2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6"

Transcript

1 Έκδοση: Πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας G-BH7 Συμπλήρωμα για τις Οδηγίες λειτουργίας Συσκευές της ομάδας ΙΙ, κατηγορία 3/2GD και 3GD 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel

2 σχετικά με 1 Ασφάλεια Πίνακας περιεχομένων σχετικά με 2 Αρμόζουσα χρήση σχετικά με 1 Ασφάλεια... 2 σχετικά με 1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 2 σχετικά με 1.3 Απρόβλεπτοι κίνδυνοι... 2 σχετικά με 2 Αρμόζουσα χρήση... 2 σχετικά με 3.1 Μηχανικά στοιχεία... 3 σχετικά με 3.3 Συνθήκες λειτουργίας... 3 σχετικά με 5 Εγκατάσταση... 4 σχετικά με 5.1 Στήσιμο... 4 σχετικά με 5.2 Ηλεκτρική σύνδεση (κινητήρας) 4 σχετικά με Αναρροφητικό στόμιο... 4 σχετικά με 7 Λειτουργία... 4 σχετικά με 9 Επιδιορθώσεις... 5 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ... 6 Έντυπο δήλωσης ακινδυνότητας... 7 σχετικά με 1 σχετικά με 1.2 Ασφάλεια Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων λόγω καυτής εξωτερικής επιφάνειας του μηχανήματος και καυτών μέσων! Στην εξωτερική επιφάνεια του μηχανήματος μπορεί να εκδηλωθούν θερμοκρασίες μέχρι και 125 C [257 F] Καλύψτε το μηχάνημα με μία κατάλληλη προφύλαξη επαφής (π.χ. διάτρητο μεταλλικό έλασμα κάλυψης ή συρμάτινο κάλυμμα). Μην έρχεστε σε επαφή με την καυτή επιφάνεια ή τα καυτά μέσα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αφήστε το μηχάνημα να ψυχθεί μετά τη θέση εκτός λειτουργίας. σχετικά με 1.3 Απρόβλεπτοι κίνδυνοι Τόπος του κινδύνου: Καυτή επιφάνεια μέχρι Κίνδυνος: Πιθανά εγκαύματα. Μέτρα προστασίας: Καλύψτε το μηχάνημα με μία κατάλληλη προφύλαξη επαφής (π.χ. διάτρητο μεταλλικό έλασμα κάλυψης ή συρμάτινο κάλυμμα). Το σημείο 2 Σκόπιμη χρήση στις οδηγίες λειτουργίας αντικαθίσταται ως εξής: Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για αντλίες κενού (βάκουμ) με δακτύλιο αερίου και συμπιεστές της κατασκευαστικής σειράς G-BH7, τύπου 2BH7 2, 2BH7 3, 2BH7 4, 2BH7 5, 2BH7 6, περιέχουν οδηγίες για τη μεταφορά, την εγκατάσταση, τη θέση εντός λειτουργίας, την κανονική λειτουργία, τη θέση εκτός λειτουργίας, την αποθήκευση, την επιδιόρθωση και τη διάθεση του G-BH7, πρέπει να διαβαστούν και να κατανοηθούν εντελώς εκ µέρους του προσωπικού χειρισµού και συντήρησης πριν την έναρξη κάθε είδους εργασίας µε το G-BH7 ή επί του μηχανήματος αυτού, πρέπει να τηρούνται αυστηρά, πρέπει να είναι διαθέσιμες στον τόπο λειτουργίας του G-BH7. Ιδιότητες του προσωπικού χειρισμού και συντήρησης του G-BH7 Πρέπει να είναι εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο για την διενέργεια των προς εκτέλεση εργασιών. Εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο εκ μέρους ενός ειδικευμένου ηλεκτροτεχνίτη. Εφαρμογή: Οι αντλίες κενού (βάκουμ) με δακτύλιο / συμπιεστές της κατασκευαστικής σειράς G-BH7 είναι κατάλληλες για τη μεταφορά αερίων και σκονών, τα οποία δεν αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας να περιβάλλονται από εν δυνάμει εκρηκτική ατμόσφαιρα. Σε περίπτωση, όμως, τέτοιου περιβάλλοντος, αυτό θα είναι μόνο βραχύβιο. Για την αξιολόγηση της κατηγορίας της συσκευής πρέπει παράλληλα με το περιβάλλον στησίματος να ληφθεί υπόψη και το εσωτερικό της μηχανής. Η προαναφερόμενη υπόδειξη καλύπτει, έτσι, την κατηγορία 3GD, όσον αφορά το εσωτερικό της μηχανής, και τις κατηγορίες 2GD ή 3GD, όσον αφορά το περιβάλλον στησίματος. Το στήσιμο των αντλιών κενού (βάκουμ) / συμπιεστών G-BH7 της κατηγορίας 3/2GD επιτρέπεται σε χώρους, στους οποίους αναμένεται παροδικά η εμφάνιση εν δυνάμει εκρηκτικών αερίων ή σκονών. Η χρήση των αντλιών κενού (βάκουμ) / συμπιεστών G-BH7 της κατηγορίας 3GD επιτρέπεται σε χώρους, στους οποίους η / 8 Gardner Denver Deutschland GmbH

3 σχετικά με 2 Αρμόζουσα χρήση ατμόσφαιρα δεν είναι εν δυνάμει εκρηκτική. Σε περίπτωση, όμως, τέτοιου περιβάλλοντος, αυτό θα είναι μόνο βραχύβιο. Οι G-BH7 είναι εξοπλισμένες με κινητήριες μηχανές τριφασικού ρεύματος σύμφωνα με την οδηγία 94/9 EΚ. Για ακριβέστερες πληροφορίες πρέπει να ανατρέξετε στις συνημμένες οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή της μηχανής, διατίθενται στις ακόλουθες εκδόσεις: με έναν τροχό με δύο τροχούς με τρεις τροχούς. Με τα μηχανήματα με δύο και τρεις τροχούς μπορούν να επιτευχθούν μεγάλες διαφορές πίεσης. προβλέπονται για την επαγγελματική χρήση, προβλέπονται για τη διαρκή λειτουργία. Σε περίπτωση αυξημένης χρήσης ή αυξημένης εισέλευσης αερίων και περιβαλλοντολογικής θερμοκρασίας μπορεί να υπερβληθεί η ανώτατη οριακή θερμοκρασία του πηνίου και των εδράνων. Εάν πρόκειται για τέτοιες συνθήκες λειτουργίας πρέπει να έλθετε σε επαφή με το σέρβις της. Κατά τη λειτουργία του G-BH7 πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι οριακές τιμές που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3, "Τεχνικά στοιχεία στις στάνταρ οδηγίες λειτουργίας. Εκκούσια κατάχρηση Απαγορεύεται: η χρήση του G-BH7 σε μη επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εφ' όσον από την εγκατάσταση δε ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις, π.χ.προφύλαξη επαφής των δακτύλων παιδιών; η εφαρμογή της συσκευής G-BH7 της κατηγορίας 3/2GD σε χώρους, στους οποίους εμφανίζονται συνεχώς ή μακροπρόθεσμα ή συχνά εκρηκτικά αέρια και σκόνες; η εφαρμογή της συσκευής G-BH7 της κατηγορίας 3GD σε χώρους, στους οποίους εμφανίζονται συνεχώς ή μακροπρόθεσμα ή συχνά ή σποραδικά εκρηκτικά αέρια και σκόνες; η αναρρόφηση, η µεταφορά και η συµπύκνωση εκρηκτικών, εύφλεκτων, δραστικών ή τοξικών υλικών, εφόσον το σχετικό μηχάνημα G-BH7 δεν έχει προβλεφθεί ρητά για τέτοιους σκοπούς; η λειτουργία της G-BH7 σε τιμές διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3, Τεχνικά στοιχεία στις στάνταρ οδηγίες λειτουργίας. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύονται οι αυθαίρετες μετατροπές επί του G-BH7. Δεν επιτρέπεται από πλευράς κατασκευαστή η λήψη μέτρων συντήρησης, επιδιόρθωσης και επισκευής, που απαιτούν το ξεμοντάρισμα της μηχανής. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αερίων ή αερίων μιγμάτων και σκονών, τα οποία είναι χωρίς παρουσία αέρα εν δυνάμει εκρηκτικά ή τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή των ιδιοτήτων των υλών της μηχανής που έχουν σχέση με την ασφάλειά της. σχετικά με 3.1 Μηχανικά στοιχεία Αύξηση της θερμοκρασίας Οι πίνακες που παρουσιάζονται στις στάνταρ οδηγίες λειτουργίας και αφορούν την αύξηση της θερμοκρασίας εξαγόμενου αέρα σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν ισχύουν για συμπιεστές που υπάγονται στην οδηγία 94/9 ΕΚ. Η θερμοκρασία του αέριου στην εξέλευση της G-BH7 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους σχετικά με 3.3 Συνθήκες λειτουργίας Κίνδυνος πρόκλησης εκρήξεων λόγω υπέρβασης της θερμοκρασίας του μεταφορικού μέσου και των εξωτερικών επιφανειών του μηχανήματος υπεράνω των Απαγορεύεται η λειτουργία της G-BH7 εκτός των ορίων πίεσης που αναφέρονται στην πλακέτα ισχύος, μία και κάτι τέτοιο οδηγεί σε μη επιτρεπτές αυξήσεις της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση ταυτόχρονου στραγγαλισμού στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά πίεσης πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον κατασκευαστή. Gardner Denver Deutschland GmbH 3 /

4 σχετικά με 5 Εγκατάσταση σχετικά με 5 Εγκατάσταση Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων λόγω καυτής εξωτερικής επιφάνειας του μηχανήματος και καυτών μέσων! Στην εξωτερική επιφάνεια του μηχανήματος μπορεί να εκδηλωθούν θερμοκρασίες μέχρι και Το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η επαφή με την εξωτερική του επιφάνεια. Καλύψτε το μηχάνημα με μία κατάλληλη προφύλαξη επαφής (π.χ. διάτρητο μεταλλικό έλασμα κάλυψης ή συρμάτινο κάλυμμα). σχετικά με 5.1 Στήσιμο Παραλλαγές στησίματος / Θέσεις του άξονα Πρόσθετη επισήμανση για το κάθετο στήσιμο: Στο κάθετο στήσιμο συμπιεστών σύμφωνα με την οδηγία 94/9 EΚ πρέπει να αποτρέψετε την είσοδο ξένων σωμάτων στην εγκατάσταση αερισμού του κινητήρα, εγκαθιστώντας μία κατάλληλη προστατευτική διάταξη. Η προστατευτική αυτή διάταξη δεν επιτρέπεται να επηρεάσει την ψύξη του κινητήρα. σχετικά με 5.2 Ηλεκτρική σύνδεση (κινητήρας) Το σημείο 5.2, Ηλεκτρική σύνδεση (κινητήρας), των στάνταρ οδηγειών λειτουργίας παύει πλήρως να ισχύει. Παρακαλείσθε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες στις συνημμένες οδηγίες λειτουργίας του κινητήρα. Εξωτερική γείωση: Η αντλία κενού G-BH7 πρέπει να γειώνεται με μία αντίσταση γείωσης < 10 6 Ohm στο σημείο, το οποίο σημειώνεται με ένα! Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας Κατά τη λειτουργία της αντλίας κενού G-BH7 με μετατροπέα συχνότητας πρέπει να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός στροφών, ο οποίος αναγράφεται στην πλακέτα ισχύος. σχετικά με Αναρροφητικό στόμιο Κίνδυνος λόγω σκληρών αντικειμένων και ακαθαρσιών στο μηχάνημα! Κατά τη διείσδυση ξένων σωμάτων και σκληρών αντικειμένων στο μηχάνημα ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες λόγω τριβής. Σημεία τριβής ενδέχεται να δημιουργηθούν, επίσης, με την απόθεση σκόνης στο συμπιεστή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σημειακά σε αυξήσεις της θερμοκρασίας. Ενδέχεται, επίσης, να θρυμματιστούν πτερύγια των πτερωτών και να εκτιναχθούν θραύσματα. Για αυτόν το λόγο πρέπει να εγκατασταθούν οι κατάλληλες διατάξεις (όπως π.χ. φίλτρα) στον αναρροφητικό σωλήνα, οι οποίες να είναι κατάλληλες για την εκάστοτε κατηγορία σύμφωνα με την οδηγία 94/9 ΕΚ. Οι οδηγίες επιδιόρθωσης και συντήρησης του κατασκευαστή αυτής της διάταξης πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. σχετικά με 7 Λειτουργία Έναρξη και διακοπή της λειτουργίας Βλέπε κεφάλαιο 6.2, Έναρξη και διακοπή της λειτουργίας. Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας και τις ακόλουθες επισημάνσεις, που προβλέπονται ειδικά για τη λειτουργία: Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων λόγω καυτής εξωτερικής επιφάνειας του μηχανήματος και καυτών μέσων! Στην εξωτερική επιφάνεια του μηχανήματος μπορεί να εκδηλωθούν θερμοκρασίες μέχρι και Μην έρχεστε σε επαφή με την καυτή επιφάνεια ή τα καυτά μέσα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αφήστε το μηχάνημα να ψυχθεί μετά το θέσιμο εκτός λειτουργίας. VORSICHT Κίνδυνος υπερθέρμανσης λόγω καυτών εξωτερικών επιφανειών του μηχανήματος! Στην εξωτερική επιφάνεια του μηχανήματος μπορεί να εκδηλωθούν θερμοκρασίες μέχρι και Εξαρτήματα, τα οποία αντιδρούν ευαίσθητα σε αλλαγές της θερμοκρασίας, όπως αγωγοί ή ηλεκτρονικά στοιχεία, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια του μηχανήματος / 8 Gardner Denver Deutschland GmbH

5 σχετικά με 9 Επιδιορθώσεις σχετικά με 9 Επιδιορθώσεις Δεν επιτρέπεται από πλευράς κατασκευαστή η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων συντήρησης, επιδιόρθωσης και επισκευής, που απαιτούν το ξεμοντάρισμα της μηχανής. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συμβουλευτείτε το σέρβις της (διεύθυνση, βλέπε σελίδα 1). Αποθήκευση Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (μεγ. +40 C [104 F] θερμοκρασία εισόδου αερίου και περιβάλλοντος καθώς και η επιτρεπτή συνολική διαφορά πίεσης) ισχύουν τα ακόλουθα: Μετά από ώρες λειτουργίας ή μετά την πάροδο 2 ετών πρέπει να ανανεωθεί η έδραση της G-BH7 από το σέρβις της. Απόθεση σκόνης Ο χρήστης εγγυάται την τακτική αφαίρεση αποθέσεων σκόνης από τη μηχανή. Gardner Denver Deutschland GmbH 5 /

6 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Κατασκευαστής: Πληρεξούσιος τεκμηρίωσης: Περιγραφή: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale Holger Krause Postfach 1510 D Bad Neustadt / Saale Συμπιεστής πλευρικού καναλιού της σειράς G G-BH7 Τύποι 2BH AD..-7-Z 2BH AD..-7-Z 2BH AD..-7-Z 2BH AD..-8-Z 2BH AD..-8-Z 2BH AG..-7-Z 2BH AG..-7-Z 2BH AG..-7-Z 2BH AG..-8-Z 2BH AG..-8-Z Ο προαναφερόμενος συμπιεστής πλευρικού καναλιού, με τοποθετημένο κινητήρα σύμφωνα με τη συνημμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ της εταιρείας Siemens, ανταποκρίνεται στις ακόλουθες ισχύουσες νομικές διατάξεις εναρμόνισης της Κοινότητας: 94/9/EK Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες II 3G c T3 II 3/2G c T3 II 3D c T125 C II 3/2D c T125 C 2006/42/EK Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK Η οδηγία 2006/95/EΚ έχει τηρηθεί σε σχέση με τους σκοπούς προστασίας Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού Απαιτήσεις ασφάλειας Μέρος 1: Συμπιεστές EN :1996 Συμπιεστές και αντλίες κενού Απαιτήσεις ασφάλειας Μέρος 2: Αντλίες κενού EN :2007 Εκρηκτικές ατμόσφαιρες Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία EN :2001 Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες Μέρος 1: Βασική μέθοδος και απαιτήσεις EN :2003 Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός προοριζόμενος για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Μέρος 5: Προετοιμασία μέσω κατασκευαστικής ασφάλειας "c" EN :2005 Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες Μέρος 6: Προστασία ελέγχοντας την πηγή ανάφλεξης "b" Τα τεχνικά έντυπα είναι κατατεθειμένα στην DEKRA EXAM GmbH, αρ. 0158, με τον αριθμό επιβεβαίωσης BVS 03 ATEX H/B 071. Bad Neustadt/Saale, (Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) ppa. Fred Bornschlegl (Όνομα και θέση) (Υπογραφή) / 8 Gardner Denver Deutschland GmbH

7 Έντυπο δήλωσης ακινδυνότητας Έντυπο δήλωσης ακινδυνότητας Δήλωση για την ασφάλεια της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος Για την ασφάλεια των συνεργατών μας και για την τήρηση των επιταγών του νόμου στο χειρισμό ουσιών επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε απεσταλμένο συγκρότημα/σύστημα αυτή η πλήρως συμπληρωμένη δήλωση. Χωρίς πλήρως συμπληρωμένη δήλωση δεν είναι δυνατή η επισκευή/διάθεση στα απορρίμματα, ενώ είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις! Η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση αποστολής στη Γερμανία, η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα. Η δήλωση πρέπει να τοποθετείται εξωτερικά πάνω στη συσκευασία. Ενημερώστε ενδεχομένως σχετικά τη μεταφορική εταιρεία. 1. Ονομασία προϊόντος (τύπος): 2. Αριθμός σειράς (αρ. BN): 3. Αιτία της αποστολής: 4. Το συγκρότημα/σύστημα δεν έχει έρθει σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες. Κατά την επισκευή/διάθεση στα απορρίμματα δεν υπάρχουν κίνδυνοι για πρόσωπα και για το περιβάλλον. Συνέχεια με 6. Υπεύθυνη δήλωση έχει έρθει σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες. Συνέχεια με 5. Στοιχεία για την επιμόλυνση 5. Στοιχεία για την επιμόλυνση (εάν χρειάζεται σε πρόσθετο φύλλο) Το συγκρότημα/σύστημα είχε ως περιοχή χρήσης: και ήρθε σε επαφή με τις εξής ουσίες υποχρεωτικής σήμανσης ή επικίνδυνες για την υγεία/το περιβάλλον: Εμπορική ονομασία: Χημική περιγραφή: Κατηγορία επικίνδυνης ουσίας: Ιδιότητες (π.χ. τοξικό, αναφλέξιμο, καυστικό, ραδιενεργό): Το συγκρότημα/σύστημα εκκενώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, πλύθηκε και καθαρίστηκε εξωτερικά. Διατίθενται δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( φύλλο). Για το χειρισμό απαιτούνται τα εξής μέτρα ασφαλείας (π.χ. εξοπλισμός προσωπικής προστασίας): 6. Υπεύθυνη δήλωση Δηλώνω με την παρούσα ότι τα στοιχεία σε αυτή τη δήλωση είναι αληθή και πλήρη και εγώ ως υπογράφων είμαι σε θέση να το κρίνω αυτό. Μας είναι γνωστό ότι φέρουμε την ευθύνη έναντι του εντολοδόχου για βλάβες που προκύπτουν λόγω μη πληρότητας ή ορθότητας των στοιχείων. Δεσμευόμαστε να απαλλάξουμε τον εντολοδόχο από αξιώσεις αποζημίωσης έναντι τρίτων λόγω μη πληρότητας ή ορθότητας των στοιχείων. Μας είναι γνωστό ότι φέρουμε άμεση ευθύνη, ανεξάρτητα από αυτή τη δήλωση έναντι τρίτων - σε αυτούς ανήκουν κυρίως οι συνεργάτες του εντολοδόχου επιφορτισμένοι με την επισκευή/διάθεση στα απορρίμματα. Εταιρεία/ινστιτούτο: Όνομα, θέση: Οδός: Τ.Κ., πόλη: Χώρα: Τηλ.: Φαξ: Σφραγίδα: Ημερομηνία, υπογραφή: Gardner Denver Deutschland GmbH Postfach 1510 Τηλ.: Bad Neustadt Φαξ: URL: Ελληνικά Gardner Denver Deutschland GmbH 7 /

8 Gardner Denver Schopfheim GmbH Roggenbachstraße Schopfheim Deutschland Tel Fax Gardner Denver Deutschland GmbH Industriestraße Bad Neustadt Deutschland Tel Fax Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver s Industrial Products Group and part of Blower Operations.

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain FA (Κινητήρας Τ) GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πρόλογος και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) 1.1 Πρόλογος 1.2 Συγγραφικά δικαιώματα 1.3 Κατασκευαστής 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SAP BO 545 1.10.2008. Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ

Οδηγίες λειτουργίας SAP BO 545 1.10.2008. Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ Οδηγίες λειτουργίας Avτλίες κενο με πλευρικ αγωγ / Συμπιεστές με πλευρικ αγωγ SAP F O E SAP 50 SAP 90 SAP 110 SAP 150 SAP 180 SAP 220 SAP 300 SAP 380 SAP 450 SAP 530 SAP 710 SAP 1060 SAP 1500 Q N Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD.

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ασφάλεια... 4 Πριν και μετά την εγκατάσταση... 6 Πριν από την εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα