Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ"

Transcript

1 Α.Δ.Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 207 / Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Ειδική Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ροδίων κ. Κουσουρνά Ευστάθιου, μετά τη με αριθ. πρωτ.2/31269/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α 87) σε όλα τα μέλη του. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 29.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Αντιδήμαρχος 3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 31.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αντιδήμαρχος 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 32.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 35.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 36.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 8.ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 37.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος) 9.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 39. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιδήμαρχος 11.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 40. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 13.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 14.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 43. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 15.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 44. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 17.Χ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 46. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 18.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 23.ΠΕΤΡΙΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1

2 25.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 26.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 27.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Αντιδήμαρχος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται και οι σαράντα οκτώ (48), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Θ Ε Μ Α : Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Ρόδου- Ισολογισμός Έναρξης , (αρ.πρωτ.74445/ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, κατ αρχήν, την υπ αριθ. 60/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά «Έγκριση Έκθεσης Απογραφής περιουσιακών στοιχείων Δήμου Ρόδου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2010», η οποία έχει ως εξής: Αφού προηγήθηκε εκτενής διαλογική συζήτηση αναφορικά με την έκθεση απογραφής 31 ης Δεκεμβρίου 2010 των περιουσιακών στοιχείων Δήμου Ρόδου, (αριθ.πρωτ. 2/32147/ ), που συντάχθηκε από την Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ενιαίου Δήμου Ρόδου, όπου εκτέθηκαν οι απόψεις μέσα από σχετικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις και αναδείχθηκαν οι θέσεις των μελών της πλειοψηφίας αλλά και οι θέσεις των μελών της μειοψηφίας για το ανωτέρω θέμα η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, με τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καμπουρόπουλου Εμμ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Σαββή Εμμανουήλ, Τσακίρη Τσαμπίκου {(σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)} και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Μαχραμά Μιχαήλ, Ζαννετίδη Φιλήμωνα, Στάγκα Στέργο {(σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)} αποδέχεται αυτούσια την έκθεση απογραφής έναρξης της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 των περιουσιακών στοιχείων Δήμου Ρόδου, με αριθ. πρωτ. 2/ , που συντάχθηκε από την Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ενιαίου Δήμου Ρόδου, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 10 & 267 παρ.7 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α 87/ και τις αποφάσεις του Δημάρχου αριθ.8/ , 32/ , 280/ & 429/ , εγκρίνει την καταχώρηση της στο 2

3 βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Ρόδου και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου σε ειδική συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση για την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας του Δήμου Ρόδου και του Ισολογισμού Έναρξης της Κατόπιν θέτει υπόψη του Σώματος την Έκθεση Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων Δήμου Ρόδου, που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 10 και 267 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α 87/ ), συστήθηκε Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του νέου Δήμου Ρόδου, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων της Νήσου Ρόδου, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου. Η Επιτροπή συστήθηκε με τις αποφάσεις Δημάρχου αριθ. 8/ ,32/ , 280/ και 429/ Τα στοιχεία της απογραφής στάλθηκαν στην Επιτροπή Απογραφής βάσει της Απόφασης του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ αριθ / , του Οδηγού Απογραφής Έναρξης Νέων Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο ΕΣ. Α.Η.Δ. μέσω διαδικτύου στις 12 Ιανουαρίου 2011) και των συμπληρωματικών οδηγιών που δόθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 2/24796/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Ρόδου. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν κατά φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά φάση στην ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ δεν τηρήθηκαν επακριβώς, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στη συγκέντρωση των διαφόρων στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την σύνταξη της απογραφής αυτής. Μάλιστα, στοιχεία ακόμα και της β, γ και δ φάσης παραδίδονταν στην Επιτροπή μέχρι και 22 Μαρτίου τρέχοντος έτους, ενώ ορισμένοι πρώην Δήμοι δεν έχουν παραδώσει όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής. Επισημαίνονται επίσης τα εξής: Δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή η Δ.Ε.Κ.Ρ. τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και οι οργανισμοί οι οποίοι στις δεν είχαν λυθεί ( όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενοποιούμενες, οι Δ.Ε.Υ.Α., οι ανώνυμες εταιρίες (εκτός ΡΟΔΟΝ Α.Ε και ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε ), οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και ο Δ.Ο.Π.). Η παρούσα απογραφή βασίστηκε στα δηλωθέντα από τις Υπηρεσίες στοιχεία της απογραφής και για όσα κονδύλια δεν υπήρχαν στοιχεία απογραφής, στα λογιστικά δεδομένα της , που προκύπτουν από το μη οριστικό ισοζύγιο του διπλογραφικού. Λόγω του περιορισμένου του χρόνου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα πλήρης επεξεργασία όλων των στοιχείων της απογραφής που προσκομίστηκαν στην Επιτροπή. Δεν έγινε φυσική καταμέτρηση των παγίων από κανένα πρώην Δήμο πλην του πρώην Δήμου Ατταβύρου. 3

4 Εκκρεμεί ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων των πρώην Δήμων. Δεν έχει προσκομιστεί στην Επιτροπή ισολογισμός από ορισμένους πρώην Δήμους, ενώ από έναν πρώην Δήμο δεν προσκομίστηκε ούτε ισολογισμός Επισημαίνεται, όμως, ότι η προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού , σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ., εκπνέει στις Οι προσκομισθέντες ισολογισμοί δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές και δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή όλες οι συμβάσεις των δανείων των πρώην Δήμων Ιαλυσού και Πεταλούδων, ενώ τα σχετικά στοιχεία των πρώην Δήμων Αφάντου και Ροδίων δεν είναι πλήρη ( π.χ δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή τοκοχρεωλυτικοί πίνακες των δανείων ) Για ορισμένους πρώην Δήμους υπάρχουν καθυστερημένες υποχρεώσεις για φόρους-τέλη και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Οι σχετικές προσαυξήσεις, λόγω μη απόδοσης ή καθυστερημένης απόδοσής τους δεν υπολογίστηκαν επακριβώς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και το Ι.Κ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΦΑΣΗΣ Στις 3 Ιανουαρίου 2011 συντάχθηκαν πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των διαθεσίμων μεταξύ της δημοτικής ταμία και των υπαλλήλων που ασκούσαν καθήκοντα ταμία σε κάθε πρώην Δήμο στις Προς το τέλος Ιανουαρίου 2011 συντάχθηκαν συμπληρωματικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής ταμείου. Τα παραδοθέντα διαθέσιμα έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 6.173, , ,94 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ , , ,78 ΑΦΑΝΤΟΥ , ,59 ΙΑΛΥΣΟΥ 300, , ,08 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.929, , ,38 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , ,05 ΛΙΝΔΙΩΝ 845, , ,66 Ν. ΡΟΔΟΥ 1.330, , ,83 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 991, ,20 ΡΟΔΙΩΝ , ,45 4

5 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,96 Η ανάλυση των παραδοθέντων διαθεσίμων κατά κατηγορία έχει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , , , , ,19 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ , , , , ,17 ΑΦΑΝΤΟΥ , , , , ,14 ΙΑΛΥΣΟΥ , , , ,14 0,00 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , , , ,42 893,10 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , , , , ,23 ΛΙΝΔΙΩΝ , , , , ,14 Ν. ΡΟΔΟΥ , , , ,03 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 991,20 991,20 ΡΟΔΙΩΝ , ,39 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ,96 Επισημαίνονται τα εξής : 1. - Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου αναφέρεται διαφορά ταμείου (έλλειμμα) ,01 σε σύγκριση με τη μηχανογραφημένη κατάσταση «Συγκεντρωτική εικόνα εσόδων- εξόδων». - Το αναγραφόμενο στο πρωτόκολλο ως παραδοθέν ποσό διαφέρει κατά 0,53 σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ( , ,94 ). 2. Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Ιαλυσού αναφέρεται διαφορά ταμείου (έλλειμμα) ,13, σε σύγκριση με τη οικονομική κατάσταση που παραδόθηκε με το πρωτόκολλο αυτό. Επιπλέον σε δεύτερο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ταμείου της του ίδιου Δήμου αναφέρεται διαφορά πραγματικού-λογιστικού υπολοίπου ,15 (=29.998, ,07), που αναλύεται, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο αυτό, ως εξής : - Επιταγές πληρωτέες-κυκλοφορούσες την : ,78 - Διαφορές πληρωμών ασφαλιστικών ταμείων : , , Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Ν. Ρόδου αναφέρεται διαφορά ταμείου (έλλειμμα) ,32, σε σύγκριση με τη οικονομική κατάσταση που παραδόθηκε με το πρωτόκολλο αυτό. Από τις εξηγήσεις που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αυτό η αδιευκρίνιστη 5

6 διαφορά περιορίζεται στο ποσό των ,08 για το οποίο αναφέρεται ότι «παραδίδεται ταμειακό έλλειμμα ύψους ,08». Σημειώνεται ότι στις διευκρινίσεις αναφέρεται ότι έχει γίνει κλοπή ( η οποία αναγγέλθηκε στην Αστυνομία) ποσού 4.885,33. - Η παραδοθείσα διάκριση των διαθεσίμων σε προερχόμενα από τακτικά και έκτακτα (ειδικευμένα και ανειδίκευτα) δεν συμφωνεί με το σύνολο των παραδοθέντων διαθεσίμων. 4. Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Πεταλούδων με αριθ. πρωτ. 2/148 αναφέρεται ότι παραδίδεται χρηματικό υπόλοιπο σε μετρητά 508,00. Σε Βεβαίωση, όμως, της δημοτικής ταμία του πρώην Δήμου Πεταλούδων με αριθ. πρωτ. 9809/ αναφέρεται ταμειακό υπόλοιπο 991,20 («το οποίο προέρχεται από τακτικά έσοδα», όπως αναφέρεται στη βεβαίωση αυτή), το οποίο λήφθηκε υπόψη ως παραδοθέν υπόλοιπο του Δήμου. Σημειώνεται ότι στην συνυποβληθείσα με τα ανωτέρω πρακτικά μηχανογραφημένη κατάσταση «συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων -δαπανών» αναφέρεται ως «πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο» ,77 ( έλλειμμα). 5. Δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, μέχρι σήμερα, από τους πρώην Δήμους Ατταβύρου και Ροδίων επαρκή στοιχεία για τη συμφωνία της διάκρισης της προέλευσης των διαθεσίμων από τακτικά, έκτακτα και ειδικευμένα έσοδα(η διάκριση που δόθηκε από τον πρώην Δήμο Ατταβύρου διαφέρει κατά 5.532,29 ενώ η διάκριση που δόθηκε από τον πρώην Δήμο Ροδιών αναφέρει μόνο έκτακτα ειδικευμένα ,39. Ο ανωτέρω σχετικός πίνακας συντάχθηκε από την ανάλυση που αναγράφεται στο γραμμάτιο είσπραξης του νέου Δήμου Ρόδου με αριθ. σειρά Α αριθ.1/ το οποίο όμως διαφέρει με το πρωτόκολλο ορισμένων πρώην Δήμων ( π.χ Δήμου Αρχαγγέλου, Πεταλούδων, Ν. Ρόδου, Ροδίων). 6. Σημειώνεται ότι ορισμένοι λογ/σμοί καταθέσεων δεν έχουν παραδοθεί στη δημοτική ταμία με τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής διαθεσίμων της αλλά και μέχρι σήμερα. Οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων, βάσει του πρωτοκόλλου παράδοσης -παραλαβής ταμείου την έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,25 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0,00 ΑΦΑΝΤΟΥ 0,00 ΙΑΛΥΣΟΥ ,07 6

7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0,00 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0,00 ΛΙΝΔΙΩΝ ,64 Ν. ΡΟΔΟΥ ,58 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,36 ΡΟΔΙΩΝ ,75 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,65 Οι ανεξόφλητες επιταγές την , έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 7.290,48 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0,00 ΑΦΑΝΤΟΥ 0,00 ΙΑΛΥΣΟΥ ,78 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,15 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0,00 ΛΙΝΔΙΩΝ ,55 Ν. ΡΟΔΟΥ ,43 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0,00 ΡΟΔΙΩΝ 0,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,39 Σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ταμείου του πρώην Δήμου Ροδιών αναφέρεται ότι οι ανεξόφλητες επιταγές είναι καταγεγραμμένες σε κατάσταση (δεν αναφέρεται το ύψος τους),η οποία δεν τέθηκε υπόψη της ομάδας επεξεργασίας των στοιχείων της απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων Χ.Ε.Π. μέχρι την έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΕΠ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 962 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 845 ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 595 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ

8 Ν. ΡΟΔΟΥ 820 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 738 ΡΟΔΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Για τους πρώην Δήμους που υπάρχουν κενά δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής σχετικά στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός των ανεξόφλητων Χ.Ε.Π. μέχρι την που ακυρώθηκαν στο 2011( σχετ. το έγγραφο αριθ. 2/1554/ ) έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΧΕΠ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 59 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ 50 ΙΑΛΥΣΟΥ 29 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 35 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ 254 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 494 ΡΟΔΙΩΝ 176 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Για τους πρώην Δήμους που υπάρχουν κενά δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής σχετικά στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων μέχρι την Γραμματίων Είσπραξης έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ Γ.Ε ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 849 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 215 ΑΦΑΝΤΟΥ 687 ΙΑΛΥΣΟΥ 396 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 555 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 407 8

9 ΛΙΝΔΙΩΝ 460 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 344 ΡΟΔΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Για τους πρώην Δήμους που υπάρχουν κενά δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής σχετικά στοιχεία. Οι υποχρεώσεις για φόρους- τέλη και σε ασφαλιστικά ταμεία στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,39 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ 0 ΙΑΛΥΣΟΥ ,07 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,36 ΡΟΔΙΩΝ 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,82 Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται σε σχετική κατάσταση με τις συνολικές οφειλές ορισμένες του πρώην Δήμου Πεταλούδων, ορισμένες οφειλές, που αναφέρονται ανωτέρω, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση με τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλες είναι εκτός ρύθμισης. Οι υποχρεώσεις προς λοιπούς τρίτους την έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,43 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,74 ΑΦΑΝΤΟΥ ,16 ΙΑΛΥΣΟΥ ,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,42 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,39 ΛΙΝΔΙΩΝ ,52 Ν. ΡΟΔΟΥ ,56 9

10 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,54 ΡΟΔΙΩΝ 5.648,35 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,61 Σημειώνεται ότι στο (προσωρινό) ισοζύγιο του Δήμου Ροδίων ο λογαριασμός με Κ.Α 33 χρεώστες διάφοροι εμφανίζει πιστωτικό(!) υπόλοιπο ,12. Δεν δηλώθηκαν ανείσπρακτες επιταγές στις από κανένα από τους πρώην Δήμους. Σημειώνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, ορισμένοι λογ/σμοί καταθέσεων δεν έχουν παραδοθεί στη δημοτική ταμία με τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής διαθεσίμων της αλλά και μέχρι σήμερα. Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ Οι ταμειακώς βεβαιωθείσες απαιτήσεις των πρώην Δήμων έναντι τρίτων την , που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων τους έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,49 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,46 ΑΦΑΝΤΟΥ ,72 ΙΑΛΥΣΟΥ ,21 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,77 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,29 ΛΙΝΔΙΩΝ ,92 Ν. ΡΟΔΟΥ ,58 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,59 ΡΟΔΙΩΝ ,80 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,83 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδόθηκαν από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις έως και (!) Οι δηλωθείσες επισφαλείς απαιτήσεις από τους πρώην Δήμους έχουν ως εξής (περιλαμβάνονται στα ποσά των προαναφερθεισών απαιτήσεων) : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,00 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 10

11 ΑΦΑΝΤΟΥ ,64 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,85,00 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,00 ΡΟΔΙΩΝ 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,49 Οι υποχρεώσεις από μισθούς στις , σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής ταμείου, έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 0 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ 1.902,00 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.496,70 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ ,05 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,22 ΡΟΔΙΩΝ 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,97 Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι πρώην Δήμοι είχαν πληρώσει μέχρι τις το α 15νθήμερο της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2011 του μονίμου προσωπικού τους. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσό του πρώην Δήμου Πεταλούδων ( ,22 ) προκύπτει από την άθροιση των παραδοθέντων, μέχρι στην Επιτροπή, Χ.Ε.Π. Οι υποχρεώσεις από ανεκτέλεστα μέρη συμβάσεων τεχνικών έργων στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,69 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,12 ΑΦΑΝΤΟΥ ,38 11

12 ΙΑΛΥΣΟΥ ,74 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,04 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,40 ΛΙΝΔΙΩΝ ,65 Ν. ΡΟΔΟΥ ,94 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,73 ΡΟΔΙΩΝ ,11 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,8 Οι εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (πλην έργων) στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΠΛΗΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,12 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,03 ΑΦΑΝΤΟΥ ,63 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,97 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,46 ΛΙΝΔΙΩΝ ,99 Ν. ΡΟΔΟΥ ,12 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,07 ΡΟΔΙΩΝ ,49 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,88 Οι μη εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (πλην έργων) στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΠΛΗΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,78 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ ,36 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2.818,78 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ ,48 Ν. ΡΟΔΟΥ ,72 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ 0 12

13 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,12 Οι υποχρεώσεις για έργα στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1.423,705,41 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,85 ΑΦΑΝΤΟΥ ,01 ΙΑΛΥΣΟΥ ,09 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,35 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,84 ΛΙΝΔΙΩΝ ,31 Ν. ΡΟΔΟΥ ,83 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,07 ΡΟΔΙΩΝ ,07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,535 Σημειώνεται ότι υπάρχουν χρηματοδοτούμενα (επιχορηγούμενα) έργα για τα οποία το ποσό των σχετικών επιχορηγήσεων τους δεν είχε εισπραχθεί μέχρι Τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν επεξεργαστεί, μέχρι σήμερα, από την Επιτροπή. Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΦΑΣΗΣ Οι πρώτες ύλες, τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά των παγίων και λοιπών αποθεμάτων τις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,62 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 61,00 ΑΦΑΝΤΟΥ 0 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,39 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ ,28 Ν. ΡΟΔΟΥ ,88 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ 2.520,44 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,61 13

14 Οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ 17.5/ ) για τους οποίους δεν είχαν συνταχτεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι καθώς και οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 0 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,61 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,61 Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι που συντάχτηκαν έως την για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ ,22 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,59 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ ,58 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,76 14

15 Οι υποχρεώσεις από δάνεια της (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΦΦΦΔΓΔ Α/Α ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2010 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ 31/12/2010 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,55 0, ,03 0, ,58 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,48 0, ,09 0, ,73 0, ,03 0, , , ,77 0, ,78 0, ,95 0, ,00 0, ,04 0, ,00 0, ,61 0, ,19 0, ,71 0, , , , ,55 ΛΙΝΔΙΩΝ ,43 0, , ,79 0, ,74 0, ,37 0, ,01 0,00 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ,32 0, ,48 0, ,00 0, ,74 0,00 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,00 0, ,45 ΡΟΔΙΩΝ ,10 0, ,10 ΣΥΝΟΛΑ , , ,81 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ Α/Α ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/ /12/2010 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ , ,65 Δεν έχουν παραδοθεί τοκοχρεωλυτικοί πίνακες για διασταύρωση του πίνακα υφιστάμενων δανείων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΟΝΟ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ χωρίς πίνακες υφιστάμενων δανείων & τοκοχρεωλυτικών δόσεων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15

16 ΡΟΔΙΩΝ , ,90 ΣΥΝΟΛΑ , , ,55 Οι καταρτισθείσες συμβάσεις ( έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών), οι προγραμματικές συμβάσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιήλθαν στο νέο Δήμο από τους συνενουμένους δήμους ανέρχονται σε μεγάλο αριθμό και η Επιτροπή δεν έχει επεξεργαστεί, μέχρι σήμερα, τα σχετικά στοιχεία ( όσα της παραδόθηκαν) ελλείψει χρόνου. Για τις προσφυγές, τις εκκρεμείς δίκες και τις ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου δεν έχουν παραδοθεί στην Επιτροπή σχετικά στοιχεία από τους πρώην Δήμους Ατταβύρου, Ιαλυσού, Λινδίων, και Πεταλούδων. Από τους παραδώσαντες στοιχεία, ο πρώην Δήμος Αφάντου δηλώνει ότι, ελλείψει νομικής υπηρεσίας, έστειλε σχετικό αίτημα στην νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου για να απαντήσει. Τα παραδοθέντα όμως ως άνω στοιχεία δεν επεξεργάστηκαν ακόμη από την Επιτροπή. Δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ ΦΑΣΗΣ Τα πάγια στοιχεία ( γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, πάγια υπό εκτέλεση, πάγια κοινής χρήσεως) καταχωρήθηκαν στην απογραφή καταρχήν βάσει των λογιστικών δεδομένων των πρώην Δήμων (ισοζύγιο λογ/σμών διπλογραφικού και μητρώου παγίων). Στη συνέχεια ξεκίνησε να γίνεται προσαρμογή και συμφωνία των σχετικών ποσών με τα στοιχεία της φυσικής απογραφής (καταμέτρησης), όπου υπήρχαν. Επισημαίνεται ότι, λόγω του εξαιρετικά σύντομου του χρόνου, δεν έγινε επαλήθευση, μέχρι σήμερα, των στοιχείων της απογραφής που προσκομίστηκαν. Απλώς έχει ξεκινήσει η μελέτη και καταχώρησή τους στην κατάσταση απογραφής Λεπτομέρειες αναφέρονται στα επιμέρους κονδύλια της απογραφής κάθε πρώην Δήμου, για όσα στοιχεία έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της απογραφής. Επισημαίνονται τα εξής : 1. Όλοι οι πρώην Δήμοι (πλην του Δήμου Ατταβύρου) δεν διενήργησαν, μέχρι σήμερα, φυσική καταμέτρηση και αποτίμηση των παγίων τους. 2. Ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν προσκόμισε στην Επιτροπή (μέχρι ) κανένα στοιχείο, εκτός από ΧΕΠ που αφορούν μισθοδοσία, καρτέλες οχημάτων, διάφορες δικαστικές αγωγές, μισθωτήρια συμβόλαια, κατάσταση ανεξόφλητων τιμολογίων και κατάσταση χρηματικών καταλόγων. 3. Ορισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρώην Δήμων (π.χ πρώην Δήμου Ατταβύρου, Ν. Ρόδου) έχουν αποτιμηθεί με λογιστικό ισότιμο 0,01. 16

17 4. Οι πρώην Δήμοι Αρχαγγέλου, Αφάντου και Πεταλούδων δεν έχουν υπολογίσει αποσβέσεις για τη χρήση Δεν έχει ελεγχθεί, μέχρι σήμερα, αν τα μητρώα παγίων των πρώην Δήμων, που παραδόθηκαν στην Επιτροπή Απογραφής μέχρι και , είναι πλήρως ενημερωμένα. 6. Η αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων δεν έχει ελεγχθεί. 7. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού δεν έχουν υπολογισθεί από ορισμένους από τους πρώην Δήμους. Για όσους έχουν δώσει σχετικά στοιχεία, αυτά δεν επαληθευτήκαν μέχρι σήμερα. Τα ποσά που δηλώθηκαν έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , ,45 0 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ , ,30 0 ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,00 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , , ,00 ΛΙΝΔΙΩΝ , ,40 0 Ν. ΡΟΔΟΥ , ,00 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΙΩΝ ,00 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , Λόγω των ανωτέρω θεμάτων που εντοπίστηκαν από τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δεδομένων της απογραφής , προκύπτει ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απολύτως ακριβή και χρήζουν περεταίρω διερεύνησης και επεξεργασίας από την οποία θα προκύψουν διαφορές τόσο σε ποσότητες όσο και αξίες. Οι διαφορές αυτές, όταν εντοπιστούν και καταγραφούν, στα πλαίσια των προθεσμιών που προβλέπει ο Ν. 3852/2010, θα έρθουν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταχωρηθούν στη συνέχεια στους οικείους λογαριασμούς. Γι αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της ανωτέρω απογραφής με την επιφύλαξη των ανωτέρω διορθώσεων που θα προκύψουν από τον περεταίρω ανωτέρω έλεγχο. Η Επιτροπή Απογραφής Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη Νικόλαος Τσουκαλάς 1. Αφεντούλης Ιωάννης 2. Στάγκας Στέργος 3. Στάγκας Εμμανουήλ 17

18 4. Κυπριώτη-Τσουμπλέκα Ελένη 5. Λαμπριανού Φωτεινή 6. Γεωργάς Κυριάκος 7. Σκαμπίλης Ιωάννης 8. Ελευθερά Σεβαστή 9. Σέρβου Βεατρίκη 10. Αφεντούλη Ειρήνη 11. Μανουσάκη Τσαμπίκα 12. Ταμβακά Μαρία 13. Καμμά Μαρία 14. Παπαδόπουλος Ευστάθιος 15. Θεοδωράκη Ελένη 16. Παπαστεργή Μαρία 17. Χαραλάμπους Δέσποινα 18. Αποστολίδης Κων/νος 19. Μπακίρη Δέσποινα 20. Τριγένη Μαρία 21. Ποντικίνας Ιωάννης 22. Κολιάδης Θεοδόσιος 23. Λόγγος Φίλιππος 24. Κλαδογένη Ανθούλα 25. Μπεκιάρης Αλέξανδρος 26. Τομάζος Ιωάννης 27. Γιαχιάς Στέφανος Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλάς, έθεσε υπόψη του Σώματος την διορθωμένη έκθεση απογραφής και την διορθωμένη κατάσταση απογραφής της περιουσίας του Δήμου, ύστερα και από τον έλεγχο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασιάδη, που έχουν ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 18

19 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 10 και 267 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α 87/ ), συστήθηκε Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του νέου Δήμου Ρόδου, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων της Νήσου Ρόδου, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου. Η Επιτροπή συστήθηκε με τις αποφάσεις Δημάρχου αριθ. 8/ ,32/ , 280/ και 429/ Τα στοιχεία της απογραφής στάλθηκαν στην Επιτροπή Απογραφής βάσει της Απόφασης του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ αριθ / , του Οδηγού Απογραφής Έναρξης Νέων Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο ΕΣ.Α.Η.Δ. μέσω διαδικτύου στις 28 Ιανουαρίου 2011) και των συμπληρωματικών οδηγιών που δόθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 2/24796/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Ρόδου. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν κατά φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά φάση στην ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ δεν τηρήθηκαν επακριβώς, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στη συγκέντρωση των διαφόρων στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την σύνταξη της απογραφής αυτής. Μάλιστα, στοιχεία ακόμα και της β, γ και δ φάσης παραδίδονταν στην Επιτροπή μέχρι και 22 Μαρτίου τρέχοντος έτους, ενώ ορισμένοι πρώην Δήμοι δεν έχουν παραδώσει όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής. Επισημαίνονται επίσης τα εξής: Δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή η Δ.Ε.Κ.Ρ. τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και οι οργανισμοί οι οποίοι στις δεν είχαν λυθεί ( όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενοποιούμενες, οι Δ.Ε.Υ.Α., οι ανώνυμες εταιρίες (εκτός ΡΟΔΟΝ Α.Ε και ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε ), οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και ο Δ.Ο.Π.). Η παρούσα απογραφή βασίστηκε στα δηλωθέντα από τις Υπηρεσίες στοιχεία της απογραφής και για όσα κονδύλια δεν υπήρχαν στοιχεία απογραφής, στα λογιστικά δεδομένα της , που προκύπτουν από το μη οριστικό ισοζύγιο του διπλογραφικού. Λόγω του περιορισμένου του χρόνου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα πλήρης επεξεργασία όλων των στοιχείων της απογραφής που προσκομίστηκαν στην Επιτροπή. Δεν έγινε φυσική καταμέτρηση των παγίων από κανένα πρώην Δήμο πλην του πρώην Δήμου Ατταβύρου. Εκκρεμεί ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων των πρώην Δήμων. Δεν έχει προσκομιστεί στην Επιτροπή ισολογισμός από ορισμένους πρώην Δήμους, ενώ από έναν πρώην Δήμο δεν προσκομίστηκε ούτε ισολογισμός Επισημαίνεται, όμως, ότι η προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού , σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ., εκπνέει στις Οι 19

20 προσκομισθέντες ισολογισμοί δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές και δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή όλες οι συμβάσεις των δανείων των πρώην Δήμων Ιαλυσού και Πεταλούδων, ενώ τα σχετικά στοιχεία των πρώην Δήμων Αφάντου και Ροδίων δεν είναι πλήρη ( π.χ δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή τοκοχρεωλυτικοί πίνακες των δανείων ) Για ορισμένους πρώην Δήμους υπάρχουν καθυστερημένες υποχρεώσεις για φόρους-τέλη και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Οι σχετικές προσαυξήσεις, λόγω μη απόδοσης ή καθυστερημένης απόδοσής τους δεν υπολογίστηκαν επακριβώς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και το Ι.Κ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΦΑΣΗΣ Στις 3 Ιανουαρίου 2011 συντάχθηκαν πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των διαθεσίμων μεταξύ της δημοτικής ταμία και των υπαλλήλων που ασκούσαν καθήκοντα ταμία σε κάθε πρώην Δήμο στις Προς το τέλος Ιανουαρίου 2011 συντάχθηκαν συμπληρωματικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής ταμείου. Τα παραδοθέντα διαθέσιμα έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 6.173, , ,94 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ , , ,78 ΑΦΑΝΤΟΥ , ,59 ΙΑΛΥΣΟΥ 300, , ,08 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.929, , ,38 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , ,05 ΛΙΝΔΙΩΝ 845, , ,66 Ν. ΡΟΔΟΥ 1.330, , ,83 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 991, ,20 ΡΟΔΙΩΝ , ,45 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 581/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-2-202 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 202 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΡ-ΒΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 215/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ1Ρ-ΦΕ7 Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-8-2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου από την Συνεδρίαση της 8 ης Αυγούστου 2012. Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4- Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4- Αριθ. Απόφασης: 213 /19-4- Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - ημέρα Tρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 266 /2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:446/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.φασης: 52/24-1-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού:24/17-10-2012Αριθ.Απόφασης:662/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 225/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-214 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-1-214 Αριθ.Απόφασης:39/24-1-214 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 875/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-1-013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-1-013 Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/17-1-013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω1Ρ-Θ27 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 324Α/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 88/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 76 /4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012 Αριθ. Απόφασης:671

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 6-06-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-7-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:16/24-7-2012 Αριθ.Απόφασης: 486/24-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 403/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 738/24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74445 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/-4-203 Αριθ. Απόφασης: 74/-4-203 Στη Ρόδο σήμερα -4-203

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 333/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 300/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -04-04 Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/-04-04 Αριθ. Απόφασης: /-4-04 τη Ρόδο σήµερα -04-04 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 390/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 432/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 18/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 208/2-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/ ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω1Ρ-ΥΩ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 309/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ41Ω1Ρ-47Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 437

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012 Αριθ. Απόφασης:676/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 854/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 934/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 141/4-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:818/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 75/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-10-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-10-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΒΣΠΩΡ-ΞΞΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -0-0 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:/-0-0 Αριθ. Απόφασης:09 /-0-0 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 45/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 45/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 45/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 193/2-4-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα