Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1"

Transcript

1 1 12 th Panhellenic Congress of Ichtyologists, Drama, Greece, October 2005 Εκτίμηση του βαθμού ευτροφισμού των λιμνοθαλασσών του Δέλτα του Νέστου με τη χρήση βιολογικών και χημικών δεικτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60) Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1 1 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, Καβάλα ABSTRACT Sotiris Orfanidis, ikolaos Stamatis, Evaggelia Tsiagga: Eutrophication assessment of Delta estos Lagoons by using biological and chemical indicators in agreement to Water Framework Directive (WFD). Abstract: The marine benthic macrophytes were monitored across an eutrophication gradient of selected Delta estos Lagoons. Ruppia cirrhosa and R. maritima were the most abundant phanerogams dominated in most pristine lagoons or lagoon sub-basins; the seaweeds Gracilaria bursa-pastoris, Ulva sp., Cystoseira barbata and Cyanophyceae dominated in eutrophicated lagoons. Seaweed community and key environmental parameters were more intensively monitored (2 sites x 13 months x 3 samples) in the eutrophicated lagoon Vassova. The EEI (Ecological Evaluation Index) and diversity indices (species number) were related to key eutrophication parameters and confinement, respectively. The variation of EEI and diversity index was examined on a hierarchy of spatial (site) and temporal (season, month) scales using a nested AOVA in order to gain insight for the future estimations indices in the management of transitional waters. Keywords: marine benthic macrophytes, biotic index EEI, nested designs ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βιολογικοί δείκτες (βιοδείκτες) αποτελούν μετρήσιμες παράμετροι του βιόκοσμου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης του οικοσυστήματος. Αντίθετα, οι χημικοί δείκτες χρησιμεύουν στον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των πηγών της χημικής ρύπανσης. Και οι δύο κατηγορίες δεικτών, κατά σειρά σημαντικότητας, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Οδηγία Πλαίσιο (2000/60), προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των νερών σε Κλάσεις Οικολογικής Κατάστασης (ecological status classes, ΕC 2000). Γενικά, ο ανθρωπογενούς προέλευσης ευτροφισμός των υδατικών συστημάτων οφείλεται στις υπερβολικές εισροές αζώτου και φωσφόρου στο νερό και σε αλλαγές των υδρογραφικών τους χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων. Το φαινόμενο επηρεάζουν και βιολογικές παράμετροι όπως είναι η βόσκηση και ο ανταγωνισμός των ειδών (Schramm & ienhuis 1996). Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών στο νερό, σε αντίθεση με το παρελθόν, δε χρησιμοποιούνται σήμερα ως ασφαλείς δείκτες του βαθμού ευτροφισμού, ειδικά στα αβαθή οικοσυστήματα, γιατί οι παραγωγοί (φυτοπλαγκτό, μακροφύκη, φανερόγαμα) αφομοιώνουν τα θρεπτικά στη βιομάζα τους αποκρινόμενοι μη-γραμμικά και αυτο-επιταχυνόμενα, όταν ξεπεραστούν ορισμένα όρια (Duarte 1995). Επιπλέον, οι υψηλές τιμές (>5%) οργανικού φορτίου στο ίζημα είναι τοξικές στα φέροντα ρίζες θαλάσσια φανερόγαμα. Άλλος τρόπος εκτίμησης του βαθμού ευτροφισμού είναι η μελέτη των συμπτωμάτων του (Orfanidis et al. 2001), τα οποία στις λιμνοθάλασσες περιλαμβάνουν τη μετατόπιση του σημείου ισορροπίας της βενθικής βλάστησης από την κυριαρχία των φανερόγαμων στην κυριαρχία των καιροσκοπικών και συχνά φυκών όχλησης. Αυτή η προβλέψιμη διαδοχή στις

2 2 βενθικές φυτοκοινωνίες, η οποία προκαλείται και από άλλα είδη ανθρώπινης διαταραχής, π.χ. σύρση αλιευτικών εργαλείων, υπεραλίευση αποθεμάτων βοσκιτών, είναι σύμφωνη με την κλασσική θεωρία της r- και K- επιλογής. Πρωταρχικός στόχος της μελέτης αυτής ήταν η συμπτωματολογική και αιτιολογική διερεύνηση του ευτροφισμού στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα του Νέστου, χρησιμοποιώντας μακροφυτικούς και χημικούς δείκτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60). Επιπλέον, στόχος ήταν η μελέτη της διακύμανσης των δεικτών ΕΕΙ και ποικιλότητας (αριθμός ειδών) σε διαφορετικές χωρο-χρονικές κλίμακες, με σκοπό την εμβάθυνση ως προς τον τρόπο χρησιμοποίησής τους στο χώρο και στο χρόνο. ΥΛΙΚΑ KAI ΜΕΘΟΔΟΙ Περιοχή Μελέτης: Μελετήθηκαν οι τέσσερις μεγαλύτερες λιμνοθάλασσες του Δέλτα του Νέστου (Βάσσοβα, Ερατεινό, Αγίασμα, Κεραμωτή) και για σύγκριση μια λιμνοθάλασσα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Βιστωνίδας (Φανάρι) (Εικ. 1). Δειγματοληψία. Πραγματοποιήθηκαν καταστροφικές δειγματοληψίες μακροφύτων μεταξύ της άνοιξης 1998 και του καλοκαιριού Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Orfanidis et al. (2001). Στους σταθμούς 1 και 3 της λιμνοθάλασσας Βάσσοβα πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες συλλογές μακροφυκών (3 τυχαία δείγματα x 2 σταθμούς x 13 μήνες) και μετρήσεις των κυριότερων φυσικών και χημικών παραμέτρων του νερού από τον Μάρτιο του 1998 μέχρι το Μάρτιο του Όλες οι δειγματοληψίες των μακροφύτων ήταν καταστροφικές και πραγματοποιήθηκαν με μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων (30 x 50 x 100 cm) (πλάτος x μήκος x ύψος). Κάθε δείγμα μακροφύτων ταξινομήθηκε, όπου αυτό ήταν δυνατόν, μέχρι επίπεδο είδους. Η αφθονία των ειδών υπολογίστηκε είτε με την % κάλυψή τους, είτε με ζύγιση του βάρους της ξηρής (τοποθέτηση στους 50 o C μέχρι σταθερού βάρους) βιομάζας τους St.1 AEGEA SEA St. 4 AEGEA SEA St. 1 St.3 St.4 AEGEA SEA St. 4 Agiasma St. 1 Vassova KERAMOTI Fanari 1:22500 A 1:62959 C 1:30496 E :64809 AEGEA SEA Eratino St. 1 St :33172 KERAMOTI St. 1 estos River Delta (A,B,C,D) GREECE St. 4 St. 8 Keramoti B D Vistonida Estuarine System (E) Εικ. 1. Χάρτης της περιοχής μελέτης (St. = σταθμός δειγματοληψίας). Fig. 1. Map of the studied area (St=sampling sites). Στην υδάτινη στήλη μετρήθηκε η θερμοκρασία (T C), η αλατότητα (PSU), το διαλυμένο οξυγόνο (% κορεσμός) και το ph με φορητά όργανα της εταιρείας WTW. Η ακτινοβολία PAR μετρήθηκε με υποβρύχιο κβαντόμετρο της εταιρείας Li-Cor. Τα διαλυμένα στο νερό ανόργανα άλατα (Ν-ΝΟ 3, Ν-ΝΟ 2, Ν-H 4 και P-PO 4 ), η χλωροφύλλη-α της στήλης του νερού (Chl-a) και το % οργανικό περιεχόμενο του ιζήματος προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο. Ανάλυση δεδομένων: Ο δείκτης ΕΕΙ εκτιμήθηκε με βάση τη μεθοδολογία των (Orfanidis et al. 2001, 2003). Οι βιολογικές παράμετροι συσχετίστηκαν με τις τιμές θρεπτικών αλάτων που μετρήθηκαν στο πεδίο καθώς και αυτές που υπολογίστηκαν από τις εξισώσεις συσχέτισης με αλατότητα (Ν-ΝΟ 3 = x αλατότητα, P-PO 4 = x αλατότητα) (Orfanidis et al. 2005). Για τις συσχετίσεις και την ιεραρχική AOVA, μετά από κατάλληλες τροποποιήσεις, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο STATISTICA v

3 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα θαλάσσια βενθικά μακρόφυτα αποδείχθηκαν σημαντικά συστατικά των μελετηθέντων λιμνοθαλασσών, καταλαμβάνοντας έκταση που αγγίζει (κατά προσέγγιση) το 80% της επιφάνειά τους. Η διακύμανση της φυτοκονωνίας τους σε σχέση με τις συνθήκες ευτροφισμού δίνονται στο εννοιολογικό ομοίωμα (conceptual model) της Εικ. 2, το οποίο και αναλύεται παρακάτω. Τα φανερόγαμα Ruppia cirrhosa Linnaeus και Ruppia maritima Linnaeus ήταν τα κυρίαρχα μακρόφυτα στη λιμνοθάλασσα του Φαναρίου (ΕΕΙ=10) και στο μεγαλύτερο (φυσικό) τμήμα της λιμνοθάλασσας του Αγιάσματος (ΕΕΙ=8). Πρόκειται για τις λιμνοθάλασσες με τις συγκριτικά λιγότερες απορροές γεωργικών ή άλλων τύπων λυμάτων. Οι υπόλοιπες λιμνοθάλασσες (ΕΕΙΒάσσοβα=4, ΕΕΙΕρατεινό=4, ΕΕΙΚεραμωτή=4) δέχονται σημαντικά φορτία γεωργικών και αστικών απορροών από στραγγιστικά κανάλια και από την παλαιά κοίτη του ποταμού Νέστου (Theocharis et al. 2000). Εκεί, κυριαρχούν τα μακροφύκη Gracilaria bursapastoris (Gmelin) Silva, Ulva sp. and Cystoseira barbata C. Agardh. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν την ύπαρξη μιας κλίσης ευτροφισμού (Harlin 1995) μεταξύ δύο σταθερών συνθηκών ισορροπίας (βλ. Scheffer et al. 2001), την ολιγοτροφική (φυσική) και την εύτροφη (επιβαρυμένη). Η κυριαρχία της καταληκτικής κοινωνίας (late-successional) των φανερόγαμων R. cirrhosa και R. maritima είναι δείκτης της ολιγοτροφικής, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή διαφάνεια (k<1) και σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων στο νερό. Σε αντίθεση, η κυριαρχία των καιροσκοπικών μακροφυκών είναι δείκτης των εύτροφων συνθηκών, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή θολερότητα (k>1) και συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων στο νερό. H λιμνοθάλασσα του Φαναρίου και το φυσικό τμήμα της λιμνοθάλασσας του Αγιάσματος δείχνουν για βιώσιμα οικοσυστήματα (βλ. Orfanidis et al. 2003) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως συνθήκες αναφοράς για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60) στη χώρα μας. Για τις υπόλοιπες λιμνοθάλασσες του Δέλτα του Νέστου πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για την αποκατάσταση της καλής οικολογικής κατάστασης. Κατάσταση Οικοσυστήματος Υψηλή ως Καλή Κατάσταση (Ι) (Συνθήκες αναφοράς) Κυριαρχία Φανερόγαμων Μέτρια Κατάσταση (II) Συν-κυριαρχία Φανερόγαμων και Μακροφυκών Εικ. 2. Εννοιολογικό ομοίωμα με τις διαφορετικές καταστάσεις ισορροπίας της φυτοκοινωνίας των λιμνοθαλασσών σε κλίση ευτροφισμού. Fig. 2. Conceptual model of two alternative stable states of marine benthic vegetation across a eutrophication gradient in lagoons. Αύξηση Θρεπτικών αλάτων Χαμηλή ως Κακή Κατάσταση (ΙΙΙ) Κυριαρχία καιροσκοπικών Μακροφυκών Στον Πίνακα Ι φαίνεται ότι ο ΕΕΙ συσχετίζεται αρνητικά με βασικές παραμέτρους του ευτροφισμού, κατά κύριο λόγο διαλυμένο φώσφορο, νιτρώδη και θολερότητα νερού. Επιπλέον, ο δείκτης σχετίζεται θετικά με το είδος Cystoseira barbata (ανήκει στην Ομάδα Οικολογικής Κατάστασης Ι, Κ-επιλογή) και αρνητικά με το είδος Gracilaria bursa-pastoris (ανήκει στην ΟΟΚ ΙΙ, r- επιλογή). Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν το σχεδιασμό του δείκτη ΕΕΙ και τον αναδεικνύουν ως βασικό εργαλείο εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των μεταβατικών υδατικών συστημάτων. Αντίθετα, ο δείκτης ποικιλότητας φαίνεται ότι, όπως και στη θαλάσσια βενθική μακροπανίδα (Reizopoulou & icolaidou 2004) δείχνει το βαθμό απομόνωσης του

4 4 σταθμού μελέτης. Σε αυτή την εργασία ο ένας σταθμός βρισκόταν στο εσωτερικό και ο άλλος κοντά στο στόμιο επικοινωνίας της λιμνοθάλασσας με τη θάλασσα. Πίνακας Ι. Pearson (r) συσχετίσεις του δείκτη ΕΕΙ και του δείκτη ποικιλότητας με χημικές Παράμετροι EEI Αριθμός ειδών P-PO4_εξίσωση -0,39, p=0,049 0,04, p=0,839 -O3_εξίσωση -0,35, p=0,071 0,05, p=0,823 -O2-0,39, p=0,048-0,12, p=0,57 ΤDI_εξίσωση -0,38, p=0,057-0,15, p=0,45 k -0,41, p=0,035-0,41, p=0,037 Οργανικό περιεχόμενο ιζήματος (%) 0,03, p=0,9-0,56, p=0,003 Cystoseira barbata 0,66, p=0,000 0,35, p=0,08 Gracilaria bursa-pastoris -0,48, p=0,014-0,45, p=0,009 και βιολογικές παραμέτρους. Table I. Pearson (r) correlations of the EEI and diversity indices with chemical and biological parameters. Οι μεταβλητότητα των δεικτών ΕΕΙ και ποικιλότητας διαφέρει ως προς τις κλίμακες σταθμός, εποχή και μήνας (Πίνακας ΙΙ). Η μεγαλύτερη στατιστικά σημαντική διακύμανση του ΕΕΙ παρατηρήθηκε στην κλίμακα του μήνα και η λιγότερη στην κλίμακα της εποχής. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διακύμανση του ΕΕΙ στην κλίμακα του σταθμού. Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανάγκη εστίασης των μελλοντικών δειγματοληψιών στη χρονική παρά στη χωρική μεταβλητότητα της κοινωνίας των μακροφυκών. Πίνακας II. Συνοπτικές συγκρίσεις μεταξύ του σταθμού, εποχής και μήνα ως προς τους δείκτες ΕΕΙ και ποικιλότητας, χρησιμοποιώντας ιεραρχική AOVA. Table II. Summary of comparisons between site, season and month for EEI and diversity indices using a nested AOVA. Δείκτης ΕΕΙ Αριθμός ειδών Μεταβλητές df MS F p MS F p Σταθμός 1 2,248 0,046 0,836 5,3234 7, ,036 Εποχή (Σ) 6 48,690 2,756 0,044 0,7398 2, ,097 Μήνας (Σ(Ε)) 18 17,823 6,940 <0,000 0,3469 6,86240 <0,000 Λάθος 54 2,568 0,0506 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Duarte C. M., Submerged aquatic vegetation in relation to different nutrient regimes. Ophelia, 41: Harlin M. M., Changes in major plant groups following nutrient enrichment. In: Mc Comb A. J., editors. Eutrophic shallow estuaries and lagoons, Institute for Environmental Science, Murdoch University, CRC Press, Murdoch, Australia: Orfanidis S., P. Panayotidis &. Stamatis, Ecological evaluation of transitional and coastal waters: a marine benthic macrophytes model. Mar. Medit. Sc., 2 (2): Οrfanidis S., P. Panayotidis &. Stamatis, An insight to the ecological evaluation index (EEI). Ecol. Indic., 3: Orfanidis S.,. Stamatis, V. Ragias & W. Schramm, Eutrophication patterns in the Vassova Lagoon, Delta estos, Greece. Medit. Mar. Sc., (submitted). Reizopoulou S. & A. icolaidou, Benthic diversity of coastal brackish-water lagoons in western Greece. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst., 14: Scheffer M., S. Carpenter, J. A.Foley, C. Folke & B.Walker, Catastrophic shifts in ecosystems. ature, 413: Schramm W., P. H. ienhuis (editors), Marine benthic vegetation: recent changes and the effects of eutrophication. Ecological studies 123. Springer-Verlag: 470 pp. Theocharis V., G. Sylaios &. Stamatis, Water quality variability at two coastal lagoons in orthern Greece. Fresenius Env. Bull., 9:

5 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα θαλάσσια βενθικά μακρόφυτα παρακολουθήθηκαν σε κλίση ευτροφισμού σε επιλεγμένες λιμνοθάλασσες του Δέλτα Νέστου. Τα είδη Ruppia cirrhosa και R. maritima ήταν τα αφθονότερα φανερόγαμα στις λιγότερο επιβαρυμένες λιμνοθάλασσες ή υπολεκάνες λιμνοθαλασσών. Αντίθετα, τα μακροφύκη Gracilaria bursa-pastoris, Ulva sp., Cystoseira barbata και τα Κυανοβακτήρια κυριαρχούσαν στις εύτροφες λιμνοθάλασσες. Περισσότερη συχνή παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε στη φυτοκοινωνία (2 περιοχές Χ 13 μήνες Χ 3 δείγματα) και σε περιβαλλοντικές παραμέτρους κλειδιά της λιμνοθάλασσας Βάσσοβα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Δείκτης Οικολογικής Εκτίμησης (ΕΕΙ) και ο Δείκτης Ποικιλότητας (αριθμός ειδών) συσχετίζονταν με τις βασικές παραμέτρους του ευτροφισμού και του βαθμού απομόνωσης του σταθμού δειγματοληψίας, αντίστοιχα. Η διακύμανση του δείκτη EEI και του Δείκτη ποικιλότητας εξετάστηκε σε μια χωρική (περιοχή) και δύο χρονικές (εποχή, μήνας) κλίμακες χρησιμοποιώντας ιεραρχική AOVA, προκειμένου να αποκτηθεί περαιτέρω γνώση για τις μελλοντικές χρήσεις των δεικτών στη διαχείριση των μεταβατικών συστημάτων. Λέξεις κλειδιά: θαλάσσια βενθικά μακρόφυτα, βιοτικός δείκτης EEI, ιεραρχική ανάλυση

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ (Λέκτορας ΑΠΘ, επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια;

Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια; 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 781 Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια; Κατερίνα Σεβαστού 1 & Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ο..Π.Ζ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ζ. Κωνσταντίνου 1,. Λατινόπουλος 2, Γ. Κρεστενίτης 3 Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα