ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...56 NOVEMBER 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iii SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines...24 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε...59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims...59 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS Συνδροµές για το Ε ΒΙ Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H02K 53/00 IPC7: H02N 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ εληγιώργη 12, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ Το µαγνητικόν αεικίνητον είναι µία λάµα, Σχ. Ι, (εκ της οποίας έχωµε αφαιρέσει εν συγκεκριµένον τµήµα της µάζης της, από το µέσον του µήκους της), η οποία περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της-χ'-από τις δυνάµεις έλξεως, τις οποίες ασκεί ένας µαγνήτης-α-, ευρισκόµενος εις το µέσον του µήκους της, προς τους δύο εκατέρωθεν και απέναντι µαγνήτας-β-και-γ-τους δύο µαγνήτας-και-γ-τους κρατούν τα δύο αντίστοιχα πέλµατα των βραχιόνων της λάµας, οι δύο βραχίονες ξεκινούν έκαστος από το αντίστοιχον άκρον του µήκους της λάµας. Το Μαγνητικόν Αεικίνητον κατέστη εφικτόν µε τον διπλόν άξονα-χ'-και-χ. Ο άξονας-χ-επί του οποίου η λάµα περιστρέφεται (µε το πλάτος της) είναι ένας διακοπτόµενος σωλήνας, τον αποτελούν δηλαδή δύο σωλήνες (δακτύλιοι). Ο δεύτερος άξονας-χ-είναι ένας συνήθης συµπαγής άξονας, ο οποίος διέρχεται κατά µήκος και εντός των δύο σωλήνων ο εσωτερικός άξονας-χ-φέρει τον µεσαίον µαγνήτην-, ο οποίος δύναται να περιστραφή (γύρω από τον άξονά του-χ-) εάν αναγκασθεί εκ του µαγνητικού πεδίουο εσωτερικός άξονας-χ-και ο (µεσαίος) µαγνήτης-α-δεν έρχονται ποτέ εις επαφήν ούτε µε το σώµα της µάζης των δύο σωλήνων (δακτυλίων) ούτε µε το σώµα της µάζης της λάµας, αυτό διασφαλίζεται µε τα εδαφικά υποστηρίγµατα των δύο αξόνων-χ'-και-χ-εις το κατάλληλον ύψος. Ο διπλός άξονας-χ'-χ-καταχωρεί και διασφαλίζει δύο εντελώς ανεξάρτητα σώµατα µάζης, το πρώτον µέρος µάζης το αποτελούν (συγκροτούν) οι δύο σωλήνες (ο άξονας-χ'-), η λάµα µε τους δύο βραχίονές της και τους δύο µαγνήτες των και το δεύτερο σώµα µάζης το αποτελούν ο άξονας-χ-και ο (µεσαίος) µαγνήτης -α-. ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: κινητήριος δύναµις είναι οι δυνάµεις κινήσεως των δύο εκατέρωθεν και απέναντι µαγνητών-β-και-γ-προς τον µεσαίον µαγνήτην-α-, αυτές οι δυνάµεις κινήσεως µεταδίδονται µέσω των δύο βραχιόνων εις τα δύο αντίστοιχα άκρα του µήκους της λάµας και δηµιουργούν ένα ζεύγος δυνάµεων, το οποίον ενεργοποιεί την λάµαν εις την επ' άπειρον περιστροφήν της, διότι οι δύο ίσες και αντίθετες δυνάµεις κινήσεως του µεσαίου µαγνήτου- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04B 1/24 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΑΛΜΑΚΟ- Α.Ε. 26ο χλµ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, ΠΕΛΛΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Είναι ένα αλουµινένιο σύστηµα υποστήριξης ενός στύλου αλουµινίου µε µία σειρά υποστηρίγµατα και αλληλένδετα εξαρτήµατα που προσαρµόζονται πάνω στο βραχίωνα στήριξης του στύλου-κολώνα χωρίς να χρειάζεται να παραµορφωθεί ούτε ο στύλος-κολώνα ούτε τα υποστηρίγµατα. Η χρήση λοιπόν του στύλου κολώνα µε τα εξαρτήµατά του µας εξασφαλίζουν πολλαπλές εφαρµογές στην κατασκευή κτιρίων, πινακίδων, στύλων, φρακτών, πλαισίων, υποστέγων και γενικά κτισµάτων. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47J 37/04 IPC7: A47J 37/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΡΕΒΑΤΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΘ 19, ΗΜΑΘΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):. ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΧΑΡΑΣ Η αυτόµατη ψησταριά σχάρας αποτελείται από το πλαίσιο (1) που φέρει αντίστοιχες θέσεις υποδοχής µε τετράγωνη οπή για την προσαρµογή του στελέχους (56) της κάθε σχάρας (57), εσωτερικά υπάρχουν οι οδοντωτοί τροχοί (44), η κρεµαγιέρα (41) που κινείται από την υδραυλική µπουκάλα (10), τις δύο κατακόρυφες κρεµαγιέρες (7) που µετατοπίζονται από την υδραυλική µπουκάλα (60), τους οδοντωτούς τροχούς (47), τον κεντρικό άξονα µετάδοσης κίνησης (17), τις δυο αποστατικές ράβδους (18) & (33), τα δύο ποδαρικά(28), τους τερµατικούς διακόπτες (27), (29) & (62), (64) και το υδραυλικό συγκρότηµα -Η/Κ (25), αντλία λαδιού (74), δοχείο λαδιού (73), ηλεκτρικές βαλβίδες ελέγχου ροής του λαδιού (71) & (72). Η ψησταριά αυτή έχει την δυνατότητα να ψήνει στις σχάρεςµπριζόλες, κοτόπουλα, µπιφτέκια, σουβλάκια κ.α. χωρίς την παρουσία του ψήστη. Έχει το χαρακτηριστικό ότι οι σχάρες που είναι προσαρµοσµένες στο πλαίσιο (1) µπορούν να κάνουν ταυτόχρονα σύνθετες κινήσεις, περιστροφή ως προς τον άξονα και γραµµική καθ' ύψος. Οι κινήσεις αυτές µπορεί να είναι µη συνεχόµενεςπεριοδικές-εξαρτώµενες κάθε φορά από το είδος του ψητού και της έντασης της θερµικής ακτινοβολίας της φωτιάς. Εκτός από την κατάργηση ψήστη που µας αποφέρει σηµαντικό οικονοµικό αποτέλεσµα άλλοπλεονέκτηµα είναι ότι έχουµε αυτόµατη και ελεγχόµενη λειτουργία του συστήµατος µε συνέπεια καλλίτερο ποιοτικό αποτέλεσµα στο ψήσιµο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24D 17/00 IPC7: F24J 2/44 IPC7: F24J 2/46 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιλιδος 20, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙ- ΦΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Οριζόντιος ηλιακός θερµοσίφωνας κλειστού κυκλώµατος που αποτελείται από λέβητα (1) µε µόνωση (2) µε κέλυφος (3) µε ηλεκτρική αντίσταση (10), που ο λέβητας στο εσωτερικό του φέρει δύο ελικοειδείς κυκλικές σωλήνες (4) που κάθε µια συνδέεται σε κλειστόκύκλωµα µε ένα από τους δύο ηλιακούς συλλέκτες (9) µέσω της σωλήνος (6), φέρει δοχείο διαστολής (5), και καπάκι καθαρισµού (7). Το υγρό του κλειστού κυκλώµατος του ηλιακού συλλέκτη θερµαινόµενο µεταφέρεται στην ελικοειδή σωλήνα (4) και εξ επαφής ζεσταίνει το περιεχόµενο κρύο νερό του λέβητα. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε αυτόν τον θερµοσίφωνα µπορεί κανείς να ζεστάνει νερό µε τον ήλιο σε µικρό χρονικό διάστηµα. 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B63B 27/14 IPC7: B63C 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πλαστήρα 81, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Καρνεάδου 38, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Καρνεάδου 38, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΟ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µία πολυεστερική κατασκευή, η οποία συνίσταται σε καλούπι, το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις διαστάσεις και τη διάταξη του καταστρώµατος (deck) κάθε σκάφους σε φουσκωτό σκάφος τύπου R.I.B. µε ελάχιστο µήκος 3,40µ. Αποτελείται δε από α) πλατφόρµα µεταφοράς του φορείου µε τον τραυµατία-ναυαγό και παροχής επ' αυτής πρώτων βοηθειών και β) ράµπα ανέλκυσις του φορείου. Το σύστηµα χρησιµοποιείται για την εύκολη ανέλκυση φορείου µε τραυµατία ναυαγό από τη θάλασσα πάνω στο πλωτό µέσο και την ασφαλή µεταφορά του στη ξηρά. Η διαδικασία ανέλκυσης και µεταφοράς γίνεται ως εξής: Το σκάφος µε επιβάτες ένα ναυαγοσώστη-οδηγό και ένα ναυαγοσώστη πλησιάζουν τον τραυµατία-ναυαγό µε τους προβλεπόµενους χειρισµούς. Ο οδηγός παραµένει στο σκάφος ενώ ο άλλος ναυαγοσώστης πέφτει στη θάλασσα, πλησιάζει το ναυαγό, του παρέχει τις προβλεπόµενες πρώτες βοήθειες στη θάλασσα, τον προσδένει στο φορείο και µαζί µε αυτόν το οδηγεί στην ανακλινόµενη ράµπα της κατασκευής που ακουµπά στην επιφάνεια της θάλασσας. Ο ναυαγοσώστης-οδηγός µπορεί τώρα να πιάσει το φορείο µε τον τραυµατίαναυαγό, µε τη βοήθεια του άλλου ναυαγοσώστη µέσα από τη θάλασσα να το σύρει κατά µήκος της ανακλινόµενης ράµπας και να το τοποθετήσει στην πάνω επιφάνεια της πλατφόρµας. Εκεί παρέχονται στον τραυµατία-ναυαγό οι προβλεπόµενες πρώτες βοήθειες χωρίς να χρειαστεί να µεταφερθεί ο ναυαγός στη ξηρά κερδίζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο για τη ζωή τους και αυτό γιατί από τη µία, µέσα στους αποθηκευτικούς χώρους της κατασκευής µπορούν να αποθηκευτούν περισσότερες ιατρικές συσκευές πρώτων βοηθειών (φιάλες οξυγόνου κ.λ.π.) και από την άλλη η επίπεδη επιφάνεια της πλατφόρµας όπου έχει τοποθετηθεί το φορείο µε το ναυαγό δίνει την δυνατότητα για καλλίτερη οριζόντια στάση του σώµατος του ναυαγού κατά τη διάρκεια της παροχής των πρώτων βοηθειών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B44C 1/00 IPC7: A47B 95/00 IPC7: G09F 23/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναγεννήσεως 19, ΧΑΙ ΑΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΝΝΑ Αναγεννήσεως 19, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ- ΜΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩ- ΤΟΤΥΠΑ (ΣΕ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΤΟ- ΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΕΧΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Μέθοδος επιτυγχάνεται µε την κατασκευή και φιλοτέχνηση ενός πρωτότυπου µε καλλιτεχνική τεχνοτροπία-αντιγραφή αυτού µε φωτογράφηση-διεξαγωγή σε φιλµεκτύπωση τετραχρωµίας-επικόλληση σε στερεά επιφάνεια-κόψιµο και διαµόρφωση σε ανάγλυφο σχήµα (φόρµα)-βαφή µε ειδικό διάφανο βερνίκι προστασίας. Τέλος µε την διαµόρφωση των επίπλων αυτών, έτσι ώστε, να τοποθετούνται και να εφαρµόζονται (χωνευτά) µέσα και επάνω στην επιφάνειά τους διάφορα διαφηµιστικά µε αποτέλεσµα να αποτελούν µία λεία και ενιαία επιφάνεια χρηστική λειτουργίας και έντεχνης διαφηµιστικής προβολής. Επίσης µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου εξολκέα παρέχεται η δυνατότητα συχνών αλλαγών στα ίδια κενά σχήµατα να τοποθετούνται άλλα ανάγλυφα όµοια σχήµατα µε νέα διαφηµιστικά µηνύµατα, χωρίς να χρειάζεται η µετακίνηση και η αντικατάσταση των επαγγελµατικών αυτών επίπλων. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04B 5/48 IPC7: E04F 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15χλµ Θεσσ/κης-Εδεσσας, ΧΩΡΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΕ Ο ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ Είναι ένα φύλλο πλαστικό που µε την κατάλληλη διαµόρφωση δηµιουργείται το πάτωµα του χώρου τουαλέτας-µπάνιου κατάλληλου για τις προκατασκευασµένες οικίες, εξασφαλίζοντας στεγανή κατασκευή σε αυτόν τον ευπαθή χώρο της κατοικίας. Το δάπεδο φέρει διαµορφώσεις λεκάνης µπάνιου-5-, λεκάνης επιδαπέδιας τουαλέτας ή λεκάνης τουαλέτας πάνω στην οπή-6-. Κάτω από το δάπεδο τοποθετείται λεκάνη-3-υποδοχής λυµάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47J 31/00 IPC7: A47J 36/24 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15χλµ Θεσ/κης-Εδεσσας, ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΑΜΜΟ Είναι µια χόβολη ψησίµατος του καφέ πάνω σε θερµαινόµενη άµµο από µία ηλεκτρική εστία-4-διαµέτρου 160 χιλιοστών. Η χόβολη αυτή προσφέρεται για οικιακή χρήση λόγω του µικρού µεγέθους της. 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47C 31/11 IPC7: B60N 2/60 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)AUTOMANIA A.B.E.E. Τατοιου 22, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σόλωνος 68, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Περιγράφεται ένα σετ καλυµµάτων για εµπρόσθια και οπίσθια καθίσµατα οχήµατος οιουδήποτε τύπου, µε τα οποία εξασφαλίζεται η εργονοµική χρήση συστηµάτων ασφαλείας (αερόσακκων και ζωνών ασφαλείας) του οχήµατος, ενώ διευκολύνεται σηµαντικά η τοποθέτηση ή αφαίρεση των καλυµµάτων. Αντί των συµβατά χρησιµοποιούµενων λάστιχων µε γάντζους αγκιστρώσεως, τα προτεινόµενα καλύµµατα εφαρµόζουν και στηρίζονται στα εµπρόσθια ή οπίσθια καθίσµατα του αυτοκινήτου µε διάταξη λάστιχων που περιβάλλουν κατάλληλα την πλάτη ή και έδρα του καθίσµατος και επιπλέον µε υφασµάτινα παρεµβύσµατα που ενσφηνώνονται στις επιφάνειες επαφής έδρας και πλάτης των καθισµάτων. Σχετικά µε τα προσκέφαλα των καθισµάτων εάν υπάρχουν προτείνεται είτε η χρήση ανεξάρτητου καλύµµατος προσκεφάλου ή η ενσωµάτωση στο κάλυµµα εµπροσθίου καθίσµατος τµήµατος καλύψεως του προσκεφάλου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 3/58 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΙΑΦΑ- ΝΟΥΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΥΡΑΣ Περιγράφεται σε αναφορά µε θύρες από αλουµίνιο ή έτερο υλικό, στις οποίες διαµορφώνονται ανοίγµατα εντός των οποίων εισάγονται διακριτά δοµικά στοιχεία διαφανούς πετάσµατος, όπως π.χ. τεµάχια υαλοπίνακος, ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα µε το οποίο στηρίζεται το προαναφερόµενο διακριτό δοµικό στοιχείο στην περίµετρο του εσωτερικού φύλλου του εν λόγω ανοίγµατος του πλαισίου της θύρας. Το παρέµβυσµα χαρακτηρίζεται από ειδικά µελετηµένες για την αντοχή, εφαρµογή, επιτυγχανόµενη στεγανοποίηση και ευκολία εξόλκευσης µορφολογία του και συνδυάζεται µε µέθοδο εγκατάστασης κατά την οποία το διαφανές πέτασµα εδράζεται ή και συγκολλάται στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού φύλλου της θύρας. 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B63B 43/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΩΝΙ Α ΧΡΗΣΤΟΣ Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΩΝΙ Α ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΟΙΟ ΣΧΕ ΙΑ Το πλοίο σχεδία τύπου ανοιχτού και τύπου βυτίου µεταφέρει τεράστια φορτία µε µεγαλύτερη ασφάλεια και µικρότερο κόστος και πρέπει να δηµιουργηθεί ανάλογη µε τις διαστάσεις του δεξαµενή ώστε να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H02N 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σολωµού 3, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σολωµού 3,28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩ- ΓΗΣ Γεννήτρια ηλεκτρικής επαγωγής που αποτελείται από ένα σύστηµα πυκνωτή µε οπλισµούς που δεν έχουν οξείες γωνίες (όπως δίσκοι του σχήµατος) και που στηρίζονται σε µονωτικές βάσεις, και από ένα αγώγιµο τµήµα µικρού µεγέθους ως προς τους οπλισµούς, τα οποία βρίσκονται µέσα σε αερόκενο σωλήνα (1). Ο πυκνωτής είναι ισχυρά φορτισµένος έτσι ώστε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των οπλισµών του να προσδίδει αγωγιµότητα στο κενό (ε µικρότερο 3χ10 στην 6 V δια m), ενώ ο αρνητικά φορτισµένος οπλισµόςτου (2) είναι επικαλυµµένος µε µονωτικό υλικό έτσι ώστε να µην διαφεύγει το φορτίο του. Ο θετικά φορτισµένος οπλισµός του (3) καθώς και το αγώγιµο τµήµα (4) είναι γειωµένα και το δεύτερο βρίσκεται ανάµεσα στους οπλισµούς και πλησίον του πρώτου έτσι ώστε να επάγει από την γη αρνητικά φορτία τα οποία, λόγω της αγωγιµότητας του κενού, θα εκπέµπονται από αυτό και θα προσπίπτουν στον θετικά φορτισµένο οπλισµό και στην συνέχεια, µέσο της γείωσης του οπλισµού, θα επιστρέφουν στην γη αφού θα παραβιάζεται η ηλεκτροστατική ισορροπία του συστήµατος το οποίο θα µπορούσαµε να αντλήσουµε εάν σε µία από τις συνδεσµολογίες γείωσης είχαµε έναν διακόπτη (5). 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04F 11/18 IPC7: B21D 39/08 IPC7: B21D 41/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΦΙΛΩΤΑ ΜΟ ΕΣΤΟΣ Μικράς Ασίας 59, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΦΙΛΩΤΑ ΜΟ ΕΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ- ΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΓΚΕΛΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο κατασκευής καγκέλου αποτελούµενο από ειδικά στοιχεία (3) και (8) τα οποία στηρίζονται σε κουπαστή (1) και οδηγό (6) τα οποία φέρουν διατρήσεις (7) σε ανάλογες θέσεις.τα άκρα των στοιχείων βαίνουν εντός των οπών και µεειδικό µηχανισµό επιτυγχάνεται η ανάλογη µορφοποίηση και η άµεση στήριξή τους στην κουπαστή και στον οδηγό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47C 27/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):CALINO A.E. Τατοϊου 362, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΤΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ Στρώµα κρεβατιών που φέρει εγκοπές µέσα στις οποίες εισέρχονται προεξέχοντα µέλη του σώµατος και κοιλώµατα κατακλινοµένων ατόµων για να αποφεύγεται η συµπίεσή των µε όλο το βάρος του σώµατος που υφίστανται όταν ακουµπάει σε λεία επιφάνεια. 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61P 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ Σκουφά 3, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΙΣ Σκουφά 3, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ένα φαρµακευτικό παρασκεύασµα, το οποίο θα χορηγείται ενδοουρηθρικά για τη διάγνωση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας στον άνδρα. Ως συστατικά περιέχει προσταγλανδίνη Ε1 συνδεδεµένη σε α-κυκλοδεξτρίνη για την επίτευξη σταθερότητας (υπό µορφή κρυοδιατηρηµένης κόνεως), καθώς επίσης έναν ουδέτερο φορέα υπό µορφή κόνεως (παράγωγο του αλγινικού οξέος-alginic acid derivate). Το µίγµα αυτό διαλύεται σε απεσταγµένο ύδωρ και χορηγείται στην ανδρική ουρήθρα. Ο φορέας ερχόµενος σε επαφή µε ηλεκτρολύτες της ουρήθρας πήγνυται και σχηµατίζει Gel. Η ζελατινοποίηση του συστήµατος εντός της ουρήθρας παρεµποδίζει την έξοδο και απώλεια της δραστικής ουσίας προσταγλανδίνης από το στόµιο της ουρήθρας. Η προσταγλανδίνη Ε1 κατανέµεται στην ουρήθρα και διαχέεται στον σηραγγώδη ιστό όπου προκαλεί την στυτική της δράση χωρίς να είναι απαραίτητες µαλάξεις της ουρήθρας, όπως σε άλλα συστήµατα, οι οποίες οδηγούν σε µικροτραυµατισµούς του ουρηθρικού βλεννογόνου και ερεθιστική συµπτωµατολογία. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B04B 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)NUOVA M.A.I.P. MACCHINE AGRI- COLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A. Via Don Battistoni 1, JESI (ANCONA), ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/04/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):MI2001A /04/2001-IT MI2001A /05/2001-IT ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)PIERALISI GENNARO ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΖΥΜΕΣ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ Συσεκυή για τη φυγοκεντρική εκχύλιση δύο υγρών συστατικών (1, 3) µε διαφορετικό ειδικό βάρος και ενός στερεού συστατικού (2) από ζύµες (1b) ελαιούχων καρπών όπως ελαίων και παροµοίων και/ή από ελαιούχα κατάλοιπα, η οποία περιλαµβάνει ένα τύµπανο (20) εφοδιασµένο µε αισθητά αξονικά ανοίγµατα (22b) για την εκροή του υγρού συστατικού (3) µε µεγαλύτερο ειδικό βάρος και έναν κοχλία τροφοδοσίας (30) οοποίος είναι διατεταγµένος οµοαξονικά εντός αυτού, τα οποία στρέφονται αµφότερα το ένα ανεξάρτητα απότο άλλο, χαρακτηριζόµενη από το ότι η κίνηση, κατά την αξονική διεύθυνση, του υγρού συστατικού (1)µε µικρότερο ειδικό βάρος από µία ζώνη (1a) για την τροφοδοσία της ζύµης/στερεού καταλοίπου σε µία ζώνη για την εκχύλιση του ελαφρού υγρού συστατικού, είναι στην ίδια φορά µε την κίνηση του στερεού καταλοίπου (2) προς την αντίστοιχη έξοδο (10a). 16

17 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 02/04/2001 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ /04/2001 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΑΛΜΑΚΟ- Α.Ε. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /04/2001 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΧΑΡΑΣ /04/2001 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩ- ΜΑΤΟΣ 10/04/2001 ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΟ 11/04/2001 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ΣΕ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΕΧΝΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ /04/2001 ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΑΜΜΟ /04/2001 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΙΑΦΑΝΟΥΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΥΡΑΣ /04/2001 ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΕ Ο ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ /04/2001 AUTOMANIA A.B.E.E. ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΟΧΗ- ΜΑΤΟΣ /04/2001 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΟΙΟ ΣΧΕ ΙΑ /04/2001 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ /04/2001 ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΦΙΛΩΤΑ ΜΟ ΕΣΤΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΓΚΕΛΟΥ 24/04/2001 ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΤΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ 30/04/2001 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /04/2002 NUOVA M.A.I.P. MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A. ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΥ- ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΖΥΜΕΣ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

18 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) AUTOMANIA A.B.E.E. CALINO Α.Ε. NUOVA M.A.I.P. MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A. ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΤΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΥΣΤΑ- ΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΖΥΜΕΣ / ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 12/04/ /04/ /04/ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΑΛΜΑΚΟ- Α.Ε. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 06/04/ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΕ Ο ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ-ΜΠΑΝΙΟΥ 12/04/ ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΑΜΜΟ 12/04/ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΧΑΡΑΣ 09/04/ ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΦΙΛΩΤΑ ΜΟ ΕΣΤΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΓΚΕΛΟΥ 19/04/ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 18/04/ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ 02/04/ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΟΙΟ ΣΧΕ ΙΑ 17/04/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩ- ΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΙΑΦΑΝΟΥΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΥΡΑΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ΣΕ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΤΟΠΟΘΕΤΗ- ΜΕΝΑ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΕΧΝΗ ΙΑΦΗ- ΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΜΕΣΟ 30/04/ /04/ /04/ /04/ /04/

19 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ιωάννου Σούτσου 53, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΩΝΙΩΝ Ο Σταθεροποιητής Αντικειµένων αποτελείται από ένα πιαστράκι (1) µε δύο τµήµατα (1α) (1β) και ένα συνδετήρα (3) που τα συνδέει, και από ένα πασσαλάκι (2) που διαπερνά το πιαστράκι και το στηρίζει στο έδαφος, στο δέντρο ή το τοίχο. Την εφεύρεση αυτή µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε για να πιάνουµε και να σταθεροποιούµε ψάθες και πετσέτες θαλάσσης, καπέλα, εφηµερίδες, χαρτικά, σακούλες, ρούχα. Στηνπαραλία, στο κάµπιγκ, το πικ-νικ στο σπίτι ή το γραφείο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάροδος Χέλµου 15, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πάροδος Χελµού 15, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γωνιά από βέργα αλουµινίου για προφίλ αλουµινίου η οποία αποτελείται από το βραχίονα της γωνίας όπου προσαρµόζεται η βίδα (1), την βίδα (2), τον βραχίονα της γωνιάς όπου προσαρµόζεται το παξιµάδι (3), το παξιµάδι (4) στο οποίο βιδώνεται η βίδα (2) που συνδέει την γωνιά, το λαµάκι (9) από βέργα αλουµινίου µε το κουµπί (10) και τα χαρακτηριστικά ποδαράκια (14) και (15), το οποίο προσαρµόζεται µέσα στην οθόνη που δηµιουργείται στον κάθε βραχίονα (1) και (3) από τις πλευρές (12) και (13) και πιέζεται προς τα επάνω από µεταλλικό παξιµάδι (11). Πλεονέκτηµα της εφεύρεσης αυτής είναι ότι την πλευρά (13) του κάθε βραχίονα (1) και (3) υπάρχει υποδοχή σε σχήµα ορθής γωνίας (18) όπου προσαρµόζεται η ακµή (19) από το λαµάκι (9) και µε τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται το λαµάκι (9) παίρνοντας κλίση προς την πλευρά της γωνιάς όπου βρίσκεται η βίδα (2) ή αντίστοιχα το παξιµάδι (4) µην επιτρέποντας έτσι το κουµπί (10) να προεξέχει από την οθόνη του βραχίονα επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση της γωνιάς στοπροφίλ χωρίς να χρειάζεται µεγάλη πίεση προς τα µέσα και χωρίς το κουµπί (10) να προσαρµόζεται στην πρώτη τρύπα που συναντά µπαίνοντας στο προφίλ. Πλεονέκτηµα επίσης της εφεύρεσης αυτής είναι το ότι το παξιµάδι (4) εγκλωβίζεται συρταρωτά µέσα στην οθόνη που δηµιουργείται από τις πλευρές (5), (6), (7) και (8) του βραχίονα (3). Η πλευρά (8) είναι αυτή που δεν επιτρέπει στο παξιµάδι να απεγκλωβιστεί φεύγοντας προς τα επάνω ενώ στην πλευρά (5) επενεργεί έµβολο το οποίο κάνοντας δύο προεξοχές, παραµορφώσεις (20) και (21) δεξιά και αριστερά από το παξιµάδι το εγκλωβίζουν στο σηµείο ακριβώς που επιθυµούµε, πάνω δηλαδή από την τρύπα από όπου περνάει ελεύθερα η βίδα (2) για να βιδωθεί στο παξιµάδι (4). Το παξιµάδι κατά τον τρόπο αυτό είναι αδύνατο να φύγει, να πέσει και να χαθεί όπως συµβαίνει µε τις γνωστές γωνιές. Πλεονέκτηµα τέλος της γωνιάς σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση είναι ότι στην οθόνη που δηµιουργείται στον κάθε βραχίονα (1) και (3) από τις πλευρές (12) και (13) δίνεται η δυνατότητα 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ποσειδώνος 24, ΙΛΙΟΝ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΥΠΟ ΗΜΑ Νέο γυναικείο υπόδηµα που αποτελείται από φιλτιρέ (1), φυσικό δέρµα (2) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό για ντουµπλάρισµα και ρέλι (3) στα άκρα. Το δεύτερο υλικό (2) δεν επιτρέπει στα πόδια να έρθουν σε άµεση επαφή µε το φιλτιρέ. Το πλεονέκτηµα αυτής της κατασκευής είναι ότι δεν δηµιουργούνται πληγές ή ευαισθησίες στα πόδια, κάνοντάς το, πιο µαλακό και ανθεκτικό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγίας Τριάδας 1, ΒΛΥΧΑ Α ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/04/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΟΥΡΤΣΑ ΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΥΟ ΣΕ ΕΝΑ Η οδοντόβουρτσα θα µπορεί να κατασκευαστεί από υλικά όπως π.χ. (P.V.C. ή πλαστικό ή αλουµίνιο) και σε δυο είδη (δηλ.) για µια χρήση και όταν τελειώνει να την πετάµε. Ή µε το δικαίωµα ξαναγεµίσµατος από το πίσω µέρος της περιστροφείς για όσες φορές θέλουµε. Καθώς και το δικαίωµα της αλλαγής της βούρτσας σαν ανταλακτικό για µαλακότερο ή σκληρότερο βουρτσάκι. Η οδοντόβουρτσα αυτή θα µπορεί να κατασκευαστεί από τη βιοµηχανία σε διάφορα µεγέθη ώστε να είναι προσιτή και εύχρηστη για όλες τις ανάγκες. 20

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΜΩΡΟΥ Xi - Meng ΚΩ.: ΚΟΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουν τα ευπαθή προϊόντα από αλλαγές θερμοκρασίας αλλά και από μολύνσεις και αλλοιώσεις τροφίμων.

Προστατεύουν τα ευπαθή προϊόντα από αλλαγές θερμοκρασίας αλλά και από μολύνσεις και αλλοιώσεις τροφίμων. Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝOY ΥΠΟΣΤΕΓOY ΦΟΡΤΩΣΗΣ FDS 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι φυσούνες σκέπαστρα, εξασφαλίζουν ασφαλή φορτοεκφόρτωση χωρίς τον παραμικρό επηρεασμό από καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή VERMEER BC230XL

Τεχνικά στοιχεία ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή VERMEER BC230XL Τέλος, η προσφερόμενη μονάδα ενσωματώνει την μακρόχρονη εμπειρία της Vermeer στον συγκεκριμένο χώρο (64 χρόνια) καθώς και όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Η εν λόγω μονάδα θα εκτεθεί / επιδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Στον κινητήρα VR6, αλλά και στον V R5, οι αυλοί εισαγωγής έχουν διαφορετικό μήκος.

Στον κινητήρα VR6, αλλά και στον V R5, οι αυλοί εισαγωγής έχουν διαφορετικό μήκος. Περιγραφή λειτουργίας της πολλαπλής εισαγωγής μεταβλητού μήκους του συστήματος, πλεονεκτήματα, καινοτομίες, εγκατάσταση, έλεγχος, ηλεκτρικά διαγράμματα και διάγνωση βλαβών του συστήματος. Μετά την αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Θέμα: Τρόπος σύνταξης αιτήσεων για ΔΕ, ΔΤ, και ΠΥΧ. Δρ Κουτίβας Στράτος Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Δίπλωμα Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 3 : Γεωργικός ελκυστήρας Ηλεκτρικό σύστημα των κινητήρων Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 3. ΕΠΙ ΑΠΕ Α ΚΟΥΤΙΑ 4 4. 4 1 1. Ενδοδαπέδια κουτιά Τα ενδοδαπέδια κουτιά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα NF EN 60-670-1 και

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ H ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙA ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ (0.4)

4. ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ H ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙA ΚΑΤΑΘΛΙΒΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ (0.4) ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜ: TMHMA: Α! ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90 min ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. ΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ (0.4) Α) ΚΑΤΑΘΛΙΒΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι χαλυβδοσωλήνες διακρίνονται ως προς το μέγεθος και την κατασκευή τους. Το μέγεθος ενός χαλυβδοσωλήνα χαρακτηρίζεται από την ονομαστική του διάμετρο, η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Ερπυστριοφόρο όχημα Βασισμένο στο άρμα μάχης τύπου Leopard 1... 3 Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Εφοδιασμός από δύο δοχεία... 4 Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Railings by ETEM

Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Railings by ETEM Κατάλογος εξαρτηµάτων - εµπορευµάτων Railings by ETEM Ο παρών τιµοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούµενο. Οι αναγραφόµενες τιµές πώλησης δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:100 min ΕΠΙΘΕΤΟ: TΜΗΜΑ:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:100 min ΕΠΙΘΕΤΟ: TΜΗΜΑ: ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:100 min ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ: ΑΜ: TΜΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΨΥΓΕΙΟ. (0.3) Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD04 0 No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος. Αριθµός Μητρώου: ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (ENGINE MANAGEMENT) Ονοµατεπώνυµο: Κορέτσης Γεώργιος Αριθµός Μητρώου: 0 Στα σχήµατα 1 και 2 απεικονίζεται το ηλεκτρικό διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου του

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα