ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε / 57 / Β / 09 / 16 Ταχ. Δ/νση: ΛΟΥΤΡΑ ΤΚ ΑΡΙΔΑΙΑ Τηλ FAX ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)» Έχοντας υπ όψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας περί αντιστοιχίας οργάνων λήψης αποφάσεων «1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, όπου αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο ή Δημαρχιακή Επιτροπή ή Οικονομική Επιτροπή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών την από 10/09/2013 Τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας την αριθ. 38/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης σχετικά με την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την εκτέλεση της εργασίας «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα όρων της διακήρυξης Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)» και τον καθορισμό των

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Η Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» (στο εξής «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ξενοδοχειακών μονάδων για την εργασία Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Άρθρο 1 Αντικείμενο σύμβασης «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)» Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» και της ξενοδοχειακής μονάδας σχετικά με την εξυπηρέτηση 250 ατόμων περίπου συνολικά, ηλικιωμένων αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας που εφαρμόζει το υπουργείο κατά τη χρονική περίοδο 21/09/2013 έως 31/10/2013. Το πρόγραμμα για την επιχείρηση των Λουτρών θα λάβει χώρα από τις 30/09/2013 έως και τις 30/10/2013.Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης, σε περίπτωση που ακυρωθεί το πρόγραμμα, από υπαιτιότητα τρίτων, καθώς και για τον αριθμό συμμετεχόντων σε περίπτωση μη συμμετοχής τον ατόμων στο πρόγραμμα Γ ηλικίας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν όλα τα άτομα (250) η συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσιών θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων χ 10ημέρες χ διαμορφούμενη χαμηλότερη τιμή μειοδότη/ άτομο. Η επιχείρηση δίνεται να καταβάλλει έως ανώτερο αποζημίωση ( διαμονή-σίτιση) (17,00) δέκα επτά ευρώ κατ άτομο ημερησίως συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α Ενώ η ίδια συμμετοχή ανά άτομο είναι (8,00) οκτώ ευρώ η οποία θα καταβληθεί από τους ιδίους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στον ανάδοχο της εργασίας(ιδιώτη, εταιρία ή κοινοπραξία) για την είσπραξη του οποίου ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε». Άρθρο 2 1.Παρεχόμενες Υπηρεσίες

3 Η ξενοδοχειακή μονάδα υποχρεούται να διαθέτει στους ηλικιωμένους επιπλωμένα δωμάτια ξενοδοχείου με πλήρη διατροφή (πρωινό, γεύμα και δείπνο σύμφωνα με το υπόδειγμα -στο παράρτημα 6 που επισυνάπτεται). Τα δωμάτια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με δύο κρεβάτια τα οποία θα είναι εφοδιασμένα το καθένα με ένα στρώμα και ένα προσκέφαλο σε καλή κατάσταση, δύο σεντόνια μια μαξιλαροθήκη και δυο κουβέρτες. Καθαριότητα δωματίων και κοινόχρηστων χώρων τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Το κάθε δωμάτιο θα πρέπει να έχει δική του τουαλέτα. Ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, έτσι ώστε να λειτουργεί καλά όλο το δίκτυο. Ο εσωτερικός και εξωτερικός υδροχρωματισμός και ελαιοχρωματισμός πρέπει να είναι πρόσφατος και πλήρης. Η εξασφάλιση διατροφής των ηλικιωμένων θα γίνεται με μέριμνα του οικείου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα πρωινό, γεύμα και δείπνο. 2.Διάρκεια συμβάσεως Αποδοχή μισθίου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31/10/2013 με τη λήξη του προγράμματος. Η τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν σημαίνει σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματα της τα οποία μπορεί να ασκεί ολικά ή μερικά οποτεδήποτε επιθυμεί. Κατά τη λήξη της σύμβασης ο συμβαλλόμενος οφείλει να αποδώσει στην «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» τις καταστάσεις των συμμετεχόντων ατόμων στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» χρειασθεί να διακόψει το πρόγραμμα, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως μόλις ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ. της επιχείρησης. Στη περίπτωση αυτή ο συμβαλλόμενος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. 3. Συμβαλλόμενος Συμβαλλόμενος θα είναι ο μειοδότης που θα προκύψει από το διαγωνισμό. Συμβαλλόμενος θα ανακηρυχθεί εκείνος ο οποίος θα υποβάλλει δικαιολογητικά που θα διασφαλίζουν για την σωστή και καλή λειτουργία του προγράμματος κατά τη διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, και θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στην οικονομική προσφορά (αρθρ 4 εως και 8).

4 4. Χρήση σύμβασης Η σύμβαση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την ξενοδοχειακή μονάδα. Απαγορεύεται η ολική η μερική μεταβολή της χρήσης της σύμβασης καθώς και η παραχώρηση της χρήσης αυτού σε τρίτο, με η χωρίς αντάλλαγμα. 5. Δέσμευση μελών ένωσης/ κοινοπραξίας Σε περίπτωση που μισθωτής αναδειχτεί ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, κάθε μέλος αυτής ευθύνεται απέναντι στην «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τα λοιπά. Επίσης θα πρέπει έκαστος των συμμετεχόντων εις την κοινοπραξία να έχει τα υπό της διακήρυξης οριζόμενα προσόντα. 6.Λοιποί όροι Οι λοιποί όροι της μίσθωσης θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών. Άρθρο 3 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τρόπος υποβολής προσφορών 1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/09/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.». Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή προσωρινού μειοδότη. Οι ενστάσεις κατά του πρόχειρου διαγωνισμού, κατατίθενται στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή του Πρόχειρου διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, ήτοι έως και 20/09/2013 και ώρα 14.00μ.μ.. Οι ενστάσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία της επιχείρησης, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στο Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό υποχρεούται αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και το αργότερο μέσα σε 2 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, να προβεί στην αξιολόγηση των ενστάσεων εφόσον υπάρχουν και να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην ανάθεση

5 της εργασίας. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, χρησιμοποιώντας έντυπα που έχουν δοθεί από την επιχείρηση και οι οποίες θα κατατεθούν στην επιχείρηση «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» εώς και την 19/09/2013 και ώρα 11.00π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους από τα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού προσερχόμενοι στα γραφεία της επιχείρησης στα Λουτρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενδιαφερόμενου, μετά την ημέρα και την ώρα αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν ως εκπρόθεσμες, ακόμα και αν έχουν ταχυδρομηθεί ή αποσταλεί με οποιοδήποτε τρόπο προς την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», πριν την λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και την 19/09/2013 και ώρα 11.00π.μ.. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν εγγράφως από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή επί νομικών προσώπων /κοινοπραξιών /ενώσεων προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους ή από άλλο πρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο κατά τα κατώτερο στην παρούσα οριζόμενα. Οι προσφορές, επίσης, μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά και να παραδοθούν στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» στη διεύθυνση Λουτρά Λουτρακίου Δήμος Αλμωπίας Τ.Κ έως και την 19/09/2013 και ώρα 11.00π.μ.. Στην περίπτωση όμως αυτή τον κίνδυνο της έγκαιρης παράδοσης φέρει ο υποψήφιος. Σε καμία περίπτωση η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» δεν πρόκειται να παραλάβει προσφορές από ταχυδρομικό κατάστημα η σε άλλο τόπο, ακόμα και αν ειδοποιηθεί προς τούτο έγκαιρα. Προσφορές που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 4 Δικαίωμα συμμετοχής

6 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)», όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη, δηλαδή επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης δυνατότητας φιλοξενίας τουλάχιστον 30 ημερών, που δραστηριοποιούνται σε απόσταση το μέγιστο 5 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις της Λουτρόπολης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η απόσταση μεταξύ του συγκροτήματος διαμονής και του χώρου εστίασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει περίπου τα 200 μέτρα, ή εναλλακτικά σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας που η απόσταση μεταξύ του συγκροτήματος διαμονής και του χώρου εστίασης υπερβαίνει το παραπάνω όριο, θα πρέπει η κοινοπραξία να διασφαλίζει την μεταφορά και εξυπηρέτησή τους για καθημερινή μεταφορά τους (πρωί-μεσημέρι-βράδυ) από το χώρο διαμονής στο χώρο εστίασης με μέσα μεταφοράς όπως λεωφορείο ταξί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των όρων του προγράμματος.οι επιχειρήσεις διαμονής θα πρέπει να είναι ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων με δύο κλειδιά και πάνω. Όλοι οι συμμετέχοντες (επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης ) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης διαμονής και διατροφής για το σύνολο των συμμετεχόντων ηλικιωμένων για κάθε δεκαήμερο του προγράμματος. Η εξασφάλιση τήρησης των όρων από την πλευρά του αναδόχου για την άριστη διαμονή και διατροφή των ηλικιωμένων θα γίνεται με μέριμνα της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» και θα περιλαμβάνει απαραίτητα πρωινό, γεύμα και δείπνο. Σε περίπτωση κοινοπραξίας όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, και να διασφαλίζεται η διαμονή και η σίτιση των ηλικιωμένων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Ο ανάδοχος της εργασίας που θα προκύψει θα έχει την υποχρέωση μια φορά καθημερινώς στη διάρκεια του προγράμματος να εξασφαλίζει την μεταφορά των ηλικιωμένων στα Λουτρά για λουτροθεραπεία και την επιστροφή τους στον τόπο διαμονής-σίτισης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

7 Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Άρθρο 5 Κριτήριο επιλογής μειοδότη Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή στη προσφορά. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. Άρθρο 6 Ενστάσεις Οι ενστάσεις κατά του πρόχειρου διαγωνισμού, κατατίθενται στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή του Πρόχειρου διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, ήτοι εώς και 20/09/2013 και ώρα 14.00μ.μ.. Οι ενστάσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία της επιχείρησης, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στο Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό. Άρθρο 7 Κατακύρωση 1.Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/09/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.». Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή προσωρινού μειοδότη. 2. Οι ενστάσεις κατά του πρόχειρου διαγωνισμού, κατατίθενται στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή του Πρόχειρου διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, ήτοι έως και 20/09/2013 και ώρα

8 14.00μ.μ.. Οι ενστάσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία της επιχείρησης, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στο Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό υποχρεούται αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και το αργότερο μέσα σε 2 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, να προβεί στην αξιολόγηση των ενστάσεων εφόσον υπάρχουν και να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην ανάθεση της εργασίας. Άρθρο 8 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης Αποδοχή όρων του διαγωνισμού. Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει κάθε υποψήφιος επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει κλειστό φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά:1) η λέξη προσφορά, 2)ο τίτλος της δημοπρατούμενης εργασίας «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)», 3)ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 4)τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, 5)η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και ο οποίος θα περιέχει τους εξής χωριστούς φακέλους: Α) Φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, που θα περιέχει : 1. Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρωμένη όπως στο παράρτημα 2- Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, από το νόμιμο εκπρόσωπό τους η ειδικό πληρεξούσιο τους. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά ταυτόχρονα και δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά υποβάλλεται δια πληρεξούσιου, στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται και το ειδικό πληρεξούσιο που αναφέρεται κατωτέρω. Στην αίτηση συμμετοχής, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου(ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου), θα αναφέρεται οπωσδήποτε και η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η

9 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου ( η τελευταία αν υπάρχει). 2. Εγγύηση συμμετοχής (όπως στο παράρτημα 3-Εγγύηση συμμετοχής ) ύψους 850,00 ευρώ, (2%) επί του ποσού των ,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει υποχρεωτικά διάρκεια τρεις μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής, που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζομένων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται το αργότερο μέσα σε πέντε μέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης. 3. Ειδικό σήμα ΕΟΤ. 4. Άδεια λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου 5. Ασφαλιστική ενημερότητα 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, και μη κύρηξης σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση. 7. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης και αν πρόκειται για είδος που εισάγεται από το εξωτερικό, αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. 8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 9. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (φορολογική ενημερότητα) 10. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. Β) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ( σε σφραγισμένο φάκελο) στην οποία θα δηλώνεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερήσια δαπάνη

10 κατά άτομο, αποκλειστικά σε έντυπο που έχει δοθεί από την επιχείρηση. Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθεί σε κλειστό από τον υποψήφιο φάκελο, στον οποίο θα απογράφεται η εξής ένδειξη : ΠΡΟΣ : «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εργασία «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)». Η οικονομική προσφορά είναι ανέκκλητη και έχει την έννοια ότι ο υποψήφιος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την ημερήσια δαπάνη κατά άτομο, που αναφέρεται στη προσφορά του. Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα συνταχθεί όπως το παράρτημα 5-Υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και καθαρές. Προσφορές που υποβάλλονται με οποιαδήποτε (πραγματική η νομική) επιφύλαξη, όρο η αίρεση, καθώς και οι προσφορές που φέρουν διορθώσεις, ξέσματα απαλείψεις η οποιοδήποτε στοιχείο, που καθιστά το περιεχόμενο τους αμφίβολο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά δια πληρεξούσιου: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με πληρεξούσιο, θα πρέπει να προσκομισθεί μαζί με την ειδική αίτηση συμμετοχής και νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου, που θα υπογράφεται από νομιμοποιούμενο πρόσωπο, με το οποίο θα παρέχεται στον πληρεξούσιο η εντολή για υποβολή προσφοράς στο συγκεκριμένο διαγωνισμό (παράθεση του πλήρους τίτλου του διαγωνισμού που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας είναι απαραίτητα). Εφόσον η οικονομική προσφορά, υπογράφονται από πληρεξούσιο, στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο θα περιλαμβάνεται και η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον πληρεξούσιο να υποβάλει στον διαγωνισμό, αντί του υποψηφίου και για λογαριασμό του, οικονομική προσφορά καθώς και η δήλωση ότι ο υποψήφιος αναγνωρίζει ήδη από τη σύνταξη του πληρεξούσιου τις ενέργειες του πληρεξούσιου του ως νόμιμες, έγκυρες και ισχυρές και σαν έγιναν από αυτόν τον ίδιο. Άρθρο 9 Χρόνος ισχύος προσφοράς

11 Χρόνος ισχύος προσφοράς: Κάθε προσφορά δεσμεύει τον μειοδότη να προσφέρονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Άρθρο 10 Όργανα και διαδικασία διαγωνισμού σύναψη σύμβασης. 1. Αρμόδιο όργανο της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» για την διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Η τελική απόφαση κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε». 2. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται έως και τις 19/09/2013 και ώρα 11.00π.μ στα γραφεία της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε». Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στις 19/09/2013 και ώρα 11.00π.μ., σε συνεδρίαση του, στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται, εφόσον το επιθυμούν, οι υποψήφιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους ή ειδικοί τους πληρεξούσιοι, που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα προσφορά, θα αποσφραγίσει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και στην συνέχεια θα μονογράφει το περιεχόμενό τους σε κάθε σελίδα, θα το ανακοινώσει στους παρευρισκόμενους και θα το καταγράψει σε σχετικό πρακτικό. Τα ΦΕΚ και τα καταστατικά έγγραφα μονογράφονται μόνο στη πρώτη σελίδα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την σειρά υποβολής τους στην Επιχείρηση, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου υποψηφιότητας. Ακολούθως η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση θα αποφασίσει, ποιες προσφορές είναι τυπικά παραδεκτές. Θα ελεγχθούν η αίτηση συμμετοχής, η εγγυητική επιστολή, τα τυπικά δικαιολογητικά και η ύπαρξη οικονομικής προσφοράς.εν συνεχεία θα κληθούν οι υποψήφιοι που δεν αποκλείστηκαν να παρευρεθούν στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, αυτοπροσώπως ή δια νομίμου πληρεξούσιου ειδικά εξουσιοδοτημένου. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές, θα ανακοινώσει το περιεχόμενο στους παρευρισκομένους και θα το καταγράψει στο σχετικό πρακτικό. Η

12 αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει κατά σειρά υποβολής τους στην αρχική συνεδρίαση του Δ.Σ. Στην ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απορρίψει τυχόν οικονομικές προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας διακήρυξης. Στην ίδια, επίσης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης θα ανακηρύξει τον προσωρινό ανάδοχο. 3. Οι ενστάσεις κατά του πρόχειρου διαγωνισμού, κατατίθενται στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή του Πρόχειρου διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, ήτοι έως και 20/09/2013 και ώρα 14.00μ.μ.. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στα γραφεία της επιχείρησης, πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στο Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διενήργησε τον πρόχειρο διαγωνισμό υποχρεούται αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων και το αργότερο μέσα σε 2 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, να προβεί στην αξιολόγηση των ενστάσεων εφόσον υπάρχουν και να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην ανάθεση της εργασίας. 5. Η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση να προβεί στην σύναψη της συμβάσεως αλλά δικαιούται αζημίως για τον ίδιο λόγο να αναβάλει, να ματαιώσει, να επαναλάβει τον διαγωνισμό ή να τον κηρύξει άγονο κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς οι υποψήφιοι να δικαιούνται αποζημίωση για τις δαπάνες συμμετοχής τους και χωρίς να δικαιούνται να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. Δικαιούται, επίσης, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» να προβεί δε διαπραγμάτευση με τον μειοδότη που θα αναδειχθεί κατά τα ανωτέρω, για τη βελτίωση της προσφοράς του, χωρίς σε καμία περίπτωση να διαφοροποιούνται ουσιωδώς οι όροι του παρόντος διαγωνισμού. 6. Η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε», εφόσον κρίνει ότι θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης θα καλέσει εγγράφως τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, που θα αναδείξει κατά τα προαναφερόμενα, μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του

13 διαγωνισμού και την περιέλευση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως στο παράρτημα 4-Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 2.125,00 ευρώ, (5%) επί του ποσού των ,00 ευρώ και να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας προσαυξημένου κατά 1 μήνα τουλάχιστον ήτοι έως και 30/11/2013. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 2 μήνες μετά την περαίωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας (άρθρο 66 του Π.Δ 28/80) Άρθρο 11 Οικονομικοί όροι-τρόπος πληρωμής Η εξόφληση του ανάδοχου θα γίνει έως και , ύστερα από έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού και ανάλογα με την περαίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εφόσον βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και πρόοδος της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο. Άρθρο 12 Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Άρθρο 13 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό και έντυπα Διακήρυξης, παρέχονται από τα γραφεία της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας και στο τηλέφωνο και Άρθρο 14 Δημοσίευση Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σύμφωνα με το νόμο συντάσσοντας και αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, και περίληψη της Διακήρυξης θα

14 δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα του νομού «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ», πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού και η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο της εργασίας σύμφωνα με το νόμο. Άρθρο 15 Διατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Άρθρο 16 Επισυνάπτονται στη παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: 1. Παράρτημα 1 : Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Αίτησης συμμετοχής 3. Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής 4. Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 5. Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 6. Παράρτημα 6: Πίνακας σίτισης Η Αίτηση συμμετοχής, η εγγύηση συμμετοχής, η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η οικονομική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι συμπληρωμένα όπως τα αντίστοιχα παραρτήματα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1) Αίτηση Συμμετοχής 2) Εγγύηση συμμετοχής 3) Ειδικό σήμα ΕΟΤ. 4) Άδεια λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου 5) Ασφαλιστική ενημερότητα 6) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, και μη κήρυξης σε πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση. 7) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης και αν πρόκειται για είδος που εισάγεται από το εξωτερικό, αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. 8) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 9) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού(φορολογική ενημερότητα) 10) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)» Προς «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» Κύριοι, Έχοντας υπόψη την Διακήρυξη, τους όρους της οποίας αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα, με την παρούσα εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)» σύμφωνα με το πρόγραμμα Γ ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νση Προστασίας Οικογένειας. Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων του προγράμματος Γ Ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νση Προστασίας Οικογένειας καθώς και των όρων της Διακήρυξης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ονοματεπώνυμο& Σφραγίδα)

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης Ημερομηνία Έκδοσης Δικαιούχος: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Λουτρά Λουτρακίου Αριδαία Εγγύηση μας υπ αριθμόν για ευρώ 850,00. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραινούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και όλων των προσωποπαγών και μη ενστάσεων των υπέρων η παρούσα μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του (της Εταιρείας) οδός αριθμός (σε περίπτωση Ένωσης των εταιριών(1),(2).κλπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης Εκμισθωτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την εργασία «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)» σύμφωνα με το πρόγραμμα Γ ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νση Προστασίας Οικογένειας σύμφωνα με την από 11/09/2013 διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή εγγραφή ειδοποίηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την (χρόνος ισχύος 3 μηνών) (Σημείωση: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον (2) μήνες από το χρόνο ισχύος της προσφοράς)

18 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης Ημερομηνία Έκδοσης Δικαιούχος: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»Λουτρά Λουτρακίου Αριδαία Εγγύηση μας υπ αριθμόν για ευρώ 2.125,00. Πληροφορηθήκαμε ότι ο ή η Εταιρεία, οδός, αριθμός, ή η Ένωση Εταιρειών που αποτελείται από την φιλοξενία (σίτιση διαμονή μεταφορά στα Λουτρά) σύμφωνα με το πρόγραμμα Γ ηλικίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νση Προστασίας Οικογένειας και ότι σύμφωνα με το σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο ή η Εταιρεία ή η Ένωση ή η Ένωση Εταιρειών που αποτελούνται από τις εταιρείες.,, και.υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού Ευρώ 2.125,00 για την εργασία «Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ)». Μετά τα παραπάνω προσέχουμε τη απαιτούμενη εγγύηση υπέρ του της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ τω Εταιρειών 1) 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μέλος της Ένωσης Εκμισθωτών) και εγγυόμαστε προς εσάς με τη παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφύλακτος παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως καθώς και όλων των προσωποπαγών και μη ενστάσεων των παραπάνω να καταβάλουμε σε σας, μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της σχετικής έγγραφης αιτήσεως του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σας ανεξάρτητα από τυχών αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς εκ μέρους μας έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη παρούσα εγγύηση

20 Σε κάθε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Ισχύος Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα