«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική εργασία Βλάχου Χριστίνα-Σαλτάρη Γεωργία Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης Κωνσταντίνος Τρίπολη: 2012

2 2

3 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή κ. Βασιλάκη Κωνσταντίνο κυρίως για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, και την υπομονή που έκανε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας. Όπως επίσης και για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του, για την επίλυση διαφόρων θεμάτων. Θα θέλαμε επίσης να απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας στις οικογένειες μας που μας στήριξαν με διάφορους τρόπους, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή επίδοση μας. 3

4 4

5 Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διαμόρφωση ενός προτύπου για την ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πρότυπο ενσωματώνει γενικές περιγραφές κλάσεων όπου κωδικοποιείται η εκάστοτε επιχειρηματική λογική, καθώς και δομές της Aspect Java με τις οποίες αναπτύσσονται ξεχωριστά οι δομές προσαρμογής και ενσωματώνονται τελικά στον κώδικα της εφαρμογής. Τα αρχικά πρότυπα βασίστηκαν σε τεχνολογίες πρακτόρων λογισμικού (agents). Η σύγχρονη όμως μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου ήρθε να καθιερώσει νέα πρότυπα αλλά πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα, το διαδίκτυο. Ο χρήστης παραμένει ο πυρήνας αυτών των προτύπων αλλά επιπλέον ενσωματώνονται πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον του δημιουργώντας ένα σύνολο από περιβάλλουσες συνθήκες (context). Προκειμένου να αξιοποιηθεί όλη αυτήν την πληροφορία (προφίλ και προτιμήσεις χρήστη, κίνηση/τοποθεσία χρήστη, χρονική στιγμή, διαστάσεις οθόνης κ.λπ.), συνθέτουμε μία αρχιτεκτονική προσαρμοστικότητας με βάση την περιβάλλουσα κατάσταση, η οποία μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε εφαρμογή κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η προσαρμοστικότητα (adaptivity) βάσει όλων αυτών των στοιχείων βοηθάει στην αύξηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες και κάνει κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, η προσαρμοστικότητα αυτή να αφορά το περιεχόμενο (τι θέλει να δει ο χρήστης), τη λειτουργικότητα (ποιές υπηρεσίες θέλει να έχει ο χρήστης) όπως και τη διεπαφή (πώς θα παρουσιαστεί στο χρήστη η πληροφορία). Η υλοποίηση του προτεινόμενου προτύπου έγινε με τη βοήθεια της του προσανατολισμένου σε απόψεις υπόδειγμα προγραμματισμού (aspectoriented paradigm - AOP), αλλά και των γενικών αρχών της τεχνολογίας λογισμικού. Ως γενική αρχιτεκτονική, χρησιμοποιήθηκε η αρχιτεκτονική διαχείρισης της περιβάλλουσας κατάστασης που προτείνεται από τους Μπένου και Βασιλάκη. Για την επιβεβαίωση της λειτουργικότητας της προτεινόμενης προσέγγισης, έχει αναπτυχθεί μία προσαρμοστική εφαρμογή για αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος, η οποία λαμβάνει υπ όψιν την τοποθεσία του χρήστη, την κατάσταση κινητικότητάς του (πεζός ή εποχούμενος), τη διαθεσιμότητα των σημείων ενδιαφέροντος (ανοικτά/κλειστά) και τις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής του χρήστη. Η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί ενσωματώνοντας πρόσθετες διαστάσεις προσαρμοστικότητας. Λέξεις κλειδιά: κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο, περιβάλλουσα πληροφορία, προσαρμοστικότητα, αρχιτεκτονική συστήματος, προσανατολισμένος σε απόψεις προγραμματισμός 5

6 Abstract This thesis deals with the formulation of a model for developing adaptive m- commerce applications. The model incorporates general descriptions of the classes where the relevant business logic is encoded and separately developed and maintained Aspect Java structures, which provide the desired adaptation. The initial adaptation models were based on agent technologies. Nowadays, however, m-commerce has come to establish new models using a common platform, the internet. The user remains the core of these models but, additionally, information from her environment are incorporated, leading to a (potentially) broad set of context information. Ιn order to exploit all this information (user profile and preferences, movement / location of user, time, screen size etc), we formulate an adaptation architecture that takes it into account; this architecture can support any m-commerce application. Offering adaptivity based on all these elements elevates the quality of services provided to users and makes m-commerce more attractive and competitive. In the context of this thesis, adaptability applies to the content (what the users want to see), functionality (which services the users want to have) and the interface (how is information presented to the user). The proposed model was implemented using the AOP (aspect-oriented programming) paradigm and software engineering principles. The general architecture proposed by Benou and Vassilakis was adopted. As a proof-of-concept for the functionality of the proposed approach, an adaptive application for searching points-of-interest was developed. The application takes into account the user location, her mobility status (pedestrian or driving), the point-of-interest current state (open/closed), and the size of the user s screen. The application may be extended to incorporate any adaptivity dimension. Keywords: m-commerce, context information, adaptivity, system architecture, aspect-oriented programming 6

7 Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ABSTRACT... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (CONTEXT-AWARE COMPUTING PARADIGM) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανίχνευση τοποθεσίας Υπολογισμός χρόνου και χρονοπρογραμματισμός άλλων καταστάσεων Άλλοι ανιχνευτές ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική Κατανεμημένη αρχιτεκτονική ΑΝΑΠΤΥΞΗ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ Συνιστώσες ιερμηνείς περιβάλλουσας πληροφορίας Συναθροιστές Υπηρεσίες Συνιστώσες ανακάλυψης Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης Context Toolkit ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ASPECT- ORIENTED PROGRAMMING ιαδικασία προσαρμογής Aspect-Oriented Programming (AOP) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :

8 ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9 Ευρετήριο Εικόνων ΕΙΚΟΝΑ 1: ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 2: ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ» [10] ΕΙΚΟΝΑ 3: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ UML ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ [14] ΕΙΚΟΝΑ 4: CONTEXT MANAGER: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ [3] ΕΙΚΟΝΑ 5: WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 6: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 7: ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 8: INDEX PRESENTATION CLASS SUB-DIAGRAM: METHODS AND POINTCUTS ΕΙΚΟΝΑ 9: CATEGORY PRESENTATION CLASS SUB-DIAGRAM: METHODS AND POINTCUTS ΕΙΚΟΝΑ 10: INDEX SEQUENCE DIAGRAM ΕΙΚΟΝΑ 11: CATEGORY SELECTION SEQUENCE DIAGRAM ΕΙΚΟΝΑ 12: LOGIN SEQUENCE DIAGRAM ΕΙΚΟΝΑ 13: REGISTER SEQUENCE DIAGRAM ΕΙΚΟΝΑ 14: SEARCH SEQUENCE DIAGRAM ΕΙΚΟΝΑ 15: SEARCH SEQUENCE DIAGRAM: PRESENTATION, CONTENT, OPERATION CROSSCUTS. 61 ΕΙΚΟΝΑ 16: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [18]

10 Ευρετήριο πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: CONTEXT ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: CONTEXT ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

11 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη και συνεχώς αυξανόμενη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίως μέσω του μοντέλου των ηλεκτρονικών πωλήσεων (π.χ. μέσω καταλόγων, e-shops) καθιστά αναγκαία την υλοποίηση ευέλικτων και προσαρμοστικών συστημάτων και αρχιτεκτονικών ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέτοιου είδους συστήματα είναι αναγκαία, ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που στοχεύουν στην υλοποίηση ενός κοινού προτύπου για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. e-shop sites, business to business portals). Επιπλέον, στόχος τους είναι οι εφαρμογές αυτές να προσαρμόζουν αυτόματα τις διεπαφές, το περιεχόμενο και τις λειτουργίες τους προς τους τελικούς χρήστες. Για παράδειγμα, ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων σε καταλόγους να προσαρμόζεται με βάση διάφορους περιορισμούς και δεδομένα που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. διαστάσεις οθόνης υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, ταχύτητα σύνδεσης χρήστη, προτιμήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη ή θέση στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα μοντέλα για την υλοποίηση προσαρμοστικών προτύπων, μερικά από τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα πρώτα μοντέλα βασίστηκαν σε τεχνολογίες πρακτόρων λογισμικού (agents) [1]. Απώτερος σκοπός τους ήταν η εκμάθηση των συνηθειών των καταναλωτών και η προσαρμογή του περιεχομένου των αγορών σε αυτές. Καθώς άλλαζε δυναμικά η συμπεριφορά του χρήστη και οι προτιμήσεις του, θα έπρεπε ο πράκτορας λογισμικού του καταστήματος να προσαρμόζει το ίδιο δυναμικά την πληροφορία που εμφανίζεται στον κατάλογο των προϊόντων, για παράδειγμα να υπολογίζει αυτόματα την έκπτωση ή την τιμή [2]. Το πρόβλημα με την 11

12 τεχνολογία των πρακτόρων λογισμικού ήταν κυρίως η ετερογένεια μεταξύ των διαφόρων προτύπων. ημιουργήθηκαν διάφορα πρότυπα, όπου το καθένα απαιτούσε την εφαρμογή ενός ξεχωριστού πρωτοκόλλου προσαρμοστικότητας. Επιπλέον ο ρόλος των προτύπων που βασίζονται στους πράκτορες λογισμικού agent δεν ήταν ξεκάθαρος, πως έπρεπε να προσαρμοστούν σε σύγχρονες τεχνολογίες με εκτέλεση από την πλευρά του εξυπηρέτη. Επιπλέον η εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων προσαρμοστικότητας (όπου αναφέρονται στη χρήση πρακτόρων λογισμικού) δεν μπορούσαν να ταιριάξουν με τις σύγχρονες τεχνολογίες με εκτέλεση από την πλευρά του εξυπηρέτη (server-side) για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου [3]. Επιπλέον, η σύγχρονη μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει καθιερώσει νέα επιχειρησιακά μοντέλα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά πάνω σε μία κοινή πλατφόρμα που είναι το διαδίκτυο (internet). Το διαδίκτυο φέρνει πλέον πιο κοντά τον καταναλωτή στον πάροχο των προϊόντων ή υπηρεσιών και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτες κ.λ.π.) και μέσα από οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας [τοπικά δίκτυα, ενσύρματα/ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα (broadband), WiFi/3G/4G κ.ο.κ.]. Για το λόγο αυτό η παραδοσιακή μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει εξελιχθεί σε μία νέα γενιά εμπορίου μέσω έξυπνων τηλεφώνων (smart phones) ή κινητών τηλεφώνων που καλείται κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο (m-commerce). Ο χρήστης παραμένει ο πυρήνας των σύγχρονων επιχειρησιακών μοντέλων (τα οποία διατηρούν στοιχεία όπως προφίλ, ιστορικό αγορών, προτιμήσεις) αλλά επιπλέον λαμβάνονται υπ όψιν οι διαστάσεις της σύγχρονης εποχής όπως η δραστηριότητα του χρήστη (π.χ. εργασία, διασκέδαση, ταξίδι κ.λ.π.), η τοποθεσία του (π.χ. στο γραφείο, στο σπίτι), κινητικότητα (mobility) και μέσο κινητικότητας (πεζός, με αυτοκίνητο, σε τρένο, 12

13 μετρό ή λεωφορείο), διαθέσιμη συσκευή και τα χαρακτηριστικά της [3]. Ο συνδυασμός όλων αυτών των διαστάσεων ορίζει ένα σύνολο από περιβάλλουσες συνθήκες (context) και αποτελεί τον πυρήνα του ορισμού προτύπων προσαρμοστικότητας και ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών. Ένα πρότυπο προσαρμοστικότητας το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία της περιβάλλουσας πληροφορίας καλείται πρότυπο με επίγνωση της περιβάλλουσας πληροφορίας. Σκοπός των προτύπων με επίγνωση της περιβάλλουσας πληροφορίας είναι η ανάπτυξη συστημάτων/αρχιτεκτονικών που προσαρμόζουν τις εφαρμογές/υπηρεσίες με σημαντική ευελιξία: οι παραπάνω διαστάσεις του Ποιός, Πού, Πότε, Πώς ορίζουν το πλαίσιο της προσαρμοστικότητας είτε εξετάζοντας μεμονωμένα κάθε διάσταση, είτε σε συνδυασμένη εφαρμογή τους επάνω στην εμφάνιση (presentation), περιεχόμενο (content), και λειτουργικότητα (operation) της εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου [3]. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τα διάφορα μοντέλα με επίγνωση της περιβάλλουσας πληροφορίας καθώς και σχετικές αρχιτεκτονικές που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των εφαρμογών κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αρχιτεκτονική βασίζεται στο προσανατολισμένο σε απόψεις υπόδειγμα προγραμματισμού (aspectoriented paradigm - AOP) για εφαρμογές των οποίων τις λειτουργίες και περιεχόμενο ελέγχει κυρίως ένας εξυπηρετητής (server-side) αλλά αξιοποιεί συγχρόνως τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών ιστού (web applications) που επιτρέπουν ευελιξία στη διεπαφή του χρήστη (π.χ. Ajax). Η συνδυασμένη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών συνθέτει μία αρχιτεκτονική προσαρμοστικότητας με βάση την περιβάλλουσα κατάσταση σε οποιαδήποτε εφαρμογή κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου [3]. Το υπόλοιπο της παρούσας πτυχιακής έχει διαρθρωθεί ως ακολούθως: Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας στην εφαρμογή 13

14 μοντέλων με επίγνωση της περιβάλλουσας πληροφορίας στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και τεχνολογιών που μπορούν να αξιοποιηθούν ως προς την υλοποίηση τέτοιων μοντέλων. Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική προσαρμοστικότητας αναλύοντας τις επί μέρους συνιστώσες και τεχνικές. Το Κεφάλαιο 4 αξιολογεί τη λύση που προτείνεται[3] σε σχέση με το αν επιτυγχάνει τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται στην εισαγωγή, και συγκριτικά με άλλες λύσεις. Το Κεφάλαιο 5 ολοκληρώνει την εργασία με συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις. 14

15 2. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 2.1. Το υπόδειγμα της υπολογιστικής με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης (Context-aware computing paradigm) Οι τεχνικές που αξιοποιούν και προσαρμόζονται δυναμικά, με βάση περιβάλλουσα πληροφορία, εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που ονομάζεται υπολογιστική με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης (context-aware computing) [4]. Η υπολογιστική με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης αποτελεί μία περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών για φορητές συσκευές και δίκτυα (mobile computing) μέσα στο οποίο οι εφαρμογές ανακαλύπτουν και αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιβάλλουσα πληροφορία (π.χ. τοποθεσία, ώρα της ημέρας, χρήστες και συσκευές εντός εμβέλειας και δραστηριότητες του χρήστη). Η συγκεκριμένη περιοχή έχει εγκαθιδρυθεί εδώ και μία δεκαετία περίπου και έχει πλέον εντάξει στο ενεργητικό της εκατοντάδες παραδείγματα εφαρμογών με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης πολύ λίγα όμως εξελίχθηκαν σε μεγαλύτερες υποδομές που να χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς χρήστες στην καθημερινότητα τους [4] Κατηγορίες περιβάλλουσας κατάστασης Πράγματι, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μία ευρεία γκάμα φορητών συσκευών με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά ή επαγγελματικά στοιχεία σε οποιονδήποτε τόπο και σε οποιαδήποτε στιγμή. Κατά το πρότυπο της υπολογιστικής με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης ο όρος περιβάλλουσα κατάσταση αντικατοπτρίζει το συνδυασμό ορισμένων συνθηκών και παραμέτρων στο περιβάλλον, 15

16 που είτε καθορίζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής ή μέσα στο οποίο (περιβάλλον) συμβαίνει ένα γεγονός (event) και ενδιαφέρει άμεσα το χρήστη. Για την περιγραφή ενός τέτοιου συνδυασμού συνθηκών έχει προταθεί στη βιβλιογραφία ο ορισμός των παρακάτω κατηγοριών [5]: 1) Υπολογιστική κατάσταση (computing context), όπως η συνδεσιμότητα, το κόστος επικοινωνίας, διαθέσιμο bandwidth, διαθέσιμοι πόροι εντός εμβέλειας (π.χ. εκτυπωτές, οθόνες, σταθμοί εργασίας). 2) Κατάσταση χρήστη (user context), όπως προφίλ, τοποθεσία, χρήστες σε εμβέλεια, κοινωνική κατάσταση. 3) Κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος (physical context), όπως φωτισμός, επίπεδα θορύβου, συνθήκες κίνησης και θερμοκρασία. 4) Χρονική κατάσταση (time context), όπως ώρα της ημέρας, εβδομάδα, μήνα και εποχή του χρόνου. 5) Ιστορικό των παραπάνω καταστάσεων (context history), η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάκτηση δεδομένων για την υπολογιστική κατάσταση του χρήστη και του φυσικού περιβάλλοντος στο πέρασμα του χρόνου. Επιπλέον, ο συνδυασμός των παραπάνω συνθηκών δίνει τη δυνατότητα για την εξαγωγή πρόσθετων κανόνων για μία ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του χρήστη. Για παράδειγμα, έχοντας πρόσβαση στην ατζέντα του χρήστη και γνωρίζοντας την τρέχουσα ώρα και την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη μπορούμε να συνάγουμε τη δραστηριότητα του (π.χ. βρίσκεται στο γραφείο, έχει συνάντηση, βρίσκεται σε αίθουσα αναμονής στο αεροδρόμιο). Μία άλλη διάκριση των καταστάσεων είναι στο κατά πόσο επηρεάζουν τη συμπεριφορά της εφαρμογής, βάσει της οποίας διάκρισης κατατάσσονται σε ενεργές και παθητικές. Για παράδειγμα σε μία εφαρμογή Προώθησης Κλήσεων, η πληροφορία για την τοποθεσία του 16

17 χρήστη χρησιμοποιείται ενεργά στην εφαρμογή. Έστω ότι αναπτύσσουμε μια εφαρμογή όπου θέλουμε να προωθήσουμε την κλήση σε ένα από τα τηλέφωνα κάποιου ατόμου, ο οποίος έχει ένα τηλέφωνο στο γραφείο, ένα στο σπίτι και ένα κινητό, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τοποθεσία του χρήστη για να διαπιστώσουμε που βρίσκεται, ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η πληροφορία ως μέρος του κανόνα για να αποφασίσουμε που θα δρομολογηθεί η κλήση. Π.χ. αν είναι αυτή τη στιγμή σε κίνηση, η κλήση θα δρομολογηθεί στο κινητό τηλέφωνο. Η πληροφορία αυτή για την τοποθεσία του χρήστη είναι μία δυναμική πληροφορία, δηλαδή συνέχεια αλλάζει και συνέχεια ενημερώνει την εφαρμογή ώστε να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε. Αντίθετα σε μία εφαρμογή Ενεργού Χάρτη, η τοποθεσία του χρήστη χρησιμοποιείται παθητικά [5]. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να περιλαμβάνει τη θέση του χρήστη: απλά εντοπίζουμε τη θέση του χρήστη και την τοποθετούμε πάνω στο χάρτη. Με άλλα λόγια, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ζητήσουμε την τοποθεσία του χρήστη και στη συνέχεια να εμφανίσουμε το στίγμα πάνω στο χάρτη. Συνοψίζοντας, η τοποθεσία του χρήστη στην εφαρμογή προώθησης κλήσης επηρεάζει τη συμπεριφορά της εφαρμογής, ενώ στην εφαρμογή του ενεργού χάρτη η τοποθεσία του χρήστη δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά. 2.3 Υπολογισμός και ενημέρωση των καταστάσεων Ανίχνευση τοποθεσίας Η τρέχουσα τοποθεσία ενός αντικειμένου ή ενός ανθρώπου ορίζεται ανάλογα με τον τρόπο που ορίζεται η τοπολογία του συστήματος και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ενός σημείου στο χώρο. Για παράδειγμα, ένα σημείο στο φυσικό χώρο ορίζεται από γεωγραφικές συντεταγμένες, οι οποίες αναφέρονται από 17

18 συστήματα ανίχνευσης συντεταγμένων (Global Positioning System- GPS), ενώ στη συνέχεια είναι δυνατόν να απεικονίζονται με γραφικό τρόπο οι τρέχουσες θέσεις των αντικειμένων ή να υπάρχουν ειδοποιήσεις (π.χ. με γραφικό ή ακουστικό τρόπο) για τη μετακίνηση ενός αντικειμένου ή ανθρώπου. Εναλλακτικά, στη διαδικασία μετακίνησης του συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας από ένα κελί δικτύου κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G) σε άλλο χρησιμοποιείται η μέθοδος τριγωνισμού (triangulation). Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπ όψιν την απόσταση της συσκευής από 3 διαφορετικά κελιά και με βάση τις γωνίες που σχηματίζονται στο ιδεατό τρίγωνο υπολογίζεται το σημείο που βρίσκεται η συσκευή [6]. Σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται σύγχρονης μορφής ανιχνευτές (π.χ. RFID, badge controllers, Bluetooth detection), Εναλλακτικά, κάμερες με συστήματα επεξεργασίας εικόνας (image processing) και ανίχνευσης κίνησης (motion detection) καταγράφουν την κίνηση μίας οντότητας σε ένα κτίριο, εργοστάσιο κ.λπ. και μεταφέρουν την εικόνα σε μία συσκευή καταγραφής ή σε απομακρυσμένες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων (ακόμη και σε ένα κινητό τηλέφωνο) [4] Υπολογισμός χρόνου και χρονοπρογραμματισμός άλλων καταστάσεων Ο χρόνος είναι βασική διάσταση για τη χρονική ταξινόμηση των αλλαγών στις διάφορες καταστάσεις καθώς μπορεί να εφαρμοστεί κάποιου είδους προτεραιότητα. Αυτόματα μπαίνει μια χρονική ταξινόμηση επειδή υπάρχει αυτή η διάσταση του χρόνου. Ο χρόνος παίζει ρόλο στην προσαρμοστικότητα με την έννοια ότι μπορεί να αποφασιστεί η αλλαγή της συμπεριφοράς στην εφαρμογή. Ένα παράδειγμα είναι η αποθήκευση των διαφορετικών τοποθεσιών στις οποίες μετακινείται μία οντότητα, συνοδευόμενες με το σχετικό χρονόσημο. Αυτό επιτρέπει την εξαγωγή επιπλέον κανόνων όπως [4]: 18

19 Υπολογισμός της επόμενης εργασίας στο ημερολόγιο του χρήστη με βάση την ώρα της ημέρας, τρέχουσα ημέρα στην εβδομάδα ή μήνα κ.λπ. Υπολογισμός του επόμενου διαθέσιμου καταστήματος με βάση την ώρα της ημέρας τρέχουσα ημέρα στην εβδομάδα ή μήνα, κατάσταση (ανοικτό/κλειστό) κ.λπ. Για τον υπολογισμό αυτών των αφηρημένων καταστάσεων απαιτείται η εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης [7]. Εφαρμόζουμε κάποιους κανόνες βάσει της συλλογιστικής κατά περίπτωση (case based reasoning) ώστε να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Π.χ. κάποιος αυτή την στιγμή κοιμάται οπότε θα υπολογίσουμε αν η ώρα είναι 23:00 μ.μ. και το ημερολόγιό του είναι κενό, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα να κοιμάται. Όλες οι περιπτώσεις-με βάση τις μεθόδους συλλογισμού έχουν από κοινού την ακόλουθη διαδικασία: Ανάκτηση παρόμοιων περιπτώσεων συγκρίνοντας την υπόθεση με τη βιβλιοθήκη των υποθέσεων του παρελθόντος. Επαναχρησιμοποίηση των περιπτώσεων που ανακτώνται από το παρελθόν ώστε να λυθεί το τρέχον πρόβλημα. Αναθεωρεί και προσαρμόζει την προτεινόμενη λύση, εάν χρειάζεται. ιατηρεί την τελική λύση στο πλαίσιο μιας νέας υπόθεσης. Υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών μεθόδων για την οργάνωση, την ανάκτηση, την αξιοποίηση και τη γνώση από παλαιότερες περιπτώσεις. Η ανάκτηση μιας υπόθεσης αρχίζει με μια (ενδεχομένως μερική) περιγραφή του προβλήματος και τελειώνει όταν μια καλύτερη αντίστοιχη υπόθεση έχει βρεθεί. Οι δευτερεύουσες εργασίες περιλαμβάνουν: 19

20 Προσδιορισμός μιας σειράς από σχετικές περιγραφές προβλημάτων. Ταίριασμα της υπόθεσης και της επιστροφής ενός συνόλου παρόμοιων περιπτώσεων (δεδομένου κάποιου ορίου ομοιότητας κάποιου είδους) και Επιλογή της καλύτερης περίπτωσης από το σύνολο των περιπτώσεων που επέστρεψε Άλλοι ανιχνευτές Άλλες συσκευές ανίχνευσης μετρούν και ενημερώνουν για αλλαγές στο διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth) του δικτύου, προσανατολισμός της συσκευής, ανιχνευτές φωτός, θορύβου, θερμοκρασίας κ.ά. Οι ανιχνευτές αυτοί είτε τοποθετούνται επάνω στη συσκευή του χρήστη (π.χ. υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο) ή τοποθετούνται στο φυσικό χώρο ή στην υποδομή (π.χ. δίκτυο) και παρέχουν τα δεδομένα μέσω ενδιάμεσων εφαρμογών(middleware). Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να παρακολουθεί αλλαγές στη θερμοκρασία του διαμερίσματός του μέσω μίας υπηρεσίας (web service) που έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο ανιχνευτή [4]. 2.4 Αρχιτεκτονικές με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης Κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική Σε αυτό το μοντέλο [8] υπάρχει ένας εξυπηρέτης για κάθε κατάσταση με σκοπό την παροχή ενημερώσεων προς τρίτους όταν υπάρχουν αλλαγές στη συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. τοποθεσία). Βασική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής είναι το "context widget, μία συνιστώσα που επιτρέπει σε εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για μία συνθήκη (π.χ. έναν ανιχνευτή θερμοκρασίας που 20

21 να παρέχει ενημερώσεις για αλλαγές στη θερμοκρασία ενός δωματίου). Η κατάσταση του κάθε widget ορίζεται από τις τιμές ενός συνόλου παραμέτρων. Επιπλέον το κάθε widget υλοποιεί ένα σύνολο από συναρτήσεις callback που ενημερώνουν για οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές των προαναφερθεισών παραμέτρων. Η συνιστώσα λαμβάνει δεδομένα σε πρωτογενή μορφή για τη συγκεκριμένη κατάσταση και τα μεταφέρει δυναμικά είτε σε μεταφραστές (interpreters) είτε σε εξυπηρέτες (servers) για τη δημιουργία νέων συναθροίσεων των δεδομένων (aggregation). Οι μεταφραστές και οι εξυπηρέτες υλοποιούν συγκεκριμένες προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) έτσι ώστε τρίτες εφαρμογές να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δομές. Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για αυτού του είδους την επικοινωνία είναι το HTTP, ενώ η XML (extensible Markup Language) είναι η τυπική γλώσσα ανταλλαγής δεδομένων Κατανεμημένη αρχιτεκτονική Σε μία κατανεμημένη αρχιτεκτονική [9], οι εξυπηρέτες αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τα δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση μίας ή περισσότερων οντοτήτων από widgets που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Το πλεονέκτημα να χρησιμοποιείται κατανεμημένη αρχιτεκτονική είναι ότι συγκεντρώνεται πληροφορία από διαφορετικές πηγές, με δυνατότητα διασταύρωσής της, αλλά και επεξεργασίας της και εξατομίκευσής της ανάλογα με τον χρήστη και τις προτιμήσεις του.(π.χ. μπορούν να συγκεντρωθούν στοιχεία για άτομα που βρίσκονται στην περιοχή κάποιου μουσείου και να προωθηθούν πληροφορίες για τα εκθέματα, αλλά αυτό να γίνει στη γλώσσα επιλογής του κάθε χρήστη) Μάλιστα η πληροφορία συλλέγεται από ένα ενδιάμεσο επίπεδο, το οποίο διαθέτει μια πιο γενική γλώσσα επικοινωνίας με τους διάφορους κόμβους από τους οποίους 21

22 προέρχεται η πληροφορία. Ταυτόχρονα με αυτήν την αρχιτεκτονική επιτυγχάνεται η άμεση επεκτασιμότητα χωρίς να επηρεαστεί καθόλου η γενικότερη αρχιτεκτονική (π.χ. μπορούμε να προσθέσουμε όσους αισθητήρες χρειαζόμαστε χωρίς καμία επιβάρυνση στο σύστημα) Αυτό είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα έναντι της μη κατανεμημένης, στην οποία απαιτούνται συνεχώς αλλαγές με την κάθε προσθήκη αισθητήτα, δεδομένου ότι η άμεση επικοινωνία με κάθε αισθητήρα είναι υποχρεωτική. Στις εφαρμογές με επίγνωση περιβάλλουσας κατάστασης, η κατανεμημένη αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα οι κόμβοι να γνωρίζουν τη θέση άλλων κοντινών κόμβων, επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματική γεωγραφική δρομολόγηση. ημιουργείται όμως κι ένα βασικό μειονέκτημα κι αυτό είναι το ότι οι πληροφορίες φτάνουν στην εφαρμογή με καθυστέρηση. Στη χειρότερη περίπτωση, η καθυστέρηση αυτή ισούται με το διάστημα σταθμοσκόπησης (polling), επηρεάζεται δηλαδή η περιοδικότητα με την οποία διαβάζουμε την εφαρμογή και στις κρίσιμες εφαρμογές, αν υπάρχει καθυστέρηση, επηρεάζεται η συμπεριφορά της εφαρμογής. Για παράδειγμα, αν έχουμε ιατρικούς αισθητήρες που λαμβάνουν δεδομένα από ασθενείς, αν υπάρξει καθυστέρηση και δεν ληφθεί έγκαιρα ένα σήμα, μπορεί να επηρεαστεί η ζωή κάποιου ασθενούς Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι δημιουργείται παραπάνω κόστος γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ίδια πληροφορία για κάθε widget σε διαφορετικούς κόμβους, καθώς μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα όπως προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία. 22

23 2.5 Ανάπτυξη context-aware εφαρμογών: βιβλιοθήκες, εργαλειοθήκες Το πλαίσιο που παρουσιάζεται [10] είναι ένα από τα πρώτα πλαίσια υλοποίησης εφαρμογών με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης που διαθέτει και ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο. Η Error! Reference source not found. 1 απεικονίζει τις οντότητες αυτού του πλαισίου. Εικόνα 1: Εργαλειοθήκη δημιουργίας εφαρμογών με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης: γενική αρχιτεκτονική Συνιστώσες Οι συνιστώσες (widgets) [10] εσωκλείουν τη διαχείριση των συσκευών εισόδου (π.χ. ανιχνευτές κατάστασης) και είναι αυτές που παρέχουν την κατάλληλη διεπαφή στους προγραμματιστές των εφαρμογών για την ενσωμάτωσή τους στις διάφορες εφαρμογές. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε μια γραφική συνιστώσα και στον τρόπο διαχείρισης μίας συσκευής δεν έχουν αντίκτυπο στις υπόλοιπες ενότητες της εφαρμογής. Ειδικά οι γραφικές συνιστώσες διαχειρίζονται την αλληλεπίδραση χρήστη συσκευής, και ενημερώνουν την εφαρμογή για ενέργειες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της 23

24 αλληλεπίδρασης. Ως βασική συνιστώσα των εφαρμογών η κάθε γραφική συνιστώσα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ενότητες του λογισμικού, εξασφαλίζοντας την επαναχρησιμοποίηση τους σε επόμενες εφαρμογές ιερμηνείς περιβάλλουσας πληροφορίας Οι διερμηνείς (interpreters) [10] αποτελούν τις επόμενες συνιστώσες μίας εφαρμογής με επίγνωση της περιβάλλουσας κατάστασης και είναι υπεύθυνες για το φιλτράρισμα των πληροφοριών που λαμβάνουν από τις συσκευές εισόδου (ανιχνευτές κατάστασης) μέσω των γραφικών διεπαφών (widgets) τους. Οι μεταφραστές λαμβάνουν δεδομένα από μία ή περισσότερες διεπαφές ή άλλες πηγές ταυτόχρονα, με σκοπό το σχηματισμό νέων δεδομένων που απλοποιούν ή ενοποιούν την πληροφορία που οι ίδιοι φιλτράρουν. Για παράδειγμα, ο μεταφραστής τοποθεσίας λαμβάνει γεωγραφικές συντεταγμένες που αντικατοπτρίζουν την κίνηση ενός οχήματος από ένα δορυφόρο. Το επόμενο βήμα για το μεταφραστή είναι να μετατρέψει τις συντεταγμένες σε σημείο απεικόνισης πάνω σε ένα χάρτη (π.χ. οδός σε συγκεκριμένη περιοχή μίας πόλης) Συναθροιστές Οι συναθροιστές (aggregators) [10] λαμβάνουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές (π.χ. widgets) με σκοπό τη σύνθεσή τους σε μία νέα δομή δεδομένων που έχουν μία λογική συνάφεια. Η σύνθεση πληροφοριών από επί μέρους καταστάσεις (π.χ. χρόνος, τοποθεσία, δραστηριότητα) είναι χρήσιμη γιατί παρέχει στην εφαρμογή μία ενιαία κατάσταση για μία οντότητα άμεσου ενδιαφέροντος για μία εφαρμογή. Για παράδειγμα, μία τέτοια ευρύτερη οντότητα μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι σε μία εταιρία ή οι εργαζόμενοι που μετακινούνται με οχήματα και εκτελούν εξωτερικές εργασίες κ.ά. 24

25 2.5.4 Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες (services) [10] που έχουν επίδραση στις καταστάσεις που ενδιαφέρουν μία εφαρμογή είναι συνιστώσες ανάλογες με αυτές των γραφικών συνιστωσών με αντίθετο όμως ρόλο. Οι υπηρεσίες δε διαβάζουν την κατάσταση μίας συσκευής εισόδου, αντίθετα τη διαμορφώνουν ή την τροποποιούν λαμβάνοντας εντολές από το περιβάλλον της εφαρμογής. Σε ορισμένες αρχιτεκτονικές, οι δυνατότητες των υπηρεσιών αυτών συγχωνεύονται με τις λειτουργίες των γραφικών συνιστωσών Συνιστώσες ανακάλυψης Επιπλέον στην παραπάνω αρχιτεκτονική ορίζονται συνιστώσες (discoverers) που είναι υπεύθυνες για την ανακάλυψη, αποθήκευση και ανάκτηση διαφόρων τύπων συνιστωσών όπως αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω [10]. Έτσι, widgets, διερμηνείς, συναθροιστές και υπηρεσίες που ανακαλύπτονται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον αποθηκεύονται σε ένα ευρετήριο για την ενσωμάτωση τους σε διάφορες εφαρμογές. Οι συνιστώσες διαχείρισης του ευρετηρίου αποδίδουν σε κάθε τύπο συνιστώσας περιβάλλουσας κατάστασης μία μοναδική ταυτότητα και μία περιγραφή όσον αφορά τον εξειδικευμένο ρόλο που μπορεί να παρέχουν σε μία εφαρμογή (πχ widgets ενημερώνουν για την κίνηση σε ένα κτίριο Α, και κάποια άλλα widgets ενημερώνουν για την κίνηση σε ένα κτίριο Β) Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης Οι δύο κύριοι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης μεταξύ των context συνιστωσών στα πλαίσια μίας εφαρμογής είναι οι εξής [10]: 1. ειδοποίησης σχετικά με μία ενέργεια ή αλλαγή κατάστασης (notification) 25

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή της έννοιας της διάταξης λογισμικού, ως αρχιτεκτονικής δόμησης των υπολογιστικών πόρων και της ανάθεσης σε αυτούς συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Προσαρμοζόμενα μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Η Προσαρμογή και η Εξατομίκευση Συστημάτων Ορισμός του Προβλήματος Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Προγραμματισμός στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Η Διεπίπέδη αρχιτεκτονική (2-tier architecture) Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture)

Διαβάστε περισσότερα

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Connecto Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Περιγραφή Συστήματος Προβλήματα μικρή αυτονομία μπαταρίας χρεώσεις δεδομένων πολλαπλοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού είναι μια διαδικασία αφαίρεσης Στην αρχή ένα πρόγραμμα ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός,

Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες (clients) είτε εξυπηρέτες (servers). Εξυπηρέτης: παθητικός, Αρχιτεκτονική web εφαρµογών Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη Οι διεργασίες που εκτελούνται στο δίκτυο είναι είτε πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη

Πληροφορική 2. Τεχνητή νοημοσύνη Πληροφορική 2 Τεχνητή νοημοσύνη 1 2 Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη; Τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence) είναι η μελέτη προγραμματισμένων συστημάτων τα οποία μπορούν να προσομοιώνουν μέχρι κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους

Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους Η Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GREEK Πώς να ξεκινήσετε Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 10/1/2011 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Epson για συσκέψεις ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ;

Λύσεις Epson για συσκέψεις ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ; Λύσεις Epson για συσκέψεις ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ; ΤΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΑΠΌ ΜΙΑ ΟΘΌΝΗ; Αυτός ο οδηγός διερευνά τη σημασία του μεγέθους της οθόνης, της απόδοσης κόστους και της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Chania a place to visit

Chania a place to visit ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εφαρμογή Δήμου Χανίων για Android και ios Chania a place to visit Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Δήμου Χανίων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα μέλη της ΕΑΝΔΑ

ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα μέλη της ΕΑΝΔΑ ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τα μέλη της ΕΑΝΔΑ H O N E S T P A R T N E R S Σεβαστουπόλεως 80, 115 26, Αθήνα Τηλ. 210-6743057 Φαξ. 211-2261272 24/ 3 / 2 0 1 6 Αναπτύσσουμε τεχνολογία, δίνουμε δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα