: : Fax : Προς: Όπως πίνακας διανοµής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α' Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, 7 Ιανουαρίου 2013 Παπάγου, Τ.Κ Πληροφορίες : X. Πασχάλη Αριθ. Πρωτ.: Β4/616/49 Tηλέφωνο Σύζευξις : : Fax : Προς: Όπως πίνακας διανοµής Θέµα: Κοινοποίηση ν. 4093/2012 (Α' 222) - Χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές - Οδηγίες προς τα όργανα καθ' οδόν ελέγχου του ν. 3446/ Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωση και εφαρµογή τις διατάξεις της παραγράφου ΙΕ' του ν. 4093/2012 (Α' 222), µε τις οποίες ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2006/1/ΕΚ για την χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, ρυθµίζονται συνολικά τα θέµατα των µισθώσεων φορτηγών και καταργούνται το π.δ. 91/1988 και η υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 για την εκµίσθωση φορτηγών από επιχειρήσεις εκµίσθωσης. Επειδή η παράγραφος ΙΕ' ν. 4093/2012 έχει ήδη τροποποιηθεί µε τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου της (ΦΕΚ Α' 224) και (ΦΕΚ Α' 229), οι διατάξεις σας κοινοποιούνται και σε άτυπη κωδικοποίηση. 2. Για τις παραβάσεις του ν. 4093/2012 τα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 επιβάλλουν ανάλογα τις κυρώσεις του άρθρου του ν. 3446/2006. Παράβαση του ν. 4093/2012 υπάρχει και στην περίπτωση χρησιµοποίησης µισθωµένου οχήµατος µε οδηγό. Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας και την τήρηση των ανωτέρω. Ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών Νικόλαος Σταθόπουλος

2 Πίνακας διανοµής 1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας - Γενικούς ιευθυντές Μεταφορών - ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία Για την ενηµέρωση και των Μεικτών Κλιµακίων Ελέγχου 2. Υπουργείο Οικονοµικών - 19η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας - Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ ΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρηγορίου Λαµπράκη 150 Πειραιάς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γραφείο Υπουργού - Γενική Γραµµατεία Τουρισµού, Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού, Αµαλίας 12 Αθήνα Κοινοποίηση για ενηµέρωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG MOVE - Land transport policy, Rue De Mot 28, 1040 Bruxelles 2. Υπουργείο Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων - ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι.ο.υ. της Χώρας - ιεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ), Ακαδηµίας 22 Αθήνα 5. Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και ωδεκανήσων Γ. Γενναδίου 4 Τ.Κ Αθήνα, µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι της Χώρας 6. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ιδίου Υπουργείου, Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα Κοινοποίηση για ενηµέρωση -2 - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα σωµατεία και οι οµοσπονδίες µέλη τους - Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, Βιλτανιώτη 31 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα µέλη του Εσωτερική διανοµή Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών, Γενικό ιευθυντή Μεταφορών, ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2), Χ. Πασχάλη Συνηµµένα: Απόσπασµα των ΦΕΚ Α' 222, Α' 224 και Α' 229, κωδικοποιηµένη έκδοση της παραγράφου ΙΕ' ν. 4093/2012 ως βοήθηµα τεκµηρίωσης, σύνολο 17 φύλλα

3 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :52:48 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεµβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµο γής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαι σίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ ΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονο µικής Στρατηγικής , το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτηµα I στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπό σπαστο µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµ βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής: Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επί µέρους φορείς της. Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για το προηγούµενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο γισµού και τα επόµενα τρία έτη. Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων). Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις. Ο στόχος για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης. Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋπολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο. Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί στοιχα έτη. Οι προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισµό του επό µενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την υπό εξέταση περίοδο. Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάρι στων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των Ενοποιηµένων Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. 1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν.91/1943 (Α 129), 1 και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α 295) και της παρ.19 του άρθρου 4 του ν.3513/2006 (Α 265) παύουν να ισχύουν για όσους από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του ηµάρ χου, από την εποµένη της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονοµι κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στα αξιώµατα αυτά και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010 (Α 120). Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ τές καθορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε φορέα, βαρύνουν του µεν ασφαλισµένου τους ίδιους, του δε εργοδότη τη Βουλή ή το ήµο, κατά περίπτωση, παρα κρατούνται από τη βουλευτική αποζηµίωση ή την αντιµι σθία και αποδίδονται ανά µήνα στους οικείους φορείς. Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους υπάγονταν στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ηµοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιµων αποδοχών της οργανικής τους θέ σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου των προηγούµενων εδαφίων. β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 (Α 57), αντικαθίστανται ως εξής: «14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του ηµοσίου, γενικά, συµπεριλαµβανοµένων όσων λαµβάνουν βου λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ σλαµβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5621 γλώσσας, που πιστοποιείται σύµφωνα µε τη σχετική για την απόδειξη γλωσσοµάθειας για το διορισµό σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα νοµοθεσία, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά. 4. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων της παρα γράφου 1, το Υπουργείο Τουρισµού προσλαµβάνει ωρο µίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια του προγράµµατος. Οι ειδικότητες και τα προσόντα του εκπαιδευτικού προ σωπικού καθορίζονται από τον Υπουργό Τουρισµού µε την προκήρυξη πρόσληψης. 5. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των τα χύρρυθµων προγραµµάτων του παρόντος άρθρου οι καταρτισθέντες αποκτούν αυτόµατα τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελµα του ξεναγού σε ισότιµη βάση µε τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξενα γών του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ του άρθρου 2.» Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Με συνυποσχετικό µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας προσδιορίζε ται ο τρόπος καταβολής και το ύψος της συνεισφοράς της τελευταίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, του σχετικού ποσού µη δυνάµενου να είναι κατώτερο των εκατόν σαράντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 µε τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ.103/2011 ««Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρη σης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστη ριότητες των ναυτικών αρχών σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/15/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ βουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α 236) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις Οι συναφθείσες διµερείς συµφωνίες µε τους ήδη εξου σιοδοτηµένους αναγνωρισµένους οργανισµούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος.» Ι.3. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ 1. Κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτο ρείου Εφηµερίδων και Περιοδικών, εφόσον υποβάλει στη ιεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέ ρωσης αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δρα στηριότητας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (Α 32). 2. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας της ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος, σύµ φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.1436/1984 (Α 54) καταργείται. Ι.4. ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΠΩΛΕΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα πώλη σης και διακίνησης εφηµερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων. Εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα µπορούν να πωλούνται χωρίς περιορισµούς από κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασµένη, χωρίς να απαι τείται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί τη µοναδική ή την κύρια δραστηριότητα που ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση. 2. Καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν περιορισµούς στην πρόσβαση και άσκηση των δραστηριοτήτων πώλησης και διακίνησης εφηµε ρίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων: α) το άρθρο µόνον του αναγκαστικού νόµου της 28/28 Μαΐου 1935 (Α 219), όπως είχε συµπληρωθεί µε τη διά ταξη του άρθρου 16 του ν.δ. 4231/1962 (Α 105), β) το άρθρο 4 του ν.73/1944 (Α 37), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 3 του ν.117/1945 (Α 29) και την επαναφορά του σε ισχύ µε το άρθρο 2 του ν.10/1975 (Α 34), γ) το ν.δ. 2943/1954 (Α 181), όπως ισχύει µετά την τρο ποποίησή του µε τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.937/1979 (Α 152), το άρθρο 67 του ν.1943/1991 (Α 50) και το άρθρο 18 ν.2747/1999 (Α 226), δ) η παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της πα ραγράφου 5 του άρθρου 54 του α.ν. 1093/1938 (Α 68), ε) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2328/1995 (Α 159) και στ) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν.1436/ Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2006/1/ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 «ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ Ο ΗΓΟ ΣΤΙΣ Ο ΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Αντικείµενο της παρούσας παραγράφου είναι η προ σαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες δια τάξεις» (Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33 της , σελ. 82 επ.), και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη µίσθωση οχηµάτων στις οδικές εµπορευ µατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό. 2. (Ορισµοί άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται ως: α) «όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµε νο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο όχηµα ή σύνολο (συρµός) οχηµάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τη µε ταφορά εµπορευµάτων, β) «µισθωµένο όχηµα», κάθε όχηµα το οποίο, επί πλη ρωµή και για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγµατοποιεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, για λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό, βάσει σύµβασης µε την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήµατα, γ) «επιχειρήσεις εκµίσθωσης», οι επιχειρήσεις εκµί σθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό. Οι λοιποί όροι των διατάξεων της παρούσας παρα γράφου έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν.3887/2010 (Α 174) και στο άρθρο 1 του

5 5622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ν.δ. 49/1968, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.1959/1991 (Α 123). 3. (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ) Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στο ελληνικό έδα φος για τις εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήµατα που έχουν µισθώσει οι επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, υπό τους όρους ότι: α) το όχηµα κατέχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους µέλους, β) η σύµβαση αφορά µόνον τη διάθεση οχήµατος χω ρίς οδηγό και δε συνοδεύεται από σύµβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνοµολογείται µε την ίδια επιχεί ρηση και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό, γ) το µισθωµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί, δ) το µισθωµένο όχηµα οδηγείται από το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί. 4. (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νοµίµως στην Ελλάδα µπορούν να χρησιµοποιούν για οδικές εµπορευ µατικές µεταφορές, µε τους ίδιους όρους όπως και τα οχήµατα που τους ανήκουν, οχήµατα που µισθώνουν και τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε τις προϋποθέσεις των στοιχείων β έως δ του άρθρου 2, µε τις εξής διακρίσεις: α. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις µπορούν να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από άλλες µεταφο ρικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις εκδίδουν νόµιµα παρασταστικά µεταφοράς στο όνοµά τους για τις µεταφορές που πραγµατοποιούν µε το µισθωµένο όχηµα. Στα παραστατικά αναγράφονται και τα στοιχεία του εκµισθωτή. β. Οι µη µεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελµατί ες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα, µπορούν: αα. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από µεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. ββ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης από άλλες µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµα τίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελ µα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή, το µεταφορικό έργο του φορτηγού που µισθώνεται, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, θα πρέπει να είναι το ίδιο µε το µεταφορικό έργο του µισθωτή. Για τις µισθώσεις των περιπτώσεων αα και ββ, η µισθώτρια επιχείρηση ή ο µισθωτής επαγγελµατίας πρέπει να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για την χορήγηση σε αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Για την εφαρµογή του παρόντος, σε ό,τι αφορά στη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τα φορτηγά οχήµατα πρέπει να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO 1V ή µεταγενέστερη. γγ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµί σθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου. 5. Επιχειρήσεις µη µεταφορικές και οι επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα µπορούν να µισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης για την εξυ πηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος ή των ιδιωτικών µεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα, µε τις προϋποθέσεις των στοιχείων β έως δ του άρθρου 2 του παρόντος, αναλόγως εφαρµοζόµενες τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες όσο και για ιδιώτες. Γι αυτές τις µισθώσεις καταρτίζεται το συµφωνητικό µίσθωσης σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 1 και 2 των υπο παραγράφων 8, 9 και Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µπορούν να εκµισθώ νουν σε επιχειρήσεις µη µεταφορικές ή επαγγελµατίες µη µεταφορείς, καθώς και σε πρόσωπα φυσικά ή νοµικά και ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση φορτηγά αυτοκίνητα ιδι ωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων που τους ανήκουν ή τα έχουν µισθώσει από εταιρίες χρη µατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τους όρους λει τουργίας τους. 7. Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης γίνεται µε τις εξής προ ϋποθέσεις: α) Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε κυ κλοφορία στο όνοµα της επιχείρησης εκµίσθωσης. Η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης που έχουν µισθωθεί από εταιρίες χρηµατο δοτικής µίσθωσης στο όνοµα των επιχειρήσεων εκ µίσθωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υ.α. A2/40819/7167/1991 (Β 955). β) Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, ανα γράφεται: «ΦΙΧ επιχείρησης εκµίσθωσης αυτοκινήτων». γ) Η µίσθωση αφορά µόνο στη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό. δ) Το µισθωµένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που το έχει µισθώσει και οδηγείται αντίστοιχα από πρόσωπα που συνδέονται αποδεδειγµένα µε την επιχείρηση ή αναφέρονται ως µισθωτής ή ως οδηγός στο συµφωνη τικό µίσθωσης. ε) Για τη µίσθωση καταρτίζεται συµφωνητικό σύµφωνα µε το άρθρο 6. στ) Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης γίνεται κατά τα λοιπά µε τους όρους και προϋποθέσεις εκµίσθωσης των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκι νήτων. 8. Για τις µισθώσεις καταρτίζεται συµφωνητικό, που περιέχει τα στοιχεία του εκµισθωτή, του µισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήµατος. 9. Το συµφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείµενη νοµοθεσία. 10. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποπαραγρά φου 5 της παρούσας παραγράφου (µίσθωση µικρού οχήµατος από εταιρία εκµίσθωσης), το συµφωνητικό της υποπαραγράφου 8 γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός πέντε (5) εργάσιµων

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5623 ηµερών από την υπογραφή του. Η Υπηρεσία Μεταφορών εντός της ίδιας ηµέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του µισθωτηρίου ότι πληρούνται στο πρόσωπο του µισθωτή οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορ τηγού ιδιωτικής χρήσης. 11. Η τήρηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να βρίσκο νται διαρκώς επί του οχήµατος και να επιδεικνύονται στα εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου κατά τον καθ οδόν έλεγχο: α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του οχήµατος ή επικυ ρωµένο απόσπασµα αυτού που περιέχει ιδίως το όνοµα του εκµισθωτή και του µισθωτή, την ηµεροµηνία και τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήµατος. β) Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που µισθώνει το όχηµα, οποιοδήποτε έγκυρο έγγραφο αποδεικνύει την εργασιακή σχέση του οδηγού µε το µισθωτή. Προκειµένου για οχήµατα που έχουν τεθεί σε κυ κλοφορία ή έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α και β µπορούν να αντικαθίστανται από κάθε αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδεται στο κράτος µέλος. 12. (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ) Με την επιφύλαξη των προηγούµενων υποπαραγρά φων της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της πα ρούσας παραγράφου, δεν θίγουν την εφαρµογή των κανόνων που αφορούν: α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εµπορευµα τικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό, β) τις τιµές και τους όρους µεταφοράς στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, γ) τη διαµόρφωση των τιµών µίσθωσης, δ) την εισαγωγή των οχηµάτων, ε) τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο επάγγελµα της επιχείρησης εκµίσθωσης. 13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπο ρούν να ρυθµίζονται και να µεταβάλλονται διοικητικά θέµατα σχετικά µε την έκδοση των αδειών κυκλοφο ρίας µισθωµένων οχηµάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα της µεταφοράς µε µισθωµένα οχήµατα και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου. 14. Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη ή την καταγγελία τους από τα συµβαλλόµενα µέρη. 15. Από τη θέση σε ισχύ του νόµου καταργούνται: α) Το π.δ.91/1988 (Α 42), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.209/1991 (Α 79). β) Το π.δ.209/1991 (Α 79). γ) Η υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 (Β 1290). δ) Κάθε άλλη διάταξη νόµου ή γενική ή ειδική κανονι στική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Άρθρο δεύτερο 1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά, η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάµει της από σύµβασης µεταξύ του Ελλη νικού ηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε µε την από πρόσθετη πράξη µεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτι κής Περιουσίας ηµοσίου Α.Ε. σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα ισχύει µέχρι την » 2. Στο τέλος του νέου ως άνω τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Μετά τη λήξη κάθε οικονοµικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό ηµόσιο.» 3. Προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 50 του ν.4002/2011 (Α 180), ως εξής: «5. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια µέσω παιγνιοµηχανηµά των για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάµει του άρθρου 39 του παρόντος και της από σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ισχύουν τα ακόλουθα: Το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου επί του µικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται µέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες µονά δες διαµορφούµενο έτσι κατ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύµφωνα µε την παρακάτω µεθοδολογία. Το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους: Περίοδος Α : από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος της άδειας. Περίοδος Β: από την έναρξη του πέµπτου έτους ισχύ ος της άδειας µέχρι τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της άδειας µέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας. Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου θα διαµορφώνεται ανάλογα µε το ποσό των µικτών κερδών της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την περίοδο από τα παί γνια µέσω παιγνιοµηχανηµάτων («Μικτά Κέρδη»). Αν το ποσό των Μικτών Κερδών είναι: α) µικρότερο ή ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα υπάρχει επιπλέον συµµετοχή, β) µεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συµµετοχή θα ισούται µε πέντε ποσοστιαίες µονάδες, γ) µεταξύ του Κάτω Ορίου και του Ανω Ορίου η επιπλέον συµµετοχή θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον παρα κάτω τύπο: Επιπλέον συµµετοχή = (Μικτά Κέρδη Κάτω Όριο)/(Άνω Όριο Κάτω Όριο) x 5%. Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟ Περίοδος Α Περίοδος Β Περίοδος Γ Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συµµετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό ηµόσιο εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη λήξη της αντίστοιχης πε ριόδου.»

7 5657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρ μογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την εκπλήρωση των υποχρεώσε ων του κράτους, που αποτελούν προαπαιτούμενη ενέργεια. 3. Το ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέ τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 222) Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα σίζουμε: Άρθρο 1 1. Το εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της πε ρίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ. του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 222) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετή σιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 2. Το εδάφιο γ) της εσωτερικής παραγράφου 1 της πε ρίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέ τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 222) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετή σιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». Άρθρο 2 1. Από την διάταξη της υποπερίπτωσης α της περί πτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέ τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 222) διαγράφονται οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνι κής Υπηρεσίας Πληροφοριών». 2. Η υποπερίπτωση β της περίπτωσης 7 της υπο παραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο σιονομικής Στρατηγικής » (Α 222) διαγράφεται. 3. Η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 7 της υποπαρα γράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη γικής » (Α 222) αναριθμείται ως υποπερίπτωση β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αυτής προστίθενται οι φρά σεις: «Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας, της Κυβέρνη σης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρε σία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 3205/2003 και της υπ αριθ. πρωτ. 2/49212/0022/ απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν θίγονται είτε πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης». Άρθρο 3 1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 (Α 222) τροποποιείται ως εξής: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ»

8 5658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Το εδάφιο γ της περιπτ. 5 της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 (Α 222) τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζο νται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήματα, προκειμένου να πιστοποιείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.» 3. α.στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «του άρθρου 2» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3». β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ της υπο παραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «EURO 1V» αντικαθίσταται με τη φράση «EURO IV». γ. Στην περίπτωση γγ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «του άρθρου 4 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται με τη φράση «της υποπαραγράφου 5 της παρούσης παρα γράφου». δ. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «του άρθρου 2 του πα ρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3». ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «με τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9 και 10» αντικαθίσταται με τη φράση «με τις υποπαραγράφους 8 και 9». στ. Στην περίπτωση ε της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «σύμ φωνα με το άρθρο 6» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμ φωνα με τις υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω». ζ. Στην υποπαράγραφο 10 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222) η φράση «του άρθρου 4» αντικαθί σταται με τη φράση «της υποπαραγράφου 5». 4. Η υποπαράγραφος I.3 του ν. 4093/2012 (Α 222)τρο ποποιείται κατά τα εξής: α. Περίπτωση 1 Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 1, η λέξη «μέσα» μετακινείται στο τέλος της φράσης. β. Περίπτωση 3 Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 που προστίθεται με την περίπτωση 3: Α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέ ρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.», Β) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και πο σότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων». γ. Περίπτωση 5 Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 5, η φράση «και φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. * * Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών δια τάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από τη φράση «και φέρει την αποκλει στική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.». δ. Περίπτωση 6 Στην παράγραφο 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 6, στο τέλος, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλει στική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επι φύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων». ε. Περίπτωση 7 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 7: Α) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από την φράση «Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει», Β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φρά ση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότη τα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων». στ. Περίπτωση 8 Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται με την περίπτωση 8: Α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η αρίθμηση «α.», Β) διαγράφεται όλο το δεύτερο εδάφιο με την αρίθ μηση β. Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Noεμβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

9 Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :27:17 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεµβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπει γόντων θεµάτων σχετικά µε την ορθή νοµοθέτηση ορι σµένων διατάξεων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούµενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιο νοµικής Στρατηγικής Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 1 Συµπλήρωση διατάξεων του ν.3865/2010 και του ν.4093/ Για τον υπολογισµό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιο δοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως µισθός για τον υπολο γισµό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιµος µισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργεί ου αντίστοιχης κατηγορίας, µε τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις της παραγρά φου αυτής έχουν εφαρµογή από για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ηµεροµηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α 120). 2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ της περ. α της υποπαραγράφου Β.3. της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) αντικαθίστανται ως εξής: «γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, µει ώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπο λείπεται των 1.800,01 ευρώ και δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, µειώνεται το σύνολο του ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.» 3. Οι διατάξεις της περ. δ της υποπαραγράφου Β.3. της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής: «Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι τετραπλη γικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασµό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου, που λαµβάνουν σύνταξη από το ηµόσιο µε βάση τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α 210) ή λαµβάνουν το επίδοµα ανικανότητας της παρ. 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α 210).» 4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4. της παραγρά φου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ εξαίρεση από το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος αδείας που καταβαλλόταν στα πρόσωπα της περ. δ της υποπαραγράφου Β.3. πριν από την ισχύ του νόµου αυτού, επιµερίζεται σε δωδεκάµηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά µήνα προσαυξάνει τη µηνιαία σύνταξή τους.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 2 Επείγουσες µισθολογικές διατάξεις 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν.3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ι) της περίπτωσης 28 της υποπα ραγράφου 1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται από , ως εξής: «1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προ σωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, των υπαλλή

10 5692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και εκείνους που υπάγονται στις περιπτώσεις αα), ββ), γγ), δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 7 του άρ θρου 37 του ν. 3986/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιµότητα κατ εφαρµογή του παρόντος νόµου.» Άρθρο 6 Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (Α 228), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, µετά τις λέξεις «συνοδεύεται υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και µετά τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται οι λέξεις «του παρόντος». 2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγρά φου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η απόφαση της Κεντρικής ιοίκησης ή της αρµόδι ας Τοπικής ιοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υπο βολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του ενός µηνός από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υπο βολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως µε την επίδειξη του αντιγρά φου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτοµάτως η επαγγελµατική ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµα τος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενηµερώνει εγγρά φως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη και µετά την παρέλευση ενός µηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋπο θέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).» 3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπα ραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωµάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών. Η ιδιότητα του µέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού µετά την » 4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνι κών υπηρεσιών Αντιπρόσωποι 1. Για τη λειτουργία νοµικών προσώπων παροχής λο γιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγ γελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ µε την ακόλουθη διαδικασία. 2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου δήλω ση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστι κών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγραφα των κατά νόµο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νοµικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, το νοµι κό πρόσωπο µπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες µε µόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας. 3. Κάθε πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει ως εταίρος ή και ως νόµιµος εκπρόσωπος σε νοµικά πρόσωπα πα ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και είναι εξουσιο δοτηµένο να υπογράφει για λογαριασµό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείµενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελµατικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.» 5. Το εδάφιο β της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά φου Η.3 «ιάθεση παρασκευασµάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται. 6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προ σαρµογή στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «Για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και άλ λες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται και αναριθµούνται οι υποπαράγραφοι 14 και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα. Άρθρο 7 Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 1. Στην υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπα ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 µετά τις λέξεις «Τα Κέντρα ια βίου µά θησης» προστίθενται οι λέξεις «είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και». 2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπα ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ως προς τη συνδροµή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος». 3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπα ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ηµερών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εντός δεκαπέντε (15) ηµερών». 4. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, τρο ποποιείται ως εξής: α. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγρά φονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».

11 Β ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/ ) Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Τροποποιείται από: Ν1 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 12 Νοεµβρίου 2012 (ΦΕΚ Α' 224) Ν2 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 19 Νοεµβρίου 2012 (ΦΕΚ Α' 229) Β Νόµος 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/ ) Παράγραφος ΙΕ.: Προσαρµογή στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «Για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» και άλλες διατάξεις Υποπαράγραφος 1 Αντικείµενο της παρούσας παραγράφου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις» (Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33 της , σελ. 82 επ.), και η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη µίσθωση οχηµάτων στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό. Υποπαράγραφος 2 Ορισµοί άρθρο 1 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται ως: α) «όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο όχηµα ή σύνολο (συρµός) οχηµάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων, β) «µισθωµένο όχηµα», κάθε όχηµα το οποίο, επί πληρωµή και για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγµατοποιεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, για λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό, βάσει σύµβασης µε την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήµατα, Σελίδα 1 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

12 γ) «επιχειρήσεις εκµίσθωσης», οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό. Οι λοιποί όροι των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) και στο άρθρο 1 του ν.δ. 49/1968, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (Α 123). Αναφέρονται οι ορισµοί των εννοιών. Οι ορισµοί του οχήµατος και του µισθωµένου οχήµατος προέρχονται από την οδηγία 2006/1/ΕΚ. Για τους υπόλοιπους όρους του σχεδίου νόµου γίνεται παραποµπή στα βασικά νοµοθετήµατα του τοµέα εµπορευµατικών µεταφορών για λόγους οµοιογένειας του δικαίου. Άρθρο 1 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: α) "όχηµα", κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο όχηµα, ηµιρυµουλκούµενο όχηµα ή σύνολο οχηµάτων, που προορίζονται αποκλειστικά για τη µεταφορά εµπορευµάτων β) "µισθωµένο όχηµα", κάθε όχηµα το οποίο, επί πληρωµή και για καθορισµένο χρονικό διάστηµα, τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγµατοποιεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, για λογαριασµό τρίτων ή για ίδιο λογαριασµό, βάσει σύµβασης µε την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήµατα. Υποπαράγραφος 3 Άρθρο 2 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στο ελληνικό έδαφος για τις εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήµατα που έχουν µισθώσει οι επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, υπό τους όρους ότι: α) το όχηµα κατέχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους µέλους, β) η σύµβαση αφορά µόνον τη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό και δε συνοδεύεται από σύµβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνοµολογείται µε την ίδια επιχείρηση και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό, γ) το µισθωµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί, δ) το µισθωµένο όχηµα οδηγείται από το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί. Μεταφέρεται αυτούσιο το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται οι όροι βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στο ελληνικό έδαφος για τις Σελίδα 2 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

13 εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήµατα που έχουν µισθώσει οι επιχειρήσεις οι εγκατεστηµένες στο έδαφος άλλου κράτους µέλους. Άρθρο 2 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ 1. Κάθε κράτος µέλος επιτρέπει να χρησιµοποιούνται στο έδαφός του, για τις εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών, τα οχήµατα που έχουν µισθώσει οι επιχειρήσεις οι εγκατεστηµένες στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, υπό τον όρο ότι: α) το όχηµα έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους µέλους β) η σύµβαση αφορά µόνον τη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό και δεν συνοδεύεται από σύµβαση παροχής υπηρεσιών η οποία συνοµολογείται µε την ίδια επιχείρηση και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό γ) το µισθωµένο όχηµα, κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί δ) το µισθωµένο όχηµα οδηγείται από το ίδιο το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί. 2. Η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) έως δ), αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να ευρίσκονται επί του οχήµατος: α) σύµβαση µίσθωσης του οχήµατος, ή επικυρωµένο απόσπασµα αυτής της σύµβασης, που περιέχει ιδίως το όνοµα του εκµισθωτή, το όνοµα του µισθωτή, την ηµεροµηνία και τη διάρκεια της σύµβασης καθώς και τα στοιχεία του οχήµατος β) εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που µισθώνει το όχηµα, η σύµβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωµένο απόσπασµα αυτής της σύµβασης, που περιέχει ιδίως το όνοµα του εργοδότη, το όνοµα του υπαλλήλου, την ηµεροµηνία και τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής µισθού. Κατά περίπτωση, τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) µπορούν να αντικαθίστανται από αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδουν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους. Υποπαράγραφος 4 Άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νοµίµως στην Ελλάδα µπορούν να χρησιµοποιούν για οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, µε τους ίδιους όρους όπως και τα οχήµατα που τους ανήκουν, οχήµατα που µισθώνουν και τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µε τις προϋποθέσεις των στοιχείων β έως δ Ν1 της ανωτέρω υποπαραγράφου 3, µε τις εξής διακρίσεις: α. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις µπορούν να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από άλλες µεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις εκδίδουν νόµιµα παραστατικά µεταφοράς στο όνοµά τους για τις µεταφορές που πραγµατοποιούν µε το µισθωµένο όχηµα. Στα παραστατικά αναγράφονται και τα στοιχεία του εκµισθωτή. β. Οι µη µεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα, µπορούν: Σελίδα 3 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

14 αα. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα δηµοσίας χρήσης από µεταφορικές επιχειρήσεις, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. ββ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης από άλλες µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισµό στο µικτό βάρος του οχήµατος. Στην περίπτωση αυτή, το µεταφορικό έργο του φορτηγού που µισθώνεται, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, θα πρέπει να είναι το ίδιο µε το µεταφορικό έργο του µισθωτή. Για τις µισθώσεις των περιπτώσεων αα και ββ, η µισθώτρια επιχείρηση ή ο µισθωτής επαγγελµατίας πρέπει να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για την χορήγηση σε αυτόν άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Για την εφαρµογή του παρόντος, σε ό,τι αφορά στη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τα φορτηγά οχήµατα πρέπει να εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών Ν1 EURO ΙV ή µεταγενέστερη. γγ. Να µισθώνουν φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης, σύµφωνα µε Ν1 την υποπαράγραφο 5 της παρούσης παραγράφου. Λαµβάνονται µέτρα εφαρµογής του άρθρου 3 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ. Απαλείφονται οι περιορισµοί που υπήρχαν στην προηγούµενη νοµοθεσία και προέβλεπαν: α. ότι η µεταφορική επιχείρηση έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον ένα ιδιόκτητο φορτηγό δηµοσίας χρήσης προκειµένου να µισθώσει φορτηγό όχηµα, β. ότι ο αριθµός των µισθωµένων φορτηγών οχηµάτων µιας µεταφορικής επιχείρησης δεν µπορούσε να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθµού των ιδιόκτητων φορτηγών δηµοσίας χρήσης της επιχείρησης, γ. ότι οι µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µπορούσαν να µισθώνουν µόνον φορτηγά ιδιωτικής χρήσης µεικτού βάρους έως έξι τόνων από άλλες µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες. Σηµειώνεται ότι η σχετική νοµοθεσία και η άρση των γενικών περιορισµών αναφέρεται σε κάθε τύπου φορτηγά που καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις, όπως π.χ. βυτιοφόρα. Άρθρο 3 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις τους µπορούν να χρησιµοποιούν, για οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, µε τους ίδιους όρους όπως και τα οχήµατα που τους ανήκουν, µισθωµένα οχήµατα τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία επί του εδάφους τους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας τους, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 τη µεταφορά για ίδιο λογαριασµό που εκτελείται από οχήµατα συνολικού επιτρεποµένου µεικτού βάρους άνω των 6 τόνων. Σελίδα 4 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

15 Υποπαράγραφος 5 [Μίσθωση µικρών οχηµάτων από επιχειρήσεις και ιδιώτες] Επιχειρήσεις µη µεταφορικές και οι επαγγελµατίες µη µεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα µπορούν να µισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος ή των ιδιωτικών µεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα, µε τις προϋποθέσεις των στοιχείων β έως δ Ν1 της ανωτέρω υποπαραγράφου 3, αναλόγως εφαρµοζόµενες τόσο για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες όσο και για ιδιώτες. Γι αυτές τις µισθώσεις καταρτίζεται το συµφωνητικό µίσθωσης σύµφωνα Ν1 µε τις υποπαραγράφους 8 και 9. Βασική καινοτοµία που εισάγεται µε την υποπαράγραφο αυτή είναι η αναγνώριση σε ιδιώτες της δυνατότητας µίσθωσης φορτηγού οχήµατος µεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών µεταφορικών αναγκών τους. Στόχος της ρύθµισης είναι να µειωθεί η οικονοµική επιβάρυνση των ιδιωτών και να τους δοθεί ευελιξία για τις µη εµπορικές µεταφορές τους. Η ρύθµιση αυτή θα επιτρέψει επίσης την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών προσώπων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε το ν.δ. 49/1968 (Α 294), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 1959/1991 (Α 123). Η δυνατότητα της µίσθωσης φορτηγού οχήµατος µεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης αναγνωρίζεται και στις µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες, για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών τους, χωρίς να απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων του ν.δ. 49/1968. Υποπαράγραφος 6 [Επιχειρήσεις εκµίσθωσης] Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µπορούν να εκµισθώνουν σε επιχειρήσεις µη µεταφορικές ή επαγγελµατίες µη µεταφορείς, καθώς και σε πρόσωπα φυσικά ή νοµικά και ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων που τους ανήκουν ή τα έχουν µισθώσει από εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας τους. Υποπαράγραφος 7 [Επιχειρήσεις εκµίσθωσης] Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις επιχειρήσεις εκµίσθωσης γίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις: Σελίδα 5 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

16 α) Τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα της επιχείρησης εκµίσθωσης. Η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης που έχουν µισθωθεί από εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης στο όνοµα των επιχειρήσεων εκµίσθωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υ.α. A2/40819/7167/1991 (Β 955). β) Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, στο πεδίο των παρατηρήσεων, αναγράφεται: «ΦΙΧ επιχείρησης εκµίσθωσης αυτοκινήτων». γ) Η µίσθωση αφορά µόνο στη διάθεση οχήµατος χωρίς οδηγό. δ) Το µισθωµένο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που το έχει µισθώσει και οδηγείται αντίστοιχα από πρόσωπα που συνδέονται αποδεδειγµένα µε την επιχείρηση ή αναφέρονται ως µισθωτής ή ως οδηγός στο συµφωνητικό µίσθωσης. ε) Για τη µίσθωση καταρτίζεται συµφωνητικό Ν1 σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω. στ) Η εκµίσθωση των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης γίνεται κατά τα λοιπά µε τους όρους και προϋποθέσεις εκµίσθωσης των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. (Υποπαράγραφοι 6 και 7) Ρυθµίζεται η εκµίσθωση φορτηγών οχηµάτων µεικτού βάρους έως τρεισήµισυ τόνων από επιχειρήσεις εκµίσθωσης. Αυτή η ρύθµιση προβλεπόταν στην υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 (Β' 1290) και εντάσσεται στο παρόν σχέδιο νόµου για λόγους ενότητας της νοµοθεσίας. Απαλείφεται ο περιορισµός που υπήρχε στην υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011, σύµφωνα µε τον οποίο η ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης από εταιρεία εκµίσθωσης ήταν τα δύο έτη. Κατά συνέπεια είναι επιτρεπτή η µίσθωση µικρού φορτηγού οχήµατος για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα, ακόµα και ηµερών ή ωρών, ανάλογα µε τις µεταφορικές ανάγκες του µισθωτή. Το όχηµα µεικτού βάρους κάτω των τρεισήµισι τόνων, το οποίο µισθώνει επιχείρηση ή επαγγελµατίας για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλµατός του, µπορεί οδηγείται είτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται ως µισθωτής ή οδηγοί στο συµφωνητικό µίσθωσης είτε από πρόσωπα που αποδεικνύεται εγγράφως ότι συνδέονται µε την επιχείρηση µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύµβαση έργου (εργολαβία). Υποπαράγραφος 8 [Συµφωνητικό µίσθωσης] Για τις µισθώσεις καταρτίζεται συµφωνητικό, που περιέχει τα στοιχεία του εκµισθωτή, του µισθωτή και του οδηγού ή των οδηγών, τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του οχήµατος. Σελίδα 6 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

17 Υποπαράγραφος 9 [Συµφωνητικό µίσθωσης] Το συµφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές Αρχές κατά την κείµενη νοµοθεσία. Υποπαράγραφος 10 [Συµφωνητικό µίσθωσης] Με εξαίρεση τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 5 της παρούσας παραγράφου (µίσθωση µικρού οχήµατος από εταιρία εκµίσθωσης), το συµφωνητικό της υποπαραγράφου 8 γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή του. Η Υπηρεσία Μεταφορών εντός της ίδιας ηµέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του µισθωτηρίου ότι πληρούνται στο πρόσωπο του µισθωτή οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. (Υποπαράγραφοι 8, 9 και 10) Προβλέπεται το συµφωνητικό που καταρτίζεται για τη σύµβαση µίσθωσης και η διαδικασία θεώρησής του από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επίσης προβλέπει ότι η αρµόδια υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας εντός της ίδιας ηµέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του µισθωτηρίου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.δ. 49/1968 σε περίπτωση όπου επιχείρηση ή επαγγελµατίας µισθώνει φορτηγό άνω των 3,5 τόνων ιδιωτικής ή δηµοσίας χρήσης από άλλη µεταφορική ή µη επιχείρηση. Ο περιορισµός που προέβλεπε το π.δ. 209/1991, σύµφωνα µε τον οποίο ο χρόνος µίσθωσης του οχήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη, δεν διατηρείται. Υποπαράγραφος 11 [Έλεγχος νοµιµότητας κυκλοφορίας µισθωµένων οχηµάτων] Η τήρηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία πρέπει να βρίσκονται διαρκώς επί του οχήµατος και να επιδεικνύονται στα εξουσιοδοτηµένα όργανα ελέγχου κατά τον καθ οδόν έλεγχο: α) Το συµφωνητικό µίσθωσης του οχήµατος ή επικυρωµένο απόσπασµα αυτού που περιέχει ιδίως το όνοµα του εκµισθωτή και του µισθωτή, την ηµεροµηνία και τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήµατος. β) Εφόσον ο οδηγός δεν είναι εκείνος που µισθώνει το όχηµα, οποιοδήποτε έγκυρο έγγραφο αποδεικνύει την εργασιακή σχέση του οδηγού µε το µισθωτή. Προκειµένου για οχήµατα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ή έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που Σελίδα 7 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

18 αναφέρονται στα στοιχεία α και β µπορούν να αντικαθίστανται από κάθε αντίστοιχο έγγραφο που εκδίδεται στο κράτος µέλος. Ορίζονται τα έγγραφα που πρέπει να βρίσκονται στο µισθωµένο όχηµα και να επιδεικνύονται στα όργανα ελέγχου καθ' οδόν, προκειµένου να γίνεται έλεγχος της νοµιµότητας της µίσθωσης. Σηµειώνεται ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την τήρηση του παρόντος νόµου, προβλέπονται στον ν.3446/2006. Υποπαράγραφος 12 Άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ Με την επιφύλαξη των προηγούµενων υποπαραγράφων της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν θίγουν την εφαρµογή των κανόνων που αφορούν: α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό, β) τις τιµές και τους όρους µεταφοράς στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, γ) τη διαµόρφωση των τιµών µίσθωσης, δ) την εισαγωγή των οχηµάτων, ε) τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο επάγγελµα της επιχείρησης εκµίσθωσης. Μεταφέρεται αυτούσιο το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Άρθρο 5 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ Η παρούσα οδηγία, µε την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3, δεν θίγει την εφαρµογή των κανόνων που αφορούν: α) την οργάνωση της αγοράς των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, για λογαριασµό τρίτων και για ίδιο λογαριασµό, και ιδίως την εφαρµογή των κανόνων για την πρόσβαση στην αγορά και για τις ποσοστώσεις όσον αφορά το δυναµικό των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών β) τις τιµές και τους όρους µεταφοράς στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές γ) τη διαµόρφωση των τιµών µίσθωσης δ) την εισαγωγή των οχηµάτων ε) τους όρους πρόσβασης στη δραστηριότητα ή στο επάγγελµα του εκµισθωτή οδικών οχηµάτων. Σελίδα 8 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

19 Υποπαράγραφος Ν2 13 [Μεταβατικές διατάξεις] Συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη ή την καταγγελία τους από τα συµβαλλόµενα µέρη. Ρυθµίζεται η τύχη των µισθώσεων που έχουν ήδη συναφθεί υπό το καθεστώς των διατάξεων που καταργούνται. Υποπαράγραφος Ν2 14 [Καταργούµενες διατάξεις] Από τη θέση σε ισχύ του νόµου καταργούνται: α) Το π.δ. 91/1988 (Α 42), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 209/1991 (Α 79). β) Το π.δ. 209/1991 (Α 79). γ) Η υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 (Β 1290). δ) Κάθε άλλη διάταξη νόµου ή γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Καταργούνται ρητά οι κανονιστικές διατάξεις που ρύθµιζαν τα ίδια θέµατα µε τον παρόντα νόµο. Σελίδα 9 από 9 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τη ιοίκηση Οι τίτλοι υποπαραγράφων εντός [..] δεν αποτελούν µέρος του κειµένου του ν. 4093/2012

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου

«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 224/12.11.2012 τεύχος Α ) Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: α)

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 2018. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου, 01/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147 / 2702 ΤΜΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ.

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Η διάταξη ορίζει: «ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 250 20 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.12.22 17:35:53 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΗ-ΑΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΟΛ:1200

ΑΔΑ: 4Α8ΦΗ-ΑΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΟΛ:1200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως (260111)

ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως (260111) ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως (260111) Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 4 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡ.340 ΦΕΚ Α'228 6/10/1998 Περί του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1283 Β / 21-5-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα 5-5-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:12:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18661 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω απόφασης κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω απόφασης κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12/8/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/78861/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3292 10 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 17393 Τροποποίηση της με αρ. 16597/29.12.2010 κοινής Υπουρ γικής Απόφασης «Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. α) Της αριθ ΕΞ2015/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. α) Της αριθ ΕΞ2015/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα