«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ"

Transcript

1 «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση της Επαγγελµατικής Εξέλιξης των αποφοίτων του Ιδρύµατος στην αγορά εργασίας. Η µελέτη εστιάζει στην πορεία των αποφοίτων του Ιδρύµατος µετά την αποφοίτησή τους και στην επαγγελµατική ή µη αποκατάστασή τους. Μερικά από τα στοιχεία που διερευνώνται είναι η συνάφεια της επαγγελµατικής αποκατάστασης µε το αντικείµενο σπουδών, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης ή ανεργίας, η κατάρτιση των αποφοίτων καθώς επίσης και ο βαθµός ικανοποίησης ή όχι των αποφοίτων από τις σπουδές τους. Τον πληθυσµό της έρευνας αποτελεί το σύνολο των αποφοίτων των ετών όλων των τµηµάτων του ΤΕΙ Λάρισας. Το µέσο πραγµατοποίησης της έρευνας είναι ένα ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας και έχει αποσταλεί προς συµπλήρωση στους αποφοίτους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η συµβολή όλων των αποφοίτων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική γιατί θα µας δώσει την ευκαιρία να συγκεντρώσουµε χρήσιµη πληροφόρηση σχετικά µε την πρόσβαση των αποφοίτων µας στην αγορά εργασίας. Παρακαλούµε λοιπόν όλους τους αποφοίτους του ΤΕΙ Λάρισας να συµµετέχουν στην έρευνα, συµπληρώνοντας µε προσοχή και ειλικρίνεια το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που τους αποστείλαµε. Το ΤΕΙ Λάρισας (Γραφείο ιασύνδεσης και Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των στοιχείων του ερωτηµατολογίου και για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των συµµετεχόντων στην έρευνα. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της Έρευνας, όταν ολοκληρωθεί, θα δηµοσιευθούν στον ιστότοπο του ΤΕΙ Λάρισας. ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τα νέα του Γραφείου ιασύνδεσης, σελ. 1-2 Συνέδρια MIBES και ΕΣ Ο στο ΤΕΙ Λάρισας (8-10/06/13), σελ. 2 Θέσεις Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, σελ. 3 Εισαγωγή σε Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σελ Υποτροφίες, σελ ιαδικτυακή υπηρεσία αναζήτησης εργασίας στο χώρο της ενέργειας & των ΑΠΕ, σελ. 16 ιεθνής διαγωνισµός για νέους φοιτητές/ερευνητές στον τοµέα των τροφίµων, σελ. 16

2 Σελίδα 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Γ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ H Γαλλική «Bologna Experts» και η εθνική Γαλλική υπηρεσία Europe Education Formation France διοργάνωσαν µε επιτυχία το διεθνές συνέδριο µε θέµα «Απασχόληση και επαγγελµατικός προσανατολισµός φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση» στις Μαϊου 2013 στην Σεβρ (Sevres) της Γαλλίας. Στόχος του συνεδρίου ήταν να εξεταστούν σε βάθος οι σηµερινές και µελλοντικές τάσεις της απασχόλησης και της επαγγελµατικής ολοκλήρωσης, ενώ ο διεθνικός χαρακτήρας του συνεδρίου έδωσε την ευκαιρία να συγκριθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και πρακτικές ανά την Ευρώπη. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν θέµατα όπως η απασχόληση και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, καλές πρακτικές ενίσχυσης του διαλόγου και της συνεργασίας ανάµεσα σε πανεπιστήµια και επιχειρήσεις, αναγνώριση των δυσκολιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και καθορισµός προτεραιοτήτων και στρατηγικών δράσης ενώ από την πλευρά των παραγωγικών φορέων παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές επιλογής προσωπικού και τα κριτήρια επιλογής των νέων διπλωµατούχων. Επιπλέον διοργανώθηκαν στρογγυλά τραπέζια για τη δηµιουργία µιας ιδεατής αλυσίδας που θα διευκολύνει την προσβασιµότητα των νέων στην αγορά εργασίας, διερευνώντας τον ρόλο του κάθε συµβαλλόµενου. Στο στρογγυλό τραπέζι συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης σπουδαστών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής οµοσπονδίας Συνδικάτων, της συµµαχίας Πανεπιστηµίων - Επιχειρήσεων της Grenoble κ.α Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενιαία αναγνώριση εκπαιδευτικών περιόδων και πτυχίων και στο αντίκτυπο ενός κοινού πλαισίου προσόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς και στην διασφάλιση της ποιότητας στην συνεργασία των φορέων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Γ του ΤΕΙ Λάρισας κ. Αργύριος Νούλας, συµµετείχε στις εργασίες του συνεδρίου. ΣΥΝΕ ΡΙΑ MIBES ΚΑΙ ΕΣ Ο, 8-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τα συνέδρια MIBES (Management of International Business and Economics Systems) και ΕΣ Ο (Ελληνικό Συνέδριο ιοίκησης και Οικονοµίας) διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Λάρισας µε συµµετοχή Τµηµάτων και µελών ΕΠ από πλήθος Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Προσκεκληµένοι οµιλητές είναι ο Καθηγητή του Τµήµατος Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας και Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Κουρέτας ηµήτρης, µε θέµα "From the bench to the market: From Globalization to Localization", η οµάδα ΣΤΑΓΟΝΕΣ µε θέµα "Σταγόνες: Ζώντας Μαζί", και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Χριστόφορος Παπακαλιάτης µε θέµα " ηµιουργώντας ένα έργο κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Τα συνέδρια έχουν ως κεντρική θεµατολογία Την Βιώσιµη Οικονοµική για την Ευτυχία του Ανθρώπου και στόχος τους είναι η κάλυψη µιας ευρείας επιλογής θεµάτων στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης και οικονοµίας που συµβάλουν στην ικανοποίηση και την ευτυχία του Ατόµου. Τα Συνέδρια θα φιλοξενηθούν στο κτίριο του Τµήµατος ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, από 8 έως 10 Ιουνίου. Πρόεδρος των Συνεδρίων είναι ο Καθηγητής του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων ρ. Γεώργιος Μπλάνας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και

3 Σελίδα 3 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ 30/5/2013: Νοσηλευτής/τρια AEI-TEI (έως 45 ετών) στο Βέλγιο ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 16/5/2013: ιεξαγωγή έρευνας - δηµοσκόπησης στην Λάρισα. Nurse for Belgium ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) Jobs Position for Doctors in France ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 27/5/2013: Θέσεις Βοηθών Παιδαγωγών για καλοκαιρινά προγάµµατα της MKO ΕΛΙΞ (Λήξη: 31/5/2013) Θέσεις εργασίας στη Vodafone σε Λάρισα, Καρδίτσα και άλλες πόλεις 22/5/2013: Θέση Εργασίας Φυτικής Παραγωγής 21/5/2013: «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του Τουριστικού τοµέα ηλικίας έως 29 ετών» 17/5/2013: Θέση Εργασίας Μηχανολόγου στην Κατερίνη Θέση Εργασίας Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κουβέιτ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) 14/5/2013: Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους του Τουριστικού Τοµέα Χειριστής Συστηµάτων ροµολόγησης Προκήρυξη 5 θέσεων πρακτικής άσκησης πτυχιούχων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Leonardo Da Vinci ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) (Λήξη: 24/5/2013) 8 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Φορέα ιαχείρισης Εθνικών ρυµών Βίκου-Αωού & Πίνδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Λήξη: 24/5/2013) 10/5/2013: Πρόγραµµα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τοµέα ηλικίας ως 29 ετών" (Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 27/5/2013) Θέση Πολιτικού µηχανικού στη νότια Γερµανία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) Θέση CAD Σχεδιαστή στη νότια Γερµανία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Εξωτερικό) ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Γ 30/5/2013: Θεση Πρακτικής Ασκησης NET WEB PROGRAMMER 10/5/2013: Θέση Πρακτικής Άσκησης Σ Ο, ΣΤΕΦ Περισσότερες σχετικές πληροφορίες και νέες θέσεις είναι διαθέσιµες στο dasta.teilar.gr

4 Σελίδα 4 Π.Μ.Σ. «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας του TEI Λάρισας µε τίτλο «ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραµµάτων» καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, για το ακαδηµαϊκό έτος , να υποβάλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συµµετοχής (στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή TEI καθώς και ισότιµων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής 3. Αναλυτική βαθµολογία 4. Ισοτιµία από το ΟΑΤΑΠ για τα πτυχία της αλλοδαπής 5. Βιογραφικό σηµείωµα (στα ελληνικά και στα αγγλικά) 6. Αναγνωρισµένα διπλώµατα (επιπέδου Proficiency) ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής (TOEFL,IELTS) 7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες 8. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας 9. ύο (2) συστατικές επιστολές Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, µε την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Υποβολή αιτήσεων από 17 Μαΐου 2013 έως 27 Ιουνίου 2013 και ώρες 10:00-13:00 στη Γραµµατεία ΠΜΣ ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή. H αίτηση συµµετοχής και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ ιοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστηµών, Σχολών Μηχανικών ή άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ µε εµπειρία σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της «ιαχείρισης Έργων». Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιµήσει το βαθµό πτυχίου, αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικής, προϋπηρεσία, αποδεδειγµένη γνώση του αντικειµένου της διαχείρισης έργων, συνέντευξη, λοιπά προσόντα υποψηφίου. Η Επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη-προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρεται είτε ως πλήρους φοίτησης (3 διδακτικά εξάµηνα) είτε ως µερικής φοίτησης (5 διδακτικά εξάµηνα). Η διδασκαλία πραγµατοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραµµα ξεκινά κάθε Οκτώβριο. Ταχυδροµική ιεύθυνση: TEI Λάρισας Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Περιφ. Οδός Τρικάλων, 41110, Λάρισα τηλ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΜΣ Καθηγητής Παντελής Υψηλάντης Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ Καθηγητής Παναγιώτης Φιτσιλής

5 Σελίδα 5 ΤΕΥΧΟΣ 16 Π.Μ.Σ.«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας, µε τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος να υποβάλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συµµετοχής 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 3. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστηµίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΟΑΤΑΠ. 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (επικυρωµένο). 5. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 6. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν). 7. Επικυρωµένη φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) επικυρωµένα. 9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας. Το έντυπο αίτησης και το πρότυπο του βιογραφικού σηµειώµατος σχετικά µε την υποβολή των δικαιολογητικών υπάρχουν στις εξής ιστοσελίδες: και Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ από 27 Μαΐου 2013 έως και 28 Ιουνίου 2013 και ώρες 10:00 έως 13:00. Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λάρισας (http://ww.teilar.gr/tei_msc.php) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ(www.pgmentalhealth.teilar.gr) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Σχολών Επιστηµών Υγείας των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Κατ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιµάται η αποδεδειγµένη επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία στην ψυχική υγεία. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα µπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων. Ο αριθµός των εισακτέων είναι 30 κατ ανώτατο όριο. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιµήσει το βαθµό πτυχίου, την βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάµηνα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα ανά εξάµηνο. Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείο Π.Μ.Σ στην «Ψυχική Υγεία» ΤΕΙ Λάρισας τηλ Η Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ Καθηγήτρια Ε. Κοτρώτσιου

6 Σελίδα 6 Π.Μ.Σ.«ΙΕΘΝΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη ιεθνή ιοικητική των Επιχειρήσεων µε κατευθύνσεις σε (α) ιεθνές Marketing και (β) ιεθνή ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων το οποίο οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ..Ε.). Το πρόγραµµα είναι αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/ /ΦΕΚ 148 τ.α και της Υπουργικής Απόφασης Ε5/43596/ΦΕΚ1476/ /τ.Β όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Ε5/35174/ΦΕΚ/1079/ /τ.Β Υπουργική Απόφαση. Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ (TEI και Πανεπιστηµίων) ειδικοτήτων Οικονοµικών, Θετικών, Κοινωνικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΦΑΑ ή αναγνωρισµένων, οµοταγών ξένων τµηµάτων. Για την απόκτηση Μ..Ε. είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) µαθήµατα κορµού και έξι (6) µαθήµατα κατεύθυνσης και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέχρι την 09/09/2013. Τα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας ταχυδροµικά, ή στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 1. Αίτηση σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή (διαθέσιµη από τον ιστότοπο του προγράµµατος) 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος (αναγνώριση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών από το ΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυµάτων της αλλοδαπής). 4. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.) για τους κατόχους τίτλου ιδρυµάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθµού πτυχίου από το ΟΑΤΑΠ. 5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας 6. Τέσσερις έγχρωµες (4) φωτογραφίες ταυτότητος 7. ύο συστατικές επιστολές. 8. Επίσηµο αποδεικτικό γνώσης της Ξένης γλώσσας 9. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 10. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσηµου ασφαλιστικού φορέα. Όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή µπορούν να υποβληθούν την ηµέρα των προφορικών συναντήσεων (Interview) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά, εφόσον προηγηθεί η ηλεκτρονική αίτηση και τηλεφωνική επικοινωνία. Γραµµατεία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στη ιεθνή ιοικητική των Επιχειρήσεων, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά, Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω Τηλ.: και , Fax.:

7 Σελίδα 7 ΤΕΥΧΟΣ 16 Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 11ου κύκλου του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική για το Ακαδηµαϊκό έτος Το Π.Μ.Σ.Ε. περιλαµβάνει τις παρακάτω Εξειδικεύσεις: Συστήµατα Υπολογιστών Επιχειρηµατική Πληροφορική Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η διδασκαλία των µαθηµάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάµηνα ενώ το τελευταίο εξάµηνο περιλαµβάνει την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Το ακαδηµαϊκό έτος στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας θα λειτουργήσουν και οι δυο εξειδικεύσεις. Παράλληλα στο Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει µόνο η Εξειδίκευση Συστηµάτων Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων: Πληροφορικής, Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών, Οικονοµικών, ιοικητικών και Κοινωνικών που ανήκουν σε ΑΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων Τµηµάτων ΤΕΙ, όπως και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΙΚΑΤΣΑ ή από το ΟΑΤΑΠ. O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα): 1. Έντυπη αίτηση 2. Βιογραφικό σηµείωµα 3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος (και η αναγνώριση από το.ο.α.τ.α.π). 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µε ακριβή Μέσο Όρο. 5. ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη.ε.π. 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση). 7. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, τίτλοι ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν). 8. Πιστοποιηµένα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν). Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στον Κανονισµ ό Σπουδών διαθέσιµ ο στην ιστοσελίδα: Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκοµίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθµός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθµολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει µετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου. Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί µέχρι και (µε αντίγραφο πτυχίου ή αναλυτική βαθµολογία µε µέσο όρο): στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ κτιρίου, Γρ.430, Τηλέφωνο- FAX: , ευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00 & 15:00-17:00 (Πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία & κα. Κουραντίδου Μελίνα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ) στη Γραµµατεία του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη. Τηλέφωνο: , ευτέρα έως και Παρασκευή 9:00-14:00 (Πληροφορίες: κ. Σιδέρης Σπύρος, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

8 Σελίδα 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος , σύµφωνα µε την υπ'αριθµ /Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ 471/τ,Β /28/02/2012), τα εξής τρία (3) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master of Science): 1. «Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση»: Το Πρόγραµµα παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες και µηχανικούς για απασχόληση στον σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση ολοκληρωµένων πολιτικών και προγραµµάτων αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις επιπτώσεις τους. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση (Master of Science in Environmental Policy and Management). 2. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική». Το Πρόγραµµα παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και προετοιµάζει µηχανικούς και επιστήµονες για απασχόληση στην περιβαλλοντική µηχανική και την διαχείριση οικοσυστηµάτων. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Master of Science in Environmental and Ecological Engineering). 3. «Γεωργία και Περιβάλλον»: Το Πρόγραµµα, σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες, γεωπόνους και µηχανικούς για απασχόληση στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τη γεωργική παραγωγή. Απονέµεται Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην Γεωργία και το Περιβάλλον (Master of Science in Agriculture and Environment). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ..Ε. είναι δύο (2) διδακτικά εξάµηνα (χειµερινό - εαρινό) και η θερινή περίοδος, τα οποία αναλογούν σε 12 µήνες πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ..Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών µονάδων σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα προγράµµατα και στους κανονισµούς λειτουργίας των ανωτέρω ΠΜΣ [σύµφωνα µε τον Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.α., ) και την Φ5/89656/Β3 Υ.Α (ΦΕΚ 1466, τ.β, )]. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Σπουδών των ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τµηµάτων ΤΕΙ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2916/2001. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν τη βεβαίωση αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Τέλος, µετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, αν επιλεγεί δηµόσιος υπάλληλος για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, απαιτείται και απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του, έως την περίοδο των εγγραφών. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, και θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η γραπτή δοκιµασία θα πραγµατοποιηθεί στην Μυτιλήνη, στο κτίριο «Ξενία» του Τµήµατος Περιβάλλοντος στις 28 Ιουνίου 2013, 10:00 π.µ. και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, έως και την 14η Ιουνίου 2013 (σφραγίδα ταχυδροµείου ή παραλαβής από τη Γραµµατεία) στις Γραµµατείες των ΠΜΣ (Τµήµα Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100, Μυτιλήνη, αναφορά στο ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση προς το ΠΜΣ. 2. Τρεις (3) φωτογραφίες. 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα. 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος και

9 Σελίδα 9 ΤΕΥΧΟΣ 16 σε περίπτωση τελειόφοιτου, επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. 5. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.). 6. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας. 7. ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρµα των οποίων είναι καθορισµένη από τα ΠΜΣ. 8. Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις, ιακρίσεις (εάν υπάρχουν). 9. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας σχετική µε το ΠΜΣ που υποβάλλεται η αίτηση (εάν υπάρχουν). Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα διαπιστωθεί από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, καθώς και από πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τα αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτηµένα στους ιστότοπους των ΠΜΣ) ή, εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τέλος, ο/η υποψήφιος /α µπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύµφωνα µε την γνώµη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη. Το ακαδηµαϊκό έτος θα εισαχθούν σε κάθε ένα από τα ΠΜΣ του Τµήµατος Περιβάλλοντος έως τριάντα (30) µεταπτυχιακοί φοιτητές. Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000, τα οποία καταβάλλονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Η αίτηση των ενδιαφεροµένων υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στους ιστότοπους των ΠΜΣ. Για την εξεταστέα ύλη στo αντικείµενο της γραπτής δοκιµασίας, και τη φόρµα της συστατικής επιστολής καθώς και για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες και στους ιστότοπους των ΠΜΣ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση» Υπεύθυνος: κ. Κοντός Θέµης τηλ.: & , fax: website: «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» Υπεύθυνη: κα. Μπρεζετού Ειρήνη τηλ.: , fax: website: «Γεωργία και Περιβάλλον» Υπεύθυνος: κ. Λουτραγώτης Γιώργος τηλ.: & , fax: website:http://www.aegean.gr/environment/agroenv/ Π.Μ.Σ. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων του ΤΕΙ Κρήτης έχει ανακοινώσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 30 νέων φοιτητών του δεύτερου κύκλου του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Πληροφορική & Πολυµέσα». Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (http://www.epp.teicrete.gr/msc/) έως 12 Ιουλίου Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 'Πληροφορική & Πολυµέσα' (http://www.epp.teicrete.gr/msc/) και στο

10 Σελίδα 10 Π.Μ.Σ. «ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους (Οκτώβριος 2013) ξεκινά ο 5ος κύκλος σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» και προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών. Το ανωτέρω ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Master of Science) στη «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις: Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και ΙΙ. «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από ευτέρα 27 Μαΐου 2013 έως και Παρασκευή 28 Ιουνίου Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Προγράµµατος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συµµετοχής είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Νοσηλευτικής: ιεύθυνση: Γραµµατεία ΠΜΣ «ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ιαχείριση Κρίσεων», Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέµιδος και Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ Τηλέφωνο επικοινωνίας & Fax & «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ» ΤΟΥ ΕΚΠΑ Στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τµήµατα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδηµαϊκό έτος Αίτηση υποψηφιότητας µπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονοµικών Σχολών και Σχολών ιοίκησης όλων των ΑΕΙ της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων Τµηµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τµηµάτων των ΤΕΙ. ικαίωµα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τµηµάτων, οι οποίοι µπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ (εφόσον γίνουν δεκτοί) µόνο αν προσκοµίσουν αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους έως τις αρχές του Οκτωβρίου Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 20η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου 2013 από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, τηλ ), κάθε ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από π.µ. ως µ.µ. Μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδροµικά (µε σφραγίδα ταχυδροµείου µέχρι και την 31η Μαΐου 2013) στη διεύθυνση: Ε.Κ.Π.Α Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστηµιούπολη Ιλίσια, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (για τη Γραµµατεία του Τµήµατος). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίζουν: 1. ΑΙΤΗΣΗ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1.Τίτλοι Σπουδών. 2.Αναγνώριση ΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). 3.Αναλυτική(ές) Βαθµολογία(ές). 4.Βιογραφικό σηµείωµα. 5. υο συστατικές επιστολές. 6.Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. 7.Αποδεικτικά επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 8. υο φωτογραφίες. Πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρέχονται από την κα. Κων/να Καναβού (τηλ , και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

11 Σελίδα 11 ΤΕΥΧΟΣ 16.Π.Μ.Σ. «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το Τµήµα Ιατρικής, το Τµήµα Μαθηµατικών το Τµήµα Φυσικής και το Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.) και Ηλεκτρονικής οµής και Λέϊζερ (Ι.Η..Λ.) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταµοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλµού (ΒΕΜΜΟ) και την Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ, διοργανώνουν ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση». Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από Εθνικούς πόρους και οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης» στην Οπτική και Όραση µετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδηµαϊκών εξαµήνων. ιευθυντής Σπουδών: Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλµολογίας Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουλίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζένη οκουµετζίδη ιοικητική Υπεύθυνη του Προγράµµατος Tηλ , Fax: Ιστοσελίδα προγράµµατος: Π.Μ.Σ. «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΜΠΣ «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» λειτουργεί αδιάλειπτα από τον Οκτώβριο του Μέσα στα 15 αυτά χρόνια, οι περισσότεροι από τους 360 απόφοιτους του τµήµατος Πλήρους Φοίτησης, στελεχώνουν φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καταξιωµένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και δραστηριοποιούνται ως επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες. Το έµπειρο και διεθνώς καταξιωµένο εκπαιδευτικό προσωπικό του τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται, προκειµένου οι φοιτητές να σταδιοδροµήσουν µε επιτυχία στους επιστηµονικούς τοµείς του προγράµµατος, απονέµοντας Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) µε το κύρος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το ακαδηµαϊκό έτος , το πρόγραµµα θα λειτουργήσει µε ακόµα περισσότερο εκσυγχρονισµένα µαθήµατα (π.χ., Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Κοινωνικά ίκτυα, ιαφήµιση στο ιαδίκτυο, Συµπεριφορά Καταναλωτή, Επιχειρησιακή Επικοινωνία). Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές µέθοδοι του προγράµµατος εγγυώνται την αποτελεσµατικότητά του και καθιστούν τη φοίτηση µια ξεχωριστή εκπαιδευτική εµπειρία: Live The Learning Experience! Η περίοδος υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος ξεκίνησε και λήγει στις 3 Ιουνίου Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης Για επικοινωνία µε την κοινότητα των φοιτητών και αποφοίτων https://www.facebook.com/mscmentftaueb?sk=wall Για τις εκπαιδευτικές δράσεις των τµηµάτων Γραµµατεία Πλήρους Φοίτησης: εριγνύ 12, Αθήνα, 4ος όροφος.

12 Σελίδα 12 Π.Μ.Σ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε.) στην «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), µε δύο (2) κατευθύνσεις: Ι) «Μουσειολογία» ΙΙ) «Σχεδιασµός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων» Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστηµόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρµογές της Πληροφορικής στον χώρο του Πολιτισµού, της Μουσειολογίας και του Σχεδιασµού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων. Στο ΠΜΣ µπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τµηµάτων µε την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της προφορικής συνέντευξης. Το ακαδηµαϊκό έτος θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως σαράντα (40) µεταπτυχιακοί φοιτητές συνολικά και στις δύο κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να δηλώνουν την προτίµησή τους προς την κατεύθυνση στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ Ε είναι ένα (1) πλήρες ηµερολογιακό έτος (12 µήνες), το οποίο περιλαµβάνει δύο (2) διδακτικά εξάµηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης µεταπτυχιακών µαθηµάτων και µία (1) θερινή περίοδο, κατά την οποία εκπονείται η µεταπτυχιακή διατριβή. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών µονάδων σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή του φοιτητή/της φοιτήτριας στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος. Οι υποψήφιοι και των δύο κατευθύνσεων που δεν είναι απόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής θα εξεταστούν γραπτώς σε θέµατα Πληροφορικής. Επίσης, όσοι εκ των υποψηφίων δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 ή lower και άνω) θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στο πλαίσιο του Τµήµατος. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες, µαζί µε τους υποψήφιους που απαλλάσσονται από τις προαναφερθείσες εξετάσεις, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα πραγµατοποιηθούν στη Μυτιλήνη στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου 2013 αντίστοιχα. Το Α εξάµηνο σπουδών ξεκινά τον Οκτώβριο Η ύλη της εξέτασης στην Πληροφορική και στην Αγγλική γλώσσα καθώς και η προτεινόµενη βιβλιογραφία για την προετοιµασία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα παρακάτω κριτήρια: Η γενική επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, ο βαθµός πτυχίου και ο βαθµός της πτυχιακής εργασίας (όπου προβλέπεται). Η επίδοση στη γραπτή εξέταση στην Πληροφορική ή/και στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον προβλέπεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Γνώσεις υποδοµής και εξειδίκευσης. Ποσοτικά αποτιµώνται κατά περίπτωση µε βάση τον µέσο όρο ένας αριθµός προπτυχιακών µαθηµάτων, συναφών µε το ΠΜΣ. Επίσης, συνεκτιµάται η τυχόν επαγγελµατική απασχόληση σε πεδία συναφή µε το επιστηµονικό περιεχόµενο του ΠΜΣ. Οι συστατικές επιστολές που καταθέτουν οι υποψήφιοι. Η γενικότερη παρουσία του υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν εµπρόθεσµα στη Γραµµατεία ΠΜΣ, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) 2. ύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας 3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται και η υποβολή επικυρωµένης βεβαίωσης ισοτιµίας από το ΟΑΤΑΠ.

13 Σελίδα 13 ΤΕΥΧΟΣ Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου 6. Αντίγραφο διπλωµατικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε). 7. ύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές. (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε φάκελο, υπογεγραµµένες και σφραγισµένες στο σηµείο σφραγίσεως του φακέλου. Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά στη Γραµµατεία ΠΜΣ του Τµήµατος ως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.) 8. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Ελληνοµάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 9. Μονοσέλιδο κείµενο όπου θα τεκµηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριµένου ΠΜΣ. 10.Ανάτυπα άρθρων που δηµοσιεύθηκαν είτε σε επιστηµονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δηµοσιεύουν εργασίες µε σύστηµα των κριτών (εφόσον υπάρχουν). 11.Αποδεικτικά τυχόν επαγγελµατικής ή ερευνητικής εµπειρίας 12.Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώµη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη άποψη. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την εγγραφή στο Α και Β εξάµηνο. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στη Γραµµατεία ΠΜΣ µέχρι τις 13 Σεπτεµβρίου 2013 (σφραγίδα ταχυδροµείου), στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΜΣ «Πολιτισµική Πληροφορική και Επικοινωνία», Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτήριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Πληροφορίες δίνονται ευτέρα-τετάρτη-παρασκευή στο τηλ (e- mail: To κείµενο της Πρόσκλησης, η αίτηση υποψηφιότητας καθώς και η ύλη των εξετάσεων είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση Π.Μ.Σ. «MSC IN OIL AND GAS TECHNOLOGY» ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ MSc in Oil and Gas Technology Το Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας οργανώνει αυτό το µοναδικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών που συνδυάζει την επιχειρηµατική διοίκηση µε την µηχανική, την επιστήµη και την τεχνολογία της upstream βιοµηχανίας πετρελαίου. Το πρόγραµµα διαρκεί 13 µήνες, είναι 90 πιστωτικών µονάδων, αναγνωρίζεται πλήρως από το Ελληνικό κράτος, και κατανέµεται σε 3 εξάµηνα. Το πρώτο εξάµηνο καλύπτει τα µαθήµατα του MBA, το δεύτερο τα µαθήµατα της επιστήµης και τεχνολογίας του µηχανικού (MEng), και το τρίτο είναι η διπλωµατική διατριβή. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ; 1. Η Καβάλα είναι πετρελαιοπαραγωγός περιοχή και εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πραγµατικά προβλήµατα και δεδοµένα κοιτασµάτων καθώς και να δουν από κοντά πως λειτουργεί µία ενεργή offshore εξέδρα πετρελαίου. 2. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα δώσουν διαλέξεις διακεκριµένοι οµιλητές από Πανεπιστήµια του εξωτερικού και από την βιοµηχανία πετρελαίου. 3. Το Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου διαθέτει ακριβά επιστηµονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας και ζήτησης µε τα οποία οι φοιτητές θα µπορέσουν να παράγουν ερευνητικές εργασίες και διατριβές αριστείας. 4. Η δυνατότητα απασχόλησης στην βιοµηχανία πετρελαίου είναι αυξανόµενη, οι αµοιβές εξόχως υψηλές, και ο συνδυασµός γνώσεων management και engineering είναι το µίγµα εκείνο που διπλασιάζει τις ευκαιρίες για µία επιτυχηµένη καριέρα. Συνολικό κόστος: 4,500 (σε 3 δόσεις). Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών: 5 Ιουλίου 2013, Έναρξη µαθηµάτων: 1 Οκτωβρίου Γλώσσα προγράµµατος: Αγγλικά. Ιστοσελίδα προγράµµατος:

14 Σελίδα 14 Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΤΕΙ Καβάλας για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα µε τίτλο «ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο» (MSc in Water Resources of the Mediterranean). Σκοπός του συγκεκριµένου ΠΜΣ (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών) είναι η διαχείριση και πολιτική των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο κάτω από συνθήκες Λειψυδρίας. Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σε θέµατα όπως, ιατήρηση των Υδάτινων Πόρων, Ποιοτικός Έλεγχος των Υδάτων, Υδατική Πολιτική και Νοµοθεσία, υνατότητες Αειφόρου Τροφοδοσίας Αστικών και Ηµιαστικών περιοχών σε συνθήκες λειψυδρίας, κλπ. Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε) στην: ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Water Resources of the Mediterranean). Στο ΠΜΣ του Τµήµατος ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους σχολών Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών επιστηµών αλλά και γενικότερα σε πτυχιούχους σχολών Θετικών επιστηµών, Μηχανικών, Οικονοµολόγων και συναφών επιστηµονικών αντικειµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή/και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ Ε) στο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Ο αριθµός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραµµα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Επιπλέον του αριθµού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α 148). Η κατανοµή των εισακτέων γίνεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. Συνολικό κόστος: 3,200 (σε 4 δόσεις). Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών: 10 Ιουλίου 2013, Έναρξη µαθηµάτων: 4 Οκτωβρίου Γλώσσα προγράµµατος: Αγγλικά. Για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράµµατος ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Το Ι ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος πέντε (5) υποτροφίες για µεταπτυχιακές, διδακτορικές ή µεταδιδακτορικές (έρευνα) σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις εξής προϋποθέσεις: α) να κατάγονται από τις νήσους Χάλκη ή Κω της ωδεκανήσου β) να στερούνται των αναγκαίων ίδιων πόρων γ) να µην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές δ) να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους ε) γνώση ξένης γλώσσας. Προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων, που µπορούν να υποβληθούν ταχυδροµικά (Τ.Θ ) ή στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος (Μαρασλή 21-23, , Αθήνα), ορίζεται η 10η Ιουνίου Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του Ιδρύµατος στα τηλέφωνα: από ευτέρα έως Παρασκευή ή στην ιστοσελίδα ή στο

15 Σελίδα 15 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥ ΑΖΩ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ» ΝΕΟΙ/ΝΕΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟΥΣ! Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισµός Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, σε συνεργασία µε µεγάλα δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρει τη δυνατότητα ΩΡΕΑΝ υποτροφιών, για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους που αναζητούν το επόµενο ακαδηµαϊκό τους βήµα. Σε µια δύσκολη περίοδο το πρόγραµµα «Σπουδάζω µε υποτροφία!» έχει στόχο να δώσει σε νέους µε ικανότητες και ταλέντα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη διεκδίκηση του ονείρου τους. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις διαθέσιµες υποτροφίες και να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραµµα που τους ενδιαφέρει στην ιστοσελίδα Το πρόγραµµα των υποτροφιών µέχρι σήµερα διαµορφώνεται ως εξής: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Αθήνα) Μια (1) υποτροφία για το MBA International Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 31 Μαΐου 2013 Μία (1) υποτροφία Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 31 Μαΐου 2013 University of Limerick (Limerick, Ιρλανδία) Μια (1) υποτροφία MSc in Marketing, Consumption & Society Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Αυγούστου 2013 Alba Graduate Business School (Aθήνα) Μια (1) υποτροφία MSc in International Business & Management Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων: 3 Ιουνίου 2013 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Μια (1) υποτροφία για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Μια (1) υποτροφία για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική ΒCA Οικονοµικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα) Μια (1) υποτροφία για Bachelor (προπτυχιακά προγράµµατα) επιλογής του υποψηφίου Μια (1) υποτροφία για Master (µεταπτυχιακά προγράµµατα) επιλογής του υποψηφίου Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Σεπτεµβρίου 2013 Cyprus Institute of Marketing (Λευκωσία, Κύπρος) Μια (1) υποτροφία για το Diploma in Marketing Management Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεµβρίου 2013 Αξίζει να σηµειωθεί πως κάθε εβδοµάδα θα προστίθενται νέα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα.

16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Γραφείο Λάρισας Κτίριο Επιτροπής Ερευνών Τηλ , Fb: Grafeio Diasyndesis Tei Larisas Γραφείο Καρδίτσας α όροφος Τµήµατος ασοπονίας & ΦΠ Τηλ Fb: Grafeio Diasyndesis ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΑΠΕ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ To energyregister.gr αποτελεί ένα βασικό διαδικτυακό εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας και των ΑΠΕ, παρέχοντας τους ουσιώδεις και χρήσιµες πληροφορίες, µέσα από τις θεµατικές του site όπως αδειοδοτήσεις σταθµών ΑΠΕ, πλήρη κατάλογο σταθµών ΑΠΕ, διαδραστικό χάρτη σταθµών, ανακοινώσεις φορέων που σχετίζονται µε το χώρο της ενέργειας. Μια ακόµα βασική ενότητα στο site είναι η Αγορά Εργασίας όπου ο υποψήφιος απασχολούµενος στο χώρο της ενέργειας µπορεί να καταχωρίσει το βιογραφικό του. Στη συνέχεια επιχειρήσεις του χώρου που αναζητούν προσωπικό, ανατρέχοντας στη βάση του energyregister.gr και φιλτράροντας τα βιογραφικά βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων όπως π.χ. ειδικότητα κ.α. βρίσκουν άµεσα τον υποψήφιο συνεργάτη τους. To energyregister.gr δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότες και εργαζόµενους να γνωριστούν στον κόσµο της ενέργειας. Στην ενότητα "Αναζήτηση βιογραφικού" µπορούν εταιρείες και εργοδότες να ανατρέξουν για να βρουν τους µελλοντικούς τους συνεργάτες. Στην ενότητα "Καταχώρηση Βιογραφικού" µπορεί κάποιος να καταχωρήσει το βιογραφικό του και στη συνέχεια να ενηµερώνει το προφίλ του. Το διεθνές κέντρο Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) ανακοίνωσε διαγωνισµό για την ανάδειξη καινοτόµων και έξυπνων ιδεών σχετικά µε θέµατα τροφίµων και διατροφής. Στο πλαίσιο του 5oυ ιεθνούς Forum Τροφίµων και ιατροφής (26 και 27 Νοεµβρίου του 2013 στο Μιλάνο), το BCFN YES δίνει την δυνατότητα σε 10 φοιτητές ή οµάδες φοιτητών παγκοσµίως, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους µε θέµα «Τρόφιµα και Βιωσιµότητα». Ο φοιτητής ή η οµάδα µε την καλύτερη ιδέα του 2013 θα παραλάβει χρηµατικό έπαθλο ευρώ και θα έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί µε το BCFN το 2014, σε ένα project που θα αφορά ένα από τα ακόλουθα τέσσερα πεδία: Τρόφιµα για Βιώσιµη Ανάπτυξη, Τρόφιµα για Όλους, Τρόφιµα για την Υγεία και Τρόφιµα για τον Πολιτισµό. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων: 1 Ιουλίου Περισσότερα: Το Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας αποτελεί µέρος της οµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύµατος. Το Έργο «Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας» υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΠΡΟΣP P: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ P Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ * ΠΡΟΣP P: ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και ιαχείριση ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Oil and Gas Technology Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

MSc in Oil and Gas Technology Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ MSc in Oil and Gas Technology ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΙΣ Η πετρελαϊκή βιοµηχανία έχει 3 τοµείς. Upstream Midstream Downstream : Παραγωγή. : Μεταφορά-αποθήκευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Η συµπληρωµένη αίτηση, που πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα παρακάτω επίσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά, συμπυκνωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 3 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, για: α) Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΙΤΗΣΗ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΙΤΗΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη 06-04-2015.. Αριθμ. Πρωτ. 2254..

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη 06-04-2015.. Αριθμ. Πρωτ. 2254.. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αθήνα, 25/9/2014 Αρ. πρωτ.: Γ-2014-1378 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 12/03/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04970

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_4806 Μυτιλήνη, 18/06/2014

Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_4806 Μυτιλήνη, 18/06/2014 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Διδασκαλίας Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα (Επίπεδο ΠΕ, ΤΕ) Διάρκεια σύµβασης (Ανά Θυρίδα Επιχειρηµατικότητας)

Θεµατικές Ενότητες Διδασκαλίας Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα (Επίπεδο ΠΕ, ΤΕ) Διάρκεια σύµβασης (Ανά Θυρίδα Επιχειρηµατικότητας) Δ/νση Οργάνωσης Προγραµµατισµού και Μελετών Τµήµα : Προγραµµάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κώδικας : ΤΚ 15180 Αρ. Πρωτ.: 67/31-03- 201 Πληροφορίες : Γ. Σταφυλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES FACULTY OF ENGINEERING Department of Electronics Engineering

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη 16-11-2015. Αριθμ. Πρωτ. 3382/16-11-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη 16-11-2015. Αριθμ. Πρωτ. 3382/16-11-2015 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 30/04/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 09024

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ, ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 15.11.2011 Αριθ. Πρωτ.: 2940 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα