ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2019"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 508/A1-438 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2019 Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Ο Πρόεδρος Πληροφορίες: Π. Παπασπυρόπουλος Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος Τηλέφωνο: Fax: Ε-Μail: ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων των µηνιαίων και τριµηνιαίων στατιστικών ερευνών των οικονοµικών και βραχυχρόνιων δεικτών, κατά τα έτη αναφοράς 2018 και 2019» Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις: α.- του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», ως τροποποιηθείς ισχύει και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14, β.- του Π 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανισµός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ.- των άρθρων 6,7 και 8 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 2390/Β / ), δ.- των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρυθµίσεις ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», ε.- του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α / ) «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής και διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», 2.- την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ 2016 «ιορισµός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)» (ΦΕΚ 95/ΥΟ /2016), 3.- τη µε αριθ. πρωτ / βεβαίωση του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), από την οποία προκύπτει ότι στη συγκεκριµένη σύµβαση δεν υποκρύπτεται σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες βάσει της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, ως ισχύει,

2 4.- το µε αριθ. πρωτ. 2/67080/ ΠΓΚ/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε απάντηση του «Αιτήµατος για την έγκριση πλήρωσης για την απασχόληση µε Σύµβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Ανάθεσης Έργου έως χιλίων τριακοσίων (1300) Ιδιωτών Συνεργατών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή», 5.- τη µε αριθ. πρωτ. ΙΠΑΑ /Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/ Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει», 6.- τη µε αριθ. πρωτ. 8988/Α1-7935/ (ΦΕΚ 5885/Β / , διόρθωση σφάλµατος ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινή Απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., της Υπουργού ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών για «Ανάθεση µίσθωσης έργου σε Ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.», 7.- τη µε αριθ. πρωτ. 3690/Α1-3137/ (ΦΕΚ 1802/B / ) απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε θέµα: «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής στον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και τους αναπληρωτές του, στους Προϊσταµένους και αναπληρωτές Προϊσταµένους των ΥΣΝ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), να υπογράφουν «Με Εντολή Προέδρου» τις Συµβάσεις Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών/Ανάθεσης Έργου µεταξύ των Ιδιωτών Συνεργατών και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 1906/Β / , 8.- την 282/Γ7-12/ (ΦΕΚ 35/Β / ) απόφαση µε θέµα: «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανοµή των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασιών για τις ανάγκες των οικονοµικών και βραχυχρόνιων δεικτών, καθώς και έγκριση χρησιµοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισµός αµοιβής τους, κατά το έτος αναφοράς 2018», 9.- την 10367/Γ7-619/ (ΦΕΚ 6003/Β / ) απόφαση µε θέµα: «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανοµή των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασιών για τις ανάγκες των οικονοµικών και βραχυχρόνιων δεικτών, καθώς και έγκριση χρησιµοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισµός αµοιβής τους, κατά το έτος αναφοράς 2019», Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 1.- Ορίζουµε να χρησιµοποιηθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες/-ιδες για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων των µηνιαίων και τριµηνιαίων στατιστικών ερευνών των οικονοµικών και βραχυχρόνιων δεικτών κατά τα έτη αναφοράς 2018 και 2019, για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 και έως την 31 η Αυγούστου 2019, οι παρακάτω που επελέγησαν από το τηρούµενο στην ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Ιανουαρίου- Αυγούστου 2019: - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, µε περίοδο αναφοράς και διεξαγωγής τους µήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2019, ΦΕΚ 6003/Β / είκτης τιµών καταναλωτή 1 ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 ΣΟΥΠΟΥ ΕΛΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 3 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 4 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 2

3 5 ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΕΛΛΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8 ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 9 ΑΕΡΑΚΗ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 ΜΠΕΤΣΗ ΑΛΕΞΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΖΙΟΥΠΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 17 ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 20 ΚΙΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 22 ΜΠΑΓΓΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 23 ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 24 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 25 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26 ΚΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 27 ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 28 ΑΝΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 29 ΜΑΝΩΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 31 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 32 ΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟ ΟΥ 33 ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 34 ΟΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΥ 35 ΦΑΚΛΗ ΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 36 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΙΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ 37 ΒΙΕΝΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΥ Έρευνα Ενοικίων Κατοικιών 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5 ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΣ ΣΙ ΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6 ΛΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 ΣΕΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 ΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΖΑΝΝΑ ΖΩΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15 ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ ΜΙΡΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 16 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 17 ΚΟΤΣΑΜΑΝΙ ΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18 ΜΠΡΟΥΜΑ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19 ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3

4 20 ΛΙΟΝΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21 ΤΖΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22 ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 23 ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 ΛΑΛΟΥ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25 ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 26 ΚΟΡ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΟ ΟΥ - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, µε περίοδο αναφοράς το εκέµβριο 2018 και διεξαγωγή τον Ιανουάριο 2019, ΦΕΚ 35/Β / , καθώς και µε περίοδο αναφοράς τους µήνες Ιανουάριο 2019 έως και Ιούλιο 2019 και περίοδο διεξαγωγής τους µήνες Φεβρουάριο 2019 έως και Αύγουστο 2019, ΦΕΚ 6003/Β / είκτης τιµών εισροών και εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία 1 ΣΟΥΠΟΥ ΕΛΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 3 ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 4 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5 ΣΑΚΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7 ΡΑΠΤΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12 ΓΚΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13 ΚΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14 ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟ ΟΥ είκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΡΩΜΑ ΙΣΙ ΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΣΥΝΕΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 ΣΑΚΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7 ΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8 ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 9 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10 Α ΑΜΑΝΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΡΑΜΑΣ 11 ΜΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΧΑΒ ΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14 ΠΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 16 ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 17 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩ 18 ΑΝΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 19 ΜΑΝΩΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 ΤΣΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟ ΟΥ 4

5 είκτης τιµών εισαγωγών στη βιοµηχανία 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΡΩΜΑ ΙΣΙ ΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΣΥΝΕΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ΣΑΚΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 ΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 9 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10 ΜΑΡΑ ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 ΧΑΒ ΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15 ΖΙΟΥΠΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 16 ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 17 ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18 ΑΝΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 19 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20 ΜΑΝΩΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ΤΣΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 22 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟ ΟΥ είκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο 1 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 ΣΑΚΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 Α ΑΜΑΝΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΡΑΜΑΣ 4 ΠΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 ΜΠΟΥΝΤΑΛΕ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 10 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ 11 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 14 ΜΠΑΓΓΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 15 ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗ ΙΑΜΑΝΤΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΗΜΝΟΥ 17 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟ ΟΥ 18 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 19 ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 5

6 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ µε περίοδο αναφοράς το τρίµηνο 2018 και περίοδο διεξαγωγής τους µήνες Ιανουάριο 2019 έως και Μάρτιο 2019, ΦΕΚ 35/Β / , καθώς και µε περίοδο αναφοράς τα Α, Β τρίµηνα 2019 και περίοδο διεξαγωγής τους µήνες Απρίλιο 2019 έως και Αύγουστο 2019, ΦΕΚ 6003/Β / είκτης τιµών παραγωγού στις υπηρεσίες 1 ΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2 ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5 ΚΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 ΜΑΝΩΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είκτης απασχολούµενων ατόµων στο λιανικό εµπόριο 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ΡΩΜΑ ΙΣΙ ΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΕΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5 ΣΑΚΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 ΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 7 ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 9 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10 Α ΑΜΑΝΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΡΑΜΑΣ 11 ΧΑΒ ΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14 ΠΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 16 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18 ΜΠΟΥΝΤΑΛΕ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 19 ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20 ΚΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21 ΚΩΜΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 23 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩ 25 ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 26 ΜΠΑΓΓΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 27 ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗ ΙΑΜΑΝΤΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΗΜΝΟΥ 29 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΩΝ 30 ΑΝΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 31 ΜΑΝΩΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 32 ΤΣΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 34 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟ ΟΥ 35 ΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 6

7 2.- Προϋπόθεση για την καταβολή της αµοιβής των Ιδιωτών Συνεργατών/-ιδών είναι η πλήρης και ορθή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων της έρευνας για την οποία ορίζονται. 3.- Στις καταστάσεις πληρωµής, η βεβαίωση του αριθµού των ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσε κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης/-ιδα θα γίνει από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου της εκάστοτε έρευνας Τµήµατος της ιεύθυνσης Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων εικτών και η θεώρηση των καταστάσεων θα γίνει από τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων εικτών. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Οικείες Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών Εσωτερική ιανοµή: Ο Πρόεδρος - Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος - Γενική /νση ιοίκησης & Οργάνωσης - Γενική /νση Στατιστικών Ερευνών - /νση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος & Νήσων Αιγαίου - /νση ιοικητικής Υποστήριξης Τµήµα Επιθεώρησης & Ιδιωτών Συνεργατών Ακριβές Αντίγραφο - /νση Οικονοµικής ιοίκησης Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος - /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων εικτών Γεν. Πρωτ/λου & ιεκ/σης Τµήµα Λιανικών Τιµών & Τιµαρίθµων Σταύρος Μπεριάτος Τµήµα Χονδρικών Τιµών & Τιµαρίθµων Τµήµα εικτών Λιανικών Πωλήσεων 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 13 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ.:4617/Α1-3316

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων των στατιστικών Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου έτους αναφοράς 2018»

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων των στατιστικών Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου έτους αναφοράς 2018» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: 8561/A1-7515

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της στατιστικής Έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών α τριμήνου 2019»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της στατιστικής Έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών α τριμήνου 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 4197/A1-3578

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2019 Αριθ. Πρωτ.:3280/A1-2746

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 30/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1584/A1-1033 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5385/A1-3903

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5738/A1-4182

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των στοιχείων της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ), για το έτος 2019»

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των στοιχείων της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ), για το έτος 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 461/A1-403

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 9599/A1-6803

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 317/A1-291

Διαβάστε περισσότερα

: Ευαγγελιστρίας 2 : : Θ. Φλώρος : : :

: Ευαγγελιστρίας 2 : : Θ. Φλώρος : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-3 - 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22339 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Β ΒΑΘΜΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν Ώρα: 10:52:54 Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12240 6751 3831 2003 2852 1279 314 170 4192 2647 940 609 111 43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 459 207 36 10 205 75 18 7 170 100 23 14 7 1 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 66 27 18 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A ΑΘΗΝΑ , FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A ΑΘΗΝΑ , FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

:20/06/2007 sed01pin10 : 10:16:52 10: )- IT0688

:20/06/2007 sed01pin10 : 10:16:52 10: )- IT0688 : Ώρα: 10:16:52 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - Σελίδα 1 από 5 - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3629 3464 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 208 203 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 50 50 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 38 38 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 76 76 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 6318/A1-4646

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της Ετήσιας

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της Ετήσιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 9600/A1-6804

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 37055 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 52494/2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 7550/A1-5285

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μέχρι σήµερα έχουν γίνει: 5 καταχωρήσεις)

(Μέχρι σήµερα έχουν γίνει: 5 καταχωρήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 1291/A1-1145

Διαβάστε περισσότερα

:06/06/ : - ) sed01pin12 : 11:04: , IT1489

:06/06/ : - ) sed01pin12 : 11:04: , IT1489 : Ηµ/νία:06/06/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) sed01pin12 Ώρα: 11:04:22 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 Νοµός ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 6640/A1-5871

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 6797/A1-5012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 61464 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 5517/A1-4810

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 24 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 9890/A1-7009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ sort ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΒ045850 Ναι 1 12 2 Ναι Οχι 40 300 40 25 0 600 1 Ναι 965,00 1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜ107982 Ναι 1 12 1 Οχι Οχι 40 300 20 0 0 600 1

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης προς έναν (1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 23/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1209/A1-800 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 3 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 6269/Α1-4305

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : 6414 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη διενέργεια των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου, έτους Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη διενέργεια των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου, έτους Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 15648/Α1-12015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23931 6 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2116 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά υπαλλήλων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: 9370/Α1-6924

Αριθ.Πρωτ.: 9370/Α1-6924 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 9370/Α1-6924

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη : 1. - Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 1977/A1-1389

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Β' έτους - Τμήματα ΒΑ1

Β' έτους - Τμήματα ΒΑ1 Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 Β' έτους - Τμήματα ΒΑ1 Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 10757 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10859 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10780 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10879 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

: Ευαγγελιστρίας 2 : : Παρασκευή Καλδή Θεοδόσιος Φλώρος : : :

: Ευαγγελιστρίας 2 : : Παρασκευή Καλδή Θεοδόσιος Φλώρος : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αθήνα 18 Ιουνίου 2019 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 212-213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: 10311/Α Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποφασίζουµε

Αριθ.Πρωτ.: 10311/Α Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποφασίζουµε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Πειραιάς 23 Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-3/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-3/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΣΟΧ-3/2017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: 101 ΠΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α..Τ 1 23006/13-12-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-Ξ το Γ4-37/ σχετικό έγγραφο της /νσης Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών,

ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-Ξ το Γ4-37/ σχετικό έγγραφο της /νσης Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (6) (7) (8) (9) (10)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ sort sort ΞΗΡΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 ΥΦΑΝΤΙ ΟΥ ΝΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 5 ΘΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Απόρριψη αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 999/A1-677

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της Έρευνας. Επιχειρήσεις, µε περίοδο αναφοράς το 3 ο τρίµηνο του 2015»

ΘΕΜΑ: «Ορισµός Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της Έρευνας. Επιχειρήσεις, µε περίοδο αναφοράς το 3 ο τρίµηνο του 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 10288/A1-7324

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές εκλογές. 26 ης Μαΐου Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων. περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου

Περιφερειακές εκλογές. 26 ης Μαΐου Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων. περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου Περιφερειακές εκλογές 26 ης Μαΐου 2019 Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων περιφερειακών εκλογών Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ , ,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ , , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 εκεµβρίου 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 εκεµβρίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 7 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107-ΚΟΙΝ/ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107-ΚΟΙΝ/ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ιάρκεια Σύµβασης :ΈΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΖ 211551 Οχι 1 14 0 Οχι Οχι 33 300 0 0 0 495 1 Οχι 795,00 1 4 ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ 257870

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : Ειδικότητα : ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : Ειδικότητα : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΟΣ sort 1 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΑ323766 Οχι 7 1 29 43 0 350 0 30 0 580 409 0 0 Οχι 1.369,00 1 2 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΑΡΓΥΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ205511 Οχι 7 29 43 0 350 0 0 0 580 409 0 0 Οχι 1.339,00 2 3 ΖΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα