ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εγγραφής μελών. 2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2012, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2012 (1/1/ /12/2012) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 4. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης Τροποποίηση των άρθρων 12,17, 22, 36 & 40 του καταστατικού. 7. Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας. 8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου. 9. Μετατροπή Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου της Πανελλήνιας Τράπεζας σε Κοινές Μετοχές. 10. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΒΙ.ΠΑ. Ιεράπετρας. 11. Διοικητική και Υπηρεσιακή Οργάνωση Παγκρήτιας Τράπεζας 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 22 α Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 29 η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριες Δραστηριότητες 2012 Στόχοι 2013 Κυρίες και κύριοι συνέταιροι, Το 2012 ήταν μια ακόμη χρονιά κρίσης για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε συνέχεια της προηγούμενης. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Η ύφεση των τελευταίων ετών ήταν πράγματι βαθύτερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα προσαρμογής: στη διστακτικότητα, τα λάθη και τις παραλείψεις και κυρίως στην υστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η υστέρηση αυτή δεν επέτρεψε να αντισταθμιστούν επαρκώς οι συσταλτικές επιδράσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και να ανακτηθεί ταχύτερα η εμπιστοσύνη. Στα ίδια αίτια οφείλονται και οι δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2012 το τραπεζικό σύστημα δέχθηκε αυξημένες πιέσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά του. Παράλληλα, καταγράφηκε και περαιτέρω χειροτέρευση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων. Όμως, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, οι ενέργειες της πολιτείας και της Τράπεζας της Ελλάδος εξασφάλισαν ότι κανένας καταθέτης δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από τις αποταμιεύσεις του. Κομβικής σημασίας για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος αποτελούν, η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών και η σταδιακή προσαρμογή του συστήματος, μέσω εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης και της αξιοποίησης συνεργειών στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Η αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος και η παράλληλη κεφαλαιακή του ενίσχυση αποτελούν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν αποφασιστικά στη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και συνιστούν προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ήδη η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αποτελεί ένα πρώτο σημάδι θετικής αποτίμησης των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα. Σ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, δραστηριοποιήθηκε για 19 η συνεχόμενη χρονιά η Παγκρήτια τράπεζα, η οποία συνέχισε να εφαρμόζει μια συντηρητική πολιτική με κύριους άξονες τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας, τη δημιουργία υψηλών προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, τη χρηματοδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση των διασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου της και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Ολ αυτά συνέτειναν στη διατήρηση του συνεταιρισμού ως ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η προσπάθεια για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, της κεντροποίησης και ελέγχου των διαδικασιών, ενώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μετάπτωση στο νέο μηχανογραφικό σύστημα profits+. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η δραστηριότητα της Τράπεζας για τη χρήση 2012, συνοψίζεται στα ακόλουθα: Βασικά οικονομικά μεγέθη Αριθμός μελών: (189 νέα μέλη). - Ίδια Κεφάλαια: 164,42 εκ. ευρώ (μείωση 7,04%) - Υπόλοιπο καταθέσεων: 1.335,64 εκ. ευρώ (μείωση 3,21%) - Υπόλοιπο χορηγήσεων: 1.639,73 εκ. ευρώ (αύξηση 0,01 %) - Ενεργητικό: 1.676,86 εκ. ευρώ (μείωση 3,82%) - Κέρδη προ προβλέψεων αποσβέσεων και φόρων : 38,75 εκ. ευρώ (μείωση 24,69%) - Ζημίες προ φόρων: 9,2 εκ. ευρώ - Καταστήματα / Θυρίδες: 55 έναντι 60 το Απόδοση Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων: -5,39% (έναντι -17,38 % το 2011). Διεθνείς συνεργασίες και επαφές Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Κατά το 2012 συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβάσεων για τη χρηματοδότηση, με προνομιακούς όρους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνεται ότι οι νέες συνεργασίες είναι ενδεικτικές της εμπιστοσύνης και της αναγνώρισης της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως μίας δυναμικής, υγιούς και έντονα αναπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακής τράπεζας. Πρόγραμμα JESSICA Το Νοέμβριο του 2011 είχε υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) για το πρόγραμμα JESSICA. Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης, που δημιουργήθηκε από τη Σύμπραξη των δύο τραπεζών (Παγκρήτια Τράπεζα και ΤΤ), είναι το πρώτο που συστήθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA, με σκοπό τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε έργα αειφόρου αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, συνολικού ύψους έως 35 εκατ. ευρώ. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν κύρια στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Περιφέρειας Κρήτης και επιχειρήσεις αυτών, αλλά και σε ιδιώτες επενδυτές. Από τον Νοέμβριο του 2012 η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισης του προγράμματος, λόγω της προσωρινής αποχώρησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τον Απρίλιο του 2012 δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν 5 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 32,6 εκ. ευρώ και αιτούμενης χρηματοδότησης 20,3 εκ. ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο έγκρισης και υλοποίησης. Ενίσχυση ΜΜΕ Κατά την διάρκεια του 2012 η Τράπεζα εκταμίευσε 12,5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και την παροχή κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ενώ αναμένεται, εντός του 2013, να εκταμιευτούν και τα υπόλοιπα 37,5 εκ. ευρώ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και να δώσει πραγματική ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Παγκρήτια έχει υπογράψει συμπληρωματικά: α) συμφωνία για δάνεια προς πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις, δηλαδή για επιχειρήσεις με 1-5 άτομα προσωπικό, ύψους 8,75 εκ. ευρώ. β) συμφωνία για παροχή εγγυήσεων συνολικού ύψους 6 εκ. ευρώ, για πολύ μικρές υφιστάμενες και νέες βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις και οι οποίες δανειοδοτούνται για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Από την συνεργασία αυτή έχουν χρηματοδοτηθεί εντός του 2012 περίπου 20 πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται ότι οι χρηματοδοτήσεις θα ακολουθήσουν αυξητική πορεία το Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ Το 2012 συνεχίστηκε η υλοποίηση των έργων για τις επενδυτικές προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο πρόγραμμα της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ Η Παγκρήτια Τράπεζα λειτούργησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του προγράμματος. Μέχρι την 31/12/2012 ολοκληρώθηκαν 93 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 4,6 εκ. ευρώ, με δημόσια επιχορήγηση 2,9 εκ. ευρώ. Συνολικά η τράπεζα μέσα από το πρόγραμμα της Α Δράσης προχώρησε στον έλεγχο 183 επενδύσεων σε Κρήτη, Αττική, Μήλο και Θεσσαλονίκη, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 13 εκ. ευρώ, εκταμιεύοντας 8,2 εκ. ευρώ, δημόσια επιχορήγηση. Συνεργασία ΕΣΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Το 2012 προκηρύχθηκε από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) το πρόγραμμα: «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον» με δημόσια δαπάνη ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Η Παγκρήτια μέσω της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και του ΕΦΕΠΑΕ συμμετείχε στο έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου υλικού και παραλαβής των προτάσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών (τόσο μέσω της προβολής των προγραμμάτων από το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και από την ιστοσελίδα της, αλλά και συμμετέχοντας στις ημερίδες παρουσίασης των προγραμμάτων στους επενδυτές κυρίως στην Κρήτη). Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) Το 2012 εγκρίθηκε η υποβολή φακέλου της τράπεζας για την προσχώρηση σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων από το ταμείο εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ). Μέσω της συνεργασίας αυτής, η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε χορήγηση δανείων που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, σε δάνεια έναντι της επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) με την εγγύηση του ΤΕΠΙΧ, έως του 80% του ύψους του δανείου. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ενημερωτικές εκδηλώσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες Συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Rabobank, του μεγαλύτερου συνεταιριστικού τραπεζικού ομίλου στην Ευρώπη και της Achmea, ομίλου με ηγετική θέση στον χρηματοασφαλιστικό τομέα στην Ολλανδία, που αποτελεί μέτοχο της Interamerican, πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του Οι συναντήσεις εργασίας σηματοδότησαν την έναρξη μίας αμοιβαίας διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, τόσο σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και δικτύου καταστημάτων. Επιπλέον, διαμορφώθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας και προτεραιοτήτων σε θέματα ανάπτυξης σύγχρονων τραπεζικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, πρακτικών στον τομέα της οργάνωσης, με έμφαση στη διαμόρφωση δικτύου καταστημάτων νέας γενιάς, καθώς και ολοκληρωμένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών για τον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων σε επίπεδο παραγωγής και συσκευασίας. Σειρά συναντήσεων πραγματοποιήθηκε και με υψηλόβαθμα στελέχη του ιδρύματος Sparkassenstiftung για τις Διεθνείς Συνεργασίες, που εκπροσωπεί περίπου 500 τράπεζες και καταστήματα στη Γερμανία. Στο πλαίσιο των συναντήσεων παρουσιάστηκε εκτενώς η δραστηριότητα της Τράπεζας και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Η επίσκεψη του γερμανικού ιδρύματος στην Παγκρήτια δεν ήταν τυχαία, καθώς η Κρητική Τράπεζα είναι γνωστή και έξω από τα σύνορα της χώρας μας σε βαθμό που να θεωρείται ένα επιτυχημένο τραπεζικό μοντέλο σε περιφερειακό επίπεδο. Συνεχίστηκε η κυκλοφορία (ηλεκτρονική και έντυπη) της επιτυχημένης δωρεάν μηνιαίας έκδοσης της Παγκρήτιας Τράπεζας για τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς, τα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ, με παρουσίαση επίκαιρων θεμάτων του αγροτικού χώρου και παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Σημαντική ήταν και φέτος η συνεργασία με τους δικαιούχους των ενιαίων αγροτικών ενισχύσεων, που πραγματοποίησαν μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών τους. Με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, η Τράπεζα διοργάνωσε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών». Στις εσπερίδες που έλαβαν χώρα σ όλο το νησί, παρουσιάστηκαν επίσης τα ειδικά επενδυτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που η Παγκρήτια Τράπεζα έχει αναπτύξει μέσα από την πολύχρονη και επιτυχημένη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το ΕΤΕΑΝ, με στόχο την πλήρη υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ολοκλήρωση της επένδυσής τους. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών της με φορείς των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η Τράπεζα προχώρησε σε σειρά επαφών με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και με φορείς της Θεσσαλονίκης, με στόχο τη παροχή των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών της. Δωρεάν Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Συνεχίστηκε και το 2012 η επιτυχημένη λειτουργία της δωρεάν υπηρεσίας πληροφόρησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των αγροτών & αγροτικών φορέων, μέσα από την ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο ενημέρωσης και συμβουλευτικής, στην οποία καταχωρούνται καθημερινά όλες οι ενεργές και υπό διαβούλευση προσκλήσεις Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και θέματα γενικότερης πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ερωτημάτων σχετικά με τα προγράμματα και τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά, στα οποία δίδονται άμεσα ολοκληρωμένες και κατατοπιστικές απαντήσεις από ειδικούς. Η εφαρμογή έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες απ όλους τους κλάδους της οικονομίας και τους ΟΤΑ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δίκτυο καταστημάτων και σημεία συναλλαγών Πολιτική της Διοίκησης τη χρονιά αυτή ήταν η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δικτύου, τόσο εντός όσο και εκτός Κρήτης με σκοπό τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των διαθέσιμων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα ανέστειλε τη λειτουργία 3 -περιφερειακών- θυρίδων και 2 καταστημάτων της, διαμορφώνοντας το δίκτυό της σε συνολικά 55 καταστήματα/θυρίδες. Νέο μηχανογραφικό Τραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Επιτυχής μετάπτωση στο νέο μηχανογραφικό σύστημα Profits+ Το Νοέμβριο 2012, ολοκληρώθηκε η μετάπτωση στο νέο Τραπεζικό Σύστημα Profits+. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του εξυπηρετητή του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος στο μηχανογραφικό κέντρο της Πανελλήνιας Τράπεζας, ενώ δημιουργήθηκε disaster server στο Μηχανογραφικό Κέντρο της Παγκρήτιας, πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να εξυπηρετήσει το δίκτυο σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος. Ταυτόχρονα έχει προβλεφθεί η διαδικασία Ανάκαμψης από Καταστροφή που προλαμβάνει το ενδεχόμενο αδυναμίας εξυπηρέτησης του Τραπεζικού από την Πανελλήνια Τράπεζα. Πριν τη μετάπτωση, η Διεύθυνση Πληροφορικής σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων της Τράπεζας, στις απαιτήσεις του νέου μηχανογραφικού συστήματος. Τη χρονιά αυτή ολοκληρώθηκε επίσης η αναβάθμιση της υποδομής των Windows Server στο δίκτυο των καταστημάτων και στις κεντρικές υπηρεσίες, καθώς και των συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι στόχοι της Διεύθυνσης Πληροφορικής για το 2013 εστιάζονται στην αναθεώρηση, σε συνεργασία με το τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, όλων των διαδικασιών ώστε να εναρμονιστούν με το νέο Τραπεζικό Σύστημα και η διαμόρφωση νέων διαδικασιών και πολιτικών ασφαλείας, σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών (ebanking) Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής υλοποίησε την παραμετροποίηση και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάπτωση της υπάρχουσας υποδομής στην νέα πλατφόρμα iprofits. Μέσω της αναβαθμισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικών συναλλαγών προσφέρονται περισσότερες και νέες δυνατότητες στους πελάτες, γεγονός που αποτυπώνεται στη μεγάλη αύξηση του όγκου, αλλά και της αξίας των συναλλαγών. Ειδικότερα όπως αποτυπώνεται στο γράφημα 2, η αύξηση στην αξία των συναλλαγών το 2012 σε σχέση με το 2011 ήταν της τάξεως του 79,92%. Στόχος της Υπηρεσίας είναι η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αποσυμφόρηση των συναλλαγών μέσω των Ταμείων της Τράπεζας. Άμεση προτεραιότητα έχει δοθεί στη διαθεσιμότητα του συστήματος 24ώρες το 24ωρο. Γράφημα 1 Γράφημα 2 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι στόχοι της τράπεζας για το 2013 συνοψίζονται ως ακολούθως: - Η υλοποίηση των συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. - Η επίτευξη κερδοφορίας της Τράπεζας με τη συνέχιση ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων. - Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, μέσω των καταθέσεων και συνεργασιών με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. - Η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους ΟΤΑ κάθε βαθμού και τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης. - Η βελτιστοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος και η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών. - Η πλήρης κεντροποίηση των εργασιών με τη διατήρηση της ευελιξίας, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. - Η μείωση των λειτουργικών εξόδων. - Η διατήρηση του δικτύου των καταστημάτων στα υφιστάμενα πλαίσια μέχρι το τέλος του Η επίτευξη των προγραμματισμένων για το 2013 οικονομικών στόχων της τράπεζας για κέρδη 1,5 εκ. ευρώ. - Η ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες για την αξιοποίηση τεχνολογίας, κεφαλαίων και συστημάτων οργάνωσης. Καταθέσεις Οι δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις και η μειωμένη αποταμιευτική ικανότητα των νοικοκυριών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των καταθέσεων της τράπεζας και για τη χρονιά αυτή. Συνολικά οι καταθέσεις έφτασαν την το ποσό των χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η αντίστοιχη μείωση στο τραπεζικό σύστημα ήταν 7,33%. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2012, η Παγκρήτια τράπεζα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, με ποσοστό 15,75% στην Κρήτη και 22,62% στο Νομό Ηρακλείου. (Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα υπόλοιπα καταθέσεων της τράπεζας, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους σε σύγκριση με τη μέση μεταβολή του τραπεζικού κλάδου. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ* 31/12/ ,0% 15,12% 31/12/ ,8% 4,73% 31/12/ ,3 % -12,30% 31/12/ ,5% -17,00% 31/12/ ,2% -7,33% Τα ποσά σε χιλ. ευρώ * Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013 Ο συντελεστής φερεγγυότητας της τράπεζας κατά το κλείσιμο του έτους ( ), διαμορφώθηκε τελικά στο 10,08%, έναντι του 10% που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Η Παγκρήτια, όπως και οι άλλες εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ ανά καταθέτη. Χορηγήσεις Πολιτική της Παγκρήτιας Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων είναι η ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένα κατά κλάδο οικονομίας και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών της με ταχύτητα, φιλικότητα, ευελιξία και επαγγελματισμό. Σημειώνεται ότι, παρά τις έκδηλες δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία, η Παγκρήτια δεν σταμάτησε τη χορήγηση δανείων και την παροχή διευκολύνσεων στους πελάτες της για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών τους αναγκών. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστήριξε ενεργά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, προκειμένου η αποπληρωμή να είναι ομαλή, διατηρώντας και ενισχύοντας τον συμβουλευτικό της χαρακτήρα. Οι χρηματοδοτήσεις κατά το έτος 2012 αυξήθηκαν κατά 0,13%. Η ποσοστιαία κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο Γράφημα 1. ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γράφημα 1 Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία της Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, (ύψους 125 εκ. ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, (ύψους 15 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων), της επιτρέπουν την προνομιακή χρηματοδότηση πολλών επιχειρήσεων της Κρήτης, με μειωμένο επιτόκιο, απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128 και μακρά περίοδο αποπληρωμής. Η Τράπεζα συνεχίζοντας να στηρίζει την «Πράσινη Ανάπτυξη», έδωσε τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντάς τους ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας στο νησί. Να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν 227 Φωτοβολταϊκά Πάρκα με ύψος χρηματοδότησης συνολικού ποσού 45,9 εκ. ευρώ περίπου. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση έναντι του ανταγωνισμού στην Κρήτη στον τομέα των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύουν το 81,70% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε 53,2%. (Γράφημα 2) Γράφημα 2 Πηγές : * ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013 ** Αναφορά ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Παράρτημα 1 μηνιαίας Λογιστ. Κατάστασης 31/12/12 Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το υπόλοιπο των χορηγήσεων όπως αυτό εμφανίζεται στους Ισολογισμούς των ετών ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ* 31/12/ ,9% 15,90% 31/12/ ,9% 1,51% 31/12/ ,4% 0%** 31/12/ ,1% -3,10%** 31/12/ ,1% -4,00%** Τα ποσά σε χιλ. ευρώ * Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2013 ** Περιλαμβάνονται τα Ομολογιακά και Τιτλοποιημένα δάνεια ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διαχείριση Κινδύνων Καθυστερήσεις Βασική προτεραιότητα της τράπεζας αποτελεί η ορθολογική κατανομή των απαιτούμενων κεφαλαίων, για την ασφαλή ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων από την ανάληψη τους. Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3601/2007 και των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που ενσωματώνουν τη σχετική νομοθεσία που είναι συμβατή με τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ, η τράπεζα έχει δημιουργήσει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ). Σκοπός της υπηρεσίας, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών κινδύνων με σύγχρονες χρηματοοικονομικές μεθόδους. Μία από τις βασικές αρμοδιότητές της, είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία χορηγήσεων. Στο πλαίσιο μέτρησης και ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων διενεργεί σε συστηματική βάση ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως, παρέχοντας εκτιμήσεις για το μέγεθος των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν κάτω από το ενδεχόμενο ακραίων συνθηκών. Πέρα από την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση παρακολουθεί και αξιολογεί όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα και υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, έχει προβλεφθεί Πολιτική και Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας και σε συστηματική βάση παρακολουθούνται οι βασικοί δείκτες ρευστότητας. Επίσης, στο πλαίσιο εκτίμησης του κινδύνου συγκέντρωσης, υπολογίζεται η έκθεσή της τράπεζας ανά κλάδο δραστηριότητας και ανά πελάτη. Τέλος, η Διεύθυνση εκτιμά την έκθεση της τράπεζας στον λειτουργικό και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Όσον αφορά στον κίνδυνο αγοράς η τράπεζα έχει επενδύσει πολύ μικρό ποσοστό του Ενεργητικού της σε προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. Παράλληλα με την αξιολόγηση, έγκριση και χορήγηση των δανείων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των καθυστερήσεων, η μείωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της τράπεζας. Για το έτος 2012 το υπόλοιπο των σε οριστική καθυστέρηση δανείων ανήλθε την στο ποσό των 178 εκ. ευρώ και σε ποσοστό 10,89% επί των χορηγήσεων. ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 31/12/ ,39% 31/12/ ,83% 31/12/ ,55% 31/12/ ,08% 31/12/ ,89% Τα ποσά σε χιλ. ευρώ Πίνακας 1 Η ποσοστιαία αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα προβλήματα της αγοράς, όπως διαμορφώθηκαν από την οικονομική κρίση, καθώς και από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής ρευστοποίησης των καθυστερήσεων. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

13 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό των οριστικών καθυστερήσεων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, διασφαλίζεται εμπραγμάτως και θεωρείται εισπράξιμο. Πέραν αυτού, το υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ξεπέρασε την 31/12/2012 τα 164 εκ. ευρώ. (Πίνακας 2). Το ποσό αυτό δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την τράπεζα και ενισχύει τη βεβαιότητα ότι μπορεί να υπερκαλύψει επισφαλή δάνεια που ενδεχομένως δημιουργηθούν στο μέλλον. ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Τα ποσά σε ευρώ Πίνακας 2 Εσωτερικός Έλεγχος Η Τράπεζα, έχει θεσπίσει εξειδικευμένη ελεγκτική μονάδα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), του οποίου η κύρια ευθύνη είναι να λειτουργεί ως ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει της νέας Διοικητικής και Υπηρεσιακής Οργάνωσης της Τράπεζας, αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου. Η μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόζεται είναι βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων (Risk based audit) και εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για τη κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Ο Εσωτερικός έλεγχος συνέχισε και φέτος τη διενέργεια κεντροποιημένων, τακτικών, στοχευμένων, προληπτικών και on line ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, τη συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Συγκεκριμένα κατά τη χρήση 2012 διενεργήθηκαν 9 Τακτικοί έλεγχοι, 10 Θεματικοί, και 10 Έκτακτοι & Ειδικοί. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

14 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για το 2013 οι στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου έχουν ως εξής: - Υιοθέτηση νέας μεθοδολογίας τακτικών ελέγχων δικτύου - Διαρκής σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικών αναφορών (smart audits) - Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού απάτης (fraud detection) & παραγωγή ειδικών αναφορών - Διαρκής έλεγχος βελτίωσης λειτουργικότητας και ποιοτικός έλεγχος νέου συστήματος Συνεταίροι Συνεταιριστικές Μερίδες Το 2012 τα μέλη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 189, φτάνοντας συνολικά τα To πλήθος των συνεταίρων, απεικονίζεται εξελικτικά για την πενταετία στο διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1 Στον πίνακα 1 αναλύεται το πλήθος των συνεταίρων με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες που κατείχαν την ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ Πλήθος Μερίδων & άνω Σύνολο Σύνολο Μερίδων Πίνακας 1 Συνεταίροι Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2012, δεν επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος στους συνεταίρους για τη χρονιά αυτή. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

15 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άλλες Δραστηριότητες της Τράπεζας Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε για μια ακόμη χρονιά στην αναβάθμιση των διαδικασιών σ όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων ασφαλείας. Οι κυριότερες λοιπές δραστηριότητες της τράπεζας για το 2012 συνοψίζονται ως ακολούθως: Για 11 η χρονιά η Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008, ενώ το Μάιο του 2012 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό της με το φορέα TUV AUSTRIA HELLAS. Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας προχώρησε στην επανέκδοση, αναθεώρηση και ενημέρωση όλων των εγγράφων ποιότητας σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που καθορίστηκαν από την μετάπτωση στο νέο μηχανογραφικό σύστημα Profits+, καθιστώντας το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας δυναμικό και απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας, σε κάθε βαθμίδα οργάνωσης. Στόχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η ασφάλεια, η ευελιξία και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό υπάγεται και η διαχείριση κάθε αιτήματος - παραπόνου πελάτη, με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών για την άρτια εξυπηρέτηση με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. - Συνεχίστηκε και επεκτάθηκε η συνεργασία με φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, προς διευκόλυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων των συνεταίρων. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσα από το ευρύ δίκτυο των καταστημάτων, καθώς και η καταβολή ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς και η είσπραξη της επιστροφής του φόρου εισοδήματος και του φόρου καυσίμων. - Το 2012 διατέθηκαν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας, ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. - Συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία η συνεργασία με την Western Union για μεταφορές κεφαλαίων πελατών από και προς το εξωτερικό. Συνολικά το 2012 πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα, μειωμένα κατά 5,5% περίπου σε σχέση με το 2011, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2013 έχουν πραγματοποιηθεί εμβάσματα, μειωμένα κατά 1,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. - Το 2012 οι εισπράξεις των τραπεζοασφαλειών μειώθηκαν κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υπερβαίνοντας τα 2,9 εκ. ευρώ, συνεισφέροντας σημαντικά ποσά προμηθειών στην τράπεζα. Πρέπει να τονισθεί ότι στο αντίστοιχο διάστημα η Ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα υποχώρησε πάνω από 12%, διαφορά που αναδεικνύει την επίδοση της Τράπεζάς μας. Στο 1 ο πεντάμηνο του 2013 η παραγωγή παραμένει στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε μείωση κατά 3,82%, ενώ τα προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων κέρδη ανήλθαν στα 38,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,69 % έναντι του Από το ποσό αυτό μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο 35 εκατ. ευρώ, των αποσβέσεων παγίων 2,4 εκατ. Ευρώ, καθώς και την απομείωση των συμμετοχών μας 10,5 εκατ. ευρώ, προκύπτει ζημιά 9,2 εκ. ευρώ. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που αφορούν στην κερδοφορία, μεγέθυνση και παραγωγικότητα της τράπεζας. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Υπόλοιπο Καταθέσεων Υπόλοιπο Χορηγήσεων Κέρδη προ αποσβ. & προβλ Κέρδη προ προβλέψεων Κέρδη προ φόρων Απόδ. Μέσων Ιδίων Κεφαλ. (Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλ.) Μέση απόδοση Χορηγήσεων (Τόκοι + Προμ. Χορ. / Χορηγήσεις) Χορηγήσεις ανά Εργαζόμενο (Χορηγ. / Αριθμ. Εργαζομ.) Καταθέσεις ανά Εργαζόμενο (Καταθ. / Αριθμ. Εργαζομ.) Κέρδη ανά Εργαζόμενο (Καθαρά Κέρδη / Αριθμ. Εργαζομ.) 16,21% 13,42% 8,14% -17,38% -5,39% 9,31% 7,88% 7,16% 7,76% 7,40% Καταστήματα - Θυρίδες Τα ποσά σε χιλ. ευρώ Η καθαρή λογιστική θέση στις , ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ, μειωμένη κατά 7,04% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της χρήσης Με βάση τα στοιχεία Ισολογισμού 2012, το σύνολο της καθαρής λογιστικής θέσης της τράπεζας και των προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, ανήλθε στο ποσό των χιλ. ευρώ αυξημένο κατά 5,54% έναντι του αντίστοιχου ποσού του Ισολογισμού του ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

17 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη της καθαρής λογιστικής θέσης της τράπεζας κατά την πενταετία ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Πλέον: Αποθεματ. Κεφάλαια Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μείον: Ασώμ.ακίνητ.& Εξ.Πολ.Απόσβ Καθαρή Λογιστική Θέση Προβλέψεις Σύνολο καθ. λογ. θέσης & πρόβλ Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης % 7,7% 5,8% 0,3% -16,03% -7,2% Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης & προβλ Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης & προβλ.% 11,8% 14,5% 4,3% 2,8% 5,5% Τα ποσά σε χιλ. ευρώ Με βάση το ενεργητικό, την καθαρή λογιστική θέση και την κερδοφορία, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό για τη χρήση 2012, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας, ενώ στην Κρήτη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

18 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προσωπικό Εκπαίδευση Η ανάπτυξη της τράπεζας και η επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της, οφείλεται μεταξύ άλλων και στο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Γι αυτό η Διοίκηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: α) Στην απόλυτα αξιοκρατική επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για τη στελέχωση των θέσεων που δημιουργούνται, μέσα από σαφείς και καθορισμένες διαδικασίες, όπως περιγράφονται και διασφαλίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. β) Στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας με στόχο την πληρέστερη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους, αλλά και τη διαμόρφωση στελεχών σύμφωνα με τις αρχές και αξίες της τράπεζας. Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στις διοικητικές υπηρεσίες και το δίκτυο των καταστημάτων ανήλθε το 2012 σε 405 εργαζόμενους, μειωμένος κατά 12 άτομα. Από αυτά 396 άτομα αποτέλεσαν απασχολούμενο προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου, 1 άτομο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενώ 8 εργάστηκαν με μερική απασχόληση. Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού την απεικονίζεται στο Γράφημα 1 Γράφημα 1 Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί κύριο άξονα προσανατολισμού στην Παγκρήτια Τράπεζα, γι αυτό επενδύει σημαντικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες του προσωπικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές εξελίξεις της οικονομικής αγοράς και της τεχνολογίας. Έτσι και τη χρονιά αυτή εκπονήθηκαν ολοκληρωμένα τεχνικά και γενικά προγράμματα εκπαίδευσης για το σύνολο του προσωπικού με αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, όπου αυτό ήταν εφικτό. Το 2012 μεγάλο μέρος της κατάρτισης του προσωπικού πραγματοποιήθηκε μέσω συνεχούς Προγράμματος Εκπαίδευσης Στελεχών που συνεχίζεται με νέους κύκλους εκπαίδευσης και το ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

19 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Την 11 η οικονομική της χρήση, 2012, έκλεισε η Πανελλήνια τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης και από την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας, κάτω από τις αντιξοότητες της εγχώριας αγοράς και του αυξημένου ανταγωνισμού. Η χρήση έκλεισε με αποτέλεσμα προ φόρων & προβλέψεων 0,5 εκ. ευρώ έναντι 5,5 εκ. ευρώ της χρήσης Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 16,6 εκ. ευρώ έναντι των 26,5 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Πέραν τούτων, η χρήση 2012 επιβαρύνθηκε με 15,6 εκ. ευρώ προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των Δανείων & Απαιτήσεων από πελάτες, έναντι των 13,8 εκ. ευρώ της χρήσης H τράπεζα σχημάτισε μεγαλύτερες προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της για τον αναληφθέντα πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η χρήση 2012 επιβαρύνθηκε επίσης από απομείωση αξίας επενδύσεων, ύψους 3,8 εκ. ευρώ, λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα επαναγοράς - ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι της απομείωσης ύψους 19,2 εκ. ευρώ για τη χρήση 2011, που αφορούσαν τη συμμετοχή στο PSI+. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης 2012 ανέρχονται σε μείον 18,9 εκ. ευρώ, έναντι αποτελέσματος μείον 28,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, επηρεασμένα εμφανώς από: τη μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους, την απομείωση αξίας επενδύσεων λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα επαναγοράς - ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά κυρίως λόγω του συνόλου των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου που διενεργήθηκαν. Το οριστικό αποτέλεσμα της χρήσης 2012 μετά από φόρους ανέρχεται σε μείον 20,1 εκ. ευρώ έναντι μείον 22,8 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τη χρήση αυτή η Τράπεζα δεν διένειμε μέρισμα στους μετόχους της όπως και την προηγούμενη χρονιά. Η Συνολική καθαρή θέση της τράπεζας για τη χρήση Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων, ανέρχεται σε 65,8 εκ. ευρώ έναντι των 88,8 εκ. ευρώ για τη χρήση Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας για το 2012 ανήλθε σε 11,5% έναντι 14,3% του Ο δείκτης EBA Equity Tier I για την ίδια χρήση ανήλθε σε 8,1% έναντι 11,2% του Δεδομένων των υφιστάμενων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι η Πανελλήνια αποτελεί μία βιώσιμη τράπεζα που θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Οι στόχοι για το 2013 επικεντρώνονται στην ορθολογική προσαρμογή των μεγεθών, σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς με μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου και του συνόλου του Ενεργητικού, στην παραγωγή υψηλής επίδοσης αποτελέσματος εκμετάλλευσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, στην προσπάθεια για διενέργεια προβλέψεων για τον αναληφθέντα πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου, στον περιορισμό των εξόδων και του κόστους λειτουργίας της και στην προσπάθεια για διεύρυνση της βάσης προέλευσης των εσόδων. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες & κύριοι, Τους τελευταίους μήνες ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά εξισορρόπησης, καθώς φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της. Οι ενδείξεις αυτές, αν συνεχιστούν, εκτιμάται ότι θα έχουν γρήγορα αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία. Παρά την παρατεταμένη ύφεση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Παγκρήτια Τράπεζα άντεξε, παρουσιάζοντας κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων για τη χρήση Η Διοίκηση θεώρησε επιβεβλημένη την περαιτέρω θωράκιση της Τράπεζας έναντι τυχόν επισφαλειών, διενεργώντας αυξημένες προβλέψεις, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Στον τομέα της εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ήδη τέθηκε μέσα στο 2013 σε ισχύ η νέα Διοικητική και Υπηρεσιακή Οργάνωση της Τράπεζας βάσει της οποίας οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου ΔΣ, διαχωρίζονται σαφώς από τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται πενταμελές Συμβούλιο Διευθυντών Διοίκησης για το οποίο οριοθετούνται οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο ευθύνης, ενώ επίσης ορίζονται ρητά οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών Διοίκησης και των Διευθυντών των Καταστημάτων. Στις προτεραιότητές μας για τα επόμενα χρόνια εντάσσονται η συνέχιση της εφαρμογής μιας συντηρητικής πολιτικής σ όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τράπεζας και η επαναφορά της στην κερδοφορία. Στρατηγικός στόχος παραμένει η εξασφάλιση κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, άνω των ορίων που προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, η επαρκής χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας και η εξυπηρέτηση των συνεταίρων πελατών μας. Αγαπητοί συνέταιροι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη χρονιά για την εμπιστοσύνη σας στο Συνεταιρισμό μας. Ευχαριστώ ακόμη θερμά, το Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και όλο το προσωπικό για τη συντονισμένη και συστηματική εργασία τους σ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί ο συνεταιρισμός μας ανταγωνιστικός, υγιής και χρήσιμος στους συνεταίρους του και στον τόπο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γιάννης Μιχ. Λεμπιδάκης H παραπάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 18 σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 7 Ιουνίου Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ GRANT THORNTON A.E. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους.

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους. 17/2/2014 1 Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από 80.000 ενεργούς συνεταίρους. Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Κρήτη. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ ο ι ν ή Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η Τ ύ π ο υ Αθήνα, 24/4/2013 Στρατηγική Στόχοι : Αξιοποίηση Δικτύου Συνεταιριστικών Τραπεζών & Πανελλήνιας και μετεξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος

Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την έγκριση από τη Τράπεζα της Ελλάδος Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. συστάθηκε στα Τρίκαλα την 29η Μαϊου του 1994, μετά από συνέλευση φυσικών προσώπων, ως Αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός" Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα