Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ"

Transcript

1 Α.Δ.Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 207 / Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Ειδική Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ροδίων κ. Κουσουρνά Ευστάθιου, μετά τη με αριθ. πρωτ.2/31269/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α 87) σε όλα τα μέλη του. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 29.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Αντιδήμαρχος 3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 31.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Αντιδήμαρχος 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 32.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 35.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 36.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 8.ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 37.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος) 9.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 39. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αντιδήμαρχος 11.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 40. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 12.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 13.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 14.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 43. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 15.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 44. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 45. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 17.Χ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 46. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 18.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48. ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 23.ΠΕΤΡΙΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1

2 25.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 26.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 27.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(Αντιδήμαρχος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται και οι σαράντα οκτώ (48), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Θ Ε Μ Α : Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Ρόδου- Ισολογισμός Έναρξης , (αρ.πρωτ.74445/ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, κατ αρχήν, την υπ αριθ. 60/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά «Έγκριση Έκθεσης Απογραφής περιουσιακών στοιχείων Δήμου Ρόδου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2010», η οποία έχει ως εξής: Αφού προηγήθηκε εκτενής διαλογική συζήτηση αναφορικά με την έκθεση απογραφής 31 ης Δεκεμβρίου 2010 των περιουσιακών στοιχείων Δήμου Ρόδου, (αριθ.πρωτ. 2/32147/ ), που συντάχθηκε από την Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ενιαίου Δήμου Ρόδου, όπου εκτέθηκαν οι απόψεις μέσα από σχετικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις και αναδείχθηκαν οι θέσεις των μελών της πλειοψηφίας αλλά και οι θέσεις των μελών της μειοψηφίας για το ανωτέρω θέμα η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, με τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καμπουρόπουλου Εμμ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Σαββή Εμμανουήλ, Τσακίρη Τσαμπίκου {(σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)} και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Μαχραμά Μιχαήλ, Ζαννετίδη Φιλήμωνα, Στάγκα Στέργο {(σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)} αποδέχεται αυτούσια την έκθεση απογραφής έναρξης της 31 ης Δεκεμβρίου 2010 των περιουσιακών στοιχείων Δήμου Ρόδου, με αριθ. πρωτ. 2/ , που συντάχθηκε από την Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ενιαίου Δήμου Ρόδου, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 10 & 267 παρ.7 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. τ. Α 87/ και τις αποφάσεις του Δημάρχου αριθ.8/ , 32/ , 280/ & 429/ , εγκρίνει την καταχώρηση της στο 2

3 βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Ρόδου και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου σε ειδική συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση για την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας του Δήμου Ρόδου και του Ισολογισμού Έναρξης της Κατόπιν θέτει υπόψη του Σώματος την Έκθεση Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων Δήμου Ρόδου, που έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 10 και 267 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α 87/ ), συστήθηκε Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του νέου Δήμου Ρόδου, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων της Νήσου Ρόδου, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου. Η Επιτροπή συστήθηκε με τις αποφάσεις Δημάρχου αριθ. 8/ ,32/ , 280/ και 429/ Τα στοιχεία της απογραφής στάλθηκαν στην Επιτροπή Απογραφής βάσει της Απόφασης του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ αριθ / , του Οδηγού Απογραφής Έναρξης Νέων Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο ΕΣ. Α.Η.Δ. μέσω διαδικτύου στις 12 Ιανουαρίου 2011) και των συμπληρωματικών οδηγιών που δόθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 2/24796/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Ρόδου. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν κατά φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά φάση στην ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ δεν τηρήθηκαν επακριβώς, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στη συγκέντρωση των διαφόρων στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την σύνταξη της απογραφής αυτής. Μάλιστα, στοιχεία ακόμα και της β, γ και δ φάσης παραδίδονταν στην Επιτροπή μέχρι και 22 Μαρτίου τρέχοντος έτους, ενώ ορισμένοι πρώην Δήμοι δεν έχουν παραδώσει όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής. Επισημαίνονται επίσης τα εξής: Δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή η Δ.Ε.Κ.Ρ. τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και οι οργανισμοί οι οποίοι στις δεν είχαν λυθεί ( όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενοποιούμενες, οι Δ.Ε.Υ.Α., οι ανώνυμες εταιρίες (εκτός ΡΟΔΟΝ Α.Ε και ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε ), οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και ο Δ.Ο.Π.). Η παρούσα απογραφή βασίστηκε στα δηλωθέντα από τις Υπηρεσίες στοιχεία της απογραφής και για όσα κονδύλια δεν υπήρχαν στοιχεία απογραφής, στα λογιστικά δεδομένα της , που προκύπτουν από το μη οριστικό ισοζύγιο του διπλογραφικού. Λόγω του περιορισμένου του χρόνου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα πλήρης επεξεργασία όλων των στοιχείων της απογραφής που προσκομίστηκαν στην Επιτροπή. Δεν έγινε φυσική καταμέτρηση των παγίων από κανένα πρώην Δήμο πλην του πρώην Δήμου Ατταβύρου. 3

4 Εκκρεμεί ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων των πρώην Δήμων. Δεν έχει προσκομιστεί στην Επιτροπή ισολογισμός από ορισμένους πρώην Δήμους, ενώ από έναν πρώην Δήμο δεν προσκομίστηκε ούτε ισολογισμός Επισημαίνεται, όμως, ότι η προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού , σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ., εκπνέει στις Οι προσκομισθέντες ισολογισμοί δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές και δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι σήμερα στην Επιτροπή όλες οι συμβάσεις των δανείων των πρώην Δήμων Ιαλυσού και Πεταλούδων, ενώ τα σχετικά στοιχεία των πρώην Δήμων Αφάντου και Ροδίων δεν είναι πλήρη ( π.χ δεν παραδόθηκαν στην Επιτροπή τοκοχρεωλυτικοί πίνακες των δανείων ) Για ορισμένους πρώην Δήμους υπάρχουν καθυστερημένες υποχρεώσεις για φόρους-τέλη και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Οι σχετικές προσαυξήσεις, λόγω μη απόδοσης ή καθυστερημένης απόδοσής τους δεν υπολογίστηκαν επακριβώς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και το Ι.Κ.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΦΑΣΗΣ Στις 3 Ιανουαρίου 2011 συντάχθηκαν πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των διαθεσίμων μεταξύ της δημοτικής ταμία και των υπαλλήλων που ασκούσαν καθήκοντα ταμία σε κάθε πρώην Δήμο στις Προς το τέλος Ιανουαρίου 2011 συντάχθηκαν συμπληρωματικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής ταμείου. Τα παραδοθέντα διαθέσιμα έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 6.173, , ,94 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ , , ,78 ΑΦΑΝΤΟΥ , ,59 ΙΑΛΥΣΟΥ 300, , ,08 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.929, , ,38 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , ,05 ΛΙΝΔΙΩΝ 845, , ,66 Ν. ΡΟΔΟΥ 1.330, , ,83 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 991, ,20 ΡΟΔΙΩΝ , ,45 4

5 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,96 Η ανάλυση των παραδοθέντων διαθεσίμων κατά κατηγορία έχει ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , , , , ,19 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ , , , , ,17 ΑΦΑΝΤΟΥ , , , , ,14 ΙΑΛΥΣΟΥ , , , ,14 0,00 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , , , ,42 893,10 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , , , , ,23 ΛΙΝΔΙΩΝ , , , , ,14 Ν. ΡΟΔΟΥ , , , ,03 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 991,20 991,20 ΡΟΔΙΩΝ , ,39 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ,96 Επισημαίνονται τα εξής : 1. - Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου αναφέρεται διαφορά ταμείου (έλλειμμα) ,01 σε σύγκριση με τη μηχανογραφημένη κατάσταση «Συγκεντρωτική εικόνα εσόδων- εξόδων». - Το αναγραφόμενο στο πρωτόκολλο ως παραδοθέν ποσό διαφέρει κατά 0,53 σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ( , ,94 ). 2. Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Ιαλυσού αναφέρεται διαφορά ταμείου (έλλειμμα) ,13, σε σύγκριση με τη οικονομική κατάσταση που παραδόθηκε με το πρωτόκολλο αυτό. Επιπλέον σε δεύτερο πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής ταμείου της του ίδιου Δήμου αναφέρεται διαφορά πραγματικού-λογιστικού υπολοίπου ,15 (=29.998, ,07), που αναλύεται, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο αυτό, ως εξής : - Επιταγές πληρωτέες-κυκλοφορούσες την : ,78 - Διαφορές πληρωμών ασφαλιστικών ταμείων : , , Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Ν. Ρόδου αναφέρεται διαφορά ταμείου (έλλειμμα) ,32, σε σύγκριση με τη οικονομική κατάσταση που παραδόθηκε με το πρωτόκολλο αυτό. Από τις εξηγήσεις που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αυτό η αδιευκρίνιστη 5

6 διαφορά περιορίζεται στο ποσό των ,08 για το οποίο αναφέρεται ότι «παραδίδεται ταμειακό έλλειμμα ύψους ,08». Σημειώνεται ότι στις διευκρινίσεις αναφέρεται ότι έχει γίνει κλοπή ( η οποία αναγγέλθηκε στην Αστυνομία) ποσού 4.885,33. - Η παραδοθείσα διάκριση των διαθεσίμων σε προερχόμενα από τακτικά και έκτακτα (ειδικευμένα και ανειδίκευτα) δεν συμφωνεί με το σύνολο των παραδοθέντων διαθεσίμων. 4. Στο πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής ταμείου της του πρώην Δήμου Πεταλούδων με αριθ. πρωτ. 2/148 αναφέρεται ότι παραδίδεται χρηματικό υπόλοιπο σε μετρητά 508,00. Σε Βεβαίωση, όμως, της δημοτικής ταμία του πρώην Δήμου Πεταλούδων με αριθ. πρωτ. 9809/ αναφέρεται ταμειακό υπόλοιπο 991,20 («το οποίο προέρχεται από τακτικά έσοδα», όπως αναφέρεται στη βεβαίωση αυτή), το οποίο λήφθηκε υπόψη ως παραδοθέν υπόλοιπο του Δήμου. Σημειώνεται ότι στην συνυποβληθείσα με τα ανωτέρω πρακτικά μηχανογραφημένη κατάσταση «συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων -δαπανών» αναφέρεται ως «πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο» ,77 ( έλλειμμα). 5. Δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, μέχρι σήμερα, από τους πρώην Δήμους Ατταβύρου και Ροδίων επαρκή στοιχεία για τη συμφωνία της διάκρισης της προέλευσης των διαθεσίμων από τακτικά, έκτακτα και ειδικευμένα έσοδα(η διάκριση που δόθηκε από τον πρώην Δήμο Ατταβύρου διαφέρει κατά 5.532,29 ενώ η διάκριση που δόθηκε από τον πρώην Δήμο Ροδιών αναφέρει μόνο έκτακτα ειδικευμένα ,39. Ο ανωτέρω σχετικός πίνακας συντάχθηκε από την ανάλυση που αναγράφεται στο γραμμάτιο είσπραξης του νέου Δήμου Ρόδου με αριθ. σειρά Α αριθ.1/ το οποίο όμως διαφέρει με το πρωτόκολλο ορισμένων πρώην Δήμων ( π.χ Δήμου Αρχαγγέλου, Πεταλούδων, Ν. Ρόδου, Ροδίων). 6. Σημειώνεται ότι ορισμένοι λογ/σμοί καταθέσεων δεν έχουν παραδοθεί στη δημοτική ταμία με τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής διαθεσίμων της αλλά και μέχρι σήμερα. Οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων, βάσει του πρωτοκόλλου παράδοσης -παραλαβής ταμείου την έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,25 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0,00 ΑΦΑΝΤΟΥ 0,00 ΙΑΛΥΣΟΥ ,07 6

7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0,00 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0,00 ΛΙΝΔΙΩΝ ,64 Ν. ΡΟΔΟΥ ,58 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,36 ΡΟΔΙΩΝ ,75 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,65 Οι ανεξόφλητες επιταγές την , έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 7.290,48 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0,00 ΑΦΑΝΤΟΥ 0,00 ΙΑΛΥΣΟΥ ,78 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,15 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0,00 ΛΙΝΔΙΩΝ ,55 Ν. ΡΟΔΟΥ ,43 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0,00 ΡΟΔΙΩΝ 0,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,39 Σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ταμείου του πρώην Δήμου Ροδιών αναφέρεται ότι οι ανεξόφλητες επιταγές είναι καταγεγραμμένες σε κατάσταση (δεν αναφέρεται το ύψος τους),η οποία δεν τέθηκε υπόψη της ομάδας επεξεργασίας των στοιχείων της απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων Χ.Ε.Π. μέχρι την έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΕΠ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 962 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 845 ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 595 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ

8 Ν. ΡΟΔΟΥ 820 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 738 ΡΟΔΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Για τους πρώην Δήμους που υπάρχουν κενά δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής σχετικά στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός των ανεξόφλητων Χ.Ε.Π. μέχρι την που ακυρώθηκαν στο 2011( σχετ. το έγγραφο αριθ. 2/1554/ ) έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΧΕΠ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 59 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ 50 ΙΑΛΥΣΟΥ 29 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 35 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ 254 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 494 ΡΟΔΙΩΝ 176 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Για τους πρώην Δήμους που υπάρχουν κενά δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής σχετικά στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων μέχρι την Γραμματίων Είσπραξης έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ Γ.Ε ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 849 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 215 ΑΦΑΝΤΟΥ 687 ΙΑΛΥΣΟΥ 396 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 555 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 407 8

9 ΛΙΝΔΙΩΝ 460 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 344 ΡΟΔΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Για τους πρώην Δήμους που υπάρχουν κενά δεν τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής σχετικά στοιχεία. Οι υποχρεώσεις για φόρους- τέλη και σε ασφαλιστικά ταμεία στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,39 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ 0 ΙΑΛΥΣΟΥ ,07 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,36 ΡΟΔΙΩΝ 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,82 Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται σε σχετική κατάσταση με τις συνολικές οφειλές ορισμένες του πρώην Δήμου Πεταλούδων, ορισμένες οφειλές, που αναφέρονται ανωτέρω, έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση με τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλες είναι εκτός ρύθμισης. Οι υποχρεώσεις προς λοιπούς τρίτους την έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,43 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,74 ΑΦΑΝΤΟΥ ,16 ΙΑΛΥΣΟΥ ,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,42 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,39 ΛΙΝΔΙΩΝ ,52 Ν. ΡΟΔΟΥ ,56 9

10 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,54 ΡΟΔΙΩΝ 5.648,35 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,61 Σημειώνεται ότι στο (προσωρινό) ισοζύγιο του Δήμου Ροδίων ο λογαριασμός με Κ.Α 33 χρεώστες διάφοροι εμφανίζει πιστωτικό(!) υπόλοιπο ,12. Δεν δηλώθηκαν ανείσπρακτες επιταγές στις από κανένα από τους πρώην Δήμους. Σημειώνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, ορισμένοι λογ/σμοί καταθέσεων δεν έχουν παραδοθεί στη δημοτική ταμία με τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής διαθεσίμων της αλλά και μέχρι σήμερα. Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ Οι ταμειακώς βεβαιωθείσες απαιτήσεις των πρώην Δήμων έναντι τρίτων την , που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων τους έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,49 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,46 ΑΦΑΝΤΟΥ ,72 ΙΑΛΥΣΟΥ ,21 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,77 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,29 ΛΙΝΔΙΩΝ ,92 Ν. ΡΟΔΟΥ ,58 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,59 ΡΟΔΙΩΝ ,80 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,83 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδόθηκαν από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις έως και (!) Οι δηλωθείσες επισφαλείς απαιτήσεις από τους πρώην Δήμους έχουν ως εξής (περιλαμβάνονται στα ποσά των προαναφερθεισών απαιτήσεων) : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,00 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 10

11 ΑΦΑΝΤΟΥ ,64 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,85,00 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,00 ΡΟΔΙΩΝ 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,49 Οι υποχρεώσεις από μισθούς στις , σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής ταμείου, έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 0 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ 1.902,00 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.496,70 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ ,05 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,22 ΡΟΔΙΩΝ 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,97 Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι πρώην Δήμοι είχαν πληρώσει μέχρι τις το α 15νθήμερο της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2011 του μονίμου προσωπικού τους. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσό του πρώην Δήμου Πεταλούδων ( ,22 ) προκύπτει από την άθροιση των παραδοθέντων, μέχρι στην Επιτροπή, Χ.Ε.Π. Οι υποχρεώσεις από ανεκτέλεστα μέρη συμβάσεων τεχνικών έργων στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,69 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,12 ΑΦΑΝΤΟΥ ,38 11

12 ΙΑΛΥΣΟΥ ,74 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,04 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,40 ΛΙΝΔΙΩΝ ,65 Ν. ΡΟΔΟΥ ,94 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,73 ΡΟΔΙΩΝ ,11 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,8 Οι εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (πλην έργων) στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΠΛΗΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,12 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,03 ΑΦΑΝΤΟΥ ,63 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,97 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,46 ΛΙΝΔΙΩΝ ,99 Ν. ΡΟΔΟΥ ,12 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,07 ΡΟΔΙΩΝ ,49 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,88 Οι μη εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις (πλην έργων) στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΠΛΗΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,78 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ ,36 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2.818,78 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ ,48 Ν. ΡΟΔΟΥ ,72 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ 0 12

13 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,12 Οι υποχρεώσεις για έργα στις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1.423,705,41 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ,85 ΑΦΑΝΤΟΥ ,01 ΙΑΛΥΣΟΥ ,09 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,35 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,84 ΛΙΝΔΙΩΝ ,31 Ν. ΡΟΔΟΥ ,83 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,07 ΡΟΔΙΩΝ ,07 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,535 Σημειώνεται ότι υπάρχουν χρηματοδοτούμενα (επιχορηγούμενα) έργα για τα οποία το ποσό των σχετικών επιχορηγήσεων τους δεν είχε εισπραχθεί μέχρι Τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν επεξεργαστεί, μέχρι σήμερα, από την Επιτροπή. Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΦΑΣΗΣ Οι πρώτες ύλες, τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά των παγίων και λοιπών αποθεμάτων τις έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,62 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 61,00 ΑΦΑΝΤΟΥ 0 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,39 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 0 ΛΙΝΔΙΩΝ ,28 Ν. ΡΟΔΟΥ ,88 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ 2.520,44 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,61 13

14 Οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ 17.5/ ) για τους οποίους δεν είχαν συνταχτεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι καθώς και οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ 0 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,61 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ ,00 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,61 Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι που συντάχτηκαν έως την για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0 ΑΦΑΝΤΟΥ ,22 ΙΑΛΥΣΟΥ 0 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,59 ΛΙΝΔΙΩΝ 0 Ν. ΡΟΔΟΥ 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 0 ΡΟΔΙΩΝ ,58 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ. 0 ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΟ ,76 14

15 Οι υποχρεώσεις από δάνεια της (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΦΦΦΔΓΔ Α/Α ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/2010 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ 31/12/2010 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ,55 0, ,03 0, ,58 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ,48 0, ,09 0, ,73 0, ,03 0, , , ,77 0, ,78 0, ,95 0, ,00 0, ,04 0, ,00 0, ,61 0, ,19 0, ,71 0, , , , ,55 ΛΙΝΔΙΩΝ ,43 0, , ,79 0, ,74 0, ,37 0, ,01 0,00 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ,32 0, ,48 0, ,00 0, ,74 0,00 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ,00 0, ,45 ΡΟΔΙΩΝ ,10 0, ,10 ΣΥΝΟΛΑ , , ,81 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ Α/Α ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31/12/ /12/2010 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ , ,65 Δεν έχουν παραδοθεί τοκοχρεωλυτικοί πίνακες για διασταύρωση του πίνακα υφιστάμενων δανείων ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΟΝΟ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ χωρίς πίνακες υφιστάμενων δανείων & τοκοχρεωλυτικών δόσεων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15

16 ΡΟΔΙΩΝ , ,90 ΣΥΝΟΛΑ , , ,55 Οι καταρτισθείσες συμβάσεις ( έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών), οι προγραμματικές συμβάσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιήλθαν στο νέο Δήμο από τους συνενουμένους δήμους ανέρχονται σε μεγάλο αριθμό και η Επιτροπή δεν έχει επεξεργαστεί, μέχρι σήμερα, τα σχετικά στοιχεία ( όσα της παραδόθηκαν) ελλείψει χρόνου. Για τις προσφυγές, τις εκκρεμείς δίκες και τις ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου δεν έχουν παραδοθεί στην Επιτροπή σχετικά στοιχεία από τους πρώην Δήμους Ατταβύρου, Ιαλυσού, Λινδίων, και Πεταλούδων. Από τους παραδώσαντες στοιχεία, ο πρώην Δήμος Αφάντου δηλώνει ότι, ελλείψει νομικής υπηρεσίας, έστειλε σχετικό αίτημα στην νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου για να απαντήσει. Τα παραδοθέντα όμως ως άνω στοιχεία δεν επεξεργάστηκαν ακόμη από την Επιτροπή. Δ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ ΦΑΣΗΣ Τα πάγια στοιχεία ( γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, πάγια υπό εκτέλεση, πάγια κοινής χρήσεως) καταχωρήθηκαν στην απογραφή καταρχήν βάσει των λογιστικών δεδομένων των πρώην Δήμων (ισοζύγιο λογ/σμών διπλογραφικού και μητρώου παγίων). Στη συνέχεια ξεκίνησε να γίνεται προσαρμογή και συμφωνία των σχετικών ποσών με τα στοιχεία της φυσικής απογραφής (καταμέτρησης), όπου υπήρχαν. Επισημαίνεται ότι, λόγω του εξαιρετικά σύντομου του χρόνου, δεν έγινε επαλήθευση, μέχρι σήμερα, των στοιχείων της απογραφής που προσκομίστηκαν. Απλώς έχει ξεκινήσει η μελέτη και καταχώρησή τους στην κατάσταση απογραφής Λεπτομέρειες αναφέρονται στα επιμέρους κονδύλια της απογραφής κάθε πρώην Δήμου, για όσα στοιχεία έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα της απογραφής. Επισημαίνονται τα εξής : 1. Όλοι οι πρώην Δήμοι (πλην του Δήμου Ατταβύρου) δεν διενήργησαν, μέχρι σήμερα, φυσική καταμέτρηση και αποτίμηση των παγίων τους. 2. Ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν προσκόμισε στην Επιτροπή (μέχρι ) κανένα στοιχείο, εκτός από ΧΕΠ που αφορούν μισθοδοσία, καρτέλες οχημάτων, διάφορες δικαστικές αγωγές, μισθωτήρια συμβόλαια, κατάσταση ανεξόφλητων τιμολογίων και κατάσταση χρηματικών καταλόγων. 3. Ορισμένα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρώην Δήμων (π.χ πρώην Δήμου Ατταβύρου, Ν. Ρόδου) έχουν αποτιμηθεί με λογιστικό ισότιμο 0,01. 16

17 4. Οι πρώην Δήμοι Αρχαγγέλου, Αφάντου και Πεταλούδων δεν έχουν υπολογίσει αποσβέσεις για τη χρήση Δεν έχει ελεγχθεί, μέχρι σήμερα, αν τα μητρώα παγίων των πρώην Δήμων, που παραδόθηκαν στην Επιτροπή Απογραφής μέχρι και , είναι πλήρως ενημερωμένα. 6. Η αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων δεν έχει ελεγχθεί. 7. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού δεν έχουν υπολογισθεί από ορισμένους από τους πρώην Δήμους. Για όσους έχουν δώσει σχετικά στοιχεία, αυτά δεν επαληθευτήκαν μέχρι σήμερα. Τα ποσά που δηλώθηκαν έχουν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ , ,45 0 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ , ,30 0 ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,00 0 ΚΑΜΕΙΡΟΥ , , ,00 ΛΙΝΔΙΩΝ , ,40 0 Ν. ΡΟΔΟΥ , ,00 0 ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΙΩΝ ,00 0 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ν.Α.Δ ΣΥΝΔ. ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , Λόγω των ανωτέρω θεμάτων που εντοπίστηκαν από τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δεδομένων της απογραφής , προκύπτει ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απολύτως ακριβή και χρήζουν περεταίρω διερεύνησης και επεξεργασίας από την οποία θα προκύψουν διαφορές τόσο σε ποσότητες όσο και αξίες. Οι διαφορές αυτές, όταν εντοπιστούν και καταγραφούν, στα πλαίσια των προθεσμιών που προβλέπει ο Ν. 3852/2010, θα έρθουν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταχωρηθούν στη συνέχεια στους οικείους λογαριασμούς. Γι αυτό εισηγούμαστε την έγκριση της ανωτέρω απογραφής με την επιφύλαξη των ανωτέρω διορθώσεων που θα προκύψουν από τον περεταίρω ανωτέρω έλεγχο. Η Επιτροπή Απογραφής Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη Νικόλαος Τσουκαλάς 1. Αφεντούλης Ιωάννης 2. Στάγκας Στέργος 3. Στάγκας Εμμανουήλ 17

18 4. Κυπριώτη-Τσουμπλέκα Ελένη 5. Λαμπριανού Φωτεινή 6. Γεωργάς Κυριάκος 7. Σκαμπίλης Ιωάννης 8. Ελευθερά Σεβαστή 9. Σέρβου Βεατρίκη 10. Αφεντούλη Ειρήνη 11. Μανουσάκη Τσαμπίκα 12. Ταμβακά Μαρία 13. Καμμά Μαρία 14. Παπαδόπουλος Ευστάθιος 15. Θεοδωράκη Ελένη 16. Παπαστεργή Μαρία 17. Χαραλάμπους Δέσποινα 18. Αποστολίδης Κων/νος 19. Μπακίρη Δέσποινα 20. Τριγένη Μαρία 21. Ποντικίνας Ιωάννης 22. Κολιάδης Θεοδόσιος 23. Λόγγος Φίλιππος 24. Κλαδογένη Ανθούλα 25. Μπεκιάρης Αλέξανδρος 26. Τομάζος Ιωάννης 27. Γιαχιάς Στέφανος Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ν. Τσουκαλάς, έθεσε υπόψη του Σώματος την διορθωμένη έκθεση απογραφής και την διορθωμένη κατάσταση απογραφής της περιουσίας του Δήμου, ύστερα και από τον έλεγχο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασιάδη, που έχουν ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 18

19 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ. 10 και 267 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Τ.Α 87/ ), συστήθηκε Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του νέου Δήμου Ρόδου, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων της Νήσου Ρόδου, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου. Η Επιτροπή συστήθηκε με τις αποφάσεις Δημάρχου αριθ. 8/ ,32/ , 280/ και 429/ Τα στοιχεία της απογραφής στάλθηκαν στην Επιτροπή Απογραφής βάσει της Απόφασης του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ αριθ / , του Οδηγού Απογραφής Έναρξης Νέων Δήμων της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο ΕΣ.Α.Η.Δ. μέσω διαδικτύου στις 28 Ιανουαρίου 2011) και των συμπληρωματικών οδηγιών που δόθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 2/24796/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Ρόδου. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν κατά φάσεις, κατά τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ. Α.Η.Δ. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά φάση στην ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ δεν τηρήθηκαν επακριβώς, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στη συγκέντρωση των διαφόρων στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την σύνταξη της απογραφής αυτής. Μάλιστα, στοιχεία ακόμα και της β, γ και δ φάσης παραδίδονταν στην Επιτροπή μέχρι και 22 Μαρτίου τρέχοντος έτους, ενώ ορισμένοι πρώην Δήμοι δεν έχουν παραδώσει όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής. Επισημαίνονται επίσης τα εξής: Δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή η Δ.Ε.Κ.Ρ. τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και οι οργανισμοί οι οποίοι στις δεν είχαν λυθεί ( όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενοποιούμενες, οι Δ.Ε.Υ.Α., οι ανώνυμες εταιρίες (εκτός ΡΟΔΟΝ Α.Ε και ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε ), οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και ο Δ.Ο.Π.). Η παρούσα απογραφή βασίστηκε στα δηλωθέντα από τις Υπηρεσίες στοιχεία της απογραφής και για όσα κονδύλια δεν υπήρχαν στοιχεία απογραφής, στα λογιστικά δεδομένα της , που προκύπτουν από το μη οριστικό ισοζύγιο του διπλογραφικού. Λόγω του περιορισμένου του χρόνου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα πλήρης επεξεργασία όλων των στοιχείων της απογραφής που προσκομίστηκαν στην Επιτροπή. Δεν έγινε φυσική καταμέτρηση των παγίων από κανένα πρώην Δήμο πλην του πρώην Δήμου Ατταβύρου. Εκκρεμεί ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων των πρώην Δήμων. Δεν έχει προσκομιστεί στην Επιτροπή ισολογισμός από ορισμένους πρώην Δήμους, ενώ από έναν πρώην Δήμο δεν προσκομίστηκε ούτε ισολογισμός Επισημαίνεται, όμως, ότι η προθεσμία σύνταξης του ισολογισμού , σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ., εκπνέει στις Οι 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Πρακτικές οδηγίες για την απογραφή έναρξης των νέων ήµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) Πράξη 296520: «Ανάπτυξη και λειτουργία βάσης οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης"

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98) : "Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης" Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθ., 56

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα