ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ ΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλι είας Ανώνυμη Εταιρία» επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΕ» επωνυμία «STAR NET ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «STAR GROUP» επωνυμία «ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΤΟΠΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» και δ.τ. «TOPCUT A.E.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ROMBOS GLASS AE» μία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΥ ΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»... 9 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑ ΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «STAMBOOKS Ε.Π.Ε.» τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ MEGA PRESS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΟ ΓΙΑΤΖΗΣ MEGA PRESS ΕΠΕ» τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΚΟΛΛΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MEGA PARKING ΕΠΕ.» τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SEASERVICE LTD» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ ΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης το με αριθμό πρωτοκόλλου 7194/ έγγραφο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», από το οποίο προκύπτει ότι:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Η ομάδα ανδρών του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικού σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», δήλωσε συμμετοχή και συμμετεί χε την αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας Ανδρών στην οποία επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή ομάδων αθλητικών σωματείων και όχι ομάδων Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε. Η Ε.Ο.Κ. για την αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής της ομάδας αυτής στην μη επαγγελματικού χαρακτήρα Β Εθνική Κατηγορία Ανδρών έλαβε υπόψη της την μη δήλωση συμμετοχής της ομάδας της Α.Ε.Κ. Κ.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών την αυτή αγωνιστική περίοδο. Η μη δήλωση αυτή της Κ.Α.Ε. έχει ως άμεση συνέ πεια να αποκτά το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στο πρώτο μη επαγγελματικού χαρακτήρα πρωτάθλημα (Β Εθνική Κατηγορία) η ομάδα ανδρών του αθλητικού σω ματείου, την οποία και έκανε αποδεκτή η Ε.Ο.Κ. Την ιδιότητα της μη επαγγελματικής ομάδας το αθλητικό σωματείο που έχει αποκτήσει η Α.Ε.Κ. έχει δικαίωμα να διατηρήσει και μετά την άνοδό της στην Α2 Εθνική Κατη γορία Ανδρών την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 116 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, η Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ ΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39327/06/Β/97/18), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) μία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Ανώ νυμη Εταιρία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Ανώνυμη Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώ ην αριθμό Μ.Α.Ε /06/Β/98/45) σύμφωνα με το οποίο: α) Μετά την παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του Θωμά Αναγνωστόπου λου από και του Κωνσταντίνου Ξυλούρη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυ γκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγόρη και της Γλυκερίας, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Φιλικής Εταιρεί ας 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ και με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος. 2. Νίκη Παπαχρήστου του Χρήστου και της Βασιλικής, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Ευρυτανίας 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ και με Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος. 3. Ισίδωρος Μάδης του Σταύρου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Παιανίας, οδός Βασ. Σοφίας 5, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό AB και με Α.Φ.Μ , Μη εκτελεστικό μέλος. 4. Φώτης Σιακάρας του Βασιλείου και της Μαρίας, κάτοικος Νίκαιας, οδός Παν. Τσαλδάρη 231, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ και με Α.Φ.Μ , Μη εκτελεστικό μέλος. 5. Στυλιανός Ρουπάκας του Ιωάννη και της Σοφίας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Θράκης 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ και με Α.Φ.Μ , εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λα χαναγοράς Αθηνών, Μη εκτελεστικό μέλος. 6. Ιωάννης Διονυσιώτης του Νικολάου και της Βασιλεί ας, κάτοικος Πόρτο Ράφτη, οδός Υακίνθων και Θήρας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ και με Α.Φ.Μ , εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος Αθηνών, Μη εκτελεστικό μέλος. 7. Νικόλαος Μπούμπουρης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Σουλίου 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ και με Α.Φ.Μ , εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., Μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμ φωνα με το άρθρο 7.4 του ως άνω καταστατικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ορισμού του (Κ.Υ.Α. Α2 171/ , Φ.Ε.Κ. 70/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ , «Αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) β) Εκπροσώπηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του νέου τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλι είας Ανώνυμη Εταιρία» (Φ.Ε.Κ. 3380/τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ/ ), η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της. Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) μία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΕ». ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 12/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ το από 31/07/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 01/08/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 ΟΥ (Δ/νση : ΤΕΓΕΑΣ 3 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 14 ΤΚ 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι : Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εται ρεία για 5ετή θητεία, μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (31/07/2018), συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη και της Ελένης, Επιχειρηματίας, κάτοικος Περιστερίου, οδός Τεγέας 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ του Τμήματος Ασφαλείας Σεπολίων , Υπηκο ότητας Ελληνικής, γεννηθείς το έτος 1957 στην Μελ βούρνη Αυστραλίας και με ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Αθανασίου και της Διο νυσίας, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου, οδός Τε γέας 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ του Τμήματος Ασφαλείας Σεπολίων , Υπηκοότητας Ελληνικής, γεννηθείς το έτος 1982 στην Αθήνα και με ΑΦΜ , Μέλος. 3) ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου και της Διονυσίας, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου, οδός Τεγέας 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ του Τμήματος Ασφαλείας Σεπολίων/ , Υπηκοότητας Ελληνικής, γεννηθείς το έτος 1980 στην Αθήνα και με ΑΦΜ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας : Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει παμψηφεί και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Κοταρίδη του Πανα γιώτη, όλες τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του καταστατικού και ορίζει όπως δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέ ρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 1697/ 12/03/2014). Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) «STAR NET ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «STAR GROUP». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STAR NET ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «STAR GROUP», τον Αρ. Μητρώου 61396/01/Β/06/279(2008) και τον αριθμό ΓΕΜΗ , τα οποία υποβλήθη καν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και δι αβιβάστηκαν για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα ΑΕ: 1. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, Έκθεση Διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης( 1/1/ /12/2012) και η Έκθεση των Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής : Τακτικοί : 1. ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του Φοίβου, με A.M. O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή /Φο ροτεχνικού ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ του Ρηγίνου, με A.M. O.E , αριθμό αδείας Α Τάξεως Λογιστή / Φοροτεχνικού. Αναπληρωματικοί: 1. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΙΜΟΥ του Μανουήλ, με A.M. O.E , με αριθμό αδείας Α Τάξεως Λογι στή /Φοροτεχνικού. 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξάνδρου, με A.M. O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή /Φοροτεχνικού Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα ΑΕ με αρ. πρωτ 2837/14/ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (5) «ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 18/07/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον αριθμό ΓΕΜΗ , τα οποία σύμφωνα με το αριθμ. 9706/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/1920: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση Διοικητι κού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης και η έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 2013 οι εξής : Τακτικοί : 1. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με Αρ. Αδείας Ασκ. Οικ. Επαγ , ΑΔΤ ΑΚ , ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Αρ. Αδείας Ασκ. Οικ. Επαγ , ΑΔΤ Ρ /1994, ΠΤΥΧΙΟ ΑΣΟΕΕ, ΑΦΜ Αναπληρωματικοί: 1. ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ, ΑΔΤ Τ /1999, ΑΦΜ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ,

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με Αρ. Αδείας Ασκ. Οικ. Επαγ , ΑΡ. ΑΔ. ΦΟ ΡΟΤΕΧΝΗ Α 17156, ΑΔΤ ΤΑ /2000, ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (6) «ΤΟΠΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» και δ.τ. «TOPCUT A.E.». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματι κού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρεί ας και το από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» και δ.τ. «TOPCUT Α.Ε.» και τον αριθμό ΓΕΜΗ , τα οποία σύμφωνα με το αριθμ. 4848/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και δια των οποίων αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοι κητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοική σει μέχρι και τις 30/01/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως: 1. Αθανασούλας Σταμάτιος του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού 35, με ΑΔΤ ΑΚ , Πρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μαραγκός Βασίλειος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Παραδείσου 5, με ΑΔΤ ΑΕ , Αντιπρόεδρος. 3. Παχυγιάννης Βασίλειος Θεοφάνης του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Τριανταφυλλίδη 24, με ΑΔΤ Μ , Γραμματέας και μέλος. Εκπροσώπηση Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του οι οποίες απαριθμούνται ενδει κτικά στο άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας και εν γένει όλων των εξουσιών, οι οποίες εκ του νόμου και του καταστατικού ασκούνται υπό του Διοικητικού Συμ βουλίου και αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στον Αθανάσουλα Σταμάτιο του Νικολάου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα δεσμεύει νομίμως αυτήν με μόνη υπογραφή του τι θέμενη κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ (7) «ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ROMBOS GLASS AE». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 19/3/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ το από 23/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 23/12/2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΒΟΣ ΚΡΥ ΣΤΑΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ROMBOS GLASS AE» με αριθμό ΓΕΜΗ , Αρ.ΜΑΕ 22537/01ΔΤ/Β/90/482 και AM ΒΕΑ που εδρεύει στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, από τα οποία προκύπτει σύμφωνα με την αριθμ. 1401/27/2/2014 εγκρι τική απόφαση της περιφέρειας ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 23/12/2018 εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Κωνσταντίνος Βλαβιανός του Ιωάννη και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοι κος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μακεδονομάχων 100, με Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Αχαρνών, Έλληνας υπήκοος και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Μέλος. 2) Δημήτριος Δερμιντζόγλου του Νικολάου και της Άρτε μις, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στη Νίκαια Πειραιά το έτος 1961, κάτοικος Νίκαιας, οδός Αρχιμήδους 25, με Α.Δ.Τ. Π / του ΙΑ Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας υπή κοος και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, Πρόεδρος. 3) Γεώργιος Ρενέ Ιωάννης (YORGOS RENE IOANNIS) Ρουμπάνης (ROUBANIS) του Ιωάννη και της Σιλ βιάν Ντομινίκ Ανίκ (SYLVIANE DOMINIQUE ANNICK), επιχειρηματίας, γεννημένος στο Παρίσι Γαλλίας το 1981, κάτοικος Αθηνών οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 20, κάτοχος της με αριθμό 10001ΑΤΗ00047/ ταυτότητας της Γαλλικής Πρεσβείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ τηςδ.ο.υ. Δ (Δ, Η ) Αθηνών, Γάλλος υπήκοος, Μέλος. Η εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος να την εκπροσωπεί ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε αρχής και ενώπιον των Δικαστηρίων και να του ανατεθεί η διαχείριση των πράξεων και συμβάσεων της εταιρείας. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Η Προϊσταμένη Τμήματος Τύπου, Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (8) μία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Την 19/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 χνικού Επιμελητηρίου Πειραιά με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , το από 30/06/2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Μάνδρας Αττι κής (24 χλμ ΕΟΑΚ ), με πρώην Αρ. ΜΑΕ 33418/03/Β/95/39 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1. Η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά του Ισολογι σμού, των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 2. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του Η Εκλογή δύο τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπλη ρωματικών για την χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 ως εξής: Τακτικοί: 1. Γεώργιος Μαυραντζάκης του Αλεξάνδρου, λογιστής, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Πειραι ώς, οδός Χρυσουπόλεως 40, κάτοχος του υπ αριθμ. Κ / δελτίου ταυτότητας του Β Παρ. Ασφαλ. Πειραιά, με ΑΦΜ , πτυχιούχος A.B.Σ.Π., έτος κτήσεως πτυχίου 1985 και A.M. Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ηρακλής Αναγνωστάκης του Δημητρίου, λογιστής, γεννηθείς στην Κρήτη το έτος 1956, κάτοικος Μεταμορ φώσεως, οδός Πλαπούτα 25, κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυτότητας του Ι Μοιρών, με ΑΦΜ , πτυχιούχος ΑΒΣΠ, έτος κτήσεως πτυχίου 1987 και AM Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Αναπληρωματικοί: 1. Αδαμαντία Αυγέρη του Ιωάννου, λογίστρια, γεννηθεί σα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Μάνδρας, οδός Αγαμέμνονος 3, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /1992 δελτίου ταυτότητας του AT Μάνδρας, με ΑΦΜ , πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., έτος κτήσεως πτυχίου 1985 και A.M. Αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Αργύριος Τζαβάρας του Ιωάννη, λογιστής, κάτοι κος Γαλατσίου, οδός Δρίσκου 25, με ΑΦΜ , πτυχιούχος ΑΒΣΠ και A.M. Αδείας Οικονομικού Επιμε λητηρίου Σχετ. έγγραφο ελέγχου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτι κής Αττικής (Α.Π. 8418/ ) Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Η Προϊσταμένη ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (9) μία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμε λητηρίου Αχαΐας, το από 08/02/2014 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) και το από 08/02/2014 πρακτικό Διοικητι κού Συμβουλίου με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμ φωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/02/2014 με θητεία έως , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μανωλόπουλος Ανδρέας του Ηλία και της Ανδριά νας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Πατρών, Κλάους 111, Τ.Κ , Α.Τ. ΑΙ , έτος γεν. 1935, τόπος γεν. Πάτρα, ΑΦΜ , Πρόεδρος. 2. Παπανδρέου Χρήστος του Γεωργίου και της Ανδρι άνας, αυτοκινητιστής, Πατρών, κάτοικος Σωτηριάδου 1, Τ.Κ , Α.Τ. ΑΕ , έτος γεν. 1958, τόπος γεν. Ίσωμα Πατρών Αχαΐας, ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3. Φραράκης Ευάγγελος του Νικολάου και της Κων σταντίνας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Αιγίου, Σωτηρίου Λόντου 49, Τ.Κ , Α.Τ , έτος γεν. 1963, τόπος γεν. Πάτρα, ΑΦΜ , Μέλη Δ.Σ. 4. Κραβαριώτης Παναγιώτης του Νικολάου και της Κωνσταντίνας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Πατρών, Ιπ ποκράτους 9, Τ.Κ , Α.Τ. ΑΖ , έτος γεν. 1981, τόπος γεν. Πάτρα, ΑΦΜ , Μέλη Δ.Σ. 5. Κακουλίδης Ελευθέριος του Βασιλείου και της Ιφι γένειας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Πατρών, Αθηνών 255, Τ.Κ , Α.Τ. ΑΖ , έτος γεν. 1952, τόπος γεν. Πάτρα, ΑΦΜ , Μέλη Δ.Σ. 6. Τσιντώνης Χρήστος του Αριστείδη και της Αφρο δίτης, αυτοκινητιστής, κάτοικος Πατρών, Διονύσου 70 Αρόη Πατρών, Τ.Κ , Α.Τ. ΑΕ , έτος γεν. 1935, τόπος γεν. Οβρυά Πατρών, ΑΦΜ , Μέλη Δ.Σ. 7. Κυριακόπουλος Κων/νος του Νικολάου και της Αγ γελικής, αυτοκινητιστής, κάτοικος Ροδοδάφνης Αιγίου, Τ.Κ , Α.Τ. ΑΗ , έτος γεν. 1979, τόπος γεν. Ροδοδάφνη Αιγίου, Α.Φ.Μ , Μέλη Δ.Σ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύεται σε όλες τις προς τρίτους συναλλαγές της ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Μανωλόπουλος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Τσιντώνης ή ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Παπανδρέου Ειδικά για τις προς Τράπεζες και λοιπούς Οργανι σμούς τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας, ανάληψη χρημάτων, έκδοση οπισθογράφηση επιταγών, φορτω τικών κ.λπ., την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Αν δρέας Μανωλόπουλος και σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου θα εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Τσιντώνης ή ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Παπαν δρέου με την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας. Πάτρα, 20 Μαρτίου 2014 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (10) τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του κα ταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «STAMBOOKS Ε.Π.Ε.». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 27/2/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Βιοτεχνικού Επιμε λητηρίου Αθήνας, το με αριθμό 4.715/ συμβό λαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Ευτυχίου Σαρτζετάκη, περί αύξησης κεφαλαίου, τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «STAMBOOKS Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ σύμφωνα με το οποία οι: 1) Ιφιγένεια, ΣΤΑΜΟΥ σύζυγος Σεραφείμ ΣΤΑΜΟΥ, το γένος Κωνσταντίνου και Βασιλικής ΚΑΠΕΝΗ, γεννημέ νη στην Καλλιθέα της Ευβοίας το έτος 1960, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Ηλία Βενέζη 21, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΗ / του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και 2) Γεώργιος ΣΤΑΜΟΥ του Σεραφείμ και της Ιφιγένει ας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ηλία Βενέζη 21, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΖ / του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, αμφότεροι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, με διεύθυνση των εγκαταστάσεων της στην οδό Αγίας Σοφίας 15, Θέση Δύο Πεύκα Ασπρόπυργος, προέβησαν σε: Α) Μεταφορά της Έδρας της εταιρείας στον Δήμο Διονύσου Αττικής, με διεύθυνση των εγκαταστάσεων της στην οδό Ειρήνης 3Α της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, τροποποιηθέντος αντιστοίχως του άρθρου 2 του κα ταστατικού. Β) Αύξηση του κεφαλαίου κατά 500 ευρώ, ώστε αυτό ανήλθε στο ποσό των ευρώ Την αύξηση κατέβαλαν οι εταίροι κατά την αναλογία συμμετοχής τους έκαστος, στο ταμείο της εταιρείας, ήτοι η Ιφιγένεια Στάμου εισέφερε ευρώ (400) και ο Γε ώργιος Στάμου εισέφερε ευρώ (100). Μείωση της ονομα στικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου κατά 20 ευρώ, ώστε η αξία του να κατέλθει στο ποσό των ευρώ 30 και τοιουτοτρόπως το κεφάλαιο θα αποτελείται πλέον από (3.350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ (30), στο οποίο συμμετέχουν η Ιφιγένεια Στάμου με (2.680) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ (80.400) και Γεώργιος Στάμου με (670) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ (20.100). Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5, αναφερόμενο στο κεφάλαιο. Γ) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, τα ουσιώδη στοι χεία του οποίου έχουν ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΤΑΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «STAMBOOKS Ε.Π.Ε.». ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Διονύσου Αττικής, με διεύθυνση των εγκαταστάσεών της στην οδό Ειρήνης 3Α της Δημοτι κής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η έκδοση, παραγωγή (ιδίως προεκτύπωση, εκτύπω ση, βιβλιοδεσία, συσκευασία και ειδικές κατασκευές) και εμπορία εντύπων κάθε είδους, με ίδιο εξοπλισμό. 2. Η δημιουργία και παραγωγή διαφημίσεων και γενι κότερα γραφικών. 3. Η εισαγωγή, προμήθεια, πώληση και εν γένει εμπο ρία χάρτου. 4. Η παραγωγή, αγορά, εισαγωγή, πώληση και γενικά αντιπροσώπευση πρώτων ή βοηθητικών υλών, υλικών, αντικειμένων, συσκευών και κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού προς τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και η άσκηση κάθε δραστηριότητας ομοειδούς ή συνα φούς προς τις παραπάνω. 5. Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη δημιουργία και παραγωγή (ιδίως προεκτύπωση, εκτύπωση, βιβλι οδεσία, συσκευασία και ειδικές κατασκευές) εντύπων κάθε είδους και η προς το σκοπό αυτό συνεργασία με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά. 6. Η κτήση, εκμετάλλευση και χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανάγο νται στους παραπάνω σκοπούς και δραστηριότητες της εταιρείας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (15) χρόνια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ( ) ευρώ, που διαιρείται σε (3.350) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου (30) ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν η Στάμου Ιφι γένεια με (2.680) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ (80.400) και ο Γεώργιος Στάμου με (670) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας (20.100) ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ, ΕΚΠΡΟ ΣΩΠΟΣ ο εταίρος Γεώργιος Στάμου του Σεραφείμ. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολ. έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε άλλο εταίρο, για ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το Καταστατικό. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Ο Προϊστάμενος Μητρώου ΒΕΑ/ΓΕΜΗ κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Τύπου, Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (11) της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατι κού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ MEGA PRESS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ MEGA PRESS ΕΠΕ». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 28/2/2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Βιοτεχνικού Επιμελητη ρίου Αθήνας, το με αριθμό 5.652/ συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Νικολέττας Τζανοπούλου, περί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 τροποποίησης λόγω αλλαγής έδρας και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ MEGA PRESS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ MEGA PRESS Ε.Π.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύ ει στο Δήμο Αλίμου Αττικής και επί της οδού Πλαπούτα 18 και της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σή μερα στο ποσό των επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (23.840) εταιρικά μερίδια, αξίας 30 ευρώ το καθ ένα, εκ των οποίων: εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμε τοχής στην εταιρεία του εταίρου Βασιλείου Βογιατζή του Αντωνίου και της Ευγενίας, εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμετο χής στην εταιρεία του Αντωνίου Βογιατζή του Βασιλείου και της Ευαγγελίας και εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμε τοχής στην εταιρεία της εταίρου Ευαγγελίας συζύγου Βασιλείου Βογιατζή το γένος Δημητρίου και Έλλης Λι αροπούλου και η οποία (εταιρεία) ιδρύθηκε από τους εταίρους: 1) Βασίλειο Βογιατζή του Αντωνίου και της Ευγενίας και 2) Ευαγγελία σύζυγο Βασιλείου Βογιατζή το γένος Δημητρίου και Έλλης Λιαροπούλου με το με αριθμό / συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μάρθας Παρασκευά Κωνσταντοπούλου, (αύξ. αρ γενικ 3885 ειδικ. 1350), όπως αυτό τροποποιήθηκε: α) με το αρ /2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογρά φου Αθήνας Μάρθας Παρασκευά Κωνσταντοπούλου (αύξ. αρ. γεν ειδικ. 5474/2000), β) με το με αρ /2000 συμβόλαιο του Συμβολαι ογράφου Αθήνας Σταματίου Καταπόδη (αύξ. αρ. γεν ειδικός 65), γ) με το με αρ /2000 συμβόλαιο της Συμβολαι ογράφου Αθήνας Θεώνης Καφίρη Αθανασίου (αύξ. αρ, γενικ ειδικός 2412), δ) με το με αρ / συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθήνας Μάρθας Παρασκευά Κωνστα ντοπούλου (αύξ. αρ. γεν ειδικός 4.483), ε) με το με αρ /2004 συμβόλαιο της Συμβολαιο γράφου Αθήνας Μάρθας Παρασκευά Κωνσταντοπού λου (αύξ. αρ. γεν ειδικ ), στ) με το με αρ /2005 συμβόλαιο της Συμβολαι ογράφου Αθήνας Μάρθας Παρασκευά Κωνσταντοπού λου (αύξ. αρ. γεν ειδικ. 5042), ζ) με το με αρ /2007 συμβόλαιο της Συμβολαιο γράφου Αθήνας Θεώνης Καφίρη Αθανασίου (αύξ. αρ. γεν ειδ ) και η) με το με αρ /2008 συμβόλαιό μου (Συμβολαιο γράφου Αθήνας Νικολέττας Τζανοπούλου (αύξ. αρ. γενικ ειδικός 5598). Συγκεκριμένα, με την 5652/ πράξη, οι εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση αφ ενός μεν του άρθρου 3 που αφορά στην έδρα δωσιδικία της εταιρείας, ορίζο ντας ότι η έδρα της μεταφέρεται από το Δήμο Αλίμου Αττικής στο Δήμο Ελληνικού Αττικής και συγκεκριμένα στο επί της οδού Αγίας Παρασκευής 44 ακίνητο, αφ ετέρου δε της παραγράφου 16.4 του άρθρου 16 που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας, ορίζοντας ότι η διαχείριση θα ασκείται αποκλειστικά και μόνο από τον εκ των εταίρων Βασίλειο Βογιατζή. Τροποποιημένο το άρθρο 3 και η παράγραφος 16.4 του άρθρου 16 έχουν ως εξής: Άρθρο 3 ο ΕΔΡΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 3.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού Αττικής και εταιρικό κατάστημα αυτής το επί της οδού Αγίας Παρασκευής 44 ακίνητο Η εταιρεία δύναται να ιδρύει και διατηρεί υποκατα στήματα, γραφεία, αποθήκες, πρατήρια, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της αλλοδαπής Η εταιρεία δωσιδικεί στα Δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Με απόφαση του διαχειριστή της, η εταιρεία μπορεί να δηλώσει ή να συμφωνήσει ότι δωσιδικεί και ενώπιον άλλων Δικαστη ρίων για διαφορές που ανάγονται σε δραστηριότητα της εκτός της έδρας της. Άρθρο 16 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ειδικώς από τη δημοσίευσης του παρόντος και για αόριστο χρόνο μοναδικός διαχειριστής της εταιρείας ορί ζεται ο εκ των εταίρων Βασίλειος Βογιατζής του Αντωνίου. Τέλος, οι εταίροι προέβησαν σε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Ο Προϊστάμενος Μητρώου ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ (12) της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα τικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΚΟΛΛΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MEGA PARKING ΕΠΕ.». ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 18/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με κωδικό αριθμό καταχώρισης Κ.Α.Κ , το υπ αριθ μόν 345/ συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιώς ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΚΟΛΛΕΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MEGA PARKING ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , ως εξής: 1ον) Αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας ύψους τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ( ) ευρώ, ήτοι από το υφιστάμενο εται ρικό κεφάλαιο ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα χιλιάδων ( ) ευρώ στο κεφάλαιο ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) ευρώ με σκοπό την επιστροφή του πλεονά ζοντος εταιρικού κεφαλαίου στους εταίρους. Η μείωση του ως άνω αρχικού εταιρικού κεφαλαίου συντελείται με την ακύρωση χιλίων πεντακοσίων είκοσι (1520) εταιρικών μεριδίων αξίας τριακοσίων (300) ευρώ εκάστου, εκ των

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) οποίων τα επτακόσια εξήντα (760) ανήκουν στον Γε ώργιο Κολλέρη του Ιωάννη και τα υπόλοιπα επτακόσια εξήντα (760) στον Δημήτριο Κολλέρη του Ιωάννη και με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους εταίρους, ήτοι του ποσού των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ( ,00) σε καθένα των ανωτέρω και κατόπιν των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. 2ον) Τροποποιήθηκε το αντίστοιχο άρθρο 6 του κα ταστατικού της εταιρείας και 3ον) Κωδικοποιήθηκε το αρχικό καταστατικό της ως άνω εταιρείας. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΚΟΛΛΕΡΗ εκμετάλλευση χώ ρων στάθμευσης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MEGA PARKING Ε.Π.Ε.». ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά, γραφεία δε αυτής τα επί των οδών Μαυρομιχάλη 4 και Κάστορος 55. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εκμετάλλευση χώρων Στάθμευσης Οχημάτων και η λειτουργία πλυ ντηρίου αυτοκινήτων. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακο νταετής (30ετής). ΑΡΘΡΟ 6 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: Το κεφά λαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο δια κόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα (4.180) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων ευρώ (300,00 ) εκάστου μεριδίου. Το εταιρικό κεφάλαιο κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως: 1. Ο εκ των εταίρων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΕΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δύο χιλιάδες ενενήντα (2.090) εταιρικά μερίδια, ήτοι κατά ποσοστό 50% και κατέβαλε την αξία τους σε με τρητά, ήτοι κατέβαλε εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και 2. Ο εκ των εταίρων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΕΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δύο χιλιάδες ενενήντα (2.090) εταιρικά μερίδια, ήτοι κατά ποσοστό 50% και κατέβαλε την αξία τους σε μετρητά, ήτοι κατέβαλε εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Η διαχείριση των εται ρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες και εξουσίες οι οποίες από το Νόμο και το καταστατικό ανήκουν στη συνέλευση, ανατί θεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εταίρους Γεώργιο Κολλέρη του Ιωάννη και Δημήτριο Κολλέρη του Ιωάννη, οι οποίοι θα ενεργούν έκαστος ξεχωριστά. Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2014 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ * * (13) τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του κα ταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SEASERVICE LTD». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Την 19/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθμό /01/2014 πράξη της Συμβολαιογρά φου Πύργου ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, που σύμφωνα με το υπ αριθ. 2 20/01/2014 πρακτικό Γ.Σ., περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατι κού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SEASERVICE LTD», με έδρα την Τ.Κ. Κατακόλου, Δήμου Πύργου Ηλείας, με ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ σύμφωνα με την οποία οι μοναδικοί εταίροι της ανωτέρω εταιρείας: 1) Στέφανος Γιακουμέλος του Δημητρίου και της Αδα μαντίας, ΑΦΜ , ΔΟΥ Πύργου, ΑΔΤ ΑΑ και 2) Αγγελική θυγατέρα Νικολάου και Γεωργίας Μα νιάτη, ΑΦΜ ΔΟΥ Πύργου, ΑΔΤ ΑΒ , προβαίνουν στα εξής: Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνε ται για δέκα (10) χρόνια. Β) Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων, στην κωδι κοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SEASERVICE LTD». Σκοπός: Η αγορά και η με οποιονδήποτε τρόπο από κτηση κατά πλήρη κυριότητα, όλων των τύπων και χρήσεως πλοίων, πλοιαρίων και γενικά πλωτών, ναυ πηγημάτων, η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών, όπως ενοικίαση ή ναύλωση ή διαχείριση των πλοίων αυτών και γενικά πρακτόρευση αυτών καθώς και η διενέργεια θαλάσσιων μεταφορών. Έδρα: Τ.Κ. Κατακόλου, Δήμου Πύργου Ηλείας της Πε ριφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Διάρκεια: Εταίροι: 1) Στέφανος Γιακουμέλος του Δημητρίου και της Αδαμαντίας, ΑΦΜ ΔΟΥ Πύργου, ΑΔΤ ΑΑ ) Αγγελική θυγατέρα Νικολάου και Γεωργίας Μανιάτη, ΑΦΜ ΔΟΥ Πύργου, ΑΔΤ ΑΒ Εταιρικό Κεφάλαιο: Δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ και (13.206,16 ) διαιρούμενο σε (450) εταιρικά με ρίδια, ονομαστικής αξίας (29,347) ευρώ το καθένα. Διαχείριση: Στέφανος Δημητρίου Γιακουμέλος για αόριστο χρόνο. Πύργος, 19 Μαρτίου 2014 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα