Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος

2 Περισσότερες πληροφορίες για την κοµποστοποίηση καθώς και το κείµενο αυτής της έκδοσης µπορούν να τηλεφορτωθούν από την ακόλουθη διεύθυνση Internet: Κάθε σχόλιο σχετικά µε την έκδοση αυτή πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG ENV E.3/BU-9 02/12/Compost brochure Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels Φαξ (32-2) Ε-mail: Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2001 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ

3 Πρόλογος Με ευχαρίστηση προλογίζω τη συλλογή αυτή επιτυχηµένων περιπτώσεων διαχείρισης βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων, την οποία εκδίδει η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος. Τα επιτυχηµένα αυτά παραδείγµατα απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση απορριµµάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι µέλη µιας περιβαλλοντικής µη κυβερνητικής οργάνωσης ή που απλώς ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο διαχειριζόµαστε τα απορρίµµατα στην κοινωνία µας. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα απορρίµµατα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όγκος των παραγόµενων απορριµµάτων αποτελεί µια από τις παραµέτρους µέτρησης του βαθµού αειφορίας του τρόπου ζωής µας. Περισσότερα πρέπει να γίνουν για να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα απορριµµάτων που παράγονται και να µεγιστοποιηθεί η ποσότητα απορριµµάτων που ανακυκλώνονται. Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο που οι τοπικές αυτοδιοικήσεις µπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της διαχείρισης απορριµµάτων και να βοηθήσουν όλους µας να συνεισφέρουµε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Όταν τρώµε, κόβουµε το γρασίδι ή κλαδεύουµε δέντρα, παράγουµε απορρίµµατα. Αλλά τα απορρίµµατα αυτά είναι ειδικού τύπου. Μπορούν εύκολα να µετατραπούν σε ένα χρήσιµο προϊόν το οποίο µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των εδαφών µας, ειδικά των εδαφών που γίνονται λιγότερο γόνιµα από τις µεθόδους εντατικής καλλιέργειας. Το προϊόν αυτό είναι γνωστό ως κόµποστ. Το κόµποστ είναι το άοσµο, σταθεροποιηµένο και χουµοειδές υλικό που είναι πλούσιο σε οργανική ύλη καθώς και πρωτεΐνες και υδρογονάνθρακες, το οποίο προέρχεται από τη διαδικασία κοµποστοποίησης οργανικών απορριµµάτων. Η «µαγεία» του να µετατρέπεις αποδοµήσιµα, υγρά απορρίµµατα σε οργανικό υλικό το οποίο µυρίζει έδαφος και φρεσκογυρισµένο χώµα πραγµατοποιείται από τη φύση. Βακτηρίδια, µύκητες και σκώληκες εµπλέκονται σ αυτή τη διαδικασία. Η ανθρώπινη τεχνολογία απλώς µιµείται και επιταχύνει αυτό που η φύση κάνει κάθε µέρα µπροστά στα µάτια µας. Οι επιτυχηµένες περιπτώσεις εφαρµογής που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο αυτό θα σας δείξουν ότι δεν είναι απαραίτητες οι µεγάλες επενδύσεις και οι πολύπλοκες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή κόµποστ µπορείτε να το παράγετε ακόµα και στον κήπο σας! Θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι για την παραγωγή καλής ποιότητας κόµποστ απαιτείται η συλλογή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων χωριστά από τα άλλα απορρίµµατα. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουµε εάν θέλουµε να βελτιώσουµε την κατάσταση του περιβάλλοντός µας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να διαχωρίζουν τα απορρίµµατά τους. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να επωµιστούν το έργο της οργάνωσης ενός αποτελεσµατικού συστήµατος συλλογής, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες. Οι οικονοµικοί διαχειριστές θα πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο χειρίζονται τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα. Τέλος, οι εθνικές κυβερνήσεις και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρουν τρόπους για να εξασφαλίσουν ότι το παραγόµενο κόµποστ θα χρησιµοποιηθεί για να βελτιώσει την ποιότητα των εδαφών µας. Ελπίζω ότι µε την καλή θέληση όλων των ενδιαφεροµένων το εγχειρίδιο αυτό θα είναι χρήσιµο για να γεννήσει ιδέες, να προτείνει νέους δρόµους και να ρίξει φως στη διαλογή στην πηγή και την κοµποστοποίηση στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα! (Margot Wallström) Επίτροπος αρµόδια για το περιβάλλον 3

4

5 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι και αντικείµενο της µελέτης Γενικά στοιχεία Η διαλογή στην πηγή και τα οφέλη από τη λιπασµατοποίηση 8 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Τύποι των απορριµµάτων στους οποίους στοχεύει η εφαρµογή της κοµποστοποίησης ιαδικασίες συλλογής απορριµµάτων Χρήση των τελικών προϊόντων και κριτήρια ποιότητας Οικονοµικές λεπτοµέρειες ιαφήµιση και πληροφόρηση ιοίκηση Περίληψη Περαιτέρω πληροφορίες ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Πορτογαλία Ηνωµένο Βασίλειο 60 5

6

7 1.1. Στόχοι και αντικείµενα της µελέτης 1. Εισαγωγή Η µελέτη αυτή έγινε ως µέρος ενός προγράµµατος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Περιβάλλον, σχετικά µε τις Επιτυχηµένες περιπτώσεις κοµποστοποίησης και διαλογής στην πηγή. Στα πλαίσια της µελέτης ερευνήθηκε ένας αριθµός περιπτώσεων επιτυχηµένης εφαρµογής της κοµποστοποίησης τόσο σε µεµονωµένα νοικοκυριά όσο και µεγαλύτερων κοινωνικών συνόλων σε διάφορα κράτη µέλη, όπως η Ισπανία (E), η Γαλλία (F), η Ιρλανδία (IRL), η Ιταλία (I), η Πορτογαλία (P) και το Ηνωµένο Βασίλειο (UK). Για κάθε περίπτωση ένα παράδειγµα παρουσιάζεται υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα τους λόγους επιτυχίας του εγχειρήµατος. Αντικείµενο της µελέτης αυτής είναι να παράσχει πληροφορίες στις τοπικές αυτοδιοικήσεις των κρατών µελών οι οποίες θα βοηθήσουν στην επιτυχή (πρακτική και οικονοµική) εφαρµογή οικιακής κοµποστοποίησης και διαλογής των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων στην περιοχή τους. Η παρούσα µελέτη περιγράφει το εύρος των πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί σε ορισµένα κράτη µέλη, µε τη µορφή παραδειγµάτων. Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας των εν λόγω δράσεων, ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους, παρατίθενται περιληπτικά στο εγχειρίδιο προκειµένου να δώσουν τις βασικές παραµέτρους για άλλες τοπικές αυτοδιοικήσεις, προκειµένου αυτές να εφαρµόσουν παρόµοιες πρωτοβουλίες. Η διάδοση πληροφοριών σχετικά µε επιτυχηµένες περιπτώσεις διαλογής στην πηγή και οικιακής κοµποστοποίησης θα βοηθήσουν άλλες τοπικές αυτοδιοικήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους για αποµάκρυνση από τη µέθοδο της υγειονοµικής ταφής. Η µελέτη στοχεύει στο να παράσχει διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω δράσεις είναι πρακτικά και οικονοµικά βιώσιµες και να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά µε την εκτροπή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων Γενικά στοιχεία Η ιεραρχία των απορριµµάτων Η κοινοτική στρατηγική για τα απορρίµµατα ( 1 ) θεσπίζει µια ιεραρχική σειρά προτίµησης για τις επιλογές διαχείρισης των απορριµµάτων, ως εξής: ελαχιστοποίηση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση υλικών, ανάκτηση ενέργειας και ασφαλής διάθεση, η οποία βασίζεται στα αποτελέσµατα που έχουν οι εν λόγω επιλογές ως προς την επίτευξη του στόχου της αειφορίας ( 2 ). Προκειµένου να υπάρξει πρόοδος προς πιο αειφόρες πρακτικές ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων, είναι αναγκαία η µετακίνηση των απορριµµάτων πιο «ψηλά στην ιεραρχία» σε σχέση µε την τρέχουσα κατάσταση όπου ένα σηµαντικό µέρος των απορριµµάτων σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες οδηγείται σε χώρους υγειονοµικής ταφής Η οδηγία για την υγειονοµική ταφή Η οδηγία για την υγειονοµική ταφή 1999/31/ΕΚ έχει ως στόχο τη διασφάλιση υψηλών κριτηρίων για τη διάθεση των απορριµµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τονώσει την πρόληψη της δηµιουργίας απορριµµάτων µέσω της κοµποστοποίησης και βιοαεριοποίησης βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων, καθώς και της ανακύκλωσης. Η οδηγία περιλαµβάνει διατάξεις για την ελάττωση της υγειονοµικής ταφής των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον που µπορεί να προκύψουν από την έκλυση των προϊόντων της αποδόµησης (βιοαέριο, συµπεριλαµβανοµένου του µεθανίου, και στραγγίσµατα). Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας περιλαµβάνει στόχους για εκτροπή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων από την υγειονοµική ταφή, απαιτώντας την πρoώθηση της διαλογής, της ανακύκλωσης υλικών και της ανάκτησης ενέργειας. Αρκετά κράτη µέλη έχουν ήδη θεσπίσει όρια σχετικά µε το ποσοστό των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων που επιτρέπεται να οδηγηθούν για υγειονοµική ταφή. ( 1 ) Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση στερεών απορριµµάτων [COM(97) 399 τελικό της ]. ( 2 ) Ψήφισµα του Συµβουλίου για την πολιτική στερεών απορριµµάτων (ΕΕ C 76 της , σ. 1). 7

8 Για τα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν θεσπίσει τέτοιες ρυθµίσεις, η επίτευξη των στόχων της οδηγίας θα αποτελέσει πρόκληση για τις τοπικές αρχές και τη βιοµηχανία διαχείρισης των απορριµµάτων. Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές οδοί διαχείρισης των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα περιβαλλοντικά οφέλη µε έναν οικονοµικά εφικτό τρόπο. Ο πιο πρακτικός τέτοιος τρόπος είναι η κοµποστοποίηση (composting), τόσο σε συγκεντρωτικό όσο και σε οικιακό επίπεδο Η διαλογή στην πηγή και τα οφέλη από την κοµποστοποίηση Η επιτυχηµένη εκτροπή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων από την υγειονοµική ταφή εξαρτάται από τη διαλογή στην πηγή των απορριµµάτων αυτών. Παρόλο που το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα µπορεί να εξαχθεί από µεικτά απορρίµµατα, ο τρόπος αυτός είναι επίπονος και παράγει µολυσµένα προϊόντα. Η διαλογή στην πηγή προσφέρει τη δυνατότητα µιας υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης για κοµποστοποίηση και τη δυνατότητα παραγωγής ενός µη µολυσµατικού προϊόντος. Η καθαρή πρώτη ύλη που συλλέγεται µέσω της διαλογής στην πηγή είναι πιο πιθανό να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές για το κόµποστ, ώστε να είναι κατάλληλο για πώληση ή χρήση, επιφέροντας και περιβαλλοντικά οφέλη. Η χρήση του κόµποστ µειώνει τις απαιτήσεις για χρήση άλλων βελτιωτικών εδάφους, όπως η τύρφη, για αγροτικές ή κηπευτικές δραστηριότητες. Η διαλογή στην πηγή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων καθιστά δυνατή την προώθηση-ενίσχυση της κοµποστοποίησης σε οικιακό επίπεδο ή στο επίπεδο µικρών τοπικών κοινοτήτων. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων έχει δύο µεγάλα πλεονεκτήµατα: α) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη µεταφορά και διαχείριση των απορριµµάτων αποφεύγονται και β) το «κλείσιµο» της αλυσίδας της ανακύκλωσης, σε επίπεδο νοικοκυριού, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα περιβαλλοντικά οφέλη από τη µη χρησιµοποίηση άλλων προϊόντων (σε αντίθεση µε τα προβλήµατα που ανακύπτουν µερικές φορές από την εξεύρεση αγοράς για κόµποστ που παράγεται από κεντρικές µονάδες). Επιπλέον, η διαλογή των απορριµµάτων από τα ίδια τα νοικοκυριά θα αυξήσει την ενηµέρωση και το ενδιαφέρον τους σχετικά µε την παραγωγή των απορριµµάτων και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός αισθήµατος υπευθυνότητας. Γενικότερα, η κοµποστοποίηση είναι µια τεχνολογία προσαρµόσιµη και κατάλληλη για την επεξεργασία των απορριµµάτων σε ποικίλες κοινωνικοοικονοµικές και γεωγραφικές περιοχές. Παρόλο το εύρος των τεχνολογιών επεξεργασίας από απλή οικιακή κοµποστοποίηση έως υψηλής τεχνολογίας κεντρικά συστήµατα, τόσο η τεχνολογία όσο και το σχετιζόµενο µε αυτή σύστηµα συλλογής µπορούν να εφαρµοστούν σχετικά απλά και χωρίς ιδιαίτερα έξοδα. Η αποδοχή της κοινής γνώµης για τα συστήµατα κοµποστοποίησης είναι επίσης υψηλή σε σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες όπως η καύση ή υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων. Επιπλέον, το κοµποστοποιήσιµο κλάσµα των απορριµµάτων είναι συχνά ένα από τα πιο µολυσµατικά, οπότε η εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος εκτρέπει τα απορρίµµατα από παραδοσιακές οδούς διάθεσης όπως η καύση και η υγειονοµική ταφή. Ως ένα από τα µεγαλύτερα κλάσµατα των οικιακών απορριµµάτων, η εκτροπή των οργανικών απορριµµάτων από την υγειονοµική ταφή µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην επίτευξη των τοπικών στόχων για την ανακύκλωση. 8

9 2. Παράγοντες-κλειδιά στις περιπτώσεις κοµποστοποίησης 2.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν οι βασικοί παράγοντες που κρίθηκαν από τα παραδείγµατα κοµποστοποίησης ως κρίσιµοι για την επιτυχία τους. Οι παράγοντες αυτοί θα σχολιαστούν σε σχέση µε περιπτώσεις κεντρικής, οικιακής και κοινοτικής κοµποστοποίησης, σε όλα τα κράτη µέλη Τύποι των απορριµµάτων στους οποίους στοχεύει η εφαρµογή της κοµποστοποίησης Σε όλες τις περιπτώσεις η εφαρµογή της κοµποστοποίησης στοχεύει στο βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των οικιακών απορριµµάτων, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει απορρίµµατα από τις κουζίνες όπως φλούδες από λαχανικά και φρούτα και απορρίµµατα από κήπους, όπως γρασίδι και κλαδιά από κλαδέµατα. Σε µερικές περιπτώσεις επιτρέπεται η συλλογή χαρτόκουτων και εφηµερίδων στα πλαίσια του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των απορριµµάτων. Αρκετές δράσεις στοχεύουν πέρα από τα κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα και σε άλλα ανακυκλώσιµα, όπως χαρτί και γυαλί, στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης των απορριµµάτων. Η περίπτωση του Wyecycle στο Ηνωµένο Βασίλειο περιλαµβάνει τη χωριστή συλλογή (σε διαφορετικά κοντέινερ και σε διαφορετική συχνότητα συλλογής) των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων και των ξηρών ανακυκλώσιµων απορριµµάτων. Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι τα αποµακρυσµένα νοικοκυριά θα ήταν λιγότερο πρόθυµα να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα εάν συλλέγονταν µόνον τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα ιαδικασίες συλλογής απορριµµάτων Η επεξεργασία των απορριµµάτων γίνεται σε οικιακούς, κοινοτικούς ή κεντρικούς χώρους (συγκεντρωτικό σύστηµα) κοµποστοποίησης. Στις περιπτώσεις οικιακής κοµποστοποίησης είναι βασικό τα νοικοκυριά να καταλάβουν τη λειτουργία των ειδικών κάδων κοµποστοποίησης και ποια υλικά µπορούν να απορρίψουν σε αυτούς. Για παράδειγµα, στο Arun στο Ηνωµένο Βασίλειο, πουλήθηκαν κάδοι κοµποστοποίησης χωρητικότητας 300 l και δόθηκαν από τους διοργανωτές του σχήµατος οδηγίες πώς να χρησιµοποιηθούν σωστά και δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο εθελοντών στα πλαίσια. Λαµβάνοντας υπόψη τόσο προγράµµατα σε επίπεδο µικρών κοινοτήτων όσο και µεγάλων δήµων, ένα οργανωµένο σύστηµα διαλογής στην πηγή φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατικό, και γι αυτό όλες οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν περιελάµβαναν διαλογή στην πηγή και καµία δεν περιελάµβανε τη συλλογή µεικτών απορριµµάτων στα οποία εν συνεχεία εξάγονταν το οργανικό κλάσµα. Η διαλογή στην πηγή παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατική συλλογή µιας καθαρής οργανικής πρώτης ύλης και έχει επίσης ως αποτέλεσµα την υψηλότερη ποιότητα τελικού προϊόντος. Στα νοικοκυριά παρέχονται δωρεάν κάδοι ή σακούλες για τη συλλογή των κοµποστοποιήσιµων απορριµµάτων. Η χρέωση των κάδων αυτών στα νοικοκυριά θεωρείται ως αντικίνητρο για τη συµµετοχή τους στο σχήµα. Παρ όλα αυτά, σε µερικές περιπτώσεις, όπως στην Πάντοβα στην Ιταλία, τα νοικοκυριά έπρεπε να αγοράσουν επιπλέον σακούλες για τα κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα. Εντούτοις, η περίπτωση της Πάντοβα δίνει έµφαση στην παροχή ενός καλά σχεδιασµένου συστήµατος συλλογής, βολικού για τα νοικοκυριά και κατάλληλου για χρήση, ως ενός βασικού παράγοντα επιτυχίας. Η συχνότητα συλλογής µπορεί να ποικίλλει από µία φορά την εβδοµάδα ή το δεκαπενθήµερο έως και καθηµερινά. Εάν η περιοχή εφαρµόζει ένα πρόγραµµα κοµποστοποίησης που δρα παράλληλα µε µια προσπάθεια ελάττωσης της συχνότητας συλλογής των λοιπών απορριµµάτων, είναι πολύ σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η συλλογή του οργανικού κλάσµατος είναι αρκετά συχνή ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωσή τους σε βαθµό που είναι δυσάρεστος για τους κατοίκους. Αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τα θερµότερα κλίµατα καθώς τα οργανικά απορρίµµατα µπορεί να αρχίσουν να αποσυντίθενται και να προκαλέσουν οσµές και περιβαλλοντικές οχλήσεις πριν συλλεχθούν, εάν η συχνότητα συλλογής δεν είναι αρκετά υψηλή. 9

10 2.4. Χρήση των τελικών προϊόντων και κριτήρια ποιότητας Κατά τη λειτουργία κεντρικών σχηµάτων κοµποστοποίησης, η διασφάλιση τελικής αγοράς για το προϊόν είναι επιτακτικής σηµασίας. Η πώληση του προϊόντος ενδέχεται να παρέχει έσοδα τα οποία βοηθούν στη χρηµατοδότηση. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η χρησιµοποίηση του τελικού προϊόντος, καθώς είναι ύψιστης σηµασίας για την πραγµατοποίηση όλων των περιβαλλοντικών οφελών της κοµποστοποίησης. Η ύπαρξη ενός αναγνωρισµένου κριτηρίου για την ποιότητα του compost, παρόλο που δεν είναι πάντα απαραίτητη, αυξάνει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και βοηθά τη χρήση του σε µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών. Για να διασφαλιστεί ένα ενιαίο προϊόν επαρκούς ποιότητας, είναι σηµαντικό να έχουµε υψηλής ποιότητας µη µολυνθείσα πρώτη ύλη, η οποία παρακολουθείται και ελέγχεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η διαλογή στην πηγή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων είναι επιτακτική για την εξασφάλιση µιας µη µολυνθείσας οργανικής πρώτης ύλης. Στην Ιταλία, το παραγόµενο προϊόν από τα προγράµµατα κοµποστοποίησης πρέπει να είναι σύµφωνο µε την ιταλική νοµοθεσία για τα λιπάσµατα. Αυτό καθιστά ικανό το κόµποστ να χρησιµοποιηθεί για πειραµατικές αγροτικές εφαρµογές ή να πουληθεί σε νοικοκυριά ή να δοθεί για δωρεάν δοκιµές. Στην Bapaume στη Γαλλία, οι οργανωτές κοµποστοποίησης σχεδιάζουν να υιοθετήσουν µια ετικέτα για το παραγόµενο κόµποστ, προκειµένου να το καταστήσουν ικανό για χρήση από τους αγρότες της περιοχής. Οι αγρότες µε τη σειρά τους προµηθεύουν τις τοπικές βιοµηχανίες προϊόντων διατροφής µε τα δικά τους πιστοποιητικά ποιότητας Οικονοµικές λεπτοµέρειες Κεφάλαιο και κόστος λειτουργίας Παρόλο που οι δαπάνες που σχετίζονται µε το αρχικό κεφάλαιο και τα λειτουργικά έξοδα για τη δηµιουργία και λειτουργία ενός προγράµµατος κοµποστοποίησης δεν µπορούν να αποφευχθούν, εντούτοις υπάρχουν δυνατότητες µείωσης του κόστους που πρέπει να ακολουθηθούν όποτε είναι δυνατόν. Για παράδειγµα, πολλά προγράµµατα κοµποστοποίησης µοιράζονται τα οχήµατα συλλογής (και τα σχετιζόµενα µε αυτά κόστη) µε προγράµµατα συλλογής ξηρών ανακυκλώσιµων υλικών. Στο πρόγραµµα κοµποστοποίησης της Monza στην Ιταλία, χρησιµοποιούνται τα οχήµατα που είχαν αρχικά αγοραστεί για µεικτά απορρίµµατα, πριν την εφαρµογή κοµποστοποίησης. Τα οχήµατα µοιράζονται µεταξύ των διαφόρων συλλογών απορριµµάτων και δεν χρήζουν µετατροπής Έσοδα και οικονοµία στο κόστος Πολλά από τα προγράµµατα κοµποστοποίησης που αναπτύσσονται στη µελέτη αυτή µε την εφαρµογή τους έχουν επιτύχει σηµαντική µείωση των εξόδων διαχείρισης των απορριµµάτων. Για παράδειγµα στο πρόγραµµα της Niort στη Γαλλία, το κόστος της κοµποστοποίησης είναι το µισό σε σχέση µε αυτό της υγειονοµικής ταφής των απορριµµάτων και επιπλέον δεν πληρώνεται ένας κρατικός φόρος για τα απορρίµµατα που κοµποστοποιούνται. Η αποφυγή των εξόδων ταφής είναι ένα από τα πιο σηµαντικά οφέλη της κοµποστοποίησης Παρεχόµενη οικονοµική βοήθεια Η πλειοψηφία των προγραµµάτων κοµποστοποίησης έχουν λάβει κάποια οικονοµική βοήθεια, συχνά ακόµα και µερικώς χρηµατοδοτούµενα από τις τοπικές ή εθνικές αρχές. Το πρόγραµµα κοµποστοποίησης του Cork στην Ιρλανδία έλαβε χρηµατοδότηση από τα ιρλανδικά διαρθρωτικά ταµεία και το πρόγραµµα της Βαρκελόνης στην Ισπανία έλαβε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιαφήµιση και πληροφόρηση Σε όλα τα προγράµµατα κοµποστοποίησης, ο κυρίαρχος παράγοντας για την επιτυχία είναι η καλή διαφήµιση και πληροφόρηση, η οποία διασφαλίζει ότι τόσο οι µέτοχοι όσο και οι συµµετέχοντες εµπλέκονται στο πρόγραµµα σε ένα πρώιµο στάδιο, µεγιστοποιώντας έτσι τα ποσοστά αποδοχής και 10

11 συµµετοχής. Τα περισσότερα προγράµµατα το πέτυχαν µε τη χρήση διαφόρων µεθόδων µεταφοράς του µηνύµατος του στους κατοίκους. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα της Montejurra στην Ισπανία περιελάµβανε µια εντατική διαφηµιστική εκστρατεία η οποία εµπεριείχε την απευθείας αποστολή εντύπων στα νοικοκυριά, παρουσιάσεις σε χωριά, εκδηλώσεις σε σχολεία και γηροκοµεία και διαφηµίσεις στον τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Τα προγράµµατα κοµποστοποίησης τείνουν να είναι δηµοφιλή στους τοπικούς πληθυσµούς, µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ενός παράγοντα «ωραίου συναισθήµατος» από την προσφορά στο περιβάλλον ιοίκηση Για να είναι επιτυχηµένο ένα πρόγραµµα κοµποστοποίησης πρέπει να είναι καλά οργανωµένο. Η διοίκηση του προγράµµατος τυπικά θα περιλαµβάνει την τοπική αυτοδιοίκηση ή κυβέρνηση, οι οποίες έχουν ευρεία και λεπτοµερή άποψη για τις τοπικές συνθήκες και την παραγωγή απορριµµάτων. Ο λεπτοµερής προγραµµατισµός και σχεδιασµός, που θα περιλαµβάνει τις τοπικές συνθήκες και προδιαγραφές της αγοράς, είναι σηµαντικός όταν αναπτύσσεται ένα πρόγραµµα συλλογής και µια εγκατάσταση επεξεργασίας. Οι υπεύθυνοι του προγράµµατος πρέπει να προγραµµατίζουν εκ των προτέρων τη λήψη των απαιτούµενων αδειών σχεδιασµού και λειτουργίας που µπορεί να απαιτούνται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών Περίληψη Όπως υπογραµµίζεται και από τα παραδείγµατα που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό, οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας των προγραµµάτων διαλογής στην πηγή και κοµποστοποίησης είναι: ο καθορισµός ξεκάθαρων, επιτεύξιµων στόχων για το πρόγραµµα ο καθορισµός του κατάλληλου µείγµατος απορριµµάτων για το οποίο στοχεύει το πρόγραµµα η διασφάλιση ότι η υποδοµή είναι οργανωµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσµατική και βολική για τους κατοίκους η εύρεση και δηµιουργία αγοράς για το τελικό προϊόν το οποίο είναι καθαρό λόγω της διαλογής στην πηγή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων η ξεκάθαρη οικονοµική διαχείριση και σχεδιασµός και η διοργάνωση µιας ευρείας διαφηµιστικής εκστρατείας και εκστρατείας πληροφόρησης, διασφαλίζοντας ότι όσο το δυνατόν ευρύτερο µέρος της τοπικής κοινωνίας συµµετέχει στο πρόγραµµα, ιδιαίτερα στα πρώιµα στάδια της ανάπτυξης Περαιτέρω πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, παρέχεται παρακάτω ένας κατάλογος σελίδων στο διαδίκτυο: Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες (home page της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (η σελίδα της Γ Περιβάλλον για τα απορρίµµατα) (η σελίδα της Γ Περιβάλλον για την κοµποστοποίηση) Αυστριακές ιστοσελίδες (Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Νεότητας και Οικογένειας) (Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος) (Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος της Κάτω Αυστρίας) Βελγικές ιστοσελίδες (Το αλφάβητο της κοµποστοποίησης, εγχειρίδιο για την οικιακή κοµποστοποίηση) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας των Βρυξελλών) (Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βαλλονίας) (η σελίδα για την κοµποστοποίηση του δήµου του Rumst) (η σελίδα της πόλης του Aalst µε σελίδα για την κοµποστοποίηση) (η σελίδα του δήµου του Merelbeke µε ειδική σελίδα για την κοµποστοποίηση) 11

12 (ένας διαδικτυακός χώρος που προσβλέπει στην προώθηση της οικιακής κοµποστοποίησης) (δήµος της Juprelle) (ιδιωτική σελίδα για την κοµποστοποίηση) (η σελίδα του δήµου του Brecht µε ειδική σελίδα για την κοµποστοποίηση) ανικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος) (Ένωση Τοπικών Συµβουλίων) Ολλανδικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Στέγασης, Περιφερειακού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος) (οδηγός για να φτιάξετε το δικό σας compost) περιβαλλοντικά θέµατα, όπως η κοµποστοποίηση) (Κρατικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και το Περιβάλλον) (σελίδα της ολλανδικής κυβέρνησης, µε πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέµατα, όπως η κοµποστοποίηση) (σελίδα για την οικιακή κοµποστοποίηση του δήµου του Noordwijk) Φινλανδικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος) (Φινλανδικό Κέντρο Περιβάλλοντος) (Ένωση ήµων Φινλανδίας) Γαλλικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιφερειακού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος) (Υπηρεσία για το Περιβάλλον και τον Έλεγχο της Ενέργειας) (ο χώρος των ευρωπαίων µαθητών στο διαδίκτυο για το περιβάλλον, στα αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά) (πληροφορίες για την κοµποστοποίηση) (οµάδα δράσης για το σεβασµό και την άµυνα του περιβάλλοντος) (πληροφορίες για µαθητές σχετικά µε την κοµποστοποίηση) (ιδιωτική σελίδα για τη διαχείριση των απορριµµάτων) Γερµανικές ιστοσελίδες (Οµοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Ασφάλειας των Αντιδραστήρων) (Οµοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος) (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Μεταφορών) (Κρατικό Ινστιτούτο για την Προστασία του Περιβάλλοντος) (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικών Θεµάτων του Κρατιδίου της Βαυαρίας) (Γραφείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Κρατιδίου της Βαυαρίας) (Υπουργείο Γεωργίας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακού Σχεδιασµού) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος) (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γεωργίας και ασών του Κρατιδίου της Έσσης) (Κρατικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Έσσης) (Υπουργείο Περιβάλλοντος) (Υπηρεσία Οικολογίας του Κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας) (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Περιφερειακού Σχεδιασµού και Γεωργίας) (Κρατική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) (Υπουργείο Περιβάλλοντος και ασών) (Υπουργείο Περιφερειακού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος) (Υπουργείο Γεωργίας, Προστασίας της Φύσης και Περιβάλλοντος του Κρατιδίου της Θουριγγίας) (Κρατικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Θουριγγίας) (Γερµανικό Συµβούλιο Πόλεων) 12

13 (πανευρωπαϊκός χώρος στο διαδίκτυο σχετικά µε όλες τις µορφές της διαχείρισης των βιολογικών απορριµµάτων) (Πανεπιστήµιο του Έσσεν Μια µεγάλη ευρωπαϊκή σελίδα στο διαδίκτυο για την κοµποστοποίηση) Ελληνικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων) (Υπουργείο Γεωργίας) (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) (Πανεπιστήµιο Θράκης) (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) (Γεωργικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας) (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) (Πανεπιστήµιο Κρήτης) (Πανεπιστήµιο Πατρών) (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καλαµάτας) (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας) (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης) (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης) (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) (Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας) (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας) (Καθαρή Ελλάδα) Ιρλανδικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) (Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος) Ιταλικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος) (Ένωση των Περιφερειών της Ιταλίας) (Consorzio Italiano Compostatori) (η διεύθυνση της Γεωπονικής Σχολής της Monza, δηµόσια οµάδα εργασίας για την κοµποστοποίηση) (δηµόσια οµάδα εργασίας για την κοµποστοποίηση) (η σελίδα της επαρχίας του Trentino, µε πληροφορίες για την κοµποστοποίηση) (πληροφορίες από την Αρχιτεκτονική Σχολή της Ρώµης) (η σελίδα ενός ΜΚΟ, της Ένωσης για το Περιβάλλον του Πεδεµοντίου, µε πληροφορίες για την κοµποστοποίηση) (οι σελίδες του δήµου του Fonte µε πληροφορίες για την κοµποστοποίηση) (ερευνητικό πρόγραµµα από το Istituto Agrario S. Michele all Adige) Λουξεµβουργιανές ιστοσελίδες Περιβάλλοντος) ( ιεύθυνση Απορριµµάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, µε πληροφορίες για την κοµποστοποίηση) Πορτογαλικές ιστοσελίδες (Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος) (Ινστιτούτο Προώθησης του Περιβάλλοντος) (Περιφερειακή Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος) (Εθνική Ένωση ήµων της Πορτογαλίας) (Κέντρο Επίδειξης της Κοµποστοποίησης, µια κοινή προσπάθεια από την Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa και την Associação Nacional de Conservação da Natureza) 13

14 (οι σελίδες του Centro de Referência em Gestão Ambiental para Assentamentos Humanos, µε πληροφορίες) Ισπανικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Ανδαλουσίας) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Καταλονίας) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Βαλένθια) (Οµοσπονδία ήµων και Επαρχιών της Γαλικίας) (Οµοσπονδία ήµων και Επαρχιών της Βαλένθια) (η σελίδα της πόλης της Βαρκελόνης, µε πληροφορίες για την κοµποστοποίηση) (πληροφορίες για την κοµποστοποίηση στην πόλη της Terrassa) Σουηδικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος) (Ένωση Συµβουλίων των Κοµητειών) (Σουηδική Ένωση Τοπικών Αρχών) Βρετανικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος) (Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωµένου Βασιλείου) (Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βόρειας Ιρλανδίας) (Ένωση Τοπικών Κυβερνήσεων) (εταιρεία κοµποστοποίησης του Ηνωµένου Βασιλείου) (κοινοτικό δίκτυο κοµποστοποίησης) (σελίδα για συζητήσεις και πληροφορίες για εργαζόµενους στον τοµέα της κοµποστοποίησης διαχείριση, επιστήµη, τεχνολογία και µάρκετινγκ) (πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης του West Devon) (οδηγός για οικιακή κοµποστοποίηση της κοινότητας του Hambleton) Καναδικές ιστοσελίδες (Υπουργείο Περιβάλλοντος του Καναδά, το οποίο περιέχει πληροφορίες για θέµατα κοµποστοποίησης, όπως, π.χ., την περιβαλλοντική αξιολόγηση εγκαταστάσεων κοµποστοποίησης) (σελίδα από την καναδική κυβέρνηση: στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν εκτιµώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας µονάδας κοµποστοποίησης) (η σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος του New Brunswick περιέχει ένα εγχειρίδιο σχετικά µε την κοµποστοποίηση: Backyard magic: The composting handbook) (σελίδα σχετικά µε την κοµποστοποίηση από το Greater Vancouver Regional District) (κυβερνητική σελίδα για την κοµποστοποίηση στα σχολεία) (συµβούλιο κοµποστοποίησης του Καναδά) (απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά µε την κοµποστοποίηση) (σελίδα σχετικά µε το συνδυασµό της κοµποστοποίησης και της αειφόρου ανάπτυξης των κοινοτήτων) (εγχειρίδιο κοµποστοποίησης) 14

15 Αµερικανικές ιστοσελίδες (King County, Washington: ένας κόµβος σχετικά µε οργανικά απορρίµµατα και κοµποστοποίηση) (Επιτροπή Συντήρησης των Φυσικών Πόρων του Τέξας) (Υπηρεσία ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων της επαρχίας Lancaster της Pennsylvania) (ένα έργο σχετικά µε την κοµποστοποίηση από το Texas A & M University) (η σελίδα διασύνδεσης της κοµποστοποίησης, χορηγία του Κέντρου Αειφόρου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων του Washington State University) (πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης της Columbia) [a City Dwellers Guide to Good Composting (Chicago)] (πρόγραµµα ανακύκλωσης του San Francisco: κοµποστοποίηση) (ένας οδηγός για κοινότητες) (σελίδα που περιέχει πηγές για την κοµποστοποίηση) (αειφόρος λιπασµατοποίηση) (ο κόµβος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Πολιτειών για την κοµποστοποίηση) (συµβούλιο κοµποστοποίησης των Ηνωµένων Πολιτειών) (οδηγός κοµποστοποίησης) (λιπασµατοποίηση σε σχολεία) (ο κόµβος του Πανεπιστηµίου Cornell) (Rot Web: ένας από τους πλέον πλήρεις κόµβους για την κοµποστοποίηση) (οδηγός κοµποστοποίησης) (πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης) (οδηγός για αποτελεσµατικές µεθόδους εξάπλωσης της οικιακής κοµποστοποίησης και αύξησης των ποσοστών συµµετοχής) (έργα σχετικά µε την οικιακή κοµποστοποίηση στην πολιτεία του Oregon των ΗΠΑ) (σελίδα µε στοιχεία για την οικιακή κοµποστοποίηση από το Πανεπιστήµιο του Οχάιο) (βιοκύκλος) 15

16 3. Ορολογία της λιπασµατοποίησης Αεριζόµενος στατικός σωρός: τα κοµποστοποιήσιµα υλικά τοποθετούνται σε µεγάλους σωρούς, οι οποίοι αερίζονται µε την πρόσδοση ή αναρρόφηση αέρα από αυτούς. Ο σωρός δεν αναδεύεται. Συγκεντρωτικό πρόγραµµα: τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα συλλέγονται από τα νοικοκυριά και οδηγούνται σε κεντρική µονάδα κοµποστοποίησης. Κοµποστοποιήσιµα απορρίµµατα: το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των απορριµµάτων. Όλα τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα βιολογικής προέλευσης είναι, κατά κανόνα, κοµποστοποιήσιµα. Σε αυτά περιλαµβάνονται απορρίµµατα από νοικοκυριά, εστιατόρια και κυλικεία, κλαδιά και άλλα απορρίµµατα κήπων και πάρκων, λερωµένα χαρτιά και χαρτόνια. Παρότι κοµποστοποιήσιµα, τα χρησιµοποιηµένα χαρτιά και χαρτόνια θα πρέπει κανονικά να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή νέου χαρτιού και χαρτονιού. Κοµποστοποίηση (composting): η αερόβια αποσύνθεση των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες και η επανασύστασή τους σε χούµο µέσω της δράσης µικροοργανισµών και µακροοργανισµών, η οποία περιλαµβάνει τη δέσµευση του αζώτου σε µόρια άνθρακα, τη σταθεροποίηση των πρωτεϊνών και των υδρογονανθράκων σε δοµές άµεσα παρεχόµενες στα φυτά. Κόµποστ (compost): το άοσµο, σταθερό και χουµοειδές υλικό, πλούσιο σε οργανικές ουσίες καθώς και σε πρωτεΐνες και υδρογονάνθρακες το οποίο προκύπτει από την κοµποστοποίηση των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων. Πρόγραµµα κοµποστοποίησης σε επίπεδο κοινότητας: τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα συλλέγονται από τα νοικοκυριά και επεξεργάζονται όπως σε ένα συγκεντρωτικό πρόγραµµα. Παρ όλα αυτά, τα προγράµµατα κοµποστοποίησης σε επίπεδα κοινοτήτων είναι συνήθως µικρότερης έκτασης σε σχέση µε τα συγκεντρωτικά προγράµµατα και εφαρµόζονται στα πλαίσια της τοπικής κοινότητας. Το τελικό προϊόν χρησιµοποιείται από τα συµµετέχοντα νοικοκυριά, κλείνοντας έτσι την αλυσίδα της παραγωγής και χρήσης των απορριµµάτων. Οικιακό πρόγραµµα κοµποστοποίησης: τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα που παράγονται από τα νοικοκυριά χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιολιπάσµατος από τον ιδιώτη. Παρόλο που αυτό µπορεί να περιλαµβάνει και την αγορά ενός κάδου κοµποστοποίησης, αυτό δεν είναι απαραίτητο πάντα, γιατί πολλά νοικοκυριά παράγουν οργανικό λίπασµα µε χρήση κάδων που αυτά κατασκευάζουν. Κοµποστοποίηση σε δοχεία: τα βιοαποδοµήσιµα υλικά κοµποστοποιούνται εντός ενός τυµπάνου, σιλό, κοντέινερ ή κάποιας άλλης κατασκευής. Οι συνθήκες της διαδικασίας της κοµποστοποίησης παρακολουθούνται και ελέγχονται, και το προϊόν είναι αεριζόµενο και µηχανικά περιστρεφόµενο ή αναδευόµενο. Μη σήψιµο βιοαποδοµήσιµο υλικό: ξυλώδες, ξηρότερο υλικό, το οποίο κοµποστοποιείται, αλλά η διαδικασία παίρνει περισσότερο χρόνο από άλλα σήψιµα υλικά και απαιτεί την παρουσία οξυγόνου. Σήψιµο υλικό: µαλακά, υγρά βιοαποδοµήσιµα υλικά όπως υπολείµµατα τροφών, φλούδες λαχανικών, τα οποία αποδοµούνται σε αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες. Κοσκίνισµα: ο διαχωρισµός των απορριµµάτων που έχει ως στόχο την αφαίρεση των ρυπαντικών ουσιών µε χρήση συσκευών όπως περιστροφικά ή απλά κόσκινα. ιαλογή στην πηγή: η συλλογή των απορριµµάτων σύµφωνα µε τον τύπο του υλικού τους από τα νοικοκυριά, για παράδειγµα το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα, και ξηρά ανακυκλώσιµα υλικά όπως χαρτί, γυαλί και ατσάλι. Περιστροφικό κόσκινο: συσκευή που χρησιµοποιείται για το κοσκίνισµα των απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα προωθούνται στο κόσκινο και διαχωρίζονται σε διάφορα κλάσµατα µε βάση το µέγεθός τους µε αποτέλεσµα υλικά όπως γυαλί και πλαστικό να αποµακρύνονται. Σειράδια: επιµήκεις σωροί απορριµµάτων που γυρίζονται τακτικά κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης τους. Η κοµποστοποίηση µε χρήση σειραδίων συνήθως εξαρτάται από τις φυσικές διεργασίες για παροχή αέρα στα απορρίµµατα, παρόλο που µπορεί να αερίζονται τεχνητά. Τα σειράδια ανακατεύονται τακτικά για να αυξηθεί η πόρωση του σωρού και να αυξηθεί η οµογένεια των απορριµµάτων. 16

17 4. Περιπτώσεις κοµποστοποίησης Ο πίνακας στη επόµενη σελίδα δίνει περιληπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά από την κάθε περίπτωση κοµποστοποίησης που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο αυτό Ισπανία Baix Camp Metropolitana de Barcelona Montejurra 4.2. Γαλλία Bapaume Gironde Niort 4.3. Ιρλανδία Cork Kerry Limerick 4.4. Ιταλία Cupello Monza Padova 4.5. Πορτογαλία Amtres Lipor 4.6. Ηνωµένο Βασίλειο Arun Castle Morpeth Wyecycle 17

18 Βασικά χαρακτηριστικά των προγραµµάτων κοµποστοποίησης που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο Κράτος Ονοµασία Τύπος ιοικούσα Αριθµός Ποσότητα οργα- Ποσότητα µέλος προγράµµατος προγράµµατος αρχή νοικοκυριών/πληθυσµός νικών απορ- παραγόµενου προγράµµατος που καλύπτεται από ριµµάτων που κόµποστ το πρόγραµµα συλλέγονται (t/έτος) κατ έτος (t/έτος) Ισπανία Baix Camp ιαλογή στην πηγή και Consell Comarcal κάτοικοι, συγκεντρωτική del Baix Camp νοικοκυριά κοµποστοποίηση Barcelona ιαλογή στην πηγή και Area metropolitana κάτοικοι, συγκεντρωτική de Barcelona νοικοκυριά κοµποστοποίηση Montejurra ιαλογή στην πηγή και Commonwealth κάτοικοι, συγκεντρωτική of Montejurra νοικοκυριά κοµποστοποίηση Γαλλία Gironde ιαλογή στην πηγή και Ιδιωτική εταιρεία νοικοκυριά συγκεντρωτική κοµποστοποίηση Niort ιαλογή στην πηγή και Κοινότητα του Niort νοικοκυριά περίπου συγκεντρωτική κοµποστοποίηση SIVOM ιαλογή στην πηγή και Συνεταιρισµός νοικοκυριά de Bapaume συγκεντρωτική από κοινότητες κοµποστοποίηση Ιταλία Cupello ιαλογή στην πηγή και ήµος του Cupello νοικοκυριά 315 συγκεντρωτική κοµποστοποίηση Monza ιαλογή στην πηγή και Τοπικός σύνδεσµος κάτοικοι συγκεντρωτική κοµποστοποίηση Padova ιαλογή στην πηγή και Συνεταιρισµός από κάτοικοι συγκεντρωτική 26 δήµους κοµποστοποίηση Ιρλανδία Cork Πρόγραµµα τεµαχισµού Νοµαρχιακό Συµβούλιο κάτοικοι «πράσινων» απορριµµάτων του Cork Kerry ιαλογή στην πηγή και Νοµαρχιακό Συµβούλιο κάτοικοι, συγκεντρωτική του Kerry νοικοκυριά 500 κοµποστοποίηση Limerick ιαλογή στην πηγή και Limerick Corporation νοικοκυριά συγκεντρωτική κοµποστοποίηση Πορτογαλία Amtres ιαλογή στην πηγή και ηµοτική επιχείρηση νοικοκυριά ( 1 ) συγκεντρωτική του Amtres κοµποστοποίηση Lipor ιαλογή στην πηγή και ηµοτική επιχείρηση κάτοικοι ( 1 ) συγκεντρωτική του Lipor κοµποστοποίηση Ηνωµένο Arun Οικιακή κοµποστοποίηση Περιφερειακό Συµβούλιο κάτοικοι εν είναι εν είναι Bασίλειο του Arun γνωστή γνωστή Castle Morpeth ιαλογή στην πηγή και Castle Morpeth νοικοκυριά συγκεντρωτική Borough Council κοµποστοποίηση Wyecycle ιαλογή στην πηγή και Wyecycle νοικοκυριά συγκεντρωτική κοµποστοποίηση ( 1 ) Περιλαµβάνει τόσο χωριστά συλλεχθέντα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα όσο και µεικτά απορρίµµατα τα οποία υφίστανται στη συνέχεια µηχανική διαλογή. 18

19 Επιτυχείς περιπτώσεις κοµποστοποίησης στην ΕΕ Tarragona Πρόγραµµα διαλογής στην πηγή και κοµποστοποίησης του Baix Camp Πάνω Το λογότυπο του Baix Camp Περίληψη Το πρόγραµµα διαλογής στην πηγή και κοµποστοποίησης του Baix Camp εκτελείται υπό την αιγίδα του Consell Comarcal del Baix Camp (συµβούλιο περιοχής του Baix Camp). Η κυβέρνηση της Καταλονίας µέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δρα ως διαµορφωτής της πολιτικής και επιβλέπων φορέας του προγράµµατος. Η έκταση που καλύπτει το πρόγραµµα ανέρχεται σε 695 km 2. Περιλαµβάνει κατοίκους σε περίπου νοικοκυριά. Το πρόγραµµα εφαρµόζει το σύστηµα συλλογής πόρτα πόρτα από τα νοικοκυριά και τους µεγάλους παραγωγούς των βιοαποδοµήσιµων οικιακών απορριµµάτων και των απορριµµάτων κήπων, τη µεταφορά τους στη µονάδα κοµποστοποίησης και την κοµποστοποίηση σε ανοικτά αεριζόµενα σειράδια. Στα δυόµισι χρόνια λειτουργίας του προγράµµατος συλλέχθηκαν περίπου t οικιακών απορριµµάτων και t απορριµµάτων κήπων, ενώ παράχθηκαν 900 t κόµποστ. Το πρόγραµµα είναι επιτυχηµένο λόγω της καλής διαφηµιστικής εκστρατείας και της πολιτικής θέλησης στο τοπικό συµβούλιο. Περιγραφή του χώρου και της τοποθεσίας του έργου Το έργο βρίσκεται στην περιοχή του Baix Camp της επαρχίας της Tarragona, στο νότιο µέρος της Καταλονίας (αυτόνοµη κοινότητα της Καταλονίας), στη βορειοανατολική Ισπανία. Η περιοχή του Baix Camp αποτελεί µέρος της διοικητικής µέριµνας της Καταλονίας και παρέχει συγκεντρωτικές υπηρεσίες στους δήµους της περιοχής. Περιλαµβάνει 28 δήµους µε πληθυσµό περίπου κατοίκων και νοικοκυριά. Πρόκειται για µια µεικτή αγροτική, µη µητροπολιτική περιοχή, µε τις περισσότερες πόλεις και χωριά να είναι µικρού µεγέθους. ύο από τις πόλεις, η Cambrils και η Hospitalet, έχουν υψηλό εποχικό πληθυσµό, µε περίπου τουρίστες κατά την περίοδο αιχµής. Ο τοπικός πληθυσµός αποτελείται από ένα µείγµα ηλικιωµένων κατοίκων στις αγροτικές περιοχές οι οποίοι ασχολούνται κυρίως µε τη γεωργία και την παροχή υπηρεσιών και τον αστικό πληθυσµό της Reus που απασχολείται κυρίως στη βιοµηχανία και την παροχή υπηρεσιών, ενώ στις παράλιες περιοχές ο τουρισµός αποτελεί την κύρια απασχόληση των κατοίκων. Το κλίµα είναι τυπικά µεσογειακό, η ετήσια µέση βροχόπτωση είναι 500 mm και η µέση θερµοκρασία 15 C. Οι περισσότερες βροχοπτώσεις είναι κατά τη διάρκεια των ήπιων χειµώνων, ενώ τα καλοκαίρια είναι θερµά και ξηρά. εξιά Φυλλάδιο που περιγράφει το πρόγραµµα κοµποστοποίησης του Baix Camp Περιγραφή Το πρόγραµµα αποτελείται από µια πόρτα πόρτα διαλογή στην πηγή του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των οικιακών απορριµµάτων και συλλογή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων από παραγωγούς µεγάλων ποσοτήτων απορριµµάτων (ξενοδοχεία, σχολεία, αγορές, βιοµηχανία κλπ.). Το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα µεταφέρεται µε φορτηγό στην κεντρική µονάδα κοµποστοποίησης, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Botarell, στο γεωγραφικό κέντρο της περιοχής. Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1997 και τώρα επεκτείνεται. Επί του παρόντος, τα βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα συλλέγονται χωριστά από δέκα αγροτικούς δήµους και µέρος των µεγαλύτερων πόλεων. Η µονάδα κοµποστοποίησης δέχεται επίσης βιοαποδοµήσιµα απορρίµµατα και απορρίµµατα κήπων από άλλους παραγωγούς και βιοµηχανίες της περιοχής, και από δήµους εκτός της περιοχής. 19

20 Σκοπός Οι στόχοι καθορίζονται από την πολιτική της Καταλονίας σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων, η οποία είναι υπέρ της ανακύκλωσης των καθαρών κλασµάτων των οικιακών απορριµµάτων, προκειµένου να βελτιωθεί η ανάκτηση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση και να εκτραπεί η διάθεση των απορριµµάτων σε παραδοσιακούς ΧΥΤΑ (χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων) ή µέσω της καύσης. Οι κανονισµοί µε βάση τους οποίους εφαρµόζεται η πολιτική αυτή καθιστούν τη διαλογή στην πηγή του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των οικιακών απορριµµάτων υποχρεωτική για δήµους των οποίων ο πληθυσµός είναι µεγαλύτερος των κατοίκων. Ο υφιστάµενος στόχος είναι να ανακτάται τουλάχιστον το 50 % του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος που παράγεται στην Καταλονία. Το πρόγραµµα του Baix Camp είναι από τα πρώτα προγράµµατα που εφαρµόζονται στα πλαίσια της πολιτικής αυτής. Τεχνικές λεπτοµέρειες Η διαλογή στην πηγή γίνεται στα νοικοκυριά, µε χρήση σακουλών των 1,5 l από κοµποστοποιήσιµο πλαστικό και κάδους για τη συλλογή του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος. Αυτές αποτίθενται σε ειδικούς κάδους που βρίσκονται στις αυλές των σπιτιών. Το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των κάδων, οι οποίοι περιλαµβάνουν και κάδους από µεγάλους παραγωγούς, συλλέγεται από έξι απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας, τα οποία κάνουν τρία µε έξι δροµολόγια ανά ηµέρα, ενώ τρία µε έξι επιπλέον δροµολόγια γίνονται καθηµερινά για τη συλλογή των απορριµµάτων των κήπων. Η απόσταση από τους χώρους συλλογής έως τη µονάδα κοµποστοποίησης κυµαίνεται µεταξύ 2 και 40 km. Οι ποσότητες των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων που οδηγούνται στη µονάδα αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου, καθώς όλο και περισσότεροι δήµοι εφαρµόζουν τη διαλογή στην πηγή. Στα δυόµισι χρόνια λειτουργίας, έχουν συλλεχθεί περίπου t βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος, συµπεριλαµβανοµένων περίπου t απόβλητων κήπων, παρόλο που τα τελευταία κυµαίνονται ανάλογα µε την εποχή. Οι µέγιστες και ελάχιστες ποσότητες απορριµµάτων που συλλέγονται ανά µήνα είναι επίσης κυµαινόµενες καθώς το πρόγραµµα είναι σε εξέλιξη. Τα ποσοστά συµµετοχής επίσης κυµαίνονται ανάλογα µε την περιοχή συλλογής. Προς το παρόν είναι περίπου 40 % στους δέκα αγροτικούς δήµους. Το ποσοστό µη βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος στους κάδους (ρύπανση) είναι περίπου 5 %. Στην κεντρική µονάδα κοµποστοποίησης, η οποία έχει ετήσια δυναµικότητα σχεδιασµού t βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων και t απορριµµάτων κήπων, το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα προεπεξεργάζεται µε ανάµειξή του µε απορρίµµατα κήπων και αφήνεται για ζύµωση για δύο έως τρεις εβδοµάδες. Στη συνέχεια υφίσταται διαλογή µέσο ενός περιστροφικού κόσκινου διαµέτρου οφθαλµού 80 mm. Τα απορρίµµατα που δεν είναι κατάλληλα οδηγούνται σε χώρο ταφής, ενώ το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα κοµποστοποιείται για 12 έως 14 εβδοµάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων ανακατεύεται µε έναν µηχανικό αναµείκτη. Στη συνέχεια το ωριµασµένο βελτιωτικό (compost) εξευγενίζεται µέσω ενός περιστροφικού κόσκινου διαµέτρου οφθαλµού 25 mm και ενός πυκνοµετρικού πίνακα. Τελικά, το βελτιωτικό διαχωρίζεται στο κόσκινο σε διαστασιολογηµένα κλάσµατα. Η µονάδα διαθέτει συλλογή των στραγγισµάτων και επεξεργασία των βιοφίλτρων για τα µέρη της τα οποία στεγάζονται σε κτίρια. Στα δυόµισι χρόνια λειτουργίας της µονάδας έχουν παραχθεί περίπου 900 t κόµποστ. Το κόµποστ παράγεται σε διάφορα µεγέθη ανάλογα µε τη ζήτηση. εν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές για την ποιότητά του, πέρα από τον νοµικό ορισµό του για αγροτική χρήση και το µέγεθος που απαιτείται από τους διάφορους πελάτες. Η υφιστάµενη αγορά για το βελτιωτικό είναι ιδιωτικοί κήποι και µεµονωµένοι γεωργοί, κυρίως για δενδροειδείς καλλιέργειες και ελαιώνες. Έχει επίσης πωληθεί για δηµόσια έργα, όπως η κάλυψη ΧΥΤΑ και η αναδάσωση των οδών. Η τρέχουσα τιµή πώλησης του κόµποστ είναι ESP (περίπου 12 ΕUR) ανά τόνο. Αρχικά το κόµποστ διανεµόταν δωρεάν στην αγορά. Το υλικό αυτό θεωρείται αρκετά ακριβό για τους αγρότες (υπάρχει περίσσεια κοπριάς στην περιοχή) και σχετικά φθηνό για ιδιωτικούς κήπους. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει προσπάθειες να προωθηθεί το προϊόν στο λιανικό εµπόριο. Προς το παρόν όλο το παραγόµενο κόµποστ πωλείται. Το πρόγραµµα άρχισε µε εκτενή διαφηµιστική εκστρατεία, πληροφόρηση πόρτα πόρτα (φυλλάδια κλπ.) στα νοικοκυριά και τους µεγάλους παραγωγούς, χορήγηση κάδων και κοµποστοποιήσιµων σακουλών, οργάνωση προβολών στα µέσα µαζικής µεταφοράς και εκστρατείες στο ραδιόφωνο και τον τύπο. Παρ όλα αυτά η διοίκηση του προγράµµατος δεν θεώρησε τη ραδιοφωνική εκστρατεία και την εκστρατεία στον τύπο ως αρκετά αποτελεσµατική. Το πρόγραµµα εφαρµόζει παρόµοιες διαφηµιστικές εκστρατείες σε περιοχές στις οποίες θα επεκταθεί η διαλογή στην πηγή, µαζί µε άλλες πρωτοβουλίες όπως σχολικές εκδροµές στη µονάδα, εκπαίδευση εθελοντών και ίδρυση ενός εργαστηριακού σχολικού κέντρου. Μελλοντικά σχέδια για το πρόγραµµα Το πρόγραµµα αναπτύσσεται γρήγορα, ειδικά σχετικά µε τις κοινότητες που εξυπηρετούνται µε το σύστηµα της διαλογής στην πηγή. Τα βραχυπρόθεσµα σχέδια περιλαµβάνουν την πλήρη κάλυψη του Cambrils και του Reus, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά τον αριθµό των νοικοκυριών που συµµετέχουν. Εν τω µεταξύ, η περίσσεια του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος που συλλέγεται σε άλλες περιοχές της Καταλονίας θα αποστέλλεται στη µονάδα της Botarell, βοηθώντας τη έτσι να καλύψει την πλήρη δυναµικότητά της. Ανάλογα µε τον γενικό σχεδιασµό διαχείρισης των οικιακών απορριµµάτων της κυβέρνησης της Καταλονίας, το πρόγραµµα θα µπορούσε να επεκταθεί σε αρκετές γειτονικές περιοχές, καθώς υπάρχουν περιθώρια η µονάδα να φτάσει την πλήρη δυναµικότητά της. Πάνω Η κεντρική µονάδα λιπασµατοποίησης 20

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κλαδέματα. Γρασίδι. Compost. Διατροφικά υπολείμματα. Φύλλα Δήμος Λαγκαδά ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γρασίδι Κλαδέματα Compost Διατροφικά υπολείμματα Φύλλα H κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων

Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Προτάσεις της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας για την μείωση των απορριμμάτων Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ έστειλε προς τον πρόεδρο της Περιφ. Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Αγρινίου κ. Μοσχολιό και τους δημάρχους της

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

LIFE14 GIE/GR/ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LIFE14 GIE/GR/ Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέσεις του έργου LIFE DEBAG για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/720, όπως κατατέθηκαν στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

compost (COMWASTE) - 01/12/ /08/2006 Website

compost (COMWASTE) - 01/12/ /08/2006 Website LIFE03 ENV/GR/205 Προώθηση και εφαρµογή συστήµατος για την παραγωγή υψηλής ποιότητας compost από βιοαποδοµήσιµο οργανικό υλικό διαχωρισµένο στην πηγή (COMWASTE) Περιοχή εφαρµογής ήµοι Αχαρνών, Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η περίπτωση του Leicester Το 1990, το δημοτικό συμβούλιο του Leicester

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr

Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα. Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Οργανικά απόβλητα: το µεγάλο στοίχηµα Αντώνης Μαυρόπουλος http://mavropoulos-gr.blogspot.com/ amavrop@epem.gr Περιεχόµενα Αρχές σχεδιασµού Ο ρόλος της επεξεργασίας των αποβλήτων Οργανικά απόβλητα: στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

03-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Εφοδιαστικές αλυσίδες

03-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Εφοδιαστικές αλυσίδες Κεφάλαιο 03-04 σελ. 1 03-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Εφοδιαστικές αλυσίδες Όσον αφορά τα συστήματα συλλογής για τα κλάσματα απορριμμάτων και περιορίζοντας τη συζήτηση μόνο στα καθαρά κλάσματα που

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Πετώ Pay As You Throw - PAYT

Πετώ Pay As You Throw - PAYT Στοχευμένη φορολόγηση των σκυβάλων με ευέλικτα συστήματα Πληρώνω όσο Πετώ Pay As You Throw - PAYT Τι είναι το σύστημα ΠΟΠ; Το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ - ΠΟΠ» είναι ένα νέο σύστημα φορολόγησης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (LIFE10 ENV/GR/ 622)

Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (LIFE10 ENV/GR/ 622) Development and Demonstra/on of a Waste Preven/on Support Tool for Local Authori/es - WASP Tool (LIFE10 ENV/GR/ 622) Πρόγραμμα WASP Tool Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

2015 Σκέψου διαφορετικά, για να σώσεις τον πλανήτη!

2015 Σκέψου διαφορετικά, για να σώσεις τον πλανήτη! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Σκέψου διαφορετικά, για να σώσεις τον πλανήτη! Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστηµονικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Σύντοµη Οµιλία του Προέδρου ρα Στ. Κώνστα µε θέµα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα