Εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 Εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας Λέκτορας Δικαίου Εταιρειών και Κεφαλαιαγοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Athens Business Lawyers και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) Περίληψη Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ρευστότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι ένα ιστορικά διαρκές αίτημα των φορέων και των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Η μελέτη προτείνει σειρά από προτάσεις σε τρία επίπεδα - εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας επιτυγχάνεται είτε με την κατάργηση εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών ή στην πρόσβαση στο ΧΑ αλλοδαπών εταιρειών, είτε με τη θεσμοθέτηση προϊόντων, μηχανισμών και πληροφοριών ευκόλως αναγνωρίσιμων από αλλοδαπούς επενδυτές. Έτσι προτείνεται η υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρίσιμων χρηματοοικονομικών σχημάτων, η εκλογίκευση -απλοποίηση -ομαδοποίηση συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού και καταχώρισης εντολών, η υιοθέτηση ενιαίου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και η ενίσχυση του ρόλου των proxy advisors και της επικοινωνίας με αλλοδαπούς επενδυτές. Με δεδομένο ότι οι κανόνες ασφάλειας και ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών και τη λειτουργία των αγορών καθορίζονται σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου και το βάθος και μέγεθος της ελληνικής αγοράς δεν επιτρέπει σημαντικά οφέλη από οικονομίες κλίμακας και σκοπού, η ανταγωνιστικότητα μπορεί να επιτευχθεί καταρχήν με τη μείωση του κόστους συναλλαγών και λειτουργίας εν γένει τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους φορείς. Ειδικότερα προτείνεται η μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων της φορολογικής μεταχείρισης κερδών από συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η ειδική φορολογική μεταχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων, η τυποποίηση εναλλακτικών επενδύσεων και η μείωση του εποπτικού κόστους. Τέλος η ελληνική κεφαλαιαγορά, με τις μακροοικονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ξένων επενδύσεων, μόνο εφόσον μετατρέψει τις παρούσες συγκυρίες σε επενδυτικές ευκαιρίες, προσφέροντας θεσμική ασφάλεια και διαφάνεια. Ειδικότερα στο επίπεδο της καινοτομίας προτείνεται η διεύρυνση της χρήσης των τίτλων επιλογής κατά τα πρότυπα των τραπεζικών warrants, η τιτλοποίηση τραπεζικού δανεισμού εισηγμένων εταιρειών, η διαπραγμάτευση νέων προϊόντων στο ΧΑ, η λειτουργία θερμοκοιτίδας προς εισαγωγή εταιρειών και ειδικής αγοράς venture companies στο ΧΑ. 653

2 Ενότητα ΙΑ: Χρηματοδότηση Εισαγωγή Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ρευστότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι ένα ιστορικά διαρκές αίτημα των φορέων και των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, ενώ σχεδόν κάθε διετία δημοσιεύεται και ένας νόμος με τίτλο ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ή αναπτυξιακά μέτρα για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Ωστόσο, η ανάπτυξη ή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλο και διαφεύγει, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται και τα διάφορα επενδυτικά σχήματα που δημιουργούνται σε νομοθετικό επίπεδο, της όποιας δραστηριότητας περιοριζόμενης σε συναλλαγές επί μετοχών σε λίγες εισηγμένες εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι εν λόγω συναλλαγές λόγω του μικρού πλέον βάθους του ελληνικού χρηματιστηρίου άλλοτε είναι ικανές να οδηγήσουν το χρηματιστήριο, τα τελευταία χρόνια, άνω του «ψυχολογικού» φράγματος των χιλίων μονάδων και άλλοτε κάτω από αυτό σε ιστορικά κάθε φορά χαμηλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση σε σχέση με την πραγματική της οικονομία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό στήριξης, τη μεγαλύτερη μείωση σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης για το διάστημα άνω του 50%, περιορισμένη ρευστότητα αντίστοιχη με αναπτυσσόμενες χώρες, και όχι ανεπτυγμένες, και ελάχιστες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 1 Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής ή προς διαγραφή, ενώ η πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών ασφυκτιά από υπέρογκο δανεισμό και αδυναμία πρόσβασης σε νέα κεφάλαια. Δεν είναι τυχαίο ότι όποια κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με εξαίρεση την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αφορά συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά, που δεν αποτιμώνται άμεσα σε εισροή κεφαλαίων για τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες. Στα υπόλοιπα δε προϊόντα πλην των εισηγμένων μετοχών η κατάσταση είναι ακόμη πιο αποκαρδιωτική, καθώς καμία προσπάθεια για τη δημιουργία νέων προϊόντων ή αγορών δεν απέδωσε στην πράξη τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (ενδεικτικά δομημένα προϊόντα, ΑΚΕΣ-ΕΚΕΣ, ΑΕΕΧ, ETFs κ.λπ.). Πλέον αυτής της πραγματικότητας, η χώρα μας οφείλει να ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη το σύνολο των οδηγιών που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας ελάχιστο περιθώριο έκπτωσης σε ζητήματα που αφορούν λειτουργικό κόστος, εποπτεία, κεφαλαιακή επάρκεια και διαφάνεια, και οι οποίες στοχοποιούνται από τους φορείς ως νέες επιβαρύνσεις και ως αίτια της δυσχερούς θέσης στην οποία έχουν περιέλθει. Γιατί όμως όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν αποδώσει; Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών και κατευθύνσεων ή απλά του γεγονότος ότι size matters και απλά η ελληνική κεφαλαιαγορά είναι πολύ μικρή για να επιβιώσει; Κατά την άποψη του γράφοντος και τα δύο βαρύνουν εξίσου. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αρκεί όποιες νέες πρωτοβουλίες να ανεξαρτητοποιηθούν από τις προϊδεάσεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος που έχουν επιδείξει τόσο οι φορείς όσο και οι εποπτικές αρχές. Ποιες είναι αυτές οι προϊδεάσεις; Κάποιες από αυτές μπορούν να συνοψιστούν στις εξής απόλυτες δηλώσεις ή πρακτικές: 1. Το ελληνικό χρηματιστήριο στηρίζεται από τους Έλληνες μικροεπενδυτές που επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους και άρα ο βαθμός προστασίας πρέπει να είναι ανάλογος. 2. Οι βραχυπρόθεσμες και κερδοσκοπικές επενδύσεις έχουν μια απαξιωτική χροιά. 3. Κάθε μέτρο πρέπει να ενισχύει τη διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο, δεν μας ενδιαφέρουν αγορές όπου δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 4. Θα πρέπει να διασφαλιστούν τα τοπικά μέλη του ΧΑ σε σχέση με αλλοδαπές εταιρείες. 1 Russell Investments // Greece: Reemerged, Russell Indexes Product Insight By Mat Lystra, Senior Research Analyst Ryan Naranjo, Russell Indexes. 654

3 Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 5. Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες είναι διαφορετικές από τις αλλοδαπές σε επίπεδο δομών, κουλτούρας κ.λπ., γεγονός που χρήζει διακριτής μεταχείρισης. 6. Αποτελεσματική εποπτεία επιτυγχάνεται με αυστηρά διοικητικά μέτρα και αυξημένα ίδια και εποπτικά κεφάλαια, ακόμη και πλέον των ελαχίστων που καθορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό κόστος και διοικητικό βάρος που αυτά προκαλούν. 7. Αλλοδαπά σχήματα είναι ανταγωνιστικά των ελληνικών μορφωμάτων και όποιες διευκολύνσεις πρέπει να παρασχεθούν στον βαθμό που επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο, συγκεκαλυμμένα ή μη, μόνο σε ιδιότυπα ελληνικά σχήματα, άγνωστα σε ξένους επενδυτές. 8. Συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι προνόμιο μόνο μελών συγκεκριμένων φορέων. 9. Το κέρδος από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι εύκολο και άρα πρέπει να φορολογηθεί ανάλογα, ανεξάρτητα από την ευκολία μεταφοράς της χρηματοοικονομικής δράσης σε άλλη αγορά. 10. η απευθείας πρόσβαση του επενδυτή στην αγορά μειώνει την ευθύνη του διαμεσολαβητή και αυξάνει τις αποδόσεις, ώστε να μην υπάρχει στην πράξη ούτε ζήτηση ούτε ουσιαστική προσφορά για μορφές συλλογικής επένδυσης ή επαγγελματικής διαχείρισης. Πολλές από τις ως άνω προϊδεάσεις έχουν ήδη διαψευσθεί από τις εξελίξεις, ενώ άλλες συνιστούν αγκυλώσεις για την επίτευξη της εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας που απαιτεί κάθε σύγχρονη κεφαλαιαγορά. Στην παρούσα μελέτη κατωτέρω θα εξετασθούν τα μέτρα εκείνα που θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη του γράφοντος πάντοτε και ανεξάρτητα από τους φορείς στους οποίους ενδεχόμενα παρέχει υπηρεσίες, να ενισχύσουν το ως άνω τρίπτυχο. Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κύριος γνώμονας όποιας επιχειρούμενης μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η μείωση του κόστους πρόσβασης ξένων επενδυτών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, είτε με την κατάργηση εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών ή στην πρόσβαση στο ΧΑ αλλοδαπών εταιρειών, είτε με τη θεσμοθέτηση προϊόντων, μηχανισμών και πληροφοριών ευκόλως αναγνωρίσιμων από αλλοδαπούς επενδυτές. Αυτό αφορά τόσο το επίπεδο της αγοράς όσο και των φορέων. Ειδικότερα: Υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρίσιμων χρηματοοικονομικών σχημάτων Με δεδομένο το μέγεθος της ελληνικής αγοράς, το κόστος επένδυσης ενός ξένου επενδυτή σε ένα ελληνικό χρηματοοικονομικό προϊόν, ή ακόμη δημιουργίας ενός ελληνικού προϊόντος, είναι δυσανάλογο σε σχέση με το μέγεθος της επένδυσης, ειδικότερα μάλιστα όταν το προϊόν αυτό διέπεται από ειδικούς κανόνες και δεν είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο από ξένους επενδυτές. Είναι δηλαδή πολύ πιο εύκολο να πείσεις ένα διαχειριστή venture capital ή private equity του εξωτερικού να φτιάξει ένα ελληνικό κεφάλαιο το οποίο θα εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο και το οποίο θα λειτουργεί ως μια Εnglish partnership με έδρα την Ελλάδα, παρά ως ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) 2 ή μία Εταιρεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), 3 με τις όποιες ελληνικές ιδιοτυπίες του θεσμού και την ανασφάλεια δικαίου σε περίπτωση ερμηνείας των σχετικών κανόνων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει, αφενός, σε επίπεδο εταιρικού δικαίου να επιτραπεί η μεταφορά έδρας αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα ή άλλως η σύσταση εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή ομάδας περιουσίας στην Ελλάδα με εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο, αφετέρου σε επίπεδο εποπτικού δικαίου 2 Άρθρο 7 Ν. 2992/ N. 2367/1995, όπως ισχύει. 655

4 Ενότητα ΙΑ: Χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να προβλέπονται περιοριστικά ιδιότυπες νομικές μορφές που μπορούν να λάβουν εποπτευόμενα κεφάλαια, αλλά ελάχιστες προϋποθέσεις φερεγγυότητας και διαφάνειας που πρέπει να πληρούν οι δομές που επιλέγουν οι διαχειριστές. Για παράδειγμα, στον τομέα του private equity και venture capital προβλέπονται περιοριστικά δύο σχήματα: τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών -ΑΚΕΣ- τα οποία δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα και οι Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών -ΕΚΕΣ- που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και είναι υποχρεωτικά εισηγμένες. Και τα δύο, παρά το ότι επιτελούν ως οχήματα τον ίδιο σκοπό, υπόκεινται σε διαφορετικούς επενδυτικούς και εποπτικούς κανόνες. Αντ αυτού τα σχήματα αυτά έπρεπε να ρυθμίζονται με ενιαίους κανόνες διαφάνειας και εποπτείας και ειδική φορολογική μεταχείριση, όπως με τους ΟΣΕΚΑ, χωρίς ειδική τυπολογία ως προς τη μορφή που αυτά λαμβάνουν. Ειδικά στην περίπτωση των εναλλακτικών κεφαλαίων, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω, ο καθορισμός συγκεκριμένων ιδιότυπων σχημάτων και επενδυτικών περιορισμών σε κεφάλια private equity κρίνεται άστοχος. Εκλογίκευση - απλοποίηση - ομαδοποίηση συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού Ενώ κάποιος θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει υπέρ του οφέλους που έχει η τήρηση μητρώου επενδυτών κεντρικά, ανά τελικό επενδυτή, στις κινητές αξίες, ώστε να είναι γνωστός ο πραγματικός μέτοχος, ανεξάρτητα από το κόστος που αυτό επιφέρει και την ιδιαιτερότητα που συνεπάγεται για ξένους επενδυτές, δεν είναι ευκόλως αντιληπτό γιατί η εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων να γίνεται στον τελικό επενδυτή, ειδικά μάλιστα όταν η ίδια η MiFID, όπως ενσωματώθηκε και στην ελληνική έννομη τάξη, προβλέπει ρητώς τα πρόσωπα που μπορούν να είναι μέλη ενός συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών. Με αυτή την έννοια απαιτείται ένα ευέλικτο, και ευκόλως προσβάσιμο και από ξένους εποπτευόμενους φορείς σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών επί παραγώγων σε επίπεδο εκκαθαριστικού μέλους. Γενικότερα, δεν είναι ευκόλως αντιληπτό γιατί κάθε μέλος πρέπει απαραίτητα να εκκαθαρίζει και να διακανονίζει μόνο του τις συναλλαγές του και να μην μπορεί να μεταθέσει την εκκαθάριση σε άλλο μέλος. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο, καθώς με την ενσωμάτωση της CRD IV στην ελληνική έννομη τάξη μειώνονται τα αρχικά ίδια κεφάλαια εταιρειών που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία εκτέλεσης, αλλά δεν παρέχουν την παρεπόμενη υπηρεσία της θεματοφυλακής σε ευρώ. Ήδη έχουν δρομολογηθεί τροποποιήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και εναπόκειται στην αγορά να προσαρμοστεί. Τρόποι καταχώρισης εντολών - συστήματα διαμόρφωσης τιμών Ένας άλλος τομέας ο οποίος χρήζει βελτίωσης είναι το σημερινό μονοσήμαντο μοντέλο της αγοράς του ΧΑ. Το ως άνω μοντέλο, ως order driven στηρίζεται στην άμεση καταχώριση έκαστης εντολής επενδυτή και στη διαμόρφωση της τιμής κλεισίματος με βάση τις εντολές πώλησης και αγοράς σε μία δεδομένη συνεδρία (με εξαίρεση ειδικούς κανόνες για προσυνεδριακές συναλλαγές ή συναλλαγές στο κλείσιμο). Ο Κανονισμός του ΧΑ δεν διευκολύνει την καταχώριση ομαδοποιημένης εντολής μέλους υπέρ ομάδας πελατών τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν γνωστοποιούνται στο ΧΑ, ούτε τον εκ των υστέρων επιμερισμό της εντολής αυτής στους πελάτες του με κριτήρια που θα καθορίσει το μέλος στην πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης, παρά το γεγονός ότι τόσο η MiFID όσο και ο Ν. 3606/2007 προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, το ως άνω σύστημα αδυνατεί να εφαρμοστεί με την ίδια επιτυχία σε αγορές με χαμηλή εμπορευσιμότητα και παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες για την υιοθέτηση ενός συστήματος που βασίζεται σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών, κάτι τέτοιο δεν έχει υιοθετηθεί στην πράξη με επιτυχία. Ωστόσο, η υιοθέτηση ενός συστήματος διαπραγμάτευσης σε αγορές, όπως οι αγορές ομολόγων ή μετοχές μειωμένης εμπορευσιμότητας ή εναλλακτικών επενδύσεων που να στηρίζεται σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών θα συνιστούσε μια σημαντική καινοτομία. 656

5 Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς Ενιαίος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - ενίσχυση του ρόλου των proxy advisors και της επικοινωνίας με αλλοδαπούς επενδυτές Επιπλέον, έχει χυθεί πολύ μελάνι για τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών. Είμαστε από τις λίγες έννομες τάξεις στην ΕΕ που έχουμε διά νόμου επιβάλει ελάχιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ αδυνατούμε από την άλλη να συμφωνήσουμε σε ένα ενιαίο κείμενο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αυτοβούλως θα εφαρμόζουν οι εισηγμένες εταιρείες σε επίπεδο ενός κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, απόκλιση από τους κανόνες του οποίου θα επεξηγείται ειδικώς στην επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (comply or explain). Ωστόσο, διάφοροι proxy advisors έχουν ήδη δημοσιεύσει guidelines που αφορούν ειδικά την Ελλάδα, βάσει των οποίων συστήνουν σε αλλοδαπούς μετόχους τον τρόπο που θα ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις. Με δεδομένο ότι οι περισσότερες ελληνικές εισηγμένες υστερούν σε σχέση με τα πρότυπα αυτά, πολλές λαμβάνουν αρνητικές εισηγήσεις, ενώ η ελληνική κεφαλαιαγορά, για τους ίδιους λόγους, υστερεί βαθμολογικά σε αντίστοιχους δείκτες σε διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα θα πρέπει να ενισχυθεί και η επικοινωνία των ίδιων των εταιρειών μέσω των τμημάτων τους ενημέρωσης μετόχων με corporate agents και proxy advisors. Επίσης χρήσιμη θα είναι και η ενσωμάτωση σε πρώτη φάση διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικού πληρεξουσίου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να συνδράμει η ΕΧΑΕ η οποία θα μπορούσε να παρέχει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και συμμετοχής από απόσταση μετόχων σε γενικές συνελεύσεις με λειτουργίες όπως, παρακολούθηση όλων των εταιρικών ανακοινώσεων που αφορούν γενικές συνελεύσεις σε εταιρείες που ο χρήστης είναι μέτοχος με push notifications για την ανάρτηση αυτών (π.χ. πρόσκληση ΓΣ, ανάρτηση σχεδίων αποφάσεων κ.λπ.), ημερολόγιο γενικών συνελεύσεων και άσκησης συναφών εταιρικών δικαιωμάτων με push notifications για τις καταληκτικές ημερομηνίες (π.χ. για την προσθήκη θέματος ημερήσιας διάταξης, ή για την αποστολή πληρεξουσίου), υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων προς την εταιρεία (π.χ. προσθήκη θέματος ημερήσιας διάταξης, ή δημοσιοποίηση εναλλακτικού σχεδίου απόφασης επί θέματος της ημερήσιας διάταξης), δήλωση στοιχείων εκπροσώπων επί μετόχων νομικών προσώπων, ψηφοφορία από απόσταση -αποστολή ηλεκτρονικών πληρεξουσίων και electronic proxy voting solicitation κ.λπ. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός στόχος όποιας παρέμβασης, θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με δεδομένο ότι οι κανόνες ασφάλειας και ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών και τη λειτουργία των αγορών καθορίζονται σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου και το βάθος και μέγεθος της ελληνικής αγοράς δεν επιτρέπει σημαντικά οφέλη από οικονομίες κλίμακας και σκοπού, η ανταγωνιστικότητα μπορεί να επιτευχθεί καταρχήν με τη μείωση του κόστους συναλλαγών και λειτουργίας εν γένει τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους φορείς. Ειδικότερα: Μείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων της φορολογικής μεταχείρισης κερδών από συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα Το υφιστάμενο καθεστώς του φόρου υπεραξίας επί συναλλαγών σε τίτλους (συνδυασμός διατάξεων άρθρων 42 και 21 ΚΦΕ, όπως ισχύει), προβλέπει φορολόγηση της υπεραξίας από την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων με αυτοτελή φορολογία 15% για τα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα καθιερώνει συμψηφισμό κερδών ζημιών από συναλλαγές ανά κατηγορία τίτλου (ομόλογα -μετοχές -παράγωγα), τη μεταφορά ζημίας απεριόριστα για επόμενες χρήσεις και τη μη έκπτωση δαπανών. Επιπλέον καθιερώνει την ένταξη συστηματικών συναλλαγών (πλέον των τριών το εξάμηνο) στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε με αυτό τον τρόπο να επιτρέψει τον συμψηφισμό κερδοζημιών στο σύνολο των τίτλων και την αφαίρεση σχετικών δαπανών (π.χ. προμηθειών και λοιπών εξόδων συναλλαγών). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τυχόν κέρδος φορολογείται ως εισόδημα. Ωστόσο, η λύση αυτή συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα. Αφενός καθιερώνει ένα είδος νέας 657

6 Ενότητα ΙΑ: Χρηματοδότηση δραστηριότητας επί χρηματοπιστωτικών μέσων, αυτής του κατ επάγγελμα επενδυτή, η οποία δεν συνάδει με την έννοια του επαγγελματία επενδυτή στην οδηγία MiFID και στον Νόμο 3606/2007, προκαλώντας σύγχυση, αφετέρου προκαλούνται σειρά πρακτικών προβλημάτων στην υλοποίησή της, όπως η έκδοση και θεώρηση βιβλίων, η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, με επιπλέον επιπτώσεις για πρόσωπα που λαμβάνουν ήδη σύνταξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλο το ως άνω σύστημα συνιστά μια πρωτοφανή ελληνική ιδιοκατασκευή. Αντ αυτού απαιτείται η υιοθέτηση ενός απλού συστήματος φορολόγησης της υπεραξίας που να στηρίζεται στις εξής αρχές: Α) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ χρηματοπιστωτικών μέσων και αριθμού συναλλαγών, ώστε κάθε επενδυτική στρατηγική να είναι φορολογικά ουδέτερη. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να διαφοροποιείται ο φόρος ανάλογα με τον αριθμό συναλλαγών ούτε ανάλογα με το χρηματοπιστωτικό μέσο. Είναι προφανές ότι, η διαμόρφωση επενδυτικών αποφάσεων για τον κάθε επενδυτή αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο από επιμέρους προϊόντα και επενδυτικές στρατηγικές. Στην περίπτωση π.χ. ενός «συντηρητικού» επενδυτή, η διαμόρφωση μιας επενδυτικής θέσης σε μια μετοχή συνεπάγεται ταυτόχρονα την αγορά ενός παράγωγου με υποκείμενο τη συγκεκριμένη μετοχή, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο από την πορεία της μετοχής. Ο επενδυτής θα αξιολογήσει την απόδοση της επένδυσής του και θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των τιμών και των δύο προϊόντων (μετοχή και παράγωγο). Β) το φορολογητέο κέρδος ή η πραγματική ζημία για φορολογικούς λόγους από τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, πρέπει να διαμορφώνεται ενιαία ως το αλγεβρικό άθροισμα των πραγματικά αναγνωρισμένων κερδών-ζημιών για φορολογικούς λόγους (realized profits) σε ετήσια βάση από το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων ενός εκάστου επενδυτή, αφού αφαιρεθούν-προστεθούν έξοδα ή δαπάνες που αφορούν έκαστη συναλλαγή. Γ) τυχόν διατήρηση του φόρου συναλλαγών μετά την επιβολή του φόρου υπεραξίας αυξάνει επιπλέον το κόστος συναλλαγών. Δ) Υιοθέτηση αφορολόγητου ορίου. Ειδική φορολογική μεταχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων Μία σημαντική φορολογική παρέμβαση συνίσταται στην επέκταση της αποσπασματικής, σήμερα, ευνοϊκής μεταχείρισης διαφόρων μορφών συλλογικών επενδύσεων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λπ. στο σύνολο των αδειοδοτημένων μορφών συλλογικών χαρτοφυλακίων. Το ζήτημα κρίνεται ακόμη πιο κρίσιμο λόγω της ενσωμάτωσης της οδηγίας για τους διαχειριστές εναλλακτικών κεφαλαίων 4 με τον Νόμο 4209/2013. Η ειδική αυτή φορολογική μεταχείριση μπορεί να συνίσταται είτε στην αντιμετώπιση των διαφόρων εναλλακτικών κεφαλαίων ως φορολογικά διαφανών σχημάτων, επιτρέποντας τη φορολόγηση των αποδόσεων απευθείας στο πρόσωπο του επενδυτή, 5 είτε στην εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης με την επιβολή φόρου επί του ενεργητικού, όπως στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των ΑΕΕΧ. Ειδική φορολογική ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί για κέρδη από υπεραξίες ή μερίσματα τα οποία διανέμουν κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες ή αλλοδαπές εταιρείες με επενδύσεις και δραστηριότητα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν επενδυτής σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, π.χ. μεριδιούχος σε ένα ΑΚΕΣ μπορεί να λαμβάνει έκπτωση φόρου ίση με ποσοστό της ετήσιας επένδυσής του σε τέτοιου είδους κεφάλαια ή έκπτωση ή εξαίρεση από τον φόρο μερίσματος ή/ και υπεραξίας. 6 4 Οδηγία 2011/61/ΕΚ. 5 Η λύση αυτή προβλέπεται στην περίπτωση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) βλ. και άρθρο 7 Ν. 2992/2002, όπως ισχύει. 6 Εφόσον ο τελευταίος επιβάλλεται ανάλογα με το είδος του κεφαλαίου. Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία. 658

7 Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς Προϊοντοποίηση εναλλακτικών επενδύσεων Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/61/ΕΚ για τους διαχειριστές εναλλακτικών κεφαλαίων με τον Νόμο 4209/2013, ρυθμίζει το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας διαχειριστών τέτοιων σχημάτων, οι οποίοι δύνανται να διαθέτουν τέτοια σχήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολαμβάνοντας καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελεύθερης εγκατάστασης (διαβατήριο) αντίστοιχο με αυτό που προβλέπεται στις περιπτώσεις ενημερωτικών δελτίων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία δεν ρυθμίζει τη μορφή των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων αλλά μόνο των διαχειριστών αυτών, αφήνοντας στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν τη μορφή που λαμβάνουν τέτοιοι οργανισμοί. Σε αντίθεση με την περίπτωση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες του N. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2009/65/ΕΚ, ο Νόμος 4209/2013 δεν προβλέπει ρυθμίσεις σχετικά με τη μορφή και τη λειτουργία των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο ορισμός δε των τελευταίων είναι ευρύτατος και καλύπτει το σύνολο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτουν στον Νόμο 4099/12. Ο νόμος καταλαμβάνει τη λειτουργία διαχειριστών υφιστάμενων ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ, ωστόσο τα σχήματα αυτά διαθέτουν τους δικούς τους επενδυτικούς περιορισμούς, με βάση τον ειδικό σκοπό για τον οποίο νομοθετήθηκαν. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές δεν μπορεί καταρχήν να υπάγεται σε επενδυτικούς περιορισμούς. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ευρύτερων σχημάτων εναλλακτικών επενδύσεων είτε σε συμβατική μορφή μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων ή σε καταστατική μορφή μέσω εταιρειών εναλλακτικών επενδύσεων, ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Παραδείγματος χάρη, ο συνδυασμός των επενδυτικών περιορισμών των υφιστάμενων σχημάτων δεν επιτρέπει τη δημιουργία οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση συναλλαγών επί νομισμάτων ή την επένδυση στη ναυτιλία. 7 Μείωση εποπτικού κόστους Ένας σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κεφαλαιαγοράς είναι η μείωση του εποπτικού κόστους. Ως εποπτικό κόστος λογίζονται τόσο τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την αδειοδότηση και λειτουργία των εποπτευόμενων εταιρειών, όσο και το εν γένει λειτουργικό κόστος αυτών. Παραδοσιακά ο Έλληνας νομοθέτης επιβάλλει ως προς το ύψος των αρχικών ιδίων κεφαλαίων με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου αυξημένες απαιτήσεις, σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα όρια των αντίστοιχων οδηγιών ή άλλων κρατών μελών. Η προσέγγιση αυτή έχει ακολουθηθεί τόσο στον Ν. 3606/2007 (ΕΠΕΥ) όσο και στον Ν. 4099/2012 (ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαία Κεφάλαια). Η ενσωμάτωση της οδηγίας CRD IV είναι μια σημαντική ευκαιρία για την προσαρμογή τουλάχιστον του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των ΕΠΕΥ στα ευρωπαϊκά ελάχιστα, ενώ αντίστοιχες προσαρμογές πρέπει να γίνουν και στην περίπτωση των ΑΕΔΑΚ και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την ενσωμάτωση της MiFID το 2007 το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια ΕΠΕΥ που δεν παρέχει την υπηρεσία της θεματοφυλακής ήταν ευρώ (σήμερα ) έναντι ευρώ που προβλέπει η CRD IV σήμερα, ενώ για μια ΕΠΕΥ μέλος του ΧΑ ευρώ (σήμερα ) έναντι ευρώ που προβλέπει η CRD IV. Ωστόσο, το αυξημένο εποπτικό κόστος δεν περιορίζεται μόνο στο ζήτημα του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Ένας άλλος παράγοντας είναι το κόστος του συνεγγυητικού κεφαλαίου το οποίο διαμορφώνεται από τρεις παράγοντες: το ύψος του, τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και τα έξοδα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια, η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του συνεγγυητικού είναι ουσιώδους σημασίας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των εποπτευόμενων εταιρειών. Τα σημερινά μεγέθη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ίσως δεν δικαιολογούν παρά ένα μικρό, ευέλικτο, συνεγγυητικό κεφάλαιο. Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ιδιωτικής 7 Λόγω των περιορισμών επένδυσης μόνο σε αλλοδαπές εταιρείες που έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. 659

8 Ενότητα ΙΑ: Χρηματοδότηση ασφάλισης ως στοιχείο υπολογισμού της εισφοράς έκαστης εταιρείας. Τέλος, ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά το εποπτικό κόστος εν στενή εννοία, είναι κατά πόσο το μέγεθος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς επιβάλλει για λόγους οικονομιών κλίμακας και σκοπού τη λειτουργία μιας ενιαίας εποπτείας όλου του χρηματοοικονομικού τομέα. Ενίσχυση της καινοτομίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Τέλος, ακόμη και αν διευκολυνθεί η πρόσβαση των αλλοδαπών επενδυτών ή μειωθεί το συνολικό κόστος επένδυσης και παροχής υπηρεσιών σε μία ανταγωνιστική διεθνή αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων, η ελληνική κεφαλαιαγορά, με τις μακροοικονομικές αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ξένων επενδύσεων μόνο εφόσον μετατρέψει τις παρούσες συγκυρίες σε επενδυτικές ευκαιρίες, προσφέροντας θεσμική ασφάλεια και διαφάνεια. Ειδικότερα: Διεύρυνση της χρήσης των τίτλων επιλογής κατά τα πρότυπα των τραπεζικών warrants Με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας και την αδυναμία πρόσβασης των ελληνικών εταιρειών σε όποια μορφή αναχρηματοδότησης, η προσέλκυση επενδυτών θα μπορούσε να επιτευχθεί με την έκδοση δωρεάν τίτλων επιλογής (warrants) ως κίνητρο συμμετοχής (sweetener) επενδυτών σε δημόσιες προσφορές μετοχών ή εταιρικών ομολόγων μετατρέψιμων ή μη. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η λειτουργία αυτοτελούς αγοράς τίτλων επιλογής στο ελληνικό χρηματιστήριο ή και η δημιουργία σύνθετων προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του κ.ν. 2190/1920, ώστε να επιτρέπεται η έκδοση τίτλων επιλογής από τις ίδιες τις ανώνυμες εταιρείες. Τιτλοποίηση τραπεζικού δανεισμού εισηγμένων εταιρειών Ίσως το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα είναι ο υπέρογκος τραπεζικός δανεισμός, ο οποίος συνοδεύεται από ένα δυσβάστακτο κόστος υποστήριξης των δανείων, αδυναμία αναχρηματοδότησης και, κατά συνέπεια, έλλειψη ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η μείωση του επιπέδου μόχλευσης των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με την κεφαλαιοποίηση μέρους των τραπεζικών δανείων. Η κεφαλαιοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα των τραπεζών να διαθέσουν τις μετοχές αυτές περαιτέρω, αλλά και την εισροή νέων κεφαλαίων στις εισηγμένες εταιρείες. Π.χ. η τράπεζα συμμετέχει σε δημόσια προσφορά εισηγμένης εταιρείας για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου κεφαλαιοποιώντας μέρος του δανείου της προς την εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν και επιπλέον επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν από την τράπεζα ανταλλάξιμες ομολογίες σε μετοχές της εταιρείας που θα έχει στην κατοχή της η τράπεζα συνεπεία της κεφαλαιοποίησης μέρους της απαίτησής της. Οι ομολογίες που θα διατίθενται σε συμβολική τιμή (π.χ. 1 λεπτό) θα επιτρέπουν στον κάτοχό τους την ανταλλαγή τους με μετοχές της εταιρείας που κατέχει η τράπεζα σε προκαθορισμένη τιμή και θα διαπραγματεύονται χωριστά. 8 Εναλλακτικά, οι τράπεζες θα μπορούσαν να τιτλοποιήσουν δάνεια προς εισηγμένες εταιρείες, μέσω ειδικών εταιρικών οχημάτων τιτλοποίησης που θα εκδώσουν σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα ΣΧΠ ως αντιστάθμιση των μετοχών των εταιρειών που κατέχουν. 8 Στην πραγματικότητα θα λειτουργούν όπως οι τίτλοι επιλογής στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 660

9 Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία. Προτάσεις για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς Διαπραγμάτευση νέων προϊόντων στο ΧΑ Η έκδοση νέων προϊόντων στα πλαίσια της κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού δανεισμού από τις τράπεζες ή τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο αναζήτησης εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία ειδικών αγορών στο ΧΑ. Ανεξάρτητα από τη ρευστότητα ή μη των αγορών αυτών, η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων, εταιρικών ομολόγων, τίτλων επιλογής, σύνθετων προϊόντων, οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σε οργανωμένη αγορά, δίδει τη δυνατότητα επένδυσης σε σημαντικό αριθμό θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού που έχουν ως επενδυτικό περιορισμό την επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά (π.χ. ΟΣΕΚΑ sovereign funds, pension funds κ.λπ.). Λειτουργία θερμοκοιτίδας προς εισαγωγή εταιρειών - ειδική αγορά venture companies στο ΧΑ Το ΧΑ σε συνεργασία με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, το Ταμείο Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) ή φορέων επιχειρησιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης εταιρειών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διάφορους αναδόχους, θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες εκκόλαψης, υποστήριξης εισαγωγής και προώθησης εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από επενδυτικά κεφάλαια ελληνικά ή του εξωτερικού και θα μπορούσαν να εισαχθούν, αν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον, σε μία ειδική αγορά. Η εισαγωγή των μετοχών σε μία κατηγορία venture companies θα επέτρεπε την προσέλκυση και ιδιωτών επενδυτών που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μικρές και μεσαίες εταιρείες early stage - όπως αποκαλούνται στην ορολογία των επιχειρηματικών κεφαλαίων, 9 προσδίδοντας αυξημένη προστασία στους επενδυτές αυτούς. Επιπλέον, με δεδομένη τη δραστηριοποίηση τέτοιων σχημάτων ήδη στην ελληνική αγορά και μάλιστα με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κεφάλαια 10 και την περιορισμένη πρόσβαση των εταιρειών αυτών στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η απομόχλευση των τραπεζών από επιχειρηματικά δάνεια, η υιοθέτηση πρωτοβουλιών κανονισμών για επενδυτικά κεφάλια μακροχρόνιων επενδύσεων διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο μια «προϊοντοποίηση» τέτοιους είδους εταιρειών και τυποποίηση στις διαδικασίες εισαγωγής και επένδυσης για υποψήφιους επενδυτές είναι χρήσιμη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του TSX Venture Exchange στον Καναδά, που αποτελεί αγορά διαπραγμάτευσης αποκλειστικά πολλών τέτοιων εταιρειών. Αντί επιλόγου Παρά τις ιδιαιτερότητες των αγορών κεφαλαίων, η βασική αρχή διαμόρφωσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε μια μικρή αγορά παραμένει η ίδια. Ο επενδυτής πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στο προϊόν ή στην υπηρεσία άμεσα, να είναι σε θέση να το συγκρίνει εύκολα με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες με τα οποία έχει εξοικείωση, το δε πιθανό όφελος από την επένδυση επί της πιθανότητας επίτευξης να είναι υψηλότερο του συνολικού κόστους που σχετίζεται με τη συναλλαγή. Η τελευταία παράμετρος επιτυγχάνεται είτε με τη μείωση του κόστους συναλλαγών και τη συναλλακτική τυποποίηση, είτε με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων για την προσέλκυση επαγγελματιών ή ειδικευμένων ιδιωτών επενδυτών. 9 Angel Investors. Επίσης με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται με επαρκή διαφάνεια και ασφάλεια και η διεθνής πρακτική του crowdfunding. 10 Βλ. π.χ. το πρόγραμμα JEREMIE στο οποίο συμμετέχει το European Investment Fund. 661

10

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Η σημασία των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα για την οικονομία μας Οι πολύ μικρές ΜμΕ αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2014 Version 1.0

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2014 Version 1.0 Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου Μάρτιος 2014 Version 1.0 Φάσεις ανάπτυξης Τυπικοί τρόποι χρηματοδότησης Χρηματοδότηση μέσω ΧΑ Εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2016 Version 1.11

Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου. Μάρτιος 2016 Version 1.11 Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω των Αγορών του Χρηματιστηρίου Μάρτιος 2016 Version 1.11 Ατζέντα Το πλαίσιο χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Σε τέτοιες περιόδους, η λέξη «συνεργασία» αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Σε τέτοιες περιόδους, η λέξη «συνεργασία» αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Σε τέτοιες περιόδους, η λέξη «συνεργασία» αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Εν προκειμένω, η συνεργασία ανάμεσα σε επαγγελματικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Οι θέσεις μας για ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο Βόλος, 11/11/2016 Διακυβέρνηση: Πλήρης Διαφάνεια Μέγιστος αριθμός δύο θητειών για τον Πρόεδρο και για τα μέλη της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα