Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων"

Transcript

1 Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Ο τίτλος, το θέµα της σηµερινής ηµερίδας, ασφάλεια στην µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, πολύ απλά, για εµάς είναι η ζωή µας. Και καταλαβαίνετε την αγωνία µας να κατανοηθούν και να εισακουστούν τα προβλήµατά µας. Θα σας παρουσιάσω σύντοµα ποιοι είµαστε σαν κλάδος και τι έχουµε κάνει έως σήµερα. Η Οµοσπονδία δηµοσίας χρήσεως βυτιοφόρων ιδρύθηκε το 1975 και εκπροσωπεί πάνω από µέλη. Η µεταφορά των υγρών καυσίµων σε όγκο αντιπροσωπεύει το 95% της µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα. Από αυτήν, ένα 70% εκτελείται µετά δηµοσίας χρήσεως βυτιοφόρα και ένα 30% µε τα ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρα των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών. Στην Ελλάδα υπάρχει κατηγοριοποίηση των φορτηγών δηµοσίας χρήσεως σε: φορτηγά διεθνών µεταφορών, εθνικών µεταφορών και σε βυτιοφόρα µεταφοράς υγρών καυσίµων. Ο κλάδος των βυτιοφόρων είναι από τους πιο ανεπτυγµένους κλάδους των µεταφορέων στην Ελλάδα και σε αυτό συντέλεσε η εφαρµογή του ADR. Αυτό οδήγησε σε µεγάλο βαθµό στην αντικατάσταση µέρους βυτιοφόρων αλλά και προσαρµογή πολλών στις νέες προδιαγραφές. Σήµερα όλα τα δηµοσίας χρήσεως βυτιοφόρα έχουν τις συγκεκριµένες προδιαγραφές και είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό καταλληλότητας οχήµατος βάση ADR. Αυτή η αλλαγή που συντελέστηκε στο χώρο µας, έφερε µια µείωση του µέσου όρου ηλικίας των βυτιοφόρων οχηµάτων, στα 12 έτη από 18 έτη, που είναι ο µέσος όρος ηλικίας όλου του στόλου των φορτηγών στην Ελλάδα. Για την εφαρµογή των νέων προδιαγραφών, δυστυχώς όλο το κόστος της ανανέωσης του στόλου των βυτιοφόρων καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια, χωρίς καµία οικονοµική βοήθεια από το κράτος. 1

2 Η εφαρµογή των νέων προδιαγραφών προέρχονταν από κοινοτική οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της ασφάλειας, και παρόλο που παρόµοιες οδηγίες σε άλλους κλάδους επιδοτούνται σε µεγάλο ποσοστό από κρατικούς ή κοινοτικούς πόρους, π.χ. τα λεωφορεία και τα ταξί, ο κλάδος µας δεν έχει βοηθηθεί ποτέ από το κράτος. Παράλληλα, η Οµοσπονδία µας ενθάρρυνε διάφορες µεθόδους υποστηρικτικής οργάνωσης, όπως δηµιουργία οργανωµένων µεταφορικών επιχειρήσεων, υποχρεωτική εκπαίδευση των οδηγών µε σύγχρονες µεθόδους, καθώς και επιζήτησε συνεργασία µε τις εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών για την ταχύτερη προσαρµογή στις νέες νοµοθεσίες. Πρόβαλε τον ρόλο του Συµβούλου Ασφαλείας µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων στις σύγχρονες µεταφορικές επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι µε επιστηµονικό πλέον τρόπο, µπορούσε να πετύχει καλύτερα αποτελέσµατα στην οδική ασφάλεια µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Στην έως τώρα πορεία µας, δεν ήταν λίγες οι φορές που αντιµετωπίσαµε προβλήµατα. υο από αυτά θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η έλλειψη µεταφορικών εταιρειών. Ένα 80% των µεταφορέων λειτουργούν ως ανεξάρτητες µεταφορικές επιχειρήσεις και αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενός σύγχρονου νοµοθετικού πλαισίου για τις µεταφορές. Επιπλέον στο χώρο µας, υπάρχουν πολλά υποκατάστατα µεταφορέων, η πιο επιεικής έκφραση που µπορώ να χρησιµοποιήσω. ηλαδή µεταφορείς που δεν λειτουργούν νόµιµα, κατέχουν παράνοµες άδειες βυτιοφόρων αυτοκινήτων, και συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα οχήµατά τους παράνοµα, παρά την απογραφή που έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα φορτηγά δηµοσίων έργων. Τις άδειες αυτές τις απέκτησαν µε την συµµετοχή κρατικών υπαλλήλων. Βέβαια η ηµερίδα έχει ως θέµα την ασφάλεια, αλλά θα θέλαµε να σας αποτυπωθεί ένα ερώτηµα: ποια είναι η θέση ενός δικαστή ιοικητικού πρωτοδικείου που προσφεύγουν όλοι αυτοί και παίρνουν προσωρινές αναστολές, των διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου που τους χορήγησαν τις παράνοµες άδειες, και βεβαίως και των ελεγκτικών φορέων που δεν έχουν προχωρήσει ακόµη σε ανακλήσεις τέτοιων οχηµάτων. 2

3 Οι εταιρείες εµπορίας που φορτώνουν τέτοια βυτιοφόρα παράνοµα, εν αγνοία τους, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε ένα ενδεχόµενο ατύχηµα µε βαριές συνέπειες. Η νοµοθεσία προβλέπει την συνυπευθυνότητα του φορτωτή. Προχωρώντας στα προβλήµατά µας, τα οποία είναι πάρα πολλά, αλλά στο λίγο χρόνο που έχουµε, θα αναπτύξουµε τα πιο σηµαντικά. Θα ξεκινήσω µε τα προβλήµατα που έχουµε στις θαλάσσιες µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στις µεταφορές υγρών καυσίµων είναι αυτό της τροφοδοσίας των νησιών µας. Ένα όχηµα που µεταφέρει επικίνδυνα, θεωρούµε πολύ λογικό να µεταφέρεται µε διαφορετικό πλοίο από τους επιβάτες και τα υπόλοιπα εµπορεύµατα, αλλά η επικινδυνότητα του φορτίου είναι τέτοια η οποία ορίζει αυστηρούς κανόνες. Η νοµοθεσία στην Ελλάδα υπάρχει και ορίζει αυτούς τους κανόνες. υστυχώς όµως η νοµοθεσία δεν τηρείται. Συγκεκριµένα τα πλοία που εκτελούν αυτά τα ειδικά δροµολόγια, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, και δεν τηρούν τους κανόνες φορτοεκφόρτωσης των οχηµάτων, όπως ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο, παρόλες τις αλλεπάλληλες υποδείξεις του κλάδου µας στα κατά τόπους λιµεναρχεία. Την δεκαετία του 80 είχαµε ένα τραγικό ναυάγιο µε πλοίο που µετέφερε βυτιοφόρα, το «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Την δεκαετία του 90 άλλο ένα, το «ΖΑΚΥΝΘΟΣ». Στατιστικά πρέπει να περιµένουµε άλλο ένα στην δεκαετία µας, µιας και τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε. Η µόνη νοµοθεσία, η οποία τηρείται ανελλιπώς, είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τα συγκεκριµένα πλοία-φορτηγά, οπότε και δεν εµπίπτουν σε απαγορευτικά λόγο καιρού. Μόλις προχθές θα µπορούσαµε να είχαµε τραγικά αποτελέσµατα από την σύγκρουση των οχηµαταγωγών ΑΡΙΩΝ και ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΥΜΝΙΩΤΙΣΑ, µέσα στο λιµάνι της Μυτιλήνης. Τα πλοία αυτά µετέφεραν βυτιοφόρα και τους οδηγούς µας. ιερωτήθηκε κανείς, πως ενώ υπήρχε απαγορευτικό απόπλου, αυτά τα πλοία ταξίδεψαν και µε τι συνθήκες; 3

4 Επίσης, οι εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών, που φόρτωσαν βυτιοφόρα και τους οδηγούς µας µέσα στα καράβια, εάν είχε γίνει το µοιραίο, τι θα απαντούσαν στις οικογένειες των οδηγών µας; Ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβληµα, είναι αυτό που αντιµετωπίζουµε µε τις απαγορεύσεις στις οδικές υποδοµές, και κυρίως στα τούνελ. Σηµαντικό στοιχείο και για την ασφαλή µεταφορά επικινδύνων, θεωρούνται οι οδικές υποδοµές. Η χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι επιδιώκει να αναπτύξει ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και κατασκευάζει έργα υποδοµής, που στόχο έχουν και την ανάπτυξη των µεταφορών. Έχει απαγορευτεί η χρήση από τα βυτιοφόρα ενός σηµαντικού µέρους των έργων αυτών, και συγκεκριµένα των δρόµων µε τούνελ, και όταν εµείς ερωτούµε γιατί; Μας απαντούν όλοι, έχετε δίκιο αλλά η απαγόρευση ισχύει. Ένα σοβαρό κράτος, οφείλει πριν από την κατασκευή ενός έργου να έχει κάνει τις απαιτούµενες µελέτες για την διέλευση των επικινδύνων εµπορευµάτων. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία ADR ορίζει ότι, το κάθε κράτος-µέλος οφείλει να καθορίσει µόνο του τις προδιαγραφές για την διέλευση των επικινδύνων από τις σήραγγες. Αυτή τη στιγµή υπάρχει απαγόρευση µόνο για τα βυτιοφόρα που µεταφέρουν επικίνδυνα. Επειδή είναι στρογγυλά, ξεχωρίζουν εύκολα και φέρουν τα σήµατα των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών. Ένα αυτοκίνητο το οποίο µεταφέρει εκρηκτικά, aerosol ή οτιδήποτε κοινού φόρτου, δεν µπορεί να αναγνωρισθεί από κανένα. Οπότε δεν υπάρχει και απαγόρευση για τα συγκεκριµένα οχήµατα. Υπάρχουν συγκεκριµένες απαγορεύσεις για τις σήραγγες στην Κακιά Σκάλα της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, καθώς και στην Αττική Οδό. Το αποτέλεσµα από τις απαγορεύσεις είναι δραµατικό. Στη µεν πρώτη περίπτωση αναγκάζονται όλα τα οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα να διέρχονται την Κακιά Σκάλα από την παλιά εθνική οδό, περνώντας από αφύλακτες διαβάσεις τρένων, µέσα από κατοικηµένες περιοχές, ακόµα και από σηµεία που δεν χωρούν να διασταυρωθούν δύο µεγάλα οχήµατα. Όσον αφορά την δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαστική η διέλευση βυτιοφόρων µέσα από πυκνοκατοικηµένες περιοχές, αστικές περιοχές της πόλης µας, και όχι από τον κλειστό αυτοκινητόδροµο της Αττικής Οδού. 4

5 Η Οµοσπονδία µας έχει κάνει αλλεπάλληλα υποµνήµατα προς τα αρµόδια Υπουργεία ΥΠΕΧΩ Ε και Υπουργείο Μεταφορών για το σχετικό θέµα. Έχει έρθει σε επαφές µε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να δώσουµε την έκταση των αρνητικών επιπτώσεων από την µη χρήση τούνελ, όπως αυξηµένη επικινδυνότητα ατυχήµατος σε παρακαµπτηρίους δρόµους και σε κατοικηµένες περιοχές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε την αυξηµένη κίνηση φορτίων, καθώς και αρνητική επίπτωση στο κόστος µεταφοράς των προϊόντων και γενικά στην ελληνική οικονοµία. Θεωρούµε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή εµπειρία προς αξιοποίηση από χώρες που χρόνια τώρα χρησιµοποιούν τούνελ, όπως η Αυστρία, που για τούνελ των µέτρων περίπου, επιτρέπει στα βυτιοφόρα να περνούν ελεύθερα χωρίς περιορισµούς. Τα δικά µας τούνελ, τα περισσότερα, είναι γέφυρες και όχι τούνελ. Η αγανάκτησή µας είναι µεγάλη γιατί ένα σοβαρό πρόβληµα του κλάδου µας φαίνεται ότι αντιµετωπίζεται µε πολύ µεγάλη προχειρότητα από το κράτος. Αποσπασµατικά σας αναφέρω µέρος της απαντητικής επιστολής που λάβαµε από το γραφείο του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ Ε, κ. Ξανθόπουλου, στις 5 Αυγούστου 2004 µε αριθµ. πρωτ και αφορά την ερώτησή µας γιατί δεν µας επιτρέπεται η διέλευση από τα τούνελ της Κακιάς Σκάλας. «Η απαγόρευση αυτή είναι προσωρινή και αφορά κυρίως την περίοδο τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων. Η προσωρινή εκτροπή αφορά µόνο την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, περίοδο τόσο σηµαντική για την χώρα µας και ιδιαίτερα για την Αθήνα και τους κατοίκους της, για τους οποίους η υπόψη εκτροπή εντάσσεται στο αναγκαίο σενάριο αναδιάταξης της κυκλοφορίας σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Με την παρέλευση της περιόδου προσωρινής απαγόρευσης, θα εφαρµοστούν πλήρως οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί για την διέλευση των επικινδύνων εµπορευµάτων και λοιπών φορτίων, µέσα από τις σήραγγες και τα άλλα υπόγεια έργα». Η συγκεκριµένη επιστολή είναι στην διάθεσή µου για κάθε ενδιαφερόµενο. Η ερώτηση είναι, τι εννοούµε προσωρινό; Και γιατί δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί, όπως αναφέρει το ΥΠΕΧΩ Ε, αφού οι ολυµπιακοί αγώνες έχουν τελειώσει εδώ και 4 µήνες; 5

6 Πρόσφατα άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών, εκδίδει αιφνιδιαστικά επέκταση των περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας των φορτηγών όπου είµαστε και εµείς µέσα, όλους τους µήνες του χρόνου. Τα σαββατοκύριακα όπως γνωρίζετε, υπάρχει απαγορευτικό κυκλοφορίας για τα φορτηγά, την Παρασκευή από το µεσηµέρι µέχρι το βράδυ στο ρεύµα εξόδου και την Κυριακή από το µεσηµέρι πάλι µέχρι το βράδυ στο ρεύµα εισόδου προς την Αθήνα. Προχθές είχαµε ένα τριήµερο µε πολύ βαρύ χειµώνα, ίσως ήταν η περίοδος που είχε τις πιο χαµηλές θερµοκρασίες. Βεβαίως τα αυτοκίνητά µας είχαν ακινητοποιηθεί. Κόσµος δεν υπήρχε να βγαίνει έξω, ο κόσµος ήταν µαζεµένος στα σπίτια του, αλλά δεν είχε πετρέλαιο όµως να ζεσταθεί, γιατί εµείς ήµασταν ακινητοποιηµένοι. Και σε πολλά σηµεία της επαρχίας παρουσιάστηκαν µεγάλες ελλείψεις. Επίσης, επισηµαίνουµε ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που έχουµε. Υπάρχει αυτό το απαγορευτικό της κυκλοφορίας µας. Έρχεται ένα αυτοκίνητο από την Λαµία, το πιάνει απαγορευτικό στο ποτάµι, που θα σταµατήσει; Που θα σταθµεύσει το αυτοκίνητο; Ποιος είναι ο χώρος πάρκινγκ για να σταθµεύσει ένα αυτοκίνητο; Ζητήσαµε, είναι πρότασή µας και δεν έχει γίνει δεκτή, το απαγορευτικό της κυκλοφορίας να αρχίζει από την Ελευσίνα. ιότι εκεί, µέσα στο Θριάσιο πεδίο, είναι οι εγκαταστάσεις των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών και τα πάρκινγκ µας, των µεταφορικών επιχειρήσεων, και βεβαίως να µπορούµε να σταθµεύουµε µέσα σε ασφαλή σηµεία. Όλα αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να φέρουν µια ορθολογικοποίηση του κοµίστρου, διότι όλες αυτές οι απαγορεύσεις ανεβάζουν το κόστος µεταφοράς και η όλη προσπάθεια να εφαρµοστούν µέτρα ασφαλούς µεταφοράς επικινδύνων θα πέσει στο κενό, εάν δεν έχουµε οικονοµικά εύρωστες µεταφορικές επιχειρήσεις. Το επόµενο θέµα µας, είναι η αύξηση του επιτρεπόµενου µικτού βάρους οχηµάτων. Η φόρτωση των βυτιοφόρων µας γίνεται σε λίτρα και τα πετρελαιοειδή έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος και πυκνότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δυσχεραίνει την φόρτωση ενός οχήµατος µε διάφορους τύπους προϊόντων και έτσι η 6

7 πληρότητα να είναι ακανόνιστη από δροµολόγιο σε δροµολόγιο και πολλές φορές καταστρατηγείται η ασφαλής φόρτωση όπως την ορίζει ο ADR. Σε περιπτώσεις µάλιστα, όπως η φόρτωση βυτιοφόρων µε ύλες της κλάσης 9, υγρή άσφαλτος δηλαδή, που µεταφέρονται µε βυτιοφόρα µόνο διαµερισµατικά, η οδήγηση ενός τέτοιου οχήµατος απαιτεί πολύ µεγάλες ικανότητες από τον οδηγό. Θεωρούµε ότι οι συνθήκες έχουν ωριµάσει για να αυξηθεί το επιτρεπόµενο µικτό βάρος των οχηµάτων µεταφοράς κοινού φόρτου και επικινδύνων εµπορευµάτων και να προσαρµοστεί στα όρια που έχουν θεσπίσει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν το οδικό δίκτυο έχει αναβαθµιστεί µε νέες σύγχρονες υποδοµές. Θα δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο για την µείωση της ηλικίας του στόλου της χώρας µας, που είναι από τους µεγαλύτερους στην Ευρώπη. Θα γίνουν ανταγωνιστικότερα τα προϊόντα µας. Το κόστος µεταφοράς θα µειωθεί µε θετική επίπτωση στον τιµάριθµο. Θα µειωθεί η κίνηση των φορτηγών µε οφέλη τόσο οικονοµικά όσο και περιβαλλοντικά από την µείωση της κατανάλωσης καυσίµου κίνησης. Τέλος η µείωση της κίνησης των φορτηγών και των χιλιοµέτρων που διανύουν, θα φέρει βελτίωση στην οδική ασφάλεια. Η καινούργια τεχνολογία των οχηµάτων µπορεί να δεχτεί πολύ µεγαλύτερα φορτία από το σηµερινό καθεστώς των 40 τόνων µεγίστου µικτού βάρους που ισχύει. Εδώ έχουµε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Οι Έλληνες κατασκευαστές, που κατασκευάζουν τα βυτιοφόρα, έχουν πάρει συγκεκριµένες εγκρίσεις τύπου, οι οποίες βασίστηκαν σε µοντέλα ευρωπαίων κατασκευαστών. Σήµερα λοιπόν, µε το καθεστώς των 40 τόνων, η πληρότητα των βυτιοφόρων µας σε επίπεδα ασφαλούς φόρτωσης είναι τεχνικά αδύνατη. Επόµενο θέµα, είναι η οργάνωση των µεταφορικών εταιρειών. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων ασφαλούς µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων, κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί η προσπάθεια οργάνωσης των µεταφορέων σε ισχυρές µεταφορικές επιχειρήσεις. Επιβάλλεται να δηµιουργηθεί ένα σύγχρονο νοµικό πλαίσιο, που θα περιλαµβάνει επιχορήγηση και χρηµατοδότηση για την αντικατάσταση των 7

8 οχηµάτων µε νέα σύγχρονης τεχνολογίας. ηµιουργία υποδοµών πάρκινγκ. Εγκατάσταση τεχνολογικών συστηµάτων και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μια σοβαρή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έγινε τον περασµένο χρόνο. Συστήθηκε µια επιτροπή στην οποία συµµετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Μεταφορών, Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και του κλάδους µας, των µεταφορέων δηλαδή. Και βγήκε ένα πόρισµα, το οποίο έχει την µορφή σχεδίου νόµου, αλλά δυστυχώς ουδείς έχει ασχοληθεί µε το αποτέλεσµα του πορίσµατος έως σήµερα. Και αυτό έχει µείνει στα συρτάρια. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουµε, ίσως και από µηδενική βάση, την αδειοδότηση ενός µεταφορέα ή µιας µεταφορικής επιχείρησης, που καλείται να εκτελέσει δροµολόγια µε επικίνδυνα εµπορεύµατα. Εξαιτίας της αυξηµένης επικινδυνότητας σε σχέση µε τα κοινά φορτία, τα επικίνδυνα οφείλουν να αποτελούν αντικείµενο δραστηριότητας µε εξασφαλισµένη ελάχιστη τεχνογνωσία, υποδοµή και οργάνωση. Το νοµοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση άδεια οδικού µεταφορέα επικίνδυνων εµπορευµάτων πρέπει να επανεξεταστεί και να µπουν οι προϋποθέσεις, που να εξασφαλίζουν ότι οι ασχολούµενοι µε την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων έχουν την απαραίτητη υποδοµή, οργάνωση και γνώση, και ότι υφίστανται τους απαιτούµενους ελέγχους από κατάλληλα όργανα στην επιβαλλόµενη συχνότητα για να διατηρούν τα παραπάνω και µετά την λήψη της άδειάς τους. Τέτοιες προϋποθέσεις µπορεί να είναι: προϋπηρεσία µεταφορέα, εκπαίδευση µεταφορέα, ελάχιστο µέγεθος στόλου µεταφορικής εταιρείας, που εξασφαλίζει αποδοτική και σωστή λειτουργία, και υποδοµές εγκαταστάσεων. Για να γίνουν όλα αυτά, είναι αναγκαία και είναι και πρότασή µας, η δηµιουργία ενός φορέα εποπτείας µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων, για την εφαρµογή των παραπάνω, ως συµβουλευτικού και υποστηρικτικού οργάνου, που θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών. Ο φορέας αυτός, θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, του ΥΠΕΧΩ Ε, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 8

9 ΠΣΣΑΜΕΕ, την Οµοσπονδία Βυτιοφόρων, αλλά και από εκπροσώπους φορέων που εµπορεύονται και διακινούν επικίνδυνα εµπορεύµατα. Ίσως να ακουστήκαµε λίγο καυστικοί σήµερα. Σίγουρα δεν ήρθαµε εδώ να καταγγείλουµε. Ήρθαµε εδώ να αναδείξουµε για µια ακόµα φορά τα προβλήµατά σας, µήπως επιτέλους βρεθούν λύσεις. Σε αυτές τις λύσεις σίγουρα µπορεί να µας βοηθήσει ο ΠΣΣΑΜΕΕ που είναι κοντά µας και µας έχει βοηθήσει. Έχει δείξει την διάθεσή του να βοηθήσει και µε επιστηµονικό πλέον τρόπο, µπορούµε να βρούµε τις λύσεις που χρειαζόµαστε. Ευχαριστώ πολύ. 9

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση 1 1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση Σήμερα η τιμή διάθεσης των Δελτίων ΤΙR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης στους έλληνες αυτοκινητιστές καθορίζεται μονομερώς με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΞΑΝΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Μοσχούδης Γεώργιος Τζιαµπάζης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΕΡΙΟΥ ΚΊΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Δεκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.Μ. 300530 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

- I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL

- I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL - I - ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ KIRKWALL ήλωση των νησιώτικων Περιφερειών και των Υπερπεριφερειακών Περιφερειών προς την ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση σελ. 3 ήλωση των ευρωπαϊκών νησιώτικων Περιφερειών προς το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ κύκλου 18 Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

01.10.2009-04.10.2009

01.10.2009-04.10.2009 01.10.2009-04.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΤΕΕ συµπληρώνοντας πέντε χρόνια, συνεχίζει την σχέση πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Για έναν ενιαίο σύγχρονο δημόσιο σιδηρόδρομο

Για έναν ενιαίο σύγχρονο δημόσιο σιδηρόδρομο ΟΡΓΑΝΩΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Για έναν ενιαίο σύγχρονο δημόσιο σιδηρόδρομο ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Με σεβασμό στο δημόσιο αγαθό της μεταφοράς Με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο Με κοινωνική πολιτική ΕΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκτίμηση της σημασίας τους και ανάλυση του κλάδου. Φανούλα Π. Κρασέ Πτυχίο Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, προσβλέποντας σε µελλοντική λειτουργία του λιµανιού της Γρίτσας ως εµπορικού, η λειτουργία του τελωνείου Κατερίνης είναι καθοριστικής

Επίσης, προσβλέποντας σε µελλοντική λειτουργία του λιµανιού της Γρίτσας ως εµπορικού, η λειτουργία του τελωνείου Κατερίνης είναι καθοριστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 28ης Οκτωβρίου 9 Αρ. Πρωτ. 9042 Φ. 151 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλέφωνο Fax e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΜΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΓΣΕΒΕE) ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΜΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΓΣΕΒΕE) ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΜΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΓΣΕΒΕE) ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα