ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)"

Transcript

1 ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΕΩΣ 30ΗΜ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 2. ΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 3. ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 4. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΓΕΑ/Α2 6 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ πρέπει να είναι σφραγισμένο-θεωρημένο με ημερομηνία αναχώρησης από Ελλάδα και με ημερομηνία επαναπατρισμού στην Ελλάδα σε πολιτικό ή στρατιωτικό αεροδρόμιο. 2. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Για την οικονομική τακτοποίηση του μετακινούμενου απαιτείται η προσκόμιση των αποκομμάτων εισιτηρίων των καρτών επιβίβασης και των αντιστοίχων εξοφλητικών αποδείξεων. Σε περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket) μέσω διαδικτύου (internet) ή μέσω πρακτορείου, απαιτούνται οι κάρτες επιβίβασης και η μηνιαία ενημέρωση της πιστωτικής κάρτας στην οποία χρεώθηκε το εν λόγω εισιτήριο ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα. Οι ημερομηνίες των καρτών επιβίβασης θα πρέπει να συμφωνούν με την εγκριτική διαταγή και το Φύλλο πορείας. Σε περίπτωση επιστροφής στην Ελλάδα σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την οριζόμενη στην διαταγή μετακίνησης απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από το γραφείο έκδοσης του εισιτηρίου στην οποία να αναφέρεται η τιμή του εισιτηρίου εάν επέστρεφε την ημερομηνία που όριζε η διαταγή μετακίνησης. Τυχόν επιπλέον αύξηση της τιμής του εισιτηρίου πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας βαρύνει τον μετακινούμενο. 3. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΡΕΝΟΥ&ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Εάν η πόλη του τελικού προορισμού συμπίπτει με την πόλη στην οποία ανήκει το αεροδρόμιο προσγείωσης, τότε το κόστος μετακίνησης από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης βαρύνει τον μετακινούμενο και καλύπτεται από την ημερήσια αποζημίωση. Σε περίπτωση που η πόλη που βρίσκεται το αεροδρόμιο προσγείωσης είναι διαφορετική από την πόλη του τελικού προορισμού τότε η ενδιάμεση μετακίνηση ( με τρένο ή λεωφορείο ) βαρύνει την Υπηρεσία μας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων και ευδιάκριτων παραστατικών μετακίνησης (εισιτήρια) τρένου ή λεωφορείου τα οποία να αναγράφουν αναλυτικά τον τόπο και χρόνο αναχώρησης και άφιξης. Οι μετακινούμενοι στο εξωτερικό που αποζημιώνονται εισιτήρια τρένου κ.λ.π. να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση

2 2 που να δηλώνουν ποιες διαδρομές καλύπτουν τα εισιτήρια οι οποίες πρέπει να συμπίπτουν με αυτές της εγκριτικής. 4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η απόδειξη του ξενοδοχείου να φέρει σφραγίδα της επωνυμίας του, την κατηγορία στην οποία ανήκει, να αναφέρει ευκρινώς τις ημέρες διαμονής και το κόστος ανά ημέρα διαμονής. Σε περίπτωση που η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου γίνει με Η/Υ απαιτείται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του ξενοδοχείου και η ένδειξη «εξοφλήθη». Αν η πληρωμή του ξενοδοχείου γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας τότε απαιτείται η προσκόμιση του αναλυτικού λογαριασμού κίνησης του κατόχου (μετακινούμενου). Σε περίπτωση μη αναγραφής της κατηγορίας του ξενοδοχείου επί της απόδειξης παροχής υπηρεσιών απαιτείται βεβαίωση για την κατηγορία του από τον Α. Ακόλουθο ή Αρμόδιο εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση που η κράτηση του ξενοδοχείου γίνει μέσω πρακτορείου απαιτείται εξοφλητική απόδειξη, voucher από το πρακτορείο καθώς και η επιβεβαίωση της κράτησης από το Ξενοδοχείο προς το Ταξιδιωτικό Πρακτορείο. 5. Βεβαίωση μη παροχής στέγης Σε περίπτωση μη παροχής στέγης από τα σχολεία εκπαίδευσης εξωτερικού απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του σχολείου. 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Σε περίπτωση συμμετοχής του μετακινούμενου προσωπικού σε συνέδρια του εξωτερικού απαιτείται Απόδειξη αντιτίμου συμμετοχής στο συνέδριο. 7. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εφόσον αναγράφεται στην αντίστοιχη εγκριτική διαταγή μετακίνησης η ενοικίαση αυτοκινήτου στο εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίουπρωτότυπης εξοφλητικής απόδειξης η οποία θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή, καθώς και την ένδειξη «εξοφλήθη» όπως επίσης και αποδείξεις πληρωμής υγρών καυσίμων για το χρονικό διάστημα που έχει εγκριθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ

3 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ (NATO TRAVEL ORDER απο 129 Π.Υ./ Μ.ΓΕΑ) 2. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΓΕΑ/Α2 6 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 3. ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 4. ΣΗΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ Με την μετάβαση της αποστολής στον τόπο προορισμού απαιτείται η αποστολή στο εντός 10 ημερών μέσω FAX ΣΤΟ αντίγραφο φύλλου πορείας στο οποίο να φαίνεται ευδιάκριτα η θεώρηση με την ημερομηνία αναχώρησης από την Ελλάδα σε πολιτικό - στρατιωτικό αεροδρόμιο και από την αρμόδια στρατιωτική αρχή κατά την άφιξη στην χώρα ειρηνευτικής αποστολής. 2. ΣΤΕΓΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ Σε περίπτωση που παρέχεται ή μη διαμονή σε στρατιωτικά οικήματα στο προσωπικό της αποστολής απαιτείται εντός 10 ημερών αποστολή μέσω FAX ΣΤΟ φωτοτυπία βεβαίωσης παροχής ή μη στέγασης από την ανώτερη στρατιωτική αρχή στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται η υπόψη ειρηνευτική αποστολή(νατο,οηε κλπ). Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3. ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ Το πρωτότυπο φύλλο πορείας θεωρημένο με ημερομηνία αναχώρησης από την Ελλάδα και με ημερομηνία επαναπατρισμού στην Ελλάδα σε πολιτικό-στρατιωτικό αεροδρόμιο κατά την άφιξη στην χώρα. 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Την πρωτότυπη βεβαίωση παροχής ή μη στέγασης από την ανώτερη στρατιωτική αρχή στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται η υπόψη ειρηνευτική αποστολή(νατο,οηε κλπ). 5. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΙΣ (BOARDING PASSΕS) ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για μετακίνηση αεροπορικώς κατά την αρχική μετάβαση/επαναπατρισμό/εισιτήριο αδείας (εάν και εφόσον δικαιούνται). 6. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ στην περίπτωση που δεν παρέχεται στέγη, με ευδιάκριτη σφραγίδα του ξενοδοχείου, υπογραφή, ένδειξη εξοφλήθη (paid) και κατηγορία (***) και βεβαίωση από την ανώτερη στρατιωτική αρχή (πχ.νατο,οηε κλπ) για την κατηγορία του ξενοδοχείου και τον λόγο επιλογής του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

4 4 7. Ειδικά για τις ειρηνευτικές αποστολές ΟΗΕ, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχών από τον αρμόδιο φορέα του ΟΗΕ στην οποία να φαίνεται το χρονικό διάστημα καταβολής αποζημίωσης από τον ΟΗΕ όπως και το αντίστοιχο ποσό καταβολής (σε $) ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του συμπληρωματικού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης του μετακινούμενου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΓΑ 1010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ: (2914) FAX:

5 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Εγκριτική Διαταγή Τοποθέτησης-Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 2. Εγκριτική Διαταγή Μετακίνησης Μελών Οικογένειας δικαιούχου εφόσον τοποθετείται στο εξωτερικό για άνω του ενός έτος. 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ Φ.Π. (NATO TRAVEL ORDER απο Μ.ΓΕΑ ή μεσω FAX ΣΤΟ ) 4. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΓΕΑ/Α2 6 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συμπληρώνεται στο ) 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ή ΚΕΠ 7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΟΠΟΥ Ο ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.) «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ». 8. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α. ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 1/ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ (ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ) Α)Προτίμηση εταιρείας που εκτελεί απευθείας δρομολόγιο. -Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας εταιρείας προσκομίζεται βεβαίωση του οικονομικότερου εισιτηρίου. -Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μιας εταιρείας προσκομίζεται βεβαίωση της μοναδικότητας του δρομολογίου. Β)Μη ύπαρξη απευθείας δρομολογίου -Προσκόμιση βεβαίωσης οικονομικότερου εισιτηρίου. Πέραν των ανωτέρω ο μετακινούμενος προσκομίζει, για την Αποζημίωσή του, απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων.

6 6 Με την μετάβασή του στο εξωτερικό καθώς και με την επιστροφή του από αυτό, οφείλει να προσκομίσει τα αποκόμματα εισιτηρίων (εφόσον υπάρχουν) και τις κάρτες επιβίβασης (Boarding Passes) προκειμένου γίνει η τελική εκκαθάριση. 2/ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ) Α) Προτίμηση εταιρείας που εκτελεί απευθείας δρομολόγιο. -Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας εταιρείας προσκομίζονται εκτυπώσεις προσφορών αεροπορικών εισιτηρίων (τουλάχιστον δύο προσφορών). -Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μιας εταιρείας συμπληρώνεται στο Υπεύθυνη Δήλωση για την μοναδικότητα του δρομολογίου. Β) Μη ύπαρξη απευθείας δρομολογίου -Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας εταιρείας προσκομίζονται εκτυπώσεις προσφορών αεροπορικών εισιτηρίων (τουλάχιστον δύο προσφορών). -Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μιας εταιρείας συμπληρώνεται στο Υπεύθυνη Δήλωση για την μοναδικότητα του δρομολογίου. Πέραν των ανωτέρω ο μετακινούμενος προσκομίζει, για την αποζημίωσή του, αντίγραφο κίνησης της πιστωτικής κάρτας. Με την μετάβασή του στο εξωτερικό καθώς και με την επιστροφή του από αυτό οφείλει να προσκομίσει τις κάρτες επιβίβασης (Boarding Passes) προκειμένου γίνει η τελική εκκαθάριση. Β. ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. Προσκομίζεται βεβαίωση Αεροπορικού Ναύλου οικονομικής θέσης άνευ φόρων και δασμών Αεροδρομίου για την αντίστοιχη ημερομηνία που θα ταξιδέψει. Ο μετακινούμενος αποζημιώνεται ένα (1) αεροπορικό εισιτήριο για τον ίδιο, μισό (1/2) για τη σύζυγο και μισό (1/2) για την υπόλοιπη οικογένεια.

7 7 Τα δικ/κα που πρέπει να προσκομισθούν μετά την μετάβαση στο εξωτερικό καθώς και μετά την επιστροφή του από αυτό είναι τα ακόλουθα: -Διόδια διαδρομής -Αποδείξεις Εισιτηρίων Πλοίου για τους επιβαίνοντες και το αυτοκίνητο καθώς και αντίστοιχες κάρτες επιβίβασης στο πλοίο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΑΘΗΝΩΝ - Τα εισιτήρια να εκδίδονται έγκαιρα ώστε να επιτυγχάνεται φθηνότερη τιμή - Να γίνεται πάντοτε έρευνα αγοράς (μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ κ.λ.π) και να χρησιμοποιείται η εταιρεία με την οικονομικότερη τιμή. - Εάν ο μετακινούμενος επιστρέφει αργότερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιστροφής του Φ.Π. (ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ Κ.Α. κ.λ.π.) να προσκομίζεται βεβαίωση από την εταιρεία για την επιβάρυνση στο εισιτήριο ή όχι της παράτασης και να αφαιρεθεί η διαφορά. - Εάν το εισητήριο συμπεριλαμβάνει και άλλες διαδρομές (που δεν προβλέπονται στη διαταγή), να προσκομίζεται βεβαίωση από την εταιρεία για την επιβάρυνση στο εισιτήριο ή όχι, λόγω της παράτασης και να αφαιρείται η διαφορά. - Εάν το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει και άλλες διαδρομές (που δεν προβλέπονται στην διαταγή), να προσκομίζεται βεβαίωση από την αεροπορική εταιρεία, ώστε να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές των εν λόγω διαδρομών, ο φόρος κ.λ.π. και να αφαιρούνται από την αποζημίωση του μετακινουμένου. Β. ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΙΚΩΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. Αρχικά προσκομίζεται βεβαίωση Αεροπορικού Ναύλου Οικονομικής θέσης άνευ φόρων και δασμών αεροδρομίου το οποίο και αποζημιώνεται προκαταβολικά. Με την επιστροφή του ο δικαιούχος προσκομίζει βεβαίωση Χιλιομετρικής Απόστασης (Διαδίκτυο, ΕΛΠΑ κ.α.) καθώς και ότι δικ/κά δαπάνων έχει πληρώσει (π.χ. διόδια, απόδειξη εισιτηρίου πλοίου, κάρτα επιβίβασης πλοίου κ.α.) και εφόσον εκτιμηθεί η

8 8 αξία της διαδρομής αποζημιώνεται τελικά το οικονομικότερο εισιτήριο. Σε περίπτωση που το αρχικά αποζημιωμένο εισιτήριο είναι ακριβότερο του πραγματικού κόστους επιστρέφεται σε το επιπλέον ποσό. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ τα αποκόμματα των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν) και τα boarding pass ιδίου και οικογένειας για μετάβαση αεροπορικώς 2. ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ τα διόδια και τα εισιτήρια-boarding pass πλοίου για μετάβαση οδικώς 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου δηλώνεται «ΟΤΙ ΠΑΡΕΛΑΒΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΓΚΟΥ m3, ΜΕ ΤΗΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 4. ΣΥΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, πρέπει οπωσδήποτε να υπογράφεται μεταξύ μετακινούμενου και της μεταφορικής εταιρείας που θα μεταφέρει την οικοσκευή Με τα ανωτέρω δύο δικαιολογητικά (Ιδιωτικό Συμφωνητικό και Υπεύθυνη Δήλωση) και εφόσον η μεταφορά έχει εγκριθεί από Επιτροπή του Υπ. Οικον.ΓΛΚ το προβαίνει στην εξόφληση της μεταφορικής εταιρείας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (εφόσον υπάρχουν), BOARDING PASS, ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ως ανωτέρω) για μετακίνηση αεροπορικώς ή ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΟΔΙΩΝ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Κ BOARDING PASS ΠΛΟΙΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑΥΛΟΥ Ο.Α. για μετακίνηση οδικώς 2. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ αν έχει παρασχεθεί στέγη όταν το προβλέπει η διαταγή εκπαίδευσης και σε διαφορετική περίπτωση προσκόμιση βεβαίωσης από το εκπαιδευτικό κέντρο ότι αδυνατούσε να παρέχει στέγη. 3. Φ.Π. (NATO TRAVEL ORDER απο Μ.ΓΕΑ)

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΓΑ1010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ: (2917) FAX: ***ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Α. Η ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 1. Διευκρινήσεις: 10 α. Για το προσωπικό που μετακινείται κατόπιν Δγών των Συμμαχικών Στρατηγείων να επισυνάπτεται και το αντίστοιχο Φύλλο Πορείας των Συμμαχικών Αρχών-ΝΑΤΟ TRAVEL ORDER.(πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) β. Οι Ημέρες εκτός έδρας (Η.Ε.Ε) των ανωτέρω μετακινήσεων θα πρέπει να καθορίζονται αυστηρά μέσα στα όρια που επιβάλλονται για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και σε περίπτωση υπερβάσεων θα πρέπει να ζητείται έγκρισης καθ υπέρβασης από ΓΕΑ/Β4. γ. Οι πάσης φύσεως μετακινήσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε Συμμαχικά Στρατηγεία και διατάσσονται από Εθνικές Αρχές υπόκεινται σε έγκριση των αρμοδίων αρχών των Γενικών Επιτελείων από τα οποία προέρχεται ο κάθε μετακινούμενος(γεα/β4). δ. Οι μετακινήσεις των Ακολούθων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΚΑΜ- Α.Α) αποζημιώνονται βάσει των εγκρίσεων που δίνονται σε κάθε Ακόλουθο από τις αρμόδιες αρχές. ε. Για τις μετακινήσεις προς την Ελλάδα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται για το εσωτερικό της χώρας για όλες τις Η.Ε.Ε και οι δαπάνες διαμονής, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα όρια. 2. Για την ομοιόμορφη επίσης σύνταξη των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή των υπόψη αποζημιώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2685/99 «περί δαπανών μετακινουμένων Υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας» και την διευκόλυνση του ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τον περιορισμό και την απλοποίηση των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, σας επισυνάπτουμε τα απαραίτητα έντυπα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται κάθε φορά, για την δικαιολόγηση των αντιστοίχων αποζημιώσεων που είναι τα παρακάτω: α. Υπόμνημα Οδοιπορικών Εξόδων (εις τριπλούν). β. Υπόδειγμα Φύλλου Πορείας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί η υπεύθυνη δήλωση του μετακινούμενου και η εγκριτική Διαταγή του έχοντος το δικαίωμα έγκρισης της μετακίνησης (Α.Ε.Α, ΑΚΑΜ, Α.Α. κλπ). γ. Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Φύλλου Πορείας /Υπεύθυνης δήλωσης του μετακινούμενου. δ. Υπεύθυνη δήλωση του μετακινούμενου με ιδιωτικής χρήσης μέσο μετακίνησης (Ι.Χ. όχημα).

11 11 ε. Υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τυχόν περιπτώσεις αγοράς εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου (internet). στ. Υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητα των αποδείξεων/τιμολογίων διαμονής σε ξενοδοχεία για τις περιπτώσεις που στα δικαιολογητικά αυτά δεν υφίσταται ένδειξη εξόφλησης, σφραγίδα και υπογραφή του Υπευθύνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις μετακινήσεων με Ι.Χ. να υποβάλλεται βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από internet ή άλλο αρμόδιο φορέα.

12 12 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΔΡΑΣ Του ΑΜΑ.. μετακινηθέντος από ΣΤΟ/ΣΤΗ Σύμφωνα με την υπ αρίθμ....δγη ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ ΗΠΑ (1) (2) (3) (4) (5) 1) ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ α. ΠΛΗΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Από.Ως. ΗΤΟΙ ΗΜΕΡ. β. ΕΛΛΑΔΟΣ Από Ως. ΗΤΟΙ ΗΜΕΡ.... 2) ΔΑΠΑΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 3) ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ α. ΜΑΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ β. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 4).. ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ../../ ΤΑΣΑ 5% Ο ΜΤΑ 5% ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΚΟΕΜΑ 3% ΣΥΝΟΛΑ Συμπληρώνονται από τον δικαιούχο μόνο οι Στήλες 1 (περ. 1,2,3), 2, 3 και 5

13 13 ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΑΜ... ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ/ΣΤΗΝ (1)..... ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΤΑΓΗ (2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ EΠIΣTPOΦHΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Α. ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΕΣΟ Β. ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΕΣΟ (Ι.Χ.) Γ. ΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ Δ. ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ (3) 200..(4) Ο Α.Ε.Α/ΑΚΑΜ ή Α.Α Ο Υπογεγραμμένος Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση ότι μετακινήθηκα Από(5)..Στο(6). Αναχώρηση.Επιστροφή Η.Ε.Ε(7) Σύνολο ΗΕΕ εξαμήνου(8) Υπόλοιπο Η.Ε.Ε(9) Μέσο Μετακίνησης(10) Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν(11) (12).μου παρασχέθηκε δωρεάν στέγη και διατροφή (13).μου καταβλήθηκε κανένα ποσό για την ανωτέρω μετακίνηση από το ΝΑΤΟ η (14) Το ξενοδοχείο που διέμενα είναι κατηγορίας (15) Ο/Η ΔΗΛ.. Εγκρίνεται η μετακίνηση του... από. στο από μέχρι..η.ε.ε.. Ο ΑΕΑ/ΑΚΑΜ ή Α.Α

14 14 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (1) Αναγράφονται η χώρα και η πόλις αναχώρησης / επιστροφής (2) Αναγράφεται η Δγή παγίων εγκρίσεων ημερών εκτός έδρας του αντιστοίχου εξαμήνου και σε περίπτωση συμπλήρωσης του ανώτερου ορίου η ειδικότερη Δγή έγκρισης του ΓΕΑ. (3) Αναγράφεται ο φορέας που τυχόν καλύπτει τα ποσά μετάβασης/επιστροφής (π.χ. ΝΑΤΟ,ΔΕΕ κλπ). (4) Αναγράφονται ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης του φύλλου πορείας το οποίο θα υπογράφεται απο τον Α.Ε.Α. του κλιμακίου και σε περίπτωση απουσίας του από τον οριζόμενο αντικαταστάτη του. (5) (6) ως περίπτωση (1). (7) Αναγράφονται οι ημέρες εκτός έδρας (αριθμητικά και ολογράφως) της συγκεκριμένηςμετακίνησης. (8) Αναγράφονται οι ημέρες εκτός έδρας αθροιστικά που πραγματοποίησε ο μετακινούμενος εντός του συγκεκριμένου εξαμήνου χωρίς να υπολογίζει σ αυτή την παρούσα μετακίνηση. (9) Αναγράφεται το ειδικότερο μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιήθηκε (Σε περίπτωση μετακίνησης με Ι.Χ. όχημα συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση). (10) Αναγράφεται ο φορέας που θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης π.χ ΝΑΤΟ,ΔΕΕ κλπ και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιος φορέας αναγράφεται η Π.Α. (11) Συμπληρώνεται ανάλογα με την λέξη ΔΕΝ σε αρνητική περίπτωση ή τίθεται η ένδειξη 0 σε θετική περίπτωση παροχής στέγης και διατροφής με ανάλογη διαγραφή των υπογραμμισμένων λέξεων (στέγη-διατροφή) που τυχόν δεν ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση. (12) Συμπληρώνεται ανάλογα με την λέξη ΔΕΝ σε αρνητική περίπτωση και η ένδειξη 0 σε θετική περίπτωση καταβολής κάποιου χρηματικού ποσού από το ΝΑΤΟ την ΔΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα. (13) Συμπληρώνεται ο τυχόν ιδιαίτερος φορέας που παρείχε έξοδα μετακίνησης (π.χ. ξένη Π.Α.-Ανάδοχος εταιρεία κλπ) (14) Αναγράφεται η κατηγορία του ξενοδοχείου διαμονής με τις ανάλογες ενδείξεις σε * * * * * (αστέρια) ή άλλη διαβάθμιση (Σημειώνεται ότι όλοι οι Στρατιωτικοί μέχρι τον βαθμό του Ασμχου και οι πολιτικοί υπάλληλοι δικαιούνται ξενοδοχείο τριών αστέρων (* * *), οι Αξ/κοί βαθμού Σμχου μέχρι και Αντιπτεράρχου και οι Δντές Διευθύνσεων πολιτικοί υπαλλήλοι τεσσάρων αστέρων (* * * *) και οι Α/ΓΕΑ- Α/ΑΤΑ πέντε αστέρων (* * * * *).

15 15 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (Α.Υ.Ο με Αρ.Πρωτ. 2/54866/0022 κεφ.ιι τμήμα Α παραγ.4) Ο υπογεγραμμένος που υπηρετώ στ....δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά την μετακίνηση μου από. στ.. την... και επιστροφή την.... χρησιμοποίησα το Ι.Χ αυτοκίνητό μου με αριθμό κυκλοφορίας Κατέχω επίσης την υπ αριθ. άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από.. και η αξία του εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής με μέσο μαζικής μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των. σύμφωνα με την επισυναπτόμενη βεβαίωση τ.επίσης, η χιλιομετρική απόσταση της αντίστοιχης διαδρομής ανέρχεται σε χλμ. με επιστροφή, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη βεβαίωση τ.. Ο/Η ΔΗΛ..

16 16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Κατά τη μετακίνηση από.. στο.. κατά την με διέμεινα στο ξενοδοχείο το οποίο είναι.. κατηγορίας και το τιμολόγιο/απόδειξη του οποίου προσκομίζω είναι πρωτότυπο, τυπωμένο από Η/Υ και δεν έχει εκδοθεί κάποιο άλλο. (4) Ημερομηνία: (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

17 17 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Λόγω έκτακτης και επείγουσας ανάγκης αγόρασα το εισιτήριο μετακίνησής μου μέσω... Συννημένα σας επισυνάπτω τα κατωτέρω δικαιολογητικά: Α. Κάρτες επιβίβασης (boarding passes) Β. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών μέσω internet Γ. Ακριβές αντίγραφο κίνησης λογαριασμού της πιστωτικής μου κάρτας. (4) Ημερομηνία: (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. 1 η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Θ1 ΚΑΙ Θ2 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1 ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: ΒΙΙ99-ΞΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων Καταλύματα - Αδειοδότηση: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

SHAPE 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

SHAPE 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 SHAPE 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ SHAPE AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα