ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Κωδ. Προϋπ/σµού: 25/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Περιγραφή: Με την παρούσα µελέτη ο ήµος Φαιστού πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου µε χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. Η επιλογή του εργολάβου θα γίνει µετά από ηµόσιο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την µεγαλύτερη έκπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80. Στην παρούσα µελέτη αναφέρονται οι τιµές µονάδος για κάθε εργασία και για κάθε προµήθεια υλικού που θα χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια των τυχόν επισκευών και συντηρήσεων χωρίς όµως να αναφέρονται ποσότητες επειδή δεν είναι δυνατή η προµέτρηση των ποσοτήτων. Οι ποσότητες θα προκύπτουν από κάθε επισκευή χωριστά καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας όσον αφορά τα εγκατεστηµένα αντλητικά συγκροτήµατα, τα βοηθητικά υλικά, τις εργασίες καθώς και στις τιµές του τιµοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτηµάτων σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. Οι συµµετέχοντες επί ποινή αποκλεισµού εντός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς θα υποβάλλουν και τιµοκατάλογο έτους 2011 των προσφερόµενων αντλητικών καθώς και τιµοκατάλογο ανταλλακτικών εξαρτηµάτων τους. Η έκπτωση θα είναι ενιαία για όλα τα αντλητικά συγκροτήµατα του τιµοκαταλόγου και για τα ανταλλακτικά αυτών. Σε περίπτωση που κάποιο προς αντικατάσταση αντλητικό συγκρότηµα δεν περιγράφεται στην ενδεικτική κατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων ήµου Φαιστού θα τοποθετείται, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, αντλητικό συγκρότηµα από τον τιµοκατάλογο του αναδόχου µε την έκπτωση που έχει δοθεί. Στην περίπτωση αντικατάστασης εξαρτήµατος αντλητικού συγκροτήµατος αυτό θα αντικαθίσταται µε το αντίστοιχο γνήσιο εξάρτηµα του υφιστάµενου αντλητικού συγκροτήµατος µετά από έγκριση της υπηρεσίας εκτός και αν γνήσιο εξάρτηµα άλλης εταιρείας µπορεί να εφαρµόσει τέλεια. Πρέπει να ληφθεί υπόψη υπόψη από τους συµµετέχοντες ότι οι υδρευτικές 1

2 γεωτρήσεις εντός του έτους της σύµβασης θα παραδοθούν στην.ε.υ.α Φαιστού. Αυτό δεσµεύει τον ανάδοχο ως προς τον επισκευή και συντήρηση µόνο των υπολειπόµενων αρδευτικών γεωτρήσεων. Η προµήθεια έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 25/ του π/υ έτους 2011 µε τίτλο "Επισκευή και συντήρηση Αντλητικών Συγκροτηµάτων" και πίστωση ,00. Ο ήµος Φαιστού διατηρεί το δικαίωµα να µην καλύψει το συνολικό ποσό του αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισµού ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύµβασης. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει τη σύµβαση κατά δύο µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Π.. 28/80 ύστερα από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Φαιστού µε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α. ηµοτικής Ενότητας Μοιρών Α/Α ΑΝΤΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ Παροχή (m3/h) Μανοµετρικό (m) ιάµετρος (ίντσες) Ελάχιστη Ισχύς (ΗΡ) Εκκίνηση ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Soft Starter 11,300, Υ/ , Υ/ , , Υ/ 9.900, Soft Starter 4.150, Υ/ 3.900, Υ/ 7.900, Υ/ , Υ/ 9.700, Υ/ 7.250, Υ/ 7.800, Υ/ , , , Υ/ 5.000, Soft Starter , Υ/ , Υ/ , Υ/ 9.700, Υ/ 9.400, Soft Starter , Υ/ 4.100, Soft Starter , Υ/ 6.000, ,5 Απ' ευθείας 2.800, Soft Starter , Υ/ , , ,00 Β. ηµοτικής Ενότητας Ζαρού Α/Α ΑΝΤΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Παροχή (m3/h) Μανοµετρικό (m) ιάµετρος (ίντσες) Ελάχιστη Εκκίνηση ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 3

4 Ισχύς (ΗΡ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Υ/ , Απ' ευθείας 4.400, Υ/ 4.400, Υ/ 9.000, Υ/ 4.600, Υ/ 4.600, Υ/ 4.000, Υ/ 3.400, Απ' ευθείας 6.800, Υ/ ,00 Γ. ηµοτικής Ενότητας Τυµπακίου Α/Α ΑΝΤΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ Παροχή (m3/h) Μανοµετρικό (m) ιάµετρος (ίντσες) Ελάχιστη Ισχύς (ΗΡ) Εκκίνηση ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Υ/ 6.680, Υ/ 9.050, Υ/ 7.327,00 4 3, ,5 Απ' ευθείας 1.840, Απ' ευθείας 6.257, Απ' ευθείας 4.261, Υ/ , Στραγγ ,00 πηνία Υ/ 5.885, Soft Starter , Κατακόρυφη 25 Soft Starter 6.250,00 πολυβάθµια Υ/ , Soft Starter , Υ/ 9.400, Υ/ , Υ/ 5.850, Υ/ , Υ/ , Υ/ 3.700, Υ/ 9.600, Υ/ 6.150, Υ/ 4.200, Υ/ , Υ/ , Υ/ 5.950, Υ/ 6.150, Υ/ 7.400, Στραγγ ,00 πηνία Απ' ευθείας 6.150,00 4

5 Απ' ευθείας ,00 Οι αντλίες των παραπάνω συγκροτηµάτων θα είναι ανοξείδωτες από χάλυβα AISI 304 ή καλύτερο. Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται το καλώδιο σύνδεσης του κινητήρα και δεν συµπεριλαµβάνεται το νόµιµο ΦΠΑ. Για τα αντλητικά συγκροτήµατα που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες θα υποβληθεί έκπτωση η οποία θα είναι ενιαία καθόλη την διάρκεια της σύµβασης. 1. Ο κάθε συµµετέχων θα παραδώσει τιµοκατάλογο έτους 2011 των προσφερόµενων αντλητικών συγκροτηµάτων, καθώς επίσης και τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών. 2. Η έκπτωση θα είναι ενιαία για όλα τα αντλητικά συγκροτήµατα του τιµοκαταλόγου και για τα ανταλλακτικά αυτών. 3. Σε περίπτωση που κάποιο προς αντικατάσταση αντλητικό συγκρότηµα δεν περιγράφεται στην ενδεικτική κατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων ήµου Φαιστού θα επιλέγεται, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, αντλητικό συγκρότηµα από τον τιµοκατάλογο του αναδόχου µε την έκπτωση που έχει δοθεί. 4. Στην περίπτωση αντικατάστασης εξαρτήµατος αντλητικού συγκροτήµατος αυτό θα αντικαθίσταται µε το αντίστοιχο γνήσιο εξάρτηµα του υφιστάµενου αντλητικού συγκροτήµατος µετά από έγκριση της υπηρεσίας εκτός και αν γνήσιο εξάρτηµα άλλης εταιρείας µπορεί να εφαρµόσει τέλεια. 5. Πρέπει να ληφθεί υπόψη υπόψη από τους συµµετέχοντες ότι οι υδρευτικές γεωτρήσεις εντός του έτους της σύµβασης θα παραδοθούν στην.ε.υ.α Φαιστού. Αυτό δεσµεύει τον ανάδοχο ως προς την επισκευή και συντήρηση µόνο των υπολειπόµενων αρδευτικών γεωτρήσεων. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊστάµενος Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) Άρθρο 1ο Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 2ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. είναι: Άρθρο 3ο Συµβατικά Τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.. 28/1980 α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Φαιστού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 6

7 ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 1 ετών. ΑΡΘΡΟ 8ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 9ο Πληµµελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζοµένης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊστάµενος Ο Συντάξας 7

8 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.. 28/80) Ο ήµος Φαιστού Περιφέρειας Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές η Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτηµάτων. ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την... ηµέρα... και από ώρα... έως... ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των ,78 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 4ο Προέλευση Υλικών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε... αλλοδαπής προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής λειτουργικότητας. ΑΡΘΡΟ 5ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. β) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το 9

10 επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. γ) Εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία. δ) ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. ε) Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. στ) Βεβαίωση της αρµόδιας οικονοµικής εφορίας και των αρµοδίων ασφαλιστικών οργανισµών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π. περί µη οφειλής. Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 5). 2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την... µέχρι την... ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε) Οταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούνε όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό. Οσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο, ή είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόµενη συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα 10

11 από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στην /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µελέτης γίνονται αποδεκτές και ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ήµο. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 10ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από 11

12 την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 1 ετών. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 12ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα και "προσπέκτους" τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Οποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 13ο Λήψη Πληροφοριών - ηµοσίευση α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία του ήµου και της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ήµου Φαιστού και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ. αριθµ. 28/80 Π.. στον ηµερήσιο Τύπο. ήµος Φαιστού Η ΗΜΑΡΧΟΣ Μαρία Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.. 28/80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Φαιστού. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τον τρόπο επισκευής, συντήρησης και προµήθειας των αντλητικών συγκροτηµάτων και λοιπών ανταλλακτικών του ήµου Φαιστού µε διάρκεια σύµβασης ενός έτους. ικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα υποβάλλει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα-µηχανήµατα κ.λ.π µέσα τα οποία θα χρησιµοποιούνται για εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών θα πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, τα σχετικά µε το υπ αριθµό πρωτ. 13ε/0/9865/ έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε αναφερόµενα και θα διαθέτουν τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας και ασφάλειας. β) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των υπό κατοχή Μ.Ε. γ) Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας για την καταβολή τελών χρήσης των/ου Μ.Ε. δ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού από αναγνωρισµένο φορέα σύµφωνα µε την 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β / ) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (άρθρο 8) στην οποία θα δηλώνεται οι εξαγωγές και επανατοποθετήσεις υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων που έχει πραγµατοποιήσει την τελευταία διετία µε τα αναφερόµενα στο γ εδάφιο του παρόντος άρθρου µηχανήµατα, καθώς επίσης τον φορέα επίβλεψης, τον εργοδότη 13

14 και το βάθος τοποθέτησης. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι µηχανηµάτων που να µπορούν να εξάγουν και να επανατοποθετήσουν τα αντλητικά µηχανήµατα που αναφέρονται στον πίνακα βάθους τοποθέτησης αντλητικών συγκροτηµάτων ήµου Φαιστού που συνοδεύει την παρούσα µελέτη. Εναλλακτικά οι συµµετέχοντες µπορούν να µισθώσουν µηχανήµατα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα υποβάλλουν: α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του Μ.Ε. µε την οποία θα δηλώνει ότι εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος ο συµµετέχων θα παραχωρεί το µηχάνηµα έργου για να το χρησιµοποιήσει στην επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου Φαιστού. Το γνήσιο της υπογραφής της Υ/ θα βεβαιώνεται από ηµόσια Υπηρεσία. β) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι θα χρησιµοποιεί το µηχάνηµα έργου µε στοιχεία: αρ. κυκλοφορίας... ιδιοκτησίας... για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου Φαιστού. Οι τιµές των εργασιών και της προµήθειας υλικών κατά την διάρκεια της σχετικής σύµβασης νοούνται σταθερές. Στις τιµές περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά σε κάθε είδους µικροϋλικά απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας(τρόπος και υλικά συσφίξεως καλωδίων τροφοδοσίας ρεύµατος κ.λ.π. στην κατακόρυφη σωλήνωση, τρόπος κατασκευής στεγανής σύνδεσης σε καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π.) Στις τιµές νοείται ότι συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά των αντλητικών συγκροτηµάτων µετά παρελκοµένων κ.λ.π. εξοπλισµού από τον χώρο αποθήκευσης τους (εταιρείες µεταφορών, αντιπροσωπίες, συνεργεία επισκευής, αποθήκες ήµου Φαιστού κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Ηρακλείου, στις κατά τόπους γεωτρήσεις του ήµου και αντιστρόφως, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Πληµµελείς εργασίες Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία θετική ή αποθετική επισυµβεί στο αντλητικό συγκρότηµα, καλώδια τροφοδοσίας κ.λ.π. εξοπλισµό των γεωτρήσεων, κατά την τοποθέτηση, εξαγωγή, µεταφορά κ.λ.π. Ακόµα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προξενήσει σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατά την εκτέλεση των εργασιών. Είναι δε υποχρεωµένος να αποκαθιστά αυτές άµεσα, σε αντίθετη δε περίπτωση η Υπηρεσία θ αποκαθιστά αυτές δια λογαριασµό και εις βάρος του αναδόχου. Μέτρα ασφάλειας Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού, των µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. Ακόµα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήµατα-µηχανήµατα και λοιπά µέσα τα οποία θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και αν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία µέτρα προστασίας και ασφάλειας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας, ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται (γερανοί 14

15 κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις υπό του νόµου προβλεπόµενες άδειες (σχετικό το µε αριθµό πρωτ. 13ε/0/9865/ έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε) να διακόπτει αµέσως τις εργασίες και να καλέσει τον εργολάβο να συµµορφωθεί σχετικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η Υπηρεσία µετά από σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου θα καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον εργολάβο µε ότι αυτό συνεπάγεται. Ως ότου ο ανάδοχος συµµορφωθεί µε τα προβλεπόµενα εκ του νόµου και τις λοιπές απαιτήσεις δεν θα µπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασµό του ήµου Φαιστού. Χρόνος επέµβασης Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του ήµου να προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεµένων εργασιών. Σε περίπτωση παρεµβολής Σαββατοκύριακου ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών (Παρασκευή βράδυ, ευτέρα πρωί) και να συνεχίσει άµεσα µε την παρέλευσή του. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης απασχόλησης του αναδόχου σε άλλο όµοιο έργο και εφ όσον ενηµερωθεί άµεσα εγγράφως η Υπηρεσία, θα δίνεται παράταση η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 72 ώρες από την ειδοποίηση. Μετά από αναιτιολόγητη παρέλευση τριηµέρου (72 ώρες) καθυστέρησης από την ηµέρα ειδοποίησης η Υπηρεσία είναι ελεύθερη να απευθύνεται σε εργολάβο δικής της επιλογής και θα κάνει τούτο σε βάρος και διά λογαριασµό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα αναφερόµενα περί ποινικών ρητρών. Σε επανάληψη παροµοίου περιστατικού, ο ήµος Φαιστού µετά από απόφαση του.σ. µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο µε ότι αυτό συνεπάγεται. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης θα επιβάλλεται η οριζόµενη κατά περίπτωση ποινική ρήτρα. ιάρκεια εκτέλεσης εργασιών Ο εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης και εξαγωγής ορίζεται: Για βάθη έως 100µ. 1 ηµερολογιακή ηµέρα (½ εξαγωγή + ½ τοποθέτηση) Για βάθη από 101 έως 200µ. 2 ηµερολογιακές ηµέρες (1 εξαγωγή + 1 τοποθέτηση) Για βάθη από 201 έως 370µ. 3 ηµερολογιακές ηµέρες (1+1/2 εξαγωγή + 1+1/2 τοποθέτηση) Για βάθη από 371 έως 510µ. και εφ' όσον υπάρχουν δυο αντλητικά συγκροτήµατα εντός της γεωτρήσεως 4 ηµερολογιακές ηµέρες (2 εξαγωγή + 2 τοποθέτηση). Πέραν αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλεται η οριζόµενη ποινική ρήτρα. Οποιαδήποτε τοποθέτηση υλικών και εργασία επισκευής θα γίνεται µετά από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου για τον τύπο των υλικών και την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση αναιτιολόγητα µη έγκαιρης επέµβασης ή καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα αξίας ίσης µε την απώλεια εσόδων του ήµου από την µη πώληση του νερού από την σχετική 15

16 γεώτρηση, σύµφωνα µε τον τύπο: 24 x D x Q x M (όπου D ηµέρες καθυστέρησης, Q παροχή σε m 3 / h, M τρέχουσα αξία m 3 νερού) µε προσαύξηση 30% κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. εν επιβάλλεται ποινική ρήτρα στην περίπτωση που αποδεδειγµένα στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, τέτοιες που να δυσχεραίνουν την εκτέλεση των εργασιών, ως προς τούτο θα πρέπει να ενηµερωθεί εγγράφως άµεσα (fax) η Υπηρεσία. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών Με την τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που ο συµµετέχων θα τοποθετεί σε περίπτωση κατακύρωσης για: Αντλητικά συγκροτήµατα: Οι αντλίες των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή καλύτερο. Θα υποβληθούν χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας από τις οποίες θα προκύπτουν ότι η παροχή των αντλιών θα είναι κατ' ελάχιστον 1m3/h έως 100m3/h σε µανοµετρικό ύψος έως 500m µε διάµετρο αντλητικού συγκροτήµατος έως 12'' µε τον αντίστοιχο κινητήρα. Στις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας θα υπάρχουν επίσης οι διαστάσεις των αντλητικών συγκροτηµάτων, ο αριθµός των βαθµίδων και διάφορα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία. Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των αντλητικών συγκροτηµάτων ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προµηθεύσει τον συµµετέχοντα µε αντλητικά συγκροτήµατα καθώς και µε ανταλλακτικά αυτών. Σωληνώσεις: Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του εργοστασίου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της επισκευής και συντήρησης των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου Φαιστού στον συµµετέχοντα θα προµηθεύσει µε σωλήνες και λοιπά παρελκόµενα υλικά (µούφες κλπ) καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια µε τα κατασκευαστικά στοιχεία των σωλήνων. Ηλεκτρικοί πίνακες: Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν κινητήρες έως 150ΗΡ µε όποια µέθοδο εκκίνησης επιλέγει κατά περίπτωση η Υπηρεσία (Υ/, soft starter, inverter). Θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή των πινάκων ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της επισκευής και συντήρησης των αντλητικών συγκροτηµάτων του ήµου Φαιστού στον συµµετέχοντα θα τον προµηθεύει µε ηλεκτρικούς πίνακες καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ο κατασκευαστής των πινάκων θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9000 για κατασκευή και εµπορία, αντίγραφο του οποίου θα υποβληθεί στην τεχνική προσφορά. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται η µάρκα των υλικών (κουτί πίνακα, ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ, soft starter, inverter, βολτόµετρα κλπ) που θα χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής των πινάκων και θα υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια αυτών καθώς και τιµοκατάλογος των υλικών. Με την παράδοση του ηλεκτρικού πίνακα θα παραδίδεται ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα και εγχειρίδιο λειτουργίας. Κιβώτια ηλεκτρικής διανοµής (pillar): Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένα µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2,0mm. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι µεγαλύτερες απο τον Ηλεκτρικό Πίνακα που περικλείει ως ακολούθως: στο πλάτος κατά 20cm, στο ύψος κατά 50cm, και στο βάθος κατά 5cm τουλάχιστον. Θα έχει µία ή δυο θύρες. Οι θύρες α) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία 16

17 (στραντζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, β) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και γ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για τον Ηλεκτρικό Πίνακα, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Στην µία πλευρά του πίλλαρ για καλύτερη ψύξη θα υπάρχει ανεµιστήρας µε θερµοστάτη. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Καλώδια: Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου των καλωδίων µε την οποία θα δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει µε πάσης φύσεως καλώδια τον συµµετέχοντα καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων καλωδίων. ιόρθωση cosφ: Σε κάθε πίνακα θα τοποθετηθεί διάταξη µείωσης της αέργου ισχύος (ΚΥΑ 5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021/2005 ΦΕΚ Β 689). Σε κάθε περίπτωση το cosφ θα διατηρείται µεγαλύτερο από 0.95 και θα προσεγγίζει το 1. Οι τιµές των υλικών σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτουν από επίσηµο τιµοκατάλογο (τιµές εµπορίου) των προϊόντων που χρησιµοποίησε, στις οποίες θα εφαρµόζεται η έκπτωση ή από τιµολόγιο αγοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υποβληθούν τεχνικά εγχειρίδια των υλικών (κουτιά και υλικά πινάκων, πυκνωτές κλπ) που πρόκειται να χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής κατά την κατασκευή των πινάκων διόρθωσης συνηµιτόνου. -Τα υλικά που κρίνεται από την επιτροπή ότι πρέπει να αντικατασταθούν θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τα «άχρηστα», θα τηρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ και όπου δεν υπάρχουν θα είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. -Όταν θα επισκευάζονται αντλίες και κινητήρες πριν από την επανατοποθέτηση τους θα κατατίθεται στην επιτροπή παραλαβής φύλλο δοκιµών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά µετά την επισκευή. Τρόπος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 1. Ο κάθε συµµετέχων επί ποινή αποκλεισµού θα παραδώσει τιµοκατάλογο έτους 2011 των προσφερόµενων αντλητικών συγκροτηµάτων, καθώς επίσης και τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών. 2. Η έκπτωση θα είναι ενιαία για όλα τα αντλητικά συγκροτήµατα του τιµοκαταλόγου και για τα ανταλλακτικά αυτών. 3. Σε περίπτωση που κάποιο προς αντικατάσταση αντλητικό συγκρότηµα δεν περιγράφεται στην ενδεικτική κατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων ήµου Φαιστού θα τοποθετείται, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, αντλητικό συγκρότηµα από τον τιµοκατάλογο του αναδόχου µε την έκπτωση που έχει δοθεί. 4. Στην περίπτωση αντικατάστασης εξαρτήµατος αντλητικού συγκροτήµατος αυτό θα αντικαθίσταται µε το αντίστοιχο γνήσιο εξάρτηµα του υφιστάµενου αντλητικού συγκροτήµατος µετά από έγκριση της υπηρεσίας εκτός και αν γνήσιο εξάρτηµα άλλης εταιρείας µπορεί να εφαρµοστεί τέλεια. 5. Πρέπει να ληφθεί υπόψη υπόψη από τους συµµετέχοντες ότι οι υδρευτικές γεωτρήσεις εντός του έτους της σύµβασης θα παραδοθούν στην.ε.υ.α Φαιστού. 17

18 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊστάµενος Ο Συντάξας ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.. 28/80 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ Ιούνιος, 2011

20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΒΑΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Έως 3'' 4'' 5'' 6'' ΣΥΝΟΛΑ έως 30m m m m m m m 2 2 ΣΥΝΟΛA Οι συµµετέχοντες θα διαθέτουν γερανό ο οποίος θα µπορεί να τοποθετήσει - εξάγει αντλητικά συγκροτήµατα σε βάθη που αναφέρεται παραπάνω προσαυξηµένα κατά 20% για περιπτώσεις που δεν µπορούν να προβλεφτούν από την Υπηρεσία. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊστάµενος Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: ΗΜΟΣ: Φαιστού ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.. 28/80) Ο ήµος Φαιστού Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 28/80 και του.κ.κ. Η προϋπολογιζόµενη ενδεικτική δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι ,78 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Εσοδα ιατιθέµενη πίστωση ,00 ΕΥΡΩ Η ηµοπρασία θα γίνει την... ηµέρα... και ώρα... (λήξη προσφορών) στα γραφεία του ήµου Φαιστού από αρµόδια Επιτροπή. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου είδους εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 8.943,09 Ευρώ, µε Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων και θα απευθύνεται προς τον ήµο Φαιστού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία του ήµου Φαιστού. Η ΗΜΑΡΧΟΣ Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη 22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Α. ΣΤΗΛΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ α) Χαλυβδοσωλήνες ευθείας αυτογενούς ραφής Περιγραφή Πάχος σωλήνα Τιµή Σωλήνα 2 1/2'' 5,3mm 25,00Ευρώ/m Σωλήνα 3'' 5,5mm 28,00Ευρώ/m Σωλήνα 4'' 5,5mm 37,00Ευρώ/m Σωλήνα 5'' 6,0mm 50,00Ευρώ/m Σωλήνα 6'' 6,3mm 65,00Ευρώ/m β) Ανοξείδωτοι σωλήνες AISI 304 Περιγραφή Πάχος σωλήνα Τιµή Σωλήνα 2 1/2'' 3,0mm 60,00Ευρώ/m Σωλήνα 3'' 3,0mm 70,00Ευρώ/m Σωλήνα 4'' 3,0mm 90,00Ευρώ/m γ) Προστατευτικά καλωδίων Περιγραφή Προστατευτικό 4'' Προστατευτικό 5'' Τιµή 20,00Ευρώ/τεµ. 25,00Ευρώ/τεµ. δ) Κοντοσώληνο Περιγραφή Πάχος σωλήνα Τιµή Κοντοσώληνο 2 1/2'' 5,3mm 60,00Ευρώ/τεµ. Κοντοσώληνο 3'' 5,5mm 70,00Ευρώ/τεµ. Κοντοσώληνο 4'' 5,5mm 80,00Ευρώ/τεµ. ε) Χιτώνια Περιγραφή Χιτώνιο από χαλυβδοσωλήνα πάχους 4,5mm για αντλητικό συγκρότηµα 6'' Χιτώνιο από χαλυβδοσωλήνα πάχους 4,5mm για αντλητικό συγκρότηµα 8'' Τιµή 80,00Ευρώ/m 130,00Ευρώ/m Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Καλώδιο ΝΥΥ σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένη - πράσινη ετικέτα, εκσκαφή, επίχωση επαναφορές δαπέδων κλπ. σε οποιοδήποτε έδαφος. Περιγραφή Τιµή Γραµµή παροχής 5x10mm2/Φ29 19,00Ευρώ/m 23

24 Γραµµή παροχής 5x16mm2/Φ36 Γραµµή παροχής 5x25mm2/Φ36 Γραµµή παροχής 3x70+35+(1x50)mm2/2 1/2'' Γραµµή παροχής 3x95+50+(1x70)mm2/2 1/2'' Γραµµή παροχής 3x (1x70)mm2/3'' Γραµµή παροχής 3x (1x95)mm2/3'' Γραµµή παροχής 3x (1x95)mm2/3'' Γραµµή παροχής 3x (1x120)mm2/3'' 29,00Ευρώ/m 46,00Ευρώ/m 105,00Ευρώ/m 150,00Ευρώ/m 185,00Ευρώ/m 230,00Ευρώ/m 250,00Ευρώ/m 300,00Ευρώ/m 2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ Περιγραφή Τιµή ΝΥΥ Τιµή HO7RN-F Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5mm2 2,80Ευρώ/m 3,50Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x4,0mm2 4,35Ευρώ/m 5,40Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x6,0mm2 5,90Ευρώ/m 7,40Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x10,0mm2 9,50Ευρώ/m 11,80Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x16,0mm2 14,50Ευρώ/m 18,50Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x25,0mm2 22,00Ευρώ/m 27,50Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x35,0mm2 30,00Ευρώ/m 37,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x50,0mm2 42,00Ευρώ/m 52,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 3x70,0mm2 57,00Ευρώ/m 72,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 1x50,0mm2 13,50Ευρώ/m 17,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 1x70,0mm2 19,00Ευρώ/m 24,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 1x95,0mm2 26,00Ευρώ/m 32,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 1x120,0mm2 32,00Ευρώ/m 40,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 1x150,0mm2 40,00Ευρώ/m 45,00Ευρώ/m Καλώδιο ΝΥΥ 1x185,0mm2 45,00Ευρώ/m 50,00Ευρώ/m Γ. ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Κιβώτια ηλεκτρικής διανοµής (pillar) Περιγραφή Pillar για ηλεκτρικό πίνακα έως 20 ΗΡ Pillar για ηλεκτρικό πίνακα από 21 έως 50 ΗΡ Pillar για ηλεκτρικό πίνακα αντλητικών από 51 έως 100 ΗΡ Pillar για ηλεκτρικό πίνακα αντλητικών από 101 έως 150 ΗΡ 2. Μικροϋλικά ηλεκτρικών πινάκων και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό Περιγραφή Χρονικό ρελέ Ηλεκτρικό φλοτέρ µε καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2 µήκος 1m Χρονικό καθυστέρησης 1-15 λεπτά τύπου λυχνίας Χρονικό καθυστέρησης 1-15 sec τύπου λυχνίας Θερµικό ρελέ 20-40Α Θερµικό ρελέ 40-60Α Θερµικό ρελέ 60-80Α Θερµικό ρελέ Α Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5mm2 Χρονοδιακόπτης τύπου ράγας Επιτηρητής φάσης τύπου ράγας Ενισχυτής φλοτέρ Επιτηρητής στάθµης Τιµή 400,00Ευρώ/τεµ. 550,00Ευρώ/τεµ. 600,00Ευρώ/τεµ. 900,00Ευρώ/τεµ. Τιµή 20,00Ευρώ/τεµ. 25,00Ευρώ/τεµ. 40,00Ευρώ/τεµ. 40,00Ευρώ/τεµ. 70,00Ευρώ/τεµ. 75,00Ευρώ/τεµ. 85,00Ευρώ/τεµ. 110,00Ευρώ/τεµ. 1,20Ευρώ/m 45,00Ευρώ/τεµ. 35,00Ευρώ/τεµ. 30,00Ευρώ/τεµ. 30,00Ευρώ/τεµ. 24

25 Τριφασικό ρελέ 37KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 210,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 30KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 145,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 22KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 100,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 18,5KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 91,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 15KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 76,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 11KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 55,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 7,5KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 40,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 5,5KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 30,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 45KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 260,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 55KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 305,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Τριφασικό ρελέ 75KW κατηγορίας AC3 µε µία επαφή ΝΟ και µία 335,00Ευρώ/τεµ. επαφή ΝC Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται η εργασία εξαγωγής του κατεστραµµένου εξαρτήµατος και η τοποθέτηση - σύνδεση του νέου. Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται το νόµιµο ΦΠΑ 23%. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊστάµενος Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΜΟΝΑΣ Ή ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Α. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ιάµετρος στήλης Βάθος τοποθέτησης Τιµή µονάδος Στήλη 2 1/2'' 0-40m 220,00Ευρώ Β. ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ιάµετρος στήλης Βάθος τοποθέτησης Τιµή µονάδος Στήλη 2 1/2'',3'' 0-50m 310,00Ευρώ Στήλη 2 1/2'',3'' m 400,00Ευρώ Στήλη 2 1/2'',3'' m 610,00Ευρώ Στήλη 2 1/2'',3'' m 800,00Ευρώ Στήλη 2 1/2'',3'' m 900,00Ευρώ Στήλη 4'' 0-50m 350,00Ευρώ Στήλη 4'' m 530,00Ευρώ Στήλη 4'' m 700,00Ευρώ Στήλη 4'' m 1.050,00Ευρώ Στήλη 4'' m 1.600,00Ευρώ Στήλη 4'' m 1.850,00Ευρώ Στήλη 4'' m 2.200,00Ευρώ Στήλη 5'' 0-50m 450,00Ευρώ Στήλη 5'' m 610,00Ευρώ Στήλη 5'' m 800,00Ευρώ Στήλη 5'' m 960,00Ευρώ Στήλη 5'' m 1.320,00Ευρώ Στήλη 5'' m 1.600,00Ευρώ Στήλη 5'' m 1.800,00Ευρώ Στήλη 5'' m 2.200,00Ευρώ Στήλη 5'' m 2.500,00Ευρώ Στήλη 5'' m 2.650,00Ευρώ Στήλη 6'' 0-50m 530,00Ευρώ Στήλη 6'' m 700,00Ευρώ Στήλη 6'' m 900,00Ευρώ Στήλη 6'' m 1.050,00Ευρώ Στήλη 6'' m 1.400,00Ευρώ 26

27 Στήλη 6'' m 1.800,00Ευρώ Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαρισµός αντλίας και έλεγχος απόδοσης µε παράδοση τεχνικού δελτίου δοκιµών 180,00Ευρώ Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται το νόµιµο ΦΠΑ 23%. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ο Προϊστάµενος Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Φλουρής Εµµανουήλ, Τζαγάκης Μιχαήλ 27

Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτηµάτων

Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτηµάτων Προϋπολογισµός: 219.929,54 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2014 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22673 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005

Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Κωδ. Προϋπ/σµού: 20/7135.0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια εορταστικών φωτιστικών Προϋπολογισµός: 19.212,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια υλικού Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 6.457,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε. /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια µεταλλικού στεγάστρου και πάνελ Προϋπολογισµός: 54.120,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Έγγραφο ήµου-φορέα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 6.998,43 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 6.998,43 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 29.989,86 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 29.989,86 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 3.997,50 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 3.997,50 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:99/2013 Μ Ε Λ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 19-9-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 26733 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ.

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22719 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες, 23-3-2012 Αρ. Πρωτ.: 175

Γούρνες, 23-3-2012 Αρ. Πρωτ.: 175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες, 23-3-2012 Αρ. Πρωτ.: 175 ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΙΩΝ Το Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισµού: 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 73/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια αθλητικών πάγκων και εστιών. Προϋπολογισµός: 10.885,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.)

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια αθλητικών πάγκων και εστιών. Προϋπολογισµός: 10.885,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια αθλητικών πάγκων και εστιών Προϋπολογισµός: 10.885,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Έγγραφο ήµου-φορέα:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα