προετοιµάζει µηχανικούς και επιστήµονες για απασχόληση στην περιβαλλοντική µηχανική και την διαχείριση οικοσυστηµάτων. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Master of Science in Environmental and Ecological Engineering). 3. «Γεωργία και Περιβάλλον»: Το Πρόγραµµα, σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες, γεωπόνους και µηχανικούς για απασχόληση στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη γεωργική παραγωγή. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην Γεωργία και το Περιβάλλον (Master of Science in Agriculture and Environment). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ..Ε. είναι δύο (2) διδακτικά εξάµηνα (χειµερινό - εαρινό) και η θερινή περίοδος, τα οποία αναλογούν σε 12 µήνες πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ..Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών µονάδων σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα προγράµµατα και στους κανονισµούς λειτουργίας των ανωτέρω ΠΜΣ [σύµφωνα µε τον Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.α., ) και την Φ5/89656/Β3 Υ.Α (ΦΕΚ 1466, τ.β, )]. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Σπουδών των ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τµηµάτων ΤΕΙ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2916/2001. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν τη βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Τέλος, µετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, αν επιλεγεί δηµόσιος υπάλληλος για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, απαιτείται και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του, έως την περίοδο των εγγραφών. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, και θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η γραπτή δοκιµασία θα πραγµατοποιηθεί στην Μυτιλήνη, στο κτίριο «Ξενία» του Τµήµατος Περιβάλλοντος στις 28 Ιουνίου 2013, 10:00 π.µ. και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, έως και την 14η Ιουνίου 2013 (σφραγίδα ταχυδροµείου ή παραλαβής από τη Γραµµατεία) στις Γραµµατείες των ΠΜΣ (Τµήµα Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100, Μυτιλήνη, αναφορά στο ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση προς το ΠΜΣ. 2. Τρεις (3) φωτογραφίες. 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα. 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος και

9 Σελίδα 9 ΤΕΥΧΟΣ 16 σε περίπτωση τελειόφοιτου, επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. 5. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.). 6. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας. 7. ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρµα των οποίων είναι καθορισµένη από τα ΠΜΣ. 8. Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις, ιακρίσεις (εάν υπάρχουν). 9. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας σχετική µε το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση (εάν υπάρχουν). Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα διαπιστωθεί από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, καθώς και από πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τα αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτηµένα στους ιστότοπους των ΠΜΣ) ή, εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τέλος, ο/η υποψήφιος /α µπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύµφωνα µε την γνώµη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη. Το ακαδηµαϊκό έτος θα εισαχθούν σε κάθε ένα από τα ΠΜΣ του Τµήµατος Περιβάλλοντος έως τριάντα (30) µεταπτυχιακοί φοιτητές. Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000, τα οποία καταβάλλονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Η αίτηση των ενδιαφεροµένων υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στους ιστότοπους των ΠΜΣ. Για την εξεταστέα ύλη στo αντικείµενο της γραπτής δοκιµασίας, και τη φόρµα της συστατικής επιστολής καθώς και για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες και στους ιστότοπους των ΠΜΣ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση» Υπεύθυνος: κ. Κοντός Θέµης τηλ.: & , fax: website: «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» Υπεύθυνη: κα. Μπρεζετού Ειρήνη τηλ.: , fax: website: «Γεωργία και Περιβάλλον» Υπεύθυνος: κ. Λουτραγώτης Γιώργος τηλ.: & , fax: website:http://www.aegean.gr/environment/agroenv/ Π.Μ.Σ. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων του ΤΕΙ Κρήτης έχει ανακοινώσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 30 νέων φοιτητών του δεύτερου κύκλου του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Πληροφορική & Πολυµέσα». Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (http://www.epp.teicrete.gr/msc/) έως 12 Ιουλίου Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 'Πληροφορική & Πολυµέσα' (http://www.epp.teicrete.gr/msc/) και στο

10 Σελίδα 10 Π.Μ.Σ. «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους (Οκτώβριος 2013) ξεκινά ο 5ος κύκλος σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» και προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών. Το ανωτέρω ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Master of Science) στη «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις: Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και ΙΙ. «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από ευτέρα 27 Μαΐου 2013 έως και Παρασκευή 28 Ιουνίου Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Προγράµµατος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συµµετοχής είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Νοσηλευτικής: ιεύθυνση: Γραµµατεία ΠΜΣ «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων», Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέµιδος και Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ Τηλέφωνο επικοινωνίας & Fax & «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ» ΤΟΥ ΕΚΠΑ Στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τµήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδηµαϊκό έτος Αίτηση υποψηφιότητας µπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονοµικών Σχολών και Σχολών ιοίκησης όλων των ΑΕΙ της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων Τµηµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τµηµάτων των ΤΕΙ. ικαίωµα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τµηµάτων, οι οποίοι µπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί) µόνο αν προσκοµίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τις αρχές του Οκτωβρίου Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 20η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου 2013 από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, τηλ ), κάθε ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από π.µ. ως µ.µ. Μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδροµικά (µε σφραγίδα ταχυδροµείου µέχρι και την 31η Μαΐου 2013) στη διεύθυνση: Ε.Κ.Π.Α Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστηµιούπολη Ιλίσια, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (για τη Γραµµατεία του Τµήµατος). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίζουν: 1. ΑΙΤΗΣΗ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1.Τίτλοι Σπουδών. 2.Αναγνώριση ΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). 3.Αναλυτική(ές) Βαθµολογία(ές). 4.Βιογραφικό σηµείωµα. 5. υο συστατικές επιστολές. 6.Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 7.Αποδεικτικά επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 8. υο φωτογραφίες. Πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (τηλ , και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

11 Σελίδα 11 ΤΕΥΧΟΣ 16.Π.Μ.Σ. «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το Τµήµα Ιατρικής, το Τµήµα Μαθηµατικών το Τµήµα Φυσικής και το Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.) και Ηλεκτρονικής οµής και Λέϊζερ (Ι.Η..Λ.) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταµοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλµού (ΒΕΜΜΟ) και την Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ, διοργανώνουν ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση». Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από Εθνικούς πόρους και οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης» στην Οπτική και Όραση µετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδηµαϊκών εξαµήνων. ιευθυντής Σπουδών: Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλµολογίας Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουλίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζένη οκουµετζίδη ιοικητική Υπεύθυνη του Προγράµµατος Tηλ , Fax: Ιστοσελίδα προγράµµατος: Π.Μ.Σ. «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΜΠΣ «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» λειτουργεί αδιάλειπτα από τον Οκτώβριο του Μέσα στα 15 αυτά χρόνια, οι περισσότεροι από τους 360 απόφοιτους του τµήµατος Πλήρους Φοίτησης, στελεχώνουν φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καταξιωµένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και δραστηριοποιούνται ως επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες. Το έµπειρο και διεθνώς καταξιωµένο εκπαιδευτικό προσωπικό του τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται, προκειµένου οι φοιτητές να σταδιοδροµήσουν µε επιτυχία στους επιστηµονικούς τοµείς του προγράµµατος, απονέµοντας Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) µε το κύρος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το ακαδηµαϊκό έτος , το πρόγραµµα θα λειτουργήσει µε ακόµα περισσότερο εκσυγχρονισµένα µαθήµατα (π.χ., Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Κοινωνικά ίκτυα, ιαφήµιση στο ιαδίκτυο, Συµπεριφορά Καταναλωτή, Επιχειρησιακή Επικοινωνία). Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές µέθοδοι του προγράµµατος εγγυώνται την αποτελεσµατικότητά του και καθιστούν τη φοίτηση µια ξεχωριστή εκπαιδευτική εµπειρία: Live The Learning Experience! Η περίοδος υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος ξεκίνησε και λήγει στις 3 Ιουνίου Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης Για επικοινωνία µε την κοινότητα των φοιτητών και αποφοίτων https://www.facebook.com/mscmentftaueb?sk=wall Για τις εκπαιδευτικές δράσεις των τµηµάτων Γραµµατεία Πλήρους Φοίτησης: εριγνύ 12, Αθήνα, 4ος όροφος.

12 Σελίδα 12 Π.Μ.Σ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), µε δύο (2) κατευθύνσεις: Ι) «Μουσειολογία» ΙΙ) «Σχεδιασµός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων» Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστηµόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρµογές της Πληροφορικής στον χώρο του Πολιτισµού, της Μουσειολογίας και του Σχεδιασµού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων. Στο ΠΜΣ µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τµηµάτων µε την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της προφορικής συνέντευξης. Το ακαδηµαϊκό έτος θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως σαράντα (40) µεταπτυχιακοί φοιτητές συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να δηλώνουν την προτίµησή τους προς την κατεύθυνση στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ Ε είναι ένα (1) πλήρες ηµερολογιακό έτος (12 µήνες), το οποίο περιλαµβάνει δύο (2) διδακτικά εξάµηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης µεταπτυχιακών µαθηµάτων και µία (1) θερινή περίοδο, κατά την οποία εκπονείται η µεταπτυχιακή διατριβή. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών µονάδων σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή του φοιτητή/της φοιτήτριας στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος. Οι υποψήφιοι και των δύο κατευθύνσεων που δεν είναι απόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής θα εξεταστούν γραπτώς σε θέµατα Πληροφορικής. Επίσης, όσοι εκ των υποψηφίων δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή lower και άνω) θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στο πλαίσιο του Τµήµατος. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες, µαζί µε τους υποψήφιους που απαλλάσσονται από τις προαναφερθείσες εξετάσεις, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα πραγµατοποιηθούν στη Μυτιλήνη στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου 2013 αντίστοιχα. Το Α εξάµηνο σπουδών ξεκινά τον Οκτώβριο Η ύλη της εξέτασης στην Πληροφορική και στην Αγγλική γλώσσα καθώς και η προτεινόµενη βιβλιογραφία για την προετοιµασία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα παρακάτω κριτήρια: Η γενική επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, ο βαθµός πτυχίου και ο βαθµός της πτυχιακής εργασίας (όπου προβλέπεται). Η επίδοση στη γραπτή εξέταση στην Πληροφορική ή/και στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον προβλέπεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Γνώσεις υποδοµής και εξειδίκευσης. Ποσοτικά αποτιµώνται κατά περίπτωση µε βάση τον µέσο όρο ένας αριθµός προπτυχιακών µαθηµάτων, συναφών µε το ΠΜΣ. Επίσης, συνεκτιµάται η τυχόν επαγγελµατική απασχόληση σε πεδία συναφή µε το επιστηµονικό περιεχόµενο του ΠΜΣ. Οι συστατικές επιστολές που καταθέτουν οι υποψήφιοι. Η γενικότερη παρουσία του υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν εµπρόθεσµα στη Γραµµατεία ΠΜΣ, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 2. ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας 3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται και η υποβολή επικυρωµένης βεβαίωσης ισοτιµίας από το ΟΑΤΑΠ.

13 Σελίδα 13 ΤΕΥΧΟΣ Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου 6. Αντίγραφο διπλωµατικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε). 7. ύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές. (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε φάκελο, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες στο σηµείο σφραγίσεως του φακέλου. Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά στη Γραµµατεία ΠΜΣ του Τµήµατος ως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.) 8. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Ελληνοµάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 9. Μονοσέλιδο κείµενο όπου θα τεκµηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριµένου ΠΜΣ. 10.Ανάτυπα άρθρων που δηµοσιεύθηκαν είτε σε επιστηµονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δηµοσιεύουν εργασίες µε σύστηµα των κριτών (εφόσον υπάρχουν). 11.Αποδεικτικά τυχόν επαγγελµατικής ή ερευνητικής εµπειρίας 12.Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώµη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α και Β εξάµηνο. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στη Γραµµατεία ΠΜΣ µέχρι τις 13 Σεπτεµβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδροµείου), στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΜΣ «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία», Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Πληροφορίες δίνονται ευτέρα-τετάρτη-παρασκευή στο τηλ (e- mail: To κείµενο της Πρόσκλησης, η αίτηση υποψηφιότητας καθώς και η ύλη των εξετάσεων είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση Π.Μ.Σ. «MSC IN OIL AND GAS TECHNOLOGY» ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ MSc in Oil and Gas Technology Το Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας οργανώνει αυτό το µοναδικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών που συνδυάζει την επιχειρηµατική διοίκηση µε την µηχανική, την επιστήµη και την τεχνολογία της upstream βιοµηχανίας πετρελαίου. Το πρόγραµµα διαρκεί 13 µήνες, είναι 90 πιστωτικών µονάδων, αναγνωρίζεται πλήρως από το Ελληνικό κράτος, και κατανέµεται σε 3 εξάµηνα. Το πρώτο εξάµηνο καλύπτει τα µαθήµατα του MBA, το δεύτερο τα µαθήµατα της επιστήµης και τεχνολογίας του µηχανικού (MEng), και το τρίτο είναι η διπλωµατική διατριβή. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ; 1. Η Καβάλα είναι πετρελαιοπαραγωγός περιοχή και εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πραγµατικά προβλήµατα και δεδοµένα κοιτασµάτων καθώς και να δουν από κοντά πως λειτουργεί µία ενεργή offshore εξέδρα πετρελαίου. 2. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα δώσουν διαλέξεις διακεκριµένοι οµιλητές από Πανεπιστήµια του εξωτερικού και από την βιοµηχανία πετρελαίου. 3. Το Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου διαθέτει ακριβά επιστηµονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας και ζήτησης µε τα οποία οι φοιτητές θα µπορέσουν να παράγουν ερευνητικές εργασίες και διατριβές αριστείας. 4. Η δυνατότητα απασχόλησης στην βιοµηχανία πετρελαίου είναι αυξανόµενη, οι αµοιβές εξόχως υψηλές, και ο συνδυασµός γνώσεων management και engineering είναι το µίγµα εκείνο που διπλασιάζει τις ευκαιρίες για µία επιτυχηµένη καριέρα. Συνολικό κόστος: 4,500 (σε 3 δόσεις). Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών: 5 Ιουλίου 2013, Έναρξη µαθηµάτων: 1 Οκτωβρίου Γλώσσα προγράµµατος: Αγγλικά. Ιστοσελίδα προγράµµατος:

14 Σελίδα 14 Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΤΕΙ Καβάλας για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα µε τίτλο «ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο» (MSc in Water Resources of the Mediterranean). Σκοπός του συγκεκριµένου ΠΜΣ (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών) είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέµατα όπως, ιατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νοµοθεσία, υνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ηµιαστικών περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας, κλπ. Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε) στην: ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Water Resources of the Mediterranean). Στο ΠΜΣ του Τµήµατος ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστηµών αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστηµών, Μηχανικών, Οικονοµολόγων και συναφών επιστηµονικών αντικειµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή/και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ Ε) στο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Ο αριθµός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραµµα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Επιπλέον του αριθµού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α 148). Η κατανοµή των εισακτέων γίνεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. Συνολικό κόστος: 3,200 (σε 4 δόσεις). Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών: 10 Ιουλίου 2013, Έναρξη µαθηµάτων: 4 Οκτωβρίου Γλώσσα προγράµµατος: Αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Το Ι ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος πέντε (5) υποτροφίες για µεταπτυχιακές, διδακτορικές ή µεταδιδακτορικές (έρευνα) σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις: α) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της ωδεκανήσου β) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων γ) να µην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές δ) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους ε) γνώση ξένης γλώσσας. Προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων, που µπορούν να υποβληθούν ταχυδροµικά (Τ.Θ ) ή στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος (Μαρασλή 21-23, , Αθήνα), ορίζεται η 10η Ιουνίου Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος στα τηλέφωνα: από ευτέρα έως Παρασκευή ή στην ιστοσελίδα ή στο

15 Σελίδα 15 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥ ΑΖΩ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ» ΝΕΟΙ/ΝΕΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟΥΣ! Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, σε συνεργασία µε µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρει τη δυνατότητα ΩΡΕΑΝ υποτροφιών, για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους που αναζητούν το επόµενο ακαδηµαϊκό τους βήµα. Σε µια δύσκολη περίοδο το πρόγραµµα «Σπουδάζω µε υποτροφία!» έχει στόχο να δώσει σε νέους µε ικανότητες και ταλέντα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη διεκδίκηση του ονείρου τους. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις διαθέσιµες υποτροφίες και να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραµµα που τους ενδιαφέρει στην ιστοσελίδα Το πρόγραµµα των υποτροφιών µέχρι σήµερα διαµορφώνεται ως εξής: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Αθήνα) Μια (1) υποτροφία για το MBA International Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 31 Μαΐου 2013 Μία (1) υποτροφία Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 31 Μαΐου 2013 University of Limerick (Limerick, Ιρλανδία) Μια (1) υποτροφία MSc in Marketing, Consumption & Society Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Αυγούστου 2013 Alba Graduate Business School (Aθήνα) Μια (1) υποτροφία MSc in International Business & Management Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 3 Ιουνίου 2013 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Μια (1) υποτροφία για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Μια (1) υποτροφία για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική ΒCA Οικονοµικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα) Μια (1) υποτροφία για Bachelor (προπτυχιακά προγράµµατα) επιλογής του υποψηφίου Μια (1) υποτροφία για Master (µεταπτυχιακά προγράµµατα) επιλογής του υποψηφίου Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεµβρίου 2013 Cyprus Institute of Marketing (Λευκωσία, Κύπρος) Μια (1) υποτροφία για το Diploma in Marketing Management Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεµβρίου 2013 Αξίζει να σηµειωθεί πως κάθε εβδοµάδα θα προστίθενται νέα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα.

16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Γραφείο Λάρισας Κτίριο Επιτροπής Ερευνών Τηλ , Fb: Grafeio Diasyndesis Tei Larisas Γραφείο Καρδίτσας α όροφος Τµήµατος ασοπονίας & ΦΠ Τηλ Fb: Grafeio Diasyndesis ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΑΠΕ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ To energyregister.gr αποτελεί ένα βασικό διαδικτυακό εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας και των ΑΠΕ, παρέχοντας τους ουσιώδεις και χρήσιµες πληροφορίες, µέσα από τις θεµατικές του site όπως αδειοδοτήσεις σταθµών ΑΠΕ, πλήρη κατάλογο σταθµών ΑΠΕ, διαδραστικό χάρτη σταθµών, ανακοινώσεις φορέων που σχετίζονται µε το χώρο της ενέργειας. Μια ακόµα βασική ενότητα στο site είναι η Αγορά Εργασίας όπου ο υποψήφιος απασχολούµενος στο χώρο της ενέργειας µπορεί να καταχωρίσει το βιογραφικό του. Στη συνέχεια επιχειρήσεις του χώρου που αναζητούν προσωπικό, ανατρέχοντας στη βάση του energyregister.gr και φιλτράροντας τα βιογραφικά βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων όπως π.χ. ειδικότητα κ.α. βρίσκουν άµεσα τον υποψήφιο συνεργάτη τους. To energyregister.gr δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόµενους να γνωριστούν στον κόσµο της ενέργειας. Στην ενότητα "Αναζήτηση βιογραφικού" µπορούν εταιρείες και εργοδότες να ανατρέξουν για να βρουν τους µελλοντικούς τους συνεργάτες. Στην ενότητα "Καταχώρηση Βιογραφικού" µπορεί κάποιος να καταχωρήσει το βιογραφικό του και στη συνέχεια να ενηµερώνει το προφίλ του. Το διεθνές κέντρο Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) ανακοίνωσε διαγωνισµό για την ανάδειξη καινοτόµων και έξυπνων ιδεών σχετικά µε θέµατα τροφίµων και διατροφής. Στο πλαίσιο του 5oυ ιεθνούς Forum Τροφίµων και ιατροφής (26 και 27 Νοεµβρίου του 2013 στο Μιλάνο), το BCFN YES δίνει την δυνατότητα σε 10 φοιτητές ή οµάδες φοιτητών παγκοσµίως, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους µε θέµα «Τρόφιµα και Βιωσιµότητα». Ο φοιτητής ή η οµάδα µε την καλύτερη ιδέα του 2013 θα παραλάβει χρηµατικό έπαθλο ευρώ και θα έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί µε το BCFN το 2014, σε ένα project που θα αφορά ένα από τα ακόλουθα τέσσερα πεδία: Τρόφιµα για Βιώσιµη Ανάπτυξη, Τρόφιµα για Όλους, Τρόφιµα για την Υγεία και Τρόφιµα για τον Πολιτισµό. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων: 1 Ιουλίου Περισσότερα: Το Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας αποτελεί µέρος της οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύµατος. Το Έργο «Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας» υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & πάθος/ ηγεσία/ εξερεύνηση/ευκαιρία/ επένδυση/ομάδα/δημιουργία/ έμπνευση/πρόκληση/ανάπτυξη πλούτος/αλλαγή/φιλοδοξία/ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης ΤΕΥΧΟΣ Νο 2, Οκτώβριος 2012 2o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης Καλή αρχή! Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα