ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ )"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Μπάρκας, Αν. Καθηγητής, Τ.Α.Μ., Δ.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ Ανάπτυξη και Υλοποίηση σεναρίου Στέργιος Γραμμένος, Καθηγητής ΠΕ04, Διδάκτορας Π.Θ.

2 Γενικός Σκοπός: Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών σχετικά με το θόρυβο καθώς και τις άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειές του στην υγεία. Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Το σενάριο συνδέεται με τη διδασκαλία της ενότητας του Ήχου (Φυσική Γ Γυμνασίου) (σελ ). Πιθανές δυσκολίες/εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών Η κατανόηση της έννοιας του θορύβου από μαθητές αλλά και ενήλικες φαίνεται να είναι ανεπαρκής. Διαδεδομένες σχετικές αντιλήψεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω: Αποκλειστική σύνδεση του θορύβου με τις ανθρώπινες δραστηριότητες Αποκλειστική σύνδεση του θορύβου με τα αστικά περιβάλλοντα Περιορισμένη και υποβαθμισμένη εκτίμηση των συνεπειών του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία Οι θόρυβοι είναι ίδιοι για όλους τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι ενοχλούνται εξίσου από τους ίδιους ήχους κάθε φορά Στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης: Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Να κατανοήσουν την έννοια του θορύβου και ότι αυτός δεν παράγεται μόνο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ή μόνο στα αστικά περιβάλλοντα. Να διακρίνουν τον ήχο από το θόρυβο Να μπορούν να εντοπίζουν τις πηγές προέλευσης του θορύβου Να κατανοήσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά και την υποκειμενική διάσταση του θορύβου Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) από την έκθεση σε οχληρά περιβάλλοντα Να εξοικειωθούν με οπτικές αναπαραστάσεις του ήχου χρησιμοποιώντας σχετικά λογισμικά Στόχοι ως προς τις δεξιότητες και τη μαθησιακή διαδικασία Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Να συσχετίζουν τις σχολικές τους γνώσεις για τον ήχο με τις καθημερινές βιωματικές εμπειρίες του θορύβου Να χειρίζονται απλές ψηφιακές εφαρμογές (ηχόμετρα) που μπορούν να εγκατασταθούν σε κινητό τηλέφωνο για τη μέτρηση της έντασης του ήχου ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΟ

3 Σύντομη περιγραφή του σεναρίου Στο σχολικό βιβλίο Φυσικής της Γ γυμνασίου παρουσιάζεται το θέμα του ήχου, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο θόρυβο. Εμφανίζεται μία σειρά από εικόνες (πίνακας 5.3, σελίδα 107) στις οποίες απεικονίζονται ανθρώπινες δραστηριότητες και μέσα μεταφοράς με χαρακτηριστικές τιμές της έντασης του ήχου, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση με το θόρυβο. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας για τον ήχο και τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του, να γίνει διερεύνηση των ιδεών των μαθητών/τριών, καταγραφή των θορύβων τους οποίους αντιλαμβάνονται στο περιβάλλον τους και μια ενημέρωσή τους σχετικά με το θόρυβο. Η ενημέρωση έγινε κατόπιν σχετικής αδείας από τη Δ.Δ.Ε. από ειδικούς σε θέματα θορύβου και των επιπτώσεων του στην υγεία: Ακουστικολόγο και Ιατρό Ωτορινο-λαρυγγολόγο. Οι μαθητές/τριες στη συνέχεια παρακολούθησαν υπαίθρια επίδειξη λειτουργίας ηχόμετρου.

4 https://www.youtube.com/watch?v=qzgjnbj ex0y 1 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η διδασκαλία του ήχου και η σύνδεσή της με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου που αναφέρονται στον ήχο και στα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν σχετικά βίντεο στις παρακάτω διευθύνσεις: https://www.youtube.com/watch?v=jwmq8m mqgq4 Στη συγκεκριμένη διεύθυνση με τη χρήση του λογισμικού audacity τα παιδιά μπορούν να δουν πώς δημιουργούνται ήχοι συγκεκριμένων συχνοτήτων και πώς μπορεί να γίνει η μίξη ήχων με συγκεκριμένες συχνότητες για την παραγωγή σύνθετου ήχου. https://www.youtube.com/watch?v=nlv5bylq DsE Στο βίντεο μπορούν να διαπιστώσουν ότι ο ήχος είναι μηχανικό κύμα και προκαλεί πυκνώματα και αραιώματα στο μέσο στο οποίο διάδοσης. Εδώ εξηγούνται αναλυτικά τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου και δίνεται βαρύτητα στη χροιά του ήχου. Τα παιδιά διαπιστώνουν ότι η ίδια νότα όταν προέρχεται από διαφορετικά μουσικά όργανα έχει διαφορετική χροιά, γεγονός που οφείλεται στις αρμονικές συχνότητες που συνοδεύουν τη θεμελιώδη καθώς και στην ένταση της κάθε μίας αρμονικής

5 συχνότητας. Υπάρχει και τρισδιάστατη οπτική αναπαράσταση της θεμελιώδους συχνότητας και των αρμονικών που συνδέονται με τη θεμελιώδη. Επίσης στους μαθητές και τις μαθήτριες δόθηκαν σχετικές διαδικτυακές διευθύνσεις προκειμένου να εγκαταστήσουν σε κινητό τηλέφωνο εφαρμογή μέτρησης της έντασης των ήχων (ηχόμετρο), ώστε να συνδέσουν τη μονάδα μέτρησης του ήχου που διδάχθηκαν (db), με μετρήσεις τις οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι/ες στο καθημερινό τους περιβάλλον. Υπάρχουν δωρεάν διαθέσιμες διάφορες τέτοιες εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Παρακάτω φαίνονται ενδεικτικές εικόνες από την οθόνη του κινητού για διαφορετικές εφαρμογές: Εικόνα 2. οθόνες από την εφαρμογή Sound Meter (μέσω της εφαρμογής mobogenie) Εικόνα 1: Οθόνες από την εφαρμογή Noise Moderator (κατέβασμα από https://play.google.com/store/apps/detail s?id=com.sprintcoder.noisemoderator, ή μέσω της εφαρμογής mobogenie)

6 Μετά από τη διδασκαλία των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου που αναφέρονται στον ήχο και στα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του δόθηκε στους μαθητές και στις μαθήτριες Ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση των ιδεών τους σχετικά με τον θόρυβο. Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα γνώσης σχετικά με το θόρυβο και τις επιπτώσεις στην υγεία. Για αυτό το λόγο κρίθηκε χρήσιμη η υλοποίηση της παρέμβασης και επιλέχθηκαν οι στόχοι που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες νομίζουν ότι: Θόρυβοι παράγονται μόνο από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες τους Θόρυβοι παράγονται μόνο στο αστικό περιβάλλον, όχι στην ύπαιθρο Οι θόρυβοι είναι απλώς ενοχλητικοί, δεν βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου 2 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Θόρυβοι: Είναι ίδιοι για όλους; Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις (στο σπίτι τους) σχετικά με την υποκειμενική διάσταση του θορύβου. «Είσαστε στο σηματοδότη μίας διάβασης. Σταματά μπροστά σας ένα αυτοκίνητο και ο οδηγός έχει πολύ δυνατά ένα τραγούδι που ακούγεται έντονα και έξω από το αυτοκίνητο. 1. Το τραγούδι σας αρέσει. Πως θα χαρακτηρίζατε αυτό που ακούγεται α) θόρυβο β) ευχάριστο ήχο 2. Το τραγούδι δεν σας αρέσει καθόλου. Πως θα χαρακτηρίζατε αυτό που ακούγεται α) θόρυβο β) ευχάριστο ήχο Χρήσιμη υπόδειξη: Με αφορμή τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στις παραπάνω ερωτήσεις μπορεί να αναπτυχθεί συζήτηση σχετικά με το πότε ένας ήχος είναι θόρυβος, αλλά και με το αν ο ίδιος ήχος είναι θόρυβος για όλους. Η συζήτηση θα πρέπει να καταλήξει στα εξής συμπεράσματα: «Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος που δεν μας αρέσει και μας ενοχλεί». «Ο θόρυβος είναι υποκειμενικός: κάτι που αποτελεί ευχάριστο ήχο για κάποιον μπορεί να είναι θόρυβος για κάποιον άλλον».

7 3 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Καταγράφουμε ήχους στο σπίτι και στην πόλη Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συμπληρώσουν ατομικό «ημερολόγιο θορύβου» (Παράρτημα) που αφορά την καταγραφή των θορύβων τους οποίους άκουσαν στο σπίτι τους και στη γειτονιά τους. Χρονικά η καταγραφή αφορά σε διάστημα 4 ημερών. Μετά τη συμπλήρωση των ατομικών ημερολογίων θορύβου γίνεται συζήτηση στην τάξη σχετικά με το ποιοι θόρυβοι ακούγονται πιο συχνά στο σπίτι και στη γειτονιά των μαθητών/τριών. Χρήσιμη υπόδειξη: Αν οι δραστηριότητες υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας (project) μπορεί να κατασκευαστεί συνολικό ημερολόγιο θορύβου για όλη την τάξη και στο τέλος να υπολογιστεί πόσες φορές ακούστηκε κάθε θόρυβος που καταγράφηκε. Επιπλέον, μπορεί να κατασκευαστεί απλό διάγραμμα (π.χ. ραβδόγραμμα) που θα αναπαριστά τη συνολική συχνότητα καταγραφής κάθε θορύβου. Επίσης, αν οι μαθητές έχουν εγκαταστήσει τα απλά ηχόμετρα σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να τους ζητηθεί να καταγράψουν, εκτός από τη συχνότητα (δηλαδή πόσες φορές) με την οποία ακούν κάθε ήχο, την ένταση χαρακτηριστικών ήχων στο σπίτι και στη γειτονιά, να πειραματιστούν με μετρήσεις του ίδιου ήχου σε διαφορετικές αποστάσεις από την πηγή του, να μετρήσουν την ένταση της «απόλυτης ησυχίας» - ώστε να διαπιστώσουν ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Επιπλέον με αφορμή το ημερολόγιο θορύβου, τα παιδιά μπορούν να εστιάσουν σε θορύβους που προκύπτουν από δικές τους δραστηριότητες π.χ. διένεξη με αδερφό/ή, υψηλή ένταση τηλεόρασης.

8 Έγινε ενδεικτική παρουσίαση της έντασης καθημερινών θορύβων: 4 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι ειδικοί μιλούν για το θόρυβο Ακολούθησε η ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ Γυμνασίου από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ακουστικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ν. Μπάρκα και τον Ιατρό Ωτορινολαρυγγολόγο κ. Ν. Ε. Αγγουριδάκη. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναδείχθηκε η υποκειμενική διάσταση του θορύβου και δόθηκε έμφαση στην προέλευσή του. Οι θόρυβοι προέρχονται από: το φυσικό περιβάλλον (φυσικά φαινόμενα, πανίδα) το ανθρωπογενές περιβάλλον Συγκεκριμένα, οι θόρυβοι του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που διακρίνονται σε αστικούς θορύβους (αστικές δραστηριότητες, αναψυχή, μηχανικός εξοπλισμός οικιακών και εμπορικών χρήσεων) κυκλοφοριακούς θορύβους (αστικούς / υπεραστικούς, από ιδιωτικά ή συλλογικά μέσα μεταφοράς) θορύβους εργασιακού περιβάλλοντος (βιομηχανικές, αστικές, αγροτικές εγκαταστάσεις) ΠΗΓΗ ΤΙΜΗ db(a) αυτοκίνητο, 6m 74 σωληνώσεις WC 80 φορτηγό, 6m 83 προθάλαμοι γραφείων 85 εργαστήρια 85 νταλίκα, 6m 86 αίθουσα Η/Υ 90 moto, 6m 91 σκουπιδιάρα, 6m 92 διαπληκτισμοί 93 κόρνα, προσπέραση 94 μαγειρείο 96 τραίνο, 35m 98 αίθουσα μουσικής 100 αεριωθούμενο 3Km 105 disco, club 110 Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο αισθητήριο της ακοής, το αυτί και στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ήχο. Διευκρινίστηκε ότι το αυτί του ανθρώπου αποτελείται από: Το εξωτερικό τμήμα το οποίο συλλαμβάνει τον ήχο Τον ακουστικό πόρο που μεταφέρει τα ηχητικά κύματα στο τύμπανο όπου οι ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις (ήχοι) μετατρέπονται σε μηχανικές ταλαντώσεις. Τα οστάρια (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) μέσω των οποίων οι ταλαντώσεις μεταφέρονται στον κοχλία. Τον κοχλία όπου οι δονήσεις μετατρέπονται μέσω του υγρού του κοχλία σε ηλεκτρικούς παλμούς Το ακουστικό νεύρο που μεταφέρει τους ηλεκτρικού παλμούς στον εγκέφαλο.

9 Την ευσταχιανή σάλπιγγα η οποία έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο μέσο αυτί ώστε αυτό να λειτουργεί σωστά. Τονίστηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσής μας σε θορύβους αναφορικά με τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της ακοής μας. 5 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το ηχόμετρο και η χρήση του Μετά το τέλος της ενημέρωσης έγινε επίδειξη επαγγελματικού ηχόμετρου και πραγματοποιήθηκαν με τα παιδιά μετρήσεις θορύβων στην αυλή του σχολείου και θορύβων προερχόμενων από το γύρω περιβάλλον.

10 1. Ο θόρυβος μπορεί να είναι και χαμηλής έντασης ήχος, εφόσον μας ενοχλεί (π.χ. μια βρύση που στάζει επίμονα) 2. Θόρυβοι υπάρχουν και στη φύση (π.χ. βροντές και κεραυνοί, κραυγές ζώων) 6 Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών και κατασκευή αφίσας Προτείνεται στα παιδιά να εντοπίσουν διαδικτυακές διευθύνσεις όπου μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο που σχετίζονται με το θόρυβο. Ενδεικτικές τέτοιες διευθύνσεις τις οποίες εντόπισαν οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι οι εξής: 3. Οι θόρυβοι μπορεί να εμποδίζουν ή να παρενοχλούν σημαντικές δραστηριότητες και λειτουργίες μας (π.χ. ύπνος, διάβασμα, συζήτηση, μάθημα στην τάξη) Κρίσιμο είναι επίσης να αναδειχθούν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προστατευθούμε από τους θορύβους με απλές παρεμβάσεις στην καθημερινή μας ζωή. https://www.youtube.com/watch?v=lomqygkcex g https://www.youtube.com/watch?v=ywljqg9tov8 https://www.youtube.com/watch?v=cvrjffuoixe Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να κατασκευάσουν αφίσα που σχετίζεται με τον θόρυβο και τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες του Θορύβου. Χρήσιμη υπόδειξη: Εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να εστιάσει στις δυσκολίες και στις ανεπαρκείς αντιλήψεις των μαθητών, οδηγώντας σε κρίσιμες επισημάνσεις όπως ότι:

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Ενσωμάτωση του ηχόμετρου στο υλικό των Εργαστηρίων των Φ.Ε. στα Γυμνάσια και Λύκεια, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορέσουν να εξοικειωθούν στη χρήση του και να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε διάφορους χώρους (εργοστάσια, κέντρα διασκέδασης, εξοχή) για να γίνει μέτρηση της έντασης των ήχων/θορύβων. Εμπλοκή των μαθητών σε έρευνα για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία, εκτός από τις επιπτώσεις στην ακοή. Χρήση λογισμικών σχετικών με τον ήχο. Συγκεκριμένα, υπάρχει στο δίκτυο το λογισμικό audacity το οποίο είναι δωρεάν και είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη χρήση. Προσφέρει ενδεικτικά τις παρακάτω δυνατότητες: o Ηχογράφηση φωνής o Αναπαράσταση του ήχου ως κυματομορφή o Μεγέθυνση των κυματομορφών o Δημιουργία ήχων συγκεκριμένων συχνοτήτων o Μίξη ήχων με συγκεκριμένες συχνότητες και παραγωγή σύνθετου ήχου. Η διεύθυνση για την εγκατάσταση του λογισμικού είναι: Στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=qzgjnbj ex0y υπάρχει επίδειξη για τη δημιουργία ήχων συγκεκριμένων συχνοτήτων και για τη μίξη των ήχων με τις συγκεκριμένες συχνότητες και παραγωγή σύνθετου ήχου με το λογισμικό audacity.

12 ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ημερολόγιο θορύβου

13 ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Ημερολόγιο θορύβου

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Σωματικές Αναπηρίες 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών. Πτυχιακή Εργασία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών. Πτυχιακή Εργασία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Νηπιαγωγών Πτυχιακή Εργασία «Μια βόλτα στην πόλη» Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην κυκλοφοριακή αγωγή στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στην οδική συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μ. Δοκοπούλου, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;»

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» 9 10 Μαρτίου 2013 Θεσσαλονίκη Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50 max Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Εκπαιδευτικό υλικό (e-pack) για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EURONET

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα